Page 1

6-9/2008

6-9/2008

YOUR PERSONAL COPY

LUXURY SHOPPING GUIDE

SHOPPING GUIDE

ULTIMATE

DESIGN

JUNE 2008

THEBEST SHOPPING IN PRAGUE

LSG_15_zlom_TITUL.indd 1

NEJLEPŠÍ NÁKUPY V PRAZE

15.5.2008 21:09:23


CAR_CZ_PUJE1284_Luxury_Shopping_Guide.qxd

13.05.2008

18:21 Uhr

Seite 1

Inde Mystérieuse collection

Cartier Joailliers – Praha 1 – Staré Mesto – Parˇ ízˇská 2 – Tel. No. +420 221 7090 00


EDITORIAL I úvodník

SHOPPING GUIDE

“Whenever you do a thing, act as if all the world were watching.” Thomas Jefferson

„Kdykoli něco děláte, dělejte to tak, jako by se na vás díval celý svět.“

T

he maxim of the third American president, one of the four men immortalized on Mount Rushmore in South Dakota, is the motto of all those who crave success. And you can be sure that there are many. We took this motto to heart in preparing the summer edition of the Luxury Shopping Guide that you are now holding. We chose to feature only the dazzling creations of those who stand at the very peak in their particular line of work. We hope that you will find the Guide both enjoyable and inspiring.

Ž

ivotní krédo v pořadí třetího amerického prezidenta, který byl pro Spojené státy natolik důležitý, že je jedním ze čtyř mužů, jejichž obří portréty jsou vytesány do skály Mount Rushmore v Jižní Dakotě, je mottem všech, kteří touží po úspěchu. Věřte, že jich není málo. I my jsme si je vzali k srdci a řídili jsme se jím při přípravě letního vydání Luxury Shopping Guide, jež právě držíte v rukou. Vybrali jsme do něj pro vás oslňující výsledky práce těch, kteří ve svém oboru vystoupili až na vrchol pyramidy. Příjemné a inspirující čtení.

FOTO: Martin Matějíček (1)

Milena Žampová

SITTY, Contemporary Interna collection. polished stainless steel, designed by Franco Poli, Euro 2,900 SITTY, kolekce Interna Contemporary, leštěná ušlechtilá ocel, design Francem Polim, 2 900 eur

LUXURY SHOPPING GUIDE

001_editorial_DAVID_2.indd 1

1

22.5.2008 11:17:28


Blackbird_2x235x315-LSG-Carollinum.qxd

6.5.2008

12:28

Page 1

Pure Performance Absolute


Blackbird_2x235x315-LSG-Carollinum.qxd

6.5.2008

12:28

Page 2

Precision StoprocentnÌ v˝kon. AbsolutnÌ p¯esnost. Breitling vytv·¯Ì s v·önÌ a nekompromisnÌm nasazenÌm ultraspolehlivÈ hodinky pro n·roËnÈ profesion·ly. Klademe nesmÌrn˝ d˘raz na sebemenöÌ detail u kaûdÈ souË·stky a kaûdÈho koneËnÈho v˝robku. Co se t˝k· masivnosti a funkËnosti, naöe chronografy splÚujÌ nejp¯ÌsnÏjöÌ kritÈria, a jako jedin˝ velk˝ v˝robce hodinek na svÏtÏ podrobujeme veökerÈ produkty ne˙prosn˝m test˘m Ofici·lnÌ öv˝carskÈ kontroly chronometr˘ (COSC). Ne n·hodou je firma Breitling povaûov·na za uzn·vanÈho dodavatele letectvÌ.

Blackbird Chronograf automat s velk˝m datumem. Speci·lnÌ sÈrie. Chronometr s certifik·tem COSC.

Pa¯Ìûsk· 11, Praha 1, tel.: +420 224 810 890

w w w. b r e i t l i n g . c o m

AIRSHOP, LetiötÏ Praha RuzynÏ - Termin·l 2 Sever


Content DETAILS I detaily 6

HANDMADE IN GERMANY

Glashütte Original: Made in Germany 8

THE STARRY FIRMAMENT

Montblanc: Třpytivá nebeská klenba 10

BLACK QUEEN

Baldinini: Černá královna

74

Gellner: Fascinující lesk perlových slz 20

THE DAZZLING SPARKLE OF STONES

Oslňující záře kamenů 22

GOLDEN STARDUST FAMILY TREASURES

Halada: Rodinná pokladnice

86

28

Vytvořte si své EGO

CZECH GRAND DESIGN

České ceny za design

PEOPLE I společnost IN THE BEST SOCIETY

Ve vybrané společnosti

Pánská klasika

LIFE STYLE I životní styl

THE DARK NOBLENESS

94-96

GUIDE TO WORLD LUXURY

98-99

THE HOTTEST HOLIDAY TIPS

UNION OF GIANTS

Průvodce světovým luxusem Kiwi collection: Nejžhavější tipy na dovolenou

Breitling & Bentley: Spojení titánů 32

BATH FOR A QUEEN

Porcelanosa: Lázeň pro královnu 90-91

Temná noblesa 30-31

NEW COOKING SUPERSTARS

Kuchyňské superstars 88

WATCHES I hodinky MEN’S CLASSIC

TOUCH THE FUTURE

Microsoft Surface: Dotek budoucnosti

92 26

TRULY FANTASTIC NOTEBOOKS

Opravdu fantastické notebooky

H. Stern: Zlatý hvězdný prach 24

IN THE MIDDLE OF A RAINBOW

Byblos Art Hotel: Uprostřed duhy

84

FASCINATING BURNISH OF TEARS

G IS FOR GLAMOUR

G Hotel: G jako glamour 80-81

12-15

16-19

DESIGN AWARDS 2008

Světové ceny za design 78-79

NEWS I novinky JEWELLERY I šperky

IN THE GLOW OF THE MOON

Ve třpytu luny 76-77

82

ZOOM/NEWS

obsah

OLYMPIC TIMEKEEPERS

100

A JUNGLE CAT WITH SHARP CLAWS

FASHION I móda

102

FIRST-HAND EXPERIENCE

35-39

AGE OF INNOCENCE

103

HAPPY HOURS

42

UNRESTRAINED ADULATION

44

VERY EXPENSIVE HANDBAGS

Omega: Olympijská časomíra

Věk nevinnosti Slavnostní stříhání pásky Opravdu drahé kabelky 48

SWEET GIRL BUSINESS

Coccinelle: Sladká holčičí tajemství

OBJECTS OF DESIRE I objekty touhy 50-56

WEB OF DREAMS

Pavučina snů

DESIGN I design 58-59

COLORFUL ANGLO-INDIAN PALETTE

Gilliane Anderson: Malířská paleta 60-61

IT’S TIME FOR A REVOLUTION

Lenny Kravitz: Čas na revoluci v bydlení 64-65

BREEZY SOUTH WIND

Svěží jižní vítr 66-67

68--72

Zážitky z první ruky Zábava nejen pro děti

GOURMET I gurmet 104

NEON LIFE CAFÉ

106-107

THE BEST OF BEST

108

GOOD FOOD SYMPHONY

109

CRYSTAL CLEAR VELVET

110-111

FOR TRUE BONVIVANT

Life Café: Neonová oáza Nejlepší z nejlepších Bellevue: Dokonalá symfonie chutí Russian Standard: Křišťálově čistý samet Pro mlsné jazýčky

ZOOM I zoom 112-114

ZOOM MIX

Zoom mix

GENTLE ANIMAL KINGDOM

Cavalli: Něžné zvířecí království 62-63

Jaguar XF: Elegán s ostrými drápky

ADRESSES I adresář 115-116

SHOPS IN THE CENTRE OF PRAGUE

Obchody v centru Prahy 117-118

RESTAURANTS IN THE CENTRE OF PRAGUE

Restaurace v centru Prahy

MY DESIGN PEARLS

Tamara Bendlová Kotvalová: Mé designové perly

HIGHLIGHT I zlatý hřeb

THAT’S REALLY PERFECT

120

Jedinečné bydlení

IDEAL LIFESTYLE

Valentino: Život na vysoké noze

PUBLISHER I VYDAVATELKA: Milena Žampová; PUBLISHING I VYDAVATELSTVÍ: LUXURY SHOPPING GUIDE, s. r. o., Újezd 1/600, 150 00 Praha 5-Malá Strana, tel.: 257 312 867, fax: 257 312 248, info@lsgpress.cz, www.luxuryguide.cz, IČO: 26212226, SHOPPING GUIDE DIČ: CZ26212226 ISSUED I VYCHÁZÍ: June 2008 / červen 2008 NEXT ISSUE I PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ: September 2008 / září 2008 FREQUENCY OF ISSUE I PERIODICITA: quarterly / 4x ročně ISSUE LOCATION I MÍSTO VYDÁNÍ: Praha REGISTRATION I REGISTRACE: MK ČR E-14806 EDITORSHIP I REDAKCE: EDITORSHIP I REDAKCE: Regina Rothová, Lenka Brdková, Lucie Janovská, Dita Lendvayová DESIGN I DESIGN: David Hanousek, Bohdana Leederová, Kamil Sojka ENGLISH TRANSLATION I PŘEKLAD AJ: Martin Kolář ENGLISH PROOFREADING I KOREKTURA AJ: Adam Fox CZECH PROOFREADING I KOREKTURA ČJ: Dagmar Vachková ADVERTISING I INZERCE: Kateřina Davídková, Olga Jeřábková Kudimová, Lucie Kerle, Hana Kubešová, Zuzana Šponarová PRODUCTION AND DISTRIBUTION I PRODUKCE A DISTRIBUCE: Michaela Veselá

SHOPS: Mostecká 3, Praha 1 | Karlova 2, Praha 1

TITLE PHOTO I Titulní foto: Paule KA, collection spring/summer 2008, kolekce jaro/léto 2008

www.alo.cz

004_Obsah1_DAVID.indd 4

23.5.2008 9:34:28


7.5.2008 10:21

Stránka 1

BVLGARI.COM

Parentesi_235x315_LSG

P R A H A • N A P Ř Í KO P Ě 1 7 • + 4 2 0 2 2 4 2 1 3 0 2 5


DETAILS I detaily

THE ULTIMATE IN QUALITY, CRAFTSMANSHIP, ORIGINAL WATCHMAKING PATENTS AND, OF COURSE, SOCIAL PRESTIGE – THESE ARE ALL COMBINED IN GLASHÜTTE WATCHES. NEJVYŠŠÍ KVALITA, RUČNÍ PRÁCE, VYJIMEČNÉ HODINÁŘSKÉ PATENTY A SAMOZŘEJMĚ SPOLEČENSKÁ PRESTIŽ – TO JSOU HODINKY GLASHÜTTE ORIGINAL.

Glashütte Original:

Handmade

inGERMANY

Made in Germany

his time, the master watchmakers from Saxon Glashütte have shown their craft to the best advantage. Their latest men’s manually wound watch model, PanoInverse XL, presented by the company at the trade fair in Basel prides itself on its truly unmistakable design. The time can be read on two overlapping dials - the smaller one with a second hand and the larger one with hour and minute hands and featuring three Arabic numerals made of pink gold. The design of the watch interior, with carving adorned parts, is also unique.

T

entokrát se mistři hodináři ze saského Glashütte opravdu vytáhli. Nejnovější model pánských hodinek PanoInverse XL s ručním nátahem, který společnost představila na veletrhu v Basileji, se pyšní vskutku nepřehlédnutelným designem. Čas se odečítá ze dvou mimostředných číselníků, z nichž menší slouží sekundové ručce a větší se třemi arabskými číslicemi, vyvedenými v růžovém zlatě, minutové a hodinové. Unikátní je také pohled do nitra strojku na rytinou zdobené součástky. www.glashuette-original.com

HODINÁŘSTVÍ BECHYNĚ: Štěpánská 57, Prague 1, tel: 224 214 349, www.hodinarstvibechyne.cz

6

Glashütte Original, PanoInverse XL, 18ct white gold case and clip, mechanical watch, double-sided sapphire crystal, CZK 520,000 Glashütte Original, PanoInverse XL, pouzdro a spona z 18kt bílého zlata, ruční nátah, oboustranné safírové sklo, 520 000 Kč

FOTO: archiv firmy (3)

T

LUXURY SHOPPING GUIDE

006_solitaire_hodinky_Glashutte.6 6

20.5.2008 10:58:34


Každý krok je

víteˇzstvím. LAO-C’

HODINÁRˇ - ZLATNÍK

Class Multicity Steel - 235x315-LSG-Dusak.indd 1

Na Prˇíkopeˇ 17, Praha 1, tel.: +420 224 213 025 fax: +420 224 238 180, e-mail: dusak@dusak.cz

WWW.ZENITH-WATCHES.COM

5.5.2008 8:04:41


DETAILS I detaily

IF YOU SHARE IMMANUEL KANT’S WONDER FOR THE STARRY HEAVENS, BE SURE TO SNAP UP THIS CAPTIVATING WATCH. POKUD VÁS STEJNĚ JAKO IMMANUELA KANTA NAPLŇUJE OBDIVEM HVĚZDNÉ NEBE, URČITĚ SI POŘIĎTE TYTO OKOUZLUJÍCÍ HODINKY.

Montblanc:

The starry

FIRMAment

Třpytivá nebeská klenba

ow the radiant moon and stars can shine on your wrist every moment the day. The cosmic depths of the heavens are present here in the form of a mother-of-pearl dial, dominated by a brilliant, 43-facet diamond in the shape of the Montblanc star, around which a host of diamonds circle like Saturn’s rings. These are all guarded by the watchful moon, indicating its phase in the month. The watch features a pebbled leather strap and its automatic movement is concealed inside a flawless steel case.

O

slnivý měsíc a hvězdy mohou každý den, každou hodinu i každou minutu zářit na vašem zápěstí. Vesmírné hlubině v podobě perleťového číselníku dominuje nejzářivější diamant se 43 fazetami ve tvaru hvězdičky Montblanc, kolem dokola se jako Saturnův prstenec vinou další diamanty a vše „hlídá“ bedlivá luna, která je indikátorem měsíční fáze. V dokonalém pouzdře z oceli, které doplňuje kožený řemínek, se skrývá automat.

MONTBLANC: Pařížská 9, Prague 1, tel: 221 771 670, www.montblanc.com

8

Montblanc, Star Lady Moonphase Automatic Diamonds, steel case, automatic movement, 80 diamonds (1.05 ct), lunar phase, mother-of-pearl dial, CZK 226,600 Montblanc, Star Lady Moonphase Automatic Diamonds, ocelové pouzdro, automat, 80 diamantů (1,05 ct), lunární fáze, perleťový číselník, 226 600 Kč

FOTO: archiv firmy (1)

N

LUXURY SHOPPING GUIDE

008_solitair_hodinky_Montblanc.i8 8

20.5.2008 11:00:57


6.5.2008

11:53

Page 1

www.breitlingforbentley.com

Flyin B RED_235x315-LSG-Dusak.qxd

PRESTIé A V›KON. S ok¯Ìdlen˝m ´Bª jako logo majÌ firmy Breitling a Bentley stejnÈ perfekcionistickÈ myölenÌ: nekompromisnÌ spolehlivost, p¯esnost a autenticita, prestiû a v˝kon. V ateliÈrech Breitling i v dÌln·ch Bentley v anglickÈm Crewe jsou nejmodernÏjöÌ technologie a osvÏdËen· tradice v perfektnÌ souh¯e. Jako symbol tÏchto spoleËn˝ch hodnot spoluvytvo¯il Breitling u model˘ Bentley Continental - v˘bec nejv˝konnÏjöÌho automobilu, kter˝ kdy firma Bentley vyrobila - p¯Ìstrojovou desku.

EXKLUZIVITA A äPI»KOV¡ TECHNIKA. Pro milovnÌky vysoce kvalitnÌ mechaniky vytvo¯ila firma Breitling ¯adu v˝jimeËn˝ch chronograf˘ a hodinek pod n·zvem ´Breitling for Bentleyª. Tyto n·ramkovÈ p¯Ìstroje, koncipovanÈ podle ˙vodnÌch designÈrsk˝ch studiÌ, p¯evzaly od zn·mÈ britskÈ znaËky typickÈ stylovÈ prvky. Tomuto automobilu vÏnovanÈ ËasomÏrnÈ p¯Ìstroje se vyznaËujÌ nÏkolika technick˝mi exkluzivitami a jsou poh·nÏny ´vysoce v˝konn˝mi motoryª, kterÈ peËlivÏ sestavujÌ öpiËkovÌ mist¯i - hodin·¯i jako vrchol svÈho umÏnÌ.Vûdyù opravdov˝m luxusem je Ëas.

FLYING B CHRONOGRAPH

The greatest luxury in life is time. Savour every second.

HODIN¡ÿ - ZLATNÕK Na P¯ÌkopÏ 17, Praha 1, tel.: +420 224 213 025 fax: +420 224 238 180, e-mail: dusak@dusak.cz


DETAILS I detaily

Baldinini:

Black

QUEEN

Černá královna HOT ITALIAN FASHION WILL INSPIRE YOUR BOUNDLESS DESIRE, ON THE WAVES OF WHICH YOU WILL FLOAT TO A PARADISE OF HANDBAGS AND SUPERB FOOTWEAR. ŽHAVÁ ITALSKÁ MÓDA VÁS PŘIMĚJE BEZMEZNĚ TOUŽIT A PAK VPLUJETE NA VLNÁCH TOUHY DO RÁJE KABELEK A DOKONALÉ OBUVI.

1. Baldinini, dámská kabelka z lakované kůže, imitace krokodýla z vepřoviny, 26 000 Kč 2. Baldinini, dámské kožené lakované střevíce, imitace krokodýla z vepřoviny, 12 400 Kč

BALDININI: Havířská 3, Prague 1, tel: 272 142 242; Široká 11, Prague 1, tel: 224 815 335, www.baldinini.it

10

FOTO: Petr Weigl

1. Baldinini, ladies’ patent leather handbag, imitation crocodile skin from hog skin, CZK 26,000 2. Baldinini, ladies’ patent leather shoes, imitation crocodile skin from hog skin, CZK 12,400

LUXURY SHOPPING GUIDE

010_boty_Baldinini.indd 10

20.5.2008 11:06:01


ChDay039_luxury shopping guide_235x315:Layout 1

28.4.2008

10:06

Page 1

P R A H A • N A P Ř Í KO P Ě 1 7 • + 4 2 0 2 2 4 2 1 3 0 2 5


NEWS I novinky

ZOOM

LOUIS

On the company’s tenth birthday, Vertu this year has introduced a new limited collection of Constellation Monogram telephones. These, as well as other models, are available at the new Vertu boutique at Pařížská 4. Firma Vertu letos slaví desáté narozeniny a při této příležitosti představila novou limitovanou kolekci mobilních telefonů Constellation Monogram. Nejen ji, ale i další modely si můžete koupit v novém butiku Vertu v Pařížské 4.

This watch has been designed by the Swiss manufacturer Weiss Jaermann & Stübi, especially for golfers. The model, made in sky blue, pays homage to the world’s oldest golf course at St. Andrews. From May onwards it is available exclusively at La Boutique Suisse. Speciální hodinky pro hráče golfu pocházejí z dílny švýcarské firmy Jaermann & Stübi. V barvě oblohy vyvedený model je poctou nejstaršímu golfovému hřišti na světě St. Andrews. Od května je exkluzivně najdete v La Boutique Suisse.

VUITTON

VERTU

JAERMANN & Stübi

news

12

Be delighted this summer with the playful new collection of original bags desgined by Marc Jacobs for Louis Vuitton. The latest collection can be purchased at the boutique at Pařížská 13. Nejnovější kolekci slušivých kabelek od Louise Vuittona najdete v butiku v Pařížské 13. Metalický barevný design s typickým logem LV vás uchvátí svou nekonečnou hravostí.

LUXURY SHOPPING GUIDE

012_013_LSG_novinky_ZOOM.indd 12

20.5.2008 11:11:14


The most expensive water in the world and the official beverage of the Emmys, Grammys and MTV Video Music Awards, Bling H2O represents stylish excess. The limited edition Swarovski crystal bottles can be purchased at www.upb.cz. Stylově krásná je nejdražší voda světa Bling H2O, oficiální nápoj cen Emmy, Grammy a MTV Video Music Awards. Limitované edice vod s křišťály Swarovski zakoupíte na www.upb.cz.

BLING H2O

NEWS I novinky

Do you find yourself enchanted by this chair? If so, be sure to mark your calendar for the 9th annual Art & Interior expo of design, lifestyle, architecture and development to be held at Veletržní Palace on 9 – 12 October 2008. Okouzlila vás tato židle? V tom případě si do diáře zapište, že 9. ročník výstavy designu, životního stylu, architektury a developmentu Art & Interior proběhne ve Veletržním paláci v Praze 9. – 12. října 2008.

MOSER

Art & Interior

GUCCI

FOTO: archiv firem (10)

You can find the new collection of stellar pieces from Gucci beginning 10 April at the Italian fashion company’s long-awaited exclusive boutique at Pařížská 9. Novou kolekci hvězdných kousků od Gucciho najdete od 10. dubna v Pařížská 9, kde tato slavná italská módní firma otevřela dlouho očekávaný butik se svou exkluzivní módou.

Reminiscent of a spiral staircase, a twisting tornado or a swirl of ice cream, the Twist vase designed by Jan Čtvrtník for Moser is now available. The twirling vase and other Moser pieces can be purchased at the company’s new shop at Staroměstské nám. 603. Točité schodiště, vířící tornádo či zmrzlinu připomíná váza Twist, kterou pro značku Moser navrhl Jan Čtvrtník. Rotující vázu i další produkci firmy může koupit v nové prodejně Moser, Staroměstské nám. 603.

LUXURY SHOPPING GUIDE

012_013_LSG_novinky_ZOOM.indd 13

13

20.5.2008 11:10:27


Treat your skin to Crème de la Mer, with contains as the main ingredient a highly potent and nutrient rich Miracle Broth™. Douglas offers the exquisite moisturizer in two sizes: 30 ml for CZK 3 400 and 60 ml for CZK 6 100. Skutečnou „bombou“ pro vaši pleť je Crėme de la Mėr, jehož hlavní složkou je kvasný komplex Miracle Broth™. V Douglasu jej nabízejí ve dvou baleních: 30 ml za 3 400 Kč a 60 ml za 6 100 Kč.

LA MER

Bobbi Brown

The luxury perfumery Douglas, offering the very finest cosmetics, has opened its doors in Prague’s Na Příkopě street. Hot new items include cosmetics and perfumes from the famous designer Giorgio Armani. V pražské ulici Na Příkopě otevřela své brány luxusní parfumerie Douglas, která nabízí skutečné perly světové kosmetiky. Jednou ze žhavých novinek je dekorativní kosmetika a parfémy slavného návrháře Giorgia Armaniho.

ARMANI

NEWS I novinky

KANEBO Containing highly-effective seaweedbased ingredients, SENSAI PREMIER is the long-awaited new product from Kanebo, one of the most exclusive cosmetic brands in the world. Douglas offers 40 ml of this miracle for CZK 17 500. Dlouho očekávanou novinkou je jedna z nejexkluzivnějších kosmetických značek světa – Kanebo. Z její široké nabídky jsme pro vás vybrali pleťové sérum SENSAI PREMIER obsahující radikálně působící složky z mořských řas. Za 40 ml tohoto zázraku zaplatíte v parfumerii Douglas 17 500 Kč.

14

The famous American cosmetics line Bobbi Brown, introduced by the makeup artist by the same name in New York in 1991, is now available in Prague at Douglas. For more information visit www.douglas.cz V Douglasu na vás čeká i americká dekorativní kosmetika Bobbi Brown, kterou vizážistka Bobbi Brown uvedla na newyorský trh v roce 1991. Informace o všech těchto produktech najdete na www.douglas.cz.

LUXURY SHOPPING GUIDE

014_015_novinky_ZOOM_part2.indd 14

20.5.2008 11:08:27


Replay & Sons boutique has announced its reopening. The shop at Rytířská 15 has undergone a complete interior reconstruction and beginning in May its shelves will once again be stocked with clothing from the Replay children’s collection. Butik Replay and Sons hlásí své znovuotevření. Obchod v Rytířské 15 prošel kompletní rekonstrukcí interiéru a jeho regály se od května opět zaplnily dětskými kolekcemi oblečení Replay.

REPLAY

NEWS I novinky

FOTO: archiv firem (8)

des Mimis Previously offering mainly children’s and women’s fashions, the Au Pays des Mimis boutique has now brought the entire 2008 spring-summer collection from the French label IKKS to Prague. The collection includes men’s fashion and can be purchased at the Chodov Shopping Centre. Butik Au Pays des Mimis, který dosud nabízel převážně dětskou a dámskou módu, přivezl do Čech kompletní kolekci jaroléto 2008 francouzské značky IKKS, a to včetně pánské módy. Oblečení zakoupíte v Obchodním centru Chodov.

Bell&Ross

DNA

AU PAYS

The La Boutique Suisse watch shop at Pařížská 17 introduces a new brand to Prague – futuristic Bell & Ross, inspired this year by the design of aviator watches. Hodinářství La Boutique Suisse v Pařížské 17 přivezlo do Prahy novou značku – futuristickou Bell & Ross, která se letos inspirovala designem leteckých hodinek.

Would you like to discover the origins of your distant ancestors? Forensic DNA Service at Nad Štolou 18 offers exclusive genetic testing based on oral swabs. Chromosomal tests for men are available for CZK 2 499; mitochondrial tests for women cost CZK 2 975. Chcete vědět, odkud pocházejí vaši nejvzdálenější předci? Forenzní DNA servis na adrese Nad Štolou 18 nabízí exkluzivní genetickou zkoušku s využitím stěru z úst. Chromozomální zkouška pro muže vás vyjde na 2 499 Kč, mitochondriální pro ženy na 2 975 Kč.

LUXURY SHOPPING GUIDE

014_015_novinky_ZOOM_part2.indd 15

15

20.5.2008 11:08:37


JEWELLERY I šperky

A GENUINE PEARL IS A JEWEL STRAIGHT FROM THE HEART OF AN OYSTER. THUS TO BE A PEARL MEANS TO BECOME A PIECE OF THE HEART. PRAVÁ PERLA JE KLENOTEM, KTERY VYDÁ PERLORODKA PŘÍMO ZE SVÉHO SRDCE. BY BY T PERLOU TEDY ZNAMENÁ STÁT SE SRDEČNÍ ZÁLEŽITOSTÍ.

Gellner:

Fascinating

BURNISH of tears Fascinující lesk perlových slz

T

he saying goes that a gift of pearls gives tears to its owner. Like all sayings, it contains a grain of truth. A pearl is a product of living organisms – pearl oysters and pearl shells – and thanks to this it contains an almost magical power, which reportedly helps suppress negative vibrations of the pearl’s owner and transmits them out of the body in the form of tears. For this reason the owners of pearls are usually highly spirited, cheerful and carefree people. What would you say to us bedazzling you with the most beautiful specimens specimens of these black treasures from French Polynesia?

16

Ř

íká se, že darované perly své majitelce přinesou slzy. Jako každá pověra má i tahle v sobě zrníčko pravdy. Perla je totiž produktem živých organismů – perlotvorek a perlorodek – a díky tomu v sobě skrývá téměř magickou sílu, jež údajně pomáhá tlumit negativní vibrace své majitelky a odvádí je z těla v podobě slz. Právě proto jsou vlastníci perel obvykle lidé veselí, usměvaví a bezstarostní. Co říkáte na to, kdybychom vás oslnili těmi nejkrásnějšími kousky černých pokladů Francouzské Polynésie?

