Page 1

2013 / 2014

– bedre i længden

Trægulve www.timberman.dk


Timberman

– trægulve med sikkerhed Bedre i længden For de fleste er køb af et nyt trægulv et spørgsmål om en investering i et langvarigt forbrugsgode, og man har en forventning om, at gulvet skal kunne holde i 20-25 år. Derfor er det ikke prisen alene, der bør være den afgørende faktor for det endelige valg, men nærmere spørgsmålet om kvaliteten er ” ­ value for money”. Her spiller Timberman som gulvleverandør en væsentlig rolle. Vi anbefaler til enhver tid et Timberman Trægulv, som vel at mærke ikke er de ­billigste på markedet, men som allerede gennem næsten en hel menneskealder har vist sig at være det bedste valg – altså, bedre i længden. Kvalitet og sikkerhed

Fakta – om Timberman Trægulve • Trægulve fra Timberman bliver fremstillet i en dansk overvåget produktion, hvor der foretages en løbende kontrol af kvaliteten efter nøje fastlagte krav. • Læggesystemet MultiClic er testet, gennemprøvet og patenteret. •U  nder produktionen bliver hver gulvplanke behandlet med voks på alle sider, hvilket bevirker at: – gulvet er nemt at samle –n  år gulvet er lagt, gnider træ ikke mod træ og knirkelyde undgås – væske fra f.eks. gulvvask trænger ikke ind til kernen •T imberman trægulve er produceret med en kerne af hårdttræ for at sikre: – e n god formstabilitet og derved reducering af træets naturlige bevæ­ gelser –e  n stærk fer, der ikke så nemt beska­ diges eller knækker

Når du køber et Timberman gulv, er du sikker på at få et stærkt og holdbart produkt i en høj kvalitet. Alle vore gulve er gennemtestet, flotte og nemme at lægge. Hvis både produkt og det færdige resultat er helt i top – ja så opstår den kvalitet, der automatisk udløser stor tilfredshed. Vælger du et Timberman gulv, har du samtidig en sikkerhed for, at du kan få professionel vejledning i forbindelse med gulvvalg, lægning og efterfølgende pleje. Vi sørger nemlig for, at du får en total gulvløsning, der er – bedre i længden. Gulv og grønne skove Hos Timberman har vi en god samvittighed. Alle vore trægulve stammer fra lovligt fældet træ. Det indebærer, at der er producenter og lande, vi ikke kan handle med, og enkelte træsorter, som vi ikke leverer – men det er prisen for ansvarlighed. Vores brede sortiment af indendørs trægulve er alle CE-mærket efter ENI 14342. Timberman opretholder i øvrigt en miljøstandard svarende til miljøcertificeringen DS/EN ISO 14001. Inspiration og information www.timberman.dk er et godt sted at søge infor­mation og rådgivning. Her finder du alle Tim­berman’s pro­dukter både som inspiration, med en udførlig be­skrivelse af de enkelte gulves tekniske speci­fikationer, montage og pleje­vejledninger. Gå på opdagelse på www.timberman.dk og se de mange muligheder.

– en høj kvalitet træ som mellemlag • En større vægt i plankerne gør, at gulvet ligger mere stabilt. • F abrikken er ISO 9001 certificeret, hvilket sikrer en høj og ensartet kvalitet.

Forside: Timberman Wideplank Douglas. Lud- og oliebeh. hvid - 101532CO. Bagside: Timberman Slotsplank Eg prime snowwash. Mathon matlak hvid - 145042MM

Timberman

2


EMF

RI L E

R VE

IN

G

ÅR

BL

NE M

A ET ILL FREMST

TÅLER GU L

ID MSL ne en

garanti m års od 0 3 g ME R A V V FLOT I MANG E

Sådan vælger du – det rigtige trægulv

O

T

AT LÆ GG E PR FL G H U R T IG O OV LIG T SKOVET TRÆ

Står du og skal vælge trægulv til din b ­ olig, er der 3 simple spørgsmål, du kan benytte i beslutningsprocessen: • Hvor skal gulvet ligge? Gulvet skal kunne klare den dag­lige t­rafik og dermed også slitage. Træ­gulve, i meget befærdede arealer som køkken og gang, skal kunne holde til betydelig mere slitage end gulvet i ­soveværelset. • Størrelsen på rummet? Rummets størrelse skal tages med i overvejelserne. Det ekstra brede planke­gulv bør lægges i større rum, hvor linierne i gulvet kommer til sin ret. I et mindre rum vil en smal Plank eller en Parket være perfekt. • Tid til pleje og vedligehold? Det er vigtig at vælge en overflade­behandling, hvor pleje og ved­ lige­ holdelse harmonerer med din fami­ lies hverdag og ønsker. Den olierede overflade kræver regel­mæssig vedligeholdelse, men er let at reparere, hvor­imod den lakerede overflade ikke skal ved­ligeholdes så ofte, men til gengæld er sværere at reparere. Et Timberman Trægulv leveres i en høj og ensartet kvalitet, hvor der i udvælgelse af råtræ, træets ned­tørring, produktion og over­flade­behandling er taget højde for de ting, et trægulv kan blive udsat for og skal kunne holde til. Det er nemlig ikke tilfældigt, når vi ­siger, at et Timberman Træ­gulv er “Bedre i længden”.­

Øverst: Timberman Slotsplank Ask prime. Mathon matlak hvid 145009MM / Naturolie hvid - 145009MO. Nederst: Timberman Slotsplank Eg prime børstet. Mathon matlak hvid - 145014MM / Naturolie hvid 145014MO.

