Under samme himmel 1: Læseprøve

Page 1

1

Under samme himmel

Kristendom og andre religioner

Rebekka BĂŚrnholdt Mette Hansen Catharine Linke Anne Rosenskjold Nordvig

Alinea
Forsats


Forsats


Forsats


1

Under samme himmel

Kristendom og andre religioner Emnebog

Rebekka BĂŚrnholdt Mette Hansen Catharine Linke Anne Rosenskjold Nordvig

Alinea


Under samme himmel 1, Emnebog Samhørende: Under samme himmel 1, Lærervejledning Forfattere: Rebekka Bærnholdt, Mette Hansen, Catharine Linke og Anne Rosenskjold Nordvig

2

© 2008 Alinea – et forlag under Lindhardt & Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont – og forfatterne Kopiering fra denne bog er kun tilladt ifølge aftale med Copy-Dan Forlagsredaktion: Poul Rosenberg Billedredaktion: Nina Fabian Tegninger: Lotte Nybo Grafiske tilrettelægning: Brandpunktet Tryk: Livonia Print 1. udgave, 4. oplag, 2016 ISBN 978-87-70-66183-6

Bogens billeder Børnetegninger: Maria s.7, Sarah s. 10, Carl, Thea-Maria, Elif, Lærke, Ida, Julius, Oskar, Caroline s. 14-15 Fotos: Polfoto: s. 4øtv, s. 20nth Index Stock; s. 46ø Michael Mottlau; s. 47ø Thomas Søndergaard; s. 47ntv Kurt Hardi; s. 50n Thomas Wilmann; s. 51ø Hilde Lillejord; s. 60ø Caroline Baclig; s. 62ø Anders Brohus; s. 63 Thomas Borberg; s. 64n Finn Frandsen Al-Fassam: s. 4øth, s. 11nth Wayne McLean: s. 4n Ricardo André Frantz: s. 5 iStockPhoto: s. 8, s. 44nth, s. 59ntv Michelangelo, Det Sixtinske Kapel: s. 9 Fotolia: s. 10tv Scanpix: s. 10mf akg-images/Hervé Champillion; s. 11øtv, s. 51n Bjarke Ørsted; s. 11ntv, 21n, s. 56, s. 60n, s. 61 Corbis; s. 40ø Age; s. 40n, s. 58ø Johner; s. 46n Kristian Linnemann; s. 48nth Heine Pedersen; s. 55 Pressen Bild; s. 58; s. 59ø Jens Nørgaard Larsen Jamie Lorimer: s. 10th Forlaget Vandkunsten: s. 11øth Foci: s. 20nth PhotoSpin All Over Press: s. 25ntv Maersk Line: s. 26n EU: s. 27n Bridgeman Art Library: s. 28-29 Bert Wiklund: s. 44nmf Alex Larsen: s. 47nmf Steen Bilde Christensen: s. 47nth Nils Jepsen: s. 48ntv Peter Sanders Photography Ltd.: s. 57ø Hjerl Hede Frilandsmuseum: s. 59nth DirectMedia Publishing GmbH: s. 62n, s. 64ø


Indhold Tro og tanker

4-7

Fortællinger om Jorden

8-9

Hellige bøger

10-11

3 12-29

Ur-historien

Stamfædre

30-39

Højtider

40-45

Troens huse

46-51

Velkommen

Traditioner

52-57

58-64


Tro og tanker

4

Hvad kan man tro pĂĽ?

Kan man ikke tro pĂĽ noget?


5

Kan man se, hvad man tror pĂĽ?

Har mennesker altid troet pĂĽ noget?


Vi er alle ens og alligevel forskellige Jeg tror på Gud.

Jeg er buddhist.

Jeg tror på Allah.

6

Jeg tror på spøgelser.

Jeg er mormon.

Jeg er jøde.

Jeg tror ikke på Gud.


Jeg tegner altid Gud som en sky med et øje.

7

Hvad tror du på?

Hvad er Gud?

Tegn noget, man kan tro på.


Fortællinger om Jorden Hvordan er Jorden blevet til?

Hvad var der før? Hvor kommer mennesket fra?

8

Tidernes morgen

230 mio. år

200.000 år

Dinosaurerne

De første mennesker


Gud har en snekugle, som vi er inde i.

Den første mor er blevet skabt af Gud.

Stjerner er smĂĽ stykker af solen, der er faldet af.

9

En religion kan give svar pĂĽ, hvordan verden er blevet til.

Hvordan tror du, Jorden er blevet til? Tegn det.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.