Page 1

ò Jk JÄu ¥jm hr u Pj JP uJA Jo Ij I

j

~jTáj u K Ko g gJ

t xJP IiJbPTr 6,200 k

AP\ ßk mTM Ax Pl j hr JP m ~PZ IJo KhP co ∂t kp la. ßpJV F T ng a kJb b

45

n

do

lon

ISSUE 08/33, FRIDAY 18 September 2015

ÈVc PxAn hqJ TMAj' VJAPuj jJ P\PrKo TrKmj

...kOÔJ 13

hMA Pj©LA Bh TrPZj ßhPvr mJAPr 1 IPÖJmr u¥j IJxPZj yJKxjJ csJAn TPr oJPT mJxJ~ KjP~ pJPòj fJPrT K\~J u¥jmJÄuJ KrPkJat : u¥jPT KWPr mJÄuJPhPvr rJ\jLKfr IPjT KTZáA IJmKftf yPòÇ KmFjKk'r ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~J hMA x¬JPyr xlPr FUj u¥PjÇ PYJPUr KYKT“xJr kJvJkJKv KfKj kKrmJPrr xhxqPhr xJPg Bh TrPmjÇ hPur IPjT ßjfJ pMÜrJÓs S mJÄuJPhv ßgPT FPx ...kOÔJ 13

oMxKuo KTPvJr PVslfJPr pMÜrJPÓs ßfJukJz

...kOÔJ 13

mJÄuJPhPv CVsk∫J C™JPj KmsPaj ksmJxL K\yJKhrJ \Kzf ...kOÔJ 13

TKoCKjKaPf CPÆV! \JTJKr~Jr ßvJPT aJCj yPur xnJ~ 1 KoKja jLrmfJ kJuj

u¥jmJÄuJ KrPkJat : Vf FToJPx mJÄuJPhvL IiMqKwf kNmt u¥Pj 3 mJXJuL UMj yP~PZjÇ UMPjr xJPg \Kzf Foj IKnpMÜPhr kMKuv AKfoPiq ßV´lfJr TPrPZÇ xmtPvw Vf ßxJomJr xºqJ~ kNmt u¥Pjr mq˜fo mJÄuJPhvL IiMqKwf PyJ~JAaYqJPku FuJTJr Kj\ IKlPx YáKrTJWJPf Kjyf yj \JTJKr~J AxuJo (46)Ç kMKuv WajJr xJPg IKnpMÜ @vlJT ßYRiMrL (43) jJoT mqKÜPT @yf ...kOÔJ 13

PaJKrr u¥j Po~r ksJgtL u¥Pj KmKmFoKcF'r KjmtJYPj KmvO⁄uJr @vïJ ksKfÔJmJKwtTL kJKuf

V´J≤ mKûfPhr xJyJpq TrPf KmV'x k´vJxPjr IkJrVfJ u¥jmJÄuJ KrPkJat : aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ßoAjˆsLo V´J≤ ßgPT ßp 237Ka xÄVbj S k´P\ÖPT mKûf TrJ yP~PZ fJPhrPT xyJ~fJ k´hJPj KmVx k´vJxj IkJrVfJ k´TJv TPrPZÇ Vf 16 ßxP¡’r mMimJr aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur kNetJñ xnJ~ hM’\j ...kOÔJ 13

u¥jmJÄuJ KrPkJat : PaJKr kJKatr u¥j Po~r ksJgtL KjmtJYPjS PumJr kJKars KucJrvLk FmÄ Po~rJu ksJgtL KjmtJYPjr oPfJ Kmví⁄uJ yPf kJPr mPu @vïJ TrJ yPòÇ PaJKr kJKatr Po~rJu ksJgtL KjmtJYPj @VJoL 30 Pv PxP¡’r kpt∂ IjuJAPj PnJa kshJj TrJ pJPmÇ 2016 xJPur u¥j Po~r KjmtJYPj huL~ ksJgtLfJr Tj\JrPnKaPnr 4 ksKfƪôL yPuj \qJT Vfl˛Lg FoKk, xJBh TJoJuL FoFKk, mftoJj PckMKa Po~r ˆLPlj VsLjyqJu ...kOÔJ 13

mJKzr CóoNuq ” u¥jKmoMU yPòj VsJ\MP~arJ u¥jmJÄuJ KrPkJat : mJKzWPrr CóoMPuqr TJrPe PoiJmL VsJ\MP~a fÀjfÀjLrJ u¥joMKU yPf kJrPZj jJ mPu FT VPmweJ KrPkJPat muJ yP~PZÇ u¥j ÛMu Im APTJPjJKoTx FmÄ hqJ xJaj asJPˆr PpRg FT VPmweJ KrPkJPat muJ yP~PZ míPaPjr IjqJjq hKrhs FuJTJ PgPT oJ© 6 vfJÄv PoiJmL ...kOÔJ 02

u¥jmJÄuJ KrPkJat : 15 PxP¡’r 2015 u¥Pjr S~JaJr KuKu yPu KmsKav mJÄuJPhvL KoKjTqJm csJAnJxt FPxJKxP~vPjr ksgo ksKfÔJmJKwtTL kJKuf y~ Ifq∂ \JT \oPTr xJPgÇ IjMÔJPjr TP~T vfJKiT KoKjTqJm csJAnJxt ZJzJS u¥Pjr TKoCKjKa Pjfímª í , xJÄmJKhT, KoKc~J mqKÜfô, Po~r, PuUT, ...kOÔJ 13


02 LONDON BANGLA

KmPvw xÄmJh

Friday 18 September 2015

Friday 18 September 2015

KmPvw xÄmJh

LONDON BANGLA 03

mJKzr CóoNuq : u¥jKmoMU yPòj VsJ\MP~arJ mJKzWPrr CóoMPuqr TJrPe PoiJmL VsJ\MP~a fÀj-fÀjLrJ u¥joMKU yPf kJrPZj jJ mPu FT VPmweJ KrPkJPat muJ yP~PZÇ u¥j ÛMu Im APTJPjJKoTx FmÄ hqJ xJaj asJPˆr PpRg FT VPmweJ KrPkJPat muJ yP~PZ míPaPjr IjqJjq hKrhs FuJTJ PgPT oJ© 6 vfJÄv PoiJmL VsJ\MP~ax mxmJx mJ YJTMrLr \jq u¥Pj @xPZjÇ pJPhr IKnnJmT mJ kqJPr≤x u¥Pj kNmt PgPT mxmJx TrPZj ÊiMoJ© PxAxm kKrmJPrr x∂JPjrJ VsJ\MP~a Pvw TrJr kr u¥Pj KlrPZjÇ yJCKxÄP~r hJo xJoPgrs mJAPr YPu pJS~Jr TJrPeA PoiJmL

VsJ\MP~arJ YJTMrLr xºJPj u¥joMKU yPòj jJ mPu KrPkJPat xfTt TrJ yP~PZÇ PVsaJr u¥Pjr oJ© hMKa mJrJ mqJéKu FmÄ mJKTtÄ F¥ PcPVjyqJPo mJKzr hJo Vz @P~r PYP~ ksJ~ 8 èe To @PZ mPuS KrPkJPat CPuäU TrJ y~Ç 34 mZr m~x kpt∂ fÀj VsJ\MP~ax KyPxPm KmPmYjJ TrJ y~Ç fÀj VsJ\MP~aPhr oPiq jgt Aˆ AÄuqJ¥ PgPT oJ© 2 vfJÄv FmÄ SP~ˆ KocuqJ¥x PgPT oJ© 4 vfJÄv u¥Pj @PxjÇ IjqKhPT 20 PgPT 34 mZr m~xL ksJ~ 70 vfJÄv u¥Pj @Pxj pJPhr kKrmJPrr PTC APfJoPiq u¥j FmÄ xJCg APˆ

mxmJx TrPZjÇ 20 mZr m~x PgPTA u¥joMKU ymJr FTaJ ksmefJ gJPT fÀj-fÀjLPhr oPiqÇ fPm u¥Pj mJKzr oNuq FmÄ nJzJ UMm hsffJr xPñ @TJvYMK’ yS~J~ âoJjõP~ u¥j PZPz Ijq© mxmJx TrJr FTaJ ksKfPpJKVfJS TJ\ TrPf ÊÀ TPrPZ fÀj VsJ\MP~aPhr oPiqÇ hqJ xJaj asJPˆr PY~JroqJj xqJr KkaJr uqJŒu \JKjP~PZj, u¥Pj IPjT mz mz YJTMrL @PZ, PpèPuJPf PoiJmL fÀj VsJ\MP~arJ nJPuJ TrPf kJrPfjÇ KT∂á u¥Pjr yJCKxÄ xoxqJr TJrPe u¥Pj YJTMrL mJ\Jr PgPT PoiJmLrJ yJKrP~ pJPòjÇ

oqJPx\ TJuYJrJu V´Δk Fr xJzJ \JVJPjJ Bh IjMÔJj 07/23-08/22

Can KPMG Inspire You?

rXijM fJKrU: 27 ßxP¡’r 2015, ßrJmmJr xo~: xºqJ 7 aJ ˙Jj : msJKc ßx≤Jr, 192-196 yqJjmJrL ˆsLa, u¥j, A1 5P\Kc

Engage, Inspire and Connect

KMPG’S Connect Programme A Mentee Mentor Recruitment Project

Are you a woman from a BAME background living in Tower Hamlets?

SMART SOLUTION FOR SMART BUSINESSES

KjTa˙ KaCm ߈vj: SflPVAa Aˆ FmÄ S~JAYqJPku

0%

Are you interested in working for KPMG? Do you need support in applying for employment at KPMG? Can a KMPG mentor support you to consider KMPG as a future employer? KMPG and F Feminae eminae ar are ew working orking together together to to recruit recruit minority minority talents talents from from Tower Tower Hamlets targeting targeting BAME BAME women. women. The The Connect Connect Programme Programme aims tto o Engage Engage,, IInspire nspire and Connect Connect potential potential BA BAME ME W Women omen tto o bec become ome Mentees M entees tto o link with KMPG Women Women Mentors Mentors for for Employability Employability and Interview Interview Preparation Preparation at at KMPG. The Connect Programme mentees work guaranteed interview KPMG att T he C onnect P rogramme will enable 15 men tees tto ow ork towards towards a guar anteed in terview with KP MG a you are KPMG’s Connect Programme or KP MG’s C onnect P rogramme please email the end off the programme. ou ar e interested interested in applying ffor programme. IIff y your info@feminae.co.uk .co.uk y our CV CV to to inf fo@feminae e

FPf gJTPm VJj, ßTRfáT, IKnj~, jJKaTJ FmÄ VLKf IJPuUqÇ

IJkjJrJ IJoKπf

If you are A A Graduate Have Have previous employment experience Seeking Seeking to become an Apprentice Closing date applications September C losing da te ffor or the applic ations is 18th S eptember 2015 All applicants over. A ll applican ts need tto o be aged 18 and o ver.

feminae.co.uk

PpJVJPpJV: èu\Jr IJyPoh 07984 714 885 \JyJKñr IJuo 07903 996 808

COMMISSION ON ORDERS

FREE 6 MONTHS NO OBLIG OBLIGATION ATION T TRIAL

*

CUSTOMISED ONLINE ORDERING WEBSITE | FREE CLIENT D FREE CUSTOMISED DATABASE ATABASE RESERVATION SYSTEM SYSTEM | FREE CHEFONLINE CHEFONLINE INTERMEDIARY PORTAL PORTAL FREE RESERVATION TO 11PM, 365 D AYS Y A YEAR SUPPORT 7AM TO DAYS

MOBILE APPS SOFTWARE EPOS SOFTW TW WARE A

*T&C APPLY APPLY

WWW.SRSIT.CO.UK

CALL:

0203 598 5956 | 07770 04 04 04


04 LONDON BANGLA

TKoCKjKa xÄmJh

Friday 18 September 2015

Friday 18 September 2015

mOPaPj @PrJ ßmKv vrjJgLtPhr IJv´~ k´hJPjr hJmLPf mOPaPjr TJKctPl rqJuL S xoJPmv IjMKÔf

nNoiqxJVPrr oJP^ cáPm pJS~J KxKr~ KvÊ @AuJPjr oOfáqPf Kmvõ mPmT yP~PZ \JV´fÇ oJjmfJr @øJPj xJzJ KhPò KmPmTmJj k´JeÇ \JotJjL S IKˆs~J vrjJgLtPhr \jq UMPu KhP~PZ fJPhr hr\JÇ mOPaPjr k´iJjoπL ßcKnc TqJPorj 20 yJ\Jr vrjJgLt V´yPjr ßWJwjJ KhP~PZjÇ KmPvõr KmPmTmJj oJjMw S oJjmfJmJhL xÄVbjxoNPyr CPhqJPV xJrJ KmvõmqJkL vrjJgLtPhr xyJ~fJ mJzJPjJ S kNjmtJxPjr hJmLPf YuPZ xnJ xoJPmv, rqJuL S ßxKojJrÇ F ßpj FT k´JPer mºj, oJjMw oJjMPwr \jq \Lmj \LmPjr \jq- FPpj FT @®Jr @®L~fJÇ VfTJu mOPaPjr SP~uPxr rJ\iJjL TJKctl vyPrr aJCj ßx≤JPr vrjJgLtPhr xyJ~fJ mJzJPjJ S mOPaPjr @rS ßmvL vrjJgLtPhr @v´~ k´hJPjr hJmLPf FT rqJuL S xoJPmPvr @P~J\j TrJ y~Ç IPVtjJA\Jr ß\Ko Kyuxj S oKyuJPj©L yJjúJ S~Jlt Fr ßpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf xoJPmPv SP~ux FPx’uL

All Books 40% OFF

ßo’Jr ß\Kj rJgmj, TJKctl TJCK≤ TJCK¿ur @uL @yoh, ˆk hqJ S~Jr ßTJ~JKuvPjr @cox \j&&x, TJKctPlr ßckMKa KucJr TJCK¿ur xMPu≤, yqJKjl nqJj\L, ßV´aJr KxPua TJCK¿u ACPTr ßTªsL~ \P~≤ ßxPâaJrL mJÄuJKaKnr SP~ux FP’Pxcr xJÄmJKhT oKTx ojxMr @yoh, oKyuJ Pj©L c: mJmKuj oKuäT, pMm xÄVbT ßjJoJj PYRiMrLxy KmKnjú ßhPvr k´KfKjKi, oJjmfJmJhL xÄVbPjr ßjfímOª mÜmq rJPUjÇ xoJPmPv mÜJrJ vrjJgLtPhr kNjmtJxPjr mqm˙J S fJPhrPT pgJpg xyJ~fJ k´hJj S mOPaPj 20 yJ\Jr j~ @rS ßmvL vrjJgLtPhr \J~VJ TPr ßhS~Jr \jq mOKav k´iJjoπL ßcKnc TqJPorj Fr xrTJPrr k´Kf ß\Jr hJmL \JjJjÇ xoJPmPv kMÀw oKyuJ KvÊxy yJ\JrS ßuJPTr xoJVo WPaÇ kPr SP~ux KrKlCK\ TJCK¿u ACPTÈr kã ßgPT KmKnjú hJmL hJS~J x÷Kuf ßWJwjJk© kJb TrJ y~Ç

TqJjJrL S~Jlt VsMPkr xJPg KmKmKxF PjfímíPªr ofKmKjo~

RETAIL RE TA I L & WHOLE WHOL LE SALE

N DA A R A M CI A L E SP FE R OF

All Harmine A Ha armine

£ 10 EACH EACH All Aba Abayas yas 20% Off Al D Daffah affah ff Al A Asil sil Durus

ANY NY 2 FOR £4 £40 40

AAll Shik Shikkha kha Daffah Durush Ikaf Ikaf Al Haramain Al Har amain ain Omani Thobe Thobe Hooded Thobe Thobe Short Short Sleeve Sleeve Thobe Thobe Morocco Morocco TThobe hobe Children Children TThobe hobe Designer Designer PPanjabi anjabi SSet et Waist Waist Coat Coat Designer Abaya

Hajj Haj Ha ajj jj & Um Umrah rah 20 % Discount DESIGNER ABAYA HOUSE LTD. 118 Whitechapel Rd, London E1 1JE

T Tel el - 020 7018 2375 M ob - 0794 7423 429 Mob ABUL KALAM

Designer Thobe

We accept W accept all all major ma ajo or debit de ebit & cr c credit redit edit c cards a arrds ds

Designer Designer KKaftan aftan Indian Indian Kaftan Kaftan Saudi Saudi Abaya Abaya Dubai Abaya Abaya Indian Indian Abaya Abaya Irani Irani Abaya Abaya Open Abaya Abaya Children Children Abaya Abaya

KmsKav mJÄuJPhvL TqJaJrJxt FPxJKx~vj KmKmKxFr Pjfímíº mqmxJr kJvJkJKv TqJjJrL S~Jlt VsMkPT @PrJ PmvL TPr TKoCKjKar PxmJr ksKf èrNfô PhmJr @ymJj \JjJj Ç oñumJr 8 PxP¡’r TqJjJrL VsMPkr @oπPj S~Jj TJjJcJ Û~PJr K©v fuJr PmJct rMPo @P~JJK\f ofKmKjo~ xnJp KmKmKxFr PTªsL~ PjfímíªPT ˝JVf \JjJj TqJjJrL S~Jlt VsMPkr Pyc Im TKoCKjKa FqJPl~Jxt \JKTr UJjÇ Fxo~ KmKmKxFr PjfímíPº oPiq KZPuj xÄVbPjr PY~JroqJj A~Jlr @uL,PxPâaJrL P\jJPru vJyjNr UJj,xJÄVbKjT xŒJhT xJPmT TJCK¿uJr PxKuo PYRiMrL,KmKmKxFr PjfJ @»Mu TM¨MZ,Kyrj Ko~J,vJyKr~Jr @yoh xMoj,APT

PxKuo UJj, @vrJl CK¨j,rJöJT @Koj vJPyh ,TJoJu \JyJñLr Ko~J,flöMu Ko~J,jMr @uL,\JyJñLr UJj, oKfj Ko~J,@KmhMr ryoJj KvoM,Fo F o\jM,PmuJu PyJPxj,TJ\L @xJhMr ryoJj,@»Mu PoJKojÇ ofKmKjo~ xnJ~ IjMÔJPj \JKTr UJj TqJjJrL S~JPltr TJptâo fMPu iPr mPuj, fJrJ ÊiM mqmxJ TrPZj jJ, TKoCKjKar xTu nJPuJ TJP\ fJrJ xTu xo~ xyPpJKVfJ KhP~ pJPòjÇTKoCKjKar oJjPwr \Lmj oJj Cjú~Pj, PUuJiNuJ, PasKjÄ xy jJjJKmi TJP\ fJrJ xyPpJKVfJ KhPp pJPòjÇ KmPvw TPr mJÄuJPhPvr ksKfnJmJj lMamu PUPuJ~JrPhr \jq KxPuPa FTKa TqJjJrL S~Jlt lMamu FTJPcoL KjotJj TrJ y~PZ Ç xTu

xTu ˜Prr PUPuJ~JrPhr PasKjÄ KhP~ hã TPr PfJuJ yPòÇ fJPhr IPjT PUPuJ~Jr mfotJPj CYY xÿJjL PkP~ \JfL~ kptJpr KmKnjú lMamu TîJPmr xJPg PUuPZÇ KmKmKxFr Pjfímíª fJPhr TJptâo fMPu iPr mPuj, fJrJ TqJaJKrÄ PxÖPr mftoJj xÄTaTJuLj xop xrTJr S KmPrJiL hu FmÄ xrTJrL FP\K¿r xJPg SfPksJfnJPm uKmÄ pJPò Ç Pjfímíª fJPhrPT @oπj \JjJPjJr \jq TqJjJrL S~Jlt TftíkãPT ijqmJh \JjJjÇ fJrJ @vJ ksTJv TPrj TKoCKjKa KmKnjú xoxqJr Cn~ ksKfÔJj PpRg nJPm nNKoTJ rJUPmÇ F xo~ \JKTr UJj KmKmKxFr PjfímíºPT TqJjJrL S~JPltr KmKnjú KmnJV xr\Koj WMPr PhUJjÇ

TKoCKjKa xÄmJh

LONDON BANGLA 05

oJyoMhMr ryoJj oMKÜ @PªJuj ACPT'r pJ©J ÊÀ IKjrJkh ßoJmJAu ßlJj oJyoMhMr ryoJj oMKÜ @PªJuj ACPT'r CPhqJPV @P~JK\f xoJPmPv mÜJrJ mPuPZj, oJyoMhMr ryoJj yPòj mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ, xJmtPnRofô S oJjmJKiTJr rãJr uzJAP~r k´fLTÇ oBj-CK¨j lUÀK¨j xrTJPrr @oPu mJÄuJPhPvr xJmtPnRofôPT KmKTP~ ßh~Jr ßp k´Kâ~J ÊÀ yP~KZu oJyoMhMr ryoJj fUjA Tuo KjP~ k´KfmJPh VP\t CPbKZPujÇ ßpUJPjA KfKj IjqJ~ ßhUPZj, ßpUJPjA IKmYJr ßhUPZj, ßpUJPjA oJjmJKiTJr u–Wj ßhUPZj ßxUJPjA k´KfmJh TPrPZjÇ k´KfPrJi VPz ßfJuJr ßYˆJ TPrPZj xJmtPnRofô ßTPz ßj~Jr KmÀP≠Ç mJÄuJPhPvr @\PTr FA kKreKf KfKj 2009 xJPur KcPx’PrA @ÅY TPrKZPujÇ fJA fUj-A KuPUKZPuj ÈjmÀPk mJTvJu' KvPrJjJPo o∂mq k´KfPmhjÇ mÜJrJ mPuj, FA xrTJPrr TJPZ oMKÜr hJmL j~, yJrJPjJ xJmtPnRofô uzJA TPr KlKrP~ @jJr oJiqPo oJyoMhMr ryoJjPT oMÜ TrPf yPmÇ FTA xJPg mÜJrJ oJyoMhMr ryoJj oMKÜ @PªJuj mJÄuJPhv xy xJrJ KmPvõ ZKzP~ ßh~Jr k´fq~ mqÜ TPrjÇ jfáj VKbf oJyoMhMr ryoJj oMKÜ @PªJuj ACPT'r CPVqJPV kNmt u¥Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr Vf 10 ßxP¡Ír mOy¸KfmJr KmTJPu oJyoMhMr ryoJPjr Ckr rJÓsL~ KjkLzj, IjqJ~ S IKmYJr FmÄ xJÄmJKhT KjptJfPjr k´KfmJPh IjMKÔf xoJPmPv mÜJrJ FTgJ mPujÇ FA xÄVbPjr CPhqJPV FaJA k´go xoJPmvÇ xoJPmv ßgPT \JfL~ ßk´xTîJPmr xJPmT xnJkKf S mJÄuJPhv ßlcJPru xJÄmJKhT ACKj~Pjr xnJkKf xJÄmJKhT vSTf oJyoMhPT KroJP¥ KjP~ KjptJfPjr k´KfmJh \JjJPjJ y~ FmÄ fJÅr oMKÜ hJmL TrJ y~Ç oJyoMMhMr ryoJj oMKÜ @PªJuj ACPT'r @øJ~T k´mLj xJÄmJKhT PT Fo @mM fJPyr ßYRiMrLr xnJkKfPfô IjMKÔf xoJPmPv mÜmq rJPUj dJTJ KmvõKmhqJu~ S u¥Pjr TJKctl KmvõKmhqJuP~r xJPmT KvãT c. ßT Fo F oJKuT, mJÄuJPhPvr rJÓskKfr xJPmT CkPhˆJ xJÄmJKhT ßoJUPuxMr ryoJj ßYRiMrL, u¥Pj xlrrf AxuJoL @PªJuj mJÄuJPhPvr jJP~Pm @oLr oJSuJjJ ‰x~h ßoJxJP¨T KmuäJy @u oJhJjL, ßUuJlf o\Kux ACPrJPkr @Kor k´Plxr @mhMu TJKhr xJPuy, UqJfjJoJ @Aj\LmL, oJjmJKiTJr TotL S ßuUT mqJKrˆJr jJK\r @yoh, VPmwT c. TJoÀu yJxJj, xJÄmJKhT S ßuUT vJy @uo, c. Fo F @K\\, PvU KjC\ ca To-Fr k´iJj xŒJhT ßvU oKyCK¨j @yoh, oJSuJjJ rKlT @yoh, xJPmT k´iJjoπL ßmVo UJPuhJ K\~Jr xyTJKr ßk´x xKYm oMvKlTáu l\u @jxJrL, rJ\QjKfT KmPväwT KxrJ\Mu AxuJo vJKyj, Imxrk´J¬ ßo\r ‰x~h KxK¨T, oJjmJKiTJr TotL oPjJ~Jr mhÀP¨J\J, TKm S ßuUT KvyJmMöJoJj TJoJu, mqJKrˆJr @PjJ~Jr ßyJPxj, mqJKrˆJr ATmJu ßyJPxj, mqJKrˆJr fKo\ CK¨j, xKuKxar Kmkäm ßkJ¨Jr, xJPmT ZJ© ßjfJ vKrláöJoJj ßYRiMrL fkj, mqJKrˆJr @mMu ojxMr vJy\JyJj, mqJKrˆJr @KuoMu yT Kuaj, oJSuJjJ Fo F jJKxr CK¨j, xJÄmJKhT ßoJfJyJr ßyJPxj ßYRiMrL, mqJKrˆJr ATmJu, xJPmT ZJ©PjfJ @ÜJr ßyJPxj rJ\M, xJÄmJKhT S oJjmJKiTJr TotL @KojMu FyxJj fJKjo, TKoCKjKa ßjfJ TKmr ßyJxJAj, xJÄmJKhT oJymMm UJjxMr, xJPmT ZJ©PjfJ oJymMmMu @uo ßfJyJ, ‰hKjT @oJr ßhv kK©TJr KxKj~r KrPkJatJr oJymMmMr ryoJj, PoJyJÿh ßxKuo, @oJr ßhv kJbT ßouJ ACPT'r @øJ~T @KhuMr rKvh yMoJ~Nj, yJxjJf UJj k´oNUÇ IjMÔJj kKrYJujJ TPrj pMÜrJP\q KjmtJKxf ‰hKjT @oJr ßhv-Fr KmPvw k´KfKjKi S oJyoMhMr ryoJj oMKÜ @PªJuPjr xhxq xKYm IKuCuäJy ßjJoJjÇ mÜJrJ mPuj, oJyoMhMr ryoJj ßhv ßk´Por krLãJ~ C•Let FT\j xJóJ BoJjhJr mqKÜÇ KfKj mJÄuJPhPvr GKfyq, xÄÛíKf FmÄ xJmtPnRofô rãJr uzJAP~ oJjMwPT jfáj TPr kg ßhKUP~PZjÇ mJÄuJPhPvr xÄUqJ VrLÔ 80 nJV oJjMPwr BoJj S xÄÛíKfr Ckr pUj YázJ∂ @WJj ßyPjKZu vJymJPVr fgJ TKgf Ve\JVre oû fUj oJyoMhMr ryoJj KuPUKZPuj lqJKxmJPhr kh±jLÇ KfKjA vJymJPVr TKgf Ve\JVre oPûr oMPUJv \JKfr xJoPj CPÿJYj TrPu fJPxr WPrr of ßnPñ kPz ßxA oûÇ mÜJrJ mPuj, mJÄuJPhPvr oJjKYP©r Ckr pUj @WJf TPrKZu nJrfL~ xŒsxJrjmJh oJyoMhMr ryoJj fUj dJTJ ßgPT fJoJKmPu uÄoJYt TPrKZPujÇ k´KfmJh \JKjP~KZPuj uJPUJ \jfJPT xPñ KjP~Ç asJjK\Par jJPo TKrPcJr

YJ\tJr KmKâr hJP~ oJPTta ßascJPrr Igt h¥

k´hJPjr oJiqPo AK¥~Jr khfPu mJÄuJPhPvr xJmtPnRofô IktPjr KmÀP≠ KfKj PuUKjr kJvJkJKv dJTJ ßgPT @ÊV† yP~ @UJCzJ xLoJ∂ kpt∂ uÄoJYt TPrPZjÇ xLoJP∂ mJÄuJPhvL jJVKrT yfqJ S PhPvr Inq∂Pr xrTJKr Kj~πPj oJjmJKiTJr u–WPjr KmÀP≠ KfKj xJyxL TP£ k´KfmJh TPrPZjÇ oJyoMhMr ryoJjPT mJÄuJPhPvr ßmxrTJKr UJPfr FT\j xlu CPhqJÜJ KyxJPm CPuäU TPr mÜJrJ mPuj, xJÄmJKhTfJ @xJr @PV KfKj Kv· Cjú~Pj mqJkT ImhJj ßrPUPZjÇ mJÄuJPhv PgPT rlfJKjoMKU KxrJKoT Kv· fJÅr yJPfA k´xJr uJn TPrPZÇ KxrJKoPT \JkJPj Cófr KcV´L I\tPjr kr \JkJj xrTJr fJÅPT Có ßmfPj YJTKrr k´˜Jm TPrKZuÇ ßxA k´˜Jm k´fqJUJj TPr KfKj mPuKZPuj ßhPv KlPr ßhv S \JKfr \jq TJ\ TrPmjÇ ‰hKjT @oJr ßhv kK©TJr hMKhtPj kK©TJKar yJu iPrj oJyoMhMr ryoJjÇ 2008 xJPu kK©TJKar oJKuTJjJ V´yPjr oJiqPo KfKj xJÄmJKhTfJ @jMÔJKjTnJPm pJ©J ÊÀ TPrjÇ Fr @PV KfKj ßuUJPuKU TPrPZj KmKnjú \JfL~ ‰hKjPTÇ mÜJrJ mPuj, mftoJj xrTJr oJyoMhMr ryoJjPT ÉoKT oPj TPrÇ fJA xJ\JPjJ oJouJ~ IjMVf @hJuPfr oJiqPo hP¥r jJPo fJÅPT TJrJVJPr @aT rJUJr ßTRvu KjP~PZÇ uzJA pf TKbjA ßyJT lqJKxmJPhr kfj WKaP~ oJyoMhMr ryoJjPT oMÜ TrJ yPmÇ c. ßT Fo F oJKuT mPuj, oJyoMhMr ryoJPjr xJPg ßo\r K\~JCr ryoJPjr YKrP©r Kou UMP\ kJS~J pJ~Ç ßo\r K\~JCr ryoJj KhPvyJrJ \JKfPT oMKÜpMP≠r cJT KhP~ kg k´hvtj TPrKZPujÇ mJÄuJPhPvr mftoJj FA xïPa xJmtPnRofô AK¥~Jj hUuoMÜ TrPf oJyoMhMr ryoJj \JKfPT kg ßhKUP~PZjÇ KfKj mPuj, mftoJj fgqoπL yJxJjMu yT AjMPT oMKÜpMP≠r xo~ AK¥~J FP\≤ KyxJPm ‰fKr TPrKZuÇ AjMPhr ßasKjÄ KhP~ fJ\CK¨Pjr ßjfíPfô kKrYJKuf xrTJPrr KmÀP≠ YqJPu† ZáPz KhP~KZu AK¥~JÇ AjMrJ yPò AK¥~Jr xJòJ FP\≤Ç KfKj mPuj, oJyoMhMr ryoJj oJPjA yPò mJÄuJPhPvr xJmtPnRofô rãJr @PªJuPjr k´fLTÇ fJA AK¥~Jj FP\≤rJ oJyoMhMr ryoJjPT n~ kJPòÇ PoJUPuxMr ryoJj ßYRiMrL mPuj, oJyoMhMr ryoJj ˝JiLjfJ xJmtPnRofô rãJr uzJA ÊiM TPrjKjÇ xrTJPrr Kj~Kπf xπJx, èo, UMPjr KmÀP≠S uzJA TPrPZj oJyoMhMr ryoJjÇ fJÅr of xJòJ BoJjhJr PhvPk´KoT mqJKÜr kJPv jJ hJzJPu ˝JiLjfJ rãJ~ ßTC FKVP~ @xPm jJÇ mqJKrˆJr jJK\r @yoh mPuj, oJyoMhMr ryoJPjr of ßhvPk´KoT S IjqJP~r KmÀP≠ k´KfmJhTJrLr kJPv jJ hJzJPu nKmwqPf @PrJ mz IjqJ~ ßp TJCPT V´Jx TrPf kJPrÇ fUj TJCPT kJPv kJS~J pJPm jJÇ oJyoMhMr ryoJPjr k´Kf ßpA IKmYJr yPò fJÅr KmÀP≠ ÀPU hJzJPjJ xTPur hJK~fôÇ KT∂á ßTC AòJTífnJPm FA hJK~fô FKzP~ ßVPu fJÅPTS Fxm IjqJ~ IKmYJPrr ßoJTJPmuJ FTKhj TrPf yPmÇ TJrj oJyoMhMr ryoJj KjP\r \jq KTZá TPrjKjÇ Phv, ˝JiLjfJ-xJmtPnRofô,

\JfL~ GKfyq S xÄÛíKf rãJr uzJA TPrPZj oJyoMhMr ryoJjÇ k´Plxr @mhMu TJKhr xJPuy mPuj, oJyoMhMr ryoJPjr oMKÜ @PªJuj @PrJ @PVA ÊÀ yS~J CKYf KZuÇ KT∂á ßhKrPf yPuS FA @PªJuj ÊÀ yP~PZÇ FA @PªJujPT xTu ßhPv ZKzP~ KhPf yPmÇ TJrj oJyoMhMr ryoJj mJÄuJPhPvr KjptJKff oJjMPwr k´fLPT kKref yP~PZjÇ PvU oKyCK¨j mPuj, huof KjKmtPvPw oJyoMhMr ryoJPjr oMKÜ @PªJuPj ^JKkP~ kzJ CKYfÇ ßT @xu @r ßT @xu jJ ßxaJr KhPT gJKTP~ jJ ßgPT xJoPj FKVP~ ßpPf yPmÇ oJyoMhMr ryoJPjr oMKÜ oJPjA @oJPhr ˝JiLjfJ xJmtPnRofô rãJ TrJÇ c. TJoÀu yJxJj mPuj, oJyoMhMr ryoJjPT oMKÜr @PV mJÄuJPhPvr 16 ßTJKa oJjMwPT oMÜ TrPf yPmÇ fPmA oJyoMhMr ryoJj oMKÜ kJPmjÇ oJSuJjJ ßoJxJP¨T KmuäJy @u oJhJjL mPuj, oJyoMhMr ryoJj BoJj @KTôhJ rãJr uzJAP~S ßjfíPfô KhP~PZjÇ fJÅr kJPv hJzJPjJ oMxuoJj KyxJPm BoJKj hJK~fôÇ oMvKlmMu l\u @jxJrL mPuj, oJyoMhMr ryoJj S vSTf oJyoMhPT ßV´lfJr FmÄ KjptJfPjr oJiqPo FA xrTJr YázJ∂nJPm k´oJj TPrPZ fJrJ mJT ˝JiLjfJ~ KmvõJx TPr jJÇ xrTJPrr kfj ZJzJ fJPhr oMKÜr KmT· ßTJj kg ßjAÇ xmJA KoPu @PV PvU yJKxjJr ‰˝r vJxPjr kfj WaJPf yPmÇ fJrkrA ßTmu fJrJ oMÜ yP~ @xPmjÇ Po\r Im. KxK¨T mPuj, oJyoMhMr ryoJj xffJ, AjxJl S jqJP~r k´fLTÇ VefJKπT @PªJuj mPuj, @r xJmtPnRofô rãJ mPuj oJyoMhMr ryoJPjr oMKÜr oJiqPoA xlufJ @xPmÇ xnJkKfr mÜPmq PT Fo @mM fJPyr oJyoMhMr ryoJj oMKÜ @PªJuj ACPT'r kã ßgPT xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhPvr mftoJj FA kKrK˙KfPf WPr mPx gJTJr xMPpJV ßjAÇ mJÄuJPhPvr mJT ˝JiLjfJ ßjAÇ ‰hKjT @oJr ßhv, KhV∂ ßaKuKnvjxy mJÄuJPhPvr kPã TgJ muJ KoKc~J èPuJ mº TPr KhP~PZ xrTJrÇ xMfrJÄ k´mJx ßgPTA @PªJuj VPz fáuPf yPmÇ FA @PªJujPT ßmVmJj TrPf KfKj xTPur xyPpJKVfJr @øJj \JjJjÇ

IKjrJkh ßoJmJAu ßlJj YJ\tJr KmKâr \jq KjP\r TJPZ o\Mh TPr rJUJr hJP~ ßyJ~JAaYqJku oJPTtPar FT\j ßascJrPT IgthP¥ hK¥f TrJ yP~PZÇ 2013 xJPur IPÖJmr S jPn’r oJPx ßoPasJkKuaJj kMKuv FmÄ aJS~Jr yqJoPuax&& TJCK¿Pur ßasKcÄ ˆqJ¥Jctx& KmnJPVr IKlxJrrJ ßyJ~JAaYqJku oJPTtPa IKnpJj YJuJ~Ç PYJrJA ßoJmJAu ßlJj, ˛Jat ßlJj, jTu @APlJj S YJ\tJr ßTjJ-ßmYJ mPº IkJPrvj KmV CAÄ S IkJPrvj KcuJé jJPor G IKnpJPjr xo~ KjoúoJPjr IKjrJkh YJ\tJrèPuJ \» TrJ y~Ç PnJÜJ xMrãJ IiqJPhv 1987 Fr IiLPj @jLf IKnPpJPVr Skr ßaox oqJK\PÓsa ßTJPat Vf oJPxr 20 fJKrPU ÊjJKj IjMKÔf y~Ç Fxo~ IKnpMÜ ßascJr @»Mu @uxJAKh (yu aJS~Jr, ßoAcJ ßnu, SP~ˆ u¥j) ßhJw ˝LTJr TPr KjPu

@hJuf fJPT 300 kJC¥ \KroJjJ FmÄ oJouJr UrY mJmh 1200 kJC¥ S KnKÖo xJrYJ\t mJmh @PrJ 30 kJC¥ k´hJPjr KjPhtv ßhjÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßckMKa Po~r FmÄ TKoCKjKa ßxlKa Kmw~T ßTKmPja ßo’Jr, TJCK¿ur KvKr~J UJfáj mPuj, @oJPhr ßasKcÄ ˆqJ¥Jct IKlxJrPhr xJPg kMKuPvr xKÿKuf TJP\r lPu yJa mJ\Jr ßgPT FA xm IKjrJkh, ^ÅMKTkNet S jTu xJoV´L C≠Jr TrJ x÷m yP~PZÇ FA k´KxKTCvPjr oiq KhP~ FaJA láPa SPbPZ ßp, \jKjrJk•Jr ^áÅKTkNet ßpPTJj Kmw~ @JorJ èÀPfôr xJPg KjP~ gJKT FmÄ IKjrJkh keq xJoV´L KmKâ mº TrJaJ @oJPhr TJPZ xm xoP~A IV´JKiTJr kJPmÇ mJrJr PTJgJS jTu KTÄmJ IKjrJkh keq KmKâ xŒPTt ßasKcÄ ˆqJ¥Jct KmnJVPT KrPkJat TrJr \jq 020 7364 5008 jJ’JPr ßlJj TrPf IjMPrJi TrJ yP~PZÇ

Qx~hkMr pMmTuqJe kKrwPhr xJoJr Kask xŒjú

Vf 6 ßxP¡’r, rKmmJr ‰x~hkMr pMmTuqJe kKrwh ACPTr CPhqJPV FT xJoJr Kask IjMKÔf y~Ç xJoJr KasPk xÄVbPjr xhxqrJ KhjmqJkL IJjª - IJ`J~ ßoPf CPbjÇ kNmt u¥Pjr ToJKvt~Ju ßrJc ßgPT rKmmJr xTJu xJPz 11 aJ~ msJAaj xL KmPYr CP¨Pvq pJ©J ÊÀ y~ Ç xÄVbPjr xnJkKf ‰x~h xJPhT IJyoh,xJiJre xŒJhT K\~JCu AxuJo ‰x~h S ßas\JrJr TJoÀu AxuJPor xJKmtT f•ôJmiJPj xJoJrKasPk PpJV ßhj xÄVbPjr xy xnJkKf ‰x~h fJPrT IJyoh, ßoJ: ßUJTj ßTJPrvL, ‰x~h ojxMr IJuo mJmMu, PoJ: ßxJPyu IJyoh, ßoJ: rJP~x Ko~J, pMVì xŒJhT ßoJ: xJK\hMr ryoJj, ßvU ßr\S~JjMr ryoJj, ‰x~h \JKou IJyoh, xÄVbPjr xhxq ßoJ˜JTáöJoJj

ßUJTj, h¬r xŒJhT ‰x~h oJoMj, fgq S VPmweJ xŒJhT ‰x~h xMoj, iot Kmw~T xŒJhT ‰x~h ÊP~m, ©Je S xoJ\TuqJe xŒJhT ‰x~h IJulá Ko~J, IJkqJ~j xŒJhT ‰x~h IJmM ßyjJ rJ\J, KvãJ Kmw~T xŒJhT ‰x~h KvKær IJyoh,xJÄÛíKfT xŒJhT ßvU FohJh, jMÀu IJKoj yJ~hJr, ßoJ: \MP~u Ko~J, rKlT Ko~J, AoÀu yT S ‰x~h vJláu Ko~J, ‰x~h kJPmu IJuL Ç hMkMPr Qx~hkMr pMmTuqJe kKrwPhr xy xnJkKf ‰x~h kKrh IJuLr msJAaPjr ßrˆáPrP≤ KZPuJ oiqJ¤PnJP\r IJP~J\jÇ msJAaPj KjP\Phr oPhq IjMKÔf y~ k´LKf láamu oqJYÇ TKmfJ, VJe, IJr ßTRfáPT Ãoe yP~ CPbKZPuJ IJPrJS IJjªo~Ç xmPvPw IjMKÔf y~ rqJPlu csÇ

ßmfJr mJÄuJ ßv´JfJ ßlJrJPor IJP~J\Pj xJiJrj xnJ IjMKÔf Vf 7 ßxP¡Ír ßmfJr mJÄuJ ßv´JfJ ßlJrJPor IJP~J\Pj kMmtu¥Pjr FTKa ßrˆáPrP≤ FT xJiJrj xnJ IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf IJKmh ßyJPxj IkMr xnJkKfPfô S xJiJrj xŒJhT ßoJyJÿh IJmMu TJuJPor kKrYJujJ~ xnJr ÊrΔPf ßTJrIJj ßfuJS~Jf TPrj TôJrL IJ»Mx xJuJoÇ xnJ~ Vf 1 ßxP¡Ír ßmfJr mJÄuJ ßv´JfJ ßlJrJo IJjª Ãoj ßkKrx, ßmuK\~Jo xlPr xmJA IJjª CuäJx TrJr \xq

xnJkKf IJKmh ßyJPxj IkM S xJiJrj xŒJhT IJmMu TJuJo S xJPmT xnJkKf IJ»Mu yJKuoPT ijqmJh \JjJjÇ xnJ~ mÜmq rJPUj xJoZáu IJuo kJrPn\, lUrΔu AxuJo uMTá, \~jJu IJyoh UJj, IJ»Mu yJuLo ßYRiMrL, oMKymMr ryoJj ßYRiMrL, oJKjTár ryoJjVKj, ßyuJu IJyoh, IJmMu TJuJo, Fo ovJKyh UJj, IJuJCr ryoJj vJKyj S IJfJCr ryoJj k´oNUÇ


06 LONDON BANGLA

TKoCKjKa xÄmJh

Friday 18 September 2015

Friday 18 September 2015

A~Ng kJutJPo≤ KmfPTt KjP\Phr TJPZ èÀfôkNet jgt rxMukMr ACjJAPac ßlJrJo AxNqèPuJ fMPu irPf fÀePhr k´Kf @øJj Fr CPhqJPV xnJ IjMKÔf y~

@VJoL jPn’r oJPx yJC\ Im kJutJPoP≤ IjMKÔfmq jqJvjJu A~Ng kJutJPo≤ KmfPTt ßpxTu AxNq fÀe xŒshJP~r TJPZ èÀfôkNet, PxèPuJ fáPu irJr \jq fÀePhr k´Kf @øJj \JjJPjJ yP~PZÇ FA k´Kâ~J~ aJS~Jr yqJoPuax&& mJrJr KTPvJr fÀe m~xL \jPVJKÓr xŒOÜfJ KjKÁf TrPf aJS~Jr yqJoPuax&& A~Mg TJCK¿u FmÄ A~JÄ ßo~r Im aJS~Jr yqJoPuax&& PcÄ A~Jj xqJj KmPvwnJPm @V´yLÇ Pp xTu AxNq KjP\Phr \LmPj k´nJm PluPZ, fJr oPiq 10Ka AxNq mJZJA TrJr \jq fÀe m~xLrJ 9 IPÖJmr ÊâmJr kpt∂ xo~ kJPòjÇ AxNqèPuJr oPiq gJTPf kJPr, ßnJa ßh~Jr m~x xLoJ 16 TrJ, oJjKxT ˝J˙q ßxmJèPuJPT @PrJ Cjúf TrJ, @KgtT Tftj ßgPT A~Ng xJKntxèPuJPT mJh ßh~J, met S iotL~ ‰mwoq ßoJTJPmuJ TrJ AfqJKhÇ

ACPT A~Ng kJutJPoP≤r rP~PZ 6 vfJKiT xhxq, pJrJ \JfL~, @ûKuT S ˙JjL~ kptJP~ fÀe xŒshJP~r k´KfKjKifô TPr gJPTÇ Vf mZr IjMKÔf ÈPoT A~r oJTt' vLwtT TjxJuPavPj xJrJ ßhPv 8 uJU 75 yJ\Jr fÀe IÄv KjP~KZPujÇ FA xÄUqJPT 1 KoKu~j IgtJ“ 10 uJPU CjúLf TrJr CóJKnuJKw kKrT·jJ V´ye TPrPZj A~Ng kJutJPoP≤r xhxqrJÇ A~JÄ ßo~r Im aJS~Jr yqJoPuax&& FmÄ ßo’Jr Im A~Ng kJutJPo≤, ßcÄ A~Jj xqJj mPuj, Foj FT KjmtJYPj @Ko A~JÄ ßo~r KjmtJKYf yP~ xÿJKjf ßmJi TrKZ, ßp KjmtJYPj 72 vfJÄv ßnJa TJˆ yP~KZPuJÇ FPf TPr FaJA kKrÛJrnJPm láPa SPbPZ ßp, fÀe m~xLrJ ßp AxNqèPuJ fJPhr \LmPjr Skr xmPYP~ ßmKv k´nJm Km˜Jr TrPZ, ßxèPuJ KjP~ fJrJ nJmPZÇ fJrJ YJ~ fJPhr \jq xoO≠ nKmwqf KmKjotJPjr uPãq k´Kef jLKfoJuJ~ xKâ~nJPm IÄv V´ye TrPfÇ A~JÄ ßo~r @PrJ mPuj, fÀe xŒshJ~PT KjP\Phr nJmJPmVèPuJPT xÄpMÜ TrPf FmÄ PoT A~r oJTt Kx≠J∂ k´Kâ~J~ xŒOÜ yPf @Ko fJPhrPT IjMPrJi TrKZÇ AxNqèPuJr KhPT j\r hJS FmÄ ßp AxNqèPuJ xmPYP~ ßmKv èÀfôkNet oPj yPm, PxèPuJ mJZJA TÀjÇ FT KoKu~j KTPvJr fÀe m~xLPT GTqm≠ TrPf @orJ 5 yJ\Jr fÀe GTqm≠ k´~Jx YJKuP~ ßpPf kJrPmJ mPu @Ko @vJmJKhÇ Pp 5Ka Kmw~ xmPYP~ ßmKv fÀe mJZJA TrPm, fJ KjP~ jPn’r oJPx yJC\ Im kJutJPoP≤ KmfTt IjMKÔf yPmÇ kJutJPoP≤r ¸LTJr \j mJrPTJ FoKkr xnJkKfPfô IjMKÔfmq G KmfPTt FoS~JAKk-rJ (Po’Jr Im A~Ng kJutJPo≤) @PuJYjJ~ IÄv KjPmj FmÄ KmKmKx kJutJPo≤ YqJPjPu fJ uJAn xŒsYJr TrJ yPmÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r, \j KmVx&& mPuj, jLKfoJuJ k´e~Pj fÀerJ ßpnJPm @V mJKzP~ xŒOÜ yPò, fJPf @orJ xKfq VKmtfÇ KjP\r kZPªr KmwP~ ßnJa KhPf ACPTA&~NgkJutJPoP≤.S@rK\.ACPT SP~mxJAa KnK\a TrPf fÀePhr k´Kf IjMPrJi TrJ yP~PZÇ

jgt rxMukMr ACjJAPac ßlJrJo Fr CPhqJPV Vf 8 ßxP¡Ír ßrJ\ oñumJr kMmtu¥Pjr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ KmTJu 6 WKaTJ~ jgt rxMukMr ACjJAPac ßlJrJPor CPhqJPV TJptTrL TKoKar FT xnJ IjMKÔf y~Ç FPf xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf IJ»Mr yJA IJ\Jh FmÄ

xÄVbPjr xnJkKf IJ»Mu yJA IJ\Jh FmÄ xÄVbPjr xJiJrj xŒJhT oMK\mr ryoJj oMK\m Fr k´Jjm∂ xûJujJ~ IjMKÔf xnJ~ kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj xÄVbPjr CkPhÔJ IJuyJ\ô ßoJ: AKu~JZÇ FPf TJptTKr TKoKar xhxqrJ xÄVbPjr IJ~ mqJ~ xÄâJ∂ S

v´LirJ SP~uPl~Jr asJÓ ACPTr KjmtJYj 26 IPÖJmr @VJoL 26 IPÖJmr ßxJomJr 2015 AÓ u¥Pjr TqJjj KÓsa˙ mJjtJr TîJPm v´LirJ SP~uPl~Jr asJÓ ACPTr KjmtJYPjr fJKrU KjitJre TrJ yP~PZÇ KjmtJYj TKovjJrJ FT KmmOKfPf FA fgq \JKjP~PZjÇ TKovj ßWJKwf xo~ IjMpJ~L 26

IPÖJmr 2015 KmTJu 5aJ 30 KoKja ßgPT 8aJ 30 KoKja kpt∂ KjmtJYj, ßo’JrvLk yS~Jr ßvw fJKrU @VJoL 11 IPÖJmr 2015, jKoPjvj hJKUPur fJKrU 12 IPÖJmr 2015, xo~ 5aJ ßgPT 6aJ 30 KoKja kpt∂ KjmtJYj TKovPjr

xÄVbPjr jJjJKmi xÄVbj xÄâJ∂ jJjJKmi xÄVbj xÄâJ∂ KmKmi IJPuJYjJ y~Ç Ff mÜmq rJPUj xmt\jJm IJuyJ\ô jMrΔu yT uJuJ Ko~J, cJÜJr xJPym IJyoh, xJöJh Ko~J, FUuJYár ryoJj, IJ»Mu ojúJj, oMK\mMr ryoJj oMK\m, ßVJuJm Ko~J, \JyJKyhMr ryoJj, UxrΔ Ko~J, yJrΔj Ko~J S k´oNUÇ IKlx KmS~JAFo FcnJAx ßx≤Jr, 21 ßyjKrTáP~\ KÓsa, u¥j A1, jKoPjvj k´fqJyJPrr ßvw fJKrU 18 IPÖJmr 2015, xo~ 5aJ ßgPT 6aJ kpt∂ TKovPjr IKlPx hJKUPur \jq KjmtJYPj IÄvV´yeTJrL S jfáj ßo’JrPhr k´Kf IjMPrJi \JKjP~PZjÇ KjmtJYj TKovjJr yPuj k´iJj KjmtJYj TKovjJr TJCK¿uJr @»Mu @xJh, KjmtJYj TKovjJr PckMKa ßo~r TJCK¿uJr KxrJ\Mu AxuJo, xJPmT TJCK¿uJr lJjM Ko~JÇ

Yªj Ko~J ‰x~hMPjúxJ ˆáPc≤ ßy· asJÓ ACPT Vbj

\VjúJgkMr CkP\uJr rxNuV† FuJTJ~ jm k´KfKÔf ÈYªj Ko~J ‰x~hMPjúxJ TPuP\r' VrLm KvãJgtLPhr xyJ~fJ~ FTKa asJˆ VbPjr uPãq pMÜrJ\q k´mJxL rxNuV† FuJTJr k´mJxLPhr CPhqJPV FT ofKmKjo~ xnJ 13 ßxP¡’r rKmmJr kNmt u¥Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT KmkMu xÄUqT k´mJxL IÄvPjjÇ k´mLj oMræL ßvU ßoJ: lJÀT Ko~Jr xnJkKfPfô S TKoCKjKa ßjfJ UxÀöJoJj UxÀ S Kyrj Ko~Jr PpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf ofKmKjo~ xnJ~ mÜrJ rxNuVP† TPu\ k´KfÔJ TrJ~ Fr k´KfÔJfJ Ko~J ßoJ: @»Mu

mJrLPT ijqmJh \JjJjÇ xnJ~ VrLm ZJ©-ZJ©LPhr TuqJPj Yªj Ko~J ‰x~hMPjúxJ ßlJr ˆáPc≤ ßy· asJÓ ACPT jJPo FTKa asJÓ Vbj TPrjÇ FPf fJ“ãKjTnJPm CkK˙f k´mJxLrJ k´J~ 30 yJ\Jr kJC¥ k´hJPjr k´Kfv´ΔKf kshJj TPrjÇ ofKmKjo~ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj \VjúJgkMr KmsKav mJÄuJ FcáPTvj asJPÓr xnJkKf @uyJ\ô xJöJh Ko~J, TKoCKjKa ßjfJ oJKjT Ko~J, rJ\J Ko~J, xJKuT Ko~J, rKlT Ko~J, o~jJ Ko~J, FUuJYár ryoJj, yJ\L TJuJ Ko~J, @uJ CK¨j, yJ\L ßoJ: FuJAZ Ko~J, ßoJ: oMKymMr ryoJj, ßoJ: ßfJrj Ko~J ßxmMu, yJKl\Mr ryoJj uJTá, @Kor

ßyJPxj, ATmJu ßyJPxj, fxKTr @uL, xMPym CuäJy, rJ\J CK¨j, @UuJYár ryoJj, @r ßT rJ\M, @uyJ\ô o~Mr Ko~J, Kc ßyJPxj, xJK\hMr ryoJj, lUÀu yT, xMªr @uL, xJoZáu AxuJo, \Ér Ko~J, oKy CK¨j Kyrj, mTáu Ko~J, @uJ CK¨j, oJxMT Ko~J, TJYJ Ko~J, @KfT ryoJj, ßoJ: ßxKuo CK¨j k´oMUÇ CPuäUq YuKf mZPrr FKk´u ßgPT 70\j KvãJgtL KjP~ ÈYªj Ko~J ‰x~hMPjúxJ TPu\' @jMÔJKjT pJ©J ÊÀ TPrPZÇ Tfíkã xTu k´mJxLPhr xJKmtT xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ

aJS~Jr yqJoPuax Fr K¸TJr Fr xJPg \KTV† SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr jmKjmtJKYf TKoKa ßjfímOPPªr xJPg ofKmKjo~ xnJ

aJS~Jr yqJoPuax Fr K¸TJr IJ»Mu oMKTf YájM FoKmA Fr IJoπPj VfTJu oñumJr \KTV† SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr jmKjmtJYKf TKoKar ßjfímOPªr xJPg ofKmKjo~ xnJ Vf 15 ßxP¡Ír rKmmJr aJS~Jr yqoPuax Fr oJunJKr ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç xnJ~ xnJkKffô TPrj K¸TJr IJmhMu oMKTf FoKmAÇ TKoCKjKa KucJr xJjM Ko~Jr kKrYJujJ~ IjMKÓf ofKmKjo~ xnJ~ CkK˙f KZPuj TJCK¿uJr IJ~JZ Ko~J, \KTV† SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr xnJkKf TJoJu Fo Kx ryoJj, rJ~yJj IJyPoh flJhJr, xÄVbPjr

xJiJrj xŒJhT IJmMu ÉPxj, ßas\JrJr oJSuJjJ IJ»Mu TKro, TKoCKjKa ßjfJ ACxMl TJoJuL, ßVJuJo ofát\J ßYLiMrL, oJSuJjJ o~jMu yT ßYRiMrL, vJyLj IJyoh, oAj CK¨j, \MPjh IJyPoh ßYRiMrL k´oNUÇ F xo~ FPxJKxP~vPjr xnJkKf K¸TJr Fr TJPZ xÄVbPjr FTKa TJptqJuP~ hJmL \JjJPu KfKj IJvõJx k´hJj TPrjÇ K¸TJr fJr mÜPmq xÄVbPjr TJptâPor xP∂Jw k´TJv TPrjÇ kPr aJS~Jr yqJoPuax Fr kã ßgPT FTKa ß∠k´hJj TPrjÇ

míy•r kJauL PxJxJAKa ACPTr FK\Fo 11 IPÖJmr míy•r kJauL PxJxJAKa ACPTr mJKwtT xJiJre xnJ (FK\Fo) @VJoL 11 IPÖJmr rKmmJr hMkMr 2 aJ~ kNmtu¥Pjr yqJjmJrL ˆLPar oK≤KlCrL Px≤JPr IjMKÔf yPmÇ CÜ xJiJre xnJ~ míy•r kJauL PxJxJAKar xTu

xhxq F CkPhÔJPhr pgJxoP~ CkK˙f gJTJr \jq xÄVbPjr xnJkKf xJPuy @yoh PYRiMrL @ulM, xJiJrj xŒJhT rMPyu Ko~J, Pas\JrJr PxJmJ AmPj jK\r KmPvw IjMPrJi \JKjP~PZjÇ

TKoCKjKa xÄmJh

LONDON BANGLA 07


08 LONDON BANGLA

TKoCKjKa xÄmJh

Friday 18 September 2015

Friday 18 September 2015

BISMILLAH HIR RAHMANIR RAHEEM

MUN LINK

ojxMr xnJkKf, xMoj PxPâaJrL, oPjJ~Jr, xJÄVbKjT xŒJhT

u¥j KxKa pMmhPur xPÿuj xŒjú

IJkKj KT Calling card/Voip mqmxJ TrPf YJj? IJorJ IJkjJPT xyPpJKVfJ TrPf kJrmÇ Km˜JKrf \JjJr \jq ßlJj TrΔj

● We provide £1, £2.50 and £5 calling card which are available in your local shop now. ● Special offer for ON-LINE customers. ● MOBILE DIALERS are also available for smart phone users which is save you time. ● Interested Dealers.....please contact ASAP to receive 10 % discount. ● Wholesale Airtime

LIMITED OFFER HURRY UP

Dear Customers, MUN LINK LTD is offering High Quality but cheap price calling card with more minutes compare to the market. Thank you Director

Abdullah al Mamun Joarder Contact: 020 3643 6157 07595 936 025 Email: info@munlink.com web: www.munlink.com Unit FM2, The whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, E1 1HL London,UK

8CIDENT CLAIMS MANAGEMENT

c¨v‡mÄvi!

moK `yN©Ubv!!

