Page 1


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:20

Page 1

Федір Тишко

Київ 2008


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:22

Page 2

Тишко Ф.О. Паростки: Вірші для дітей дошк. та мол. шк. віку. – Т47 К.: [ІВЦ «Діловий партнер»], 2008. – 47 с.: іл. ISB№ 9789669672117

Тишко Федір Олексійович – відомий поетпісняр. Його пісні, що стали шлягерами («Іще одна весна», «А жити треба», «Софія», «Золоті ворота», «Жінка чарівна», «Київська Русь», «Як же нам жити на рідній землі?», «Наша пісня», «Земляки», «Осінь золота», «Вишита сорочка», «Іменини» та інші), лунають у виконанні популярних майстрів української естради: Віктора Шпортька, Фемі Мустафаєва, Людмили Артеменко, Павла Зіброва, Олександра Василенка, Алли Кудлай, Миколи Гнатюка, Віталія Білоножка, Анжели Вербицької, Василя Волощука та інших. Слова цих пісень у поєднанні з гарною музикою Геннадія Татарченка, Миколи Гнатюка, Олександра Кушнарьова, Остапа Гавриша, Миколи Свидюка, Леоніда Попер нацького, Василя Волощука, Олександра Ткаченка, Валерія Іван цова, Едуарда Бриліна та інших зачаровують слухачів. Федір Тишко добре відомий у наукових та медичних колах Ук раїни та за її межами. Він лауреат Державної премії України, заслу жений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України, доктор медичних наук, професор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, відомий лікар оториноларинголог. У 1993 році вийшла у світ книжка Ф. Тишка для дітей «Батьків да рунок». І ось нова збірка поетичних творів «Паростки». Сподіває мося, що вона сподобається маленьким читачам і вони з задово ленням вивчать віршики з неї.

ББК 84. 4УКР6 Т47 ISBN 9789669672117

© Тишко Федір Олексійович, 2008 р. © ТОВ «ІВЦ «Діловий партнер», 2008 р.

2


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:24

Page 3

Шановні друзі! Щастя кожної родини, авторитет суспільства, держави – це діти. Батьки завжди прагнуть виростити фізично міцних, здорових духовно, інтелектуально розвинених дітей – своє май бутнє. І це є природним бажанням кожної людини. Справді, це нелегка праця, але водночас це святий обов'язок кожної родини і держави в цілому. Саме в дітях вбачаємо майбутнє свого народу. Дитина сприймає навколишній світ таким, яким він є, за до помогою зору, слуху, нюху, дотику тощо. Аналізуючи інформа цію, дитина набуває здатності оцінювати життєве середовище. Особливий вплив на формування свідомості, розумовий розвиток має слово. А поетичне слово, багате образами, епітета ми, асоціаціями, алегоріями, якнайкраще впливає на розвиток органів чуття, логічного мислення, формування характеру, психіки. Для дітей саме віршоване слово є найкращим носієм інформації, яка легко запам'ятовується, лягає на серце, западає в душу, уможливлює розумовий і духовний розвиток. Збірка поетичних творів «Паростки» має методичне спряму вання, оздоблена яскравими малюнками, які віддзеркалюють зміст та ідею віршів.

Федір Тишко

3


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:26

Page 4

Рецензії на збірку поезій «Паростки» Федора Тишка Федір Олексійович Тишко відомий насамперед як видатний медик вчений і педагог, а також як автор популярних поезійпісень. Він і раніше писав вірші для наймолодших читачів. Адже його сфе ра – інтереси та ідеали дітей через призму їхньої психіки. Нині сучасні діти знають про події, що відбуваються в природі і світі, не гірше, а то навіть і краще за дорослих, яким весь час «ніколи» приділяти їм належну увагу. Федір Тишко це гостро відчуває. Доказом і є збірка віршів «Паростки». Поезії насичені цікавими картинками дитячого світу, витримані в гарній «дитячій» стилістиці, не перевантажені «дорослою» дидактикою. П.П. Кононенко, академік, директор Науководослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України

