Page 1


Llibret 2018 Edita Falla Regne de Valéncia Duc de Calàbria Director Vicente Hércules Codes

¡ E i xa   B oq u e t a   !

Coordinador Manuel Andrés Zarapico Disseny i Maquetació César Vidal Landeira Publicitat Vicente Hércules, Ernesto Casanova, Francisco Miquel, Lucía Calatayud, José Ballester, David Faura, Beatriz Giménez, M. José Bernad, Silvia Soriano, Rafael Ferraro, César Vidal Fotografies Cristina Martínez, Joan V. Ramírez, Ana Martí, Ricardo Selfa, Lucía Calatayud, David Faura, Amparo Ferraro Textos Rafael Hércules, Joan V. Ramírez, Vicente Hércules Imprenta coprint

#UnitsSomRegne

@falladelregne

www.falladelregne.es

facebook.com/units.som.regne

D es c a r r eg a es t e  lli b r e t   e n   e l  t e u   m òv i l

falladelregne


S a lu d a d e l  p r es i d en t Puix sí, una década... Dèu són els anys que un servidor du al front d’esta atípica i deliciosament anàrquica comissió, la falla del Regne. Una década a on nostra comissió ha militat en la màxima categoria en eixa secció especial que tants bons moments nos ha deixat i espere que ho faça per moltes décades més... moments d’emocions, rialles, grans guanys i atres, els que menys, en sabors agredolços,... pero en un gran final feliç. Encara que el temps passa i el conduir a bon port cada eixercici faller cada any costa un gran esforç, des d’ací vullc agrair i felicitar ad eixe gran colectiu faller que és la meua volguda falla, la comissió del meu barri, a la que he pertanygut tota una vida, ad eixe colectiu de gents que considere una família, gràcias per eixa gran ajuda que m’han prestat durant esta darrera década a mi i a tots els fallers del Regne, per a lograr aixina que les coses dia darrere de dia ixquen be i que any darrere d’any la comissió del "Regne" brille en un sagell propi.

V i c e n t e H é r c u le s   C od e s Han segut dèu anys de consolidació, d’assentament, de reconeiximents per al Regne... El teatre, les presentacions, els monuments fallers, l’I+G, i atres tantes coses... que nos han fet créixer com a comissió i que sigam un referent en el món faller.  Per tot açò agrair a la meua comissió estos dèu anys, que encara que han hagut moments durs, la felicitat, el treball i l’alegria en el Regne... ho fan tot més fàcil. Per últim me despedixc agraint la colaboració de tots... a la comissió, al barri, junt a nostres Falleres Majors, artistes, sponsors, colaboradors, amics, fallers d’honor i tots aquells que posen el seu granet d’arena per a que el Regne, siga això, una gran família.


President Vicente Hércules Codes Assessor presidència i President d'honor Rafael Ferraro Sebastiá

Vice-president Secretaria, gestió i promoció Manuel Andrés Zarapico Gestió comercial, promoció i llibret José Ballester Martínez, Joan V. Ramírez Boscà i César Vidal Landeira

D i r ec t i v a

Vice-president Cultura i infantils Salvador Ferriol Morales-Alcayde Delegada de cultura Vanessa Gradolí Bea Sub-delegada de cultura Pilar Cases Bonora Delegació d'infantiles Delegada de cultura Inmaculada Martínez Larrea Sub-delegada de cultura Pilar Cases Bonora Delegada de festejos Laura Ballester Mas Sub-delegada festejos Ana Martí Pagés Comissió de festejos infantiles María Hércules Ferraro, Marta Guallart Noguera, Irene Cases Villanueva, Alicia Martínez García

Vice-president Casal, diverses i infraestructures Ernesto Casanova Iborra Delegats de casal Carolina Moreno Alberola David Faura Pérez

Vice-presidenta de festejos Belén Cascant Ferri Delegada de festejos Beatriz Giménez Cotaina Delegada femenina Berta Pozas Michelena Comissió de treball festejos Paula Santamaría Girona, Blanca Plasencia Sanchis, Pilar Mas Román, Merche Ferraro Bonora, Eva Cascant Ferri, Vanessa Gradolí Bea

Vice-president Juventut Rafael Hércules Ferraro Delegat de juventud Pablo Jorques Moreno Comissió de treball juventud Pablo Cases Villanueva, Javier Loras Vilar, Javier Donat Sendra, José Ballester Mas, Enrique Cercós Estrela, Alejandro Otero Cascant Secretària Ana Sanchis Plasencia Vice-secretari Rafael Hércules Ferraro Delegació de secretaria i recompenses Virginia Ferraro Bonora Tesorer Pascual Durá Ibáñez Contador José Moya Torres Vice-contador Vicente Hércules Codes Delegada relacions públiques i protocol Lucía Andrés Zarapico Delegats activitats diverses Miguel Ripoll Esteve i Pablo Ruz Vila Delegats règim interior i infraestructures Francisco Otero Codes i José Moya Torres Delegats federació José Luis Albiach Esteban, José Luis Gómez Clemente, Rafael Hércules Ferraro, Delegat mijos, pàgina web i Facebook Joan V. Ramírez Boscà Delegada rets socials (Twitter i Instagram) Berta Pozas Michelena Delegada d'agrupació Paula Santamaría Girona Relacions institucionals i acompanyants Joan V. Ramírez Boscà


Bunyol de brillants Carolina Albiach Gascó Manuel Rafael Andrés Zarapico Ernesto Casanova Iborra Julia García Navarro Clara Tárraga Salcedo

R e c om p e n s e s 2 01 8

Bunyol de fulles Marta Almela Muñoz Marisa Jiménez Mengod José Ignacio Moya Torres Lorena Ponce Sanesteban Gracia Sanchis Plasencia Ma Teresa Soriano Hidalgo

Bunyol d'or Jessica Albiñana Gimeno Cristina Aparicio Escolano Laura Ballester Mas Manuel Belenguer Navarro Pablo Cases Villanueva Silvia Castillo Corullón Ángel Cruz Martínez David Faura Pérez Cristina Guallart Noguera Pablo Jorques Moreno Jesús Machi Lorente Ana Martí Pagés César Vidal Landeira

Bunyol d'argent Francisco Alabau González Barranca María Pilar Calatayud Miguel Marta Guallart Noguera Alejandro Otero Cascant

Distintiu d'or Nacho Ayllón Ferraro Alejandro Barbena Redondo Amparo Cabanes Belenguer Ruth Comino Aparicio Sarah Comino Aparicio Rocío Quelán Latorre Belenguer Pepe Machi Sáez Blanca Miquel Pallás Paula Miquel Pallás Jorge Navarro Martínez Hélène Ruffin Sanchis Alberto Vidal Tárraga

Distintiu d'argent Alberto Andújar Campaña Adrián Boix Sanchis Lucas Cotanda Giménez Gemma Gómez Fernández Álvaro Gómez García Teresa Gómez García Olivia Mínguez Martínez Carmen Moya Alarcó Carla Navarro Ponce Adrián Roberto Ramírez Daniela Roberto Ramírez Naiara Teruel Sedano Laura Valero Almela


C om i s s i ó m a s c u li n a Francisco Alabau González Barranca Ferrán Alapont Martí José Luis Albiach Esteban Francisco Alonso Ferrer Francisco Javier Alonso García Manuel Rafael Andrés Zarapico Francisco Andújar Villar Baldemar Asensio Porcer José Ballester Martínez José Ballester Mas Alejandro Belenguer Navarro Manuel Belenguer Navarro Álvaro Carbonell Fernández Ernesto Casanova Iborra Pablo Cases Villanueva Enrique Cercós Estrela Pepe Compañ de la Riva Gonzalo Correa Lleo Ángel Cruz Martínez Paco Dasí Cabrera Ignacio de Salvador Penadés Jesús de Salvador Penadés Javier Donat Sendra Pascual Durá Ibáñez Carlos Espí Llorens David Faura Pérez Rafael Ferraro Sebastià Salvador Ferriol Morales-Alcayde Pau Fuster Giménez José Luis Gómez Clemente