AvnZ!!!

U¨vw· wKsev ev‡m åg‡Yi mgq moK `yN©Ubvq AvnZ Ges WªvBfvi †`vwl n‡j Avcwb hvÎx wn‡m‡e BbRywi ÿwZc~iY `vex Ki‡Z cv‡ib| Remember where there`s a blame there`s a claim We specialise in Road Traffic Accident Personal Injury cases and our expertise is your guarantee.

AvnZ hvÎxiv 28-29 gv‡mi g‡a¨ msMwVZ `yN©Ubvi ÿwZc~i‡Yi `vex (Claim) Ki‡Z cv‡ib| Avgv‡`i `ÿ I wb‡ew`Z mwjwmUi Avcbv‡`i †mevq wb‡qvwRZ I Avgiv Avcbv‡`i ÿwZc~ib Av`vq K‡i w`‡Z mÿg

MR. M I AHMED (SHIPON) 8Cident Claims Management Ltd 47 Raven Row, Whitechapel, London E1 2EG Tel: 020 7247 8679 Mob: 07984 191 999 Email: info@8cidentclaims.com www.8cidentclaims.com

mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL pMmhu u¥j KxKa vJUJr KÆ-mJKwtT xPÿuj S TKoKa Vbj IjMÔJj xŒjú yP~PZÇ \JT^oT F xPÿuPj cJÜJr PvU ojxMr ryoJjPT xnJkKf ,PoJ\JKyh @uL xMojPT xJiJrj xŒJhT S oPjJ~Jr PyJPxjPT xJÄVbKjT xŒJhT TPr 61 xhxq KmKvÓ jfMj TKoKar jJo PWJwjJ TrPu CkK˙f PjfJTotLrJ TrfJKur oJiqPo jfMj PjfímíºPT ˝JVf \JjJjÇ Vf PxJomJr 7 PxP¡’r KjCPrJPcr FTKa yPu @P~JJK\f F xPÿuPj xnJkKffô TPrj KxKa pMmhPur KmhJ~L xhxq xKYm cJÜJr PvU ojxMr ryoJjÇpMÜrJ\q pMmhPur xhxq K\~JCu AxuJo K\~J S pMmPjfJ @»Mx vKyPhr kKrYJujJ~ IjMKÓf xPÿuPj ksiJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q KmFjKkr xy-xnJkKf @mMu TJuJo @\JhÇFPf ksiJj mÜJ KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q pMmhPur @ymJ~T xJPmT yKmV† P\uJ

ZJ©hPur PxPâaJrL PhS~Jj PoJTJP¨o PYRiMrL Kj~J\Ç KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj PTªsL~ pMmhPur xJPmT xhxq KmFjKk PjfJ @uyJ\ô xJKhT Ko~J,KxPua oyJjVr pMmhPur xJPmT xnJkKf S lMumJzL ACKj~Pjr xJPmT PY~JroqJj FohJh PyJPxj KakM, pMÜrJ\q KmFjKkr pMVì xŒJhT vyLhMu AxuJo oJoMj,xJPmT pMVì xŒJhT FcPnJPTa fJKyr rJ~yJj PYRiMrL kJPmu, pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT KxKj~r pMVì @ymJ~T PfJlJP~u mJKZf fkM,pMÜrJ\q KmFjKk PjfJ @Pmh rJ\J, oJSuJjJ vJoLo @yoh,pMÜrJ\q pMmhPur @ymJ~T TKoKar KxKj~r xhxq @»Mr rKyo, xJKær @yoh o~jJ, PxJyJPuyLj TKro PYRiMrL, xJPmT TKovjJr @»Mu TJKhr xoZM, rJ\Lm @yoh, PhS~Jj @»Mu mJKZf, pMÜrJ\q \JxJPxr xnJkKf @»Mx xJuJo, pMÜrJ\q P˝òJPxmT hPur

xhxq xKYm @mMu PyJPxj, pMmhPur xMroJj UJj xy @PrJ IPjPTÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj, ksyxPjr oJiqPo ãofJ~ FPx PvU yJKxjJ PhPv @APjr vJxjPT mí≠JñuL PhKU~ KmPrJiL huPT hoPj oKr~J yP~ CPbPZjÇ KmFjKk S pMmhPur PjfJTotLPhr KogqJ oJouJ S yJouJ TPr KmFjKk PT ±Äx TrPf ksvJxj pπ S huL~ xπJxL mJKyjLPT PuKuP~ KhP~PZj&Ç mÜJrJ mPuj, KmPvõr PTJj QxrvJxT P\JrkNmtT ãofJ KaPTKj Ç AjvJ@uäJy PvU yJKxjJr kfj UMmA PvJYjL~ nJPm yPm \jVPjr @PªJuPjr oJiqPoÇ xnJ~ PhvPj©L UJPuhJ K\~J S PhvjJ~T fJPrT ryoJPjr PjfíPfô xTu PjfJToLtPhr xmtJ®T @PªJuPj jJoJr @ymJj \JjJPjJ y~Ç xnJ~ ÊrΔPf ÊPnòJ mÜmq rJPUj vJKTu @yohÇxPÿuPjr Pvw kptJP~ oPjJù xJÄÛíKfT IjMÔJj kKrPmKvf y~Ç

pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr fLms KmPãJPnr oMPU u¥Pjr KyPgsJ KmoJjmªPr Imfre TPrj KmFjKk PY~JrkJxtj UJPuhJ K\~JÇ mMimJr (17 PxP¡’r) ˙JjL~ xo~ xTJu 7aJ 15 KoKjPa KmoJjmªPrr pMÜrJ\q @S~JoL uLVS fJr IñxyPpJVL xÄVbPjr PjfJToLrJ KmPãJn kshvj TPrÇ pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl S xJiJre xŒJhT Qx~h xJK\hMr ryoJj lJÀPTr PjfíPfô KmPãJPn @S~JoL uLV, pMmuLV, ZJ©uLV, PxòJPxmTuLV ZJzJS, KmkMu xÄUqT ksmJxL KmPãJPn IÄv PjjÇ UJPuhJ PpUJPj TotxNKYPf pJPmj, PxUJPj ksKfmJh TotxNKY kJuPjr PWJweJ KhP~ pMÜrJ\q @S~JoL uLV xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl KygPrJ KmoJjmªPr FT xÄK㬠xoJmPv mPuj, mJÄuJPhPv Vf \JjM~JKr oJPx mJPx , pJjmJyPj PkPasJu KhP~ kMKzP~ oJjMw yfqJr \jq PmVo UJPuhJ K\~J hJ~LÇ @èj KhP~ oJjMw yfqJ TPr, oJjMPwr pJjmJyPj PksPasJu PmJoJ PoPr, vf vf oJjMwPT Kkfí- oJfíyJrJ TPr UJPuhJ K\~J mJÄuJPhPvr oJjMPwr xJPg PmBoJjL TPrPZjÇVefJKπT xnq F rJPˆs fJPT ˝JVfo j~ KiÑJr \JjJPò pMÜrJ\q ksmJxL mJXJKurJÇ u¥Pj fJr @Voj, PTJjnJPmA ÊnTr yPm jJÇ pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT Qx~h lJÀT mPuj, ÍKfKj PpUJPj xnJ TrPmj, PxUJPjA ksKfmJh \JjJm @orJÇ KmPvw TPr KmsKav xrTJPrr TJrS TJPZ

KfKj fhKmr TrPuÇ" mJÄuJPhPvr \jVPer xJPg UJPuhJ K\~Jr PTJj xŒT PjA KmiJ~ KfKj \jVPer KmÀP≠ KVP~PZjÇ rJ\jLKfr jJPo oJjMw yfqJ TPrPZj, 5A \JjM~JKr KjmtJYPjr Khj ÛMu- WPr @èe KhP~PZjÇ mJÄuJr oJjMw UJPuhJ K\~JPT WíeJnPr ksfqJUqJj TPrPZÇ KmPãJn xoJPmPv IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xy xnJkKf vJoxMK¨j oJˆJr, pMVì xJiJre xŒJhT jBo CK¨j Kr~J\, oJÀl @yoh PYRiMrL, @PjJ~JPrJöJoJj PYRiMrL, xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu @yJh PYRiMrL, h¬r xŒJhT vJy vJoLo @yoh, \jxÄPpJV xŒJhT rKmj kJu, u¥j oyJjVr @S~JoL uLV xnJkKf jMÀu yT uJuJ Ko~J, xJiJre xŒJhT @ufJlMr ryoJj PoJ\JKyh, @S~JoL uLV PjfJ KvkJr @yoh, vKlTMu yT, o~jMu yT, vJP~T @yoh, @KojMu yT K\uM, vJoLo @yoh, jMÀu yJxjJf PYRiMrL FKux, CóJr @uL, rJ\M o∂r, IjMTMu fJuMThJr cJuaj, pMmuLPVr lUÀu AxuJo, PxKuo @yoh UJj, jJ\oMu AxuJo, PhuS~Jr ÉPxj Kuaj, \JoJu UJj, oJyoMh @uL, Qx~h fJPrT @yoh, TJoÀu AxuJo, l~xu ÉPxj xMoj, \MmJP~u @yoh, PxòJPxmTuLPVr xJP~h @yoh xJh, FjJoMu yT, oJymMm @yoh, @mMu TJuJo,ZJ©uLPVr fJKoo @yoh, xJrS~Jr TKmr, x\Lm nNA~J,lUÀu AxuJo \MP~u, vJy lP~\, jMÀu @Koj ksoNUÇ

19 IPÖJmr u¥Pj IjMKÔf yPò oBjkMr Có KmhqJuP~r kNjKotujL mOPaPj mxmJrf k´JÜj ZJ©/ZJ©LPhr CPhqJPV ZJfPTr GKfyqmJyL KmhqJkLb oBjkMr mÉoMUL Có KmhqJuP~r kNjKotujL 19 IPÖJmr 2015 u¥Pjr 221 ßV´Jm ßrJc KrP\≤ ßuAT mqJjTáAa yPu IjMKÔf yPò Ç kNjKotujLPT xJoPj ßrPU YuPZ mqJkT k´˜MKfÇ @P~J\TrJ \JKjP~PZj FPf k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f gJTPmj KmhqJuP~r k´JÜj ZJ© mJÄuJPhv xMKk´o ßTJPatr @qJKku KmnJPVr KmYJrk´Kf Fo AoJj @uLÇ FZJzJS KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f gJmPTj @»Mu SyJm FoKmA, K\FxKxÈr xJPmT xnJkkKf ojZm @uL ß\Kk, oJÓJr À˜Mo @uL S ßoJvJKyh @uL oJÓJrÇ

mOPaj FmÄ ACPrJPk mxmJxrrf KmhqJuP~r k´Üj ZJ©/ZJ©LPhr ßoJ: @»Mu \Kuu 07957470395,PoJ: o†Mr @yoh-07846626024, ßoJ: xKlTáu mJrL07481699010, ßoJ: UJKuZ Ko~J (xJóá)07957336761, PoJ: mKhCu @uo07788130819, ßoJ: ZJjJSr ßyJPxj07961003268. ßoJ: AöJhMr ryoJj07432643916 S ßoJ: \JKyr @uLr xJPg 07510197729jJ’JPr ßpJVJPpJV TrPf IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ

fJPyr CK¨j IKJ\\ xJPxé KmFKkr xJiJre xŒJhT oPjJjLf mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu KmFjKk xJPxé vJUJr TJptTrL TKoKar xnJ~ xÄVbPjr ksgo pMVì xJiJre xŒJhT fJPyr CK¨j @K\\PT xJiJre xŒJhPTr kNetJñ hJK~fô kshJj TrJ yP~PZÇ xÄVbPjr xJiJre xŒJhT PVJuJo ræJjL PxJPyu fJr kh PgPT khfqJV TrJ~ fJPT F hJK~fô kshJj TrJ y~ F xnJ~Ç xŒ´Kf msJAaPjr IPvJTJ PrÓMPr≤ @P~JJK\f TJptTrL TKoKar xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf yJ\L rKlT Ko~JÇ FPf @PrJ CkK˙f PgPT @PuJYjJ~ IÄv Pjj KxKj~r xy-xnJkKf flöMu

PyJPxj, xy-xnJkKf @»Mu ojúJj, xy-xnJkKf @»Mu oJKjT, KoKuT PYRiMrL, @»Mu ojúJj uM“lMr, pMVì xŒJhT @jxJr @uL, pMVì xŒJhT PoJyJÿh \JTJKr~J, xJÄVbKjT xŒJhT mUKf~Jr UJj, Igt xŒJhT mKhCu @uo, ksYJr xŒJhT K\uäMr ryoJj @fr @uL, hlfr xŒJhT Qx~h vJoLo @yoh ,KvãJ xŒJhT KouJh PyJPxj PYRiMrL, KmùJj S kspMKÜ xŒJhT @»Mu PoJKyf TP~Z ksoMUÇ xnJ~ xÄVbPjr TJptâo VKfvLu TrPf Pmv TP~TKa èrMfôkNet KxºJ∂ Vsyj TrJ y~Ç xnJ~ xmtxÿf KxºJP∂ IQmi PvU yJKxjJr xrTJrPT C“UJPf PhPv

KmPhPv PhvPj©L UJPuhJ K\~J S PhvjJ~T fJPrT ryoJPjr PjfíPfô xTuPT GTqm≠nJPm @PªJuPj nNKoTJ rJUJr @ymJj \JjJPjJ y~Ç

LONDON BANGLA 09

UJPuhJ K\~Jr IJVoPj KygPrJ KmoJjmªPr oyKxj @uLr @®Jr vJK∂ TJojJ~ SP~Ó u¥j @S~JoL uLPVr KmPvw ßhJ~J oJyKlu S @PuJYjJ xnJ pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr KmPãJn

CALLING CARD ENJOY NUISANCE FREE CALL

TKoCKjKa xÄmJh

mJÄuJPhv xrTJPrr oJjjL~ xoJ\TuqJe oπL S ßoRunLmJ\Jr-3 @xPjr xJÄxh mLr oMKÜPoJ≠J ‰x~h oyKxj @uLr @®Jr vJK∂ TJojJ TPr 14 ßxP¡Ír oiqrJPf kKÁo u¥Pjr 16 S~JKTÄaj ßrJPc SP~Óu¥j @S~JoLuLV KmPvw ßhJ~J oJyKlu S @PuJYjJr xnJr @P~J\j TPrÇ orÉo ‰x~h oyKxj @uLr @®Jr vJK∂ TJojJ ßoJjJ\Jf kKrYJujJ TPrj KmKmKxFÈr ßxPâaJrL vJyjNr UJjÇ k´mJPx oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbT S SP~Óu¥j @S~JoLuLPVr xnJkKf @uyJ\ô C˜Jr @uLr xnJkKfPfô S ßxPâaJrL xKyhMr ryoJPjr xûJujJ~ IjMKÓf @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu @yJh ßYRiMrLÇ ßoJjJ\Jf kNmt xÄK㬠@PuJYjJ xnJ~ ‰~xh oyKvj @uLr \LmPjr KmKnjú KhT KjP~ @PuJTkJf TPrj xÄmJKhT oKf~Jr ßYRiMrL xÄVbPjr kã PgPT yJ\L @»Mu yJjúJj, @uyJ\ô fJrCu AxuJo, @»Mu yJKl\ mÑr, @vrJl CK¨j, xJÄmJKhT l\uMu yT, Kyl\Mr

ryoJj, @»Mu UJKuT k´oMUÇ mÜJrJ mPuj xoJ\TuqJe oπL ‰x~h oyKxj @uL KZPuj FT\j xJhJ oPjr oJjMw, fJr oOfáqPf PoRunLmJ\JrmJxL yJKrP~PZ @kj\jPT ßhv yJKrP~PZ FT\j KjPmKhk´Je ßhvPk´KoT oMKÜPpJ≠JPTÇ Qx~h ooyKvj @uL KZPuj FT\j @hvtmJj rJ\jLKfT ßuJn uJuxJr CPit ßgPT ßhPvr ßxmJ TPr ßVPZjÇ KfKj ßoRunLmJ\Jr ßrcKâPx≤ Fr

ßxPâaJrL oMKÜPpJ≠J xÄxPhr ToJ¥Jr , PoRunLmJ\r ß\uJ @S~JoLuIPVr xnJkKf S Kfj Kfj mJr ßoRunLmJ\Jr PkRrxnJr ßY~JroqJj KyPxPm hJK~fô kJue TPrjÇ ßUJuJ oPjr FA oJjMwKa Fr mJAPr FT\j KvK· S TKm KZPuj Fr kJvJkJKv xJÄmJKhTfJS TPrPZj hLWtKhjÇ mÜJrJ fJr @®Jr vJK∂ TJojJ S ßvJTx∂¬ kKrmJPrr k´Kf VnLr xoPmhjJ k´TJv TPrjÇ

Qx~h oyKxj @uL'r oífqMPf ksmJxL PjfímíPªr PvJT ksTJv mLr oMKÜPpJ≠J S xoJ\TuqJe oπL Qx~h oyKxj @uL'r oífqMPf VnLr PvJT S xoPmhjJ ksTJv TPrPZj PoRunLmJ\Jr P\uJr xJPmT ZJ©PjfJ pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr PTªsL~ xhxq SP~ux @S~JoLuLPVr nJrksJ¬ xnJkKf oKTx ojxMr @yohÇ FT PvJT mJftJ~ PoRunLmJ\Jr P\uJr xJPmT ZJ©PjfJ oKTx ojxMr @yoh mPuj Qx~h oyKxj @uL'r oífqMPf PoRunLmJ\JrmJxL FT\j UJKa PhvPksKoT oMKÜPpJ≠JPT yJrJPuJÇ KfKj KZPuj \jhrhL, IKnù rJ\jLKfKmh S

oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbTÇ VeoJjMPwr PjfJ KyPxPm KfKj PoRunLmJ\Jrxy KxPua IûPur Cjú~Pj Kjrux TJ\ TPr PVPZjÇ KfKj orÉPor ÀPyr oJVKlrJf TJojJ S PvJT x∂¬ kKrmJPrr ksKf VnLr xoPmhjJ \JKjP~PZjÇ FZJzJS IjqJPjqr oPiq PvJT ksTJv TPrPZj xJ¬JKyT kJfJTMKzr Phv xŒJhT jMÀu AxuJo PvlMu, ksmJPxr ksyr xŒJhT FPT oJoMj, KjCPkJat pMmuLPVr KxKj~r xyxnJkKf vJy PoJ: vJKl TJKhr ksoMUÇ

rJoxMªr yJA Ûáu 95 SP~uPl~Jr asJÓ Vbj

ßV´aJr mzPuUJ FPxJKxP~vj ACPT’r CPhqJPV FT xJiJrj xnJ IjMKÔf Vf 14 ßxP¡Ír ßxJomJr xºqJ 7 aJ~ ßV´aJr mzPuUJ FPxJKxP~vj ACPT Fr CPhqJPV FT xJiJrj xnJ xÄVbPjr IJymJ~T IJyoh \MmJP~r Kuaj Fr xnJkKfPfô IjMKÔf y~Ç ßoJ: jJK\o CK¨Pjr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ ßoJ: oJylá\ IJyoPhr ßTJrIJj ßfuJS~JPfr oJiqPo ÊrΔ yS~J IjMÔJPj mÜmq rJPUj ßoJ: lKr\ IJuL, IJyoh ßyJPxj ßYRiMrL jJK\o, ßoJ: IJ»Mu yJjúJj, ßoJ: yJKl\ CK¨j, ßoJ: lUrΔu AxuJo, T~Zr IJyoh ßYRiMrL IJuo, ßoJ: vJoLo CK¨j xMKl~Jj IJyoh, ßoJ: uMflár ryoJj, \JPyh IJyoh rJ\, ßoJ: j\oMu AxuJo, ßoJ: \JKTr IJyoh, ßoJ: oJylá\Mr rKvh oMxJ, TJSZJr

IJyoh, IJxMT CK¨j, mhrΔu AxuJo, ZJ~hMr ryoJj, Z~láu AxuJo, ßoJ: \JuJu CK¨j, mhrΔu AxuJo, ZJ~hMr ryoJj, Z~láu AxuJo, ßoJ: \JuJu CK¨j, IJ»Mu k–UL UJj, xJuJy CK¨j FjJo, \JoJu CK¨j, oJxMh IJPjJ~Jr, rΔÉu IJKoj o˜JT IJyoh k´oNUÇ xnJ~ IJVJoL 14 A KcPxÍr 2015 AÄ ßrJ\ ßxJomJr xÄVbPjr xTu xJiJrj xhPxqr CkK˙KfPf TJptTrL TKoKa VbPjr \jq Kx≠J∂ VOKyf y~ FmÄ mftoJj IJymJ~T TKoaPT kMjVtbj TPr 25 xhPxqr FTKa IJymJ~T TKoKa Vbj TrJ y~Ç xnJ~ mzPuUJ S \MzL k´mJxL xmJAPT xÄVbPjr xhxq yP~ GTqm≠nJPm TJ\ TrJr IJymJj

\JjJPjJ y~Ç kMjVKbf IJymJ~T TKoKa yPuj IJymJ~T IJyoh \MmJP~r Kuaj, pMVú IJymJ~T IJyoh ßyJPxj ßYRiMrL jJK\o, ßoJ: Ku~JTf IJuL UJj, ßoJ: lUrΔu AxuJo, ßoJ: yJKl\ CK¨j, ßoJ: IJmM xMKl~Jj, ßoJ: IJ»Mu yJjúJj, ßoJ: lKr\ IJuL, ßoJ: UKuuMr ryoJj, ßoJ: IJ»Mu oMKoj ßmuJu, ßoJ: vJKTr IJyoh, ßoJ: uMflár ryoJj, ßoJ: ZJ~láu AxuJo, PoJ: ßojJ\ IJyoh, oJymMmr rvLh oMxJ, ßoJ: jJK\o CK¨j, \JuJu CK¨j, rKj IJyoh, j\oMu AxuJo, \JPyh IJyh rJ\, ZJ~hMr ryoJj, \JKTr ßyJPxj S ßoJ: mhrΔu AxuJoÇ

KmvõjJg CkP\uJr GKfyqmJyL rJoxMªr IV´VJoL Có KmhqJuP~r 1995 xJPu FxFxKx kKrãJ~ C•tLj k´JÜj ZJ©Phr KjP~ VKbf yP~PZ ÈrJoxMªr yJA Ûáu 95 SP~uPl~Jr asJÓ ACPTÇ TKoKa VbjPT xJoPj ßrPU ßxJomJr kNmt u¥Pjr KjC ßrJPzr FTKa yPu xnJ IjMKÔf y~Ç FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT k´JÜj ZJ©Vj CkK˙f yjÇ xnJ~ mÜJrJ mJÄuJPhvxy KmPvõr KmKnjú ßhPv gJTJ rJoxMªr IV´VJoL Có KmhqJuP~r 1995 xJPur k´JÜj ZJ©Phr xJPg xŒTt Iaáa rJUJ,

xykJbLPhr xyPpJKVfJ S ÛáPur VrLm ßoiJmL ZJ©Phr KvãJr oJj Cjú~Pj nëKoTJ rJUJr uãq KjP~ FA asJÓ Vbj TrJ yP~PZ mPu \JjJjÇ xnJ~ xmt xÿKfâPo k´JÜj ZJ© ÀÉu @KojPT xnJkKf, ßoJ: ZJPuT ßYRiMrLPT xJiJre xŒJhT S \JKTr ßyJPxj TP~ZPT ßas\JrJr FmÄ IjqJjq xTu k´JÜj ZJ©PT xhxq TPr TKoKa Vbj TrJ y~Ç TKoKar xhxqVj yPòj xMoj kJrPn\ ßYRiMrL, mJmMu @yoh, KxrJ\Mu yT xMoj, KV~Jx CK¨j, @»Mu TJA~Mo, kftJm @uL, @KojMu AxuJo, ZJP~h Ko~J, ßoJfJPyr

ßyJPxj, vKyhMu AxuJo, oJxMo CK¨j, ÉKv~Jr @uL, @uJ CK¨j, l\uMu Éh, @KfTár ryoJj, @»Mx xKyh, xJKær @yoh, ßoJ: ACxMZ xMPyu, ßxJPyu @yoh, @u @Koj, ZJPuy @yoh, F\J\ @yoh, @»Mu mJmMu @mMu TJPvo KvÊ, \MmJP~r @yoh, j\Àu AxuJo, @»Mu oMfKum, @»Mr rm, vJKyjMr @uo, vJy\JyJj, vMTár @uL, @»Mu oJjúJj, jMr CK¨j, ZJPuy @yoh, xnJ~ PjfímOª ÛáPur 95 xJPur xTu k´JÜj ZJ©mOPªr xJKmtT xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ


TKoCKjKa xÄmJh Friday 18 September 2015 ‘k´mJxLrJA ßhPvr YJKuTJ vKÜ’ - u¥Pj KxPua KmnJV jJVKrT TKoKa @P~JK\f x’itjJ xnJ~ mÜJrJ

Friday 18 September 2015

10 LONDON BANGLA

1971 xJPur oyJj oMKÜpMP≠ mOPaj k´mJxL mJñJuLPhr nNKoTJ KYr˛reL~ yP~ gJTPm, ÊiM fJA j~ ˝JiLjfJ krmKftPf ßhvkNjVtbPj k´mJxLPhr ImhJj UJPaJ TPr ßhUJr CkJ~ ßjA k´mJxLrJA ßhPvr YJKuTJ vKÜÇ KxPua KmnJV jJVKrT TKoKa @P~JK\f u¥j xlrrf yKmV†-1 @xPjr xÄxh xhxq @»Mu oMKjo ßYRiMrL mJmM, KxPua oyJjVr @S~JoLuLPVr xyxnJkKf xJPmT ZJ©PjfJ ßhS~Jj VJ\L \Jlr xJPhT (TP~Z VJ\L) S KxPua ß\uJmJPrr xJPmT xnJkKf FmÄ @S~JoL Tot\LKmkKrwPhr ßTªsL~ xJÄVbKjT xŒJhT KmKvÓ @Aj\LKm ÀÉu @jJo ßYRiMrL Ko≤ár xÿJPj @P~JK\f x’itjJ xnJ~ mÜJrJ FIKnof mqJÜ TPrjÇ mÜJrJ mPuj k´mJxLrJ PhPv ‰mPhKvT oMhsJ ßk´rPer kJvJkJKv KmPhv mJÄuJPhPvr nJmoNKf C\ôu TrPZj, k´KfKa k´mJxL KmPhPv

ßhPvr \Pjq FPTT \j hNf KyPxPm TJ\ TrPZjÇ Vf 10 ßxP¡’r rJPf AÓu¥Pjr ßxJjJr VÅJS ßrÓáPrP≤ KxPua KmnJV jJVKrT TKoKar @ymJ~T xJPmT ZJ© ßjfJ uJnuM uÛPrr xnJkKfPfô S pMVì @ymJ~T oJylá\ @yoh ßYRiMrL xKyh FmÄ pMVì @ymJ~T \MPmr rKvh Fr ßpRg xûJujJ~ IjMKÔf x’itjJ xnJ~ u¥Pu IKfKgPhr ˝JVf \JKjP~ mÜmq rJPUj, xÄVbPjr CkPhÓJ @»Mu yJKuo ßYRiMrL, xJÄmJKhT VPmwT oKf~Jr ßYRiMrL, mJÄuJKaKnr KrPkJatJr @»Mu TJKhr ßYRiMrL oMrJh, xJPmT ZJ© ßjfJ @ymJm ßyJPxj, pMÜrJ\q pMmrLPVr pMVì xŒJhT \JoJu @yoh UJj, xÄVbPjr pMVì @ymJ~T @PjJ~Jr ßyJPxj, lP~\ @yoh, uMflár ryoJj, ‰x~h \JPmh BTmJu xKyh, @yPoh TmLr xMAa, xJVr ßoJyJìh xJjM, @»Mx xJuJo, fárj Ko~J, FoJhMr ryoJj,

@mrJr mÜ o\MohJr mJóá, @mMu lP~\, ßoJyJÿh rCl ßyJxJAj, l\uM Ko~J, ßrhS~Jj UJj oAjMu AxuJo k´oMUÇ x’itjJr \mJPm @»Mu oMKjo ßYRiMrL mJmM FoKk mPuj @Ko KjP\S FT\j k´mJxL oJfínáKor Ej kKrPvJh TrJr \Pjq PhPv KlPr ßVKZÇ k´mJxLPhr xoxq x÷JmjJ xŒPTt @Ko ImVf @KZÇ PhPv pJPf k´mJxLrJ IpgJ y~rJKjr KvTJr jJ y~ FKmwP~ KmoJj oπL xy \JfL~ xÄxPh k´mJxLPhr xoxq KjP~ Kmu C™Jkj TrJr @võJx k´hJj TPrjÇ PhS~Jj VJ\L \Jlr xJPhT mPuj mftoJj xrTJr k´mJxLPhr mqJkJPr UMmA @∂KrT KfKj k´mmJxLPhr ßhPv KmKjP~JPVr @ymJj \JjJjÇ ÀÉu @jJo ßYRiMrL Ko≤á mPuj k´mJxL y~rJKj mPº fJrJ khPãk KjPòj KmPvw PhPvr KmoJj mªr xoNPy k´mJxLPhr xJyJpqJPgt fJrJ TJ\ TrPmjÇ

PuˆJr pMm oKyuJuLV vJUJr kKrKYKf xnJ FmÄ mñmºá TjqJ ßvU PryJjJr \jìmJKwtTL kJuj Vf 13 A ßxP¡Ír ßuˆJr pMm oKyuJ uLV IJymJ~T TKoKar kKrKYKf xnJ ˙JjL~ FTKa TKoCKjKa yPu IjMKÔf yP~PZÇ CPuäUq, Vf 2rJ ßxP¡Ír MÜrJ\q pMm oKyuJ uLV ßuˆJr pMm oKyuJ uLV Fr IJymJ~T TKoKa ßWJweJ TPrÇ F CkuPã FT jfáj TKoKar kKrKYKf xnJ IjMKÓf y~Ç FPf CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q pMm oKyuJ uLV Fr xy xnJkKf lJryJjJ KuoJj, xJiJre xŒJhT xJK\~J K¿≠J, xhxq uJKo~J, pMÜrJ\q ß˝óZJPxmTuLV Fr xy xnJkKf oMxJP¨T ÉxJAj TJoJKu, pMÜrJ\q k´\jì uLPVr xJiJre xŒJhT UJPuh \~ k´oNUÇ jfáj IJymJ~T TKoKaPT ßaKuPlJPj IKnjªj FmÄ ÊPnóZJ mÜmq ßhj nJwJ ‰xKjT xJÄmJKhT TuJKo≤ IJ»Mu VJllJr ßYRiMrL FmÄ pMÜrJ\q IJS~JoLuLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLlÇ IjMÔJPjr ÊrΔPfA oMKÜpP≠r vyLhPhr IJfìJr oJVPlrJf TJojJ TPr 1 KoKja jLrmfJ kJuj TrJ y~Ç k´iJj IKfKgr mÜPmq lJryJjJ ßuoJj mPuj jJrLrJ xmtPãP© KjP\Phr ßpJVqfJ k´oJe TPrPZÇ

PuˆJr pMm oKyuJ uLV vJUJr kKrKYKf xnJ IjMKÔf

FUj IJr jJrLrJ ßTJj ßãP© KkKZP~ ßjAÇ xTu mÅJiJ k´KfmhiTfJPT ßZPj ßlPu IJoJPhr xmJAPT FKVP~ ßpPf yPmÇ IjMÔJPjr k´iJj mÜJ pMm oKyuJ uLPVr xJiJrj xŒJhT xJK\~J K¿≠J mPuj IPjT pJYJA mJZJA krLãJr kr ßuˆJr pMm oKyuJ uLPVr IJymJ~T TKoKa ßh~J yP~PZÇ KfKj IJrS mPuj pMÜrJ\q pMm oKyuJ uLV ßpnJPm mñmºár IJhPvrx ‰xKjT yP~ \jPj©L ßvU

yJKxjJr yJfPT vKÜvJuL TrJr uPãq TJ\ TrPZ ßu ˆJr pMm oKyuJ uLV ßx uPãq hOzfJr xJPg TJ\ TrPmÇ kKrKYKf kmt ßvPw mñmºá TjqJ ßvU rJyJjJr 60 fo jì mJKwtTL CkuPãq KouJh FmÄ ßTT TJaJ kmt IjMKÓf y~Ç pMm oKyuJ uLV pMÜrJ\q FmÄ ßuˆJr pMm oKyuJ uLV IJVf IKfKg, xhxq FmÄ ßZJa ßZJa KvÊ KTPvJrPhr xJPg \jì Khj kJuj TPrÇ

KmsKav @myJS~J KmPvwùPhr VPmweJ

AKfyJPxr CÌfo xo~ yPm @VJoL hMA mZr u¥jmJÄuJ ßcÛ, 15 ßxP¡’r : KmsPaPjr @myJS~JKmhrJ \JKjP~PZj, @VJoL hMA mZr yPm Kmvõ AKfyJPxr xmPYP~ CÌfo xo~Ç fJrJ ÉÅKv~JKr KhP~PZj, KV´j yJCx VqJPxr mOK≠Pf Kmvõ \umJ~MPf jLrPm mz irPjr kKrmftj WaPZÇ KmùJjLPhr VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, k´vJ∂ oyJxJVPr FTKa mz ÈFu KjPjJ' xOKÓ yP~PZ pJ kMPrJ kOKgmLPTA mqJkTnJPm C•¬ TPr fMuPmÇ Fu KjPjJr lPu nN-nJPVr ßpUJPj @PV k´Y¥ UrJ KZu ßxUJPj

mqJkT mOKÓkJf yPmÇ @r ßpUJPj @PV mqJkT mOKÓkJf yf ßxUJPj ßhUJ KhPm k´Y¥ UrJÇ Fr k´nJPm kNmt FKv~J, hKãe @Kl∑TJ S KlKukJAj ÆLkkMP† UrJ ßhUJ KhPf kJPrÇ IjqKhPT, hKãe-hKãe @PoKrTJ~ mjqJ yPf kJPrÇ fPm Fr FTKa nJPuJ lu yPf kJPr oJKTtj pMÜrJPÓsr TqJKuPlJKjt~J~ YJr mZr iPr YuoJj fLms UrJr ImxJjÇ FPf Imvq ACPrJPkr V´LÚTJu @PrJ KTZMaJ bJ¥J yP~ @xPf kJPrÇ pKhS mJKT kOKgmLr kMPrJaJA

‘PrJma’ \JjtJKuˆ!

IJu IJKoj KâzJ YPâr 35fo k´KfÔJmJKwtTL ChpJkj u¥Pj IjqJjq mZPrr oPfJ FmJrS kJKuf yPuJ GKfyqmJyL âLzJ xÄVbj IJu IJKoj âLzJ YPâr k´KfÔJ mJKwtTLÇ KhjmqJkL IjMÔJj oJuJr oPiq KZPuJ IJPuJYjJ xnJ, ˛OKf YJrj, ßUuJiMuJ, oiqJ¤ ßnJ\ S xÄVLfJjMÔJjÇ kMmtu¥Pjr Kouaj VJPctPj IjMKÔf IjMÔJPj xnJkKffô TPrj IJu IJKoj âLzJYPâr

xJPmT xJiJrj xŒJhT S k´KfÔJfJ xhxq oKjrΔöJoJj UJj KakMÇ IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj mqJKrˆJr SmJAhMr ryoJj KakM, AxuJo CK¨j, mqKrˆJr TJ\L IJKorΔöJoJj, oJymMm IJu FKuj, xJK\~J AxuJo, ßxKuo A~JxKojÇ IjMÔJjKar xJKmTt kKrYJujJ~ KZPuj xJK\~J AxuJoÇ

u¥jmJÄuJ ßcÛ, 16 ßxP¡’r : xJÄmJKhTfJ TrPZj! KT∂á aJAKkÄ K¸c UJrJk! xoxqJ PjAÇ PrJmaA @kjJr PuUJr TJ\ PxPr KhPm! YLjJ A≤JrPja \J~J≤ PajPx≤ Foj FTKa PrJma QfKr TPrPZ, PpKa oJ© FT KoKjPaA

âoJVf @PrJ ßmKv C•¬ yP~ CbPmÇ KmùJjLrJ KjKÁf TPrPZj, 2015 xJPu kOKgmLr Vz fJkoJ©J ßrTct kKroJe ßmKv yPf pJPòÇ F mZPrr fJkoJ©J 1961 ßgPT 1990 xJPur Vz fJkoJ©Jr ßYP~ 0.68 KcKV´ ßxuKx~Jx ßmKv yPf pJPòÇ @myJS~J IKlx yqJcKu ßx≤JPrr kKrYJuT k´Plxr KˆPlj ßmuYJr mPuPZj, @orJ \JKj k´JTíKfT TJrPe KmPvõr CÌfJ mOK≠ kJ~Ç KT∂á k´KfKj~f KV´j yJCx VqJPxr mOK≠r lPu ßxaJ @PrJ mJzJr AKñfA KhPòÇ @VJoL mZrS FTAnJPm CÌ yPmÇ FaJ kKrÏJr ßp, KmPvõr \umJ~M k´KfKj~f kKrmKftf yPòÇ fPm IKlPxr mJAPrr kptPmãT FmÄ ACKjnJKxtKa Im KrKcÄP~r k´Plxr rS~Jj xM•j mPuj, mz irPjr @PVú~KVKr IVúMq“kJf jJ WaPu 2014, 2015 FmÄ 2016 xJu yPm xmPYP~ CÌfo mZrÇ

916 vP»r FTKa KjC\ KrPkJat KuPU PluPf kJPrÇ fJS @mJr FPTmJPr KjntMunJPmÇ 'Kcso rJAaJr' jJPor FA PrJmaKaPT FTKa mqmxJmJKeP\qr Umr KuUPf PhS~J yP~KZuÇ xÄ˙Jr Kj\˝ PkJatJu QQ.com-Fr \jq FA KrPkJatKa PrTct aJAPo FPTmJPr KjntMunJPm KuPU PlPu Kcso rJAaJrÇ PvjP\Pjr FT xJÄmJKhT FA KrPkJatKa kPz \JjJj, PuUJKa kPz FTmJPrr \PjqS oPj yPm jJ PTJPjJ oJjMw j~, PTJPjJ PrJma FKa KuPUPZÇ UJKjTaJ yfJv yP~A KfKj mPuj, 'FnJPm YuPu PrJmPar xPñ kJuäJ PhS~Jr oPfJ ãofJ @oJr PjAÇ' fPm YLPj PrJmKaT \JjtJKuˆ FA ksgo j~Ç Pmv KTZM oJKTtj PTJŒJKj ChJyre˝„k jqJPrKan xJP~¿ Aj KvTJPVJ 2012 xJu PgPTA mqmxJ S PUuJiNuJKmw~T KrPkJat PuUJr \jq mqmyJr TPr @xPZ TKŒCaJrPTÇ Fxm Umr ksTJKvf y~ PlJmtx, KmV Paj PjaS~JPTtr SP~mxJAPaÇ jqJPrKan xJP~P¿r xy-ksKfÔJfJ FmÄ jgt SP~ˆJjt KmvõKmhqJuP~r TKŒCaJr xJP~¿ S \JjtJKuK\Por IiqJkT Kâx yqJo¥ F KmwP~ mPuj, '2027 xJPur oPiq pMÜrJPÓsr 90 vfJÄv Umr KuUPm TKŒCaJrÇ

Knjú xÄmJh

LONDON BANGLA 11

@uJKhPjr vyr VzPZ hMmJA

u¥jmJÄuJ ßcÛ, 16 ßxP¡’r : @PuJ ^uoPu vyrÇ kJgPrr rJ˜JÇ ryxqo~ VKuÇ ÉKrkKrPhr jJYÇ hJKo xMrJ, yLrJ-\yrfÇ yAÉPuäJzÇ xMPUr ßpj KYr˙J~L mPªJm˜Ç @rmq „kTgJPfA ßfJ Fxm ßkP~ FPxPZ oJjMw mrJmrÇ @r @uJKhPjr V·Ç KTPvJr ojPT ßfJ mPaA, jJzJ ßh~ xm m~xPTAÇ „kTgJ @mJr xKfq y~ jJKT! @rmq CkjqJx kPz @r ßxA ˝Pkúr vyr oPj oPj xJ\JPf yPm jJÇ VJÅPar aJTJ UrY TrPuA ßkRÅPZ pJS~J pJPm @uJKhPjr vyPrÇ ßx rToA mqm˙J TrPZ hMmJAÇ hMmJA oJPjA Igt, k´JYMptÇ ijTáPmrPhr ßhvÇ FPyj hMmJA FmJr fJoJo hMKj~JPT YoPT KhPf YPuPZ È@uJKhj KxKa' ‰fKr TPrÇ YJr yJ\Jr FTr ToPkäP gJTPm Foj xm aJS~Jr, pJ ßhUPuA oPj kPz pJPm @uJKhPjr @Ápt k´hLk S KxªmJh, hq ßxAuPrr

TgJÇ hMmJA k´vJxj xNP© \JjJ ßVPZ, xm KoKuP~ Z~Ka aJS~Jr gJTPmÇ Fr oPiq KTZM aJS~Jr ‰fKr TrJ yPm @uJKhPjr k´hLPkr oPfJÇ k´KfKa aJS~JPrr ßpJVJPpJV rJ TrPm vLfJfk Kj~Kπf Kms\Ç ßxA Kms\Ka Foj k´pMKÜPf ‰fKr TrJ yPm, pJPf YJkPu oPj yPm @uJKhPjr ßxA oqJK\T TJPktPa ßYPk @kKj CPz pJPòjÇ @VJoL mZrA FA @Ápt vyr ‰fKrr TJP\ yJf KhPò hMmJA KoCKjKxkqJKuKa∏ \JjJj ßkRrxnJr KcPrÖr ß\jJPru ÉPxj jJPxr uMfJyÇ k´KfKa aJS~Jr yPm 26 ßgPT 34 fuJrÇ gJTPm IPjT IKlx, IfqJiMKjT ßyJPau S 900Ka VJKz rJUJr kJKTtÄ FKr~JÇ F ZJzJS FT uJU 60 yJ\Jr oJjMw mJx TrPf kJrPmj SA È@Ápt' vyPrÇ 2018 xJPur oPiq @uJKhj KxKa VzJr TJ\ ßvw yPmÇ

06/36-06/39


12 LONDON BANGLA

xŒJhTL~

yfqJTJKrPhr TPbJr vJK˜ KhPf yPm kNmt u¥Pjr aJS~Jr yqJoPuax F FT oJPx KfjKa ‰kvJKYT yfqJ TJ¥ WPa ßVuÇ PmgjJu VsLPj ßZPur yJPf KkfJ UMj S ߈kjL VsLPj nJAP~r yJPf nJA UMPjr WajJr kr TKoCKjKar Kks~ oMU \JTJKr~J AxuJoPT jOv”xnJPm yfqJ TrJ yPuJ mJÄuJ aJCPjr Kj\ IKlPxÇ hMKa yfqJTJP¥r ßvJPTr WajJ nMuPfA ksTJPvq KhmJPuJPT ZáKrr IJWJPf k´Jj KhPf yPuJ \JTJKr~J AxuJoPTÇ KfKj KZPuj iotksJj mqKÜfôÇ Aˆ u¥j oxK\Phr FT\j UJPho KZPuj Ç AxuJKoT ßlJrJo

ACPrJk xy KmKnjú xJoJK\T S AxuJoL xÄVbPjr xJPg \Kzf KZPujÇ kNmt u¥Pjr ߈kjL VsLj oqJgj F¥ TKŒCKaÄ TPuP\ hLWtTJu ßT~JrPaTJr KyPxPm TJ\ TPrPZjÇ KfKj ßVsaJPré xsLPa FTKa rMTJA~J S TJKkÄ ßx≤Jr kKrYJujJ TrPfjÇ xM© \JjJ~ \JTJKr~J AxuJo ˘L, nJA S Kfj ßoP~ x∂Jj ßrPU ßVPZjÇ Vf oJPx mz ßoP~r KmP~ yP~KZuÇ xm xo~ yJKx UMKv S Totb oJjMw KZPujÇ FT\j AxuJo Kk´~ oJjMwPT F nJPm oOfáqr ßTJPu dPu kzPf yPm fJ KmvõJx TrJ oMvKTuÇ

@~jJu ßZJ¢ FT láaláPa ßVJuJPkr kJÅkKz ßpjÇ pJr ZKmr oMUJ~mKa ßhPU @hPrr hOKÓPf fJTJPmjJ Foj Âh~yLj kOKgmLPf FT\jS @PZ mPu oPj y~ jJÇ @~jJPur @hMPr yJKxoJUJ oMUKa ßhPU goPT ßVKZÇ @~jJu kOKgmLPf ßjAÇ KmvJu xJVPrr fLPr kPz @PZ fJr jLrm, Kjgr ßhyKaÇ kOKgmLr ßxrJ xÄmJh oJiqoèPuJ @~jJPur k´JeyLj ßhyKar ZKm ZJKkP~PZÇ xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqoèPuJS ßxA ZKmr FjJo ßYRiMrL kJvJkJKv fJr láaláPa yJKxr Âh~ TJzJ Foj KTZá ZKm k´TJv TPrPZ pJ ßhUPu ßYJPUr kJKj iPr rJUJ pJ~ jJÇ @~jJu yJKrP~ ßVPZ pM≠-KmV´Py Ku¬ gJTJ fJr \jì oJKa ßgPTÇ yJKrP~ ßVPZ kOKgmL ßgPT! yJKrP~ ßVPZ TJP~oL ˝JgtmJhL ãofJPuJnL, xŒh ßuJnL ßuJuMk hOKÓTJrL hMÓ yJP~jJr xoJ\ ßgPTÇ láaláPa @~jJu yJrJPf YJ~Kj, orPf YJ~KjÇ @~jJuPT mJiq yP~ orPf yP~PZÇ @~jJuPT yJf KhP~ jJ ßoPr KjrJvs~ TPr xMªr kOKgmL ßgPT KmhJ~ TPr ßvw @vsP~ I\JjJ V∂Pmqr kPg ßbPu ßh~J yP~PZÇ @~jJPur \jq F kOKgmLr ßk´onJumJxJ mMK^ IjMTNPu KZPuJ jJÇ fJA \LKmf @~jJPur @Táu TJjúJ ßTC ÊPjKjÇ ÊPjKj kOKgmLr ßTJj ßhv, \JKf, ßVJKÔ KTÄmJ oJjmJKiTJPrr ßlKrS~JuJrJÇ FToMPbJ Ijú, FTaá @vs~, FT KYuPf nJunJxJr ¸vt KTZáA kJ~Kj ßx ! fJA y~PfJ IxyJ~ pπjJhê @~jJPur hM”U TˆèPuJ nJVJnJKV TPr KjPf KmvJu xJVr fJr ßjJjJ\Pu \LmPjr fPr @vs~ KhP~PZ mJmJ-oJ'r @hPrr @~jJuPTÇ xJVr y~PfJ ßnPmPZ, @oJr mMPT ßfJ KmvJufJr ßvw ßjA, VnLPr uMKTP~ @PZ ryxqo~ KmvJu xŒPhr rJPv rJKv \oJa FT IhOvq Ifu kJyJz! FPfJ KmvJufJ ßp mMPTr, FPfJ ChJrfJ ßp jLPur ßxA xJVr fJr ßjJjJ \Pu kro oofJ~ @vs~ KhPuJ @~jJuPT! kOKgmLr ßTJj KyPxm TwJ PvUJr @PVA ßmKyPxm mqgJr hê xJVPr nJKxP~ KhPuJ kOKgmLr xm Âh~mJjPhrÇ \LKmf @~jJPur \jq kOKgmLr ßTC jJ TJÅhPuS k´JeyLj @~jJPur \jq ßTÅPhPZ ßVJaJ kOKgmLÇ KxKr~Jr @~jJu Kj\ ßhPvr IvJK∂ ßgPT oMKÜ ßkPf FTaá vJK∂, ˝K˜ @r nJumJxJ nrJ @vsP~r \jq mJmJr yJf iPr \jìnNKo ßZPz KZPuJÇ oJ-mJmJr mMPT ßp VOPy kro k´vJK∂Pf ßWJoJPfJ ßZJ¢ @~jJu ßx VOy ZJzPf fJr @hMPr ÂhP~ ßToj ßuPVKZPuJ \JKjjJ, fPm fJr ßUuJr láamu, Kk´~ ßhJujJ, käJKˆPTr KmoJj, ßruVJKzèPuJ ßlPu ßpPf ßp fJr UMm mqgJ ßuPVKZPuJ ßxaJ Kj”xPªPy IjMoJj TrJ pJ~Ç FTKa ZKmPf ßhUJ ßVPZ láaláPa @~jJu mJmJr xJPg láamu ßUuPZÇ mz @hMPr oJUJ yJKxKa pJr ßx @~jJu FUj fJr ßUuJr xJgL ß˚yo~ mJmJr TJPZ ÊiMA TPÓr ˛OKfÇ @~jJuPT fJr \jìnNKo @vs~ ßh~Kj! fJA @vsP~r ßTJj kg jJ ßkP~ ßTJj hNPrr ßhPv ZáPa ßpPf ßYP~PZÇ @~jJu KkfJr yJf iPr ßx kg UMÅP\ ßkP~KZPuJ xJVPrr oJP^Ç KT∂á ßTC \JjPfJ jJ @~jJPur F pJ©J IjP∂r kPg ßp ßvw pJ©J yP~ pJPm! @~jJPur \jq ßVJaJ kOKgmL ßTÅPhPZÇ @~jJPur IxyJ~ oOfáq kOKgmLr fJm“

Friday 18 September 2015

Friday 18 September 2015

kNmt u¥Pjr KfjKa UMPjr WajJ~ ßVJaJ TKoCKjKa yfmJTÇ mJXJuL kJzJ~ Foj WajJ IJr WPaKjÇ IfLPf IPjT UMj yP~PZÇ KT∂á FToJPx Foj jJrTL~ yfqJTJ¥ IJr y~KjÇ k´KfKa UMPjr WajJ~ yfqJTJrLrJ ßV´lfJr yP~PZÇ yfqJTJP¥r ßoJKan xŒPTt xKbT fgq IJorJ FUjS \JjPf kJKrKjÇ fPm ßp ßTJj xoxqJA ßyJT jJ ßTj oJjMw oJjMwPT UMj TrPf kJPrjJÇ mqKÜr xJPg ßTJj KmPrJi yPu xJKuv mJ IJAPjr IJv´~ KjP~ ßx KmPrJi ßoaJPf yPmÇ

TJCPT yfqJ TrJ FTKa \Weqfo IkrJiÇ KjrkrJi ßTJj ßuJTPT yfqJ TrJ ßVJaJ oJjm\JKfPT yfqJ TrJr vJKouÇ ßTC IkrJi TrPu IJAPjr IJv´~ KjPf yPmÇ UMj TPr xoxqJr xoJiJj TrJ pJPmjJÇ FaJ FTaJ KjTíÓfo kJkÇ F kJPkr \jq hMKj~J S IJPUrJPf vJK˜ ßkPf yPmÇ iotL~ KTfJPm CPuäU IJPZ ßp, yfqJTJrLPhr \JyJjúJPor IJèPj kMzJPjJ yPmÇ ßhJ\PU yfqJTJrLPT mJr mJr yfqJ TPr vJK˜ ßh~J yPmÇ ßTJj oJjMwPT yfqJ TrJ TKmrJ èjJy IgtJf xmPYP~ mz kJkÇ F kJk pJrJ TrPm fJPhr hMKj~J S IJPUrJPf TKbT hNPntJV ßkJyJPf yPmÇ mOPaj IJAPjr ßhvÇ FPhPv UMj TPr ßTC PryJA kJPmjJÇ IJorJ YJA UMjLPhr \jq IJPrJ TPbJr IJAj k´e~j TrJ PyJTÇ fJPhr pJmöLmj TJrJh¥ k´hJj TrJ PyJTÇ

mJÄuJPhPv CVsk∫J C™JPjr PkZPj u¥j ksmJxL K\yJKhrJ TJ\ TrPZ: PvU yKxjJ ● Chairman : Monchab Ali JP ● Editor : K M Abu Taher Choudhury ● Assistant Editor : Akbar Hussain ● Proof Reader : Abdul Hannan ● Birmingham Correspondent : Ziaur Rahman Zia ● Bangladesh Correspondent : Kamal Tayeb ● Dhaka Correspondent : Anisur Rahman ● Special Correspondent : Mahboob Ali Khansur London Bangla News Montefiore Centre,Hanbury Street, London E1 5HZ Published by: Khobor Publication Limited Tel: 020 7247 3006 Email: info@londonbangla.com Web: londonbangla.com

u¥j mJÄuJ FTKa TKoCKjKar oMUk©Ç Èu¥j mJÄuJ' mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT AP•lJT, AjKTuJm, xÄV´Jo, pMVJ∂r, k´go @PuJ, oJjm \Koj, ‰hKjT IJoJr ßhv, ‰hKjT j~J KhV∂, ßcAuL ÓJr, xJ¬JKyT 2000, kNKetoJ, pJ~pJ~Khj, KmKmKx IjuJAj, ÛJA KjC\, r~aJxt xy CPuäUPpJVq TJV\ S KmKnjú KjC\ FP\K¿r xÄmJh KlYJr S TuJPor xyPpJKVfJ ßj~Jr \jq @orJ fJPhr k´Kf @∂KrTnJPm TífùÇ

