Farvel til business bullshit

Page 1

153 mm

115 mm

C-suite markedsførende

first mover

brændende platforme

can domentality

innovativ driver

pipelines

226 mm

Sproget i dansk ledelses- og virksomhedskommunikation er fyldt med klichéer, platheder og oppustede formuleringer. Fyldt med bullshit. Det gør sproget både uklart og uskønt, til tider sågar uforståeligt og uværdigt. Det er tid til et opgør. I denne bog får ledelsessproget en tiltrængt opsang.

Mikkel Toxvig Foto © Huset Mydtskov

(f. 1990) debuterer som forfatter med bogen Farvel til business bullshit – et opgør med klichéer, platheder og oppustet sprog. Han er uddannet cand.mag. i retorik fra Aarhus Universitet og arbejder som kommunikationsansvarlig i konsulentvirksomheden Garuda, der rådgiver om emner inden for HR og ledelse. Mikkel interesserer sig især for, hvordan ledere, specialister og virksomheder kommunikerer klart og troværdigt, redeligt og forståeligt – i et sprog uden for mange dikkedarer eller unødvendige modeord.

Retorikeren Mikkel Toxvig undersøger, hvad der kendetegner den uheldige side af dansk ledelses- og virksomhedskommunikation i dag med oppustede modeord, klichéer, platheder, hurra-ord, pligtsludder og utallige engelske vendinger. Og han besøger nogle af de steder, hvor bullshit er særligt udtalt. Det drejer sig blandt andet om værdier, visioner, missioner, kernefortællinger og metaforer. Målet med opgøret er at vise, hvor og hvorfor det går galt med bullshit-sproget, og i stedet opfordre ledere og medarbejdere til at bruge et klart, uforstilt og uprætentiøst sprog, som andre forstår. ”Hvor vender man sig hen, når man skal oparbejde en etisk og kritisk refleksion over, hvad ledelsessproget har ført med sig? Og hvad gør man i fremtiden for at sikre klar og troværdig kommunikation? Med Farvel til business bullshit tilbyder Mikkel Toxvig relevante svar på de spørgsmål. Hans bog er en klar og kritisk erklæring om, at vi er på afveje, og at vi alt for længe har haft skyklapper på.” – Louise Dinesen, erhvervspsykolog, forfatter og autoriseret arbejdsmiljørådgiver WWW.AKADEMISK.DK

9

788750

059653

FArVEL TIL BUSINESS BULLSHIT

unik og ansvar dialog kunden i centrum excellent Vi er på en fælles rejse, hvor vi sejler i et blue ocean, sparker bolden til hjørne og lægger fortovet, mens vi går ...

Mikkel Toxvig

Agilitet

alignment

19 mm

153 mm

115 mm

Mikkel Toxvig FArVEL TIL

BUSINESs

BUlL

SHIT ET OPGØr MeD

klichéer, platheder OG opPusteT sprog AKADEMISK FORLAG

CITATER FRA BOGEN ”Bullshit er udsagn, hvor afsender er ligeglad med, om det, hun siger, er sandt eller falsk. Bullshit handler i stedet om at bluffe sig til status ved at bruge smarte begreber og udtryk, der overtaler, påvirker og vækker følelser, og som samtidig inkluderer eller udelukker andre. Som tendens er bullshit farlig, fordi den undergraver sprogets kernefunktion, som er, at det siger noget om verden. Med bullshit opløses den kernefunktion, fordi bullshit har en indbygget ligegyldighed over for verden.” ”Tager man det oppustede sprog for pålydende, er virksomheden typisk et altruistisk foretagende, som både redder planeten og skaber fuldstændig enestående produkter eller viden, som verden aldrig har set magen. Men ordene siger i sig selv kun ganske lidt om, hvordan ledere, medarbejdere og virksomheder reelt opfører sig.”FARVEL TIL

