Page 1

curs 2010-2011

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AL BARRI 3-16 ANYS Guia d’entitats, serveis i equipaments públics

SANT ANTONI, NOVA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE, ANTIGA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

www.bcn.cat/tempsdebarri


Dos dels reptes que té Barcelona la propera dècada és consolidar-se com un espai per a l’educació i la creativitat, i donar resposta a una de les necessitats que més afecten el dia a dia dels barcelonins i les barcelonines: harmonitzar els diferents usos del temps. I com a alcalde, em sento orgullós de comptar amb un instrument que ens permet assolir-los tots dos amb èxit: el Programa Temps de Barri, Temps Educatiu Compartit. Perquè ja són 44 els barris de la ciutat que poden gaudir d’una àmplia oferta d’activitats adreçades als infants, als joves i a les seves famílies fora de l’horari escolar. Gràcies al treball conjunt entre l’Ajuntament –a través de la Direcció d’Usos del Temps, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i els districtes municipals–, la Fundació Jaume Bofill i els agents educatius i socials, hem passat de l’oferta individual de cada entitat a una oferta col·lectiva, oberta a tots els infants de 3 a 16 anys. Això implica ampliar i enriquir les activitats i que moltes d’elles siguin sostenibles i viables. Des d’aquestes línies expresso el meu sincer agraïment a totes les persones que ho han fet possible, perquè és així com volem seguir treballant: travant complicitats i assumint la coresponsabilitat com a principi d’actuació entre els agents educatius i socials que actuen en un mateix territori. Temps de Barri, Temps Educatiu Compartit és un projecte que ha tingut com a base el fet de posar en valor la potencialitat dels nostres barris per arribar a configurar una oferta educativa extraescolar de gran qualitat, tot posant de relleu el compromís i la singularitat de Barcelona vers les propostes d’innovació social a partir de la participació activa de la ciutadania. D’ara en endavant queda un horitzó de possibilitats per treballar en comú per fer de cadascun dels nostres barris el millor exemple de coresponsabilitat social i educativa. És així com aconseguirem que Barcelona es consolidi com la ciutat del temps de les persones, on el repartiment del temps entre homes i dones sigui equitatiu i paritari, on el temps ajudi a la cohesió territorial i social. Jordi Hereu Alcalde de Barcelona


Patis oberts de les escoles Temps de Barri, Temps Educatiu Compartit impulsa l’obertura de patis d’escola fora de l’horari escolar i en període de vacances amb un servei de monitoratge.

L’objectiu és recuperar espais d’ús públic per a famílies, infants i adolescents. Els patis oberts de les escoles permeten donar una alternativa de lleure als infants i joves que s’exerceix de forma autònoma en un context segur i de proximitat. Els patis oberts de les escoles ofereixen a les famílies del barri un espai per a la relació, la convivència i la cohesió social.


Activitats de temps en família Temps de Barri, Temps Educatiu Compartit promou activitats i recursos per compartir amb tota la família, fomentant la relació de convivència i cohesió social entre els veïns i les veïnes del barri.

Els agents educatius i socials del barri organitzen conjuntament les activitats de Temps en Família i en fan difusió específica que podeu trobar a tots els centres educatius i equipaments del barri.


Entitats i serveis que participen en el programa Temps de Barri, Temps Educatiu Compartit TIPUS D’ACTIVITATS OBERTES AL BARRI:

esportives

artístiques i culturals

AMPA i Escola Auró

AMPA i Escola Joan Miró

Horari d’atenció al públic:

Horari d’atenció al públic:

c. Mallorca, 106

de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 17 h 934 530 741 info@ampaauro.org (AMPA) ceipauro@xtec.cat (Escola) www.ampaauro.org (AMPA) www.xtec.cat/ceipauro (Escola)

