Lokalpressen Partille nr 16 15 augusti 2018

Page 10

10

LOK ALPRESSEN PARTILLE 15 AUGUSTI 2018

FRÅGA-SVAR MED:

C aroline Bjorkdahl

”Sierra Leone är ett av länderna i världen med högst grad av tonårsgraviditeter” I höstas berättade Lokalpressen om läkaren Lars Seligman som under vissa perioder om året arbetar ideellt på ett sjukhus i Sierra Leone – ett av länderna i världen med högst antal tonårsgraviditeter. Det senare faktumet fick Caroline Björkdahl att resa till västra Afrika för att göra en fältstudie till sin kandidatuppsats – ett åtta veckor långt besök som bland annat resulterade i att flera hundra unga tjejer och kvinnor fick en p-stav inopererad då abort är olagligt i landet

Göteborgaren Caroline Björkdahl har varit hemma en tid sedan resan till Sierra Leone och tog i början av sommaren examen från kandidatprogrammet i utvecklingsstudier vid Lunds Universitet. –  Jag valde att fördjupa mig i sociologi eftersom jag huvudsakligen är intresserad av hur individer och samhällen påverkas av sådana processer, säger Caroline som för övrigt studerade på Lexby skola på högstadiet. Hur hamnade du i Sierra Leone? –  Inför min sista termin fick jag möjligheten att göra en fältstudie som grund för min kandidatuppsats. Vi har en familjevän, Lars Seligman, som sedan ett par år har jobbat ideellt som läkare på Kamakwie Wesleyan Hospital i Sierra Leone. Jag

hade följt hans arbete och upplevelser på Facebook och blivit intresserad av landet. –  Då jag är intresserad av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) började jag researcha och hittade nästan direkt nyhetsartiklar om att regeringen i Sierra Leone efter slutet på ebolautbrottet 2015 deklarerat en policy som förbjuder synligt gravida flickor från att gå i skolan och ta de obligatoriska ”nationella proven” under graviditeten. –  Min studie fokuserade därför på hur flickornas liv påverkats av graviditeten och specifikt vad för barriärer till deras skolgång som existerar. Jag hade ovärderlig hjälp av en socialarbetare som heter Mrs. Mansaray som jag fick kontakt med via

Lars. Hon hjälpte mig med urvalet av intervjudeltagare, kontakt och planering och var tolk under intervjuerna av de totalt 16 tjejerna, säger Caroline Björkdahl. Hur mycket följde du Lars arbete på sjukhuset? –   Jag spenderade nästan all min tid då jag inte jobbade med studien på sjukhuset och följde Lars och de andra anställdas arbete där. Jag var väldigt imponerad av hur stora insatser man kunde göra med de begränsade medel man har. –  Lars och jag samtalade väldigt mycket under dagarna där nere och han var ett enormt stöd. Det var inte alltid lätt att hantera alla nya upplevelser och livsöden jag fick ta del av. Efter ett av våra samtal beslutade sig Lars för att han skulle vilja dra

»  Min studie fokuserade därför på hur flickornas liv påverkats av graviditeten och specifikt vad för barriärer till deras skolgång som existerar.  «

sitt strå till stacken för att göra något åt problemet med det höga antalet tonårsgraviditeter. Efter att ha diskuterat med föreningen som han driver, Bombali Health Development, beslutades det att de skulle börja erbjuda gratis preventivmedel (p-stavar) till tjejer 13 – 20 år. –  Förutom att preventivmedel är kopplat till ett visst stigma så har dessutom de flesta inte råd med preventivmedel och de följande två veckorna fick 204 tjejer p-stav insatt efter besök på sjukhuset. Hur ser situationen ut på det området? –  Sierra Leone är ett av länderna i världen med högst grad av tonårsgraviditeter. På nationell nivå har mer än var tredje tjej fött barn innan hon fyllt

BILD: PRIVAT

En eftermiddag på huvudgatan i Kamakwie.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.