Vicente Hércules Codes Rafael Hércules Ferraro Pablo Jorques Moreno Diego Lema Chismol Álvaro Llamas Martínez Borja Llamas Martínez Juan Lobo Soriano Javier Loras Vilar Jesús Machi Lorente Juanma Martí Lozano Carlos Martí Lozano Juan Manuel Martí Silvestre Carlos Martínez Ferraro Javier Mínguez Roca Enrique Miquel Benedito David Moreno Bastante José Ignacio Moya Torres Jorge Javier Navarro Llago Pedro Miguel Navarro Sanmartín Miguel Oro Camps Víctor Juan Osset Calatayud Alejandro Otero Cascant Francisco Otero Codes Emilio Pérez Herrero Joan V. Ramírez Boscà Stefan Reitt Miguel Ripoll Esteve Pablo Ruz Vila Ramón Sanchis Plasencia Ricardo Selfa Ibáñez César Vidal Landeira


C or t d ' H on or Fallera major 2017 Marta Guallart Noguera Vanessa Alarcó Albiñana

Amparo Ferraro Bonora

Cristina Martínez Lewinsky

Cristina Albelda Cuadra

Merche Ferraro Bonora

Pilar Mas Román

María Jesús Albert Hernandis

Virginia Ferraro Bonora

Lucía Matoses Gea

Carolina Albiach Gascó

Remedios Font Lozano

Julia Mayans Martínez

Jessica Albiñana Gimeno

Ma

Ma Carmen Miquel Bononad

Cristina Alcántara Cano

Carla García Belenguer

Carolina Moreno Alberola

Beatriz Alegre Fischer

Ana García Blasco

Lydia Navarro Fernández

Marta Almela Muñoz

Beatriz García Blasco

Ma Antonia Noguera Romero

Ana Alonso García

Julia García Navarro

María Teresa Olcina Clavel

Lucía Andrés Zarapico

Ma

Marta Orts Salvador

Cristina Aparicio Escolano

Beatriz Giménez Cotaina

Andrea Otero Cascant

Laura Ballester Mas

Maribel Giménez Cotaina

Ana Peñarrocha Bonora

María José Bernad Narciso

Ana Rosa Girona Montalt

Isabel Plá Baixauli

María José Bernad Visiedo

María Gisbert Calabuig

Blanca M. Plasencia Sanchis

Carmen Gallart Sánchez

Ángeles Gascó Mora

M Carmen Bononad Tarín

Ana

Ana Bonora Ramírez

Vanessa Gradolí Bea

Lorena Ponce Sanesteban

Mercedes Bonora Sanz

Cristina Guallart Noguera

Berta Pozas Michelena

Raquel Brisa Albir

María Hércules Ferraro

Paula Rodrigo Plaza

Lucía Calatayud Miguel

Lucía Íñiguez Aparisi

Ana Leticia Ruano Nácher

María Pilar Calatayud Miguel

Laura Jiménez Mengod

Irene Ruiz Aldaz

Elena Campaña Marqués

Marisa Jiménez Mengod

Mari Carmen Sánchez Gil

Alicia Canoves Torres

Mari Pepa Jordá Vázquez

Liberia Sanchis Comorera

Raquel Casanova García

Lucía Latorre Belenguer

Amparo Sanchis Plasencia

Belén Cascant Ferri

Amanda López Bernad

Ana Sanchis Plasencia

Eva Cascant Ferri

Paula López Freijomil

Gracia Sanchis Plasencia

Pilar Cases Bonora

Ma

Paula Santamaría Girona

Irene Cases Villanueva

Chiara Machi Sáez

Lucía Server Zamora

Silvia Castillo Corullón

Ana Martí Pagés

Ma Teresa Soriano Hidalgo

Esther Compañ de la Riva

Alicia Martínez García

Silvia Soriano Hidalgo

Blanca Cubero Martínez

Olivia Martínez García

Clara Tárraga Salcedo

Marta de San Juan Sabater

Inmaculada Martínez Larrea

Monserrat Villavicencio Heras

a

Arantxa del Castillo Martínez

Ma

González Soriano

Teresa Lozano Gómez

Ma Auxiliadora Plaza Miranda


F a lle r a m a j or   2 01 8

Donant a nostra festa la claror, contagiant d’alegria riallera, nostra Carla és enguany dolça fallera d’ un Regne que li dona el seu amor. Seràs per als fallers el resplandor, un espill on mirar-se i la Senyera que portem en la falla per bandera perque som valencians d’ànima i cor. Enchises al fallers en la mirada puix eres la regina més somiada, el fulgor que allumena en el casal. Eres el fòc, eres pólvora i flama, la dòna a qui les Falles fan proclama quan sona el nostre himne regional. Rafael Hércules Ferraro


C a r la M a r t í n e z   M i q u e l


ENGUANY BEN ALT I FORT TENS QUE PARLAR DELS QUE TENEN EL MORRO QUE TANCAR

NOS VOL CONTAR UNA FAULA UN EXPERT DE LA PARAULA.

DON MENDO, EL CONQUISTADOR, PRESUMIX DE SEDUCTOR.

Ha arribat el moment d’obrir la boca, de dir lo que pensem sense pietat puix ara criticar és lo que toca anem a pegar hòsties qual judoca a qui en Falles se creu l’abanderat.

Presentem a un personage en vítols i trons de bac, és enguany nostre fichage Cyrano de Bergerac.

Protagonisa un relat de venjança i de traïció un joglar molt afamat que suscita admiració.

Se tracta de charrar sense descans de criticar i fer-ho en molta gràcia. Enguany farem saber als ciutadans que al Regne de Valéncia som germans i lo del tripartit una falàcia.

És figura lliterària carent de delicadea, li sobra al seu nas grandària i patix de verborrea.

Pot fer de la parla un art, ¡com utilisa el llenguage!, este home és un baluart quan transmet el seu mensage.

Se parla i també es pia en nostra falla ficant als governants de mija volta. Preparem tot l’arsenal i la metralla, que sàpien que el faller jamai se calla quan qui mana en la festa ni li escolta.

Llibertí, intelectual, gran dramaturc i poeta, encà que no vol fer mal la boca no tindrà queta.

Platica de maravella qual rapsoda adulador i enlluerna a la donzella causant-li gran estupor.

El morro tenim gran al món faller i volen que tingam la llengua queta; ho diu qui l’assamblea vol desfer considerant-se just i un cavaller cridant als presidents ‘’¡Eixa boqueta!’’

En prou d’ingeni i astúcia a Roxane vol conquistar i planejant una argúcia la tracta d’enamorar.

Embadalix a les dònes, ell és un seductor nat i quan se creua en chicones vol ficar-la en el forat.

És que en la nostra festa ningú es talla, murmuren d’uns i d’atres tot el dia. Inclús passant-se a voltes de la ralla; t’agarra Carabantes en Mestalla i saps fins lo que passa en l’alcaldia.

Expressa son sentiment en el cor com altaveu pero desgraciadament el pobre és més lleig que un peu.

Serà este tio un gandul pero en facilitat lliga elogiant si cal el cul, les mamelles o la figa.

Personages que a dònes seduïxen com va fer compromís en els votants segur que en esta falla també n'ixen, pero la diferència és que no es pixen en tota nostra cara fent desplants.

De llinage conegut, és famosa sa prosàpia, no pot quedar-se mai mut ¡la charrera és sa teràpia!

Totes les chiques del poble proven de sa medicina, inclús la filla d’un noble de manera adulterina.

Embaucadors, pillastres, charradors, lloant i engatussant en fina prosa seran al monument els oradors i professant l’amor dels trobadors galantegen de forma apegalosa.