Майбутнє Української держави великою мірою залежить від виховання і навчання підростаючого покоління. Вагомий внесок у розв'язання цієї проблеми зробить збірка віршів Федора Тишка «Паростки». Зміст поетичних творів сприятиме розвит ку в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку умінь сприймати навколишній світ через образне поетичне слово. Тематика віршів висвітлює події дитячого життя, навколишнього світу, доступна їхньому сприйняттю і розумінню. Автор реалізує виховні й пізнавальні цілі шляхом уведення дітей у ситуації, у яких часто перебувають вони самі та їхні ровесники. Він спонукає їх до

4


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:27

Page 5

аналізу вчинків літературних героїв, формуючи шанобливе ставлення до старших, членів родини, ровесників та вміння поводитися в навко лишній природі, берегти та примножувати її. Зацікавить дітей не лише зміст віршів, а й вдало виконані малюнки.

Н.С. Коваль, К.І. Пономарьова, кандидати педагогічних наук, старші наукові співробітники Інституту педагогіки АПН України

Потреба в літературі для дітей завжди була і сьогодні залишається актуальною. Вона покликана розвивати та збагачувати творчий потен ціал маленьких читачів і забезпечувати їхній гармонійний розвиток. У своїх віршах Федір Тишко щиро описує власні відчуття, намагаєть ся вести діалог та встановити зворотний емоційний зв'язок. Червоною стрічкою через усю збірку проходить бажання автора зблизити ма леньких читачів з навколишнім світом. Різноплановість та своєрідність тематики віршів збірки «Паростки» Федора Тишка сприяє розвитку індивідуальних уподобань кожної дитини. Рекомендуємо цю книгу для читання дітям дошкільного та молод шого шкільного віку.

С.Д. Максименко, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України, дійсний член АПН України, доктор психологічних наук, професор

5


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:29

Page 6

Аня У суботу Анин тато, Як для доні, забагато За комп'ютером працює, Доня поряд з ним танцює.

Хай хоч трішки відпочине, – Промовляє їй дитина. Тут підвівся Анин тато, Й почалося в Ані свято.

Ані хочеться, щоб тато Влаштував для неї свято. Мама каже: – Аню, доню, Що ти бігаєш по дому, Татові ти заважаєш, А цього робить не маєш. – Татку я не заважаю, Татуся я поважаю. Тато мій такий серйозний – Все працює, скільки можна?!

ЗАПИТАННЯ: – Як ти думаєш, чому мама просить Аню не заважати татові?

6


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:30

Page 7

Чиста Катя Наша Катя – Катеринка Мила, гарна, як картинка. Тільки Каті треба ніжки Перед сном помити трішки.

ЗАПИТАННЯ: – Навіщо перед сном треба мити ніжки?

7


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:31

Page 8

Самокат Ну а далі, там за тином, По дорозі рух машин, І туди ніяким чином Не поїде татків син.

Просить син свого татуся: – Купи, татку, самокат. Я кататися навчуся, Буду їздити, як брат! Незабаром тато й справді Сину котить самокат. Мама й син безмежно раді, Задоволений і брат. І тепер на самокаті День у день ганяє син: То у хату, то із хати, То до тину, то за тин.

ЗАПИТАННЯ: – Чи можна діткам виїжджати на проїжджу частину?

8


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:32

Page 9

Добра каша

– З'їж, синочку, каші трішки, – Просить мама сина. – Виростеш тоді заввишки Нашої хатини. І синочок, ніби пташка, Відкриває рота, Бо і справді добра каша, Й підрости охота.

ЗАПИТАННЯ: – Як ти думаєш, навіщо треба їсти кашу? – А яку ти любиш кашу?

9


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:33

Page 10

Дідова онука Внучка дуже любить діда, Всюди ходить за ним слідом. – Дуже добрий мій дідусь. Поряд з ним я не боюсь Ані вовка, ані грому, Не віддам його нікому.

ЗАПИТАННЯ: – За що внучка любить свого дідуся? – Чим дідусь її пригощає? – Що ще зображено на малюнку?

10


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:34

Page 11

Їжачок – Мамо, мамо, їжачок Бігав по доріжці, Враз згорнувся у клубок І завмер на місці. На моїх очах їжак Обернувся в м'ячик. Я підняв його ось так І поранив пальчик.

ЗАПИТАННЯ: – Як хлопчик поранив собі пальчик?

