__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen

ARBEJDSBOGEN

Helt ærligt!

Klap hesten!

Nyt forsøg

Alinea


Tekstfortegnelse s. 5 ”Tony Hawk” fra I fuld fart Skateboarding, Forlaget Flachs 2001

s. 75 ”Rotte” fra Børnenes dyreleksikon, Forlaget Carlsen A/S

s. 9 ”Verdens mest udbredte sportsgren” fra Kundskabens stige, Bertmark A/S Danmark 2000

s. 79 ”Fra føl til hest” fra Min allerbedste hestebog, Forlaget Flachs

s. 13 ”De olympiske lege” fra De små fagbøger Det gamle Grækenland af Knud Erik Larsen, Gyldendal 2003 s. 17, 21 ”Højdespring” og ”Længdespring” fra Det store sportsleksikon, Aschehoug 2004

s. 83 ”300 slanger og edderkopper fundet døde” af Jakob Rohde-Brøndum, bragt på www. ekstrabladet.dk 11.11.2008 s. 88, 102-103 ”Undervandsspringvand”, ”Hvæs bang bøvs” og ”Ballonbøvs” fra Fæl Fysik og Seje Eksperimenter af Susan Martineau, Forlaget Libris A/S 2004

s. 25 ”Wilson Kipketer” fra Wikipedia, 2010 s. 29 ”Snyd” fra ”Den olympiske ånd”, Forlaget Flachs 1995 s. 33 ”Han løber afrikanske børn i skole” af Bjarke Vestesen, Artikel fra Fyens Stiftstidende 31.12.07 s. 37 ”De moderne olympiske lege” fra Blandt sportsfolk og idrætsudøvere af Ulf Sindt og Magnus Bard, Høst & Søn 2000 s. 41 ”Der er et yndig land” af Adam Gottlob Oehlenschläger, 1823 s. 47 ”Strigling” fra Jeg rider! af Karin Löfman, Forlaget Carlsen A/S s. 51 ”Geder i stuen” af Cecilie Thrysøe, Artikel fra Bagsværd Søborg Bladet 22.12.09 s. 55 ”Taget i tolden med 14 python-slanger under blusen” af Mikkel Sander Rydzy, bragt på www. bt.dk 26.10.09 s. 59 ”Boaer og pythoner” fra Spændende viden. Slanger, Forlaget Flachs s. 63 ”Kongeboa” fra Politikens store bog om slanger, Politikens forlag. © Dorling Kindersley s. 67 ”Den grønne leguan” fra Mit kæledyr – er et krybdyr af Ulla Didriksen og Susanne Bang, DR 2007 s. 71 ”Sumpskildpadden” fra Børn holder sumpskildpadder af Jørgen Liljensøe, Thaning & Appel

s. 89 ”Noget om varme og kulde” fra fra De små genier 2 – 38 lette fysik-kemi eksperimenter for børn af Hans Skov Jürgensen, Teknisk Forlag 1986 s. 95 ”Hvordan ville du finde ud af hvem der har ret?” fra Natur og Teknik i 4.-6. klasse, Geografforlaget 1994 s. 99 ”Eddikevulkan” fra Min store eksperimentbog, Forlaget Flachs 2007 s. 109 ”Uha hvor det kilder i maven” af Thomas Wittenburg, bragt på www. labconfidential.dk 1.12.2009 © Innovation Lab A/S s. 113 ”Bistrup Sommer fest 2005” fra Bardunen 13. årgang nr. 5, maj 2005 s. 117 ”Flødebollekast”, ”Fodbold-jonglering”, ”Hulahopring”, ”Hulahopringe”, ”Læsning”, ”Sjippe med hulahopring”, ”Sodavandskanoner” og ”Spise: Mariekiks” fra Børnenes Rekordbog 2007, Aschehoug 2007 s. 121 ”Køkken-kemi” fra Mine første forsøg, Gyldendal 1991 © Dorling Kindersley s. 127 ”Lavalampe” og ”Afstresser” bragt på www. experimentarium.dk © Experimentarium 2010 s. 130 ”Ballonraket” fra Balloner og sjove forsøg, Rosinante 1991 s. 131 ”Raket” bragt på www.dr.dk/DR1/Noerd/ Arkiv/2007-02-store/raket.htm © DR


Ina Borstrøm Dorthe Klint Petersen

ARBEJDSBOGEN

Alinea


Helt ærligt! Jeg ved

Skriv, hvad du ved om de tre familier.