Black Magic Collection, earrings with Tahitian pearls and diamonds (0.24ct), 18ct white gold, CZK 73,000; Black Magic Collection, necklace with black Tahitian pearls and coloured stones (lemon and smoky quartz), CZK 64,700 Kolekce Black Magic, náušnice s tahitskými perlami a brilianty (0,24 ct), 18kt bílé zlato, 73 000 Kč; Kolekce Black Magic, náhrdelník s černými tahitskými perlami a barevnými kameny (citronové a kouřové křemeny), 64 700 Kč

LUXURY SHOPPING GUIDE

016_019_sperk_story1.indd Odd1:16

20.5.2008 11:19:55


Black Magic Collection, clip earrings with black Tahitian pearls and diamonds (1.17ct), 18ct white gold, CZK 37,900; Black Magic Collection, diamond necklace with black Tahitian pearls (86 - 125 cm) (10.60ct), 18ct white gold, price from CZK 71,900 Kolekce Black Magic, náušnice s háčkem s černými tahitskými perlami a diamanty (1,17 ct), 18kt bílé zlato, 37 900 Kč; Kolekce Black Magic, diamantové náhrdelníky s černými tahitskými perlami (délka od 86 do 125 cm) (10,60 ct), 18kt bílé zlato, cena od 71 900 Kč

LUXURY SHOPPING GUIDE

016_019_sperk_story1.indd Odd1:17

>

17

20.5.2008 11:20:15


Black Magic Collection, Baroque clip earrings with black Tahitian pearl and diamonds (0.126ct), CZK 53,300; Black Magic Collection, Baroque necklace with black Tahitian pearl and diamonds (0.125ct), CZK 42,400; Black Magic Collection, Baroque ring with black Tahitian pearl, and diamonds (0.17ct), price from CZK 72,000 Kolekce Black Magic, barokní náušnice s háčkem s černou tahitskou perlou a diamanty (0,126 ct), 53 300 Kč; Kolekce Black Magic, barokní náhrdelník s černou tahitskou perlou a diamanty (0,125 ct), 42 400 Kč; Kolekce Black Magic, barokní prsten s černou tahitskou perlou a diamanty (0,17 ct), cena od 72 000 Kč

18

LUXURY SHOPPING GUIDE

016_019_sperk_story1.indd 18

22.5.2008 10:28:46


FOTO: archiv firmy (4)

JEWELLERY I šperky

Black magic collection, ring with black Tahitian pearl and diamonds (0.24ct), 18ct white gold, CZK 94,000 Kolekce Black Magic, prsten s tahitskou černou perlou a diamanty (0,24 ct), 18kt bílé zlato, 94 000 Kč

LIA HALADA: HALADA Pařížská 7, Prague 1, tel: 222 311 868, www.halada.cz

LUXURY SHOPPING GUIDE

016_019_sperk_story1.indd 19

19

20.5.2008 11:22:45


JEWELLERY I šperky

The dazzling sparkle

of STONES Oslňující záře kamenů SPARKLING AND SHIMMERING, PLAYFUL AND COLOURFUL, ENCHANTING RINGS DECORATED WITH A THOUSAND AND ONE BEAUTIFUL, GLOWING STONES. ZÁŘÍCÍ A TŘPYTIVÉ, HRAVÉ A BAREVNÉ JSOU TYTO OKOUZLUJÍCÍ PRSTENY ZDOBENÉ TISÍCEM A JEDNÍM ODLESKEM PŘEKRÁSNYCH KAMENŮ.

ALO jewelry (top-down): white gold, diamonds, amethyst, CZK 16,830; white gold, diamonds, topaz, CZK 46,368; white gold, diamonds, CZK 25,830; white gold, diamonds, topaz, amethyst and citrine, CZK 15,660; white gold, diamonds, topaz, CZK 30,800; white gold, topaz, CZK 12,760; white gold, diamonds and amethyst, CZK 7,050; white gold, diamonds, topaz, CZK 29,110; white gold, diamonds, topaz and amethyst, CZK 36,770; white gold diamonds and amethyst, CZK 21 230

ALO JEWELRY: Karlova 2, Prague 1, tel: 222 220 288; Mostecká 3, Prague 1, tel: 257 531 592, www.alo.cz

20

FOTO: Petr Weigl

ALO jewelry (shora): bílé zlato, diamanty, ametyst, 16 830 Kč; bílé zlato, diamanty, topaz, 46 368 Kč; bílé zlato, diamanty, 25 830 Kč; bílé zlato, diamanty, topaz, ametyst a citrín, 15 660 Kč; bílé zlato, diamanty, topaz, 30 800 Kč; bílé zlato, topaz, 12 760 Kč; bílé zlato, diamanty a ametyst, 7 050 Kč; bílé zlato, diamanty, topaz, 29 110 Kč; bílé zlato, diamanty, topaz a ametyst, 36 770 Kč; bílé zlato, diamanty a ametyst, 21 230 Kč

LUXURY SHOPPING GUIDE

020_prsteny.indd 20

20.5.2008 11:24:35


ALO_NEMCOVA_LSG_235x315 + 3mm spad_PRILOHA.indd 1

16.5.2008 9:47:02


JEWELLERY I šperky

BE AS BEAUTIFUL AS CHARLIZE THERON OR EVA LONGORIA? ONLY WITH HANS STERN JEWELLERY. BY T KRÁSNÁ JAKO CHARLIZE THERON NEBO EVA LONGORIA? JEDINĚ SE ŠPERKY OD HANSE STERNA!

1

Golden

STARdust

1. Cobblestone rings, 18 kt, křišťál s brillianty, cena od 49 900 Kč; 2. Kolekce Stars, náušnice, 18 kt, tmavé ušlechtilé zlato s brilianty v barvě koňaku, 137 900 Kč; 3. Eva Longoria & Moonlight Collection; 4. Helen Mirren & Red Carpet Collection; 5. Charlize Theron & Tudor Collection; 6. Christina Applegate & Moonlight Collection; 7. Sandra Oh & Hera Collection

Zlatý hvězdný prach

T

he history of Red Carpet jewellery truly launched in 1945, when German emigre Hans Stern founded his iconic jewelry company in Brazil. With South American temperament, the power of brilliant facets and incredible overall lustre, the collection from H. Stern is a favourite of the stars for their grand Hollywood premiers and award ceremonies. The H. Stern collection is created by master goldsmiths long before these gala evenings leaving famous celebrities and their stylists literally fight over whose body will be graced by the latest creations from the Brazilian jewellery icon.

3

4

O

d roku 1945, kdy mladý Němec Hans Stern emigroval do Brazílie, se píše historie šperků červených koberců. Jihoamerický temperament, síla křivek a totální lesk každoročně okouzlují nejednu zpěvačku či herečku. Šperky H. Stern se díky tomu řadí mezi prvních pět nejoblíbenějších značek, jež slavné dámy zdobí při velkých hollywoodských premiérách či při udílení hudebních a filmových cen. Nové kolekce H. Sterna tvoří mistři zlatníci na zakázku dlouho před slavnostními večery a známé krásky se prý doslova perou o to, čí šíji, paži nebo prsty ozdobí horké novinky z dílny brazilské šperkařské ikony. www.hstern.net

5

MERCURY: Hotel InterContinental, nám. Curieových 43, Prague 1, tel: 296 631 197

22

6

2

7

FOTO: archiv firmy (7)

H. Stern:

1. Cobblestone rings, 18ct, rock crystal and diamond accents,price from CZK 49,900; 2. Star Collection, earrings, 18ct darkened Noble Gold and cognac diamonds CZK 137,900; 3. Eva Longoria & Moonlight Collection; 4. Helen Mirren & Red Carpet Collection; 5. Charlize Theron & Tudor Collection; 6. Christina Applegate & Moonlight Collection; 7. Sandra Oh & Hera Collection

LUXURY SHOPPING GUIDE

022_Stern.indd 22

22.5.2008 10:32:42


PIA_G34PL200+G33P0038_Dusak.qxd

POSSESSION JEWELLERY

06.05.2008

18:03 Uhr

Seite 1


JEWELLERY I šperky PROMOTION

Halada:

Family

TREAsures Rodinná pokladnice

Pomellato 1

Buchwald This German family company has offered magnificent fine jewellery adorned with colourful stones for over one hundred years. Německá rodinná firma nabízí světu nádherné jemné šperky zdobené barevnými kameny již více než sto let. www.buchwald.com

2

This Milanese company works with 18 ct gold and colourful stones to promote jewellery as a natural, sexy everyday accessory. Milánská společnost pracující s 18kt zlatem a barevnými kameny prosadila šperk jako samozřejmý sexy doplněk na každý den. www.pomellato.com

MOST JEWELLERY COMPANIES MAINTAIN A FAMILY TRADITION. EXQUISITE JEWELLERY FROM THE WORLD’S TOP CRAFTSMEN HAS NOW PASSED THROUGH THE HANDS OF CORNELIA AND ŠTEPÁN HALAD FOR THIRTY YEARS. VĚTŠINA KLENOTNICKYCH FIREM SI UDRŽUJE RODINNOU TRADICI. RUKAMA CORNELIE A ŠTĚPÁNA HALADOVYCH PROCHÁZEJÍ SKVOSTY VĚHLASNYCH JMEN UŽ TŘICET LET.

4

Mikimoto

Schoeffel

Where else would you look for pearl specialists than in Japan? Kokichi Mikimoto was the first person to produce cultured pearls. Kde jinde hledat specialisty na perly než v Japonsku? Kokichi Mikimoto je kultivoval jako první v historii.

Wilhelm Schoeffel learned that pearls were immortal back in 1921. Today pearl jewellery is being made by the third generation of his descendents. To, že perly jsou nesmrtelné, věděl Wilhelm Schoeffel už v roce 1921. Dnes perlové šperky vyrábí už třetí generace jeho potomků.

www.mikimoto.com

www.schoeffel-pearl.com

T

he Haladas founded their company in Germany, distributing famous brands of jewellery as well designing and producing their own collections. Today their boutique offers a wide selection of gold, silver, pearls, diamonds and other precious stones. Special care is devoted to each piece in order to guarantee the distinct appearance of individual collections. What’s more, the company’s goldsmiths create custom jewellery and provide the highest level of service.

M

anželé Haladovi založili svou společnost v Německu, kde začali nejen distribuovat šperky slavných značek, ale zabývali se i jejich návrhy a výrobou. Dnes v jejich buticích najdete široký výběr zlata, stříbra, perel, diamantů a dalších drahých kamenů. Každému kousku je věnována starostlivá péče, čímž je zaručen specifický vzhled jednotlivých kolekcí. Navíc jsou v dílnách k dispozici ruce mistrů zlatníků, jež vytvářejí šperky na zakázku a provádějí špičkový servis.

HALADA: Na Příkopě 16, Prague 1, tel: 224 221 304; LIA HALADA: Pařížská 7, Prague 1, tel: 222 311 868; Stará Louka 28, Karlovy Vary, tel: 353 225 182, www.halada.cz

24

5

Niessing

Their jewellery is distinct not only for a pure and modern design but also for a special “pressure” clasp. Jejich šperky nevynikají pouze čistým a moderním designem, ale také svérázným „tlakovým“ uchycením diamantu. www.niessing.com 1. Buchwald, Flower Power, flowers and butterflies, 18ct white and pink gold, precious stones, diamonds, price from CZK 51,600; 2. Pomellatto, rings Luna, 18ct red gold, amethyst, topaz, rose quartz, tourmalines, moonstone, aquamarine, CZK 89,530; 3. Mikimoto, earrings Stella Marina, 18ct white gold, tahiti pearls and diamonds, CZK 258,750; 4. Schoeffel, ring Esprit des Roses, 18ct white gold, fresh water pearls, diamonds, CZK 137,250; 5. Niessing, ring King, platinum and diamond, price on request 1. Buchwald, Flower Power, květiny a motýli, 18kt bílé a růžové zlato, drahé kameny, diamanty, cena od 51 600 Kč; 2. Pomellato, prsten Luna, 18kt růžové zlato, ametyst, topaz, růžový quartz, turmalíny, měsíční kámen, aquamarín, 89 530 Kč; 3. Mikimoto, náušnice Stella Marina, 18kt bílé zlato, tahitské perly a diamanty, 258 750 Kč; 4. Schoeffel, prsten Esprit des Roses, 18kt bílé zlato, sladkovodní perly, diamanty, 137 250 Kč; 5. Niessing, prsten King, platina a diamanty, info o ceně v obchodě

FOTO: archiv firmy (5)

3

LUXURY SHOPPING GUIDE

024_halada2_NEW.indd 24

22.5.2008 10:56:34


Praha 1, Na Příkopě 16, tel.: +420 224 221 304 Brno, Česká 223, tel.: +420 542 221 287 České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 31, tel.: +420 387 311 369 w w w. h a l a d a . c z , h a l a d a @ h a l a d a . c z

000_HALADA_IM.indd 2

15.5.2008 20:33:15


WATCHES I hodinky

Zenith

1

Zenith arrives with an automatic clockwork device with a height of 3.81 mm. This model of pure design is equipped with three hands and a guilloche face in the pyramid style “Clou de Paris”. S automatickým strojkem o výšce 3,81 mm v oceli přichází Zenith. Designově čistý model je vybaven trojicí ruček a gilošovaným číselníkem v pyramidovém stylu „Clou de Paris“.

Men’s

www.zenithwatch.com

CLASSIC Pánská klasika

2 WATCH MANUFACTURERS HAVE TRADITIONALLY CREATED VARIATIONS ON CLASSIC MODELS. THIS YEAR THEY HAVE TRULY OUTDONE THEMSELVES. HODINÁŘSKÉ MANUFAKTURY JIŽ TRADIČNĚ VYTVÁŘÍ VARIACE KLASICKYCH MODELŮ. LETOS SE JIM TO OPRAVDU POVEDLO.

Piaget

Piaget offers an ultra-thin watch to match your suit. The legendary Altiplano in white gold covers a manually wound watch work with a height of 2.5 mm. Ultra tenké hodinky k obleku nabízí i Piaget. Legendární Altiplano v bílém zlatě ukrývá strojek na ruční nátah o výšce 2,5 mm. www.piaget.com

3

Glashütte Original The new Senator Sixties Chronograph simply radiates with the spirit of the 1960s. This attractive automatic watch is placed in a steel casing, supplemented by an upper and lower sapphire crystal. Šedesátá léta z nového Senator Sixties Chronograph přímo vyzařují. Atraktivní automat je uložen v ocelovém pouzdře, jež je doplněno vrchním a spodním safírovým sklíčkem. www.glashuette-original.com

IWC

5

Jaeger-LeCoultre

The Portuguese model has been produced successfully since 1939. IWC has prepared this manually wound legend in steel, as well as 500 pieces in platinum, for the occasion of its 140th anniversary this year. Model Portuguese se úspěšně vyrábí již od roku 1939. Ke svému 140. výročí, které letos oslavuje, připravil IWC tuto legendu na ruční nátah v oceli a v 500 kusech v platině.

The father of ultra-thin watches is JLC, whose patent dates back to 1903. This watch, in pink gold, has a hand decorated manually wound device, which measures a mere 1.85 mm. Otcem ultratenkých hodinek je právě JLC, jehož patent je datován rokem 1903. Tento model v růžovém zlatě má ručně dekorovaný strojek na ruční nátah, který měří pouhých 1,85 mm.

www.iwc.com

www.jaegerlecoultre.com

CAROLLINUM: Pařížská 11, Prague 1, tel: 224 810 890, www.carollinum.cz; HODINÁŘSTVÍ BECHYNĚ: Štěpánská 57, Prague 1, tel: 224 214 349, www.hodinarstvibechyne.cz; LA BOUTIQUE SUISSE: Pařížská 17, Prague 1, tel: 222 319 030, www.lbsprague.cz; LIA HALADA: Pařížská 7, Prague 1, tel: 222 311 868, www.halada.cz; ZLATNICTVÍ M.DUŠÁK: Na Příkopě 17, Prague 1, tel: 224 213 025, www.dusak.cz;

26

FOTO: archiv firem (5)

4

LUXURY SHOPPING GUIDE

026_panske hodinky.indd 26

20.5.2008 11:31:25


ALO_NEMCOVA_LSG_235x315 + 3mm spad_2x.indd 1

18.2.2008 2:46:54


WATCHES I hodinky

Zenith

The Dark

1

The new Baby Star with the Elite 67 mechanical device not only tells the precise time but it is also an excellent accessory. The steel lunette is garnished with black diamonds (1ct in total) with white diamonds for the indexes on the black guilloche dial. Nový Baby Star s mechanickým strojkem Elite 67 nabízí nejen přesný čas, ale je i skvělým doplňkem. Ocelovou lunetu zdobí černé diamanty (celkem 1 ct), bílé diamanty zastupují na černém gilošovaném číselníku indexy. www.zenithwatch.com

NOBLEness

Temná noblesa EVEN THE DELICATE HAND OF A LADY CAN BE ADORNED WITH AN ELEGANT WATCH IN CLASSICAL BLACK, WHICH IS PARTICULARLY FASHIONABLE THIS YEAR. I NĚŽNÉ RUCE KŘEHKÉ ŽENY BUDOU SLUŠET ELEGANTNÍ HODINKY V NESTÁRNOUCÍ A LETOS TOLIK POPULÁRNÍ ČERNÉ BARVĚ.

Bulgari 2

The Happy Sport Chrono Mark II with its dark aluminium plated steel case also confirms that black is truly back in fashion. Its ink-black colour is contrasted by five moving diamonds as well as diamonds on the lunette. O tom, že je černá opravdu v módě, svědčí temný Happy Sport Chrono Mark II s ocelovým pouzdrem potaženým uhlíkem. Jeho tušovou čerň odlehčuje pětice pohyblivých diamantů, v další verzi i diamanty na lunetě. www.chopard.com

CAROLLINUM: Pařížská 11, Prague 1, tel: 224 810 890, www.carollinum.cz LIA HALADA: Pařížská 7, Prague 1, tel: 222 311 868, www.halada.cz ZLATNICTVÍ M. DUŠÁK: Na Příkopě 17, Prague 1, tel: 224 213 025, www.dusak.cz

28

Bulgari is celebrating 2008 in the spirit of the 20th anniversary of the Diagono series which, over the course of its history, has become an icon of active lifestyle. This automatic watch is made of yellow gold with rubber, with a quartz mechanism in a steel case. Rok 2008 se u Bulgari nese v duchu dvacetiletého výročí řady Diagono, která se během své historie stala ikonou aktivního životního stylu. Automat je ze žlutého zlata, které doplňuje kaučuk, quartzový strojek je uložen v oceli. www.bulgari.com FOTO: archiv firem (5)

Chopard

3

LUXURY SHOPPING GUIDE

028_cerne_hodiny.indd 28

20.5.2008 11:33:36


000_CyC_IM.indd 2

5.5.2008 12:05:55


WATCHES I hodinky

Breitling & Bentley

UNIONof ofGIANTS Spojení titánů

WHEN THE STRENGTHS OF TWO LUXURY GIANTS SUCH AS BREITLING AND BENTLEY ARE COMBINED, A POLISHED JEWEL IS CREATED. THE NEW GMT WATCH IS A PERFECT EXAMPLE.

30

KDYŽ SVÉ SÍLY SPOJÍ DVA TAK LUXUSNÍ VELIKÁNI, JAKYMI JSOU BREITLING A BENTLEY, ZRODÍ SE VYBROUŠENY KLENOT – NOVÉ GMT HODINKY JSOU TOHO DOKLADEM.

LUXURY SHOPPING GUIDE

030_031_BREITLING.indd 30

20.5.2008 11:36:35


“The more joy a moment produces, the faster it disappears.” Ovidius

„Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.“

T

he growth of the Bentley brand is the result of passion – an obsession with performance and a longing for freedom. Passion and desire are exactly what ties this celebrated British car maker to the Swiss watchmaker Breitling. The marriage of the two winged “B’s” radiates prestige, perfection and exclusivity. The new Breitling Bentley GMT model is perfect for zealous travellers who revel in crossing time zones. The combination of red gold or stainless steel with a fully integrated rubber strap and a giant 49 mm diameter casing is perfectly in step with current fashion. The watch features a ratcheted, rotating bezel and a dial with a thirty-second chronograph. So if having a Bentley parked in the garage brings you joy, the new Breitling GMT is a mandatory accessory.

FOTO: archiv firmy (5)

Technical specifications * Breitling 47B calibre, GMT * COSC-certified chronometer * thirty-second chronograph * calendar * stainless steel or red gold case * 49 mm diameter * water-resistant to 100 m * integrated rubber strap

Z

načka Bentley totiž vyrostla z vášní. Z posedlosti po výkonu a z touhy po svobodě. A právě vášeň a touha jsou to, co tuto slavnou britskou automobilku pojí se švýcarským výrobcem hodinek Breitling. Z partnerství dvou okřídlených B vyzařuje prestiž, dokonalost a exkluzivita. Jejich nový GMT model je určen vášnivým cestovatelům, kteří si libují v časových posunech. Kombinace růžového zlata či oceli s plně integrovaným kaučukovým tahem přesně zapadá do stávajících trendů, stejně jako „obří“ velikost – průměr pouzdra je 49 mm. Lunetu zdobí tradiční prolamovaný motiv a na ciferníku najdete mimo jiné i typický třicetisekundový chronograf. Takže pokud vám v garáži dělá radost Bentley, nové Breitling GMT jsou povinnou základní výbavou!

Technické specifikace * Breitling kalibr 47B, GMT * chronometr s certifikátem COSC * třicetisekundový chronograf * kalendář * pouzdro ocel nebo růžové zlato * průměr 49 mm * vodotěsnost do 100 m * integrovaný kaučukový řemínek

CAROLLINUM: Pařížská 11, Prague 1, tel: 224 810 890, www.carollinum.cz; ZLATNICTVÍ M. DUŠÁK: Na Příkopě 17, Prague 1, tel: 224 213 025, www.dusak.cz; www.bentleymotors.com; www.breitling.com

LUXURY SHOPPING GUIDE

030_031_BREITLING.indd 31

31

20.5.2008 11:36:48


WATCHES I hodinky

1

Omega:

“CITIUS ALTIUS FORTIUS”, OR FASTER, HIGHER, STRONGER, IS THE OLYMPIC MOTTO HELD IN THE HEART OF EVERY SPORTSMAN. „CITIUS ALTIUS FORTIUS“ NEBOLI RYCHLEJI, VYŠE, SILNĚJI – JE OLYMPIJSKÉ HESLO, KTERÉ MAJÍ V SRDCI VŠICHNI SPORTOVCI.

Olympic

TIMEkeepers

Olympijská časomíra

T

he time at the Summer Olympic Games in Beijing will again be measured by Omega, which has been the official Olympic partner and timekeeper since 1932. For the occasion of this supreme international sporting event, Omega has prepared a limited watch collection. This year’s exclusive Beijing 2008 collection includes timepieces in white, pink and yellow gold with leather or steel straps, adorned with diamonds and the symbolic Olympic rings.

Č

as letních olympijských her v Pekingu bude opět odměřovat značka Omega, která je od roku 1932 oficiálním partnerem a časoměřičem olympiád. Proto také jako jediná na světě připravuje při příležitosti tohoto největšího celosvětového sportovního svátku speciální limitovanou kolekci hodinek. Letošní exkluzivní edice Beijing 2008 nabízí strojky v bílém, růžovém i žlutém zlatě s koženým nebo ocelovým řemínkem zdobené diamanty a typickými olympijskými kruhy.

1. Omega, Ladies' Beijing 2008, 18ct gold case, chronograph, chronometer, pearl dial, diamonds, price from CZK 250,590; 2. Omega, Gent’s Beijing 2008, 18ct gold, stainless, chronograph, chronometer, black dial, price from CZK 50,320 1. Omega, dámské Beijing 2008, 18kt zlato, chronograf, chronometr, perleťový číselník, diamanty, cena od 250 590 Kč; 2. Omega, pánské Beijing 2008, 18kt zlato, ocel, chronograf, chronometr, černý číselník, cena od 50 320 Kč 2

CAROLLINUM: Pařížská 11, Prague 1, tel: 224 810 890, www.carollinum; KLENOTNICTVÍ M. DUŠÁK: Na Příkopě 17, Prague 1, tel: 224 213 025, www.dusak.cz

32

FOTO: archiv firmy (3)

www.omega.ch

LUXURY SHOPPING GUIDE

032_Omega.indd 32

20.5.2008 14:39:12


JAKUBSKÁ 6 - PRAHA 1

Corneliani_luxuryshopp_SS08.indd 1

1-02-2008 11:05:48


ALO_GARNETS_LSG_235x315 + 3mm spad.indd 1

18.2.2008 2:57:30


FASHION I móda

WHITE HAS THE DELICATE BEAUTY OF AN AGELESS CLASSIC WHICH YOU CAN’T BE WITHOUT IN THE HEAT OF THE SUMMER. NĚŽNÁ BÍLÁ KRÁSA JE NESTÁRNOUCÍ KLASIKOU, BEZ KTERÉ SE V LETOŠNÍM ŽHAVÉM LÉTĚ NEOBEJDETE.

Age of

INNOCENCE Věk nevinnosti

Miss Sixty, leather handbag with embossed rings, Euro 59, Rodolphe Menudier, mule-skin shoes with laced effect and solid heels, Euro 853 Miss Sixty, kožená kabela s vlisovanými kruhy, 59 eur; Rodolphe Menudier, střevíce z kůže muly s krajkovým efektem na masivním podpatku, 853 eur

>

LUXURY SHOPPING GUIDE

035_039_modni_story_3.indd 35

35

22.5.2008 10:43:32


FASHION I móda

Roberto Cavalli, sandals with gold features, price on request, Jimmy Choo, clutch wallet, 1,285 Euro, Tosca Blu, leather handbag with imprints and steel rings, 53 Euro Roberto Cavalli, sandály se zlatými detaily, cena k doptání, Jimmy Choo, kabelkapsaníčko, 1 285 eur, Tosca Blu, kožená kabelka zdobená vlisy a kovovými kroužky, 53 eur

36

LUXURY SHOPPING GUIDE

035_039_modni_story_3.indd 36

22.5.2008 10:43:47


FASHION I móda

Burberry, half moon shaped handbag, two-way zipper, massive polished metal appliqué, Euro 2 135 Burberry, kabelka ve tvaru půlměsíce, dvoucestný zip, masivní aplikace z leštěného kovu, 2 315 eur

>

LUXURY SHOPPING GUIDE

035_039_modni_story_3.indd 37

37

22.5.2008 14:47:24


FASHION I móda

Jean Paul Gaultier, leather shoes on thin platform with double-cross effect, price on request, Hogan, leather handbag with silver effect, Euro 590

FOTO: Keystone

Jean Paul Gaultier, kožené střevíce na tenké platformě s efektem dvojitého křížení, cena k doptání, Hogan, kožená kabela se stříbrným efektem, 590 eur

38

LUXURY SHOPPING GUIDE

035_039_modni_story_3.indd 38

22.5.2008 10:44:27


FASHION I móda

Salvatore Ferragamo, leather handbag with woven tracks, Euro 1 950, Givenchy, beige sandals with massive clasp on ankle, Euro 950, Borbonese, large pleated leather bag with metal details, Euro 1 350 Salvatore Ferragamo, kožená kabela s vyplétanými traky, 1 950 eur, Givenchy, béžové sandály s masivní sponou na kotníku, 950 eur, Borbonese, masivní kabela z plisované kůže s kovovými detaily, 1 350 eur

LUXURY SHOPPING GUIDE

035_039_modni_story_3.indd 39

39

22.5.2008 10:44:56


WSW_GL_01_470x315_Luxury_CZE_1 1

04-02-2008 16:31:29


70%*$,07"t13")" ("-&3*&7"/,07,"t#3/0 TOMMY.COM

WSW_GL_01_470x315_Luxury_CZE_2 2

04-02-2008 16:33:36


FASHION I móda

Unrestrained

ADULAtion

Slavnostní stříhání pásky

WHAT LUXURY ITEMS ARE STILL MISSING IN PRAGUE? LONG-AWAITED EXCLUSIVE BRANDS WILL THROW YOU INTO A STATE OF EUPHORIA AND SHOPPING FRENZY.

