Staveprofilen, Stavefejlenes top ti

Page 1

stave U LL A BEN DIX O G JET TE H E LL A ND

Staveprofilen er et system for voksne, der ønsker at forbedre deres stavefærdighed. Materialet er inddelt i fem hæfter med stigende sværhedsgrad. I Stavefejlenes Top 10 repeteres de ti almindeligste fejltyper.

INDHOLD Hæfte 1

Hæfte 4

Før stavning Alfabetet Stavelser Opslag i ordbog De 120 hyppigste ord Skrivning

Navneordenes endelser Udsagnsordenes endelser Tillægsordenes endelser Sammensatte navneord Forstavelser og afledningsendelser

Hæfte 2

Biord Fremmedord Forstavelser og afledningsendelser Svære ord

Sprogets lyde Vokaler Konsonanter Enkelt eller dobbelt konsonant Ikke-lydrette endelser Deling af ord

Hæfte 3 Stumme bogstaver Forvekslingsord Ét eller to ord Orddeling ved linjeskift Stort begyndelsesbogstav Talord Ejefalds-s Forkortelser Sms-sprog

Hæfte 5

fejlenes

Stavefejlenes Top 10 Hæftet dækker de fejltyper, der går igen og igen selv hos gode stavere. Disse fejl er samlet til en top 10: 1 Nutids-r 2 Ét eller to ord 3 Stort begyndelsesbogstav 4 Ligge eller lægge 5 Sin eller hans / hendes 6 -ene eller -ende 7 Fremmedord 8 Stumme bogstaver 9 Biords-t 10 Dobbeltkonsonanter

NY UDGAVE ALFABETA

9788763606059_omslag.indd 1

17/11/2017 15.21ULLA BENDIX OG JETTE HELLAND

stave fejlenes TOP 10

ALFABETA

9788763606059_indhold.indd 1

17/11/2017 10.53


Stavefejlenes Top 10 af Ulla Bendix og Jette Helland © 2018, 2001 Alfabeta – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A / S, et selskab i Egmont Forlagsredaktion: Benna Højrup (1. udgave); Anne Dalsgaard Justesen (2. udgave) Grafisk tilrettelægning: Lisbeth Damgaard Omslag: Lonnie Hamborg | Imperiet Tryk: Livonia Print Fotos s. 12: © StockSnap/Matthew Henry; s. 20: © Colourbox; s. 21: © Grænseforeningen; s. 28, 39 og 50: © Thinkstock; s. 64: © Wulffmorgenthaler Skrift: Museo, North m.fl. Tryk: Balto Print 2. udgave, 1. oplag, 2018 ISBN: 9788763606059 Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med CopyDan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

2

9788763606059_indhold.indd 2

17/11/2017 10.53


Indhold Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.

Nutids-r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

3.

Ét eller to ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Stort begyndelsesbogstav . . . . . . . . . . . 19

4.

Ligge eller lægge

5.

Sin eller hans / hendes . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

6.

-ene eller -ende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

7.

Fremmedord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.

Stumme bogstaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

9.

Biords-t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

10.

Dobbeltkonsonanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

33

Facitliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Drilagtige ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Værd at vide om tegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Grammatiske kommaregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Grammatisk oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

KOPIERING FORBUDT

9788763606059_indhold.indd 3

3

17/11/2017 10.53


Oversigt over ordbøger Digitale ordbøger

Angiver ord- Angiver klasse og udtale bøjninger af ordet

Den Danske Ordbog www.ordnet.dk / ddo Gratis

X

Ordbogen.com www.ordbogen.com Klik på “Retskrivningsordbogen”. Gratis Retskrivningsordbogen www.dsn.dk Søg i “Alle ordbøger”, vælg “Retskrivningsordbogen”. Gratis

X

Viser et eksempel i en sætning

Findes som app

X

X

X

X

X

X

X

X

Ord bog

Gyldendals røde ordbøger www.ordbog.gyldendal.dk Ordbøgerne er ikke gratis. Går du på en uddannelsesinstitution, kan du evt. spørge din underviser.