BUSINESS

BULL SHIT

Business bullshit.indd 1

22.03.2022 12.20


Business bullshit.indd 2

22.03.2022 12.20


M I KKE L TOXV IG

FARVEL TIL

BUSINESS

BULL SHIT Et opgør med klichéer, platheder og oppustet sprog

AKADEMISK FORLAG

Business bullshit.indd 3

22.03.2022 12.20


Farvel til business bullshit. Et opgør med klichéer, platheder og oppustet sprog Mikkel Toxvig © 2022 Akademisk Forlag, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Denne bog er beskyttet i henhold til gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i overensstemmelse med loven. Det betyder for eksempel, at kopiering til undervisningsbrug kun må ske efter aftale med Copydan Tekst og Node, se: www.tekstognode.dk/undervisning. Forlagsredaktion: Sidsel Fabech Manuskriptredaktion: Anne Dalsgaard Justesen Omslag og vignetter: Rasmus Funder Sats: Demuth Grafisk Bogen er sat med: Lava og Kapsalon Figurer: Jakob Brandt-Pedersen Tryk: ScandinavianBook

1. udgave, 1. oplag, 2022 ISBN: 978-87-500-5965-3 akademisk.dk

Akademisk Forlag støtter børn og unge Akademisk Forlag er en del af Egmont, der som Danmarks største mediekoncern har bragt historier til live i mere end 100 år. Egmont er en dansk fond, som hvert år uddeler næsten 100 millioner kroner til børn og unge, der har det svært.

Business bullshit.indd 4

22.03.2022 12.20


INDHOLD

Forord: En etisk og sproglig øjenåbner . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Af Louise Dinesen En lille opsang til sproget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Indledning: Et opgør med business bullshit . . . . . . . . . . . .19 DEL I Kapitel 1 • Den agile kylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Bombastisk og boomende ledelsesindustri . . . . . . . . . . . 29 Bag de storslåede klæder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Kapitel 2 • Ledelsesligegyldigheder: Hurra-ord og plathedstest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Erfaringer, følelser og færdigheder . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Tilhørsforhold gennem gummibegreber . . . . . . . . . . . . . .43 Sproglig selvkolonisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Pligtsludder og synonymsnyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Kapitel 3 • Chokoladelækre idealer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Fra idealer til virkelighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 #MeToo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ”Min leder er som Jesus – det er længe siden, nogen har set ham” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

5

Business bullshit.indd 5

22.03.2022 12.20


Kapitel 4 • Fint skal det være . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 C-suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Tomhedens triumf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Funktionel stupiditet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Overtalelsesøkonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Plads til det uperfekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Kapitel 5 • Der er intet som sandheden, der kan ødelægge den gode historie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Glorieeffekten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Karikerede aktanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Når sproget legitimerer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Belæg for beslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Ærteposen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Kapitel 6 • Den engelske syge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Sekundasprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 ”Et bræk i rejsetiden” – symptomer på den engelske syge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Sprog på stylter: En mega-, megagod oplægsholder . . .107 DEL II Oplagte steder at begynde opgøret . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Kapitel 7 • Grådighed er godt – om kanyleteori og kommunikationssituation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Tre par briller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Psykologisk tryghed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Invitation til at blande sig udenom . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Situationen bestemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Det retoriske pentagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

6

Business bullshit.indd 6

22.03.2022 12.20


Det retoriske kompas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Penge i dyre ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Kapitel 8 • ”Vi behandler andre, som vi gerne selv vil behandles” – om værdier og visioner . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Uheldige uoverensstemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Det personlige ledelsesgrundlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Virksomhedens værdier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Værdier går igen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Overdynget med hurra-ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Hornfanfare og den velvalgte vision . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Business bullshit stortrives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Kapitel 9 • ”Vi henviser venligst til den relevante artikel …" – om troværdighed og framing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 ”Den ypperste respekt for den følsomme situation” . . . 161 Fusk og korruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 Kombinationen af konkret og abstrakt . . . . . . . . . . . . . .166 Etos, logos og patos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Indledende, afledt og afsluttende etos . . . . . . . . . . . . . .168 Framing og ”nulsprogsfælden” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Temaer og modsætninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Siger ét – gør noget andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Kapitel 10 • Danseren er dansen – om sprog og stil . . . . . 181 Den skadelige adskillelse af form og indhold . . . . . . . . .183 1. Sproget er tankens tøj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183 2. Kun en god mand kan tale godt. . . . . . . . . . . . . . . . . .185 3. Lederen kokkererer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 I skyttegravens mudder møder vi kunderne . . . . . . . . . . 187 Kodeskift og danglish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190