Presidirà el cadafal parlant de manera sabia i exhibirà al personal la seua notòria làbia.

S’ha ficat en molts embrolls pero ha conseguit grans fites, a totes té de genolls quan diu paraules boniques.

Aixina que contem ara l’història d’aquells a qui parlar els torna bojos. i si a l’autor no el falla la memòria farà en este llibret dedicatòria al president de Junta: Rei dels rojos.

En la festa capital gojarà de transcendència, serà invitat especial a les Falles de Valéncia.

Si provoca irritació parlar de forma burlona, demane de cor perdó als del Consell de la dòna.

¡ E i xa   B oq u e t a   !


SI PASSEGES JUNT A SANCHO VIURÀS HISTÒRIES EN GANCHO.

SI SEMBLA QUE NO T’AFANYES POTSER PORTES BONES BANYES.

Charrar a tots nos fa goig, fins dormint obrim el bec, que li ho diuen a este boig de territori manchec.

Del Duc de Toro es comenta en la comarca de l’Horta que la seua cornamenta no pot passar per la porta.

Camina contant bovades al seu fidel escuder, ¿parlaran de les cagades de Fuset, ‘’el caganer’’?

És ell el cornut del barri, l’enganyat per excelència, i se comenta al diari quina és la seua carència.

Va galopant per l’aldea, no descansa nit ni dia, per l’amor de Dulcinea nos demostra sa follia.

Sap tota la contornà que sa muller li la clava. Va sempre en un africà el qual té una bona fava.

És un cavaller loquaç, veu molins en la distància, i en esta falla procaç podrem vore sa ignorància.

No sé si no sap encara que el matrimoni està mal. S'estan rient en sa cara com si fora subnormal.

Tirant d’imaginació ha creat unes senyals, ell provoca crispació en conductes anormals.

No t’estàs equivocant puix parle de Don Quixot, si divisa algun jagant dona-li al cap un carchot.

Amagat dins de l'armari, espera el seu torn l’amant; pareix tindre l’adversari una mànega d’espant.

Valéncia és una verbena, no saps ni per on te mous, pero en lloc de fer faena preferix tocar els ous.

Fa un discurs en eloqüència que potser parega un rap pero te faig advertència: l’home no està be del cap.

Analisen als replans la jugada les veïnes i punchen com alacrans, ¡no poden ser més roïnes!

Model de lliteratura i provocador d’empastres, quan s'enfronta en la cordura ell és l’amo dels desastres.

Al raval els agorers la notícia han proclamat i correguents pels carrers al districte han informat.

Presenta el Quixot batalla al vilà i al malandrí, és més tensa la batalla que al Bernat i Baldoví.

És que la boca nos pert al parlar del del costat pero el ser humà és expert en fer vida en societat.

¡ E i xa   B oq u e t a   !

EN BOCA DE TOTS AQUELL QUE ES MOU PER VALÉNCIA, CRITICA I PERT LA PACIÈNCIA. El pallasso diabòlic és Giuseppe el regidor, qui en raciocini mongòlic crea una ciutat pijor. De carril bici la plena, als coches no pot ni vore, és el tràfic la condena que el sabi no va prevore. Lo de l'EMT ha pifiat, ha sumat atra cagada, pots fer fins un doctorat esperant en la parada.

Un yayo pregunta a Grezzi, per a tornar del mercat, a quina hora passa el ‘’trezzi’’ ¡puix fins l'horari han canviat! El municipi demana a una veu sa dimissió; se creu que està a la Toscana quan pren una decisió. Este tio és un canalla, als valencians desespera, i com part de l’Intifalla només mereix la foguera.


TIRAR FOC PER LA BOCA

¡ZAS! EN TOTA LA BOCA

RES QUE PORTAR-SE A LA BOCA

MILLOR QUE ESTIGUES CALLAT O LA PAU S’HAURÀ ACABAT.

PERSONES QUE DONEN FÀSTIC HAN CREAT UN MÓN FANTÀSTIC.

NO PODER ALIMENTAR-SE SÍ QUE ÉS YA PER A CAGAR-SE

Vol fer Trump un Joc de Trons i regnar en puny de ferro. Al contrari fa abjeccions, ell quan pren les decisions tracta de no caure en l’erro.

Presta atenció a l’ideari que ací Puigdemont declara, puix de fer la mà no para el malalt imaginari. Diu l’ignorant que s’ampara en votacions illegals que en idees anormals feren fa un parell de mesos aquells que es creuen burguesos quan només són animals.

Temps difícils per a viure, és Espanya un nou avern, la situació es pot descriure criticant nostre govern.

Passant-se la llei pel forro proclama l'independència, al Parlament fa presència i Espanya li tanca el morro. Com el tio és un pixorro ha pres una depressió quan hem fet l’aplicació d’un reconegut artícul per a que faça el ridícul besant la Constitució.

Tenen buida la bojaca, la targeta sense saldo, i com l’Estat els atraca no poden ni fer-se un caldo.

Li esperava la presó pero ha fugit del país, ara es troba al paraís on li fan adoració. Seguix l’adoctrinació per tot el seu territori i en sentiment ilusori ells se creuen diferents quan són quatre o cinc dements que fan un recordatori.

No pots comprar pa ni peres, un poc d’arròs o una torta puix de sobte, si no ho esperes, Facenda toca la porta.

Li busca la policia, i està en el correccional un companyer subnormal que va a cagar a la via. Se demana l’amnistia en la manifestació, no tenen educació, i el president a Brusseles pot fartar-se a cols i armeles patint una indigestió.

L’Administració espanyola als pobres yayos ofega, els ha furtat la vedriola i d’ajudes no fa entrega.

L’humanitat s’acollona perque l’home està tronat; com només té una neurona presenta actitut burlona i una batalla ha montat. Damunt d’un gran drac camina, per la boca tira foc, en la mirada assessina a l’enemic elimina guanyant en astúcia el joc. Declara en ansia la guerra al governant coreà. Faran tremolar la Terra puix ells no tenen mà esquerra i adoren l'animalà. Un conflicte prou dramàtic l’americà vol crear. Llança Donald carismàtic dins del territori asiàtic una bomba nuclear. Arriben els contraatacs de les files coreanes, com si fora un joc d’escacs lluiten com els polacs en les tropes alemanes. La tensió d’este combat pot tallar-se en gavinet. fins a l’extrem ha arribat la pugna sense trellat i s’ha armat el canyaret. Se’ls ha calfat la boqueta, volen mesurar-se el piu, si no tenen la mà queta faran al món la desfeta, ¡són uns tipos explosius!

¡ E i xa   B oq u e t a   !

Dos ancians tenen pavor als últims dies del més, només els queda l’amor, de menjar no tenen res.

Rajoy no atén a raons, Mariano està prou bajoca, no vol pujar les pensions puix la caixa B no es toca.

Montoro navaixa en mà vol cobrar els seus imposts, destrossar al ciutadà i quadrar els presuposts.

Medicaments i factures paguen els dos cada dia. ¡quina vida d'amargures, de temor i d’agonia!


QUAN PARLA PUJA EL PA

''PIO PIO PIO, QUE YO NO HE SIO''

PEGAR UN MOS

AL OBRIR LA BOCA EL CAP FIQUEU-LI UN ESPARADRAP.

EL TEMA ESTÀ CALENTET SI PARLEM DE L’INTERNET.

SI VOLEN A MADRIT POSTRE SE MENJARAN TOT LO NOSTRE.

Este ninot fet de fusta al que manegen en fils és de vareta robusta, té de sàtira la justa i es creu l’amo dels edils.

S’escarota el galliner puix el Twitter ha piulat, siga en casa o al carrer tenim que dotorejar.

Les pàgines del relat que ara conta este poeta reconeixen l’obvietat que en nostra comunitat tots comenten de boqueta.

Com no coneix la decència quan ell parla puja el pa. Fent de les Falles ciència, Gil Manuel, sa consciència, vigila tot lo que fa.