BOLD CAVALLI & VALENTINO A new boutique opening in April in Pařížská St. will offer designs from two outstanding and yet entirely distinct fashion icons – Valentino, the uncrowned king of fashion, and the sensual, extravagant Cavalli.

ODVÁŽNÝ CAVALLI & VALENTINO Butik s módou dvou úžasných, ale přitom zcela odlišných návrhářských ikon – nekorunovaného krále módy Valentina a smyslného i extravagantního Cavalliho – najdete od dubna v Pařížské ulici.

CO LUXUSNÍHO VÁM V PRAZE JEŠTĚ CHYBĚLO? DO STAVU EUFORIE A NÁKUPNÍ HOREČKY VÁS UVEDOU DLOUHO OČEKÁVANÉ EXKLUZIVNÍ ZNAČKY.

DESIGN VERTU Vertu mobile phones are synonymous with luxury. You can find the latest model, Constellation Monograms, which was created for the tenth anniversary of the firm, as well as other Vertu products at the recently opened boutique in Pařížská St.

DESIGNOVÉ VERTU

John Galliano, the catwalk predator, has finally arrived in Prague. Beginning in April 2008 the Czech Republic will become the only Central European country where you can purchase the fashions of this rather eccentric creator.

GLOWING GUCCI Light up your wardrobe with enchanting fashions from the celebrated Italian label Gucci, whose boutique in Pařížská St. opened in April. This famed label will bring ravishing fashion into your life.

EMOTIVNÍ GALLIANO

ŽHNOUCÍ GUCCI

Dravec módních mol John Galliano konečně přiletěl i do Prahy. Od prvního dubna se Česko stalo jedinou zemí ve střední Evropě, v níž si můžete zakoupit kreace tohoto poněkud výstředního tvůrce.

Rozsviťte svůj šatník okouzlujícími kousky od slavné italské značky Gucci, jejíž butik najdete od poloviny dubna v Pařížské ulici. Horká Itálie vnese do vašeho života úchvatné módní kreace.

CAVALLI & VALENTINO: Pařížská 20, Prague 1; GALLIANO: U Prašné brány, Prague 1, tel: 222 315 530, www.johngalliano.com; GUCCI: Pařížská 9, Prague 1, www.gucci.com; VERTU BOUTIQUE: Pařížská 4, Prague 1, tel: 222 316 072, www.vertu.cz

42

FOTO: archiv (4)

EMOTIONAL GALLIANO

Mobilní telefony Vertu jsou synonymem luxusu. V nedávno otevřeném butiku v Pařížské ulici si můžete zakoupit nejen nejnovější Constellation Monograms, vytvořené k desátým narozeninám firmy, ale i ostatní produkci této značky.

LUXURY SHOPPING GUIDE

042_Nove_obchody1.indd 42

22.5.2008 10:45:53


T H E

O N LY

O N E

I N

P R A G U E

V Celnici 10, Praha 1 mon-fri: 10.00–20.00, sat-sun: 13.00–18.00


FASHION I móda

Lana Marks FORBES MAGAZINE HAS COMPILED A LIST OF THE MOST EXTRAVAGANT HANDBAGS; HERE ARE A FEW OF THE VERY BEST. AMERICKY FORBES SESTAVIL ŽEBŘÍČEK NEJLUXUSNĚJŠÍCH KABELEK, KTERÉ VÁM ZAJISTÍ OBDIV OKOLÍ. TADY JE NĚKOLIK Z NICH.

APPROX. EURO 25,000

1

Each year a new limited edition of Cleopatra handbag is released. The clasp of this silver metallic beauty from alligator features, in addition to white gold, a stunning 1 500 black and white diamonds. Každý rok přichází do prodeje jiná limitovaná edice Cleopatra. Sponu této kovově stříbrné krásky z aligátora zdobí kromě bílého zlata i ohromujících 1 500 černých a bílých diamantů.

APPROX. EURO 65,000

Very expensive

HANDbags Opravdu drahé kabelky

2

Gadino

Though common at first glance, designer Hilde Palladino has transformed this piece into something special by adding 39 diamonds to the clasp. Na první pohled obyčejnou kabelku proměnil designér Hilde Palladino v extra kousek. Na sponu z bílého zlata totiž umístil 39 diamantů.

Hermés

The famous “Birkin bag” named after the French singer Jane Birkin. And just like this beautiful woman, nothing suits the crocodile skin handbag better than a 10 ct diamond. Slavná „birkinka“, jíž své jméno propůjčila francouzská zpěvačka Jane Birkin. A stejně jako k této krásné ženě, ani ke krokodýlí kůži se nic nehodí lépe než 10karátový diamant.

4

Louis Vuitton

APPROX. EURO 78,000

You can add this exclusive and highly provocative handbag to the collection of the label’s 15 best pieces. And it’s larger than it looks. Sbírku 15 nejlepších kousků této značky snadno doplníte tímto jediným, velmi provokativním modelem, který je větší, než se zdá.

Devi Kroell

5

This giant alligator skin handbag will easily swallow all of your indispensable items into its inside pockets. It may be hard to believe, but the bag can even hold a small laptop computer. Tato obří aligátoří kůže bez problému spolkne všechny nepostradatelné věcičky, které lehce roztřídíte do vnitřních kapes. Ač se to nezdá, vejde se do ní i malý laptop.

44

APPROX. EURO 19,000

FOTO: archiv firem (5)

APPROX. EURO 27,000

3

LUXURY SHOPPING GUIDE

044_kabelky_david.indd 44

20.5.2008 11:57:42


EB_Adv_Luxury_BraSG_CZ.qxd

12.9.2007

10:26

Page 1

EBEL BRASILIA

Š 2007 Ebel

Steel & 18K Yellow Gold. Bold. Beautiful. Brilliant.

www.ebel.com

CMJN

Ebel

235x315 mm

Calitho 09-07-44151

Brasilia Mini Steel & Gold Camp. 07

Magazine: Luxury Shopping Guide (CZ)


LSG I promotion

Spend only on luxury - with the Gold Citi Credit Card

Utrácejte jen za luxus se zlatou Citi kreditní kartou Moschino, ladies' handbag in black patent leather, CZK 33,000 Moschino, dámská kabelka černá, lakovaná kůže, 33 000 Kč Escada, ladies' sunglasses, CZK 5,400 Escada, dámské sluneční brýle, 5 400 Kč

Escada, ladies' belt in red patent leather and buckle with inlaid stones, CZK 4,990

Moschino, ladies' patent shoes with bow, CZK 11,500

Escada, dámský pásek, lakovaná červená kůže, spona vykládaná kamínky, 4 990 Kč

Moschino, dámské boty lakované zdobené mašličkou, 11 500 Kč

With the Citi gold credit card you can Save Se zlatou Citi kreditní kartou celkem UŠETŘÍTE

ATRAKTIVNÍ VÝHODY PRO VÁS Pouze se zlatou Citi kreditní kartou můžete využívat slevy a další atraktivní výhody u vybraných prestižních partnerů z oblasti módy, gastronomie, ubytování, zábavy i životního stylu. A navíc – každý měsíc Vám nabídneme speciální výhody u vybraného Partnera měsíce. ATTRACTIVE BENEFITS FOR YOU With your Gold Citi Credit Card you get access to an exceptional range of discounts and other benefits from carefully selected partners in fashion, gastronomy, accommodation, entertainment and lifestyle. In addition - enjoy special discounts and benefits with our Merchant of the Month promotion.

46

2 952 Kč / CZK S NÁMI SI MŮŽETE DOVOLIT VÍCE Měsíční úvěrový rámec až 600 000 Kč je z nejvyšších na trhu a umožní Vám užívat si naprosté finanční svobody. Také bezúročné období v délce až 55 dní patří k nejdelším na českém trhu. YOU CAN AFFORD MORE WITH US A monthly credit line of up to CZK 600,000 is one of the highest on the market and lets you enjoy complete financial freedom. Our interest-free period of up to 55 days also ranks among the longest on the market. VYSOKÝ BEZPEČNOSTNÍ STANDARD Jedinečný design s Vaší fotografií na přední straně zásadně snižuje riziko zneužití Vaší zlaté Citi kreditní karty. Při ohlášené ztrátě či krádeži Vám

LUXURY SHOPPING GUIDE

046_47_city_bank.indd 46

22.5.2008 14:52:28


LSG I promotion

Gold Citi Credit Card: A Badge of Your Success

Zlatá Citi kreditní karta

vizitka Vašeho stylu

Dunhill, men's black calfskin patent leather shoes, CZK 14,800

Montblanc, Meisterstück pocket organiser in fullgrain calfskin leather with space for 4 credit cards, price from CZK 6,880

Dunhill, pánské černé lakované boty, hovězí kůže, 14 800 Kč

Hugo Boss, men's black leather belt, CZK 2,680 Hugo Boss, pánský černý kožený pásek, 2 680 Kč

Montblanc, Timewalker Chronograph, men's watch, CZK 78,550 Montblanc, Timewalker Chronograph, pánské ocelové hodinky, 78 550 Kč

With the Citi gold credit card you can Save Se zlatou Citi kreditní kartou celkem UŠETŘÍTE

FOTO: Petr Weigel (7), archiv firem (4)

Montblanc, kroužkový diář Meisterstück z jemné teletiny, 4 přihrádky na kreditní karty, cena od 6 880 Kč Montblanc, Meisterstück Solitaire Ceramics Black Prisma, men's fountain pen, CZK 27,350 Montblanc, Meisterstück Solitaire Ceramics Black Prisma, pánské plnicí pero, 27 350 Kč

6 646 Kč / CZK

kartu zdarma ihned zablokujeme a obratem vystavíme a zašleme novou. A navíc – součástí kreditní karty je i pojištění jejího zneužití s pojistným krytím až 50 000 Kč.

Citibank se za Vámi dostaví na místo a čas dle Vašeho určení a vyřídí s Vámi veškeré potřebné záležitosti.

HIGH STANDARDS OF SECURITY Our unique card design with your photo on the front significantly reduces the risk of potential fraud. Upon notification of the loss or theft of your card, we will block it immediately and, free of charge issue and send you a new one. As our Gold Citi Credit Card customer, you will get free Fraud insurance with coverage up to CZK 50,000.

ONLY ONE CALL WILL DO Make an appointment on 233 062 323 (promo code LSG). Our sales representative will, at your request, meet with you and arrange all the required documents for you. • Více o značkových partnerech a speciálních měsíčních odměnách naleznete na www.citikarta.cz • You can find more information about our brand-named partners and special monthly rewards at www.citikarta.cz

STAČÍ JEDINÝ TELEFONÁT Sjednejte si schůzku na telefonu 233 062 323 (promo kód LSG). Zástupce

LUXURY SHOPPING GUIDE

046_47_city_bank.indd 47

47

22.5.2008 14:52:53


FASHION I móda

Coccinelle:

Sweet

GIRLbusiness

Sladká holčičí tajemství

1

2

3

THESE HANDBAGS IN TRUE SUMMER COLOURS WILL OPEN THEIR SECRETS TO NOBODY AND GUARD ALL YOUR TREASURES. KABELKY VE STOPROCENTNĚ LETNÍCH BARVÁCH NEVYDAJÍ ŽÁDNÁ TAJEMSTVÍ A PEČLIVĚ UHLÍDAJÍ VAŠE HOLČIČÍ POKLADY.

4

5

1. Large ladies’ handbag, yellow patent leather, CZK 8,100; 2. White ladies’ beads, combination of plastic and steel, CZK 2,400; 3. Ladies’ trimmed handbag patent leather with satin lining, CZK 4,200; 4. Small ladies’ handbag, white patent leather, CZK 4,100; 5. Large ladies’ handbag, red patent leather, CZK 8,100; 6. Yellow ladies’ beads, combination of plastic and steel, CZK 2,400; 7. Small ladies’ handbag, yellow patent leather, CZK 4,100

7

COCCINELLE: nám. Republiky 5, Prague 1, tel: 222 002 340; Letiště Praha-Ruzyně, Terminál 1, Prague 6, tel: 296 665 319, 220 115 319, www.coccinelle.cz

48

FOTO: Petr Weigl

1. Dámská velká kabela, žlutá lakovaná kůže, 8 100 Kč; 2. Bílé korále, kombinace plastu a kovu, 2 400 Kč; 3. Dámská proplétaná kabelka z lakované kůže se saténovým vnitřkem, 4 200 Kč; 4. Dámská malá kabelka, bílá lakovaná kůže, 4 100 Kč; 5. Dámská velká kabela, červená lakovaná kůže, 8 100 Kč; 6. Žluté korále, kombinace plastu a kovu, 2 400 Kč; 7. Dámská malá kabelka, žlutá lakovaná kůže, 4 100 Kč

6

LUXURY SHOPPING GUIDE

048_coccinelle.indd 48

20.5.2008 13:50:40


PROMOTION

ELIXÍR ŽIVOTA

PRODIGY Prodigy je ztělesněním majestátní péče o pleť značky Helena Rubinstein. Obsahuje technologicky vyspělý a inovativní koncentrát Bio-Sap, který obnovuje regenerační schopnosti pleti a bojuje proti hlavním mechanismům jejího stárnutí. Dodá pleti dokonalé vyhlazení a zpevnění, rozjasnění a sjednocení tónu pleti a optimální hydrataci. Pleť je díky tomuto elixíru života sjednocená, viditelně pevnější a odolnější. Vrásky jako by byly redukovány zevnitř pleti.

Parfumerie Sephora Prodigy denní krém 5050 Kč

The quintessence of Helena Rubinstein’s savoir faire, PRODIGY cream contains “encapsulated” Bio-Sap, a technological breakthrough designed to provide a unique response to the 5 essential mechanisms of skin ageing: smoothness, firmness, radiance, evenness of complexion and moisture. Irrigated by this powerful vital concentrate, skin is better toned, its consistency is visibly denser and more resilient. Wrinkles are visibly reduced, as if resorbed from the inside.

Perfumery Sephora Prodigy Day Cream CZK 5050

049_Loreal_IM.indd 49

20.5.2008 9:21:45


OBJECTS OF DESIRE I objekty touhy PROMOTION

WE’VE WOVEN A DELICATE WEB WHERE ENCHANTING LUXURY ITEMS, SPARKLING LIKE DEW DROPS, WAIT JUST FOR YOU. UTKALI JSME PRO VÁS KŘEHKOU PAVUČINU, V NÍŽ JAKO KAPKY ROSY ZÁŘÍ OKOUZLUJÍCÍ SOLITÉRY, KTERÉ PROSTĚ MUSÍTE MÍT.

Web

of DREAMS Pavučina snů

JEDINEČNÝ MOSER

The remarkable combination of colours and the master work of Moser's glassmakers and glass cutters creates an inimitable play of light in the Gema vase, a new Moser piece this year designed by Kateřina Doušová.

Ojedinělé kombinace barev, které ve spojení s mistrovstvím moserovských sklářů a brusičů vytváří neopakovatelnou hru světla a optiky skla. To je váza Gema, letošní novinka společnosti Moser z dílny výtvarnice Kateřiny Doušové.

Gema, design by Kateřina Doušová, tapered cuts, 6 colour combinations, height 25.5 cm, CZK 27 800 Gema, design Kateřina Doušová, klínové výbrusy, 6 barevných kombinací, výška 25,5 cm, 27 800 Kč

MOSER: Na Příkopě 12, Prague 1, tel: 224 211 293; Staroměstské nám. 603, Prague 1 (open June 2008); Tržiště 7, Karlovy Vary, tel: 353 235 303; Kpt. Jaroše 46/19, Karlovy Vary, tel: 353 416 136; Široká 78, Český Krumlov, tel: 380 712 455; nám. Svobody 15, Brno, tel: 542 514 300, www.moser-glass.com

50

FOTO: archiv firmy

UNRIVALLED MOSER

LUXURY SHOPPING GUIDE

050_053_OT.indd 50

20.5.2008 12:16:58


OBJECTS OF DESIRE I objekty touhy PROMOTION

2

4

1

3

FOTO: archiv firmy (4)

1. Bracelet Diva, CZK 17,460; 2. Pendant, CZK 10,470; 3. Ring, CZK 5,830; 4. Watch, CZK 35,770; All jewels are made from enamel and brass plate with 24ct gold. 1. Náramek Diva, 17 460 Kč; 2. Přívěsek, 10 470 Kč; 3. Prsten Diva, 5 830 Kč; 4. Hodinky, 35 770 Kč. Všechny šperky jsou vyrobeny ze smaltu a mosazi a pozlacené 24kt zlatem.

JOYFUL FREY WILLE

RADOSTNÝ FREY WILLE

Schiller’s immortal poem Ode to Joy is a celebration of life and Ludwig van Beethoven’s brilliant score of the piece is featured at the traditional closing concert of the Prague Spring music festival. It is also the inspiration for a new collection of jewellery from the Viennese firm Frey Wille. The jewellery combines the most beautiful human emotions of ardour, love, desire and passion in a single harmonious piece.

Slavná Schillerova Óda na radost, která v geniálním zhudebnění Ludwiga van Beethovena pravidelně uzavírá Pražské jaro, je oslavou života. Právě to inspirovalo klenotníky z vídeňské manufaktury Frey Wille k vytvoření kolekce šperků, v nichž ty nejkrásnější lidské emoce, jako jsou nadšení, láska, touha či vášeň, tvoří jediný harmonický celek.

FREY WILLE: Havířská 3, Prague 1, tel: 272 142 228, www.frey-wille.com

>

LUXURY SHOPPING GUIDE

050_053_OT.indd 51

51

20.5.2008 12:18:29


OBJECTS OF DESIRE I objekty touhy PROMOTION

EXTRAVAGANTNÍ BANG & OLUFSEN

It isn’t necessary to sit in a grand concert hall or in front of a large stereo system to enjoy music to the fullest. It’s enough to have Serenata, a mobile-telephoneand-music-player-in-one, close at hand. The rounded shape of the device fits perfectly in the palm of your hand and control is simple with a navigation wheel and touch screen. How can you distinguish the music player and telephone modes? Simple – the telephone mode is blue and the music mode is red.

Abyste si mohli užívat hudbu naplno, nemusíte zrovna sedět v koncertním sále nebo doma u velké aparatury. Stačí mít po ruce Serenatu, mobilní telefon a hudební přehrávač v jednom. Oblý tvar skvěle sedí v dlani, všechno potřebné ovládáte pomocí navigačního kolečka a dotykové obrazovky. A jak poznáte, kdy přehrávat hudbu a kdy telefonovat? Snadno – režim telefonu je modrý a hudební režim je červený.

BANG & OLUFSEN: Jáchymova 4, Prague 1, www.kd-elektronika.cz

52

Bang & Olufsen a Samsung, 4 GB, ICEpower amplification technology, touch screen display, 240 x 240 pixels, 2.24, dimensions 109.5 (135 mm with extended speakers) x 63 x 19.7 mm, CZK 35,000 Bang & Olufsen a Samsung, 4 GB, zesilovací technologie ICEpower, dotykový displej, rozlišení 240 x 240 bodů, úhlopříčka 2,24 palce, rozměry 109,5 (s vysunutými reproduktory 135 mm) x 63 x 19,7 mm, 35 000 Kč

FOTO: archiv firmy

EXTRAVAGANT BANG & OLUFSEN

LUXURY SHOPPING GUIDE

050_053_OT.indd 52

22.5.2008 10:44:18


FOTO: archiv firmy (3)

OBJECTS OF DESIRE I objekty touhy PROMOTION

Flos, 18 ct gold-plated Flos bedside, table and floor lamps by Philippe Starck. Prices start at CZK 30 000 Flos, noční, stolní a pokojová lampa, design Philippe Starck, zlaceno 18kt zlatem, cena od 30 000 Kč

PROVOCATIVE BULB

PROVOKATIVNÍ BULB

If you long for something truly original, one of these lamps is surely the right choice. Philippe Starck, perhaps the most famous contemporary designer, was inspired by actual weapons. Who can resist Bond’s Beretta, a legendary Kalashnikov, or an American automatic M16?

Pokud toužíte po něčem vskutku originálním, je pro vás jedno z těchto svítidel tou pravou volbou. Asi nejznámější designér současnosti, Philippe Starck, se inspiroval skutečnými zbraněmi a kdo by odolal Bondově berettě, legendárnímu kalašnikovu či americkému samopalu M16?

BULB: U Uranie 14 (entry from Jankovcova), Prague 7, tel: 220 805 410, www.bulb.cz

>

LUXURY SHOPPING GUIDE

050_053_OT.indd 53

53

20.5.2008 12:19:03


OBJECTS OF DESIRE I objekty touhy PROMOTION

TAJEMSTVÍ KOSTA BODA

If you are an admirer of the elegant beauty of glass and would like to ornament your interior with magnificient pieces of art like this, we kindly ask you to visit our stores and see the amazing beauty of crystal. Each piece is made from pure crystal by hand, inspired from ancient stories and legends.

Pokud jste milovníkem křehké krásy skla a přejete si zkrášlit svůj domov výjimečnými uměleckými díly, jako je toto, pak můžete navštívit boutique Kosta Boda a na vlastní oči se pokochat omamnou krásou křišťálu. Každý artefakt je vyroben ručně z čistého křišťálu a je inspirován dávnými příběhy a legendami.

KOSTA BODA SHOP: Karlova 19, Prague 1, tel: 224 213 228; Palladium Shopping Center, nám. Republiky 1, Prague 1, tel: 225 771 247

54

Little Janus, limited edition 500 pcs Little Janus, limitovaná edice 500 ks

FOTO: archiv firmy

MYSTERIOUS KOSTA BODA

LUXURY SHOPPING GUIDE

054_056_OT.indd 54

20.5.2008 17:34:11


OBJECTS OF DESIRE I objekty touhy PROMOTION

BLUE POSEIDON

FOTO: archiv firmy

Poseidon, glass object, limited edition 49 pcs Poseidon, skleněný objekt, limitovaná edice 49 ks

The ancient god of sea, Poseidon comes out of water with all his anxiety and famous storms from the hands of the world leading glass artist Mr. Jonasson. To have the feeling oft the sound of waves, sunset, shones and bright sun over a plain sea in your interior, visit us to see this striking beauty.

MODRÝ POSEIDON Řecký bůh moře Poseidon se vynořuje na hladinu, aby rozpoutal děsivou bouři. Tak jej zpodobnil přední světový umělecký sklář M. Jonasson. Navštivte nás a sami se nechejte unést úchvatným dílem, které evokuje šumění vln a zachycuje paprsky zapadajícího slunce nad dosud klidnou mořskou hladinou. Ozdobte tímto artefaktem svůj interiér.

KOSTA BODA SHOP: Karlova 19, Prague 1, tel: 224 213 228; Palladium Shopping Center, nám. Republiky 1, Prague 1, tel: 225 771 247

>

LUXURY SHOPPING GUIDE

054_056_OT.indd 55

55

20.5.2008 17:34:36


OBJECTS OF DESIRE I objekty touhy PROMOTION

1

2

KŘIŠŤÁLOVÁ BATZEBA

Astonish your guests with pure and timeless design that will enrich your home with beauty and tenderness and help you forget the troubles of everyday life. Discover new dimensions of glass art through the objects of Mats Jonasson.

Překvapte své hosty čistým a nadčasovým designem, který do vašeho domova přinese krásu a něhu a pomůže vám zapomenout na trable každodenního života. Okouzlující objekty M. Jonassona vám umožní objevit nové dimenze uměleckého sklářství.

KOSTA BODA SHOP: Karlova 19, Prague 1, tel: 224 213 228; Palladium Shopping Center, nám. Republiky 1, Prague 1, tel: 225 771 247

56

1. Mazzai, Guardian of equality and cultural diversity; 2. Batzeba, Symbol of beauty and love 1. Mazzai, ochránce rovnosti a kulturní rozmanitosti; 2. Batzeba, symbol krásy a lásky

FOTO: archiv firmy

CRYSTAL BATHSHEBAS

LUXURY SHOPPING GUIDE

054_056_OT.indd 56

20.5.2008 17:34:57


JEMNOST HADÍ KŮŽE. DOTYK ZLATA. Elegantní povrch z 18karátového zlata. Smyslný vzor hadí kůže. Detailně vykreslená laserem. Ostřejší než kdykoli předtím. Hellomoto.

Motorola a logo Motorola jsou registrované ochranné známky v USA a v jiných zemích. © Motorola Inc. 2008. Všechna práva vyhrazena.

LUXURY EDITION

V prodeji: www.shop.motorola.cz ELECTROWORLD: Chlumecká 1531, Praha 9 · Metropole Zličín, Řevnická 1/121, Praha 5 · Shopping Park Avion Rudná 122/3118; Ostrava-Zábřeh · Nákupní centrum Olympia – Brno

motorola 235x315.indd 1

motorola.com

16.5.2008 17:43:38


DESIGN I design

Gilliane Anderson:

Colourful

Anglo-IndianPALETTE Malířská paleta THE FAMOUS AGENT SCULLY, THE ACTRESS GILLIANE ANDERSON, HAS WORN HER HOUSE INTO A CRAFTILY SENSUAL AND SPICE SCENTED ANGLO-INDIAN STYLE. SLAVNÁ AGENTKA SCULLYOVÁ ZE SERIÁLU AKTA X, HEREČKA GILLIANE ANDERSON, SVŮJ DŮM OBLÉKLA DO RAFINOVANĚ SMYSLNÉHO A KOŘENÍM VONÍCÍHO ANGLOINDICKÉHO STYLU.

58

LUXURY SHOPPING GUIDE

058_059_byt_agentka.indd 58

23.5.2008 12:09:44


“I had this idea of many colours, with ragged edged here and there, a kind of used feel”. Gillian Anderson

FOTO: Isifa (2)

„Vymyslela jsem si nepřeberné množství barev, tu a tam rozcuchané okraje, s dojmem použitého."

T

he popular actress Gilliane Anderson has been a rebel from a child. The charming ginger with blue eyes has always taken pride in being able to wake up the uniform and colourless England. Her five-floor villa in Notting Hill is just an example. From outside, it projects as a common house but the interior livens up with beautiful and magic play of shapes, colours and a mixture of cultures.

S

lavná herečka Gilliane Anderson byla už od malička rebelka. Půvabná zrzka s modrýma očima si vždy zakládala na tom, že dokáže uniformní a nebarevnou Anglii zvednout ze židle. Její pětipatrová vila v Notting Hillu je toho příkladem. Zvenku budí dojem všedního sídla, uvniř ale prostor ožívá čarokrásnou a magickou hrou tvarů, barev a směsicí kultur.

INTERIOR GLITTERING WITH ORIENT

INTERIÉR JISKŘÍCÍ ORIENTEM

Gillian’s exquisite aesthetic feeling and sense for a detail smells from each corner of the 11-room apartment where prevails her favourite wine colour combined with ivory and golden. The interior is tuned to an Indian style with a number of decorative wallpapers, ribbons, pillows, and oriental cloths. Statues of holy Indian elephants and gods are not missing in any of the rooms. The overall impression is completed by massive morello furniture and unique hand-made chandeliers.

Gillianin vytříbený estetický cit a smysl pro detail dýchá z každého koutu 11–ti pokojového apartmánu, kde převažuje její oblíbená vínová v kombinaci s barvou slonové kosti a zlatou. Interiér je laděn do indického stylu s množstvím dekorativních tapet, stuh, polštářů a orientálních tkanin. V žádné z místností nechybí sošky posvátných indických slonů a bůžků. Celkový dojem dotváří masivní nábytek z višňového dřeva a jedinečné, ručně vyráběné lustry.