7

Business bullshit.indd 7

22.03.2022 12.20


Embedssprog og kancellistil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Det er tanken, der tæller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 Kapitel 11 • ”Vi er på en fælles rejse” – om metaforer og klichéer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Navngiver, rammesætter og ændrer . . . . . . . . . . . . . . . .199 Otte ledelsesmetaforer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 Metaforens potentiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 Afslutning: Fra hurra-ord til handling . . . . . . . . . . . . . . . 219 Fætter-kusine-fester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Ledelse er uhyre kompliceret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 Kommunikationens kerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Et langvarigt opgør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Bøger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Artikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Dokumentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

8

Business bullshit.indd 8

22.03.2022 12.20


FORORD: EN ETISK OG SPROGLIG ØJENÅBNER Af Louise Dinesen Erhvervspsykolog, forfatter og autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Vi lever i en tid, hvor vi oplever et opgør med årtiers overproduktion og overforbrug. Og selvom trangen til at producere mere og større i særlig grad har ramt klimaet, er også andre områder blevet udnyttet, maksimeret og pustet op til ukendelighed. Et af dem er ledelses- og virksomhedssproget. Jagten på nyt, størst, mere og mest i erhvervslivet – og professionaliseringen af ledelsesfaget og medarbejderudvikling som disciplin – har nemlig haft en slagside, som vi ikke har sat ind overfor. En slagside, som handler om, at vi – som var det trends i modebranchen – har omgivet os med et væld af begreber som for eksempel værdibaseret ledelse, systemisk ledelse, autentisk ledelse, agil ledelse, digital ledelse, forandringsledelse og dialogbaseret ledelse, for ikke at nævne engelske begreber som pipeline, balanced scorecard og must win battles, uden kritisk at rydde op og sortere ud i dem undervejs. Over tid er erhvervslivet og arbejdslivet blevet fyldt med hippe ord og smarte begreber om populære ledelsesstile, ledelsesmetoder og ledelsesværktøjer, som de færreste til fulde forstår eller er enige om. For inden vi kan nå at FORORD: EN ETISK OG SPROGLIG ØJENÅBNER

Business bullshit.indd 9

9

22.03.2022 12.20


sætte os ind i tænkningen bag de mange ord og begreber, kommer nye til.

KUNSTIG OG KALKULERET Ligesom klimaet viser tænder efter års overforbrug, reagerer medarbejdere med aversion mod det overfladiske sprog og den tomme kommunikation. På arbejdspladsen kommer det til udtryk som negative reaktioner og forvirring – og i sidste ende som en distance til den officielle kommunikation, der kommer oppefra. For midt i overfloden af kunstige ord opstår en mistillidskrise. Når ledere, konsulenter og HR-afdelinger møder medarbejdere med ord som KPI’ere, Talent Management-programmer, empowerment, MUS-, GRUS- og SUS-skemaer (SUS er det nye ord for ”styrkebaserede udviklingssamtaler”), så dehumaniserer man mennesket i medarbejderen. Kunsten i fremtidens arbejdsliv og i fremtidens trivselsindsatser bliver ikke at føje nye smarte konsulentord til værktøjskassen. Det bliver snarere at rense ud i og balancere det uklare og oppustede sprog, som tænkere, forskere, forfattere og eksperter har produceret, siden ledelsestænkningen i 1930’erne gjorde kometkarriere. Fremtidens virksomheder og fremtidens ledere må, hvis de vil skabe følgeskab, stoppe op og forholde sig kritisk til det sprog og den kommunikation, de er bærere af. For et overfladisk og uklart sprog splitter fremfor samler. At etablere og fastholde følgeskab fordrer, at man kan fremstå troværdigt og til stede. Og kommunikerer man med smart og oppustet sprog for at opnå særlige reaktioner eller særlig fremdrift, bliver man i dag hurtigt gennemskuet som kunstig og kalkuleret.

