Page 1

Velkommen til IKEA ŠInter IKEA Systems B.V. 2009


Program… 09.00

09.20

09.50 10.20

11.00

2

Velkomst Vores historie og vision, forretningsværdi Vores sociale og miljømæssige ansvar IKEA HR del 1 HR´s funktion og formål Vores personalepolitik Fastholde og kompetenceudvikling Vores rekruttering 10 Employer branding (Intern/ekstern) Tur i Varehuset IKEA HR del 2 Personale og lederhåndbog Det gode fysisk og psykisk arbejdsmiljø Konflikthåndtering og lønforhandlinger Spørgsmål?

11. marts 2014

©Inter IKEA Systems B.V. 2009


Formål med besøget

•At bibringe SOPU et grundlæggende kendskab til hvad 10samt der kendetegner IKEA HR en kort introduktion til varehuset.

©Inter IKEA Systems B.V. 2009 3

11. marts 2014


Vores historie, vision og forretningsvĂŚrdi 11. marts 2014

4


IKEAs historie….. • I 1926: Ingvar Kamprad fødes på gården Elmtaryd i sognet Aggunnaryd • I 1943 da Ingvar var 17 år fik han registreret IKEA som varemærke. • I 1958: Det første varehus åbner i Älmhult – Varehuset var 6700 m2 som det største møbelhus i Skandinavien. • IKEA DK: 5 varehuse • IKEA : 335 varehuse på verdensplan (oms. 25 mia. Euro)


IKEA Taastrup….. • Danmarks største varehus • Størrelse 37000 kvm. • Omsætning 930 mill pr år. • 410 medarbejdere • Afdelinger: Salg, Logistik, Kundeservice, Dekoration, HR, Drift/økonomi, IKEA Food


Vores vision

10

At skabe en bedre hverdag for de mange mennesker

7

11. marts 2014

ŠInter IKEA Systems B.V. 2009


Forretningsidéen

10

Vi skal tilbyde et bredt sortiment af form og funktionsrigtige artikler til boligindretning til så lave priser, at så mange mennesker som muligt har råd til at købe den.

8

11. marts 2014

©Inter IKEA Systems B.V. 2009


Vores sociale ansvar 11. marts 2014

9


Lave priser – men ikke for enhver pris Lave priser – men ikke for enhver pris

IKEAs vision er at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker

Dette inkluderer vores kunder, vores medarbejdere og de mennesker, som producerer vores produkter 10

11. marts 2014

ŠInter IKEA Systems B.V. 2009


Lave priser – men ikke for enhver pris Globalt niveau: IWAY indeholder følgende minimumskrav: • Overholdelse af national lovgivning • Ingen børnearbejde • Ingen diskrimination • Minimumsløn og overarbejdsbetaling • Ordentlige boligforhold • Sikkert og sundt arbejdsmiljø • Ret til at organisering • Oprettelse af sikkerhedsudvalg • Virksomheden skal tage ansvar for påvirkning af nærmiljøet (herunder affaldshåndtering, emissioner og kemikaliehåndtering) 11

11. marts 2014

©Inter IKEA Systems B.V. 2009


Lave priser – men ikke for enhver pris Globalt niveau: Strategiske samarbejdspartnere

IKEA og WWF Dette samarbejde gælder bla.: - Generelle retningslinjer for IKEAs miljøarbejde - Bæredygtig skovdrift - Sustainable Cotton Initiative - IKEA Goes Renewable

12

11. marts 2014

©Inter IKEA Systems B.V. 2009


Lave priser – men ikke for enhver pris Globalt niveau: Strategiske samarbejdspartnere

IKEA, UNICEF og Red Barnet Dette samarbejde gælder bla.: - Generelle retningslinjer for arbejdet med det sociale område - Børn og kvinders rettigheder - uddannelse og sundhed

13

11. marts 2014

©Inter IKEA Systems B.V. 2009


Lave priser – men ikke for enhver pris Lokalt niveau: I varehusene er der følgende fokusområder for miljøarbejdet: - Affaldshåndtering - Energiforbrug - Produktkvalitet

14

11. marts 2014

©Inter IKEA Systems B.V. 2009


HR Del 1-HR Funktion og form책l 11. marts 2014

15


HR´s formål?

Det overordnet formål med HR er at understøtte forretningen,

10

Dette gøres gennem (ikke udtømmende liste): • At ansætte de rette mennesker • Fastholde kompetente medarbejdere som er motiveret for at gå på arbejde • Medarbejder og lederudvikling • Succession planning • Være ejer af HR processer såsom: MUS, løn og præstation, kompetencekort, onboarding, etc.

16

11. marts 2014


Hvem er HR i Taastrup? 1 3 2 1

stk. stk. stk. stk.

