Page 1


Na pamiątkę tym wszystkim, dla których z jakiegoś powodu ważna jest nasza Szkoła


4 —– 5


o

8 —– 9

ddajemy w Państwa ręce album, w którym przedstawiamy najistotniejsze wydarzenia i informacje prezentujące specyfikę i kondycję artystyczną naszego liceum w 110 rocznicę jego powstania. Kilka lat temu w gronie nauczycieli zdecydowaliśmy, że rok 1903, w którym powstała w Nałęczowie Szkoła Instruktorów Koszykarskich, a dwa lata później Szkoła Instruktorów Zabawkarskich, będzie tym, od którego zaczniemy datować historię naszej Szkoły. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu przywracamy pamięć o ludziach, którzy swoją ciężką pracą, determinacją i zaangażowaniem przyczynili się do powstania, utrwalania oraz kontynuowania artystycznych i kulturowych wartości zarówno w Szkole, ale również na terenie Nałęczowa i jego okolic. Należą do nich założyciele placówki, doktorzy Chełchowski i Malewski, kolejni dyrektorzy: Jan Żylski, Mieczysław Pazura, Michał Pudełko, Jan Marek, Maria Przechodzka i Stanisław Sołtys oraz bardzo wielu wspaniałych pedagogów i innych pracowników Szkoły. Nie mogę w tym miejscu pominąć postaci wybitnego artysty malarza – Piotra Kmiecia, wieloletniego dyrektora do spraw artystycznych w naszej Szkole, znakomitego pedagoga, założyciela i kuratora utworzonej przez niego w 1976 roku szkolnej „Małej Galerii”, o której sam pisze na łamach tego katalogu. Czas płynie nieubłaganie, podąża swoim własnym torem. Minęło pięć lat od poprzedniego jubileuszu. Przyszedł więc moment na refleksje i podsumowania. Każde pokolenie inaczej wspomina swoją Szkołę. Pamiętamy, że początki nie były łatwe chociażby z tego powodu, że mieściła się w różnych willach Nałęczowa. Wyposażenie placówek było niewystarczające, ale radość tworzenia rekompensowała wszystkie niedostatki dnia codziennego. Na szczęście czas „głodu i chłodu” minął i w 1966 roku oddano do użytku budynek, w którym dzisiaj znajduje swoje miejsce Liceum Plastyczne im. Józefa Chełmońskiego. Obiekt, jak na ówczesne, ale i dzisiejsze czasy jest niezwykle nowatorskim, modernistycznym rozwiązaniem architektonicznym. Zaprojektował go wybitny polski architekt prof. Marek Leykam. Codzienne życie Szkoły przypomina cykl czterech pór roku, które swą niezmienną specyfiką zmian, za każdym razem na nowo urzekają. Są piękne w swej powtarzalności. Wrześniową „wiosną” Szkoła budzi się do życia. Na początku niezbyt spiesznie. Rozleniwiona wakacyjnym odpoczynkiem jest bardzo ciekawa spotkania z uczniami po wakacyjnej przerwie. Ze spokojem czeka na pełną wrażeń i emocji grupę młodzieży,


Od września 2007 roku pełnię obowiązki dyrektora Szkoły i od samego początku postawiłem przed sobą kilka najważniejszych celów. Po pierwsze, co oczywiste, to utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Po drugie – przywrócenie do stanu świetności budynku Szkoły i znacznego poprawienia warunków bytowych uczniów i pracowników. Po trzecie – zaproszenie do Szkoły uczniów niepełnosprawnych ruchowo, aby mogli kontynuować naukę i zdobyć ważny i atrakcyjny zawód plastyka, a co za tym idzie możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Po czwarte – uratowanie od zawalenia i dalszej dewastacji oraz przywrócenie dawnej świetności zabytkowej willi „Marianówka”, w której z czasem chciałbym zorganizować Międzynarodowy Ośrodek Plenerowy. Po piąte – zorganizowanie i zbudowanie na terenie Szkoły „Manufaktury”, w której produkowane byłyby krótkie serie mebli z drewna i wikliny oraz zabawek z drewna i tkanin. Po szóste – nawiązanie długofalowej współpracy z instytucjami w kraju i za granicą zajmującymi się designem. Po siódme – budowanie integracji między naszą Szkołą, a ośrodkami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi. Do ostatniej chwili zwlekałem z oddaniem tego tekstu do druku. Czekałem aż potwierdzą się informacje ważne dla naszej Szkoły. Okazało się, że możemy rozpocząć współpracę z ważnymi norweskimi partnerami. W ramach tej współpracy planujemy zrealizowanie projektu, zakładającego wzajemną wymianę młodzieży, skierowaną na realizację zadań w zakresie projektowania i wykonywania współczesnych form użytkowych. Działania te prowadzone będą w odniesieniu do tradycji kulturowej kraju i regionu oraz tradycyjnego i cyfrowego procesu przygotowania prototypu do produkcji nisko i wysokonakładowej, realizowanej w przyszkolnej Manufakturze. Czy nasze plany uda się zrealizować, czas pokaże. Mam nadzieję, że oglądanie tego albumu sprawi Państwu miłą niespodziankę, a on sam będzie ważną pamiątką w domowym księgozbiorze. Do albumu dołączamy płytę CD, na której umieściliśmy nadesłane przez Państwa teksty i zdjęcia oraz elektroniczną wersję poprzedniego jubileuszowego katalogu wydanego w 1998 r. Na płycie umieściliśmy również znaczną część fotografii pochodzących z czarnobiałych negatywów, które odkryliśmy w szkolnym archiwum. Niestety, nie znamy autorów tych zdjęć, ale mamy nadzieję, że opublikowanie tych prac stanie się dla ich autorów, a także i dla nas miłym zaskoczeniem. ​​ Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do wydania naszego katalogu. Specjalne podziękowania kieruję pod adresem Pana Konrada Rządowskiego, który jest autorem układu graficznego i przygotowania do druku całego katalogu oraz projektu nowego logo szkoły. Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi Piotrowi Kmieciowi i Panu Łukaszowi Głowackiemu za bezcenne rady dotyczące tego wydawnictwa. Dyrektor Szkoły

10 —– 11

tę znaną i tę, która przychodzi do niej po raz pierwszy. Ten stan euforii trwa kilka dni po rozpoczęciu roku szkolnego. Jednak gwar rozmów z biegiem dni powoli cichnie i rozpoczyna się okres zmagania z wieloma szkolnymi obowiązkami. Nasza młodzież pod opieką doświadczonej kadry pedagogicznej realizuje czteroletni cykl kształcenia na poziomie liceum ogólnokształcącego. Po jego zakończeniu ma możliwość przystąpienia do egzaminu dyplomowego i maturalnego. W tym samym czasie uczniowie realizują program nauczania przedmiotów artystyczno-zawodowych w dwóch specjalnościach: meblarstwa i projektowania zabawek – jako jedyna Szkoła w Polsce kształcimy uczniów w tej specjalizacji. Ten unikatowy kierunek realizowany jest od 110 lat. Aby sprostać wymaganiom programu nauczania, w początkowej fazie uczniowie przygotowują koncepcyjne projekty swoich prac. Wykonują je ręcznie na papierze przy pomocy tradycyjnych narzędzi: ołówka, linijki itp. W realizacji tego zadania bardzo pomagają doświadczenia zdobyte na lekcji rysunku i malarstwa, rzeźby i podstaw projektowania. Dzięki nim w pełniejszy sposób przedstawiana jest idea projektu, jego forma i funkcja. Następnie wykonywany jest rysunek roboczy w określonej skali, niezbędny do określenia ilości materiału, z którego ma być wykonany obiekt oraz określenia jego kształtu. Przychodzi czas na szkolne grudniowe „lato”. Wraz z pierwszymi płatkami śniegu spadającymi na opadłe, złocące się jeszcze liście, realizowane są kolejne etapy projektu. Nadszedł moment wyboru odpowiednich materiałów, z których uczniowie wykonają swoje prace. W Szkole stosujemy przede wszystkim surowce naturalne, takie jak drewno iglaste i liściaste, wiklina i różnego rodzaju naturalne tkaniny. To okres najbardziej wytężonej pracy, która pozwala uczniom w pełni poznać specyfikę i charakter wybranej specjalizacji. Każdy ma do wykonania mnóstwo zadań i czynności, które pod koniec pracy składają się w piękną całość. Nauka w Szkole nie należy do najłatwiejszych. Wymaga od uczniów wiele trudu i poświęcenia. Ale cierpliwość i determinacja w dążeniu do wybranego celu, przynoszą w późniejszym okresie znakomite rezultaty. Bo tak naprawdę, to dzięki świadomemu podejmowaniu decyzji dotyczących relacji pomiędzy projektem, a jego realizacją, bardzo silnie kształtuje się świadomość późniejszych młodych artystów – naszych absolwentów. Liczne nagrody i wyróżnienia otrzymywane przez uczniów i nauczycieli oraz szereg wystaw organizowanych w bardzo wielu miejscach w kraju i za granicą, są tego najlepszym dowodem. Kwietniową „jesienią” w Szkole odczuwalny jest delikatny niepokój związany ze zbliżającymi się egzaminami dyplomowymi i maturalnymi. Uczniowie klas czwartych kończą naukę i przygotowują się do trudnego w ich życiu etapu, który zweryfikuje ich umiejętności i wiedzę. Maj to również czas plenerów i różnych wycieczek, a także moment intensywnej pracy przy realizacji zadań, których zakończenie przypada pod koniec roku szkolnego. W czerwcu cykl nauki dobiega końca i pozostaje tylko rozdanie promocyjnych świadectw i nagród. Potem w Szkole zapada cisza… Lipiec i sierpień to dla nas okres „zimowego” spokoju i zbierania sił na kolejny rok szkolny. W tym czasie Szkoła odpoczywa. Czasami wykonywane są większe lub mniejsze prace remontowe, abyśmy z początkiem kolejnego roku mogli godnie przyjąć kolejnych gości. W tym miejscu wypada mi napisać o długich przygotowaniach do bardzo ambitnego zadania, jakim jest „Remont i termomodernizacja szkoły i zabytkowej willi „Marianówka”. W 2013 roku dzięki finansom pozyskanym od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planujemy rozpocząć powyższe działania. Zakończenie prac planowane jest na rok 2014-15 i mam nadzieję, że mimo pojawiających się trudności, tak się stanie.


19 05

19 07

19 09

19 11

19 12

19 14

19 17

19 24

19 29

z inicjatywy nałęczowskich lekarzy, Kazimierza Chechłowskiego i Bronisława Malewskiego powstaje „Szkoła Instruktorów Koszykarskich w Nałęczowie”

powstaje kolejna szkoła - „Szkoła Instruktorów Zabawkarskich im. J.Blocha”

patronat nad szkołami przejmuje Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, jego prezesem był wówczas Karol Benni, lekarz i miłośnik Nałęczowa

od tego roku, szkoły występują również pod wspólną nazwą „Szkoła Instruktorów Przemysłu Ludowego’

szkoły przeprowadzają się do nowego gmachu w „Wąwozach” („Starówki”) zaprojektowanego przez Jana Koszczyc-Witkiewicza, został on zbudowany z funduszy TPPL oraz darowizn, utworzono wtedy również „Szkołę Przemysłu Drzewnego”

powstanie „Szkoły Instruktorów Rzeźby w Drewnie” pod kierownictwem Jana Żylskiego, absolwenta ASP w Petersburgu oraz Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem

prace uczniów „Szkoły Instruktorów Rzeżby w Drewnie” otrzymują dyplom uznania na wystawie w Petersburgu, a Jan Żylski za kierowanie szkołą i prace własne otrzymuje złoty medal, niestety latem następuje przerwanie działalności szkół w związku z wybuchem I wojny światowej

Jan Żylski otwiera w willi „Jasna” prywatną „Szkołę Rzeźby w Drewnie” posiadającą również działy stolarski i zabawkarski

wystawa prac uczniów w Londynie

prezentacja dorobku szkoły na Targach Poznańskich

k a l e n d a r i u m

r.

r.

r.

19 47

r.

19 48

r.

r.

r.

19 60

r.

19 66

r.

19 67

r.

r.

wybuch II wojny za zgodą władz niemieckich J. Żylski uruchamia Szkołę Przemysłu światowej przerywa działalność szkoły Drzewnego, w nowej rzeczywistości po 1944 r. nie mógł jej już jednak dalej prowadzić i pracował jako nauczyciel w szkołach średnich Nałęczowa

19 70

19 76

19 49

19 50

19 51

znany działacz ludowy z dniem 8 lutego szkoła rozpoczyna działalność kursem Mieczysław Pazura oraz przygotowawczym dla kandydatów, na czele szkoły stanął Jan Żylski uzyskują zgodę dyrektor Janusz Świeży – po jego rezygnacji ze stanowiska Ministra Kultury i Sztuki 1 września stanowisko dyrektora powierzono Michałowi na utworzenie w Nałęczowie Pudełko, kierownikiem do spraw artystycznych został Liceum Technik Plastycznych, Jan Żylski, szkoła mieściła się wtedy w należącej którego właścicielem będzie do niego willi „Jasna”, a internat w „Gwizdanówce”, Związek Młodzieży Wiejskiej a od 1949 r. także w „Lucynie”, specjalnością „Wici” szkoły były meblarstwo i snycerstwo

po likwidacji ZMW „Wici” szkoła pozostaje bez właściciela, jej funkcjonowanie jest możliwe tylko dzięki dotacjom Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych oraz państwa

szkoła zostaje przejęta na własność przez państwo i otrzymuje nazwę Państwowe Liceum Technik Plastycznych, siedzibą szkoły stanie się willa „Raj” a warsztaty ulokowano w „opuszczonej” willi „Zacisze’’, wiązało się to z przejęciem przez państwo willi „Jasna” na siedzibę przedsiębiorstwa Artystyczny Przemysł Drzewny

szkoła otrzymuje willę „Zosia” na internat męski, „Lucyna” staje się wtedy internatem żeńskim

19 79

19 81

19 89

19 91

19 93

19 95

19 98

19 99

20 07

20 08

20 12

nadanie szkole sztandaru oraz imienia Józefa Chełmońskiego, wyróżniono ją również przyznaniem „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”

po Marii Przechodzkiej funkcję dyrektora szkoły obejmuje Stanisław Sołtys i pełni ją do roku 2007

władze Nałęczowa przyznają szkole odznakę „Zasłużony dla miasta Nałęczowa”

powstaje Fundacja „Szkoła i Sztuka” wspierająca działania szkoły, która jest kontynuowana przez założone w 2005 roku Stowarzyszenie „Szkoła i Sztuka”, w tym roku rozpoczyna się również wymiana młodzieży ze szkołami w Niemczech

wystawa prac uczniów na Międzynarodowych Targach Poznańskich, po raz kolejny prace uczniów zaprezentowano w 1995 r.

uczniowie szkoły powołują do życia Samorząd Szkolny wybrany w demokratycznych wyborach

uroczyste obchody 50-lecia liceum z udziałem ponad 500 absolwentów oraz najstarszego żyjącego nauczyciela-arcybiskupa seniora Bolesława Pylaka

w wyniku zmian w systemie oświaty szkoła zmienia cykl nauczania z 5-letniego na 4-letni a nazwę – początkowo na Państwowe Liceum Plastyczne – a ostatecznie na Liceum Plastyczne w Nałęczowie

funkcję dyrektora szkoły obejmuje Jarosław Ćwiek, pierwszy absolwent na tym stanowisku

szkoła otrzymuje sztandar z aktualną szatą graficzną i nowym logo; przy szkole zostaje powołana Rada Rodziców aktywizująca środowisko do pracy na rzecz szkoły, odbyły się wówczas również liczne imprezy związane z jubileuszem 105-lecia szkolnictwa artystycznego w Nałęczowie

szkołę przyjęto do programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - (GIS) - w celu realizacji zadania: „Termomodernizacja obiektów Liceum Plastycznego im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie: budynku głównego szkoły i zabytkowej willi „Marianówka” oraz montaż instalacji solarnej na budynku szkolnym” o łącznej wartości ponad sześciu milionów złotych.

r.

r.

r.

r.

r.

r.

r.

r.

r.

r.

r.

19 51

r.

19 42

19 39

r.

r.

r.

r.

stanowisko szkoła otrzymuje nowy wprowadzenie jako dyrektora szkoły gmach wzniesiony specjalności szkoły obejmuje Jan Marek na miejscu willi „Zacisze” plecionkarstwa i zaprojektowany przez i zabawkarstwa w miejsce znanego architekta wcześniejszego snycerstwa prof. Marka Leykama, willa „Raj’ przejmuje częściowo funkcje internatu

r.

r.

r.

r.

po reorganizacji szkół władze wojewódzkie artystycznych nazwę szkoły odznaczają szkołę honorową zmieniono na Państwowe odznaką „Za zasługi dla Liceum Sztuk Plastycznych Lubelszczyzny”

r.

r.

stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Maria Przechodzka – z inicjatywy Piotra Kmiecia - wicedyrektora szkoły, powstaje „Mała Galeria” funkcjonująca do chwili obecnej, miejsce licznych wystaw i wydarzeń artystycznych

r.

