Under samme himmel 5: Læseprøve

Page 1

Under samme himmel Kristendom og andre religioner

Rebekka BĂŚrnholdt Mette Hansen Catharine Linke Anne Rosenskjold Nordvig

5

AlineaUnder samme himmel Kristendom og andre religioner

5

Emnebog

Rebekka BĂŚrnholdt Mette Hansen Catharine Linke Anne Rosenskjold Nordvig

Alinea


Indhold Tro og tanker .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Religiøse regler .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Den gyldne regel De ti Bud De fem Leveregler Den gyldne regel i religionerne

Menneskerettigheder

6 7 7 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hvem kom med reglerne i religionerne?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Buddha Den otte-leddede vej - Den gyldne Middelvej Jesus . . . . . . . . . . . . .

Jesus er død – hvad nu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 22

Paulus udbreder kristendommen til Europa .

. . . . . . . . . . . . . . . .

Paulus i dag

Hinduisme Islam Kristendommen Evigt liv

18 18

En ny religion

Livet efter døden .

12 14 15 16

Paulus – manden der udbredte kristendommen .

Saulus omvendes

10

24 25

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 26 28 30 32


Dommedag i kristendom og islam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kristendom Islam

Hinduisme .

34 35

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hindu – guder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kristendommen i vikingetiden De første kirker

Kristendommen udbredes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Du må ikke stjæle Opfør dig ordentligt, ellers! Opgør med den katolske kirke

Mirakuløse fortællinger .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

52 52 52 54 55 55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tro og tanker – hvem bestemmer? .

46

49 49 50

En mirakuløs fortælling om Jesus Menneskefiskeren Bespisningen af de fem tusinde Hvad er religiøse mirakler? Religiøse mirakler i dag

Gud og mennesker .

42 42 44

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

At leve det rigtige kristne liv .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hvordan man lever det rigtige liv? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ordforklaringer .

38 40

Da kirken kom til Danmark

Evaluering

34

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56 61 61

62 63


Tro og tanker

Er der regler for SMS og internet i Biblen?

Havde Jesus en profil på Facebook?

Alle samfund har love og regler for, hvordan menne­ sker skal opføre sig over for hinanden. Men hvor kommer lovene og reglerne fra? Engang var de fleste regler og love i samfundet bestemt af religionen, men sådan er det ikke mere.

Gælder Menneskerettighederne kun for mig?

I dag er der regler, som bliver bestemt i famili­ en, på skolen, i klubben eller i gruppen. Og der er love, som gælder for alle, der bor i landet. Lovene bliver besluttet i Folketinget.

4

Tro og tanker

Er der færdselsregler i Koranen?


Lagde Muhammed videoklip på YouTube?

Gælder der særlige spiseregler for skoleelever?

Sagde Buddha noget om mobning i skolegården?

Må man holde slaver?

Skal man ofre levende dyr til Gud?

De religiøse regler har dog stadigvæk stor betydning for religiøse mennesker. Men også nogle gange for samfun­ det, fordi de kan danne grundlag for nye regler og love.

Tro og tanker

5


Religiøse regler Alle religioner har religiøse regler for, hvordan man skal leve. I dette kapitel kan du lære nogle af de religiøse leveregler at kende.

Mange af de andre regler, som at man ikke må lyve, slå, tale grimt eller stjæle går ind under Den gyldne Regel, fordi man sjældent ønsker at opleve dette mod sig selv. Også i religionerne har man regler for, hvordan man skal leve sit liv. Og i mange af disse regler vil man kunne tyde Den gyldne Regel.

Den Gyldne Regel Den gyldne Regel er et moralsk princip, der handler om, at vi skal behandle hinanden godt. Den findes i stort set alle kulturer og religioner. Den lyder sådan: VÆR MOD ANDRE, SOM DU ØNSKER, ANDRE SKAL VÆRE MOD DIG

Etiske regler er regler, der fortæller, hvordan man skal opføre sig over for andre på en ordentlig måde.

Nu er den så go´som ny.

