Format 2 Elevbog/Web

Page 1Klasse

Mine tal

Yndlingstal

: Dato

Måned År :

Fornavn og efternavn

Øverst Tegn eller indsæt foto i billedrammen. Skriv for- og efternavn samt antal bogstaver i det fulde navn. Skriv klokkeslæt for sengetid morgen og aften. Skriv fødselsdato, yndlingstal og klasse i de øvrige felter.

9788723526649_indhold.indd 1

Antal bogstaver

Nederst Til hvert kapitel lyttes til en historie, hvor der skal løses forskellige gåder. Skriv resultatet af gåden for historien til kapitel 1 i den første ramme, resultatet af gåden fra kapitel 2 i den anden ramme osv. Først når alle rammerne er udfyldt, findes kodeordet, der skrives på stregerne. KOPIERING FORBUDT

1 08/05/2018 15.08


Tivoli

1 Tæl og skriv antallet af besøgende Sted Lykkehjul Antal

Rutsjebane

Ballongynger

Vikingeskibe

Galopbane

=5

I alt Introtegning Benyt introhistorien og introtegningen som afsæt for en fælles samtale om statistik, chance og kombinatorik.

1 Tæl antallet af besøgende ved at sætte en streg for hver person. Tæl derefter det samlede antal besøgende ved hver forlystelse.

2 KOPIERING FORBUDT

9788723526649_indhold.indd 2

08/05/2018 15.08


Læringsmål Jeg skal kunne ordne data i tabeller og diagrammer.

Jeg skal kunne stille spørgsmål og svare.

Jeg skal kunne vurdere chance.

Jeg skal kunne finde og tælle kombinationer.

Chancen for blå er lige.

IB og BI.

2 Indtegn antal besøgende i diagrammet

KOPIARK

1-2

Antal

30

VIDEN OM

28

Søjlediagram viser med højden på søjler, hvor mange der er af hver.

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6

Vi bygger de fem søjler.

4 2 Lykkehjul

Rutsjebane Ballongynge Vikingeskibe Galopbane

3 Stil spørgsmål til søjlediagrammet Hvor mange færre kører i rutsjebane end i vikingeskibe?

alle

Flest Færrest Færre end Flere end Lige mange

Spørgsmål: 2 Afkryds antal ting på samtalebilledet i søjlediagrammet. Aflæs søjlerne og skriv antallet. Byg efterfølgende søjlerne med centicuber. Optil centicubestængerne, så de danner et søjlediagram.

3 Stil spørgsmål til søjlediagrammet både til hele klassen og til grupper. Benyt ord fra ordlisten. Omsæt spørgsmålene til regnehistorier med FotoMat. Benyt hjælpesætningen fra format.alinea.dk.

3

KOPIERING FORBUDT

9788723526649_indhold.indd 3

08/05/2018 15.08


4 Aflæs, indtegn og skriv antal besøgende Besøgende

Børn 3-11 år

Voksne 12-64 år

Pensionister 65+

200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Mandag

Tirsdag

Ballongynger Mandag

Onsdag

Torsdag

Børn

Fredag

Voksne

Lørdag

Pensionister

Søndag

I alt

120

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

190 170 50 0

90 10

Hele ugen

4

4 Aflæs antallet af børn, voksne og pensionister for hver ugedag i søjlediagrammet og indsæt tallene i skemaet. Tegn derefter de manglende oplysninger i diagrammet ud fra skemaet. Find til sidst ballongyngernes samlede antal besøgende for hver ugedag. Brug evt. en lommeregner

til udregningerne. Skriv regnehistorier i FotoMat til diagrammet og skemaet. Benyt hjælpesætningen fra format.alinea.dk.