12 —– 13

19 03


D

14 —– 15

wie szkolne pracownie malarskie odnajdujemy w przestrzeniach długich korytarzy szkoły, pomiędzy ciągiem warsztatów meblarskich, a skrzydłem, w którym znajdują się pracownie zabawki twardej, wikliniarstwa oraz zabawki miękkiej. Usytuowanie pracowni jest znamienne, pełni rolę „zwornika”, akcentującego przecięcie się pasaży specjalistycznych pracowni plastycznych. Jak gdyby topografia szkoły potwierdzała, że „rysunek i malarstwo” jest naturalnym punktem wyjścia, wiodącym w inne obszary plastycznej aktywności uczniów. Można powiedzieć, że przedmiot ten jest jak gra, której reguły odbijają się echem we wszystkich innych dziedzinach artystycznych nałęczowskiej szkoły. Nauczanie rysunku i malarstwa to ćwiczenie artystycznej elementarności, swoista nauka widzenia, pozbawionego stereotypowych sposobów przedstawiania rzeczywistości. Uczniowie wyrażając naturę, rysują ją, malują, „poszukują koloru”, budują przestrzeń pejzażu, studiują proporcje ludzkiego ciała. Na zajęciach poznają tradycyjne techniki rysunkowo – malarskie i stosują je w praktyce. Uzyskiwane kompetencje są bazą ich przyszłego profesjonalizmu. Powstałe kompozycje są ekranem młodzieńczej kreacji twórczej, a towarzyszące im emocje mocno zapadają w pamięci. Te początki są ważne, czasem bywają pierwszym krokiem na indywidualnej drodze twórczej, wstępem do świata sztuki. Dlatego wykonywane przez uczniów studia na podstawie natury, są gwarantem późniejszej dojrzałości artystycznej. Potwierdzeniem tej tezy są udane kontakty artystyczne, „powroty do źródeł”* absolwentów szkoły, która w ich pamięci jest nie tylko atmosferą miejsca, ale także ludźmi, którzy ją tworzą. Trzeba w tym miejscu wspomnieć o pedagogach rysunku i malarstwa, osobowościach, wywodzących się z różnych środowisk artystycznych, którzy równolegle do zawodu nauczyciela kontynuują swoją własną twórczość artystyczną. Jest ona prezentowana cyklicznie w szkolnej Małej Galerii. Wystawy nauczycieli – artystów, ukazujące ich autentyczny potencjał artystyczny, budują zaufanie, uwiarygodniają w oczach uczniów ich mądrość i doświadczenie. Trudnym jest opisanie, określenie cech wspólnych, uczniowskich realizacji malarskich i rysunkowych, zwłaszcza dla kogoś, kto obserwuje proces ich powstawania z tak małego dystansu. Po części wynika to także ze zróżnicowanych postaw artystycznych pedagogów, prowadzących proces nauczania autonomicznie, w zgodzie z indywidualną praktyką artystyczną. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale może naszą cechą wspólną niech


będzie to, że „ślepniemy” na widok „obrazów ładnych”, że wolimy te niezdarne – ale poprawne oraz te nie efektowne - ale egzystencjalnie prawdziwe. Obraz nie powinien być tylko samą sprawnością plastyczną, pustym dekorum, oderwanym od osobowości młodego człowieka. Nie sądzę też, że uczymy sposobów malowania, manier obrazowania, które doprowadzają w rezultacie do poziomu akademickiego schematu, od którego tak trudno się potem oderwać. Na tym etapie szkolnictwa, pryncypium jest dociekliwość obserwacji, prawda wyrazu, siła i forma ekspresji. Stylistyka powstających prac jest w większości oczywiście programowo szkolna. Zarysowujące się jednak różnice – „nałęczowskie geny”, uwidoczniają się podczas wystaw, w cyklicznych konkursach tematycznych i przeglądach makroregionalnych, na których nasi uczniowie są dostrzegani i nagradzani. Tego typu szkoła, pełniąca rolę kulturotwórczej oazy, nie może się jednak zamykać, izolować, być światem równoległym. Dzięki jej peryferyjnemu położeniu na wschodzie Polski, postrzegamy sztukę aktualną bardziej syntetycznie i odpowiedzialnie, mając na uwadze specyfikę szkoły, którą jest wychowywanie młodzieży przez sztukę. Przyglądając się obrazowi sztuki współczesnej, która nie może się już obejść bez formułowania licznych strategii na samą siebie, dostrzegamy inflację jej wartościowania. Prawdopodobna jest sytuacja, w której niektóre współczesne „projekty sztuki” mylone są z przejawami jej symulacji. Uwidacznia się zaangażowanie sztuki, wyrażającej polityczno- kulturowe przemiany społeczne, w imię których staje się ona narzędziem ideowej propagandy. Analiza nowych funkcji sztuki ujawnia jej kolaboracje, zachowania koniunkturalne, które każą nam wątpić w jej bezinteresowność, sens jej istnienia. Czy zauważalny „aktywizm” sztuki ma być remedium na jej intelektualną słabość i nieskuteczność? Kiedy w odbiór sztuki (dla samego zaistnienia) wkalkulowana jest prowokacja, szok, skandal, to paradoksalnie sztuka sama staje się opresyjną, rzekomo zwalczając opresyjność społeczeństwa. Liczy się kariera, poprawność polityczna, przychylny głos „mediów”, odnosi się wrażenie, że cena sprzedaży dzieła sztuki utożsamiana jest z jego wartością artystyczną, najlepiej uwzględnioną w Księdze Rekordów Guinnesa. Czy trzeba się na te zachodzące zjawiska obrażać, cenzurować rzeczywistości? Wyjściem dla nauczyciela niech będzie opisanie szerszego kontekstu ich powstania w ten sposób, by uczniowie dostrzegali ich genezę. Warto, by młody odbiorca sztuki, którego szkoła ma za zadanie ukształtować, był przygotowany do podejmowania wyborów, nie tylko związanych z zagadnieniami estetycznymi, czy rzemiosła artystycznego. Wszechogarniający „obraz świata” zmusza nas do trudnych wyborów światopoglądowych, etycznych, związanych z konfrontacją (indoktrynacją) dzisiejszą ikonografią szoku, ukrytego zła. Co prawda, teoretycy kultury i filozofowie ogłosili już świat ludzki jako „przestrzeń wieczystego nieuporządkowania”**, w którym nie ma miejsca dla konfliktów opozycyjnych jakości, lecz ich współistnienie w obopólnej osmozie. Jednak w tym kontekście trzeba zdać sobie sprawę, że misją szkoły artystycznej jest przekazanie klasycznych wartości „kalokagathia”, w których piękno warunkowane jest pojęciem dobra. Nauka podstaw rzemiosła artystycznego, może stać się opoką, chroniącą przed przesadnym permisywizmem form sztuki oraz metodą ukazania roli sztuki jako duchowego dobra wspólnego. Zapewne przeżyjemy ponowoczesność, postmodernizm, antysztukę, przecież kultura człowieka „skonsumuje” w końcu każdą niestrawną anarchię, totalitaryzm i utopię sztuki. Do kanonu przejdą zjawiska najwartościowsze – zweryfikowane

Łukasz chojnacki

przez czas. Ta świadomość tym bardziej powoduje poczucie głębokiego sensu i wagę nauczania artystycznego, traktowanego jako kształcenie zawodowo-specjalistyczne, którego częścią jest rysunek i malarstwo. Nie każdy musi i może być artystą zwłaszcza, gdy dzisiejszy „hybrydyczny artysta” jest aktywistą – celebrytą – demagogiem; to pojęcie stało się dzisiaj zbyt pojemne i zdewaluowane. Jeśli tę szkołę opuści jednak przyszły młody artysta obdarzony pasją tworzenia, należy dążyć, by jego postawę wyróżniała kompletność, składająca się, oprócz umiejętności artystycznych, z odpowiedzialności intelektualnej prezentowanej twórczości. Ta odpowiedzialność – to artystyczne sumienie, czyli świadomość roli sztuki w historii kultury człowieka, tajemnicy jej emanacji. Bazując na takim fundamencie, można mieć nadzieję na pozytywną perspektywę postrzegania i nadawania rzeczywistości sensów, co w dobie technologicznej kultury człowieka, wirtualizacji jego środowiska, wzajemnego przenikania potopu narracji, fałszów kreowanych na prawdy, nie jest łatwe. Zmęczenie nadzorującym nas cyber-obrazem, powoduje pragnienie prawdziwych podmiotowych odczuć, scalenia rzeczywistości z wizją migoczących zmysłów. Tego zjednoczenia doznajemy także praktykując i kontemplując sztukę, jego początkiem może być nauka wyrażania doznań poprzez rysunek i malarstwo. I choćby sferą funkcjonowania sztuki w przyszłości była cyberprzestrzeń i zjawisko to wiązałoby się z cyborgizacją artysty, warsztat tradycyjny zapewne będzie go tylko ubogacał, będąc jego tożsamością. Taka droga artystyczna jest po prostu uczciwsza, nawet, gdyby w jej kolejnych stadiach rozwoju zaprzeczała swoim początkom. W tym momencie przemknęła mi prowokacyjna myśl - wyobraziłem sobie, jaki byłby ludzki świat, jeśli malarstwa by nie było…widzę przysłowiową „czarną dziurę”. Pomimo wieszczeń końca sztuki, wyczerpania mocy dawnych symboli, przewartościowania znaczeń, nie potrafię wyobrazić sobie „nieistnienia” Św. Trójcy Rublowa, Flory Rembrandta, czy „błękitnych obrazów” Picassa. Ich reprodukcje wisiały w pokoju, który w dzieciństwie dzieliłem z moim bratem. Wydaje mi się, że stygmatyzowały moją podświadomość od zawsze, jak gdyby zawsze były. Łukasz Głowacki

* „Stąd źródło” to tytuł wystawy indywidualnej jednej z naszych absolwentek w MAŁEJ GALERII - Marzeny Łukaszuk.

** Cyt. za: Alicja Kępińska”, Bliskość „Obcego”, tekst z kat. „Klan cyborgów – mariaż człowieka z technologią”, Gniezno 2008,

emilia stopa

16 —– 17

redakcja Grażyna Gajewska, Jacek Jagielski, str.66


artur hanaj

jakub sypuła

jarosław Makowski

Karol Grzelak

anita welter

tomasz marek

nauczyciele prowadzący Rysunek i malarstwo w roku jubileuszowym

18 —– 19

Łukasz głowacki Piotr Kmieć Zbigniew kosowski Małgorzata oboz anita sadlej-stelmach

elżbieta bigos


małgorzata nierodzińska

kamila baran

mateusz bartoszek

kinga kędra

karol grzelak

elżbieta bigos

20 —– 21

roksana misztal

paulina matyka


izabela jaroszek

justyna dziechciarska

łukasz uranowski

anita welter

mateusz bartoszek

22 —– 23

elżbieta bigos

jolanta kędzierska

tomasz marek


P r o j e k t o w a n i e

z a b a w e k

magdalena siekaczyńska DYPLOM 2007 Nauczyciele prowadzący: Marianna Błaszczak-Skurko, Hanna Rybiec

24 —– 25

Zaba wka z tka nin


k

26 —– 27

antorek na „miękkich” to zmaterializowany dadaizm i surrealizm, miejsce gdzie wyobraźnia przeradza się w działanie, gdzie dosłownie można zaobserwować fakt przemiany bezwartościowej masy w materię, która pragnie pretendować do świata poezji i sztuki. Ośmielam się twierdzić, że miejsce to jest najfantastyczniejszym, a zarazem najbardziej kontrowersyjnym zakamarkiem w całej szkole, ma więc swoich przeciwników i zagorzałych zwolenników. Jedni marszczą nosy kichając, drudzy przeciwnie, chcą nasiąkać atmosferą twórczego chaosu. Dla pierwszych to po prostu „Sajgon” i szmaciarnia, dla drugich kuźnia i żywa paleta. Za sprawą zakurzonych regałów ugiętych pod ciężarem rozmaitych sprzętów i tkanin, służących do ręcznego wyrobu zabawek oraz samych eksponatów zabawkarskich, można się poczuć jak Alicja w Krainie Czarów. Niczym w sklepach cynamonowych odnajdzie się Chińczyka serwującego herbatę, baletnicę, żabę z wielkim biustem leżącą obok ożywionego autoportretu Rembrandta, kolorową gąsienicę, robale na włochatym zębie i jeszcze wiele, wiele innych wytworów nieokiełznanej ludzkiej wyobraźni. Wszystko zatopione w atmosferze piętrzących się faktur, wzorów i barw. Zza parapetów spoglądają słoje wypełnione oczami, dalej wiklinowe kosze, puszki po czekoladkach pełne „skarbów” jak: stare guziki, korale, kolorowe sznurki, wielkie szpule nici, igły, pędzle i włosy dla lalek. W dole plastikowe wory – zamarznięte jeziora kolorowych szmatławców, z których wyłowić można prawdziwe perły, jakimi są szlachetne lny i jedwabie, bawełniane koronki, aksamitne wstążki, czy sztuczne złoto.


małgorzata wysocka DYPLOM 2005 Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Oboz, Hanna Rybiec

Jest też dział bezużytecznych, przewalanych z kąta w kąt gratów: spodnie z wężowej skóry, koński ogon, stary pogięty parasol, które nieraz latami muszą czekać na swoje 5 minut, a kiedy ono wreszcie nadejdzie, trzeba poświęcić sporo czasu na ich odnalezienie. Każdy, kto zna te klimaty, ten wie, że niczego nie wolno wyrzucać, gdyż w najbardziej niespodziewanej sytuacji wszystko może się przydać. Tu w atmosferze twórczego bałaganu wyzwalają się siły, które rządzą sztuką: wyobraźnia, intuicja i fantazja oraz dokonuje się akt przemiany płaszczyzny w trójwymiar. Rysunki dosłownie ożywają, a marzenia stają się rzeczywistością. W autorze, podczas procesu tworzenia zabawki, wyzwalane są pokłady uczuć i tęsknoty tkwiące głęboko w podświadomości. Czarodziejska technika stapia się w jedno z intencjami wynikającymi z temperamentu. Dlatego tak często zdarza się, że uszyte w szkole pluszowe miśki, zające czy lalki noszą znamiona uosobienia, charakteru, a czasem wręcz wyglądu swoich twórców. Zabawki artystyczne powstające w szkolnych warsztatach zasługują na szczególną uwagę nie tylko ze względu na piękno mające swe źródło w swoistej unii malarstwa, rzeźby, tkaniny i poezji, ale także z uwagi na swój wymiar humanistyczny, będący zewnętrzną manifestacją, projekcją poruszającą sprawy o wiele głębsze, rozgrywające się w sferze emocjonalnej i umysłowej człowieka.

28 —– 29

Anita Sadlej–Stelmach


emilia stopa DYPLOM 2008 Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Oboz, Hanna Rybiec

30 —– 31

karolina kurant DYPLOM 2008 Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Oboz, Hanna Rybiec


karolina opałczyńska DYPLOM 2009 Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Oboz, Hanna Rybiec

32 —– 33

aneta chojnacka DYPLOM 2009 Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Oboz, Hanna Rybiec


artur hanaj DYPLOM 2012 Nauczyciele prowadzący: Anita Sadlej-Stelmach, Hanna Rybiec

34 —– 35

magdalena mroczek DYPLOM 2012 Nauczyciele prowadzący: Anita Sadlej-Stelmach, Hanna Rybiec


katarzyna polak DYPLOM 2006 Nauczyciele prowadzący: Marianna Błaszczak-Skurko, Hanna Rybiec

36 —– 37

natalia wysocka DYPLOM 2010 Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Oboz, Hanna Rybiec


katarzyna centkowska DYPLOM 2007 Nauczyciele prowadzący: Marianna Błaszczak-Skurko, Hanna Rybiec

38 —– 39

Anna Złotowska DYPLOM 2009 Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Oboz, Hanna Rybiec


Agata rzeźnik DYPLOM 2010 Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Oboz, Hanna Rybiec

40 —– 41

agata tkaczyk DYPLOM 2006 Nauczyciele prowadzący: Marianna Błaszczak-Skurko, Hanna Rybiec


kamila niedzwiedzka DYPLOM 2006 Nauczyciele prowadzący: Marianna Błaszczak-Skurko, Hanna Rybiec

42 —– 43

agata gawinkowska DYPLOM 2010 Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Oboz, Hanna Rybiec


milena szafran DYPLOM 2011 Nauczyciele prowadzący: Marianna Błaszczak-Skurko, Hanna Rybiec

44 —– 45

maria górska DYPLOM 2005 Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Oboz, Hanna Rybiec


paulina antoniewicz DYPLOM 2005 Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Oboz, Hanna Rybiec

46 —– 47

karolina sobczak DYPLOM 2012 Nauczyciele prowadzący: Anita Sadlej-Stelmach, Hanna Rybiec


bożena semeniuk-kościaniuk DYPLOM 2005 Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Oboz, Hanna Rybiec

48 —– 49

aleksandra tomkiewicz DYPLOM 2005 Nauczyciele prowadzący: Małgorzata Oboz, Hanna Rybiec


maja zbrożek DYPLOM 2013 Nauczyciele prowadzący: Anita Sadlej-Stelmach, Hanna Rybiec

50 —– 51

ada suska DYPLOM 2013 Nauczyciele prowadzący: Anita Sadlej-Stelmach, Hanna Rybiec


52 —– 53

agata dziewulska DYPLOM 2007 Nauczyciele prowadzący: Marianna Błaszczak-Skurko, Hanna Rybiec


m e b l a r s t w o

54 —– 55

ple cionka


lecionkarstwo jest najstarszym działem w historii szkolnictwa artystycznego w Nałęczowie. Mimo upływu 110 lat, nadal się rozwija. Forma wyrobów, pewne rozwiązania konstrukcyjne i dekoracyjne się zmieniają. Poszerzany jest też zakres funkcji. Pozostaje odwieczne piękno zawarte w naturze materiału, w jego nieprzekształconej naturalności, witalności, różnorodnej barwie, elastyczności, naturalnej skłonności do rytmizacji. Głównym materiałem, za pomocą którego pracujemy, jest wiklina korowana i niekorowana, brązowa, biała, różnokolorowa. Pracując z uczniami staramy się poszukiwać tej „idealnej, czystej formy”, wynikającej z właściwości materiału, jego możliwości. Poszukujemy piękna, wynikającego z samej wikliny, z logiki konstrukcji opartej na jej właściwościach, z podkreślenia ładu opartego na rytmie, bez nadbudowywania zbędnej dekoracyjności przedmiotu. Dążenie do prostoty formy, nowoczesnych kształtów i rozwiązań, przy szacunku i pokorze do naturalnego materiału, jest już od kilkudziesięciu lat rozpoznawalną dewizą szkoły, jej stylem i tradycją. Młodzież, przez cztery lata nauki w szkole, uczy się projektować formy użytkowe i dekoracyjne. Zdobywają wiedzę techniczną i technologiczną oraz nabywają umiejętności manualne tak potrzebne w plecionkarstwie, w którym nadal najważniejsza jest praca ręczna, wymagająca dużo cierpliwości, czasu i doświadczenia. W klasie czwartej przy realizacji dyplomu, uczniowie mają najwięcej swobody. Dla każdego ucznia, dla każdej osobowości, można znaleźć odrębną przestrzeń twórczą, w której najlepiej będzie mógł się zrealizować, wyrazić swoją ekspresję. Wiklina daje wręcz nieograniczone możliwości kształtowania formy. Powstają zarówno prace wymagające dużej dyscypliny, podporządkowane rygorom geometrii opartej na płynnej linii konstrukcji, rytmie wybicia płaszczyzn prętami lub splotów, uwzględniające funkcję mebla, jak i ergonomię, ale i kompozycje przestrzenne bardzo swobodne, kreatywne, ekspresyjne, traktujące wiklinę w zupełnie inny, nowatorski sposób. Droga kreacji poprzez wiklinę nie jest zamknięta, ciągle się rozwijamy, szukamy nowych rozwiązań, form i obszarów działania, nie odrzucając naszej długoletniej tradycji wypracowanej przez wielu wybitnych artystów, pedagogów i uczniów. Zbigniew Strzyżyński

56 —– 57

p


monika świstak DYPLOM 2007 Nauczyciele prowadzący: Zbigniew Strzyżyński, Andrzej Orłowski

58 —– 59

kamila baran DYPLOM 2010 Nauczyciele prowadzący: Karolina Karpińska, Andrzej Orłowski


sebastian sibilski DYPLOM 2012 Nauczyciele prowadzący: Karolina Karpińska, Andrzej Orłowski

60 —– 61

monika świstak DYPLOM 2007 Nauczyciele prowadzący: Zbigniew Strzyżyński, Andrzej Orłowski


62 —– 63

zofia nierodzińska DYPLOM 2005 Nauczyciele prowadzący: Zbigniew Cieniuch, Andrzej Orłowski


małgorzata dudek DYPLOM 2005 Nauczyciele prowadzący: Zbigniew Cieniuch, Andrzej Orłowski

64 —– 65

dominika bieniarz DYPLOM 2011 Nauczyciele prowadzący: Zbigniew Strzyżyński, Andrzej Orłowski


66 —– 67

olga dziubak DYPLOM 2011 Nauczyciele prowadzący: Zbigniew Strzyżyński, Andrzej Orłowski


helena jankowska DYPLOM 2005 Nauczyciele prowadzący: Zbigniew Cieniuch, Andrzej Orłowski

68 —– 69

piotr próchniak DYPLOM 2008 Nauczyciele prowadzący: Zbigniew Strzyżyński, Andrzej Orłowski


70 —– 71

maria łęcicka DYPLOM 2009 Nauczyciele prowadzący: Zbigniew Strzyżyński, Andrzej Orłowski


adam oroń DYPLOM 2007 Nauczyciele prowadzący: Zbigniew Strzyżyński, Andrzej Orłowski

72 —– 73

karolina połosak DYPLOM 2008 Nauczyciele prowadzący: Zbigniew Strzyżyński, Andrzej Orłowski


justyna frączek DYPLOM 2006 Nauczyciele prowadzący: Zbigniew Cieniuch, Andrzej Orłowski 74 —– 75

kama bubicz DYPLOM 2006 Nauczyciele prowadzący: Zbigniew Cieniuch, Andrzej Orłowski