3

gode råd


wideplank

– kvalitet i fuld bredde

Timberman Wideplank er på alle måder et gulv udover det sædvanlige, med en bredde på helt op til 300 mm har gulvet et kraftfuldt udtryk. Derfor bør det lægges i store rum, så træets smukke, naturlige struktur kommer til sin fulde ret på de store, ubrudte flader. Wideplank er lamelopbygget med hele 7 lag, der tilsammen giver et utroligt stabilt trægulv, som kun bevæger sig minimalt ved udsving i temperatur og luftfugtighed. At producere så brede planker af ét stykke træ stiller høje krav til s­ ortering og forarbejdning. For at få en ensartet overflade i hele planken anvendes kun træer, der har fået tid til at vokse sig store og udvikle meget tykke stammer. Hele træets bredde anvendes, derfor forekommer der ganske naturligt også flere knaster fra træets grene. Knasterne tilfører gulvfladen et flot og mere rustikt udseende. Den store plankebredde giver et minimum af samlinger på gulvfladen, derfor har Wideplanken et meget eksklusivt udseende.

Øverst: Timberman Wideplank. Oliebehandlet natur – 145230-2400/3000. T.v.: Timberman Wideplank Eg. Oliebehandlet hvid – 145026CO. T.h.: Timberman Wideplank Douglas. Lud- og oliebehandlet hvid – 101532CO.

wideplank

4


Wideplank Timberman Wideplank. Lud- og oliebehandlet hvid – 145225-2400/3000.

5

wideplank


Timberman Trægulve – med gratis rådgivning Går du med tanker om at købe nyt træ­ gulv til din bolig, er det vigtigt at vælge en gulvtype, der harmonerer med din families hverdag og ønsker samt de krav, du stiller til pleje og vedligeholdelse. Er du i tvivl eller søger rådgivning ved­ rørende valg af trægulv til din bolig, så har du nu mulighed for at få besøg af en professionel Timberman gulvrådgiver. Et gratis besøg af Gulvrådgiveren kan aftales alle hverdage fra kl. 8.30 - 15.00 på telefon 99 52 52 52.

wideplank

6


Wideplank Fyr - Hvid 101530CO 145225-2400 - 145225-3000

Wideplank Douglas - Hvid 101532CO 145220-2400 - 145220-3000

Wideplank Eg - Hvid 145026CO

Wideplank Eg - Natur 145020CO 145230-2400 - 145230-3000

Timberman Wideplank Ask brunkerne. Oliebehandlet hvid – 145049CO. Side 6 Øverst: Timberman Wideplank Eg. Oliebehandelt natur – 145020CO. Nederst.: Timberman Wideplank Fyr. Lud- og oliebehandlet hvid – 101530CO.

Wideplank Ask - Hvid 145049CO

timberman Wideplank Træsort / Dimension Beskrivelse Overflade sortering i mm TxBxL

m2 pr. pakke

TUN-nr.

Varenr.

14 mm til lægning svømmende Fyr

14x205x2400 RappLoc med 1,2 mm fas. Lud- og naturolie hvid

2.95

1558483

101530CO

Douglas

14x205x2400 RappLoc med 1,2 mm fas. Lud- og naturolie hvid

2.95

1657955

101532CO

Ask *

14x205x2400/2000 RappLoc med 1,2 mm fas. Oliebehandlet hvid

2.96

1648695

145047CO

Eg *

14x205x2000 RappLoc med 1,2 mm fas. Oliebehandlet natur

2.46

1482955

145020CO

Eg *

14x205x2000 RappLoc med 1,2 mm fas. Oliebehandlet hvid

2.46

1482946

145026CO

* forhør nærmere vedr. leveringstid.

OBS! Afkortede planker forekommer. Wideplank er grundolieret og skal efterbehandles med Gulvolie eller Mesterolie

22 mm til lægning på strøkonstruktion eller svømmende fuldlimet i fer og not Douglas *

22x300x2400

med 1,2 mm fas. Lud- og oliebehandlet hvid

1,44

1558495

145220-2400

Douglas *

22x300x3000

med 1,2 mm fas. Lud- og oliebehandlet hvid

1,80

1558497

145220-3000

Fyr *

22x300x2400

med 1,2 mm fas. Lud- og oliebehandlet hvid

1,44

1558490

145225-2400

Fyr *

22x300x3000

med 1,2 mm fas. Lud- og oliebehandlet hvid

1,80

1558492

145225-3000

Eg *

22x300x2400

med 1,2 mm fas. Oliebehandlet natur

1,44

1558487

145230-2400

Eg *

22x300x3000

med 1,2 mm fas. Oliebehandlet natur

1,80

1558488

145230-3000

* forhør nærmere vedr. leveringstid.