10

FARVEL TIL BUSINESS BULLSHIT

Business bullshit.indd 10

22.03.2022 12.20


FÆLLESSKAB OG SPROGLIG SUBSTANS Men hvad gør ledere, når de skal skabe en mere levedygtig vej i sproget? Hvor vender man sig hen, når man skal oparbejde en etisk og kritisk refleksion over, hvad ledelsessproget har ført med sig? Og hvad gør man i fremtiden for at sikre klar og troværdig ledelseskommunikation? Med Farvel til business bullshit tilbyder Mikkel Toxvig relevante svar på de spørgsmål. Hans bog er en klar og kritisk erklæring om, at vi er på afveje, og at vi alt for længe har haft skyklapper på. For en fagprofessionel som mig er Mikkel Toxvigs bog en øjenåbner, der på en og samme tid gør mig flov og mobiliserer mig. For lige så kritisk, som vi i dag forholder os til plastik i havene, drivhusgasser og køb og smid væk-produkter, lige så kritisk bør vi inden for ledelse og medarbejderudvikling forholde os til den sproglige forurening, vi har bidraget til i arbejdslivet – dét, som Mikkel Toxvig kalder business bullshit. Samtidig har vi manglet et alternativ til det virksomheds- og ledelsessprog, vi ukritisk har tillært os og vedligeholdt, og det alternativ findes i Mikkel Toxvigs bog. Hans opsang er nemlig ikke bare kritisk. Den indeholder også konstruktive og kærlige anvisninger til, hvordan sprog og kommunikation i erhvervslivet kan skabe klarhed og mening – og dermed samle mennesker på en troværdig og redelig måde. Når medarbejdere – og for den sags skyld ledere – får nok af de mange åndsbollede ord, er der altså andre veje til at skabe substans i sproget om ledelse, som også handler om at skabe substans mellem mennesker. Den vej omfatter blandt andet en etisk refleksion over, hvordan vi sammen udvikler en meningsfuld, relevant og rimelig sprogbrug, der fører til fællesskab fremfor afstand, ligesom den kalder på, at vi forholder os kritisk til ledelsesindustrien, som har tjent milliarder af kroner på ord og begreber.

FORORD: EN ETISK OG SPROGLIG ØJENÅBNER

Business bullshit.indd 11

11

22.03.2022 12.20


ARVEN FRA DERRIDA Mikkel Toxvig opløser og dechifrerer ikke kun vores virksomheds- og ledelsessprog, men bryder også lydmuren, når det handler om at forstå, hvad sproget betyder for vores sociale verden. Han giver os en tiltrængt opsang for vores skødesløse brug af sproget og vores vilkårlige tilgang til forholdet mellem form og indhold, som vi er endt med at tage for givet. Den unge forfatter minder os netop om, at sproget og de enkelte ord og begreber ikke er neutrale, men har en indbygget magt. Sproget former det, vi tænker, tror og forventer af hinanden, og er sproget uklart, bliver vores sociale liv og relationer det også. Som psykologistuderende stiftede jeg bekendtskab med socialkonstruktionismen og den poststrukturalistiske tænkning. Jeg lærte som mange andre i min generation, at mennesket må forstås socialt, kontekstuelt og sprogligt, og i mine læsegrupper forsøgte vi at få greb om denne forståelse. Vi læste den radikale franske filosof Jacques Derrida og forstod, at intet ord kan stå i sig selv. Rundt om dem findes en undertekst, en alternativ betydning, som henviser til andre ord og betegnelser. Ord som empowerment, leadership pipeline og work/life balance står således ikke i sig selv, men forbinder sig til et væld af associationer og menneskesyn. Når vi bruger sproget, trækker vi således på et hav af betydninger – både latente og udtalte. Når Farvel til business bullshit viser nye veje for etisk refleksion og sprogbrug, handler det om, at den gennemlyser og dekonstruerer de ord, vi ikke i tilstrækkelig grad har problematiseret før.

MENNESKELIG NERVE I topledersparringer, coachingseancer og professionelle psykologiske samtaler med belastede medarbejdere og ledere møder jeg løbende fortællinger om, hvordan kommunikationen på ar12