76 —– 77

meb lars two


Zrozumieć drewno

t

Mirosław Iwański

78 —– 79

radycja projektowania i wykonywania sprzętów pomocnych człowiekowi sięga wiele tysiącleci wstecz. Pierwszym siedziskiem był zapewne głaz lub pień drzewa ustawiony przy cieple paleniska. Wraz z rozwojem cywilizacji, a tym samym kultury materialnej, pojawiały się coraz to nowe potrzeby stymulujące ciągły rozwój sztuki meblarskiej. Była ona zawsze ściśle związana z kierunkami, w jakich odrębne, rozwijające się kultury podążały. Na przestrzeni stuleci do wytwarzania mebli wykorzystywano wiele różnorodnych materiałów, jednak drewno okazało się jednym z najdoskonalszych i najszlachetniejszych surowców, jakim nieustannie obdarowuje nas natura. W naszej szkole, podczas zajęć w pracowniach meblarskich, uczniowie poznają zasady i metody projektowania oraz własnoręcznego wykonywania współczesnych mebli, właśnie z drewna rodzimych gatunków liściastych i iglastych. Najważniejszym elementem w tej pracy jest nauka zrozumienia materiału, jego istoty, specyficznych cech, wielorakich możliwości, czasem ograniczeń wynikających z  wyboru rodzaju drewna. To wszystko stanowi dla uczniów niewyczerpane źródło twórczych inspiracji, zarówno podczas projektowania, jak i modelowania. Praktyczne rozumienie i szacunek dla drewna jako tworzywa, w tych twórczych penetracjach daje w konsekwencji swoistego rodzaju dzieła sztuki użytkowej, a mozolna praca nad jednostkowymi, unikatowymi egzemplarzami powoduje, iż niemal za każdym razem z rąk młodego twórcy wychodzi wysoce wartościowy wyrób. Uczniowskie realizacje łączą w sobie wiele unikalnych cech: piękno i szlachetność materiału, swoistą, nowatorską formę, nienaganną konstrukcję, poprawną kompozycję, właściwą strukturę i funkcję użytkową, podyktowaną m.in kryteriami ergonomicznymi, a często perfekcyjnie wypracowany detal, uwydatnia wartość wyrobu, podkreślając tym samym artystyczny wyraz całego zamysłu i realizacji.


krzysztof fus DYPLOM 2008 Nauczyciele prowadzący: Karolina Karpińska, Tomasz Todys

80 —– 81

bartłomiej pawlak DYPLOM 2008 Nauczyciele prowadzący: Karolina Karpińska, Tomasz Todys


82 —– 83

Łukasz chojnacki DYPLOM 2010 Nauczyciele prowadzący: Waldemar Skurko, Piotr Janiszek


adrian kobyliński DYPLOM 2011 Nauczyciele prowadzący: Waldemar Skurko, Piotr Janiszek

84 —– 85

rafał ciuba DYPLOM 2005 Nauczyciele prowadzący: Piotr Kubisiak, Wojciech Woś


mateusz biarda DYPLOM 2010 Nauczyciele prowadzący: Waldemar Skurko, Piotr Janiszek

86 —– 87

małgorzata nierodzińska DYPLOM 2005 Nauczyciele prowadzący: Piotr Kubisiak, Wojciech Woś


kamil mankiewicz DYPLOM 2005 Nauczyciele prowadzący: Piotr Kubisiak, Wojciech Woś

88 —– 89

katarzyna borkowska DYPLOM 2007 Nauczyciele prowadzący: Waldemar Skurko, Tomasz Todys


Błażej antoniewicz DYPLOM 2005 Nauczyciele prowadzący: Piotr Kubisiak, Wojciech Woś

90 —– 91

Bartłomiej Żuraw DYPLOM 2005 Nauczyciele prowadzący: Piotr Kubisiak, Wojciech Woś


małgorzata górska DYPLOM 2006 Nauczyciele prowadzący: Waldemar Skurko, Wojciech Woś

92 —– 93

Aleksandra czuwara DYPLOM 2013 Nauczyciele prowadzący: Konrad Rządowski, Henryk Widelski


maciej panek DYPLOM 2013 Nauczyciele prowadzący: Konrad Rządowski, Henryk Widelski

94 —– 95

mateusz bielecki DYPLOM 2005 Nauczyciele prowadzący: Piotr Kubisiak, Wojciech Woś


justyna dziechciarska DYPLOM 2005 Nauczyciele prowadzący: Waldemar Skurko, Michał Fischer

P r o j e k t o w a n i e

z a b a w e k

96 —– 97

Zaba wka z dre wna


Z

abawka jest to przedmiot, który umożliwia zabawę. Zabawki są dostosowane do wieku dziecka. Pobudzają wyobraźnię, przynoszą radość z wygranej i uczą znosić porażki. Zabawka kształtuje system wartości, rozwija świat marzeń. W naszej szkole wykonujemy zabawki z drewna, które są bezpieczne i ekologiczne. Poza walorami dydaktycznymi i edukacyjnymi pokazujemy piękno drewna. Tematy projektowe, jakie są realizowane to: zabawka konstrukcyjna, polegająca na piętrzeniu klocków i zabawka dydaktyczna w formie układanek. Nie znaczy to jednak, że rezygnujemy z tradycyjnych drewnianych samochodzików, traktorów, dźwigów, wózków, dbając o nowe rozwiązania konstrukcyjne, o piękną, wyszukaną a jednocześnie prostą formę. Zabawka dobrze zaprojektowana uwzględnia możliwości rozwojowe dziecka, jest ważnym przedmiotem, który zapewnia rozwój w jego sferach: motorycznej, emocjonalnej, sensorycznej, intelektualnej i społecznej. W naszej szkole tradycje wykonywania zabawek sięgają kilkudziesięciu lat wstecz. Jest to kontynuacja doświadczeń edukacyjnych, które wykreowały własną aurę twórczą w tej dziedzinie sztuki. Pojawiają się zabawki nowatorskie, odkrywcze, o dużych walorach artystycznych. Powstają zabawki dwu oraz trójwymiarowe. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach i wystawach w kraju i za granicą.

98 —– 99

Waldemar skurko


100 —– 101

ksenia komorowska DYPLOM 2006 Nauczyciele prowadzący: Daniel Lipian-Kaniuk, Michał Fischer


102 —– 103

magdalena markiewicz DYPLOM 2012 Nauczyciele prowadzący: Mirosław Iwański, Michał Fischer


paulina matyka DYPLOM 2007 Nauczyciele prowadzący: Daniel Lipian-Kaniuk, Michał Fischer

104 —– 105

aleksandra jakubaszek DYPLOM 2012 Nauczyciele prowadzący: Zbigniew Strzyżyński, Michał Fischer


anna rodak DYPLOM 2008 Nauczyciele prowadzący: Daniel Lipian-Kaniuk, Michał Fischer

106 —– 107

aleksandra surmacz DYPLOM 2007 Nauczyciele prowadzący: Daniel Lipian-Kaniuk, Michał Fischer


magdalena wałecka DYPLOM 2008 Nauczyciele prowadzący: Daniel Lipian-Kaniuk, Michał Fischer

108 —– 109

beata pietruszka DYPLOM 2008 Nauczyciele prowadzący: Daniel Lipian-Kaniuk, Michał Fischer


Karolina skrzydłowska DYPLOM 2007 Nauczyciele prowadzący: Daniel Lipian-Kaniuk, Michał Fischer

110 —– 111

joanna adamczyk DYPLOM 2005 Nauczyciele prowadzący: Waldemar Skurko, Michał Fischer


Katarzyna okraszewska DYPLOM 2005 Nauczyciele prowadzący: Waldemar Skurko, Michał Fischer

112 —– 113

sylwia kuźma DYPLOM 2005 Nauczyciele prowadzący: Waldemar Skurko, Michał Fischer


Weronika widelska DYPLOM 2013 Nauczyciele prowadzący: Zbigniew Strzyżyński, Michał Fischer

114 —– 115

izabela jaroszek DYPLOM 2009 Nauczyciele prowadzący: Waldemar Skurko, Michał Fischer


116 —– 117

Dyplomy 2009, 2011 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury


mała galeria


W służbie szkole i sztuce

M

120 —– 121

ała Galeria Liceum Plastycznego im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie to sala lekcyjna o wymiarach ok. 40 m2, pozyskana w 1976 r. dla potrzeb wystawienniczych. Funkcjonowanie Małej Galerii LP jest możliwe tylko dzięki okazjonalnej pomocy różnych instytucji, a przede wszystkim dzięki artystom i ich dobrej woli – galeria wszak nie posiada żadnych środków na swoją działalność. W ciągu 35 lat zorganizowano tu ok. 300 wystaw: uczniów, nauczycieli, absolwentów szkoły i zaproszonych artystów – oto niektóre z nich. Współpraca z krakowską Cricoteką zaowocowała okolicznościową (rocznicową) wystawą, poświęconą Tadeuszowi Kantorowi. Dzięki uprzejmości Starmach Gallery można było w Małej Galerii podziwiać kilkanaście obrazów Jerzego Nowosielskiego na wystawie zatytułowanej Realizm Eschatologiczny. W ramach Nałęczowskich Dni Filozoficznych Sztuka wobec Prawdy odbyły się również wystawy: Janiny Kraupe – Ogród Świata, Jacka Waltosia – Pomiędzy Rzeźbą a Obrazem, Tadeusza Gustawa Wiktora – Ikony – Bramy Światła. Z pomocą fundacji Pro picture pokazane zostały obrazy laureatów prestiżowej nagrody im. J. Cybisa: Stefana Gierowskiego, Tadeusza Dominika, Jana Tarasina, Leona Tarasewicza, Tomasza Ciecierskiego oraz Jerzego Mierzejewskiego, którego indywidualna wystawa i spotkanie z mistrzem było wielkim świętem dla całej społeczności szkolnej. We wrześniu 1998 r. zorganizowano pierwszą pośmiertną wystawę lubelskiego malarza Ryszarda Lisa – absolwenta szkoły z 1956 r. Także tutaj eksponowano Drogi – uduchowione obrazy Tomasza Tatarczyka, w latach 1993 – 1995 nauczyciela rysunku i malarstwa, zmarłego w kwietniu 2010 r. Spośród osób, które już odeszły, należy wspomnieć Mikołaja Smoczyńskiego – artystę bezkompromisowego, którego ostatnia wystawa połączona z wykładem, odbyła się w grudniu 2008 r. (demontaż wystawy miał miejsce w dniu pogrzebu artysty).


Chciałbym przywołać także postać ś.p. Andrzeja Mroczka, wybitnego animatora sztuki, wieloletniego dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Lublinie, dzięki któremu przez kilka lat prezentowano w szkolnej galerii prace ze zbiorów BWA. Pokazy te w większości miały charakter wystaw problemowych: Malarstwo materii wczoraj i dziś, Obraz i światło, Zapis, Henryk Stażewski – album notatek wizualnych i.t.p. Zostały one udokumentowane w rocznikach BWA – Labirynt 2005-2008. Z okazji jubileuszu 35–lecia Małej Galerii zorganizowano pokaz obrazów z kolekcji lubelskiego marszanda Waldemara Andzelma, który udostępnił dzieła Jana Berdyszaka, Stefana Gierowskiego, Jerzego Kałuckiego oraz Kojiego Kamojiego – wybitnych przedstawicieli nurtu abstrakcyjnego w malarstwie polskim. Obrazy tych artystów emanują spokojem, będąc swoistego rodzaju antidotum na dramat, rozgrywający się również w sztuce współczesnej, wyznaczającej sobie różne role, do których nie zawsze jest powołana. Lata 2010/2011 poświęcono indywidualnym wystawom nauczycieli, pracujących obecnie w Liceum Plastycznym w Nałęczowie, zajmujących się twórczością w dziedzinie malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, rzeźby, tkaniny unikatowej, projektowania. Swoje prace prezentowali: Jarosław Ćwiek, Łukasz Głowacki, Grażyna Górska, Mirosław Iwański, Piotr Kmieć, Zbigniew Kosowski, Daniel Lipian-Kaniuk, Andrzej Oboz, Małgorzata Oboz, Tadeusz Paszko, Konrad Rządowski, Anita Sadlej-Stelmach, Waldemar Skurko, Zbigniew Strzyżyński. W roku szkolnym 2012/2013 w Małej Galerii odbyły się dwie wspomnieniowe wystawy: wystawa malarstwa Jana Marka (1923 – 1991), dyrektora szkoły w latach 1960-1976 oraz wystawa rzeźby Zdzisława Pidka (1954-2006), absolwenta Liceum z 1974 r., który jest autorem monumentalnych realizacji rzeźbiarsko – pomnikowych w Katyniu, Miednoje, Charkowie oraz w Bełżcu. W tym krótkim tekście nie sposób odnieść się do wszystkich wydarzeń artystycznych, które miały tu miejsce. Niektóre z nich przybliża zamieszczona w katalogu dokumentacja fotograficzna. Niestety, nie wszystkie wystawy zostały udokumentowane, jak chociażby wystawa malarstwa Grzegorza Bednarskiego z Krakowa, który zaprezentował martwe natury z bielą w tle. Inną wystawą wartą przypomnienia jest Empatia (7 słów Chrystusa na krzyżu i inne prace) Janusza Marciniaka z Poznania, który w folderze do swojej wystawy w Małej Galerii zamieścił znamienne wyznanie: „Sztuka jest elementarzem empatii i dialogu. Buduje pomost między estetyką a etyką. Okazuje się tworzywem wrażliwości i lekcją pokory. Poszerza przestrzeń życia wewnętrznego. Stanowi esencję osobistego doświadczenia miłości, cierpienia i lęku przed śmiercią. Sztuka, jak powiedział jeden z moich ulubionych filozofów, stwarza przeznaczenie. Uzmysławia, że wolność nie jest abstrakcją i ma określony, jak wyobraźnia i odpowiedzialność artysty, kształt. Kiedyś w tekście do katalogu pewnej wystawy napisałem, że sztuka jest bronią bezbronnych. Dziś dodałbym, że to taka dziwna broń, która czyni nas jeszcze bardziej bezbronnymi”. W dzisiejszych czasach relatywizmu, zamętu i występku to wyznanie nabiera dodatkowego znaczenia, zwłaszcza w kontekście szkolnej galerii, która obok wartości stricte artystycznych uczy wrażliwości, empatii i pokory – wartości tak często będących w pogardzie u współczesnych. 35 Lat Małej Galerii LP 2011 jan berdyszak stefan gierowski jerzy kałucki koji kamoji (z kolekcji Waldemara Andzelma)

122 —– 123

Piotr Kmieć opiekun Małej Galerii LP kurator wystaw


jan Buczkowski 2009

124 —– 125

Stanisław Białogłowicz 2010


Mariusz drzewiński 2011

126 —– 127

Ewerdt Hilgemann, rzeźba, ze zbiorów BWA w Lublinie 2005 r. Christo, dokumentacja sztuki


obłok niewiedzy 2 2006

128 —– 129

Łukasz głowacki piotr kmieć andrzej oboz


waldemar mazurek 2007

Malarstwo materii wczoraj i dziś ze zbiorów BWA w Lublinie 2007 r.

andrzej mroczek Dyrektor BWA w Lublinie

130 —– 131

Krzysztof Kurzątkowski Maciej Wilski Ela Woźniewska Tomasz Zawadzki Krystyn Zieliński Jan Ziemski Rajmund Ziemski


Eugeniusz molski 2004

132 —– 133

zdzisław pidek 2012


KRZYSZTOF HEJKE W kręgu Jerzego Mierzejewskiego fotografia, 2004 jerzy mierzejewski Malarstwo, 2004

... Pejzaże Mierzejewskiego nie mają nic wspólnego z tanią dekoracyjnością – nie są atrapą pejzażu; one emanują szczególną duchowością – to mistyka i metafizyka natury. Wystawa Jerzego Mierzejewskiego w Małej Galerii LP to nie tylko wystawa, ale również lekcja pokory w, osaczającym nas zewsząd, czasie relatywistycznego zamętu w życiu i sztuce. Eksponowane tu obrazy: Boxtel (1978-1981), Mój brat (1985), Malarz (1983-1985), Pracownia wielka (1989-1992), Bukowina II (1993), Bez tytułu (1995) to nie tylko obrazy, lecz byty same w sobie, które rozgrywają się poza i ponad czasem – w czasie uniwersalnym.

... Na wernisażu wystawy przytoczyłem wiersz Piotra Szulkina, znanego filmowca – ucznia profesora Mierzejewskiego (z łódzkiej „filmówki”), dedykowany mistrzowi. W zakończeniu autor pisze: J.M. maluje swój raj, który widzi przez szparę w uchylonych drzwiach, dzięki cichej umowie z Panem Bogiem. Istotnie – w swej sztuce Mierzejewski jest wyciszony do granic kontemplacji. ... W życiu Jerzy Mierzejewski jest sobą, a w sztuce „u siebie”, nie ma tu żadnej sprzeczności między sztuką i życiem. Właściwie Mierzejewski nie musi „mieć” ani „być”. On po prostu j e s t . Piotr Kmieć

134 —– 135

... po prostu jest


Mikołaj Smoczyński 2008/2009

136 —– 137

adam skóra 2009


urszula ślusarczyk 2009

Obraz i światło – wystawa z kolekcji BWA w Lublinie 2006 r

138 —– 139

Andrzej Kapica Piotr Kmieć Zenon Kononowicz Andrzej Lachowicz Julian H. Raczko Kajetan Sosnowski Stefan Wojnecki


teraz figuracja wystawa z kolekcji BWA w Lublinie, 2005

jacek wojciechowski 2012

140 —– 141

Jan Dobkowski Edward Dwurnik Antoni fałat władysław filipiak jan łazorek jarosław modzelewski grzegorz moryciński jerzy panek jan popek marek sapetto jacek sienicki barbara szubińska


Zapis ze zbiorów BWA w Lublinie 2007 r. Andrzej Dłużniewski Elżbieta Kalinowska Diet Sayler Henryk Szulc Bogusław Szwacz Tadeusz Wiktor Ryszard Winiarski

142 —– 143

Krzysztof wróblewski 2007


tomasz zawadzki 2012

144 —– 145

Łukasz leszczyński 2010


jan marek 2012

n au cz yc i e l e w małej galerii


Piotr Kmieć Operacje..., wrzesień 2010

148 —– 149

Jarosław Ćwiek Fotografie, wrzesień-październik 2010


Zbigniew Kosowski 002 Próba 200, listopad 2010

150 —– 151

Łukasz Głowacki Prace z lat 2007 – 2010, październik – listopad 2010


Tadeusz Paszko Wnętrza kościołów – malarstwo, listopad – grudzień 2012

152 —– 153

Grażyna Górska Szare eminencje, marzec – kwiecień 2011


Daniel Lipian-Kaniuk Relief metalowy, kwiecień – maj 2011

154 —– 155

Andrzej Oboz Linoryty, obiekty malarskie grudzień 2010 – styczeń 2011


Anita Sadlej-Stelmach Ogród oliwny, maj – czerwiec 2011

156 —– 157

Małgorzata Oboz Tkanina unikatowa, marzec 2011


Konrad Rządowski Identyfikacja wizualna, styczeń – luty 2011

158 —– 159

Mirosław Iwański Grafika reklamowa – realizacje wrzesień – październik 2011


Waldemar Skurko Rzeźba, rysunek, wrzesień 2011

160 —– 161

Zbigniew Strzyżyński Malarstwo, luty 2011


19 98 Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia szkoły średniej w roku szkolnym 1998/1999 Joanna Ruta • Stypendium Artystyczne Ministra Kultury i Sztuki Przemysław Kmieć, Artur Winiarski • Ogólnopolski Konkurs dla Uczniów Liceów Plastycznych w Dwusetną Rocznicę Urodzin Adama Mickiewicza w Koninie I nagroda Łukasz Leszczyński (naucz. Piotr Kmieć) • VI Ogólnopolski Plener Rysunkowo-Malarski „Skoki ‘98” poświęcony pamięci Tadeusza Kulisiewicza w Skokach Grand Prix Jakub Pieleszek (naucz. Łukasz Głowacki) • Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Graficzny O klucze Świętego Piotra w Lublinie I nagroda w dziedzinie grafiki Mariusz Mierzejewski (naucz. Tadeusz Paszko)

19 99 IV Biennale Rysunku i Malarstwa uczniów Liceów Plastycznych klas III-V w Bielsku-Białej

III nagroda Jakub Pieleszek (naucz. Łukasz Głowacki) • I Międzynarodowe Biennale Portret Rodzinny w Lublinie wyróżnienie Łukasz Leszczyński, Mariusz Mierzejewski (naucz. Piotr Kmieć) • Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 1999/2000 Marzena Łukaszuk