KOPIERING FORBUDT

9788723526649_indhold.indd 4

08/05/2018 15.08


5 Tegn og farv antal besøgende i de to diagrammer Besøgende 450

50

50

50

50

50

50

400

3-4

50 50

50

50

50

KOPIARK

50

50

50

50

350

50

50

300

50

50

50

50

250

50

50

200

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

50

50

50

150

Ugedag Man

Tirs

Ons

Tors

Fre

Lør

Søn

6 Vurder, hvad der er sandt eller falsk

alle

Sandt 1

Der er flest besøgende i Tivoli om søndagen.

2

Om onsdagen er der flere end 200 børn.

3

Der er færrest pensionister om onsdagen.

4

Der er færre børn end voksne om torsdagen.

5

I weekenden er der flere børn end voksne.

6

Der er færrest besøgende, når det lyner.

Falsk

7 5 Indtegn pinde i diagrammet for hver ugedag svarende til det samlede antal besøgende i ballongyngerne. Farv derefter felterne i cirkeldiagrammet i forskellige farver svarende til antallet af besøgende for hver ugedag.

6 Vurder parvis et udsagns sandhedsværdi et ad gangen og saml op efterfølgende i klassen.

5 KOPIERING FORBUDT

9788723526649_indhold.indd 5

08/05/2018 15.08


7 Beregn, hvor meget der skal betales i entré BILLET

1 voksen

2 voksne

3 voksne

4 voksne

60 kr. 100 kr.

0 børn 1 barn

HVAD NU HVIS En familiebillet koster 200 kr. Hvor mange personer skal man være, før det kan betale sig?

2 børn 3 børn

8 Undersøg, om et turpas kan betale sig Kr. 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 4×

LET

BIL

as

hi Mat

60

LET

BIL

n

istia

Chr

LET

BIL

rine

Kath

ip Phil

7 Beregn entrepriserne og udfyld tabellen.

6

LET

BIL

LET

BIL

e

is Lou

LET

BIL

er Oliv

LET

BIL

ne

o Sim

LET

BIL

as

m Tho

10×

LET

BIL

at Mur

11×

LET

BIL

Personer

than

a Jon

8 Indtegn søjler svarende til den samlede pris for hvert barns billetter. Indtegn derefter en vandret linje, der viser, hvad et turpas koster. Markér med en glad eller sur mund ud for hvert barn, om det kan betale sig at købe turpas eller ej. Brug evt. lommeregner til beregningerne.

KOPIERING FORBUDT

9788723526649_indhold.indd 6

08/05/2018 15.08


9 Placer på flest mulige måder

På hvor mange måder kan vi sidde i rutsjebanevognen?

3

10 Farv vognene i forskellig rækkefølge VIDEN OM Kombinatorik er antallet af måder, noget kan sættes sammen på.

HVAD NU HVIS

11 Byg forskellige tog

9 Gå sammen i grupper af tre. Placer jer på flest mulige forskellige måder på to stole. Skriv med bogstaverne A, B og C de forskellige muligheder. 10 Farv forskellige kombinationer af vogntog med farverne gul, rød og grøn. Hver farve må kun bruges en gang i hvert tog.

Hvor mange muligheder er der i alt, hvis den samme farve må være med flere gange?

11 Byg forskellige tog med farverne gul, rød, grøn og blå med centicuber. Den samme farve må kun bruges en gang i hver opgave. Farv derefter løsningerne i bogen.

7

KOPIERING FORBUDT

9788723526649_indhold.indd 7

08/05/2018 15.08


12 Leg ”Popkorn” og vurder chancen

alle

I skal skrive tallene 1, 2 eller 3 på hver papirlap.

Vurder og skriv tallet med den største chance

Sæt streg til tallenes chance

Optælling af tal på popcorn Sæt streger

efter 10 sek.:

1-taller

efter 30 sek.:

2-taller

efter 1 minut:

3-taller

Samlet antal

Lige chance

1 -taller 2 -taller

Stor chance

3 -taller

13 Træk og vurder fordelingen af 3 farver

2

Lille chance

KOPIARK

5

6. træk er gul, jeg lægger den tilbage i strømpen og sætter et kryds ved den gule.

