Krabat 2

Page 1

Om mig

Hvad er dit fornavn?

Hvad er dit efternavn?

Hvor gammel er du?

Hvad er din adresse?

Hvor mange vokaler er der i dit fornavn?

Hvilke konsonanter er der i dit efternavn?

Hvilken øjenfarve har du?

Skriv en ting, du godt kan lide:

Skriv en ting, du er god til:

Skriv en ting, du gerne vil lære:

1 © Alinea KOPIERING FORBUDT
Hej!
2 © Alinea KOPIERING FORBUDT

På jagt efter et nyt hjem

Skriv de ord, der mangler i sætningerne.

betaleinsektersump bo æde ikke

Krabaterne er på rejse gennem skoven. De er .

bo

De leder efter et sted, hvor de kan .

Insekterne kommer til et sted med meget vand.

Sådan et vådt område i skoven kalder man en .

Pandora er en kødædende plante, der vokser i sumpen.

Hun vil slippe insekterne forbi.

Pandora siger, at insekterne skal for at komme forbi.

Men insekterne har ingen penge!

Pandora siger, at så må hun insekterne.

3 © Alinea KOPIERING FORBUDT
4 © Alinea KOPIERING FORBUDT

Pas på duften!

Læs teksten. Sæt kryds ved de rigtige svar.

Pandora er en sulten plante.

Hun udsender en dejlig duft for at lokke insekterne til sig.

Fluen Fiola og humlebien Hadi synes, det lugter godt.

De flyver mod Pandora.

Bing og Bong standser Fiola.

De standser også Hadi.

Men hvordan kan de standse Boris?

Hvad er Pandora?

⬜ en kødædende plante

⬜ en planteædende plante

⬜ en pakke

Hvad lokker Pandora med?

⬜ en sang

⬜ en god ven

⬜ en god duft

Hvilket slags dyr er Bing og Bong?

⬜ en måge

⬜ en krage

⬜ en regnorm

Hvem er den sidste, de må standse?

⬜ Bjørn

⬜ Benny ⬜ Boris

5 © Alinea KOPIERING FORBUDT
6 © Alinea KOPIERING FORBUDT

En god idé

Læs tegneserien på side 2, 4 og 6. Skriv nummer foran sætningerne, så fortællingen står i rigtig rækkefølge.

Fiola får en idé til, hvordan de kan standse Boris.

1

Pandora vil ikke slippe insekterne forbi.

Insekterne leder efter et sted at bo.

Bing og Bong forhindrer Fiola i at flyve hen til Pandora.

9

Insekterne har narret den grådige plante!

2

Insekterne kommer til en sump.

Pandora udsender en duft for at lokke dem til sig.

Insekterne laver en fælde.

Kuglen af lort, som Boris har i sin kurv, triller lige ind i

Pandoras gab.

7 © Alinea KOPIERING FORBUDT

Hvem er hvem?

Læs og farv. Skriv, hvad de hedder.

Fiola har et lilla halstørklæde.

Hun har vinger.

Hun har lange øjenvipper.

Hadi har også et halstørklæde.

Hans krop er gul og brun.

Han har en orange taske.

Boris bærer på noget tungt.

Han har en brun kurv på ryggen.

Hans krop er blå som havet.

8 © Alinea KOPIERING FORBUDT

Bing og Bong har begge to hjelm på hovedet.

Den ene hjelm er grøn.

Den anden hjelm har en anden farve.

Eno har fire øjne og otte ben.

Hans krop er lilla.

Øjnene er gule.

Pandora er ikke et insekt.

Hun har mange spidse tænder.

Hendes tunge er lyserød.

9 © Alinea KOPIERING FORBUDT

Sæt bogstaverne sammen

Hvilke ord kan du skrive med bogstaverne i skyen?

Sæt ring rundt om ja eller nej.

å m r e

er måge for Fiola mål stol Hadi ro bord Boris

o a l

t n

s

janej

janej

ja nej

janej janej janej janej

janej janej janej

janej

får lam Eno ål måle åre stå Bing Bong ring

janej janej

janej janej janej janej janej janej janej janej

10 © Alinea KOPIERING FORBUDT

Hvad kan det være?

Læs teksten, og gæt gåderne.

hjelm cykelskateboard blyant bold lineal

bold

Den er rund.

Den kan hoppe.

Den kan trille.

Du har den på hovedet.

Den beskytter dit hoved.

Du bruger den, når du cykler.

Du kan stå på det.

Det kan rulle.

Det har fire hjul.

Den kan være lang.

Den kan være kort.

Den måler noget.

Du kan sidde på den.

Den kan trille.

Den har to hjul.

Den kan være grå.

Den kan have farver.

Du kan skrive med den.

11 © Alinea KOPIERING FORBUDT

Alfabetet

Forbind bogstaverne.

Skriv de bogstaver, der mangler i alfabetet.

12 © Alinea KOPIERING FORBUDT
c d e f g h i j k l m n o p p r s t u v w x y z æ ø å
a b
c ef hij kl op p st uv xyzæø
a

Læs ordene. Skriv dem i alfabetisk rækkefølge.

Eno

æble

Hadi guld

Bing

Bong is Boris

ur popcorn Fiola ribs

under ærlig åre Pandora

Bing, Bong,

13 © Alinea KOPIERING FORBUDT
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.