20 00 III Ogólnopolskie Biennale Grafiki uczniów Liceów Plastycznych w Szczecinie wyróżnienie Łukasz Leszczyński (naucz. Piotr Kmieć) • I Wojewódzki Konkurs Norwidowski w Krasnymstawie II nagroda Łukasz Leszczyński (naucz. Piotr Kmieć) • VII Ogólnopolski Plener Malarski uczniów klas młodszych Liceów Sztuk Plastycznych w Jeżowie wyróżnienie Łukasz Leszczyński (naucz. Piotr Kmieć) • Konkurs Plastyczny inspirowany twórczością Mirona Białoszewskiego w Warszawie I miejsce Łukasz Leszczyński (naucz. Piotr Kmieć) •

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2000/2001 Agnieszka Kulik • Stypendium Artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 1999/2000 Łukasz Leszczyński • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół artystycznych II stopnia w ramach Międzynarodowego Kongresu Kultury Sacrum i Kultura, Chrześcijańskie Korzenie Przyszłości w Lublinie i Częstochowie II nagroda w dziedzinie malarstwa Łukasz Leszczyński (naucz. Piotr Kmieć)

Łukasz leszczyński

20 02

20 01 V Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej wyróżnienie w dziedzinie malarstwa Łukasz Leszczyński (naucz. Piotr Kmieć) • II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Portret Rodzinny w Lublinie I nagroda ex aequo Łukasz Leszczyński (naucz. Piotr Kmieć) •

IV Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Liceów Plastycznych w Koszalinie wyróżnienie w dziedzinie malarstwa Marek Kuśmirek (naucz. Łukasz Głowacki) • Ogólnopolski Konkurs Wzornictwa Przemysłowego Zabawka w Krakowie III nagroda Katarzyna Boruc (naucz. Waldemar Skurko, Zygmunt Olszta) III nagroda Marzena Łukaszuk (naucz. Małgorzata Oboz, Maria Borkowska) • Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2001/2002 Aleksandra Cisińska

mateusz bielecki

IX Ogólnopolski Plener Malarski Jeżów 2002 r. III Nagroda Karol Pomorski (naucz. Piotr Kmieć) • Autoportret – konkurs inspirowany twórczością Jacka Malczewskiego w Stalowej Woli w kategorii szkół licealnych I nagroda Małgorzata Dudek (naucz. Andrzej Oboz) II nagroda Edyta Jezierska (naucz. Łukasz Głowacki) wyróżnienie Bartosz Wolniewicz (naucz. Andrzej Oboz); Zofia Nierodzińska (naucz. Andrzej Oboz); Olga Szumowska (naucz. Łukasz Głowacki) •

VI Festiwal Zabaw, Zabawek i Widowisk w Kielcach wyróżnienie Monika Woźniak (naucz. Marianna Błaszczak-Skurko, Hanna Rybiec) • VI Międzynarodowy Konkurs Lalek w Györ (Węgry), wyróżnienie Michał Zomer (naucz. Marianna Błaszczak-Skurko, Hanna Rybiec)

20 03 Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny Błogosławiona Urszula Ledóchowska widziana oczami dzieci i młodzieży w Łodzi I miejsce Anna Gołdzińska (naucz. Łukasz Głowacki) • VI Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Liceów Plastycznych klas III, IV, V w Bielsku-Białej III nagroda w dziedzinie malarstwa Ewa Goral (naucz. Andrzej Oboz) • III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Portret Rodzinny w Lublinie, wyróżnienie Katarzyna Okraszewska, Justyna Dziechciarska (naucz. Piotr Kmieć) • Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2003/2004 Irmina Staś • VI Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Liceów Plastycznych w Koszalinie, wyróżnienie w dziedzinie malarstwa Zofia Nierodzińska (naucz. Andrzej Oboz) •

Konkurs Literacko-Plastyczny Moje ulubione motywy w Lublinie II nagroda w dziedzinie proza, poezja, esej Anna Gołdzińska (naucz. Bożenna Bąk) • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Wariacje na temat twórczości Piotra Potworowskiego w Częstochowie III nagroda Małgorzata Nierodzińska (naucz. Anita Sadlej-Stelmach) • Autoportret – konkurs inspirowany twórczością Olgi Boznańskiej w Stalowej Woli nagroda równorzędna w kategorii szkół średnich Karol Mysiak (naucz. Piotr Kmieć)

20 04 Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2004/2005 Krzysztof Marchlak • I Edycja Konkursu Artystyczny Indeks Hestii w Lublinie I miejsce w etapie wojewódzkim Piotr Kęska (naucz. Łukasz Głowacki) • Konkurs na plakat 3 października – Dzień Jedności Niemiec w Warszawie wyróżnienie Agnieszka Wierzbicka (naucz. Jarosław Ćwiek)

20 05 II Edycja Konkursu Artystyczny Indeks Hestii

w Sopocie I miejsce w etapie wojewódzkim Justyna Dziechciarska (naucz. Łukasz Głowacki) I miejsce w etapie ogólnopolskim Justyna Dziechciarska (naucz. Łukasz Głowacki) • 1. Ogólnopolskie Biennale Pasteli Średnich Szkół Plastycznych Wyspiański i Jemu Podobni w Jarosławiu nagroda Stowarzyszenia Pastelistów Polskich Zofia Nierodzińska (naucz. Piotr Kmieć) VII Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej wyróżnienie w dziedzinie malarstwa Katarzyna Kuta (naucz. Piotr Kmieć), Zofia Nierodzińska (naucz. Piotr Kmieć) • IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Portret Rodzinny w Lublinie I miejsce Mateusz Bielecki (naucz. Piotr Kmieć) • 1. Ogólnopolskie Biennale Pejzaż Ludzki dedykowane Józefowi Czapskiemu dla uczniów Państwowych Średnich Szkół Plastycznych Życie jako inspiracja działań artystycznych w Krakowie I miejsce w dziedzinie wypowiedzi z zakresu krytyki sztuki Zofia Nierodzińska (naucz. Piotr Kmieć) III miejsce w dziedzinie wypowiedzi z zakresu krytyki sztuki Małgorzata Nierodzińska (naucz. Piotr Kmieć ) •

162 —– 163

St y p e n d i a , n ag r o dy i w y r ó ż n i e n i a u cz n i ów w ko n ku r s ac h o g ó l n o p o l s k i c h w l ata c h 1 9 9 8 – 2 0 1 3 ( w y b ó r )


20 06 X Festiwal Zabaw, Zabawek i Widowisk w Kielcach nagroda pieniężna Kamila Niedzwiedzka (naucz. Marianna Błaszczak-Skurko, Hanna Rybiec) •

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2006/2007 Krzysztof Fus

20 07 2. Ogólnopolski Przegląd Plastyczny z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby makroregion północno-wschodni w Lublinie II miejsce Grzegorz Bożek, Karolina Połosak, Krzysztof Fus (naucz. Piotr Kmieć, Łukasz Głowacki, Andrzej Oboz) • V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Portret Rodzinny w Lublinie III miejsce Grzegorz Bożek (naucz. Piotr Kmieć) wyróżnienie Maciej Pytlak (naucz. Piotr Kmieć) • VII Ogólnopolskie Biennale Miniatury we Włocławku wyróżnienie w kategorii tkaniny Beata Pietruszka (naucz. Małgorzata Oboz) wyróżnienie w kategorii rzeźba Michał Łajca (naucz. Andrzej Oboz) • Ogólnopolski konkurs na plakat dla szkół ponadgimanzjalnych Holokaust – wieczna pamięć w Warszawie III nagroda Katarzyna Lemieszek (naucz. Jarosław Ćwiek) wyróżnienie Krzysztof Fus (naucz. Jarosław Ćwiek) •

VIII Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Klas Młodszych Szkół Plastycznych w Koszalinie wyróżnienie w dziedzinie rysunku Dominika Pajdowska (naucz. Małgorzata Oboz) • Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2007/2008 Sylwia Gąska • XIII Ogólnopolski Plener Rysunkowo-Malarski dla Najzdolniejszych Uczniów Klas Starszych Liceów Plastycznych w Kazimierzu Biskupim I nagroda Krzysztof Fus (naucz. Łukasz Głowacki) III nagroda Grzegorz Bożek (naucz. Piotr Kmieć)

20 08 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. Wariacje nt. twórczości Tadeusza Brzozowskiego w Częstochowie II nagroda w dziedzinie malarstwa Karolina Połosak (naucz. Piotr Kmieć) • Makroregionalny Przegląd Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Warszawie III miejsce Izabela Jaroszek, Dominika Pajdowska, Aneta Chojnacka (naucz. Małgorzata Oboz, Tadeusz Paszko, Andrzej Oboz, Łukasz Głowacki) •

Wystawa zabawek w Puławskiej Galerii Sztuki „Dom Chemika”, grudzień 2010

I Młodzieżowe Międzynarodowe Triennale Rysunku w Zakopanem III nagroda w kategorii 19-20 lat Dawid Szymański (naucz. Małgorzata Oboz) • Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki Ilustracje do Biblii w Ramach Projektu Z inspiracji Kulturą Żydowską... w Częstochowie I nagroda w kategorii literatura Małgorzata Majewska (naucz. Bożenna Bąk) wyróżnienie w kategorii rysunek Dawid Szymański (naucz. Małgorzata Oboz) • Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2007/2008 Krzysztof Fus, Karolina Połosak • Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2008/2009 Marta Rola • XVI Ogólnopolski Plener Rysunkowo-Malarski dla Najzdolniejszych Uczniów Klas Starszych Liceów Plastycznych w Kazimierzu Biskupim, wyróżnienie Aneta Chojnacka (naucz. Tadeusz Paszko) • Konkurs na plakat pod hasłem Jestem Wolny! Wybieram życie bez narkotyków w Warszawie II miejsce Magdalena Mazur (naucz. Grażyna Górska) •

Konkurs Plastyczny Strofy malowane inspirowany twórczością Zbigniewa Herberta w Warszawie III miejsce Agata Komorowska (naucz. Małgorzata Oboz)

20 09 IX Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej wyróżnienie w dziedzinie malarstwa Karol Grzelak, Karolina Połosak (naucz. Piotr Kmieć), Dominika Pajdowska (naucz. Małgorzata Oboz) • VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Portret Rodzinny w Lublinie I nagroda Łukasz Chojnacki (naucz. Łukasz Głowacki) nagroda Dyrektora ZSP w Lublinie Artur Hanaj (naucz. Andrzej Oboz) • Makroregionalny Przegląd Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Warszawie II miejsce Berenika Damaz, Karol Grzelak, Mateusz Bartoszek (naucz. Piotr Kmieć, Łukasz Głowacki, Andrzej Oboz) • IX Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych w Koszalinie wyróżnienie w dziedzinie rysunku Jolanta Kędzierska (naucz. Piotr Kmieć) wyróżnienie w dziedzinie malarstwa Tomasz Marek (naucz. Piotr Kmieć) •

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2009/2010 Aleksandra Jakubaszek • II Ogólnopolskie Biennale Autoportretu Uczniów Szkół Plastycznych w Radomiu I nagroda Artur Hanaj (naucz. Andrzej Oboz)

20 10 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Barwy i Dźwięki Fryderyk Chopin in Memoriam w Bydgoszczy, I Nagroda Łukasz Chojnacki (naucz. Łukasz Głowacki) • V Makroregionalny Przegląd Rysunku, Malarstwa, Rzeźby w Olsztynie, II miejsce Elżbieta Bigos, Patryk Dmoch, Tomasz Marek (naucz. Piotr Kmieć, Łukasz Głowacki, Andrzej Oboz) • 2. Ogólnopolski Konkurs Siedem grzechów głównych w Dąbrowie Górniczej, wyróżnienie w kategorii poezja Agnieszka Szmidt (naucz. Sylwia Zasada) • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. Wariacje nt. twórczości Jana Cybisa w Częstochowie, wyróżnienie Olga Michalska (naucz. Andrzej Oboz) • XVII Ogólnopolski Plener Malarski w Jeżowie III nagroda Olga Dziubak (naucz. Łukasz Głowacki) •

164 —– 165

VII Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Średnich Szkół Plastycznych w Koszalinie III nagroda w dziedzinie rysunku Irmina Staś (naucz. Łukasz Głowacki) • Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2005/2006 Krzysztof Marchlak • Stypendium Ministra Kultury za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2004/2005 Mateusz Bielecki, Justyna Dziechciarska • XIII Ogólnopolski Plener Rysunkowo-Malarski dla Najzdolniejszych Uczniów Klas Starszych Liceów Plastycznych w Kazimierzu Biskupim III Nagroda Irmina Staś (naucz. Anita Sadlej-Stelmach) • Konkurs Plastyczny Biskup Jan Chrapek – Ślady pamięci w Radomiu, wyróżnienie Anna Gołdzińska (naucz. Andrzej Oboz) • V Ogólnopolski Konkurs Historii Sztuki Uczniów Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej II miejsce Kama Bubicz (naucz. Aneta Siwiec)


IV Ogólnopolskie Biennale Pejzaż Ludzki dedykowane Józefowi Czapskiemu dla uczniów średnich szkół plastycznych Życie jako inspiracja działań artystycznych w Krakowie nagroda równorzędna w dziedzinie malarstwa Anita Welter (naucz. Piotr Kmieć)

X Ogólnopolskie Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych w Koszalinie wyróżnienie w dziedzinie rysunku Joanna Styś (naucz. Łukasz Głowacki) wyróżnienie w dziedzinie malarstwa Jakub Sypuła (naucz. Łukasz Głowacki) • Ogólnopolski Przegląd Plastyczny Pudełko zwane wyobraźnią – Miłosz w Kielcach wyróżnienie Ewa Bugaj (naucz. Małgorzata Oboz)

20 11 VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Portret Rodzinny w Lublinie III Nagroda Jakub Sypuła (naucz. Łukasz Głowacki) nagroda Dziekana Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Jolanta Kędzierska (naucz. Piotr Kmieć) • Stypendium w Dziedzinie Twórczości Artystycznej Marszałka Województwa Lubelskiego w roku 2011 Anna Najdyhor Artur Hanaj • Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2011/2012 Aleksandra Jakubaszek • XIX Ogólnopolski Plener Rysunkowo-Malarski im. Krystyny Drążkiewicz Dla Najzdolniejszych Uczniów klas najstarszych Liceów Plastycznych w Kazimierzu Biskupim III nagroda Jolanta Kędzierska (naucz. Piotr Kmieć) •

20 12

Wystawa prac uczniów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wrzesień 2012

10. Ogólnopolski Konkurs na Rysunek Satyryczny, Komiks i Animację Filmową dla Szkół Plastycznych Zagrożenia środowiska naturalnego człowieka w Jarosławiu wyróżnienie Artur Hanaj (naucz. Piotr Kubisiak) • 4. Ogólnopolski Konkurs Siedem grzechów głównych w Dąbrowie Górniczej II nagroda w kategorii poezja Beata Wiejak (naucz. Sylwia Zasada) • Stypendium w Dziedzinie Twórczości Artystycznej Marszałka Województwa Lubelskiego w roku 2012 Anna Najdyhor •

Wystawa prac uczniów w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym, maj 2012

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2012/2013 Beata Wiejak • VIII Ogólnopolskie Biennale Sztuki Komputerowej Barwy i dźwięki w Łodzi III Nagroda Anna Najdyhor (naucz. Grażyna Górska) • 5. Ogólnopolskie Biennale Pejzaż ludzki dedykowane Józefowi Czapskiemu w Krakowie nagroda Maja Zbrożek (naucz. Anita Sadlej-Stelmach) wyróżnienie Jakub Sypuła (naucz. Tadeusz Paszko)

20 13 IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Labirynt Wyobraźni – Po tamtej stronie lustra w Dąbrowie Górniczej wyróżnienie Monika Rożnowicz (naucz. Grażyna Górska) • VII Ogólnopolski Plener Malarski Zamość perła renesansu w Zamościu wyróżnienie Jolanta Szkutnik (naucz. Łukasz Głowacki) • Ogólnopolskie Triennale Tkaniny Artystycznej uczniów szkół plastycznych w Supraślu wyróżnienie Artur Hanaj (naucz. Anita Sadlej-Stelmach, Hanna Rybiec)

166 —– 167

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki Ilustrowanie Singera w Ramach Projektu Z inspiracji Kulturą Żydowską... w Częstochowie, I nagroda w kategorii rysunek Artur Hanaj (naucz. Andrzej Oboz) • Konkurs na najlepszy projekt koncepcji plastycznej figury króla Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu Dolnym nagroda Burmistrza Kazimierza Dolnego Małgorzata Bednarczuk (naucz. Marianna Błaszczak-Skurko, Hanna Rybiec) • 9. Ogólnopolskie Biennale Tkaniny Artystycznej Uczniów Szkół Plastycznych w Supraślu wyróżnienie Angelika Szewczyk (naucz. Małgorzata Oboz, Hanna Rybiec) • XVIII Ogólnopolski Plener Rysunkowo-Malarski dla Najzdolniejszych Uczniów Klas Starszych Liceów Plastycznych w Kazimierzu Biskupim I nagroda oraz nagroda Dyrektora Instytutu Sztuki Mediów w Warszawie prof. Stanisława Wieczorka Elżbieta Bigos (naucz. Łukasz Głowacki) • Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2009/2010 Artur Hanaj • Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2010/2011 Aleksandra Jakubaszek •


wystawa rysunku uczniów LP Łuck, 2012

168 —– 169

Łucka szkoła artystyczna Wystawa rysunku Mała Galeria LP, 2012


p r o j e k t y z e w n ę t r z n e

Aleksandra Karczmarczyk Projekt zabawki zrealizowany przy współpracy z NBP O/Lublin z okazji wyemitowanej przez NBP monety, poświęconej okrętowi transportowo-minowemu ORP Lublin, czerwiec 2013

170 —– 171

Maja zbrożek Projekt zabawki zrealizowany dla Fundacji „Kubuś” w Nałęczowie, marzec 2012

agnieszka rybiec Makieta figury anioła zrealizowana dla Urzędu Miasta w Lublinie czerwiec 2013


Teresa Abramowicz chemia Aleksandra Andrzejewska meblarstwo Anna Antoń matematyka Barbara Banicka rysunek techniczny Stefan Baran plecionkarstwo ks. Jacek Bartecki religia Bożenna Bąk bibliotekarka, język polski Jan Bąk wychowanie fizyczne, P.W., nauka o konstytucji Zofia Berezowska wiedza o sztuce, historia Zofia Bielecka wychowawca w internacie, matematyka Leszek Bielecki wychowawca w internacie, organizacja przedsiębiorstw Marianna Błaszczak-Skurko zabawkarstwo, rysunek zawodowy Maria Borkowska zabawkarstwo Konrad Borkowski wychowanie fizyczne Aleksy Bornus historia, nauka o konstytucji Andrzej Brandt wychowanie fizyczne, P.O. Bernard Broniewski matematyka, fizyka Radosław Brzusek wychowanie fizyczne Wiktor Bucior zabawkarstwo Stefan Buksiński język polski, historia, wiedza o sztuce Stefan Butryn sprzętarstwo, plecionkarstwo Władysława Butryn język polski Zbigniew Chmielewski chemia, geografia, wychowanie fizyczne Maria Chodorowska język polski Jan Chodorowski geografia, wychowanie fizyczne, chemia, nauka o Polsce współczesnej Gabriel Chróściewicz język rosyjski Helena Chróściewicz biologia, geografia, pedagog, technologia, higiena, przysposobienie do życia w rodzinie Zbigniew Cieniuch plecionkarstwo Edmund Cyganik rzeźba Bronisław Czaplejewicz zabawkarstwo Zygmunt Czaplejewicz wychowawca w internacie, język rosyjski Grażyna Czapska rysunek i malarstwo, zabawkarstwo, rysunek techniczny, rysunek zawodowy Lucyna Czempińska chemia Alicja Czępińska wychowawca w internacie Tadeusz Czobot matematyka, fizyka Zdzisław Czyżewski sprzętarstwo Andrzej Ćwiek liternictwo, rysunek i malarstwo, zabawkarstwo Jarosław Ćwiek dyrektor szkoły od 2007 (nadal), meblarstwo, rysunek i malarstwo, zabawkarstwo, liternictwo, podstawy fotografii i filmu Maria Ćwiek zabawkarstwo Izabela Daniel-Lenart język niemiecki Marek Danielkiewicz wychowawca w internacie Halina Dimitrewska-Mazur wychowanie fizyczne Anna Dobrowolska język polski Tadeusz Dobrowolski język polski, wychowawca w internacie Danuta Dobruk wychowawca w internacie Waldemar Doraczyński meblarstwo, rysunek zawodowy Agnieszka Duda bibliotekarka Ewa Dudek wychowawca w internacie Elżbieta Dudzik rysunek i malarstwo ks. Marian Dwornicki religia Regina Działowska wychowawca w internacie Lucyna Fijałkowska język niemiecki Michał Fischer zabawkarstwo, plecionka, kierownik sekcji ćwiczeń praktycznych Ryszard Franaszczyk chemia Leon Ginalski język rosyjski, P.W. Łukasz Głowacki rysunek i malarstwo Elżbieta Głowania język polski, psychologia, nauka o konstytucji Anna Głowińska biologia Elżbieta Gordias wychowawca w internacie Anna Gosik wychowawca w internacie Stanisław Gosławski rzeźba Wiesława Gozdalska-Dobrowolska język polski, wychowawca w internacie Krzysztof Górniak rysunek i malarstwo, zabawkarstwo, plecionka

