__MAIN_TEXT__

Page 1

INDSKOLING

6 gode ideer din l i t fjernundervisning FORLØB

EGNET TIL FJERNUNDERVISNING FORDI …

UDBYTTE

Synonymer og antonymer Dansk

Forløbet indeholder en række legende, kreative og interaktive aktiviteter, som eleverne kan løse på skærmen enten alene eller sammen i virtuelle grupperum. Afslut forløbet med en fælles ordbanko i klassen ligeledes i det virtuelle forum, I bruger i klassen.

Arbejdet med synonymer og antonymer udvider elevernes sproglige repertoire. At kende og kunne anvende et nuanceret sprog giver eleverne mulighed for at formulere sig mere præcist i både skrift og tale.

Forløbet indeholder videoinstruktioner til elevernes arbejde med sproget og rappen som kommunikationsform. Rapperen Mund de Carlo instruerer eleverne til arbejdet gennem tre forskellige rap med samme formål: at få mere fredags­ slik, men med tre forskellige modtagere: en ven, en bedstemor og en borgmester.

I forløbet leger eleverne med sproget sammen med rapperen Mund de Carlo. Der er fokus på modtagerroller og det formelle/uformelle sprog, når eleverne kommunikerer i deres private hverdagssprog, et høfligt sprog renset for slang og et sprog, som er egnet til formelle kommunikationssituationer.

Forløbet indeholder introduktion til forskellige vejrtyper. Herunder vinter og sne. Forløbet er kort, og har en bred række af opgaver, som eleven selv kan lave. Du kan med fordel introducere og samle op på nogle af aktiviteterne og dialogen via den virtuelle platform, I bruger i klassen.

Forløbet sætter fokus på vejrtyperne og en dialog om vejret, hvilket passer godt til årstiden.

Forløbet sætter den faglige ramme og giver en klar videoinstruktion til elevernes selvstændige arbejde med fakta og fiktion. Forløbet er kort, og du kan med fordel introducere og samle op på elevernes arbejde via den virtuelle platform, I bruger i klassen.

Forløbet sætter fokus på forskellen mellem fakta og fiktion, og eleverne laver hver især en foldebog med tegninger af skolen.

Forløbet sætter den faglige ramme og giver en klar videoinstruktion til elevernes selvstændige arbejde med at lave en efterlysningsplakat. Forløbet er kort, og du kan med fordel introducere og samle op på elevernes arbejde via den virtuelle platform, I bruger i klassen.

Forløbet sætter fokus på, hvad en efterlysning skal indeholde, og eleverne laver hver især en efterlysningsplakat, hvor de beskriver og efterlyser noget, der er blevet væk.

Forløbet sætter den faglige ramme og giver en klar videoinstruktion til elevernes selvstændige arbejde med målinger og notering. Eleverne går på millimeterjagt hjemme og registrerer målinger i en bog, de folder af papir. Forløbet er kort, og du kan med fordel introducere og samle op på elevernes arbejde via den virtuelle platform, I bruger i klassen.

Eleverne arbejder med måleenheder og grund­ læggende matematiske begreber.

Prøv forløbet her Det du rapper skal du få Dansk Prøv forløbet her

The Weather Engelsk Prøv forløbet her Fakta og fiktion Dansk, Sofaskolen Prøv forløbet her Efterlysning Dansk, Sofaskolen Prøv forløbet her Millimeter-jagt Matematik, Sofaskolen Prøv forløbet her

Profile for Alinea

Sofaskolen | Udvalgte forløb | Indskoling, uge 2  

Sofaskolen | Udvalgte forløb | Indskoling, uge 2