OBS! Afkortede planker forekommer. Wideplank er grundolieret, men skal efterbehandles med Gulvolie.

7

wideplank


Slotsplank slotsplank

8


slotsplank

– med ekstra brede planker Den flotte Slotsplank med de ekstra brede planker på 190 mm får mindre rum til at syne større og frem­hæver de rene linier i store rum. De affasede kanter giver den enkelte planke en smuk afslutning og til­fører hele gulv­fladen et gedigent udtryk. Flere af slotsplankerne i eg er børstet, det gælder også whitewash, snowwash og stonewash. Når et trægulv er børstet, bliver alt det bløde ved på plankens overflade børstet væk. Kun det hårde træ og de smukke åretegninger står tilbage. Herved træder åretegningerne tydeligt frem, og giver gulvet styrke, karakter og dybde.

Øverst: Timberman Slotsplank Eg prime polar. Mathon matlak hvid - 145040MM. T.v.: Timberman Slotsplank Ask accent. M ­ athon matlak hvid - 145011MM. Side 8: Timberman Slotsplank Eg stonewash. Mathon matlak natur - 145043MM.

Trægulve – på gulvvarme I det danske klima kan det være svært at overholde Gulvbranchens norm for trægulve på 30-65% relativ fugtighed i rummet og en gulvfladetemperatur på max. 27° C. Alle Timberman trægulve produ­ ceres og opti­ meres specielt til det Skandinaviske klima, hvor der er stor forskel på indeklimaet afhængig af årstiden. Et Timberman trægulv tåler derfor bedre afvigelser fra normerne. Alle trægulve fra Timberman kan lægges i forbindelse med gulvvarme, når blot systemet er godkendt til trægulve. På www.timberman.dk under Tekniske data > Projektering finder du yderligere information om Trægulve på gulvvarme.

9

slotsplank


Timberman Slotsplank Ask prime. Mathon matlak hvid - 145009MM / Oliebehandlet hvid - 145009MO

Slotsplank Ask prime - Hvid 145009MM - 145009MO 145095M

Slotsplank Ask accent - Hvid 145011MM

Slotsplank Eg prime - Hvid 145016MM - 145094M

Slotsplank Eg prime - Natur 145019MM - 145093MO

Slotsplank Eg prime børstet Hvid 145014MM - 145014MO

Slotsplank Eg prime polar Hvid 145040MM

Slotsplank Eg prime snowwash Hvid 145042MM

Slotsplank Eg prime stonewash Natur 145043MM

slotsplank

10

Slotsplank Eg whitewash - Hvid 145015MM


Timberman Slotsplank Eg prime børstet. Mathon matlak natur - 145019MM / Naturolie natur - 145019MO.

Timberman Slotsplank Eg prime whitewash. Mathon matlak hvid - 145015MM.

Timberman Slotsplank Eg prime. Mathon matlak hvid - 145016MM

timberman slotsplank Træsort / Dimension Beskrivelse Overflade sortering i mm TxBxL

m2 pr. pakke

TUN-nr.

Varenr.

14 mm til lægning svømmende Ask prime

14x190x1820 MultiClic med 2,6 mm fas Mathon lak hvid

2.08

1381904

145009MM

Ask prime

14x190x1820 MultiClic med 1,5 mm fas Naturolie hvid

2.08

1449665

145009MO

Ask accent

14x190x1820 MultiClic med 2,6 mm fas Mathon lak hvid

2.08

1381906

145011MM

Eg prime

14x190x1820 MultiClic med 2,6 mm fas Mathon lak hvid

2.08

1381909

145016MM

Eg prime børstet

14x190x1820 MultiClic med 2,6 mm fas Mathon lak hvid

2.08

1432154

145014MM

Eg prime børstet

14x190x1820 MultiClic med 1,5 mm fas Naturolie hvid

2.08

1451619

145014MO

Eg prime børstet

14x190x1820 MultiClic med 1,5 mm fas Mathon lak natur

2.08

1450796

145019MM

Eg prime

14x190x1820 MultiClic med 1,5 mm fas Naturolie natur

2.08

1451620

145019MO

Eg prime whitewash 14x190x1820 MultiClic med 2,6 mm fas Mathon lak hvid

2.08

1432155

145015MM

Eg prime polar

2.08

1449666

145040MM

Eg prime snowwash 14x190x1820 MultiClic med 1,5 mm fas Mathon lak hvid

2.08

1541155

145042MM

Eg prime stonewash 14x190x1820 MultiClic med 1,5 mm fas Mathon lak natur

2.08

1541164

145043MM

14x190x1820 MultiClic med 1,5 mm fas Mathon lak hvid

22 mm til lægning på strøkonstruktion

OBS! Afkortede planker forekommer.

Ask prime

22x190x1820

med 1,5 mm fas Mathon lak hvid

1.39

1449670

145095M

Eg prime

22x190x1820

med 1,5 mm fas Mathon lak hvid

1.39

1449671

145094M

Eg prime

22x190x1820

med 1,5 mm fas Naturolie natur

1.39

1519374

145093MO

OBS! Afkortede planker forekommer.