ßhKo'r oJjKmTfJ; ßk©J'r k´KfKyÄxJ ßhPvr rJÓs k´iJjPhr ÂhP~r \JjJuJ, hPrJ\Jr TkJaèPuJ UMPu ßhS~Jr kJvJkJKv fJPhr ßhPvr xLoJ∂èPuJPTS UMPu KhPf CÆM≠ TPrPZÇ pJrJ FPfJKhj @vsP~r xºJPj xJVPr mMTPT ßmPZ KjP~KZPuJ fJrJ FUj rKXj kOKgmLr @PuJ-mJfJPx ßmÅPY gJTJr ˝kú ßhUPZÇ

ßhUuJo ÈhqJ xJj' Fr KvPrJjJo- È\Lmj FmÄ oOfáq!' ßcAuL Korr KvPrJjJo TPrKZPuJ ÈIxyjL~'Ç

oJjKmTfJr F hPrJ\J UMPu KhPf @~jJuPT k´gPo \Lmj KhPf yP~PZ Foj k´vú xJoPj @xPuS ßZJ¢ @~jJu ßp xKfqA nJumJxJr k´fLT ßxaJ k´fL~oJj yPuJ FTKa ZKm k´TJPvr krÇ ßp ZKm TgJ mPuPZ ßVJaJ kOKgmLr ßmhjJ FmÄ oJjKmTfJrÇ @~jJu \LmPjr ßvw vJK∂r @vs~ xJVPrr ßjJjJ \Pu KjPf YJ~KjÇ KT∂á ßTC pUj @vs~ ßh~Kj fUj mJmJ-oJ S Kk´~ ßZJ¢ nJAKar xJPg xJVPr ßvw @vs~ UMÅP\PZÇ Kjk, oJ~Jo~ láPur kJÅkKz xo @~jJuPT mMPT ßj~Kj xJVrÇ @~jJuPT kOKgmLr mMPT KlKrP~ KhP~ UMPu KhPuJ nJumJxJr hr\J-\JjJuJÇ

k´KfKa kK©TJr KvPrJjJo FmÄ ßˆJKrèPuJ ßpj KZPuJ FTKa KvÊr hM”xy oOfáqPT KWPr ßTJKa oJjMPwr IoJjKmT pπeJhê \LmPjr V· VJgJÇ ßYJU ßpPf ßjPoKZPuJ IP^Jr iJrJ~ Iv´ΔÇ @~jJu YPu ßVPZ jJ ßlrJr ßhPvÇ @~jJPur TÀj oOfáqPf yJyJTJr TPrPZ ßVJaJ hMKj~J @r ßxA xfq fgq aáTá FTKa ZKm KhP~ hMKj~Jr TJPZ fáPu iPrPZj lPaJ xJÄmJKhT KjuMlJr ßhKo'rÇ

@~jJuPT ßTC \JjPfJ jJ FmÄ fJPT \JjJr ßTJj xMPpJVS KZPuJ jJÇ KT∂á \Lm∂ @~jJu ßgPT xJVr fLPr kPz gJTJ k´JeyLj @~jJu ßp kOKgmLr k´KfKa oJjm x•ôJr ÂhP~r VyLj ßgPT xmaáTá ß˚yJvLÔ ßkP~ Ior yP~ CbPuJ fáKTt @PuJTKY©L jLuMlJr ßhKo'r TqJPorJ~Ç jLuMlJr ßhKor FTKa ZKm KhP~A oJjmfJr hPrJ\J~ @WJf KhPuj k´Y¥ ß\JPrÇ ßhKor ßxA ZKmr oPcu xTPur nJumJxJr @~jJuÇ jLuMlJr ßnPmKZPuj k´JeyLj F ßhyKaPf ßfJ k´Je KhPf kJrPmJ jJ fPm kOKgmLPT \JKjP~ ßhA oJjmfJ xJVPrr @PZ fJA ßZJ¢ k´JeKaPT VyLPj V´ye jJ TPr kOKgmLr mMPT ßbPu KhP~PZÇ jLuMlJr ßhKoA Kj”xPªPy UNPu KhPuj oJjmfJr hM~JrÇ fJr TqJPorJr FTKa KTîT \~ TPr KjPuJ ßVJaJ kOKgmLr À≠ TkJaÇ ßhKorJ @PZ mPuA FUPjJ xJÄmJKhTfJ ßkvJPT ßYJU-TJj mº TPr muJ pJ~ oyJj ßkvJÇ Foj IjMxºJjL Âh~A UMÅP\ ßkPuJ ßxA ZKm; ßxA TJKyjL ßp ZKm S TJKyjLPf xfq láÅPa CPb ImKuuJ~Ç jLuMlJr ßhKo'r Âh~ ¸vLt ßxA ZKm ßhPUA fJm“ hMKj~J mPuPZ @r j~ FmJr FTaJ KTZá TrJ YJAÇ FmJr KjP\r IjMnNKfr TgJ~ @xKZÇ @~jJPur ZKmaJ k´go ßhPUKZ u¥Pjr ÈPoPasJ' xÄmJhkP©Ç pJr kMPrJ k´gokJfJ \MPz FTKa KmvJu ZKm FmÄ ßyKcÄ KZPuJ ÈACPrJk ßTJc ja ßxAn KyoÇ' rÜ ßpj fUj yLo yS~Jr CkâoÇ mMPTr oJP^ I\JjJ TPÔ yJyJTJr TPr CPbÇ KT ßhUKZ FaJ! ßZJa KvÊKaPT FT\j C≠Jr ToLt kro oooJ~ fáPu KjP~ @xPZ KT∂á fJr ßhPy k´Je PjAÇ Âh~aJ fUj yJyJTJr TPr CPbKZPuJÇ ßTJj ßx mJmJ-oJr x∂Jj KjJk F KvÊKa? ßnuJ uJu vJat Fr xJPg jLu rPXr yJl kqJ≤Ç xJPg ßTC ßjAÇ KjuMlJr ßhKor ZKm TgJ mPu KhP~PZÇ nNoiqxJVr kJKz KhPf KVP~ mJmJ-oJr xñL yP~KZPuJ @~jJu jJPor KvÊKa, KT∂á xJVr xm KTZá ßvw TPr KhP~PZÇ @~jJPur oJ, ßZJa nJA xy fJPT ore xJVPr kJKz KhPf yP~PZ ßmÅPY @PZj @~jJPur mJmJÇ ßoPasJPf KvÊ @~jJPur ZKm S ߈JKr kPz oJjm oJP^ k´Y¥ ^z ÊÀ yP~ ßVPZÇ @oJr KjP\r Z~ x¬J mP~xL ßoP~ fJAmJr TJPZ mJr mJr ZáPa KVP~KZ fUjÇ ÊiM FTKa TÔ nLwonJPm fJKzf TPrPZ, @oJr ßZJ¢ ßoP~Kar TgJ muJr m~x y~Kj KT∂á pUj FTaá TJÅPh fUj TÔaJ mMPTr VyLPj ßpj KVP~ @WJf TPrÇ @r @~jJu jJPor láaláPa ßVJuJkxo KvÊKar uJv xJVrfLPr kPz @PZ! @~jJuPT KjP~ @PrJ xÄmJh \JjPf u¥Pjr ÈhqJ AK¥PkP¥≤' Fr IjuJAPj k´Pmv TruJoÇ AK¥PkP¥≤ Fr KvPrJjJo KZPuJ oJ© hMKa vP»- ÈxJomKc\ YJAflÇ' Frkr

vf TPÔr oJP^S fUj vJ∂jJ KZPuJ ZKmKa ßp ZKm KhP~ KjuMlJr ßVJaJ kOKgmLr ßYJU UMPu KhP~PZjÇ UMPu KhP~PZj oJjmfJr À≠ hPrJ\JÇ TífùfJ \JjJuJo Âh~ ßgPT KjuMlJr ßhKoPTÇ xJKmt~J xLoJ∂ yP~ FThu vrjJgLt yJPñrLPf k´PmPvr ßYÔJ YJuJKòu KT∂á KmvJu xÄUqT kMKuv ßmˆKjr TJrPe vrjJgLtrJ ßTJjnJPmA k´Pmv TrPf kJrKZPuJ jJÇ fJrkrS vrjJgLtPhr FTKa hu kMKuvL ßmÓjL ßkKrP~ yJPñrLPf k´PmPvr ßYÔJ TPrÇ xLoJP∂r ßxA kMKuvL ßmˆjL FmÄ vrjJgLtPhr oJ^UJPj hJK~fô kJuj TrKZPuj ÈPk©J uJx\ ßuJT' jJPor FT jJrL xJÄmJKhTÇ ßk©J FTKa IjuJAPj ßaKuKnvPj TJ\ TPrjÇ vrjJgLtPhr huKa pUj ybJ“ TPr kMKuv ßmˆjL ßkKrP~ xJoPjr KhPT FKVP~ pJKòu fUj ybJ“ TPr xJÄmJKhT ßk©J FT mqKÜ uqJÄ oJPrjÇ pJPT uqJÄ oJPrj fJr xJPg ßZJa FTKa KvÊS KZPuJÇ @TK˛T uqJÄ ßUP~ dJu xJouJPf jJ ßkPr KvÊ x∂Jjxy vrjJgLt G mqKÜ xP\JPr oJKbPf @YPz kPzjÇ KT∂á \Lmj rãJr xÄV´JPo rf ßuJTKa x∂Jjxy oJKb ßgPT CPb pUj ßlr xJoPjr KhPT FèPf gJPTj fUj xJÄmJKhT ßk©J FmJr vrjJgLt G ßZJa KvÊKaPT uJKg ßoPr oJKbPf ßlPu ßhj! oMÉPftr oPiq G WajJr KnKcS KY© ZKzP~ kPz xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPoÇ YJrKhPT KjªJr ^z CPbÇ KnKcSPf ßhUJ ßVPZ ßk©J jJPor G jJrL xJÄmJKhT ßp uqJÄ S uJKg ßoPrPZj ßxKa KZPuJ fJr PâJi ßgPT FoKj oPj yP~PZÇ ßk©J'r F @Yre ÊiM fJr ßkvJhJKrfôPTA TuKïf TPrKj fJr Yro S IoJjKmT @YrPe ßVJaJ kOKgmLPf KjªJr ^z CPbÇ Pk©Jr xyToLt xJÄmJKhTrJ pUj pM≠ Km±”˜ ßhvèPuJr xyJ~-x÷uyLj vrjJgLtPhr oJjKmT KmkptP~r TJKyjLèPuJ fáPu irPZj, fUj ßk©J ßZJ¢ KvÊKaPT uJKg ßoPr ßlPu KhP~ hMKj~JPT ßhKUP~ KhPuj oJjKmTfJ fJr TJPZ oMUq j~, ßTJj \JKf ßVJKÔr k´Kf k´KyÄxJ~ m≠ Âh~ TfaJ KjÔár yPf kJPr ßxaJA fUj fJr YKrP© láPa SPbÇ ßk©J FA WajJ~ YJTárL yJKrP~PZjÇ fJr KmÀP≠ oJouJS yP~PZÇ WajJ k´oJKef yPu fJr xJ\JS yPf kJPrÇ jLuMlJr ßhKo'r S ßk©Jr oPiq kJgtTq ßhUuJo FT\j oJjmfJr \P~ KmuLj @r FT\j k´KfKyÄxJr @èPj kMPz FT \u∂ IñJr!

u¥j ” 16 jPn’r 2015 PuUT ” xJÄmJKhT S TuJKoˆ

dJTJ xÄmJhhJfJ : iotL~ PoRumJh S CVsmJPhr KmÀP≠ uzJAP~ KmsKav ksiJjoπL PcKnc TqJPorjPT @PrJ P\JrhJr khPãk PjS~Jr @øJj \JKjP~PZj mJÄuJPhPvr ksiJjoπL PvU yJKxjJÇ KfKj mPuj, KmsKav K\yJKhrJ mJÄuJPhPv CVsk∫J C™JPjr PjkPgq TJ\ TrPZÇ dJTJr KjrJk•J S PVJP~ªJ KmPvwùPhr mrJf KhP~ PvU yJKxjJ mPuj, AxuJok∫L CVsmJPhr C™JPj KmsPaPjr mJXJKu ksmJxLrJ mJÄuJPhPv Aºj P\JVJPòÇ jfMj ks\Pjìr iotksJe fÀePhr hLãJ KhPò, pJrJ @AKxPxr ksKf xomqgLÇ KmsPaPjr mJXJKu xŒ´hJ~ PgPT @xJ xhxq xÄVsPy KjP~JK\f mqKÜ S \Kñ IgtJ~Pjr TJrPe ˙JjL~ PuJT\jPT @∂\tJKfT K\yJPh IÄv KjPf CxPT KhPòÇ KmPvwù muPZj, Fr lPu xJuJKl (xMKjú) @PªJuPj \Kzf mJÄuJPhKvPhr xÄUqJS mJzPZÇ PvU yJKxjJ KmsPaPjr QhKjT VJKct~JjPT mPuj, ÈKmsKav xrTJPrr KjP\r nNKoPf @PrJ khPãk KjPf yPmÇ kNmt u¥Pj \JoJ~JPfr vKÜvJuL ksnJm rP~PZÇ FaJ xfqÇ fJrJ Igt xÄVsy TrPZ, PxA Igt PhPv kJbJPòÇ' Vf oJPx mJÄuJPhKv mÄPvJØNf KmsKav jJVKrT PfRKyhMr ryoJjPT PVs¬Jr TPr kMKuvÇ fJÅr KmÀP≠ hM\j mäVJrPT yfqJr IKnPpJV rP~PZÇ

oMxKuo KTPvJrPT PVslfJPr pMÜrJPÓs ßfJukJz @∂\tJKfT PcÛ : oJKTtj pMÜrJPÓsr PaéJPx 14 mZr m~xL FT oMxKuo KTPvJrPT ÛMPu PksP\P≤vPjr \jq @jJ WKzPT PmJoJ xhív mPu kMKuv PVslfJr TPrÇ krmftLPf F IKnPpJV nMu ksoJKef yPu fJr KmÀP≠ YJ\tKva mJKfu TrJ y~Ç FrkrA @yPoh PoJyJÿh jJPo SA KTPvJrPT PyJ~JAa yJCP\ @oπe \JKjP~PZj PksKxPc≤ mJrJT SmJoJÇ Umr KmKmKxrÇ UmPr muJ y~, @yPoh PoJyJPÿh FTKa WKz QfKr TPr ÛMPu @jPu KvãTrJ PxKa PhPU PmJoJ mPu xPªy TPrjÇ FT aMAaJrmJftJ~ SmJoJ @yPoPhr WKzKaPT ÈhJÀe' KyPxPm CPuäU TPr mPuj, fJr oPfJ @PrJ PmKv KvÊKTPvJrPhr KmùJPjr ksKf @VsyL yP~ SbJ CKYfÇkJvJkJKv KfKj @yPoh PoJyJÿhPT @aT TrJr WajJr xoJPuJYjJS TPrjÇ PaéJx xo~ PxJomJr xTJPu KjP\r mJjJPjJ KcK\aJu WKz Kjp ÛMPu CkK˙f y~ @yPoh PoJyJPÿhÇ fPm fJr KvãTrJ G pπKa PhUJr kr CKÆVú yP~ kPz FmÄ PxKaPT 1Ka PmJoJ oPj TPr kMKuPv Umr Ph~Ç Fr KTZMãe kr K\ùJxJmJPhr \jq yJPf yJfTzJ kKrP~ kMKuv fJPT ÛMu PgPT KjP~ pJ~Ç pMÜrJPÓs oMxKuo IKiTJr KjP~ TJ\ TPr Foj FTKa xÄVbj muPZ, @yPoh PoJyJÿh oMxKuo ymJr TJrPeA fJr xJPg Foj @Yre TrJ yP~PZÇ krmftLPf fJPT PZPz Ph~J yPuS fJr PVs¬JPrr TzJ xoJPuJYjJ YuPZ FmÄ IPjPTA fJr ksKf xogtj \JjJPòjÇ FrA oPiq fJPT PyJ~JAa yJCP\ @oπe \JKjP~PZj PksKxPc≤ mJrJT SmJoJÇ "@Ko FT KvãTPT PhUJPjJr \jq @oJr WKzKa KjP~ ÛMPu KVP~KZuJoÇ KT∂á kPr kMKuv @Px FmÄ @oJPT PVs¬Jr TPrÇ SrJ @oJPT mPuKZu Pp, @Ko jJKT FTKa jTu PmJoJ mJjJPjJr IkrJi TPrKZÇ" FT xÄmJh xPÿuPj mPuj @yPoh PoJyJPÿhÇ @yPoPhr mJmJ PoJyJPÿh FuyJxJj FPxPZj xMhJj PgPTÇ KfKj IKnPpJV TPrj, jJPor TJrPeA fJr PZPuPT PVs¬Jr TrJ yP~PZÇ fPm fJr FA IKnPpJV I˝LTJr TPrPZ kMKuvÇ WajJr kr xJoJK\T PpJVJPpJV oJiqPo yqJx aqJPVr oJiqPo ȈJ¥CAg @yPoh KuPU' jJxJr KmùJjLxy IPjPTA @yPoPhr ksKf xogtj \JKjP~PZj FmÄ ÛMu Tftíkã S kMKuPvr nNKoTJ KjP~ ksvú fMPuPZjÇ ksxñf, PksKxPc≤ SmJoJ ZJzJS PlxmMPTr ksKfÔJfJ oJTt \MTJrmJVtS @yPohPT PlxmMT xhr h¬Pr @oπe \JKjP~PZjÇ

ÈVc PxAn hqJ TMAj' VJAPuj jJ P\PrKo TrKmj

PumJr kJKars jfMj KucJr KyxJPm hJK~fô Pj~Jr kr KmPrJiL huL~ PjfJ KyPxPm ksgo rJÓsL~ IjMÔJPj KVP~A KmfPTrs \jì KhPuj P\PrKo TrKmjÇ KÆfL~ KmvõpMP≠r 75 mZr kNKft CkuPã Px≤ kux TqJgcsPu míKav PpJ≠JPhr ˛re xnJ~ ÈVc PxAn hqJ TMAj' jJ PVP~ KjrPm hJÅKzP~ gJPTj 66 mZr m~xL T¢r mJo @hPvt KmvõJxL PumJr kJKars jfMj KucJr P\PrKo TmKrjÇ pKhS krmftLPf hPur FT\j FoKk hJmL TPrPZj, fJPhr KucJr mrÄ KÆfL~ KmvõpMP≠r QxKjTPhr ksKf vs≠J \JjJPfA KjrPm hJÅKzP~ KZPujÇ IjMÔJPj P\PrKo TrKmPjr xPñ jmKjmtJKYf PckMKa KucJr ao S~Jaxj CkK˙f KZPujÇ IjMÔJPj P\PrKo TrKmPjr xqMa FmÄ asJC\JPrr oPiq oqJKYÄ KZPuJ jJ, FojKT fJÅr vJPars PmJfJoS KbT oPfJ uJVJPjJ KZPuJ jJ mPu CPuäU TPrPZj xoJPuJYTrJÇ FTA IjMÔJPj ksiJjoπL PcKnc TqJorj FmÄ rP~u kKrmJPrr xhxqxy AÄuqJP¥r vLwt ˙JjL~ mqKÜ FmÄ KmPhvL IKfKgrJS CkK˙f KZPujÇ F IjMÔJPjA ksgomJPrr oPfJ KmPrJiL huL~ PjfJr xPñ ksiJjoπLr ˝JãJ“ y~Ç P\PrKo TrKmPjr kJPvA hJÅzJPjJ KZPuj KcPl¿ PxPâaJrL oJAPTu lPuj FmÄ F~Jr YLl oJvtJu xqJr FP¥sJ kJuPlJctÇ fJrJ oMU UMPu \JfL~ xñLf VJAPur oMU jPzKj 66 mZr m~xL T¢r mJokK∫ PumJr KucJPrrÇ Frkr P\PrKo TrKmj KjP\PT vJK∂mJKh hJmL TPr Prc kKk lMu kzPfS IkrJVfJ ksTJv TPrjÇ KrPo’JKrÄ xJjPcPf KfKj Prc kKk kzPmj jJ mPu huL~ FT FoKkr xPñ KmfTt y~ mPuS \JjJ PVPZÇ KÆfL~ KmvõpMP≠r QxKjTPhr vs≠J \JjJPuS TrKmj KjP\ nKmwqPf xm KoKuaJKr FqJTvPjr KmkPã Im˙Jj KjPmj mPu \JjJjÇ fJÅr oJ FT\j F~Jr PrAc S~JPctj FmÄ mJmJ PyJo VJct KZPuj mPuS fJr mÜPmq CPuäU TPrj TrKmjÇ CPuäUq A\KuÄaj jPgrs FoKk P\PrKo TrKmj rJeL KÆfL~ FKu\JPmgPT xKrP~ PhPv PksKxPcK¿ KxPˆo KjP~ @xJr \jq TqJPŒAj TPrPZj mPu \JjJ PVPZÇ

u¥Pj KmKmFoKcF xJKyKfqT, TKm, xoJ\PxmL, TJCK¿ur, rJ\jLKfKmh S mqmxJ~L ksKfKjKihPur Pjfímíª xy xoJP\r KmKnjú ˜Prr PjfJ-TotLPhr mqJkT xoJVo WPaÇ FPxJKxP~vPjr xJiJre xŒJhT @uJCr ryoJj UJj vJKyPjr ksJem∂ Ck˙JkjJ~ FPf ÊPnòJ mÜmq rJUPf KVP~ u¥j aJS~Jr yqJoPuaPxr Po~r \j KmVx mPuj, FPfJ mz FTKa xÄVbPer kã PgPT kJKTtÄ FmÄ cskAj Fr \Pjq Pp hJmL TrJ yP~PZ, @Ko oPj TKrjJ FaJ PTJj xoxqJ, mrÄ fJ pgJpgnJPm PhUnJPur \jq Po~r fJfãKeTnJPm asqJKlKTÄ TKoKar hJK~Pfô gJTJ TJCK¿r @~JxPT IjMPrJi TPrjÇ Po~r FA xÄVbPer @PrJ xJluq TJojJ TPrjÇ Fr @PV ÊPnòJ mÜmq rJUPf KVP~ FjKaKnr mqm˙J kKrYJuT xJmKrjJ PyJPxAj mPuj, @kjJPhr ACKjKa ksoJe TPr @\PTr FA xMªr IjMÔJPjr @P~J\jÇ KfKj mPuj, PpPTJj xJlPuqr PkZPj FTfJm≠ yP~ gJTJ FTaJ mz oJiqo KyPxPm TJ\ TPrÇ KmPvw ÊPnòJ ùJkj TrPf KVP~ PmfJr mJÄuJr KxAS jJK\o PYRiMrL FA xÄVbPjr KmKnjú iJrJmJKyTfJ FmÄ xÄVbj KyPxPm FTKa käqJalPot hJÅKzP~ TJ\ TrJr jJjJj Kakx xy PoAjÓsLPor xJPg @PrJ KTnJPm nMKoTJ rJUJ x÷m- PxA xm KhT KjPhtvjJ kshJj TPrjÇ ˝JVf mÜPmq KmKmFoKcFr KxAS xJPhT @yPoh mPuj, KmKmFoKcF VfJjMVKfT PTJj FPxJKxP~vj j~, mrÄ FA xÄVbj u¥Pjr 8,000 csJAnJrPhr FPxJKxP~vjÇ xJPhT mPuj, u¥Pj 92,000 KoKjTqJm csJAnJr Torsf, fJroPiq FT fífL~JÄv mJÄuJPhvLÇ KfKj xTu mJÄuJPhvL nJAPhr FA FPxJKxP~vPjr ZJ~JfPu FTK©f yS~Jr ChJ• @ymJj \JKjP~ mPuj, @kjJrJ pKh FTK©f yj, fJyPu FA u¥j vyPr @orJ 86.000 csJAnJr FTK©f yP~ u¥Pjr ãofJr nJVJnJKV ÓqJ¥ TrPf kJrPmJ, KaFlFu Fr xJPg @oJPhr hJmL hJS~J KjP~ Ku~JP\J S hrTwJTKw TrPf kJrPmJÇ ÊiM fJA j~, mäqJT TqJm csJAnJrPhr y~rJKjrS xMrJyJ~ khPãk KjPf kJrPmJÇ FPxJKxP~vPjr PY~Jr PoJyJÿh oJKuT mPuj, csJAnJr nJAP~rJ @oPhr KmKòjú nJPm PgPT mäqJT TqJm csJAnJrPhr yJPf KjVíyL• S ãKfVs˙ yPmJ- @xMj @orJ xTPu KoPu FT yA, PhUPmj IxJiq PT @orJ xJij TrPf kJrPmJÇ IjMÔJPjr ÊÀPf kKm© jJf-F-rJxNu(xJ”) PgPT PfuJS~Jf TPrj TôJrL @»Mu xJuJoÇ IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq ÊPnòJ mÜmq rJPUj @Kmh PyJPxj IkM, oMKym PYRiMrL, @mMu TJuJo, @fJCr ryoJj @fJ, TJCK¿ur @P~vJ PYRiMrL, TJCK¿ur @~Jx Ko~J, xJPmT TJCK¿ur @»Ju CuäJy, FTJC≤qJ≤ oJymMm PoJPvth, TjPnjJr TJSxJr @yoh mJmuM, TMAT TJnJPrr KcPrÖr oJTt PYˆJr, u¥j mJÄuJ KaKn-r Ko\JjMr ryoJj, TJCK¿ur xJKmjJ PyJPxj xy @PrJ

1o kJfJr kr

IPjPTÇ CPuäUq KmKmFoKcFr ksKfÔJmJKwtTL CkuPã csJAnJrPhr \jq 10 kJCP¥r KmKjoP~ Kfj mZPrr \jq xhxq yS~Jr xMPpJPV mqJkT xÄUqT xhxqnMÜ yPf PhUJ pJ~Ç IjMÔJj CkuPã FT oPjJù xJÄÛíKfT IjMÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç mJCu vyLh, vfJ»L rJ~, xMoj vrLl xy KmPuf S ACPrJPkr UqJf jJoJ Kv·Lmíª xñLfS jífq kKrPmvj TPrjÇ IjMÔJj PvPw xmJAPT KcjJPr @kqJ~j TrJ y~Ç xoVs IjMÔJjKar ¸¿r KyPxPm TJ\ TPrPZj KkKxS PTîAo S TMAT TJnJr AjxqMPr¿ PTJŒJKj KuKoPacÇ IjMÔJPjr KoKc~J kJatjJr KZPuJ u¥j mJÄuJ, FjKaKn, YqJPju Fx, PmfJr mJÄuJ 1503 F FoÇ

TKoCKjKaPf CPÆV! Im˙J~ @aT TPrÇ mOy¸KfmJr xTJPu ßaox oqJK\Kˆs ßTJa KTÄ¿ ßrJPz mxmJxTJrL @vlJT ßYRiMrLPT IKnpMÜ TPr P\Pu ßk´rPjr KjPhvt Ph~Ç \JjJpJ~ PxJomJr KmPTu 6:20 KoKjPar KhPT \JTJKr~J AxuJPor IKlPx @vrJl ßYRiMrL @PxjÇ IKlx ÀPo dMPT FT kptJP~ ZMKrTJWJf TrPu KfKj KjP\PT rãJ TrPf PYÓJ TPrjÇ Fxo~ hM\Pjr oPiq yJfJyJKfr WajJ WPaÇ FT kptJ~ \JTJKr~J oJKaPf uMKaP~ kPzj FmÄ yJoJèKz KhP~ kJPvr IKlx TPã KVP~ KjP\PT rãJr ßvw ßYÓJ TPrjÇ kJPvr ÀPor PuJT\j fJPT yJxkJfJPu Pj~Jr kPg KfKj xºJ PkRPj 7 aJ~ oJrJ pJjÇ kPr kMKuv IKnpMÜ mqKÜPT ßV´lfJr TPrÇ Kjyf \JTJKr~J ˘L S 3 PoP~ x∂Jj PrPU PVPZjÇ FKjP~ Vf FToJPx 3\j mJÄuJPhvL Aˆ u¥j FuJTJ~ yfqJ TJP¥r KvTJr yPujÇ Fr @PV Vf ßxP¡’r ˙JjL~ cJPTa ˆsLPar FTKa lîqJa ßgPT 36 mZr m~xL FT mqKÜr orPhy C≠Jr TPr kMKuvÇ KjyPfr jJo ÀÉu @yPohÇ F yfqJTJP¥r xPñ xÄKväÓ xPªPy KjyPfr ßZJa nJA \Éu @yohPT PV´lfJr TrJ yP~PZÇ F oJouJ~ \Éu @yohPT IKnpMÜ TPr PTJPat KmYJr YuPZÇ FTAnJPm Vf 23 ßv @Vˆ xºqJ~ ÈßmJ'Pf WPa ZáKrTJWJPfr WajJÇ F WajJ~ 80 mZPrr mO≠ \Kor @uL KjyPfr kJvJkJKv ZáKrTJyf yj @PrJ 3 KvÊÇ yJouJTJrL Kjyf mOP≠r ßZPu xMuMT @yoh KjP\S ZáKrTJyf KZPujÇ kPr fJPT ßV´lfJr FmÄ KkfJ yfqJr hJP~ IKnpMÜ TPr kMKuvÇ FKhPT aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur láu xnJ~ ¸LTJr IJ»Mu oMKTf YájM FoKmA \JTJKr~J AxuJPor xÿJPj 1 KoKja jLrmfJ kJuPjr k´˜Jm TrPu xmJA fJ kJuj TPrjÇ WjWj yfqJTJP¥r WajJ~ mJXJuL kJzJ~ @fÄT KmrJ\ TrPZÇ Kjyf S IKnpMÜ xTPuA mJXJuL yS~J~ TKoCKjKar oPiq CPÆPVr xOKÓ yP~PZÇ TKoCKjKaPf KjP\Phr oPiq yJjJyJjL mº TrPf xoJK\TnJPm CPhqJV ßj~J k´P~J\j mPu oPj IKnù oyuÇ FPf TKoCKjKa xÄVbj, oxK\hèPuJ èÀfôkMet nëKoTJ rJUPf kJPrÇ WjWj yfqJTJP¥r KkZPj IPjTaJ xoJK\T Imã~, kJKrkJKrT S xoJK\TnJPm IvJK∂ FmÄ ‰mÌoPT hJ~L TPrPZj IPjPTÇ Fxm mPº @PrJ xPYfj yS~Jr @ymJj \JKjP~PZj KmKvÓ\jÇ

hMA Pj©LA Bh TrPZj FUj u¥j Im˙Jj TrPZjÇ KmPvw xNP© \JjJ ßVPZ, hPur xJÄVJbKjT TJbJPoJ hO| TrPf u¥j ßgPTA mz irPjr Kx≠J∂ ßj~J yPmÇ 1 IPÖJmr u¥j xlr ßvPw fJr ßhPv ßlrJr TgJ rP~PZÇ FKhPT k´iJjoπL ßvU yJKxjJS kKrmJPrr xhxqPhr xJPg Bh TrPf FmÄ \JKfxÄPWr xJiJre kKrwPhr 70fo IKiPmvPj ßpJV KhPf 23 ßxP¡Ír KjCA~Tt pJPóZjÇ pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr h¬r xŒJhT vJy vJoLo \JKjP~PZj , k´iJjoπL pMÜrJÓs ßgPT ßhPv ßlrJr kPg 1 IPÖJmr u¥j Im˙Jj TPr 2 IPÖJmr ßhPvr CP¨Pvq rS~JjJ ßhPmjÇ Fxo~ KfKj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr ßjfímOPªr xJPg KmKnjú Kmw~ KjP~ IPuJYjJ TrPmjÇ mMimJr pMÜrJP\qr ˙JjL~ xo~ xTJu 7aJ~ pUj KyPgsJ KmoJjmªPr PkRÅZJj UJPuhJ K\~J fUj PxUJPj @PV PgPTA IPkãJrf KZPuj UJPuhJ K\~Jr P\Ôq x∂Jj FmÄ KmFjKkr KxKj~r nJAx PY~JroqJj fJPrT ryoJjÇ F xo~ fJPrT ryoJPjr xJPg CkK˙f KZPuj u¥Pj mxmJxrf KmFjKkr PjfJ-TotLrJÇ APoPVsvj kJr yP~ uJCP† PdJTJr krkrA ZMPa KVP~ oJPT \KzP~ iPrj fJPrT ryoJjÇ F xo~ PxUJPj Pmv @PmVWj kKrPmPvr xíKÓ y~Ç x∂JjPT TJPZ PkP~ @jPª PTÅPh PlPuj UJPuhJ K\~JÇ fUj TJÅhPf PhUJ pJ~ fJPrT ryoJjPTSÇ oJ-PZPu FPT IjqPT

LONDON BANGLA 13

Pmv KTZMãe \KzP~ iPr gJPTjÇ Frkr PjfJTotL xPof oJPT KjP~ Kj\ mJxnmPjr CP¨Pv rS~JjJ yj fJPrT ryoJjÇ F xo~ KjP\A VJKz YJuJKòPuj fJPrT @r kJPv mPx KZPuj PmVo UJPuhJ K\~JÇ UJPuhJ K\~J pMÜrJP\q PYJPUr KYKT“xJr kJvJkJKv fJr PZPu, PZPu PmR FmÄ jJfjLPhr xJPg xo~ TJaJPmj FmÄ FTxJPg Bh ChpJkj TrPmjÇ UJPuhJ xJPg kJKrmJKrT Kouj PouJ~ PpJV KhPf AKfoPiq oJuP~Kv~J PgPT hMA PoP~PT KjP~ u¥Pj PkRÅPZ PVPZj ks~Jf PTJPTJr ˘L vKotuJÇ FKhPT KmFjKkr FTKa xN© \JKjP~PZ kKm© BhMu @pyJr KhPj u¥Pj Im˙Jjrf ßmVo UJPuhJ K\~J k´mJxL mJÄuJPhvLPhr xJPg ßxR\jq xJãJ“ TrPmjÇ fPm ßTJgJS TUj yPm fJ FUPjJ \JjJPjJ y~KjÇ aJKotjJPu CkK˙f KZPuj KmFjKkr @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT oJKyhMr ryoJj, fJPrT ryoJPjr oJjmJKiTJr Kmw~T CkPhÓJ mqJKrÓJr Fo F xJuJo, xJPmT ksiJjoπL PmVo UJPuhJ K\~Jr xyTJKr Pksx PxPâaJrL oMvKlMT l\u @jxJrL, pMÜrJ\q KmFjKkr TKoKa KxKj~r xy-xnJkKf @»Mu yJKoh PYRiMrL, xy-xnJkKf @mMu TJuJo @\Jh, Fo uM“lr ryoJj, @ÜJr PyJxJAj, o†MÀx xJoJh PYRiMrL oJoMj, @PjJ~Jr PyJPxj PUJTj, PvU vJoxM¨Lj vJoLo, mqJKrˆJr TJoJÄöJoJj, ksPlxr lKrh CK¨j, pMVì-xJiJre xŒJhT xKyhMu AxuJo oJoMj, mqJKrˆJr oShMh @yPoh, fJ\ CK¨j, S TJoJu CK¨j, xy-pMVì xŒJhT xJoZMr ryoJj oJyfJm, \Kxo CK¨j ßxKuo, xJÄVbKjT xŒJhT UxÀöJoJj UxÀ ksoNUÇ

V´J≤ mKûfPhr xJyJpq TKoCKjKa ßjfJr k´Pvúr \mJPm KjmtJyL ßo~r \jKmVx Fr kPã ßTKmPja ßo’Jr TJCK¿uJr rqJPYu xqJ¥Jxt F IkJrVfJ fáPu iPrjÇ IJoJPhr KmPvw k´KfKjKi \jJj- yrCc APˆAa mJÄuJ Ûáu S ßgox ßmñuL FPxJKxP~vPjr kPã TJCK¿Pur xnJ~ V´J≤ Tftj KmwP~ k´vú C™Jkj TPrj pMmPjfJ IJmM fJuyJ ßYRiMrL S TKoCKjKa ßjfJ KvãT IJmM ßyJPxjÇ Fr \mJPm ßumJr huL~ TJCK¿uJr rqJPYu mPuj Pp, ßoAjˆsLo V´JP≤r mJ \rΔrL V´JP≤r Kx≠J∂ ßj~Jr oJKuT ˙JjL~ xrTJr TftOT KjpMÜ TKovjJrrJÇ IPjT nJPuJ xÄVbj F mZr V´J≤ kJ~KjÇ F mqJkJPr V´J≤ IjMPoJhj TKoKar xnJ~ xMkJKrv TPrS ßTJj uJn y~KjÇ mftoJj KmVx k´vJxj ßTJj xÄVbj V´J≤ k´hJj mJ xJyJpq TrPf kJrPmjJÇ TJCK¿Pur rqJPYu xqJ¥JPxtr mÜPmq V´J≤ mKûf xÄVbPjr ßjfJrJ yfJvJ k´TJv TPrj FmÄ KjmtJKYf ßo~r \j KmVxPT \rΔrL khPãk V´yPjr \jq IJoJPhr k´KfKjKir TJPZ mÜmq fáPu iPrjÇ FUJPj CPuäUq, V´J≤ mKûf xÄVbPjr ßjfJrJ xnJ ÊrΔr IJPV aJCj yPurr xJoPj käqJTJct KjP~ KmPãJn k´hvtj TPrjÇ

PaJKrr u¥j Po~r ksJgtL FmÄ FPx’uL Po’Jr FP¥sJ mlÇ PaJKr ksJgtLfJ KjmtJYPj PnJa KhPf hPur mJAPrr Pp PTC oJ© 1 kJCP¥r KmKjoP~ PrK\ÓsJr TrPf kJrPmjÇ pKhS PrK\PˆsvPjr Po~h Pvw yP~PZ Vf x¬JPyÇ fPm F KjP~ Kmví⁄uJ PhUJ KhPf kJPr mPu @vïJ TrPZj hPur oPjJj~j ksfqJKvr TqJPŒAjJrrJÇ FTA KxPˆo TPrKZu FmJr PumJrkJKatÇ oJ© 3 kJCP¥r KmKjoP~ huL~ xhPxqr mJAPr Pp PTC PrK\ÓsJr TPr PnJa KhP~PZjÇ F KjP~ jJjJj ksvú CPbKZuÇ Ijq kJKatr xhxqrJS 3 kJCP¥r KmKjoP~ PumJPrr PnJaJr KyPxPm jJo KuKUP~PZj mPuS ksoJeS KoPuPZÇ IjMksPmvTJrLrJ KucJr KjmtJYPj ksnJm KmóJr TrPf kJPrj mPu @vïJ ksTJv TPr KjmtJYj KkKZP~ PrK\PÓsvjnMÜPhr nJPuJnJPm pJYJA mJZJA TrJr @øJjS \JKjP~KZPuj PumJPrr TP~T\j FoKkÇ FKhPT 1 kJCP¥r KmKjoP~ FUj kpt∂ TPfJ\j fJKuTJnMÜ TPrPZj fJ ksTJv TPrKj Tj\JrPnKan kJKatÇ 30Pv PxP¡’r IjuJAj PnJKaÄ Pvw yS~Jr kr fJ ksTJv TrJ yPm mPu iJreJ TrJ yPòÇ CPuäUq PumJr kJKars u¥j Po~r ksJgtL KjmtJKYf yP~PZj xJKhT UJj FoKkÇ FZJzJ VsLj kJKars ksJgtL KyPxPm Kx~Jj mqJKrr jJo PWJweJ TrJ y~ Vf x¬JPyÇ ACKTPkr ksJgtLr jJo FUPjJ PWJweJ TrJ y~KjÇ FKhPT KumJPru PcPoJPâa kJKat fJPhr u¥j Po~r ksJgtLr jJo PWJweJ TPrPZ míy¸KfmJrÇ hPur u¥j FPx’uL Po’Jr TqJPrJuJAj Kk\j 2016 xJPur Po oJPxr u¥j Po~r KjmtJYPj KumPcPor ksJgtL yPmj mPu hPur kã PgPT \JjJPjJ yP~PZÇ TqJPrJuJAj mftoJPj K\FuFPf asJ¿PkJat, kMKuKxÄ FmÄ FcMPTvj PxÖPrr KumPcPor ksKfKjKifô TrPZjÇ


14 LONDON BANGLA

KxPua xÄmJh

Friday 18 September 2015

Friday 18 September 2015

mJmr @Krl S oMlKf yJjúJjxy 32 \Pjr KmÀP≠ YJ\t Vbj

KxPuPa Plr f“kr yJlkqJ≤ mJKyjL 10 mZr kr KTmKr~J yfqJr KmYJr ÊÀ

KxPua, 14 ßxP¡’r : hLWt 10 mZr kr ImPvPw @S~JoL uLV ßjfJ S xJPmT IgtoπL vJy F Fo Fx KTmKr~J yfqJTJP§r KmYJr ÊÀ yP~PZÇ mJrmJr fJKrU ßkZJPjJr kr VfTJu rKmmJr KxPua KmnJVL~ hsΔf KmYJr asJAmMqjJu 32 \jPT IKnpMÜ TPr yfqJ oJouJr IKnPpJV Vbj TPrjÇ IKnpMÜPhr oPiq KmVf KmFjKk\JoJ~Jf ß\Ja xrTJPrr ˝rJÓs k´KfoπL uM“lMöJoJj mJmr, KxPua KxKa TrPkJPrvPjr xJoK~T mrUJ˜Tíf ßo~r @KrlMu yT ßYRiMrL, KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr xJPmT rJ\QjKfT CkPhÓJ yJKrZ ßYRiMrL S KjKw≠ \Kñ xÄVbj yrTJfMu K\yJh ßjfJ oMlKf @»Mu yJjúJj rP~PZjÇ IKnPpJV VbPjr @Phv KhP~ KmYJrT oTmMu @yxJj @VJoL 21 ßxP¡’r xJãqV´yPer fJKrU KjitJre TPrjÇ oJouJr 32 @xJKor oPiq 14 \j TJrJVJPr, @a\j \JKoPj FmÄ 10 \j kuJfTÇ VfTJu xTJu ßxJ~J 11aJr KhPT IKnPpJV VbPjr ÊjJKj ÊÀ y~Ç YPu hMkMr ßxJ~J 1aJ kpt∂Ç F xo~ @hJuPf CkK˙f KZPuj xJPmT ˝rJÓs k´KfoπL uM“lMöJoJj mJmr, @KrlMu yT ßYRiMrL, yKmV† ßkRrxnJr xJoK~T mrUJ˜Tíf ßo~r K\ ßT VCZ, yrTJfMu K\yJh ßjfJ oMlKf yJjúJj, ßhuS~Jr ßyJPxj Krkj, mhÀu @uo, Ko\JjMr ryoJj, yJPl\ jJBo, oMKymMuäJy, vrLl vJPyhMu @uo, oMlKf oBj CK¨j, @mhMu oJP\h nJa, ßvU oJSuJjJ @mhMu xJuJo, ßvU lKrhxy TJrJmKª S \JKoPj gJTJ 22 @xJKoÇ @xJKoPhr kPã ÊjJKj TPrj IqJcPnJPTa F Ka Fo oJxMh KakM, ßoJyJÿh uJuJ, @KvT CK¨j, ßjJoJj oJyoMh, vKyhMu AxuJo k´oMUÇ rJÓskPã KZPuj KxPua KmnJVL~ hsΔf KmYJr asJAmMqjJPur ߸vJu kJmKuT k´KxKTCar (KkKk) KTPvJr TáoJr Trxy @PrJ TP~T\jÇ IKnPpJV VbPjr ÊjJKj ÊÀr @PV asJAmMqjJPu @xJKo @KrlMu yT ßYRiMrLr kPã fÅJr @Aj\LmL ßoJyJÿh uJuJ ImqJyKfr @Pmhj TPrjÇ FTA xPñ Ijq 21 @xJKo \JKoPjr @Pmhj \JjJjÇ ImqJyKf S \JKoPjr @Pmhj jJTY TPr ßhj KmYJrTÇ

Frkr @KrlMu yT ßYRiMrLPT KYKT“xJr \jq KmPhv ßjS~Jr @Pmhj TPrj fÅJr @Aj\LmLÇ F @PmhPjr kKrPk´KãPf asJAmMqjJu @VJoL 48 WμJr oPiq KxPuPar ß\u xMkJrPT @KrlMu yPTr kNetJñ ßoKcTqJu KrPkJat Ck˙Jkj TPr ßhPv KYKT“xJ ßhS~J x÷m yPm KT jJ fJ \JjJPf KjPhtv KhP~PZjÇ IKnPpJV VbPjr kr 22 @xJKoPT TJrJVJPr kJbJPjJ y~Ç Fr @PV jJjJ \KaufJ~ hLWt 10 mZr @aPT KZu F oJouJr KmYJrTJ\Ç xmtPvw oJouJr Ijqfo @xJKo @KrlMu yPTr IxM˙fJr TJrPe 9 hlJ KkKZP~ pJ~ IKnPpJV VbPjr ÊjJKjÇ k´xñf, 8 ßxP¡’r rJPf @KrlMu yT ßYRiMrLPT dJTJ ßTªsL~ TJrJVJr ßgPT KxPua ßTªsL~ TJrJVJPr KjP~ @xJ y~Ç VfTJu xTJu ßkRPj 11aJr KhPT @KrlMu yTPT TJrJ IqJ’MuqJP¿ TPr @hJuf YfôPr KjP~ @xJ y~Ç Frkr fÅJPT ÉAu ßY~JPr TPr ßjS~J y~ F\uJPxÇ F xo~ @hJuf YfôPr Knz TPr KmFjKkr ßjfJTotLxy KmkMuxÄUqT xJiJre oJjMwÇ @KrlMu yTPT IqJ’MuqJ¿ ßgPT jJoJPjJr kr ßjfJTotLrJ oMytMoMÉ ßxäJVJj KhPf gJPTÇ ßjfJTotLPhr CòôKxf nJPuJmJxJ~ F xo~ TÅJhPf ßhUJ pJ~ @KrlPTÇ @KrlMu yT ßYRiMrLr @Aj\LmL ßoJyJÿh uJuJ \JjJj, KYKT“xJPgt KfKj @KrlMu yTPT KxPua, dJTJ KTÄmJ ßhPvr mJAPr ßTJPjJ yJxkJfJPu nKft TrPf @hJuPfr KjPhtvjJ TJojJ TPrjÇ \mJPm @hJuf @VJoL 48 WμJr oPiq fÅJr ˝J˙q krLãJr KrPkJat @hJuPf hJKUu TrPf TJrJ TftOkãPT KjPhtv ßhjÇ F KrPkJat kJS~Jr kr @hJuf F KmwP~ KjPhtvjJ ßhPmjÇ

rJ\j yfqJ, YJ\t VbPjr ÊjJKj 22 PxP¡’r 15 PxP¡’r, 2015: KxPuPa KvÊ PvU xJKoCu @uo rJ\j (14) yfqJ oJouJr YJ\t VbPjr ÊjJKjr Khj @VJoL 22 PxP¡’r iJpt TPrPZj @hJufÇ mMimJr oyJjVr hJ~rJ \\ @Tmr PyJPxj oíiJr @hJuf F Khj iJpt TPrjÇ Fr @PV oJouJ~ PVslfJrTíf @xJKoPhr @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç fPm ksiJj @xJKo TJoÀuPT FUjS PxRKh @rm PgPT KlKrP~ jJ @jJ~ fJPT @hJuPf yJK\r TrJ x÷m y~KjÇ KmYJPrr \jq rJ\j yfqJr oJouJKa xŒ´Kf PoPasJkKuaj oqJK\PˆsPar @hJuf PgPT oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuPf yóJ∂r TrJ yP~PZÇ ksxñf, Vf 8 \MuJA xTJPu KxPua jVrLr CkT£ TMoJrVJÅS FuJTJ~ QkYJKvT KjptJfj TPr KvÊ xJKoCu

@uo rJ\jPT yfqJ TrJ y~Ç Kjyf rJ\j xhr CkP\uJr TJKªrVJÅS ACKj~Pjr mJPh@uL VsJPor @K\\Mr ryoJj @uPor PZPuÇ F WajJr kr KjptJfPjr KnKcSKY© A≤JrPjPa ZKzP~ kzPu PhvKmPhPv PfJukJz xíKÓ y~Ç WJfTPhr lJÅKxr hJKmPf PxJóJr yP~ SPbj xmt˜Prr oJjMwÇ

rJÓskPãr @Aj\LmL KTPvJr TáoJr Tr KmYJrTJ\ ÊÀ yS~J~ ˝K˜ k´TJv TPrPZjÇ KfKj mPuj, È@vJ TrKZ, hsΔf KmYJr @APjr ßp KjitJKrf xo~, ßxA xoP~r oPiqA KmYJrTJ\ ßvw yPmÇ' k´xñf, 2005 xJPur 27 \JjM~JKr yKmV† xhPrr ‰mPhqr mJ\JPr FT \jxnJ~ ßV´Pjc yJouJ~ Kjyf yj xJPmT IgtoπL vJy F Fo Fx KTmKr~Jxy kÅJY\jÇ 1996-2001 ßo~JPh @S~JoL uLV xrTJPrr xo~ IgtoπL KZPuj KTmKr~JÇ yJouJ~ Kjyf IjqrJ yPuj KTmKr~Jr nJKf\J vJy oj\MÀu ÉhJ, @S~JoL uLV ßjfJ @»Mr rKyo, @mMu ßyJPxj S KxK¨T @uLÇ F WajJ~ yKmV† ß\uJ @S~JoL uLPVr mftoJj xJiJre xŒJhT S xÄxh xhxq @mhMu oK\h UJj yfqJ S KmP°JrT @APj hMKa oJouJ hJP~r TPrjÇ Kfj hlJ fhP∂r kr yfqJ oJouJr fh∂ TotTftJ kMKuPvr IkrJi fh∂ KmnJPVr (Kx@AKc) KxPua IûPur xyTJrL kMKuv xMkJr ßoPyÀj ßjZJ kJÀu Vf mZPrr 21 KcPx’r @KrlMu yT, VCZ, yJKrZ ßYRiMrLxy 11 \Pjr jJo ßpJV TPr ßoJa 32 \Pjr KmÀP≠ xŒNrT IKnPpJVk© hJKUu TPrjÇ Frkr @KrlMu S VCZ @hJuPf @®xokte TPr \JKoj YJAPu KmYJrT fJ jJTY TPr fÅJPhr TJrJVJPr kJbJjÇ xrTJr fÅJPhr ßo~r kh ßgPT xJoK~T mrUJ˜ TPrÇ yKmVP†r ß\uJ S hJ~rJ \\ ßoJ. @fJmMuäJy oJouJKa KmYJPrr \jq Vf 11 \Mj hsΔf KmYJr asJAmMqjJPu kJKbP~ ßhjÇ F WajJ~ TrJ KmP°JrThsmq @APjr oJouJKaS IKnPpJV VbPjr IPkãJ~ rP~PZÇ

16 PxP¡’r 2015: ÈxmJr yJPf YJkJKfÇ krPj yJlkqJ≤Ç xmJr yJlkqJP≤r rÄ S irj FTAÇ VJP~ @r PTJj TJkz PjAÇ KkPb FTKa mqJV P^JuJPjJÇ @r xmJr oMPUJv krJÇ TLnJPm Pp mJxJr ksiJj laT, TuJkKxmu PVa, kr kr hMKa hPrJ\J PnPX WPr dMTPuJ \JjPfA kJruJo jJÇ xrJxKr Pmc ÀPo KVP~ uJAa Ij TPr mPu-È@orJ cJTJfÇ KY“TJr PhPm jJÇ jfMmJ UMjUJrJKm yPmÇ'-Frkr yJf-kJ PmÅPi PlPu PYJPUr xJoPjA FPT FPT PVJaJ mJxJ fZjZ TPr YPu PVPuJÇ KxPua jVrLr mJuMYPr cJTJf hPur TmPu kzJ KmvõKmhqJuP~r TotTftJ xJuJCK¨j UxÀ VfTJu fJr mJxJ~ cJTJKfr WajJr metjJ Phj FnJPmAÇ C•r mJuMYr˙ fJr mJxJ~ vKjmJr PnJrrJPf cJTJfrJ yJjJ KhP~KZPuJÇ IP˘r oMPU kKrmJPrr xhxqPhr K\Kÿ TPr xmt˝ uMPa kJKuP~ pJ~ cJTJfrJÇ FA FTKa cJTJf hu KxPua jVrLr C•r IÄPvr oJjMPwr rJPfr WMo yJrJo TPr KhP~PZÇ fJrJ @Px KmóLet mJVJj FuJTJ PgPTÇ rJPfr @ÅiJPr FPxA KjKmtPWú cJTJKf TPr fJrJ kJKuP~ pJ~Ç ÈyJlkqJ≤ mJKyjL' KxPuPa FT xo~ @fPïr jJo KZuÇ KxPua\MPz yJlkqJ≤ mJKyjLr jJPo ©Jx xíKÓ TPrKZu xÄWKaf cJTJf huÇ cJTJf xrhJr oK\Phr PjfíPfô F mJKyjL oNKftoJj @fï yP~ CPbKZuÇ oK\Phr kM©\JoJfJ xTPuA KZu Px mJKyjLr xhxqÇ yJlkqJ≤ kPr ksJ~ ksKf rJPfA fJrJ PmKrP~ kzPfJ uMPar Kovj KjP~Ç fPm ÈptJm' ksKfÔJr kr Knf PTÅPk SPb yJlkqJ≤ mJKyjLrÇ ptJPmr xPñ ÈmªMTpMP≠' Kjyf yj oK\Phr \JoJfJ \oPvh S PZPu @jMÇ fZjZ yP~ pJ~ fJPhr xJosJ\qÇ ˝Kó @Px \joPjÇ KjP\PT èKaP~ Pj~J oK\h cJTJfS FT xo~ oJrJ pJ~Ç KxPuamJxL nMuPf mPxKZu yJlkqJ≤ mJKyjLPTÇ fPm jfMj TPr @mJr Ppj KlPr FPxPZ yJlkqJ≤ mJKyjLÇ ÈGKfyqmJyL' Px yJlkqJ≤ kPrA KxPuPa xKâ~ yP~ CPbPZ FTKa cJTJfYâÇ TUPjJ yJlkqJ≤ TUPjJ @PrJ xÄK㬠PkJvJPT KxPua jVrLr mJKxªJPhr rJPfr WMo PTPz KjPf YJAPZ fJrJÇ Vf hMA oJPx yJlkqJ≤ mJKyjL Pmv TP~TKa IKnpJPj uMPa KjP~PZ PTJKa PTJKa aJTJÇ xmtPvw Vf vKjmJr jVrLr mJuMYPr FTxPñ hMA mJxJ~ yJjJ Ph~ cJTJf huÇ fJr @PVr x¬JPyS jVrLPf P\JzJ cJTJKfr WajJ WPa jVrLr UJxhmLPrÇ cJTJfPhr IKnpJPj PxKhj oKuj yP~ pJ~ FTKa KmP~ mJKzr @jªSÇ Vf vKjmJr KxPua TíKw KmvõKmhqJuP~r Ck-kKrYJuT UxÀ PoJ. xJuJyCK¨Pjr mJxJ C•r mJuMYr Kc-mäPTr 6jÄ PrJPcr @oLj KnuJ~ yJjJ Ph~ 10-12 \Pjr FTKa cJTJf huÇ @¥JrS~qJr kKrKyf oMPUJviJrL cJTJf huKa kKrmJPrr xhxqPhr PmÅPi PrPU ˝etJuïJr, jVh aJTJ S IjqJjq K\Kjx uMPa Pj~Ç kPr xJuJyCK¨Pjr ksKfPmvL rAZ Ko~Jr mJxJ~S FTA TJ~hJ~ ksPmv TPr cJTJf huÇ kKrmJPrr xhxqPhr PmÅPi PrPU F mJxJ PgPTS ˝etJuïJr, jVh aJTJxy oNuqmJj K\Kjx KjP~ kJKuP~ pJ~ cJTJfhuÇ xm KoKuP~ ksJ~ 10 uJU aJTJr oJuJoJu uMa y~ F hMA mJxJ PgPTÇ Fr KbT FT x¬Jy @PV 5A PxP¡’r PnJPr yJlkqJ≤ mJKyjL yJjJ Ph~ jVrLr UJxhmLPrr mºj Km-17 j’r mJxJr mJKxªJ lKrh Ko~Jr mJxJ~Ç SA KhjA KZu fJr PoP~r KmP~Ç 10-12 \Pjr FTKa cJTJf hu PnJPr mJxJr KVsu PnPX PnfPr ksPmv TPr IP˘r oMPU xmJAPT K\Kÿ TPr yJf-kJ PmÅPi PlPuÇ Frkr @uoJKr PnPX jmmiNr V~jJxy ksJ~ 30 nKr ˝etJuïJr, jVh aJTJ,