LUXURY SHOPPING GUIDE

058_059_byt_agentka.indd 59

59

23.5.2008 12:09:48


DESIGN I design

Cavalli:

Gentle

ANIMALkingdom Něžné zvířecí království

TWO CAN ACHIEVE MORE THAN ONE. IN CAVALLI DESIGN, THE DRAGONISH PLAYFULNESS OF ROBERTO CAVALLI IS WEDDED WITH THE ROMANTIC LINES OF HIS WIFE, EVA DURINGER. DVA JSOU VÍC NEŽ JEDEN. CAVALLI DESIGN JE SPOJENÍM DRAČÍCH HER ROBERTA CAVALLIHO S ROMANTICKYMI TAHY JEHO MANŽELKY EVY DURINGER. 60

LUXURY SHOPPING GUIDE

060_061_byt_Cavalli.indd 60

20.5.2008 12:21:37


“Design is not only a question of what a thing looks like and what emotions it evokes. Design is also about how the thing works”. Steve Jobs

„Design není jen to, jak nějaká věc vypadá a jaký vzbuzuje pocit. Design je to, jak ta věc funguje.“

R

oberto Cavalli, always original and innovative, ranks amongst the world’s top ten most respected designers, his speciality being the application of textile dyes to luxurious fabrics. He has always experimented with new technologies and his inventiveness has even resulted in the discovery of a patented process of printing on leather. However, only few know that his firm, designing luxurious furniture and accessories, was started mainly thanks to the enthusiasm and care of his wife Eva Duringer.

FOTO: Prodimedia (2)

TO BE AN ENCHANTRESS While Roberto is often known as the king of international catwalks, Eva is the proud enchantress of Cavalli’s interior design. They both share a love of textile printing and animal motifs, as well as a passion for luxurious furniture. While Roberto adores bold shades of red, black and gold, his wife prefers the purity of white. Their home is thus a compromise of both contrasting tastes – a yin and yang of common living.

R

oberto Cavalli, vždy originální a novátorský, patří do top ten nejuznávanějších návrhářů a designérů světa, jeho specialitou jsou aplikace textilních barev na luxusní látky. Neustále experimentuje s novými technologiemi a díky své nekonečné vynalézavosti získal dokonce patent na proceduru tisku na kůži. Málokdo však ví, že jeho firma, navrhující exkluzivní bytový nábytek a doplňky, vznikla především díky nadšení a péči jeho manželky Evy Duringer.

HRDÁ ČARODĚJKA Jestliže nazveme Roberta mágem světových mol, pak Eva je hrdou čarodějkou Cavalliho bytového designu. Lásku pro potisk a zvířecí motiv mají společnou, stejně tak oba milují luxusní bytové solitéry. Roberto je však vyznavačem dravých odstínů červené, černé a zlaté, zatímco jeho manželka dává přednost čistotě bílé barvy. Jejich domov je tak kompromisem obého – jin a jang společného soužití.

LUXURY SHOPPING GUIDE

060_061_byt_Cavalli.indd 61

61

20.5.2008 12:22:24


DESIGN I design

Lenny Kravitz:

a

It’s time for

REVOLUTION Čas na revoluci v bydlení

PREPARE FOR A BREATHTAKING MOMENT OF AMAZEMENT. THIS IS WHAT YOU CAN EXPECT WHEN YOU ENTER SINGER LENNY KRAVITZ’S FLAT IN NEW ORLEANS. V JEDINÉM OKAMŽIKU ZTRATIT DECH ÚŽASEM, PŘESNĚ TO VÁS POTKÁ, VSTOUPÍTE-LI DO BYTU ZPĚVÁKA LENNYHO KRAVITZE V NEW ORLEANS.

62

LUXURY SHOPPING GUIDE

062_063_byt_Lenny_Kravitz.indd 62

22.5.2008 10:47:28


“Music is one of the best means for awakening emotions”. Christoph Willibald Gluck

FOTO: Profimedia (2)

„Hudba je jedním z nejlepších prostředků k probouzení emocí.“

L

enny Kravitz seems to have discovered within himself a limitless talent, not only for song writing but also for interior design. His New Orleans flat is an example of perfect symbiosis between music and luxurious living. Encouraged by his friends, the singer established the Kravitzdesign company in 2005, which today is enjoying great successes in the fields of both residential and commercial architecture.

B

ezbřehý talent nejen pro skládání písní, ale i pro designové návrhářství v sobě objevil zpěvák Lenny Kravitz, jehož neworleanský byt se stal synonymem dokonalé symbiozy hudby a luxusu bydlení. Na popud přátel zpěvák založil v roce 2005 firmu Kravitzdesign, která dnes slaví velké úspěchy jak na poli bytové, tak i komerční architektury.

FORM CROWNED BY A CUPOLA...

KDYŽ TVARU VÉVODÍ KUPOLE...

Coral red, shades of lilac, pink and angelic white are the colours Kravitz has used most frequently in his interior design. As he himself says, his intention was to marry the simplicity of a dome shape with the high-color of rock and the power of emotion. Kravitz has had the design element of a convex disc patented. The cupolas are reminiscent of hi-fi speakers, faces of the furniture gleam like the bodies of electric guitars and the overall environment creates the feeling of a rock club.

Korálově červená, odstíny lila a růžové či andělsky bílá jsou barvy, které Lenny při navrhování interiéru využil nejčastěji. Jak sám říká, jeho cílem bylo propojit jednoduchost oblého tvaru, barvitost rocku a sílu emoce. Designový prvek vypouklého disku si Kravitz dokonce nechal patentovat. Kupole připomínají reprobedny, obliny nábytku leská těla elektrických kytar a celkový prostor vytváří dojem rockového klubu.

LUXURY SHOPPING GUIDE

062_063_byt_Lenny_Kravitz.indd 63

63

20.5.2008 12:23:31


DESIGN I design

Danese

1

White colour and shapes inspired by Japanese culture are characteristic for the designer Naota Fukasawu. He has adhered to these principles with his new lamp from the Danese workshop, named Itka. Bílá barva a tvary inspirované japonskou kulturou jsou pro designéra Naota Fukasawu charakteristické. Držel se jich u nové lampy z dílny značky Danese, která dostala jméno Itka.

2

Breezy south

It is clear from the name of the Sumo armchair from where the Italian manufacturer Xavier Lust drew his inspiration in his design. Its contours are heavy set and create an impression that one can sink into. Už z názvu křesla Sumo od italského výrobce Baleri Italia je jasné, čím se Xavier Lust při jeho navrhování inspiroval. Jeho obliny jsou podsadité a vyvolávají touhu se do nich zabořit.

WIND Svěží jižní vítr

MILAN DESIGN WEEK CONFIRMED THAT THE MAIN FASHION TREND IS ROUNDED, PLEASANT PROFILING COMBINED WITH PLAYFULNESS AND A SENSE OF FUN. MILÁNSKY TYDEN DESIGNU POTVRDIL, ŽE HLAVNÍM STYLOVYM PROUDEM JE OBLÉ, PŘÍJEMNÉ TVAROVÁNÍ SPOJENÉ S HRAVOSTÍ A VTIPEM.

Sawaya & Moroni

From time to time the famous architect Zaha Hadid takes time out from her main projects to work on furniture solitaires for the brand Sawaya & Moroni. Známá architektka Zaha Hadid čas od času zběhne od velkých projektů k nábytkovým solitérům. Pro značku Sawaya & Moroni vytvořila lavici Scooop.

Erik Jorgensen

The Danish brand Erik Jorgensen also presented an interesting piece of seating furniture in Milan. The playful Seesaw seat, designed by Louise Campbell, harks back to childhood, and can truly be swung upon. Dánská značka Erik Jorgensen v Miláně představila také zajímavý kus sedacího nábytku. Hravá lavice Seesaw, kterou navrhla Louise Campbell, odkazuje k dětství a skutečně se na ní dá houpat.

64

3

5

Established & Sons

The young Israeli designer Shay Alkalay has also operated with childlike playfulness, ingenuity and bright colours, creating this Stack chest of drawers for the British firm Established & Sons. It contains 8 or 12 compartments, which can be opened on both sides. S dětskou hravostí, důvtipem a veselými barvami operoval také mladý izraelský designér Shay Alkalay. Pro britskou značku Established & Sons vymyslel skříňku s šuplíky Stack. Přihrádek, které se dají vysouvat na obě strany, má 8 nebo 12.

FOTO: archiv firem (9)

4

Baleri Italia

LUXURY SHOPPING GUIDE

064_065_novinky_Milano.indd 64

20.5.2008 12:24:59


DESIGN I design

Brand van Egmond 6

William Brand and Annet van Egmond have not disappointed here, and produced another eccentric creation for their own Bran van Egmond brand, renowned for its extravagant lamps – Floating Candles hanging lamps. William Brand a Annet van Egmond nezklamali a pro vlastní značku Brand van Egmond známou extravagantními svítidly navrhli další výstřednost – závěsné lampy Floating Candles.

7 8

VittorioBonacina

Swedese

The Libri bookshelf from Michaela Bihaina can be simply rested against a wall or combined with another module to create a model evoking a stepladder. Knihovní police Libri od Michaela Bihaina se může jednoduše opřít o stěnu nebo zkombinovat s druhým modulem a vytvořit model evokující štafle.

The designers Marco Zanusso jr. and Giuseppe Raboni have linked back to a classic model from the 1970s from the Vittorio Bonnacina brand. They have retained the shape but used a net made of elastic strips, adjusting to the body and weight of the person sitting on the Super Elastica armchair. Na klasický model ze 70. let značky VittorioBonacina navázali designéři Marco Zanusso jr. a Giuseppe Raboni. Tvar zachovali, ale na výplň použili síť z elastických prutů přizpůsobujících se tělu a váze člověka, který se na křeslo Super Elastica posadí.

9

XO

This Bubu II platinum tabouret design is the work of Philippe Starck. This product from the XO brand is not only practical, but has large decorative potential, attracting attention with its sheen. Design platinového taburetu Bubu II má na svědomí Philippe Starck. Nejen že je tento výrobek značky XO praktický, ale má i vysoké dekorační možnosti, protože svým leskem přitahuje pozornost.

Wogg

10

The Swiss firm Wogg has recruited the designer Benny Mosimann, and the first result of this mutual co-operation is the Wogg 44 cupboard, which excels with its shiny finish and practical compartments. Švýcarská firma Wogg oslovila designéra Bennyho Mosimanna a prvním výsledkem vzájemné spolupráce je příborník Wogg 44, který vyniká vysoce lesklým provedením a praktickými přihrádkami.

LUXURY SHOPPING GUIDE

064_065_novinky_Milano.indd 65

65

22.5.2008 12:24:03


DESIGN I design

Tamara Bendlová Kotvalová:

MyDESIGNpearls

Mé designové perly

DESIGN ACCOMPANIES US THROUGH OUR ENTIRE LIFE. IT IS ALSO CLOSELY CONNECTED WITH THE PROFESSION OF TAMARA BENDLOVÁ KOTVALOVÁ, OWNER OF THE COMPANY CAROLLINUM, WHICH SUPPLIES LUXURY WATCHES AND JEWELLERY. DESIGN NÁS PROVÁZÍ CELYM ŽIVOTEM. ÚZCE SOUVISÍ I S PROFESÍ TAMARY BENDLOVÉ KOTVALOVÉ, MAJITELKY SPOLEČNOSTI CAROLLINUM, KTERÁ K NÁM DOVÁŽÍ LUXUSNÍ HODINKY A ŠPERKY.

66

WHAT ARE YOUR FAVOURITE JEWELLERY AND WATCH BRANDS AND WHY? I prefer Rolex watches and their blend of true luxury and sophisticated technology. At the same time, this is the type of watch you put on and never take off. And if I was to choose one jewellery brand, it would be Bulgari for their unique antiquity-inspired design. What’s more, this brand has made a big comeback lately. TODAY WE EXPECT THAT HOME FURNISHINGS BE BOTH FUNCTIONAL AND BEAUTIFUL. DO YOU HAVE A FAVOURITE DESIGNER? I am interested in design and believe that the best pieces are not only beautiful and functional, but above all comfortable. My favourite designers include André Putman, Antonio Citterio and Peter Marino, who design perfect timeless interiors and furniture in which a person feels truly splendid. I also like the home collections of my favourite fashion labels like Fendi and Cavalli.

JAKÁ JE VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZNAČKA KLENOTŮ A HODINEK A PROČ? U hodinek je to Rolex, v němž se snoubí opravdový luxus se sofistikovanou technologií a zároveň je to typ hodinek, které když si jednou dáte na ruku, už je nesundáte. A pokud bych si měla vybrat jednu šperkařskou značku, bylo by to Bulgari, pro jejich unikátní design inspirovaný antikou. Navíc tato značka nyní zažívá velký návrat. I PO BYTOVÉM ZAŘÍZENÍ DNES CHCEME, ABY BYLO NEJEN FUNKČNÍ, ALE I KRÁSNÉ. MÁTE NĚJAKÉHO OBLÍBENÉHO DESIGNÉRA? Design mě zajímá a myslím si, že ten kvalitní je nejen krásný a funkční, ale především komfortní. Mezi mé oblíbené designéry patří André Putman, Antonio Citterio a Peter Marino, kteří navrhují dokonalé nadčasové interiéry a nábytek. Také se mi líbí home collections mých oblíbených módních značek jako Fendi nebo Cavalli.

LUXURY SHOPPING GUIDE

066_067_BENDLOVA.indd 66

20.5.2008 12:27:41


DESIGN I design

WHO IS YOUR FAVOURITE FASHION DESIGNER? The creativity of John Galliano has never disappointed me. It's simply fantastic what he's been able to do with the traditional fashion house Christian Dior. I also admire his own line a great deal. I trust the strength of his talent so much that we decided to open a separate boutique for this eccentric Brit in Prague. My other favourite labels include Balenciaga, Chloe, Lanvin, Givenchy, Alexander McQueen and Yves Saint Laurent. You will soon be able to see and try for yourself the very best these labels have to offer. We are preparing a unique project for the beginning of next year in Pařížská St.

Paris hotel Le Maurice

AS YOU OFTEN TRAVEL, COULD YOU TELL US WHICH HOTEL INTERIOR YOU FIND MOST CAPTIVATING? I was most recently impressed with the famous Le Maurice in Paris, which underwent reconstruction work designed by Philippe Starck not long ago. In addition to the interior, the service is also perfect. Service, after all, is what separates a standard hotel from an exclusive hotel. WHAT ABOUT A RESTAURANT WHERE ORIGINAL DESIGN IS ACCOMPANIED BY EXQUISITE FOOD? There are a number of such places; it’s difficult to choose. The food is naturally just as important as the setting. When I am in Paris I always visit the restaurant L'Avenue in Avenue Montaigne. In Prague my favourite is the Sarah Bernard in Hotel Paříž.

ČASTO CESTUJETE, MOHLA BYSTE OZNAČIT HOTEL, KTERÝ VÁS ZAUJAL SVÝM INTERIÉREM? Naposledy mě ohromil slavný pařížský Le Maurice, který nedávno prošel rekonstrukcí od designéra Philippa Starcka. Dokonalý je zde ovšem nejen interiér, ale především špičkový servis, což je přesně to, čím se exkluzivní hotel liší od běžného.

Armchair Egg by Arne Jacobsen

DO YOU HAVE A FAVOURITE PAINTER? I like Art Noveau, Gustav Klimt and Alfons Mucha. I like Dominik Mareš among contemporary artists. I know there are various opinions of his work; I didn’t choose his paintings based on his talent but on the impression they make on me.

FOTO: archiv T. Bendlové Kotvalové (1), archiv firem (2), INDIGO (1)

KDO JE VÁŠ FAVORIT MEZI MÓDNÍMI NÁVRHÁŘI? Nikdy mě nezklamala kreativita Johna Galliana, je skvělé, co se mu podařilo udělat s tradičním módním domem Christian Dior, a velmi obdivuji i jeho vlastní linie. Síle jeho talentu důvěřuji natolik, že jsme se rozhodli otevřít tomuto excentrickému Britovi v Praze samostatný butik. Mezi mé další top značky patří Balenciaga, Chloé, Lanvin, Givenchy, Alexander McQueen a Yves Saint Laurent. To, co je na nich nejlepší a proč je mám tak ráda, budete mít možnost už brzy poznat na vlastní kůži. Chystáme totiž jedinečný projekt, který startuje začátkem příštího roku v Pařížské ulici.

A CO RESTAURACE, V NÍŽ SE ORIGINÁLNÍ INTERIÉR POJÍ SE SKVĚLÝM JÍDLEM? Takových restaurací je hned několik, je těžké si vybrat. Jídlo je samozřejmě stejně důležité jako prostředí. Když jsem v Paříži, vždycky zajdu do restaurace L'Avenue na Avenue Montaigne. A v Praze je pak mým oblíbeným Sarah Bernard v Hotelu Paříž. MÁTE NĚJAKÉHO OBLÍBENÉHO MALÍŘE? Mám ráda secesi, Gustava Klimta a Alfonse Muchu. Ze současných autorů se mi líbí Dominik Mareš. Vím, že názory na jeho práci se různí, ale já jsem si jeho obrazy nevybírala podle toho, jak talentovaný je, ale podle toho, jak na mě působí.

IF YOU WERE ABLE TO HAND OUT YOUR OWN DESIGN AWARDS, WHO WOULD YOU GIVE THEM TO? If I had such power I would probably choose the work of some classic designer that has stood the test of time. I like the Barcelona chair by Mies van der Rohe and the ever-modern Egg Chair by Arne Jacobsen.

KDYBYSTE MOHLA SAMA UDĚLOVAT CENY ZA DESIGN, KOMU BYSTE TOTO OCENĚNÍ DALA? Kdybych měla takovou moc, asi bych zvolila nějakého klasika, jehož práce prověřil čas. Líbí se mi křeslo Barcelona od architekta Miese Van Der Rohe nebo stále moderní Egg Chair Arne Jacobsena.

WHAT HAS BEEN THE MOST PROFOUND DESIGN EXPERIENCE OF YOUR LIFE? It’s not exactly furniture design, but the strongest experience for me is my yearly visit to Fashion Week in Paris, where I go to see the Christian Dior shows. When a perfect, hand-written invitation arrives at the hotel, when I see the runway that looks different for every show, and when I see the beautiful models in perfect lighting and accompanied by lovely music, this is my most intense design experience.

JAKÝ BYL VÁŠ NEJVĚTŠÍ DESIGNOVÝ ZÁŽITEK V ŽIVOTĚ? Netýká se to tak úplně designu nábytkového, ale nejsilnější je pro mě každoroční návštěva Fashion Weeku v Paříži, kam jezdím na přehlídky Christian Dior. Když vám do hotelu přijde ručně nadepsaná pozvánka s dokonalou grafikou, když vidíte molo, které pokaždé vypadá jinak, a když si pak prohlížíte překrásné modely ve skvělém osvětlení a s krásnou hudební kulisou, to je pro mě ten nejkomplexnější designový zážitek!

Adéla Blochová by Gustav Klimt

LUXURY SHOPPING GUIDE

066_067_BENDLOVA.indd 67

67

20.5.2008 12:27:53


DESIGN I design

THE FARMHOUSE OF THE GERMAN DESIGNER MATHIAS SCHNEIDER IS A GENUINE JEWEL OF INTERIOR DESIGN. WE INVITE YOU ON AN EXCLUSIVE TOUR OF HIS FLAT. USEDLOST NĚMECKÉHO DESIGNÉRA MATHIASE SCHNEIDERA PATŘÍ K OPRAVDOVYM INTERIÉROVYM SKVOSTŮM. ZVEME VÁS NA EXKLUZIVNÍ BYTOVOU PROHLÍDKU.

That’s

REALLYperfect Jedinečné bydlení

68

LUXURY SHOPPING GUIDE

068_072_Super_byt.indd 68

20.5.2008 12:30:06


T

he designer Mathias Schneider has created a fascinating private dwelling, containing 19 separate and superbly furnished rooms spanning almost 420 square metres from a former dairy farm amidst the enchanting scenery on the banks of the river Elbe, close to the German port of Hamburg. The farmhouse, originally built in 1904 for the purposes of producing cheese and other dairy products has been changed beyond recognition in his creative hands.

INSPIRED BY FASHION Inspired by the unique look of the boutiques of the fashion guru Ralph Lauren, in which design plays an equally large role as his clothing creations, Mathias began furnishing his farmstead in the spirit of diverse styles and spectacularly decorative prin-

D

o čarokrásné scenérie na břehu řeky Labe nedaleko německého přístavního města Hamburk zasadil designér Mathias Schneider svou fascinující soukromou usedlost čítající 19 samostatných a dokonale zařízených pokojů na téměř 420 čtverečných metrech bývalé mléčné farmy. Usedlost postavená v roce 1904 původně k výrobě sýrů a dalších mléčných produktů se pod jeho kreativníma rukama změnila k nepoznání.

INSPIRACE MÓDOU Inspirován jedinečným lookem butiků módního mága Ralpha Laurena, ve kterých design hraje stejně velkou roli jako modelové kousky oblečení, začal Mathias zařizovat usedlost v duchu různorodých stylů a pompézně dekorativních principů. První radikální změnou bylo razantní

LUXURY SHOPPING GUIDE

068_072_Super_byt.indd 69

69

20.5.2008 12:30:19


DESIGN I design

70

ciples. The first genuinely radical change was the striking extension of space and enlargement of the residential surfaces of the rooms. Thanks to this the entire farmstead creates a truly monumental impression. Mathias has added to the mainly antique furniture pieces and enhanced all with an abundance of iconic statues and symbolic decorative objects.

rozšíření prostor a zvětšení obytných ploch místností. Z domu zmizely zbytečné příčky a všechny místnosti se opticky rozšířily. Díky tomu působí usedlost vskutku monumentálně. Převážně starožitný nábytek Mathias doplnil rustikálními kousky a vše ozdobil velkým množstvím ikonických sošek a symbolických dekorativních předmětů.

COLOUR VARIATIONS

BAREVNÉ VARIACE

The rooms are decorated in colours of navy blue and lilac and were created to order by the New York Janovic and the English Farrow & Ball companies in unique shades, precisely according to Mathias’s taste. The diverse style of the chairs, sofas and curtains is unified with plain velvet, which serves as a seat cover. Thanks to this even the older pieces of furniture create an impression of being new.

Místnosti jsou kolorovány v barvách námořnické modři a lila. Barvy v jedinečných odstínech vyrobily na zakázku firmy Janovic z New Yorku a anglická Farrow & Ball přesně podle Mathiasova vkusu. Různorodý styl židlí, sofa i záclon je sjednocen nevzorovaným sametem, který slouží jako potahová látka sedáků. Díky tomu vypadají i starší kusy nábytku jako nové.

LUXURY SHOPPING GUIDE

068_072_Super_byt.indd 70

20.5.2008 12:30:31


LUXURY SHOPPING GUIDE

068_072_Super_byt.indd 71

71

22.5.2008 12:51:13


72

PRIVACY WITHOUT PRIVACY

SOUKROMÍ BEZ SOUKROMÍ

The farmstead is also a showroom, in which the eccentric native of Hamburg presents his work. Anyone can go there and choose a style for his or her own residence, and so the house is constantly under siege by visitors. Of the entire 18-room dwelling Mathias occupies four main rooms and the winter garden. These rooms are the most visited, because of their lived-in feel, which is much more welcoming for the visitor than a showroom. Although the entire luxurious palace is a polar opposite of the contemporary minimalist trend of beige and black and white, it indicates that art knows no boundaries. Thanks to the designer Mathias Schneider deeper colours, a baroque look and patterned wallpaper are making a fashion comeback.

Usedlost slouží zároveň jako showroom, v níž tento excentrický Hamburčan prezentuje svou práci. Kdokoli si tam může zajít a vybrat si interiér pro svůj byt, a proto je dům v neustálém obležení nových zájemců. Mathias z celkového prostoru 19 místností obývá čtyři hlavní pokoje a zimní zahradu. Právě tyto privátní prostory jsou nejvíc navštěvovány, dýchá z nich totiž zabydlenost, a tak působí daleko přívětivěji než samotný showroom. Celý luxusní palác je sice protipólem současného minimalistického trendu béžové a bílé s černou, přesto jasně naznačuje, že umění nezná hranic. I díky designérovi Mathiasovi Schneiderovi se tak do módy opět vrací těžší barvy, barokní look a vzorované tapety.

FOTO: Profimedia (6)

DESIGN I design

LUXURY SHOPPING GUIDE

068_072_Super_byt.indd 72

20.5.2008 12:31:37


06.05.2008

13:20 Uhr

Seite 1

photo: M. Marcato, Verona (Italy)

235x315_LuxuryGuide_Royal.qxp:Layout 1

15 let přináší styl do života.

4 0 Ye a r s o f T i m e l e s s B e a u t y

ROYAL interier v.o.s. V Oblouku 800 252 43 Praha - Průhonice(CZ) Tel. +420 272 680 062 Fax +420 272 680 067 praha@ royalinterier.cz

www.selva.com

www.royalinterier.cz


DESIGN I design

AZERBAIJAN HAS ONE OF THE FASTEST GROWING ECONOMIES IN THE WORLD TODAY. HEERIM ARCHITECTS HAS ITS OWN PLANS FOR THE COUNTRY. ÁZERBÁJDŽÁN JE JEDNOU Z NEJRYCHLEJI ROSTOUCÍCH EKONOMIK SVĚTA. HEERIM ARCHITECTS TU MAJÍ SVÉ PLÁNY.

In the

GLOWof the moon Ve třpytu luny

T

he firm’s remarkable designs, inspired by the phases of the moon, will soon be built in the Azerbaijani capital of Baku. Two neighbouring peninsulas in a Caspian Sea bay will be graced by Hotel Full Moon on one side and Hotel Crescent Place on the other.

V

COSMIC SPACE

VESMÍRNÝ PROSTOR

Full Moon is a 35-floor luxury hotel in the shape of a disc with rounded edges that appears different depending on the angle from which it is viewed. Its counterpart, Crescent Place, is a 32-floor hotel in the shape of an arch. The two hotels will feature 302 and 221 spacious rooms, respectively.

Luxusní hotel ve tvaru disku s oblými hranami měnící vzhled podle toho, ze kterého úhlu se na něj díváte, a jeho protipól ve tvaru zakřiveného oblouku budou mít 35 a 32 podlaží. Přes velkou plochu v nich bude jen 302 a 221 rozlehlých a příjemně vzdušně prostorných pokojů.

FOTO: archiv (5)

Baku, v hlavním městě Ázerbájdžánu, vyroste již brzy pozoruhodná stavba, inspirovaná fázemi Měsíce. Dva sousední poloostrovy v zátoce Kaspického moře ozdobí na jedné straně hotel Full Moon a na protilehlé Crescent Place, tedy úplněk a srpek měsíce.

74

LUXURY SHOPPING GUIDE

074_hotel_kulicka.indd 74

20.5.2008 13:49:15


studio NIKA s.r.o., Umฤ›leckรก 1, Praha 7, tel.: +420 233 380 351, info@studionika.cz, www.studionika.cz

Inzerce 235x315 spad_01.indd 1

16.5.2008 9:27:25


DESIGN I design

Best Hotel

The Ritz-Carlton Beijing

1

This hotel in Beijing’s Financial Street boasts a sophisticated neo-classicist design, thanks to which it is a genuine king amongst eastern design hotels. Hotel v pekingské ulici Financial se pyšní sofistikovaným neoklasicistním designem a díky tomu je opravdovým králem mezi východními design hotely.

