Bingo 5.-6. kl.

Page 1

Bingo ! Danièle Eychenne • Dea Jespersen

Elevbog/Web • 5.-6. klasse

Alinea


Je m’appelle

1 B onjour !

LÆR • at sige goddag. • at fortælle, hvad du hedder.

Je chante Frère Jacques

1 J’écoute Lyt til Martin og Martine. Gæt på, hvad de siger.

2 Je répète Lyt til udtryk, som man bruger, når man præsenterer sig. Gentag flere gange, så du bliver god til udtalen.

Bonjour ! Salut !

Et toi ?

Comment tu t’appelles ? Je m’appelle…

Je joue Devine !

Le chef d’orchestre

3 J’écoute Lyt til og læs nogle franske pige- og drengenavne. De lyder anderledes end på dansk. Tal om, hvad I lægger mærke til. Gentag navnene flere gange. Skriv dit navn på fransk med din egen lydskrift.

[ 4

]

Les filles Julie Marie Charlotte Emma Caroline Hélène

Les garçons Adam Victor Nicolas Émile Hugo Lucas

Je suis une fille.

Je suis un garçon.


Je joue Lève-toi !

4 J’écoute Lyt til nogle børn, der hilser på hinanden. De fortæller, hvad de hedder. Sæt ring om de navne, du hører.

Adam Julie

Emma

Caroline

Marie

Émile

Victor

Nicolas

Hugo Lucas

Hélène Charlotte

5 J’écris Udfyld den første sætning, så den passer på dig. Skriv sætningerne med din egen lydskrift.

Bonjour ! Je m’appelle

.

[

]

Et toi, comment tu t’appelles ?

[

]

PRØV NU • Hils på tre piger og tre drenge. • Spørg på fransk, hvad de hedder.

6 Je parle avec mes camarades Gå rundt i klassen, og hils på mindst seks af dine kammerater.

• Svar med din bedste franske udtale, når du bliver spurgt.

5


Je m’appelle

? a v a Ç ! t u l a 2S

LÆR • at hilse som en franskmand. • at fortælle, hvordan du har det.

Je chante Bonjour, bonjour !

1 J’écoute Lyt til Martin og Martine og deres veninde Emma. Gæt på, hvad de taler om. L

2 Je répète Lyt til de forskellige måder at svare på. Gentag, så du bliver god til udtalen. L

Ça va !

Ça va ?

Ça va très bien !

Ça va mal !

Bof !

Merci !

Je joue Jacques a dit

Ça va bien !

Mime !

Hvordan har du det i dag ? Vælg et svar. Skriv og tegn det.

Bonjour ! Ça va ?

3 J’écoute See på og lyt til de to børn, der hilser på hinanden. Gæt på, hvad de to børn siger til sidst.

6


À bientôt ! Salut !

4 Je répète Lyt til de forskellige måder at sige farvel på. Gentag flere gange, så du bliver god til udtalen.

Au revoir !

5 Je lis Læs og øv dig på denne lille samtale sammen med en kammerat. Skriv din egen lydskrift ud for hver linje.

A. Bonjour ! B. Salut ! Ça va ? A. Ça va très bien. Et toi ? B. Ça va ! Merci. A. Au revoir. B. À bientôt.

[ [ [ [ [ [

] ] ] ] ] ]

Je joue Devine !

PRØV NU • Sig goddag til hinanden. • Spørg om og fortæl hinanden, hvad I hedder.

6 Je parle avec mes camarades Lav et lille rollespil to og to.

• Spørg om og fortæl hinanden, hvordan I har det. • Sig farvel.

7


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.