1992-2008 2009-2010 1972-1973 1977-1992 1968-1972 2008-2013 1977-nadal 1956-1958 1948-1949 1966-1971 1967-1970 1977-nadal 1978-2002 2007-nadal 1953-1954 1959-2001 1957-1963 2003-2004 1961-1974 1948-1952 1964-1968 1952-1985 1950-1967 1948 1948-1950 1954-1958 19531977-2006 1957-1959 1959-1961 1958-1959 1966-1973 1993 2006-2007 1955 1950 1986-1993 1987-nadal 1987-1990 1994-nadal 1983 1976-2007 2005-2007 1970-1972 1973-1974 1979-2001 1995-nadal 1988-1990 1958-1960 1949-1950 1977-1980 1967-1971 1996-nadal 1973-1986 1959-1963 1995-nadal 1954 1948 1981-1982 1990-1991 1951-1952 1970-1973 1960-1992

Grażyna Górska podstawy projektowania-kompozycja Wanda Granowska zabawkarstwo, rysunek i malarstwo, rysunek zawodowy Antoni Grochola wychowawca w internacie, historia, organizacja przedsiębiorstw, propedeutyka filozofii Janina Grochowska matematyka, fizyka Mariola Grotkowska rysunek i malarstwo Barbara Gruszecka wychowawca w internacie Anna Gryń-Telichowska język angielski Edward Halbożek fizyka Mieczysław Herman rzeźba, zabawkarstwo Eugenia Iwańska wychowawca w internacie (kierownik internatu) Mirosław Iwański meblarstwo, projektowanie zabawek Julian Iżycki język rosyjski, P.W. Karol Jakubaszek geografia, podstawy przedsiębiorczości Anna Janecka wychowawca w internacie, język rosyjski Franciszek Janiszek meblarstwo, zabawkarstwo Piotr Janiszek meblarstwo Marta Jarosz język angielski Danuta Jarzębowska język niemiecki Anna Jelińska historia sztuki, wychowawca w internacie Stanisław Jop historia, propedeutyka nauki o społeczeństwie Ewa Kaliszuk język niemiecki Karolina Karpińska meblarstwo, plecionka Piotr Kaznowski wychowawca w internacie, historia Olga Kłosowska historia, chemia Piotr Kmieć wicedyrektor szkoły w latach 1976-1982 oraz 1988-2007, rysunek i malarstwo Wanda Kobielska wychowawca w internacie Zygmunt Kobielski rysunek i malarstwo, zabawkarstwo, meblarstwo Joanna Kolińska wychowawca w internacie, język rosyjski, historia Stanisława Kołodziej język niemiecki Romuald Kononowicz liternictwo, rysunek zawodowy, P.W., kreślenie wychowanie fizyczne, wychowawca w internacie Zenon Kononowicz rysunek i malarstwo Janina Kopka wychowawca w internacie, bibliotekarka, historia Maria Kosiarska wychowawca w internacie, język rosyjski Zbigniew Kosowski rysunek i malarstwo Elżbieta Kostrzewa wychowawca w internacie, chemia Danuta Kotłowska wychowawca w internacie Włodzimierz Kowalik biologia Aurelia Kozłowska-Kononowicz historia, język polski Tadeusz Królikowski matematyka, fizyka Grażyna Króżel język niemiecki Krystyna Krzos język rosyjski Piotr Kubisiak meblarstwo, zabawkarstwo, plecionka, rysunek zawodowy Helena Kucharska wychowanie fizyczne Stanisław Kucharski matematyka, fizyka Olga Kuckiewicz-Doraczyńska meblarstwo, zabawkarstwo, rysunek zawodowy Stanisław Kukowski organizacja przedsiębiorstw z rachunkowością Jadwiga Kuropatwa zabawkarstwo, rysunek zawodowy, rysunek i malarstwo Jerzy Kursa kierownik warsztatów, sprzętarstwo, kompozycja z liternictwem, rysunek zawodowy, rysunek techniczny ks. Przemysław Kuśnierz religia Iwona Kuźma język niemiecki Joanna Lenartowicz wychowanie fizyczne, PO Lucjan Lewandowski rysunek i malarstwo Jacek Lewczuk podstawy informatyki, informatyka Daniel Lipian-Kaniuk rzeźba, zabawkarstwo, rysunek i malarstwo Antoni Liput kierownik warsztatów, technologia, rysunek techniczny Helena Łukaszczuk technologia, higiena, organizacja przedsiębiorstw Zofia Maj matematyka Małgorzata Majewska historia ks. Krzysztof Maksymowicz religia Anna Malicka-Pielok wychowawca w internacie, biologia Katarzyna Malik-Wójtowicz wychowawca w internacie, matematyka Jan Marek dyrektor szkoły w latach 1960-1976, rysunek i malarstwo Maria Marek zabawkarstwo Maria Marek-Prus zabawkarstwo Joanna Markus język niemiecki Beata Mastalerz wychowawca w internacie Wiesława Medykowska wychowawca w internacie Ziemowit Medykowski kierownik internatu, wychowawca w internacie

2007-nadal 1978-1981 1963-1966 1949-1950 1990-1991 1974-1977 2012-2013 1948-1949 1964 1951 2009-nadal 1953-1954 2009-2010 1977-1989 1976-2002 2002-2003 2009-2011 1999 1958-1959 1963-2000 1981-1989 1979-1987 2005-nadal 1952-1953 1948 1974-nadal 1973-1975 1973-1975 1970-1973 1961-1966 1950-1957 1950-1951 1967-1973 1967-1970 2010-nadal 1980-1982 1976 1951-1953 1950-1951 1955-1957 1986-nadal 1972-1997 1988-2003 2003-2005 2008-2012 1952-1954 1950-1952 1978-2001 1952-1954 1981-1986 1957-1979 2000-2002 1990-1994 1971-1975 1951-1953 2006-nadal 1980-2008 2010-2011 1981-2009 1958-1974 1971-2001 1990 1990-1991 1990-nadal 1991-nadal 1960-1977 1961-1977 2008-2009 1966-1967 1992-nadal 1986-2006 1986-nadal

174 —– 175

DYREKTORZY , WICEDYREKTORZY I N AUCZYCIELE


1991-1992 1969-1970 1991-1993 1950-1960 1983-1985 1981-1983 1984-1986 1974-1975 1991 1954-1955 1978-1983 1973-1979 1973-2001 1959 1975-1977 1956 1969-1970 1994-nadal 1992-nadal 1959-1961 2010-nadal 1972-2001 1973 2002-2004 1988-nadal 1994 1959-1963 1979-1986 1988-1989 1996-2004 1974-2001 2004, 2007-2009 2012-2013 1948 1989-nadal 1983-nadal 1975-1976 1948-1949 1964-1966 1963-1966 2004-2005 1958-1959 1956-1959 1971-1986 1955-1976 1957-1981 1948-1973 1948-1951 1987-1996 1983-1986 1948-1949 1948-1954 2003-2004 1965-1966 1951 1975-1996 1990-1991 1966-1970 1952-1954 2000-nadal 1983-nadal 1971-1972 2010-nadal 1998-nadal 1982-1991 1952-1971 1972-1988 1972-2001 1981-1983 2004-nadal 1974-1975 1954 1962-1963

Waldemar Skurko meblarstwo, zabawkarstwo, plecionka, rysunek zawodowy, rysunek i malarstwo Katarzyna Smoleńska kierownik internatu Kazimierz Smuczak rysunek i malarstwo, technologia, projektowanie Maria Smuczak zabawkarstwo, wychowawca w internacie, projektowanie Magdalena Sołtys język angielski Stanisław Sołtys dyrektor szkoły w latach 1981-2007, kierownik warsztatów, technologia Janina Spruch język polski Kazimiera Stańczak wychowawca w internacie Stanisław Stańczak wychowawca w internacie Janina Stasiak wiedza o sztuce, wychowawca w internacie Kazimierz Stelmach fizyka, chemia ks. Grzegorz Strug religia Stanisław Strzyżyński rzeźba, rysunek i malarstwo, wychowawca w internacie, liternictwo, plecionka Zbigniew Strzyżyński projektowanie zabawek, plecionka Maria Symoni wychowawca w internacie, język francuski Leokadia Synowiecka język polski Barbara Szczepaniak język francuski Katarzyna Szczerbińska-Szelągowska język angielski Ewa Szerszeń wychowawca w internacie, matematyka Lidia Szpinek wychowawca w internacie, zabawkarstwo, rzeźba, projektowanie Ryszard Szymończyk rysunek i malarstwo, zabawkarstwo, liternictwo, rysunek zawodowy Eugeniusz Ścibior sprzętarstwo Anna Ściborska język niemiecki Magdalena Ślifirz historia sztuki Janusz Świeży dyrektor szkoły w roku 1948 Marian Świst zabawkarstwo, rzeźba, rysunek i malarstwo, kompozycja z liternictwem Tomasz Tatarczyk rysunek i malarstwo Danuta Teper wychowawca w internacie Katarzyna Teper język polski, wychowawca w internacie Zygmunt Teper pedagog, język rosyjski, wychowawca w internacie Tomasz Todys meblarstwo Stanisława Tomasik wychowawca w internacie Jerzy Tomaszek meblarstwo Maria Tomaszek zabawkarstwo, liternictwo ks. Janusz Trela religia Janina Truszkowska-Bomba wychowawca w internacie Stanisław Tyszkowski chór, umuzykalnienie Irena Walasik wychowawca w internacie Jan Walczak chór Janusz Wanat język angielski ks. Piotr Wąsek religia Henryk Widelski meblarstwo Elżbieta Wiercieńska wiedza o sztuce, wychowanie fizyczne Barbara Wierzbicka chemia Witold Wierzejski fizyka, chemia, matematyka, PO Maria Włodek zabawkarstwo, rysunek zawodowy Alina Wojciechowska wychowawca w internacie Wojciech Woś zabawkarstwo, meblarstwo ks. Jarosław Woźniak religia Renata Wójciak biologia Adam Wójcik matematyka, podstawy informatyki Janina Wójcik język niemiecki Jacek Wójcik kierownik internatu, wychowawca w internacie, fizyka Małgorzata Wójcik wicedyrektor szkoły od 2007(nadal), pedagog, wychowanie do życia w rodzinie Jan Wściseł sprzętarstwo, plecionkarstwo Irena Zahorska zabawkarstwo, rysunek i malarstwo, wiedza o sztuce ks. Ryszard Zalewa religia ks. Jacek Zaręba religia Sylwia Zasada język polski Stanisław Zawiślak wychowawca w internacie, biblioteka Wojciech Zgoliński historia, wychowawca w internacie Władysława Zossel wychowawca w internacie, język polski Teresa Zub-Iwanicka geografia, podstawy przedsiębiorczości Krystyna Żarnowiecka język niemiecki Ryszard Żułtowski sprzętarstwo, kierownik warsztatów, technologia Nikodem Żukowski język polski Mirosław Żurawski rzeźba, rysunek i malarstwo Jan Żylski rzeźba, sprzętarstwo, liternictwo, warsztaty

1979-nadal 1953-1955 1951-1959 1951-1972 2001-2002 2004-nadal 1976-2010 1949 1957-1958 1957-1958 1960-1963 1963-1964 1993-1995 1953-1983 2003, 2006-nadal 1954-1956 1958 1956-1957 1996 1981-1987 1959-1973 1983-1988 1951-1976 2000-2001 2010-2012 1965-1973 1993-1995 1986-1987 1996-2007 1975-2005 2005-2009 1975-1977 1976-1978 1976-1983 1991-1992 1972-1974 1951-1958 1982-1983 1959-1960 1994-1996 1997-1999 2011-nadal 1951-1954 2008-nadal 1966-1992 1986-2000 1963-1967 1991-2009 1992-1993 1998-nadal 2001-2010 2000-2001 1989-nadal 1999-nadal 1963-1964 1954-1960 1995-1997 2004-2008 2007-nadal 1965-1967 1982-1989 1966-1967 1999-nadal 1971-1972 1952-1958 1964 1985-1989 1948-1950

176 —– 177

Marek Mędrek wychowanie fizyczne Edward Michałek technologia, chemia Michał Mielnik rysunek i malarstwo ks. Aleksander Miszczuk religia Marian Molenda rzeźba Renata Mostowska wychowawca w internacie Zbigniew Motaj wychowawca w internacie Barbara Motyka wychowawca w internacie Tadeusz Mroczek historia sztuki Edmund Musiał matematyka, fizyka Piotr Nakonieczny liternictwo, rysunek i malarstwo, rzeźba Henryk Niećko język niemiecki Marian Niedobit psycholog Stanisław Nienajadło sprzętarstwo Elżbieta Nowak rysunek i malarstwo Jerzy Nowak historia Ligia Nowosielska-Zawiślak wychowanie fizyczne Andrzej Oboz rzeźba, rysunek i malarstwo Małgorzata Oboz rysunek i malarstwo, zabawkarstwo, rysunek zawodowy Teodozja Ochnik zabawkarstwo Adrian Oleszczuk matematyka Zygmunt Olszta meblarstwo, zabawkarstwo Irena Opadczyk wychowawca w internacie ks. Grzegorz Opoka religia Andrzej Orłowski plecionka Ewa Pajdowska język niemiecki Jan Paluch geografia, wychowawca w internacie, PO Adam Panek rysunek i malarstwo, zabawkarstwo, rzeźba, liternictwo, plecionka Anna Partyka język angielski, geografia Tadeusz Paszko rysunek i malarstwo Barbara Pazura wychowawca w internacie, śpiew Bogdan Pecio historia propedeutyka nauki o społeczeństwie, PO, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa Donata Pelanowska-Kamińska wychowawca w internacie, matematyka Aleksander Piskorz zabawkarstwo, rysunek zawodowy Aniela Podolak fizyka Anna Pogrzebska matematyka Henryk Pogrzebski matematyka, fizyka Teresa Polakowska-Pietraszkiewicz język angielski Józef Połóg wychowanie fizyczne, P.W. Stanisława Popielec wychowanie fizyczne Marian Popiołek kierownik internatu, wychowawca w internacie, wychowanie obywatelskie, technologia Alfred Przechodzki kierownik internatu, propedeutyka nauki o społeczeństwie, język rosyjski Maria Przechodzka wicedyrektor szkoły w latach 1958-1976, dyrektor szkoły w latach 1976-1981, historia Michał Pudełko dyrektor szkoły w latach 1948-1960, rzeźba, rysunek i malarstwo Zofia Pudełko wychowanie fizyczne, wychowawca w internacie, kierownik internatu Małgorzata Purtak język niemiecki Bożena Pykacz wychowawca w internacie ks. Bolesław Pylak religia Wanda Rafałowicz język rosyjski, język francuski, matematyka, język niemiecki Magdalena Ratyna historia sztuki Lucyna Rayss wychowawca w internacie Mieczysław Rejmak biologia Marianna Rodzik język polski, wychowawca w internacie, bibliotekarka Jerzy Rosiak historia, propedeutyka nauki o społeczeństwie Zofia Rożko wychowawca w internacie, matematyka, fizyka, chemia Stanisław Rybak matematyka, fizyka Hanna Rybiec projektowanie zabawek Wiesława Ryl wychowawca w internacie Zofia Rzączyńska chemia Konrad Rządowski meblarstwo, projektowanie zabawek, plecionka Anita Sadlej-Stelmach rysunek i malarstwo, projektowanie zabawek Stanisław Samcik zabawkarstwo, plecionka, meblarstwo Wojciech Sanecki plecionka Henryk Sapko plecionka, meblarstwo Elżbieta Sawicka-Machowska wicedyrektor szkoły w latach 1982-1988, zabawkarstwo, rysunek zawodowy, rysunek i malarstwo Grażyna Serafin wychowawca w internacie Aneta Sereda historia sztuki Bożena Siedlecka wychowawca w internacie Henryk Sienkiewicz historia Jadwiga Skibińska wychowawca w internacie


Marta Bartoszcze kierownik stołówki 2006-nadal Czesława Bednarczyk referent zaopatrzenia 1981-1986 Ryszard Bednarczyk informatyk 2005-nadal Barbara Bęczkowska intendent w internacie lata 50-te Stanisław Białek specjalista ds. bhp 2002-nadal Barbara Cisłak główna księgowa, księgowa w internacie 2009-2011 Elżbieta Ćwiklińska intendent w internacie lata 50-te Marek Dadej referent zaopatrzenia, kierownik administracyjno-gospodarczy 1988-2003 Jan Darmochwał kasjer 1966-1978 Żaneta Duńska-Kwasowiec referent ds. administracyjnych 2008-2009 Janina Gajkoś główna księgowa w internacie 1966-1997 Maria Gołębiowska księgowa w internacie 1956-1966 Katarzyna Grzywacz referent administracyjno-informatyczny, referent ds. księgowych 2007-nadal Eufemia Jusiak referent zaopatrzenia 1984 Joanna Kałdunek magazynier w internacie 2012-nadal Albin Kapuściński lekarz 1950-1951 Joanna Kisiel magazynier w internacie 2011 Anna Lenart referent administracyjno-informatyczny 2006-2008 Bogumiła Lewandowska sekretarka w szkole, referent administracyjno-gospodarczy w internacie 1978-2000 Szczepan Lewandowski magazynier, starszy magazynier 1975-nadal Antoni Liput kierownik administracyjno-gospodarczy 1980-1981 Edyta Lis referent ds. administracyjnych 2009-nadal Marianna Maciejewska sekretarka, referent zaopatrzenia 1981-1983 Janina Marek sekretarka 1950-1954 Zygmunt Marek magazynier 1978-1993 Jadwiga Misiąg księgowa w internacie 1954-1955 Stanisław Nienajadło intendent, magazynier 1959-1974 Maria Okuniewska kasjer 1978-1987 Adam Olszta kierownik administracyjny w internacie 1965 Maria Olszta główna księgowa 1954-1982 Maria Powroźnik główna księgowa 2008-nadal Małgorzata Próchniak magazynier 2009 Bożena Rejmak księgowa, główna księgowa w internacie 1997-2009 Bartłomiej Romanowski specjalista ds. kontroli zarządczej 2013-nadal Janina Rosły intendent w internacie 1952-1955 Janina Rzeźnik sekretarz administracyjny 1950-1952 Zbysław Samoń magazynier 1975-1977 Stanisław Sękowski kierownik administracyjno-gospodarczy 1967-1972 Stanisław Siedlecki kierownik administracyjno-gospodarczy 1972-1980 Katarzyna Smoleńska intendent w internacie 1955-1958 Maria Sołtys referent ds. księgowych, samodzielny referent ds. księgowych 2004-nadal Grażyna Stelmaszczuk referent zaopatrzenia, główna księgowa 1980-2008 Paweł Stelmaszczuk referent ds. płac i ZUS, kierownik gospodarczy 2002-nadal Anna Szychowska specjalista ds. księgowych 2008-2009 Bogusław Tarka kierownik administracyjno-gospodarczy 1981-1991 Zygmunt Wasilewicz intendent, magazynier w internacie 1961-1977 Elżbieta Wiejak sekretarka, referent zaopatrzenia, sekretarz szkoły 1982-nadal Helena Wolska kierownik administracyjno-gospodarczy, sekretarka, księgowa Komitetu Rodzicielskiego 1950-1987 Danuta Wysocka kierownik stołówki 1985-2006 Wiesława Zasada kasjer 1980-2008 Jadwiga Zdziebko magazynier w internacie 1999-2012 Elżbieta Żeleźniak referent finansowy-kasjer 2008-nadal