Ordbøger i papirudgave

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Dansk Fremmedordbog Gyldendal

Retskrivnings- og betydningsordbog Politiken

4

9788763606059_indhold.indd 4

17/11/2017 10.53


Forord Undersøgelser viser, at stavefejl forekommer efter et ganske bestemt mønster. Der er visse fejltyper, der går igen og igen selv hos gode stavere. Her er disse fejltyper samlet i Stavefejlenes Top 10, som nu udkommer i en ny og bedre udgave. Det er først og fremmest det drilagtige nutids-r, der volder vanskeligheder. Ofte kan man også komme i tvivl, om et ord skal skrives i ét eller to ord. Spørgsmålet, om et ord skal skrives med stort eller lille bogstav, kan også volde problemer. En del ord kan forveksles. Hedder det nu ligge eller lægge, sin eller hans? Ender et ord på -ene eller -ende, og er der et stumt d eller h i et ord? Om ord skal skrives med en eller to konsonanter, er svært for mange. Endelig er der problemer med biords-t og med fremmedord. Spørgsmålene hober sig op, men forhåbentlig giver Stavefejlenes Top 10 et svar. Hvis man har gennemgået stavesystemet Staveprofilen, som er delt op i 5 hæfter med stigende sværhedsgrad, har man fået en gennemgang af staveudviklingen. Hvis man alligevel stadig har problemer, vil vi opfordre til, at man arbejder med dette hæfte, som repeterer de 10 almindeligste fejltyper. Der findes en oversigt på bagsiden af dette hæfte, som viser indholdet af Staveprofilens 5 hæfter. Bagerst i hæftet findes en facitliste, hvor man hele tiden kan kontrollere sine svar på opgaverne. Bemærk også oversigten over drilagtige ord, oversigt over tegn, grammatiske kommaregler og den grammatiske oversigt – lige til at tage med! God arbejdslyst! Ulla Bendix og Jette Helland

KOPIERING FORBUDT

9788763606059_indhold.indd 5

5

17/11/2017 10.53


6

9788763606059_indhold.indd 6

17/11/2017 10.53


1

Nutids-r

Udsagnsordenes nutidsform og navnemåde forveksles ofte, fordi man ikke kan høre forskel i udtalen.

Eksempler Jeg skal først lære at køre bil. Jeg kan ikke køre i bil til arbejde. Jeg kører i bil til arbejde. Som det fremgår af eksemplerne ovenfor, er det umuligt at høre forskel på “køre” og “kører”. Der gælder følgende: Navnemåde ender på -e Nutid ender på -r

Opgave 1

at køre, at acceptere, at reparere vil køre, må acceptere, kan reparere jeg kører, jeg accepterer, jeg reparerer

Sæt en streg under alle udsagnsord i nutid. Husk, at i nutid kan man sætte “jeg” foran ordet. Det er både hurtigt og bekvemt at køre med tog i Danmark. Turen fra København til Aarhus tager fx ca. tre og en halv time. Kommer man med et IntercityLyn, kan turen gøres endnu hurtigere. Undervejs passerer toget små og store byer, og man oplever den danske natur i alle nuancer. Over Storebælt rumler toget først af sted under jorden for derefter nærmest at glide hen over vandet, når toget balancerer på den lave bro, der forbinder Sprogø og Fyn. Det er en oplevelse, der både fascinerer og betager. Alt imens man læner sig tilbage og nyder synet, informerer togets højttalere om næste stop og forbindelser til andre tog.

Eksempler

KOPIERING FORBUDT

9788763606059_indhold.indd 7

Sætning

Forklaring

Det er både hurtigt og bekvemt at køre med tog i Danmark.

Ordet ender på -e, fordi der står “at” foran. (Navnemåde)

Man kan køre hurtigt og bekvemt med tog i Danmark.

Ordet ender på -e, fordi udsagnsleddet er “kan”. (Se længere fremme)

Man kører hurtigt og bekvemt med tog i Danmark.

Ordet ender på -r, fordi det er udsagnsleddet i nutid. 7

17/11/2017 10.53


Opgave 2

Udfyld de tomme pladser i skemaet. Bydemåde (rodmorfem) Navnemåde – kaldes Ordets korteste form også for “at-formen”

Nutid Sæt “jeg” foran ordet

at køre at tage passer balancerer at fascinere informer

Her er 3 regler, du kan bruge for at undgå at lave fejl:

1. Kig efter “at” foran ordet Efter at skal udsagnsordet i de fleste tilfælde ende på -e (navnemåde). Eksempel

Det er kun lovligt at køre 50 km / t i byen.

