Ny Staveraket, Lydfølgeregler 2

Page 1

Elsebeth Otzen og Randi Solvang TIL ELEVEN I dette øvehæfte skal du lære nogle regler for, hvordan stavning af vokaler ikke altid svarer til måden, de udtales på, og om regler for dobbeltkonsonant. Der er opgaver, hvor du skal skrive ikke-lydrette vokaler og lære om vokaltrappen, og der er opgaver, hvor du skal lære om dobbeltkonsonant. Sådan kan du blive bedre til at stave ord rigtigt.

3

TIL LÆREREN I øvehæftet Lydfølgeregler 2 til fase 3 i staveudviklingen øver eleven sig i at udnytte lydfølgeregler. Dermed får eleven viden om, hvordan bogstaver kan repræsentere forskellige lyde, afhængigt af hvilken sammenhæng de optræder i. Der er med andre ord fokus på betingede udtaler af ord. I dette øvehæfte lærer eleven om vokaltrappen og bliver sikker i stavning af ord med ikke-lydrette vokaler. Der er opgaver, hvor eleven arbejder med dobbeltkonsonant og lærer om lang og kort vokal. Ny Staveraket bygger på nyeste staveforskning og en fasemodel, som findes i lærervejledningen og på www.alinea.dk. God til specialundervisning.

9 788723 540447

alinea.dk

9788723540447_omslag.indd 1

Lydfølgeregler 2 Dansk · Elevhæfte

06/01/2020 15.18


Elsebeth Otzen og Randi Solvang

Navn: Klasse: Alinea 9788723540447_indhold.indd 1

07/01/2020 12.50


Ny Staveraket Lydfølgeregler 2 Dansk, Elevhæfte En titel i serien Ny Staveraket © Alinea Forfattere: Elsebeth Otzen og Randi Solvang Redaktør: Jesper Lyders Andersen Omslag og principdesign: n otation Illustration: Illustrafil Design: Lumina Datamatics Trykt hos Livonia Print 1. udgave, 1. oplag 2020 ISBN: 978-87-235-4044-7

Alinea støtter børn og unge Alinea er en del af Egmont, som er Danmarks største mediekoncern. Egmont har fortalt historier i over 100 år, laver film i Oscarklasse og fortæller historier gennem nyheder, bøger og magasiner. Egmont er en dansk fond, som hvert år giver næsten 100 millioner kroner til børn og unge, der har det svært. Alinea.dk

9788723540447_indhold.indd 2

07/01/2020 12.50


FASE 3

C

LYDFØLGEREGLER 2

Vokaler Mit mål: Jeg kan skrive ikke-lydrette vokaler korrekt.

Lydfølgeregel 3 Korte vokaler er ofte ikke-lydrette Korte vokaler glider ofte, så de må skrives et trin højere oppe på vokaltrappen, end de lyder. Foran to konsonanter er der ofte kort vokal. Kort vokal i fx find, hvor i lyder som /e/. Gå et trin op, og det skrives med i. Vokaltrappen i e

y

u

ø

o

æ

å

a Lang vokal i fx fin, hvor i lyder som /i/. Det skrives med i.

Et eksempel Fisk lyder som /e/, men skrives med i

i

Hest lyder som /æ/, men skrives med e

e æ

3 9788723540447_indhold.indd 3

07/01/2020 12.50


FASE 3

C

1

LYDFØLGEREGLER 2

Vokalerne i og e Sig ordet højt. Skriv de bogstaver, der mangler. Lyt, om den første vokal lyder som /i/ eller /e/, og skriv lyden. Lange vokaler:

Korte vokaler:

f

e

f

/

/

/

s

le

n

/

/

/

er /

/

/

e /

v /

pe /

t

ne /

/

/

ge /

/

r /

/

/

sk /

e

en

/

er

f /

/

4 9788723540447_indhold.indd 4

07/01/2020 12.50


FASE 3

C

2

LYDFØLGEREGLER 2

Forvekslingsord Læs sætningen højt. Skriv det rigtige ord.

1. Alle damerne havde fine 2. Jeg kan ikke fine

finde

hatte på. mine nøgler.

finde

3. Der blæste en kold vin 4. Han holdt af at drikke vin 5. Nu må du ikke pine

fra nordøst.

vind

fra Italien.

pinde

6. Vi har brug for små pine 7. Det der er mine

vind

hunden længere.

pinde

til bålet. gamle sko.

minde

8. Festen blev et mine

minde

for hele livet.