Jeg tror

Hvad tror du, at Helt ærligt! handler om? Ina Borstrøm Dorth e Klint Peters en Anne- Marie Donslu nd

Helt ærligt!

2 alinea


Klubben Om kapitlet

Hvad laver børnene i klubben denne eftermiddag? Ida laver et bordtennisbat, og Emil løbetræner. Victoria syr skjorte, og Albert er på atletikbanen. Cleo står på skateboard, og Ida syr en skjorte. Frederik laver atletik, og Victoria laver et bordtennisbat. Hvordan kan man finde svar på dette spørgsmål? Ved at finde svaret direkte i teksten. Ved at lede flere steder i teksten. Ved at læse, hvad der står mellem linjerne. Ved at tænke over, hvad man selv mener.

Find to steder i kapitel 1, hvor du kan se, at Emil holder, hvad han lover.

side

afsnit

:

side

afsnit

:

Hvad er der galt med Cleos hjul? Forklar citat

side 6, afsnit 4

Hvorfor tænker Emil sådan: Han var lidt stolt af, at han skulle hjælpe Cleo.

Kapitel 1 handlede især om: Hvad man laver på Skovskolen. Hvad man laver i Klubben. Hvordan man kommer hen til Klubben. Hvad Jakobs løbetræning går ud på.

3


Klubben Klubben

Tony Hawk

Før du læser

Hvad tror du, teksten handler om? Børn og motion. En vigtig konkurrence. En kendt person. Et bestemt trick. Hvad ved du om Tony Hawk?

Tony Hawk har skatet på rampe r i over 15 år. Han blev profes sionel som 14-årig . Tony har opfundet mange tricks, blandt andet stalefi Madonna og sh, varial 540. Han har også udført nogle tricks, som ingen anden i verden gjort ham efter. har I 1999 lavede Tony verden første 900, som s er et spin, hvor skateren drejer 2½ omgang.

• Tony fik lave t en full-pipe af træ, så ha kunne prøve n at lave et loo p – hvilket ha gjorde med l n ethed. • Tony var ogs å den første skater, der la det vanskelig vede e trick kickflip 540. Det er e kickflip, men t det udføres, mens skater drejer 1½ gan en g rundt på bo ardet. Tony Hawk er uden tvivl d en mest berø nulevende sk mte ateboarder. H an har oven fået et comp i købet uterspil opka ldt efter sig. I af sin profess løbet ionelle karrie re vandt han konkurrencer over 70 og 10 guldm edaljer ved X (ekstrem spo -games rt). Selv om han nu er ove 30 år gamme r l, bliver han v ed med at ry grænserne fo kke r vert-skating .

Da Tony Hawk blev bedt om at fortæll værste skade, svarede han overra e om sin skende nok: »Sidste år brække de jeg min albue. Det er første gang, jeg har brækket noget, mens jeg skatede«.

Skolebladet

FAK TA OM HAW K • Der er meget få mennesker, der kan leve af at skate – men Tony er blevet millionær. • Tony Hawk lavede et compu terprogram, som han solgte for en million dollars • Tony var et ! af de oprindelige medlemmer af »Bones Brigad e«, der var et hold af virkelige gode skatere, der nu har fået legendestatus . • Tonys søn Riley begyndte at skateboarde, før han kunne gå. Forestil dig, hvor god han bliver, når han bliver ældre ...