Opgave 3

Sæt en streg under alle navnemåderne med “at” foran. Hvis man vil undgå at leve i en rodebutik, er det nødvendigt en gang imellem at rydde op. Rod og uorden kan spolere hyggen i ethvert hjem. Det dur ikke at ignorere de bunker, som hober sig op, det er nødvendigt at kassere ting og sager, som man ikke bruger mere. Man kan evt. kigge på, hvordan Feng Shui griber sagen an. Ifølge Feng Shui er det vigtigt at arrangere sin bolig enkelt og smukt. Kun på den måde er det muligt at komme til at hvile i den ro og harmoni, som gennem 1000 år har været et ideal i Østen.

8

9788763606059_indhold.indd 8

17/11/2017 10.53


2. Kig efter mådesudsagnsord Hvis en sætning indeholder nedenstående ord, skal det efterfølgende udsagnsord stå i navnemåde. I de fleste tilfælde ende på -e.

kan skulle

bør

måtte ville

Eksempler

Opgave 4

burde

turde kunne

tør

vil

skal

Jeg kan høre musikken fra scenen. Han ville ikke køre med bussen.

Sæt en streg under alle mådesudsagnsordene og det tilhørende udsagnsord i teksten. Bemærk, ordene behøver ikke at stå lige ved siden af hinanden. Hvis du gerne vil have flotte orkideer i vindueskarmen, er der forskellige råd, som du bør holde dig til. For det første må orkideen ikke stå alt for varmt. Det vil sige, at den ikke skal stå over et varmeapparat i et sydvendt vindue. Det kan nemt blive alt for varmt. For det andet må du heller ikke overvande planten. En orkide kræver ikke ret meget vand, men den bør heller ikke tørre ud. Du kan med held placere planten i et østvendt eller vestvendt vindue, hvor den kan få lys uden at blive bagt af solen. Hvis du er heldig at falde over en billig orkide, og du tør ødelægge planten, kan du også prøve at skære hovederne af og lægge dem i små skåle med vand. Det vil se smukt ud på middagsbordet.

3. “Spise”-reglen Sæt udsagnsordet “spise” ind i stedet for det pågældende ord, og du hører nemt, hvordan ordet skal staves. Eksempel

KOPIERING FORBUDT

9788763606059_indhold.indd 9

spise spise spiser Malou vil altid diskutere med mig, om hun skal køre mig hjem, men jeg kører selv.

9

17/11/2017 10.53


Opgave 5

Sæt den rigtige endelse på. Prøv evt. med ordet “spise”. Parkeringsvagt! Hvem har lyst til at arbejde som parkeringsvagt eller, som det nu hedder, cityassistent? Det er der faktisk mange, der har. Jens har fx haft det job i fem år, og han elsker det. Hver dag spadser

han ca. 10 kilometer rundt i

byen og holder sig i form på den måde. Han er godt klar over, at folk ikke er vilde med parkeringsvagter, fordi de skal repræsenter

et system, der kan koste

dyrt, men han tager det ikke personligt. Han taler med alle slags mennesker, mens han vandr men parker

rundt på sin rute. Du får altid et venligt smil fra Jens, du din bil ulovligt, skal du ikke regne med særbehandling.

Du kommer til at indkasser

en bøde ligesom alle andre.

Brug den regel, der passer dig bedst til de næste opgaver.

Opgave 6

Find 6 fejl i disse avisudklip.

Den eneste lyd vi høre, er havets klukken Vi kan montere, mens du venter De udfordrer hinanden i Counter Strike Kærligheden kunne ikke bekæmper alt

Odense spare 2,5 millioner på taxakørsel

Bombe rasere bus i Beijing Vandværket informere om nye målerbrønde

LO og DA vil diskuterer næste års overenskomster 10

9788763606059_indhold.indd 10

17/11/2017 10.53


Opgave 7

Skal der -r på udsagnsordet “ændre”? Sæt kryds i den rigtige kolonne, og skriv en forklaring. Sætninger med ordet “at ændre”

1.

Det kan være svært at ændre sin beslutning.

Ja

Nej Forklaring

x

Ordet ender på -e, fordi der står “at” foran. (Navnemåde).

2. Direktøren vil ikke sin beslutning.

3. Niels og Sara deres beslutning.

4. Tør du din beslutning?

5. Politikeren ikke sin beslutning.

6. Af og til er det nødvendigt at sin mening.

e ven sta Ofil AND ULL A BENDIX OG JET TE HELL

4 PR

KOPIERING FORBUDT

9788763606059_indhold.indd 11

I Staveprofilen 4 findes der flere forklaringer og opgaver med nutids-r.