PoJmJAu PlJjxy ksJ~ 20 uJU aJTJr oJuJoJu uMPa Pj~Ç ksJ~ FTA xoP~ FTA FuJTJr mºj-Fl 11 j’r mJxJ~S cJTJfrJ yJjJ Ph~Ç SA mJxJ PgPT ksJ~ 10 nKr ˝etJuïJr, jVh aJTJxy 10 uJU aJTJr oJuJoJu uMa TPr KjP~ pJ~ cJTJf huÇ hMPaJ WajJPfA cJTJf hPur krPj KZu yJlkqJ≤Ç pMVu cJTJKfr Foj WajJ oJx PhPzT @PVSÇ 31Pv \MuJA rJPf jVrLr kLr oyuäJ~ kJvJkJKv hMPaJ mJxJ~ cJTJKfr WajJ WPaÇ GTqfJj 221/4 Fr mJKxªJ l\uMu yT S GTqfJj 221/4-Fr mJKxªJ oMK\mMr ryoJPjr mJxJ~ yJjJ KhP~ PgPT 12/14 \Pjr cJTJf hu míKav kJC¥, ˝etJuïJrxy 20-25 uJU aJTJr oJuJoJu uMPa Pj~Ç Fr Khj YJPrT @PV jVrLr kJbJjaMuJ~S WPa pMVu cJTJKfr WajJÇ cJTJfrJ kJbJjaMuJr PoJyjJ-19 Fr mJKxªJ ksmJxL ofKZr @uLr mJxJ PgPT 40 yJ\Jr aJTJ, 10 nKr ˝etJuïJr S YJrKa PoJmJAu PlJjPxa uMa TPr Pj~Ç @r mqmxJ~L @mhMr rKyPor PoJyjJ 29/3 jJ’Jr mJxJ PgPT uMPa Pj~ jVh 75 yJ\Jr aJTJ S 10 nKr ˝etJuïJrÇ 22Pv \MuJA jVrLr PxjkJzJ FuJTJr kM�J~j 102 jJ’Jr mJxJ~ yJjJ KhP~ mJxJr oJKuT S nJzJPaPhr TJZ PgPT IP˘r oMPU ˝etJuïJrxy 15 uJU aJTJr oJuJoJu uMa TPr Pj~Ç 10/12 \Pjr F huKa KVsPur fJuJ PnPX PnfPr ksPmv TPrÇ mJxJr oJKuT T~uJ mqmxJ~L \~Phm YâmftLr metjJoPf cJTJf hPur krPj yJlkqJ≤ j~ KZu ÊiM @¥JrS~qJrÇ FTA PkJvJPTr cJTJfhu 5A @Vˆ rJPf yJjJ Ph~ vyrfKur mJuMYPrr PlJTJx 12 jJ’Jr mJxJ~Ç mJxJr KVsu PnPX PnfPr PdJTJ 10/12 \Pjr cJTJf huKa jVh aJTJ S ˝etJuïJr KjP~ kJKuP~ pJ~Ç IjMxºJPj PhUJ PVPZ, PmKvr nJV cJTJKfr PãP©A oJouJ PmKv hNr FPVJ~ jJÇ FojKT YNzJ∂ ksKfPmhjS \oJ kPz jJ ksJ~ PãP©AÇ PUJÅ\ KjP~ \JjJ PVPZ, Fr PkZPjr oNu TJre yPò IKnpMÜPhr vjJÜ TrPf jJ kJrJÇ IPjT PãP© ãKfVsórJA @rS mz KmkPhr nP~ IKnpMÜPhr vjJÜ TrPf YJ~ jJÇ lPu cJTJKfr WajJ~ @aT yPuS ksoJe jJ gJTJ~ \JKoPj PmKrP~ @Px IKnpMÜrJÇ \JKoPj PmKrP~ @xJr kr FrJ @rS PmkPrJ~J yP~ SPb, @rS hM”xJyxL IKnpJj YJuJ~Ç KxPuPar \MP~uJKr oJPTta KyPxPm kKrKYf PjyJr oJPTtPar @PuJKYf yfqJxy cJTJKf oJouJ~ @aT yS~JPhr xmJA FUj \JKoPj mJAPr @PZÇ kMKuPvr mÜmqS IPjTaJ F rToAÇ KxPua PoPasJ kMKuPvr IKfKrÜ Ck TKovjJr (KoKc~J) oMyJÿh ryofCuäJy oJjm\KojPT mPuj, ksJ~ WajJPfA oJouJr kr @orJ xKªêPhr @aT TKr KT∂á ãKfVsórJ vjJÜ TrPf jJ kJrJ~ oJouJèPuJ muPf PVPu PxUJPjA PgPo pJ~Ç xMKjKhtÓnJPm IKnpMÜ TrPf jJ kJrJ~ xKªêrJ \JKoPj PmKrP~ @PxjÇ KxPuPa xJŒ´KfT cJTJKfr WajJ ksxPñ kMKuPvr IKfKrÜ Ck TKovjJr \JjJj, cJTJKf ksKfPrJPi fJrJ xmtJ®T PYÓJ YJKuP~ pJPòjÇ KfKj fgq Phj, FxFoKk ksKfÔJr kr PgPT PoPasJkKuaj FuJTJ~ pfèPuJ cJTJKfr WajJ WPaPZ PxèPuJr fJKuTJ QfKr TPr 1uJ @Vˆ PgPT kMKuv KmPvw IKnpJPj PjPoPZÇ AKfoPiq Pmv TP~T\j KYK�f cJTJfPT @aTS TrJ yP~PZÇ KfKj \JjJj, KTZMKhj jVrLr TJuLmJzLPf Pp cJTJKfr WajJ WPaKZu Px WajJ~ xŒíÜ xmJAPT @aT TrJ yP~PZÇ

Km~JjLmJ\JPr KmvõKmhqJu~ ZJ© UMPjr oJouJr rJ~ : FT \Pjr lÅJKx, 2 \Pjr pJmöLmj KxPua, 17 ßxP¡’r : Km~JjLmJ\JPrr TxmJ~ KmvõKmhqJu~ ZJ© TJoÀu @yxJj yfqJ oJouJ~ oA\ CK¨j jJPor FT @xJoLPT lÅJKxr h¥ ßh~J yP~PZÇ FTA oJouJ~ Ikr hMA @xJoL \JuJu CK¨j S xJPyu @yohPT pJmöLmj TJrJh¥ KhP~PZj @hJufÇ VfTJu mMimJr hMkMPr KxPuPar ß\uJ S hJ~rJ \\ oKjr @yoh kJPbJ~JrL ßWJKwf rJP~ FA h¥ ßh~J y~Ç KxPuPar KkKk FcPnJPTa KoxmJy CK¨j KxrJ\ F fgq \JKjP~PZjÇ@hJuf xÄKväÓ xNP© \JjJ ßVPZ, Km~JjLmJ\Jr CkP\uJr TxmJ V´JPor mJKxªJ S Y¢V´Jo KmvõKmhqJuP~r ZJ© TJoÀu @yxJj yfqJ oJouJr rJ~ ßWJweJr iJpqt fJKrU KZu VfTJu mMimJrÇ VfTJu hMkMr ßxJ~J 1aJ~ \jJTLet @hJuPf ß\uJ S hJ~rJ \\ oKjr @yoh kJPbJ~JrL YJûuqTr FA oJouJr rJ~ ßWJweJ TPrjÇ ßWJKwf rJP~ oJouJr k´iJj @xJoL oA\PT oOfMqh¥ (lÅJKx) ßh~J y~Ç FZJzJ

\JuJu S xJPyu jJPor hMA @xJoLPT pJmöLmj xv´o TJrJh¥, 50 yJ\Jr aJTJ \KroJjJ IjJhJP~ @PrJ FT mZPrr TJrJh¥ k´hJj TPrj @hJufÇ IKnPpJV k´oJKef jJ yS~J~ oJouJr Ikr @xJoL AxuJo CK¨jPT UJuJx k´hJj TrJ yP~PZÇ lÅJKxr h¥k´J¬ oA\ CK¨j TxmJ V´JPor ojKör @uLr kM©Ç pJmöLmj xJ\Jk´J¬ \JuJu CK¨j TxmJ V´JPor ojKör @uLr kM© S FTA V´JPor vKlT CK¨Pjr kM© xJPyu @yohÇ h¥k´J¬ 3 \jA pMÜrJPÓs kuJfT rP~PZ mPu xN© \JKjP~PZÇ@hJuf xN© \JjJ~, mJzLPf YMuJ ˙JkjPT ßTªs TPr 2011 xJPur 21 @Vˆ k´KfPmvL ˝\jPhr yJouJ~ Kjyf yj Y¢V´Jo KmvõKmhqJuP~r ZJ© S TxmJ V´JPor @mMu TJuJPor kM© TJoÀu @yxJjÇ F WajJ~ KjyPfr KkfJ mJhL yP~ Km~JjLmJ\Jr gJjJ~ yfqJ oJouJ hJP~r TPrjÇ gJjJr Fx@A jJ\oMu ÉhJ 2011 xJPur 27 KcPx’r 4 \jPT IKnpMÜ TPr

@hJuPf IKnPpJVk© ßhjÇ 2013 xJPur 27 KcPx’r 4 \jPT IKnpMÜ TPr @hJuPf IKnPpJVk© ßhjÇ 2013 xJPur 27 ßlmsΔ~JrL oJouJ~ IKnPpJV Vbj TrJ y~Ç Frkr oJouJr 26 xJãLr oPiq 18 \Pjr xJãq V´ye, pMKÜfTt S hLWt ÊjJjL ßvPw VfTJu mMimJr oJouJr rJ~ ßWJweJ TrJ y~Ç rJÓskPã oJouJKa kKrYJujJ TPrj KxPuPar KkKk FcPnJPTa KoxmJy CK¨j KxrJ\Ç fJr xJPg KZPuj IKfKrÜ KkKk FcPnJPTa vJoxMu AxuJo S F.Kk.Kk FcPnJPTa \Kxo CK¨jÇ @xJoL kPã KZPuj ߈a KcPl¿ FcPnJPTa ACxMl UJjÇPWJKwf rJP~ KjyPfr KkfJ S oJouJr mJhL @mMu TJuJo xP∂Jw k´TJv TPr kuJfT @xJoLPhr ßhPv KlKrP~ FPj rJ~ TJptTr TrPf xrTJPrr k´Kf hJmL \JKjP~PZjÇ

rJÓskKf, k´iJjoπLxy xmt˜Prr oJjMPwr ßvw v´≠J KjPmhj

oJ-mJmJr kJPv IK∂ov~JPj ‰x~h oyKxj @uL

dJTJ, 17 ßxP¡’r : oJ-mJmJr TmPrr kJPv xoJKyf TrJ yP~PZ xoJ\TuqJeoπL S mLr oMKÜPpJ≠J ‰x~h oyKxj @uLPTÇ Vf mMimJr ßoRunLmJ\Jr xrTJKr TPu\ oJPb uJPUJ oJjMPwr IÄvV´yPe KmTJu 4aJ 10 KoKjPa \JjJ\J ßvPw rJÓsL~ optJhJ~ KmTJu 5aJ 3 KoKjPa fJPT ‰x~h vJy ßoJ˜lJ (r.)-Fr oJ\JPrr kJPv hJlj TrJ y~Ç Fr @PV xTJPu \JfL~ xÄxh k´JñPe F mLr oMKÜPpJ≠Jr orPhy ßjS~J yPu ßxUJPj rJÓskKf ßoJ. @mhMu yJKoh, k´iJjoπL ßvU yJKxjJxy KmKnjú rJ\QjKfT hPur ßjfJrJ ßvw v´≠J \JjJjÇ xTJPu ‰x~h oyKxj @uLr orPhy rJ\iJjLr KoP≤J ßrJPcr mJxJ ßgPT ßTªsL~ vyLh KojJPr KjP~ pJS~J y~Ç ßxUJPj xTJu ßxJ~J 8aJ ßgPT ßxJ~J 9aJ kpt∂ fJr k´Kf v´≠J KjPmhj TPrj xmt˜Prr oJjMwÇ xTJu 9aJ 40 KoKjPa oyKxj @uLPT myjTJrL TKlj FPx ßkRÅZJ~ \JfL~ xÄxh nmPjr hKãe käJ\J~Ç ßxUJPj xTJu 10aJ 17 KoKjPa rJÓsskKf ßoJ. @mhMu yJKoPhr CkK˙KfPf oyKxj @uLr \JjJ\J ÊÀ y~Ç \JjJ\J~ oKπkKrwPhr xhxq, \JfL~ xÄxPhr TotTftJ, xÄxh xhxq S @S~JoL uLV ßjfJrJ CkK˙f KZPujÇ

\JjJ\J ßvPw oMKÜPpJ≠J ‰x~h oyKxj @uLr TKlPj xv˘ xJuJo \JjJ~ kMKuPvr FTKa ßYRTw huÇ Frkr k´gPo rJÓskKf ßoJ. @mhMu yJKoh FmÄ fJr krA k´iJjoπL ßvU yJKxjJ orÉPor TKlPj kM�J†Ku Ikte TPrjÇ kPr âoJjõP~ \JfL~ xÄxPhr K¸TJr c. KvrLj vJrKoj ßYRiMrL, @S~JoL uLPVr kPã huKar xnJkKf ßvU yJKxjJ, ßjfJPhr oPiq @Kor ßyJPxj @oM, oKf~J ßYRiMrL, ‰x~h @vrJlMu AxuJo, SmJ~hMu TJPhr, oJymMmCu @uo yJKjl, UJKuh oJyoMh ßYRiMrL, \JfL~ xÄxPhr ßckMKa K¸TJr l\Pu rJæL Ko~J, \JfL~ xÄxPhr ÉAkmOª, xÄxPhr KmPrJiL hPur kPã \JfL~ kJKatr ßk´KxKc~Jo ßo’Jr ÀÉu @Koj yJSuJhJr, k´KfoπL oKvCr ryoJj rJñJ, xÄxh CkPjfJ ‰x~hJ xJP\hJ ßYRiMrLr kPã \jk´vJxjoπL ‰x~h @vrJlMu AxuJo FmÄ TíKwoπL oKf~J ßYRiMrL, \JfL~ xoJ\fJKπT hPur kPã oJBjMK¨j UJj mJhu, KvKrj @UfJr, jJ\oMu yT k´iJj k´oMU oyKxj @uLr k´Kf ßvw v´≠J \JjJjÇ v´≠J KjPmhjPvPw \JfL~ xÄxh oxK\Phr ßkv AoJo FFj AmsJKyo orÉPor @®Jr oJVKlrJf TJojJ TPr ßhJ~J S ßoJjJ\Jf TPrjÇ ßoJjJ\Jf ßvPw oyKxj

FT j\Pr xhq ks~Jf oπL oyKxj @uL dJTJ, 17 ßxP¡’r : xhq ks~Jf xoJ\TuqJeoπL Qxp?h oyKxj @uL 1948 xJPur 12A KcPx’r TuTJfJr @uLkMPr \jìVsye TPrjÇ Qx~h oyKxj @uLr mJmJr jJo Qx~h @vrJl @uLÇ KfKj mqmxJ~L KZPujÇ Qx~h oyKxj @uLr oJP~r jJo @ZKTÀjPjúZJ UJjoÇ PoRunLmJ\Jr PgPT mqmxJ~LT ksP~J\Pj KfKj TuTJfJ YPu pJjÇ @r PxUJPjA \jì Vsyj TPrj Qx~h oyKxj @uLÇ Qx~h oyKxj @uLr KvãJ \Lmj ÊÀ y~ TuTJfJ~Ç KfKj TuTJfJr Px≤P\Km~Jxt ÛMPu \MKj~r PTKos\ S KxKj~r PTKos\ kJx TPrjÇ krmftLTJPu @mJr mJÄuJPhPv FPx mJÄuJ oJiqPo KTZMKhj kzJÊjJ TPrjÇ fPm @mJrS KfKj TuTJfJ PgPT oqJPj\PoP≤ KcPkäJoJ TPrjÇ 1971 xJPur oMKÜpMP≠ KfKj xKâ~nJPm IÄvVsye TPrjÇ PhvoJfíTJr ksKf fJr oofôPmJPir TJrPe ˝f°NftnJPm ^JÅKkP~ kPzj oMKÜpMP≠Ç xÿMUxoPr pM≠YuJTJPu èKuKm≠S yP~KZPuj oyKxj @uLÇ oyJj oMKÜpMP≠ KfKj KxPua KmnJPV

KxFjKx P¸vJu mqJPYr ToJ¥Jr KyPxPm hJK~fô kJuj TPrjÇ FTJ•Pr KxPua KmnJV KxFjKx ߸vJu mqJPYr ToJ¥Jr KyPxPm xÿMUpMP≠ ßjfOfô ßhj oyKxj @uLÇ ßxÖrx ToJ¥Jr ßlJrJPor ßTªsL~ TKoKa S oMKÜPpJ≠J TJCK¿PurS xhxq KZPuj KfKjÇ TJ\ TPrPZj pMP≠J•r mJÄuJPhv VbPjSÇ KfKj xJoJK\T S rJ\QjKfT TJP\ xrJxKr xŒíÜ yP~ kPzjÇ PoRunLmJ\Jr oMyTMoJr PrcKâPx≤ PxJxJAKaPf KfKj 1976 PgPT

@uLr ßZJa ßoP~ ‰x~hJ xJmKrj vJrKoj TJjúJ~ ßnPX kzPu fJPT xJ∂ôjJ ßhj rJÓskKf S k´iJjoπLÇ kPr fJr uJvmJyL TKlj KjP~ ßyKuT¡JPr ßoRunLmJ\JPrr CP¨Pv rSjJ yj xoJ\TuqJe k´KfoπL k´PoJh oJjKTj, KYl ÉAk @ x o KlPrJ\, xJPmT KYl ÉAk @»Mx vyLh FoKk, ÉAk vJyJmCK¨j FoKk, ZJ©uLPVr xJiJre xŒJhT FxFo \JKTr ßyJxJAj k´oMUÇ KmoJjmJKyjLr ßyKuT¡JrKa hMkMr 12aJr KhPT ßoRunLmJ\Jr ߈Kc~JPo Imfre TPrÇ F xo~ ßxUJPj CkK˙f KZPuj @S~JoL uLPVr ßjfJ S kKrmJPrr xhxqrJÇ Frkr ßkRrxnJr hK\toyPu Kj\ mJxJ~ fJr orPhy KjPu ßxUJPj FT Âh~KmhJrT hOPvqr ImfJreJ y~Ç ˝\j-nÜ S ÊnJTJ–ãLPhr @yJ\JKrPf nJrL yP~ SPb kKrPmvÇ yJ\Jr yJ\Jr xJiJre oJjMwS F xo~ fJPhr Kk´~ ßjfJPT ßvw v´≠J KjPmhj TPrÇ hMkMr 2aJ~ ßoRunLmJ\Jr xrTJKr Có KmhqJu~ oJPb KjP~ @xJ y~ ‰x~h oyKxj @uL orPhyÇ ßxUJPj xmt˜Prr oJjMw fJr k´Kf ßvw v´≠J \JjJjÇ KmTJu 4aJ~ kMKuPvr FTKa ßYRTx hPur VJct Im IjJr ßvPw fJr \JjJ\J IjMKÔf y~Ç \JjJ\J~ k´J~ Iituã KmKnjú ßv´eLPkvJr oJjMMw IÄv ßjjÇ \JjJ\J ßvPw fJr orPhy ßoJar ßvJnJpJ©J TPr vyPrr yprf vJy ßoJ˜lJr (ry.) oJ\JPr KjP~ pJS~J y~Ç ßxUJPj oJ-mJmJr TmPrr kJPv fJPT xoJKyf TrJ y~Ç KjCPoJKj~J, KTcKjr xoxqJ FmÄ cJ~JPmKaPxr TJrPe èÀfr IxM˙ xoJ\TuqJeoπLPT Vf 5 ßxP¡’r Cjúf KYKT“xJr \jq KxñJkMPrr oJC≤ FPcJrJ yJxkJfJPu ßjS~J y~Ç ßxUJPj KYKT“xJiLj Im˙J~ 14 ßxP¡’r xTJPu KfKj oJrJ pJjÇ 1984 xJu kpt∂ xJiJre xŒJhT KZPujÇ PoRunLmJ\Jr P\uJ @S~JoL uLV pMmuLPVr xnJkKf KyPxPm hLWtKhj hJK~fô kJuj TPrjÇ krmftLTJPu P\uJ @S~JoL uLPVrS xnJkKfr hJK~fô kJuj TPrjÇ ˝JiLjfJP•JrTJPu KfKjA FToJ© \jPjfJ KpKj PkRrxnJ~ kr kr 3mJr KmkMu PnJPa PY~JroqJj KjmtJKYf yjÇ 1992 xJPu ˙JjL~ xrTJr kuäL Cjú~j S xomJ~ oπeJu~ PgPT fJPT PvsÔ PkRrxnJr PY~JroqJj KyPxPm KjmtJKYf TPrÇ xhq ks~Jf xoJ\TuqJeoπL Qxp?h oyKxj @uLÇ KfKj 2008 S 2014 xJPu \JfL~ xÄxh KjmtJYPj xÄxh xhxq KjmtJKYf yP~KZPujÇ FZJzJ KmKnjú xoP~ KmfKTtf o∂mq TPr KfKj KoKc~Jr uJAo uJAPa CPb @PxjÇ mqKÜ\LmPj KfKj Kv·rKxT S xÄVLfKk~JxL KZPujÇ KfKj ˘L S Kfj ßoP~ ßrPU ßVPZjÇ mLr oMKÜPpJ≠J oyKxj @uL FT x“ S PhvPksKoT rJ\jLKfmLh KZPujÇ KfKj fJr hLWt rJ\QjKfT \LmPjr kMPrJ xop?aJA \jVPer PxmJp? KjP\PT Cf&xVt TPrPZjÇ PxJomJr PnJPr KxñJkMPrr P\jJPru yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ Qx~h oyKxj @uL Pvw KjvõJx fqJV TPrjÇ

KxPua xÄmJh

LONDON BANGLA 15

È@r PTJj \JjtJKuˆ oyKxj @uLr mTJ UJPmj jJ' 16 PxP¡’r 2015: xoJ\TuqJe oπL Qx~h oyKxj @uLr oífqMPf PlxmMPT FT @PmVo~ ˆqJaJx KhP~PZj fJr PoP~ Qx~hJ xJjK\hJ vJrKojÇ ks~Jf oπLPT ˛re TPr KxKj~r xJÄmJKhT lKrh PyJPxPjr YqJPju @A IjuJAjPT Ph~J FTKa xJãJ“TJr Pv~Jr TPr Qx~hJ xJjK\hJ vJrKoj KuPUPZj, È@r

PTJPjJ \JjtJKuˆ oyKxj @uLr mTJ UJPmj jJÇ CKj @r PTJPjJ \JjtJKuPˆr KjC\ PxJxt yPmj jJÇ FT\j \JjtJKuˆ yP~ muKZ, @kjJrJ Qx~h oyKxj @uLPT mM^Puj jJÇ CKjS @kjJPhr mMK^P~ PpPf kJrPuj jJÇ F rTo FT\j hMjtLKfoMÜ, x“ FmÄ mÉoJK©T èeJmuLr oJjMPwr TjqJ

yS~Jr \jq VmtPmJi TKrÇ @uäJy fMKo @oJr mJmJPT nJPuJ PrPUJÇ

'rJ\j' WajJ FmJr xMjJoVP†

KxPua, 17 ßxP¡’r : xMjJoVP†r ßhJ~JrJmJ\Jr CkP\uJr kuäLPf ßoJmJAu YMKrr KogqJ IkmJh KhP~ TJoJu ßyJPxj (14) jJPor FT KTPvJrPT rKv KhP~ VJPZr xPñ ßmÅPi IoJjMKwT KjptJfj TPrPZ Kfj pMmTÇ KjptJKff KTPvJr TuJCzJ V´JPor jNr ßoJyJÿPhr ßZPuÇ ßrJmmJr hMkMPr CkP\uJr mJÄuJmJ\Jr ACKj~Pjr TuJCzJ V´JPo F WajJ WPaÇ k´gPo SA KTPvJPrr k´KfPmvL FT @®L~ fJPT C≠Jr TPrjÇ kPr kKrmJPrr ßuJT\j fJPT KxPua FoFK\ SxoJjL ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu YJr Khj KYKT“xJ ßvPw mMimJr hMkMPr mJKz KlPrPZÇ mMimJr xºqJ~ F WajJr FTKa KnKcS lMPa\ F k´KfPmhPTr yJPf ßkÅRPZPZÇ KnKcS lMPaP\ oJriPrr hOvq KxPuPar Kjyf KvÊ xJKoCu @uPor rJ\Pjr Skr mmtrfJr oPfJAÇ mMimJr rJPf KjptJfjTJrL Kfj\Pjr KmÀP≠ ßhJ~JrJmJ\Jr gJjJ~ oJouJ TPrPZj TJoJu ßyJPxPjr mz nJA fJ\Mu AxuJoÇ ˙JjL~ xNP© \JjJ pJ~, Vf ßrJmmJr xTJu 10aJ~ TuJCzJ jhLr kNmtkJz FuJTJr mJKxªJ yJPvo Ko~Jr ßZPu oJxMT Ko~Jr FTKa ßoJmJAu ßlJj YMKr y~Ç V´JPor mJKxªJ AxoJAu Ko~Jr ßZPu ACjMZ Ko~J, ßoJ˜lJ Ko~Jr

ßZPu Tá¨MZ Ko~J S CkP\uJr ßmJVuJ ACKj~Pjr ocr V´JPor mJKxªJ À˜o @uLr ßZPu aJAux KoK˘ ßoJ˜lJ Ko~J V´JPor oKl\ ßmPVr mJKzPf KoK˘r TJ\ TrJ Im˙J~ TJoJu ßyJPxjPT iPr KjP~ @PxÇ kPr fJPT ßoJmJAu YMKrr IkmJh KhP~ yJPvo Ko~Jr mJKzr TáumrA VJPZr xPñ rKv KhP~ ßmÅPi uJKbPxJaJ S VJPZr cJu KhP~ ßmizT oJrir TrJ y~Ç k´KfPmvL FT jJrLr TJZ ßgPT Umr ßkP~ @®L~ ßfJlJP~u @yoh WajJ˙Pu KVP~ TJoJu ßyJPxjPT èÀfr @yf Im˙J~ C≠Jr TPrjÇ kPr kKrmJPrr ßuJT\j fJPT KxPua FoFK\ SxoJjL ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu nKft TPrjÇ @yf TJoJu ßyJPxjPT C≠JrTJrL ßfJlJP~u @yoh mPuj, ÈpJrJ ßoJmJAu YMKr TPrPZ, fJrJA TJoJu ßyJPxjPT oJrir TPrPZÇ rKv KhP~ VJPZr xPñ ßmÅPi uJKb S VJPZr cJu KhP~ ßmizT oJrir TPrPZÇ Umr ßkP~ @Ko fJPT C≠Jr TKrÇ' KjptJKff KvÊr mz nJA fJ\Mu AxuJo mPuj, ÈyJPvo Ko~Jr ßZPu oJxMT Ko~Jr ßoJmJAuKa YMKr TPrKZu KjptJfjTJrL AxoJAu KjP\AÇ AxoJAPur TJPZ @oJr ßZJa nJA TJoJu ßyJPxPjr FT yJ\Jr aJTJ kJSjJ KZuÇ kJSjJ aJTJ jJ KhPf YMKrr IkmJh KhP~ TJoJuPT iPr KjP~ VJPZr xPñ ßmÅPi oJrir TrJ y~Ç Umr ßkP~ @oJr oJoJ ßfJlJP~u @yoh fJPT C≠Jr TPrjÇ kPr fJPT @yf Im˙J~ KxPuPa KjP~ @orJ KYKT“xJ TrJAÇ @orJ WajJr xPñ \Kzf xmJr vJK˜ hJKm TKrÇ' FTA V´JPor mJKxªJ ˙JjL~ ACKk xhxq jMÀu AxuJo mPuj, ÈWajJr Khj @Ko KxPuPa KZuJoÇ ßoJmJAu ßlJPj Kmw~Ka \JjPf ßkPrKZÇ FuJTJ~ FPx WajJr KnKcS lMPa\ ßhPUKZÇ lMPaP\ ¸ÓnJPm ßhUJ pJ~, TJoJu ßyJPxjPT rKv KhP~ ßmÅPi oJrir TrJ yPòÇ @Ko Kmw~Ka ACKk ßY~JroqJjPT ImVf TPrKZÇ' PhJ~JrJmJ\Jr gJjJr SKx ßxKuo ßjS~J\ mPuj, ÈKmw~Ka @orJ \JjfJo jJÇ mMimJr xºqJr kr V´JPor ˙JjL~ ACKk xhxq jNÀu AxuJo @oJPT ßoJmJAu ßlJPj WajJ xŒPTt \JKjP~PZjÇ WajJr xPñ \KzfPhr KmÀP≠ TPbJr mqm˙J ßjS~J yPmÇ' kMKuv xMkJr yJÀj-IrrKvh mPuj, ÈUmr kJS~Jr xPñ xPñA WajJ~ \Kzf xmJAPT hsΔf ßV´lfJPrr \jq gJjJr SKxPT KjPhtv ßhS~J yP~PZÇ'


16 LONDON BANGLA

mJÄuJPhv

YJr ß\uJ KjP~ o~ojKxÄy IÓo KmnJV

dJTJ, 15 ßxP¡’r : YJrKa ß\uJ KjP~ o~ojKxÄy KmnJV VbPjr jLKfVf Kx≠J∂ YNzJ∂ TPrPZ k´vJxKjT xÄÛJrxÄâJ∂ \JfL~ mJ˜mJ~j TKoKa (KjTJr)Ç FaJ yPm ßhPvr IÓo KmnJVÇ mOy•r o~ojKxÄPyr oPiq gJTJ aJñJAu S KTPvJrV†PT jfMj o~ojKxÄy KmnJPVr I∂ntMÜ TrJ

y~KjÇ FA KmnJPVr YJrKa ß\uJ yPuJ o~ojKxÄy, \JoJukMr, ßvrkMr S ßj©PTJjJÇ FA KmnJPVr 10 yJ\Jr 584 mVtKTPuJKoaJr FuJTJr oPiq ßuJTxÄUqJ yPm k´J~ 1 ßTJKa 13 uJU 10 yJ\JrÇ VfTJu ßxJomJr oKπxnJr Kj~Kof ‰mbT ßvPw KjTJPrr xnJ IjMKÔf y~Ç KjTJPrr xnJkKf k´iJjoπL

Friday 18 September 2015

Friday 18 September 2015 ßvU yJKxjJr xnJkKfPfô SA xnJ ßvPw oKπkKrwh xKYm ßoJvJrrJl ßyJxJAj nNA_J mPuj, ßhPvr KmhqoJj xJfKa KmnJPVr xPñ o~ojKxÄy KmnJV pMÜ yPmÇ Vf 26 \JjM~JKr oKπxnJr Kj~Kof ‰mbPT o~ojKxÄyPT KmnJV TrJr jLKfVf Kx≠J∂ yP~KZuÇ fUj oKπkKrwh KmnJPVr xKYm (xojõ~ S xÄÛJr) j\Àu AxuJoPT k´iJj TPr j~ xhPxqr FTKa TKoKa Vbj TrJ y~Ç SA TKoKa xrTJPrr TJPZ kÅJY hlJ xMkJKrv ßkv TPr FmÄ F o~ojKxÄy KmnJV FA TKoKar xMkJKrPvr KnK•Pf VKbf yPòÇ oKπkKrwh xKYm @rS mPuj, kptJ~âPo lKrhkMr KmnJV FmÄ TáKouäJ S ßjJ~JUJuL ß\uJ KoPu jfMj @PrTKa KmnJV TrJ yPmÇ KjTJPrr xnJ~ KkPrJ\kMr ß\uJr nJ¥JKr~J CkP\uJPT ßkRrxnJ~ CjúLf TrJr Kx≠J∂ yP~PZÇ F ZJzJ TáKouäJr oMrJhjVr gJjJPT KmnÜ TPr @PrTKa jfMj gJjJ VbPjr Kx≠J∂ KjTJr IjMPoJhj TPrPZÇ lPu oMrJhjVr CkP\uJr hMKa gJjJ yPmÇ jfMj gJjJr jJo mJñrJÇ

CV´k∫J hoPj KmsKav xyJ~fJ YJj PvU yJKxjJ dJTJ, 17 ßxP¡’r : CV´k∫J hoPj KmsKav k´iJjoπL ßcKnc TqJPorjPT @PrJ CPhqJVL yPf mPuPZj mJÄuJPhPvr k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ pMÜrJP\qr k´nJmvJuL ‰hKjT ÈVJKct~JPj' mJÄuJPhPv iotL~ CV´k∫LPhr C™Jj FmÄ Fr ßkZPj ACPrJk-@PoKrTJ ßlrfPhr nëKoTJ fMPu iPr mMimJr FTKa k´KfPmhj k´TJv yP~PZÇ KmKc KjC\Ç mJÄuJPhPvr k´iJjoπL ZJzJS rJ\jLKfKmh, ßoRumJhKmPrJiL @PªJuPjr TotL S KjrJk•J KmPvwPùr mÜmq fMPu irJ yP~PZÇ FPf KmsKav k´iJjoπLPT xfTt TPr KhP~ ßvU yJKxjJ mPuj, Yrok∫J hoPj fJPT @PrJ mqm˙J KjPf yPmÇ dJTJr KjrJk•J S ßVJP~ªJ KmPvwùPhr mrJf KhP~ k´KfPmhPj muJ y~, KmsKav K\yJKhrJ mJÄuJPhPv ßoRumJPhr C™JPjr \jq ÉoKT yP~ ßhUJ KhP~PZÇ fÀe iotL~ ßoRumJhLPhr fJrJ @AFPxr k´Kf xyJjMnëKfvLu TPr fMuPZÇ

FPf muJ y~, KmsPaPjr mJXJKu TKoCKjKaèPuJ ßgPT CV´mJPh IgtJ~jTJrL S ßuJT xÄV´yTJrLrJ ˙JjL~Phr @∂\tJKfT K\yJPh IÄv KjPf C“xJy ß\JVJPò FmÄ xJuJKl ßVJÔLèPuJPf mJÄuJPhvLPhr xÄUqJ mJzPZÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ \KñmJh hoPj KmsKav xrTJPrr CPhqJV k´fqJvJ TPrPZj \JKjP~ fJPT C≠Of TPr VJKct~JPjr k´KfPmhPj muJ y~, ÈoJbkptJP~ KmsKav xrTJPrr @PrJ CPhqJV ßj~J CKYfÇ kNmt u¥Pj \JoJ~JPfr mz irPjr k´nJm rP~PZÇ FaJ xfqÇ fJrJ aJTJ xÄV´y TrPZ, fJrJ aJTJ kJbJPòÇ' xŒsKf mäVJr yfqJ~ KmsKav jJVKrT ßfRKyhMr ryoJjPT dJTJ ßgPT ßV´lfJPrr kr F xfTtfJr @øJj \JjJPjJ yPuJÇ ßfRKyhMr KjKw≠ \Kñ xÄVbj @jxJÀuäJy mJÄuJ KaPor IPgtr ß\JVJjhJfJ FmÄ mäVJr IKnK\“ S Ij∂

yfqJr oNu kKrT·jJTJrL mPu hJKm TPrPZ @AjvO⁄uJ mJKyjLÇ F ZJzJ ß\FoKm, AxuJKoT ߈a S FKTC@AFx (@uTJP~hJr nJrfL~ CkoyJPhv vJUJ) xÄKväÓ @PrJ ßmv TP~T\j KmsKav mJÄuJPhvLr TgJ

\JoJ~JfPT @∂\tJKfT xπJxL \P~r KjmPºr KjªJ~ \JoJ~Jf xÄVbj ßWJweJr hJKm \P~r dJTJ, 17 ßxP¡’r : k´iJjoπL ßvU yJKxjJr fgq S ßpJVJPpJV k´pMKÜ Kmw~T CkPhÓJ x\Lm S~JP\h \~ \JoJ~JPf AxuJoLPT @∂\tJKfT xπJxL xÄVbj KyPxPm ßWJweJ KhPf pMÜrJÓs xrTJPrr k´Kf @øJj \JKjP~PZjÇ oñumJr ßhvKar k´nJmvJuL ‰hKjT S~JKvÄaj aJAoPx ßuUJ FT KjmPº KfKj FA @øJj \JjJjÇ x\Lm S~JP\h \~ hKãe FKv~J~ pMÜrJPÓsr krrJÓs jLKfr ßTªsKmªMPf mJÄuJPhvPT rJUJrS hJKm \JjJjÇ KfKj mPuj, pMÜrJÓs ßpPyfM KjrJk•J FmÄ IgtQjKfT ˝JgtPT k´JiJjq KhPò ßxPyfM FA TJ\ fJPhr TrJ CKYfÇ È@joJKÛÄ ßaPrJKrˆ Aj mJÄuJPhv : \JoJ~Jf-AAxuJoL KcxVJAP\\ Aax nJP~JPu≤ FKasKo\o CAg kKuKaTqJu ßuK\PaPoKx' vLwtT KvPrJjJPo KuKUf KjmPº \~ mPuj, pMÜrJÓs FmÄ Ijq kKÁoJ ßhvèPuJr k´P~J\j xπJxoMÜ FmÄ K˙KfvLu hKãe FKv~JÇ FPãP© mJÄuJPhv FA IûPu FTKa k´fLT yP~ hÅJKzP~ @PZÇ TJre vJK∂kNet FmÄ VefJKπT FA ßhvKa iotKjrPkã @Aj ÆJrJ kKrYJKuf yPòÇ KfKj mPuj, \JoJ~JfPT @∂\tJKfT xπJxL xÄVbj KyPxPm ßWJweJ KhPf pMÜrJPÓsr ßTJPjJ KÆiJ TrJ CKYf j~Ç xŒsKf KmP°JrTxy \JoJ~Jf ßjfJPhr ßV´¬JPrr k´xñ CPuäU TPr k´iJjoπLr CkPhÓJ mPuj, FA irPjr Yrok∫J UMmA xoxqJr FmÄ nJrfL~ CkoyJPhPv @uTJP~hJr xPñ FrJ KoPu pJPòÇ Vf ßxP¡’Pr A≤JrPjPa @u-TJP~hJ oPjJjLf k´iJj @AoJj @u-\JS~JKyKrr 55 KoKjPar KnKcSPf mJÄuJPhKvPhr hKãe FKv~J~ K\yJPhr kfJTJ CP•Juj TrPf mPujÇ x\Lm mPuj, xJŒsKfT ßp mäVJrPhr yfqJTJ§ YuPZ fJ \JoJ~JPf AxuJoLr xπJxL TotTJ§ ZJzJ @r KTZMA j~Ç FPhr yfqJTJ§ @∂\tJKfT VeoJiqPo mqJkT

èÀfôxyTJPr k´TJKvf yP~PZÇ mJÄuJPhPvr WKjÓ IPjT kptPmãT FPf ßoJPaS KmK˛f yjKj FA \jq ßp, ßmKvrnJV mäVJr @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJPu (@AKxKa) \JoJ~JPf AxuJoL ßjfJPhr xPmtJó vJK˜r hJKm TPrKZPujÇ ßhPvr KmKnjú ˙JPj \JoJ~Jf ßmJoJ yJouJ YJKuP~PZ FmÄ FPf KvÊxy IPjT k´J¬m~ÛS Kjyf yP~PZÇ \~ @PrJ KuPUPZj, xŒsKf KmP°JrTxy 13 \j \JoJ~Jf ßjfJ ßV´lfJr yP~PZj pJPhr oPiq hMA\j xJPmT xÄxh xhxq rP~PZjÇ KfKj ßuPUj, oMPUJPvr @zJPu TJ\ TrPZ \JoJ~Jf Ç fJrJ hPu fÀe ZJ©Phr ßnzJPòÇ fJrJ mJÄuJPhvPT FTKa ßoJuäJfJKπT rJÓs mJjJPf YJ~Ç fJrJ @u TJP~hJr xPñ pMÜ yP~ ßpPTJjnJPm ßxA TJ\Ka TrPf YJPòÇ fPm mJÄuJPhv xrTJr fJPhr FA k´PYÓJ pJPf xlu jJ y~ ßxA ßYÓJ YJKuP~ pJPòÇ

IK∂o v~Pj vJK~f oShMh IJyoh kM© dJTJ, 17 ßxP¡’r : jJjLr TmPrr kJPvA IK∂o v~Pj vJK~f yPuj kuäLTKm \xLoC¨LPjr jJKf S KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq oShMh @yoPhr PZPu @oJj oShMhÇ míy¸KfmJr KmPTu PkRPj kJÅYaJr KhPT lKrhkMr xhr CkP\uJr IK’TJkMr ACKj~Pjr PVJKmªkMr VsJPo ImK˙f kuäLTKmr oJ\Jr ksJñPe jJjL oofJ\ \xLoC¨LPjr (kuäLTKmr ˘L) TmPrr kKÁo kJPv fJPT Tmr PhS~J y~Ç Fr @PV KmPTu YJraJ kJÅY KoKjPa lKrhkMr jhL VPmweJ AjKˆKaCa oJPb PyKuT&kaJr PpJPV @oJPjr uJv @jJ y~Ç Ikr FTKa PyKuT¡JPr oShMh @yPohxy @®L~˝\jrJ @PxjÇ kPr lKrhkMr cJ~JPmKaT yJxkJfJu Fr IqJ’MPuP¿ TPr @oJPjr orPhy PVJKmªkMr VsJPor \xLo ChqJPj PjS~J y~Ç TMoJr jPhr fLPr \xLo ChqJPj orÉPor jJoJP\ \JjJ\J IjMKÔf y~Ç \JjJ\J~ mJmJ oShMh @yPoh, oJoJ UMrvLh @PjJ~Jr, PTªsL~ KmFjKkr xyxnJkKf PYRiMrL TJoJu

AmPj ACxMl, vJy PoJ.@mM \Jlr, fJ\S~Jr @S~Ju xy KmFjKkr PjfJTotLxy FuJTJr mÉ oJjMw IÄv PjjÇ jJoJP\ \JjJ\J~ AoJoKf TPrj oJSuJjJ @»Mu @C~JuÇ \JjJ\Jr @PV mÜmq rJUPf KVP~ TJjúJ\Kzf TP£ oShMh @yPoh fJÅr orÉo x∂Jj @oJPjr \jq CkK˙f xTPur TJPZ PhJ~J ksJgtjJ TPrjÇ CPuäUq, xJPmT oπL S KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq mqJKrˆJr oShMh @yPoPhr PZJa PZPu @oJj oShMh (38) PcX&è \ôPr @âJ∂ yPu fJÅPT Vf 12 PxP¡’r dJTJr ACjJAPac yJxkJfJPu nKft y~Ç KYKT“xJiLj Im˙J~ 13 PxP¡’r PrJmmJr rJPf yJat IqJaJT y~ @oJPjrÇ Frkr Im˙Jr ImjKf yPu 14 PxP¡’r PxJomJr rJPf PZPuPT KjP~ F~Jr IqJ’MPuP¿ TPr KxñJkMr rSjJ Phj oShMh @yoh S yJxjJ oShMhÇ KT∂á V∂Pmq PkRÅZJPjJr @PVA 15 PxP¡’r oñumJr PnJrrJPf F~Jr IqJ’MPuP¿ oJrJ pJj @oJj oofJ\ oShMhÇ

17 PxP¡’r 2015: \JoJ~JPfr nJrksJ¬ PxPâaJKr P\jJPru cJ. vKlTMr ryoJj mPuPZj, KjP\Phr mqgtfJ dJTPf ksiJjoπL PvU yJKxjJ FmÄ fJr kM© xK\m S~JP\h \~ PhvPT \Kñ rJÓs KyPxPm KYK�f TrPf FT xMPr IkksYJr YJuJPòjÇ pJ PhPvr 16 PTJKa oJjMPwr \jq Ifq∂ PmhjJhJ~TÇ FT KmmíKfPf KfKj mPuj, S~JKvÄaj aJAo&x kK©TJ~ mJÄuJPhPv xπJxmJhLPhr oMPUJv CPjìJYj vLwtT Kjmº KuUJr oJiqPo \~ PhvPT xπJxL rJPÓs KYK�f TrJr ks~Jx YJuJj,pJ hM”U\jT FmÄ KjªjL~Ç cJ: vKlT mPuj, @S~JoL uLV xrTJr \JoJ~JfPT xoNPu KjotNu TrJr Pp FP\¥J KjP~ KcK\aJu TJrYMKkr oJiqPo ãofJ~ FPxKZu FmÄ \jVPer PnJa ZJzJA dJTJ, 15 ßxP¡’r : ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~r KvãJgtLPhr vJK∂kNet @PªJuj xlu yPuJÇ xrTJr xJPz 7 vfJÄv nqJa k´fqJyJPrr ßWJweJ ßhS~J~ KvãJgtLrJS fÅJPhr KmPãJn S Im˙Jj TotxNKY fMPu KjP~PZjÇ dJTJr ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~r ZJ©ZJ©LrJ nqJa k´fqJyJPrr hJKmPf Vf x¬JPyr mMimJr ßgPT (ÊâmJr mº KZu) VfTJu kpt∂ kÅJY Khj iPr KmPãJn TPrPZjÇ Fr kJvJkJKv KmKã¬nJPm TotxNKY kJuj TPrj Y¢V´Jo, rJ\vJyL, UMujJ, jJrJ~eV† S KxPuPar ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~r KvãJgtLrJÇ Vf TP~T KhPj, dJTJ k´J~ IYu yP~ kPzÇ KmPãJn S Im˙Jj TotxNKYr TJrPe k´Y§ pJj\Pa \jhMPntJV xOKÓ y~Ç F KjP~ xoJPuJYjJr kKrPk´KãPf xrTJr KvãJgtLPhr hJKm ßoPj ßj~Ç Igt oπeJuP~r ßWJweJ S FjKm@Prr @Phv: TJu Igt oπeJuP~r xÄmJh KmùK¬Pf muJ y~, YuKf 2015-16 IgtmZPr ßmxrTJKr KmvõKmhqJu~, ßoKcPTu TPu\ S AK†Kj~JKrÄ TPuP\r Skr @PrJKkf xJPz 7 vfJÄv oNuq xÄPpJ\j Tr (oNxT mJ nqJa) k´fqJyJPrr Kx≠J∂ KjP~PZ xrTJrÇ xºqJ~ \JfL~ rJ\˝ ßmJct (FjKm@r) F-xÄâJ∂ KmPvw @Phv \JKr TPrÇ FjKm@Prr ßY~JroqJj jK\mMr ryoJPjr xA TrJ @PhPv muJ y~, ßpPyfM ßmxrTJKr KmvõKmhqJu~, ßoKcPTu

5A \JjM~JrL kMjrJ~ ãofJ hUu TPr fJPhr IxoJ¬ TJ\ xŒjú TrPf IK˙r yP~ kPzPZÇ fJPhr KjTa Phv, PhPvr oJjMw, Vefπ, @APjr vJxj mz TgJ j~Ç fJPhr CP¨vqA yPò PhvPT rJ\QjKfT Pjfífô vNjq TrJ FmÄ ãofJ KYr˙J~L TrJÇ KfKj mPuj, \~ \JoJ~JPfr KmÀP≠ Pp IkmJh S IxÄuVú IKnPpJV C™Jkj TPrPZj fJr xPñ huKar PTJj xŒTt PjAÇ F irPjr IkksYJr \JoJ~JPfr KmÀP≠ Iyry YJuJPjJ yPòÇ KT∂á \jVe \JoJ~JfPT FTKa @˙JnJ\j VefJKπT rJ\QjKfT hu KyPxPm Vsye TPr KjP~PZÇ pJr ksoJe Vf CkP\uJ KjmtJYj S f“krmftL KmKnjú KjmtJYj xoNyÇ KfKj mPuj, 1971 xJPu \JoJ~JPfr nNKoTJ KZu rJ\QjKfTÇ PTJj irPjr UMj, uMafrJ\, jJrL iwte AfqJKh oJjmfJKmPrJiL PTJj TotTJP-r xPñ \JoJ~JPfr xŒíÜfJ KZu jJÇ ˝JiLj mJÄuJPhPvr ˙kKf orÉo PvU oMK\mMr ryoJj UMj S uMafrJP\r xPñ xŒíÜPhr vjJÜ TrJr Pp fh∂ TKoKa Vbj TPrKZPuj, PxUJPj mftoJPj @aT \JoJ~JPfr PTJj PjfJr jJo KZu jJÇ SA xo~ \JoJ~Jf PjfímíPªr jJPo mJÄuJPhPvr PTJj gJjJ~ oJouJ PfJ hNPr gJT, FTKa K\KcS KZu jJÇ 42 mZr kr rJ\QjKfT ksKfKyÄxJ YKrfJgt TrJr \jq \JoJ~Jf PjfímíPªr KmÀP≠ KogqJ oJouJ KhP~ KmYJPrr jJPo ksyxPjr @P~J\j TPr xrTJr \JoJ~Jf PjfímíªPT kKrTK·fnJPm yfqJ TrPZ mPu hJKm TPrj cJ: vKlTÇ

xJŒsKfT oJxèPuJPf xJoPj FPxPZÇ xmtPvw Vf oJPx KxKr~J~ pMÜrJÓs S pMÜrJP\qr ßcsJj yJouJ~ Kjyf @AFx xhxq ÀÉu @Koj S ßr~Jh UJj KmsKav mJÄuJPhvL mPu VeoJiqPor UmrÇ VJKct~JPjr k´KfPmhPj muJ y~, Kjoú

APTJjKoˆ AP≤KuP\¿

Vefπ k´Pvú mJÄuJPhPvr Im˙Jj 85fo dJTJ, 16 ßxP¡’r : KmsKav kK©TJ APTJjKoPˆr AP≤KuP\¿ ACKjPar KyxJPm Vefπ k´Pvú mJÄuJPhPvr Im˙Jj 117Ka ßhPvr oPiq 85foÇ IjqJjq xNYPTS mJÄuJPhPvr kKrK˙Kf nJPuJ j~Ç FKhPT Kmvõ\MPz VfTJu kJKuf yP~PZ @∂\tJKfT Vefπ KhmxÇ \JKfxÄPWr CPhqJPV 2007 xJu ßgPT 15 ßxP¡’r KhmxKa kJKuf yPòÇ KhmPxr F mZPrr oNu k´KfkJhq ÈP¸x lr KxKnu ßxJxJAKa' mJ ÈxMvLu xoJ\PT \J~VJ TPr Khj'Ç Foj xoP~ FA KhjKa kJuj TrJ yP~PZ pUj mJÄuJPhPv ßkRPj hM'mZr iPr ßhvKar mOy“ FTKa rJ\QjKfT hu xrTJr k´Kâ~Jr mJAPrÇ KjmtJYj k´Kâ~J KjP~

ZJ© KmPãJPnr oMPU nqJa k´fqJyJr

TPu\ S AK†Kj~JKrÄ TPu\èPuJPf CóKvãJ V´yPer \jq xJiJrenJPm IKfKrÜ mq~ y~ FmÄ ßpPyfM Fxm KvãJk´KfÔJPjr Skr nqJa @PrJk TrPu KvãJgtLPhr CóKvãJr mq~ IKiTfr mJzPm, ßxPyfM Fxm k´KfÔJPjr k´h• ßxmJPT nqJa ßgPT ImqJyKf ßhS~J yPuJÇ Igt oπeJuP~r KmùK¬Pf muJ y~, mJP\a Vf \Mj oJPx kJx yPuS k´J~

Kfj oJx kr oNxT KjP~ TKfk~ ZJ©ZJ©L @PªJuPj ßjPoPZjÇ pÅJrJ ßmxrTJKr KvãJk´KfÔJPj IPjT UrY TPr KvãJ V´ye TrPZj, fÅJrJ IKfKrÜ xJPz 7 vfJÄv oNxT KhPf YJj jJÇ F \jq fÅJrJ TîJx ßZPz KhP~PZjÇ KmKnjú \J~VJ~ xoJPmv TPr \j\Lmj KmKWúf TrPZj FmÄ Cjú~Pjr pJ©Jr kPg mJiJr xMPpJV TPr KhPòjÇ xrTJr ßTJPjJnJPmA KvãJñPj k´KfmºTfJ FmÄ

oiqo @P~r 16 ßTJKa oJjMPwr mJÄuJPhv âov CV´kK∫Phr \jq ÈDmtr' nëKoPf kKref yPf YPuPZ mPu KjrJk•J KmPväwT, ßVJP~ªJ KmPvwù S xJPmT TotTftJrJ @vïJ k´TJv TPrPZjÇ jJo k´TJPv IKjòMT xJPmT FT ßxjJ ßVJP~ªJ KmPvwùPT C≠Of TPr FPf muJ y~, ÈmJÄuJPhPvr Skr @AFx@AFPxr j\r rP~PZÇ KxKr~J S ArJPT @AFPxr ßk uzJA TrPf pJS~J mJÄuJPhvLr xÄUqJ 30 \Pjr oPfJÇ ÈnJrf ßgPT @AFx@AFPx pJS~Jr asJjK\a ÀaS yP~ CbPZ mJÄuJPhvÇ \KñmJPh ßuJT xÄV´y TrPf KmsPaj ßgPT @xJ mJÄuJPhvL mÄPvJØNfPhr xÄUqJS mJzPZÇ' ßvU yJKxjJ xπJxmJh k´Pvú fJr K\PrJ auJPr¿ jLKfr k´Kf fJr IKmYu gJTJr TgJ kMjmqtÜ TPrPZjÇ fPm oJjmJKiTJr V´ΔkèPuJ fJr F jLKfr fLms xoJPuJYjJ TPr @xPZÇ