SPORT

Vælg en sports gren og skriv om en sports Skriv, hvorfo stjerne inden r du har valgt for denne sport. netop denne Start sådan her: stjerne. Jeg har valgt … fordi …

5

Hvad tror du, at teksten kan fortælle dig om Tony Hawk?

Læs teksten på næste side Efter du har læst

Skriv tre ting, du lærte ved at læse teksten om Tony Hawk.

1. 2. 3. Undersøg

I teksten står om Tonys tricks. Vælg et af disse tricks, og skriv, hvordan man laver det.

4

Hvor fandt du svaret?


Klubben

Tony Hawk Tony Hawk har skatet på ramper i over 15 år. Han blev professionel som 14-årig. Tony har opfundet mange tricks, blandt andet stalefish, Madonna og varial 540. Han har også udført nogle tricks, som ingen anden i verden har gjort ham efter. I 1999 lavede Tony verdens første 900, som er et spin, hvor skateren drejer 2½ omgang.

• Tony fik lavet en full-pipe af træ, så han kunne prøve at lave et loop – hvilket han gjorde med lethed. • Tony var også den første skater, der lavede det vanskelige trick kickflip 540. Det er et kickflip, men det udføres, mens skateren drejer 1½ gang rundt på boardet. Tony Hawk er uden tvivl den mest berømte nulevende skateboarder. Han har oven i købet fået et computerspil opkaldt efter sig. I løbet af sin professionelle karriere vandt han over 70 konkurrencer og 10 guldmedaljer ved X-games (ekstrem sport). Selv om han nu er over 30 år gammel, bliver han ved med at rykke grænserne for vert-skating.

Da Tony Hawk blev bedt om at fortælle om sin værste skade, svarede han overraskende nok: »Sidste år brækkede jeg min albue. Det er første gang, jeg har brækket noget, mens jeg skatede«.

FAKTA OM HAWK • Der er meget få mennesker, der kan leve af at skate – men Tony er blevet millionær. • Tony Hawk lavede et computerprogram, som han solgte for en million dollars! • Tony var et af de oprindelige medlemmer af »Bones Brigade«, der var et hold af virkelige gode skatere, der nu har fået legendestatus. • Tonys søn Riley begyndte at skateboarde, før han kunne gå. Forestil dig, hvor god han bliver, når han bliver ældre ...

Skolebladet SPORT

Vælg en sportsgren og skriv om en sportsstjerne indenfor denne sport. Skriv, hvorfor du har valgt netop denne stjerne. Start sådan her: Jeg har valgt … fordi …

5


Klubben Klubben

Tony Hawk

Skriv

Ord under lup Sæt streg under fem ord i fagteksten, som du ikke forstår. Hvor tror du, man kan finde forklaring på disse ord? I en ordbog. I en bog om skateboard. I et leksikon. I en roman.

Tony Hawk har skatet på rampe r i over 15 år. Han blev profes sionel som 14-årig . Tony har opfundet mange tricks, blandt andet stalefi Madonna og sh, varial 540. Han har også udført nogle tricks, som ingen anden i verden har gjort ham efter. I 1999 lavede Tony verden første 900, som s er et spin, hvor skateren drejer 2½ omgang.

• Tony fik lave t en full-pipe af træ, så ha kunne prøve n at lave et loo p – hvilket ha gjorde med l n ethed. • Tony var ogs å den første skater, der la det vanskelig vede e trick kickflip 540. Det er e kickflip,, men t men det det ud udføre føres, s, mens skater drejer drejer 1½ en 1½ gan gang g rund rundtt på boardet. Tony Tony H Hawk awk er er uden uden tvivl tvivl den me st berømte nulevende nde sk skateb ateboa oarder rder. H . an har oven fået fået et et comp i købet compu utersp terspil il opka opkald ldt efte t r sig. I løbet af af sin p sin profes rofesssionell ionelle e karrie karrierre van e dt han over 7 konkurrencer 0 og 10 og 10 guldm guldmedaljer ved X-game (ekstrem m spo sport) s rt). Se . Selv lv om om han nu er ove 30 30 år g år gamm r amme el, l, blive bliverr han v han ed med at ry grænserne kke erne fo forr vertvert-sk skating ating..