NY UDGAVE ALFABETA

11

17/11/2017 10.53


2

Ét eller to ord Det kan være svært at afgøre, om et udtryk skal skrives i ét eller to ord.

Hmmmmm, staves det computer skærm eller computerskærm?

Problemet opstår omkring: 1. Sammensatte navneord (en computerskærm, et vinduesglas, en ministerpost) 2. Ordforbindelser (overfor eller over for, nedenunder eller neden under) 3. Faste udtryk (i dag, i alt)

1. Sammensatte navneord Eksempler

Navneord kan danne nye navneord. en pære + et træ = et pæretræ Det nye navneord skrives i ét ord, og der bruges ikke bindestreg. Hvis et udtryk kan bøjes som ét ord, så er det ét ord.

Eksempel

et pæretræ – flere pæretræer Man kan bruge en regel, hvor man lytter sig frem til ordet. Der er næsten altid tryk på første led i et sammensat ord.

Eksempler en kriminalroman, en hjemmeside, et boligmagasin, en retskrivningsregel

12

9788763606059_indhold.indd 12

17/11/2017 10.53


Opgave 8

Sæt en streg under de sammensatte navneord i nedenstående tekst. Går du med en bildrøm i maven, ja, så er der nok at vælge imellem. Bilmarkedet bugner af både nye og brugte personbiler. Hvis man ikke lige er til de dyre luksusmodeller, så kan man glæde sig over, at der er kommet rigtig mange lavprismodeller i handlen inden for de sidste år. Der er meget fokus på benzinøkonomi og de grønne afgifter, og mange mennesker vælger derfor en fornuftig bil. På den anden side skal det ikke gå ud over køreglæden, og rigtige bilentusiaster vil ikke gå på kompromis med en motorlyd, der er en sportsvogn værdig.

Bindebogstav Nogle sammensatte navneord har brug for et ekstra bogstav. Bindebogstavet kan være et s eller et e. Eksempler

motion + cykel = en motion s cykel dreng + kor = et dreng e kor

Opgave 9

Sæt følgende to ord sammen til ét ord. Bemærk, nogle af ordene tilføjer et s eller et e. 1. ernæring + ekspert

ernæringsekspert

2. diesel + olie 3. vintersport + steder 4. medicin + forbrug 5. parkering + plads 6. hund + ejer 7. hoved + beklædning 8. sikkerhed + udstyr 9. mini + golf 10. fisk + hejre 11. ozon + lag 12. job + samtale 13. liv + rytme 14. udløb + dato

KOPIERING FORBUDT

9788763606059_indhold.indd 13

13

17/11/2017 10.53


stave U LL A BEN DIX O G JET TE H E LL A ND

Staveprofilen er et system for voksne, der ønsker at forbedre deres stavefærdighed. Materialet er inddelt i fem hæfter med stigende sværhedsgrad. I Stavefejlenes Top 10 repeteres de ti almindeligste fejltyper.

INDHOLD Hæfte 1

Hæfte 4

Før stavning Alfabetet Stavelser Opslag i ordbog De 120 hyppigste ord Skrivning

Navneordenes endelser Udsagnsordenes endelser Tillægsordenes endelser Sammensatte navneord Forstavelser og afledningsendelser

Hæfte 2

Biord Fremmedord Forstavelser og afledningsendelser Svære ord

Sprogets lyde Vokaler Konsonanter Enkelt eller dobbelt konsonant Ikke-lydrette endelser Deling af ord

Hæfte 3 Stumme bogstaver Forvekslingsord Ét eller to ord Orddeling ved linjeskift Stort begyndelsesbogstav Talord Ejefalds-s Forkortelser Sms-sprog

Hæfte 5

fejlenes

Stavefejlenes Top 10 Hæftet dækker de fejltyper, der går igen og igen selv hos gode stavere. Disse fejl er samlet til en top 10: 1 Nutids-r 2 Ét eller to ord 3 Stort begyndelsesbogstav 4 Ligge eller lægge 5 Sin eller hans / hendes 6 -ene eller -ende 7 Fremmedord 8 Stumme bogstaver 9 Biords-t 10 Dobbeltkonsonanter

NY UDGAVE ALFABETA

9788763606059_omslag.indd 1

17/11/2017 15.21


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.