Design

AWARDS2008 Světové ceny za design

AT THE END OF MARCH, THE PRESTIGIOUS MAGAZINE TRAVEL + LEISURE ANNOUNCED ITS WORLD PRIZES FOR DESIGN IN THE FIELD OF TRAVEL FOR 2008. WE HAVE CHOSEN FIVE OF THE BEST FOR YOU. PRESTIŽNÍ ČASOPIS TRAVEL + LEISURE VYHLÁSIL NA KONCI BŘEZNA SVĚTOVÉ CENY ZA DESIGN V OBLASTI CESTOVÁNÍ PRO ROK 2008. VYBRALI JSME PRO VÁS TOP PĚTKU TĚCH NEJLEPŠÍCH.

T

he travel design prizes are announced by Travel + Leisure magazine every March. Awards are presented in 15 categories, covering objects, buildings, electronics and clothing which improve your comfort and convenience during travel – for example the prize for best designed restaurant, luggage, hotel or means of transport. Over the years even a nomination for this prize has become such a prestigious matter that several hundred candidates regularly compete each year. In order to ensure that the awards carry the appropriate esteem, the candidates are chosen by renowned architects, museum directors and fashion designers. Each year Travel + Leisure compiles a seven-member panel of such experts, who after careful examination select the best. These are presented in the prestigious Travel + Leisure international design magazines and website. You can see the current ranking for this year at www.travelandleisure.com.

76

C

estovní designové ceny vyhlašuje časopis Travel + Leisure každoročně vždy během měsíce března. Ocenění se uděluje v 15 kategoriích a zahrnuje předměty, budovy, elektroniku i oblečení, které vám ulehčí a zpříjemní dny na cestách – například cena za nejlepší designovou restauraci, zavazadlo, hotel či dopravní prostředek. Postupem let se již jen samotná nominace na tuto cenu stala natolik prestižní záležitostí, že se o ni pravidelně uchází i několik set adeptů. O to, aby měla patřičnou váhu, se starají renomovaní architekti, ředitelé muzeí či módní designéři. Z nich Travel + Leisure sestaví každý rok jinou sedmičlennou porotu, jež pak po pečlivém zkoumání zvolí ty nejlepší v jednotlivých kategoriích. Ti jsou představováni v prestižních světových designových časopisech a na webových stránkách Travel + Leisure. Aktuální hodnocení pro letošní rok si můžete prohlédnout na www.travelandleisure.com.

Best Luggage

Louis Vuitton

2

Even if you entirely immerse the Monogram Waterproof Keepall bag in water, your clothing will stay completely dry. This monogramed miracle from Louis Vuitton will simply amaze you. I když tašku Monogram Waterproof Keepall zcela ponoříte do vody, oblečení uvnitř zůstane naprosto suché. Hnědý zázrak od Louise Vuittona vás jednoduše nadchne.

LUXURY SHOPPING GUIDE

076_077_design_ceny.indd 76

20.5.2008 13:58:09


DESIGN I design

Best Muzeum

3

The New Muzeum of Contemporary Art This New York museum built from white boxes, designed by the famed Japanese architect Kazuyo Sejima, offers a uniquely variable internal space. Newyorské muzeum sestavené z bílých boxů, které navrhl slavný japonský architekt Kazuyo Sejima, disponuje unikátním variabilním vnitřním prostorem. 4

3

4

Best Small Hotel

Town House Galleria

FOTO: archiv firem (6)

This small hotel embedded in the Milanese Vittorio Emanuell II passage skilfully combines two seemingly “irreconcilable” spaces – the look of the 20th century with the dramatic visage of the 19th century gallery. Malý hotel zasazený do milánské pasáže Vittoria Emanuella II. umně slučuje dva zdánlivě „nespojitelné” prostory – look 20. století s dramatickou vizáží galerie ze století 19.

Best Resort

The Nam Hai

5

This Vietnamese resort is exceptional for its unique grouping of free standing hotel buildings which face the sea and still provide absolute privacy. Vietnamské letovisko je výjimečné zvláštním uskupením samostatných hotelových domků, které stojí čelem k moři, a přesto nabízejí naprosté soukromí.

5

LUXURY SHOPPING GUIDE

076_077_design_ceny.indd 77

77

20.5.2008 13:58:33


DESIGN I design

Dokonalost v detailu i celku

G Hotel

G

is for

GLAMOUR G jako glamour

H

otel design director and fashion accessories designer, Philip Treacy paid tribute to singularity and hand crafted work in the “G.” He selected every piece of furniture, wallpaper as well as all accessories with a great deal of passion and created, as a result, a gem with unmistakeable and powerfully emotional modern design. You will find the hotel in Galway on the west coast of Ireland, a city of two universities. The city is a centre of entertainment and tourism and even the Irish themselves come to enjoy the many bars, clubs as well as the traditional Irish pubs.

78

D

esignový ředitel hotelu, věhlasný návrhář módních doplňků Philip Treacy, vzdal v „G“ hold jedinečnosti a rukodělné práci. S velkou empatií vybíral každý kus nábytku, tapety či doplňky a vytvořil tak klenot s nezaměnitelným a silně emotivním moderním designem. Najdete jej v západoirském pobřežním městě Galway, v němž na dvou univerzitách studuje na 20 000 studentů. Město je oblíbeným centrem zábavy, turisté i sami Irové sem totiž rádi jezdí do nespočetného množství barů, klubů a vyhlášených tradičních irských hospůdek.

1

THE "G" JEWELLERY, THE FLAGSHIP OF THE MONOGRAM HOTEL GROUP HAS BEEN RECOGNIZED BY TRAVEL + LEISURE AS THE BEST LARGE HOTEL 2007. VLAJKOVÁ LOĎ SPOLEČNOSTI MONOGRAM HOTEL, DESIGNOVY „G“ KLENOT, BYL V LOŇSKÉM ROCE OCENĚN PRESTIŽNÍM TRAVEL + LEISURE JAKO NEJLEPŠÍ V KATEGORII BEST LARGE HOTEL.

LUXURY SHOPPING GUIDE

078_079_G_HOTEL.indd 78

20.5.2008 14:02:15


DESIGN I design

THE WORLD ACCORDING TO LEWIS CARROLL

SVĚT PODLE LEWISE CARROLLA

Twenty-first century tourists expect more from their holidays than a mere escape from everyday reality; they crave luxury as well as surprises. The pulsating “G” offers them this and much more. Upon entering the imposing 18,000 square metre lobby guests find themselves in Alice’s wonderland, with furnishings from the famous Italian designer Giulio Cappellini and the design company Kartell. More miracles await guests inside: a restaurant with pink sofas and coloured chairs by Andrew Martin, the Pink Salon with chairs upholstered with Andy Warhol inspired designs, the Grand Salon with tables decorated with

Turisté jednadvacátého století už od svých dovolených neočekávají pouhý útěk od reality všedního dne, touží po luxusu a zároveň po překvapení. Právě to jim pulzující „G“ nabízí měrou vrchovatou. Už při vstupu do impozantní haly o 18 000 metrech čtverečních se před vámi otevře nevídaný pohled do Alenčina království za zrcadlem, v němž budete obdivovat zařízení od slavného italského návrháře Giulia Cappelliniho a od značky Kartell. Další zázraky na vás čekají uvnitř: restaurace s růžovými pohovkami a barevnými křesly od Andrewa Martina, Pink Salon s křesly s potahy dle Andyho Warhola, Grand Salon se stoly zdobenými křišťály

“Perfection is achieved in design not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.” Antoine de Saint-Exupéry

„Víte, že jste dosáhli dokonalosti v designu, nikoli když nemáte co přidat, ale když nemáte co odebrat.“ Swarovski crystal and glass orbs by Tom Dixon, a super-luxury suite named after famous supermodel Linda Evangelista, a five-star spa with an ice fountain, pool, sauna, steam and an inexhaustible number of relaxation and massage procedures.

Swarovski a světelnými koulemi Toma Dixona, superluxusní apartmá pojmenované po slavné topmodelce Lindě Evangelistě či pětihvězdičkové spa s ledovou fontánou, bazénem, saunou, párou a s nepřeberným množstvím relaxačních a masážních procedur.

1. Blue Lounge, masculine design, deep blue walls framed by golden doorways, the purple and toffee velvet furniture, gilded mirrors to art deco light fittings; 2. Cocktail Bar, mirror bar pult, a carpet with Red Swarovski crystals; 3. Grand Salon, ceiling windows offering views across Lough Atalia, a stunning light installation by Tom Dixon; 4. Pink Gallery, gold and pink furniture, gold light wall installation

1. Modrý salonek, tmavě modré zdi, zlaté dveřní rámy, karamelový a fialový sametový nábytek, art decová pozlacená zrcadla; 2. Cocktail bar, zrcadlový barový pult, koberec s červenými křišťály Swarovski; 3. Grand Salon, střešní okna s výhledem, světelné instalace od Toma Dixona; 4. Růžová chodba, zlatý a růžový nábytek, zlatá světelná instalace

2

3 night from: cena za tři noci od:

600 Euro 16 800 Kč

3

FOTO: archiv hotelu (5)

The G Hotel, Galway, Ireland / Irsko * 3 design suites - Evangelista, the Corner and the Atrium * 16 luxury suites and 10 junior suites * 72 rooms * bathrooms with furnishings by the fashion label Etro from Milan; select rooms feature special showers for two * the restaurant Riva for 70 guests and serving Italian cuisine * cocktail bar * fitness centre, spa with pool, sauna, steam * business centre with screening room for 100 guests

* 3 designová apartmá – Evangelista, the Corner a the Atrium * 16 luxusních suites, 10 junior suites * 72 pokojů * koupelny se zařizovacími předměty milánské módní značky Etro, v některých pokojích speciální sprchy pro dva * restaurace Riva pro 70 hostů, italská kuchyně * cocktail bar * fitness, spa s bazénem, sauna, pára * business centrum s kinosálem pro 100 osob

THE G HOTEL: Wellpark, Galway, Ireland, tel: +353 (0)91 865200, www.theghotel.ie

4

LUXURY SHOPPING GUIDE

078_079_G_HOTEL.indd 79

79

20.5.2008 14:02:28


DESIGN I design

AS CHILDREN, THE WORLD OBSERVED THROUGH GLASS LOOKED LIKE A LAND OF DREAMS. THE PASTEL TONES AT THE BYBLOS ART HOTEL WILL COMPLETELY ENVELOP YOU. SVĚT POZOROVANY SKRZE SKLENĚNKU NÁM JAKO DĚTEM PŘIPADAL SNOVĚ BAREVNY. V DESIGNOVÉM HOTELU BYBLOS ART VÁS HRA PASTELOVYCH TÓNŮ POHLTÍ DOOPRAVDY.

“The highest success is achieved by the person who is able to work in the real world while living in the world of dreams.” Karl Ludwig Börne

Ojedinělé tvary a hravé barvy Byblos Art Hotel

1

„Kdo dovede pracovat v reálném světě, ale žít ve světě ideálů, ten dosáhne nejvyšší mety.“

In the Middle

of a RAINBOW T

he Byblos Art Hotel Villa Amistà is situated in a large park in the Italian town of Corrubbio, just 7 km from Verona, the city of the eternal lovers Romeo and Juliet. The Renaissance hotel villa with Baroque elements and magical genius loci was built in the 15th century. The façade of the building was designed by famous Venetian architect Michele Sanmicheli (1484-1559), whose most admired works include the Cappella >

80

V

rozlehlém parku v italském Corrubbiu, necelých 7 km od Verony, města věčných milenců Romea a Julie, se nachází Byblos Art Hotel Villa Amistà. Renesanční hotelová vila s barokními prvky a s magickým geniem loci byla postavena v 15. století. Fasádu navrhl slavný benátský architekt Michele Sanmicheli (1484-1559), mezi jehož nejobdivovanější počiny patří kopule Cappella Pellegrini >

Uprostřed duhy

LUXURY SHOPPING GUIDE

080_081_Byblos.indd 80

20.5.2008 14:06:30


DESIGN I design

3 night from: cena za tři noci od:

510 Euro 14 300 Kč

2

3

Pellegrini copula in the church of St. Bernardino in Verona. Prior to opening as the Byblos Art Hotel under the ownership of the fashion label of the same name, the building underwent extensive reconstruction in which maximum care was taken to preserve and restore every detail and element of classic Venetian architecture. Magical 15th century romance was then fused with stylish 21st century design. The romantic atmosphere is further enhanced by gardens with numerous secret recesses, exotic trees, fountains and Baroque sculptures. The garden likewise holds a pool and the luxury Dominique and Henri Chenot Institute Spa, where your body will be pampered directly beneath medieval mosaics.

veronském chrámu sv. Bernadina. Než se do těchto majestátních prostor nastěhoval Byblos Art Hotel patřící stejnojmenné italské módní značce, budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí, při níž byly s maximální péčí uchovány a restaurovány všechny detaily a prvky klasické benátské architektury. Kouzlo poetických starých časů století 15. bylo doplněno o prudce moderní design století jednadvacátého. Romantickou atmosféru ještě podtrhuje zahrada s množstvím tajemných zákoutí, exotických dřevin, fontán a barokních soch. V ní se skrývají bazén a luxusní lázně Dominique and Henri Chenot Institute, v nichž bude vaše tělo rozmazlováno přímo pod středověkými mozaikami.

PEARLS OF COLOUR INKS

KRŮPĚJE BAREVNÝCH TUŠÍ

You will sense a true design awakening as soon as you enter the hotel lobby, which is dominated by an enormous Venetian chandelier hanging from the coffered ceiling. You will be astonished by the number of multi-coloured shapes and will soon discover that each piece is functional Byblos Casa furniture from the design legend Alessandro Mendini. The hotel’s eight suites feature a similar spirit. After all, Byblos isn’t merely a luxury hotel but also a gallery of modern art adorned with the works of contemporary artists. The colourful paintings are just another integral part of the hotel’s design. So come and immerse yourself in the Venetian atmosphere and enjoy an enchanting vibrant holiday.

Opravdovou designovou katarzi pocítíte už při vstupu do hotelové haly, které dominuje obrovský benátský lustr pod kazetovým stropem. Ohromí vás množství různobarevných tvarů a záhy zjistíte, že každý z nich je funkčním nábytkem Byblos Casa od designové legendy Alessandra Mendiniho. V podobném duchu se nese i osm jedinečných apartmánů. Byblos však není jen luxusním hotelem, ale i pomyslnou galerií moderního umění, protože ho zdobí díla současných umělců. Všechny obrazy přesně zapadají do designu hotelu a dovádí barevné hrátky k dokonalosti. Ponořte se tedy do benátské atmosféry a prožijte strhující dovolenou.

4

Hotel Byblos Art, Verona, Italy / Itálie * 3 design suites - Neo Baroque, Presidential Byblos and Mendini's Cult * 1 superior suite, 1 deluxe suite, 3 design junior suites - Yellow Suite, Mendini's Island, Mendini's Optical * Byblos Casa design furniture by Alessandro Mendini * Restaurant Atelier featuring the Italian cuisine of chef Luca Mazzola; Peter's Cocktail Bar and wine cellar * fitness centre, Dominique and Henri Chenot Spa, sauna, Turkish bath, pool * 3 business centres - Sissi, Beatriz and Paolini * 3 designová apartmá – Neo Baroque, Presidental Byblos a Mendini's cult * 1 superior suite, 1 deluxe suite, 3 designové junior suites – Yellow Suite, Mendini's Island, Mendini's Optical * designový nábytek Byblos Casa od Alessandra Mendiniho * restaurace Atelier italská kuchyně šéfkuchaře Luca Mazzola, cocktail bar Peter's a vinný sklep * fitness, spa Dominique a Henri Chenot, sauna, turecké lázně, bazén * 3 business centra – Sissi, Beatriz a Paolini

FOTO: archiv firmy (5)

1. Hotel Hall, multicolour hotel hall with Venetian chandelier on the coffered ceiling, furniture Byblos Casa by Alessandro Mendini; 2. Pussy Suite, red blue design baroque style, furniture and painting Byblos Casa ; 3. Yellow Suite, yellow blue design baroque style, furniture and decorative materials Byblos Casa; 4. Mendinis Suite, yellow red modern design by Alessandro Mendini 1. Hotelová hala, mnohobarevná hala s benátským lustrem na kazetovém stropě, nábytek Byblos Casa od designéra Alessandra Mendiniho; 2. Pokoj Pussy, červenomodrý design v barokním stylu, nábytek i obraz Byblos Casa; 3. Žlutý pokoj, žlutomodrý design v barokním stylu, nábytek i dekorační látky Byblos Casa; 4. Pokoj Mendiniho, žlutočervený moderní design od designéra Alessandra Mendiniho

BYBLOS ART HOTEL VILLA AMISTA: via Cedrare 78, Corrubbio di Negarine (Verona), Italy, tel: +39 045 6855555, www.byblosarthotel.com

LUXURY SHOPPING GUIDE

080_081_Byblos.indd 81

81

22.5.2008 12:51:53


DESIGN I design

THE MOST SENSATIONAL NOTEBOOKS IN THE WORLD ARE NOT MADE BY HEWLETT-PACKARD OR ACER, BUT BY DUTCH TULIP EGO. NEJÚŽASNĚJŠÍ NOTEBOOKY NA SVĚTĚ NEVYRÁBÍ ANI HEWLETTPACKARD ANI ACER, ALE HOLANDSKY TULIP EGO.

1

Ego Lifestyle:

Truly Fantactic

NOTEbooks Opravdu fantastické notebooky

T

J

hese machines are made with only the best materials, such as gold, platinum and fine leather. They were created by renowned designers and because of their rounded shapes and a characteristic handle they resemble a smart ladies’ handbag rather than a hi-tech appliance. Nevertheless, they lack nothing a other computers have.

sou vyrobeny z těch nejvzácnějších materiálů, jakými jsou zlato, platina a jemná kůže. Na jejich tvorbě se podílejí známí designéři, zaoblený tvar s typickou rukojetí připomíná spíše elegantní dámskou kabelku než hi-tech vymoženost, přesto jim nechybí nic, co dělá počítač počítačem.

EXCLUSIVITY The diamond editions are adorned with the tulip logo made of diamonds with a total weight of 6.9 carats, but you can also opt for the all-gold model. If the "standard" offer does not suit you, Ego Tulip will tailormake a model for you according to your needs.

EXKLUZIVITA Diamantové edice zdobí logo tulipánu vytvořené z diamantů o celkové váze 6,9 karátu, můžete však mít i celozlatý model. A pokud by vás snad „standardní“ nabídka neuspokojila, udělají vám v Ego Tulip na zakázku model přesně dle vašeho přání.

price from: cena od:

EURO 52,135 1 300 000 Kč

5

4 2

3

Mobile AMD Turion™ 64 Mobile Technology 160 GB SATA Hard disk drive 2 GB So-Dimm DDR internal Memory Integrated stereo microphone and camera 12.1" widescreen anti-reflected WXGA 1280x800 pixel resolution Integrated Bluetooth 2.0 and WiFi

Microsoft® Vista Ultimate, Microsoft® Office Small Business Edition 2007 S-video out, 3x USB 2.0, 100 Mbit RJ 45, external display (VGA) port, microphone/line-in jack, headphones/speaker/line-out, 1x mini USB 2.0 connector Weight 2,6 kilograms (battery included), dimension 36 x 28 x 6 cm

BANG&OLUFSEN: Jáchymova 4, Prague 1, tel: 224 811 234, www.ego-lifestyle.com

82

1. Ego Tulip, design Amour, CZK 201,000; 2. Ego Tulip, design Summer, CZK 201,000; 3. Ego Tulip, design Winter, CZK 201,000; 4. Ego Tulip, design Monique Collignan, CZK 234,000; 5. Ego Tulip, Diamond edition CZK 1,300,000 1. Ego Tulip, design Amour, 201 000 Kč; 2. Ego Tulip, design Summer, 201 000 Kč; 3. Ego Tulip, design Winter, 201 000 Kč; 4. Ego Tulip, design Monique Collignan, 234 000 Kč; 5. Ego Tulip, Diamond edition, 1 300 000 Kč

FOTO: archiv firmy (6)

Technical specifications

LUXURY SHOPPING GUIDE

082_notebooky_DAVID.indd 82

22.5.2008 13:43:48


UNCOMPROMISING DESIGN

Hotel SAX 2008

VINTAGE – a style that has taken hold in fashion, jewellery, and especially design. Are you an aficionado of this trend? Would you like to live or work surrounded by quality? Does your interior need a change and do you long for a space created with sensitivity and perfection in every detail and the work as a whole? If so, Atelier MORIX headed by architect Jaromír Pizinger is the choice for you. Proof of their artistry is the remarkable Vintage Hotel Sax in Prague’s Lesser Quarter. Atelier MORIX is the right partner for confident and strong investors who know what they want and aren’t afraid to realize their vision. Prague, Berlin, London, New York, Moscow, Beijing – no locale is too distant, and no challenge is too great.

MORIX, s. r. o., K Ládví 47/819, 181 00, Praha 8, tel.: 266 055 611, fax: 266 055 612, e-mail: morix@morix.cz

MORIX_inzerat_white_ENG.indd 83

16.5.2008 11:08:57


DESIGN I design

“Better than predicting the future is creating the future.” Bill Gates

„Lepší, než předvídat budoucnost, je vytvořit ji.“

from USD 5,000 od 100 000 Kč

Microsoft Surface:

Touch

theFUTURE

Dotkněte se budoucnosti

SINCE THE INVENTION OF THE COMPUTER MOUSE NO SIMILAR REVOLUTION HAS OCCURRED IN THE WORLD OF COMPUTERS. BUT NOW A MIRACULOUS INTERACTIVE COMPUTER WITH A FLAT TOUCH SCREEN AND NO MOUSE OR KEYBOARD IS COMING ONTO THE MARKET. OD DOBY, KDY BYLA VYNALEZENA POČÍTAČOVÁ MYŠ, NENASTALA V TECHNICKÉM SVĚTĚ ŽÁDNÁ PODOBNÁ REVOLUCE. NYNÍ ALE PŘICHÁZÍ INTERAKTIVNÍ POČÍTAČ S PLOCHOU DOTYKOVOU OBRAZOVKOU, KTERY UMÍ ZÁZRAKY. BEZ MYŠI I KLÁVESNICE.

With Microsoft Surface order a beverage during your meal with just the tap of a finger. Během oběda si objednáte nápoj pouhým dotykem prstu.

Microsoft Surface puts restaurants, hotels, shopping and theatre at your fingertips. Restaurace, hotely, obchody a divadla ve vašich rukou.

84

icrosoft is introducing a new product that will astound more than just technical enthusiasts. Surface is essentially a touch screen computer built into a table. It enables users to view photos and videos and to rotate and enlarge these with a mere touch. The computer is able to recognize and synchronize various devices and objects placed on its surface. Surface can also distinguish up to 52 touches at a time, making it possible for a group of friends to use the computer at the same time. For example, when a user places a Zune player on Surface, the computer recognizes the device and the user can download music into the player with a mere movement of the hand. Similarly, by placing a digital camera with a wireless interface on Surface the user can immediately upload and display photos.

S

polečnost Microsoft přichází s novinkou, která jistě ohromí nejen technické nadšence. Mluvíme o dotykovém počítači, zabudovaném do konferenčního stolku, s názvem Surface. Umožňuje prohlížení fotek a videí, jejich otáčení a zvětšování pouhým dotykem a rozpoznává a synchronizuje různá zařízení a předměty. Doteků rozliší i několik desítek najednou, takže bavit se u něj můžete i se skupinkou přátel. Když na jeho plochu položíte třeba přehrávač Zune, počítač ho pozná a už do něj lze pouhým pohybem ruky nahrávat hudbu. Stejně tak je možné položit na desku digitální fotoaparát s bezdrátovou komunikací a rovnou se z něj „vysypou“ a zobrazí fotky. Setkávat se s ním začneme nejprve v amerických obchodech, hotelech, restauracích či nádražích. Přímo od stolu si budete moct objednat jídlo, naplánovat výlet nebo porovnat výrobky mezi sebou. www.microsoft.com/surface

Technical data

Technická data

Microsoft Surface runs on Windows Vista, has built-in 2.46 Hz WiFi 802.11 b/g, 100 Mbit Ethernet 10/100 and Bluetooth 2.0. These allow users to connect various devices such as a mobile phone, PDA, Zune, etc. Surface has a 30" (76 cm) display and the table is 56 cm high, 106 cm wide and 53 cm deep.

Microsoft Surface funguje na systému Windows Vista, má vestavěné 2,46 Hz Wifi 802.11 b/g, 100 Mbitový ethernet 10/100 a Bluetooth 2.0. Díky tomu k němu lze připojit různá zařízení jako mobilní telefon, PDA, Zune apod. Má 30" display (úhlopříčka 76 cm) a jeho rozměry jsou 56 x 106 x 53 cm.

FOTO: archiv firmy (4)

M

LUXURY SHOPPING GUIDE

084_design_stolecek.indd 84

20.5.2008 14:11:38


Profesionální šéfkuchař Marc Haeberlin měl po dobu třech měsíců možnost testovat naši novou kombinovanou parní troubu. Stále čekáme, že nám ji vrátí.

Nekompromisně profesionální. Nové pečicí trouby řady 200. Nové pečící trouby řady 200 definitivně ruší všechny dosavadní kompromisy a mýty v domácím vaření. Francouzský šéfkuchař Marc Haeberlin nejenže vložil své celoživotní zkušenosti do vývoje této nové řady, ale zároveň využívá tuto revoluční technologii beztlakého vaření ve své restauraci. Příprava všech pokrmů se musí pokaždé dokonale vydařit, jinými slovy, výsledek musí být vždy naprosto perfektní. Rozdíl se jmenuje Gaggenau. EUROLUX - specializovaný partner GAGGENAU.

Showrooms: Praha, Brno, Liberec. Více informací: www.eurolux.cz.

LuxuryShopping_235x315_GG_Haeberlin_CZ.indd 1

10.03.2008 11:09:44 Uhr


DESIGN I design

1

New

Cooking

KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE JSOU KOMPLEXNÍ ZAŘÍZENÍ USNADŇUJÍCÍ NÁM ŽIVOT: DÍKY SVYM FUNKCÍM I SKVĚLÉMU DESIGN.

superstars

Kuchyňské superstars

W

hat exactly do we demand from our kitchen appliances? In addition to one hundred percent functionality and outstanding design we also seek ingenious ergonomics, intuitive control, simple cleaning and, naturally, the widest offer of features to make our lives easier. And let’s not forget about reliability, quiet operation, and good energy efficiency ratings.

ASSISTANTS

2

All the helpers we’ve chosen meet these demands. The brand names of these appliances alone are a guarantee of high quality. Should you be interested in an alternative shape or colour, be sure to visit their product showrooms. You will certainly find something to your liking.

1. Gaggenau, AW 540, range hood, length 120 cm, adjustable settings, extremely high performance, built-in light, Eurolux, Sedlák interiér, starting at CZK 55,495; 2. Nespresso, Le Cube, various colours, starting at CZK 6,999; 3. Baumatic, BFD64SS, free-standing dishwasher, Dance Partners edition, hidden control panel, 7 programs, width 60 cm, CZK 27,990; 4. Miele, DG 5080 steam oven, works with dry heat and steam, 120 programs, touch display, stainless steel, CZK 87,990; 5. Gaggenau, downdraft range hood VL 051, convertible, can be hidden in counter top, CZK 60,495 1. Gaggenau, AW 540, stropní odsavač par, délka 120 cm, nastavitelná intenzita odsávání, velmi vysoký výkon, zabudované osvětlení, Eurolux, Sedlák interiér, od 55 495 Kč; 2. Nespresso, Le Cube, různé barvy, od 6 999 Kč; 3. Baumatic, BFD64SS, volně stojící myčka nádobí, edice Dance Partners, skryté ovládací prvky, 7 programů, šíře 60 cm, 27 990 Kč; 4. Miele, parní trouba DG 5080, pracuje se suchým horkem i vlhkou párou, 120 programů, dotykový displej, nerezové provedení, 87 990 Kč; 5. Gaggenau, odsavač par VL 051, polohovací, lze skrýt do pracovní desky, 60 495 Kč

3

86

C

o vlastně požadujeme od kuchyňských spotřebičů? Kromě stoprocentní funkčnosti a nepřehlédnutelného designu by to měla být promyšlená ergonomie, intuitivní ovládání, jednoduché čištění a samozřejmě co možná nejširší nabídka vlastností usnadňujících nám život. Nesmíme zapomenout ani na spolehlivost, tichý chod a energetickou nenáročnost.