HR HR HR HR

Manager Partnere (Salg, logistisk, service) Staff plannere 10 generalist

Hver Partner har et matrix ansvar: 1. Fastholdelse og motivation 2. Rekruttering 3. Kompetenceudvikling Hver partner referer til HR manageren men har et koordinationsansvar med IKEA Danmark 17

11. marts 2014


Vores Personalepolitik 11. marts 2014

18


Hvordan bliver IKEA´s personalepolitik til? • Vision • Personale ide • Code of Conduct

• Værdier • Lovgivning • Konjunkturer i samfundet 19

11. marts 2014


Fastholdelse og kompetenceudvikling 11. marts 2014

20


Fastholdelse og kompetenceudvikling. • Udviklingssamtaler – Dec. Måned • Halvårlig opfølgning • Løn og præstationssamtaler – Aug. Måned • Månedlig personalemøde 10 • Succession planning (efterfølger) • Udvikling i det daglige: Projekter, feedback, Kurser • INSIDE – Online • Buddy (onboarding) • Basic job knowledge (onboarding) • Diverse: Meet and Greet, ergonomi, væksthus for ledere, 360 grader, mentor ordning, IKEA-Way, lederaspirant, osv. 21

11. marts 2014


IKEA rekruttering

11. marts 2014

22


Vores rekruttering. Hvem kan blive IKEA medarbejder – Alle og enhver og så alligevel ikke:

• Værdier – Værditest 10

• Diversitet (alder • Kompetencer

Hvilken tror i er vigtigst?

23

11. marts 2014


Processen…. …. 1. Leder erkender et behov 2. Samtale mellem HR Partner og leder i forhold til at forventningsafstemme – faglige og personlige kompetencer (funktionsbeskrivelse + behov) 3. Udarbejdelse og stillingsopslag 10 4. Sourcing strategi (medier) 5. Screening via Keenexa – HR Partner • Kompetencer, personlighedstest, værditest 6. Samtalerunde 1 og 2 7. Ansættelse – Kontraktskrivning 8. Intromøde og 1.mødedag,

24

11. marts 2014


Employer Branding intern-ekstern 11. marts 2014

25


Employer branding.. Intern

Ekstern

• Medarbejderblad • INSIDE • Interne kandidater 10 og rekruttering • Badges • ICO-Worker • Jobrotation • Diverse politikker:

• Jeres besøg • Hjemmesiden IKEA.dk • Markedsføring – Hjemmeholdet, vores katalog… • Messer og erhvervsskole besøg • Rekruttering • Medarbejdernes egne historier

• Seniorordning, udvidet pension, sundhedsordning, medarbejder rabat 26

11. marts 2014


Pü tur i varehuset, men først.. 11. marts 2014

27


De fire opgaver for IKEA varehuset At agere som en højeffektiv og bemandet salgsmekanisme

At vise boligindretningsløsninger som er fulde af inspiration

At være en velkvalificeret boligindretningsspecialist

Sikre en attraktiv dag ude for hele familien ©Inter IKEA Systems B.V. 2009

28

11. marts 2014


HR DEL2 – Personale og lederhåndbog 11. marts 2014

29


Personale regler og retningslinier.. Personale og leder håndbogen beskriver hvad IKEA forventer af deres medarbejdere og ledere. Nogle af elementerne som bliver behandlet deri er: • Arbejdstid • Mødetider • Pauser/Personalekøb

• Personaletøj • Personalekantine • Sygdom • Ferie

• Sikkerhed 30

11. marts 2014


Det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø 11. marts 2014

31


Et godt fysisk arbejdsmiljø •

Træning af alle ledere i førstehjælp og brandbekæmpelse

Massør og PFA sundhedsordning tilknyttet

Ergonauter

10 Dedikeret sikkerhedsansvarlig

• •

Arbejdsmiljø udvalg og repræsentanter i afdelingerne

Årlig sikkerhedscheck

Gennemgang af varehus min. 1 gang i døgnet

Indberetningspligt i forhold til nærulykker og ulykker

Krav om uddannelse før brug af maskiner ex. Truckcertifikat 32

11. marts 2014


Et godt psykisk arbejdsmiljø •

SU udvalg og repræsentanter fra ledelse og medarbejdere

Tillidsrepræsentant

• •

Medarbejder udviklingssamtaler 10 VOICE – Medarbejder tilfredshedsmåling

APV

Syge og fraværssamtaler

Misbrugskonsulentordning –rygning/narko

Konflikthåndteringskurser – medarbejderrepræsentanter

Trivsels linien –uafhængig

33

11. marts 2014


Lønforhandlinger

11. marts 2014

34


Lønforhandlinger • Overenskomst – HK handel 10 • Løn og præstationssamtalen

• Lønramme/banding

35

11. marts 2014


Spørgsmål?

11. marts 2014

36


PersonaleidĂŠen

Vi skal give ligefremme og naturlige mennesker muligheden for at udvikle sig sĂĽvel fagligt som personligt, sĂĽ vi sammen, med stort engagement, kan skabe en bedre hverdag for os selv og vore kunder

37

11. marts 2014

ŠInter IKEA Systems B.V. 2009


Code of conduct

38

11. marts 2014


IKEA værdier • • • • • • •

39

Ydmyghed og vilje Ledelsesstil baseret på rollemodeller Vi tør være anderledes Fællesskab og entusiasme Omkostningsbevidst Et konstant ønske om fornyelse At påtage sig et ansvar og uddelegere et ansvar

11. marts 2014

110314 intro til ikea hr for ehvervsskole krkaa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you