11

slotsplank


Marineplank marineplank

Marineplank

– smukke, maritime linier

At den lamelopbyggede Marineplank har maritime linier, er ikke til at komme uden om. Plankegulvet er en lettere ud­gave af den massive skibsplank. Marineplanken leveres med MultiClic samlesystem, den lægges svømmende uden brug af lim. Plankernes maritime udtryk fremhæves med sort gummiliste eller dæmpes ved lægning med grå gummiliste. Marineplankens flotte udseende tillader en ander­ledes, stilfuld indretning af rummet.

Timberman Marineplank Ask prime inkl. gummiliste i sort, Naturolie hvid – 145155MGOS.

Naturolie – med fornyet slidstyrke Med en ny generation olie er de oliebe­ handlede trægulve tilbage med fornyet slidstyrke. Samtidig bevarer olien træets unikke fordele, så du opnår et sundt in­ deklima. Med ny teknologi og maskiner er det nu muligt at påføre træets overflade mere olie end tidligere. Den olierede over­ flade beskytter og bevarer træets natur­ lige egenskaber. Den giver en stærk overflade, gulvet får en højere slidstyrke og er lettere at pleje og vedligeholde. Det olierede gulv er ideelt for allergi­ kere. Den oliebehandlede gulvflade dan­­ ner ikke statisk elektricitet, som binder støvet på gulvets overflade. ­Microorganismer dør efter kort tid grun­ det træets naturlige indhold af harpiks og tannin. Det naturolierede gulv kræver regel­ mæssig pleje, afrensning og oliebehand­ ling efter behov, men til gengæld ­bliver det smukkere og smukkere med tiden.

12


Timberman Marineplank Eg prime inkl. gummiliste i grå, Naturolie hvid. 145032MGOG

Timberman Marineplank Ask accent inkl. gummiliste i grå, Naturolie hvid. 145157MGOG

Timberman Marineplank Merbau prime inkl. gummiliste i sort, Naturolie natur. 145075MGOS

Marineplank Merbau prime Natur - 145075MGOS Inkl. sort gummiliste

Marineplank Ask prime - Hvid 145155MGOG Inkl. grå gummiliste

Marineplank Ask prime - hvid 145155MGOS Inkl. sort gummiliste

Marineplank Ask accent - Hvid 145157MGOS Inkl. sort gummiliste

Marineplank Eg prime - Hvid 145032MGOG Inkl. grå gummiliste

Marineplank Eg prime - Hvid 145032MGOS Inkl. sort gummiliste

Marineplank Ask accent - Hvid 145157MGOG Inkl. grå gummiliste

timberman marineplank Træsort / Dimension Beskrivelse Overflade sortering i mm TxBxL

m2 pr. pakke

TUN-nr.

Varenr.

14 mm til lægning svømmende Merbau prime

14x145x1820 MultiClic incl. sort gummiliste Naturolie natur

1.58

1494424

145075MGOS

Ask prime

14x145x1820 MultiClic incl. grå gummiliste Naturolie hvid

1.58

1494418

145155MGOG

Ask prime

14x145x1820 MultiClic incl. sort gummiliste Naturolie hvid

1.58

1494419

145155MGOS

Ask accent

14x145x1820 MultiClic incl. grå gummiliste Naturolie hvid

1.58

1494421

145157MGOG

Ask accent

14x145x1820 MultiClic incl. sort gummiliste Naturolie hvid

1.58

1494422

145157MGOS

Eg prime

14x145x1820 MultiClic incl. grå gummiliste Naturolie hvid

1.58

1494415

145032MGOG

Eg prime

14x145x1820 MultiClic incl. sort gummiliste Naturolie hvid

1.58

1494416

145032MGOS

OBS! Afkortede planker forekommer.

13

marineplank


plank

– smukt og holdbart Den lamelopbyggede plank kan lægges overalt, hvor et stærkt og tidløst trægulv kræves. De 145 mm brede planker lader de smukke åretegninger komme til sin fulde ret. De affasede kanter fremhæver plankernes bredde og sætter gulvet i fokus. Et perfekt gulv til rum, hvor de smukke åre­teg­ ninger og farvespillet kan nydes, og gulvets linier kommer til sin fulde ret. Plankerne er overfladebehandlet med Mathon lak eller Naturolie. Det er vigtigt at vælge en over­ fladebehandling, hvor pleje og vedligeholdelse harmonerer med din families hverdag og ønsker. Den ­olierede overflade kræver mere vedligeholdelse, men er let at reparere, hvorimod den lakerede overflade er nem at vedligeholde, men sværere a­ t reparere.

Timberman Plank Ask prime. Mathon matlak hvid – 145055MM

Plank Ask prime - Hvid 145055MM

Plank Ask accent - Hvid 145057MM - 145057MO

Plank Eg prime - Hvid 145032MM

Plank Eg accent whitewash Hvid 145025MM

Timberman plank Træsort / Dimension Beskrivelse Overflade sortering i mm TxBxL

m2 pr. pakke

TUN-nr.

Varenr.

