Lonico - FREMAD

Page 1

FREMAD Skal dit næste projekt fremad?

KLOAKARBEJDE STYRET UNDERBORING ANLÆGSARBEJDE FORSYNINGSLEDNINGER

Autoriseret kloakmester og certificeret rottespærremontør


KLOAKARBEJDE

Kloakker, der virker – og holder

Spørg os, hvis du har brug for hjælp til for eksempel:

Stadig flere voldsomme skybrud sætter Danmarks kloakker på prøve, og som

» Ny kloak, kloakseparering eller -renovering » Lokalisering og løsning af problemer

specialister arbejder vi hele vejen rundt:

» En spildevandsløsning eller et rensnings-

Vi lægger nye, renoverer og vedligeholder. Vi undersøger problemer og løser dem. Og vi rykker ud til det helt akutte.

anlæg lokalt » Rotter » Vedligeholdelse.

02


STYRET UNDERBORING Skyd genvej under jorden

Spørg os, hvis det er vigtigt for dig at: » Spare gravearbejde og reetablering » Reducere gener for naboer og trafik » Komme hurtigt frem » Beskytte overflader som belægning, vandløb og grønne områder. Vi kan styre 230 meter ad gangen med en diameter op til 550 millimeter. Når vi skal længere, benytter vi blot flere tilslutningssteder.

Opgravning er ofte det, der trækker tænder ud lokalt – uanset hvor vi graver. Skal du læg-

Vi råder selv over udstyret til styret under-

ge forsyningsledninger eller andre rør, kan

boring, så vi nemt kan koordinere

styret underboring være et oplagt alternativ.

underboringen med resten af dit projekt.

» FREMAD

Spar tid, besvær og gravearbejde

03


ANLÆGSARBEJDE Vi gør de tunge projekter lette for dig

Spørg os, hvis du har brug for hjælp til for eksempel:

Det er ikke kun de store maskiner, vi kører i

» Jord- og betonarbejde » Belægningsopgaver

stilling til dit anlægsarbejde. Du får også et team, der kender værdien af projektstyring og en god dialog, så samarbejdet bliver lettere for dig. Du får én kontaktperson, der holder dit projekt i ørerne fra A til Z.

» Haveanlæg og beplantning » Byggemodning » Forsyningsledninger » Specialopgaver » Totalentrepriser.

Kunden siger:

Hos Lonico får vi fagligt ærlige råd, så vi gør det rigtige - og arbejdet bliver i orden. Niels Erbo Andersen, driftschef, Olav de Linde

04


FORSYNINGSLEDNINGER Dialog baner vejen

Spørg os, hvis du har projekter inden for eksempelvis:

Forsyningsledninger er hverdagens vitale pulsårer. Derfor ved vi også, hvor vigtigt det er, at vi bruger tiden effektivt derude.

» Anlæg og renovering af forsyningsledninger » Styret underboring

Undervejs sørger vi for en god dialog både med dig og med de berørte ejendomme. Vores erfarne stab af faguddannede medar-

» Tilslutning af ejendomme til forsyningsnettet.

bejdere er din sikkerhed for, at forsyningsled-

Vi råder både over gravehold og smede, så

ningerne får en lang levetid - og vi gør alt, vi

vi kan tilrettelægge arbejdet samlet – uden

kan, for at drive projektet fremad undervejs.

besvær for dig.

05


ET ORD ER ET ORD - og lidt til. Det er vores løfte til dig. Det er altid godt at have en aftale. Men nogle gange er det ikke nok til at bringe et projekt fremad i den ånd, det var tænkt. Det er der, du kan mærke, at du altid har mere end en aftale med os.

06


Kunderne siger:

Lonico har en kultur, hvor de gør tingene ordentligt, og de gør arbejdet ordentlig færdigt. Den indstilling får mig til at vende tilbage igen og igen. Jørgen Stougaard, ejer af Driftsfællesskabet Stougaard

Med Lonico har vi altid en god dialog, når der opstår noget uforudset. De vil gøre alt for at hjælpe, også når det skal gå stærkt. Niels Erbo Andersen, driftschef, Olav de Linde

Alle vores projekter har ét klart sigte: Vi skal fremad Hos Lonico ved vi, at hverdagen skal fungere. Vand, spildevand og varme skal frem - og

Vi taler sammen undervejs I det daglige holder vi dit projekt på sporet med moderne projektstyring. Det fortæller os, hvor vi er - i forhold til økonomi, ressourcer og fremdrift i projektet. Inden vi går i

tilbage. Når vi arbejder på et projekt, skal

gang, giver vi de berørte beboere besked om

det køre. Og det skal trafikken også, selvom

planerne. Har de spørgsmål, tager vi os tid til

vi nogle gange kommer lidt på tværs.

at svare – for et godt samarbejde på stedet får arbejdet til at glide.

Derfor styrer vi alle vores projekter med ét klart sigte: Vi skal fremad. Ikke kun de dage,

Nogle gange skal der imidlertid lidt ekstra

hvor alt kører snorlige, men også når der opstår uforudsete bump på vejen. Og lad os nu være ærlige: Det sker fra tid til anden.

til. Lidt ekstra vilje, en plan B, en særlig tæt koordinering. Derfor lover vi dig, at vi taler sammen undervejs, så vi kan finde fælles løsninger. Du skal aldrig blive i tvivl om vores vilje til at rydde forhindringer af vejen, og derfor er en aftale med os altid lidt mere end en aftale.

07


Kontakt os og få et uforpligtende tilbud Når vi modtager en henvendelse om en ny opgave, tager vi ud og ser på den, før vi giver et tilbud.

Ring til os på 62 61 81 61 eller 21 28 54 39 - eller skriv til morten@lonico.dk. Så vender vi tilbage hurtigst muligt.

LONICO ApS Herredsbjerg 2A, ​5683 Haarby Telefon: 62 61 81 61 Mobil:

21 28 54 39

E-mail:

morten@lonico.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.