11


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:35

Page 12

Коник/стрибунець Коник, коникстрибунець По траві скакає, А легенький вітерець Траву колихає. Тільки хочу я його, Пустуна, впіймати, Він як стрибне: огого – Спробуй наздогнати. Коник гру веде свою, На мою несхожу: Він тікає – я ловлю, А спіймать не можу.

ЗАПИТАННЯ: – Якого кольору коникстрибунець? – Чому хлопчик не може його спіймати?

12


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:37

Page 13

Заячі сліди – Бачиш, синку, ці сліди – Це біжить так зайчик. Ті туди, а ці сюди – Крутить побігайчик. Але в заячих слідах Хитрощів немає. Зайчик, синку, просто так Від страху тікає. А боятись є кого Зайчику на світі, Хочуть наздогнать його Вовки та лисиці.

ЗАПИТАННЯ: – Кого боїться зайчик? – І чого він тікає?

13


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:38

Page 14

Жук і хлопчик Не боюся я жука, Хоч він і рогатий. Ось йому моя рука – Буду з ним я грати.

ЗАПИТАННЯ: – Чи сподобався тобі жук? – Для чого хлопчик пропонує жуку свою руку?

14


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:39

Page 15

Хлопчик і кінь На Різдвяне свято Мій хрещений тато Подарував мені коня. І на ньому я щодня З радістю гарцюю – Коника треную.

ЗАПИТАННЯ: – Що ти знаєш про Різдвяне свято?

15


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:41

Page 16

Сорока і ворона Сорокабілобока – У неї чорний хвіст. Вороначорноока І чорна вся – дивись. Сорока – балакуха, Ворона – мудрий птах, Розвішувати вуха Не личить їй – ось так! Отож, коли сорока Приносить їй плітки, Вона не блимне й оком, Не слухає чутки.

ЗАПИТАННЯ:

– Знайди на малюнку сороку і ворону. – Яка різниця між ними? – Чому ворона не слухає сороку?

16


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:42

Page 17

Кіт і собака У Телесика є песик, А у Тані – котик. Дружить Таня з Телесиком, Кіт не дружить з песиком. І чого ж вони такі Ці собаки і коти?

ЗАПИТАННЯ: – Знайди на малюнку собаку і кота? – Що робить Таня?

17


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:44

Page 18

Маша Мама в хаті прибирає, Маша варить кашу, Песик тата зустрічає – Хвостиком виляє. Доня швидко стіл накрила, Поставила кашу, Маму, тата пригостила, Не забула й Машу. Отака у тата й мами Підростає доня. З роботящими руками І до того ж скромна. Ну а песику лишилось Облизати Машу, Йому м'ясо полюбилось, Але їсть і кашу.

ЗАПИТАННЯ: – Як допомагає мамі Маша? – Чому песик біжить за дівчинкою?

18


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:46

Page 19

Квіти На городі, біля хати, Посіяли діти Моркву, редьку і салати, А виросли квіти. Мама рада, що такі Є у неї діти, Якби було навпаки – Не виросли б квіти.

ЗАПИТАННЯ: – Чого замість моркви, редьки і салатів у дітей виросли квіти?

19


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:47

Page 20

Мамине щастя Ходить Дмитрик між рядами Й вибирає квіти, Хоче він букет для мами Найкращий купити. З днем народження бажає Привітати маму. Весь базар відтоді знає Про щасливу маму.

ЗАПИТАННЯ: – Для кого Дмитрик у подарунок вибирає квіти? – А коли у твоєї мами день народження?

20


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:49

Page 21

У лісі Лесик любить з татом в лісі Просто погуляти. Й захотілось на узліссі Грибів назбирати. Крикнув Лесик: – Ось гриби! Тато: – Лесику, зажди! Ми набрали б їх, якби Не було від них біди.

ЗАПИТАННЯ: – Від чого застерігає Лесика тато? – Які гриби ти бачиш на малюнку? – А які гриби ти знаєш?

21


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:52

Page 22

Хлопчик і чайки Чайки над морем літають, Чайки над морем кричать, Хлопчику спать заважають, А хлопчику треба поспать. Хлопчик у морі купався, Міста будував із піску, На берег крутий піднімався – Виконував працю важку. Треба тепер відпочити, Сили свої відновить. Хлопчика нащо будити, Хай до обіду поспить.