AMPA i Escola Diputació

c. Diputació, 21

de dilluns a divendres, 8.30 a 14 h i de 15 a 16.30 h 933 254 249 bustia@ampajoanmirobcn.cat (AMPA) a8042305@xtec.cat (Escola) www.ampajoanmirobcn.cat (AMPA) www.xtec.cat/ceip-joanmiro-barcelona (Escola)

c. Diputació, 112

AMPA i Escola Mallorca

de dilluns a divendres, de 17 a 17.30 h (AMPA); de dilluns a divendres, de 9 a 17 h (escola) 934 546 868 correu@ampa-diputacio.com (AMPA) a8001923@xtec.cat (Escola)

Horari d’atenció al públic:

Horari d’atenció al públic:

c. Londres, 64

AMPA i Escola Els Llorers

de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 17 h 934 442 682 informacio@ampamallorca.com (AMPA) ceip-mallorca@xtec.cat (Escola) www.ampamallorca.com (AMPA) www.xtec.cat/ceip-mallorca (Escola)

Horari d’atenció al públic:

AMPA i Institut Ernest Lluch

c. Aragó, 121

dimarts i dijous, de 16.30 a 19 h (AMPA); de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 16.30 h (escola) 934 547 165 (AMPA) 934 544 865 (Escola) ampa@ampallorers.com (AMPA) a8001911@xtec.cat (Escola) www.ampallorers.com (AMPA) www.xtec.cat/ceip-elsllorers (Escola)

AMPA i Escola Ferran Sunyer c. Viladomat, 2-8

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 9 a 13 h; dimarts de 15 a 17 h 933 248 442 ampaferransunyer@yahoo.es (AMPA) a8052669@xtec.cat (Escola) www.ampaferransunyer.info (AMPA) www.xtec.cat/centres/a8052669 (Escola)

c. Diputació, 15

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, d’11 a 13.30 h; dilluns, dimarts i dijous, de 16 a 17.30 h 934 260 676 ampa_ernestlluch@yahoo.es (AMPA) a8043462@xtec.cat (Institut) http://ieslluchampa.blogspot.com (AMPA) www.iesernestlluch.cat (Institut)


Entitats i serveis que participen en el programa Temps de Barri, Temps Educatiu Compartit AMPA i Institut Maragall

AMPA i IPSI*

Horari d’atenció al públic:

Horari d’atenció al públic:

c. Provença, 187

dimarts, de 10.30 a 13.30 h; dijous, de 11.30 a 13.30 h (AMPA); de dilluns a divendres, de 10 a 13 h; dimarts i dijous, de 16 a 17.30 h (Institut) 934 538 028 (AMPA) 934 534 782 (Institut) ampamaragall@eixampleescolar.org secretariampa@eixampleescolar.org (AMPA) a8013160@xtec.cat (Institut) http://eixampleescolar.org/ampamaragall (AMPA) www.xtec.cat/iesmaragall (Institut)

AMPA i Griselda* c. Parlament, 30

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 9 a 12.30 h i de 15 a 17.15 h 933 294 749 (AMPA) 933 294 749 / 934 416 567 (Escola) esc-griselda@xtec.cat www.xtec.cat/esc-griselda

AMPA i IPSE*

c. Casanova, 175

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 8.30 a 18.30 h 933 215 099 info@ampaipse.com (AMPA) ipse@escolaipse.net (Escola) www.ampaipse.com; http://ampaipse.wordpress.com (AMPA) www.escolaipse.net (Escola)

* Centre privat concertat

c. Comte Borrell, 243

de dilluns a divendres, de 8.30 a 20 h 934 449 000 junta@ampaipsi.cat (AMPA) ipsi@ipsi.cat (Escola) www.ampaipsi.cat (AMPA) www.ipsi.cat (Escola)

AMPA i Mare de Déu del Roser* c. Consell de Cent, 214

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 17.30 h 934 531 080 info@amparoser.com (AMPA) es.roser@terra.es (Escola) www.amparoser.com (AMPA) www.escolamarededeudelroser.com (Escola)

AMPA i Maria Auxiliadora* c. Sepúlveda, 67-71

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 9 a 17 h 933 257 712 a8003592@xtec.cat www.masepulveda.es