Trobarem en el corral a la Esteban pegant crits, és la dòna un vendaval entonant els alarits.

Capucheta li portava a sa yaya un dolç pastiç i de camí se trobava un vil llop que planejava furtar-li com un choriç.

Diu Pinocho una mentira i l’empastre ya s’ha armat. Ràpit el seu nas s’estira i als fallers la culpa tira perque està boig de remat.

Informen al personal els polítics i els famosos en este canal social pero no són cautelosos.

La mateixa situació està passant en Espanya. Genera preocupació que estem patint vexació i Valéncia no s’afanya.

Va fugir de l’assamblea com un chiquet i un covart; nostres monuments menysprea i encà diu en diablea que lo d’Okuda és un art. Nostre Pinocho és Fuset, el nas li arriba a la China, puix com de ment és justet no li queda cap drap net, ni tan sols els de la cuina. Se passeja bafaner dins de la ciutat fallera perque abans era un femer pero un graffiti va fer. ¡És la pera llimonera! Per cada cosa que toca fa una taca en l’expedient; quan obri Pere la boca als presidents descoloca i li acusen d’indecent. ¡Che Geppetto quin desori ha format la criatura! Com quan Ribó al consistori va armar eixe rebombori en les festes i en cultura.

També la gent aprofita per a poder desfogar-se ya que de manera escrita és més fàcil esplayar-se. Facebook també s’utilisa quan una cosa vols dir i en una frase concisa a tots fiques a parir. En això la gent fruïx, ara és tema d’interés, qualsevol s'introduïx en la vida dels demés. Moltes voltes l’hem cagat, puix servidor ho ha vixcut, i quan algú l’ha pifiat sempre diu que no ha segut. Ves en cura en estos temes que juguen males passades, estes rets se troben plenes d’embolics i de cagades.

¡ E i xa   B oq u e t a   !

Actuant dins d’esta història el fisc és el llop feroç i s’està cobrint de glòria quan nos tracta com escòria pegant-nos un mos atroç. Atre conte de l’infància interpreten tres porquets i sense cap tolerància, en força i predominància els han deixat mig desfets. Representen a Valéncia els gorrins com llauradors; han segut sense clemència atacats en contundència per un parell d’inspectors. S’apropien de l’últim clau, i damunt d’unes graelles, llevant-los cada centau, l'erari no els deixa en pau ¡i els cuina les costelles! És esta la realitat, hem patit un abandó. La capital s’ha portat lo que entre tots hem guanyat provocant irritació.


PER LA BOCA MOR EL PEIX

DOS BOQUES MÉS

VES EN CONTE NO TE CLAVES UNS HAMETS QUE SÓN LES TRAVES.

TE CANVIEN LA VIDA FETA QUAN VENEN EN PARELLETA

La gran ballena fallera necessita fer-se un tac puix ha patit un atac d’un peixcador de primera. La Federació Hostalera, ab l’ADEF i el veïnat a l’animal han caçat i el bando tots junts redacten puix de la festa se jacten i un gran arpó li han clavat.

Comença una nova vida per a dos fallers de soca, l’ilusió ya està complida i ara estan a lo que toca. Les obligacions són atres, compartixen sa alegria, dos boques entre nosatres tindrem de més cada dia.

Representa nostra festa este mamífer marí del qual vol traure un botí l’Ajuntament, qui el detesta. L’ataca en una ballesta, en multes i subvencions puix no atenen a raons els guardians del consistori, i no avisen, a priori, de les seues intencions.

No s’obliden de la falla ni tan sols per un moment, a sa casa ningú es calla si es parla del monument.

Potser no pugues plantar, posen traves i més traves, pero si en Fuset te claves te tindran que censurar. La festa no es pot gojar, en l’ànima i en passió; ara la preocupació és no acabar en la trena pel soroll de la verbena o per l’allumenació.

És son pare un referent i té el cor encés en flama, li traïciona el subconscient pero no hem de fer un drama.

Per a fruir de les Falles tindràs que fer malabars, fes cas a les circulars i en Junta no te baralles. Ells se fiquen les medalles pero ens compliquen la vida; des del dia de la Crida apareixen els problemes i abans de març ya te cremes entre una i atra parida.

Els nanos son sabedors que les Falles són faena i quan siguen més major segur les porten en vena.

El papà passa a l’acció i no sap ni lo que ha fet puix en lloc del biberó els ha donat un llibret.

HEM FINALISAT PER HUI, TOCA POSSAR PUNT I FI. Termina ací la contalla el desconegut rapsoda, qui la boca no se calla puix és lo que està de moda. Si ha dit alguna favada, se disculpa pel llibret, pero lo que nos agrada és pegar fort a Fuset.

¡ E i xa   B oq u e t a   !

La mare, que és una santa, cuida als fills com un tesor i quan pot, entre acta i acta, dona carinyo i amor.

Ara ha arribat l’ocasió de que tant Manu com Ana gogen en força i passió de la festa valenciana. Explicació i relació de tot lo que conta la falla a càrrec de Rafael Hércules Ferraro


D es p ed i d a Ma rt a Acabat el meu regnat,puc afirmar en orgull que 2017 ha segut un any ple d’emocions i sentiments en el que les rialles,les llàgrimes i els nervis,se convirtiren en una part més de mi. He complit u dels meus somis, representar com a Fallera Major a la comissió que m’ha vist créixer. Espere que vos hajau sentit orgullosos de vostra Fallera Major encara que siga la mitat de lo orgullosa que m’he sentit yo de vosatres.

M a r t a Gu a l l a r t   N o g u e r a

Vullc donar les gràcies a tots i cada u dels que formeu esta comissió. He intentat sempre representar-vos como vos ho mereixeu, espere haver estat a l’altura de lo que esta falla mereix, perque, sense cap dubte, vosatres haveu estat a l’altura en tot moment. M’haveu fet sentir una persona especial quan realment no he deixat de ser una més d’esta comissió. I per això, no deixaré d’agrair-vos-ho mai. Sense dubte, vos haveu superat. No podria haver segut este any tan perfecte si no haguera tingut al meu costat als meus presis i a la meua FMI. Carla i Nacho, el meu any no haguera segut lo mateix sense vosatres. Sense dubte no podria haver imaginat una millor companyia, els dos sou verdaderament increibles. Junts hem sabut fruir al màxim cada acte d’este maravellós any. Miki, gràcies per haver-me acompanyat als actes i haver conseguit que este any siga perfecte junt a tu. Gràcies per haver-me fet sentir en tot moment tan conreada. Els quatre junts hem format un gran equip. Cada acte nos ha unit més, fins al punt de sentir que hem format una chicoteta família, i açò, no acabarà en l’any 2017. I cóm no, no podria oblidar-me de la meua família, en especial de ma mare i la meua germana. Abdós vos haveu esforçat al màxim per a que este any haja segut lo més perfecte possible. Hem fruït juntes dels bons moments i heu segut un gran recolzament en els dies més cansats. És per això que ha segut un somi compartit i açò el convertix en una cosa única, especial i irrepetible que sempre duré en la meua memòria i en el meu cor. Carla, sé que estàs gojant de cada acte, junt a Blanca, la teua cosina. Mantin els ulls ben oberts per a no perdre’t ni un sol detall de ton any, que, sense cap dubte, serà maravellós. Vos desige un regnat igual o millor si és possible que el que hem vixcut. ¡Units som Regne! Marta Guallart Noguera. Fallera Major 2017


LA FALLA DEL REGNE TORNA A GUANYAR EL PRIMER PREMI DE PRESENTACIONS 2017 Un any més, el sèptim en conjunt i ya el tercer consecutiu en la màxima categoria ho hem conseguit: - Primer premi de Presentació - Premi a la Millor Direcció a Manuel Andrés Zarapico - Segon premi d’actor a Salvador Ferriol Morales-Alcayde


Cr i da

A mi c s d e l  R e g n e


F a lle r s  d ' H on or


Ga l a d e l   D e p or t

FÚTBOL 7: REGNE SUBCAMPEÓ DE TERCERA DIVISIÓ DE JCF En la Gala del Deport de JCF celebrada en Devesa Gardens, nostra Fallera Major 2017, Marta Guallart, acompanyada pel vicepresident Rafa Hércules i l’equip de Fútbol 7, va replegar el guardó com a subcampeons de la tercera divisió, en dret a ascendir. Un orgull, un equip, una esquadra temible. ¡Enhorabona!