POMOCNÍCI Všechny tyto vlastnosti splňují námi vybraní pomocníci. Už jenom jména značek jsou zárukou kvality. Pokud se vám nelíbí barva či tvar, navštivte některý z showroomů, určitě najdete důstojnou alternativu.

4

5

BAUMATIC: Rybná 14, Prague 1, tel: 221 844 388, www.baumatic.cz EUROLUX: Radlická 714/113, Prague 5, tel: 235 097 611, www.eurolux.cz MIELE: Miele Gallery – Diamond Point, Ke Štvanici 3, Prague 8, tel: 225 095 555, www.miele.cz NESPRESSO: Pařížská 10, Prague 1, tel: 284 815 454, www.nespresso.cz SEDLÁK INTERIÉR: Vinohradská 10, Prague 2, tel: 224 217 817, www.sedlakinterier.cz

FOTO: archiv firem (5)

FAR MORE THAN MERELY FUNCTIONAL EQUIPMENT, KITCHEN APPLIANCES ARE COMPLEX DEVICES DESIGNED TO SIMPLIFY YOUR LIFE.

LUXURY SHOPPING GUIDE

086_elektro.indd 86

20.5.2008 14:13:09


Dokonalá souhra v jedinečném designu Vestavné přístroje nové generace 5000 znamenají opravdový převrat v současném vnímání kuchyně a po funkční i designové stránce představují současnou špičkovou úroveň. Užijte si naplno jejich dokonalou souhru, která se díky snadnému intuitivnímu ovládání a řadě automatických programů zcela podřídí vašim přáním a nabídne vám nebývalý komfort a pohodlí. Jednotná linie a designová sladěnost přístrojů navíc umožní přizpůsobit si jejich prostorové uspořádání zcela podle vlastních představ a přání.

www.miele.cz

355025-Miele-Inzerce-Vestavba-LuxuryShopGuide[235x315].indd 1

25.4.2008 10:57:17


DESIGN I design

WERE THE LEGENDARY EGYPTIAN QUEEN CLEOPATRA ALIVE TODAY SHE WOULD CERTAINLY ENJOY THIS MARBLE LUXURY. KDYBY DNES ŽILA SLAVNÁ EGYPTSKÁ KRÁLOVNA KLEOPATRA, ZCELA JISTĚ BY SI DOPŘÁVALA TENTO MRAMOROVY LUXUS.

Porcelanosa:

Bath

for a QUEEN Lázeň pro královnu f you are longing for a truly divine bath made of marble, natural tufa or in the Louis XVI style, be sure to check out the Spanish manufacturer Porcelanosa. You can even admire their unique bathrooms in Prague. Straight from Valencia, everything from wall and floor tiles to fixtures, furniture and accessories is manufactured at a single location. As a result you can acquire a remarkably harmonious, top-quality ensemble that comes with a multi-year warranty and outstanding service. Come see for yourself at their new showroom.

P

okud toužíte po skutečně božské koupeli – ať už v mramoru, přírodní opuce či ve stylu Ludvíka XVI. – určitě pro tu svou koupelnu zamiřte ke španělské značce Porcelanosa. Její jedinečné koupelny můžete konečně obdivovat i v Praze. Protože vše – od obkladů a dlažeb přes sanitu a armatury až po nábytek a doplňky – vzniká na jediném místě, rodí se ve slunné Valencii ucelená designová koncepce. Díky tomu můžete získat jedinečně harmonický celek, pro který je samozřejmostí špičková kvalita, několikaletá záruka a dokonalý servis. Přijďte se přesvědčit do nového showroomu.

PORCELANOSA GRUPO: Bělohorská 263, Prague 6, tel: 235 320 300, www.porcelanosagrupo.cz

88

FOTO: archiv firmy (4)

I

LUXURY SHOPPING GUIDE

088_Porcelanosa.indd 88

20.5.2008 14:14:28


www.donate.cz pasáž Černá Růže Na Příkopě 12, Praha 1 221 014 446

Donate_LSG_Leto.indd 1

22.4.2008 17:30:41


DESIGN I design

1

Klára

A futuristic wire chair by Klára Šípková from the UP Závody collection. Futuristická, taková je drátěná židle Klára od Kláry Šípkové z kolekce UP Závodů.

DESIGN Czech Grand

České ceny za design

THE SECOND ANNUAL 2007 CZECH GRAND DESIGN AWARDS GARNERED A GREAT DEAL OF ATTENTION. DO YOU ALREADY KNOW WHO THE TOP CZECH DESIGNERS ARE? VELKOU POZORNOST NA SEBE STRHL DRUHY ROČNÍK VYROČNÍCH CEN CZECH GRAND DESIGN 2007. UŽ VÍTE, KDO JE V ČECHÁCH V OBLASTI DESIGNU NEJLEPŠÍ?

Denisa Nová 3 Moser

Fashion designer Denisa Nová creates clothes for women with extravagant tastes and strong personalities. Her designs typically feature ambitious lines, demanding detail and striking layering. Módní návrhářka Denisa Nová tvoří pro ženy s extravagantním cítěním a silnou osobností. Pro její modely jsou typické promyšlené střihy, náročné detaily a výrazné vrstvení.

2

Artist René Roubíček, newly elected member of the Hall of Fame, is legendary, for his achievments with the Moser glassworks. Výtvarník René Roubíček, který vstoupil do Síně slávy, se proslavil mimo jiné dlouhodobou spoluprací se sklárnou Moser.

M

axim Velčovský was awarded Designer of the Year for his interior of the fashion boutique Kebab, his artistic direction of the furniture manufacturer UP Závody, his Křehký and Cappellini installation and for his designs for Qubus. Fashion designer Denisa Nová took home a prize for the winter collection of her DNB label and the project We Speak Image. In photography, Anna Mrázek Kovačič was honored for her series of fashion photos in the Dolce Vita magazine. The Najbrt studio was named Graphic Designer of the Year, especially for its Mojemoje label. Anna Hanzalová won the award for New Talent of the Year for the design of new surgical instruments and René Roubíček was elected to the Hall of Fame.

90

D

esignérem roku byl vyhlášen Maxim Velčovský za interiér módního obchodu Kebab, umělecké vedení UP Závodů, instalace Křehký a Cappellini a za objekty pro Qubus. Módní návrhářka Denisa Nová si cenu vysloužila zimní kolekcí své značky DNB a projektem We Speak Image, fotografka Anna Mrázek Kovačič sériemi módních fotek pro časopis Dolce Vita. Grafickým designérem roku se stalo studio Najbrt, především za vlastní label Mojemoje. Objevem roku se stala Anna Hanzalova za návrh nových chirurgických nástrojů. Do Síně slávy vstoupil sklářský výtvarník René Roubíček.

LUXURY SHOPPING GUIDE

090_091_LSG_GCDesign_3sloupce.in90 90

20.5.2008 14:15:38


DESIGN I design

4

Kovačič

Photographer Anna Mrázek Kovačič ranks among the elite of contemporary Czech fashion photographers. Her fashion stories are always imbued with a special energy and powerful aesthetic expression. Fotografka Anna Mrázek Kovačič patří mezi špičku současné české módní fotografie. Její fashion stories mají vždy zvláštní energii a silný estetický výraz.

Fabrika

Cappellini 6

5

Maxim Velčovský was named Designer of the Year for more than just his playful Fabrika bookcase for UP Závody. Nejen za novou, vtipně pojatou knihovnu Fabrika (UP Závody) si designér Maxim Velčovský odnesl letošní cenu Designér roku.

Other works by Maxim Velčovský that elicited excitement included his installation for the Italian firm Cappellini, which was displayed in the Konsepti showroom at Designblok '07. K realizacím Maxima Velčovského, které vzbudily nadšení, patřila také ta pro italskou značku Cappellini, jež byla představena v showroomu firmy Konsepti během Designbloku '07.

Couple

7

The UP Závody product line includes several types of sofas. This piece by Jan Padrnos can be ordered in an array of sizes and colours. V nabídce UP Závodů najdete několik typů pohovek. Tuto z dílny Jana Padrnose si můžete objednat v několika rozměrech a barvách.

FOTO: archiv firem (9)

Má vlast

8

Studio Koncern created the contoured sofa Má vlast (Fatherland) for UP Závody. Studio Koncern vytvořilo pro obnovené UP Závody „vrstevnicové" sofa Má vlast.

LUXURY SHOPPING GUIDE

090_091_LSG_GCDesign_3sloupce.in91 91

91

20.5.2008 14:15:57


PEOPLE I společnost

1

5

2

4

3

T

C

he cocktail party which took place on 13 May for the occasion of the opening of the first boutique of the Italian fashion brand Gucci was glimmering with stars. This spectacular event, held at 9 Pařížská St., also featured a fashion show of the brand’s latest collection of men’s and ladies’ fashion for Spring and Summer 2008.

ocktail party u příležitosti otevření prvního butiku italské módní značky Gucci, která proběhla 13. května, zářila hvězdami. Součástí velkolepé akce v Pařížské 9 byla i módní přehlídka nejnovější dámské a pánské kolekce značky pro letošní jaro a léto.

6

1. Boutique Gucci in Pařížská street; 2. Model Simona Krainová and Mark Lee, President and General Manager Gucci; 3. Actor Marek Vašut and Model Alena Šeredová; 4. Models Radka Kocurová and Petra Voláková; 5. Nina Skage, General Manager Vitana, and Nils Jebens, Kampa Group; 6. Bessel Kok, Chairman of the Board, Astelit Ukrainian Mobile Operator 1. Butik Gucci v Pařížské ulici; 2. Modelka Simona Krainová a Mark Lee, prezident a generální ředitel Gucci; 3. Herec Marek Vašut a modelka Alena Šeredová; 4. Modelky Radka Kocurová a Petra Voláková; 5. Nina Skage, generální ředitelka společnosti Vitana, a Nils Jebens, majitel Kampa group; 6. Bessel Kok, předseda představenstva Astelit Ukrainian Mobile Operator

In the best

SOCIETY

Ve vybrané společnosti

THE SPRING ABOUNDS WITH PRESTIGIOUS SOCIAL EVENTS. LET’S TAKE A LOOK AT TWO MOST INTERESTING OF THEM HERE. JARNÍ MĚSÍCE JSOU NA EXKLUZIVNÍ SPOLEČENSKÉ AKCE OBVZLÁŠTĚ ÚRODNÉ. PODÍVEJTE SE S NÁMI NA DVĚ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z NICH.

1

O

n 29 April, an opening ceremony took place at the new Ermenegildo Zegna boutique at 18 Pařížská St. In addition to this second shop of the Italian fashion brand specialising in men’s fashion, the boutique at Pařížská No. 18 was reopened following extensive reconstruction.

92

2

3

V

Pařížské 18 byla 29. dubna slavnostně přestřižena páska nového butiku Ermenegildo Zegna. Zároveň s druhým obchodem této italské módní značky, specializujícího se na muže, byl v centru Prahy znovuotevřen i butik Pařížská No. 18, který prošel rozsáhlým redesignem.

1. stojící zleva: překladatelka Táňa Skálová, Riccardo Aresu, EZ group – Visual department, Lenka Vejvalková, Prospekta Moda CZ, Damiano Rizzo, EZ group – Visual department, Jan Marco Soressi, EZ group – Area Manager, Laura Basso, EZ group – Mktg Manager, Vincenzo Equestre, EZ group – Europe Market Head, Lucie Pátíková, Prospekta Moda CZ, Stefano Miglio, EZ group – Merchandiser Director, sedící zleva: Mauro Mattei, sommelier, Marco Pangrazi, EZ group – Visual department; 2. tenista Radek Štěpánek; 3. Gabriela Partyšová-Koktová

FOTO: archiv firem (9)

1. Standing from left: Translator Táňa Skálová, Riccardo Aresu, EZ group – Visual department, Lenka Vejvalková, Prospekta Moda CZ, Damiano Rizzo, EZ group – Visual department, Jan Marco Soressi, EZ group – Area Manager, Laura Basso, EZ group – Mktg Manager, Vincenzo Equestre, EZ group – Europe Market Head, Lucie Pátíková, Prospekta Moda CZ, Stefano Miglio, EZ group – Merchandiser Director, sitting from left: Mauro Mattei, sommelier, Marco Pangrazi, EZ group – Visual department; 2. Tennis Player Radek Štěpánek; 3. Gabriela Partyšová-Koktová

LUXURY SHOPPING GUIDE

092_spolecnost1.indd 92

22.5.2008 13:49:50


LIFE STYLE I životní styl

NEW YORK IS A CLASSIC DESTINATION, WHILE MOSCOW HAS EMERGED RELATIVELY RECENTLY AS A TRENDY CITY. HERE ARE A FEW TIPS ON WHERE TO STAY AND WHERE TO DINE OUT. NEW YORK JE KLASIKA, RUSKÁ METROPOLE SE MEZI TRENDY MĚSTA VYŠVIHLA POMĚRNĚ NEDÁVNO. PŘINÁŠÍME PÁR TIPŮ, KDE SE V NICH UBYTOVAT A KAM ZAJÍT NA VEČEŘI.

Guide to

WORLDluxury

Průvodce světovým luxusem

Moscow was the New York Times' Luxury Destination of the Year 2007. The legendary GUM still stands on Red Square but now it also houses the most celebrated names in fashion – Cartier, Piaget, Hermés, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo and more. Podle newyorských Timesů byla Moskva Luxury Destination of the Year 2007. Na Rudém náměstí zde stále stojí legendární GUM, nyní se v něm ale usadily ty nejvěhlasnější módní značky – Cartier, Piaget, Hermés, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo a další.

94

MOSCOW

MOSKVA

CAFÉ PUSHKIN Tverskoj bulvar 26a Evening menu: USD 50 One of the few restaurants of the former Eastern Block which maintains its place in the S. Pellegrino World's 50 Best Restaurants. Russian and French cuisine is served in the mid 19th-century, aristocratic interior. The typical Russian “pierogi” filled with red caviar is an excellent here.

CAFÉ PUSHKIN Tverskoj bulvar 26a, www.cafe-pushkin.ru Menu večeře: 50 USD Jedna z mála restaurací bývalého východního bloku, která se drží v první stovce světového žebříčku The S. Pellegrino World's 50 Best Restaurants. V aristokratickém interiéru z poloviny 19. století servírují ruskou a francouzskou kuchyni, skvělou volbou je typicky ruský piroh s náplní z červeného kaviáru.

GOLDEN APPLE BOUTIQUE HOTEL Malaya Dimitrovka 11, www.goldenapple.ru Apartments: from USD 2 000 The first boutique hotel in Moscow was opened in 2004. Its fresh and modern interior with characteristic design is hidden inside a classicist building. Each floor glows with a different colour of the rainbow. The two luxurious penthouse apartments are pride of the hotel.

GOLDEN APPLE BOUTIQUE HOTEL Malá Dimitrovka 11, www.goldenapple.ru Apartmá: od 2 000 USD První a dosud jediný boutique hotel v Moskvě byl otevřen v roce 2004. Svěží a moderní interiér s charakteristickým designem se skrývá uvnitř klasicistní budovy, jejíž každé patro září jinou barvou duhy. Pýchou hotelu jsou dvě luxusní penthouse apartmá.

HOTEL KEMPINSKI Balshug 1, www.kempinski.com Apartments: from CZK 21 200 In the centre of the metropolis, on the banks of the river Moskva and within sight of the Kremlin, this hotel offers five-star luxury. The most amazing feature of this eight-floor building from 1898 is the 600 m2 Princess Suite, designed by Princess Michael of Kent, who is a distant relative of the last Russian Tsar.

HOTEL KEMPINSKI Balšug 1, www.kempinski.com Apartmá: od 21 200 Kč V centru metropole, na nábřeží řeky Moskvy a na dohled od Kremlu, najdete pětihvězdičkový luxus. To nejúžasnější se v této osmipatrové budově z roku 1898 skrývá až nahoře – 600 m2 Princess Suite, navržené princeznou Michaelou z Kentu, která je vzdálenou příbuznou posledního ruského cara.

LUXURY SHOPPING GUIDE

094_096_Moskva_NY.indd 94

22.5.2008 11:21:26


‚‚ Pokud je krása uměním, vy jste její inspirací. ‘‘ Centrum plastické chirurgie Perfect Clinic MUDr. Romana Kufy | plastická a estetická chirurgie |

individuální a diskrétní přístup | bezplatné konzultace tel.: +420 603 560 856 | e-mail: roman@kufa.cz | www.kufa.cz | www.perfectclinic.cz | www.perfectclinic.eu Perfect Clinic s.r.o. | Centrum plastické chirurgie | U Malvazinky 5 | Praha 5 MUDr. Roman Kufa: dlouhodobé stáže Velká Británie a Německo člen společnosti JEP v oboru plastická chirurgie | estetické chirurgie | chirurgie ruky člen společnosti pro využití laseru v medicině | člen The International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS)

INZ-PerfectClinic_235x315.indd 1

26.9.2006 15:57:26


LIFE STYLE I životní styl

NEW YORK

RESTAURANT LE BERNARDIN 155 West 51st Street, www.le-bernardin.com Chef’s taster menu: USD 180 Head chef Eric Ripert’s childhood dream was to be a mountaineer. Thankfully he changed his plans and now you can enjoy his superbly prepared seafood, the pride of the menu at Le Bernardin. We reccomend the ravioli with hot sea urchin where Ripert's distinctive style is evident.

RESTAURACE LE BERNARDIN 155 West 51st Street, www.le-bernardin.com Degustační menu šéfkuchaře: 180 USD Chlapeckým snem šéfkuchaře Erica Riperta bylo stát se horolezcem. Naštěstí své plány změnil a vy si nyní můžete pochutnávat na jeho skvostně upravených mořských plodech, které jsou poznávacím znamením zdejšího menu. Jeho osobitý styl vám odhalí třeba ravioli s horkým mořským ježkem.

PER SE RESTAURANT 10 Columbus Circle, www.perseny.com Dinner menu: 000 – 000 EURO A mere fifteen tables with a view of the treetops of Central Park can be found at Thomas Keller’s restaurant which has been awarded three Michelin stars. Experience the art of head chef Jonathan Benn for yourself by trying one of his two or three regularly alternated nine course taster menus.

PER SE RESTAURANT 10 Columbus Circle, www.perseny.com Devítichodové degustační menu: 150 USD Pouhých patnáct stolů a výhled na vrcholky stromů v Central Parku, to je třemi michelinskými hvězdami oceněná restaurace Thomase Kellera. O umění šéfkuchaře Jonathana Benna se nejlépe přesvědčíte ochutnávkou jednoho ze dvou až tří pravidelně obměňovaných degustačních menu o devíti chodech.

MANDARIN ORIENTAL HOTEL 80 Columbus Circle, www.mandarinoriental.com Apartments: USD 258 If you want to see a city properly, then you need to take a bird’s eye view. With your accommodation on the highest floors of the Mandarin Oriental, you’ll have New York in the palm of your hand. And don’t forget to try the superb Japanese and French cuisine.

MANDARIN ORIENTAL HOTEL 80 Columbus Circle, www.mandarinoriental.com Apartmá: 258 USD Chcete-li poznat nějaké město opravdu důkladně, je dobré se na něj podívat z ptačí perspektivy. Ubytujte se v nejvyšších patrech hotelu Mandarin a budete mít New York jako na dlani. A nezapomeňte ochutnat zdejší japonskou a francouzskou kuchyni.

New York is known as the city that never sleeps. This is evidenced by the more than 20,000 restaurants offering all types of cuisine, as well as a wealth of museums and galleries. For culture you can go to a Broadway play, a concert at the Lincoln Center or a sporting event in Madison Square Garden. Indulge your luxury shopping fever in Times Square and, of course, on 5th Avenue. Here you’ll find jewellery by Tiffany, Cartier or Van Cleef & Arpels, as well as all the names in world fashion found in exclusive department stores such as Macys, Trump Tower, Saks, Bergdorf or Henri Bendel. O New Yorku se říká, že je to město, které nikdy nespí. Důkazem toho je na 20 000 restaurací všech druhů kuchyní, množsví muzeí a galerií. Za kulturou se vydejte třeba na Broadway do divadla, do Lincoln center na koncert nebo do Madison Square Garden na sportovní akci. Luxusní nákupní horečku zchladíte na Times Square a samozřemě na 5. Avenue. Najdete tu klenotnictví Tiffani, Cartier či Van Cleef & Arpels a v exkluzivních obchodních domech Macys, Trump Tower, Saks, Bergorf či Henri Bendel na vás čekají všechny světové módní značky.

FOTO: ISIFA (1), INDIGO (4), archiv firem (7)

NEW YORK

96

LUXURY SHOPPING GUIDE

094_096_Moskva_NY.indd 96

20.5.2008 14:25:20


TMB08004_INR_jidlo_print_235x3151 1

2.5.2008 11:24:20


LIFE STYLE I životní styl

ERIK HAUGEN, CEO OF THE KIWI COLLECTION OFFERS A REVIEW OF THE MOST LUXURIOUS SITES IN THE WORLD AND HAS PREPARED A SECOND BATCH OF TIPS FOR YOU. ERIK HAUGEN, GENERÁLNÍ ŘEDITEL KIWI COLLECTION, KTERÁ NABÍZÍ PŘEHLED TĚCH NEJLUXUSNĚJŠÍCH MÍST SVĚTA, PRO VÁS PŘIPRAVIL DRUHY BALÍČEK SVYCH TIPŮ.

98

The Hottest

HOLIDAYtips Nejžhavější tipy na dovolenou

LUXURY SHOPPING GUIDE

098_099_kiwi.indd 98

20.5.2008 14:27:09


FOTO: archiv firmy (5)

LIFE STYLE I životní styl

1. MADEIRA

1. MADEIRA

This beautiful island off the coast of Africa has an old fashioned charm. It is renowned for its wine and beautiful gardens, and for the contrast of their greenery with the blue waters of the Atlantic Ocean, far below. Reid’s Palace is a great place to stay.

Úžasný ostrov ležící u pobřeží Afriky vyzařuje jedinečné kouzlo, turisté sem jezdí především za skvělým vínem a krásnými zahradami, jejichž zeleň kontrastuje s modrými vodami Atlantického oceánu. Hotel Reid’s Palace je skvělým místem pro vaši dovolenou.

2. BARCELONA

2. BARCELONA

This Catalan city seems to epitomise fun, with its young, lively and laid back nature attracting those wanting art, food and the pursuit of happiness. The historic Ciutat Vella district is the heart of the city and features Gaudi’s Sagrada Familia.

Katalánská metropole je centrem zábavy a její mladistvý, živý a pohodový duch přitahuje všechny, kteří hledají umělecké zážitky či dobré jídlo. Historická čtvrť Ciutat Vella leží v samotném srdci města, na dohled od Gaudího katedrály Sagrada Familia.

3. PLATYA DE FENALS, SPAIN

3. PLATYA DE FENALS, ŠPANĚLSKO

One of Europe’s most luxurious hotels, the Alva Park hotel, is located just north of Barcelona. There you can spend your days lazing on the sun beds submerged in the swimming pool or use the indoor golf simulator. It is truly a place to relax in style.

Jeden z nejluxusnějších hotelů v Evropě se nachází nedaleko Barcelony. V hotelu Alva Park můžete strávit celý den lenošením na lehátku u hotelového bazénu nebo si vyzkoušet vnitřní golfový simulátor. Prostě stylová relaxace.

4. SANTORINI

4. SANTORINI

Santorini must be seen to be believed. This small archipelago of volcanic islands in the middle of the Mediterranean offers fabulous views and awe-inspiring sunsets. La Maltese hotel, with its with stylish, palatial design, is tailored towards relaxation.

Santorini musíte vidět. Skupina vulkanických ostrůvků uprostřed Středozemního moře nabízí úchvatné scenérie a magické západy slunce. Pokud hledáte opravdu luxusní místo pro nikým nerušenou relaxaci, je hotel La Maltese tou pravou volbou. www.kiwicollection.com

Erik Haugen Chief Executive Officer, Kiwi Collection Erik has spent years travelling across the globe and staying at the world’s finest hotels. In his current role at Kiwi Collection Erik has been able to match his passion for luxury travel with his high level business management abilities. Erik’s passion for luxury travel combined with his extensive experience has lead Kiwi Collection and him to be extensively referred to in the global media.

Erik Haugen generální ředitel, Kiwi Collection Erik Haugen již léta pracovně i pro vlastní potěšení cestuje po celém světě a navštěvuje ty nejlepší hotely. Díky své pozici v Kiwi Collection může spojit vášeň pro cestování na vysoké úrovni s prací v oblasti řízení podniků a plánování. Pro jedinečnou kombinaci osobního zaujetí a bohatých zkušeností je Kiwi Collection i Erik sám ve světových médiích často citován.

LUXURY SHOPPING GUIDE

098_099_kiwi.indd 99

99

22.5.2008 11:39:28


LIFE STYLE I životní styl

WHILE THE FAMILIAR S-TYPE JAGUAR RELIES ON CLASSIC DESIGN, THE NEW XF IS CREATED ACCORDING TO THE LATEST TRENDS.

Jaguar XF:

A jungle cat

ZATÍMCO DOSAVADNÍ MODEL S-TYPE SÁZEL NA KLASICKÉ LINKY, NOVINKA XF JE STVOŘENÁ PODLE NEJNOVĚJŠÍCH TRENDŮ.

withSHARPclaws

Elegán s ostrými drápky

n addition to the XF's beautiful design, this new model makes use of modern technology, a refined chassis and powerful engines. Now, more than ever before, other German luxury sedans have a fundementally stronger competitor in the Jaguar XF. The bold lines of the new jungle cat from the British Isles are simply a pleasure to behold. The sloping roof is reminiscent of a racy coupe.

A

nejen to, používá moderní techniku, vypilovaný podvozek a silné motory. Německé prestižní sedany tak mají v novém Jaguaru XF podstatně silnějšího soupeře než dřív. Zážitek je už jen pozorovat odvážné křivky nové šelmy z britských ostrovů. Zvláště pikantní je jeho svažující se střecha připomínající spíše dravé kupé než rozvážný sedan.

SIX OR EIGHT CYLINDERS The engines are the traditional pride of Jaguars, and the company being particularly famous for its eight cylinder models. Available for XF is the 4.2 l version with an output of 306 kW, allowing the vehicle to reach 100 km/h within an amazing 5.4 s. According to a gentlemen’s agreement amongst premium manufacturers the maximum speed is limited to 250 kph. More modest customers can go for the six cylinder 3.0 l/175 kW or the velvety diesel turbo with 152 kW and a fuel consumption of only 7.5 l/100 km.

ŠEST NEBO OSM VÁLCŮ Tradiční chloubou jaguarů jsou jejich motory, slavné značce dělají čest zejména osmiválce. Vrcholem je jednotka o objemu 4,2 l a výkonu 306 kW, díky níž umí rozměrný vůz vystřelit na 100 km/h za úžasných 5,4 s. Maximální rychlost je podle džentlmenské dohody prémiových výrobců omezena na 250 km/h. Ti skromnější mohou sáhnout po šestiválci 3,0 l/175 kW anebo po sametovém turbodieselu se 152 kW a spotřebou jen 7,5 l/100 km.