AMPA i Sagrada Família* c. Comte d’Urgell, 262

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 9 a 17 h 934 394 800 ampa@csfamilia.com (AMPA) csfamilia@csfamilia.com (Escola) www.csfamilia.com


AMPA i Sagrat Cor*

AMPA i Sant Miquel*

Horari d’atenció al públic:

Horari d’atenció al públic:

c. Aldana, 1

de dilluns a divendres, de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h 934 410 296 ampasagratcor@hotmail.com (AMPA) escola@sagratcoraldana.com (Escola) www.sagratcoraldana.com

AMPA i Salesià de Sant Josep*

c. Rosselló, 175

de dilluns a divendres, de 8.30 a 10 h, de 12.30 a 13.30 h i de 16.30 a 18 h 934 104 005 apmacolegiosanmiguel@gmail.com (AMPA) csm@csm.cat (Escola) www.csm.cat

c. Rocafort, 42

Urgell*

divendres, de 17.30 a 18 h (AMPA); de dilluns a divendres, de 9 a 18 h (escola) 934 231 234 ampa.rocafort@salesians.cat (AMPA) diresc.rocafort@salesians.cat (Escola) http://rocafort.salesians.info

Horari d’atenció al públic:

Horari d’atenció al públic:

AMPA i Sant Francesc d’Assís* pl. Universitat, 2

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 9 a 11 h 934 545 954 a8005965@xtec.cat www.xtec.cat/escsantfrancescassis

AMPA i Sant Josep Oriol* c. Villarroel, 85

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, 9 a 13 h i de 15 a 17 h 934 536 268 presidencia@ampasjo.cat (AMPA) a8006052@xtec.cat (Escola) www.ampasjo.cat (AMPA) www.escolasantjoseporiol.org (Escola)

c. Compte d’Urgell, 133

de dilluns a divendres, de 16.30 a 17.30 h; dimecres, de 9.30 a 13 h 934 530 299 urgell@escolaurgell.com www.escolaurgell.com

Casal de Joves Queix 655 936 375 casal@queix.org http://queix.org

Espai Infantil Centre Cívic Cotxeres Borrell c. Viladomat, 2-8

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 16 a 20 h 933 248 350 infantil@cotxeresborrell.net www.cotxeresborrell.net

Racó Jove de Cotxeres Borrell c. Viladomat, 2-8

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 17 a 20 h 933 248 350 racojove@cotxeresborrell.net www.cotxeresborrell.net


Entitats i serveis que participen en el programa Temps de Barri, Temps Educatiu Compartit Agrupament Escolta Aldaia

Centre d’Esplai Boix

Horari d’atenció al públic:

Horari d’atenció al públic:

c. Enric Granados, 47, baixos dissabte, de 16.30 a 19.30 h 638 222 851 / 676 435 353 aldaia@accioescolta.org

Agrupament Escolta i Guia Itaca

c. Londres, 64 (Escola Mallorca) dissabte, de 16.30 a 19.30 h 655 936 376 boix@esplac.cat www.ceboix.org

c. Mallorca, 106 (Escola Auró)

Centre d’Esplai Oriols

dissabte, de 16 a 19 h cauitaca@gmail.com / www.aeitaca.org

Horari d’atenció al públic:

Horari d’atenció al públic:

Agrupament Escolta i Guia Pau Claris

c. Viladomat, 2-8 (Escola Ferran Sunyer) Horari d’atenció al públic:

dissabte, de 16.30 a 19.30 h 664 303 786 / aegpauclaris@hotmail.com www.pauclaris.com

c. Villarroel, 83

de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17.30 a 20 h; dissabte, de 10 a 13 h 680 377 574 esplaioriols@gmail.com http://esplaioriols.blogspot.com

Centre d’Esplai Sant Isidor c. Comte d’Urgell, 178

Horari d’atenció al públic:

Agrupament Escolta Rabindranath Tagore

dissabte, de 16.30 a 19.30 h 934 536 290 esplaisantisidor@gmail.com

Horari d’atenció al públic:

C.P.J. El Bon Recer

c. Casanova, 175, baixos

dissabte, de 16 a 19 h 680 852 434 agrupament.tagore@gmail.com

c. Consell de Cent, 116, baixos Horari d’atenció al públic:

Agrupament Escolta i Guia Sant Ferran

dilluns i dimecres, de 18 a 19.30 h; diumenge, de 16.30 a 19 h 934 234 676 / 679 698 356

Horari d’atenció al públic:

Esplai i Centre Juvenil La Nivaira

g.v. de les Corts Catalanes, 406

dissabte, de 16.30 a 20 h 617 095 891 / elisabet.llados@gmail.com www.stferran.com

Associació Infantil i Juvenil Esplai Sant Miquel

c. Rocafort, 42 (Salesià de Sant Josep*) Horari d’atenció al públic:

divendres i dissabte, de 17 a 21 h 934 231 234 / 685 710 435 lanivaira@hotmail.com

c. Rosselló, 175 (Sant Miquel*)

Esplai Totikap

dissabte, de 16 a 19 h 679 343 065 / 669 065 982 esplaisantmiquel@gmail.com http://esplaisantmiquel.site50.net

Horari d’atenció al públic:

Horari d’atenció al públic:

* Centre privat concertat

av. Mistral, 30, baixos

dissabte, de 17 a 19.30 h 934 239 354 totikap@gmail.com www.totikap.cat


Biblioteca Joan Miró

Centre Cívic Cotxeres Borrell

Horari d’atenció al públic:

Horari d’atenció al públic:

c. Vilamarí, 61

de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h; dijous i dissabte, de 10 a 14 h 934 263 532 / 934 263 657 b.barcelona.jm@diba.cat www.bcn.cat/bibjoanmiro

Biblioteca Lola Anglada c. Rocafort, 236

Horari d’atenció al públic:

dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 15.30 a 20.30 h; dijous, de 10 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h; dissabte, de 10 a 14 h 934 394 190 b.barcelona.la@diba.cat www.bcn.cat/biblolaanglada

Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver c. Comte Borrell, 44-46

Horari d’atenció al públic:

dilluns i divendres, de 16 a 20.30 h; dimarts i dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h; dimecres, de 10 a 20.30 h; dissabte de 10 a 14 h 933 297 216 b.barcelona.jo@diba.cat www.bcn.cat/bibjoanoliver

Centre Cívic Casa Golferichs g. v. de les Corts Catalanes, 491 Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 10 a 20 h; dissabte, de 10.30 a 13.30 h i de 17.30 a 20.30 h 933 237 790 informacio@golferichs.org www.golferichs.org

c. Viladomat, 2-8

de dilluns a divendres, de 10 a 22 h; dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 933 248 350 informacio@cotxeresborrell.net www.cotxeresborrell.net

Associació Camí Amic

g. v. de les Corts Catalanes, 491 933 237 790 camiamic@gmail.com difusio@golferichs.org

Associació Juvenil Comkedem

g.v. de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a comkedem@telefonica.net www.comkedem.org

Centre Passatge ptge. Mercader, 13

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 10 a 12 h i de 16.30 a 21.30 h; dissabte, de 17 a 21 h 932 151 599 passatge@centrepassatge.com www.centrepassatge.com

Colla de Diables Infantil Trapelles de Sant Antoni av. Mistral, 30, baixos 934 239 354 trapellesdesantantoni@gmail.com


Entitats i serveis que participen en el programa Temps de Barri, Temps Educatiu Compartit Colla de Diables i Porca de Sant Antoni

av. Mistral, 30, baixos 626 900 348 / 610 754 384 diablesdesantantoni@hotmail.com www.diablesdesantantoni.tk

Colla de Diables i Tabalers l’Esquerra Infernal

c. Viladomat, 152, baixos diablonsesquerrainfernal@gmail.com

Colla de Geganters i Gegantons del Barri de Sant Antoni c. Cera, 46

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 16.30 a 18.30 h 934 417 789 stantoni.casal@escolapia.cat www.xarxantoni.net/seguici; www.escolapia.cat/stantoni/casal/colla.html