FARVEL TIL BUSINESS BULLSHIT

Business bullshit.indd 12

22.03.2022 12.20


bejdspladsen typisk opleves overfladisk. Hvordan få lytter for alvor, søger at forstå og kommunikere klart – eller i det hele taget taler som helt almindelige mennesker. Hvordan de færreste trives med overfladisk kommunikation, udviklingsseancer med dyre konsulenter, præsentationer i kantinen, MUS-samtaleskemaer og fællesmøder med nye smarte ord, som ingen forstår. Hvordan ledere sidder i ledermøder og lærer om ledelse, uden at de har tid til at reflektere over eller formidle den viden, de får. Når vi taler til og ikke med hinanden i erhvervslivet, kan mennesker ende i lukkede labyrinter. For så kommunikerer vi til hinanden som tomme kategorier og størrelser. Når vi ender i kategorien ”medarbejder-ressource”, udvaskes en menneskelig nerve. Vi bliver til noget, der kan styres og påvirkes udefra – kort sagt: Vi bliver fremmedgjort. Da jeg læste Mikkel Toxvigs bog, blev det klart for mig, at vi har nye veje at gå i ledelse og i den psykologiske udforskning af arbejdslivet. Og jeg kan ærgre mig over, at vi ikke tidligere har fået bogens pointer, herunder de retoriske og sprogkritiske, ind i den vidensproduktion, der finder sted inden for ledelsesudvikling. For første gang længe oplevede jeg at få svar på nye spørgsmål om fremtidens ledelse som blandt andet: hvorfor en etisk og kritisk refleksion over det, vi tilfører sprogligt, er nødvendig. Organisationens sproglige liv har udviklet sig i en hyperhastighed. Og som kalk i et vandrør har dårlig kommunikation og et overfladisk, effektjagende sprog svækket vores evne til at filtrere og sortere fra. Farvel til business bullshit tilbyder sig som en kalkfjerner – en afrensning af det sprog, der fører til afstand og belastninger. Mikkel Toxvigs opgør med sproget er korrigerende, men hjertevarmt. Hans forståelse for og glæde ved sproget fremstilles intelligent og løbende igennem et væld af referencer og anFORORD: EN ETISK OG SPROGLIG ØJENÅBNER

Business bullshit.indd 13

13

22.03.2022 12.20


visninger. Efter min læsning fik jeg samme dobbeltfølelse som i min studietid. Først fik jeg følelsen af, at vi er nødt til at stoppe op og skabe et mere levedygtigt sprog i arbejdslivet mellem mennesker. Siden følelsen af håb. Skal vi udvikle ledelse, konsulentindustrien og fremtidens erhvervs- og arbejdsliv, må vi begynde med studiet i at opkvalificere ledere sprogligt. Litteraturen, retorikken, lingvistikken, sprogkritikken og en sprogfilosofisk tænkning kan her være med til at skærme os fra et ukritisk overforbrug. Farvel til business bullshit går ad denne kritiske vej. Og den åbner et vindue til et muligt liv i organisationer, der er båret af klarhed og troværdighed mellem mennesker.

14

FARVEL TIL BUSINESS BULLSHIT

Business bullshit.indd 14

22.03.2022 12.20


Business bullshit.indd 15

22.03.2022 12.20


Business bullshit.indd 16

22.03.2022 12.20


EN LILLE OPSANG TIL SPROGET Jeg er tit lidt chokeret over, at sproget forfalder. Det konstaterer jeg. Jeg undrer mig over det. Hvorfor det falder fra hinanden. Hvorfor folk sjusker med at sige de ting, de tænker eller har på hjerte. Det synes jeg tit bliver forsimplet. Det er, som om sproget hele tiden bliver forkortet. Altså bliver klippet. Gamle ord forsvinder og erstattes af fikse ord. Det er et sprog, der forvitrer. Og det sker ganske stille og roligt. Der er ingen, der laver ballade ved det. Der er ingen, der protesterer. Der er ingen, der standser det. Det er noget, der sker. Det er et forfald, der går direkte nedad. Det er som en naturkatastrofe. Hvis det forfalder, og det hele bliver grimt. Hvor er vi så henne? Umage. Det er fuldstændig totalt umoderne at gøre sig umage. Det er, som om det ikke mere er vigtigt – når man skriver til andre mennesker – at man så skal have en stor gestik i gang. Et sprog, der lever. En forførelsesakt i gang. Det kan jeg simpelthen ikke forstå; at den vilje, den lyst, er ved at ryge ud med det varme badevand.

– Jørgen Leth (fra albummet Rak-Ma-Gak af Vi Sidder Bare Her) EN LILLE OPSANG TIL SPROGET