A.M.T. GROUP: Kolbenova 37, Prague 9, tel: 255 719 111, www.jaguarcz.cz

100

Jaguar XF, supercharged petrol eight cylinder 4.2 l, output 306 kW (416 k), maximum speed 250 kph, acceleration 0-100 km/h in 5.4 s, combined consumption 12.6 l, dimensions 4961x1877x1460 mm, weight 1842 kg, boot space 0.500/540 m3, price CZK 2,290,000.00, price of basic version 3.0 V6 and 2.7 D CZK 1,358,000.00 Jaguar XF, přeplňovaný benzinový osmiválec 4,2 l, výkon 306 kW (416 k), nejvyšší rychlost 250 km/h, zrychlení 0-100 km/h za 5,4 s, kombinovaná spotřeba 12,6 l, rozměry 4961x1877x1460 mm, hmotnost 1842 kg, objem kufru 0,500/540 m3, cena 2 290 000 Kč, cena základní verze 3.0 V6 a 2.7 D 1 358 000 Kč

FOTO: archiv firmy (4)

I

LUXURY SHOPPING GUIDE

100_Jaguar_DAVID.indd 100

20.5.2008 14:32:59


W

W

W .

O R I G I N Á L N Ě

P

R

Ř E Š E N É

A

G

U

E

B Y D L E N Í

N A D S T A N D A R D N Í

B Y T Y

D O K O N Č E N Í

V

M

V N A

A

N

-

B Ř E H U

A

.

C

Z

H O L E Š O V I C Í C H . V L T A V Y .

2 0 0 8 .

C E N T R U M

J A N K O V C O VA 1 5 6 6 / 2 B , P R A H A 7 |

PM_inz_235x315_Guide_8FINAL.indd 1

I

P R A Z E

L É T Ě

K L I E N T S K É

R

800 311 114 |

L I G H T H O U S E I N FO @ P R A G U E M A R I N A . C Z

5/5/08 10:22:09 AM


LIFE STYLE I životní styl WEIGHTLESSNESS You will become a real astronaut 15-times in a row for half a minute, thanks to steep climbs and drops on board a specially equipped Boeing 727-200. Once you’re floating carefree through the cabin, try a somersault or an experiment with liquids.

STAV BEZTÍŽE

price from: cena od:

USD 4,150 66 400 Kč

Na palubě speciálně upraveného Boeingu 727-200 se z vás pomocí manévru prudkého klesání a stoupání stane 15x za sebou na půl minuty opravdový kosmonaut. Až budete bezstarostně plout prostorem, zkuste třeba salto nebo pokus se vznášejícími se kapkami kapaliny.

USA: www.xperiencedays.com

First-hand

EXPERIENCE Zážitky z první ruky

EXPERIENCES AND MEMORIES ARE TWO THINGS THAT NEVER LOSE THEIR VALUE AND CAN NEVER BE TAKEN AWAY. TREAT YOUR LOVED ONES OR YOURSELF TO SOMETHING TRULY UNFORGETTABLE.

34 840 Kč

WEEKEND AT THE CHATEAU OF DREAMS An atmosphere of days gone by awaits you at the rural residence of the Thurn-Taxis family. This luxurious retreat offers breakfast in bed, a picnic in the chateau park, a ride on horseback, coach or bike, aroma massage, jacuzzi, tea at five and star gazing from the observatory – in other words, romance the way it was meant to be.

CO VÁM NIKDO NEMŮŽE VZÍT A CO NIKDY NEZTRATÍ NA HODNOTĚ – ZÁŽITKY A VZPOMÍNKY. DOPŘEJTE SOBĚ NEBO SVYM BLÍZKYM ZKUŠENOST VSKUTKU NEZAPOMENUTELNOU.

VÍKEND NA ZÁMKU SNŮ Atmosféra starých časů vás čeká ve venkovském sídle Thurn-Taxisů. Snídaně do postele, piknik v zámeckém parku, vyjížďka na koních, v kočáře i na kole, aroma masáže, jacuzzi, čaj o páté nebo pozorování hvězd z observatoře. Zkrátka, romantika jak má být.

ČESKÁ REPUBLIKA: www.allegria.cz

£ 20,000 680 000 Kč EXPEDITION TO THE NORTH POLE

EXPEDICE NA SEVERNÍ PÓL Kde jinde můžete obejít během chvilky celý svět než v domově ledních medvědů, na severním pólu. V rámci čtyřdenní výpravy vás tam dopraví vrtulník, další dobrodružství prožijete během cestování po nedotčené ledové divočině speciálním snowmobilem.

UK: www.redletterdays.co.uk

102

FOTO: archiv firem (1), INDIGO (2)

Where else but in the land of polar bears – the North Pole – can you circle the entire globe in a mere moment? A helicopter will transport you to the starting point of your four-day expedition, during which you will experience travel over the icy virgin landscape in a special snowmobile.

LUXURY SHOPPING GUIDE

102_Zazitky.indd 102

20.5.2008 14:33:57


LIFE STYLE I životní styl

A HAUNTED MANSION, ROLLERCOASTER OR BIG WHEEL. AN ADRENALINE-PACKED DAY OUT FOR ALL THE FAMILY. 1.

USD 45

STRAŠIDELNY ZÁMEK, HORSKÁ DRÁHA NEBO RUSKÉ KOLO. Z ADRENALINOVÉHO VYLETU SI ODVEZE ZÁŽITEK CELÁ RODINA.

adult/day dospělý/den

800 Kč

HAPPYhours

Zábava nejen pro děti

1

Legoland/Danmark

If you have a passionate Lego builder at home, you’ll be sure to fire his enthusiasm with a trip to Legoland, where everything is built from millions of small, coloured bricks. Don’t forget to visit the Driving zone, where children can drive small electric cars and get a children’s driving licence. Pokud máte doma vášnivého legostavitele, určitě ho nadchnete výletem do Legolandu, kde je vše vybudováno z milionů malých barevných kostiček. Nezapomeňte zajít do Řidičské zóny, kde mohou děti řídit malá elektrická autíčka a získat dětský řidičský průkaz. www.legoland.dk

FOTO: archiv parků (5)

2

Phantasia Land/Deutschland

This relatively small area contains such a wealth of attractions that you’ll barely have time to catch your breath. The greatest attractions are the suspended Black Mamba rollercoaster, the Colorado Adventure, which is a train without a driver, hurtling at an insane speed, and the two spinning coasters – “Winja's Fear & Force”. Na relativně malé ploše se nachází spousta atrakcí, takže nemáte čas si ani vydechnout. Největšími lákadly je zavěšená horská dráha Černá Mamba, Colorado Adventure, což je vlak bez strojvedoucího

2.

řítící se šílenou rychlostí, a dvojitá dráha – myšky – „Winja's Fear & Force“. www.phantasialand.de

3

Madurodam/Holand

The smallest Dutch town boasts 10 museums, 5 railway stations, a post office and 3150 street lamps. And how does it all fit in? Easy, everything is reduced on a scale of 1:25. This life-like replica of a typical Dutch town even has its own canals and cheese markets, as well as its own mayor. Nevertheless, he is life size. Nejmenší holandské město se pyšní 10 muzei, 5 vlakovými nádražími, poštou a 3150 pouličními lampami. A jak se tam to všechno vejde? Jednoduše, vše je totiž zmenšeno v poměru 1:25. Věrná replika typického holandského města disponuje i kanály a sýrovými trhy a má i svého vlastního starostu. Toho ovšem v životní velikosti. www.madurodam.nl

4

Parque de Atracciones/Spain

If you can’t speak Spanish, then don’t forget to pack your dictionary. No information is provided in English. Nevertheless, the park here is well worthy of your

USD 34

attention. It contains superb water attractions, but number one is the adrenaline-packed Abismo – a 46 metre high rollercoaster on which you’ll reach speeds of 105 km/h and experience for yourself 4G force. Pokud neovládáte španělštinu, určitě si přibalte slovník. V angličtině tu totiž není ani jedna informace. Přesto však zdejší park stojí za pozornost. Jsou tu skvělé vodní atrakce, ale jedničkou je adrenalinové Abismo – 46 metrů vysoká dráha, po níž svištíte rychlostí 105 km/h a zažijete přetížení 4G. www.parquedeatracciones.es

5

Black Pool Pleasure Beach/United Kingdom

One of the oldest amusement parks in Europe (founded in 1896) offers entertainment and excitement not only for children but also for the adults accompanying them. Awaiting you here is the second biggest rollercoaster in Europe, the Pepsi Max Big, which starts with a drop at a hair-raising 65°. Jeden z nejstarších zábavních parků v Evropě (založen 1896) nabízí zábavu a vzrušení nejen dětem, ale i jejich dospělému doprovodu. Čeká tu na vás druhá nejvyšší horská dráha v Evropě Pepsi Max Big, kde má sklon prvního sjezdu impozantních 65°. www.blackpoolpleasurebeach.com

5.

adult/day dospělý/den

USD 31

adult/day dospělý/den

600 Kč

550 Kč

3.

USD 20

4.

USD 38

adult/day dospělý/den

adult/day dospělý/den

360 Kč

680 Kč LUXURY SHOPPING GUIDE

103_zabavni_parky_new_layout.ind103 103

103

20.5.2008 14:38:23


GOURMET I gurmet PROMOTION

Neon

LIFEcafe Neonová oáza

THE LIFE CAFÉ – ONE OF THE HOTTEST SPOTS ON THE PRAGUE NIGHTLIFE SCENE. LUXUSNÍ PODNIK, KDE TO KAŽDOU NOC VŘE, SE PRÁVEM ŘADÍ MEZI EXKLUZIVNÍ KLENOTY PRAŽSKÉ NOČNÍ ZÁBAVY.

he Life Café will fulfil all of your wishes. In the morning hours, begin your day in a comfortable leather armchair reading the paper over a cup of the finest Sicilian coffee and enjoying a slice of the café’s delicious almond cake. And don’t forget to come back for lunch with a business partner or colleague to enjoy Chef Jiří Voráč’s outstanding meat and fish dishes. But the action at the Life Café doesn’t end with lunch. In the evening this unique space in the very heart of historical Prague turns into a pulsating music club beneath the glow of neon lights. The club features three lounges, a 15-metre bar and a dance floor with laser show and mixes from top DJs. Life never stops at the Life Café.

CAFÉ LIFE & MUSIC BAR: Rytířská 10, Prague 1, tel: 224 247 583, www.life-bar.cz OPEN: daily 9.00 a.m. – 4.00 a.m.

104

V

Life Café vám splní jakékoli přání. Ráno posedíte v pohodlných kožených křesílkách nad šálkem té nejlepší sicilské kávy, ke které vám naservírují specialitu podniku – domácí mandlový dort, přečtete si noviny a den může začít. Nezapomeňte se ale vrátit na oběd s partnerem nebo kolegy, menu vám nabídne výtečné lahůdky šéfkuchaře Jiřího Voráče, který vedl tým kuchařů ve francouzské brasserii a vyniká především v přípravě křehoučkých mas a ryb. Obědem ale v Life Café život nekončí. Večer se tento unikátní prostor v samém srdci historické Prahy promění v neonem zářící noční hudební klub. K dispozici vám budou tři salonky, patnáctimetrový barový pult a taneční parket s laserovou show, který rozechvívají mixy DJs zvučných jmen. Life Café je prostě stále life.

FOTO: archiv firmy (2)

T

LUXURY SHOPPING GUIDE

104_Life_cafe.indd 104

20.5.2008 15:03:20


GOURMET I gurmet

EACH SPRING RESTAURANT MAGAZINE RELEASES THE PRESTIGIOUS AND WORLDRENOWNED RANKINGS OF THE 50 BEST RESTAURANTS IN THE WORLD, THE S. PELLEGRINO WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS. WHO HAS MADE IT TO THE TOP OF THE LIST THIS YEAR?

El Bulli – the best

KAŽDY ROK NA JAŘE ZVEŘEJŇUJE RESTAURANT MAGAZINE PRESTIŽNÍ A CELOSVĚTOVĚ RESPEKTOVANY ŽEBŘÍČEK 50 NEJLEPŠÍCH SVĚTOVYCH RESTAURACÍ „THE S. PELLEGRINO WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS“. KDO LETOS DOSÁHL NA METY NEJVYŠŠÍ?

Restaurant in the World

The Best of BEST

Nejlepší z nejlepších

1. EL BULLI, SPAIN MENU DE DÉGUSTATION: 185 EURO El Bulli has held the top spot in these rankings for three years running. Chef Ferran Adrià has transformed the culinary world. Today Adrià is the only chef on the list of the 100 Most Creative People in the World. Out of almost two million people requesting reservations every year, only 8,000 are seated, some who have waited up to five years for the opportunity. A staff of 55 serves 55 guests each day and the restaurant is open only 5 months of the year. The rest of the time Adrià conducts workshops, where he searches for new talent, flavours, and compositions. Each evening guests try 30 to 40 specialities, each accompanied by a description and advice as to how the dishes should be properly consumed. Good luck getting reservations!

DEGUSTAČNÍ MENU: 185 EUR El Buli se drží na první příčce už třetím rokem! Jeho šéfkuchař Ferran Adrià změnil celý kulinářský svět. Dnes je zařazen mezi 100 nejkreativnějších lidí planety jako jediný šéfkuchař. O rezervaci žádá každoročně přes 1 800 000 lidí. Vstoupit se podaří jen osmi tisícům šťastlivců, kteří čekají i pět let! Denně je pouze 55 hostům dopřán vrcholný kulinářský zážitek s péčí 55členného personálu připravujícího jídlo pouze pět měsíců v roce. Zbytek roku provozuje Adrià svůj výukový workshop, kde hledá nové talenty, chutě a kompozice. Za večer ochutnáte 30 až 40 specialit, u každé dostanete její odborný popis, abyste vůbec věděli, co jíte, a radu, jak ji máte správně konzumovat. Ke každému jídlu dostanete také odlišný design nádobí a příborů. Takže: hodně štěstí při shánění rezervace.

EL BULLI: Apartado 30, Roses en Cala Montjol, tel: +34 97215 04 57, www.elbulli.com

106

LUXURY SHOPPING GUIDE

106_107_nejlepsi_restauraceR.ind106 106

20.5.2008 14:41:53


GOURMET I gurmet

2. FAT DUCK, GREAT BRITAIN MENU DE DÉGUSTATION: 90 - 295 £ Heston Blumenthal, deemed a culinary genius by none other than the Queen of England who subsequently named him an officer of the Order of the British Empire, offers dishes you will taste nowhere else. His Fat Duck restaurant in the village of Bray in Berkshire has three Michelin stars and boasts the motto: No food is truly unpalatable – if that were true it wouldn’t be food. The menu features such peculiarities as bacon and egg ice cream, sardine sorbet on toast, roasted salmon with liquorice and snail porridge. His Bresse Chicken, the "Rolls-Royce" of chickens, is cooked at 60 °C for 24 hours to retain all of its juices, leaving it simply divine.

DEGUSTAČNÍ MENU: 90-295 LIBER Další kulinářský génius, Heston Blumenthal, kterého sama britská královna považovala za tak dokonalého, že mu udělila Řád britského impéria, a opět pokrmy, jež nikde jinde neochutnáte. Jeho restaurant U tlusté kachny ve vesnici Bray v Berkshire má tři michelinské hvězdičky a jeho motto zní: Žádné jídlo není skutečně nechutné – kdyby tomu tak bylo, nebylo by to přece jídlo. Na jídelníčku najdete takové zvláštnosti jako třeba vaječno-slaninovou zmrzlinu, sardinkový sorbet na toustu, vařeného lososa s lékořicí či šnečí porridge. Naprosto jedinečné je pak jeho kuřátko z Bresse (Rolls-Royce mezi kuřaty), které se peče při 60 stupních Celsia 24 hodin; v mase tak prý zůstane naprosto všechna šťáva.

FAT DUCK: High Street, Bray, Berkshire, tel: +44 (0)1628 580333, www.fatduck.co.uk

Voting method The jury is composed of 651 culinary experts and for voting purposes the world is divided into 22 regions. There are no nominations; each evaluator simply submits a list of his 5 favourite restaurants. Only two of these votes can be from the evaluator’s region and the other votes must be for restaurants they have verifiably visited elsewhere in the world in the past 18 months. Naturally, voting for one’s own restaurant is not permitted.

Způsob hlasování Svět je pro potřeby ankety rozdělen do 22 regionů, porotu tvoří 651 gastroodborník. Neexistují žádné nominace, každý z hodnotitelů dá dohromady 5 hlasů dle svého osobního gusta. Podmínkou je, že pouze dva hlasy mohou být pro restaurace z jeho regionu, zbytek hlasů musí být pro podniky ze zbytku světa a hodnotitel v nich prokazatelně musel být na návštěvě v posledních 18 měsících. Samozřejmě není povolen hlas pro vlastní restauraci.

FOTO: Profimedia (1), archiv restaurací (9)

3. PIERRE GAGNAIRE, FRANCE MENU DE DÉGUSTATION: 245 EURO If Adrià is the Salvador Dali of chefs, Pierre Gagnaire is the Matisse (even if he looks more like Pierre Richards). One of the five great revolutionary chefs, Gagnaire is also one of the founders of molecular cuisine, which often features the combination of three or four of the most unexpected flavours and textures in a single dish. His combination of dishes with cocktails caused a culinary uprising, since until recently the rule was that cocktails are served either before or after dinner, never during the meal. He is also well-known for his ingenious desserts. After opening his experimental, trendy restaurant Sketch in London in 2003, Pierre's empire swiftly expanded to a lucky seven locations this spring.

DEGUSTAČNÍ MENU: 245 EUR Jestliže je Adrià nazýván Salvatorem Dalím mezi kuchaři, je Pierre Gagnaire jejich Matissem (i když podobou má blíže k Pierru Richardovi). Jeden z pěti velkých kuchařů-revolucionářů je zároveň i jedním ze zakladatelů tzv. molekulární gastronomie, jejíž podstatou je spojení tří až čtyř nejneočekávanějších chutí a textur v jednom pokrmu. Doslova revoluci způsobily jeho kombinace pokrmů s koktejly (zavedl například podávání koktejlů v průběhu večeře). Je známý též díky svým geniálním dezertům. Po otevření experimentální trendy restaurace Sketch v Londýně v roce 2003 se Pierrovo impérium letos na jaře rozrostlo o další dva podniky a završilo tak šťastnou sedmičku.

PIERRE GAGNAIRE: 6, rue Balzac, Paris, tel: +33 (0)1 58 36 12 50, www.pierre-gagnaire.com

LUXURY SHOPPING GUIDE

106_107_nejlepsi_restauraceR.ind107 107

107

20.5.2008 14:42:08


GOURMET I gurmet

IF YOU SHARE THE SAME PASSION FOR FOOD AS THE AUTHOR OF THE FAMOUS PYGMALION, YOU WILL BE MORE THAN SATISFIED AT THE BELLEVUE. POKUD SDÍLÍTE STEJNOU VÁŠEŇ PRO JÍDLO JAKO AUTOR SLAVNÉHO PYGMALIONU, V BELLEVUE VÁS USPOKOJÍ MĚROU VRCHOVATOU.

Bellevue:

Good

FOODsymphony

Dokonalá symfonie chutí

he Bellevue Restaurant on Prague’s Smetanové nábřeží offers a casual metropolitan atmosphere designed by Barbora Hamplová and Rony Plesl. Plesl’s uranium glass decorations mingle elegantly with live flowers. But the restaurant’s atmosphere and stunning view aren’t the only reasons for a visit; the main attraction is outstanding food. Bellevue’s latest novelty is Prague's first organic dégustation menu. Organic wine is also included. This popular restaurant now also offers an ambitious Sunday brunch.

BELLEVUE: Smetanovo nábř. 18, Prague 1, tel: 800 118 888, wow.zatisigroup.cz

108

Venison carpaccio with celery root remoulade and pecans; pear tatin with pear sorbet and caramel cognac; goat cheese in a crispy crust with pears, onion marmalade and leeks; veal sirloin in black truffle crust, potato puree and red onion confit, maple syrup sauce.

K

dyž vstoupíte do restaurace Bellevue na pražském Smetanově nábřeží, dýchne na vás uvolněná atmosféra metropolitní ležérnosti, kterou jí vtiskli designáři Barbora Hamplová a Rony Plesl. Ten vytvořil dekorace z uranového skla, jež se elegantně prolínají s živými květinami. Do Bellevue ale rozhodně stojí za to přijít nejen kvůli atmosféře a neopakovatelnému výhledu, ale především kvůli skvělému jídlu. Horkou novinkou je zde první BIO degustační menu v Praze zahrnující i biovína a ojedinělým kulinářským zážitkem je nedělní servírovaný brunch.

Carpaccio ze srnčího hřbetu s celerovou remuládou a pekanovými ořechy; Hruškový tatin s hruškovým sorbetem a karamelový koňak; Kozí sýr v křupavém těstíčku s hruškami, cibulová marmeláda a pórek; Telecí svíčková v krustě z černých lanýžů, bramborové pyré & konfitovaná červená cibulka, omáčka z javorového sirupu.

FOTO: archiv restaurace (6)

T

LUXURY SHOPPING GUIDE

108_Bellevue.indd 108

20.5.2008 14:43:37


GOURMET I gurmet

AN ANCIENT DRINK, VODKA WAS FIRST CREATED IN RUSSIA IN THE 13TH CENTURY. IF YOU ARE LOOKING FOR THE VERY BEST, REACH FOR RUSSIAN STANDARD. VODKA JE STAROBYLY NÁPOJ, ZRODILA SE VE 13. STOLETÍ V RUSKU. A POKUD HLEDÁTE TU NEJLEPŠÍ, ZVOLTE RUSSIAN STANDARD.

“Our worries doze when we drink.” Anakreón z Teu

„Pijeme-li, naše starosti podřimují.“

1

Russian Standard:

CRYSTAL

2

CLEARvelvet

Křišťálově čistý samet

FOTO: archiv firmy

R

ussian Stadard: the marriage of 13th century Russian production and modern technology, producing an elixer suitable for tsars. This vodka is connected with the brilliant scientist Dmitri Mendeleev, the head of the Imperial Council that created stringent quality standards at the end of the 19th century. Russian Standard vodka is still produced in a traditional method using only the very finest ingredients – the best wheat from the central region of Russia and pure, non-distilled water from the north, refined to perfection through patient filtration. These outstanding qualities and more, add up to make Russian Standard the fourth fastest-growing spirits in the world and a fixture on the list of the Top 100 best-selling distilled liquors.

S

noubením ruské tisícileté tradice výroby se soudobými technologiemi se podařilo vytvořit klenot, který vyhovuje carské normě kvality, tzv. ruskému standardu. Ten je spojen se jménem geniálního vědce Dmitrije Mendělejeva, který koncem 19. století předsedal Carské radě, jež tyto standardy vytvořila. Vodka Russian Standard se připravuje tradičním způsobem z komponentů pouze nejvyšší možné kvality. Z nejlepších odrůd pšenice z centrální oblasti Ruska a z čisté, nedestilované vody ze severu. Ta je trpělivou filtrací dovedena k dokonalosti. Nejen díky tomu se stala současnou čtvrtou nejrychleji rostoucí značkou mezi světovými destiláty a figuruje i v žebříčku Top 100 nejprodávanějších destilátů na světě.

1. Russian Standard Vodka Original, 40% alcohol by volume, 0.7 l, the design of the bottle reflects the traditional Russian aesthetic and architectural elements, CZK 350; 2. Russian Standard Vodka Imperia, 40% alcohol by volume, 0.7 l, the design of the bottle reflects the dynamics and luxury of modern Russia, CZK 960 1. Russian Standard Vodka Original, obsah alkoholu 40 %, 0,7 l, design lahve reflektuje tradiční ruskou estetiku a architektonické prvky, 350 Kč; 2. Russian Standard Vodka Imperia, obsah alkoholu 40 %, 0,7 l, design odráží dynamiku a luxus moderního Ruska, 960 Kč

UPB: Nad Vodovodem 32, Prague 10, tel: 274 779 755, www.upb.cz

LUXURY SHOPPING GUIDE

109_alkohol.indd 109

109

20.5.2008 14:44:54


GOURMET I gurmet

For true

BONvivant Pro mlsné jazýčky IN THE GROWING GOURMET MARKET OF PRAGUE, WE PROVIDE YOU WITH A FEW GUARANTEED TIPS TO HELP YOU NAVIGATE THE CITY'S BEST RESTAURANTS. PRAŽSKÁ GURMÁNSKÁ NABÍDKA JE ŠIROKÁ A NENÍ SNADNÉ SE V NÍ ORIENTOVAT. PROTO VÁM PŘINÁŠÍME PÁR ZARUČENYCH TIPŮ.

PÁLFFY DELICACIES Pálffy Palace restaurant has prepared a new feature for food lovers with its exclusive Pálffy delicacies. You can enjoy these selected delights in the pleasant environment of the restaurant or, alternatively, you can also can request a number of them for delivery at home. Restaurace Pálffy palác připravila pro milovníky skvělého jídla novinku v podobě exkluzivních Pálffy delikates. Nad vybranými lahůdkami si tak můžete posedět nejen v příjemném prostředí restaurace, ale také si některé z nich naservírovat sami doma.

SUNDAY BRUNCH AT HERGETOVA CIHELNA The perfect brunch for families can be found at Hergetova Cihelna. This restaurant serves an extensive menu of international cuisine on a buffet from 11 am to 3 pm. Eat in peace while professionals take care of your children in a special play area. Brunch, na který se nemusíte bát vyrazit ani s neposednými ratolestmi, nabízí Hergetova cihelna. Restaurace servíruje od 11 do 15 hodin tradiční formou bufetu široké menu mezinárodní kuchyně. O děti se v dětském koutku postarají profesionálové.

HERGETOVA CIHELNA: Cihelná 2b, Prague 1, tel: 296 826 103, www.kampagroup.com

110

PÁLFFY PALACE: Valdštejnská 14, Prague 1, tel: 257 530 522, www.palffy.cz

BREAKFAST AT THE PHENIX CAFE An originally designed space with good food and a non-smoking area is an excellent choice for business breakfasts and other occasions. The Café Phenix, open from 7 am, also offers a superb view of the River Vltava, a secluded garden, and an interesting lunch menu. Originálně vydesignovaná zákoutí, skvělá kuchyně a nekuřácký prostor jsou skvělou volbou pro business snídaně, a nejen pro ně. Café Phenix, otevřené již od sedmé hodiny ranní, nabízí také úžasný výhled na Vltavu, útulnou zahrádku, zajímavé polední menu...

PHENIX CAFE: Smetanovo nábřeží 22, Prague 1, tel: 222 222 173, www.phenix-cafe.cz

LUXURY SHOPPING GUIDE

110_111_delikatesy_DAVID.indd 110

20.5.2008 14:48:21


GOURMET I gurmet

“There’s no love so true as the love of food”. G. B. Shaw

„Žádná láska není tak opravdová jako láska k jídlu.“

ORGANIC FOODS FROM AROMI If you are a fan of organic foods, head to the district of Vinohrady, where the Aromi gormet shop offers a range of "bio" products such as marmalades and unoxidized sauces for meat sweetened with cane sugar, honey and rice. Pokud fandíte biopotravinám, zamiřte na pražské Vinohrady. V Aromi shopu totiž nabízejí řadu bioproduktů, například marmelády a marmeládové omáčky k masům, které se vaří bez přístupu kyslíku a doslazují třtinovým cukrem, med, rýži...

FOTO: archiv firem (8)

AROMI LA BOTTEGA: Mánesova 83, Prague 2, tel: 222 725 514, www.aromi.cz

FRENCH HEAD CHEF IN ZAHRADA

ŽOFÍN GARDEN

This restaurant, which has added interest for Czechs due to its location in the building of the former communist parliament, now has a new head chef. Martial Clement has prepared a superb menu, in which he capitalizes on his culinary experience gathered at posts throughout the world. Restaurace, která má pro Čechy pikantní příchuť v tom, že se nachází v budově bývalého komunistického parlamentu, má nového šéfkuchaře. Martial Clement připravil skvělé menu, v němž zúročil své kuchařské zkušenosti sesbírané po celém světě.