14 mm til lægning svømmende Ask prime

14x145x1820 Multiclic med 1,5 mm fas Mathon lak hvid

1.58

1422258

145055MM

Ask accent

14x145x1820 Multiclic med 1,5 mm fas Mathon lak hvid

1.58

1422260

145057MM

Ask accent

14x145x1820 Multiclic med 1,5 mm fas Naturolie hvid

1.58

1422261

145057MO

Eg prime

14x145x1820 Multiclic med 1,5 mm fas Mathon lak hvid

1.58

1422257

145032MM

Eg acc. whitewash

14x145x1820 Multiclic med 1,5 mm fas Mathon lak hvid

1.58

1422264

145025MM

OBS! Afkortede planker forekommer

plank

14


Plank Øverst: Timberman Plank Ask accent. Mathon matlak hvid – 145057MM / Naturolie hvid – 145057MO. T.v.: Timberman Plank Eg accent whitewash. Mathon matlak hvid – 145025MM T.h.: Timberman Plank Eg prime. Mathon matlak hvid – 145032MM.

15

plank


Parket parket

16


parket

– stilfuldt eller livligt

Ensartede sorteringer

De lamelopbyggede parketgulve er ikke bare en flot og holdbar gulvløsning. De enkelte parket­ staves vari­erende farvespil skaber afveksling og liv på gulv­fladen.

Alle Timberman trægulve leveres i ensartede sorteringer. Vore standarder for kvalitet og sor­ tering kontrolleres løbende gennem hele pro­ duktionsprocessen.

Parketstavene er vilkårligt placeret i 3 rækker som fylder hele brættets bredde. De 20-40 cm lange parketstave danner tilsammen et unikt mønster på hvert bræt, hvilket giver en overflade med et flot spil i træets mange nuancer og åretegninger.

Dette sikrer, at du vil kunne købe et nyt trægulv i samme sortering som tidligere, når du har lyst til et tilsvarende gulv et andet sted i din bolig.

Parketstavenes forskellige åretegninger og farvespil skaber samtidig en yderst praktisk gulvflade hvor snavs og småridser ikke så tydeligt ses. Parket er en både stærk og praktisk gulvløsning, der kan anvendes i hele boligen.

Prime er den rene sortering, hvor der kun fore­ kommer mindre variationer i de enkelte staves nuancer. Resultatet bliver et meget stilfuldt og harmonisk træ­gulv, der passer til enhver indret­ ningsstil. Skal der mere liv i rummet, ­vælges sorteringen accent. Her tillades et bredere og mere livligt farvespil, og derved kan trægulvet danne basis for en mere speciel indretning.

T.v.: Timberman Parket Eg accent. Mathon matlak hvid 144033MM / Naturolie hvid 144033MO. T.h. : Timberman Parket Ask prime. Mathon matlak hvid 144022MM / Naturolie hvid 144022MO. Side 16 Timberman Parket Eg prime. Mathon matlak hvid - 144032MM.

17

parket


Timberman Parket Ask accent. Mathon matlak hvid - 144028MM eller Naturolie hvid - 144028MO.

Parket Merbau prime - Natur 144012MO

Parket Ask prime - Hvid 144022MM -144022MO 144185M

Parket Ask accent - Hvid 144028MM - 144028MO 144186M

Parket Ask accent - Natur 144025MM - 144087M - 144086M

Parket Eg prime - Hvid 144032MM - 144077M

Parket Eg prime - Natur 144030MM

Parket Eg accent - Hvid 144033MM - 144033MO

Parket Eg accent whitewash Hvid 144039MM

parket

18


Timberman Parket Merbau prime. Naturolie natur - 144012MO.

Timberman Parket Ask accent. Mathon matlak natur - 144025MM.

Timberman Parket Eg prime. Mathon matlak natur - 144030MM.

Timberman parket Træsort / Dimension Beskrivelse Overflade sortering i mm TxBxL

m2 pr. pakke

TUN-nr.

Varenr.

14 mm til lægning svømmende Merbau prime

14x190x2200 Multiclic Naturolie natur

2.51

1422233

144012MO

Ask prime

14x190x2200 Multiclic Mathon lak hvid

2.51

1422235

144022MM

Ask prime

14x190x2200 Multiclic Naturolie hvid

2.51

1422238

144022MO

Ask accent

14x190x2200 Multiclic Mathon lak hvid

2.51

1422245

144028MM

Ask accent

14x190x2200 Multiclic Naturolie hvid

2.51

1422244

144028MO

Ask accent

14x190x2200 Multiclic Mathon lak natur

2.51

1422240

144025MM

Eg prime

14x190x2200 Multiclic Mathon lak hvid

2.51

1422252

144032MM

Eg prime

14x190x2200 Multiclic Mathon lak natur

2.51

1422246

144030MM

Eg accent

14x190x2200 Multiclic Mathon lak hvid

2.51

1422248

144033MM

Eg accent

14x190x2200 Multiclic Naturolie hvid

2.51

1422250

144033MO

Eg acc. whitewash

14x190x2200 Multiclic Mathon lak hvid

2.51

1422253

144039MM

OBS! Afkortede planker forekommer 22 mm til lægning på strøkonstruktion Ask prime

