Matematrix 3a Læseprøve

Page 1


Jubii

Forskel i vægt

tons

tons

tons

m

m

Forskel i længde

m

Hvad er forskellen på den længste og den næst-længste dinosaur?

Jubii Øverst: Samtalebillede om længde og vægt hos dinosaurerne. Nederst: Find forskellen i vægt og længde på dinosaurerne. KOPIERING FORBUDT

1


Hvad koster varerne i dinoshoppen?

65 + 36 =

Hvad koster dinotanden og den lille flyvende dinosaur tilsammen?

Hvad koster plakaten med fodaftrykket og den grønne dinosaur tilsammen?

______________________________________

______________________________________

Skriv + eller –, så stykkerne passer.

16 + 7

6 = 29

50

39

11 = 0

11

3

2

1=7

16

6 = 17

50

39

11 = 100

11

3

2

1 = 13

7

Jubii

2

Midterst: Find den samlede pris på varerne i dinoshoppen. Nederst: Indsæt plus- eller minustegn i felterne, så regnestykkerne kommer til at passe. KOPIERING FORBUDT


Hvad er forskellen i pris?

Hvad koster maden i Cafe Brutus?

Manden køber et kødben og damen køber en tærte. Hvad er forskellen på priserne?

Manden og damen drikker begge en kop urte te.

______________________________________

______________________________________

Skriv + eller –, så stykkerne passer.

20

10

10 = 40

52

18

14 = 20

102

8

10

12 = 96

20

10

10 = 20

52

18

14 = 56

102

8

10

12 = 108

Jubii Midterst: Find prisforskellen på varerne i cafeen. Nederst: Indsæt plus- eller minustegn i felterne, så regnestykkerne kommer til at passe. KOPIERING FORBUDT

3


Hvor mange dyr eller planter er der?

5+5=2¡5=

Dyr i alt:

Planter i alt:

Jubii

4

Udregn hvor mange dyr og planter der er pĂĽ tegningen. Skriv som gentagen addition og multiplikation og find resultatet. KOPIERING FORBUDT


Sandt

Falsk

33 + 3 = 3 · 3

3 · 2 = 18

10 · 2 = 30

10 · 9 = 100 – 10

10 · 10 = 100

2·9=2+9

5 · 4 = 2 · 10

2·2=2+2

43 · 1 = 43

2·5=4·4

8·0=8

6·1=6

4 · 5 = 2 + 10

53 + 21 = 84

3·2·1=1·2·3 53 + 21 = 74

3·3=3+3+3

4 · 4 = 44

8·0=8

2 · 2 = 22

2 · 8 = 10 6·0=6

10 · 10 = 10 + 10

0·9=9·0

4 · 7 = 35

3–2=2–3

6·4=3·8

En Mammut spiste 1.500 kg planter om dagen. Hvor meget spiste den på 3 dage? ______________________________________

En Velociraptor kunne hoppe 7 meter i et hop. Hvor langt kunne den hoppe på 5 hop?

3 · 3 = 33

3·9=7·5 En Stegosaurus vejede 3.000 kg. En Tyrannosaurus kunne spise 250 kg i en bid. Hvor mange bidder skulle den tage for at spise en hel stegosaurus? ______________________________________

______________________________________

Jubii Øverst: Farv felter med sande påstande grønne og felter med falske påstande røde. Nederst: Læs teksterne, skriv udregningerne og løs opgaverne. KOPIERING FORBUDT

5


Forfra

Fra siden

Fra oven

Forfra

Fra siden

Fra oven

Fra oven Forfra

Fra siden

Tegn figurerne isometrisk.

Jubii

6

Byg figurerne og tegn dem forfra, fra siden og fra oven. Tegn dem dernĂŚst pĂĽ isometrisk baggrund og farv dem. KOPIERING FORBUDT


Find arealet af figurerne.

Tegn figurer med arealerne.

7 Find arealer.

12

Spejl og find arealer. Grøn ___________

Blå ___________

Gul ___________

Gul ___________

Hvid ___________

Hvid ___________

I alt ___________

I alt ___________

Mål længden. cm cm

mm

cm

mm

mm

10 mm 1 cm = _______

26 mm 2 cm 6 mm = _______

200 cm 2 m = _______

4 cm = _______ mm

5 cm 2 mm = _______ mm

3 m = _______ cm

9 cm =

9 cm 9 mm =

5 m = _______ cm

_______ mm

_______ mm

Find stenenes vægt.

1.000 g = 1 kg

Sten 11 vejer ____ kg ____ g Sten 22 vejer ____ kg _____ g

5 3.400 g

4 1.000 g 1 1.200 g

Sten 33 vejer ____ kg ______g Sten 44 vejer _____kg______ g Sten 55 vejer _____kg______ g

TRIX hjælpninger NY Lykke Grafisk 290415

3 4.500 g

2 6.300 g

Jubii Øverst: Find arealet af figurerne. Den sidste figur skal spejles, før arealet findes. Midterst: Mål rørenes længde med lineal. Omskriv mellem mm, cm og m. Nederst: Omskriv stenenes vægt fra g til kg og g.

KOPIERING FORBUDT

7


Kast Kast med blyanter. med blyanter

Husk 10 gange i hvert forsøg!

Jeg gætter på ______ ud af 10.

10 9 8 7

Jeg gætter på ___________ gange ud af 10 6 5 4

1

Forsøg nr. 3

2

Husk 10 gange i hvert forsøg!

3

4

5

Antal2 rigtige 1

Forsøg 5

Forsøg 4

Forsøg 3

Forsøg 2

Efter at have prøvet gætter jeg på Efter at have prøvet gætter jeg på ______ gange ud __________ af 10 gange ud af 10.

Forkert

Forsøg 1

Rigtig

Hvor meget er farvet? Hvor stor en del er farvet?

TR

______ ud af ______

______ ud af ______

______ ud af ______

______ ud af ______

______ ud af ______

______ ud af ______

______ ud af ______

______ ud af ______

____ ______ ud af ______

______ udfigurer af ______ Farv

______ ud af ______

______ ud af ______

______ ud af ______

______ ud af ______

______ ud af ______

______ ud af ______

Farv figurer. 3 ud af 4

3 ud af 4 1 ud af 2

1 ud af 2

1 ud af 4

1 ud af 2

1 ud af 4 1 ud af 2

1 ud af 2 1 ud af 2

1 ud af 2

1 ud af 2

3 ud af 3

3 ud af 3 2 ud af 4

2 ud af 4

Jubii

8

Øverst: Gæt på resultatet. Udfør derefter eksperimentet og vurder gættet. Midterst: Angiv hvor stor en del af hver figurer, der er farvet. Nederst: Farv figurerne som anvist.

KOPIERING FORBUDT


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.