Ord 2. Lydrette flerstavelsesord

Page 1

Mikael Højbjerg, Thomas Mose, Birgit Dilling Jandorf og Inga Thorup Thomsen

2

ORD BESTÅR AF ORD ORD ORD ORD ORD ORD

1 2 3 4 5

LYDRETTE ENSTAVELSESORD LYDRETTE FLERSTAVELSESORD VOKALLYDE RØDDER ENDELSER LÆRERVEJLEDNING

Tap enstavelsesord

LYDRETTE FLERSTAVELSESORD

lås

l

Ord er et undervisningsmateriale til elever med ordblindhed eller fonologiske vanskeligheder. Med andre ord henvender materialet sig specifikt til elever, som er testet i enten ’gul’ eller ’rød’ kategori i Den tværgående ordblindetest (www.ordblindetest.nu). Herudover kan materialet naturligvis også anvendes til elever, som er vurderet ordblinde på baggrund af andre relevante tests. Ord kan anvendes fra 3. klasse og fremefter. Materialet er også velegnet til OBU (ordblindeundervisning for voksne), fordi det arbejder systematisk med både skriftens principper for lyde og med skriftens princip for morfemer.

å

lås

s

Tap flerstavelsesord

I Ord undervises eleverne i tre relevante ordlæse- og stavestrategier med det formål at bibringe dem solide og overskuelige strategier til at læse og stave ord.

kanon

En grundlæggende strategi i Ord er den multisensoriske teknik, ’tapping’, der hjælper eleverne med at fastholde bogstavernes lyde i arbejdshukommelsen. Herudover giver strategien eleverne en taktil/kinæstetisk fornemmelse for syntese, altså at lydene kan samles til en sammenhængende lydstreng i form af stavelser og ord. Ord understøtter elevernes brug af læse-skriveteknologier som fx ordforslagsprogrammer, fordi læse- og stavestrategierne i Ord gør det lettere for eleverne at vælge fx den rigtige bøjningsform eller den rigtige vokal. Ord er udviklet af Mikael Højbjerg, Thomas Mose, Birgit Dilling Jandorf og Inga Thorup Thomsen.

k

a

n

o

ka

n

non

ka - non ISBN 978-87-23-51703-6

9

788723

517036

alinea.dk

Dansk · Elevhæfte 9788723517036_omslag.indd 1

06/09/2019 08.40Mikael Højbjerg, Thomas Mose, Birgit Dilling Jandorf og Inga Thorup Thomsen

Ord 2

Lydrette flerstavelsesord

Navn: Klasse:

9788723517036_indhold.indd 1

17/04/2018 08.47


Ord 2 Lydrette flerstavelsesord Dansk · Elevhæfte En titel i serien Ord Forfattere: Mikael Højbjerg, Thomas Mose, Birgit Dilling Jandorf og Inga Thorup Thomsen Redaktør: Jesper Lyders Andersen Forsidedesign: Notation Layout: Anne Juulsgaard Illustrationer: Anne Juulsgaard © Alinea 1. udgave, 4. oplag 2019 ISBN 978-87-23-51703-6 Trykt hos Livonia Print

Alinea støtter børn og unge Alinea er en del af Egmont, som er Danmarks største mediekoncern og blandt andet omfatter Lindhardt og Ringhof, Carlsen, Nordisk Film og TV2 i Norge. Egmont er en fond, som støtter børn og unge til et bedre liv. Siden 1920 er der uddelt 2,8 milliarder kroner. alinea.dk

9788723517036_indhold.indd 2

06/09/2019 08.38


Indhold OpmÌrksomhedsøvelser 6 Tap og trÌn lydrette ord To stavelser uden konsonantklynger 14 To stavelser med konsonantklynger 28 Tre stavelser 36 Fire stavelser 44 Evaluering 52 Ordliste 56

3

9788723517036_indhold.indd 3

17/04/2018 08.47


9788723517036_indhold.indd 4

17/04/2018 08.47


Opmærksomhedsøvelser

9788723517036_indhold.indd 5

17/04/2018 08.47


Sig vokalens lyd. Skriv vokalen.

a e a

i

o u y æ ø å

i e æ a

2

y ø u o å

Sig ordet. Sig ordet i stavelser. Skriv tallet for den rigtige e-lyd.