Q u in t i  t a pa


F E S TA D E   D I S FRA S S O S


GAASSPPAAC CHHO O   G CO ONNTTRRAA   C PPAAEELLLLAA

V i si t a f a lle s

R e c ol li d a N i n ot


P la n t à 2 01 7


NOSTRA COLLITA 2017 Lema: ¡Paren les rotatives. Artiste: Sergi Musoles i Ros. Secció: Especial. Nové Premi de Secció. Primer Premi d’Ingeni i Gràcia. Segon Premi Granota del Llevant UD. Premi Garrofa del Casal Bernat i Baldoví. Distinció Flama del Casal Bernat i Baldoví.

P r em i s 2 01 7

R i b ó e n   e l  R eg n e

D i v e r s e s c on t r a I n fr a es t r u c t u r es


O fr en a

M es t r e S er r a n o


L e s n i t s   d e l  r e g n e


C r em Ã


¡Comença l’eixercici faller 2018! Sergi Musoles Ros i Ana López Martín, seran els artistes 2018 de la Falla del Regne. Sergio plantarà la seua sèptima falla en la nostra demarcació en les pròximes festes falleres. Ana pren el relleu de Carlos Carsí, i torna per a plantar la seua tercera falla infantil en la nostra plaça despuix del primer premi conseguit en l’any 2016.

‘Florence!’ va tornar a escena en la Sala Russafa. ¡¡Tot l’equip de Florence! vos dona les gràcies pel vostre recolzament en la Sala Russafa!! Calàbria Teatre continua el seu camí. Molt pronte, nous proyectes.

Els nostres màxims representants de 2017 varen participar en la processó de la Mare de Deu dels Desamparats

C ot or r e j a n t p e r   e i x a   b oq u e t a   t ot   l' a n y

Carla i Blanca Falleres Majors de la Falla del Regne 2018


Àngela Piera Ibàñez ya té el seu mereixcut premi, com a guanyadora del Concurs de Falles organisat per Kia Autopista Sur – Puerto i la Falla del Regne: un ninot a escala que li entregà en el concesionari l’artiste faller Sergi Musoles Ros, en presència del Presidente i Fallera Major de la Falla del Regne, i del gerent de Kia Autopista Sur – Puerto, Àngel Vázquez. ¡¡¡Enhorabona!!!

Sergi Musoles Ros ha rebut el reconeiximent pel Primer premi d’Ingeni i Gràcia conseguit en les passades Falles per ‘Paren les rotatives’ en la Gala de l’Artiste Faller celebrada en l’Ajuntament

Onda Cero Valéncia entregà els seus premis anuals "Gente de Fallas" per a reconéixer la llabor de persones i entitats que fan més gran la festa. En esta sexta edició el jurat ha reconegut en el Premio Gente de Fallas Individual a nostre Rafael Ferraro.

C ot or r e j a n t p e r   e i x a   b oq u e t a   t ot   l' a n y L’equip dels Regne Runners ha tornat un any més a la carrera per relleus Ekiden Valencia fent una magnífica participació. ¡Enhorabona regnícoles!

Sopar de les Reines del Regne


Els èxits alcançats en l’eixercici 2016-17 hem celebrat en un dinar de germanor en nostre Casal. Recarregades les bateries volem continuar per a conseguir una Falla, si cap, encara més gran i millor i, sobretot, oberta a tota persona que se senta fallera i vullga colaborar en nosatres, sempre en ilusió. ¡Per molts anys!

C ot or r e j a n t p e r   e i x a   b oq u e t a   t ot   l' a n y Nostres Falleres Majors de 2017, Marta Guallart i de 2018, Carla Martínez, foren les embaixadores de la Falla del Regne en les Fogueres de Sant Joan 2017, acceptant l’invitació de nostra Foguera germana, Sant Blai-La Torreta, per permetre-nos desfilar junt ad ells en l’Ofrena a la Mare de Deu del Remei i posterior sopar en el seu Racó.

Protagonisme de la falla del Regne en la IV gala dels premis CBIB Fins en tres ocasions fon nominada nostra Falla del Regne en l’acte dels Premis que el Casal Bernat i Baldoví entrega en reconeiximent a l’us del valencià en la Falla, llibret, aixina com a la sàtira global durant les passades Falles de març de 2017.


S a n t J oa n   2 01 7


La XVIII Edidició d’Una Festa Per A Tots, que organisa la Federació de Falles de la Secció Especial per a la presentació dels seus proyectes de Falles 2018 tingué lloc en l’esplanada de Nuevo Centro. Rafael Ferraro Sebastià, com a President de la Federació, s’encarregà de rebre a les Comissions de la mateixa, autoritats i les Falleres Majors de Valéncia, Daniela Sànchez i Rocío Gil, en el que va ser el seu primer acte oficial.

Nostra Falla estigué representada per nostes guapíssimes Falleres Majors, Blanca Miquel Pallàs i Carla Martínez Miquel. Les acompanyava nostre Vicepresident Rafa Hércules Ferraro, molt mediàtic per les seues actuacions en el Teatre Faller. Nostres representants lluïren en el Sopar del Sector de Russafa A Felicitem a nostres “runners” de la marató i a nostres paracaigudistes


Proclamació de les Falleres Majors de la Falla del Regne 2018. El fil conductor de l’acte corregué a càrrec dels presentadors Cristina Guallart i Rafa Hércules

Fallera Major del Regne 2018 Carla Martínez Miquel. Blanca Miquel Pallàs Fallera Major Infantil 2018

P R O CL A M A CI Ó D E   CA R L A   I   B L A N CA

Nostre President Vicente Hércules, i les Falleres Majors de 2017, Carla Ayllón i Marta Guallart, les quals se despedien de la Comissió.

Carla i Blanca rebudes en sengles emocionants parlaments per part de Mamen Miquel, mare de la Fallera Major i tia de la Fallera Major Infantil.


Les chicones i els chicons de la Delegació de Joventut varen tornar a delectar a tota la Comissió, un any més, en una fantàstica velada en la que fer Falla i passar-ho be. En primer lloc varen preparar un deliciós sopar per a calfar motors i en acabant varen fer passar una gran nit en el joc temàtic que ya és tradició en les nits de novembre.

Esta volta els fallers disputàrem una autèntica batalla d’hòmens contra dònes. El joc “De boca en boca” va fer gojar a tots els presents en una nit de rialles sense igual.

La comissió de la Falla del Regne va colaborar en la celebració del 'Día de la Banderita' que convoca anualment la Creu Roja, i que enguany estava dirigit a l’ajuda per a l’infància i la joventut. Les nostres falleres majors, Carla i Blanca, junt en el nostre president, Miki, varen presidir la taula que durant tot el matí va rebre els donatius de tots aquells que es varen acostar fins a la porta del nostre casal.


Gala de la Cultura de la JCF. La Falla del Regne va rebre tres distincions: Categoria promoció. Obra: No estem together Direcció: Lucía Andrés Zarapico -Segon premi d’obra -Premi al millor actor de repartiment per a Javier Donat Categoria principal Obra: La veritat (Si així la considereu) Direcció: Salvador Ferriol - Premi al Millor montage

CA L À B R I A TE A TR E Un any més hem de donar l’enhorabona a Calàbria Teatre, tot un orgull per al Regne, per mantindre encesa en la nostra comissió allò que nos unix i que fa de lligam de totes i tots: la nostra passió per l’escena i el teatre. L’enhorabona puix a tota la Comissión i a Javier Donat pel seu primer saragūell.