ЗАПИТАННЯ: – Хто заважає хлопчику спати? – А ти любиш спати вдень?

22


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:54

Page 23

Цурки/палки Вова, Саша, два Миколи, Одна Оля, три Наталки На майдані, біля школи, Жваво грали в цуркипалки. Ось ударив що є сили Вова палкою по цурці – З вікон школи полетіли Шматки скла і штукатурки. Вова, Саша, два Миколи, Одна Оля, три Наталки Потім склили вікна в школі – Ось такі вам цуркипалки.

ЗАПИТАННЯ: – Скільки дітей грало в цуркипалки? – Скільки хлопчиків і скільки дівчаток?

23


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:55

Page 24

Хом'ячок Ми купили хом'ячка, Посадили в клітку, Даю йому бурячка, А він гризе гілку. Я йому цукерку дав – Він надувся, бо ж хом'як. Я банан йому поклав, Ну а він гризе буряк. І тепер ми з мамою Сіємо буряк, Бо тепер ми знаємо, Що любить хом'як.

ЗАПИТАННЯ: – Чим хлопчик пригощає хом'ячка? – А що хом'ячку найбільше подобається?

24


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:57

Page 25

Настуся і Дід Мороз Під Новий рік Настуся Чекала на дідуся. Подзвонив у двері хтось – На порозі Дід Мороз У червоному кожусі І прямує до Настусі, А в очах, немов сніжинки, Грають весело смішинки. Ну як дід її рідненький, Тільки ніби більш старенький: Борода до самих ніг – Сива, біла, наче сніг. Настя все ж його впізнала, Бо дідуся свого знала. Дівчинка йому зраділа, Обняла його за шию. Дід узяв її на руки І дарунки для онуки Із торбиночки дістав, І Настусі всі віддав. А які – то таїна, Хай розкаже вам сама. Ось історія уся Про онуку й дідуся.

ЗАПИТАННЯ: – Хто прийшов до Настусі? – Як ти думаєш, що їй приніс Дід Мороз? – А що тобі подарував на Новий рік Дід Мороз?

25


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

14:59

Page 26

Клава і море Хлопці в морі серед хвиль Плавають, як рибки: То вистрибують із них, То пірнають дибки. А на березі сидить Їх сестричка Клава, Їй поплавати кортить, Та не вміє плавать. Твердо вирішила Клава Плавати навчитись. І навчилася на славу – Любо й подивитись.

ЗАПИТАННЯ: – Скільки зображено на малюнку хлопчиків? – Чому Клава вирішила навчитися плавати?

26


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:02

Page 27

Кіт і рибка Ось акваріум стоїть, А у ньому – рибка. Поряд кіт Васько сидить І тихо мурлика. Дуже хочеться йому Упіймати рибку, А вона, мабуть, тому Не плаває близько. Кіт не втримався – шубовсть Головою в воду, Та впіймати не вдалось Йому рибку з ходу. Переляканий з води Вискочив невдаха І подалі від біди Майнув бідолаха. А акваріум стоїть, Плава в ньому рибка, Вже не ловить її кіт – Провчила помилка.

ЗАПИТАННЯ: – Чого кіт Васько сидить біля акваріума? – Яка помилка провчила кота?

27


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:03

Page 28

Кіт в сметані Сперечатися не стану – Коти люблять рибу. Мій же любить більш сметану – Має таку хибу. І, до речі, будуть впору Свідчення останні: Заглядаю у комору – А він весь в сметані. А я думав, що мій кіт Знов кудись подівся. А бешкетник мій стоїть – Сметани наївся.

ЗАПИТАННЯ: – Що зображено на малюнку? – Яку шкоду зробив кіт?

28


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:05

Page 29

Півень Ходить півень між курей – Красень на всі боки, Не спускає він очей З курчат жовторотих. Ходить гордо і красиво Та курей своїх пасе, Й кукурікає, на диво, Тільки яйця не несе.

ЗАПИТАННЯ: – Порахуй, будь ласка, скільки на малюнку курей і курчат?

29


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:06

Page 30

Зебра смугаста Та, на диво, має він Темні й білі ребра. Мама каже: – Він не кінь, А звичайна зебра.