\j\LmPj IxMKmiJ xOKÓ TrPf YJ~ jJÇ ßxA hOKÓPTJe ßgPTA oNxT k´fqJyJPrr Kx≠J∂ ßjS~J yP~PZÇ KmùK¬Pf @rS muJ y~, oNxT k´fqJyJPrr Kx≠JP∂r kr xrTJr @vJ TPr ßp, ßmxrTJKr KvãJk´KfÔJPjr ZJ©ZJ©LrJ fÅJPhr @PªJuj mº TPr KvãJñPj KlPr pJPmj FmÄ ßhPvr Cjú~j IV´pJ©J~ ßTJPjJ irPjr mJiJ xOKÓr xMPpJV ßhPmj jJÇ

k´vú fMPu huKa xmtPvw \JfL~ KjmtJYPj IÄvV´yeA TPrKjÇ mJÄuJPhPv Vefπ k´xPñ rJÓsKmùJjL FmÄ pMÜrJPÓsr TuJK’~J KmvõKmhqJuP~r IiqJkT rSjT \JyJj mPuPZj, ÈFaJPT KbT ff nJPuJ Vefπ mPu oPj TrJ yPò jJÇ IPjT Khj iPr oJj KjP~ k´vú YuKZuÇ k´vúKm≠ ßTJPjJ KjmtJYj pfKhj yKòu jJ, ffKhj KjoúoJPjr yPuS FaJPT ßuJPT Vefπ mPuA ßhUfÇ' fPm 2014 xJPur kr ßgPT pUj KjmtJYj KjP~ jJjJ k´vú ÊÀ yPuJ FmÄ FTaJ FTfrlJ KjmtJYj yP~ ßVu fJrkr ßgPTA VefJKπT ßp Im˙Jj ßxaJ KjP~ @∂\tJKfT oyu jJjJ k´vú TPr YPuPZÇ' mqKÜoJKuTJjJiLj UJPfr k´KfÔJPjr KvãJ mq~mÉu ˝LTJr TPr KmùK¬Pf muJ y~, IPjPTA IKf KjKhtÓ xJoPgqtr oPiq ßZPuPoP~r KvãJr \jq k´YMr Igt mq~ TPr gJPTjÇ k´iJjoπLr TJPZ xmPYP~ IV´JKiTJrk´J¬ yPò KvãJ UJfÇ k´iJjoπLr KmvõJx ßp, \JKfPT KvãJ KhPuA ßhPvr Cjú~Pjr kPg IV´pJ©J hsΔfVKf uJn TPrÇ oKπxnJr ‰mbT ßvPw VfTJu KmPTPu IgtoπL Kj\ TJptJuP~ FjKm@r ßY~JroqJj jK\mMr ryoJj S xhxq (oNxT jLKf) \JyJñLr ßyJPxjPT KjP~ @uJhJ ‰mbT TPrjÇ F ‰mbPTr krA KmùK¬ ßhS~J y~Ç ÈPjJ nqJa Ij FcMPTvj'-Fr Ijqfo oMUkJ© lJÀT @yoJh mPuj, KvãJ UJfPT FKVP~ KjPf FA AKfmJYT Kx≠JP∂r \jq k´iJjoπLPT ijqmJhÇ fPm FA Kx≠J∂ @rS @PV ßjS~J yPu KvãJgtLPhr ßuUJkzJ mqJyf yPfJ jJÇ FA @PªJuj YuJTJPu \jhMPntJV yS~J~ jVrmJxLr TJPZ @PªJujTJrLPhr kPã ãoJ YJj KfKjÇ PmxrTJKr KmvõKmhqJu~ xKoKfr ßY~JroqJj ßvU TKmr ßyJPxj S oyJxKYm ßmj\Lr @yPoh FT KmmOKfPf nqJa k´fqJyJr TrJ~ k´iJjoπLPT IKnjªj \JKjP~PZjÇ fÅJrJ KvãJgtLPhr TîJPx KlPr ßuUJkzJ~ oPjJPpJVL yS~Jr @øJj \JjJjÇ

mJÄuJPhv

LONDON BANGLA 17

UJPuhJ K\~Jr u¥j xlPr hu kMjVtbPjr Kx≠J∂ YJ~ KmFjKkr fíeoNu 18 PxP¡’r 2015: KmFjKk PY~Jrkrxj PmVo UJPuhJ K\~J u¥Pj fJr PZPu fJPrT ryoJPjr xPñ @PuJYjJ TPr huPT kMjVtbPjr FTaJ jfMj CPhqJV PjPmj mPu @vJ TrPZj fíeoNu kptJP~r PjfJTotLrJÇ KmFjKkPf xJÄVbKjT xÄTa YuPZ mÉKhj iPrÇ @r xrTJPrr KmÀP≠ PTJj TJptTr @PªJuj VPz fMuPf jJ kJrJ~ PjfíPfôr KmÀP≠ fíeoNu kptJP~r xoJPuJYjJS mJzPZÇ F Im˙J~ u¥Pj hPur xm PgPT èÀfôkNet hMA PjfJr F xJãJ“ PgPT hu kMjVtbj KjP~ fíeoNu PjfJrJ TL irPjr CPhqJV @vJ TrPZj fJ \JjPf KmFjKkr TP~T\j fíeoNu PjfJr xPñ TgJ mPu KmKmKxÇ ksKfPmhPj muJ y~, KmFjKk Pj©L UJPuhJ K\~J u¥j pJS~Jr @PV hPur KxKj~r PjfJPhr xPñ QmbT TPrKZPujÇ Px QmbPT AKñf KhP~KZPuj hu kMjVtbPjr mqJkJPr KfKj u¥Pj fJPrT ryoJPjr krJovt PjPmjÇ @S~JKo uLV PjfífôJiLj xrTJPrr KmÀP≠ hMA hlJ~ uJVJfJr @PªJuPjr TotxNKY KhP~ mqgt yPu KmFjKk PjfJTotLPhr oPiq yfJvJ PhUJ Ph~Ç fUj KmFjKkr oJbkptJ~ PgPT PTªs kpt∂ kMjVtbPjr CPhqJV Pj~J y~Ç KT∂á PxA CPhqJV IVsxr yPf kJPr KjÇ huKar PjfJPhr IPjPTA mPuPZj, fJPrT ryoJj u¥Pj gJTPuS hPur jLKfVf Kx≠J∂xy xm KmwP~A KfKj nNKoTJ rJPUjÇ lPu FUj UJPuhJ K\~J S fJPrT ryoJPjr oMPUJoMKU @PuJYjJ~ hu kMjVtbPjr Kmw~ èÀfô kJPmÇ UMujJ PgPT KmFjKkr xJPmT FoKk j\Àu AxuJo o†M

mPuPZj, u¥Pj UJPuhJ K\~J S fJPrT ryoJPjr oPiq @PuJYjJ~ hu kMjVtbPjr Pp Kx≠J∂ @xPm PxKhPTA FUj fJrJ híKÓ rJUPZjÇ KfKj mPuj, ÈQmbPTr KhPTA @xPu @oJPhr fíeoNu kptJP~r PjfJTotLrJ PYP~ @PZjÇ KmFjKkr mftoJj Pp xÄTa, F oMMyNPft hPur PjfíPfôr kKrmftj- oJbkptJ~ PgPT ÊÀ TPr ˆqJK¥Ä TKoKa kpt∂ F kKrmftj UMmA \ÀKr FmÄ @oJPhr Pj©L KmKnjú xo~ @PuJYjJ~ fJ ksTJv TPrPZj FmÄ FKa mJ˜mJ~Pjr \jq fJPrT ryoJPjr xPñ FTKa krJovt hrTJr fJr FmÄ PxKa FmJPrr xJãJPfr oiq KhP~ KjKÁf yPmÇ' KmFjKkPT PdPu xJ\JPjJr FTaJ hJKm CPbPZ fíeoNu PgPTAÇ TJre, hMhlJr @PªJuPj mqgt yP~ KmFjKkPf yfJvJr kJvJkJKv PTJªu S CkhuL~ f“krfJ PmPzPZÇ oJbkptJP~r PjfJPhr IPjPTA FUj ksTJPvq krLKãf PjfJTotLPhr KhP~ hPu kKrmftj @jJr TgJ muPZjÇ

KmFjKk @PªJuPj PTj mqgt yP~PZ PxA Kmw~èPuJ KmPmYjJ~ KjP~A hu kMjVtbj TrJ CKYf mPu oPj TPrj KmFjKkr jJPaJr P\uJ PjfJ S xJPmT CkoπL ÀÉu TM¨Mx fJuMThJr hMuMÇ KfKj mPuj, È@oJPhr Pj©L mqKÜVf xlr mJ KYKT“xJr \jq PVPZj FaJ KbTÇ PxUJPj @orJ @vJ TKr @oJPhr kJKatr KYl ImvqA CkuK… TPrPZj Pp Vf @PªJuPjr xo~ FA fqJVL PjfJPhr TL nNKoTJ KZuÇ @r pJrJ oqJcJoPT KoxVJAc TPrPZj Pp @PªJuPjr cJT Phj UMm KvVKVrA xrTJPrr kfj yP~ pJPmÇ KT∂á fJrJ S fJPhr @oJPhr kJKatr ksiJj @PªJuj xÄVsJPor xo~ PTJjnJPmA kJ~ jJAÇ FPf TPr FaJ ksoJKef yP~PZ @Ko @vJ TrKZ xJyxL S fqJVL PjfJPhr CKj KmKnjú PjfíPfô KjP~ @xPmjÇ' KmFjKk Pj©L UJPuhJ K\~Jr krA huKaPf fJPrT ryoJPjr Im˙JjÇ fPm KmFjKkPf fJPrT ryoJPjr xPñ huKar KxKj~r PjfJPhr FTKa

oJKar KjPY Vefπ UMÅ\PZj FrvJh dJTJ, 15 ßxP¡’r : ÉPxAj oMyÿh FrvJhÇ \JfL~ kJKatr ßY~JroqJjÇ k´iJjoπLr KmPvw hNfÇ 90-Fr TJZJTJKZ m~Px KfKj FUjS k´Jem∂Ç pKhS KfKj KjP\ oPj TPrj fJr m~x 40Ç k´KfKj~f ZMaPZj FrvJhÇ FUJj ßgPT ßxUJPjÇ AKfyJx fJPT ‰˝rJYJr muPuS TKgf VefJKπT \oJjJ~ KfKj rJ\jLKf TrPZj hJkPar xPñAÇ xmxo~A KfKj uJAouJAPaÇ pKhS 5A \JjM~JKrr KjmtJYj fJr \jq KTZMaJ yPuS nJVqKmkpt~ KjP~ @PxÇ ßxxo~ ybJ“ TPrA KjmtJYj ßgPT xPr pJS~Jr ßWJweJ ßhj KfKjÇ kPr Imvq fJPT È@iMKjT TJrJVJPr ÈPpPf y~Ç fJr ˘L rSvj FrvJPhr ßjfOPfô \JfL~ kJKat YPu pJ~ KjmtJYPjÇ ßvw kpt∂ \JfL~ kJKat xrTJr S oKπxnJ~- hM'\J~VJPfA bÅJA kJ~Ç ÉPxAj oMyÿh FrvJh k´iJjoπLr KmPvw hNPfr hJK~fô kJjÇ oKπxnJ~ \JkJr gJTJ jJ gJTJ KjP~ k´KfKhjA ßvJjJ pJ~ jfMj jfMj TgJÇ pKhS FrvJPhr ßZJanJA xJPmT oπL K\Fo TJPhrA y~PfJ xKfq TgJKa mPuPZj- \JkJr oπLPhr Kj~πe FrvJh mJ rSvPjr yJPf ßjAÇ k´iJjoπLr KmPvw hNPfr kh iPr ßrPUA FrvJh oJP^ oJP^ xrTJPrr xoJPuJYjJ TPrjÇ pKhS @S~JoL uLV-KmFjKk ßTCA fJr xoJPuJYjJ ßgPT mJh pJ~ jJÇ xMKk´o ßTJPatr rJP~ FrvJh KYK�f yP~PZj IQmi ãofJ hUuTJrL KyPxPmÇ fJr j~ mZPrr vJxjJoPu Vefπ oMKÜr \jq @PªJuj yP~PZ @S~JoL uLV-

KmFjKkr ßjfOPfAÇ ßp @PªJuPj jNr ßyJPxj, cJ. Koujxy IxÄUq oJjMw k´Je KhP~PZjÇ ßxA FrvJh ßrJmmJr pPvJPr ß\uJ \JfL~ kJKatr xPÿuPj mPuPZj, Vefπ IPjT @PVA 100 yJf oJKar KjPY YPu ßVPZÇ \JfL~ kJKat ãofJ~ FPu @mJr Vefπ oMKÜ kJPmÇ FrvJh oJKar KjPY ßpoj Vefπ UMÅP\ ßkP~PZj ßfoKj ßv~JPur VPft UMÅP\ ßkP~PZj KmFjKkPTÇ mPuPZj, KmFjKk FUj ßv~JPur VPftÇ oJP^oPiq oJgJ CÅYM TPr KmmOKf KhP~ @mJr nP~ uMTJ~Ç @r @S~JoL uLPVr \jKk´~fJ @kjJrJ \JPjjÇ @orJA FToJ© huÇ pJrJ oJjMPwr kJPv ßgPT xm nJu TJ\ TrKZÇ @oJPT oJjMw nMuPf kJrPm jJÇ FUj @mJr @vJr @PuJ ßhUPf kJKòÇ

xmtPvw VfTJuS Vefπ KjP~ TgJ mPuPZj FrvJhÇ FKhj KfKj mPuPZj, xÄKmiJPjr kJfJ~ Vefπ gJTPuS ßhPv ßjAÇ hUumJ\ S ßa¥JrmJ\Phr hUPu YPu ßVPZ ßhvÇ xMvJxj ßjA, xmJr TJPZ @PZ mªMT-Kk˜uÇ pJr ‰˝rvJxPjr KmÀP≠ j~ mZr @PªJuj TPrPZ mJÄuJPhPvr \jVe ßxA ÉPxAj oMyÿh FrvJPhr Vefπ IjMxºJj IPjT kptPmãPTr oPiqA Km˛~ ‰fKr TPrPZÇ KfKj @xPu ßTJj Vefπ UÅ\PZj fJ KjP~S rP~PZ ßiÅJ~JvJÇ FaJ xfq ßpFrvJPhr kfPjr kr mJÄuJPhPvr oJjMw ßnJaJKiTJr KlPr ßkPuS VefPπr ßmKvr nJV ßoRu CkJhJjA kJjKjÇ ßnJaJKiTJr VefPπr k´iJjfo CkJhJj fPm FToJ©

mz IÄPvr Pmv hNrfô KZuÇ PxA KxKj~r PjfíPfôr PãP©S FTaJ mz irPjr kKrmftj @xPf kJPr mPu oPj TrPZj hPur PjfJTotLrJÇ rJ\QjKfT KmPväwT fJPrT vJoxMr PryoJjS mPuPZj, FmJr Pp KmFjKkPf mz irPjr kKrmftj @xPm Px irPjr AKñf huKar xm kptJ~ PgPT rP~PZÇ KfKj mPuj, ÈKmFjKkr IPjT KxKj~r PjfJ @PZj pJPhr xPñ fJPrT ryoJPjr FTaJ VqJk QfKr yP~PZÇ FaJ m~Pxr TJrPe yPf kJPr IgmJ y~PfJ fJPrT ryoJPjr mqKÜVf IqJPksJPYr TJrPeS yPf kJPr Pp, fJPhr oPiq FTaJ Kr-IqJc\JˆPo≤ KZu jJÇ lPu IPjPT I˝Kó PmJi TrPfj fJPrT ryoJjPT KjP~- FaJ xfq TgJÇ IjqKhPT, FaJS mJómfJ Pp @kKj KxKj~rPhr kMPrJkMKrnJPm mJh KhP~ hu kKrYJujJ TrJS x÷m jJÇ @oJr iJreJ KxKj~r PjfJ pJrJ m~Pxr nJPr @âJ∂ fJPhr KrPkäxPo≤ FUj yPm FmÄ Px KrPkäxPoP≤ fJPhr \J~VJPf TJrJ @xPmj- fJPrT ryoJPjr FTaJ mqKÜVf KY∂J-PYfjJ @PZÇ KfKj hPur fÀe PjfíPfôr TJrS TJrS xPñ xŒTt rJPUjÇ y~PfJ @orJ PhUPmJ KTZM KxKj~r FmÄ KTZM \MKj~r xojõP~ ˙J~L kKrwhaJ kMjVtbj yPmÇ' fPm huKar PjfJrJ muPZj, u¥j PgPT UJPuhJ K\~J Plrf @xJr kPr Kx≠J∂ TL y~ FmÄ PxèPuJ TfaJ hsΔf mJ˜mJ~j TrJ y~ fJr SkrA fJPhr @PªJuj FKVP~ Pj~Jr Kmw~Ka Kjntr TrPZÇ

CkJhJj j~Ç ßTC ßTC pUj Vefπ mjJo Cjú~j f•ô yJK\r TrPZj fUj FrvJPhr Vefπ ßUÅJ\J ßTRfNyu C¨LkTPfJ mPaAÇ fPm fJr FA IjMxºJj Vefπ oMKÜ @PªJuPjr vyLhPhr @®JPT TfaJ vJK∂ KhPf kJrPm ßx k´vú rP~A pJPmÇ @PhR mJÄuJPhPvr Vefπ ßhPU ßxxm @®J vJK∂ ßkP~PZ KT-jJ ßx k´Pvúr xoJiJjS Imvq FUjS y~KjÇ FrvJh pUj Vefπ UMÅ\PZj fUj k´mLe rJ\jLKfKmh yJ~hJr @TmJr UJj rPjJ FTKa xyPpJVL ‰hKjPT ÈVefπA rãJTmY' vLwtT FT ßuUJ~ IgtjLKfKmh ßryoJj ßxJmyJPjr FTKa mÜPmqr k´Kf xmJr hOKÓ @Twte TPrPZjÇ IiqJkT ßryoJj ßxJmyJj fJr ßuUJ jfMj mA Èl∑o aM APTJjKo aM aM ßjvj: oJA \JKjt aM mJÄuJPhv' V´P∫r k´TJvjJ IjMÔJPj ˛OKfYJreJ TrPf KVP~ mPuKZPuj: ÈSA xm KhPj KlPr ßVPu (IgtJ“ kJKT˜Jj @oPu), FaJ nJKm, KTnJPm Fxm TgJ ßxKhj mufJoÇ Fxm TgJ muJr xo~ cJj-mJo KY∂J TrfJo jJÇ...KT∂á FUj ßTJj ßuUJ KuUPf ßVPu FKa k´TJPvr @PV FT x¬Jy ßuPV pJ~ FmÄ kÅJYmJr kPz of ßhj rSjT (fÅJr ˘L)Ç ˝JiLj mJÄuJPhPv Ijq xmJr oPfJ @oJPT @\TJu k´KfKa v» KjP~ nJmPf y~Ç KT∂á kJKT˜JPjr xJoKrT vJxPjr @oPu @orJ ßaKmPu mPxA hMA WμJ~ ßp ßTJj KTZM KuUPf kJrfJoÇ' T~Khj @PV Ijq FTKa xnJ~ ÉPxAj oMyÿh FrvJh mPuPZj, mJÄuJPhPvr oJjMPwr FUj mJT ˝JiLjfJ ßjAÇ pKhS bJ¢JZPu FT KmPväwT mPuj, mJT ˝JiLjfJ jJ gJTPu ÉPxAj oMyÿh FrvJh F TgJ muPZj KTnJPm?


18 LONDON BANGLA

mJÄuJPhv

Friday 18 September 2015

Friday 18 September 2015

KjPUÅJP\r 6 Khj kr fMrJV “rJokJPu KmhqM“PTªs xMªrmPjr \jq mz ÉoKT” ßgPT u¥j k´mJxLr uJv C≠Jr

17 PxP¡’r, 2015: rJokJPu T~uJKnK•T KmhqM“PTªs KjotJe TrJ yPu xMªrmjxy SA FuJTJr ksJTíKfT QmKY©q ÉoKTr oMPU kzPm mPu \JKjP~PZ FTKa PmxrTJKr xÄ˙JÇ xJCg FKv~jx lr KyCoqJj rJAax jJPor SA xÄ˙JKa muPZ, F irPer FTKa ksT· xMªrmPjr kKrPmPvr \jq mz ÉoKTÇ T~uJKnK•T PTªsKaPf T~uJ kKrmyj, @m\tjJ kKrÏJPrr oPfJ Kmw~èPuJ FUPjJ ¸Ó j~Ç fPm kKrPmvmJhLPhr F irPer IKnPpJV xrTJPrr frl PgPT mrJmrA jJTY TrJ yP~PZÇ KmhqM“PTªs KjotJPer kKrPmvVf ksnJm KjP~ fgqJjMxºJPjr kr xJCg FKv~Jjx lr KyCoqJj rJAax jJPo FTKa PmxrTJKr xÄVbj Pp ksKfPmhj QfKr TPrPZ PxUJPjA Fxm Kmw~ CPb FPxPZÇ míy¸KfmJr ksKfPmhjKa ksTJv TrJ y~Ç mJÄuJPhv S nJrPfr PpRg CPhqJPV rJokJPur SA T~uJKnK•T KmhqM“PTªsKa xMªrmPjr xLoJjJr 14 KTPuJKoaJPrr PnfPr KjotJPer ksKâ~J YuPZÇ

mJÄuJPhPv xJCg FKv~Jj lr KyCoqJj rJAaPxr xhxq xMufJjJ TJoJu mPuj, Pp hNrPfôr oPiq KmhqM“ PTªsKa QfKr TrJ yPò, PxKa @xPu KjKw≠ hNrPfôr oPiqAÇ xMªrmPjr TJZJTJKZ FrTo FTKa ksT· mjKar \jq mz ÉoKTÇ KfKj mPuj, T~uJ PTJgJ PgPT @xPm, KTnJPm kKrmyj TrJ yPm, T~uJr Ppxm @m\tjJ jhLPf \oPm, PxèPuJ KTnJPm kKrÏJr yPm, Fxm ksPvúr C•r FUPjJ ¸Ó j~Ç Fxm TJrPe xMªrmPjr Ckr Km„k ksnJm kzPm mPuA @vÄTJ yPòÇ PxUJjTJr oJjMPwr ˝JP˙qr Kmw~Ka KjP~S kKrPmvKmhPhr oPiq ksvú rP~PZÇ KfKj \JjJj, Fr oPiqA PxUJjTJr \u\ ksJeLr Ckr Fr ksnJm kzPf ÊÀ TPrPZÇ TJre PxUJPjr ÊÊT mJ cuKljèPuJ PxA FuJTJ PZPz YPu pJPòÇ KmKnjú oyPur Ff @kK•r krS PTj xrTJr Kmw~Ka @oPu KjPò jJ, fJ KjP~S KfKj ksvú PfJPujÇ mrÄ kptJPuJYjJ TPr rJokJPur kKrmPft Ijq© PTªsKa xKrP~ Pj~JrS krJovt KhP~PZ FA xÄ˙JKaÇ-KmKmKx

dJTJ oyJjVr : 81 vfJÄv yfqJ oJouJ~ @xJKo UJuJx dJTJ, 17 ßxP¡’r : dJTJ oyJjVPrr Z~Ka hJ~rJ @hJuPf Vf 16 mZPr Kj�K• yS~J yfqJ oJouJèPuJr oPiq 81 vfJÄv oJouJPfA @xJKorJ UJuJx ßkP~PZjÇ dJTJr \jKjrJk•J asJAmMqjJu S kÅJYKa IKfKrÜ oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuPfr KmYJr Kj�K•xÄâJ∂ Kjmºj UJfJr fgq kptJPuJYjJ TPr F KyxJm kJS~J ßVPZÇ FPf ßhUJ pJ~, 1999 xJu ßgPT YuKf mZPrr @Vˆ kpt∂ ßoJa 269Ka yfqJ oJouJr KmYJrTJ\ Kj�K• yP~PZÇ Fr oPiq ßTmu 51Ka oJouJ~ @xJKoPhr xJ\J yP~PZÇ mJKT 218KaPf @xJKorJ UJuJx ßkP~PZjÇ vfTrJ KyxJPm UJuJPxr yJr 81 hvKoT 04 nJVÇ Fxm UJuJPxr rJP~r KmÀP≠ Có @hJuPf ßTJPjJ @KkuS TPrKj rJÓskã mJ xrTJKr ßTRÅxMKurJÇ dJTJ oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuPfr k´iJj xrTJKr ßTRÅxMKu (KkKk) @mhMuäJy @mM mPuj, ÈxJãLr InJPm @xJKorJ UJuJx ßkP~ pJPòÇ @oJPhr ßYÓJr ßTJPjJ WJaKf gJPT jJÇ xJãLrJ jJ FPu @oJPhr TL TrJr @PZÇ' yfqJ oJouJ~ @xJKoPhr UJuJx kJS~Jr TgJ \JKjP~ @Kku jJ TrJr KmwP~ \JjPf YJAPu @AjoπL @KjxMu yT mPuj, ÈKj~oJjMpJ~L ßpxm oJouJ~ @xJKo UJuJx y~, ßxèPuJ @Kku TrJr \jq xKuKxar IKlPx kJbJPjJr TgJÇ fJrkr xKuKxar IKlx IqJaKjt ß\jJPrPur ofJof ßj~Ç

@oJr oPj y~, Fxm oJouJr mqJkJPr k´Pxx yPòÇ @Ko Kmw~Ka UKfP~ ßhUmÇ' KmYJr-xÄKväÓPhr oPf, @xJKor KmÀP≠ @jJ IKnPpJV k´oJPer hJK~fô xrTJKr ßTRÅxMKuPhrÇ KT∂á fÅJrJ dJTJr Z~Ka @hJuPf 81 vfJÄv yfqJ oJouJ k´oJPe ßTj mqgt yPuj, F KjP~ Z~ @hJuPfr hJK~Pfô gJTJ Z~ xrTJKr ßTRÅxMKu @mhMx xJ•Jr, oJTxMhMr ryoJj, @xJhMöJoJj, ßoJ. mKvr, oKyCK¨j ßhS~Jj S @PjJ~Jr xJyJhJPfr xPñ FA k´KfPmhPTr TgJ y~Ç fÅJrJ mPuj, IKiTJÄv xJãL @hJuPf @Pxj jJ mJ fÅJPhr UMÅP\ kJS~J pJ~ jJÇ pÅJrJ @Pxj, fÅJPhr IPjPT xKbT xJãq ßhj jJÇ @mJr ßTJPjJ ßTJPjJ oJouJ~ fh∂ TotTftJxy kMKuv xJãLS @Pxj jJÇ lPu IKnPpJV k´oJKef y~ jJÇ F KmwP~ dJTJr oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuPfr k´iJj KkKk @mhMuäJy @mM mPuj, ÈxJãL yJK\r TrJr hJK~fô kMKuPvrÇ' @r, dJTJr oyJjVr kMKuPvr IkrJi S fgq KmnJPVr CkTKovjJr F FAY Fo TJoÀöJoJj hJKm TPrj, ÈxJãLPhr yJK\r TrPf @hJuPfr xoj, ßV´¬JKr kPrJ~JjJ kJS~Jr kr fJ fJKou TrJ y~Ç' KT∂á mJ˜mfJ yPuJ xJãLr InJPm oJouJ k´oJKef yPò jJÇ F ßãP© hJK~fô kJuPj mqgtfJr \jq TJrS KmÀP≠ @AKj mqm˙J ßjS~Jr jK\r ßjA mPu @hJuf-xÄKväÓ xN©èPuJ \JjJ~Ç

@KkuS y~ jJ: ßlR\hJKr TJptKmKi IjMpJ~L, KmYJKrT @hJuPf UJuJPxr rJP~r KmÀP≠ Có @hJuPf @KkPur ãofJ FToJ© rJÓskã mJ xrTJKr ßTRÅxMKurÇ UJuJPxr @Phv yS~Jr fJKrU ßgPT 60 Khj IKfâPor kr lKr~JKh UJuJPxr @PhPvr KmÀP≠ ßTJPjJ @Kku TrPu yJAPTJat KmnJPV fJ V´Jyq yPm jJÇ F ZJzJ Có @hJuPfr Kx≠J∂ rP~PZ ßp UJuJPxr KmÀP≠ @Kku hJKUu yPuA UJuJxk´J¬ mqKÜ @xJKo KyPxPm kKrVKef yPmj (xN©: 25 KcFu@r, kOÔJ-207)Ç KT∂á Vf 16 mZPr dJTJ oyJjVPr ßp 218Ka yfqJ oJouJ~ @xJKorJ UJuJx ßkPuj, fJr KmÀP≠ Có @hJuPf ßTJPjJ @Kku y~KjÇ IqJaKjt ß\jJPru oJymMPm @uo mPuj, oyJjVPrr Z~Ka @hJuPfr yfqJ oJouJr UJuJPxr rJP~r KmÀP≠ @KkPur \jq fÅJr TJptJuP~ dJTJ oyJjVPrr KkKkr TJptJu~ mJ ß\uJ k´vJxPTr TJptJu~ ßgPT ßTJPjJ TJV\k© kJbJPjJ y~KjÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu @mhMuäJy @mM mPuj, È@orJ yfqJ oJouJr UJuJPxr rJP~r KmÀP≠ yJAPTJPat ßTJPjJ @Kku TKrKjÇ FUj ßgPT TrmÇ' xÄKmiJj KmPvwù vJyhLj oJKuPTr oPf, IkrJiLrJ pKh FnJPm UJuJx ßkP~ pJ~, fJ ßhv S xoJ\ TJrS \jq nJPuJ jJÇ IkrJiLrJ ßTj UJuJx yPuJ, F \jq TJrJ hJ~L, fJ KYK€f TPr \mJmKhKyr k´vJxKjT mqm˙J VPz ßfJuJ \ÀKrÇ

dJTJ, 16 ßxP¡’r : KjPUÅJP\r Z~ Khj kr FT u¥j k´mJxLr IitVKuf uJv C≠Jr TPrPZ kMKuvÇ KjyPfr jJo \JoJu CK¨j (55)Ç VfTJu xTJPu fMrJV gJjJiLj ßvJuyJKa TJvmPjr \ñu ßgPT fJr uJv C≠Jr TPr kMKuvÇ Fr @PV mOy¸KfmJr oM¿LVP†r V´JPor mJKz ßgPT mqKÜVf VJKzPf TPr dJTJ~ @xJr kr ßgPT fJr xºJj kJS~J pJ~KjÇ WajJr kr ßgPT \JoJu CK¨Pjr mqKÜVf VJKzYJuT mJmMu S k´JAPna TJrKa KjPUÅJ\ rP~PZÇ kMKuPvr iJreJ \JoJu CK¨jPT võJx ßrJPi yfqJ TPr fJr TJrKa KZjfJA TrJ yP~PZÇ @r F WajJ~ fJr csJAnJr \Kzf gJTPf kJPrÇ KjyPfr mz nJA vJy\JyJj yJxkJfJPu xJÄmJKhTPhr \JjJj, \JoJu CK¨j u¥j k´mJxL KZPujÇ Kfj oJx @PV KfKj ßhPv @PxjÇ Vf mOy¸KfmJr k´JAPna TJr KjP~ YJuT mJmMPur xJPg oM¿LV† hKãe YroMUrJr mJKz ßgPT dJTJr CP¨Pv rSjJ yjÇ Frkr ßgPT fJr FmÄ VJKzYJuT TJPrJ xºJj kJS~J pJKòu jJÇ FojKT oMKÜkPer hJKmPf ßTJPjJ ßlJjS @PxKjÇ ImPvPw VfTJu xTJPu TP~T\j TíwT fMrJPVr ßvJuyJKa FuJTJr TJvmPjr oPiq FTKa IitVKuf uJv kPz 15 PxP¡’r 2015: l∑JP¿ KmFjKk PjfJTotLPhr KmPãJPnr oMPU k§ yP~ pJ~ fgqoπL yJxJjMu yT AjMr ofKmKjo~ IjMÔJjÇ KmãM… PjfJTotLrJ ksJ~ 4 WμJ fgqoπLPT ImÀ≠ TPr rJPUjÇ WajJ˙Pu kMKuv CkK˙f yP~ kKrK˙Kf Kj~πe TPrjÇ vKjmJr KmTJPu kqJKrPxr xJ TîJCcx PyJPau PrKcxj mäMPf F WajJ WPaÇ l∑J¿ ksmJxL xJÄmJKhT jMÀu S~JKyh oJjm\KojPT FA fgq \JKjP~PZjÇ KfKj mPuj, ÊâmJr x˘LT l∑J¿ xlPr pJj fgqoπL yJxJjMu yT AjMÇ F Umr PkP~ l∑J¿ vJUJ KmFjKk S Iñ xÄVbPjr PjfJTotLrJ fJPT m~Ta TrJr Kx≠J∂ Pj~Ç l∑J¿ KmFjKkr xnJkKf Qx~h xJAlMr ryoJj S xJiJre xŒJhT Fo F fJPyPrr PjfíPfô KmFjKk PjfJTotLrJ vKjmJr KmTJu 3aJ PgPT PyJPau PrKcxPjr xJoPj \PzJ yPf gJPTÇ FTkptJP~ PjfJTotLrJ Kco yJPf KjP~ KmPãJn kshvtj ÊÀ TPr FmÄ yJxJjMu yT AjMr KmÀP≠ KmKnjú PäJVJj Ph~Ç F xo~ fgqoπLr xPñ l∑J¿ @S~JoL uLPVr PjfJTotLPhr KjitJKrf ofKmKjoP~r xo~ yP~ PVPu fJrJS PyJPau PrKcxPjr xJoPj YPu @PxÇ Fxo~ aJj aJj CP•\jJ QfKr y~Ç Fxo~ IjJTJKéãf WajJ FzJPf PyJPau Tftíkã kMKuPvr xyPpJKVfJ YJ~Ç kMKuv FPx KWPr rJPU PyJPau FuJTJÇ mº TPr Ph~ oNu laTÇ kMKuv KmFjKk PjfJTotLPT ˙Jj fqJPVr IjMPrJi TrPu ksJ~ YJr WμJ kr kMKuPvr yóPãPk KmPãJnTJrLrJ SA ˙Jj fqJV TPrÇ F xo~ l∑J¿ @S~JoL uLPVr KTZM PjfJ oπLr xPñ KjitJKrf

gJTPf ßhPU kMKuvPT Umr ßh~Ç kPr kMKuv fJr uJv C≠Jr TPr o~jJfhP∂r \jq dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJu oPVt kJbJ~Ç KfKj @PrJ \JjJj, WajJr kr ßgPT VJKzYJuT mJmMu FmÄ VJKzKar ßTJj ßUÅJ\ kJS~J pJPò jJÇ mJmMPur ßoJmJAu ßlJjS mº rP~PZÇ vJy\JyJj @PrJ \JjJj, \JoJu CK¨Pjr k´go ˘L oM¿LVP†r V´JPor mJKzPf gJPTjÇ fJr ˘L C•rJ yJCK\Ä ZJkrJ oxK\Phr kJPv FTKa lqJPa nJzJ gJPTjÇ KÆfL~ ˘Lr xJPg oP^q oPiq fJr ^JPouJ yPfJ mPu \JjPfj KfKjÇ fPm ßT mJ TJrJ ßTj fJPT yfqJ TPr uJv ßlPu ßVPZ, fJ FUPjJ KjKÁf j~Ç fMrJV gJjJr Fx@A oiMxNhj kJP¥ \JjJj, k´JgKoTnJPm iJreJ TrJ yPò, VJKz KZjfJAP~r \jq FA yfqJTJ§ WPa gJTPf kJPrÇ fPm VJKzYJuT mJmMuPT kJS~J ßVPu Kmw~Ka KjKÁf yS~J pJPmÇ KfKj @PrJ mPuj, Ijq ßTJPjJ TJrPe UMj yPu mJmMuPTS VJP~m TrJ yPf kJPrÇ F ßãP© fJPT kJS~J \ÀKrÇ mJmMu FA WajJ~ \Kzf jJ gJTPuS ßxS ßTJPjJ hMWtajJr KvTJr yPf kJPrÇ Kmw~Ka fh∂ TPr ßhUJ yPòÇ

kqJKrPx KmPãJPnr oMPU fgqoπLr IjMÔJj k§

mMK≠\LmLPhr k´nJm mJzPZ KmFjKkPf dJTJ, 16 ßxP¡’r : FPuJPoPuJ yP~ kzJ hu kMjVtbj S xJÄVbKjT TJptâPo VKf @jJr kJvJkJKv huPT @iMKjT fgq-k´pMKÜPf xoO≠ TrJr KhPTS j\r KhPò KmFjKkÇ KmPvw TPr, ßlxmMT S aMAaJrxy xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqoèPuJPf hPur rJ\jLKf, uãq-CP¨vq S jLKf-@hvtPT ßmKv TPr k´YJPrr CPhqJV ßj~J yP~PZÇ Ve oJiqPoS Kmw~KnK•T k´mº ßuUJ S ßaKuKnvjèPuJPf aTPvJxy KmKnjú @PuJYjJ IjMÔJPj hPur k´Kvãek´J¬ k´KfKjKifô mJzJPjJr KhPTS ß\Jr ßh~J yPòÇ FA Kmw~èPuJPT xojõ~ TrJr uPãq hukK∫ mMK≠\LmLPhr xojõP~ FTKa ÈKgÄT aqJÄT V´Δk' VbPjr KmwP~ k´JgKoT KhTKjPhtvjJ KhP~PZj KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~JÇ rKmmJr rJPf hPur ß\qÔ ßjfJPhr xPñ ‰mbPT KfKj FA KjPhtvjJ ßhj mPu \JjJ ßVPZÇ SA ‰mbPT CkK˙f gJTJ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq ßu. ß\. (Im.) oJymMmMr ryoJj ßxJomJr AP•lJPTr xPñ @uJkTJPu mPuj, ÈQmbPT rJ\jLKf S hu kMjVtbjxy KmKnjú KmwP~ @PuJYjJr oPiq KgÄT aqJÄT V´Δk Vbj TrJ pJ~ KT-jJ, fJ KjP~S TgJ yP~PZÇ @orJ pJrJ ‰mbPT KZuJo, k´PfqPTA F mqJkJPr AKfmJYT oPjJnJm ßhKUP~KZÇ' Ijq FTJKiT xN© \JjJ~, rKmmJr rJPfr SA ‰mbPT KmFjKk ßjfJPhr kJvJkJKv IgtjLKfKmh IiqJkT oJymMm CuqJy S ß\qÔ xJÄmJKhTTuJKoˆ oJylM\ CuqJyxy KmFjKk

WrJjJr TP~T\j ßkvJ\LmL ßjfJ, mMK≠\LmLS CkK˙f KZPujÇ Kmvõ rJ\jLKfr @iMKjT iqJj-iJreJr xPñ fJu KoKuP~ huPT pMPVJkPpJVL TPr ßfJuJr Skr èÀfô KhP~ F mqJkJPr fJrJ UJPuhJ K\~JPT CPhqJVL yS~Jr krJovt ßhjÇ fJPhr krJovtèPuJr oPiq KZu- xrTJPrr ßhJw©ΔKar kJvJkJKv AxMqKnK•T k´mº KuPU ßxèPuJ ßhv-KmPhPvr VeoJiqPo k´YJr-k´TJPvr CPhqJV ßj~J, KmKnjú KmwP~ fgq-CkJ• xÄV´y-xÄrãe TPr cJaJ ‰fKr TrJ, ßaKuKnvj aTPvJxy KmKnjú @PuJYjJ IjMÔJPj fgq-pMKÜfPTtr oJiqPo hPur kPã Im˙Jj fMPu irJr uPãq k´Kvãek´J¬ @PuJYT VPz ßfJuJ, hPur ßjfJ-TotLxogtTPhr fgq-k´pMKÜ ùJjxoO≠ TPr ßlxmMT S aMAaJrxy xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqoèPuJPf xKâ~ TPr ßfJuJ FmÄ IgtjLKf, mKy”xŒTt Cjú~j, TíKw, jJrL Cjú~j, Vefπ, ßmTJr xoxqJr xoJiJjxy Wj Wj AxMqKnK•T xnJ-PxKojJr @P~J\j TrJ AfqJKhÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq j\Àu AxuJo UJj \JjJj, fJPhr Fxm krJoPvtr \mJPm AKfmJYT oPjJnJm ßhKUP~ UJPuhJ K\~JS mPuPZj- FTKmÄv vfJ»Lr YqJPu† ßoJTJPmuJr xão TPr KmFjKkPT VPz fMuPf yPmÇ rKmmJPrr FA ‰mbPT CkK˙f jJ gJTPuS dJTJ KmvõKmhqJuP~r xJPmT CkJYJpt IiqJkT FoJ\CK¨j @yoJh @uJkTJPu mPuj, ÈKmFjKkr FA CkuK… mJ KY∂J-iJrJ UMmA

AKfmJYTÇ huPT fgq-k´pMKÜ xoO≠ TPr fMuPf KgÄT aqJÄT V´Δk gJTJ nJPuJÇ' KmFjKkr jLKf-KjitJreL kptJP~r FTJKiT ßjfJr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVPZ, xJŒ´KfT xoP~ KmFjKkr rJ\jLKfPf huL~ WrJjJr mMK≠\LmL mJ ßkvJ\LmL ßjfJPhr èÀfô ßmPzPZÇ KmPvw TPr, F mZPrr FKk´Pu IjMKÔf KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj IÄvV´yPer Kx≠J∂ V´yPer ßãP© fJPhr ofJofA k´JiJjq ßkP~PZÇ mftoJPj hPur Inq∂rLe KmKnjú KmwP~ Kx≠J∂ V´yPer ßãP©S UJPuhJ K\~J hukK∫ mMK≠\LmLPhr ofJofPT èÀfô KhPòjÇ k´xñf, KmFjKkr xnJ-PxKojJrèPuJPf mftoJPj xKâ~ gJTJ Ve˝J˙q ßTPªsr asJKˆ cJ. \JlÀuqJy ßYRiMrLS ÈKgÄT aqJÄT TKoKa' VbPjr \jq KmFjKkPT krJovt KhP~ xŒ´Kf FT IjMÔJPj mPuPZj, ÈUJPuhJ K\~J ß\Pu YPu ßVPu hu YJuJPm ßT? hu TL ßgPo pJPm? fJPhr CKYf KgÄT aqJÄTPhr KjP~ FTKa TKoKa TrJÇ' IiqJkT FoJ\CK¨jPT FA TKoKar k´iJj TrJ ßpPf kJPr mPuS of ßhj KfKjÇ KmFjKkr rJ\jLKfPf mMK≠\LmLPhr k´nJm mOK≠r Kmw~KaPT hPur ßjfJTotLrJ ßTC ßjKfmJYTnJPm ßhUPf kJPr KT-jJ, F mqJkJPr \JjPf YJAPu ßu. ß\. (Im.) oJymMmMr ryoJj mPuj, ÈrJ\jLKfPf mMK≠\LmLPhr k´nJm mOK≠ kJS~J CKYf, FKaPT xmJA AKfmJYT KyPxPmA ßjPmÇ'

\~PT ÈIkyrPer wzpπ' : WMw KjP~ fgq ßhS~J ßxA FlKm@A FP\P≤r xJ\J ofKmKjo~ TrPf PyJPaPu ksPmv TrPf YJAPu kMKuv fJPhrPTS mJiJ Ph~Ç kPr l∑JP¿ KjpMÜ mJÄuJPhv hNfJmJPxr KxKj~r TotTftJ y\rf @uL UJj FPx @S~JoL uLV PjfJPhr \JjJj, fgqoπL @S~JoL uLV PjfJTotLPhr xPñ ofKmKjo~ xnJ~ IÄv PjPmj jJÇ FTgJ ÊPj @S~JoL uLV PjfJrJ lMPur PfJzJ y\rf @uL UJPjr yJPf KhP~ YPu pJjÇ Frkr kKrK˙Kf vJ∂ y~Ç l∑J¿ KmFjKkr xnJkKf Qx~h xJAlMr ryoJj PaKuPlJPj oJjm\KojPT \JjJj, yJxJjMu yT AjMPhr \jqA ˝JiLjfJr krkr mJÄuJPhv IK˙KfvLu yP~KZuÇ KfKj

KjP\r IkTot dJTPf xJPmT PksKxPc≤ K\~JCr ryoJj S xJPmT ksiJjoπL UJPuhJ K\~Jr KmÀP≠ FPTr kr FT KogqJ rajJ YJKuP~ KmFjKkPT ±Äx TrJr kJÅ~fJrJ TrPZjÇ fJA l∑JP¿r PpUJPjA AjM pJPmj PxUJPjA fJPT ksKfyf TrJ yPmÇ KmPãJn xoJPmPv IjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj l∑J¿ KmFjKkr xy-xnJkKf KxrJ\ C¨Lj, oofJ\ @PuJ, xJÄVbKjT xŒJhT UJj \JuJu, xJPmT xnJkKf KxrJ\Mr ryoJj, pMVì-xJiJre xŒJhT \MPjh @yoh, lKrh Ko~J, AKu~JZ oMKÜ kKrwPhr @ymJ~T oMKl\ @uL ksoMUÇ

YLjJ IgtQjKfT Iûu IjMPoJhj dJTJ, 16 ßxP¡’r : KmKjP~JV @TwtPe YLjJ CPhqJÜJPhr \jq Y¢V´JPor @PjJ~JrJ~ 774 FTr \Kor Skr @uJhJ IgtQjKfT Iûu VPz ßfJuJr k´˜JPm YNzJ∂ IjMPoJhj KhP~PZ xrTJr, pJr ImTJbJPoJ KjotJPe mq~ yPm 420 ßTJKa 37 uJU aJTJÇ VfTJu k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xnJkKfPfô \JfL~ IgtQjKfT kKrwPhr KjmtJyL TKoKar (FTPjT) ‰mbPT FA IjMPoJhj ßh~J y~Ç ‰mbPTr kr xÄmJh xPÿuPj kKrT·jJoπL @ y o oM˜lJ TJoJu mPuj, @PjJ~JrJ-2 IgtQjKfT IûPur \jq nNKo IKiV´ye (YJ~Kj\ IgtQjKfT S Kv·Jûu) jJPo FA k´TP·r @SfJ~ Y¢V´JPor @PjJ~JrJ CkP\uJ~ k´J~ 800 FTr \Ko IKiV´ye S Cjú~j TrJ yPmÇ 2015 \Mj ßgPT 2016 xJPur oPiq mJÄuJPhPv IgtQjKfT Iûu TftOkã (Pm\J) F k´T· mJ˜mJ~j TrPmÇ ÈhsΔf IgtQjKfT Cjú~Pjr \jq xLKof xŒh mqmyJr TPr KvP·Jjú~Pj ßmxrTJKr UJPfr IÄvV´ye k´P~J\jÇ YLPjr

\jq F IgtQjKfT IûuKa ßhPvr hJKrhsqKmPoJYj S mqJkT TotxÄ˙Jj xOKÓr ßãP© nNKoTJ rJUPm' mPuj oπLÇ Vf mZr \MPj k´iJjoπL ßvU yJKxjJr YLj xlPrr xo~ ßx ßhPvr k´iJjoπL Y¢V´JPo FA KmPvw IgtQjKfT S Kv·Jûu ˙JkPjr k´˜Jm ßhjÇ k´T· k´˜Jm IjMpJ~L, mrJP¨r 92 vfJÄv Igt mq~ TrJ yPm \Ko IKiV´yPeÇ IPgtr ß\JVJj ßh~J yPm xrTJKr fyKmu ßgPTÇ \Ko IKiV´yPer kJvJkJKv KjrJk•J ßvc, VJct ßkJˆ S xLoJjJ k´JYLr KjotJe TrJ yPmÇ xrTJPrr Knvj-2021 mJ˜mJ~Pj 2010 xJPu ßmxrTJKr IgtQjKfT Iûu @Aj TrJ y~Ç Fr @SfJ~ @VJoL 15 mZPr ßhPv 100 IgtQjKfT Iûu k´KfÔJr oJiqPo FT ßTJKa oJjMPwr TotxÄ˙Jj FmÄ k´Kf mZr 40 KmKu~j cuJPrr keq rlfJKjr xMPpJV xOKÓ TrPf YJ~ xrTJrÇ APfJoPiq oÄuJ S ßnzJoJrJ~ nJrfL~ KmKjP~JVTJrLPhr \jq hM'Ka KmPvw IgtQjKfT Iûu KjotJPer KmwP~S xoP^JfJ ˛JrT xA yP~PZÇ

dJTJ, 16 ßxP¡’r : k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßZPu x\Lm S~JP\h \~PT ÈIkyrPer wzpπ' TPr pMÜrJPÓs ß\Pu pJS~J Kr\nL @yPoh Kx\Jr fgq kJS~Jr \jq pJPT WMw KhP~KZPuj, ßxA FlKm@A FP\≤ rmJat uJKˆTPT kÅJY mZPrr TJrJh§ KhP~PZj ßhvKar FTKa @hJufÇ TJrJPnJPVr kr uJKˆTPT @PrJ hMA mZr @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr j\rhJKrPf gJTPf yPmÇ Vf ßxJomJr KjC A~PTtr ßyJ~JAa ßkäA¿ ßlcJPru @hJuPfr KmYJrT KnjPx≤ KmsPTKa F rJ~ ßWJweJ TPrjÇ FlKm@AP~r xJPmT ߸vJu FP\≤ rmJat uJKˆT mftoJPj @PrTKa oJouJ~ 10 mZPrr xJ\J UJaPZjÇ hMA xJ\J krkr TJptTr yPm mPu @hJuPfr rJP~ CPuäU TrJ yP~PZÇ IgtJ“ xm KoKuP~ uJKˆTPT 15 mZr TJrJVJPr TJaJPf yPm mPu KcKˆsÖ IqJaKjt Kk´a nJrJrJ \JKjP~PZjÇ FTA WajJ~ Fr @PV pMÜrJÓs KmFjKkr xJPmT xyxnJkKf S \JxJPxr ßTªsL~

xyxnJkKf ßoJyJÿh CuäJy oJoMPjr ßZPu Kr\nL @yPoh Kx\JPrr xJPz Kfj mZr TJrJh§ FmÄ WMw ßujPhPj oiq˙fJTJrL pMÜrJPÓsr jJVKrT ß\JyJPjx gJPuPrr @zJA mZPrr ß\u yP~PZÇ

mJÄuJPhv

LONDON BANGLA 19

IKVúkrLãJ~ @S~JoL uLV dJTJ, 16 ßxP¡’r : @r oJ© Kfj oJx kr @S~JoL uLPVr \JfL~ TJCK¿uÇ KT∂á huKa FUPjJ xJÄVbKjTnJPm èKZP~ CbPf kJPrKjÇ xmèPuJ xJÄVbKjT P\uJ~ xPÿuj TrJ x÷m y~KjÇ kMrPjJ 73Ka (jfMj 75) xJÄVbKjT P\uJr oPiq 55KaPf xPÿuj yP~PZÇ KT∂á Fr oPiq @mJr 18KaPf ÊiM xnJkKf S xJiJre xŒJhT xmt˝ TKoKa KhP~ YuPZÇ Phz mZr iPr 6 oJx @PV xPÿuj yPuS hJK~fôksJ¬ PjfJrJ Fxm P\uJ~ kNetJñ TKoKa YNzJ∂ TrPf mqgtÇ Fxm Kmw~ KjP~ @VJoL KcPx’Pr IjMPÔ~ @S~JoL uLPVr 20fo \JfL~ TJCK¿Pu IKVúkrLãJ~ kzPf pJPòj hPur xJf xJÄVbKjT xŒJhTÇ fJPhr PTC PTC hJK~fôksJ¬ KmnJV PfJ hNPrr TgJ, Kj\ P\uJPfA Inq∂rLe PTJªu PoaJPf Yro mqgtfJr kKrY~ KhP~PZjÇ huL~ xNP©r Umr, xJÄVbKjT xŒJhTPhr IKiTJÄPvr TJP\ UMKv jj xnJPj©L PvU yJKxjJÇ fJA Pvw xoP~ xlufJ PhUJPf jJ kJrPu IKjmJptnJPmA fJPhr kh yJrJPf yPmÇ xN©oPf, P\uJ~ P\uJ~ TotLr xPñ PjfJ, PjfJr xPñ FoKkr PTJªu mZPrr kr mZr YuPf gJTPuS fJ KjrxPjr CPhqJV PjAÇ TP~T hlJ P\uJ xlr, xhxq xÄUqJ mJzJPjJ FmÄ jmJ~Pjr CPhqJV PjS~J yPuS hJK~fôksJ¬ xJÄVbKjT xŒJhTrJ fJ TJptTr TrPf kJPrjKjÇ lPu IPjT PjfJ-TotL oj”ãMe&j yP~ xÄVbPj KjKw&â~ yP~ kzPZjÇ @mJr IPjPT PmkPrJ~JÇ FPf xÄVbj ãKfVsó yPòÇ P\uJ PjfJrJ \JKjP~PZj, IPjPTA mqó huL~ khkhKm mqmyJr TPr @PUr PVJZJPfÇ xJÄVbKjT TJptâo PjA muPuA YPuÇ IPjT P\uJ~ KhmxKnK•T ZJzJ PTJPjJ TotxNKYA kJuj TrJ y~ jJÇ IjqKhPT P\uJ-CkP\uJ TKoKa VbPj kh mJKeP\qr IKnPpJV CPbPZ xJÄVbKjT xŒJhTxy hJK~fôksJ¬ KTZM KTZM PjfJr KmÀP≠Ç fíeoNPu fqJVL S krLKãf PjfJPhr mJh KhP~ yJAKmsc S KmfTtPhrS TKoKar vLwt kPh mKxP~PZj fJrJÇ P\uJCkP\uJr xÄVbjPT vKÜvJuL TrPf jJ kJrJ FmÄ hJK~fô kJuPj mqgtfJxy xJÄVbKjT xŒJhTPhr KmÀP≠ SbJ IKnPpJV PoJTJKmuJ TrPf yPm @VJoL TJCK¿PuÇ \JjJ pJ~, Vf 11 PxP¡’r @S~JoL uLPVr TJptKjmtJyL xÄxPhr xnJ~ hLWtKhj iPr xPÿuj xŒjú yS~J P\uJ TKoKa \oJ jJ PhS~J~ ãM… ksKfKâ~J mqÜ TPrj huL~ xnJPj©L ksiJjoπL PvU yJKxjJÇ KfKj 15 KhPjr aJAo Pl∑o KhP~PZj xJÄVbKjT xŒJhTxy hJK~fôksJ¬PhrÇ xPÿuj jJ yS~J P\uJèPuJ @VJoL KcPx’Prr oPiqA xŒjú TrJrS fJVJhJ KhP~PZj xÄKväÓPhrÇ \JfL~ xPÿuPjr ksóMKfr Skr P\Jr KhP~ @S~JoL uLV xnJPj©L mPuPZj, pf mJiJA @xMT pgJ xoP~A xPÿuj yPm, F \jq ksóMKf KjjÇ @S~JoL uLPVr KmVf TP~TKa xPÿuj kptJPuJYjJ TrPu PhUJ pJ~, hPur TJptKjmtJyL TKoKaPf xmPYP~ PmKv kKrmftj @Px xJÄVbKjT xŒJhPTr kPhÇ PoJyJÿh jJKxo pUj FTT xJÄVbKjT xŒJhT KZPuj, fUPjJ kKrmftj FPxKZuÇ Fr iJrJmJKyTfJ KZu fJr kPrr TKoKaPfSÇ xJÄVbKjT xŒJhT kPh hJK~fô kJuj TrJ xJPmr PyJPxj PYRiMrL, xMufJj PoJyJÿh ojxMr