Farv og skriv gæt på fordelingen Farv og skriv fordelingen i sokken

8

12 Skriv hver især et af tallene 1, 2 eller 3 på fire sedler. Krøl og kast sedlerne. Fold sedlerne ud, læs tallet, krøl sedlen sammen og kast igen. Efter 10 sekunder: Skriv i bogen det tal, som I mener forekommer hyppigst. Gentag og vurder igen efter 30 og 60 sekunder. Saml op ved optælling af alle sedlerne.

13 Den ene vælger 10 centicuber i tre farver. Læg dem i en sok og farv de hvide centicuber. Den anden trækker en centicube ad gangen, markerer trækket og lægger den tilbage. Gentag i alt 10 gange. Lad den anden gætte fordelingen i sokken. Tøm sokken og tæl fordelingen af centicuber. Sammenlign gæt og fordeling. Byt roller.

KOPIERING FORBUDT

9788723526649_indhold.indd 8

08/05/2018 15.08


14 Gæt og afprøv, om der er lige stor chance

KOPIARK

6

2

Gæt

Resultat

ialt

Gæt

30

Resultat

Gæt

Resultat

ialt

15 Vurder, om farverne har lige stor chance

30

KOPIARK

7

ud af

ud af

ud af

ud af

ud af

ud af

ud af

ud af

14 Anvend spinner fra kopiark eller i GeoGebrafilen. Gæt først og afmærk derefter, om chancen er lige eller ej. Drej og optæl spinnerens udfald 30 gange. Vurder og afmærk, om chancen er lige eller ej.

15 Vurder og skriv, hvor stor chancen er for at vinde på farverne. Den sidste spinner farves, således at chancen bliver lige stor for hver farve.

9 KOPIERING FORBUDT

9788723526649_indhold.indd 9

08/05/2018 15.08


16 Undersøg klassens vaner i Tivoli

alle

Hvor mange gange har I besøgt Tivoli?

17 Lav egne undersøgelser

2

Spørgsmål: Ja Nej Ved ikke

Spørgsmål: Ja Nej Ved ikke

18 Find opgaven, der passer

alle

KOPIARK

8-13

Her! Lykkehjul med stor chance for hvid.

10

16 Lyt til lærerens spørgsmål. Stil jer på række efter svar, så klassen danner et søjlediagram. Læreren tager et foto. Gentag med et nyt spørgsmål. Fremlæg på skift klassens svar ud fra de fremstillede diagrammer. 17 Bestem og skriv et spørgsmål, som kan besvares med enten ja/nej/ved ikke. Stil spørgsmålet til klassekammeraterne og udfyld tabellen. Gentag.

18 Alle får individuelt eller parvis et svar/facit hos læreren. Løb herefter ud og find den tilhørende opgave blandt lommefliserne. Der løbes tilbage til læreren med svar/facit og bogstavet i opgavebrikkens hjørne. Hvis det er rigtigt, fås et nyt svar/facit. Gentag, indtil aktiviteten afsluttes efter et givet tidsrum.

KOPIERING FORBUDT

9788723526649_indhold.indd 10

08/05/2018 15.08


19 Find på opgaver om sandsynlighed Kombinatorik

2

Chance

MIT

Projekt - Tivoliboder

KOPIARK

14-16

Hest nr. 3 vinder. Min tivolibod

19 Skriv dine egne opgaver, der handler om kombinatorik, på venstre side i minibogen eller i FotoMat og lad en anden løse dem. Du kan få ideer fra opgave 9 eller 10. Skriv dine egne opgaver om chance på den højre side af minibogen. Du kan få ideer fra opgave 14 eller 15.

Min gevinstplakat

Projekt – Tivoliboder I skal i fællesskab bruge det, som I har lært i kapitlet om chance, til jeres egne tivoliboder. Læs tegneserien, benyt kopiarkene og skriv/tegn i rammerne nederst på jeres tivolibod og gevinstplakat.

11

KOPIERING FORBUDT

9788723526649_indhold.indd 11

08/05/2018 15.08


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.