Da Tony Hawk blev bedt om at fortæll værste skade, svarede han overra e om sin skende nok: »Sidste år brække de jeg min albue. Det er første gang, jeg har brækket noget, mens jeg skatede«.

FAK TA OM HAW K • Der er meget få mennesker, der kan leve af at skate – men Tony er blevet millionær. • Tony Hawk lavede et compu terprogram, som han solgte for en million dollars • Tony var et ! af de oprindelige medlemmer af »Bones Brigad e«, der var et hold af virkelige gode skatere, der nu har fået legendestatus . • Tonys søn Riley begyndte at skateboarde, før han kunne gå. Forestil dig, hvor god han bliver, når han bliver ældre ...

Skolebladet

SPORT Vælg en sports gren og skriv om en sports Skriv, hvorfo stjerne inden r du har valgt for denne sport. netop denne Start sådan her: stjerne. Jeg har valgt … fordi …

5

Find forklaringer på dine fem ord. betyder betyder betyder betyder betyder Stav

Find ord, der rimer. hånd

mund

pind

and

munde

6

ænder

ånd, bånd

Rimord staves ens fra vokalen og ud.


Børnemøde Om kapitlet

Hvem vil lave stævne for klubberne i Østerby? Jakob. Klubben. Simon. Østerby atletikklub.

Hvorfor kan Ida ikke lide Julie? Hun synes, at Julie er tarvelig overfor Victoria. Hun synes, at Julie altid skal bestemme det hele. Hun tror, at Julie ikke kan lide hende. Hun er bange for, at Victoria bedre kan lide Julie.

Hvordan kan man finde svar på dette spørgsmål? Ved at finde svaret direkte i teksten. Ved at lede flere steder i teksten. Ved at læse, hvad der står mellem linjerne. Ved at tænke over, hvad man selv mener.

Find to steder i kapitel 2, hvor du kan se, at Ida føler sig udenfor.

side

afsnit

:

side

afsnit

:

Forklar citat

side 13, afsnit 2

Hvorfor bliver Ida så sur på Jens, da han siger: “Men I må ikke sige det til nogen,” sagde Jens og smilede til Ida. “Det er nemlig en gave.”

7


Børnemøde

VERDENS MEST UD SPORTSGR BREDTE EN

Børnemøde

Atletik er den ældste organi sportsgren. serede Den en gruppe forskebestår egentlig af kan spores helt llige idrætsgrene og tilbage til en træning i løb tid, da og spring og kast forskellige former for var livsvigtige jagt. i krig og

Atletik er verden s mest udbred sportsgren. te Den har lige fra starten spillet en central rolle i De Olymp Lege. Atletik iske er en for idrætsgrenene fællesbetegnelse løb, spring og Desuden hører kast. mangekamp (kvindernes syvkamp og mændenes tikamp kapgang med ) samt til atletikken.

Før du læser

Kig på overskriften. Hvilken sportsgren tror du, du skal læse om?

Stafetløb er den mest spænd ende løbedisciplin. Konkurrencer i stafetlø regnes for højdep unktet på mange b stævner som store fx De Olymp iske Lege, og de afholdes tit til allersid st. Stafetløb afviger fra andre atletikgrene ved at være en holdko nkurrence. Det hold består af enkelte fire løbere, der hver sin egen strækn LØB ing. Ved De Olymp løber Sprint (100, 200 Lege og 400 meter) iske afholdes stafetlø er den mest populæ b i to distanc re idrætsgren. henholdsvis er, 4 × 100 m og Det kræver en kortvarig, voldso 4 × 400 m. m de bedste løbere kraftudfoldelse. Hos I hækkeløb skal forenes hurtigt deltagerne springe hurtig reaktio løb og nsevne med hække, der er udholdenhed placeret på banen. over ved høj hastigh bruges i reglen ed. Der ti hække, som er med samme afstand fra hinand placeret Mellem- og langdis almindeligste en. distancer i hækkel De udøvernes udhold tanceløb sætter 100 og 400 meter øb er enhed på prøve. 1500 meter henreg for kvinder samt 800 og 110 og 400 m for nes til mellem distanceløb. mænd. De mest almind I hækkeløb kræves elige distancer ved der en god rumlangdistancelø fornemmelse. b er 5.000 m Udover hækkel og 10.000 m. øb Maraton (42,195 konkurreres der i 3.000 meter km) hører til landevejsløb. forhindrings løb, hvor man skal over fem bomme hoppe og en vandgr av.