@yPoh, @mhMr ryoJj, oJyoMhMr ryoJj oJjúJ, mLr mJyJhMr FTxPñ hJK~fô PgPT mJh kPzKZPujÇ 2009 xJPu @S~JoL uLPVr \JfL~ TJCK¿Pu IqJcPnJPTa \JyJñLr TKmr jJjT, @yoh PyJPxj, KoxmJy CK¨j KxrJ\, Km Fo PoJ\JPÿu yT, @ l o mJyJCK¨j jJKZo, @mM xJBh @u oJyoMh ˝kj S UJKuh oJyoMh xJÄVbKjT KjmtJKYf yjÇ krmftLPf IqJcPnJPTa \JyJñLr TKmr jJjTPT kPhJjúKf KhP~ pMVì xJiJre xŒJhT TrJ yPu mLr mJyJhMrPT xJÄVbKjT xŒJhT TrJ y~Ç 2012 xJPur 29 KcPx’r @S~JoL uLPVr TJCK¿Pu FA xJf xJÄVbKjT KÆfL~ Po~JPh hJK~fô kJjÇ hMA Po~JPh hJK~fô kJujTJrL IPkãJTíf fÀe PjfJrJ PTC PTC P\uJ-CkP\uJ TKoKa VbPjr PãP© mqgtfJr kKrY~ KhP~PZjÇ TP~T hlJ CPhqJV VsyPer kr F pJmf 55Ka P\uJr xPÿuj xŒjú yP~PZÇ fPm FUPjJ kNetJñ TKoKa Vbj TrJ pJ~KjÇ FaJ xJÄVbKjT mqgtfJPTA hJ~L TrPZj PTC PTCÇ F TJrPeA ^zaJ pJPm xJÄVbKjT xŒJhTPhr Skr PgPTAÇ fÀe Fxm PjfJPhr TJCPTA PksKxKc~Jo xhxq kPh kPhJjúKf PhS~J pJPò jJ mPu \JKjP~PZj jLKfKjitJreL FTJKiT PjfJÇ fPm FT PgPT hM\jPT kPhJjúKf PhS~J yPuS ImJT yS~Jr KTZMA PjAÇ xN© \JjJ~, @VJoL KcPx’Prr xPÿuPjr KmwP~ ksiJjoπL PvU yJKxjJ KjPhtvjJ KhP~PZjÇ 2012 xJPur xPÿuPj KTZM PjfJr khKmPf rhmhu @r TP~T\j jfMj oMU xÄPpJ\j yPuS FmJr mz irPjr rhmhu yS~Jr x÷JmjJ rP~PZÇ xŒ´Kf xoP~ KmnJVL~ xJÄVbKjT xŒJhTPhr TJrS TJrS KmÀP≠ IPgrs KmKjoP~ kh KmKâr IKnPpJV CPbPZÇ Foj hMjtLKf, IkTot, IkrJi S khmJKeP\qr IKnPpJV rP~PZ Ppxm PjfJr jJPo fJPhr TkJu PkJzJr x÷JmjJ rP~PZÇ ksiJjoπL PvU yJKxjJr YMuPYrJ KmPväwPe F TKoKaPf ˙Jj kJPmj hPur fqJVL PjfJrJ-Foj iJreJ PjfJ-TotLPhrÇ mJh kzJr @vïJ PhUJ KhP~PZ xJÄVbKjTnJPm Yro mqgt IPjT PTªsL~ PjfJrÇ ksiJjoπL PvU yJKxjJ mftoJj xJÄVbKjT xŒJhTPhr hãfJ S rJ\QjKfT hNrhKvtfJ xŒPTt PUJÅ\Umr KjPòjÇ xN© @rS \JjJ~, P\uJ kptJP~ @S~JoL uLPVr rJ\jLKf oNuf TP~TKa muP~ mªLÇ Fxm muP~r mJAPr pJS~Jr PTJPjJ xMPpJV PjAÇ ˙JjL~ xÄxh xhxq S P\uJr ksmLe PjfJPhr AòJr mJAPr KVP~ xJÄVbKjT xŒJhTrJ IPjPTA KTZM TrPf kJPrjKjÇ oNuf TJèP\ hJK~Pfô kJuj TPrPZj fJrJÇ huKar xJf KmnJPVr xJÄVbKjT xŒJhTPhr xPñ TgJ mPu \JjJ PVPZ, rÄkMr KmnJPVr 9Ka xJÄVbKjT P\uJr oPiq FTKa, Y¢VsJo KmnJPVr 14Kar oPiq YJrKa, dJTJ KmnJPVr 21Kar oPiq 11Ka, mKrvJu KmnJPVr 7Kar oPiq KfjKa, KxPua KmnJPVr FTKa S UMujJ KmnJPVr FTKa xJÄVbKjT P\uJr xPÿuj FUPjJ y~KjÇ dJTJ KmnJPVr xJÄVbKjT xŒJhT @yoh PyJPxj ksKfPmhTPT mPuj, 21Ka xJÄVbKjT P\uJr oPiq 12KaPf xPÿuj yP~PZÇ hMKa kNetJñ TKoKa Vbj TrJ yP~PZ, mJKTèPuJr TKoKa jPn’PrA xŒjú yPmÇ xPÿuj jJ yS~J P\uJèPuJ KcPx’Prr oPiqA xPÿuj yPmÇ


Kj~Kof TuJo

uJæJK~T ±KjPf oMUKrf TJmJr \Koj @uäJy&r AmJhPf ovèu ksPfqT oMKoj KvyJmMöJoJj TJoJu vJyJhJ, jJoJ\, PrJ\J, y\ô FmÄ \JTJfÇ oMuf FA kqJÅYKa ˜P÷r Ckr KnK• TPr AxuJo iot ksKfKÔfÇ AxuJPor FA kqJÅYKa ˜P÷r ksKf KmvõJx ˙Jkj FmÄ FèPuJ mJ˜Pm kJuPjr oJiqPo FT\j oJjMw AxuJo iPot hJKUu y~ FmÄ oMxuoJj KyPxPm kKrKYKf uJn TPrÇ vJyJhJ Vsye mJ BoJj @jJr kr Pp TJ\Ka èÀfôkNet PxKa yPò jJoJ\Ç TJre jJoJ\ @hJP~r oJiqPo oMxuoJj S IoMxuoJPjr oPiq kJgtTq TrJ y~Ç jJoJP\r kr FT\j oMxuoJPjr \jq pJ Imvq TrjL~ Px èPuJ yPò, ro\Jj oJPx PrJ\J rJUJÇ oJPur \JTJf @hJ~ FmÄ y\ô @hJ~ TrJÇ fPm kKm© y\ô FmÄ \JTJf @hJP~r mqJkJPr vft yu; pJrJ ˝òu, Igt, xŒh rP~PZ, fJÅPhr \jq FA AmJhf ImvqTreL~Ç ksKfmZr \JTJf @hJP~r kJvJkJKv \LmPj FTmJr y\ô @hJ~ TrJ fJÅPhr \jq lrp TrJ yP~PZÇ fJA AxuJPor kJÅYKa ˜P÷r oPiq kKm© y\ô yPZ Ijqfo FmÄ èÀfôkNet FTKa AmJhfÇ fJA pJÅPhr xŒh @PZ, fJÅPhr ksPfqPT \LmPj I∂f FTmJr yPuS yP\ô pJS~Jr \jq oPj mJxjJ gJTJ @mvqTÇ ksKf mZPrr of @mJr S @oJPhr oJP^ KlPr FPuJ kKm© yP\ôr oJxÇ Kmvõ oMxKuo CÿJyr AmJhf, mPªVLr ksiJj ksJe PTªs kKm© oÑJ jVrLPf FUj uã uã oMxuoJj jrjJrLr xoJVoÇ APfJoPiq KmPvõr KmKnjú PhPvr oMxuoJjrJ @uäJy&?r Wr kKm© TJmJ vrLl fJS~Jl TrPZjÇ fJÅrJ j~j nPr UJjJP~ TJmJ vrLl PhPU fJÅPhr fJKkf ojPT vLfu TrPZjÇ mJrmJr @uäJy&r Wr fJS~Jl TrPZjÇ @uäJykJPTr hrmJPr PYJPUr kJKj PZPz fJÅPhr oPjr TgJ UMPu

muPZjÇ AxuJPor Ijqfo èÀfôkNet AmJhf yPò FA y\ôÇ kKm© FA y\ô xŒJhPjr oJiqPo mJªJ FmÄ fJÅr oM&jLPmr oPiq AvT FmÄ oyæPfr xíKÓr xMPpJV WPaÇ mJªJ fJr oJKuPTr xJKjúiq uJPnr @vJ~, fJÅPT FTJ∂ TJPZ PkPf, fJr PksPo kJVu kqJrJ yP~, ZMPa YPu pJ~, PxA oÀr ksJP∂r kKm© oÑJ jVrLr kKm© WPrÇ @rmL vJS~Ju oJx ÊÀ yS~Jr kr kKm© yP\ôr PoRxMo ÊÀ y~Ç @rmL K\uy\ô oJPxA kKm© y\ô IjMKÔf y~Ç fJÅr @PVA KmPvõr KmKnjú PhPvr uã uã oMxuoJj jJrL-kMÀw y\ô kJuPjr CP¨Pvq kKm© oÑJ jVrLPf \oJP~f yjÇ fJÅrJ K\uy\ô oJPxr KjKhtÓ xoP~ FyrJo PmÅPi, @uäJy&r kKm© Wr fJS~Jl TPrjÇ @r y\ô kJuPjr oJiqPo fJÅrJ @uäJy&?r IjMVf, fJSKyhmJhL FmÄ fJÅr PjT mJªJ~ kKref yjÇ KjP\PT fJÅr xíKÓ TftJr TJPZ PxJkht TPr, fJÅr x∂áKÓ yJKZPu fJÅrJ xão yjÇ oMxuoJjPhr iotL~ FmÄ GKfyJKxT hMKa UMKvr Khj rP~PZÇ pJr FTKa yPò oJPy ropJPjr kr BhMu Klfr FmÄ @PrTKa yPò kKm© K\uy\ô oJPxr kKm© BhMu @pyJÇ @r K\uy\ô oJPxA oMxuoJjPhr PxA oyJ C“xm kKm© y\ô S PTJrmJKj IjMKÔf y~Ç @oJPhr oyJVs∫ @uPTJr@j FmÄ oyJjmL (xJ”) Fr yJKhPxr @PuJPT \JjJ pJ~, oMxuoJjPhr FA y\ô FmÄ PTJrmJKjr KkZPj rP~PZ FT GKfyJKxT PksãJkaÇ oMxKuo CÿJyr @Kh KkfJ jmL AmsJyLo (@”)Fr @uäJy&?r ksKf Pp hí| BoJj KZu PxA xJPg @uäJyr \KoPj fJÅr ÆLj, AxuJoPT ksKfKÔf TrPf FmÄ fJSyLPhr hJS~Jf KhPf KVP~ Pp xLoJyLj TÓ FmÄ BoJPjr IKVú krLãJ~ ImfLet yP~KZPuj, PxA GKfyJKxT PksãJkPar WajJ rP~PZ PxUJPjÇ @orJ \JKj jmL AmsJyLo (@”)PT mJKfPur PoJTJPmuJ~ FPTr kr FT BoJPjr IKVú krLãJ~ fJÅPT KhPf yP~KZuÇ xo˜ TMlMr S oMvKrT vKÜr KmÀP≠ fJSyLh S @uäJy&r FTfômJPhr

hJS~Jf KhPf KVP~ f“TJuLj TMlMKr vJxT fJÅPT IKVúTMPk PlPu KZuÇ oyJj @uäJykJT fJÅPT PxUJj PgPT rãJ TPrKZPujÇ BoJPjr IKVú krLãJ fJÅr FUJPjA Pvw j~Ç \JPyKu PxA pMPV fJSyLPhr hJS~Jf KhPf KVP~ fJÅPT xoJ\ FmÄ fJÅr kKrmJr ZJzPf yP~KZuÇ KfKj Kj\ Phv fqJV TPr Ky\rf TrPujÇ fJÅr ksnMr KjPhtPv Kj\ KvÊ kM© yprf AxoJAu @”) FmÄ ˘L KmKm yJP\rJ(@”)PT oÑJr IKYjkMPr \joJjmyLj ˙JPj PrPU @xPujÇ PpUJPj KZujJ PTJj kJKj, UJmJr mJ PTJj \jmxKfÇ PxUJPj KvÊ AmrJKyo kJKjr \jq Zala TrKZPujÇ KmKm yJP\rJ FTaM kJKjr PUJÅP\ oÑJr xJlJ- oJrS~J~ fUj PhRzJPhRKz TrKZPujÇ oyJj @uäJykJPTr KjTa KmKm yJP\rJr PxA TJ\aJ mzA kZª yP~KZuÇ lPu krmftLTJPu @uäJykJT PVJaJ oMxKuo CÿJyr \jq KmKm yJP\rJr PxA xMjúfPT y\msf oMxuoJj jrjJrLr \jq KT~Jof kpt∂ YJuM rJUJr mqm˙J TPr KhPujÇ jmL AmsJKyo(@”)Fr BoJPjr IKVú krLãJ FUJPj S Pvw j~Ç Frkr @uäJy&?r ÉTMo kJuPj Kj\ ksJe Kks~ kM© yprf A˛JAu(@”)PT @uäJy&?r rJPy PTJrmJKj Ph~Jr jK\rKmyLj híÓJ∂ ˙Jkj TPrKZPuj oMuf PxaJ KZu @uäJykJPTr KjTa xm PZP~ VsyeL~ FmÄ kZªjL~ TJ\Ç fJA KfKj @uäJy&?r kro mºMPf kKref yP~KZPujÇ Px\jq @uäJykJT jmL AmsJKyo (@”)Fr

PTJrmJKjr PxA xMjúfPT Kmvõ oMxKuo \JfLr \jq PT~Jof kpt∂ \JKr rJUPujÇ jmL AmrJKyo FmÄ jmL AxoJK~u (@”) Fr yJPf KjKotf yP~KZu @uäJy&r PxA kKm© WrÇ @r PxA jmL AmrJKyPor (@”) mÄviPrr C•rxNKr yPuj @oJPhr Pvw jmL yprf PoJyJÿh (xJ” - @”)Ç Kmvõ oMxKuo CÿJy FmÄ fJÅr IjMxJKrrJ KmVf kJÅY yJ\Jr mZr iPr oMxKuo KouäJPfr KkfJ yprf AmrJKyo (@;)Fr PxA xMjúfPTA xMví⁄u ks∫J~ FpJm“ FmÄ ksKf mZrA kJuj TPr @xPZj FmÄ PT~Jof kpt∂ PxA xMjúf kJuPjr iJrJ ImqJyf gJTPmÇ fJA ksKf mZr KmPvõr KmKnjú PhPvr uã uã @uäJy PksKoT mJªJrJ y\ô kJuPjr CP¨Pvq kKm© oÑJ jVrLPf ZMPa @Pxj FmÄ iJrJmJKyT nJPm kKm© yP\ôr lrp, S~JK\m èPuJ xŒJhj TPrjÇ 10 K\u y\ô fJKrPU KmPvõr ksPfqT xJogqtmJj oMxuoJj jmL AmrJKyo (@”) Fr xMjúf KyPxPm kÊ PTJrmJKj TPr gJPTjÇ kKm© oÑJ jVrL yPò kíKgmLr xm PYP~ kKm© ˙JjÇ PpUJPj @uäJy&r Wr TJmJ vrLlÇ PxA kKm© oJKaPf oyJjmL (xJ”@”) xy @uäJykJPTr IVKef jmL, rJxMu \jì Vsye TPrPZjÇ Pp PhPv AxuJPor AKfyJx, GKfyq FmÄ @uäJykJPTr mÉ Kjhvtj rP~PZÇ fJZJzJ @uäJy&r Wr UJjJP~ TJmJ, oJTJPo AmrJKyo, kKm© yJKfo, GKfyJKxT xJlJ- oJrS~J kJyJz, jmLK\r

mJKzÇ GKfyJKxT PyrJ, xJSr kmtf S @mM TMrJAv kJyJzÇ rP~PZ \JjúJfMu oM~JuäJ Tmr ˙JjÇ GKfyJKxT @rJlJPfr o~hJjÇ KojJ, o\hJKulJxy kKm© oÑJ S oKhjJ vrLPlr PxA xo˜ kKm© ˙JjÇ pJr krPf krPf rP~PZ oyJj @uäJykJPTr IxLo Kjhvtj FmÄ oMxKuo CÿJyr IfLf AKfyJx GKfyqÇ pJ @P\J TJPur xJãL yP~ rP~PZÇ kKm© y\msf uã uy oJjMw @uäJykJPTr PxA xo˜ kKm© ˙JPj KVP~ \LmPjr xo˜ YJS~J, kJS~J, kJk, IjMfJk FmÄ ˝L~ TífTPors \jq IjMf¬ yP~ @uäJy&r hrmJPr yJf fMPu ãoJ YJjÇ @uäJy&r AmJhf mPªVLPf ovèu gJPTjÇ PxA KmvJu \j& xoMPhsr Km˛~Tr FmÄ InNfkNmt hívq metjJ TrJr of j~Ç @uäJy&?r \KoPj fJÅr KmiJj TJP~o TrPf pMPV pMPV @uäJykJT IVKef jmL, rJxMu kíKgmLr mMPT Pksre TPrPZjÇ AxuJPor hJS~Jf KhPf KVP~ fJÅPhrPT xLoJyLj TÓ, fqJV S PTJrmJKj KhPf yP~KZuÇ fJÅPhr fqJV FmÄ TPÓr KmKjoP~ kíKgmLPf AxuJo ksKfKÔf yP~KZuÇ fJA @\PTS pKh FA IvJ∂, xÄWJfo~ kíKgmLPf FTaM xMU, vJK∂r mJfJx KlPr @jPf y~, fJyPu Kmvõ oMxKuo CÿJyPT jmL AmrJKyo (@”) Fr PxA @fúfqJV FmÄ PTJrmJKjr oKyoJ~ CöLKmf yPf yPmÇ @oJPhrPT AxuJPor iJrT FmÄ mJyT yPf yPmÇ WPr WPr AxuJo FmÄ hJS~JKf ÆLPjr TJ\ mJzJPf yPmÇ @r FTJP\r \jq ksP~J\Pj pJj, oJu PTJrmJKj Ph~Jr oj oJjKxTfJ xíKÓ TrPf yPmÇ PxA xJPg kKm© yP\ôr KvãJ IjMpJ~L Kmvõ oMxKuo CÿJyr oPiq kJr¸KrT GTq, ÃJfífôPmJi FmÄ xŒ´Kfr mºj @PrJ xMhí| TrPf yPmÇ PxA xJPg BoJjL PYfjJ~ CÆM≠ yP~ xmJAPT @mJr \JVPf yPmÇ pJrJ FmZr kKm© yP\ô PVPuj, xo˜ ÉöJP\ PTrJoPhr y\ôPT @uäJykJT Ppj yP\ô oJmÀr KyPxPm TmMu TPrjÇ fJZJzJ IKfxŒ´Kf oÑJ vrLPl Pâj ±Px Pp vfJKiT yJ\LPhr oífqM yP~PZ, @uäJykJT Ppj fJÅPhrPT vyLKh optJhJ hJj TPrjÇ kKm© BhMu @pyJ CkuPã @oJr xÿJKjf kJbT FmÄ xmJr ksKf rAPuJ BPhr ÊPnòJÇ

u¥j” 17 PxP¡’r 2015AÄÇ PuUT” TKm S TuJKoˆÇ

\Ko Kmâ~ yPm KxPua ß\uJ I∂Vtf KmvõjJg CkP\uJr kLPrr mJ\Jr k´iJj xzPTr xJPg mJxJ IgmJ oJPTta TrJr CkPpJVL 53 vfT \Ko Kmâ~ TrJ yPmÇ IJV´yL ßâfJVe IKf x•ôr ßpJVJPpJV TrΔjÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ \Ko KjPnt\JuÇ

aJS~Jr yqJoPuax Fr kMrJfj KoKj TqJm IKlx

08/01-0852

08/28-34pd

KmsKav 32 mZr mP~xL xM k´KfKÔf (KxPñu KcPnJxt) kJP©r \jq KxPñu KcPnJxLt IgmJ IKmmJKyf jJoJpL kJ©L k´P~J\jÇ IJV´yL IKmnJmTVj \rΔrL KnK•Pf ßpJVJPpJV TrΔj

Price negotiable – but no time wasters please.

IJyoh07446 353169

Please call

07780-295 698

@»Mu TJKhr oMrJh

yTPu \JjAj yTur lMKz! KZKar k~uJ Phv VsJor ksmJKx yÑur ksKf @Ko Iho KxuKa nJAxJmr PvsjLof xJuJo @hJm S Vsyj TrmJ Ç @vJ TKr oyJj @uäJy rJæMu @uJKoPjr IPvw ryo @r TrPo @ljJrJ ksmJxr oJKaf Aöf ÉroPf nJuJC @ZAj Ç @orJS @kjJrJr PjT PhJ~J @r mJmJ vJy\JuJu S vJykrJj FmÄ 360 @CKu~Jr @vLmtJPhr mPhRuPf jJjJj KTKxor \Ma pπeJr @r PkPrvJKjr K\PªVLr oJP^ Kh~JS Kj\Pr TMPjJ rTo @Uu mMK¨ UrY TKr~J PoJaJoMKa TÓr KnfPr xKyxJuJoPf mJÅKY~J @KZÇ lr xoJYJr IAu IC Pp, @orJ yTPuC yTur TgJ nJuJ TKr~J \JKjÇ Kj\r gJKT~J Kj\r TgJ @r PTCmJ nJuJ TKr~J TAf kJPrÇ IAPu @orJ yTPuC PhUmJ nJÄmMÄ TKr~J Foj mM^JA FTaJ yJn nJmÇ Pp yJn nJPm oPjJ I~ jJ \JKj KTfJ Ç @uäJyr YJª~Jr KnfPr PpfJ \Lm \JjM~Jr mxmJx TPr oPjJ IAm FrJ Ijq TMPjJ Vsy gJKT~J FrJr CØm IAPZÇ oJjMw @r \∂á \JjM~Jrr mxmJx IAPuJ FAhMKj~JfÇ AaJ @orJ yTPuC \JKjÇ yqf Ijq TMPjJ nLj VsPyr \Lm \JjúM~Jr FKuP~j IAPu

Ijq TgJ Ç @orJ mMK\~JC KjuJo FrJ @orJr \Vfr jJ~Ç IAPu @orJr uPV ZuJ KlrJ ,CbJ mxJ ,UJS~J hJS~J, @VJ oMfJ , yTufJ TKr~J FA∂JAj @uJhJ oJjMwÇ IqJÅPr mJmJ oπL, KoKjˆJr, \\ mqJKrˆJr TPfJ mz mz oJjMwC PTC PTC PhUmJ TPfJ xJhJoJaJ oJjxr uPV oJKar oJjMxr oPfJ mqJmyJrÇ @mJr C�JaJS PhT PTCrr TM∂JC jJA @r cJT PcJu KkbJA~J lJKrlJuJAPh~Ç Pkar KnfPr TM∂J jJA @mJr cJT kJPz PoJaJ PoJaJÇ \JASCT, Kj\r ÉÀfJ oMÀfJ KTuJj IAmJ AfJS Kj\r \jìhJfJ yTur UJäfr CkPr ksnJm kzPmJÇ TuJ VJZr èKz @r maVJZr èKz FUjJ~Ç TuJVJPZS mM^Aj fJj èKzr vÜ o\mMKf TfÅaJÇ @r ma VJZPfJ ma VJZÇ PfC TuJ VJZS VwJ oJrPu PZlPZlJ kJKj mJrJ~ @r ma VJZ VxJ oJrPu Torr ^MzJ ZMKa pJS~Jr cr 100% gJPTÇ Fr uJKV~J @orJ PhUmJ yTPuC mMK^~J ÊKj~J jro \JVJfM lMKr UJC\JAjÇ oJhJr VJZ PhUmJ PUC Kkb UJC\JAjúJÇ UJu mJu yTufJ \JAmKV~JÇ jro \JVJf TMzPf PpuJ nJuJ uJPV SuJ

VuJr uJAj @Vr uJUJj IPfJ KlxäJ jJ~, jJAPu WMzMfKh~J pJAf KV~JÇ PfC ^rJr uJ`M pJr VuJmJ~ Kh~J \JAPfJjJ fJAj oPjJ TrAj mJmJPr AaJ mMK^ yCu oJZr TJÅaJ, @r pJr pJ~ PyPfJ oPjJ TPrr TYMr KkYuJ ufJÇ yTPu \JjAj yTur lMKz ma VJPZ \JPj fJÅr TPfJ mz èKz, oJ~ \JPj @xu TgJ PT fJÅr ÉÀfJr mJk mC \JPj fJÅr yKzÇ Kj\r gJKT~J kr nJuJ \fC TAjúJ PTPj krPfJ krC hMrAr, KmkPh @kPh orJ~ K\fJ~ yC Kj\r IèC u~ @kjr UmrÇ oPjJ mu vKÜ mu gJPTjJ \MKh Kj\r PTJorS PuJyJr gJuJ P\JzJ, fJAPu nJAZJm yTufJ i\mÄV TM∂JC UJorjJ~ jJPVvõr KZ~JC nJñJ UMÅzJÇ

ßkAK≤Ä F¥ ßcPTJPrKaÄ käJÓJKrÄ F¥ aJAKuÄ ● CPcj ßlîJKrÄ ● ßp ßTJj TJPkt≤JKrÄ ● käJÍJKrÄ ● KlPac KTPYj ● VJPctj KmsT ● KÛKkÄ ●

Rent/rates - £284 per week Open lease - 17 years Average takings - £4,000+ £85,000 ono

PpJVJPpJV TrΔj

07946 549 335 (Hashim) 07862 244 770 (Amir)

Call

xx

Looking for part-time or full-time work? We are recruiting a few individuals who are self motivated, hard working and ambitious. Income potential from £500 - £6,000 per month.

For further information please contact Razi – 07891 581261 Shah – 07590733388

ILYAS TRAVEL ◗Airports ◗ Stations ◗ Weddings ◗ Local ◗ Long distance

kzJAPf YJA Tuition

xMUmr

Operator Licensed 7 Seater 15 Seater 17 Seater

We Teach: Year 7 to GCSE • Maths & Science AS Level: • Maths & Biology (Last year our 15 Students have got A to A* in GCSE, If you want to see the Proof please visit us) • Small group max 4 people • 90 minutes tuition of maths & Science fr £10 • GCSE A to A* Pass Guarantee(T&Cs Apply) • More than 10 yrs experience of teaching in the UK

ILYAS : 0757 666 0801

Reliance tuition Centre

17 Seater mini bus with driver

E-mail: ilyastravel@yahoo.com

108 Greatorex Business Centre 02073776161, 07723049645 www.reliancetuitioncentre.co.uk

MAC Solicitors (Masud & Co.) âJAo

Q Q Q Q

Q oar IPl¿ Q TqJKmÄ IPl¿ / aJCKaÄ Q KâKojJu ßcPo\ Q oJrJoJKr Q kMKuv ߈vj ßoaJr F¥ oJP\P≤sa ßTJat

KcPnJxt cPoKˆT nJP~JPu¿ KYuPcsj T≤sJT SctJr \MKcKv~Ju ßxkJPrvj AKoPV´vj F¥ FxJAuJo IJKku \MKcKv~Ju KrKnC FK≤s KTî~JPr¿ KxKaP\jvLk FxJAuJo ßmAu FKkäPTvj KcPajvj jJo kKrmftj KyCPoj rJAax kJS~Jr Im FaKjt ¸¿rvLk KcTîJPrvj

Km\Pjx uL\ Q Q Q Q Q Q Q Q

mJAK~Ä FmÄ PxKuÄ Km\Pjx uL\ mJ asJ¿lJr ß\jJPru FKV´Po≤ ßaPjK¿ FKV´Po≤ yJCK\Ä mqJÄT âJK≈ ßxJxqJu KxKTCKrKar IJKku kJatjJrvLk Kcc

IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 \ÀrL IgmJ ZMKar KhPj ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

@A\ @r IjC gJUCT, AKf-@ljJrJr KxuKa nJAxJmÇ

@»Mu TJKhr oMrJh

Solicitor of England & Wales Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

T/F: 020 7377

Unit 1, 1-13 Adler Street (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG 5280 E:masudandco@googlemail.com 07/28PD

07946 028 893

xMUmr

xMUmr

ohLjJfáu CuNo SP~uPl~Jr asJÓ ACPT'r YqJKrKar kã ßgPT u¥Pjr \jxJiJrPjr xMKmiJPgt oMxuLo oqJKr\ xJKatKlPTa FmÄ KcPnJxt xJKatKlPTa Fr mqm˙J TrJ yP~PZÇ Good News: We arrange Muslim Marriage Certificate & Divorce Certificate

mqm˙JkjJ~- ohLjJfáu CuNo SP~uPl~Jr asJÓ ACPT YqJrLKa ßrK\PÓsvj jÄ: 1125118

Km˜JKrf \JjJr \jq ßpJVJPpJV TÀj:

oJSuJjJ TôJrL vJoZMu yT (ZJfTL) (xJPmT) AoJo S UfLm- uJAo yJAx \JPo oxK\h, u¥j PY~JroqJj- ohLjJfáu CuNo SP~uPl~Jr asJÓ ACPT k´KfÔJfJ Kk´K¿kJu- \JPo~J AxuJKo~J ohLjJfáu CuNo oKyuJ oJhsJxJ j~J u’JyJKa- TZrUJKu, ZJfT, xMjJoV†

ßlJj: 07949 872154 / 07533 412951, 07949008666

170 Cannnon Street Road, London E1 2LH

oJSuJjJ TôJrL vJoZMu yT (ZJfTL)

Fully licensed Italian restaurant for sale in Essex, SS12 9AE

Fully licensed Indian restaurant for sale in Essex, CM8 1BA

120 seater restaurant, with car park, in affluent area in Essex. Emergency sale. Business takings over £6,000 weekly. Rent: £30,000 per annum Rates: £11,000 per annum Open lease for 20 years, with review every five years. Price subject to negotiation.

Essex: 96 seater restaurant, emergency sale Garden and 15 space car park facility. Upstairs from restaurant: flat with four double bedrooms Business has weekly takings: £6,500-£7,000 Rent £28,200 per annum Rates: £12,900 per annum Lease: open for 15 years, with review every five years. Price subject to negotiation.

Masud Chowdhury

fJKrU; 17/09/2015 AÄÇ

IJorJ FéPajvj TJ\, käJK’Ä, aJAKuÄ, ula, TjnJrvj, KTPYj KlKaÄ S ßo\r ßcPTJPrKaÄ Fr TJ\ TPr gJKTÇ ßrˆáPr≤ ßcPTJPrvj TJ\ S IJorJ TPr gJKTÇ IJkKj IJoJPhr vfnJV KmvõJx TrPf kJPrjÇ IJ\A ßlJj TrΔj:

08/32-35PD

LB08/01- 04 PD

lqJKoKu u

21 mZPrr IKnùfJ xŒjú yJKrZ KmflJxt

07/45-08/04 PD

Web: ilyastravel.co.uk

AKoPV´vj

07732-373 107 08/32-35PD

08/28-31

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

07/35 PD

Busy Grill business for sale, London E14

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

hMmtu \JVJf VxJAPfS yTur nJuJ uJPVÇ @r hJm r~JmS yTPu yTu \JVJf PhUJAjúJÇ AfJ @orJ yT&our j~ yTPuC \JKjÇ AfJf KZuKZuJ gJKT KZuKZuJ IA~J iKr~JC @APZÇ Kj\r mM^ uA~JC yTPu ZuAjÇ Fr uJKV~JC TAj uro oJKa TJaPf yTPuC UMKzPf nJuJ lJAjÇ n�JrS oJrPu PYJU oMU lJKr~J pJS~Jr x÷JmjJ gJPTÇ Fr uJKV~J FaJ \JVJf Év TKr~J yJf irAjÇ PpC PpfJ TrAj \J~VJ mMK^~J TrAjÇ Kj\r oJk Kj\r PVPZ rJKU~JÇ yTufJr mJPh, @mJrS yÑur ksKf xJuJo @hJm \JjJA~J IC UfJC UAfJo ZJA~Jr @orJ yTPurC \J~VJ mMK\~J yJf iKr @r oJk TJKb Kh~J oJKk~J vÜ uro mMK^~J UMzJ UMKz TKrÇfPm AfJ nJuÇ IAPu Foj TJo TrfJo jJ IjqPr Kj\r hJrJ TMPjJ IjqJ~ jJ TrJ I~Ç TKfVs˜ jJ TKr IC mM^ Ppj @orJ yTur oJP^ KlKr~J @~ IC @vJ ks•qJvJ rJKU~J yÑur TJZ gJKT IjC @A\TMr oPfJ k~Jr Zª Kh~J KmhJ~ KjuJoÇá

07930 142 889

FZJzJ S~JKvÄ ßoKvj, lîJx, Pak, PrKcS~JaJr KrKk~JKrÄ TPr gJKT

Nov 14 PD

In Dorset (5 miles from Bournemouth). A very good business, next to the Town Hall. Parking available. Four star hygiene rating, new front counter. Fully equipped kitchen including 1 cold room, 2 deep freezes. Two bedroom flat with bathroom above shop (with separate entrance). 15 year open lease. Rent & rates £10,000 pa. Takings £2,600-£3,000.

PZJa mz xTu k´TJr TJPktKaÄ TJ\ TrJ y~ 07/07 PD

kJ©L YJA yJKxo KmøJxt

Indian Takeway for sale

PLEASE CONTACT

07852788290

020 7537 3994

KmøJr PoJyJÿh UJj ◗ ßkAK≤Ä F¥ ßcPTJPrKaÄ ◗ käJˆJKrÄ F¥ aJAKuÄ ◗ Pp ßTJj TJPkt≤JKrÄ ◗ Cc ßlîJr F¥ aJAu ◗ KÛKoÄ F¥ kJrKavj ◗ csJAnSP~ ◗ VJPctj ßl¿ F¥ aJAu ◗ KlPac KTPYj F¥ mJgrΔo ◗ APuTKasT ◗ käJÍJKrÄ ◗ mJg S~JaJr ßk´vJr kJŒ KlKaÄ ◗ PcJr F¥ uT KlKaÄ ◗ S~Ju ßkkJKrÄ ◗ S~Ju KlKaÄ ßaKuKnvj

❑ PkAK≤Ä F¥ ßcPTJPrKaÄ ❑ käJˆJKrÄ F¥ aJAKuÄ ❑ Cc ßlîJKrÄ F¥ ßcJr ❑ käJKÍÄ ❑ PcJr uKTÄ ❑ VJPctKjÄ F¥ csJAnSP~ ❑ KTPYj F¥ mJg KlKaÄx

PCO Driver Wanted

yJ\L ßoJyJÿh xJöJh IJuL

LONDON BANGLA 21

HUSSAIN BUILDER

\rΔrL KnK•Pf KkKxS csJAnJr IJmvqT

Full training will be provided.

KxuKa nJAxJmr KZKa-125

TîJKxlJAc

Friday 18 September 2015

Friday 18 September 2015

wbd 1/20

20 LONDON BANGLA

Contact:

07957-374 854

06/35 - 06/38

Very good scope for other cuisine.

Contact:

07957-374 854


22 LONDON BANGLA

iot

uJæJAT @uäJÉÿJ uJæJAT

@\ ÊâmJr K\uy\ô oJPxr Yfágt KhjÇ ÈuJæJAT! @uäJÉÿJ uJæJAT! yJK\r! ßy @uäJy, @Ko yJK\r!'Ç y\ô @hJ~ TrPf kKm© jVrL oÑJ~ CkK˙f KmPvõr xTu ßhPvr mÉ nJwJr oMxuoJjPhr TP£ CóJKrf yPò F TgJèPuJÇ kKm© y\ô kJuPjr CP¨Pvq Kj\ mJx˙Jj ßgPT @uäJyr Wr mJAfMuäJy S @rJlJPfr o~hJj ßpUJPj-PxA kKm© oÑJ jVrLr KhPT pJ©Jr ÊÀPfA yJ\LPhr I∂Pr oyJj @uäJy fJ~JuJ S @PUrJPfr KhPT fJPhr pJ©Jr TgJ oPj y~Ç y\ô kJuPjr CP¨Pvq pUj fJrJ fJPhr kKrmJr-kKr\j, x∂Jj, @kj\j, fJPhr mqmxJ, ij-xŒh S Kj\ ßhv fqJV TPr pJ©J ÊÀ TPrj-FKa ßpj fJPhr krTJPur pJ©Jr FT oyzJr TgJA ˛re TKrP~ ßh~Ç AyrJPor CP¨Pvq ßxuJAKmyLj xJhJ hMaMTPrJ TJkz pUj yJ\LrJ kPrj fUj fJPhr ßYJPUr xJoPj ßx KhjKar TgJA ßnPx CPb ßpKhj oífMq yPu fJPT FnJPmA TJlPjr TJkz krJPjJ yPmÇ FPf TPr èjJyr TJ\ ßgPT Kmrf rJUPf ßksreJ ßpJVJ~Ç yJ\LrJ ßpoj fJr vrLrPT xJhJ TJkz KhP~ ßdPT ßhj; KbT ßfoKj fUj ßgPTA èjJyèPuJPTS fJrJ ßdPT rJPUjÇ ßpoj TPr xJhJ hMKa TJkz KhP~ ßhy FmÄ IñèPuJPT ßdPT ßh~J y~, KbT ßfoKj fUj ßgPT I∂r S IñksfqñèPuJ ßgPT xm irPjr èjJyr hJVèPuJ oMPZ KjP\PT kKrÏJr TPr ßjj yJ\LrJÇ

yP\r ksYuj ÊÀ y~ y\rf AmrJKyo (@.)-Fr xo~TJu ßgPTÇ y\ IjqJjq lr\ AmJhPfr oPfJA èÀfôkNetÇ FA lr\PT ImùJ TrPu mJ xJogqt gJTJ xP•ôS pJrJ kJuj TrPmj jJ, krTJPu fJPhr \jq @uäJyr TKbj vJK˜ KjitJKrf rP~PZÇ F ksxPñ @uäJyfJ~JuJ ßTJr@jMu TJKrPo ArvJh TPrj, 'oJjMPwr oPiq pJr mJ~fMuäJy vKrPl pJS~Jr xJogqt @PZ, @uäJyr CP¨Pv fJr \jq SA mJ~fMuäJy vKrPl y\ TrJ Imvq TftmqÇ'gxNrJ @u AorJj :97 CÿPf oMyJÿhLr Skr 631 KUsˆJP»r jmo Ky\KrPf yP\r KmiJj lr\ y~Ç kPrr mZr 632 KUsˆJP» y\rf rJxNuMuäJy (xJ.) y\ @hJ~ TPrjÇ Frkr ßgPT TJmJVíPyr YJrkJPv yJ\L xJPymPhr xMoiMr hrJ\ TP£ 'uJæJAT @uäJÉÿJ uJæJAT' fJuKm~J CóJKrf yP~ @xPZ, pJ y\rf AmrJKyo (@.) S y\rf AxoJBu (@.)-Fr GKfyJKxT xMoyJj fqJPVr ˛íKf myj TPrÇ AoJKj vKÜPf muL~Jj yP~ FA ˛íKfPT \JV„T TrPfA KmPvõr IjqJjq ßhPvr oPfJ mJÄuJPhv ßgPTS iotksJe ßuJT\j y\msf kJuPjr KjKoP• ßxRKh @rm Voj TPr gJPTjÇ y\pJ©LPhr xŒPTt yJKhPx ArvJh yP~PZ, y\rf @mM ÉrJ~rJ (rJ.) ßgPT mKetfÇ KfKj mPuj : y\rf rJxNuMuäJy (xJ.) mPuPZj, 'Pp mqKÜ y\-SorJ IgmJ @uäJyr rJ˜J~ K\yJPhr \jq ßmr yP~PZ If”kr kKgoPiq oJrJ ßVPZ fJyPu fJr \jq VJ\L, yJ\L FmÄ SorJTJrLr xS~Jm ßuUJ yPmÇ'-KovTJf y\rf rJxNuMuäJy (xJ.) yP\r èÀfô S xMhNrksxJrL lPur KmwP~ ArvJh TPrj, 'Pp mqKÜ KjZT @uäJyr CP¨Pv y\ kJuj Tru FmÄ F mqJkJPr xm irPjr uJuxJ S lJPxKT ßgPT hNPr gJTu ßx xPhqJ\Jf KvÊr oPfJA KlPr FPuJÇ' CkPrJÜ KmiJPjr oNuTgJ yPuJ, yP\r @AjVf KnK• FmÄ Fr CP¨vq S uãqÇ Fr Igt yPuJ, @uäJyr x∂áKÓ I\tPj y\ kJuj TrJ; Fr KmKjoP~ kJkoMÜ yP~ xM˙ \LmjpJkj TrJÇ TJK–ãf F hMKa CP¨vq IK\tf jJ yPu yP\r pJmfL~ TJptâoA mqgt yP~ pJPmÇ fPm F ßãP© xmtJPVs @uäJyr x∂áKÓr \jq ksP~J\j Kj~Pfr kKrÊ≠fJ, pJr Igt yPuJ \JjúJfksJK¬Ç @r oJjMwPT ßhUJPjJr \jq yPu fJ yPm KjWtJ“ \JyJjúJoÇ F ZJzJ y\ TmMPur \jq @r pJ pJ ksP~J\j fJ yPuJg vrLr, UJhq, ßkJvJT, I∂rJ®J kJT S yJuJu CkJ\tjÇ y\pJ©Jr ßãP© ßpj F Kmw~Ka yJK\ xJPymPhr oPj gJPT, ßxKhPT ßU~Ju rJUJ FTJ∂ hrTJrÇ @uäJyfJ~JuJ ksPfqT y\pJ©LPT TmMu y\ @hJ~ TrJr fSKlT hJj TÀjÇ @oLjÇ

K\uy\ oJPxr k´go hv KhPj @oJPhr TreL~ k´Plxr @ j o rlLTMr ryoJj K\uy\ oJx @uäJyr ßh~J mJPrJ oJPxr Ijqfo oJxÇ YJªsoJPxr xmtPvw oJxÇ F oJPx pM≠KmVsy \JPyKu pMV ßgPTA KjKw≠ KZuÇ F oJPx rP~PZ AxuJPor Ijqfo ßrJTj y\Ç @PrJ rP~PZ @uäJyr ßhJ˜ AmsJKyo @uJAKyx xJuJPor kM© AxoJBPur ßTJrmJKjr WajJÇ pJr IjMxrPe oMxKuo \JKf F oJPxr hv fJKrPU @hJ~ TPr gJPT fJPhr ßTJrmJKjÇ fJA F oJxKa @oJPhr TJPZ IfLm èÀfôkNetÇ KmPvw TPr F oJPxr k´go 10 Khj IKiT èÀPfôr hJKmhJrÇ @uäJy mPuj, Èvkg l\Prr, vkg hv rJPfrÇ' (lJ\r-1-2) @uäJoJ AmPj TJKZr ry: mPuj, FUJPj hv rJf muPf K\uy\ oJPxr k´go hv rJfPT ßmJ^JPjJ yP~PZÇ @uäJyr F vkPgr TJrPe SA rJPfr èÀfô IPjT ßmPz ßVuÇ Ijq @~JPf @uäJy mPuj, È@r pJPf fJrJ oyJj @uäJyPT KjKhtÓ KhjèPuJPf KmPvwnJPm ˛re TPrÇ' (y\-28)Ç y\rf AmPj @æJx rJ: mPuj, ÈFUJPj KjKhtÓ KhjèPuJ muPf K\uy\ oJPxr k´go hv KhPjr k´Kf AKñf TrJ yP~PZÇ' AmPj @æJx rJ: mPuj, rJxNuMuäJy xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxJuäJo lroJj, ßTJPjJ @ouA F hv KhPjr @oPur xoTã y~ jJÇ xJyJmJ rJ: k´vú TrPuj, K\yJhS j~? KfKj C•r KhPuj, jJ K\yJhS j~Ç fPm yqJÅ ßp mqKÜ \JjoJu KjP~ K\yJPh ßmKrP~ pJS~Jr kr @r ßTJPjJ KTZM KjP~ ßlrf @PxKjÇ (IgtJ“ KpKj \JjoJu KhP~ @uäJyr kPg K\yJh TPr vyLh yP~ ßVPZj, fJr F @ou K\uy\ oJPxr k´go hv KhPjr È@oPur xoTã yPf kJPr) (PmJUJKr)Ç y\rf xJBh Kmj pMmJP~r mPuj, È@mhMuäJy Kmj @æJx rJ: K\uy\ oJPxr k´go hv Khj ßmKv kKroJPe AmJhPf oVú gJTPfjÇ' (hJPrKo)Ç y\rf @mhMuäJy Kmj Sor mPuj, rJxNuMuäJy& xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxJuäJo lroJj, ÈoyJj @uäJyr TJPZ F hv KhPjr TJP\r fMujJ~ oy“ S Kk´~ @r ßTJPjJ TJ\ ßjA, fJA fJPf fJTKmr ±Kj, @uäJyfJ~JuJr k´vÄxJ mJeL S fJÅr FTfômJPhr ßWJweJ TrPf gJPTJÇ' (fJmrJKj)Ç @mM

Friday 18 September 2015

Friday 18 September 2015

ÉrJ~rJ rJ: mPuj, rJxNuMuäJy xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxJuäJo lroJj, ÈK\uy\ oJPxr k´go hv KhPjr AmJhPfr ßYP~ IKiT kZªjL~ @r ßTJPjJ AmJhf @uäJyr TJPZ ßjAÇ k´KfKhPjr ßrJ\J FT mZr ßrJ\Jr xoTã, k´Kf rJPfr AmJhf uJAuJfMu ThPrr AmJhPfr xofMuqÇ' (KfrKoK\, AmPj oJ\J)Ç rJxNuMuäJy& xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxJuäJo lroJj, È@Ko @uäJyr TJPZ YJA, @rJlJr KhPjr ßrJ\Jr KmKjoP~ ßpj IfLPfr FT mZr FmÄ nKmwqPfr FT mZPrr èjJy oJl TPr ßh~J y~Ç' (oMxKuo)Ç AmPj oJ\Jr metjJ~ rP~PZ, È@rJlJr ßrJ\Jr oJiqPo IfLPfr FT mZr S nKmwqPfr FT mZPrr èjJy ãoJ TPr ßh~J y~Ç @rJlJr Khj muPf SA KhjPT ßmJ^JPjJ y~, ßp Khj yJ\L xJPymrJ @rJlJr o~hJPj Im˙Jj TPrjÇ IgtJ“ ßxRKh @rPm K\uy\ oJPxr 9 fJKrUÇ F ßrJ\Jr lK\uf SA xm ßuJPTr \jq, pJrJ SA Khj @rJlJr o~hJPj CkK˙f gJPTj jJÇ @rJlJ~ Im˙JjTJrL yJ\LPhr \jq F ßrJ\J rJUJr KmiJj ßjA, ßTjjJ rJxNuMuäJy& xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxJuäJo @rJlJr o~hJPj Im˙JjTJPu F ßrJ\J rJPUjKjÇ nKmwqPfr FT mZPrr èjJy muPf ßmJ^JPjJ yP~PZ @uäJy Kj\ ßoPyrmJKjPf SA mqKÜPT xJoPjr FT mZr èjJy ßgPT ßmÅPY gJTJr fJSKlT hJj TrPmjÇ @rJlJr F KhjKa mZPrr xmtPvsÔ Khj, ßpoj uJAuJfMu Thr mZPrr xmtPvsÔ rJK©Ç K\uy\ oJPxr 9 fJKrU @rJlJ~ Im˙Jj TrJ yP\r KfjKa ßrJTPjr Ijqfo FTKa ßrJTjÇ pKh ßTJPjJ TJrPe FKa ZMPa pJ~ fJyPu y\ yPm jJÇ krmftL mZr fJPT @mJr pgJKj~Po y\ TrPf yPmÇ \JPmr rJ: mPuj, rJxNuMuäJy& xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxJuäJo lroJj, È@rJlJr Khj @uäJy& k´go @TJPv Imfre TPrj FmÄ @rJlJ~ Im˙Jjrf yJ\LPhr KjP~ ßlPrvfJPhr TJPZ Vmt TPr mPuj, @oJr mJªJPhr KhPT fJTJS fJrJ CÏUMÏ oJgJ~, iMPuJKoKvsf vrLr KjP~ hNr-hNrJ∂ ßgPT ÈuJæJAT uJæJAT' KY“TJr ±Kj KhPf KhPf

F o~hJPj FPx yJK\r yP~PZ, @Ko ßfJoJPhr xJãL ßrPU muKZ, @Ko fJPhr ãoJ TPr KhuJoÇ ßlPrvfJrJ mPu, ßy rm! IoMT ßfJ F èjJy TPrPZ, IoMT ßfJ IkrJiLÇ @uäJy mPuj, È@Ko fJPhrS oJl TPr KhuJoÇ @rJlJr KhPjr ßYP~ IKiT xÄUqT \JyJjúJKoPT @uäJy Ijq ßTJPjJ Khj oJl TPrj jJÇ' (vrÉx xMjúJy)Ç K\uy\ oJPxr 10 fJKrU ßTJrmJKjr KhjÇ pJPhr TJPZ SA Khj k´P~J\jL~ xJoVsL ZJzJ ßjxJm kKroJe xŒh gJTPm, fJr Skr ßTJrmJKj TrJ S~JK\mÇ @r KpKj ßTJrmJKj TrJr FrJhJ TPrPZj, fJr \jq C•o yPuJ ßTJrmJKj TrJr @V kpt∂ YMu, jU AfqJKh jJ TJaJÇ rJxNuMuäJy& xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxJuäJo lroJj, ÈPp mqKÜ K\uyP\r YJÅh ßhUu FmÄ ßTJrmJKj TrJr AòJ Tru (lr\ ßyJT, jlu ßyJT) ßx ßpj (PTJrmJKj TrJr @V kpt∂) fJr YMu, jU jJ TJPa' (oMxKuo)Ç ßTJrmJKj S~JK\m yS~Jr kr VKzoKx TPr ßTJrmJKj jJ TrJr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ rJxNuMuäJy& xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxJuäJo lroJj, È@uäJy xJogqt ßh~J xP•ôS ßp mqKÜ ßTJrmJKj TrPm jJ, ßx ßpj @oJr BhVJPyr TJPZS jJ @PxÇ' @P~vJ rJ: mPuj, rJxNuMuäJy xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxJuäJo lroJj, ÈPTJrmJKjr Khj ßTJrmJKjr ßYP~ C•o ßTJPjJ @ou @uäJyr TJPZ ßjA, ßTJrmJKjr \∂ár rÜ \KoPj kzJr @PVA fJ @uäJyr TJPZ ßkRÅPZ pJ~Ç' (KfrKoK\, AmPj oJ\J) ÈPTJrmJKjr \∂ár k´PfqTKa kvPor KmKjoP~ FTKa TPr ßjKT kJS~J pJ~Ç' (@yoh, AmPj oJ\J) k´PfqT oMxKuPor CKYf K\uy\ oJPxr 9 fJKrU kpt∂ jlu ßrJ\J rJUJ, rJK©PmuJ~ ßmKv ßmKv jlu AmJhf TrJÇ KmPvw TPr ßxJo, míy¸Kf S @rJlJr Khj ßrJ\J rJUJÇ 9 fJKrU l\r ßgPT 13 fJKrU @xr kpt∂ k´Kf lr\ jJoJP\r kr fJTKmr muJ S~JK\mÇ fJTKmrKa yPuJ∏ È@uäJÉ @TmJr @uäJÉ @TmJr uJ AuJyJ AuäJuäJÉ @uäJÉ @TmJr @uäJÉ @TmJr S~JKuuäJKyu yJohÇ' K\uy\ oJPxr hv ßgPT ßfPrJ fJKrU kpt∂ ßoJa YJr Khj ßrJ\J rJUJ KjKw≠Ç 10 fJKrU BhMu @\yJr jJoJ\ @hJP~r kr @uäJyr x∂áKÓr CP¨Pvq ßTJrmJKj TrPmÇ PuUT : ßY~JroqJj, AxuJKoT ˆJKc\ KmnJV, mJÄuJPhv AxuJoL KmvõKmhqJu~, dJTJÇ

KmhJ~ yP\r nJwe ÊâmJr, 9 K\uy\ 10 Ky\Kr xPj @rJlJr Khj hMkMPrr kr rJxNu xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxJuäJo uãJKiT xJyJKmr xoJPmPv yP\r xo~ FA KmUqJf nJwe ßhjÇ yJoh S xJjJr kr ˝L~ nJwPe ArvJh TPrj : @uäJy ZJzJ @r ßTJPjJ oJmMh ßjAÇ fJÅr xoTã ßTC ßjAÇ @uäJy fJÅr S~JhJ kNet TPrPZjÇ KfKj fJÅr mJªJPT xJyJpq TPrPZjÇ @r KfKj FTJA mJKfu vKÜ krJnNf TPrPZjÇ Py @uäJyr mJªJVe! @Ko ßfJoJPhr @uäJyr AmJhf S fJÅr mPªKVr SKx~f TrKZ FmÄ Fr KjPhtv KhKòÇ Py ßuJTxTu! ßfJorJ @oJr TgJ ßvJjÇ Frkr FA ˙JPj ßfJoJPhr xJPg @r FTK©f yPf kJrm KT jJ \JKj jJÇ Py ßuJTxTu! @uäJyfJ~JuJ ArvJh TPrPZj, ßy oJjm \JKf! ßfJoJPhrPT @Ko FT\j kMÀw S FT\j jJrL ßgPT k~hJ TPrKZ FmÄ ßfJoJPhr xoJ\ S ßVJP© nJV TPr KhP~KZ ßpj ßfJorJ kr¸Prr kKrY~ \JjPf kJPrJÇ PfJoJPhr oPiq ßxA mqKÜA @uäJyr hrmJPr IKiTfr xÿJj S optJhJr IKiTJrL ßp ßfJoJPhr oPiq IKiT fJTS~J Imu’j TPr, xm KmwP~ @uäJyr TgJ IKiT ßU~Ju rJPUÇ AxuJPo \JKf, ßvseLPnh S metQmwoq ßjAÇ @rPmr Skr ßTJPjJ @\Por, @\Por Skr ßTJPjJ @rPmr ßvsÔfô ßjAÇ ßfoKj xJhJr Skr TJPuJr mJ TJPuJr Skr xJhJr ßTJPjJ ßvsÔfô ßjAÇ optJhJr KnK• yPuJ ßTmu fJTS~JÇ @uäJyr WPrr KylJ\f, xÄrãe S yJK\Phr kJKj kJj TrJPjJr mqm˙J kNPmtr jqJ~ FUPjJ myJu gJTPmÇ Py TMrJAv xŒ´hJP~r ßuJTVe! ßfJorJ hMKj~Jr ßmJ^J KjP\r WJPz YJKkP~ ßpj @uäJyr xJoPj yJK\r jJ ySÇ @Ko @uäJyr KmÀP≠ ßfJoJPhr ßTJPjJA CkTJr TrPf kJrm jJÇ ÊPj rJPUJ, xTu \JKyuL Kmw~ S ksgJ @\ @oJr kJP~r KjPYÇ \JKyKu pMPVr rPÜr hJKmS rKyf TrJ yPuJÇ xmtksgo @Ko @oJr TKmuJr rPÜr hJKm IgtJ“ rmL'@ AmjMu yJKrPxr kMP©r rPÜr hJKm rKyf ßWJweJ TrKZÇ mjM xJ'h ßVJP© gJTJTJPu ÉpJAKurJ fJPT yfqJ TPrKZuÇ \JKyKu pMPVr xMhS rKyf TrJ yPuJÇ xmtksgo @Ko @oJr TKmuJr xMPhr hJKm IgtJ“ YJYJ @æJPxr xMh oJl TPr KhuJoÇ xMfrJÄ xTu xMhA @\ rKyf TrJ yPuJÇ Py ßuJTxTu! ßfJoJPhr rÜ, ßfJoJPhr Aöf, ßfJoJPhr xŒh kr¸Prr \jq KYr˙J~LnJPm xÿJKjf ßWJweJ TrJ yPuJ, ßpoj @\PTr FA Khj, @\PTr FA oJx, ßfJoJPhr FA vyr xTPur \jq xÿJKjf (kKm© S KjrJkh)Ç PfJorJ KvVKVrA @uäJyr hrmJPr yJK\r yPmÇ KfKj ßfJoJPhr xTuPTA ßfJoJPhr @ou xŒPTt K\ùJxJmJh TrPmjÇ ÊPj rJPUJ, IkrJiLr hJK~fô ßTmu fJr WJPzA mftJ~Ç KkfJ fJr kMP©r \jq @r kM© fJr KkfJr IkrJPir \jq hJ~L j~Ç Py ßuJTxTu! jJrLPhr xŒPTt @Ko ßfJoJPhr xfTt TPr KhKòÇ fJPhr ksKf Kjoto mqmyJr TrJr xo~ @uäJyr h§ xŒPTt Kjnt~ yP~J jJÇ KjÁ~A fJPhr ßfJorJ @uäJyr \JKoPj Vsye TPrZ FmÄ fJrA mJPTqr oJiqPo fJPhr xJPg ßfJoJPhr hJŒfq xŒTt yP~PZÇ ß\Pj rJU, fJPhr Skr ßpoj ßfJoJPhr IKiTJr rP~PZ, ßfoKj ßfJoJPhr Skr fJPhrS IKiTJr rP~PZÇ xMfrJÄ fJPhr TuqJe xJiPjr KmwP~ ßfJorJ @oJr jKxyf Vsye TPrJÇ