E x p os i c i ó d e l  N i n ot

P R E S E N TA C I Ó 2 01 8


Reg ne  L and

El llibret de  Peque Regne


Despedida de Carla

U n s o mi f e t r e a l i t a t Mai vaig a oblidar les Falles de 2017, sense cap dubte han segut les millors de ma vida, ya que vaig vore complit el meu somi de ser Fallera Major Infantil de la meua Falla, la Falla del Regne. Havia somiat moltes vegades cóm seria este any, pero ha segut molt millor de lo que esperava. Al meu costat he tingut al meu germà Nacho com a president. A pesar de que discutim molt, nos hem recolzat molt l’u en l’atre, i hem fruït junt a nous amics: Nostra Chicoteta Revolució del 17. També he tingut a mon tio Miki com a president major. Aixina que he estat molt ben acompanyada i cuidada. ¿Qué més se pot demanar? No puc oblidar-me de Marta, la meua Fallera Major. Al principi era un poc tímida en ella, pero en seguida tot canvià perque Marta ho posà tot molt fàcil per a guanyar-se la meua confiança. En ella hem vixcut moltíssims actes, i ha estat pendent de Nacho i de mi en tot moment. ¡Quànt nos hem rist i fruït juntes! Gràcies Marta, espere que sempre dure esta amistat. I també he tingut al meu costat a tot el Pequeregne, que m’han donat el seu carinyo en cada acte i junt ad ells he fruït de moltes activitats. Molts dels infantils participaren en la meua presentació, preparant una obra i balls que ixqueren estupents. ¡Gràcias per vostre esforç i ilusió per preparar el meu gran dia! Ha segut un any en que he sentit tot el caliu de la gent de la Falla del Regne. Gràcies a tots pel vostre recolzament i per deixar-me durant un any representar-vos. Espere haver-ho fet com vosatres vos mereixeu. La meua família ha segut molt important en este somi. Sense ells mai podria haver-lo fet realitat. Les meues ties, yayos, cosins… tots han aportat el seu granet per a que tot ixquera de 10. I cóm no, ma mare, gràcies per ensenyar-me que, si lluites, u conseguix lo que se propon. A Blanca i Carla les desige que les Falles de 2018 siguen tan maravelloses com ho foren les de l’any passat. Fruïu de cada moment perque passa molt ràpit. ¡Gràcies a tots per formar part del meu somi!

Carla Ayllón Ferraro. Fallera major infantil 2017


Directiva infantil

Vicepresident Nacho Ayllón Ferraro Vicepresidenta Carla Ayllón Ferraro Vicepresidenta Paula Oro Ponce Secretària Rocío Quelán Latorre Belenguer Tesorera Paula Miquel Pallás Contadora Candela Navarro del Castillo Delegada de festejos Amparo Cabanes Belenguer Delegada sector Ruth Comino Aparicio


Comissió masculina

Anibal Alabau Calatayud Xesco Alabau Calatayud Manuel Andrés Sanchis Alberto Andújar Campaña Marcos Andújar Campaña Jose Antonio Asensio Bernard Nacho Ayllón Ferraro Alejandro Barbena Redondo Adrián Boix Sanchis Pablo Boix Sanchis Santiago Cabanes Belenguer Máximo Caletrío Font Lucas Cotanda Giménez Onofre Cristófol Llorens Ángel Cruz Soriano Ignacio Fuerte Sahori Álvaro Gómez García Nicolás José Ibáñez Serrano

Luis Iborra Montalar Pablo Herrera Torres Sergio Herrera Torres Pepe Machi Sáez Diego Martín Albiach Héctor Martín Albiach Nicolás Minguez Martínez Daniel Moreno Mayans Alejandro Navarro del Castillo Jorge Navarro Martínez Alejandro Oro Ponce Héctor Pastor Gracia Adrián Roberto Ramírez Iván Rodríguez Soriano Pierre Ruffin Sanchis Luis Valero Almela Alberto Vidal Tárraga Gonzalo Vidal Tárraga


Cort d'honor infantil

F a l l e r a ma j o r 2 0 1 7 Carla Ayllón Ferraro Abril Alabau Calatayud Ana Andrés Sanchis Marta Belenguer Navarro Ana Borrás Gutiérrez Carla Borrás Gutiérrez Amparo Cabanes Belenguer María Caletrío Font Laura Casanova García Marta Casanova García Carolina Castillo Picart Ainhoa Checa Mas Ruth Comino Aparicio Sarah Comino Aparicio Bea Crespo Adroguer Inmaculada Cristofol Llorens Lucía Dasí Gallart Gemma Gómez Fernández Teresa Gómez García Ángela Ibáñez Serrano Elena Iborra Montalar María Iborra Montalar Rocío Quelán Latorre Belenguer Daniela Magdaleno Ramírez Patricia Manzano Serrano Lucía Martínez Castillo

Nuria Martínez Castillo Cayetana Meliá Sanjuán Daniela Meliá Sanjuán Olivia Mínguez Martínez Paula Miquel Pallás Irene Moreno Mayans Ana Moya Alarcó Carmen Moya Alarcó Candela Navarro del Castillo Erika Navarro Martínez Paula Oro Ponce Reyes Osset Calatayud Alejandra Plá Sancho Daniela Roberto Ramírez Blanca Rodríguez Soriano Hélène Ruffin Sanchis Lucie Ruffin Sanchis Carolina Salvador Bertomeu Cristina Salvador Bertomeu Aitana Selfa Cánoves María Selfa Cánoves Dafne Sendra Martínez Blanca Serrano Marco Naiara Teruel Sedano Laura Valero Almela


Fallera Major Infantil  2018

D’un llinage que fa falla, Blanca és la flama i el fum que nos deixa un dolç perfum i contagia la rialla. Fallereta de gran talla, valenciana per costum, l’àngel que porta la llum al Regne i a la chicalla. Eres la bondat que aviva, bell somriure que captiva, mirada que enchisa el cor. Eres la gran capitana, la regina sobirana, nostra fallera major. Rafael Hércules Ferraro


Blanca Miquel Pallรกs


Reg ne  L and LO QUE NARRA ESTA CONTALLA VA SUCCEIR EN NOSTRA FALLA. Van els chiquets a fruir d’un dia de jocs en Falles, no se poden avorrir descobrint endevinalles. El casal és una festa on se distrauen els nanos, ha vingut fins una orquesta en un parell de sopranos. Tenen un parc infantil on sorgixen aventures, la comissió jovenil observa ses diablures. Nostra Fallera Major se troba en una amigueta, és un acte agotador puix no paren en torreta. Al Regne podràs trobar cavallers, príncips i fades; preparant el berenar estan nostres delegades. Entrepans de llonganices, hamburgueses o tortilla, han preparat molt felices uns batuts de vainilla.

Sense delliberació, puix se troben famolencs, s’han menjat un bon torró pastiç queHan té cuinat orígensunxixonencs. pareix que té bona pinta Enpero el Regne els més menuts un nano antoixadiç imaginen un castell fa sa existència i faran el seu succinta. debut tripulant un gran vaixell. Sense delliberació, Defenen sa fortalea jugant escutsfamolencs, i espases, puix seentroben i se distrau la chiquea s’han menjat bon torró demostrant sesunbones traces. que té orígens xixonencs. També han portat uns disfrassos per a la celebració, En elque Regne elshan méspallassos menuts encà no hi no fa falta animació. imaginen un castell i faran el seugrans debutfites Segur que viuen si usen la tripulant unimaginació; gran vaixell. peripècies infinites que provoquen distracció. Defenen sa fortalea Han armat un rebombori jugant escuts i espases, en lesenseues aventures. desori iAra se voràs distrauquin la chiquea monten nostres criatures. demostrant ses bones traces. Combaten sense pietat un trofeu Tambéper hana guanyar portat uns disfrassos pero prima l’amistat a la celebració, queper governa nostra seu. encà que no hi han pallassos En la gent d’un món fantàstic no convertit fa falta animació. s’han els infants i en un carisma entusiàstic fan de príncips o almirants. Interpreten nostra història i juguen sense parar, si no em falla la memòria els seus papers puc contar.