Оля з мамою на свято Відвідали зоопарк – Диких звірів там багато Неабияких. Ще б пак! Бачить Оля, що в загоні Ходить дивний коник, Трохи схожий він на поні, А трохи на коней.

ЗАПИТАННЯ: – Чим зебра відрізняється від коней і поні? – Ти був у зоопарку? – Яких ти звірів там бачив?

30


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:07

Page 31

Маленька господиня Хати малює Катя, А біля них – сади. Хто ж буде поливати? І де взяти води?

А біля хат ще з ходу Ставок прилаштувала, З якого брала воду Й дерева поливала.

Тоді маленька Катя Себе намалювала, А поряд ще і брата Свого домалювала.

І показала тату Свого малюнка Катя, А тато й каже мамі: – Які хатинки гарні! Батьки спокійні. В доні Порядок буде в домі.

ЗАПИТАННЯ: – Чи сподобався тобі малюночок дівчинки? – Скільки хатиночок намалювала Катя?

31


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:09

Page 32

Пробудження Прокинувсь Дмитрик ранорано І глянув у віконце, І кличе маму: – Мамо! Мамо! Поглянь, як сходить сонце.

ЗАПИТАННЯ: – Що Дмитрик побачив за віконцем? – Навіщо хлопчик покликав маму?

32


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:10

Page 33

Подарунок Юля, Юля, Юлечко, Щасливою рости. І ось тобі шкатулочка Для радості в житті.

ЗАПИТАННЯ: – Що Юлечка отримала в подарунок? – Скільки в дівчинки стрічечок на голівці?

33


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:12

Page 34

Грають хлопці у футбол Грають хлопці у футбол, Та забить не можуть гол. Раптом Вова з повороту Забиває м'яч в ворота. Гоол! – лунає на всі боки. Хлопці вже не вчать уроки, Тільки грають у футбол – Вчаться забивати гол.

ЗАПИТАННЯ: – Скільки хлопчиків грає у футбол? – Знайди на малюнку ворота і воротаря.

34


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:13

Page 35

Вова, бабуся і корова Кожне літо за селом Вовавнук пасе корову, А бабуся молочком Зпід корови поїть Вову. Росте Вова, виростає Швидко з шортів малюка. Недаремно ж випиває Зранку глечик молока.

ЗАПИТАННЯ: – Що робить влітку Вова? – Чим бабуся пригощає свого внука? – А ти любиш молоко?

35


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:15

Page 36

Кавун

Кавун здоровенний Лежить на баштані. Він зовні зелений, Насправді – багряний. І чорні зернятка Всередині має. Посієш їх в грядку – Кавун виростає.

ЗАПИТАННЯ: – А ти любиш кавуни? – Чому не можна ковтати зернятка і розмовляти під час їжі?

36


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:16

Page 37

Телевізор і Ваня Телевізор – дивна річ! І дивився б його Ваня Безупинно день і ніч. Та не радить йому мама, Бо не варто витрачати На такі забави час. Треба вчитися читати: Скоро в школу, в перший клас.

ЗАПИТАННЯ: – Чому не можна дивитися телевізор цілий день? – Навіщо Вані треба вчитися читати?

37


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:17

Page 38

Вечірні зорі

Прийшла весна, і діти До вечора надворі. Гукає мама їсти – Вони ж рахують зорі!

ЗАПИТАННЯ: – Скільки дітей надворі? – Як ти думаєш, чи можна порахувати всі зірки на небі?

38


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:19

Page 39

Дім для велетня Майстри будують дім Високий, аж до неба. Запитує у мами син: – Навіщо такий треба? І враз збагнув розумний син: – Для велетня він, схоже, Бо, думаю, що жити він У нашому не зможе.

ЗАПИТАННЯ: – Хто будує будинки? – А як ти вважаєш, хто буде жити в цьому високому будинку?

39


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:21

Page 40

Мрії Грицика Любить Грицик гарцювати На татовій спині, Тато ж – коником стрибати На радість дитині. Мріє Грицик пересісти З тата на коня, Ну а поки син щосили Тата поганя.

ЗАПИТАННЯ: – А тобі подобається гарцювати на татовій спині? – Про що мріє Грицик?