P r a c o w n i c y o b s ł u g i

Iwona Adamczyk Piotr Adamczyk Tadeusz Adamczyk Aleksandra Adamska Dorota Bartnik Teresa Błaszczak Tomasz Błaszczak Zygmunt Bobrzyk Janina Burek Leokadia Chmielewska Jan Czerniec Stanisław Czerniec Czesława Dąbrowska Adam Dąbrowski Jerzy Dąbrowski Józef Duda Danuta Dudkowska Leokadia Dudzik Genowefa Filipek Zygmunt Gaba Janina Gębala Bronisława Głos Barbara Gnieciak Zofia Goleniak Jadwiga Gołębiowska Krzysztof Górniak Janusz Górski Jan Grajper Janina Gronkowska Bożena Grzywacz Józef Grzywacz Maria Grzywacz Marian Grzywacz Michał Grzywacz Stanisław Grzywacz Genowefa Jarosińska Halina Jaruga Marianna Jędrej Stanisława Jusiak Jolanta Kamola Tadeusz Kępa Kazimierz Kiernicki Halina Kijewska Helena Kijewska Joanna Kisiel Anna Kolibska Genowefa Kowalska Janusz Kowalski Zbigniew Kozak Cecylia Krawczyk Barbara Kubrak Stanisław Kubrak Helena Lewandowska Leokadia Lewandowska Stanisław Lewandowski Szczepan Lewandowski Anna Lipczyńska Jolanta Lipiec

Zbigniew Lipiński Marzena Lis Zofia Litwińska Leokadia Łuszczyńska Zbigniew Maciążek Krzysztof Madejski Jan Malczyński Danuta Małek-Kowalska Józef Matraszek Michał Mazurek Joanna Mirosław Henryka Molenda Jan Murat Adela Nienajadło Leokadia Nowakowska Andrzej Olejarz Stanisław Olejarz Wincenty Paciorek Anna Pakuła Edward Pałka Karol Pałka Katarzyna Pałka Eugeniusz Pasek Irena Pasternak Grażyna Perzak Władysław Pierzchalski Roman Piotrowski Genowefa Polak Marian Przybysz Zofia Pudło Iwona Radkiewicz Ireneusz Rejmak Jolanta Rejmak Marianna Rejmak Marta Rejmak Józefa Ruta Jan Rutkowski Leokadia Rzepka Jolanta Rzeźnik Kazimierz Sałęga Andrzej Samoń Maria Sikora Grażyna Skałecka Bolesław Stępniewski Jerzy Stępniewski Kazimiera Stępniewska Stanisława Strzelecka Wiesława Strzelecka Marian Strzelecki Władysław Strzelecki Anna Stypuła Włodzimierz Sudziński Danuta Suliga Edward Susz Zenon Susz Anna Sygnowska Katarzyna Sygnowska Jerzy Szymański

Józef Trębacz Bronisława Walencik Mirosław Watras Józef Wąchała Franciszka Węgrzyn Joanna Wilczek Zofia Woźniak Stanisława Wójciak Irena Wójcik Jan Wójcik Elżbieta Wrzesińska Mieczysław Wysocki Stanisław Zalewski Czesława Zasada Zdzisław Zdziebko Balbina Zielonka Helena Zielonka Kazimiera Ziętek Piotr Żyłka Iwona Żywicka Janina Żywicka Czesław Żywicki Michał Żywicki

A b s o lw e n c i

1953

Sygulski Zdzisław

Abramek Janusz Butryn Stefan Gębal Marian Jaszczewski Czesław Kiczuk Czesław Koziej Jan Ląkocy Tadeusz Olszak Julian Olszta Zygmunt Welik Henryk Wójcik Stefan

1959

1954

1960

Górniak Krzysztof Gruba Zofia Grzeluk Izydor Ignatiuk Józef Lis Jan Zdzisław Mróz Janina Pudełko Irena Rodak Władysława Wetoszka Jan

Bartuzi Zdzisława Dudek Alina Górecka Magdalena Gruszczyński Jan Kasińska Teresa Kęsik Balbina Kiljański Roman Kowalczuk Danuta Paczek Teresa Paluch Marianna Puch Henryka Sadurska Ewa Stefaniak Elżbieta Szadkowska Krystyna Szczepanek Wojciech Turek Hanna Wrębiak Celestyn Zaborowska Janina Zymon Teresa

1955 Figiel Antoni Gondyńska Alina Kręcisz Artur Mazur Jan Mrówczyński Stanisław Ogórek Helena Ogórek Henryk Paciejewski Lucjan Rodak Zofia Sidor Henryk Syta Kazimiera Zapaśnik Józef Zawada Józefa Żeleźniak Aleksander 1956 Bogusz Sławomir Celińska Elżbieta Głos Wacława Kowalczyk Władysław Krupop Jadwiga Leszek Teresa Lewtak Edward Lis Jan Pańkow Włodzimierz Samoluk Tadeusz 1957 Biernacki Dezyderiusz Nakonieczna Stanisława Rupa Alicja Rusowicz Bernardeta Sienkiewicz Janusz Soleniec Henryk Soleniec Zbigniew Stec Aleksandra 1958 Adamczyk Marian Fijałkowski Andrzej Gołajewski Ludwik Gawdzik Józef Jabłońska Maria Prokopczyk Stanisław Kępa Włodzimierz

Baranowski Roman Jarczewska Halina Kośmider Barbara Lasota Stanisław Łempicki Zygmunt Ochnik Marianna Płucienniczak Krystyna Walińska Genowefa Wójcik Jan

1961 Balcerek Daniela Dąbrowska Marianna Dybczyńska Stanisława Gałęzowska Irena Gąsior Krystyna Gębala Zenobia Golec Zuzanna Iłowiecka Edwarda Kondracka Zofia Olechowski Andrzej Pasztaleniec Stanislaw Piech Marianna Płatek Jolanta Tymoszczuk Maria Władyczuk Maria Woźniak Sabina Zakrzewska Sława Zamasz Stanisław Żyłka Janina 1 962 Bielak Wiesław Borowicz Izabella Drygiel Jadwiga Sągała Janina Sygnowska Janina Sykuła Małgorzata Tyszkiewicz Krystyna Wawrzonek Alicja Wilczyńska Alicja Wściseł Jan Zbroś Janina 1963 Bazaniak Elżbieta Borkowska Janina Budzińska Jolanta

1967

1969

Bieniek Maria Głodzik Wiktor Grzyb Jadwiga Kowalik Blanka Kulągowska Mirosława Lewicka Lucyna Miazek Marta Nawrot Józefa Nowiński Marian Olek Marian Ozimek Stanisława Prajel Maria Raczyńska Barbara Rolla Krzysztof Sadownik Alicja Siudowska Danuta Stachowicz Adam Turalska Barbara

Ajtel Aurelia Bieńkowski Adam Błaszczyk Czesława Bolek Julia Czerniachowska Maria Czerwińska Aniela Dziedzic Bogusław Jakubowski Tadeusz Janik Apolonia Jarzęcki Jerzy Jóźwiak Elżbieta Kloc Maria Kornacka Izabela Krasucka Alicja Krupa Danuta Kuta Maria Kutniowska Zofia Leszczyński Marek Łopko Zofia Majcher Anna Malinowska Wanda Matysiak Jerzy Michałek Kazimiera Mika Marian Najder Krystyna Pastuszak Ryszard Pieklik Marianna Przybyłek Genowefa Rola Marianna Sajewska Teodozja Sankowska Krystyna Sekuła Alina Szczygłowska Aleksandra Sztafa Stanisław Szymanek Kazimierz Turowicz Wanda Wetoszka Krystyna Woźniak Halina Zaniewska Bronisława Zaremba Lech Żabiński Aleksander

1965

1968

Fedorowicz Grzegorz Firan Krystyna Furga Kazimierz Gawlikowski Adam Kempisty Beata Kotowska Barbara Kruk Jan Kwiatkowska Halina Nowak Jadwiga Pyta Danuta Siczek Irena Smolińska Danuta Stawinoga Anna Szulikowski Józef Tchórzewski Janusz Topolski Wiktor Witczak Halina Żuk Jadwiga Żydek Halina

Czerniewska Maria Czyżewska Halina Gałysz Leszek Gorzała Jadwiga Grabowska Wanda Jachimczuk Anna Jankowska Maria Jesionek Jadwiga Kogowski Andrzej Kościuk Maria Kowalewska Hanna Krasa Grażyna Kumosa Andrzej Lorentz Elżbieta Młodzikowska Halina Niemczyk Barbara Nowicka Zofia Ogórek Jadwiga Ośko Bogdan Pałka Andrzej Piskorska Eurelia Politalska Ewa Przybysz Maria Pudełko Adam Raś Maria Rosłoń Celina Rutkowski Marian Sabaturska Zofia Sapko Henryk Seredyn Marianna Stępień Krystyna Studzińska Zofia Szpinek Jan Szymczyk Anna Wasilewska Wiesława Wąsek Wojciech Witek Zygmunt Wojcieszek Teresa Woźniak Helena Wściseł Marianna Zabiegała Irena

Adamiak Elżbieta Baczewski Leszek Banachiewicz Mieczysława Bartoszewska Maria Błaszczyna Bożena Brzezińska Helena Dubilis Joanna Dudzik Urszula Grzesiuk Maria Izydorczyk Wacława Jóźwicka Halina Kalata Helena Kondratowicz Danuta Kostkiewicz Stanisław Krakowiak Irena Kraśnicki Krzysztof Kruszyńska Teresa Kruszyński Alojzy Laskowska Jadwiga Liśkiewicz Barbara Lizurej Stanisława Łukasiak Grażyna Macic Janina Małysz Leokadia Molga Zdzisław Mrozek Zbigniew Nicałek Zofia Nowak Maria Ozimek Zofia Pyta Ludwika Rożalska Grażyna Rusa Alina Smuczak Elżbieta Sroka Maria Stefańska Grażyna Sulima Janusz Szkodzińska Helena Urbala Stanisław Urbaniak Renata Wichowska Anna Wisowaty Daniela Wnuk Zofia Wziątek Anna Zawiślak Teresa Zielonka Ewa

Cibor Celina Domańska Janina Kawalec Zofia Kozłowska Michalina Krakiewicz Tomasz Molski Eugeniusz Palenciuk Zofia Pałka Jan Rzeczkowska Maria 1964

1966 Bisek Elżbieta Chosia Marta Juraszek Joanna Karpiński Zenon Kaszuba Teresa Kosmala Krystyna Kostalecka Jadwiga Kwiatkowska Anna Misiurski Mieczysław Moszczyńska Antonina Procka Elżbieta Ptak Krystyna Ptaszyński Ryszard Pudełko Stanisław Rucka Franciszka Stefaniak Antonina Szepeluk Barbara Szeptycka Maria Turek Elżbieta Wielgosz Krystyna Wojcieszek Barbara Żurek Bożena

1 9 70 Argasińska Irena Brodziak Jan Brych Alina Burek Anna Ciesielska Kazimiera Cieszkowska Barbara Filipek Janina Gajewska-Jakubowska Ewa Gawda Halina Gawrońska Zofia Gąsiorowska Irena Gozdek Teresa Grabowski Jan Grymuza Zofia Gurmińska Anna Jaworowska Joanna Kalbarczyk Kazimierz Kamińska Janina Kluk Elżbieta Kret Sylwia Kuba Halina Kulik Wiesław Kwiatkowska Anna Leśniak-Wolska Maria Maraśkiewicz Jan Marek Jan Matecka Teresa Michalczak Andrzej Nowosad Adela Ogonowska Joanna Olak Zofia Pikulska Barbara Podgórska Anna Potapska Maria Rozmysł Andrzej Sałaj Irena Sikora Barbara Sołtys Jan Stępniewski Zbigniew Sykisz Marzena

Szkodzińska Aniela Szumiec Zofia Walczak Waldemar Walkiewicz Anna Wasilewicz Krystyna Wisowaty Barbara Wojtas Jadwiga Zatorska Małgorzata Żach Ewa Żuk Anna 1971 Bełcik Janina Buczkowska Maria Czapska Alicja Czarnota Marianna Dobosz Janina Drążyk Anna Drobek Tadeusz Dziawolik Zofia Gąsior Izabella Gontarz Małgorzata Grabiec Rozalia Gudojć Aleksandra Hołuń Zofia Janusz Jolanta Jasińska Jadwiga Kisiel Jadwiga Koprianiuk Teresa Kowalik Anna Kwiatkowski Zenon Mączka Zofia Milczek Irena Nowak Maria Nowakowski Stanisław Pachucy Andrzej Rzeźnik Aleksander Samborska Ewa Stolarczyk Anna Strzelecka Maria Szlagowska Teresa Szpinek Stanisław Sztejn Joanna Tylman Zenon Węgrzyk Janusz 1972 Adamczyk Grażyna Bańczyk Janina Chabros Halina Chilewicz Elżbieta Chmielarz Anna Cieślak Irena Czępińska Krystyna Dobosz Zofia Filipek Janina Grzegorczyk Maria Hołojuch Helena Hunek Elżbieta Jakubowski Grzegorz Klimkowicz Maria Kowalska Teresa Krukowska Władysława Kulik Janina Kupidura Ewa Leszczyńska Bożena Łukaszuk Aleksandra Makulec Tadeusz Markowski Benedykt Maszczak Wiesława Mikołajczyk Elżbieta Miśkowiec Ewa Mrozek Danuta Murach Jadwiga Pasikowski Ryszard Płoska Jolanta Ptak Stanisława Saporowska Weronika Skorupa Lucyna Sobiech Hanna Sokołowska Anna Szabunio Wojciech Wójcik Irena

178 —– 179

P r a c o w n i c y a d m i n i s t r a c j i


Bąkała Halina Biały Maria Błasiak Wanda Błaszczak Marianna Cielma Kazimiera Cieniuch Zbigniew Cynke Barbara Dacka Joanna Dudko Barbara Gawryjołek Halina Głuch Maria Góra Maria Gwiazda Janina Jackowska Alicja Juszczyk Eugeniusz Kęsik Aldona Korczyk Marian Kornet Anna Kosmala Bożenna Koszołko Danuta Kościuk Sabina Kotowska Halina Kozłowicz Krystyna Krasuska Aleksandra Krawczyk Alfred Krawczyk Jadwiga Kuniszyk Henryk Kwiecień Maria Lasek Edward Latkowska Halina Lejko Jadwiga Łukomska Zofia Maleszyk Stanisław Marek Józef Nowak Grażyna Regulska Anna Samorek Bogdan Słomczyńska Maria Sobczak Barbara Soboń Elżbieta Stachula Antoni Stankiewicz Krystyna Szymkowska Mirosława Świtalska Anna Ukleja Kazimiera Walos Irena Wardziak Lucyna Wasilka Marianna Waś Bożena Wrzesińska Małgorzata 1 9 74 Bakiera Andrzej Bąk Teresa Bucior Jolanta Chudzik Kazimierz Cioś Irena Cisowska Maria Czajkowska Małgorzata Dąbrowska Hanna Drozd Teresa Duliasz Jadwiga Dziudzik Maria Ejchler Elżbieta Figiel Waldemar Figielska Krystyna Gacek Ewa Gajo Genowefa Gędek Bożenna Głuchowska Teresa Jończyk Tadeusz Jońska Teresa Kiełpsz Anna Kierski Józef Krawczyk Kazimierz Lakutowicz Andrzej Lech Piotr Łukaszuk Bogumiła Michalski Janusz Mrozek Lidia Nadrowski Wiesław Nagrodzka Danuta Palka Stanisław Pidek Zdzisław Pietroń Adam Pikus Wiesława Reszka Teresa

Rybka Marianna Rzymowska Ewa Siara Janusz Sieńko Jan Skoczylas Jolanta Skowron Elżbieta Skórska Marianna Sobota Marianna Szlązak Ewa Sztejman Grzegorz Szymczyk Mirosława Tkacz Maria Wiśnicka Agnieszka Wiśniewska Maria Włodarczyk Danuta Woźniak Zbigniew Zaborowska Elżbieta Zienkiewicz Krystyna 1975 Adamczyk Michał Adamczyk Zbigniew Banachewicz Marian Boruch Jadwiga Chmielewska Teresa Dziubak Stanisław Górniaszek Janusz Guba Jadwiga Jaworska Leokadia Krasucka Halina Lipiński Waldemar Ludwik Danuta Majuch Zbigniew Makarska Barbara Małagocki Krzysztof Marczuk Jadwiga Matuszek Barbara Nóżka Teresa Olszta Krzysztof Panek Adam Parzyszek Ireneusz Prościńska Alicja Sałecka Danuta Skarzyńska Małgorzata Sobczak Krzysztof Sołyga Andrzej Stępnicka Zenona Strzyżyński Zbigniew Szyszkowska Anna Teper Halina Walczak Alina Wasilewska Teresa Wcisło Anna Wiącek Ewa Wójcik Wiesława Wójcik Zofia Zając Waldemar Zarachowicz Ewa Zdybicka Ewa Zdziechowicz Małgorzata Żuk Maria 1 9 76 Blicharz Danuta Buczkowska Jadwiga Choinka Hanna Choinka Roman Chylak Elżbieta Cylt Anna Gruza Barbara Hondra Waldemar Jałocha Jolanta Jankowska Teresa Król Stanisław Kuniszyk Stanisława Kupiec Tomasz Kuropatwa Elżbieta Kuropatwa Jadwiga Kursa Jadwiga Kuś Lidia Laskowska Grażyna Lipka Andrzej Marek Krzysztof Mączewska Beata Meksuła Krystyna Michalska Jadwiga Nowak Barbara Oko Ewa

Pawłowska Barbara Pęzior Dariusz Płoszaj Zbigniew Psuja Ryszard Rogalska Danuta Rogalski Edward Sadal Jadwiga Sadłowska Maria Sałasiński Krzysztof Sidorczuk Zofia Sierpień Teresa Sitarski Jan Skakuj Barbara Sołtycka Jolanta Szewczyk Waldemar Szymański Jan Szymański Roman Szymończyk Ryszard Trześniewska Elżbieta Turski Janusz Tyczyńska Ewa Walczak Jolanta Wiejak Jadwiga Wudarska Małgorzata Zagańczyk Zdzisław Zmysłowska Teresa Żak Jolanta 1977 Caboń Barbara Ćwieczkowski Jakub Drzewowska Elżbieta Dudzik Kazimiera Flis Andrzej Gładysz Helena Gołdziński Waldemar Gołębiowska Maria Hereś Maria Jargieło Anna Kęska Henryka Klimowiec Regina Kocuper Iwona Kozak Danuta Krasucka Danuta Kulgawczuk Anna Kwieciński Grzegorz Lipnicka Ewa Łempicki Krzysztof Madejski Mariusz Madejski Piotr Mazur Jerzy Michalczyk Andrzej Miga Bożena Nowaczek Tadeusz Nowak Elżbieta Oborski Paweł Olak Żaneta Olek Ewa Orłowska Jolanta Piech Ewa Pierzchała Anna Pietruszka Teresa Podlaska Grażyna Procka Małgorzata Roczniak Urszula Sidoruk Wiesław Smalcuga Kazimierz Stachera Marietta Stalończyk Alina Staszulonek Helena Urbanek Sławomir Urabanowicz Mariola Wyszkowska Jolanta Zamojcin Małgorzata Zdrodowski Mirosław Zienkiewicz Janina Zuzański Krzysztof Żak Dorota 1 9 78 Arseniuk Teresa Bartołowicz Jarosław Basaj Jadwiga Bąbel Henryka Bielski Tomasz Bieńkowska Ewa Buczyński Krzysztof Chlewiński Artur