Segur que viuen grans fites si usen la imaginació; peripècies infinites que provoquen distracció. Han armat un rebombori en les seues aventures. Ara voràs quin desori monten nostres criatures. Combaten sense pietat per a guanyar un trofeu pero prima l’amistat que governa nostra seu. En la gent d’un món fantàstic s’han convertit els infants i en un carisma entusiàstic fan de príncips o almirants. Interpreten nostra història i juguen sense parar, si no em falla la memòria els seus papers puc contar.


Reg ne  L and ESTA CHICA ÉS LO PIJOR , LI HA TRENCAT AL POBRE EL COR .

DE LA GRANJA S’HAN FUGAT I A LA FESTA HAN ARRIBAT.

NOSTRA CHICALLA FARÀ UN PASSEIG PER L’OCEÀ.

Des de dalt del torrelló Rapunzel crida que crida lamenta el seu abandó: ¡no pot gojar de la vida!

La mascota de la colla acodix al festival acompanyat d’una polla component de la coral.

Solquen la mar uns pirates, volen a conseguir la gesta, trobar dos o tres pinyates i continuar la festa.

Un cavaller que la veu no rescata a la donzella, li diu que és més lleig que un peu ¡llavors no puja a per ella!

Una gallina que canta com si fora una verbena; inclús als veïns espanta puix l’ix el falset de pena.

Assalten la paradeta puix volen les llepolies, s’aprofiten de la treta per a menjar tots els dies.

Al escoltar ses paraules este chiquet s’ha enfadat, puix com en totes les faules, d’ella estava enamorat.

El gos, que se diu Isaac, s’ha disfrassat en un trage i s’ha convertit en drac, ¡che que graciós!¡Quin fichage!

Ells no van en busca d’or, no són rics els jovenelos, el seu cofre del tesor conté a soles caramelos.

Són situacions que se viuen en el Regne migeval i tots els nanos nos diuen que s’ho estan passant genial.

En Regneland alucinen mentres miren l’espectàcul, tota esta parafernàlia l’organisen sense obstàcul.

Són valents estos fadrins, desperten aclamació, compartixen els botins en tota la comissió.

ESTA CHICA ÉS LO PIJOR , LI HA TRENCAT AL POBRE EL COR .

SI LA BESEN EN DESTREA SERÀ PART DE LA NOBLEA.

OBSERVEM EN LA MIRADA A L A BR U I X A I A L A F A D A .

Formen part de les escenes, per a la festa animar, unes chiquetes sirenes que han vengut des de la mar.

Ya no pot esperar més, vol ser príncip la granota, ara demana un fort bes puix de l’amor és devota.

És molt bona la bruixeta, va vestida en molt detall i per fer una gracieta vol montar un guirigall.

Inclús pot vindre Neptú si fas un poquet d’espera. ¡Crec que no falta ningú en nostra festa fallera!

Potser siga del Llevant i nos honra en sa presència, se n'anirà en acabant cap al Ciutat de Valéncia.

Vola en la seua granera, no li poden agarrar, al president desespera i es comença a preocupar.

Són nanos de curta edat pero ya fan coses bones, puix professen l'igualtat entre els hòmens i les dònes.

No vol faltar a la cita que té lloc en la barraca, prepara la dinamita perque la festa és de traca.

La fada fa un truc genial puix és la chica una artista, presencia tot el casal el joc de la ilusionista.

Com he comentat abans, perque és una impressió meua, fruïxen sense descans, sense pausa i sense treua.

Ix en la televisió, pero no en la valenciana, este regne de ficció que al més de març s’engalana.

Sense dubte és una maga que en esta falla hem vist créixer, i quan una llum s’apaga te pot fer desaparéixer.


Reg ne  L and ESTE CONEGUT BUFÓ DEIXA PROU ALT EL LLISTÓ.

NO ES VOL OBRIR A L’AMOR PUIX ENCARA NO ÉS MAJOR .

PODEM TOTS JUNTS FER UN BALL P U I X A C Í A C A BA E L T R E BA L L .

Te presente al saltimbanqui que sempre es mou fent vaivens, no es americà, no és yanqui, ¡forma part del nostre cens!

Troba, troba, el trobador, a una preciosa chicona, li dona un bes en amor i en paraules l’acarona.

T’he contar les batalletes que un Regne va presenciar mentres nanos i chiquetes feren el seu berenar.

Pujat dalt d’uns camellons té que caminar en cura pero es passeja en passió puix no te por a l’altura.

Li professa adoració, se declara en molt d’afecte, en estima i en passió manifesta el seu respecte.

Per a la pròxima cita te convide al festival; si acàs Fuset s’autoinvita no ho digues al personal.

Ell és dels més populars per una raó evident, a més de fer malabars és el fill del president.

Ella no s’ha enamorat i li diu que encara és jove puix ara només té edat de visitar Expojove.

Fa artimanyes de joglar que provoquen desconcerts i al públic vol animar deixant-lo en els ulls oberts.

Llavors se fica a plorar nostre menut Casanova i als cinc minuts vols buscar una candidata nova.

CASI SE FICA MALALT AL PATIR EL SOBRESALT.

SI NO T’AGRADEN ELS CRITS MILLOR TAPA’T ELS OÏTS.

Un dels chiquets s’ha assustat en un jagant cocodril mentres menjava un gelat a la vora del riu Nil.

Ací comença l’acció en els chiquets de bolquers, això és ciència ficció ¡que vinga l’artificier!

Ha començat a plorar perque s’ha cagat de por, li tenen que consolar ¡de l’esglai casi se mor!

Han fet esclatar la traca, i ho han segur fet a bones pero donen la matraca quan arriba el ‘’Joc de Trones’’.

De manera prou subtil, sense casi preguntar, este simpàtic reptil li ha furtat el seu menjar.

S’han ficat tots a bramar, demanen les seues sopes a l’hora de berenar i quan comencen les copes.

Oblida les seues penes llançant-se pel tobogan, l’agrada molt fer berenes ab els amics del seu clan.

Mentres els seus pares ballen tracten de trobar la clau per a que els bebés se callen i tinguen la festa en pau.

Explicació i relació de tot lo que conta la falla a càrrec de R a f a e l H é r c ul e s F e r r a r o