40


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:23

Page 41

Метелик Маленький Олексій Метелика спіймав І мамочці своїй, Зрадівши, показав. Говорить мамі син: – Який він чарівний, Який красивий він, Тепер він, мамо, мій! А мама сину: – Ти Мабуть, його злякав. Він, бачиш, весь тремтить, А треба, щоб літав. Розкрив долоні син І випустив на волю Метелика, щоб він Нарадувався вволю.

ЗАПИТАННЯ: – Навіщо хлопчик випустив метелика? – Чому злякався метелик?

41


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:25

Page 42

Четверо лелечат Ще в них крила слабкі, Ще сидіть їм в гнізді, Ще їм вчитися треба, Як злітати до неба. Четверо лелечат В небеса полетять, Коли виростуть крила І появиться сила.

Четверо лелечат, Як свічки, стоять У своєму гнізді, На високій вербі. А в небі далеко Вчить мамалелека Своїх лелечат, Як треба літать.

ЗАПИТАННЯ: – Скільки лелечат стоїть у гнізді? – Чому навчає мамалелека своїх лелечат? – Коли лелечата полетять у небо?

Бо малих лелечат, Жовтодзьобих пташат, Небо кличе в політ, Але їм не злетіть.

42


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:28

Page 43

Тетянини горобчики Горобці під вікнами Зранку вже цвірінькають: – Цвіріньцвірінь, цвіріньцвірінь… Мов просять Таню: – Проса кинь. І цвіріньканням своїм Будять Таню і весь дім… Вийшла дівчинка на ганок Зустрічати дзвінкий ранок. Таня сонечком сія, Своє серце звеселя, Бо горобчики щоранку Кличуть дівчинку до ганку.

ЗАПИТАННЯ: – Чому горобці злітаються на ганок? – Чим Тетянка пригощає горобчиків?

43


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:30

Page 44

Сани Бабуся Оля Ані Подарувала сани. Бабусенька Людмила Полоззя намастила. Онука сіла в сани Й сказала своїй мамі: – Із гірки я спущусь, А там нехай татусь Мене внизу зустріне, А потім вверх підніме. Бо снігу так багато, Що тільки любий тато Мене і мої сани Підніме вверх до мами.

ЗАПИТАННЯ: – Що бабуся Оля подарувала Ані? – А ти любиш взимку кататися на санчатах?

44


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:31

Page 45

Паростки З маленьких зерняток, посіяних в грядку, Зелені росточки з'являються в світ. І той, хто їх пестить, тримає в порядку, Пожне неодмінно доглянутий плід.

45


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:31

Page 46

Зміст Аня Чиста Катя Самокат Добра каша Дідова онука Їжачок Коникстрибунець Заячі сліди Жук і хлопчик Хлопчик і кінь Сорока і Ворона Кіт і собака Маша Квіти Мамине щастя У лісі Хлопчик і чайки Цуркипалки Хом'ячок Настуся і Дід Мороз

Клава і в море Кіт і рибка Кіт в сметані Півень Зебра смугаста Маленька господиня Пробудження Подарунок Грають хлопці у футбол Вова, бабуся і корова Кавун Телевізор і Ваня Вечірні зорі Дім для велетня Мрії Грицика Метелик Четверо лелечат Тетянини горобчики Сани Паростки

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

46

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:33

Page 47

47


Parostki_S_Voprosami_n.qxd

11.04.2018

15:33

Page 48

Вірші для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Оригіналмакет виготовлено в ТОВ «ІВЦ «Діловий партнер» Дизайн та комп'ютерна верстка Є..Л. Цалюк Літературний редактор І.В. Родченко Ілюстрації М.О. Бондаренко

Підписано до друку _______ Формат 205x290. Папір крейдований. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 3,0. Тираж 3000 прим. Зам. № _____

ТОВ «ІВЦ «Діловий партнер» Україна, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 11, оф. 1 Тел.: (044) 2239720, 2239760, 2809139, 2805114 Факс: (044) 2805142 Email: buspart@.kiev.ua, http://www.bpart.kiev.ua

Видруковано у видавництві «Аритис» Україна, 02660, м. Київ, вул. Червоноткацька, 84 Тел./факс: +38 (044) 5024895/96/97/98 Email: info@aritis.kiev.ua


Parostki s voprosami  
Parostki s voprosami  
Advertisement