22x190x1820 Mathon lak hvid

1.39

5226883

144185M

Ask accent

22x190x1820 Mathon lak hvid

1.39

5226907

144186M

Ask accent

22x190x1820 Mathon lak natur

1.39

1341091

144087M

Eg prime

22x190x1820 Mathon lak hvid

1.39

5147233

144077M

Eg accent

22x190x1820 Mathon lak natur

1.39

1518752

144076M

22 mm parket er uden MultiClic - lægges traditionelt på strøer. OBS! Afkortede planker forekommer 25 mm til lægning på strøkonstruktion Ask accent*

25x190x1820 Mathon lak natur

1.39

1549667

144086M

* med 6 mm slidlag. 25 mm parket er uden MultiClic - lægges traditionelt på strøer. OBS! Afkortede planker forekommer

19

parket


COMPACT

– et godt alternativ Timberman Compact er produceret med et toplag på kun 2,7 mm. En stærk HDF kerne med en meget høj densitet giver gulvet en god formstabilitet og bevirker, at gulvet er mindre fugtfølsomt. Det tyndere toplag betyder, at udnyttelsen af rå­ varen bliver bedre, og derfor har vi her et flot træ­ gulv til en noget lavere pris. Samtidig er Timberman Compact et rigtigt gør-det-selv produkt, som er nemt at håndtere og lægge uden brug af andet værktøj end en sav og en slagklods.

Mathon matlak – en stærk silkemat overflade De lakerede Timberman Trægulve har fået hele 6 lag ­Mathon matlak. De sidste 2 behandlinger indeholder AntiScratch Top Coat som modvirker slid og ridser samt giver gulvet en god skridfast overflade. Mathon matlak er specielt udviklet, så trægulvet får en naturlig silkemat overflade, selv om det lakeres. Den giver en praktisk, ekstra slidstærk og meget rengøringsvenlig overflade, hvor småridser ikke så let opstår. Stærkere og bedre bliver et lakeret gulv ikke.

compact

20

Øverst: Timberman Compact Plank Ask. Mathon matlak hvid – 145007MC. Nederst: Timberman Compact Plank Eg. Mathon matlak hvid – 145005MC. Side 21 Timberman Compact 3-stav Eg. Mathon matlak hvid – 144005MC.


Compact 21

compact


Timberman Compact 3-stav Ask. Mathon matlak hvid – 144007MC.

compact

22


Compact Ask 3-stav - Hvid 144007MC

Compact Eg 3-stav - Hvid 144005MC

Compact Eg 3-stav børstet Natur – 144008MC

Compact Ask plank - Hvid 145007MC

Compact Eg børstet plank Hvid – 145005MC

Timberman Compact 3-stav Eg børstet. Mathon matlak natur 144008MC.

timberman Compact Træsort / Dimension Beskrivelse Overflade sortering i mm TxBxL

m2 pr. pakke

TUN-nr.

Varenr.

3-stav, 13 mm til lægning svømmende Ask 3-stav

13x190x1820

Clic&Go Mathon lak hvid

2.08

1381916

144007MC

Eg 3-stav

13x190x1820

Clic&Go Mathon lak hvid

2.08

1381914

144005MC

Eg 3-stav børstet

13x190x1820

Clic&Go Mathon lak natur

2.08 1609528 144008MC OBS! Afkortede planker forekommer

Plank, 13 mm til lægning svømmende Ask plank

13x145x1820

Clic&Go med 0,8 mm fas Mathon lak hvid

1.58

1381940

145007MC

Eg børstet plank

13x145x1820

Clic&Go med 0,8 mm fas Mathon lak hvid

1.58

1381937

145005MC

OBS! Afkortede planker forekommer

23

compact


tænk fremad

– dit gulv skal ligge godt Vælg altid et godt under­lag til dit træ­gulv – det skal nemlig kunne holde hele gulvets levetid. TIMBERMAN anbefaler Timberlit, der produceres af en særlig skumkvalitet, der reagerer efter tryk og gendanner sin oprindelige struktur, så gulvet under­støttes optimalt. Et rigtig godt alternativ er Rullekork og Acoustic kork. Ud over at dæmpe trinstøjen giver disse samtidig en behagelig fjedrende gangkomfort.

Timberlit gulvunderlag med fugtspærre. ∆Lw = 18 dB.

Timberlit gulvunderlag uden fugtspærre. ∆Lw = 18 dB.

Rullekork uden fugtspærre. ∆Lw = 20 dB.

AcoustiCork med eller uden fugtspærre. ∆Lw = 19 dB. Re­duktion af trommelyd = 25,1%.

Timberman gulvunderlag Produkt Beskrivelse m2 pr. rulle TUN-nr.

Varenr.

Timberlit underlag Timberlit m/fugtspærre*

2 mm underlag til svømmende gulve, bredde 1 m

10

5644649

184520

Timberlit m/fugtspærre*

2 mm underlag til svømmende gulve, bredde 1 m

20

5644650

184525

Timberlit m/fugtspærre*

2 mm underlag til svømmende gulve, bredde 1 m

50

5644651

184530

Timberlit

2 mm underlag til svømmende gulve, bredde 1 m

10

5644652

184535

Timberlit

2 mm underlag til svømmende gulve, bredde 1 m

20

5644655

184540

Timberlit

2 mm underlag til svømmende gulve, bredde 1 m

50

5644656

184542

Timberlitstrimler

50 mm brede strimler til påklæbning på strøer

25

5644657 184545 * med fugtspærre og selvklæbende overlæg

Kork underlag Rullekork

2 mm underlag til svømmende gulve, bredde 1 m

10

1547250 RL30101

AcoustiCork m/fugtspærre

2 mm underlag til svømmende gulve, bredde 1 m

10

1577515

C21PE00

AcoustiCork

2 mm underlag til svømmende gulve, bredde 1 m

10

1577511

C210000

TUN-nr.