6

Religiøse regler


Prøv engang om du kan finde Den gyldne Regel i nogle af buddene fra de to religioner jødedom og buddhisme.

De ti Bud 1. Du må ikke have andre guder 2. Du må ikke lave billeder af Gud 3. Du må ikke misbruge Guds navn 4. Du må ikke arbejde på helligdagen 5. Du må ikke tale dårligt om din mor og far 6. Du må ikke slå ihjel 7. Du må ikke være utro 8. Du må ikke stjæle 9. Du må ikke lyve 10. Du må ikke være misundelig på andre Anden Mosebog kap. 20, v 1-17.

De fem Leveregler 1. Jeg vil aldrig dræbe et levende væsen 2. Jeg vil aldrig stjæle 3. Jeg vil aldrig lyve 4. Jeg vil aldrig beruse mig 5. Jeg vil aldrig være utro Dhammapada

De allerfleste hellige tekster er meget gamle og tager udgangspunkt i, hvordan samfundet så ud dengang, de blev skrevet. Og dengang var alting meget anderledes end i dag. Man havde fx ikke Internet og mobiltelefoner og derfor nævnes disse ting slet ikke i teksterne. Til gengæld er der regler om fx ofring af levende dyr, og om hvordan man skal købe slaver. Hvorfor er det mon sådan – kan du regne det ud?

Religiøse regler

7


Den gyldne regel i religionerne Næsten alle hellige skrifter som fx Biblen og Koranen er meget gamle bøger – mere end tusind år gamle. Når man læser så gamle bøger, skal man prøve at forstå, hvordan samfundet så ud dengang de blev skrevet.

Paulus, som levede for ca. 2000 år siden sagde: ”For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg.” Hvad tror du, at han mente med det?

På den tid, Koranen og Biblen blev skrevet, var det almindeligt at ofre levende dyr og holde slaver, så derfor havde man regler for, hvordan det skulle foregå. Man havde hverken Internet eller mobiltelefoner, derfor er der ikke regler om det i de hellige skrifter. Alligevel har teksterne betydning for, hvordan vi lever i dag. Teksterne handler nemlig også om, hvordan man skal opføre sig overfor hinanden, og hvordan man skal bede og ofre til Gud. Derfor mener mange mennesker, at teksterne stadig gælder. Men hvordan kan man overføre reglerne, så de passer til vores samfund? Det er mange religiøse mennesker meget uenige om. Nogle mener, at man skal gøre nøjagtigt, som der står i de hellige skrifter. Andre mener, at man ikke kan bruge de gamle regler til noget. Og så er der dem der mener, at man kan overføre princippet fra de gamle regler til moderne problemer. Det er svært at blive enige om, hvordan dette gøres på den rigtige måde, og derfor opstår der hele tiden nye konflikter og nye grupper indenfor den enkelte religion.

8

Religiøse regler


Den Gyldne Regel er alle dog enige om:

„Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem.“ (Lukas-evangeliet kap.6, v 31)

”Ingen af jer er troende, før I under jeres medmenneske lige så meget, som I under jer selv.” (Sagt af Profeten Muhammed)

”Alle er rystende bange for vold, alle er bange for at dø. Forestil dig derfor, hvordan andre har det og lad være med at slå eller dræbe.” (Dhammapada)

Find så mange svar som muligt på, hvorfor folk gør dumme ting mod andre. Skriv dem op på tavlen og prøv sammen med jeres lærer at putte svarene ind i nogle kasser og giv kasserne et navn – fx misundelse.

„Du skal elske din næste som dig selv!“ (Tredje Mosebog kap. 19 v 18)

„Det, som du ikke ønsker, at andre skal gøre mod dig; gør det ikke mod dem.“ (Konfutse)

Fornuften siger os, at disse udsagn er gode og nødvendige for et godt samfund og et godt liv. Alligevel kan vi hver dag læse om mennesker, der stjæler og lyver og dræber. Men ingen mennesker ønsker, at andre skal lyve for dem, stjæle fra dem, eller dræbe dem.

Religiøse regler

9


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.