LSDP brochure

Page 1

Wil je ontdekken ho makkelijk veranderin aar vduurzam e l ultuur kan zijn? i W e ontdekken hoe multuur n akkelijkverander l kan zijn? i W eultuur ontdekken ho e kan zijn?W e ontdekken hoe maaruurzamecultu nr akkelijkverander a e zijn?wiljeontdek oe makkelijk Wilt u ontdekken hoe makkelijk verandering naar een duurzame cultuur kan zijn? Wilt u de voordelen ervaren van een integrale aanpak?


Š 2010 LSDP

Latin Sisters Design Productions Brochure februari 2010


Latin Sisters Design Productions (LSDP) LSDP betekent advies en projectuitvoering met passie. Op verschillende manieren. Het is onze passie om sociale structuren en milieu-issues te onderzoeken en oplossingen aan te dragen en uit te voeren. Deze kunnen variëren van de toepassing van duurzame strategieën voor het gebruik van grondstoffen bij bedrijven tot het slechten van culturele barrières bij het oplossen van afvalproblemen bij lokale overheden of het creëren van sociale coherentie in stedelijke omgevingen. Met design brengen we oplossingen binnen handbereik voor problemen met een (zeer) complexe structuur, zowel bij overheden als bedrijven. LSDP ziet we het als een uitdaging om strategieën voor onze klanten te implementeren waarbij geïntegreerd design zorgt voor duurzame oplossingen. Voor ons staat design ten dienste van sociale en economische ontwikkeling en milieu-ontwikkeling.


Hoe doen we het Insight sessies: Designed 2 change! Gericht op uw behoeften bouwen we een creatieve sessie van één dag. Iedere deelnemer start hier de (interne) dialoog over wat, waar, hoe en waarom een/hun nieuwe uitdaging is. Hoe deze te starten en hoe deelnemers anderen stimuleren om ook actie te ondernemen. We hebben drie bewezen ingrediënten waarmee we deze sessies uitvoeren: 1. Passie staat voorop - inspiratie, (her)gebruik uw (team) resources. 2. Duurzame innovatie in de praktijk - geweldige ideeën om de wereld te redden, laten we een praktisch plan maken. 3. Denk duurzaam, handel duurzaam - integreer duurzaamheid in je lifestyle.

1. 2. 3.

Strategisch plan We bouwen een strategisch plan gericht op uw vragen of we helpen u eerst deze vragen te stellen. Dit kan gebaseerd zijn op de inzichtsessie die we eerder voor u organiseerden. Of we doen een quick scan naar de context van uw situatie en uw vragen. We leveren een allesomvattend plan waarin we de te nemen richting aangeven, de noodzakelijke resources voor het project benoemen en hoe deze in te zetten. De sleutel tot ons succes: we gaan diep en breed, leveren zeer praktische resultaten en richten ons op uw behoeften.


Projectontwikkeling en uitvoering Een project opbouwen van idee tot realiteit is onze specialiteit. Hierbij kunnen we al uw werk uit handen nemen indien gewenst. Van projectmanagement tot uitvoering, alle facetten nemen we mee. We werken met een multidisciplinair netwerk van gepassioneerde professionals die ‘change’ bewerkstelligen en waarde toevoegen gedurende het hele proces. Uiteraard allemaal gericht op het duurzaam profiteren van de projectresultaten. Projecten die we succesvol hebben uitgevoerd variëren van onderzoeken evenementen, tot de opzet en verbetering van bedrijfsprocessen. De sleutel voor succes: ‘hands on’, het vermogen om in moeilijke situaties resultaat te bereiken, de juiste instelling, balans tussen overzicht en details en met zicht op de gestelde doelen.

Praktisch advies – interim ‘sister’ Wilt u een duurzame keuze maken voor uw organisatie? U weet niet waar of hoe u het beste kan beginnen? Dan kunt u een ‘interim sister’ inhuren om duurzaamheid voor uw organisatie in de praktijk te vertalen. Lezingen en colleges We verzorgen inspirerende lezingen die uw toehoorders tot actie aanzetten. Verder We staan altijd open om te ontdekken hoe we visionaire ideeën over een duurzame samenleving kunnen omzetten in een tastbare praktijk. Bel/mail ons voor meer informatie over onze diensten of mail uw out-of-the-box ideeën die u in de praktijk wil brengen.


Wil je ontdekken ho makkelijk veranderin aar vduurzam e l ultuur kan zijn? i W e ontdekken hoe multuur n akkelijkverander l kan zijn? i W eultuur ontdekken ho e kan zijn?W e ontdekken hoe maaruurzamecultu nr akkelijkverander a e zijn?wiljeontdek oe makkelijk Uitgevoerde opdrachten: Voorbeelden van praktijkcasussen


kk

1. 2. 3.

