Logopeden

Logopeden

Sweden

Logopeden är Svenska Logopedförbundets medlemstidning och kommer ut med fyra nummer om året. Tidningen arbetar med temanummer inom språk, tal, röst och sväljning, förutom aktuellt tema innehåller tidningen fackliga nyheter samt en längre vetenskaplig artikel.

www.srat.se/logopederna/logopeden/