Skolebladet

SPORT

Lav sportstøj og udstyr til din sport. Beskriv tøj og udstyr i en artikel Husk oversk rifter. om sportsmode.

9

Kig på billedet. Hvad tror du nu, du skal læse om?

Læs teksten på næste side Hvorfor læser man en side som denne? For at læse om de nyeste rekorder. For at læse seneste nyt om berømtheder. For at få mere at vide om et bestemt emne. For at forstå betydningen af et bestemt ord. Efter du har læst

Skriv tre ting, du lærte ved at læse teksten om atletik.

1. 2. 3. Hvilke idrætsgrene kaldes tilsammen atletik?

Hvilken slags løb er ifølge leksikonet den mest spændende? Hvilke slags løb er de mest populære som idrætsgren? Undersøg

Hvilke discipliner består en mangekamp for mænd af?

8

Hvor fandt du svaret?


Børnemøde

VERDENS MEST UDBREDTE SPORTSGREN Atletik er den ældste organiserede sportsgren. Den består egentlig af en gruppe forskellige idrætsgrene og kan spores helt tilbage til en tid, da træning i løb og forskellige former for spring og kast var livsvigtige i krig og jagt.

Atletik er verdens mest udbredte sportsgren. Den har lige fra starten spillet en central rolle i De Olympiske Lege. Atletik er en fællesbetegnelse for idrætsgrenene løb, spring og kast. Desuden hører mangekamp (kvindernes syvkamp og mændenes tikamp) samt kapgang med til atletikken.

LØB Sprint (100, 200 og 400 meter) er den mest populære idrætsgren. Det kræver en kortvarig, voldsom kraftudfoldelse. Hos de bedste løbere forenes hurtigt løb og hurtig reaktionsevne med udholdenhed ved høj hastighed. Mellem- og langdistanceløb sætter udøvernes udholdenhed på prøve. 800 og 1500 meter henregnes til mellemdistanceløb. De mest almindelige distancer ved langdistanceløb er 5.000 m og 10.000 m. Maraton (42,195 km) hører til landevejsløb.

Stafetløb er den mest spændende løbedisciplin. Konkurrencer i stafetløb regnes for højdepunktet på mange store stævner som fx De Olympiske Lege, og de afholdes tit til allersidst. Stafetløb afviger fra andre atletikgrene ved at være en holdkonkurrence. Det enkelte hold består af fire løbere, der hver løber sin egen strækning. Ved De Olympiske Lege afholdes stafetløb i to distancer, henholdsvis 4 × 100 m og 4 × 400 m. I hækkeløb skal deltagerne springe over hække, der er placeret på banen. Der bruges i reglen ti hække, som er placeret med samme afstand fra hinanden. De almindeligste distancer i hækkeløb er 100 og 400 meter for kvinder samt 110 og 400 m for mænd. I hækkeløb kræves der en god rumfornemmelse. Ud over hækkeløb konkurreres der i 3.000 meter forhindringsløb, hvor man skal hoppe over fem bomme og en vandgrav.

Skolebladet SPORT

Lav sportstøj og udstyr til din sport. Beskriv tøj og udstyr i en artikel om sportsmode. Husk overskrifter.

