Hjernekufferten

Page 1

170 mm

8

170 mm

Højtbegavede børn i førskolealderen udvikler sig på en lang række områder hurtigere end deres jævnaldrende. De har derfor behov for andre kognitive udfordringer – afstemt med deres motorik og følelser, som typisk er alderssvarende. Det kræver indsigt og særlige tilgange.

240 mm

Hjernekufferten tilbyder viden, inspiration og direkte vejledning til pædagoger, forældre og andre voksne omkring de højtbegavede børn. Bogen indeholder en introducerende beskrivelse af den høje begavelse og 27 forskellige aktiviteter designet til i indhold og omfang at tilgodese de højtbegavede børns udvikling og læring. Bogen fletter daginstitutionens og hjemmets indsatser sammen, så der sikres en fælles retning, og så det er lige til at gå til.

Dea Franck er autoriseret psykolog med ekspertise i arbejdet med højtbegavede børn, unge og voksne. Hun driver sin egen psykologklinik, hvor hun tilbyder en bred vifte af ydelser, herunder psykologiske undersøgelser, intelligenstests, rådgivning og supervision. Hun har skrevet flere bøger om høj begavelse og er en aktiv foredragsholder. Dea er selv højt begavet og medlem af Mensa.

Aktiviteter for højtbegavede børn i dagtilbud

www.akademisk.dk

Hjernekufferten_omslag_PBK_m_indersider.indd 1

Dea Franck 09/01/2024 13.00HJERNE­ KUFFERTEN

Hjernekufferten.indd 1

21.12.2023 12.02


Hjernekufferten.indd 2

21.12.2023 12.02


DEA FRANCK

HJERNE­ KUFFERTEN

AKTIVITETER FOR HØJTBEGAVEDE BØRN I DAGTILBUD

Hjernekufferten.indd 3

21.12.2023 12.02


Hjernekufferten. Aktiviteter for højtbegavede børn i dagtilbud Dea Franck © 2024 Akademisk Forlag, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Denne bog er beskyttet i henhold til gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i overensstemmelse med loven. Det betyder for eksempel, at kopiering til undervisningsbrug kun må ske efter aftale med Copydan Tekst og Node, se: www.tekstognode.dk/undervisning. Forlagsredaktion: Vibeke Nørgaard Omslag: Henriette Mørk Sats: Demuth Grafisk Illustrationer: Dea Franck Tryk: Livonia Print 1. udgave, 1. oplag, 2024 978-87-500-6528-9 akademisk.dk

Akademisk Forlag støtter børn og unge Akademisk Forlag er en del af Egmont, der som Danmarks største mediekoncern har bragt historier til live i mere end 100 år. Egmont er en dansk fond, som hvert år uddeler næsten 100 millioner kroner til børn og unge, der har det svært.

Hjernekufferten.indd 4

21.12.2023 12.02


INDHOLD INTRODUKTION Bogens opbygning

DEL 1 - BAGGRUNDSVIDEN

8

11

Den høje begavelse Positive og negative udtryk Hvordan kommer høj begavelse til udtryk? Hvad skal du være opmærksom på?

13 13 14 16

DEL 2 - AKTIVITETER

19

DEL 3 - AFRUNDING

93

Lydbog Perleplader Prik-til-prik Fjolletegninger Labyrinter Alfabet Tal Tegne efter Plus-Plus efter mønster Geomag tiles/Magna tiles Miniaturemodeller Plantekasser Show and tell Plakater Bygge med papkasser Halskæde med mønster Find fem fejl Mandalategninger Tegne et hus hvor xxx bor Børnemeditation Selvportræt Mosaikbilleder Morsekode Skriv med romerske tal Rimer på … Tegn et eventyr Logistik med BRIO

Afslutning og mere inspiration Litteratur

Hjernekufferten.indd 5

7

21 23 27 29 31 35 38 41 43 45 48 51 53 56 58 61 63 65 69 72 75 77 79 81 84 88 90

94 96

21.12.2023 12.02


Hjernekufferten.indd 6

21.12.2023 12.02


INTRODUKTION Kære læser Du sidder formentligt med denne bog, fordi du har et højtbegavet barn, eller fordi du er pædagog i et dagtilbud, hvor I har ansvar for et højtbegavet barn. Fælles for jer er, at I har behov for input til og viden om, hvordan I kan skabe tilstrækkelig med stimulering til, at barnet kan udvikle sig og trives bedst muligt. Højtbegavede børn i førskolealderen udvikler sig på en lang række områder hurtigere end jævnaldrende. Derfor får de behov for andre udfordringer, som normalvis først ville være relevante i skolealderen. Samtidig skal det være noget, som er afstemt med deres motorik og følelser, som de er udviklet i førskoletiden. Denne bog er en samling af aktiviteter, som er særligt målrettet højtbegavede børn i alderen 3 til 6 år, og som tager hensyn til det sted, de er i deres udvikling lige her og nu. Når jeg har fokus på netop den aldersgruppe, skyldes det, at man både som pædagoger og forældre let kommer til at finde på aktiviteter, som præsenterer barnet for legetøj og bøger, som er tiltænkt de ældre børn. Det er oftest ikke den bedste løsning, for det kan blive overvældende på andre områder, for eksempel det emotionelle, fysiske eller motoriske. Derudover kan højtbegavede børn fra 3 til 6 år være så intellektuelt veludviklede og længere fremme i deres udvikling, at der skal andre greb til for at møde dem i deres behov i hverdagen. Hvis børnene ikke mødes med tilstrækkelig udfordring, risikerer man, at deres udvikling kompromitteres, og at de ikke får realiseret det potentiale, de rummer indeni. Bogen rummer forslag til forskellige aktiviteter indenfor en lang række områder. Størstedelen kan laves alene eller med beskeden hjælp eller introduktion fra en voksen. Der er således 7

