Lokalpressen Härryda nr 6 7 april 2019

Page 6

6

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 7 APRIL 2019

AKTUELLT

Opportunity Day – en jobbmatchningsdag för utrikesfödda Den 11 april genomförs Opportunity Day i Möln­lycke som riktar sig till företag i Härryda kommun som söker arbetskraft. De erbjuds då möjligheten att få träffa jobbsökande utrikes­ födda personer som flertalet är bosatta i kom­ munen. På eventet i Ekdalaskolans aula i Möln­ lycke deltar 14 företag som är i behov av nya medarbetare samt ungefär 100 arbetssökande.

BILD: OPPORTUNITY DAY

Patrik Linde (S), Per Vorberg (M) och näringslivschefen Fredrik Olsson var några av besökarna under jobbmatchningsdagen i fjol. Helena Lindahl från Opportunity Day i mitten.

”Förväntar mig att arbetsgivare ska få mer kännedom om målgruppen”

”Stor missmatch mellan företags behov av personal och utrikes födda jobbsökande”

Fyra frågor till Radwan Alhourani som är företagskoordinator i Härryda kommun.

Sex frågor till Helena Lindahl som är initia­ tivtagare till Opportunity Day och projektledare.

BILD: HÄRRYDA KOMMUN

naden. Hur kommer årets dag att gå till? –  Arbetsgivarna kommer lite tidigare för att lyssna på våra politiker och näringslivsrepresentanter samt Opportunity Days personal, de kommer att höra om ett exempel på en integrationsresa där jag kommer att berätta min historia. Därefter har de arbetssökande och företagen möjlighet att träffa varandra och tid finns även för snabbintervjuer. Arbetsförmedlingen finns på plats vid frågor om exempelvis lönebidragsanställningar. –  Det har varit ett bra intresse hos företag och naturligtvis ett bra intresse hos jobbsökande. Om företag är intresserade av att få stöd med kompetensförsörjning, men inte är anmälda till Opportunity Day, är de välkomna att kontakta mig som företagskoordinator. Vilka förhoppningar har du på årets Opportunity Day? –  Vårt mål är ju att hjälpa folk in till arbete, så jag hoppas att detta ska leda till att några får jobb och att företagen kommer att hitta de kompetenser de söker. Jag hoppas också att även om några inte får jobb så kommer de att få kontakter och en ökad kunskap om arbetsmarknaden och vad företag kräver. Dessutom hoppas jag att även om ett företag inte anställer här och nu så kan de ta kontakt med personerna i ett senare skede när de har större behov. –  Jag förväntar mig också att arbetsgivare ska få mer kännedom om målgruppen (utlandsfödda) och vad de har för kompetenser och hur man kan ha nytta av detta och fundera på flera sätt och ha lösningar för att kunna använda den enorma kraft som finns hos dessa deltagare.

Radwan Alhourani är företagskoordinator i Härryda kommun.

JONAS BENGTSSON jonas@lokalpressen.eu

Vad är Härryda kommuns roll under Opportunity Day? –  Härryda är arrangör i samarbete med Opportunity Day, det vill säga att vi köper konceptet från Opportunity Day och utför eventet i samarbete med dem. Varför är dagen viktig? –   Den är viktig för jobbsökande eftersom det är en jättebra möjlighet genom att få träffa arbetsgivare som är prematchad med deras kompetens. Vilket ger möjlighet för en snabb intervju på plats samt möjlighet till hjälp på preträffen som var den 2 april där jobbsökande har haft workshop för att förbereda saker som intervjuteknik, videointervju och information om den svenska arbetskulturen. –  Den är viktig också för arbetsgivare eftersom de kommer att träffa personer som är matchade med deras kravprofil och kan lära känna dem snabbt och effektivt på plats. Sist så är det viktigt för kommunen eftersom det är en av olika åtgärder som kommunen gör för att kompetensförsörja företag samt möjliggöra för arbetssökande att få in en fot på arbetsmark-