1

ben

abe

3

løve

lego

hue

rose

KOPIERING FORBUDT

1

6

9788723517036_indhold.indd 6

17/04/2018 08.47


3

Sig ordet. Sig ordet i stavelser. Skriv vokalerne.

KOPIERING FORBUDT

a e

7

9788723517036_indhold.indd 7

17/04/2018 08.47


4

Sig ordet. Sig ordet i stavelser. Find vokalerne.

a e i o u y æ ø KOPIERING FORBUDT

å

8

9788723517036_indhold.indd 8

17/04/2018 08.47


5

Sig ordet. Sig ordet i stavelser. Skriv vokalerne.

o i o

6

Sig konsonantens lyd. Skriv konsonanten.

b c d f g h j k l m b KOPIERING FORBUDT

n p q r s t v w x z

9

9788723517036_indhold.indd 9

17/04/2018 08.47


Find konsonanter. Sig konsonanternes lyde.

s

y

i å

u l

a b

v

r

8

g o

m

f j

n

h

æ

d t

k

p ø

e

Sig ordet. Sig ordet i stavelser. Find den konsonant, ordet starter med.

v

k

g

m

h

l

b

s

KOPIERING FORBUDT

6

10

9788723517036_indhold.indd 10

17/04/2018 08.47


9

Sig ordet. Sig ordet i stavelser. Skriv den konsonant, ordet slutter pĂĽ.

KOPIERING FORBUDT

l

11

9788723517036_indhold.indd 11

17/04/2018 08.47


Mikael Højbjerg, Thomas Mose, Birgit Dilling Jandorf og Inga Thorup Thomsen

2

ORD BESTÅR AF ORD ORD ORD ORD ORD ORD

1 2 3 4 5

LYDRETTE ENSTAVELSESORD LYDRETTE FLERSTAVELSESORD VOKALLYDE RØDDER ENDELSER LÆRERVEJLEDNING

Tap enstavelsesord

LYDRETTE FLERSTAVELSESORD

lås

l

Ord er et undervisningsmateriale til elever med ordblindhed eller fonologiske vanskeligheder. Med andre ord henvender materialet sig specifikt til elever, som er testet i enten ’gul’ eller ’rød’ kategori i Den tværgående ordblindetest (www.ordblindetest.nu). Herudover kan materialet naturligvis også anvendes til elever, som er vurderet ordblinde på baggrund af andre relevante tests. Ord kan anvendes fra 3. klasse og fremefter. Materialet er også velegnet til OBU (ordblindeundervisning for voksne), fordi det arbejder systematisk med både skriftens principper for lyde og med skriftens princip for morfemer.

å

lås

s

Tap flerstavelsesord

I Ord undervises eleverne i tre relevante ordlæse- og stavestrategier med det formål at bibringe dem solide og overskuelige strategier til at læse og stave ord.

kanon

En grundlæggende strategi i Ord er den multisensoriske teknik, ’tapping’, der hjælper eleverne med at fastholde bogstavernes lyde i arbejdshukommelsen. Herudover giver strategien eleverne en taktil/kinæstetisk fornemmelse for syntese, altså at lydene kan samles til en sammenhængende lydstreng i form af stavelser og ord. Ord understøtter elevernes brug af læse-skriveteknologier som fx ordforslagsprogrammer, fordi læse- og stavestrategierne i Ord gør det lettere for eleverne at vælge fx den rigtige bøjningsform eller den rigtige vokal. Ord er udviklet af Mikael Højbjerg, Thomas Mose, Birgit Dilling Jandorf og Inga Thorup Thomsen.

k

a

n

o

ka

n

non

ka - non ISBN 978-87-23-51703-6

9

788723

517036

alinea.dk

Dansk · Elevhæfte 9788723517036_omslag.indd 1

06/09/2019 08.40


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.