9


Børnemøde Udfyld ordkortet om atletik. Hvad er det?

Hvad ligner det?

Hvordan er det?

atletik

Eksempler

Stav

Udsagnsord er ord, der betegner noget man gør. Nutid fortæller om: Det man altid gør: Jeg leger altid med mine venner. Det man gør tit: Jeg leger med Anna hver tirsdag. Det man gør lige nu: I dag leger jeg med Anton.

Lav udsagnsordene om til nutid.

10

går

Jeg

spis

Jeg

altid is om sommeren.

virk

Det

som en god idé.

se

Sådan

lav

Vi

en tur.

vores hus ud. to grupper.

Hvilke endelser har udsagnsordene i nutid?

og


Fødselsdag Om kapitlet

Hvilke gaver får Frederik af børnene og sine forældre?

Gennem hvis øjne opleves fødselsdagen? Find et sted i kapitel 3, der viser det.

side

afsnit

:

Hvorfor spørger Victoria Ida, hvad hun vil svare pigen? Fordi hun gerne vil hjælpe Ida med at lave et svar. Fordi hun synes, at Ida skulle have givet opgaven til Julie. Fordi hun går meget op i, at tingene er klar. Fordi hun ved, at Ida allerede har skrevet et svar. Hvordan kan man finde svar på dette spørgsmål? Ved at finde svaret direkte i teksten. Ved at lede flere steder i teksten. Ved at læse, hvad der står mellem linjerne. Ved at tænke over, hvad man selv mener.

Forklar citat

side 21, afsnit 3

Hvorfor tænker Emil sådan: Det var lidt pinligt, at Ida ikke ville have Julie med.

11


Fødselsdag

De oly mpiske

Fødselsdag

I det gamle Græke nland hørte sport og religion meget nøje samm en.

lege De mest berøm te lege blev afholdt hvert fjerde år i byen Olymp ia. Det skete til ære for Zeus.

Flere af de græsk e byer afholdt store sportslege til ære for deres guder.

De første lege fandt sted år 776 før Kristi fødsel.

Men legene var kun for mænd . Kvinder og slaver havde ikke adgan g.

Tiden mellem to sportslege kaldte man en olympiade.

Før du læser

Kig på overskrift og billede. Hvad tror du, at teksten kan lære dig noget om?

Sportsfolk var nøgne, når de kæmp ede. Den ældste sports gren var løb. Løbebanens længde var cirka 180 meter. Denne afstan d hed et stadio n.

I hestevæddel

øb deltog

kun de rigeste grækere. Her skulle man møde med både vogn og fire heste. De første moder ne olympiske lege fandt sted i 1896. Den blev afhold t i Athen til minde om oldtidens sport.

Skolebladet

SPORT Skriv en artike l om din sport i gamle dage. Hvor startede man med at dyrke Gjorde man det den? på samme måde denga ng som

i dag?

13

Hvorfor?

Læs teksten på næste side Efter du har læst

Sæt ved det, der passer Der blev kun holdt sportslege i byen Olympia. Der blev holdt sportslege i alle græske byer. Der blev kun holdt sportslege i byen Athen. Der blev holdt sportslege i flere græske byer. Hvad betyder olympiade? Hvad kaldte man en afstand på 180 meter? Hvorfor var det kun de rigeste, der deltog i hestevæddeløb? De fattige var alt for snavsede. Kun de rige havde egen vogn og heste. De fattige måtte ikke vinde præmier. Kun de rige havde forstand på heste. Skriv tre ting, du lærte ved at læse teksten om De Olympiske Lege.

1. 2. 3. Undersøg

I teksten står, at kvinder ikke måtte deltage i OL. Hvornår måtte kvinder for første gang deltage i OL?

12

Hvor fandt du svaret?


Fødselsdag

De olympiske lege I det gamle Grækenland hørte sport og religion meget nøje sammen. Flere af de græske byer afholdt store sportslege til ære for deres guder.

