Ny Staveraket, Morfemer 4

Page 1

TIL ELEVEN

Elsebeth Otzen og Randi Solvang

I dette øvehæfte skal du lære om adjektivers bøjningsendelser og om endelserne -ene og -ende, som lyder ens. Du vil lære, hvad de forskellige endelser betyder, og hvordan man kan skelne mellem -ene og -ende. Der er opgaver, hvor du skal bøje ordene, og opgaver, hvor du skal sætte de rigtige bøjningsendelser på rodmorfemer i sætninger og i tekster. Sådan kan du blive mere opmærksom på bøjningsendelser i din retskrivning.

4

TIL LÆREREN

I øvehæfterne Morfemer 1-4 øver eleven sig i at udnytte det morfematiske princip i komplekse ord. Morfemer er de mindste betydningsbærende enheder i sproget, og alle morfemer bærer en betydning. Eleven skal lære at identificere de enkelte morfemer og kende deres betydning for på den måde at blive en mere opmærksom staver. Øvehæfte Morfemer 4 til fase 4 i staveudviklingen handler om bøjningsendelsernes stavemåde og betydning. Her lærer eleven formelt at bøje adjektiver og funktionelt at skrive dem korrekt i sætninger og tekster. Da mange forveksler substantivets endelse -ene og verbets endelse -ende i lang tillægsform, vil eleven gennem arbejdet med dette hæfte også blive opmærksom på forskellen. Dermed bliver eleven en bedre staver. Ny Staveraket bygger på nyeste staveforskning og en fasemodel, som findes i lærerhæftet til Kortlægning, i lærervejledningen og på www.alinea.dk. God til specialundervisning.

9 788723 540508

alinea.dk

9788723540508_omslag.indd 1001

Morfemer 4 Dansk · Elevhæfte

06/07/2020 10.44Elsebeth Otzen og Randi Solvang

Navn: Klasse: Alinea 9788723540508_indhold.indd 1

06/07/2020 16.11


Ny Staveraket Morfemer 4 Dansk, Elevhæfte En titel i serien Ny Staveraket © Alinea Forfattere: Elsebeth Otzen og Randi Solvang Redaktør: Jesper Lyders Andersen Design: notation Photos: Shutterstock Trykt hos Livonia Print 1. udgave, 1. oplag 2020 ISBN: 978-87-23-54050-8

Alinea støtter børn og unge Alinea er en del af Egmont, som er Danmarks største mediekoncern. Egmont har fortalt historier i over 100 år, laver film i Oscarklasse og fortæller historier gennem nyheder, bøger og magasiner. Egmont er en dansk fond, som hvert år giver næsten 100 millioner kroner til børn og unge, der har det svært. Alinea.dk

9788723540508_indhold.indd 2

06/07/2020 16.11


FASE 4

G

MORFEMER 4

Adjektivers endelser Mit mål: Jeg kan stave bøjningsendelser korrekt i adjektiver. Brug denne stavestrategi: Sig ordet langsomt, og find rodmorfemet. Lyt efter bøjningsendelser. Adjektiver kaldes også tillægsord. Adjektiver lægger sig til substantiver og beskriver genstande, personer og begreber, fx rød, lille, venlig. Adjektiver har to bøjningsformer: • bøjning i køn, tal og bestemthed • gradbøjning

1. Bøjning i køn, tal og bestemthed Køn Rodmorfem Fælleskøn Intetkøn

Bestemthed

Tal Ental

Flertal

sjov

den sjove dag flere en sjov dag et sjovt år en sjov dag det sjove år sjove dage de sjove dage

frisk

den friske dag flere en frisk dag et frisk år en frisk dag det friske år friske dage de friske dage

2. Gradbøjning Rodmorfem

9788723540508_indhold.indd 3

1. grad

2. grad

3. grad

sjov

sjov

sjovere

sjovest

frisk

frisk

mere frisk

mest frisk

lang

lang

længere

længst

ung

ung

yngre

yngst

3 06/07/2020 16.11


FASE 4

G

1

MORFEMER 4

Adjektiver bøjet i køn 1. Bøj de tre adjektiver i køn. en

bluse

en

taske

et

hus

et

stakit

et

lys

det

hus

en

bus

den

helikopter

et

mærke

det

tøj

en

hest

den

dame

2. Skriv den rigtige form af adjektivet i sætningerne. 1. Det var meget klart, at han gik over for rød 2. Carl fik en ny

lys.

og pæn

skjorte til festen.

3. Sofie er en frisk

og meget klog

pige.

4. Rune fik et sød

jordbær, og Iris fik et sur

5. Det dansk

flag er rød

og hvid

6. Det svensk

flag er blå

og gul

æble. . .

4 9788723540508_indhold.indd 4

06/07/2020 16.11


FASE 4

G

2

MORFEMER 4

Adjektiver i køn, tal og bestemthed 1. Bøj adjektiverne i køn, tal og bestemthed. skarp    skarp    sund    sund    syg    syg Ental ubestemt

Ental bestemt

Flertal

1. et

spyd

det

spyd

de

spyd

2. en

kniv

den

kniv

de

knive

3. et

barn

det

barn

de

børn

4. en

pige

den

pige

de

piger

5. et

træ

det

træ

de

træer

6. en

kat

den

kat

de

katte

2. Find en fejl i hver sætning, og sæt X. Skriv det rigtige ord. 1. Min rige og populær onkel gav mig en tier til is. 2. Almas rigtig mor bor i USA med min bror. 3. Der var ikke brune sovs til hakkebøffen. 4. Der var 100 hvid kugler, men Else foretrak de røde. 5. Træernes blade var blevet gult efter den første frost. 6. Den ny cykel har flere gear end den gamle.