Desycling Strategie LSDP heeft de Desycling strategie bedacht, ontworpen en in praktijk gebracht. Bij de Desycling strategie komen design, recycling en participatie samen. In de Desycle projecten betrekken we mensen, bedrijven en publieke instellingen bij sociale en milieu thema’s en zetten hen op een prettige en inspirerende manier aan tot actie en bewustwording. Het Desycle concept stimuleert de eigen creativiteit van mensen en moedigt hen aan anders naar afval en participatie te kijken. De basis van Desycle ligt in het vertalen van grote theorieën over milieu- en sociale thema’s (zoals cradle-to-cradle) naar het leven van alledag. Hoe pas je dit toe binnen jouw eigen lifestyle? Desycle gaat de discussie aan en biedt tevens innovatie, veel charme en een handreiking voor praktische toepassingen in het afvalmateriaalcircuit. LSDP heeft Stichting Desycle opgericht in het kader van ontwikkeling en innovatie van dit concept.

Hoe kunnen charme en afval samen gaan?


1. 2. 3.

Van recycling tot redesign Amsterdam Oud-West februari-september 2006

LSDP heeft in opdracht van Stadsdeel Oud-West het project ‘van recycling tot re-design’ bedacht en uitgevoerd. Het projectdoel was mensen te inspireren en anders naar afval te laten kijken. Ze op deze problematiek in hun buurt te laten reflecteren en actie te ondernemen. Tijdens het project is de perceptie van de deelnemers over afval flink veranderd, van ‘probleem’ naar ‘mogelijkheid’. Als resultaat van dit project is door LSDP, in samenwerking met de buurtbewoners en andere partijen, een tentoonstelling georganiseerd in de voormalige tramremise De Hallen (Oud-West) tijdens een internationaal designevenement in Amsterdam. Door deze tentoonstelling heeft het project ook buiten de lokale grenzen veel aandacht gekregen. De strategie is eveneens binnen andere stadsdelen in Amsterdam toegepast. Dit project was de voorloper van Desycling Amsterdam.1. 2. 3.

Desycling Amsterdam 2008

maart-juni 2008

LSDP heeft het bijzondere project Desycling Amsterdam bedacht en georganiseerd op initiatief van stichting Desycle. Het projectdoel was buurtbewoners te betrekken bij de lokale milieu- en sociale ontwikkelingen en te inspireren tot actie. Daarnaast dienden we een groep buurtbewoners te werven en op te leiden in het Desycle concept voor bestendiging van de resultaten. Gedurende vier maanden maakte een groep van 70 enthousiaste inwoners van Amsterdam Nieuw-West samen met ontwerpers van hun eigen huishoudelijk afval prachtige designobjecten. Ze transformeerden lege kartonnen dozen, plastic zakjes, oude kleding, meubels, tijdschriften en lege petflessen tot trendy tassen, sieraden, een regenjas, hippe kasten en meer. Dit alles gebeurde in

het tijdelijke Desycle Centrum in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. Buurtbewoners, winkeliers en organisaties uit de buurt werden bij het project betrokken, stelden hun netwerk beschikbaar en leverden materialen. Het resultaat is een krachtige groep die werkt aan de buurtcohesie. Ook zijn tien actieve bewoners opgeleid tot ‘desycle coaches’. Zij hebben de ins en outs van de Desycle workshops geleerd en participeren tegenwoordig actief in verdere buurtontwikkeling. Dit doen ze samen met het stadsdeel, welzijnspartijen en het lokale bedrijfsleven.


“de kracht van het concept is dat het bewustzijn creëert op een onbewuste manier”


1. 2. 3.

Tentoonstelling: Desycling Amsterdam 2008 juni 2008

Als sluitstuk van het succesvolle project Desycling Amsterdam was LSDP uitgenodigd om een vierdaagse interactieve tentoonstelling te organiseren in de Westergasfabriek te Amsterdam. Het evenement was een groot succes. In vier dagen kwamen er meer dan 2000 bezoekers. Iedereen die binnenstapte, keek gefascineerd rond: duizenden pet-flessen hingen in vier cilindervormen vanaf het plafond naar beneden. Elke cilinder vormde een paviljoen. Elk paviljoen had een activiteit zoals: stoelenworkshop, een workshop waar verschillende producten te zien waren en een horecapaviljoen dat als Marokkaans eethuisje was ingericht. Op dag twee werdv een publieke discussie gehouden over afval en de haalbaarheid van een permanent Desycle Centrum, georganiseerd in samenwerking met MWH global en Stichting Kennisland. Vertegenwoordigers van alle belangrijke partijen waren aanwezig: de stadsdelen, afvalbedrijven, fondsen, buurtbewoners, desycle coaches en designers. De discussie werd geleid door de voorzitter van stichting Kennisland. Een van de belangrijke uitkomsten van de discussie was het gezamenlijk draagvlak en de interesse voor de

inrichting van een permanent Desycle Centrum. De tentoonstelling kreeg uitgebreid aandacht in de gedrukte en audiovisuele pers, waaronder Het Parool, diverse vakbladen en BNR Nieuwsradio.1. 2. 3.

