Words 1, Elevhæfte/Web

Page 1

Dorte Gørtz, Lise Nyrop & Nelly Ø. Jacobsen

Digrafer

-ck sh wh

Stavelsestyper

/k/ /sj/ /w/

qu qu ch -ng

Lukket

not Stavelsestypen lukket stavelse har kun én vokal og mindst én ­konsonant til sidst. Det gør vokalen kort, som i ordet hat /hat/. l

Åben

no Stavelsestypen åben stavelse har kun én vokal, som står til sidst. Det gør vokalen lang, som i ordet he /he/. å Lang vokal udtales som sit navn i alfabetet.

/kw/ /tj/

Words er en nyudviklet serie læremidler til ­engelskundervisningen fra 3. klasse. Den henvender sig til alle elever, som skal lære at læse og stave på engelsk, men er særlig velegnet til ordblinde elever og elever med fonologiske ­vanskeligheder.

/ŋ/

Words bygger på lydmetoden Phonics, som systematisk støtter eleven i at koble bogstav og lyd sammen. Eleverne undervises i læse- og stavestrategier, der sætter dem i stand til at læse og stave på engelsk.

th

/ð/

th

/θ/

ph

/f/

-tch

/tj/

VOKAL- OG KONSONANTLYDE

I Words arbejder eleverne grundigt med engelske lyde og ­stavelsestyper. Når eleverne kan ­genkende de forskellige ­stavelsestyper, ved de, hvordan vokalerne udtales. Dermed bliver de bedre i stand til at læse og stave også ukendte ord. Words 1 har fokus på: • Koblingen mellem bogstav og lyd • Korte vokallyde • Stavelsestypen Lukket stavelse med kort vokal • Stavning af énstavelsesord • Læsning af ord og enkle sætninger • Digraferne -ck, qu, sh, ch, wh, th og -ng • Rim

Symboler

En gennemgående strategi i Words er den multisensoriske teknik tapping, hvor eleverne bruger fingerbevægelser til at fastholde bogstavernes lyde og rækkefølge i arbejdshukommelsen.

Nøgleord Repetition

Words består af to elevhæfter og en lærervejledning, som beskriver teorien bag materialet, og hvordan de enkelte opgaver skal udføres i praksis. Dertil kommer en række supplerende ­materialer til de elever, som har brug for ekstra træning. Materialerne findes på words.alinea.dk og tæller blandt andet lydopgaver, indlæste diktater, spil, og andre supplerende opgaver, som knytter sig til hvert kapitel i hæfterne.

Vær særligt opmærksom

9788723527127_omslag.indd 1001

Før- og efteropgaver

/a/

Viser bogstavets lyd i ­lyd-parentes Se video og hør lyd

9ISBN 788723 527127 978-87-2352712-7

sp-forlag.dk

¸

Engelsk · Elevhæfte · Web

Special-pædagogisk forlag

03/05/2019 11.38Dorte Gørtz, Lise Nyrop & Nelly Ă˜. Jacobsen

Words 1

Vokal- og konsonantlyde

Navn: Klasse:

9788723527127_indhold.indd 1

23/04/2019 15.34


Words 1 Vokal- og konsonantlyde Engelsk, Elevhæfte/Web En titel i serien Words © Special-pædagogisk Forlag – en del af Alinea 2019 Forfattere: Dorte Gørtz, Lise Nyrop og Nelly Ø. Jacobsen Redaktør: Katja Julia Heuser Forsidedesign: Notation Illustrationer: Gunhild Rød, Hans Møller Layout: Lumina Datamatics, Inc. Trykt hos: Livonia Print 1. udgave, 1. oplag 2019 ISBN 9788723527127

Webressourcer: words.alinea.dk

Alinea støtter børn og unge Alinea er en del af Egmont, som er Danmarks største mediekoncern. Egmont har fortalt historier i over 100 år, laver film i Oscarklasse og fortæller historier gennem nyheder, bøger og magasiner. Egmont er en dansk fond, som hvert år giver næsten 100 millioner kroner til børn og unge, der har det svært. Sp-forlag.dk

9788723527127_indhold.indd 2

23/04/2019 15.34


Indhold Kendte konsonanter 5 Korte vokaler

8

SĂŚrlige konsonanter

24

Digrafer

40

Oversigter

57

Ordlister

63

9788723527127_indhold.indd 3

23/04/2019 15.34


9788723527127_indhold.indd 4

23/04/2019 15.34


1

Kendte konsonanter

b d f g h l m n p s t v Disse 12 konsonanter udtales ens på dansk og engelsk, derfor kalder vi dem kendte.