Varenr.

Timberman Fodlister Produkt Dimension Beskrivelse/overflade i mm TxBxL

Stk. pr. pakke

Ask

15x40x2500

lamel, Mathon lak hvid

1449690

181540M

Eg

15x40x2500

lamel, Mathon lak hvid

1449691

181542M

Hvid

15x50x2500 folieret

Beslag til fodliste

underlag

24

beslag inkl. skruer og plugs

50

1494442 181545M 1494182

181539M


Timberman Parket Eg accent whitewash. Mathon matlak hvid - 144039MM.

Multi Clic Med multiclic

– kan alle lægge nyt trægulv Alle trægulve i det brede Timberman sortiment – med ganske få undtagelser – leveres i dag med samlesystemet MultiClic. Med det patenterede samlesystem kan du dobbeltklikke dig til et flot resultat. Med MultiClic er det blevet endnu lettere og meget hurtigere at lægge nyt trægulv. En lille tap i endestødet sikrer en ekstra stærk og tæt samling, der hvor vi ofte ser lægningsfejl i form af revner. Du klikker ganske enkelt plankerne sammen uden brug af andet end en sav og slagklods. Lægningen kan foretages af kun en person selv ved lange planker. Så nu kan du roligt kaste dig ud i dit første gør-det-selv gulvprojekt og samtidig forvente, at få et flot og holdbart resultat. Skulle du mod forventning få problemer undervejs, så ring blot til Timberman på tlf. 99 52 52 52, vi er nemlig altid parat til at hjælpe dig. Se hvor nemt det er nedenfor eller på www.timberman. dk, hvor du kan se en MultiClic video samt finde den fulde montagevejledning.

1

2

3

5

4

10 mm

På beton udlægges Timberlit med indbygget fugtspærre. Mod vægge bukkes Timberlitten op, så den kan klemmes fast bag fodlis­ ten. På organisk underlag udlægges Timberlit uden fugtspærre.

Plankerne lægges fra vens­ tre mod højre. Første række lægges i venstre hjørne med fer­ siden mod den længste væg og fer mod ende­ væggen. Feren mod væggene saves af. 10 mm afstands­kiler an­bringes.

Den sidste planke endevendes med enden mod af­stands­kile. Af­kort­nings­ sted vinkles over, og planken vendes med savsnit mod væg. Husk at fast­kile planken mod endevæggen med en afstandskile.

Pres planken ned i clic­ systemet på langsiden først. Slå evt. let efter med egnet slagklods i plast. Det er vigtigt, at slagklodsen placeres, så overfineren ikke rammes.

25

Tryk planken på plads ved endeferen. Fortsæt lægningen. Sidste planke saves til, så den passer i bredden med mindst 10 mm ­ af­ stand til væg og slås evt. på plads med slag­jern.

multiclic


Lakerede trægulve De lakerede Timberman Trægulve er behandlet fra fabrik med en god slidstærk Mathon matlak med antiscratch overflade, som modvirker slid og ridser. Til lakerede træ­ gulve anbefales Trip Trap Laksæbe til ren­gøring, Trip Trap Trærens til grundrens og Trip Trap Lakpleje til vedligeholdelse (følg vejledningen på produktet).

Pleje efter lægning Gulvet kan med fordel behandles med Lakpleje umiddelbart efter lægning. Overlakering umiddelbart efter lægning kan ikke anbefales, da lakover­fladens slidstyrke derved forringes.

Daglig rengøring Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. gulvmoppe. Skal gulvet vaskes anvendes en Laksæbe. Det er vigtigt, at der vaskes med en hårdt opvredet klud eller moppe. Brug så lidt vand som muligt og efterlad ikke blankt vand på gulvet.

Vedligeholdelse Timberman trægulve behandlet med Mathon matlak har en ekstrem slidstyrke. Alligevel bør man beskytte over­ fladen mest muligt – se afsnit “Beskyt trægulvet”. Lakken vedligeholdes med brug af egnede plejemidler til lakerede trægulve. Følg anvisningen på produktet.

Fremtidig pleje med Lakpleje

Timberman Slotsplank Ask prime, Mathon matlak hvid - 145009MM / Naturolie hvid 145009MO.

Stærke trægulve – ved regelmæssig pleje

Timberman Trægulve er overfladebehandlet med Mathon matlak eller Naturolie. Det er vigtigt at vælge en overfladebehandling, hvor pleje og ved­ligeholdelse harmonerer med din families hverdag og ønsker. Den olierede overflade kræver mere ved­ligeholdelse, men er let at reparere, hvorimod den lakerede overflade er nem at vedligeholde, men sværere at reparere. Timberman an­ befaler Trip Trap Træpleje til pleje, ved­ ligehold og rengøring.