Business bullshit.indd 17

17

22.03.2022 12.20


Business bullshit.indd 18

22.03.2022 12.20


INDLEDNING: ET OPGØR MED BUSINESS BULLSHIT

Jeg indleder bogen med at gengive teksten fra en sang af musikgruppen Vi Sidder Bare Her, fordi jeg ligesom gruppens frontmand, Jørgen Leth, mener, at sproget trænger til en opsang. Nærmere bestemt fortjener meget dansk ledelses- og virksomhedssprog kritik. Med sin udbredte brug af klichéer, platheder og oppustede modeord – på dansk såvel som engelsk – er sproget både uklart og uskønt og til tider sågar uforståeligt og uværdigt. Jeg samler min kritik under betegnelsen business bullshit, som jeg bruger med henvisning til Harry G. Frankfurt, der er filosof og professor emeritus på Princeton University. Ifølge Frankfurt betegner bullshit udsagn, hvor afsender er ligeglad med, om det, hun siger, er sandt eller falsk. Bullshit handler i stedet om at bluffe sig til status ved at bruge smarte begreber og udtryk, der overtaler, påvirker og vækker følelser, og som samtidig inkluderer eller udelukker andre. Som tendens er bullshit farlig, fordi den undergraver sprogets kernefunktion, som er, at det siger noget om verden. Med bullshit opløses den kernefunkINDLEDNING: ET OPGØR MED BUSINESS BULLSHIT

Business bullshit.indd 19

19

22.03.2022 12.20


tion, fordi bullshit har en indbygget ligegyldighed over for verden (Frankfurt 2005). Jeg bruger betegnelsen business bullshit gennemgående i bogen – og i bogens titel – vel vidende, at man kan kritisere mig for at vælge et engelsk begreb fremfor et dansk. Efter megen overvejelse og diskussion har jeg imidlertid valgt business bullshit, fordi det meget præcist sætter ord på de sproglige fænomener, jeg gør op med i bogen. Det bliver forhåbentlig tydeligt undervejs. Bogen består af to overordnede dele. I den første del (kapitel 1-6) undersøger jeg, hvad der kendetegner den uheldige side af dansk ledelses- og virksomhedskommunikation i dag: oppustede modeord, klichéer og platheder, hurra-ord, pligtsludder, invasionen af engelske vendinger og andet abstrakt, uklart sprog. Jeg beskriver desuden nogle af de sproglige og samfundsmæssige årsager til, at det sprog er så udbredt. I bogens anden del (kapitel 7-11) fokuserer jeg på nogle af de områder i organisationer og ledelse, hvor brugen af business bullshit er særligt udtalt. Det gælder blandt andet formuleringen af værdier, visioner og missioner og brugen af metaforer. Samtidig præsenterer jeg en række konkrete kommunikative redskaber, som kan hjælpe med at omformulere det abstrakte og uhåndgribelige sprog til klare ord og forståelige budskaber. I både første og anden del af bogen præsenterer jeg løsninger til at komme business bullshit til livs. Mit mål med bogen er at dekonstruere ledelses- og virksomhedssproget for at vise, hvor og hvorfor det går galt, og i stedet opfordre ledere – samt deres nærmeste medarbejdere og rådgivere – til at bruge et klart, uforstilt og uprætentiøst sprog, som andre forstår. Et personligt sprog, der ikke blot gentager tidens floskler, men adskiller sig fra andres og afspejler, hvem afsender er. Men også et konkret sprog, fordi det bygger på formulerin20

FARVEL TIL BUSINESS BULLSHIT

Business bullshit.indd 20

22.03.2022 12.20


ger, der kun har gyldighed i lige netop den situation, de ytres i, modsat generiske vendinger, der kan overføres fra den ene leder eller virksomhed til den næste, fordi de i bund og grund er indholdsløse og uden sandhedsværdi. De er bullshit. Hvert kapitel indeholder eksempler på, hvad det er for et sprog, jeg ønsker at gøre op med. Jeg bruger imidlertid også eksempler på sprog og kommunikation, der fungerer. De stammer typisk fra dygtige og anerkendte ledere, forfattere og forskere. Bogens kommunikative redskaber stammer især fra retorikken og journalistikken. Begge discipliner bygger på idealer om klarhed og ærlighed og idealer om at være troværdig og redelig – om end fordommene om, at det forholder sig modsat, er vokset i takt med udbredelsen og brugen af spindoktorer og kriserådgivere. Idealerne, som retorikkens og journalistikkens tilgange hviler på, fejler imidlertid ingenting. De stemmer faktisk overens med, hvad mange ønsker i kommunikationen med deres leder: at den er klar, ærlig, redelig og troværdig. At man forstår, hvad lederen siger – og hvad lederen mener. At kommunikationen er fri for modeord og spin. Og at den indeholder og henvender sig til mennesker. Sådan et forståeligt og troværdigt sprog har måske større implikationer end som så. For med vores ord italesætter vi og påvirker vi virkeligheden, ligesom virkeligheden påvirker vores sprog. Det gælder også lederen, hvis sprog i høj grad former hendes personlige lederskab. En større sproglig bevidsthed hos lederen er derfor med til at skabe hendes ledelsesstil og i sidste ende påvirke resten af organisationen. Men det kræver et opgør med den bullshit-kommunikation, der eksisterer i større eller mindre omgang på mange arbejdspladser.