9. Den lille dreng havde et vanskeligt sin 10. Han glemte sin 11. Det er lige

sind

ligge

12. Tasken skal lige

ligge

sind

.

hue i toget. begyndt at regne. på sin plads.

5 9788723540447_indhold.indd 5

07/01/2020 12.50


FASE 3

C

3

LYDFØLGEREGLER 2

Bogstavet i 1. Sorter ordene. Lyt til den første vokal i.

kind

sidst

lige

skinner

pinse

pinje

bisse

bims

ris

sild

lilla

disse

rime

fik

midt

til

i lyder som /i/

i lyder som /e/

2. Sig en sætning med et af ordene til din makker.

6 9788723540447_indhold.indd 6

07/01/2020 12.50


FASE 3

C

4

LYDFØLGEREGLER 2

Vokalerne e og æ Sig ordet højt. Skriv de bogstaver, der mangler. Lyt, om den første vokal lyder som /e/ eller /æ/, og skriv lyden. Lange vokaler:

Korte vokaler:

g /

er

/

/

/

z

h /

s

ra /

/

/

/

/

re /

/

n /

e

/

/

get /

æ

e /

/

t /

/

k /

b

/

h /

/

7 9788723540447_indhold.indd 7

07/01/2020 12.50


FASE 3

C

5

LYDFØLGEREGLER 2

Bogstavet e 1. Sorter ordene. Lyt til den første vokal e.

femten

engel

scene

hende

penge

sele

fest

hente

kede

ven

bedre

bede

elev

nem

egetræ

flere

e lyder som /e/

e lyder som /æ/

2. Sig en sætning med et af ordene til din makker.

8 9788723540447_indhold.indd 8

07/01/2020 12.50


FASE 3

C

6

LYDFØLGEREGLER 2 i

En trappe

e

1. Læs ordet højt. Skriv den første vokals lyd.

vest

æ

/

/

kild

/

/

hvede /

/

pensel /

/

mælk

/

/

kiste

/

/

selv

/

/

sæl

/

/

vind

/

/

himmel /

/

klippe

/

/

vent

/

/

linje

/

klemme /

/

læse

/

/

/

2. Skriv vokalerne i, e eller æ i sangen. Jeg v

d en l

jeg siger ikke m den f et st

Ir

rkerede,

Og de to gamle l

r;

de flyver t

ndes på en h d, som

Jeg t

de

ngen s

den er der unger,

r.

jeg gør d

For r

rker,

t omkring.

nker nok, de m m

ven han v

rker,

ngent

ng.

lb

de,

og ungerne har dun.

og dr

ngen samle b

r.

De p

Men

ngen skal få v

de,

hvor l

rker

og r

pper, de har tunger, den er så lun.

den er.

9 9788723540447_indhold.indd 9

07/01/2020 12.50


FASE 3

C

7

LYDFØLGEREGLER 2

Krydsord med vokalerne i, e og æ

UH U

1

2

FRIKA-

...

3

4

Kodeord

1

2

3

4

10 9788723540447_indhold.indd 10

07/01/2020 12.50


Elsebeth Otzen og Randi Solvang TIL ELEVEN I dette øvehæfte skal du lære nogle regler for, hvordan stavning af vokaler ikke altid svarer til måden, de udtales på, og om regler for dobbeltkonsonant. Der er opgaver, hvor du skal skrive ikke-lydrette vokaler og lære om vokaltrappen, og der er opgaver, hvor du skal lære om dobbeltkonsonant. Sådan kan du blive bedre til at stave ord rigtigt.

TIL LÆREREN I øvehæftet Lydfølgeregler 2 til fase 3 i staveudviklingen øver eleven sig i at udnytte lydfølgeregler. Dermed får eleven viden om, hvordan bogstaver kan repræsentere forskellige lyde, afhængigt af hvilken sammenhæng de optræder i. Der er med andre ord fokus på betingede udtaler af ord. I dette øvehæfte lærer eleven om vokaltrappen og bliver sikker i stavning af ord med ikke-lydrette vokaler. Der er opgaver, hvor eleven arbejder med dobbeltkonsonant og lærer om lang og kort vokal. Ny Staveraket bygger på nyeste staveforskning og en fasemodel, som findes i lærervejledningen og på www.alinea.dk. God til specialundervisning.

9 788723 540447

alinea.dk

9788723540447_omslag.indd 1

Lydfølgeregler 2 Dansk · Elevhæfte

06/01/2020 15.18