Coordinadora Infantil i Juvenil de l’Eixample coordinadora@eixample.org http://eixample.org

Esbart Sagrat Cor c. Aldana, 1 646 962 348

Grup de Percussió Toca’l 2 av. Mistral, 30, baixos tocal_2@hotmail.com www.tocal2percussio.tk

Institució Cultural Ballets de Catalunya c. Consell de Cent, 293, baixos Horari d’atenció al públic:

dissabte, de 17 a 20 h 934 542 890 info@balletsdecatalunya.cat www.balletsdecatalunya.cat

Xarxa Comunitària de Sant Antoni c. Viladomat, 78, 4t

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 934 452 292 info@xarxantoni.net www.xarxantoni.net

Associació Esportiva L’Eixample c. Diputació, 17-19

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h i de 16.30 a 20 h 934 269 921 / 934 234 350 contacta@ae-eixample.cat

Centre Excursionista l’Àliga c. Viladomat, 152, entresòl Horari d’atenció al públic:

dimarts, de 19.30 a 21 h; divendres, de 19 a 22 h 934 544 056 centrealiga@ono.com http://centrealiga.blogspot.com


Club de Futbol Don Bosco c. Viladomat, 231, baixos 1a Horari d’atenció al públic:

dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h 934 196 879 cfdonbosco@cfdonbosco.e.telefonica.net www.veteransdonbosco.com

Coordinadora de Clubs Esportius de l’Escola Industrial c. Viladomat, 269, botiga 3 Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 20 a 22 h 934 393 012 coordinadora@cataloniaub.com

Penya Barcelonista Anguera c. Viladomat, 267 bis

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 17 a 21 h 933 212 401 pbanguera@telefonica.net www.pbanguera.cat

Unió Barcelonista Catalònia c. Viladomat, 269, botiga 3 Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 20 a 22 h 934 393 012 oficina@cataloniaub.com www.cataloniaub.com

Piscina Sant Jordi c. París, 114

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 7 a 20 h; dissabte, de 9 a 13 h 934 109 261 psj@natacio.cat www.natacio.cat

Pistes Esportives Municipals Parc de Joan Miró c. Aragó, 2

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 16 a 22 h; dissabte, de 10 a 20 h; diumenge, de 10 a 15 h 934 269 921 / 934 234 350 angels@ae-eixample.cat

Centre Esportiu Municipal Aiguajoc Borrell c. Comte Borrell, 21-33

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 7 a 23 h; dissabte, de 8 a 22 h; diumenge, de 8 a 15 h; festius, de 9 a 14 h 934 430 335 info@prodesport.com www.ubae.cat

Centre Esportiu Joan Miró c. Diputació, 17-19

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 8 a 21 h; dissabte, de 8 a 20 h; diumenge, de 8 a 14 h 934 234 350 comunicacio@cejoanmiro.cat www.cejoanmiro.cat


l Activitats educatives fora de l’horari escolar de qualitat i diversificades l Harmonització del temps en família l Treball en xarxa amb el teixit associatiu del barri l Ús educatiu dels patis escolars i altres equipaments públics més enllà de l’horari escolar Temps de Barri, Temps Educatiu Compartit és un programa impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, des de la Direcció d’Usos del Temps, l’Institut Municipal d’Educació i el Districte de l’Eixample, juntament amb la Fundació Jaume Bofill.

Consulteu la programació a la pàgina web:

Imprès en paper reciclat

disseny gràfic: clic traç, sccl

www.bcn.cat/tempsdebarri

Directori d'entitats del barri  
Directori d'entitats del barri  

DIRECTORI D'ENTITATS ( oferta de 3 a 16 anys) DE SANT ANTONI, LA NOVA I L'ANTIGA ESQUERRA DE L'EIXAMPLE,

Advertisement