INDLEDNING: ET OPGØR MED BUSINESS BULLSHIT

Business bullshit.indd 21

21

22.03.2022 12.20


153 mm

115 mm

C-suite markedsførende

first mover

brændende platforme

can domentality

innovativ driver

pipelines

226 mm

Sproget i dansk ledelses- og virksomhedskommunikation er fyldt med klichéer, platheder og oppustede formuleringer. Fyldt med bullshit. Det gør sproget både uklart og uskønt, til tider sågar uforståeligt og uværdigt. Det er tid til et opgør. I denne bog får ledelsessproget en tiltrængt opsang.

Mikkel Toxvig Foto © Huset Mydtskov

(f. 1990) debuterer som forfatter med bogen Farvel til business bullshit – et opgør med klichéer, platheder og oppustet sprog. Han er uddannet cand.mag. i retorik fra Aarhus Universitet og arbejder som kommunikationsansvarlig i konsulentvirksomheden Garuda, der rådgiver om emner inden for HR og ledelse. Mikkel interesserer sig især for, hvordan ledere, specialister og virksomheder kommunikerer klart og troværdigt, redeligt og forståeligt – i et sprog uden for mange dikkedarer eller unødvendige modeord.

Retorikeren Mikkel Toxvig undersøger, hvad der kendetegner den uheldige side af dansk ledelses- og virksomhedskommunikation i dag med oppustede modeord, klichéer, platheder, hurra-ord, pligtsludder og utallige engelske vendinger. Og han besøger nogle af de steder, hvor bullshit er særligt udtalt. Det drejer sig blandt andet om værdier, visioner, missioner, kernefortællinger og metaforer. Målet med opgøret er at vise, hvor og hvorfor det går galt med bullshit-sproget, og i stedet opfordre ledere og medarbejdere til at bruge et klart, uforstilt og uprætentiøst sprog, som andre forstår. ”Hvor vender man sig hen, når man skal oparbejde en etisk og kritisk refleksion over, hvad ledelsessproget har ført med sig? Og hvad gør man i fremtiden for at sikre klar og troværdig kommunikation? Med Farvel til business bullshit tilbyder Mikkel Toxvig relevante svar på de spørgsmål. Hans bog er en klar og kritisk erklæring om, at vi er på afveje, og at vi alt for længe har haft skyklapper på.” – Louise Dinesen, erhvervspsykolog, forfatter og autoriseret arbejdsmiljørådgiver WWW.AKADEMISK.DK

9

788750

059653

FArVEL TIL BUSINESS BULLSHIT

unik og ansvar dialog kunden i centrum excellent Vi er på en fælles rejse, hvor vi sejler i et blue ocean, sparker bolden til hjørne og lægger fortovet, mens vi går ...

Mikkel Toxvig

Agilitet

alignment

19 mm

153 mm

115 mm

Mikkel Toxvig FArVEL TIL

BUSINESs

BUlL

SHIT ET OPGØr MeD

klichéer, platheder OG opPusteT sprog AKADEMISK FORLAG

CITATER FRA BOGEN ”Bullshit er udsagn, hvor afsender er ligeglad med, om det, hun siger, er sandt eller falsk. Bullshit handler i stedet om at bluffe sig til status ved at bruge smarte begreber og udtryk, der overtaler, påvirker og vækker følelser, og som samtidig inkluderer eller udelukker andre. Som tendens er bullshit farlig, fordi den undergraver sprogets kernefunktion, som er, at det siger noget om verden. Med bullshit opløses den kernefunktion, fordi bullshit har en indbygget ligegyldighed over for verden.” ”Tager man det oppustede sprog for pålydende, er virksomheden typisk et altruistisk foretagende, som både redder planeten og skaber fuldstændig enestående produkter eller viden, som verden aldrig har set magen. Men ordene siger i sig selv kun ganske lidt om, hvordan ledere, medarbejdere og virksomheder reelt opfører sig.”


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.