Berätta om Opportunity Day? –  2016 startade Opportunity Day med målet att inspirera fler små och medelstora företag att söka medarbetare i nya nätverk och anställa med större mångfald. Det var då, och är fortfarande, en stor missmatch mellan företags behov av personal och utrikes födda jobbsökande som vill komma in på arbetsmarknaden. Att få fler personer in på arbetsmarknaden gynnar både samhället, företag och individer, och har varit vårt syfte sedan starten. –   Bakom idén ligger både privata och jobbrelaterade erfarenheter. I korta drag har jag en bakgrund från Faktum (tidningen för människor i socialt utanförskap, där jag arbetat som marknadsansvarig och med event, såsom Faktumgalan), och har sedan maj 2014 lärt känna en flyktingfamilj som kommit hit från Syrien och följt deras utmaningar med att bli en del av det svenska samhället. Jag är av tron att jobb är en av de viktigaste inkörsportarna i samhället. En person med ett arbete får automatiskt ett helt annat nätverk, man får språkträning, blir en förebild för andra i sin närhet, inte minst för sina barn, skaffar egen försörjning, för att nämna några uppsidor. –   Opportunity Days idé är enkel. Det handlar om att visa på fördelarna, affärsnyttan och samhällsnyttan med mångfald, samt sänka trösklarna att rekrytera i nya nätverk genom att ge företag och jobbsökande formerna för att mötas. Våra ledord är att: 1. gå från tanke till handling, och 2. prata om möjligheter i stället för problem.

Hur ser behovet ut för en sådan dag? –  Behovet är stort! Många organisationer har en ambition att bredda sin rekrytering, men saknar ofta tiden, resurserna och ibland motivationen att driva igenom förändringen. Samtidigt har vi många jobbsökande som saknar nätverk i Sverige och upplever att det är svårt att komma i kontakt med arbetsgivare. Att få möjlighet att mötas ger en helt annan typ av kontakt. –  Vi vill även uppmärksamma arbetsgivarna på att våga se kompetens som ”är annorlunda paketerad” än de CV:n man normalt sett tittar extra på. Det kan handla om andra språkkunskaper, andra utbildningar och lärosäten man ej känner igen, samt arbetsgivare och referenser från andra länder. Varför är den viktig? –  Att Härryda kommun vågar vara nytänkande och skapa denna dag som en service till företagen är både viktigt och roligt. Det är en tydlig signal till invånarna att Härryda kommun dels själva breddar sin rekrytering, och dessutom skapar förutsättningar för företag i kommunen att hitta kompetens i nya nätverk. Jag tycker det är ett konkret och lyckat exempel på samverkan mellan kommunen och näringslivet. –  Ser man på det i ett större perspektiv har vi idag ett Sverige som är i behov av arbetskraft (för att klara pensionsavgångar, företag som växer etcetera), och det gynnar på så vis både samhället, organisationer och individer att fler bjuds in på arbetsmarknaden. –  A rbetet med att underlätta för rekryteringen av personer med annan etnisk bakgrund handlar inte om välgörenhet. Tvärtom. Vi tappar oändligt mycket resurser på att en stor grupp står utanför arbetsmarknaden.

Hur kommer årets dag att gå till? –  Dels har vi en förberedande träff ett par veckor innan då vi går igenom utlysta tjänster, förbereder intervjumatchning och där det finns möjlighet att lämna videointervju. Den 11 april kommer det dels vara några inspirerande föreläsningar, där vi lyfter affärsnyttan med mångfald, några goda exempel från andra företag, får lyssna till personliga berättelser och där kommunstyrelsen berättar varför Härryda kommun väljer att ge rekryteringsservice av det här slaget till företag i kommunen. Därefter är det mässmingel med 14 rekryterande organisationer (Postnord, Frontside, Scouta, Friskis & Svettis, PHR Entreprenad, Härryda kommun, Råda Rum, UNHCR med flera) och förbokade intervjuer. Hur ser intresset ut för årets dag? –   Stort! Jämfört med förra året då det var första gången vi genomförde Opportunity Day jobbmatchning i Härryda kommun har vi nästan dubblat antalet medverkande företag och hoppas på runt 120 jobbsökande. Allt fler företag är nyfikna på att hitta kompetens i nya nätverk och upplever den snabba kontakten man får på Opportunity Day som bra spenderade timmar. Vilka förhoppningar har du på den 11 april? –   Vi hoppas att rädsla och fördomar sätts på prov, att trevliga möten uppstår och att det blir flera anställningar på plats. Men lika viktigt som att det blir anställningar på dagen, är den långsiktiga attitydförändringen. Att fler företag får upp ögonen för att bredda sin rekrytering. Och är man för sen med att anmäla sig till dagen och vill ha rekryteringshjälp senare under året finns ju Radwan och gänget här året runt. JONAS BENGTSSON jonas@lokalpressen.eu


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.