Strategisch plan ‘duurzame werkplaats’ voor De Regenboog Groep juli 2008

In opdracht van De Regenboog Groep schreef LSDP een strategisch plan voor een duurzame werkplaats op basis van het Desycle principe. De Regenboog Groep verzorgt dagopvang voor daklozen en psychiatrisch patiënten in Amsterdam. In het strategisch plan is het concept beschreven waarbij de duurzame werkplaats zorgt voor een nuttige dagbesteding, die op termijn economisch rendabel is en de cliënten de kans biedt nieuwe vaardigheden aan te leren. Ook is aandacht besteed aan de sociale aspecten, waaronder buurtparticipatie en de marketing van het concept. Uiteraard ging dit alles vergezeld van een gedetailleerd stappenplan voor realisatie.


1. 2. 3.

Realisatie van een duurzame werkplaats

voor de Regenboog Groep augustus 2008-februari 2009 LSDP en De Regenboog Groep hebben of samengewerkt aan de realisatie van een Desycle werkplaats in Makom, ĂŠĂŠn van de inloophuizen van de organisatie. Het hoofddoel van dit project was de uitstraling en het imago van de Regenboog Groep te versterken, stigmatisatie van de doelgroep weg te nemen en een duurzame werkplaats op te zetten binnen de Desycle criteria. De uitkomst van het project was de creatie en implementatie van een werkplaats die functioneert als succesvol activeringsproject. Een ander belangrijk resultaat van dit project is de samenwerking met de wijk Oud-Zuid (vrijwilligers, buurtbewoners en winkeliers). In de toekomst kan de werkplaats als sociale onderneming economisch zelfstandig draaien. Om die doelen te bereiken heeft LSDP ook een merk- en imagoconcept ontwikkeld. LSDP is nog steeds betrokken bij dit project als duurzaam designadviseur voor de productlijnen, het productieproces, de opleiding van de werkplaatsbegeleiders en de logistieke organisatie van de werkplaats.


1. 2. 3.

‘Mijn Speelhuis’ duurzame architectuur door bewoners mei-juli 2009

In opdracht van de woningstichting Eigen Haard bedacht en realiseerde LSDP de ‘Mijn Speelhuis’-designmarathons voor kinderen in drie Amsterdamse stadsdelen: Slotervaart, Bos en Lommer en Osdorp. Doelen van het project waren kinderen bewust te maken van hun leefomgeving en actief te laten participeren in hun wijkontwikkeling en de samenwerking tussen de wijkbeheerders en de bewoners te versterken.

het stimuleren van sociale contacten. Ook hebben ze tijdens het ontwerpproces zelf een locatie gekozen binnen hun stadsdeel. Het ‘Mijn Speelhuis’-project werd afgesloten met een expositie in het betreffende stadsdeelkantoor. Veel kinderen zijn zo enthousiast dat ze kan ideeën later in de werkelijkheid willen zien. Eigen Haard en de stadsdelen onderzoeken de mogelijkheden om een van de maquettes daadwerkelijk te realiseren.

Tijdens designmarathons in ieder stadsdeel ontwierpen en bouwden de kinderen in groepen hun ideale speelhuis onder begeleiding van architecten en ontwerpers. De kinderen hielden in hun ontwerp rekening met thema’s als afval, water, maakbaarheid en

Door de interactie binnen dit project is de communicatie tussen de verschillende partijen, de professionals, de wijkbeheerders en de bewoners, de veel sterker geworden.1. 2. 3.

Desycle op tafel september 2009

Op initiatief van Stichting Desycle en in opdracht van het Stedelijk Museum, woningstichting Eigen Haard en stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer hebben door LSDP opgeleide ‘desycle coaches’ en het LSDP team verschillende activiteiten georganiseerd rondom het thema ‘koken en eten’ in Amsterdam Nieuw-West. Het hoofddoel van dit project was meer mensen te inspireren samen deel te nemen aan het verbeteren van de buurt. Ruim 50 buurtbewoners (kinderen, jongeren en volwassenen) deelden hun culturele achtergronden in interactieve werksessies. Gezamenlijk is keukenmateriaal gemaakt uit afval, eten gekookt en veel gelachen! De kracht van het project was dat deze ontwikkeling door bewoners zelf, in samenwerking met designers en andere professionals, in gang is gezet. Tijdens het project hebben LSDP en de coaches een zeer goed contact opgebouwd met een groep vrouwen die door willen gaan met ‘desycling activiteiten’op de langere termijn en die daar in een specifieke rol bij betrokken gaan worden. Het mobiliseren van een dergelijke lokale groep mensen voor lange tijd is een van de tastbare resultaten van deze aanpak.Insightsessie: Designed 2 Change voor 2Switch november 2009