Gałecki Grzegorz Gil Barbara Grzeszczuk Małgorzata Gugałka Marta Henrykowski Wojciech Jabłoński Adam Jasiocha Dariusz Jaźwińska Maria Kapcia Teresa Kapeluszna Stanisława Konopińska Barbara Kowalewska Hanna Kozdrój Zofia Król Helena Makarewicz Krystyna Małarzewska Ewa Marek Anna Maziarczuk Alicja Mazurkiewicz Urszula Mędyk Anna Migodzińska Hanna Molenda Marian Nóżka Anna Okulus Halina Pabiś Jolanta Pacholak Ilona Paczkowska Ewa Pawlak Jacek Pawłowski Dominik Piętka Bożena Poczek Jacek Połóg Krystyna Pyrak Szczepan Rogala Hanna Samcik Leszek Samślikowska Maria Senderek Maria Smyk Kazimiera Sobczyński Tomasz Stachura Krzysztof Szawaryn Włodzimierz Szewczyk Jan Szmyt Ryszard Szymańska Urszula Todys Tomasz Tyloch Barbara Warakomska Jadwiga Wójcik Dariusz Zatyka Grażyna Zdunek Janusz Ziemichód Małgorzata 1979 Abramczyk Marianna Abramowicz Barbara Borowska Renata Cąkała Joanna Chrzanowski Eugeniusz Dałek Iwona Dąbrowski Krzysztof Gdula Jadwiga Gilewska Teresa Golian Joanna Goraj Barbara Grzesiak Joanna Gut Elżbieta Jurkowska Anna Kaczorowska Jolanta Karwacka Teresa Kasperski Wojciech Kępka Grażyna Kłopotowska Wanda Kocurek Eugeniusz Kolis Jerzy Koślacz Stanisława Kozioł Małgorzata Krasucka Urszula Krasucka Zofia Krygiel Danuta Kucaba Alina Kuszyk Elżbieta Maciejewska Bożena Majewska Małgorzata Małagocka Arleta Mazur Alicja Mazurek Barbara Michalec Danuta Murawska Danuta Namięta Jolanta

Olszewska Marzenna Oszust Teresa Pasternak Wiesław Pilorz Adam Popek Małgorzata Pręgowski Maciej Romaniuk Beata Stanisławski Wojciech Staszulonek Zdzisława Stec Teresa Szczypa Dorota Szpakowska Anna Świder Grażyna Świtalski Zenon Tarka Iwona Urbala Danuta Widelski Henryk Wnuk Stanisława Zielińska Regina 1980 Bernatek Jan Brylski Bronisław Buczek Małgorzata Bujak Irena Cichecki Jerzy Cieślewicz Hanna Darda Joanna Gacek Filomena Gębczyk Maria Głodek Grażyna Gogolewska Małgorzata Gontarz Urszula Górska Katarzyna Hohendorff Grzegorz Jasiński Jerzy Jędruszczak Barbara Kańkowska Zofia Kawszyn Tomasz Kordas Anna Kotowicz Robert Kotowska Jolanta Kozak Krystyna Kozak Maria Koziej Anna Kruk Renata Kulikowska Władysława Kuna Marzena Łyszcz Maria Maciejewska Barbara Madejski Leszek Maksymiuk Małgorzata Malesa Katarzyna Marciniak Daniela Markiewicz Andrzej Niezgoda Ewa Nowosielska Elżbieta Opalińska Alicja Pachuta Jadwiga Pakoca Dariusz Papiernik Bożena Paruch Małgorzata Pasternak Alina Pawłowska Danuta Peryt Elżbieta Raczkowska Elżbieta Siemińska Bożena Słupek Waldemar Staręga Bogumiła Steć Jan Szczygieł Leszek Tyska Anna Wasilewska Grażyna Wasilewska Marta Wawok Jolanta Wągrodna Alina Wojas Dorota Wołek Barbara Wójcik Jolanta Zdanowicz Katarzyna Ziętek Janina Zuchniak Jolanta Żurawski Mirosław 1981 Błażejczyk Urszula Buczkowski Jan Burzyńska Urszula

Czajka Urszula Ćwiek Andrzej Ćwieka Danuta Depta Dorota Głowienka Waldemar Gołębiowski Artur Górniak Marek Gromek Urszula Grudzień Anna Gruszczyński Robert Jusiak Anna Kawiak Barbara Kniaź Jarosław Korulczyk Bożena Krześlak Anna Łuszczyńska Iwona Madej Elżbieta Malesa Teresa Malewicz Elżbieta Malewicz Magdalena Matras Danuta Matraszek Tomasz Mioncz Anna Modelewska Grażyna Morawska Aldona Niezabitowska Ewa Nowakowska Małgorzata Orłowski Andrzej Pańczyk Mirosław Polkowska Anna Pomorska Wanda Radwańska Dorota Rożalski Dariusz Rybka Bogusław Sałęga Ewa Sionkowska Irena Slezkin Michał Stępnicki Tadeusz Strzelecka Ewa Szawarniak Joanna Szczęch Bożena Szewczyk Grażyna Szulborska Jolanta Tomczak Ewa Wasiak Wiesława Wawryniuk Ewa Wójcik Małgorzata Zdunek Kazimierz Ziemska Anna 1982 Biegaj Barbara Broniewska Dorota Bugajska Irena Cichocka Grażyna Cybulski Piotr Ćwiek Jarosław Hejke Krzysztof Janowska Elżbieta Kaźmierczak Grażyna Kolasińska Zofia Kołodziej Bożena Kowalenko Bożena Kucharczyk Lidia Kusa Urszula Kuszmierek Waldemar Kwiatkowska Małgorzata Lewandowska Alicja Lorek Krzysztof Łuka Anna Madej Agata Majchrzak Maria Marczykowska Barbara Mazurek Waldemar Misiak Barbara Morawska Barbara Nowosad Jacek Paczkowski Janusz Paradziej Liliana Pawlusiewicz Anna Pietrucha Barbara Podczasi Maria Podedworny Bogdan Pudło Jolanta Sędłak Anna Sidoruk Anna Smolak Bożena Snopczyńska Jadwiga Stachurski Wojciech

Tomaszewska Danuta Troć Beata Tybiszewski Włodzisław Wojciechowska Anna Wojewoda Maria Wróbel Krzysztof Wróblewski Krzysztof Wysocka Małgorzata Załuska Sławomir Zgorzałek Roman Ziółkowski Kazimierz 1983 Adamczyk Izabela Balcerowska Barbara Bartnik Krzysztof Becko Aleksandra Bielecki Hieronim Borówka Urszula Brzozowski Krzysztof Budzyński Tomasz Chojnacka Ewa Choręgiewicz Krystyna Czerwonka Piotr Dobek Agnieszka Dudek Ewa Górniaszek Bogusława Grądziel Bożena Kiereś Grażyna Kopeć Renata Kosowski Zbigniew Kudełka Tomasz Laszkiewicz Leszek Maj Andrzej Markiewicz Grzegorz Mazgajczyk Małgorzata Nowosad Bernard Piszak Barbara Przyczyna Ewa Rawska Elżbieta Rusa Jolanta Rusjan Anna Siwek Elżbieta Stefaniak Krzysztof Szadkowska Ewa Szandecki Marek Szeremetyńska Marzena Tyszka Danuta Wasiłek Maria Wiśniewska Beata Woźniak Anna Wójcik Krzysztof Wójtowicz Urszula Zdybel Czesława 1984 Badach Elżbieta Banasik Henryka Bińkowska Agnieszka Boho Henryka Boniaszczuk Ewa Boruch Leszek Buczek Józefa Celej Helena Centkowski Jacek Chacińska Dorota Charko Małgorzata Choroś Marta Dacka Bożena Dzięgiel Elżbieta Foltyn Wiktoria Gawrońska Ewa Gogolewska Dorota Gołębiowski Jarosław Hajos Małgorzata Jaciuk Barbara Januszewicz Jadwiga Jasiński Jacek Kaczorowska Bogumiła Kobierzycka Magdalena Kowalska Jolanta Kwapisiewicz Małgorzata Kwiatkowska Krystyna Ląkocy Iwona Lewicka Teresa Miadziółko Mirosław Mielnik Michał Młynarczyk Beata

Nizio Jan Nizio Mirosław Nowak Renata Osiak Grażyna Osiniak Sławomira Osika Agata Pietrzak Joanna Pliszka Iwona Przepiórka Teresa Przyborek Renata Pytyś Maria Sabeł Aneta Sabeł Beata Sągolewska Urszula Sienkiewicz Małgorzata Szewczyk Małgorzata Świątkowska Marzena Tomasiak Marzanna Toś Ewa Tusińska Ewa Wiśniewska Renata Wójcik Małgorzata Wróblewski Tomasz Wyczesana Ewa Żywicka Mariola

Klaybor Piotr Korzeniowska Hanna Krekora Artur Kwaśniewska Maria Lech Lilla Lewtak Halina Małkowska Beata Miernik Norbert Nieżychowska Bogna Obuch Joanna Odziemczyk Joanna Pamrowska Ewa Pieńkoś Dorota Pomorski Maciej Pyra Joanna Ragan Sławomir Rybak Małgorzata Więckowska Beata Woziński Jarosław Zawadzki Sławomir Zdunek Maria Ziemińska Krystyna Zwolak Monika

1985 Adamiec Anna Babicka Ewa Bąk Iwona Białobrzeska Dorota Bielecki Ireneusz Charasimiuk Renata Chromiak Danuta Czerska Agnieszka Dorobek Agata Drzewiecki Marek Dudczak Mariusz Fidor Maria Fijołek Agnieszka Grabarczyk Dorota Jeleniewski Piotr Jędryszek Halina Jóźwik Renata Kalbarczyk Maria Kawalec Ewa Kąpicki Artur Kowalska Joanna Król Magdalena Łach Barbara Łatka Marzena Łysakowska Katarzyna Maińska Ewa Moes Ewa Ostapowicz Edyta Piątek Barbara Pietrzela Teresa Pszonka Tadeusz Rozbicka Renata Rzeźnik Beata Siwczuk Anna Słabuszewska Agnieszka Słomińska Teodozja Szewczyk Ewa Szumiło Anna Ścibior Beata Targaszewska Romana Tomaszewski Wojciech Wasilewska Małgorzata Wierzbicki Karol Żywicka Hanna

Abramowicz Mirosława Antosik Ewa Banaś Ewa Baranowicz Piotr Basiakowska Jolanta Brzuzek Małgorzata Chmiel Beata Chromczak Marta Cywka Krzysztof Czachyra Anna Czajka Mirosława Duda Agnieszka Ekwiński Rafał Giza Irena Górniak Joanna Hołubowicz Małgorzata Ipnar Beata Jóźwicki Robert Kaliszuk Jarosław Kowalczuk Dorota Kowalczyk Barbara Kowalczyk Dorota Kowalczyk Waldemar Kwiatek Maryla Kwiecińska Edyta Łyszcz Anna Maciążek Agnieszka Mitura Marzanna Niziołek Urszula Oszust Elżbieta Piekarniak Elżbieta Połowska Beata Rostek Dariusz Skowron Ireneusz Skowronek Małgorzata Sosińska Izabela Tarka Teresa Wachnicka Ewa Wiatrak Tomasz Więcewicz Krzysztof Woch Alina Wróblewska Katarzyna Wrzaszcz Alicja Zając Katarzyna Ziemichód Lidia Żaczek Beata

1986

1988

Adamska Barbara Adamska Katarzyna Bałaban Marzena Banach Małgorzata Bartocha Grażyna Biziuk Zofia Budka Małgorzata Chudzińska Dorota Dawidiuk Małgorzata Drewnicka Monika Drozd Marzena Górska Małgorzata Ignaciuk Kinga Jedynak Małgorzata Jodełło Tomasz

Adamiak Ewa Balas Agnieszka Baliszewski Cezary Borzęcka Monika Czerniak Piotr Derecki Michał Grzegorczyk Anna Jankowski Tomasz Kamela Agnieszka Kęska Krzysztof Kononiuk Joanna Korcz Jolanta Korpalska Monika Ligęza Urszula Łyjak Maria

1987

Madej Ireneusz Mazur Paweł Molas Marzanna Mroczek Renata Nawrocka Aleksandra Ordyczyński Piotr Pilecka Małgorzata Pływaczewski Krzysztof Puczyńska Barbara Radej Jolanta Rondoś Ewa Skomorowska Dorota Szczepaniak Agnieszka Szczepaniak Izabela Szydłowska Beata Śledź Ewa Świder Wojciech Talar Monika Trojanowski Sławomir Wieraszka Magdalena Wiszniewski Paweł Wojczuk Danuta Woźnica Anna Zabłocka Agata Zambrzycka Dorota Zatorski Dariusz Żugaj Piotr Żukowska Barbara Żurawska Małgorzata 1989 Balas Agata Barczentewicz Wojciech Barwiński Waldemar Białogłowska Beata Bolek Grzegorz Borkowski Mirosław Butryn Beata Czochra Urszula Drabarek Mariusz Furmańska Monika Gągola Dariusz Golonka Barbara Góra Maria Grzegorczyk Aleksandra Gurdziołek Anna Jakubowska Renata Jamro Czesław Jóźwiak Renata Klingiert Ewa Kowalczuk Magdalena Kowalczyk Grzegorz Królik Justyna Kula Paweł Kwiatkowska Izabella Kwiatuszewski Mirosław Ląkocy Sławomir Litkowska Bożena Łukasiewicz Andrzej Łupina Dorota Maiński Arkadiusz Makarska Małgorzata Makulec Anna Marciniak Jarosław Maśkiewicz Małgorzata Matysiak Robert Mazurek Marzanna Ochęduszko Ewa Pędzisz Piotr Piątek Malgorzata Pieńkosz Joanna Podgórska Katarzyna Rymarz Waldemar Sienkiewicz Joanna Studzińska Elżbieta Szymczyk Teresa Więsyk Jeremi Woźniak Jacek Wypych Arkadiusz 1990 Berliński Robert Bownik Agnieszka Celiński Jacek Cichoń Katarzyna Czuryszkiewicz Beata Czuryszkiewicz Marta Dobrowolska Beata

Drych Grzegorz Dybowska Agnieszka Fedorowicz Marcin Galiński Michał Gawrońska Maria Hałasa Joanna Imasz Bożena Jałowiec Jacek Jezierska Jolanta Kania Malgorzata Kaniewska Dorota Kolasińska Katarzyna Konopka Jarosław Kosmala Bogumił Kozak Mariusz Kozłowska Iwona Krzysztoń Monika Kubik Magdalena Kuropatwa Joanna Leśniewska Joanna Łuczak Zofia Macko Jerzy Matysiak Monika Michalak Katarzyna Mucha Agnieszka Najder Marta Pakuła Monika Pataj Iwona Paziewski Tomasz Pielak Izabella Piłka Tomasz Połeć Iwona Pytlik Sylwia Rogowska Agnieszka Rukasz Krzysztof Rzezińska Anita Sandecka Anna Skiba Agnieszka Skwira Beata Stępniewska Joanna Szczerbińska Katarzyna Szymanek Jarosław Taramas Iwona Tober Katarzyna Tomaszewska Beata Wierzejski Wojciech Woś Agnieszka Zagraba Robert Żoch Beata 1991 Abramek Artur Bajuk Anna Bielecka Halina Błaszczak Iwona Czajczyk Adrianna Dąbrowska Agnieszka Drobinoga Beata Dróżdż Paweł Dybalski Paweł Fischer Michał Gonczewska Ewa Janus Jolanta Jarzęcka Sylwia Kasperek Agnieszka Kawalec Anna Kot Elżbieta Kozak Anna Krawczyk Anna Kuśmierska Olga Marek Anna Matyjaszewski Sławomir Michalczewska Ewa Morawska Elżbieta Muszak Wojciech Nastaj Magdalena Owczarczyk Maria Połeć Daria Potępa Piotr Sawicka Agnieszka Skomorowska Ewa Skwarczyńska Jolanta Stec Ireneusz Szczepaniak Renata Szczotka Ewa Szlichta Jolanta Szubzda Ewa Szymaniak Agata Twardo Olga

Walicka Izabela Więch Przemysław Wilcan Jacek Witkowska Lidia Wojtyniak Katarzyna Wójcicka Agnieszka Zaremba Piotr Zgrajka Ewa Zielonko Piotr Zięba Grzegorz Żywicka Monika 1992 Ameryk Marcin Bajuk Anna Błaszczak Wioletta Bogumił Iwona Borowiec Magdalena Borowy Adam Byczek Karol Cywińska Dorota Czapla Zbigniew Demianiuk Agnieszka Drobek Jacek Florczak Marcin Gmitruk Izabela Górski Ireneusz Grzelak Katarzyna Iwańczuk Katarzyna Jóźwicka Monika Karauda Anna Karczewska Justyna Kawęcki Artur Kornas Bożena Korzeniowski Grzegorz Kowalik Mariola Kozak Tomasz Kuśmierska Elżbieta Lipnicka Agata Łukiewicz Edyta Łyjak Bożena Makowski Wojciech Maluga Beata Milewska Anna Mołdawa Marta Piątek Joanna Popławska Anna Puchacz Edyta Rajfura Anna Rojek Agata Sachanowski Piotr Sałacińska Beata Skrońska Anna Starzyńska Monika Stephan Adam Stępniewska Anna Szczęsna Joanna Szulc Adam Szymczyk Jarosław Śledź Ireneusz Trzaskowski Mateusz Turek Marzena Turowski Marian Walkiewicz Beata Wojtasik Renata Wolski Cezary Wójcik Krzysztof Wróblewska Samanta Wrzos Dagmara Zdunek Agnieszka 1993 Banowska Monika Bartuzi Anna Bednarczyk Arkadiusz Błotnicka Elżbieta Burdach Agnieszka Burek Piotr Chojecka Monika Czernicka Urszula Dudkowski Michał Felczak Anna Gąsiorowska Agnieszka Gnoińska Katarzyna Góra Bartłomiej Grzelak Cezary Jakubczyk Aneta Janiszek Beata

180 —– 181

1973


1994 Adamczuk Lilianna Baj Damian Bogusz Elżbieta Bojarczuk Jolanta Borówka Edyta Boruta Monika Byczek Edyta Chwalińska Agnieszka Cyrna Elżbieta Dąbek Artur Fal Sylwia Franczak Monika Fritz Marta Głąb Sławomir Golec Mirosław Gołdys Olimpia Gołofit Janusz Gorgoń Andrzej Grzybowska Wioletta Jaglewicz Anna Jarzyńska Monika Jeżewska Iwona Kańczugowski Adam Karpińska Anetta Lenartowicz Iwona Łukasiewicz Michał Łukaszewicz Małgorzata Maciuk Ewa Mazurek Anna Mazurek Maciej Mazurek Zbigniew Melnerowicz Agnieszka Miklaszewska Joanna Miłek Katarzyna Pasternak Elwira Rybitwa Urszula Sałaciński Daniel Sobczyk Wojciech Soszka Adam Staręgowska Hanna Stola Mirosław Suszek Małgorzata Szot Rafał Sztelmach Iwona Sztobryn Ilona Szymonik Monika

