Loomemajandus Eestis

Page 3

Sisukord Sissejuhatus

6

I Loovus ja ettevõtlus käsikäes Ulve Kangro Rakett

8 10 14

II Mina ettevõtjana Anu Hint Kinobuss

18 20 24

III Õiged inimesed meeskonnas Viljandi pärimusmuusika festival Pimedate Ööde filmifestival

28 30 34

IV Läbimõeldud äriplaan aitab sul edu saavutada Jan & Ken ArtPrint

38 40 44

V Sinu looming on sinu vara EHEsummatavet

48 50

VI Toetusvõimalused idee elluviimiseks Nukuteater Harrieti stuudio

54 58 62

VII Minu tee kliendini Tolm stuudio Printstone

68 70 74

VIII Oma toodetega välismaale RA Looming Estonia klaver Tallinn Music Week

78 80 84 88

IX Koostöö tootmisettevõtetega Baltika Grupp Krimelte

92 94 98


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.