De mest berømte lege blev afholdt hvert fjerde år i byen Olympia. Det skete til ære for Zeus. De første lege fandt sted år 776 før Kristi fødsel.

Men legene var kun for mænd. Kvinder og slaver havde ikke adgang.

Tiden mellem to sportslege kaldte man en olympiade.

Sportsfolk var nøgne, når de kæmpede.

I hestevæddeløb deltog kun de rigeste grækere. Her skulle man møde med både vogn og fire heste.

Den ældste sportsgren var løb. Løbebanens længde var cirka 180 meter. Denne afstand hed et stadion.

De første moderne olympiske lege fandt sted i 1896. De blev afholdt i Athen til minde om oldtidens sport.

Skolebladet SPORT

Skriv en artikel om din sport i gamle dage. Hvor startede man med at dyrke den? Gjorde man det på samme måde dengang som i dag?

13


Fødselsdag Skriv

Hjælp Ida med at skrive et brevkassesvar til pigen.

Kære Anne, 4. b

Kære brevkasse Jeg er blevet uvenner med min gode veninde. Vi har ikke talt sammen i en uge, og det er jeg ked af. Når jeg går hen mod hende, vender hun sig væk. Hvad skal jeg gøre? Hilsen Anne, 4.b

Hilsen Ida Stav

Sæt

under udsagnsordet. Skriv den korte form og endelsen.

Hvad svarer du hende i brevkassen?

Kort form

Endelse

svar

er

Hunden springer op.

Julie går tur med hunden.

Albert og Emil griner.

Hvad sker der til fødselsdagen?

14

Hvilke endelser har udsagnsordene i nutid:

og


En plads på holdet Om kapitlet

Hvad skal børnene deltage i til stævnet?

spydkast forhindringsløb længdespring højdespring hækkeløb kuglestød Hvordan kan man finde svar på dette spørgsmål? Ved at finde svaret direkte i teksten. Ved at lede flere steder i teksten. Ved at læse, hvad der står mellem linjerne. Ved at tænke over, hvad man selv mener.

Gennem hvis øjne opleves dagen på stadion? Find et sted i kapitel 4, der viser det.

side

Forklar citat

afsnit

:

side 25, afsnit 2

Hvorfor tænker Ida sådan: Det kunne også være lige meget. Faktisk var hun ligeglad med det stævne.

Kapitel 4 handlede især om: At det er sjovt at dyrke sport. At der altid er noget, man er god til. At drenge er bedre til at løbe end piger. At alle kan lære at springe højdespring.

15


En plads på hold et

En plads på holdet

Højdespring Højdespr ing går ud på at komme over en tværligg uden hjælpemidler er og uden at rive den ned. Allerede mange hundrede for år siden afholdt kelterne konkurre i højdespr ing, men i den moderne ncer form optræder for første gang det i 1840 i Storbrita nnien. De første blev nedskrevet regler i 1865. Allerede ved de olympisk i Athen 1896 var e lege højdespr ing på programmet. De konkurrencer for første kvinder fandt sted i USA i 1895, kvindernes højdespr og ing fik olympisk Amsterdam 1928. debut ved legene i

UDVIKLI NG AF SPRINGS TIL 1874 Marshall Brooks (GBR) 1,80 m Stående med fødderne først

1895 Michael Sweeney (USA) 1,97 m Saksestil

mænd

Før du læser

Læs overskriften. Hvad ved du om det?

KONKUR RENCEN Deltagernes rækkeføl ge bestemmes ved lodtrækning. Overliggeren hæves 5 cm pr. omgang runder. Mindste i de indledende tilladte Arrangørerne bestemm øgning af højden er 2 cm. er den indleden Springeren har de højde. 3 forsøg på hver højde. Ved hvert har deltageren forsøg halvandet minut. Springeren bestemm selv, hvilken højde er han eller hun vil springe på. Det tilladt at gemme er sit forsøg til en højere højde. Afsættet skal ske på én fod. Springeren er ude af konkurre efter tre underken ncen dte forsøg på samme underkendte forsøg højde eller tre (på forskellige højder) i træk. Fosbury Flop Dick Fosbury fra USA revolutionerede sin flopstil. Takket højdespr inget med være indførels en af landings sen blev det muligt madrasat springe med ryggen til overligge ren og lande på skulder og ryg. Fosbury vandt teknikken ved guld med OL i Mexico City 1968.