PfJorJ ßfJoJPhr IiLj˙Phr xŒPTt xfTt ySÇ KjP\rJ pJ UJPm, fJPhrS fJ UJS~JPm; KjP\rJ pJ krPm, fJPhrS fJ krJPmÇ Py ßuJTxTu! ÊPj rJPUJ, oMxKuorJ kr¸r nJAÇ xJmiJj! @oJr kPr ßfJorJ FT\j @PrT\jPT yfqJ TrJr \jq TMlrL TJP\ Ku¬ yP~J jJÇ Py ßuJTxTu! @uäJy ksPfqTPTA fJr pgJpg IKiTJr KhP~PZjÇ xMfrJÄ C•rJKiTJrLr \jq ßTJPjJ„k SKx~f TJptTr yPm jJÇ x∂Jj yPuJ KmmJKyf hŒKfrÇ mqKnYJrLr x∂JPjr IKiTJr ßjAÇ @r xTPur KyxJm-KjTJv @uäJyr SkrA jq˜Ç Pp mqKÜ KjP\r KkfJr ˙Pu IkrPT KkfJ mPu kKrY~ ßh~, KjP\r oSuJ mJ IKnnJmTPT ßZPz KhP~ Ijq TJCPT oSuJ mJ IKnnJmT mPu kKrY~ ßh~, fJr Skr @uäJyr uJ'jfÇ Ee ImvqA ßlrf KhPf yPmÇ ksPfqT @oJjf fJr yThJPrr KjTa ImvqA @hJ~ TPr KhPf yPmÇ TJPrJ xŒK• ßx pKh ß˝òJ~ jJ ßh~, fPm fJ Ikr TJPrJ \jq yJuJu j~Ç xMfrJÄ ßfJorJ FT\j Ikr\Pjr Skr \MuMo TrPm jJÇ FoKjnJPm ßTJPjJ ˘Lr \jq fJr ˝JoLr xŒK•r ßTJPjJ KTZM fJr xÿKf mqKfPrPT TJCPT ßh~J yJuJu j~Ç pKh ßTJPjJ jJT-TJj TJaJ yJmKv hJxPTS ßfJoJPhr @Kor mJKjP~ ßh~J y~ fPm ßx pf Khj @uäJyr KTfJm IjMxJPr ßfJoJPhr kKrYJKuf TrPm, ff Khj ImvqA fJr TgJ oJjPm, fJr ksKf @jMVfq kshvtj TrPmÇ PvJPjJ, ßfJorJ ßfJoJPhr ksnMr AmJhf TrPmÇ kJÅY S~JÜ xJuJf pgJrLKf @hJ~ TrPm, ro\JPjr ßrJ\J kJuj TrPm, ß˝òJ~ S UMKv oPj ßfJoJPhr xŒPhr \JTJf ßhPm, ßfJoJPhr rPmr Wr mJ~fMuäJyr y\ TrPm @r @KoPrr AfJ'@f TrPm; fJ yPu ßfJorJ \JjúJPf hJKUu yPf kJrPmÇ Py ßuJTxTu! @oJr kr @r ßTJPjJ jmL ßjA, @r ßfJoJPhr kr @r ßTJPjJ CÿfS ßjAÇ @Ko ßfJoJPhr KjTa hMPaJ K\Kjx ßrPU pJKòÇ pf Khj ßfJorJ F hMPaJPT @ÅTPz gJTPm, ff Khj ßfJorJ èorJy yPm jJÇ ßx hMPaJ yPuJ @uäJyr KTfJm S rJxNPur xMjúJfÇ PfJorJ hLPjr mqJkJPr mJzJmJKz ßgPT Kmrf gJTPmÇ ßTjjJ ßfJoJPhr kNmtmftLrJ hLPjr mqJkJPr FA mJzJmJKzr hÀj ±Äx yP~PZÇ FA nNKoPf @mJr v~fJPjr kN\J yPm∏ F KmwP~ v~fJj KjrJv yP~ ßVPZÇ KT∂á ãMhs ãMhs KmwP~ ßfJorJ fJr IjMxrPe Ku¬ yP~ kzPmÇ FPf ßx x∂áÓ yPmÇ xMfrJÄ ßfJoJPhr hLPjr KmwP~ ßfJorJ v~fJj ßgPT xJmiJj ßgPTJÇ PvJPjJ, ßfJorJ pJrJ CkK˙f @PZJ, pJrJ CkK˙f ßjA fJPhr TJPZ FA k~VJo ßkRÅPZ KhP~JÇ IPjT xo~ ßhUJ pJ~, pJr TJPZ ßkRÅZJPjJ y~ ßx ßkRÅZJPjS~JuJr fMujJ~ IKiT xÄrãeTJrL y~Ç PfJoJPhrPT @oJr xŒPTt K\Pùx TrJ yPmÇ fUj ßfJorJ TL muPm? xoPmf xTPu xo˝Pr C•r KhPuJ : @orJ xJãq ßhPmJ, @kKj KjÁ~ @kjJr Skr IKktf @oJjf @hJ~ TPrPZj, KrxJuPfr hJK~fô pgJpg @j\Jo KhP~PZj FmÄ xmJAPT jKxyf TPrPZjÇ [rJxNu xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxJuäJo @TJPvr KhPT kKm© vJyJhJf IñMKu fMPu @mJr KjPY oJjMPwr KhPT jJoJPuj] Py @uäJy! fMKo xJãL gJPTJÇ ßy @uäJy! fMKo xJãL gJPTJÇ

\JotJKjr kr ACPrJPkr jJjJ PhPv xLoJP∂ TzJTKz

IJ∂\tJKfT

LONDON BANGLA 23

hMWtajJ~ KjyPfr kKrmJr S kñMrJ kJPmj 1 KoKu~j PxRKh KrP~u

FPT FPT mº yPò ACPrJPkr hM~Jr oÑJ asJP\Kc: KmjuJPhj V´ΔPkr yJPñKrr kr IKˆs~Jr xLoJ∂ mº, ßâJP~Kv~J~ kJKz \oJPòj IKnmJxLrJ

u¥jmJÄuJ ßcÛ, 17 ßxP¡’r : ACPrJPk dujJoJ KxKr~J vreJgtLPhr hM~Jr FPT FPT mº yP~ pJPòÇ IKnmJxLPhr ImqJyf PxsJf PbTJPf \JotJKjr xLoJ∂ Kj~πe TrJr PWJweJr FT Khj kr ACPrJkL~ ACKj~Pjr Pmv TP~TKa Phv xLoJP∂ TzJTKz @PrJk TrJr TgJ \JKjP~PZÇ Fr oPiq PxjJ PoJfJP~j TrJr PWJweJ KhP~PZ IKˆs~JÇ PxAxJPg yJPñKrr xJPg IKˆs~Jr xLoJP∂S Kj~πe TPbJr TrJr TgJ \JKjP~PZ IKˆs~JÇ PhvKar nJAxYqJP¿ur PrAjPyJæ KoaJrPuyjJr \JKjP~PZj, IKnmJxL xÄTa xJouJPf fJrJ hM'yJ\JPrrS PmKv Qxjq kJbJPòjÇ PxäJnJKT~J PWJweJ TPrPZ, PxPhPvr xJPg IKˆs~J S yJPñKrr Pp xLoJ∂ rP~PZ - PxUJPj ksyrJ P\JrhJr TrJ yPòÇ Fr @PV PYT ks\JfπS FTA rTo mqm˙J Pj~Ç Vf PmvKTZMKhj PgPTA ACPrJkL~ ACKj~Pjr PhvèPuJPf vreJgtLPhr @Voj ImqJyf rP~PZÇ C•r KxKr~Jxy C•r @Kl∑TJr PhvèPuJ PgPT @xJ Fxm vreJgtLPhr xJouJPf KyoKvo UJPò ACPrJPkr

PhvèPuJÇ vreJgtLPhr oPiq PmKvr nJPVrA V∂mq \JotJKjÇ \JotJKj nJAx YqJP¿ur \JKjP~PZj, F mZr fJPhr PhPv hv uJU vreJgtL @xPf kJPrÇ fPm Fr @PV FA xÄUqJ 8 uJU yPf kJPr mPu \JKjP~KZu YqJP¿ur IqJPñuJ PorPTuÇ fPm FTAxPñ jfMj kPgr xºJj TrPZj vreJgtLrJÇ F mqJkJPr fJrJ ßp ßTJPjJ ^MÅKT KjPf k´˜MfÇ oñumJr yJPñKrr xLoJ∂ mº TPr ßh~Jr kr ACPrJkL~ ACKj~jnMÜ ßhv KmPvw TPr \JotJKjPf ßkRÅZJPf jfMj pJ©Jkg ßmPZ KjPò fJrJÇ FrA oPiq jfMj Àa ßâJP~Kv~Jr xJKmt~J xLoJP∂ ßkRÅPZPZ vreJgtLPhr k´go huKaÇ yJPñKrr rãevLu k´iJjoπL KnTfr IrmJj xJKmt~J xLoJP∂r kr ßrJoJKj~Jr xPñ xLoJP∂S TÅJaJfJPrr ßmzJ ßh~Jr ßWJweJ KhP~PZjÇ fPm ßrJoJKj~J F khPãPkr xoJPuJYjJ TPrPZÇ mMimJr \JotJj kMKuv mPuPZ, lrJKx xLoJP∂S fJrJ TzJTKz @PrJk TPrPZÇ FZJzJ vreJgtLPhr KmÀP≠ TPbJr Im˙Jj KjP~PZ ßcjoJTtÇ ßhvKar IKnmJxjKmPrJiL ãofJxLj

hu F mqJkJPr FTKa @Aj kJx TrPf pJPò mPu mJftJ xÄ˙J FFlKk mMimJr FT k´KfPmhPj \JKjP~PZÇ ßTJPkjPyPVj \JKjP~PZ, 6 ßxP¡’r ßgPT F kpt∂ kÅJY yJ\Jr IKnmJxL dMPTPZÇ Fr oPiq oJ© 900 \j @v´~k´JgtL yS~Jr @Pmhj TPrPZÇ FKhPT, KxrL~ vreJgtLrJ ßcjoJPTt ßpPfS UMm FTaJ @V´yL j~Ç 26 mZr m~xL KxKr~Jr FT\j uKr csJAnJr @mhMr ryoJj @u ßvyJVL mPuj, ÈPcjoJTt ßhvaJ @oJPhr \jq nJPuJ j~Ç' ßvyJVL mftoJPj xMAKcv vyr oJuKoPf rP~PZjÇ oñumJr oiqrJPf IKˆs~JS fJPhr xLoJP∂ TzJTKz @PrJPkr AKñf KhP~PZÇ ßhvKar xrTJr muPZ, fJPhr ßruSP~ ߈vjèPuJ IKnmJxLPf nrkMr yP~ CPbPZÇ xJu\mMPVtr k´iJj ߈vjKa mº TPr ßh~J uJVPf kJPrÇ xLoJ∂ kJKzr IjMoKf ßhPm ßâJP~Kv~J : ßâJP~Kv~Jr k´iJjoπL ß\JrJj KouJPjJKnT \JKjP~PZj, fJr ßhv vreJgtLPhr xLoJ∂ kJKzr IjMoKf ßhPmÇ mMimJr KfKj mPuj, È@orJ fJPhr V´ye TrPf S KjPhtvjJ KhPf k´˜MfÇ fJrJ ßTJj iPotr mJ fJPhr VJP~r rÄ KT fJ @oJPhr TJPZ xŒNet Ik´JxKñTÇ fJrJ ßpUJPj AòJ pJPm, \JotJKj KTÄmJ ÛqJK¥PjKn~J...Ç FKhPT, ACPrJk\MPz vKjmJr vreJgtLPhr kPã-KmkPã KmPãJn yP~PZÇ pMÜrJ\q, ßcjoJTt, \JotJKj, ߸j S l∑J¿xy ACPrJPkr KmKnjú ßhPvr rJ\iJjL vyPr Fxm Kmkjú oJjMPwr xogtPj xoJPmv yP~PZÇ Fr oPiq ßTJPkjPyPVPjr rJ˜J~ jJPo 30 yJ\JPrr ßmKv oJjMwÇ @r u¥Pjr rJ˜J~ jJoJ ßuJT\Pjr yJPf KZu ÈvreJgtLrJS oJjMw', ÈPTJPjJ oJjMwA IQmi j~', ÈxLoJ∂ UMPu hJS' AfqJKh ßuUJ käqJTJctÇ

vreJgtLPhr xPñ yJPñKrr @YrPe ˜K÷f \JKfxÄW

Skr KjPwiJùJ

u¥jmJÄuJ ßcÛ, 16 ßxP¡’r : oÑJ~ kKm© oxK\hMu yJrJPo Pâj hMWtajJ~ yfJyPfr \jq fh∂TJrLrJ ÈKmj uJPhj VsMkPT' @ÄKvT hJ~L TrJr kr, ksKfÔJjKar vLwt TotTftJPhr KmPhv ÃoPer Skr KjPwiJùJ \JKr TrPuj PxRKh rJ\J xJuoJj Kmj @mhMu @K\\Ç PxRKh Pksx FP\K¿r mrJPf UmrKa KjKÁf TPrPZ PxRKh xÄmJhoJiqo @rm KjC\Ç @r ArJPjr xÄmJhoJiqo PrKcS PfyrJPjr fgq IjMpJ~L, TotTftJPhr KmPhv ÃoPer Skr KjPwiJùJr kJvJkJKv 'PxRKh Kmj uJPhj VsMk'r xm KjotJe f“krfJr SkrS KjPwiJùJ @PrJk TPrPZj xJuoJjÇ PxAxJPg F PTJŒJKjr xPñ xŒJKhf PxRKh xrTJPrr xm YMKÜ kptJPuJYjJ TPr PhUJr \jq PhvKar IgtoπLPT KjPhtv KhP~PZj KfKjÇ PVu ÊâmJr oÑJr kKm© oxK\hMu yJrJPo KmvJu PâPjr KjPY YJkJkPz jK\ryLjnJPm vfJKiT yJ\Lr ksJeyJKj y~Ç kKm© oxK\hMu yJrJPor xŒ´xJre f“krfJ~ \Kzf KZu PxRKh Kmj uJPhj VsMk FmÄ PâjKa KZu F f“krfJr IÄvÇ oÑJ hMWtajJ fhP∂ KjP~JK\f TKoKar ßh~J KmmOKfPf ootJK∂T F WajJr \jq Kmu uJPhj V´ΔPkr ImPyuJPT @ÄKvT hJ~L mPu CPuäU TrJ y~Ç k´Y§ ^PzJ yJS~JPT SA hMWtajJr oNu TJre KyPxPm CPuäU TrJ yPuS TKoKar hJKm SAKhj ßâjKa xKbT Im˙JPj rJUJ KZu jJÇ k´˜MfTJrT ßTJŒJKjr mqmyJrKmKi uÄWj TPr ßâjKa mxJPjJ yP~KZu mPu KmmOKfPf CPuäU TrJ y~Ç ßxRKh Kmj uJPhj V´ΔkKar k´KfÔJ TPrKZPuj xJPmT @u TJ~hJ ßjfJ SxJoJ Kmj uJPhPjr mJmJ ßoJyJÿhÇ ßxRKh @rPm F ßTJŒJKjr mqJkT FmÄ uãeL~ k´nJm rP~PZÇ Kmj uJPhj kKrmJPrr F xÄ˙J 140 ßTJKa kJC¥ ˆJKutÄ mqP~ oxK\hMu yJrJPor xŒsxJr TJP\ ßjfOfô KhPòÇ yJrJoJAj yJAK¸c ßru KuÄT mJ oÑJ-oKhjJ yJAK¸c ßruSP~ jJPor k´T·xy ßxRKh @rPm @rS mz mz k´T· mJ˜mJ~Pj \Kzf KZu ßxRKh Kmj uJPhj V´ΔkÇ FZJzJ, ßxRKh mªrjVrL ß\¨J~ KmPvõr xPmtJó nmj KTÄco aJS~Jr KjotJe f“krfJ~S \Kzf KZu F V´ΔkÇ KmvJuxÄUqT iotk´Je oMxKuärJ pJPf

IÄv KjPf kJPrj, ßx\jq ßxRKh Kmj uJPhj V´ΔkKa YJr mZr iPr oxK\hKar xŒsxJrPer TJ\ TrPZÇ PxRKh Kmj uJPhj VsMkKa 80 mZr IJPV ksKfÔJ TPrKZPuj xJPmT @u TJP~hJ PjfJ SxJoJ Kmj uJPhPjr mJmJ PoJyJÿhÇ PxRKh @rPm F PTJŒJKjr mqJkT FmÄ uãeL~ ksnJm rP~PZÇ Kmj uJPhj kKrmJPrr F xÄ˙J 140 PTJKa kJC§ ˆJrKuÄ mqP~ oxK\hMu yJrJPor xŒ´xJr TJP\ Pjfífô KhPòÇ yJrJoJAj yJAK¸c Pru KuÄT mJ oÑJ-oKhjJ yJAK¸c PruSP~ jJPor ksT·xy PxRKh @rPm @PrJ mz mz ksT· mJóJmJ~Pj \Kzf KZu PxRKh Kmj uJPhj VsMk Ç F ZJzJ, PxRKh mªr jVrL P\¨J~ KmPvõr xPmtJó nmj KTÄco aJS~Jr KjotJe f“krfJ~S \Kzf KZu F VsMkÇ KjyPfr kKrmJr S kñMrJ kJPmj 2 PTJKa aJTJ y\ TrPf oÑJ~ KVP~ PâAj hMWtajJ~ KjyPfr kKrmJr S kX&èPhr ãKfkNre ˝„k 1 KoKu~j PxRKh KrP~u (2 PTJKa 7 uJU 59 yJ\Jr aJTJ) Ph~Jr PWJweJ KhP~PZ PxRKh @rm xrTJrÇ Kmw~Ka KjKÁf TPrPZ PxRKh Pksx FP\K¿Ç PxUJPj \JjJPjJ y~, PxRKh mJhvJy xJuoJj Kmj @mhMu @K\\ @u xCh oñumJr FT rJ\TL~ KcKâPf FA ãKfkNrPer PWJweJ PhjÇ PxUJPj mJhvJr mrJf KhP~ muJ y~, FA WajJ~ KjyfPhr kJvJkJKv @yfPhrS ãKfkNre kshJj TrJ yPmÇ PxA xPñ mftoJPj pJrJ PxRKhPf yJxkJfJPu rP~PZj fJPhr @®L~rJ PhUJ TrPf YJAPu hsΔf

KxrL~ CÆJ˜M @v´~ jJ ßh~Jr IKnPpJV I˝LTJr TrPuJ ßxRKh u¥jmJÄuJ ßcÛ, 17 PxP¡’r, 2015: yJPñKrr kMKuv vreJgtLPhr Ckr Ka~JrPvu KjPãk TrJ~ óK÷f \JKfxÄW oyJxKYm mJj KT oMjÇ \JKfÄxWr xPmtJó FA TotTftJ mPuPZj vreJgtLPhr xPñ Foj mqmyJr PTJPjJ nJPmA VsyePpJVq j~Ç mMimJPr vf vf vreJgtL yJPñKr S xJKmt~J xLoJP∂ TJÅaJfJPrr PmzJ PnPñ PdJTJr PYÓJ TPrÇ @r PxA vreJgtLPhr uãq TPr Ka~JrPvu ZMPz yJPñKr~Jj kMKuvÇ Kmkh kJKz KhP~ @vs~ KjPf @xJ oJjMwPhr xPñ Foj mqmyJPr óK÷f \JKfxÄW ksiJj mJj KT oMjÇ KfKj FTKa xÄmJh xPÿuPj mPuj, FA vreJgtLPhr xPñ Pp irPer @Yre TrJ yP~PZ fJPf @Ko ˜K÷f, FaJ PTJPjJoPfA VsyePpJVq j~Ç xm PhPvrA WPrJ~J xoxqJ rP~PZÇ KT∂á FA oJjMwèPuJ pM≠ S oífqMr yJf PgPT PmPÅY KlPrPZÇ ACPrJKk~Jj S FKv~Jj PjfíPfôr TJPZ \JKfxÄPWr ksiJj mPuj, fJPhr ImvqA oJjmJKiTJrèPuJ ImvqA @kjJPhr rãJ TrPf yPmÇ

oiqksJYq PgPT PiP~ @xJ FA vreJgtL xÄTa KTnJPm PoJTJPmuJ TrPm PxaJ KjP~ ACPrJKk~ ACKj~Pjr oPiq ofQÆifJ YuPZÇ yJPñKrr Pnfr KhP~ Fxm vreJgtLr PmKvr nJPVr uãq \JotJKjÇ yJPñKr Ka~JrPvu KjPãk TrJr TJre KyPxPm CPuäU TPr, vreJgtLrJ KvÊPhr oJjm dJu KyPxPm mqmyJr TPr FTKa PVa nJñJr PYÓJ TrKZPuJÇ fJPhr @aTJPf KVP~ 20 \j kMKuv @yf yP~PZÇ hMA\j vreJgtL @yf yS~Jr TgJS KjKÁf TPrPZÇ yJPñKr fJr xLoJ∂ mº TPr KhP~PZ FmÄ xLoJ∂ Pnh TPr mJ PnPñ Pm@AKj nJPm ksPmv TrJPhr KmÀP≠ hsΔf KmYJr TPr vJKó KhPf KmPvw nJPm @hJuPf TJptâo ÊÀ yP~PZÇ FrA oPiq yJPñKr yP~ hMA uJU vreJgtL ACPrJPkr PvjP\j IûPu ksPmv TPrPZÇ CPuäUq, PvjP\j YMKÜPf ˝Jãr TrJ ACPrJkL~ PhvèPuJPf xLoJ∂ ZJzJ ImJPi YuJYu TrJ pJ~Ç KmKmKx

u¥jmJÄuJ ßcÛ, 13 ßxP¡’r : KxKr~J~ VOypM≠ ÊÀr kr ßgPT ßxRKh @rm F kpt∂ @zJA KoKu~j (25 uJU) KxrL~ jJVKrTPT @v´~ KhP~PZ mPu hJKm TPrPZ ßhvKar krrJÓs oπeJu~Ç pM≠Km±˜ KxrL~ vreJgtLPhr ßxRKh @rm @v´~ KhPò jJ-@∂\tJKfT KoKc~J~ FmÄ xJoJK\T oJiqPo F KjP~ xoJPuJYjJr kKrPk´KãPf vKjmJr F hJKm TPrPZ ßxRKh @rPmr krrJÓs oπeJu~Ç krrJÓs oπeJuP~r FT TotTftJ ßxRKh ßk´x FP\K¿PT (FxKkF) ßh~J FT xJãJ“TJPr \JKjP~PZj, 2011 xJPu KxKr~J~ VOypM≠ ÊÀr kr ßgPT FUj

kpt∂ @zJA KoKu~j (25 uJU) KxKr~Jj jJVKrTPT @v´~ KhP~PZ ßxRKh @rmÇ fJPhr oPiq TP~T uJU AKfoiq ßxRKh @rPmr @TôJoJ (PrPxPcK¿ kJrKoa) ßkP~PZjÇ SA TotTftJ @rS mPuj, ßxRKh @rm KxrL~ vreJgtLPhr optJhJ FmÄ KjrJk•Jr TgJ KmPmYjJ TPr fJPhr vreJgtL TqJPŒ jJ rJUJr jLKf V´ye TPrPZÇ KfKj mPuj, @orJ k´go ßgPTA @oJPhr KxKr~Jj nJAPmJjPhr \jq fJPhr hM”PUr KhPj TL TrKZ fJ mPu ßmzJPf YJAKjÇ ßxRKh @rm KxKr~Jr F xoxqJPT iotL~ S oJjKmT hOKÓPTJe ßgPT ßhPUÇ lPu

KnxJr mqm˙J TrJ yPm mPuS \JjJPjJ y~Ç kígT FT mJftJ~ \JjJPjJ y~, F mZr pJrJ @yf ymJr TJrPe y\ TrPf kJrPZj jJ, fJrJ @VJoL mZr PxRKh mJhvJ FTJ∂ PoyoJj KyPxPm y\ TrJr xMPpJV kJPm FmÄ fJPhr pJmfL~ UrY myj TrPm PxRKh xrTJrÇ F ZJzJS Kjyf S @yf kKrmJrèPuJr hMA\j TPr xhxq @VJoL mZr PxRKh @rPm y\ TrJr xMPpJV kJPmj mPuS \JjJPjJ yP~PZÇ y\ kpt∂ oÑJr oxK\h-Cu-yJrJPo Pâj mqmyJr ˙KVf 16 PxP¡’r 2015: PxRKh @rPmr kKm© jVrL oÑJr VsqJ¥ oxK\Ph (oxK\h-Cu-yJrJo) y\pJ©LPhr KjrJk•J KjKÁPf oxK\hKar xŒ´xJre ksTP·r TJP\ PâPjr mqmyJr ˙KVf rJUJr Kx≠J∂ KjP~PZ TftíkãÇ kKm© y\ PvPw Plr xŒ´xJre ksTP·r TJP\ Pâj mqmyJr TrJ yPmÇ y\msf kJuPj KmPvõr KmKnjú rJÓs PgPT pJS~J y\pJ©LPhr KjrJk•J KjKÁPf F kpt∂ KmKnjú khPãk Vsye TPrPZ PxRKh @rmÇ xmtPvw hMWtajJ~ jPzYPz mPx Tftíkã FmÄ fLms xoJPuJYjJr oMPU PâPjr mqmyJr ˙KVf rJUJr F Kx≠J∂ FPuJÇ CPuäUq, Vf 11 PxP¡’r oÑJ~ iNKu^Pzr xo~ oxK\hMu yJrJPo FTKa Pâj CPæ 111 \j y\pJ©L oJrJ pJjÇ PxA xPñ @yf yj ksJ~ 331 \PjrS PmKvÇ KjyfPhr oPiq FT\j mJÄuJPhKv KZPujÇ IjqKhPT FA WajJ~ @yf yj ksJ~ 40 \j mJÄuJPhKvÇ nMÜPnJVLPhr TÓ uJVPm @orJ TL TrKZ fJ mMT láKuP~ muPf mJ KoKc~J TnJPr\ ßkPf @orJ @V´yL j~Ç KfKj \JjJj, 2011 xJPur kr ßgPT ßxRKh @rm 25 uJU KxrL~ vreJgtLPT @v´~ KhP~ ßTJPjJ vreJgtL TqJŒ ZJzJA fJPhr \jq TJ\ FmÄ gJTJr mqm˙J TPrPZÇ ßxRKhPf gJTJr FmÄ AòJ oPfJ ßp ßTJPjJ \J~VJ~ pJfJ~Jf TrJr IjMoKf ßh~J yP~PZÇ fJPhr oPiq TP~T uJUPT AKfoPiq ‰mi ßrKxPcK¿ kJrKoa ßh~J yP~PZÇ ‰mi ßrKxPcK¿ kJrKoPar IiLPj fJrJ TJ\ TrJr, KmjJoNPuq KYKT“xJPxmJ kJS~J FmÄ ÛMuTPuP\ KvãJ V´yPer xMPpJV kJPòjÇ 2012 xJPu \JKr TrJ FTKa rJ\TL~ @PhPvA Foj KjPhtvjJ ßh~J yP~KZu mPuS TotTftJ \JjJjÇ


24 LONDON BANGLA

k´mº

Friday 18 September 2015

Friday 18 September 2015

FTKa nMu PuUJ ksfqJyJPrr PWJweJ

nJrPf YuKó©Ka KjKwP≠r hJKm, xMrTJr F @r ryoJPjr KmÀP≠ lPfJ~J \JKr

ArJKj YuKó© oMyJÿh (xJ.)

ksnJw @Koj: IqJPxJKxP~a Pyc Im KjC\, FKaFj KjC\ x÷mf 1998 xJPu QhKjT ksgo @PuJr KrPkJatJr KyPxPm KxPua KmnJV xlPr KVP~KZuJoÇ kptJ~âPo KxPua KmnJPVr YJrKa P\uJ- KxPua, xMjJoV†, PoRuKnmJ\Jr S yKmV† WMPrKZuJoÇ @oJr FxJAjPo≤ KZu FuJTJr rJ\jLKf S IjqJjq Kmw~ KjP~ iJrJmJKyT ksKfPmhj TrJÇ PoRuKnmJ\Jr xlPrr xo~ @Ko IPjPTr xJPgA TgJ mPuKZÇ fUj @S~JoL uLPVr hMA ksKfÆj&ÆL PjfJ KZPuj @K\\Mr ryoJj FmÄ Qx~h oyKxj @uLÇ @K\\Mr ryoJj x÷mf fUj @S~JoL uLPVr PTªsL~ TKoKar pMVì xŒJhT KZPuj, Fr @PVr xÄxPh KZPuj KmPrJiL huL~ ÉAkÇ xJrJPhPvA fJr kKrKYKf KZuÇ @r Qx~h oyKxj @uL KZPuj PoRunLmJ\Jr PkRrxnJr PY~JroqJj FmÄ P\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKfÇ xmJA muPuj, oyKxj @uL VsMk PmKv vKÜvJuLÇ FTaM ImJT yuJo, PTªsL~ PjfJr PYP~ ˙JjL~ PjfJr V´Δk PmKv vKÜvJuL y~ KT TPr? FTA KhPj IqJkP~≤Po≤ KZu hMA PjfJr, xTJu 7aJ~ Qx~h oyKxj @uLr mJxJ~ @r hMkMr 2aJ~ @K\\Mr ryoJPjrÇ xTJPu oyKxj @uLr mJxJ~ KVP~ mM^uJo, PTj KfKj \jKks~, PTj KfKj aJjJ PkRrxnJ PY~JroqJj, PTj fJr V´Δk PmKv vKÜvJuLÇ PxA xTJPuA fJr mJxJ~ TP~Tv oJjMwÇ jJ kNmtKjitJKrf PTJPjJ xnJ xoJPmv KZu jJÇ FaJA jJKT fJr mJxJr ksKfKhPjr KY©Ç jJjJj KmKY© xm xoxqJ KjP~ FPxPZj PuJT\jÇ oyKxj @uL xmJAPT ioTJPòj, VJKuVJuJ\ TrPZjÇ KTZM KTZM VJKu S mqmyJr vJuLjfJr xLoJ ZJKzP~ pJPòÇ KT∂á PuJT\j KTZM oPj TrPZ jJÇ @Ko FTaM nzPT PVuJoÇ FTa iJf˙ yP~ mM^uJo, FaJA oyKxj @uLr ˝nJmÇ kPr @PrTaM PUJÅ\ KjP~ \JjuJo, oyKxj @uL FojAÇ xmJA \JPjj, oyKxj @uL VJKuVJuJ\ TrPuS fJr ojaJ nJPuJ, xMPpJV gJTPu TJ\aJ TPr PhPmjÇ fJA xTJu PgPTA fJr mJKzPf oJjMPwr KoKZu ÊÀ y~Ç PxA \jKks~fJ~ KfKj aJjJ KfjmJr PkRrxnJr PY~JroqJj KZPujÇ 2008 xJPu KjmtJKYf yj xÄxh xhxqÇ VfmZr PnJaJrKmyLj KjmtJYPj KmjJ ksKfÆKj&ÆfJ~ KjmtJKYf ymJr kr \LmPj ksgomJPrr of oπL yj KfKj, hJK~fô kJj xoJ\ TuqJe oπeJuP~r, PpaJ KfKj mrJmr TPr @xKZPujÇ oπL yS~Jr krkrA KmkJPT kPzj KfKjÇ FTKa ÛMPur IjMÔJPj KVP~ ksTJPvq iNokJj TPrjÇ PxA ZKm kK©TJ~ ZJkJ yS~Jr krA fJPT KjP~ Phv\MPz xoJPuJYjJr ^zÇ oJl aJl PYP~ Px pJ©J kJz PkP~ pJj KfKjÇ fUj PhUuJo ÊiM xJiJrj oJjMw j~, xJÄmJKhTPhr oPiqS KfKj Pmv \jKks~Ç KxKj~r xJÄmJKhTPhr IPjPTA fJr yP~ @oJPhr muPuj, PfJorJ FTaJ nJPuJ oJjMPwr PkZPj PuPVPZJ PTj? @orJ pfA mKu FT\j oπL ÛMPur oPû mPx ksTJPvq mPx iNokJj TrPu KfKj nJPuJ yj TL TPr? fJrJ yJPxj @r mPuj, FAaJA oyKxj @uLÇ FA\jqA KfKj nJPuJ oJjMwÇ KfKj pJ fJA, xmxo~ FTArToÇ PTJPjJ nJe-nKjfJ PjAÇ fJr oPj pJ, oMPU fJÇ oMPU

oiM, I∂Pr Kmw- irPjr KyPkJTsqJa KfKj jjÇ fmM @Ko TjKn¿ yA jJ kMPrJkMKrÇ jJ yPuS KTZMaJ jro yAÇ KT∂á KTZMKhj kr pUj KfKj dJTJ~ FmÄ KxPuPa xJÄmJKhTPhr KmÀP≠ KmPwJhVJr TrPuj, fUj ojaJ @mJr KmKwP~ pJ~Ç KmPvw TPr KxPuPa xJÄmJKhTPhr ÈUKmv'mPu IKnKyf TPr IväLu @âoPer kr @Ko Pmv ãM… yAÇ @Ko xmxo~ PYÓJ TKr, rJV, IjMrJV, KmrJPVr mvmftL jJ yP~ xmJr ksKf xoJj @Yre TrPfÇ KT∂á xJÄmJKhTPhr ksKf Qx~h oyKxj @uLr mÜmq PvJjJr kr @oJr pPgÓA rJV yP~KZuÇ rJV ToJPjJr \jq @Ko KfjKhj IPkãJ TPr KuUPf mKxÇ ÈoyKxj @uL x“, KT∂á xnq S xM˙ jj'KvPrJjJPor PuUJKa FTKa IjuJAPj ZJkJ yP~KZuÇ PuUJKa pJrJ kPzPZj, fJrJ KjÁ~A nJmPZj, oyKxj @uLr oífqMPf @Ko y~PfJ oPj oPj yPuS UMvL yP~KZÇ KT∂á KmvõJx TÀj, WPaPZ CPæJÇ fJr oífqMr TgJ PvJjJr kr PgPTA VnLr PmhjJ~ @òjú @oJr ojÇ mJrmJr oPj yPò, @oJPhr rJ\jLKfr FT metJdq YKr©; KpKj xKfqTJPrr oJKar TJZJTJKZ, oJjMPwr TJZJTJKZ KZPuj; fJr oífqMr ãKf @xPu kNre yS~Jr j~Ç KjP\r PuUJKa @mJr kzJr kr, fMoMu FTaJ IkrJiPmJi @r VäJKj @òjú TPr PrPUPZ @oJPTÇ KfjKhj kr KuPUPuS PuUJKaPf @xPu @Ko @oJr KmrJVaJ @zJu TrPf kJKrKjÇ

uJPV, fJPhr xÿJjyJKj TPrÇ PuUJKar FTKa IÄv @Ko C≠íf TrKZ ÈQx~h oyxLj @uL x“, xru, xy\ nJPuJ oJjMw yPf kJPrjÇ KT∂á KfKj xnq oJjMw jjÇ TJre xnq xoJP\r oJjMw oPj pJ nJPmj, fJr kMPrJaJ mPuj jJÇ muJr @PV nJPmj, fJr TgJ TJCPT @yf TrPZ KTjJ, fJr TgJ xJoJK\T xnqfJ-nmqfJ-vJuLjfJ xLoJ oJjPZ KTjJÇ oyxLj @uLr mÜmq xm xLoJ IKfâo TPrPZÇ' PuUJr FA IÄPvr xJPg @Ko FUjS FTofÇ VfmZr 9 @Vˆ KxPuPa oyxLj @uLr mÜmq xKfqA vJuLj KZu jJÇ KT∂á oyxLj @uL @xPuA @oJPhr of xJiJre oJjMw KZPuj jJÇ fJr xnqfJ, vJuLjfJr oJkTJKb; @oJPhr vÉPr

@kjJrJ y~PfJ nJmPf kJPrj, oífqMr kr TJPrJ xŒPTt nJPuJ KuUPf y~ mPuA @Ko KuUKZÇ @xPu fJ j~, oyKxj @uLPT KjP~ KuUPfA yPm, Foj PTJPjJ KhKmq PTC Ph~KjÇ fJr xJPg @oJr Pfoj WKjÔfJS KZu jJÇ KfKj @oJr FuJTJr PTC jjÇ fJr kKrmJPrr @r TJCPTA @Ko KYKj jJÇ fmMS FT\j KbT oJjMwPT nMunJPm KYK©f TrJr VäJKj PoJYj TrPfA F PuUJÇ FKa @xPu FTKa nMu PuUJ ksfqJyJPrr PWJweJÇ @r FT\j UJKa PhvPksKoT mLr oMKÜPpJ≠Jr ksKf VnLr vs≠JÇ oyxLj @uL xJÄmJKhTPhr VJKu KhP~PZj, @KoS FT\j xJÄmJKhT KyPxPmA fJPT ksKfkã PnPm oPjr ^Ju KoKaP~KZÇ FT\j oπLPT pPgÓ VJuJVJu TrPf PkPrKZ mPu fUj IPjPTr mJymJS PkP~KZuJoÇ KT∂á @Ko @xPu mJymJ kJS~Jr \jq KuKUKjÇ fUj @oJr TJPZ xKfq oPj yP~PZ mPuA KuPUKZÇ KT∂á kPr fJr xŒPTt @PrJ P\Pj FmÄ TJZ PgPT PhPU oPj yP~PZ, @Ko @xPu oyKxj @uLPT KYjPf kJKrKjÇ FaJ @oJr mqgtfJÇ oyKxj @uL mPuPZj mPu, @oJr mJ @oJPhr UMm VJP~ PuPVPZÇ KT∂á ÊjPf UJrJk uJVPuS xKfqaJ yPuJ, oyKxj @uL Ppoj mPuPZj, Pfoj ÈUKmv' xJÄmJKhT PfJ PhPv IPjT @PZÇ IPjT xJÄmJKhT @PZj, pJrJ TJrPe-ITJrPe oJjMPwr PkZPj

xnqfJr xoJ∂rJu j~Ç @orJ oPj VnLr PfPfJ KmPÆw PVJkj TPr yJKx yJKx oMPU TgJ mKuÇ @r oyxLj @uL pJ oPj @Px ImuLuJ~ fJ mPu PlPujÇ fUj @orJ jJVKrT xnqrJ PVu PVu rm fMKuÇ Foj oJKaWKjÔ oJjMPwr @xPu PoRuKnmJ\JPrr ojM jhLr kJPz kNKetoJ rJPf mPx mPx VJj VJS~JA PvJnJ kJ~, oKπxnJ~; IqJKaPTa-oqJjJPr xJ\JPjJ @oJPhr FA jJVKrT xnqfJ~ KfKj m` PmoJjJjÇ VJPjr TgJA pUj FPuJ, fUj fJPT nMu PmJ^Jr @xu TJreaJ mKuÇ oyxLj @uL PpUJPj PxUJPj VJj VJAPfjÇ Pp PTJPjJ IjMÔJPj, FojKT KjP\r PoP~r KmP~PfS PmxMPrJ VuJ~ VJj iPrj KfKjÇ fJr FA TJ\Ka KjP~ IPjT yJxJyJKx yP~PZÇ KT∂á KfKj gJPojKjÇ FaJ TrPf IPjT xJyx uJPVÇ

@KoS fJr ofÇ KT∂á xmxo~ èeèe TKr mJ mz P\Jr VuJ PouJAÇ KT∂á PTJPjJ @`J~ VJS~Jr of xJyx kJA jJÇ kPr \JjuJo, VuJ~ xMr jJ gJTPuS TP~T yJ\Jr VJPjr TgJ oMUó fJrÇ ÊPj IKnnNf yP~KZÇ VJPjr ksKf pJr FfaJ nJPuJmJxJ, KfKj UJrJk yPfA kJPrj jJÇ fJPT KmPvw nJPuJ uJVJr @PrJ FTaJ TJre yPuJ fJr PhvPksoÇ FoKjPf xTu oMKÜPpJ≠Jr ksKf @oJr KmPvw vs≠J @PZÇ oyKxj @uLS PxA KmPmYjJ~ KZPujÇ KT∂á oyKxj @uL pUj pMP≠r TgJ muPfj, PhPvr TgJ muPfj, fUj fJr VuJ~, PYyJrJ~, Im~Pm PhPvr ksKf Pp VnLr oofJ lMPa CbPfJ fJ xKfqA KmruÇ fJr PhvPkso Pp UJÅKa fJ IjMnm TrPf kJrPmj fJr PWJr v©MSÇ oMKÜpMP≠ FT KTPvJr xyPpJ≠JPT yJrJPjJr PmhjJ KfKj mP~ PmKrP~PZj xmxo~Ç KoKc~Jr TuqJPe fJr FTaJ KnPuj mJ nJPzr nJmoNKft VPz CbPuS PTC fJr KmÀP≠ PTJPjJ IxffJ, hMjtLKf, ˝\jksLKf mJ oJóJKjr IKnPpJV fMuPf kJPrKjÇ fJr FTaJA xoxqJ KZuPmlJÅx TgJ muJÇ KT∂á FaJPT KfKj xoxqJ oPj TrPfj jJÇ pJ muPfj, oj PgPT muPfj FmÄ fJPf hí| gJTPfjÇ BPh FKaFj KjCP\ FTaJ IjMÔJj y~ ÈKjCK\T' jJPoÇ FT\j T£Kv·Lr xJPg @`Jr lJÅPT lJÅPT VJj y~ F IjMÔJPjÇ VfmZr BPh F IjMÔJPjr IKfKg KZPuj Qx~h oyxLj @uLÇ oMjúL fJPT @oπe \JKjP~KZu @xPu KVsu TrJr \jq, yJxqTr TrJr \jqÇ KT∂á WPaPZ CPæJ WajJÇ PrTKctÄ Pvw yS~Jr kr oMjúL fJr nÜ mPj pJ~Ç fJr PxA oMêfJ kPr @PrJ PmPzPZÇ oyxLj @uLr oífqMr kr Kks~\j yJrJPjJr PmhjJ~ @òjú oMjúLÇ @oJr xJPg FT hM'mJr PhUJ yPuS Pfoj WKjÔfJ KZu jJÇ fJA @oJr PmhjJ oMjúLr of If fLms j~Ç fPm @oJr PmhjJr PYP~ VäJKj PmKvÇ @kjJrJ y~PfJ nJmPf kJPrj, oífqMr kr TJPrJ xŒPTt nJPuJ KuUPf y~ mPuA @Ko KuUKZÇ @xPu fJ j~, oyKxj @uLPT KjP~ KuUPfA yPm, Foj PTJPjJ KhKmq PTC Ph~KjÇ fJr xJPg @oJr Pfoj WKjÔfJS KZu jJÇ KfKj @oJr FuJTJr PTC jjÇ fJr kKrmJPrr @r TJCPTA @Ko KYKj jJÇ fmMS FT\j KbT oJjMwPT nMunJPm KYK©f TrJr VäJKj PoJYj TrPfA F PuUJÇ FKa @xPu FTKa nMu PuUJ ksfqJyJPrr PWJweJÇ @r FT\j UJKa PhvPksKoT mLr oMKÜPpJ≠Jr ksKf VnLr vs≠JÇ

16 PxP¡’r 2015: UqJfjJoJ KxPjoJ kKrYJuT oJK\h oJK\Khr AKfyJxKjntr KxPjoJ ÈoMyJÿh (xJ.)' xPVRrPm YuPZ ArJPjr KxPjoJ yuèPuJPfÇ Khj pf pJPò ffA Ppj KxPjoJ yuèPuJPf hvtT xoJVo mJzPZÇ FrA oPiq PTC PTC TP~TmJr TPr KxPjoJKa PhPUPZjÇ F KxPjoJr oNu QmKvÓq yPò AxuJPor Pvw jmL yprf oMyJÿh (xJ.)-Fr @VoPjr xo~TJPur KY©aJ FPTmJPr \Lm∂ TPr lMKaP~ PfJuJ yP~PZÇ kKrYJuT, IKnj~ Kv·L FmÄ TuJTMvuLrJ fJPhr hãfJ S xMKjkMe IKnj~ KhP~ hvtTPhr PxA Phz yJ\Jr mZr @PVr @rPmr kKrPmPv KlKrP~ KjP~ PpPf xão yP~PZjÇ F KxPjoJ~ Phz yJ\Jr mZr @PVr @rPmr KY© Ix÷m hãfJr xPñ lMKaP~ PfJuJ yP~PZÇ ZKmKa Pp mJKeK\qTnJPm xlu yPm fJ muJr IPkãJA rJPU jJÇ KxPjoJr WajJksmJy yprf oMyJÿh (xJ.)PT PTªs TPr @mKftf yPuS fJr YKrP© IKnj~TJrL KvÊKar oMUo§u PhUJPjJ y~KjÇ FojKT Pp KvÊKa oMyJÿh (xJ.)-Fr YKrP© IKnj~ TPrPZ fJr jJoS PhUJPjJ y~KjÇ fPm xmPYP~ mz Kmw~ yPuJ KxPjoJKa PhUJr xo~ rJxNu (xJ.)-PT PhUJr FTaJ Ihoq mJxjJ \JPVÇ fJr hMKj~JPf @xJ, oJ @KojJr PTJPu iJre, hMi oJ yJKuoJr TJPZ Ph~J, hJhJ @mhMu oM•JKuPmr KjKmz P˚y, @rPmr PU\Mr mJVJPj ZJVu YrJPjJ, YJYJ @mM fJKuPmr xPñ mJKe\q TJPluJ~ fUjTJr vqJo PhPv (@\PTr KxKr~J) Voj- FxmA Ppj mJ˜m yP~ lMPa SPbÇ rJxNu (xJ.)-Fr mJuqPmuJr PmvKTZM PoJP\\JS PhUJPjJ yP~PZ F ZKmPfÇ ZKmr KTZM KTZM hívq Foj \LmjWKjÔ TPr fMPuPZj Kv·LrJ fJPf mJrmJr hvtPTr PYJU KnP\ pJ~Ç KxPjoJr PTJgJS PTJgJS IKnj~ Kv·LPhr YKr©èPuJ FojnJPm lMPa CbPZ fJPf @PmV-@käMf jJ yP~ CkJ~ PjAÇ oMyJÿh (xJ.) ZKmPf IKnjP~r oJiqPo Ix÷m KjkMenJPm Kv·LrJ hvtTPhr KjP~ PVPZj PxA @rm xoJP\ PpUJPj \JPyKu~Jf P\ÅPT mPxKZu n~JmynJPmÇ @r TgJ~ TgJ~ @rm PuJT\Pjr fPuJ~Jr PmKrP~ @xf UJk PgPTÇ @mrJyJr yK˜mJKyjLr Yro krJ\~ @uJhJ C“xJPyr CPhsT TPr mPaÇ F KxPjoJ~ rJxNu (xJ.) YKrP© IKnj~TJrL KvÊr oMUo§u PhUJPjJ y~KjÇ fPm fJr yJf, kJ PhUJPjJ yP~PZÇ FZJzJ kNetJñnJPm PhUJPjJr xo~ PkZj PgPT KTÄmJ kJv PgPT PhUJPjJ yP~PZ; PTJgJ~S oMU PhUJ pJ~KjÇ fPm KxPjoJPf @mhMu PoJ•JKum, @mM fJKum, rJxNu (xJ.) Fr oJ @KojJ, hMi oJ yJKuoJ, @mM xMKl~Jj FmÄ @mM uJyJmxy f“TJuLj TMrJAv S @rm PjfJPhr YKrP© IKnj~TJrL mqKÜPhr ksTJPvq PhUJPjJ yP~PZÇ oMyJÿh (xJ.) KxPjoJKa PhUPu Phz yJ\Jr mZr @PVr TJmJ Wr PToj KZu fJrS FTaJ „kT· kJS~J pJ~Ç UJKjTaJ FmPzJ-PUmPzJ kJgMPr Ph~JPu QfKr TJmJ WrÇ PnfPr FmÄ mJAPr mÉxÄUqT oNKftÇ @vkJPv TJPbr UMÅKaPf KjKotf PZJa PZJa WrÇ yP\r xo~ fUjS TJmJ Wr PiJ~JPoJZJr TJ\ YuPfJ fJ PhUJPjJ yP~PZÇ rJxNu (xJ.) KjP\S hJhJ @mhMu oM•JKuPmr xPñ TJP\ IÄv PjjÇ yP\r fJS~Jl TrPf KVP~A FTkptJP~ @mhMu oM•JKum IxM˙ yP~ kPzj FmÄ kPr AK∂TJu TPrjÇ KvÊ oMyJÿh (xJ.)PT fMPu KhP~ pJj PZPu @mM fJKuPmr TJPZÇ @mM uJyJm rJxNu (xJ.)-Fr hJK~fô KjPf YJAPuS fJ PhjKj @mhMu oM•JKumÇ ZKmPf PhUJ pJ~ TP~T mZPrr oPiq TJmJ WPrr Kc\JAj KTZMaJ kJPæPZÇ kJgPrr FmPzJ-PgmPzJ Ph~JPur kKrmPft oxíe TJPuJ kJgPrr Ph~JuÇ ZKmPf hMi oJ yJKuoJr TJPZ fMPu Ph~J, @mJr oJP~r TJPZ KlPr @xJ, oJ @KojJr xPñ A~JxKrm mJ oKhjJ~ jJjJmJKz pJS~J, rJxNu (rJ.) FmÄ @KojJPT PxUJPj xÿJPjr xPñ Vsye, PlrJr kPg oJPT yJrJPjJ, IxM˙ rJxNu (xJ.)PT yfqJr \jq AÉKhPhr yJouJ FmÄ PxUJPj ksKfPrJi pM≠- xmA lMPa CPbPZ Ix÷m KjkMefJ~Ç KxPjoJr ÊÀaJ y~ ÈPvJ~JPm @mM fJKum CkfqTJ'~ oMxuoJjPhr ImÀ≠ \LmPjr hM”U-TPÓr KY© fMPu irJr oJiqPoÇ TMrJAvPhr KjptJfjoNuT YMKÜr lPu oMxuoJjrJ KjhJÀe TPÓ \LmjpJkj TPr @mM fJKum CkfqTJ~Ç Px xo~ KmKm UJKh\J KmKnjúnJPm oMxuoJjPhr xyPpJKVfJ TPrPZjÇ fPm F KxPjoJ~ yprf UJKh\JPT

(rJ.) Imvq TUjS PhUJPjJ y~KjÇ PvJ~JPm @mM fJKuPmr WajJksmJy 20 KoKja PhUJPjJ yPuS rJxNu (xJ.)PT FTmJrS PhUJPjJ y~KjÇ FTkptJP~ kKm© TMr@Pjr xNrJ KlPu mKetf WajJksmJy PhUJPjJ y~Ç @KmKxKj~Jr mJhvJy @mrJyJr yK˜mJKyjL KjP~ oÑJ @âoe S @mJKmu kJKU KhP~ kJgr oJrJr oJiqPo fJPhrPT ksKfPrJi Yo“TJrnJPm lMKaP~ PfJuJ yP~PZÇ @mrJyJr kfPjr ksJ~ hMoJx kr rJxNu (xJ.)Fr \jì y~Ç \Pjìr xo~TJr KTZM IPuRKTT WajJ, oMyJÿh (xJ.)Fr KmÀP≠ AÉKhPhr YâJ∂ S yfqJksPYÓJ, fUjTJr @rPm TjqJKvÊPT \Lm∂ yfqJ, KvÊ mKuhJPjr KmÀP≠ KvÊ oMyJÿh (xJ.) Fr Im˙Jj, hJx ksgJ, hJx oMKÜr KmwP~ oMyJÿh (xJ.)-Fr nNKoTJ, KUsÓJj kJhsL mMyJArJr xPñ rJxNu (xJ.) Fr xJãJ“, mMyJArJ TftíT rJxNu (xJ.)PT vjJÜ TrJ, mJKe\q TJPluJr xPñ KxKr~J~ pJS~Jr hívq FmÄ rJxNu (xJ.) Fr Skr PoPWr @mre Fxm WajJA @KmÓ TPr PfJPu hvtTPTÇ oJP^ oJP^A Pjkgq TP£ kKm© TMr@Pjr KTZM @~Jf- oPj y~ Ppj @xoJj PgPT PjPo @xPZ GvL Vs∫ @uTMr@jÇ KxPjoJr PvwJÄPv @mJPrJ PvJ~JPm @mM fJKuPmr WajJ PhUJPjJ yP~PZ PpUJPj PhUJ pJ~, oÑJr TMrJAvrJ mjM yJKvo PVJP©r xPñ Pp KjptJfjoNuT YMKÜ TPrKZu PxA YMKÜr hKuu PkJTJ~ PUP~ PlPuPZÇ lPu YMKÜ mJKfu yP~ pJ~ FmÄ KjmtJKxf mJ ImÀ≠ oMxuoJjrJ oMKÜ kJ~Ç oMKnKa Pvw yP~PZ IÛJr kMrÛJr Km\~L nJrfL~ xMrTJr F @r ryoJPjr TPŒJ\ TrJ FTKa jJPf rxNu KhP~Ç YuKó© oMyJÿh (xJ.) yPò oyJjmL (xJ.)-PT KjP~ KjKotfmq asJAuK\ mJ KfjUP§r ZJ~JZKmr ksgo U§Ç FPf oyJjmL (xJ.)-Fr oÑJr \LmjJPuUq fMPu irJ yP~PZÇ 171 KoKjPar F ZJ~JZKm KjotJPe xJf mZr xo~ PuPVPZÇ ArJPjr xmPYP~ mq~mÉu F ZKm KjotJPe xJPz kJÅY PTJKa cuJr mq~ yP~PZÇ PoJyJÿh oJyKh yJ~hJKr~Jj ksPpJK\f F ZKmr KY© iJre TrJ yP~PZ ArJj FmÄ hKãe @Kl∑TJr vyr PmuJ-PmuJPfÇ ZKmKa KjotJPe @∂\tJKfT kKro§Pu YuKó© \VPfr UqJKfoJj mqKÜfôrJ xyPpJKVfJ TPrPZjÇ FPf TJ\ TPrPZj AfJKur KfjmJPrr IÛJr\~L KxPjoJPaJVsJlJr KnP•JKrS P˜JrJPrJ, AfJKur Kluì FKcar PrJmJPfJ PkrKkVJKj, oJKTtj P¸vJu FPlÖ Kv·L Ûa A IqJ¥Jrxj, AfJKur PoT@k @Katˆ KV~JPjP•J Kc PrJKx FmÄ nJrfL~ ksUqJf xMrTJr @uäJ rJUJ ryoJj (F @r ryoJj)Ç nJrPf KjKwP≠r hJKm, xMrTJr F @r ryoJPjr KmÀP≠ lPfJ~J \JKr AKfyJx Kjntr KxPjoJ 'oMyJÿh(xJ.) ArJPer KxPjoJ yuèKuPf xPVRrPm YuPuS nJrPf ZKmKa KjKw≠ TrJr hJKm CPbPZÇ F mqJkJPr xKâ~ yP~PZ PoRumLPhr FTJÄvÇ AKfoPiqA oM’JAP~r ksiJj oMlKf oyÿh @UfJr YuKó© kKrYJuT oJK\Kh S nJrPfr ksUqJf xMrTJr F @r ryoJjxy FA YuKó© KjotJPjr xPñ pMÜ xTPur KmÀP≠ lPfJ~J \JKr TPrPZjÇ ZKmKaPf xñLf kKrYJujJr hJK~fô kJuj TPrPZj F @r ryoJjÇ oM’JAP~ xMKjú oMxuoJjPhr xÄVbj KyPxPm kKrKYf Pr\J FTJPcKo IKnPpJV TPrPZ, ZKmPf AxuJoPT xKbT @PuJPT PhUJPjJ y~ KjÇ ZKmKar KvPrJjJo KjP~S fJrJ @kK• fMPuPZjÇ fJPhr oPf, Fr lPu oJjMw nMunJPm Fr mqJUqJ TrPf kJPrjÇ pJr lPu oMyJÿPhrA ImoJjjJ yPmÇ Pr\J FTJPcKo IKnPpJPVr KnK•Pf PoRumLrJ FA irPer ZKm QfKr FmÄ fJr ksYJPrr KmÀP≠ @PªJuPjr @øJj \JKjP~PZjÇ PxA xPñ kKrYJuT S xMrTJr F @r ryoJPjr KmÀP≠ lPfJ~J \JKr TrJr kJvJkJKv oMxKuoPhr FA ZKm jJ PhUJr lPfJ~J KhP~PZjÇ lPfJ~Jr \mJm KhPuj F @r ryoJj IÛJr\~L nJrfL~ xñLf kKrYJuT F @r ryoJj fJr KmÀP≠ Ph~J lPfJ~Jr \mJm KhP~PZj PlxmMPTr oJiqPoÇ cJmu VsqJKo \~L FA xñLf kKrYJuT fJr PlxmMT PkJPˆ KuPUj, @Ko ZKmKa kKrYJujJ TKrKj, FKa ksPpJ\jJS TKrKjÇ @Ko ÊiM xñLf kKrYJujJ TPrKZÇ FA YuKóP© TJ\ TrJr xo~ @oJr Pp @iqJK®T IKnùfJ yP~PZ, PxaJ FTJ∂A @oJr mqKÜVf FmÄ @Ko fJ IjqPhr xPñ Pv~Jr TrPf YJA jJÇ nJPuJ FTKa KmvõJx PgPT @Ko FA ZKmr xñLf kKrYJujJ TrJr Kx≠J∂ KjP~KZÇ ImoJjjJ TrJr PTJPjJ IKnksJ~ @oJr KZu jJÇ pJrJ lPfJ~J \JKr TPrPZ fJPhr CP¨Pvq KfKj mPuj, Pvw KmYJPrr Khj pUj @Ko @uäJyr xJoPj CkK˙f yPmJ, fUj KfKj pKh @oJ~ K\Pùx TPrj, @Ko PfJoJPT ijxŒh, oJjxÿJj, ˝J˙q FmÄ iotKmvõJx KhP~KZÇ PTj fMKo @oJr Kks~ oMyJÿh(xJ.)PT KjP~ QfKr ZKmPf xñLf kKrYJujJ TPrJKj? FA ZKmKa ksYKuf ÃJ∂ iJreJ ÊiPr KhP~ oJjmfJPT GTqm≠ TrPfJ FmÄ @oJr mJeLr ksxJr WaJPfJÇ fUj @Ko KT \mJm PhPmJ?