Have you ever had lunch in an orchard? You now have that unique opportunity, since an original garden restaurant has opened on Slovanský island, surrounded by live citrus plants and palms, offering a cosmopolitan atmosphere. The “live kitchen” here also caters to mothers and children with a fantastic playground. Už jste někdy obědvali v oranžérii? Pokud ne, tak teď budete mít jedinečnou příležitost, protože na Slovanském ostrově vyrostla originální zahradní restaurace s živými citrusy, palmami a kosmopolitní atmosférou. Ideální pro maminky s dětmi.

ZAHRADA V OPEŘE: Legerova 75, Prague 1, tel: 224 239 685, www.zahradavopere.cz

ŽOFÍN GARDEN: Slovanský ostrov, Prague 1, GSM: 774 774 774, www.zofingarden.cz

LUXURY SHOPPING GUIDE

110_111_delikatesy_DAVID.indd 111

111

20.5.2008 14:48:38


ZOOM I zoom PROMOTION BALDININI You can find enchanting and dreamlike variations on superb ladies’ and men’s shoes in Baldinini shops. Whether you are heading for the boutique in Široká or in Havířská street, you will always be bowled over by the magical charm of elegant Italian footwear. The incredible Gimmy collection of shoes arrives with a fascinating, trendy shape which brings new energy and spark to the world of the footwear industry. Customers will recognise shoes with the Gimmi Baldinini's shoes logo on first glance – its light, southernEuropean charm, thin platform and slim heels are guaranteed to immediately make these ladies slip-on shoes the object of your desire. And no true man will be left cold by the lengthened tips, light, perforated design and modern Italian look of men’s shoes. These shoes are like perfect make up, complete in every detail and skilfully sewn! Kouzelné a snové variace na dokonalou dámskou a pánskou botu najdete jedině v obchodech Baldinini. Ať už zamíříte do butiku v Široké nebo Havířské ulici, vždy podlehnete magickému kouzlu elegantní italské obuvi. Úžasná Gimmy kolekce bot přichází s fascinujícím trendy tvarem, který vnáší do

světa obuvního průmyslu nový náboj a jiskru. Boty s logem Gimmi Baldinini's shoes rozpozná zákazník na první pohled – lehký jižanský půvab, tenká platforma a štíhlý podpatek zaručeně způsobí, že se tyto dámské lodičky okamžitě stanou objektem vaší touhy. Ani protáhlé špičky, odlehčený děrovaný design a moderní italský look bot pánských nenechají v klidu žádného pravého muže. Tyto boty jsou jako perfektní make up, prokreslené ve všech detailech a umně ušité!

BALDININI: Havířská 3, Prague 1, tel: 272 142 242; Široká 11, Prague 1, tel: 224 815 335; Goethova stezka 43, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary, tel: 353 236 141, www.baldinini.it

If you are after a new handbag and are looking for a genuinely wide choice, then head for the Blue Rabbit boutique close to the Old Town Square, where your eyes can take in a flood of fashionable handbags from famous brands such as Mandarina Duck, Lamarthe,

Sequoia or Hervé Chapelier. And what should you choose in order to ensure that you’re in? Large handbags remain the height of fashion, but are however facing a challenge from their opposite – the handbag-wallets, which no longer need to be saved for ceremonial functions or visits to the theatre or opera. As far as colour is concerned, this year’s big summer hit is white, in all possible shapes and sizes, with and without clasps, with belts or zips. Also in fashion are gold clasps or patent leather. And lastly a surprise: If your favourite designer is the eccentric Vivienne Westwood, you can look forward to her superb bags, which will soon be available in Blue Rabbit. Pokud toužíte po nové kabelce a hledáte skutečně široký výběr, zamiřte do butiku Blue Rabbit nedaleko Staroměstského náměstí, kde vám budou oči přecházet ze záplavy kabelek známých značek Mandarina Duck, Lamarthe, Sequoia či Hervé Chapelier. A jak vybírat, abyste byly in? Na módním vrcholu se stále drží velké kabely, ke slovu se však hlásí i jejich protipól – kabelka-psaníčko, kterou si již není třeba šetřit na slavnostní večírky či návštěvu divadel a oper. Co se týče barev, letním hitem je kabela bílá, a to všech možných velikostí a tvarů, s přezkami i bez nich, s pásky či zipy. Módní jsou i zlaté přezky či lakovaná kůže. A překvapení na závěr: Pokud je vaší oblíbenou návrhářkou excentrická Vivienne Westwood, můžete se tešit na její úžasné tašky, které již brzy najdete v Blue Rabbit.

BLUE RABBIT SHOP: Železná 12, Prague 1, tel: 224 214 644

112_114_zoom.indd 112

FOTO: archiv firem (2)

BLUE RABBIT

20.5.2008 14:49:42

1_2_Beau


ZOOM I zoom PROMOTION

FOTO: archiv firem (3)

: ,7

+2 8

7 6 8

5 *(

5<

FREY WILLE

WELLBOX

MIRACLE SALON

For several years the Viennese company Frey Wille has been creating modern enamel jewellery, which astounds with its authenticity and originality. In its hand production, the company takes inspiration from great historical epochs, the creation of world renowned artists or contemporary style. Up to twenty colours are used for a single design, so everyone will find what they are looking for in their perfectly harmonised colour creations.

Wellbox is an excellent solution for those short on time. This device for household use is small, mobile, easy to handle and incorporates two technologies: for the body and for the face. Tissular rotation makes use of endermological elements and is designated for the deepest layers of tissue. Amongst other factors it helps remove cellulite. The Tissular Lifting program firms the complexion on the face, upper and lower neck. Price CZK 39 900.

In addition to classic treatments, Miracle salons also provide a great number of the latest procedures. One of these is Lipomassage, which is a body treatment that utilizes an LPG machine. Thanks to its ability to activate lipolysis, this special technology provides clinically proven results for locations of the body where fat is stored. Your body can be reshaped with lasting effects in only six sessions.

Vídeňská společnost Frey Wille vytváří již několik let moderní smaltové šperky, které ohromují svou autentičností a originalitou. Při jejich rukodělné výrobě se inspiruje významnými historickými epochami, tvorbou světově proslulých umělců či současnýmI trendy. Na jeden design je použito až dvacet barev, takže z jejich dokonale ladících barevných kreací si vybere každý.

Wellbox je skvělým řešením pro ty, kteří mají málo času. Tento přístroj k domácímu použití je totiž malý, mobilní, snadno se ovládá, a přitom v sobě skrývá hned dvě technologie: na tělo a na obličej. Rotace Tissular využívá prvků endermologie a je určena pro nejhlubší vrstvy tkání. Pomáhá mimo jiné při odstranění celulitidy. Program Tissular Lifting zpevňuje pleť na obličeji, krku a v dekoltu. Cena je 39 900 Kč.

Salony Miracle nabízejí kromě klasického ošetření i řadu libůstek. Jednou z nich je Lipomassage, tedy ošetření těla pomocí přístroje LPG. Jde o speciální technologii, která nabízí vědecky prokázané řešení pro místa, kde se ukládá tuk. Umí totiž aktivovat lipolýzu. Během pouhých šesti sezení lze přeformovat vaše tělo s dlouhotrvajícím efektem.

FREY WILLE: Havířská 3, Prague 1, tel: 272 142 228, www.frey-wille.com

SALÓN KRÁSY A ZDRAVÍ MIRACLE: Janáčkovo nábř. 7, Prague 5, tel: 257 317 326; Průhonice, Na Michovkách 1, tel: 255 709 422, www.miraclespa.cz

Nový vzhled Vašeho těla… díky konceptu vysoce účinné estetické terapie Beautytek…

Na kosmetickém trhu se produkty a odpovídající postupy často chválí jako převratné. Mnoho se slibuje, opodstatněné je to však málokdy. Chceme poskytovat jen to nejlepší, co dnes kosmetická péče a estetická medicína mohou nabídnout. Beautytek z dílny společnosti medilab, který uvádíme na trh, představuje originální systém terapie, kombinující nejmodernější lékařskou technologii s postupy tradiční čínské medicíny. Výhradní distributor: A care, s. r. o., Türkova 828, 149 00 Praha 4 , zelená linka: 800 100 690 Tel: 271 197 711, Fax: 271 197 777, www.acare.cz, www.jo.cz

1_2_Beautytec.indd 112_114_zoom.indd 137 113

1.5.2008 14:33:23 20.5.2008 14:50:00


ZOOM I zoom PROMOTION L&L STUDIO Horké novinky sezonní kolekce L&L Studia na vás čekají v pasáži Platýz. Kolekce oděvů na léto a podzim z vysoce kvalitních materiálů ve špičkovém designu vám představí trendy modely jak ve stylu klasickém, tak i sportovním. V nabídce najdete textilní pláště a paleta z prvotřídních látek v nádherných pastelových barvách a také široký výběr kožených a semišových sak bez podšívky určených pro teplé letní večery. Ke slušivému kabátku vám v L&L Studiu nabídnou nejen skvělé kožené kabelky, ale i šálky a hedvábné šátky či sezonní rukavice. Za dámu totiž musíte být i v letních měsících!

L&L STUDIO Hot new models from the seasonal collection of L&L Studio await you in the Platýz passage. The summer and autumn clothing collections made from high quality materials in the pinnacle of design present trendy models in both classic and sporty style. Here you’ll find textile jackets and a range of first class materials in fantastic pastel shades, as well as a wide range of leather and suede jackets without a lining, designed for warm summer evenings. To match your elegant jacket L&L Studio also offers you not only leather handbags but also silk scarves!

ANNA RITA N

ANNA RITA N

New collections await you every 14 days in the boutique of the Italian fashion brand Anna Rita N in the centre of Prague. In addition, you can be sure that you will be hard pressed to find anyone on the street with the same clothes - because all collections are made in small series. You can complement great outfits with luxury shoes or handbags; pleasant diversification is a client service that offers personal styling for free.

V butiku italské módní značky Anna Rita N v centru Prahy na vás každých 14 dní čekají nové originální kolekce. A navíc si můžete být jisti, že ve stejném modelu na ulici sotva někoho potkáte – všechny kolekce se vyrábějí a dovážejí v malosériích. Outfity můžete doplnit luxusní obuví, kabelkou či dalšími módními doplňky a příjemným zpestřením je i nebývalý klientský servis, který vám nabízí třeba osobní styling zdarma.

ANNA RITA N: Široká 11, Prague 1, tel: 224 817 092, www.annaritan.com

112_114_zoom.indd 114

FOTO: archiv firem (3)

L&L STUDIO: Národní 37, Pasáž Platýz, Prague 1, tel: 224 210 000, www.l-lstudio.cz

20.5.2008 14:50:34


ADRESSES I adresář

Shops in the centre of

PRAGUE Obchody v centru Prahy

SALVATORE FERRAGAMO, “Origami“ bag, spacious bronze ostrich leather bag, polygon shape, CZK 171,500 SALVATORE FERRAGAMO, kabela „Origami“, prostorná bronzová taška z pštrosí kůže ve tvaru polygonu, 171 500 Kč

ALO JEWELRY: Karlova 2, Prague 1, tel: 222 220 288; Mostecká 3, tel: 257 531 592, www.alo.cz 2 ANNA RITA N: Široká 11, Prague 1, gsm: 606 690 088, www.annaritan.com 3 BALDININI: Havířská 3, Prague 1, tel: 272 142 242; Široká 11, Prague 1, tel: 224 815 335, www.baldinini.it 4 BOGNER: Michalská 19, Prague 1, tel: 225 775 155, www.bogner-fashion.cz 5 BLUE RABBIT SHOP: Železná 12, Prague 1, tel: 224 214 644 6 BRIONI: Křižovnická 3, Prague 1, tel: 224 814 201, www.brioni.com 7 BURBERRY: Pařížská 11, Prague 1, tel: 222 317 445, www.burberry.com 8 CAROLLINUM: Pařížská 11, Prague 1, tel: 224 810 890, www.carollinum.cz 9 CARTIER: Pařížská 2, Prague 1, tel: 221 709 000, www.cartier.fr 10 CAVALLI & VALENTINO: Pařížská 20, Prague 1 11 CELETNÁ CRYSTAL: Celetná 15, Prague 1, tel: 222 324 022; Rott Crystal, Malé nám. 3, 12 COCCINELLE: nám. Republiky 5, Prague 1, tel: 222 002 340, www.coccinelle.cz Prague 1, tel: 224 229 529, www.czechcrystal.cz 13 CORNELIANI: Jakubská 6, Prague 1, tel: 224 829 472, www.corneliani.com 14 14 DIOR: Pařížská 4, Prague 1, tel: 224 817 060, www.dior.com 15 DUNHILL: Pařížská 14, Prague 1, tel: 222 310 134, www.dunhill.com 16 ERMENEGILDO ZEGNA: U Prašné brány 3, Prague 1, tel: 224 810 018; Pařížská 18, Prague 1, tel: 224 216 407, www.prospektamoda.cz 17 ESCADA: Malé nám. 4/138, Prague 1, tel: 224 232 822, www.escada.com 18 ESCADA SPORT: Pařížská 23, Prague 1, tel: 224 233 060, www.escada.com 19 FREY WILLE: Havířská 3, Prague 1, tel: 272 142 228, 20 www.frey-wille.com GALLIANO: U Prašné brány 2, Prague 1, tel: 222 315 530, www.carollinum.cz 21 GUCCI: Pařížská 9, Prague 1, 22 www.gucci.com GUESS ACCESSORIES: Celetná 11, Prague 1, www.guess.com 23 HALADA: Na Příkopě 16, Prague 1, tel: 224 221 304, 24 www.halada.cz HERMÉS: Pařížská 12, Prague 1, tel: 224 817 545, www.hermes.com 25 HISAR (ORREFORS, KOSTA BODA, MATS JONASSON): Karlova 19, Prague 1, tel: 224 213 228; Palladium, nám. Republiky 1, Prague 1 26 HODINÁŘSTVÍ BECHYNĚ: Štěpánská 57, Prague 1, tel: 224 214 349, www.hodinarstvibechyne.cz 27 HUGO BOSS MAN: Pařížská 6, Prague 1, tel: 222 324 536; Jungmannovo nám. 18, Prague 1, tel: 224 222 144, www.hugoboss.com 28 HUGO BOSS WOMAN: Pařížská 28, Prague 1, tel: 222 314 584, www.hugoboss.com 29 KENZO: Obecní dům, U Prašné brány, Prague 1, tel: 222 002 302, www.kenzo.com 30 LA BOUTIQUE SUISSE: Pařížská 17, Prague 1, 31 tel: 222 319 030, www.lbsprague.cz LIA HALADA: Pařížská 7, Prague 1, tel: 222 311 868, www.halada.cz 32 L&L STUDIO: Národní 37, Pasáž Platýz, Prague 1, tel. 224 210 000, www.l-lstudio.cz 33 LOUIS VUITTON: Pařížská 13, Prague 1, tel: 224 812 774, www.louisvuitton.com 34 MERCURY: hotel InterContinental, náměstí Curieových 43/5, Prague 1, tel: 296 631 197 35 MONTBLANC: Pařížská 9, Prague 1, 36 www.montblanc.com MOSCHINO/SILVINA MAROTTI: Pařížská 15, Prague 1, tel: 224 811 637 37 PAL ZILERI: Havířská 3, Prague 1, 38 tel: 272 142 241 PAŘÍŽSKÁ No. 13 (MIU MIU, PRADA, TOD’S): Pařížská 13, Prague 1, tel: 222 313 608, www.prospektamoda.cz 39 PAŘÍŽSKÁ No. 18 (DOLCE&GABBANA, ETRO, GIORGIO ARMANI, SERGIO ROSSI): Pařížská 18, Prague 1, tel: 224 216 407, www.prospektamoda.cz 40 PAŘÍŽSKÁ No. 22 (CALVIN KLEIN, GUESS): Pařížská 22, Prague 1, tel: 222 328 649 41 REPLAY: Rytířská 23, Prague 1, tel: 224 232 531, www.replaybluejeans.cz 42 REPLAY & SONS: Rytířská 15, Prague 1, tel: 224 234 459, www.replay-and-sons.it 43 ROYALE ACADEMY FASHION: Truhlářská 7, Prague 1, tel: 222 315 723, www.royalefashion.cz 44 SALVATORE FERRAGAMO: Pařížská 10, Prague 1, tel: 224 814 779, www.prospektamoda.cz 45 SKLO MOSER: Staroměstské nám. 603, Prague 1; Na Příkopě 12, Prague 1, tel: 224 211 293; Malé nám. 11, Prague 1, tel: 224 222 012; www.moser.cz 46 SOHO BOUTIQUE (BLUGIRL, BLUMARINE, SONIA RYKIEL, D&G): Pařížská 15, Prague 1, tel: 222 322 314 47 SPORTALM: Týn 2-Ungelt, Prague 1, tel: 224 895 813, www.sportalm.cz 48 TOMMY HILFIGER: Vodičkova 23, Prague 1, gsm: 739 658 610, www.tommy.com 49 VERSACE: U Prašné brány 3, Prague 1, tel: 224 810 016, www.prospektamoda.cz 50 ZLATNICTVÍ M. DUŠÁK: Na Příkopě 17, Prague 1, tel: 224 213 025, www.dusak.cz

1

Jewellery l Šperky

FOTO: archiv firmy (1)

1

115_116_Adresar.indd 115

2

Fashion l Móda

3

Glass l Sklo

LUXURY SHOPPING GUIDE

115

20.5.2008 14:52:25


ADRESSES I adresář

Shops in the centre of

PRAGUE Obchody v centru Prahy 18

28

40 30

3

10 46 36 2

16 39

24 15 33 8 38 35 7 44 31 21 27 14

14

47

9

6

13 16 49

45 22

12 20 29

11

11 17 45 5

25

23

3 37

4

35

50

19 45

41 42

32 27

26 48 1

34

43

Not displayed l Mimo výřez mapy

LUXURY SHOPPING GUIDE

116

25

50 115_116_Adresar.indd 116

20.5.2008 14:52:34


ADRESSES I adresář

Restaurants in the centre of

PRAGUE Restaurace v centru Prahy

CHRISTOFLE, silverware Vertigo, design Andrée Putman CHRISTOFLE, příbor Vertigo, design Andrée Putman

1 AU GOURMAND: Dlouhá 10, Prague 1, tel: 222 329 060, gsm: 723 065 248, www.augourmand.cz

2 BELLEVUE: Smetanovo nábřeží 18,

3 BOMBAY COCKTAIL BAR: Dlouhá 13, Prague 1, tel: 222 324 040,

Prague 1, tel: 222 221 443/454, bellevue@zatisigroup.cz, wow.zatisigroup.eu

restaurant@rasoi.cz, www.bombaybar.cz 4 BUGSY'S BAR: Pařížská 10, Prague 1, tel: 224 810 287, bar@bugsysbar.cz, www.bugsysbar.com 5 CAFÉ SAVOY: Vítězná 5, Prague 5, tel: 257 311 562, savoy@ambi.cz, www.ambi.cz

6 CAFÉ WOW: Kozí 5, Prague 1, tel: 222 313 091,

info@cafewow.cz, www.cafewow.cz 7 CARTOUCHE: Bílkova 14, Prague 1, tel: 224 819 597, info@cartouche.cz, www.cartouche.cz 8 FLAMBÉE: Husova 5, Prague 1, tel: 224 248 512, info@flambee.cz, www.flambee.cz

9 FRENCH RESTAURANT IN MUNICIPAL HOUSE: nám. Republiky 5,

Prague 1, tel: 222 002 770/784, restaurant@obecnidum.cz, www.francouzskarestaurace.cz

10 HERGETOVA CIHELNA: Cihelná 2b, Prague 1,

tel: 800 1 KAMPA (52672), kontakt@kampagroup.com, www.kampagroup.com 11 INDIAN RESTAURANT RASOI: Dlouhá 13, Prague 1, tel: 222 328 400, restaurant@rasoi.cz, www.rasoi.cz

12 KAVÁRNA BÍLÝ KONÍČEK: Železná 1, Prague 1, tel: 224 241 452, www.otsh.com

13 KAMPA PARK:

Na Kampě 8b, Prague 1, tel: 257 532 685, www.kampagroup.com 14 KOGO RISTORANTE & PIZZERIA: Havelská 27, Prague 1, tel: 224 210 259, kogo@kogo.cz, www.kogo.cz 15 LA PROVENCE: Štupartská 9, Prague 1, tel: 800 1 KAMPA (52672), kontakt@kampagroup.com, www.kampagroup.com 16 LA TERROIR: Vejvodova 1, Prague 1, tel: 222 220 260, www.leterroir.cz

17 LE DEGUSTATION BOHÊME BOURGEOISE: Haštalská 18,

Prague 1, tel: 222 311 234, boheme@ambi.cz, www.ladegustation.cz 18 LIFE CAFE & MUSIC BAR: Rytířská 10, Prague 1-Old Town, tel: 224 247 583, info@life-bar.cz, www.life-bar.cz

19 MLÝNEC: Novotného lávka 9, Prague 1, tel: 221 082 208/307, mlynec@zatisigroup.cz, wow.zatisigroup.eu

20 PALÁC KINSKÝCH: Týnská ulička 3/606, Prague 1, tel: 224 810 750, palac-kinskych@volny.cz, www.palac-kinskych.cz

21 PÁLFFY

PALACE: Valdštejnská 14, Prague 1, tel: 257 530 522, palffy@seznam.cz, www.palffy.cz 22 PLZEŇSKÁ RESTAURACE: Obecní dům, nám. Republiky 5, Prague 1, tel: 222 002 780, restaurant@obecnidum.cz, www.francouzskarestaurace.cz

23 RESTAURANT RYBÍ TRH: Týnský

dvůr 5, Prague 1, tel: 224 895 447, info@rybitrh.cz, www.rybitrh.c 24 SUSHI BAR & RESTAURANT "MADE IN JAPAN": Rytířská 10, 25 U MALÍŘŮ: Maltézské náměstí 11, Prague 1, tel: 257 530 000,

GARDEN: Slovanský ostrov, Prague 1, gsm: 774 774 774, www.zofingarden.cz

1

Bakery l cukrárny/pekařství

FOTO: archiv firmy (1)

Prague 1, tel: 224 235 604, info@madeinjapan.cz, www.madeinjapan.cz

restaurant@umaliru.cz, www.umaliru.cz 26 V ZÁTIŠÍ: Liliová 1, Prague 1, tel: 222 221 155, vzatisi@zatisigroup.cz, wow.zatisigroup.eu 27 ŽOFÍN

117_118_Adresar_restaurace.indd 117

2

Restaurants l restaurace

3

Bars/Cafe l bary/kavárny

LUXURY SHOPPING GUIDE

117

20.5.2008 14:53:46


ADRESSES I adresář

Restaurants in the centre of

PRAGUE Restaurace v centru Prahy

7

6

17

21 3 11

1

1 4

20

23

10

15

22 9

13

25

12

1 19

1

14 16 26 2

8 18 24

5

27

LUXURY SHOPPING GUIDE

118

50 117_118_Adresar_restaurace.indd 118

20.5.2008 14:54:00


Have

your STYLE

At a loss? You can find all the latest trends in the world of fashion, luxury goods and services easily, fast and conveniently by ordering our newsletter now or by visiting our website.

in electronic version. From 6/2008 ad pages will be part of the electronic version

LIST of the best shops in Prague including a map of the city

Nevíte, jak na to? Všechny nejžhavější trendy ve světě módy, luxusního zboží a služeb najdete snadno, rychle a pohodlně, pokud si objednáte náš newsletter nebo se podíváte na webové stránky.

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ LSG

NEWSLETTER

v elektronické verzi. Od 6/2008 budou součástí el. verze i inzertní strany

current news for web users

NEWSLETTER aktuální novinky pro uživatele webu

SEZNAM nejlepších prodejen v Praze včetně mapy Prahy

Objednejte si

PŘEDPLATNÉ

G G

YOUR PERSONAL COPY

®

10/2007-2/2008

LUXURY SHOPPING GUIDE

LUXURY SHOPPING GUIDE

CURRENT ISSUE OF LSG

Mějte svůj styl

YOUR PERSON

3/2008 -6/200 8

na celý rok za 600 Kč

AL COP

T

MÓDA

DESIGN

GURMET 3/2008-6/2

008

HE BEST

OCTOBER 2007

Jak si předplatit Luxury Shopping Guide:

Y

HODINKY

ŠPERKY

english

& česky

SHOPPING IN PRAGUE NEJLEPŠÍ NÁKUPY V PRAZE

24.9.2007 14:08:31

OBJ LSG JMENO PRIJMENI ULICE CISLO DOMU MESTO PSC

LUXU

TRAVREYL ŠPERKY HODINKY

2008

THE BEST

MARCH

e-mailem na adrese: info@lsgpress.cz telefonicky na čísle: 257 312 867 (Po–Pá 9.00 – 17.00 hod.) faxem na čísle: 257 312 248 pomocí SMS: na číslo 739 007 243 odešlete textovou zprávu ve tvaru:

LUXURY SHOPPING GUIDE

.

MÓDA

DESIGN GURMET

SHOPPI NG

IN PRAGU NEJLEP ŠÍ NÁK E UPY V PRAZE

G_14_zl

om_TITU

L_OK.ind d 1

27.2.200 8 10:45:11

Tato nabídka platí pro všechny nové předplatitele, kteří si předplatné časopisu Luxury Shopping Guide objednají nejpozději do 8. září 2008 a uhradí částku 600 Kč nejpozději do 15. 9. 2008. První předplacené číslo (zářijové LSG) obdržíte na konci září. Na další vydání se můžete těšit v listopadu 2008, březnu a červnu 2009.

119_predplatne_LSG.indd 119

21.5.2008 9:52:09


HIGHLIGHT I zlatý hřeb

NEW FROM PRAGUE'S PREMIER VALENTINO COLLECTION, THE IDEAL SUMMER HANDBAG FOR YOUR JET-SET LIFESTYLE. HORKOU NOVINKOU PREMIÉROVÉ KOLEKCE ZNAČKY VALENTINO V PRAZE JE RYZE LETNÍ KABELA FLEUR.

CZK 36,500 36 500 Kč

Valentino:

IDEALlifestyle

Život na vysoké noze

rom Milan this season, Valentino introduces the iconic "Fleur" bag in a new pairing of materials: sexy, sleek black patent leather and soft, sweet raffia. With its romantic rosette detail, this roomy tote is the perfect choice for every occasion and will move seamlessly from days in the city to nights at the most luxurious resort.

CAVALLI & VALENTINO: Pařížská 20, Prague 1

120

V

elká, ale přitom neodolatelně elegantní je kabela Fleur z nejnovější kolekce Valentino. Je oděna do sexy materiálů – hlazené lakované kůže a jemně tkaného lýka z palmy raffia. Sportovní look s objemným vnitřním prostorem kontrastuje s romantickou růžičkovou aplikací. Díky tomu se hodí do žhavého městského léta i pro společenské noci v nejluxusnějších hotelech.

Valentino, Fleur handbag from the spring/summer collection 2008, CZK 36,500 Valentino, Fleur kabela z kolekce jaro/léto 2008, 36 500 Kč

FOTO: Ráchel Kanarowski (1)

F

LUXURY SHOPPING GUIDE

120_zlaty_hreb.indd 120

21.5.2008 10:18:09


03_LSG_UNI_LifeCafe_IM.indd 2

16.5.2008 13:23:01


luxury shopping guide_235x315:Layout 1

Výhradní distributor NA PŘÍKOPĚ 17, PRAHA TEL.: +420 739 008 039

28.4.2008

10:03

Page 1

LSG 06 2008 komplet  

Luxury Shopping Guide 06 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you