Event_Gala Film Quốc tế 2018

Page 1

PHƯƠNG ÁN SẮP ĐẶT KHÔNG GIAN ĐÊM GALA LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ HÀ NỘI LẦN THỨ V 2018

VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM Thời gian: 29/10/2018 Địa điểm: Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Cơ quan chỉ đạo: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ KHOA HỌC VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM NHÀ HÁT CHÈO VIỆT NAM NHÀ HÁT MUA RỐI NƯỚC THĂNG LONG

Đơn vị phối hợp thực hiện: Cty TNHH Longlink Việt Nam


MẶT BẰNG TỔNG THỂ TRANG TRÍ ĐÊM GALA DINNER


1. Tứ trụ 2. Backdrop chính 3. Cờ hội 4. Cổng chính Văn Miếu 5. Lu mẹt hoa sen nến điện 6. Hoa sen điện 7. Cổng Đại Trung (tiếp tân) 8. Khuê Văn Các 9. Lọng thi + khăn lụa + nón quai thao nhiều cỡ 10. Lọng thi + khăn lụa + trống Đại Tam 11. Lọng thi + khăn lụa + quân rối 12. Lọng thi + khăn lụa + nón vẽ 13. Coktai 14. Sân khấu nhỏ 15: Cổng Đại Thành + Ông đồ cho chữ 16. Sân tiệc đứng + dây đèn nón 17. Đèn led 18. Sân khấu phụ 19. Cổng Thái Học + đèn sen + lu sen 20. Sân đại tiệc + dây đèn nón 21. Sân khấu chính 22. Các loại đèn pha hắt chiếu sáng, trang trí cột, tường, mái ... công trình kiến trúc 23. in ấn pano, standee sự kiện


TỨ TRỤ VÀ CỔNG CHÍNH VĂN MIẾU

01: Tứ trụ trang trí đèn hắt

03: Cờ hội hai hàng bên cạnh backdrop

02: Backdrop hai bên cổng 04: Cổng chính Văn Miếu


LỐI VÀO VĂN MIẾU > CỔNG ĐẠI TRUNG

05: Lu mẹt hoa sen nến điện

06: Hoa sen nến điện

07: Cổng đại Trung (tiếp tân)


KHUÊ VĂN CÁC

8: Khuê Văn Các + đèn hắt


GIẾNG THIÊN QUANG

09. Lọng thi + khăn lụa + nón quai thao nhiều cỡ 10. Lọng thi + khăn lụa + trống Đại Tam 11. Lọng thi + khăn lụa + quân rối 12. Lọng thi + khăn lụa + nón vẽ

Lọng thi

Quân rối Nón quai thao

Nón vé

Trống Đọi Tam


GIẾNG THIÊN QUANG

Lu sành bụi chuối nhỏ

14. Sân khấu nhỏ

13. Coktai


CỔNG ĐẠI THÀNH (SÂN BÁI ĐƯỜNG)

15. Cổng Đại Thành + Ông đồ cho chữ


SÂN BÁI ĐƯỜNG

16. Sân tiệc đứng + dây đèn nón

17. Đèn led

18. Sân khấu

Dây đèn nón


CỔNG THÁI HỌC (SÂN THÁI HỌC)

19. Cổng Thái Học + đèn sen + lu sen


SÂN THÁI HỌC

20. Sân đại tiệc + Dây đèn nón


SÂN THÁI HỌC

21. Sân khấu chính

Cụm áo tơi nón lá


SÂN THÁI HỌC

Dây đèn nón


22. Các loại đèn pha hắt chiếu sáng, trang trí cột, tường, mái ... công trình kiến trúc


23. Backdrop + standee


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.