Page 1

Præsentationsteknik •

Hvorfor skal I lære præsentationsteknik?

Hvad kan I bruge det til i hverdagen?

Det med præsentationer, er det ikke bare noget man kan eller ikke kan?

| Next EUD


Præsentationsteknik •

Hvem er gode til at lave præsentationer?

| Next EUD


Præsentationsteknik •

Hvad er det, der sikre den gode præsentation?

• • • •

| Next EUD

Forberedelse Et klart budskab En god afslutning Det gælder om at fastholde tilhørernes opmærksomhed.


Præsentationsteknik •

Kend din målgruppe

Du kan ikke kende din målgruppe for godt •

| Next EUD

Hvem er tilhørerne? • Hvor mange er der? • Hvor gamle er de? • Hvilken baggrund har de?


Præsentationsteknik •

Kend din målgruppe •

| Next EUD

Hvad er tilhørernes tilgang til emnet? • Hvad er emnet? • Hvor lang tid har du til rådighed? • Hvilke pointer skal gerne gå op for tilhørerne undervejs?


Præsentationsteknik •

Kend din målgruppe

| Next EUD

Stedet • Hvor skal indlægget holdes? • Hvilke av-midler er der mulighed for at benytte? • Hvordan er lokalet indrettet?


Præsentationsteknik Opmærksomhedskurven

| Next EUD


Præsentationsteknik •

Opmærksomhedskurven

• • •

| Next EUD

Tilhørernes opmærksomhed topper efter ca. tre minutter. Herefter går det stærkt nedad. Opmærksomheden er størst efter ca. et minut, da alle lige skal spores ind på emnet.


Præsentationsteknik •

Opmærksomhedskurven

Derfor ”Læg hårdt ud og øg undervejs”

Citat af Bjørn Dähli, norsk langrendsløber, da han skulle forklare hvorfor norske langrendsløbere var så meget bedre en løbere fra andre nationer.

| Next EUD


Præsentationsteknik •

Opmærksomhedskurven

Åbningen er vigtig

Åbningen skal skabe fundamentet for deltagernes engagement

| Next EUD


Præsentationsteknik •

Opmærksomhedskurven

| Next EUD

Åbningen kan krydres med: • En stærk sætning • Et citat • Et spørgsmål


Præsentationsteknik •

Opmærksomhedskurven

Den stærke afslutning •

| Next EUD

Resumé og/eller konklusion • Hiv de tre vigtigste pointer frem • Sammenfatning • Konklusionen på det hele er ………….. Afsluttende bemærkning • Opfordring til deltagerne - peptalk


Præsentationsteknik •

En model på opbygning af præsentationen Indledning •Åbning •Emne •Budskab Handling •Begrundelse • Et eller to argumenter Afslutning •Resumé eller konklusion

| Next EUD


Præsentationsteknik Opgave

Lav en præsentation ud fra power point Emnet er fra casen. Du skal tale i 5 minutter. Du har 20 min. til forberedelse. Brug teknikker fra teorien om god præsentationsteknik.

| Next EUD

Præsentationsteknik  

Undervisning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you