Hjernekufferten.indd 7

21.12.2023 12.02


ikke tale om aktiviteter, som kræver konstant støtte fra en voksen. Bogen hedder Hjernekufferten, fordi det er tanken, at mange af aktiviteterne kan rummes i en lille kuffert, som kan stå i barnets garderobe eller på et kontor i institutionen og findes frem, når der er brug for den. Der kan også være tale om større aktiviteter, som beskrives og lægges i kufferten, mens materialet må indhentes andre steder fra. Det kan for eksempel være A3-papir eller større puslespil. Under alle omstændigheder er der tale om enkle og tilgængelige materialer. Ved at sørge for, at det højtbegavede barn får indlagt små hjernepauser dagligt, gerne en halv times tid, stimuleres hjernen til yderligere udvikling, og barnet vil trives bedre. Der er altså ikke tale om at pausere hjernen, men om at maksimere udbyttet ved de enkelte aktiviteter ved at give hjernen lov til at bearbejde de indtryk, den stimuleres med. Det højtbegavede barn har en stor intellektuel drivkraft, som sluger indtryk råt. Det kan både være indtryk, der kommer udefra og indefra. Det kan være både over- og undervældende i hverdagen. Det kan skabe kaos af såvel udefrakommende indtryk og egne spontant opståede refleksioner. Hvis vi vil skabe ro i kaos, skal vi derfor hjælpe ved at give tid til og rum for at styre drivkraften i en specifik retning. Det giver mere form og retning, og dermed også udvikling i hverdagen, som kan hjælpe barnet med en sund og givende udvikling.

BOGENS OPBYGNING

Hver aktivitet i bogen er beskrevet med en introduktion. Derefter er anført, hvilke materialer du skal bruge. Dernæst følger ideer til, hvad du som voksen kan tænke over, når du laver aktiviteten med barnet, efterfulgt af tips til forældre om, hvordan de kan understøtte barnets udviklingen yderlige. Afslutningsvist er der vigtige pointer, som er gode at være opmærksom på i forbindelse med de enkelte aktiviteter. Det vil klart være en for8

Hjernekufferten.indd 8

21.12.2023 12.02


del, at forældre og institution samarbejder om at fylde, anvende og udvikle kufferten løbende, så barnets behov mødes, selvom kompetencerne bliver større. Ved flere af aktiviteterne vil det for nogle børn være nødvendigt eller en fordel, at der er en voksen ved siden af. Andre børn har større selvstændighed og vil kunne sidde alene med aktiviteten. Nogle af aktiviteterne kan med fordel, og hvis rammerne tillader det, foregå på lederens kontor eller på en rolig stue for at skabe bedre mulighed for fordybelse. Aktiviteterne er et stykke hen ad vejen beskrevet som individuelle aktiviteter, men langt de fleste aktiviteter fungerer fint, hvis man samler en gruppe på to eller flere børn, eller hvis man laver aktiviteter samlet som et projekt. Det kan være en fordel at samle flere børn om aktiviteterne, da det giver bedre mulighed for voksenguidning undervejs og fremmer fællesskabet. Kun fantasien sætter grænserne her. God fornøjelse Dea

9

Hjernekufferten.indd 9

21.12.2023 12.02


170 mm

8

170 mm

Højtbegavede børn i førskolealderen udvikler sig på en lang række områder hurtigere end deres jævnaldrende. De har derfor behov for andre kognitive udfordringer – afstemt med deres motorik og følelser, som typisk er alderssvarende. Det kræver indsigt og særlige tilgange.

240 mm

Hjernekufferten tilbyder viden, inspiration og direkte vejledning til pædagoger, forældre og andre voksne omkring de højtbegavede børn. Bogen indeholder en introducerende beskrivelse af den høje begavelse og 27 forskellige aktiviteter designet til i indhold og omfang at tilgodese de højtbegavede børns udvikling og læring. Bogen fletter daginstitutionens og hjemmets indsatser sammen, så der sikres en fælles retning, og så det er lige til at gå til.

Dea Franck er autoriseret psykolog med ekspertise i arbejdet med højtbegavede børn, unge og voksne. Hun driver sin egen psykologklinik, hvor hun tilbyder en bred vifte af ydelser, herunder psykologiske undersøgelser, intelligenstests, rådgivning og supervision. Hun har skrevet flere bøger om høj begavelse og er en aktiv foredragsholder. Dea er selv højt begavet og medlem af Mensa.

Aktiviteter for højtbegavede børn i dagtilbud

www.akademisk.dk

Hjernekufferten_omslag_PBK_m_indersider.indd 1

Dea Franck 09/01/2024 13.00


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.