1912 George Horine (USA) 2,00 m Rullestil

1968 Dick Fosbury (USA) 2,24 m Fosbury Flop

Skolebladet

SPORT Skriv om reglerne til den sport, du har valgt. Hvorda n gør man? Hvad må man ikke gøre? Hvornå r har man vundet?

17

Hvorfor læser man en side som denne?

Læs teksten på næste side I teksten står der ... Højdespring går ud på at komme over en tværligger. Hvad er en tværligger?

Kvindernes højdespring fik olympisk debut ved OL i Amsterdam. Hvad betyder debut?

Man kan få underkendt et forsøg. Hvad betyder underkendt?

Afsættet skal ske på en fod. Hvad betyder afsæt?

Efter du har læst

Hvornår kunne kvinder første gang springe højdespring ved OL?

Hvornår ryger man ud af konkurrencen?

Undersøg

Hvad er verdensrekorden i højdespring? mænd kvinder

16

Hvor fandt du svaret?


En plads på holdet

Højdespring

UDVIKLING AF SPRINGSTIL 1874 Marshall Brooks (GBR) 1,80 m Stående med fødderne først

Højdespring går ud på at komme over en tværligger uden hjælpemidler og uden at rive den ned. Allerede for mange hundrede år siden afholdt kelterne konkurrencer i højdespring, men i den moderne form optræder det for første gang i 1840 i Storbritannien. De første regler blev nedskrevet i 1865. Allerede ved de olympiske lege i Athen 1896 var højdespring på programmet. De første konkurrencer for kvinder fandt sted i USA i 1895, og kvindernes højdespring fik olympisk debut ved legene i Amsterdam 1928.

1895 Michael Sweeney (USA) 1,97 m Saksestil

KONKURRENCEN Deltagernes rækkefølge bestemmes ved lodtrækning. Overliggeren hæves 5 cm pr. omgang i de indledende runder. Mindste tilladte øgning af højden er 2 cm. Arrangørerne bestemmer den indledende højde. Springeren har 3 forsøg på hver højde. Ved hvert forsøg har deltageren halvandet minut. Springeren bestemmer selv, hvilken højde han eller hun vil springe på. Det er tilladt at gemme sit forsøg til en højere højde. Afsættet skal ske på én fod. Springeren er ude af konkurrencen efter tre underkendte forsøg på samme højde eller tre underkendte forsøg (på forskellige højder) i træk. Fosbury Flop Dick Fosbury fra USA revolutionerede højdespringet med sin flopstil. Takket være indførelsen af landingsmadrassen blev det muligt at springe med ryggen til overliggeren og lande på skulder og ryg. Fosbury vandt guld med teknikken ved OL i Mexico City 1968.

1912 George Horine (USA) 2,00 m Rullestil

1968 Dick Fosbury (USA) 2,24 m Fosbury Flop

Skolebladet SPORT

Skriv om reglerne til den sport, du har valgt. Hvordan gør man? Hvad må man ikke gøre? Hvornår har man vundet?

17


En plads pĂĽ holdet Skriv

Udfyld ordkortet om højdespring. Hvad er det?

Hvad ligner det?

Hvordan er det?

højdespring

Eksempler

Stav

Find ord, der rimer. nord

trold

uld

ild

trolde

18

hylder

Rimord staves ens fra vokalen og ud.

Profile for Alinea

Den sikre læsning 4,5,6 arbejdsbogen/web: Læseprøve  

Den sikre læsning 4,5,6 arbejdsbogen/web: Læseprøve  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded