Stavevejen 5 elevhæfte/web: Læseprøve

Page 1

Stavevejen 5 Marianne og Mogens Brandt Jensen

Alinea


Bliv god til at stave

På det tørre Grenen saver løs på horisonten mens klitterne forsigtigt kigger frem bag hinandens skuldre. Lavvande. Skulende sorte sten stiger op og slikker sig om munden med tunger af tang. Fyrtårnet stirrer blegt og bittert efter bådenes hoverende underkæber. Hvilke fjerne kyster har de smagt – hvor findes der skønnere sted end her? En indtørret søstjerne peger i alle retninger. Benny Andersen

1

2 |

Skriv de ord fra teksten, som du er helt sikker på, at du kunne stave rigtigt, hvis du havde hørt teksten og ikke læst den.

STAVEVEJEN 5

| BLIV GOD TIL AT STAVE


2

3

Skriv de ord fra teksten, som du er usikker på, at du kunne stave rigtigt.

Se på ordene, du skrev i opgave 2, og prøv at forklare, hvad du er usikker på.

Det danske sprog rummer mange ord, som ikke er lydrette, og derfor kan du ikke bare skrive det, du hører, når du skal stave korrekt. Der er så mange ord i det danske sprog, at det næsten er umuligt at lære at stave dem udenad. Så hvad kan du gøre, når du skal lære at stave korrekt? Du kan lære at bruge de hjælpemidler, du har til rådighed, og et af midlerne er at have kendskab til, hvordan sproget er bygget op. For selvom det kan virke uoverskueligt, så er der system i vores sprogs opbygning, og det er et system, som er til at lære. Når du arbejder med Stavevejen 5, vil du:

• • • •

lære om sprogets opbygning. lære, hvordan du kan bruge din viden om sproget til at stave ord, du kender, men også til at stave nye ord og ord, du er usikker på. lære at kontrollere din egen stavning. blive bevidst om dit eget stavestandstavestand punkt, så du ved, hvad du er sikker i, og hvad du bør forbedre.

BLIV GOD TIL AT STAVE

| STAVEVEJEN 5 | 3


Få styr på dobbeltkonsonanterne Du skal lære: • hvornår der kan være dobbeltkonsonant i et ord.

klase klasse

hele helle

stile stille pile pille

hvæser hvæsser ruser russer

føder fødder

Vokaler kan være lange som u i huler og a i haler

1

4 |

Skriv de ord, der har en lang vokal.

STAVEVEJEN 5

eller korte som u i huller ller og a i haller.

| FÅ STYR PÅ DOBBELTKONSONANTERNE


2

Skriv de ord, der har en kort vokal.

Hvor mange konsonanter kommer der efter en lang vokal? _____ Hvor mange konsonanter kommer der efter en kort vokal? _____

Efter lang vokal kommer der én konsonant, men efter kort vokal kommer der mindst to konsonanter. Når der kommer to forskellige konsonanter efter kort vokal, kan man normalt høre begge konsonanterne, fx frost. Når de to konsonanter er ens – altså dobbeltkonsonanter, kan man ikke høre dem begge, og derfor skal man vide, om der skal være én eller to, fx sommer. Ved at lytte til vokalens længde kan du afgøre, om der skal komme én eller to konsonanter efter vokalen, fx pile – pille.

3

Sig ordene. Er den farvede vokal lang eller kort? Skal der være én eller to konsonanter? Skriv ordene. k/kk

Du må ikke forskræ_______e den gamle dame. _________________________________

t/tt

Der er to skele_______er i lægens skab. _________________________________

l/ll

Fangen sad i sin ce_______e hele dagen. _________________________________

n/nn

Er ketsjeren til te_______ is eller badminton? _________________________________

FÅ STYR PÅ DOBBELTKONSONANTERNE

| STAVEVEJEN 5 | 5


t/tt

Filmen slu_______er kl. 21. _______________________ _________

n/nn

Vejen fører ge_______em byen. _____________________ ____________

g/gg

Det var en hy_______elig aften. _______________________ _______

b/bb

Det kan jeg ikke begri_______e. _______________________ ____________________

s/ss

Pas på ham, for han er fuld af fidu_______er. _______________________________

k/kk

Pigen dæ_______ede bordet i god tid. _________________________________

l/ll

Hvornår begynder foresti_______ingen? _________________________________

l/ll

Vi kan løse opgaven i fæ_______esskab. _________________________________

p/pp

Klassen skal deles i tre gru_______er. _________________________________

b/bb

Kan du sli_______e køkkenknivene? _________________________________

f/ff

Kongen lever sammen med ho_______et. _________________________________

p/pp

Der kommer hy_______igt folk forbi huset. _________________________________

m/mm Jeg får ondt i maven, når jeg spiser blo_______er. _________________________________

Bemærk! Dobbeltkonsonanter står altid mellem to vokaler.

Det kan være vanskeligt at høre, om en vokal er lang eller kort, særligt når vokalen står foran konsonanterne r eller d. Her kan du ikke altid stole på din udtale, når du skal afgøre, om der skal være én eller to konsonanter, fx stirre, snøre, seddel, brødet. Du kan altid finde hjælp i en ordbog, så væn dig til at kontrollere ord med r og d, når du er i tvivl.

6 |

STAVEVEJEN 5

| FÅ STYR PÅ DOBBELTKONSONANTERNE


4

Skrives ordet med enkelt- eller dobbeltkonsonant? Brug ordbog, når du er i tvivl. Skriv ordene. d/dd

Jeg vil væ______e på, at jeg har ret. _________________________________

r/rr

Det er desvæ______e ikke rigtigt. _________________________________

d/dd

Kvinden skal fø______e sit barn på hospitalet. _______________________________

r/rr

Hvordan kla_______er du opgaven? _________________________________

r/rr

Maleren maler på hvide læ_______eder. _________________________________

d/dd

Pillen er et godt mi_______el mod mavepine. _________________________________

r/rr

Er bøfferne mø_______e nu? _________________________________

r/rr

En po_______e er en sund grønsag. _________________________________

r/rr

Familien spa_______er penge sammen til ferien. _______________________________

d/dd

En da_______el er en sød frugt. _________________________________

r/rr

Min far fylder fy_______e på søndag. ______________________________ ______________

r/rr

Du skal sku_______e gulvet grundigt. ____________________________ __________________________

r/rr

Kan du høre, at duerne ku_______er? __________________________ _______________

d/dd

Hvilken bre_______e har kassen? ______________________________ _______________

r/rr

Kan du selv snø_______e dine sko? _____________________________ ____

r/rr

Jeg bliver forvi_______et af al den snak. ____________________________

r/rr

Mig kan du ikke na_______e. _________________________________

d/dd

Hvorfor ro_______er det altid på dit værelse? _________________________________

r/rr

Lad være med at forsty_______e mig. _________________________________

d/dd

Gulvet er lavet af bræ_______er i egetræ. _________________________________

d/dd

Du skal hjælpe med at ry_______e op i klasseværelset. _____________________________

r/rr

Læreren er i_______iteret over, at eleverne snakker så meget. _______________________

FÅ STYR PÅ DOBBELTKONSONANTERNE

| STAVEVEJEN 5 | 7


5

Sæt bogstaverne sammen, så de danner det ønskede ord. Alle ordene er med dobbeltkonsonant.

En ø i Danmark Et dansk farvand

takgetta

En fugl

tantgrela

En by i Danmark Et navn og en stillingsbetegnelse Transportmiddel Spiseredskab Behandling mod ømme muskler Til afkøling

8 |

anloldl

trafdimled lølmer kantlerl felfag gesamsa møsvemløp

Pigenavn

ramannie

En frugt

saplinpe

En krydderurt

lirelesp

En gammel dansk ret

brølødel

En by i Danmark

døllehir

Hjælperedskab

rilble

Adgangstegn

libtel

At tilbageholde midlertidigt

rasereter

Fører af et køretøj

høfrcuaf

STAVEVEJEN 5

| FÅ STYR PÅ DOBBELTKONSONANTERNE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.