1

Sig og skriv den første lyd

/b/

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

KOPIERING FORBUDT

10 / /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

 5 9788723527127_indhold.indd 5

23/04/2019 15.34


2

Læg mærke til udtalen og sæt streg

b m p

bagtungelyd

f v

halslyd

d l n t

næselyd

g tandlyd

s fortungelyd

m n

læbe-tandlyd

KOPIERING FORBUDT

h læbelyd

6  9788723527127_indhold.indd 6

23/04/2019 15.34


3

Sæt ring om den første lyd i ordet

n b m

n l m

b p m

n t l

h n l

k d g

p b m

s t h

nest • bat • hit • left • map • sip • gift • plum

KOPIERING FORBUDT

4

Find og sig konsonantens lyd 1

2

3

4

5

6

t

m

f

l

v

p

f

p

s

m

t

v

n

v

l

p

f

h

s

l

v

s

h

n

 7 9788723527127_indhold.indd 7

23/04/2019 15.34


2

Korte vokaler

Vokaler har både en kort og en lang udtale. Først skal du arbejde med den korte udtale og deres nøgleord. Udtal, læs og stav

a

8

Tap, læs højt og sæt streg

f a n

b a t

p a n

m a p

m a t

m a n

f a t

h a t

KOPIERING FORBUDT

1

/a/

9788723527127_indhold.indd 8

23/04/2019 15.34


2

Tap, læs højt og skriv

ma n

man

man

lap ant nap

3 mat hand

Tap, læs højt og oversæt

ma t

måtte

KOPIERING FORBUDT

sand sat måtte • sad • sand • hånd

9 9788723527127_indhold.indd 9

23/04/2019 15.34


4

pat hat

t a p

mat tan

  

fan

lap

ban sat

  

ham

  

tap

bat

ma p

  

map

Tap og skriv rim

kort • let banken • skinke • flagermus • et skød • en måtte • en vifte • at klappe • hat • solbrændthed • at forbyde • sad

Læs højt og sæt

   Dan has a map.

Dan has a bat.

Tam has a fan.   Nat has an ant.

Pam has a pan.   Dan pats his hat.

KOPIERING FORBUDT

5

10  9788723527127_indhold.indd 10

23/04/2019 15.34


Udtal, læs og stav

Udtalen af den korte vokal e lyder næsten som det danske æ.

e

6

/e/

Tap, læs højt og sæt streg

h e n

b e l t

n e t

t e n

l e f t

p e t

p e n

d e n

10

Sæt ord i rækkefølge

men

tent.

the

met

Ten

KOPIERING FORBUDT

in

11 9788723527127_indhold.indd 11

23/04/2019 15.34


Dorte Gørtz, Lise Nyrop & Nelly Ø. Jacobsen

Digrafer

-ck sh wh

Stavelsestyper

/k/ /sj/ /w/

qu qu ch -ng

Lukket

not Stavelsestypen lukket stavelse har kun én vokal og mindst én ­konsonant til sidst. Det gør vokalen kort, som i ordet hat /hat/. l

Åben

no Stavelsestypen åben stavelse har kun én vokal, som står til sidst. Det gør vokalen lang, som i ordet he /he/. å Lang vokal udtales som sit navn i alfabetet.

/kw/ /tj/

Words er en nyudviklet serie læremidler til ­engelskundervisningen fra 3. klasse. Den henvender sig til alle elever, som skal lære at læse og stave på engelsk, men er særlig velegnet til ordblinde elever og elever med fonologiske ­vanskeligheder.

/ŋ/

Words bygger på lydmetoden Phonics, som systematisk støtter eleven i at koble bogstav og lyd sammen. Eleverne undervises i læse- og stavestrategier, der sætter dem i stand til at læse og stave på engelsk.

th

/ð/

th

/θ/

ph

/f/

-tch

/tj/

VOKAL- OG KONSONANTLYDE

I Words arbejder eleverne grundigt med engelske lyde og ­stavelsestyper. Når eleverne kan ­genkende de forskellige ­stavelsestyper, ved de, hvordan vokalerne udtales. Dermed bliver de bedre i stand til at læse og stave også ukendte ord. Words 1 har fokus på: • Koblingen mellem bogstav og lyd • Korte vokallyde • Stavelsestypen Lukket stavelse med kort vokal • Stavning af énstavelsesord • Læsning af ord og enkle sætninger • Digraferne -ck, qu, sh, ch, wh, th og -ng • Rim

Symboler

En gennemgående strategi i Words er den multisensoriske teknik tapping, hvor eleverne bruger fingerbevægelser til at fastholde bogstavernes lyde og rækkefølge i arbejdshukommelsen.

Nøgleord Repetition

Words består af to elevhæfter og en lærervejledning, som beskriver teorien bag materialet, og hvordan de enkelte opgaver skal udføres i praksis. Dertil kommer en række supplerende ­materialer til de elever, som har brug for ekstra træning. Materialerne findes på words.alinea.dk og tæller blandt andet lydopgaver, indlæste diktater, spil, og andre supplerende opgaver, som knytter sig til hvert kapitel i hæfterne.

Vær særligt opmærksom

9788723527127_omslag.indd 1001

Før- og efteropgaver

/a/

Viser bogstavets lyd i ­lyd-parentes Se video og hør lyd

9ISBN 788723 527127 978-87-2352712-7

sp-forlag.dk

¸

Engelsk · Elevhæfte · Web

Special-pædagogisk forlag

03/05/2019 11.38


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.