KmPjJhj

LONDON BANGLA 25

S\j mJKzP~ KmkJPT @Kor 16 PxP¡’r 2015: YKrP©r ksP~J\Pj Tf TL jJ TrPf y~ YuKó© fJrTJPhrÇ oJgJ jqJzJ TrJ PgPT ÊÀ TPr ÈKxékqJT', ÈFAakqJT' TrJ, KYTj KTÄmJ PoJaJ yS~Jxy @rS Tf TL! mKuCPcr KoˆJr kJrPlTvKjˆ @Kor UJj FPãP© @rS FTTJKb xPrvÇ VJPu kJTJ hJKz, @PaJxJPaJ PYyJrJr @Kor UJjPT FT j\Pr PhPU PYjJA pJPò jJÇ @Kor FUj PkvJhJr TMK˜VLrÇ yqJ Èhñu' KxPjoJ~ YKrP©r ksP~J\Pj @KoPrr S\j FUj 95 KTPuJ ZKzP~PZÇ Èhñu' ZKmPfS YKrP©r ksP~J\PjA S\j mJKzP~KZPuj F mKuCc fJrTJÇ jLPfv KfS~JKr kKrYJKuf ZKmKa KjKotf yPò TMK˜Kmh oyJmLr PlJVPar \LmjL KjP~Ç ZKmPf oyJmLPrr nNKoTJ~ gJTPZj @KorÇ oyJmLPrr YKr© lMKaP~ PfJuJr \jq S\j mJzJPf yP~PZ fJPT, fJS hMFT PTK\ j~; kJÑJ 25PTK\! 68-70 PTK\ S\Pjr @Kor YKrP©r ksP~J\Pj KjP\PT 95 KTPuJVsJo S\Pjr oJymLPr „kJ∂Krf TPrPZjÇ @r FPfA PmPiPZ KmkK•Ç IKfKrÜ S\Pjr TJrPe võJxksvõJPx xoxqJ yPò mKuCPcr xlu F fJrTJrÇ fJZJzJ YuJPlrJ~S Pmv IxMKmiJr xÿMULj yPòj KfKjÇ Èhñu' ZKmr KY©J~Pjr \jq mftoJPj kJ†JPmr IoífxPr @PZj @Kor UJjÇ oM’JA PgPT kJ†Jm pJS~Jr kPg KmoJPj @KoPrr xPñ PhUJ y~ ÈKmV mx 8' fJrTJ PVRfo èPuKarÇ xMPpJV yJfZJzJ TPrjKj PVRfoÇ Kks~ fJrTJPT TJPZ PkP~A PxuKl fMPu PkJˆ TPrj xJoJK\T PpJVJPpJV xJAa AjˆJVsJPoÇ oMÉPftA ZKm KjP~ ÊÀ yP~ pJ~ @PuJYjJÇ KmoJPj @Kor PVRfoPT \JjJj, ZKmPf I·m~xL oyJmLPrr nNKoTJ~ IKnjP~r \jq jJKT fJPT @mJr S\j TKoP~ PluPf yPmÇ fJr oJPj @mJr KjP\r ˝JnJKmT S\j PgPT I∂f TP~T PTK\ ToJPf yPò @KorPTÇ FoKjPfA KjP\r ZKmr UMÅKajJKa Kmw~ KjP~S KxKr~Jx KoˆJr kJrPlTvKjˆÇ ÈKgs AKc~ax' ZKmPf TPu\

ZJP©r YKr© „kJ~Pjr \jq S\j TKoP~KZPuj 49 mZr m~Kx F fJrTJÇ @mJr TUPjJ YKrP©r ksP~J\Pj YTPua KyPrJ xJ\PfS \MKz PjA fJrÇ fPm ÈhñPu' IKnjP~r \jq S\j mJzJPjJ-ToJPjJ S Fr ˝J˙qVf ksnJm KjP~ UMmA KYK∂f fJr kKrmJrÇ fJrkrS PgPT PjA @KoPrr ksPYÓJÇ YKrP©r ksP~J\Pj @rS TPbJr xJijJ TrPf rJK\ F fJrTJÇ xmKTZM KbTbJT gJTPu @VJoL KcPx’PrA oMKÜ kJPò Èhñu'Ç ZKmPf @KoPrr ˘Lr nNKoTJ~ IKnj~ TrPZj xJãL fjS~JrÇ xN©: FKm

FmJr rJÓskKfr @PhPv @aPT PVu ÈrJjJ käJ\J' 18 PxP¡’r, 2015: rJjJ käJ\J iPxr TJKyjL KjP~ KjKotf YuKó© ÈrJjJ käJ\J'r kshvtjL S xŒ´YJPr ˙JKVfJPhv PYP~ TrJ KrKnC @Pmhj UJKr\ TPr KhP~KZPuj @Kku KmnJVÇ ksiJj KmYJrkKf xMPrªs TMoJr (FxPT) KxjyJr PjfíPfô YJr xhPxqr FTKa Pmû míy¸KfmJr F @Phv PhjÇ xm KTZM KbTbJT KZuÇ KjotJfJ j\Àu AxuJo UJj @vJr @PuJ PhUKZPuj ZKmKar oMKÜr mqJkJPrÇ KT∂á xºqJr @PVA kJS~J PVPuJ @PrT jfMj UmrÇ rJÓskKfr @PhPv FmJr ZKmKa @aPT PVuÇ @\ míy¸KfmJr KmPTPu krL oKe S xJ~oj IKnjLf YuKó©Kar kshvtjL xJoK~TnJPm ˙KVf TPr ksùJkj \JKr TrJ y~Ç rJÓskKf @PhPv muJ y~, ÈKxKnu KrKnC KkKavj jÄ 191/2015 ÊjJKjTJPu oyJoJjq xMKkso PTJPars @Kku KmnJPVr kptPmãPer @PuJPT Kluì Px¿r @Kku TKoKa TftíT 'rJjJ käJ\J' jJoT YuKóP©r @Kku xÄâJ∂ Kx≠J∂ jJ kJS~J kpt∂ Px¿r xJKatKlPTa xJoK~TnJPm ˙KVf TrJ yPuJ FmÄ 'rJjJ käJ\J' jJoT YuKó© xoVs mJÄuJPhPv ksYJr xJoK~TnJPm ˙KVf TrJ yPuJÇ' F @Phv IKmuP’ TJptTr yPm mPuS ksùJkPj CPuäU TrJ y~Ç

KmP~ TrPZj xM\Jj!

17 PxP¡’r, 2015: ÂKfôT PrJvPjr PksPor è†e KjP~ pUj mKuCPc TJjJWMwJ YuPZ KbT PxxoP~A PvJjJ pJPò fJr xJPmT ˘L xM\Jj PrJvj KmP~ TrPf pJPòjÇ PxJomJr S~Jj AK¥~Jr

ksKfPmhPj Foj fgqA \JjJPjJ yP~PZÇ ÂKfôT S xM\JPjr KmmJy KmPòh mKuCc kJzJ~ xJzJ PlPu KhP~KZuÇ KbT KT TJrPe fJPhr hJŒfq \LmPjr ImxJj WPaPZ fJ PTCA

\JPjj jJÇ fPm PvJjJ KVP~KZu, I\Mjt rJokJPur TJrPe FA KmmJy KmPòhÇ KmmJy KmPòh yS~Jr kr TñjJ rPjRPfr xJPg ÂKfôPTr PksPor è†e YJCr yP~KZuÇ KmKnjú IjMÔJPj yNKfôTPT FA KmwP~ ksvú K\ùJx TrJ yPu KfKj ÊiM \JKjP~PZj, KfKj KxPñu FmÄ FUj TJPrJ xJPg \zJPf YJPòj jJÇ ÂKfôT KxPñu gJTPuS FmJr xM\Jj PmJiy~ KmP~ TrPf pJPòjÇ fPm PxKa I\tjMPT j~Ç PTjjJ fJr KmmJy KmPòh KjP~ Pp è†e CPbKZu fJ nMu ksoJKef yP~PZ uqJTKo lqJvj CAT-2015 PfÇ PxUJPj x˘LT CkK˙f KZPuj I\tMjÇ fJyPu ksvú yPò TJPT KmP~ TrPZj xM\Jj? F KmwP~ FTKa xN© \JKjP~PZ, pJPT KmP~ TrPZj KfKj ÂKfôPTr mºM S hMA \PjrA TJPZr oJjMwÇ xN©èPuJ muPZ, xM\JPjr kMjrJ~ KmP~ KmwP~ fJr kKrmJr UMKv jjÇ fPm ÊiM xo~A mPu PhPm xM\Jj KmP~ TrPmj KT TrPmj jJÇ


26

LONDON BANGLA

Sport

Friday 18 September 2015

Friday 18 September 2015

Anfield legend wows the crowds in London

An evening with Luis Garcia Praise for England victory in Bangladesh

The England Physical Disability squad’s victory last week in the first ever ICRC International T20 Tournament for people with physical disabilities has been hailed by ECB Chief Executive Officer Tom Harrison as an outstanding achievement. Tom Harrison said: “We congratulate Iain and all the players on their superb tournament win in Bangladesh. Today’s victory against a strong Pakistan side represents another significant step forward for our national disability squads and follows the Learning Disability squad’s 5-1 series win in Australia earlier this year. “This ground-breaking competition has proved to be a marvellous showcase for disability cricket and we would like to thank the International Committee of the Red Cross for being such excellent tournament hosts and the Bangladesh Cricket Board for their whole-hearted support.” Iain Nairn’s side overcame Pakistan by 19

runs in the final of the five-team competition. This, the first multi-national physical disabilities competition of its kind, was supported by the International Committee of the Red Cross. Callum Flynn (45) and Fred Bridges (4-24) were the outstanding individual performers for England who progressed to the final with wins over Afghanistan, India and Pakistan in the round-robin matches after an early loss against the host nation. Flynn was subsequently named Batsman and Player of the Series at the conclusion of the week-long tournament. The staging of this week's tournament represented the successful culmination of a wider partnership between the ECB, the Bangladesh Cricket Board and the International Committee of the Red Cross, to widen opportunities for disability cricketers in Bangladesh and create the country's first national PD squad.

Photo: © Firoz Ahmed/ICRC

England arrives!

England Captain Chris Robshaw took to the stage during the England Rugby World Cup Welcome Ceremony at the Royal Military Academy Sandhurst on 12th September. The ceremony saw the England squad being greeted by a choir from Longcroft School from Beverley, East Yorkshire, performing World In Union in front of an audience including figures from World Rugby, England Rugby 2015 and the RFU, as well as the players' families and the local community. Following welcome speeches, from World Rugby Board Member, Michael Hawker and RFU President, Jason Leonard, each member of the team was presented with a Tournament cap and Rugby World Cup 2015 participation medal. Speaking during the ceremony, England captain, Chris Robshaw, said: “To be here along with other 30 players at the official Welcome Ceremony and receive our caps is a truly memorable moment for any player. We're proud to be here and to be going to go out there and make you as proud as possible over next coming weeks. As teams start to arrive, you can truly feel the momentum building, and we're sure there'll be more of the same a week yesterday. A big thank you to Longcroft School for what was an awesome performance.” With the Tournament rapidly approaching, fans still have the opportunity to get their hands on tickets to see England at the third largest sports event in the world. Tickets for the following matches can still be purchased at tickets.rugbyworldcup.com: Saturday 10th October, 20:00 - England v Uruguay, Manchester City Stadium.

Tickets for a number of other matches across the Tournament are available at tickets.rugbyworldcup.com (Photo by Stuart C. Wilson/Getty Images for

Liverpool legend Luis Garcia was the guest at a live show in Islington, appearing before the large crowd to talk about his career at Anfield. Liverpool fans all over the world remember with an all over tingle that famous Anfield night in 2005 when the little number 10 scored one of the most iconic goals in football history. Thanks to Jose Mourinho, the moment is etched in football history –and universally known as the “ghost goal”. It was the moment that sealed Rafael Benitez’s Liverpool a place in the Champions League final against AC Milan. The rest is the stuff of dreams. Richard Keys clocked off with the perfect summary: “I hope you enjoyed it. You might never see another night like it.” Liverpool fans know the truth about the goal, but here was a chance to hear it from the horse’s mouth. “It was over the line,” Garcia said with a cheeky smile as the crowd roared their approval and broke into song. Garcia spoke of the time when he signed for Liverpool. He had played for Rafael Benitez and scored 16 goals as Tenerife were promoted. “I had played for Rafa Benitez at Tenerife and he kept in touch with me. He wanted me to join him at Valencia, but I joined Atletico Madrid. When he took over at Liverpool, he called me and told me of his plans. He was confident that he could make good progress at Anfield and told me how big the club was and how I fitted into his plans and what he wanted to achieve. “He sold the club [to me], and I was convinced. It was simply an amazing move for me – and the memories I will treasure all my life. Rafael Benitez was the best manager I have had in my career. He gave me support and confidence. He demanded 100% and that’s how we achieved so much.” Garcia arrived at Anfield and scored his first goal against West Bromwich Albion at home. He scored eight that season and achieved hero status after heading in the winner against Everton in the Merseyside derby – after reacting the quickest to a Fernando Morientes pile-driver which Nigel Martyn failed to hold. Garcia scored a crucial Champions League Quarter Final goal against Juventus in 2005 and also in the UEFA Super Cup win over CSKA Moscow. In a 2013 fan poll of the 100 Players Who Shook the Kop, García was ranked 34th. The Mersey star made 121 appearances and scored 30 goals at Anfield, with ten coming in the Champions League, five in the knockout stages of

Katti Batti is a modern day romance that traces young architect Madhav Kabra’s (Imran Khan) love for the free-spirited Payal (Kangana Ranaut). They make for a perfect couple until a sudden turn of events creates an unanswered distance between them. What follows is a series of events that tests the fate of their relationship. Here are some short interviews with the stars.

Q: You are working with Kangana for the first time and she also happens to be in the peak of her career. How does that make you feel? A: I hope she is not in her peak yet. I hope her career peaks with Katti Batti.

Q: Aamir Khan apparently cried after watching Katti Batti. Does he advise you on your films? A: People have somehow always presumed that Aamir directs me on my movies. Do you think he told me to do Luck? Most of the time we don’t talk about movies. I refrain from showing him my work because I know he will not have pleasing things to say. Q: What Is it true that you were initially not excited about doing Katti Batti? A: Yes that’s true. I think I bothered Nikhil a lot in that sense. I didn’t like the script at all at first, when I read it. I even told Nikhil that, but then he asked me if he could give me a narration. I didn’t feel that would make any difference but Nikhil really insisted. I would avoid his calls and say I was busy when he would try to meet. This went on for a month. He tried everything to get a hold of me. In the end I thought that perhaps he is just not getting the hint, so we ended up setting up a meeting. While he was narrating, I suddenly realised the impact of the story on me. When Nikhil narrated the story to me, the characters came to life, the fights and the love came to life and I started relating all that to the exact things that had happened between me and my wife. That is what pulled me into the film and how I ended up agreeing to do it.

the historic 2005 campaign. Garcia believes that part of the success under Rafa Benitez was the ability to produce goals from all over the

pitch. “We had Djibril Cisse and Milan Baros but they had good support from the likes of Steven Gerrard and myself. We had goals in the team to balance.” The former Barcelona player hails Lionel Messi and Ronaldinho as the greatest players he has worked with and watched. “The thing about Lionel is his attitude. Even now as a world superstar he’s so humble and down to earth. Nothing about him has changed as a person since he arrived at Barcelona.” He also spoke about the moment when Steven Gerrard was felled by Milan warhorse Gennaro Gattuso for the crucial second half penalty in Istanbul. “I thought it had my name on it, I wanted to take it. Then Jamie Carragher charged towards me and said a few words and the penalty went to Xabi. Such a nice guy is Jamie.” This memory bought the house down for several minutes. There was also a Twitter question about the funny moment (not at the time) when Garcia triggered a social media storm when he tweeted a major spoiler about the final episode of the latest series of Game of Thrones. To all round amusement the former Barcelona and Atletico Madrid star said, “I have learnt to keep quiet in future.” Tweeting about the event Garcia said: “Fantastic night in London with 5timesco and the LFC supporters. Thanks for the great memories.” The event was hosted by Peter McDowall of LFC TV. lThe Liverpool Former Players Association, under the “5 Times” banner, organises many different types of event that bring Reds fans closer to some of the legends they used to watch at Anfield while at the same raising significant funds for good causes. Proceeds from every show, exhibition match and dinner organised by 5 Times are distributed to charities close to the heart of the players and to the Liverpool community. lFor more information about LFC London, which helped with the running of the event, go to: www.lfclondon.co.uk Twitter: @LFCLondon

LONDON BANGLA 27

We’re all going Katti Batti!

IMRAN KHAN Q: Your last film, Gori Tere Pyaar Mein, was released in 2013. Why has there been an extended break between you last film and Katti Batti? A: After the release of Gori Tere Pyaar Mein, I was suddenly not desirable. I lost people who I thought were my friends. But then one day Nikhil Advani called me for a script reading and that made me look at him in a different light.

Emdad Rahman

Arts/Ents

Q: What is Katti Batti if not a rom-com? A: Where all rom-coms end, this film begins. Everyone has seen films where a boy meets a girl, fall in love, they fight and then get back together to live happily ever after. This obviously happens in Katti Batti as well, but before the film even begins. The story portrays the end of a live-in relationship. During that time, Kangana’s character and mine see the ugly side of each other’s person. They have to now find out if love is strong enough to survive the hardships of life and relationships. Have we got the morals and values in place, in India, to stay together and be faithful? And that’s ultimately what marriage and relationships are about. Q: This is the first time you are working with Kangana Ranaut, tell us about it. A: Kangana has been amazing to work with. She cares so much about her craft, and strives to do better and better. I have a lot of respect for her.

Q: Tell us about the stop motion video of the 24hour-long kissing scene in Katti Batti. A: It basically involves shooting everything frame by frame, and in between frames you have to move. We shot that “Lip to Lip” song, and between that, each time we had to kiss. Not only that, but we had to hold the kiss while the props moved around and the set rotated around us. It is a very difficult procedure, and so painstaking because we cannot move more than a fraction of an inch each time. If you move in the wrong direction or too much, that interrupts the entire continuity of the shot, and we have to start all over again. Overall, it is a technically precise song. The result is really cool and has added great value to the film. KANGANA RANAUT Q: How did you feel playing such an emotional character like Payal in Katti Batti? A: Playing a character like Payal was so overwhelming. I remember, after a shoot I used to cry every night. My mother visited me and I even cried with her thinking about it. It is absolutely the most intense character I have ever played in a film.

Q: How would you describe Katti Batti? A: Katti Batti looks like a rom-com, but it is very different from a typical rom-com. When people will watch the film they will see a much deeper story. The intensity of the characters in the film is astounding. Q: How was it playing Payal in Katti Batti? A: I have to say it was the most penetrating role I have ever played. I couldn’t eat or drink while shooting certain scenes so I could get into character.

Q: How was working with Imran Khan? A: He is a very good natured person. I always call him “Mr Goody Two Shoes” because of his great reputation in the film industry, and he is also quite predictable. Imran is also a very sophisticated and stylish man. I find his sleek sense of style so interesting, which is very rare in men. Q. You are today reigning Bollywood. People say it’s lonely at the top. How do you see it? A: I think the best part about my success is that it came so late – that matters a lot how you feel as a person. If it had been 8 or 9 years ago when I was still a teenager, I believe I would have become like my character in Fashion. At twenty-eight, you become very balanced as a woman and that kind of affects your outlook about life. My success happened now that I am so balanced and mature, which matters as well. You don’t really want to wish for success at a very young age, as success is very hard to deal with at a young age. Q. Have you ever thought of writing a book, maybe an autobiography? A: There are so many things I would love to write about, not just about my life but about how I have a spiritual understanding of characters and how I am able to get into their minds and actions. I would like to share this with the world. I also love poetry. I would love to write about my life and my struggles, I think it could be useful and inspiring to other young girls. Q. So are you planning to slow down anytime soon? A: Not right away but I believe after two to three films I can take it a little easier. lKatti Batti is released internationally on 18th September 2015 through UTV Motion Pictures.

Road to Love By Dr Amanullah Asru Nothing is tasteful like the wine of love, where is found the true man or woman being the best of the nature. Love is to endure the secret of heart, the spirit of speech, the song of bird-tongue, comfort completed once you are burnt in its fire. You are against yourself, humble but self surrendered. That is the road to love where you attain yourself, your whole existence.

You are invited to visit the web site of Dr Amanullah Ashru: www.amanacademy.wordpress.com The website is virtually a library. You can find Dr Amanullah’s poems, his books, book reviews, news about him, his songs, coments, his academy kobikunjo and relevant events. In short, you can find everything you need to know about Dr Amanullah Ashru.


28

LONDON BANGLA

News

Friday 18 September 2015

Friday 18 September 2015

LONDON BANGLA 29

Barrister Nazir Ahmed’s writing will remain as history

Une communauté mondiale: students arrange convoy to Calais

Achari Indian Cuisine celebrates grand opening of new branch in Blackburn

Emdad Rahman Convoy to Calais is a grassroots project which was initially intended to just be a group of friends fundraising and distributing clothes. However, after witnessing the malicious scapegoating of refugees and realising how this sort of attitude is increasingly being taken as normal, a local university student has decided to take it all a step further. Mayisha Begum is a final year Psychology student at Queen Mary, University of London. As part of her 21st birthday celebrations, Mayisha and a group of friends got together to try to raise clothes for refugees at Calais. “It was a small, private affair and it just snowballed – and now it has become quite a big event,” said Mayisha. “We have had so many donations. I request our kind donors to stick to sleeping bags, tents, blankets, men’s clothes and coats, trainers, hiking boots, wellies, hats, gloves and scarves. We are quite meticulous about items in order to avoid wastage, and unfortunately we have had to remove quite a lot of items such as women’s clothes, ceramics, perishable foods and sanitary products. “This all began because of the refugees being scapegoated. It is now the norm to blame refugees. We want to change this attitude to one of compassion.” Sister Christine Frost kindly made facilities at St Matthias Community Centre, and the group held a collection day. A steady stream of donations trickled in, with a very amiable group of volunteers greeting visitors, accepting bags and sorting all the items. Mayisha is disappointed with the response to the international crisis. “It’s been an absolutely disgusting response from our own governments, so we decided that this shouldn’t just be about collecting supplies but actually educating people about the reality of the situation, reminding people of their humanity, and encouraging love and compassion rather than hatred and intolerance.” So was born the concept of the Convoy to Calais project, which aims not only to provide short-term change through collected supplies, but also long-term change through coming together in communities and raising proper awareness through collective effort. Mayisha added: “Scapegoating and negative targeting has become the norm, and through holding events like this in as many places as possible – and with as many communities as possible – we can make empathy and understanding the norm.” Mayisha and the Convoy to Calais group have several community events planned. “We want to still be supporting these vulnerable people when the hype has died out and the media glare is elsewhere,” she said. “I hope the community will join with us and help achieve change for the better.” lFor more information and to donate, contact: @convoytocalais convoytocalais@hotmail.com

News

One of Lancashire’s most renowned Indian chefs, Abdul Momin Khan, and his brothers have opened a new restaurant at 145 Redlam in the Milk Hill ward of the borough of Darwen and Blackburn, in north-west England. On Tuesday, 8th September Achari officially celebrated the launch of the new restaurant. Achari aims to meet the expectations of local diners by striking a delicate balance in the tastes, textures and flavours associated with the finest style of Indian food. On arrival, guests are greeted with an impressive bar by the entrance. The restaurant has dedicated close to 60% of the total floorspace to the kitchen, from where it will be serving over 60 dishes daily. The food will be prepared by Achari’s accomplished chefs, who have over 50 industry accolades between them. They are renowned for their high quality restaurants, offering a great experience of Indian dining. Achari is a family-owned business founded 15 years ago by Abdul Momin Khan and his brothers and it has helped to create ten new jobs. The brothers also manage another restaurant called Achari in Bolton,

one which is also very popular in the town centre. The Achari’s manager, Mr Mohammed Abdul Momin Khan, said: “We are extremely proud to announce that we have launched this rather significant concept. Our cuisine is very distinctive and our locations are very glamorous: we believe this to be a perfect combination for a fine dining experience.” Achari also offers a version of their unique dining experience for the home diner. Their range of tarka cooking sauces, chutnies, pickles and marinades offers a trusted route for the diner to re-create an authentic Indian taste at home. The opening ceremony at Achari in Blackburn was most definitely one of the best openings your correspondent has ever attended. A majority of the guests were left speechless as the unlimited supply of food was complimentary for all, VIP guests and regular diners alike – and supplemented by complimentary drinks and snacks. The high standard of the event was marked by a grand raffle, which offered not just one but three quality top prizes.

The opening was a red carpet event. The former mayor of Rochdale City Council, Mr Sultan, had the pleasure of cutting the ribbon to bless Achari and wish it luck in the near future. Also present were Councillor Sayed Ali Ahmed, Councillor Iftekar Ahmed and Senior Reporter of the British Bangladeshi TV Channel “Channel S” Ibrahim Khalil.

Biggs gives community campaigners the brush-off

Community campaigners came to Tower Hamlets Council this week to ask Labour’s John Biggs to help out organisations which had receive no grants from the Commissioners. John Biggs did not answer their questions, leaving this task to Cllr Rachael Saunders. Abu Talha Chowdhury asked the first question, about the cut to Horwood Estate Bangla School’s funding for Mother Tongue classes and a supplementary school (which it had received since the 1980s). Cllr Saunders said that the Council’s Community Language Service funded some teachers, and that was a resource for the community. She and other Labour colleagues and Tory Leader Cllr Peter Golds had attended the decision meeting and made representations on behalf of many groups, but it had transpired that the Commissioners stuck to officers’ decisions when making their awards. She did not say how these councillors had chosen which groups they would speak up for and which they would not speak up for. She said that local people were not allowed to speak at these meetings so it is up to Councillors to speak up and they had done their best (which had not achieved any change, as the Commissioners had not varied from officers’ recommendations). She did not explain why she thought it was acceptable for Labour and Tory Councillors to influence decisions on grants, but they had opposed Mayor Lutfur Rahman doing so. She went on to say that the best way to resolve this problem (of groups not getting funding, presumably) would be to remove the Commissioners, and the current Administration was trying to do this – by devising new third sector and grants strategies. What she did not point out is that MSG grants are usually only awarded every three years, so the next round would be in 2018 – the year after the Commissioners are due to leave anyway. Cllr Ohid Ahmed then intervened to say that independent councillors had attended some meetings on grants, but Cllr Saunders stood her ground saying that they had not been at the important ones. Cllr Saunders seemed to suggest that Cllr Ohid was not sure what he was talking about and laughed a little laugh and some other Labour councillors joined in, which did look rather patronising. Mr Chowdhury came back to say that emergency funding had been made available to see organisations through, but what else could be done? Cllr Saunders said the emergency funding was controlled by the Commissioners too, and she offered no specific help at all. Mr Abu Hussain then asked a question on behalf of Thames Bengali Association, which had not been funded by the Commissioners. He asked if the Council would make officers avail-

able to help non-funded organisations find alternative funding or alternatives to funding. Cllr Saunders said it was desperately sad, but she could offer little help or hope to organisations which had not received funding from the Commissioners. Mr Hussain said he had applied for emergency funding, although he had not had an answer to that application, but he really wanted to know how the new leadership intends to respond to the closure of non-funded organisations. Cllr Saunders said if they had not heard an answer, she could chase this up and ask council officers to ensure that all those who had applied for emergency funding did at least get an answer. In terms of what the Council could do, it could not give out any grants. The Tower Hamlets Council for Voluntary Service (CVS) was there to give help and support and if there was anything practical they could do, the Council would do it – but they could not give grants without the Commissioners’ approval. This was again a rather strange this to say, as the question had not asked the Council to give out grants but had asked for practical help from officers. It later transpired that some officers have actually been communicating with groups and suggesting alternative funding bodies, so Cllr Saunders could have been a great deal more positive, if she had known that. Cllr Saunders’s statement that the council could not give out grants was met with a little heckling from the opposition councillors’ benches – heckling pointing out that the Mayor had apparently been able to give the equivalent of a grant to the Rich Mix Centre, by writing off a loan of around £1 million (which, by implication, could have funded many of the un-funded organisations) – but Cllr Saunders did not reply.

Shakil completes 10k run for Human Appeal Emdad Rahman

As reported last week Shakil Miah has completed his Sure Run To The Beat 10k Run for the charity Human Appeal. The East Londoner completed the Wembley course with a personal best time of 56 minutes. Shakil said: “I ran with a knee injury, but am very satisfied that I can play a small part in helping the needy. Thank you to everyone for the kind words, encouragement and donations. You have all really inspired me.” lReaders can still donate by going to: www.justgiving.com/Shakilmiah

Distinguished guest speakers said, at the book launch ceremony of a renowned lawyer, writer and analyst Barrister Nazir Ahmed, that the books he has written on contemporary issues are invaluable assets for society. A hundred years on. these books will be history. Barrister Nazir Ahmed has done a remarkable task of informing the next generation about our contemporary circumstances to the next generation. His contribution will be remembered both at home and abroad for decades and decades. The special launch ceremony of the two books named “Bastobotar Nirikhe Somokalin Prosanga” and “Bilete Uchashikka O Prasongik Bishoy” was held at the Montefiore Centre on Thursday, 3rd September 2015, in the evening. Presided over by veteran community leader and renowned journalist Mr KM Abu Taher Choudhury and conducted by the Editor of the Weekly Desh, renowned journalist Mr Taysir Mahmud, the whole launching programme was attended by hundreds of professionals – community leaders, lawyers, doctors, accountants, businessmen and journalists. Appreciations of the two books were presented by the renowned poet and writer Professor Farid Ahmed Reza and journalist Akbar Hussain respectively, while dozens of guests also spoke. The programme commenced with the Quran Recitation, recited by Maulana Rafique Ahmed. The writer was then greeted with flowers by school students Ahsan Ahmed, Abdullah Rahaad and Tahmina Ahmed. A short biography of the writer was then read out by the renowned radio and TV presenter Misbah Jamal. The whole room was packed right from the beginning to the end, with guests coming and leaving at different points. Among the special guests who participated in discussion on the books are: educationalist and former Professor of Dhaka and Cardiff University Dr KMA Malik; educationalist and former Professor of Dhaka and Libya Dr Hasnat M Hussain MBE; advisor to the former President of Bangladesh M R Choudhury; Judge of the British Mental Health Tribunal barrister Najrul Khasru; educationalist Professor Shahgir Bakt Faruk; Senior Lecturer at Queen Mary, University of London Dr Hasan Shaheed; renowned lawyer barrister Ataur Rahman; Channel I Europe’s CEO Reza Ahmed; Foysal Choudhury Shuheb; Executive Director of the East London Mosque (ELM) and London Muslim Centre (LMC) Diluwar Khan; former Assistant Professor of Chittagong University Dr M Aktharuzzaman; TV news presenter Dr Zaki Rezwana Anwar; renowned educationalist Dr Ruab Uddin; former President of the Society of Bangladeshi Solicitors (SBS) and Advocate of the Bangladesh Supreme Court Solicitor Sohul Ahmed; TV presenter Nashit Rahman; ELM & LMC Secretary Ayub Khan; barrister Mirza Zillur Rahman; Business Development Manager of London Sonali Bank (Head Office) Limited Lutfur Rahman; Chief Reporter of Channel S and renowned Journalist Mohammed Jubair; barrister Iqbal Hussain; Dr MA Aziz; educationalist and Islamic scholar Dr Abul Kalam Azad; journalist Abdul Munim Jahedi Karol; Cabinet Member of Tower Hamlets Borough Council and Chartered Accountant Mohammed Ayas Miah; exiled renowned journalist Oliullah Noman; politician and philanthropist Sirajul Islam Shahin; Councillor Mustakim Pramanik; poet and writer Shihabuzzaman Kamal, Dr S Rahman. Among those were present: renowned journalist Nazrul Islam Bashon; former Mayor of Tower Hamlets Borough Abdul Aziz Sarder; human rights activist barrister M A Salam, journalist Zakir Hussain Koyes; former Assistant Judge of Bangladesh barrister Mujibur Rahman; former councillor Abdal Ullah; barrister Abul Monsur Shahjahan; founder Editor of the weekly London Bangla Shah Yousuf; barrister Shah Misbaur Rahman; poet and writer Abu Sufian Choudhury; barrister Tomiz Uddin; Chair of Iqra International Abdul Haque Habib; solicitor Biplob Poddar, journalist Abdul Qadir Murad; teacher Shahnur Ahmed Khan; barrister Alimul Haque Liton, Senior Reporter of Channel S Ibrahim Khalil; barrister Shahidul Islam Mamun; banker and CEO of the Standard Exchange (UK) Limited Kamrul Islam Jamal; teacher and trainer Jamal Ahmed; accountant Abul Hayat Nurujjaman; solicitor Mohammed Abu Nayum; educationalist and columnist Dr Mujibur Rahman; solicitor Ekramul Haque Mazumdar; baker Salauddin Choudhury; community leader M A Aziz; banker Mohammed Rahim; journalist Johurul Haque; Sheikhnews.com Editor Sheikh Mohiuddin; advocate Nasrin Akther; businessman Abdul Hye; Editor of the Naree Magazine Shahnaz Sultana; Legal Advisor Zubaer Ali; journalist Ruman Bakth Choudhury; Immigration Advisor Wahid Ali; businessman Jahangir Firuj; journalist Akram Hussian; Women’s Leader Priya Choudhury. In keynote speech, Professor Farid Ahmed Reza said,

“Bastobotar Nirikhe Somokalin Prosanga” is not Barrister Nazir Ahmed’s first book, it is his fifth book. A successful lawyer despite his busy schedule can do many things for the society – Barrister Nazir Ahmed is a bright example of this. We have many reasons of being proud of Barrister Nazir Ahmed. Despite being engaged in a busy profession like the legal profession he has written on his feelings of duties and responsibilities towards the country and nation. We should thank him for this.” He further said that although Barrater Nazir Ahmed’s writings have been on contemporary issues, they have the touch and sense of literature and literacy value. His writings are not mere conventional stories. The constitution of Bangladesh is a complex subject and discussion of its articles and sub-articles is not an easy task. Analytical discussions of complex constitutional matters are contained in the published book. Through this Barrister Nazir Ahmed has presented himself as an expert on the Bangladesh constitution. Professor Reza also said that the language in which Barrister Nazir Ahmed’s books are written is clear and easy-going. In discussing complex constitutional subjects, sections and sub-sections of British laws and its impact or society and state related problems and solutions, he has not lost his way. Professor Reza said, “Whatever he wanted to say, he said in clear and simple language. We may disagree with his opinion. On some matters I personally disagree with him. But there is no ambiguity in his writings. Credit for this has to be given to Barrister Nazir Ahmed. Professor Dr KMA Malik said, “Barrister Nazir Ahmed is a talented Bangladeshi personality. I have worked with him on the democracy and human rights of Bangladesh for a long period of time. We have attended many seminars, symposiums and roundtable discussions together. We share same values and norms. Each chapter of his book ‘Bastobotar Nirikhe Somokalin Prosanga’ can be a subject of a book or a topic for higher research. Renowned educationalist Dr Hasnat M Hussain MBE said, “Barrister Nazir Ahmed’s book ‘Bilete Uchasikka O Prashongik Bishoy’ should be read by all students intending to come to the UK to study as well as by all guardians living in the UK, for they will be able to get an insight into the similarities in and differences between the education systems of Bangladesh and the UK. Prior knowledge will be immensely beneficial to the students. Barrister Nazir has written has written excellently on vocational courses and their methods, with which I have been working. Judge of the British Mental Health Tribunal barrister Najrul Khasru said, “I have known barrister Nazir Ahmed for more than a decade. We have shared many things together. His writings contain logic, information and appropriate reference. He has muti-talents. Besides his legal profession, Barrister Nazir Ahmed has by now established himself as a strong writer.” Renowned educationalist Professor Shahgir Bakt Faruk said, “Barrister Nazir Ahmed is a talented lawyer and writer. His writings will remain as history. In a hundred years time, people will read them and they will then analyse what are current contemporary matters in the current context and the context of their contemporary age.” Speaking as the Chair of the programme, KM Abu Taher Choudhury said, “Barrister Nazir Ahmed is an asset of our country and community. Despite being extremely busy in his legal profession, what he thinks about society Barrister Nazir Ahmed brings forward through his writings before the country and nation. His advanced thinking will take the nation and country forward.” He wished Barrister Nazir Ahmed a long life and success. Barrister Nazir Ahmed thanked all and expressed his gratitude to all for coming and participating to the programme. He said that if there is a will, time can be allocated despite busy professional engagements. To do this, one needs to read extensively, have patience, perseverance and effective time management. The programme ended with refreshments.


30

LONDON BANGLA

News

Friday 18 September 2015

Friday 18 September 2015

Sadiq announced as Labour candidate for London Mayor

Sadiq Khan has been selected as Labour’s candidate for London Mayor in the elections to be held in 2016. He received just short of 60% of the vote in the final round of counting, with Tessa Jowell receiving just over 40%. He now faces the uphill struggle of being elected in next May’s scheduled election. The vote Six Labour Party members were shortlisted for the ballot to select Labour’s mayoral candidate, and voting papers were sent out to three different kinds of Labour Party supporters: lindividual members of the Labour Party; laffiliated members of the Labour Party; lregistered supporters of the Labour Party. lAffiliated supporters of the Labour Party are trade union members who have registered as affiliated supporters. Traditionally, trade unions would affiliate to the Labour Party and cast a block vote in selections which was notionally on behalf of all their members. Some unions balloted their members, and then cast the block vote in favour of the candidate who won the members’ ballot. However, the last Labour Party leader (Ed Milliband) came under criticism (mainly from the Tory-supporting media) for this system. It was criticised as old fashioned and for giving trade union leaders too much power. Miliband modernised the system, doing away with the block vote in selections and allowing individual trade union members to register personally as affiliated members – gaining an individual vote in the process. The right wing of the Party supported the move, believing they would get more support from “ordinary trade union members” than they had received from trade union leaders, who were seen as being on the left, compared with the views of their ordinary members. The right wing may not have judged it right: one of the reasons why left wingers keep getting elected as trade union leaders is because trade union members are often on the left.

lRegistered supporters of the Labour Party are essentially Labour voters who do not want to shell out the (quite high) fees to become full Labour Party members. By paying a flat rate of £3, they are entitled to vote in selection contests for national and regional positions (Labour Party leader, deputy leader and mayors). This category of membership was dreamed

First preference results 6th place: Gareth Thomas, 1.2% 5th place: Christian Wolmar, 5.4% 4th place: David Lammy, 9.4% 3rd place: Diane Abbot, 16.8% 2nd place: Tessa Jowell, 29.7% 1st place: Sadiq Khan, 37.5%

up by Labour Party right wingers. It is modelled on the “primaries” system in the USA, where ordinary voters participate in chosing the political parties’ candidates. The thinking behind this is that if a voter has been part of the process of choosing a candidate, he or she is more likely to vote for that candidate when the actual election comes about. Having pushed for Labour to adopt this system, the right in the Labour Party are now being hoist by their own petard. In the leadership contest currently underway, tens of thousands of Labour voters have joined up as registered supporters – and it is thought that most of them have joined in order to vote for the left wing candidate. The right wing initially tried to claim that left wing groups were infiltrating the process, but the numbers of supporters registering was so large that this argument holds no water. Winners under this voting system end up with a large popular mandate which it is hard for their opponents to argue against.

Why did Sadiq win the selection contest? There were two front-runners in the contest to be Labour’s mayoral candidate: Sadiq Khan and Tessa Jowell – and there is relatively little to choose between them. The one clear difference, though, is that many key figures on the left did not want to see Tessa Jowell become the candidate – and called for a vote for Sadiq as a “stop Tessa” candidate. Sadiq also took the gamble of running Labour’s election campaign in London in the May 2014 elections. Labour did well in those elections: although this was probably more down to the voters’ desire to back Labour as a protest against the then Coalition Government than because of Sadiq Khan’s inspiration qualities. However, the job meant that Sadiq got to meet many party members as he toured London boroughs encouraging the campaign. Tessa does have a history of holding meetings for women – but these have tended to be small-scale meetings of key women rather than large public meetings and have concentrated on rather dry goals. She has not been in a position to compete with Sadiq’s reach into the membership. Some commentators saw Sadiq’s victory as early confirmation that Jeremy Corbyn, the left candidate, would win the leadership contest (due to be

announced the next day). They were probably right: Sadiq was endorsed by key figures on the left (albeit more as a “stop Jowell” candidate than a “Sadiq’s our man” candidate) and that probably indicates that these figures have a following. What is even more promising, though, is the fact that Diane Abbott was in third place, with a much higher percentage of the vote than she won in last Deputy Leadership contest. Diane beat the three other contenders who were not the top two: that is the point which confirms that the left vote is riding high. If the left in the Party had united behind her in the way they have united around Jeremy Corbyn, this third place showing hints at the spectacular double victory that might have been.

But can he win? Now that the candidate has been chosen, Labour’s thoughts must turn to whether their candidate can win. Had Ed Miliband still been leader of the Labour Party – and, even more importantly, had the London Labour Party still been in charge of the campaign, it is hard to believe that Sadiq Khan could have beaten the Tory candidate (likely to be Zac Goldsmith). However, if the newly elected Jeremy Corbyn can keep the tide of support for him and his policies going after the election result is announced, and persuade many of his supporters to become full and active members of the Labour Party, there will be a huge fighting force to do the groundwork in electing a Labour Mayor. But the election will be won on the basis of politics, and “being well organised” cannot substitute for that. Corbyn and the Corbinistas will have to act quickly to change the nature of the London Party so that it can offer new policies which really will attract the voters: once the voters are won over, good organisation will make sure they go out and cast their vote. The elections in London next May – for the London Mayor and the Greater London Assembly – are very important because they will determine which Party runs London for the next four years. They are even more important, because they will help determine who forms the next government, in or even before 2020. A victory in London will fuel a Labour bandwagon; a loss would see the knives come out for Corbyn. The Tories and the shady ultra right wing pull out everything they can to try to stop Corbyn: they won’t give up London without the fight of their lives. Does Khan have the political sophistication to realise this? The jury has to be out on that one. Already he has intimated that he will resign as MP for Tooting straight away, to concentrate on the mayoral campaign. This will force a by-election within weeks, the first test of a Corbyn leadership, and the thought that Khan really is a bit of a plonker. Although Labour should hold Tooting, the fact that there is an election will give the right wing media a long spoon to stir with: Labour must hold the seat and hold it well if they are to be discouraged. If Khan wants to win, he has to become a Corbinista: is he willing and able to do so?

Jeremy Corbyn: a ray of hope for us all

In his speech to the Labour Party Conference which had met to see him elected Leader, Jeremy Corbyn thanked the half million people who had taken part in the leadership contest across the UK. He said the contest had shown that the labour movement was passionate and united and democratic in their quest for a decent and better society – and that the members wanted to be engaged in politics and wanted to be listened to. He thanked Andy Burnham, Yvette Cooper and Liz Kendall, his three opponents, for fighting a clean campaign based on politics, not personalities. He suggested that the four of them may have to go on to form an “Abba tribute band” now, to keep this good spirit going! And very quickly he pointed out that his first act as Labour Party Leader would be to join the demonstration calling for support for refugees, which was taking place that afternoon – the act of a man who not only knows his own priorities but also wants the world to see them too. Too many Labour leaders have kept quiet on issues of refugees, immigration and racism – in case they alienate the right wing media. Jeremy Corbyn’s victory as Leader was immediately preceded by Tom Watson’s victory as Deputy Leader. Watson led from the start, picking up votes in the following rounds of counting as each other candidate was eliminated, one by one. Ben Bradshaw and Caroline Flint were the first eliminated. Angela Eagle, backed by most of the left, came third, with Stella Creasy (a fairly well known name in the country, thanks to her high profile campaign against pay day lenders) just ahead of her in second position.

Rushanara Ali MP looks pleased to join Jeremy Corbyn MP on a Gaza solidarity demonstration (above). Rushanara nominated Jeremy Corbyn, helping him to qualify to be on the ballot paper. She later went on to call on party members to vote for Yvette Cooper. Having begun the contest by being in tune with 60% of party members, by the end Rushanara was left in tune with only 20% of them. At the time of writing, no leading Labour Party figures in Tower Hamlets has announced their support for the leader their party’s members have chosen. It remains to be seen how Rushanar Ali will plan her future. Rumours that Jim Fitzpatrick will stand down in 2020 have been strengthened.

“We need a clear anti-austerity choice to challenge the Tories”

Indies welcome JC

The Tower Hamlets Independent Group of Councillors have welcomed the news that the overwhelming majority of Labour supporters, including those in Tower Hamlets, have elected Jeremy Corbyn as the Leader of the national Labour Party. Jeremy Corbyn’s aims and values for social justice and equality resonate with the Independents – though these are qualities seemingly amiss locally in Tower Hamlets Labour Party. The Group hopes Independent Group Leader there will now been change Cllr Oli Rahman locally. An Independent Group spokesperson said: “It is about values and what kind of society we want to live in. That's why under our Administration we backed the London Living Wage, that’s why we kept the Education Maintenance Allowance, that’s why we provided free school meals and a university bursary for poor students and that’s why we boosted the construction of social homes in Tower Hamlets – to the highest number in the country.” The spokesperson added: “If Jeremy Corbyn is serious about wanting to create a fairer, more equal society in which the economy works for the many and not just for the few, then he will find our hand extended in friendship and solidarity in supporting such policies, as willing partners seeking an alternative to stateimposed austerity.”

News

LONDON BANGLA 31

And now for something completely different

Continued from page 32

The right wing media had been alleging for weeks that left wing trade union leaders would be joining up their members to vote, en masse, for Jeremy. In fact, just 71,546 trade unionists registered to vote as “affiliated members” overall: way short of the 7 million or so organised trade unionists in the UK. However, over half of them (41,217) voted for Jeremy, with around 30,000 split between the other three candidates. But the figure the right wing media didn’t comment on and didn’t dismiss as a dodgy deal came in the “members” section. Just over a quarter of a million regular Labour Party members voted in the leadership contest. That’s not people joining up on the cheap or for the short term. And just under half of them – 121,751 out of 245,520, 49.58% of Labour Party members – voted for Jeremy Corbyn. As we know only too well in Tower Hamlets, winning a selection contest in the Labour Party is no guarantee that the victory is an end of the matter. Labour Party members in this borough selected Lutfur Rahman to be their candidate for Mayor in 2010 – only to see the Labour Party machine step in to over-ride the democratic view. Fortunately, Jeremy Corbyn’s victory was on such a scale that the Labour machine does not dare step in openly to countermand the verdict – although several MPs, with egos bigger even than Jeremy’s majority – are having a mega hissy fit

and trying to undermine his leadership from week 1. But the fight’s not over yet. On the positive side, Jeremy Corbyn is offering a new approach to politics which can bring hope to millions of people in the UK and across the globe. The warning note, though, is that to carry it through, JC will need our continuing support. We have already seen the tremendous pressure that Syriza Government in Greece came under, just after its magnificent election victory. We don’t want to see a repeat of that in the UK. Of course, Corbyn is not in government – yet. But if we want him to get there, we will need to take to the streets as well as to the ballot boxes to show our support. A Corbyn Government could offer us so much – a society organised for people, not profits; a society of truly equal citizens; a society in which no one is hungry or has no roof over their head or is parted from their loved ones by malicious deed of man. It’s a prize so worth achieving, we all have to be ready to play our part. lIt was not a good contest for Tower Hamlets’ two MPs. Both had backed Yvette Cooper for the leadership: she came third out of four, with just 17% of the vote. Rushanara Ali had tried to stand for Deputy Leader herself, but could not attract enough votes from her fellow MPs to make it on to the ballot paper. Jim Fitzpatrick had supported Caroline Flint for Deputy Leader: she finished fourth out of five candidates, with just 15.8% of first preference votes.

Labour Party leadership - the results of the ballot Results 1st Stage Members

Registered Affiliated Supporters Supporters

Total

% of Valid Vote

BURNHAM, Andy COOPER, Yvette CORBYN, Jeremy KENDALL, Liz TOTAL

6,160 8,415 88,449 2,574 105,598

80,462 71,928 251,417 18,857 422,664

19.0% 17.0% 59.5% 4.5%

55,698 54,470 121,751 13,601 245,520

18,604 9,043 41,217 2,682 71,546

And now for depressingly more of the same old thing

Tower Hamlets Council met on Wednesday, 16th September – and began with a resolution on the Refugee Crisis in Europe. It was moved by Labour’s John Biggs and seconded by Cllr Sirajul Islam, Deputy Mayor. It was a disgrace. In the resolution John Biggs pledges to support a small number of refugees coming to Tower Hamlets and to write a strong letter to the Government saying it should fund a few more. That is all. The resolution noted how serious the crisis was and how many people are suffering. It went on to call on the Government to resource the care of refugees – so far, so good. The disgrace became apparent in terms of what Labour’s John Biggs was prepared to do, and how he put it: “our priority will always be local people, but we also have a moral duty to play our own small part as a borough, with financial support from the Government”. Of course the Council has to look after local residents: but where is the humanitarianism? It’s not in the final part of the resolution – where John Biggs’s resolution calls on “the mayor” (him) to “explore all possible options with an aim to provide support for A SMALL NUMBER of refugee families during this crisis.” Bizarrely, the Tory Councillors appeared to support the Government’s commitment that the UK should take only 20,000 refugees – with Cllr Andrew Wood alleging that the number of

those attempting to cross the Mediterranean into Europe was inflated by the number of people taking a lifestyle decision to become a refugee. Cllr Rabina Khan, looking as if she could not believe her ears, pointed out we were not in the middle of a lifestyle crisis but a refugee crisis. Labour’s Cllr Dave Chesterton reported that a constituent, himself a refugee in the 1930s, had asked Cllr Chesterton if there was any mechanism for him to make a donation to furnish a flat for refugees to live in. Cllr Chesterton left it there: it was left to Cllr Oli Rahman to move an amendment asking for a facility for charitable collections to be made available. John Biggs brushed this aside, saying that the trade unions were keen to organise collections, implying that would do. If you want to make donations, the Labour Council in Islington will take donations from 8am to 8pm six days a week. Finally, we got another hint at what Labour’s John Biggs is trying to achieve when he speaks about trying to get the council to work together. Biggs (correctly) disagreed with a Tory amendment to add in to the motion that taking 20,000 refugees was enough – but then invited the Tory councillors to sign a letter from him and the whole Council to the Government. That would, he said, be a noble thing for the Council to do. What a lifestyle choice.


ISSUE 08/33, FRIDAY 18 September 2015

AND NOW FOR SOMETHING COMPLETELY DIFFERENT!

Mothers and children lobby Labour’s John Biggs - but the mayor stays silent, leaving Cllr Rachael Saunders to explain there’s “nothing we can do”.

Full story inside, page 28

Jeremy Corbyn’s victory in the Labour Party leadership contest was stunning, decisive and very, very welcome.

The right wing media had been alleging for weeks that hard left activists had “flooded” into the party, registering as supporters for £3 just to gain a vote in the selection.

In fact, 88,449 of these new supporters voted for Jeremy: that’s far in excess of what the hard left could have gathered – even if they had all joined twice. Just 17,000 of the registered supporters voted for the three other candidates.

Continued inside, page 30

London Bangla published by Khobor Publication Limited, Montefiore Centre, Hanbury Street, London E1 5HZ. Tel: 020 7247 3006. Email: info@londonbangla.com. Web: Londonbangla.com

Lb0833  

londonbangla.com