Tymorek Anna Węgrzyn Anna Winiarska Monika Woś Ewa Wójcik Grzegorz Wysokińska Joanna Zadrużyńska Aleksandra Żurek Dorota 1995 Bielacz Agnieszka Borysowska Karina Burek Monika Chudzicka Iwona Czapiga Katarzyna Duda Sylwia Godlewska Dorota Grochowska Katarzyna Jarosz Małgorzata Jarosz Paweł Junak Waldemar Kamela Sylwia Kołdej Mariola Kowalczyk Małgorzata Kozak Aleksandra Kozakiewicz Marta Król Kinga Krupski Przemysław Kułaga Katarzyna Kuźmińska Agnieszka Malinowska Bożena Milczarek Tomasz Ochnik Bożena Olejniczak Michał Paciorkiewicz Agnieszka Pakuła Monika Papis Konrad Pomorski Paweł Radzikowska Joanna Reczek Jolanta Rejmak Michał Rosłaniec Elżbieta Sapko Karolina Skowronek Blanka Sołyga Agnieszka Sygnowska Monika Szczepkowski Robert Szpindowska Monika Wójcik Elżbieta Wójcik Katarzyna Wróbel Elżbieta Wziątek Katarzyna Zdanowski Artur Zieniuk Paweł 1996 Ambroziewicz Ewa Bagrowska Magdalena Banachewicz Justyna Celeda Agnieszka Cichosz Monika Cienkusz Magdalena Dolna Sylwia Frączek Edyta Gawlikowska Maja Gmach Jacek Grzybek Robert Hugo-Bader Marcin Jałbrzykowska Joanna Janczak Marlena Karpiński Mariusz Kłos Aldona Kozłowska Aneta Kręgiel Aneta Kulawczuk Piotr Kulik Agata Kwasik Jarosław Kwaśniak Monika Leszczyńska Kamilla Liput Małgorzata Mazek Agnieszka Mazur Marcin Migacz Michał Milaniuk Eliza Nowocińska Anna Pachała Elżbieta Prokopiuk Paweł Rudzka Iwona

Rzepkowski Paweł Siarkiewicz Marlena Słubik Paulina Starbała Justyna Szczęsna Małgorzata Szymborska Liliana Śliwińska Magdalena Warowna Małgorzata Wawer Monika Wawer Urszula Wojnas Monika Wójcik Adrian Zielonka Monika Ziemiański Konrad 1997 Adamczyk Agnieszka Basiewicz Anna Bernat Mariusz Biała Patrycja Bownik Bogusława Brodowska Katarzyna Cholewiński Mariusz Chwalczuk Edyta Dubicka Dorota Grzywaczewska Beata Jaworska Edyta Kamola Sylwia Katra Wiesława Kloc Sebastian Kmieć Ziemowit Kondej Dorota Kopron Magdalena Kotlińska Magdalena Kowalska Joanna Kucharska Honorata Larkiewicz Aneta Łańcucka Joanna Małek Magdalena Michalak Anna Mikulski Grzegorz Nowak Agnieszka Osial Paweł Pakos Dagmara Palusińska Barbara Parol Rafał Pawluczy Jowita Pawluk Barbara Podkowiński Robert Potocka Ewelina Sadurska Aleksandra Siedlecka Dorota Sołdek Przemysław Stawska Agnieszka Strojny Tomasz Szeląg Jolanta Taramas Katarzyna Tioskow Joanna Turyk Małgorzata Wasiłowska Monika Wilmańska Agnieszka Zabłocka Agnieszka Zielińska Wioletta Zomer Michał Zwierzchowska Katarzyna 1998 Bal Konrad Bieńkowski Michał Bondziul Alicja Chmiel Diana Cholewińska Agnieszka Dremel Paweł Dudzińska Urszula Filipowicz Marcin Jeżyna Olga Kozłowski Krzysztof Kraśnicka Dominika Kruk Grażyna Kubisiak Łukasz Łoszewska Katarzyna Madejski Michał Maj Jacek Malesza Sylwia Marjak Joanna Mazur Luiza Michalska Anita Mileszczyk Magdalena

Mościcka Sylwia Motaj Edyta Ochocka Małgorzata Okurowska Anna Pachucy Anna Plaskota Bartłomiej Połonczyk Aleksandra Puchacz Katarzyna Siwiec Aneta Skórski Konrad Sosnowska Sylwia Styrnik Sylwia Surzyn Magdalena Sysa Dominika Szpon Patryk Trycz Dorota Turska Izabela Ulrich Anna Widelska Renata Wilk Barbara Winiarski Artur Zieleźnicka Monika Zielonka Justyna 1999 Adamska Agnieszka Adamska Anna Adamski Karol Bachanek Monika Bartuzi Kamila Doraczyńska Natalia Draniczarek Magdalena Dworak Magdalena Figiel Jolanta Furtan Emilia Garbaczewski Bartłomiej Goch Małgorzata Jabłońska Dorota Jarosz Anna Jasek Krzysztof Jaworska Renata Jóźwik Monika Jusiak Aleksandra Kmieć Przemysław Koper Patrycja Kowalczyk Dominika Kowalska Ewelina Kozak Joanna Kuś Magdalena Masiak Sławomir Mazur Sylwia Michalak Jan Młynarczyk Monika Mroczek Marta Murat Katarzyna Panas Maciej Paśnikowska Magdalena Pieleszek Jakub Piesta Emilia Ruta Joanna Słotwiński Łukasz Sudzińska Kamila Tranda Beata Turowska Anna Wacławski Michał Wargocka Ewa Wilcan Karolina Wilk Marcin Wójcik Michał Zgliniecka Maria Ziemiańska Katarzyna Żakowska Małgorzata 2000 Bartkiewicz Monika Bereza Edyta Borek Justyna Boruc Katarzyna Celińska Monika Czajkowska Agnieszka Domańska Dominika Drozd Anna Dudek Anna Dzikowska Anna Floras Anna Furga Joanna Gajko Aneta Głuch Beata

Jędrzejewska Katarzyna Kajka Dorota Kałabun Magdalena Kapuściński Maciej Karaś Łukasz Kazimierczuk Marzena Kobus Wioletta Kostadinow Karolina Kotlińska Agnieszka Królikowska Agnieszka Kruczewski Bogusław Księżniak Sławomir Kuśmierz Małgorzata Łukaszuk Marzena Madejska Karolina Nagadowska Katarzyna Orłowska Joanna Pacek Adam Piotrowska Anna Piwkowska Agnieszka Salata Magdalena Sapko Jolanta Sirow Katarzyna Skóra Agnieszka Skruszeniec Marcin Ślusarski Maciej Sozoniuk Justyna Szewczyk Monika Wagner Izabela Warowna Alicja Waszczuk Monika Wojtan Monika Włodarczyk Sylwia Złotucha Sylwia Znamierowski Franciszek 2001 Baranowska Monika Bedynek Agata Całka Marcin Doktór Marcin Glimasińska Aleksandra Grzywaczewski Karol Gutkowska Aleksandra Jaworski Marcin Kozera Joanna Kulesza Magdalena Lewicka Anna Leszczyński Łukasz Lipian-Kaniuk Daniel Maciejczyk Marcin Mazur Kinga Michalik Joanna Mierzejewski Mariusz Mróz Patrycja Owczarczyk Aneta Piwkowski Maciej Rejniak Joanna Religa Agata Rodak Katarzyna Rosińska Wioleta Rządowski Konrad Rzepka Łukasz Skałecki Piotr Skubisz Ewelina Snopkiewicz Renata Szewczyk Sylwia Tomaszewski Piotr Tworek Michał Walenda Krzysztof Wilczyńska Karolina Wiśnioch Jolanta Wnuk Kamil Wodecki Maciej Woźniak Monika Zielonka Agnieszka Żurek Sylwia 2002 Adamczyk Beata Adamczyk Ewa Bartoszuk Justyna Ceier Iwona Chabros Anna Cichacka Anna Cieniuch Krzysztof Cisińska Aleksandra Czyżewski Jakub

Dubielecka Anna Fidler Agnieszka Filipiuk Dorota Frankiewicz Karolina Frasuńska Magdalena Górski Radosław Jędrys Elżbieta Kołodziejczyk Maria Kondej Luiza Krasuska Anna Kulik Agnieszka Lipian-Kaniuk Arleta Majcher Kamila Mazurek Joanna Napiórkowska Aleksandra Opieka Anna Orzechowska Kinga Panek Anna Sawa Justyna Semeniuk-Kościaniuk Tomasz Sikora Bartosz Szymański Rafał Tarkowska Marta Wacławski Maciej Wajszczuk Agnieszka Weremczuk Jolanta Wiąckiewicz Aleksandra Wojtysiak Agnieszka Zacharski Piotr Zając Anna Żuber Adriana Żyszkiewicz Paweł 2003 Bernatek Ewa Chomicki Marcin Garbal Małgorzata Gawrońska Ariadna Gęsiorska Joanna Górska Agnieszka Grela Renata Grzywacz Karolina Jagiełło Monika Jesion Izabela Jezierska Edyta Karpińska Roma Klimek Renata Kosowska Patrycja Kostro Barbara Kowalska Katarzyna Krzewska Teresa Kucharska Magdalena Lenart Katarzyna Lisowska Ewa Majewski Maciej Makowski Jarosław Malec Izabella Mańko Justyna Marzycka Joanna Mazur Barbara Mielczarek Izabela Osmólski Marcin Ozimek Agnieszka Pacek Aleksandra Piłat Maria Pogorzelski Paweł Rączka Przemysław Rydlewska Katarzyna Schmidt Kamil Sęk Agnieszka Skrobas Agnieszka Słowak Aneta Szajnog Katarzyna Szarnowska Dorota Szewczyk Monika Szkodzińska Emilia Śmietanowska Justyna Targońska Aleksandra Tarka Ewelina Tarkawian Mariusz Wojciechowska Monika Wójcik Jaśmina Wójtowicz Weronika Wrona Gracjan Żabicka Katarzyna

2004 Babska Małgorzata Bartosiewicz Ewa Binięda Ilona Bogusław Sebastian Borecka Izabela Cisek Marta Cybulska Magdalena Dalmata Arkadiusz Dudzik Sebastian Golec Emilia Goral Ewa Gryniewicz Małgorzata Grzelak Marika Gutowska Agata Janczak Ewa Jędrych Ilona Kęska Piotr Koniarz Izabela Kosidło Dawid Koza Ewelina Krawiec Justyna Książek Katarzyna Kulik Roksana Kuniewicz Jolanta Kuśmirek Marek Malawski Piotr Maron Paulina Mróz Katarzyna Mysiak Karol Nieborak Iwona Nowacka Agnieszka Olejnicki Antoni Paluch Magdalena Pomorski Karol Prończuk Dorota Salamandra Marcin Serwin Anna Sokolik Irena Sroka Katarzyna Sudoł Izabela Szarabajko Jacek Szumowska Olga Szumska Anna Śliwa Olga Tyl-Bogusław Monika Wiącek Agnieszka Witek Katarzyna Włodek Alicja Wolniewicz Bartosz Zygmuntowicz Olga Żuraw Karolina 2005 Adamczyk Joanna Antoniewicz Błażej Bąbała Alicja Bielecki Mateusz Ciuba Rafał Dados Magdalena Dudek Małgorzata Dziechciarska Justyna Górniak Kamila Górska Maria Jankowska Helena Kępa Magdalena Kielasiński Wojciech Kowal Karolina Kraska Karolina Kurzyńska Paulina Kuta Katarzyna Kuźma Sylwia Łukasiewicz Łukasz Magdziarz Monika Magnuszewska Wioletta Mankiewicz Kamil Nierodzińska Małgorzata Nierodzińska Zofia Okraszewska Katarzyna Paluch Artur Rak Katarzyna Różycka Anna Safader Zuzanna Semeniuk-Kościaniuk Bożena Serwatka Michał Siembida Łukasz Sońta Katarzyna Staszak Magdalena

Szafrańska Marlena Ścibior Martyna Tarasiuk Marta Tomkiewicz Aleksandra Wach Katarzyna Wichniewicz Dominika Wilkoszewska Nina Wysocka Małgorzata Ziętek Cezary Żuraw Bartłomiej 2006 Arcimowicz Sylwia Bijak Paweł Błachnio Beata Bubicz Kama Drozd Elżbieta Frączek Justyna Furtas Agnieszka Gąska Bartosz Gołdzińska Anna Górska Magdalena Knop Agata Kolek Anna Komorowska Ksenia Kulik Patrycja Kurasiewicz Anna Kuś Katarzyna Łuka Paweł Mickiewicz Monika Niedzwiedzka Kamila Polak Katarzyna Respond Radosław Skrzydłowska Karolina Staś Irmina Surmacz Aleksandra Szymończyk Izabela Tanert Paweł Tkaczyk Agata Wawer Joanna Wężyk Mateusz Wojdat Beata Wojewódzka Monika Wolińska Agnieszka Wójtowicz Katarzyna Żuchnik Ewa 2007 Borkowska Katarzyna Centkowska Katarzyna Dębińska Agnieszka Dziewulska Agata Figurska Joanna Fijewska Wioletta Jurewicz Kamil Kamola Marta Kędra Kinga Klimczuk Rafał Kozłowska Krystyna Kulicka Karolina Kutrzyk Katarzyna Machnio Justyna Malinowska Natalia Małachowska Monika Marchlak Krzysztof Marciszuk Aleksandra Matyka Paulina Oroń Adam Ostrowska Edyta Piekarczyk Anna Pytlak Maciej Rojek Kamil Rosińska Iwona Siekaczyńska Magdalena Sieńko Izabela Skurzyńska Aleksandra Słomińska Alicja Struzik Dawid Świstak Monika Wasilewska Paulina Wierzbicka Monika Wojda Patryk Zalech Jolanta Żmuda Monika

2008 Batory Rafał Bożek Grzegorz Dorochowicz Karolina Dubiel Joanna Filipek Sandra Fus Krzysztof Giemza Beata Iwaszczuk Wojciech Kawęcka Adriana Klimek Karolina Komorniczak Beata Kurant Karolina Kuś Kamil Lemieszek Katarzyna Maruszczak Sylwia Mikiciuk Anna Misztal Roksana Ostrowski Krzysztof Pawlak Bartłomiej Pietruszka Beata Piwiński Łukasz Połosak Karolina Próchniak Piotr Rodak Anna Rosińska Sylwia Sałacińska Aleksandra Stopa Emilia Walczak Aleksandra Wałecka Magdalena Znamierowska Maria 2009 Adamusińska Joanna Arcimowicz Lucyna Bąbała Katarzyna Celejewska Ewelina Celiński Piotr Chojnacka Aneta Ciok Aneta Firlej Agnieszka Firlej Joanna Frączek Barbara Gąska Sylwia Grzegorzewska Joanna Halyanchuk Ilona Jarmoszyńska Ewa Jaroszek Izabela Kieliszek Izabela Klinkosch Jagoda Kochańska Adrianna Komorowska Agata Kuba Marta Ładak Agnieszka Łęcicka Maria Majewska Małgorzata Mazur Magdalena Michalak Maciej Musiał Krzysztof Nowosad Diana Opałczyńska Karolina Pajdowska Dominika Patocki Wojciech Peraj Adriana Skałecka Elżbieta Strzyżyńska Magda Studzińska Dagmara Szafrańska Ewelina Szymański Dawid Trzeciak Przemysław Wasiuk Monika Wolszczak Paulina Woś Magdalena Zielińska Katarzyna Złotowska Anna 2010 Banach Beata Baran Kamila Bartoszek Mateusz Biarda Mateusz Bielecka Ewelina Bijak Kinga Damaz Berenika Dorobisz Marta Gałach Katarzyna Gawinkowska Agata

Gąsiorowska Anna Grzelak Karol Łajca Michał Majewska Kamila Misiuk Natalia Mroczek Piotr Piętka Karolina Porębska Monika Rekiel Sylwia Rola Marta Rzeźnik Agata Siemionek Marta Stępniewska Aleksandra Szewczyk Angelika Szewczyk Beata Szwaj Aleksandra Wojczakowski Mikołaj Wysocka Natalia Zalewska Anna

Podkańska Joanna Sibilski Sebastian Skoblewska Sandra Sobczak Karolina Sokołowska Ewa Szmidt Agnieszka Witek Aleksandra Wojtaś Marlena Zasada Joanna Żuraw Ignacy 2013

Abramczuk Paulina Chołdzyńska Anita Czuwara Aleksandra Gałagus Marcelina Janisz Paulina Jaśkiewicz Marlena Kaczor Dominika Kozak Kinga 2011 Lipiec Dominika Melko Paulina Almert Fryderyk Michalczak Maciej Bednarczuk Małgorzata Miszkowicz Aleksandra Bieniasz Dominika Montusiewicz Katarzyna Bigos Elżbieta Panek Maciej Byczek Anna Skowrońska Klaudia Chłopek Adam Chojnacka-Walczak Agnieszka Suska Ada Sypuła Jakub Cięszczyk Mateusz Widelska Weronika Dmoch Patryk Wiejak Agnieszka Dziubak Olga Filipowicz Urszula Woźniak Kinga Gałan Angelika Wtykło Jakub Gąska Luiza Wtykło Klaudia Jackiewicz Sylwia Zając Magdalena Kałasa Ewa Zbrożek Maja Kawiak Przemysław Kiełbowicz Klaudia Kobyliński Adrian Kostrzewa Adrian Macierzyńska Adrianna Marek Tomasz Markiewicz Magdalena Matraszek Klaudia Paczkowska Katarzyna Palak Bożena Pęczuła Tobiasz Piesta Paula Piętka Anna Pluta Justyna Pytlarczyk Katarzyna Sićko Paulina Stępniewska Kinga Suska Michalina Szafran Milena Welter Anita Wyzińska Sylwia Żurawska Paulina 2012 Ambryszewska Dominika Araj Dominika Bugaj Ewa Chechelski Kamil Dąbek Maria Feledyn Martyna Głowala Łukasz Grodecka Anna Gryka Barbara Grzebuła Renata Grzegrzółka Paulina Hanaj Artur Jakubaszek Aleksandra Jusiak Beata Karbowiak Milena Kąc Magdalena Kędzierska Jolanta Kot Sylwia Kowalczyk Elena Kowalska Aleksandra Książek Patrycja Kwietniewska Kinga Leszczyńska Monika Lis Aleksandra Mariańska Klaudia Michalska Olga Mroczek Magdalena Owczarczyk Agata

182 —– 183

Jaroń Wioletta Jarosz Jacek Jaroszyńska Ewa Kaczyńska Anna Kapczyński Michał Kolka Izabela Kostko Monika Kowalczyk Małgorzata Krawczyk Hanna Kula Henryka Larkiewicz Sylwia Ląkocy Michał Lubańska Renata Machowska Aleksandra Maj Mariola Majek Dariusz Mazurek Wojciech Mołdawa Marzena Mroczyńska Anna Nalej Anna Pędzisz Angelika Podgórska Grażyna Rodzyn Joanna Rudź Sylwia Rułka Andrzej Samborski Paweł Skoczek Miłosława Skomorowska Beata Skomorowska Edyta Smorąg Joanna Soszyński Artur Stecyk Agnieszka Sulima Jacek Sypniewska Anna Szymański Grzegorz Ścibior Katarzyna Śledź Małgorzata Tałałaj Anna Wasilewska Jolanta Wiraszka Anna Woźniak Katarzyna


Patronat honorowy

patronat medialny

sponsorzy

Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „ENERGETYK”

Fundacja Artystyczna Jam Session Lublin

Pawtrans Holding Sp z o.o. Warszawa

Wydawca Petit SK na zlecenie Liceum Plastycznego im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie REdakcja Piotr Kmieć, Łukasz Głowacki, Konrad Rządowski, Jarosław Ćwiek koncepcja albumu, OPRACOWANIE GRAFICZNE, DTP Konrad Rządowski Korekta Bożena Bąk, Sylwia Zasada, Piotr Kmieć, Teresa Kmieć, Maria Ćwiek AUTORZY FOTOGRAFII Jarosław Ćwiek, Marek Bartkowiak, Paweł Stelmaszczuk, Olga Dziubak, Wiesław Malicki Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, „Ortofotomapa, będąca treścią niniejszego opracowania, jest materiałem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). Osoby korzystające z tych materiałów nie mają prawa do ich zwielokrotniania, sprzedawania, udostępniania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania ich treści w całości bądź we fragmentach, w szczególności do ich przesyłania lub udostępniania w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych”.

ISBN 978-83-61144-73-1 Lublin 2013

partnerzy


ul. Lipowa 30 24-140 Nałęczów tel.: +48 (81) 501 45 54 e-mail: lpnaleczow@gmail.com www.lpnaleczow.com

ISBN 978-83-61144-73-1

110 lat LP Nałęczów  
110 lat LP Nałęczów  
Advertisement