Gode råd

26

Fremtidig pleje med Lakpleje skal ske ca. 1 gang årligt eller efter behov. Lakpleje styrker lakken, idet den beskytter mod slitage og småridser og derved forlænger gulvets levetid. Plejevejledninger og produktinformationer kan findes på Timberman.dk

Oliebehandlede trægulve De olierede Timberman Trægulve er behandlet fra fabrik med en stærk hærdende olie. Til oliebehandlede trægulve anbefales Trip Trap Natursæbe og Oliesæbe til ren­gøring, Trip Trap Trærens til grundrens og Trip Trap Lakpleje til vedligeholdelse (følg vejledningen på produktet).

Pleje efter lægning Det anbefales, at der foretages en efterbehandling med Oliepleje straks efter lægning, inden gulvet tages i brug. Dette styrker overfladen yderligere og gør fremtidig rengøring og pleje af gulvet lettere.


Daglig rengøring Ved daglig rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. gulvmoppe. Oliebehandlede trægulve rengøres ved sæbevask med Natursæbe. Natursæben opløser og fjerner snavs og tilføjer samtidig gulvet en beskyttende overflade. Det er vigtigt, at der ikke efterlades blankt vand på trægulvet. Ved hver 5-10 gulvvask kan gulvet med fordel vaskes med Oliesæbe. Oliesæbe kombinerer effektiv rengøring med pleje, idet gulvet ved behandlingen tilføres ekstra olie, som trænger ned i træet og, derved bliver overfladen mere modstandsdygtig. Brug aldrig sæbespåner til vask af trægulve, idet der ikke tilførers træet ekstra pleje og derved udtørrer gulvet. Pletter fjernes med Trærens.

Fremtidig pleje med olie Oliebehandlede trægulve skal med mellemrum tilføres en plejende olie – typisk en gang om året for boliggulve, ­oftere for stærkt belastede gulve. Plejen kan dog begræn­ ses til de slidte områder. Oliepleje anvendes til opfriskning og pleje af alle lufttørrede olierede trægulve og er ideel til den regelmæssige vedligeholdelse. Behandlingen kan foretages både ma­nuelt og maskinelt. Det er vigtigt, at plejen med Oliepleje foretages før gennemslid af den olierede overflade. Plejevejledninger og produktinformationer kan findes på Timberman.dk

Beskyt trægulvet – så er det flot i rigtig mange år Foran indgangspartier kan med fordel placeres fodriste, der kan sikre at trægulvet ikke udsættes for grus og småsten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på gulvet. Ved indgangspartier bør placeres “gå-ren-måtter” for at forhindre vand og snesjap i at blive liggende på trægulvet. Alle trægulve er sårbare overfor mekaniske påvirk­ninger. Hjul kan forårsage ridser, tryk og slidmærker samt opflodsninger. Brug derfor altid en køreplade eller skift de eksisterende hjul med bløde gummihjul egnet til træ. Øvrige møbler som f.eks. stole og borde bør for­synes med filtbrikker.

Timberman Marineplank Ask prime inkl. gummilister i sort, Naturolie hvid - 145155MGOS.

Hårdhedsgrad – målt i Brinell De forskellige træsorter har fra naturens side forskel­lige hårdheder. Et gulvs hårdhed måles i Brinell. Ved målingen presses en stålkugle med en diameter på 10 mm mod overfladen med et nøje fastsat tryk. Efterfølgende måles det trykmærke, der frem­kommer, og den aktuelle Brinellværdi beregnes. Jo ­hårdere træ, desto højere Brinellværdi. Træets strukturer gør, at der forekommer varia­ tioner, men den opgivne værdi er et gennemsnit udregnet på grundlag af et stort antal målinger. Træsort Hårdhedsgrad Stabilitet - efter lægning målt i Brinell Meget god God Middel Under middel

Merbau

4,3 N/mm2

Ask

3,5 N/mm2

Eg

3,4 N/mm2

Fyr

2,0 N/mm2

Douglas

2,0 N/mm2

• • •

Stabilitet – efter lægning Stabilitetsgraden, som skemaet giver udtryk for, er baseret på stor erfaring med trægulve og fuger. Træsortens stabilitet har størst betydning i rum med store fugt­ udsving, f.eks. rum med gulvvarme eller brændeovn, samt kontorer og forret­ninger. I rum, hvor der er mulighed for at styre luftfugtig­heden, behøver man ikke tage særlige hensyn til træsortens stabilitet. Yderligere be­skrivelse af de forskellige trægulves tekniske speci­fikationer, montage- og plejevejledninger findes på www.timberman.dk under ”Trægulve”.

Farvegengivelserne af de forskellige trægulve i kataloget kan variere afhængigt af lysforhold, fotograferingstidspunkt og trykgengivelse.

27

Gode råd


2013 / 2014

Timberman 062012.2

– bedre i længden

TIMBERMAN DENMARK A/S Tlf. +45 99 52 52 52 · Fax +45 99 52 52 99 · timberman@timberman.dk

www.timberman.dk

Faldari um trægólv  

Stórt, flott og spennandi útvæl av frammúr góðum og slitsterkum trægólvi har góðskan er í hásætið!