5 9788723540508_indhold.indd 5

06/07/2020 16.11


FASE 4

G

3

MORFEMER 4

Adjektiver i køn, tal og bestemthed Skriv den rigtige form af adjektiverne i kunsteventyret. Der var så dejlig

ude på landet; det var sommer, kornet

stod gul

, havren grøn

stakke nede i de grøn lang

, høet var rejst i enge, og der gik storken på sine

, rød

ben og snakkede ægyptisk,

for det sprog havde han lært af sin moder. Rundt om ager og eng var der stor

skove, og midt i skovene dyb

søer; jo, der var rigtignok dejlig

derude på landet! Midt

i solskinnet lå der en gammel dyb

kanaler rundt om, og fra muren og ned til

vandet voksede stor høj

herregård med

skræppeblade, der var så

, at lille

børn kunne stå oprejste

under de største; der var lige så vildsomt derinde, som i den tyk­keste skov, og her lå en and på sin rede; hun skulle ruge sine lille ællinger ud.... Endelig revnede det stor sagde ungen og væltede ud; han var så stor

æg. “Pip! pip!” og

styg

. Anden så på ham: “Det er da en forfærdelig

stor

ælling den!” sagde hun; “Ingen af de andre ser

sådan ud! Det skulle dog vel aldrig være en kalkunkylling! Nå, det skal vi snart komme efter! I vandet skal han...” Uddrag af Den grimme ælling af H.C. Andersen, 1843

6 9788723540508_indhold.indd 6

06/07/2020 16.11


FASE 4

G

4

MORFEMER 4

Adjektiver i flertal Bøj adjektiverne i ental intetkøn og i flertal. Ental

Flertal

Fælleskøn

Intetkøn

1. en ond konge

et

2. en pæn hat

ondt

onde

år

de

konger

et

hus

de

huse

3. en streng far

et

job

de

fædre

4. en klar dag

et

svar

de

svar

5. en rund vase

et

bord

de

borde

6. en fuld mand

et

mål

de

mænd

7. en brat side

et

fald

de

fald

8. en glad pige

et

barn

de

børn

9. en beskidt sko

et

job

de

sko

10. en smart bil

et

ur

de

ure

11. en fri entre

et

land

de

lande

12. en listig ræv

et

smil

de

ræve

7 9788723540508_indhold.indd 7

06/07/2020 16.11


FASE 4

G

5

MORFEMER 4

Adjektiver i flertal 1. Sæt ring om adjektivet, og skriv ordet i ental intetkøn.

1. bede brede bryde 2. spæne læne pæne 3. sløve støve prøve 4. runge tunge synge 5. gale

skrige snakke

6. snare klare svare

2. Skriv sætninger med de 6 adjektiver i flertal. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

8 9788723540508_indhold.indd 8

06/07/2020 16.11


FASE 4

G

6

MORFEMER 4

Adjektiver med endelsen -el, -en, -er Ord, der ender på -el, -en og -er mister e’et, når de bøjes i ental bestemt og i flertal.

Vælg selv substantiver, og skriv adjektivet i bestemthed og i flertal. Ubestemt ental 1. en enkel

Bestemt ental

enkel ret

den

enkle ret

Flertal de

2. et doven

det

de

3. en mager

den

de

4. et ækel

det

de

5. en moden

den

de

6. en sikker

den

de

7. et simpel

det

de

8. en sjælden

den

de

9. et munter

det

de

10. en ædel

den

de

11. et snæver

det

de

12. en åben

den

de

enkle retter

9 9788723540508_indhold.indd 9

06/07/2020 16.11


TIL ELEVEN

Elsebeth Otzen og Randi Solvang

I dette øvehæfte skal du lære om adjektivers bøjningsendelser og om endelserne -ene og -ende, som lyder ens. Du vil lære, hvad de forskellige endelser betyder, og hvordan man kan skelne mellem -ene og -ende. Der er opgaver, hvor du skal bøje ordene, og opgaver, hvor du skal sætte de rigtige bøjningsendelser på rodmorfemer i sætninger og i tekster. Sådan kan du blive mere opmærksom på bøjningsendelser i din retskrivning.

4

TIL LÆREREN

I øvehæfterne Morfemer 1-4 øver eleven sig i at udnytte det morfematiske princip i komplekse ord. Morfemer er de mindste betydningsbærende enheder i sproget, og alle morfemer bærer en betydning. Eleven skal lære at identificere de enkelte morfemer og kende deres betydning for på den måde at blive en mere opmærksom staver. Øvehæfte Morfemer 4 til fase 4 i staveudviklingen handler om bøjningsendelsernes stavemåde og betydning. Her lærer eleven formelt at bøje adjektiver og funktionelt at skrive dem korrekt i sætninger og tekster. Da mange forveksler substantivets endelse -ene og verbets endelse -ende i lang tillægsform, vil eleven gennem arbejdet med dette hæfte også blive opmærksom på forskellen. Dermed bliver eleven en bedre staver. Ny Staveraket bygger på nyeste staveforskning og en fasemodel, som findes i lærerhæftet til Kortlægning, i lærervejledningen og på www.alinea.dk. God til specialundervisning.

9 788723 540508

alinea.dk

9788723540508_omslag.indd 1001

Morfemer 4 Dansk · Elevhæfte

06/07/2020 10.44