Pequefalles 2017


Pequefalles 2017


Pequefalles 2017


Pequefalles 2017


Reg ne  L and


Reg ne  L and


Presentaciรณ


F.A.S., FEM AIXÍ SOMIS… A LA LLUM D’UN CRESOL

FALLA INFANTIL F.A.S. 2018 DONADA PER LA FALLA REGNE DE VALÉNCIA - DUC DE CALÀBRIA ARTESÀ JUANJO GARCÍA Una valenciana que simbolisa l’esperit de la festa, dibuixa en un paper l’esbós de la falla, i és que tot naix d’ahí, d’una ilusió, d’unes ralles de llapissera i per això se treballa i lluita fins a conseguir fer realitat eixe somi de tot un any convertit en una falla. De fondo, realisats en fusteria, una série d’elements i ferramentes que són necessàries perna fer una falla, llapisseres per als poemes, pintura per als ninots, un martell per a clavar claus, una plana de fuster… i de remat uns pinzells d’or, i és que no hi ha millor forma de simbolisar que les falles són art, perque grans dissenyadors, fusters, escultors i sobretot pintors, han fet i fan que les falles siguen lo que són i que seran en un futur. Pero la falla infantil de las F.A.S., té un atre valor afegit. “A la llum d’un cresol"… a la luz de un candil, com aquells que utilisaven els vells fusters per a allumenar els seus tallers, pero sobretot a la llum de l’ilusió, del carinyo per una festa i un ent com l’Eixèrcit la Guàrdia Civil, falles i Eixèrcit, s’unixen cada any fonent en el fòc purificador de les falles l’alegria de servir en l’alegria de fer festa i mantindre una tradició. Per això, en una série de fotografies, vorem cóm membres de les Forces Armades i Guàr-dia Civil fan una pausa en el seu deure diari, per a crear i plantar una falla al pati del Quarter de Sant Joan de Ribera de Valéncia. Encara que no físicament, sempre estigue-ren allí, junt a l’artiste, perque ell, és a dir yo, sempre pense en ells quan cree i plante esta falla infantil, per això, ya que soc major d’edat, puix esta serà la meua falla infantil de les F.A.S. número 18, crec que ya és hora de fer pública eixa visió de l’Eixèrcit i Guàrdia Civil, convertits en treballadors per les falles, la festa i la tradició, immersos entre fusta, cartó i ninots. Imàgens mai vistes que seran públiques, imàgens que donaran a conéixer que en Valéncia, un sentiment d’admiració mútua i de tradició, fa possible plantar i cremar la primera falla del més de març en Valéncia, la falla de les F.A.S. Espere que “a la llum d’un cresol”, pugam crear i plantar moltes falles més, perque això voldrà dir, que les Forces Armades i la Guàrdia Civil, caminen de la mà en la festa i que les falles, la festa, la societat valenciana en definitiva, caminen de la mà de les F.A.S. com no pot ser d’atra manera, allumenats per eixe cresol que el sant Patró i fuster San Josep, sosté en lo més alt per a que mai pergam el rumbo ni l’ilusió de la festa. F e lic e s f alle s 2 0 1 8


P r og r a m a

Dumenge 14 Giner 11:30 Presentació de la nostra Fallera Major Infantil, la chiqueta Blanca Miquel i Pallás. Divendres 19 Giner 21:30 Gala de la Cultura en el Palau de les Arts. Divendres 2 Febrer 19:00 Inauguració de l'Exposició del Ninot i Ninot Infantil en el Museu de les Ciències Príncip Felipe. Dumenge 4 Febrer 11:00 Caxton College presentació de la nostra Fallera Major Senyoreta Carla Martínez i Miquel. Dissabte 10 Febrer 11:30 Visita a l’Exposició del Ninot. Dumenge 11 Febrer 09:00 Concentració en el Casal per a anar a Burriana al taller de nostres artistes per a vore lo alvançat de nostres Falles. Dijous 15 Febrer 20:30 Recepció en el nostre Casal de les falles convidades. En acabant farem un vi d'honor. Dissabte 17 Febrer 21:30 Sopar oferit per la Fallera Major Carla Martínez i Miquel. Despuix intercanvi de regals entre la Fallera Major i la seua Cort d'Honor. Dumenge 18 Febrer 18:00 Berenar d'intercanvi oferit per la Fallera Major Infantil Blanca Miquel i Pallás , entre la Fallera Major Infantil i la seua Cort d'Honor. Dissabte 24 Febrer 21:30 "Nit de Germanor Fallera del Regne”, sopar d’Amics del Regne. Dumenge 25 Febrer 18:00 Concentraciò en el Casal per a anar a la Crida. Dissabte 3 Març 21:30 Sopar dels Fallers d’Honor. Dimarts 6 Març De 19:00 a 21:00 Entrega dels llibrets i tíquets als membres de la nostra Comissió. 21:30 Sopar de faixa i preparació de la plaça per a l’arribada de les peces de la falla. Dimecres 7 Març De 19:00 a 21:00 Entrega dels llibrets i tíquets als membres de la nostra Comissió. 21:30 Sopar de faixa i preparació de la plaça per la arribada de les peces de la falla. Dijous 8 Març 12:30 Arribada de les peces de la falla gran a la demarcació. 18:00 Homenage de les Forces Armades a les Falles en la cremà de les falles gran i infantil, que oferix la nostra Comissió des de fa anys i que plantarà l’artiste Juanjo García. 21:30 Sopar de faixa. Divendres 9 M Març 12:30 Arribada de les peces de la falla gran a la demarcació. 22:00 Sopar de faixa, Junta i preparació del quint i tapa, arreplegà i verbena del dia 10. Dissabte 10 Març 11:00 Arreplegà per les plantes baixes comercials de tot el barri, ataviats en el trage regional. 12:00 "Dia de Germanor Fallera del Regne”, quint i tapa. Primer Campeonat Mundial de Futbolí del Regne oferit per les Falleres Majors.   22:00 Sopar oferit per la falla. 23:30 Festa de disfrassos i concert oferit per les falleres majors Carla i Blanca.


F e s t e j os

Dimecres 14 17:00 Plantà de la falla infantil. 19:00 Berenar-sopar de la plantà infantil oferit per la nostra Fallera Major Infantil, Blanca Miquel i Pallás. A continuació, entrega de recompenses infantils. A continuació, recollida del ninot infantil, per a la que s'indicarà lloc i hora. 21:30 Sopar de faixa. Dijous 15 12:00 Per a la Comissió infantil Pinta i Modela la teu falla. 15:00 Menjar en el Casal, oferit per nostra Fallera Major Infantil, Blanca Miquel i Pallás. 18:30 Jocs i castells unflables, per a la Comissió infantil. Per la vesprada, recollida del ninot, per a la que s'indicarà lloc i hora. 21:30 Sopar de la plantà i entrega de recompenses. I fins que estiga tot, estarem plantant. Divendres 16 17:30 Concentració en el Casal per a la recollida de premis de la Comissió infantil. Quan tornem, la nostra Fallera Major Infantil farà l’imposició del seu banderí a l'estandart de la Comissió infantil. 22:00 Sopar d'Arròs en Fesols i Naps "Made in Regne" oferit i cuinat per la Falla del Regne. A continuació Verbena en el carrer. Dissabte 17 10:30 Concentració en el Casal per a la recollida dels premis de la Comissió adulta. Quan tornem, la nostra Fallera Major farà imposició del seu banderí a l'estandart de la Comissió. 18:00 Jocs i activitat Infantil... a continuació berenar oferit per la nostra Fallera Major Infantil, Blanca Miquel i Pallás. 20:00 Concurs de Paelles oferit per Consum. La falla posarà tot… o quasi tot. Les condicions de l'inscripció i les instruccions per a participar es ficaran en el Tauló d'Anuncis de la falla. 22:30 Sopar de faixa. 00:00 Festa Regne. Dumenge 18 11:30 Concentració en el Casal per assistir a l'Homenage al Mestre Serrano. 16:15 Concentració en el Casal de la falla per a assistir a l'Ofrena de Flors a la Mare de Deu dels Desamparats. Hora estimada de passe per la Plaça de la Verge, 18:30 hores. 22:00 Sopar de faixa. 00:00 Festa Regne. Dilluns 19. Sant Josep i Dia del Pare. 12:30 Concentració per a assistir a la Santa Missa en la Colegiata de Sant Bertomeu. 18:00 Espectàcul i animació per als infantils del Regne. 20:00 Berenar-sopar oferit per nostra Fallera Major Infantil, Blanca Miquel i Pallás. 21:30 Globotà. 22:00 Cremà de la falla infantil. 22:45 Sopar de faixa. 24:00 Cremà de la falla gran. Consulteu tots els dies el Tauló d'Anuncis per a canvis i modificacions en actes i horaris


Llibret 2018 Falla del Regne  

Falla Regne de Valéncia Duc de Calàbria llibret 2018

Llibret 2018 Falla del Regne  

Falla Regne de Valéncia Duc de Calàbria llibret 2018

Advertisement