LSDP heeft een Designed 2 change ‘Passie staat voorop’-sessie georganiseerd voor een delegatie van zes managers van 2Switch. De dag stond in het teken van het op een andere en meer positieve manier leren kijken naar (moeilijke) situaties. Dit om zo te komen tot out-of-the-box ideeën en oplossingen. Inspireren en het wakker maken van de pro-activiteit lagen besloten in het dagprogramma. Vanaf het begin werden de deelnemers uitgedaagd hun passies te delen met de groep. In verschillende activiteiten ervoeren ze hoe ze door hun passie naar de werkvloer te brengen een bijdrage konden leveren aan hun werk en aan hun collega’s. Aan het einde van de sessie leerde de groepsleden hoe zij het geleerde konden vasthouden en in hun eigen praktijk verder te ontwikkelen. Deze dag was de start van een veranderingsproces binnen 2Switch.Wie we zijn LSDP werkt met een team van multidisciplinair professionals die waarde weten toe te voegen aan uw projecten. LSDP is opgericht in 2006 door Gabriela Bustamante en Caro Isern.

Caro Isern Caro is architect en ontwerpster gespecialiseerd in duurzaamheid met 15 jaar relevante werkervaring in dit thema in Nederland en ArgentiniĂŤ. Caro werkte als projectleider en ontwerpster voor diverse architectenbureaus en universiteiten aan een breed spectrum van projecten, van productontwerp tot complexe gebouwen en stedelijke interventies. In 2002 is ze haar eigen bureau begonnen, Atelier Caro Isern. Met haar bureau werkt ze aan nationale en internationale opdrachten op het gebied van duurzame innovatie, sociale ontwikkeling en architectuur.

In 2006 richt ze mede Latin Sisters Design Productions op. Sinds 2007 is ze algemeen directeur van Stichting Desycle. Een van de krachten van Caro is haar brede en integrale visie op de verschillende aspecten van de duurzaamheid - sociaal, milieu en economie - en deze kunnen vertalen in een innovatieve en resultaatgerichte aanpak. Hierdoor is Caro een krachtige gesprekspartner voor directies en uitvoerende medewerkers.


Gabriela Bustamante Gabriela’s passie is creëren. Sinds haar start als ontwerper heeft ze haar passie en haar vermogen mensen te motiveren ten dienste gesteld van de sociale en milieu-duurzaamheid. Haar veelzijdige ervaring in design stelt haar in staat de juiste aanpak te vinden voor elke professionele uitdaging op dit gebied. Gabriela studeerde Industrieel Ontwerp aan de Universidad Autonoma Metropolitana in Mexico en aan de Design Academy Eindhoven in Nederland. In Mexico ontwikkelde ze als ondernemer verschillende productlijnen en werkte ze als design-adviseur aan de duurzame ontwikkeling van de craft-sector.

In 2002 bracht liefde haar naar Nederland. Als haar eerste uitdaging in dit land was de oprichting van de Latijns-Amerikaanse Design Foundation op met als doel het creëren van een platform waarin ontwerpers uit deze landen hun talent kunnen promoten in Europa. Later was ze medeoprichtster van Otro Diseño, een winkel voor Latijns-Amerikaanse designproducten. In 2006 was Gabriela medeoprichtster van Latin Sisters Design Productions. Sinds 2007 is ze tevens creatief directeur van Stichting Desycle.


Notities


Notities

“Sustain that which makes life worth living. What makes life worth living?” Janine Benyus (from ‘women in green’ – Kira Gould & Lance Hosey)


Notities

“How do we create communities that embrace all people?” Lauren Anderson (from ‘women in green’ – Kira Gould & Lance Hosey)


Notities


Wil je ontdekken ho makkelijk veranderin aar vduurzam e l ultuur kan zijn? i W e ontdekken hoe multuur n akkelijkverander l kan zijn? i W eultuur ontdekken ho e kan zijn?W e ontdekken hoe maaruurzamecultu nr akkelijkverander a e zijn?wiljeontdek oe makkelijk Duintjer CS. Vijzelstraat 72. Office 2.14 1017 HL Amsterdam, The Netherlands +31(0)20 4120172 sisters@lsdp.nl www.lsdp.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.