Page 1

Logo Slovenskej debatnej asociรกcie

Manuรกl


História loga SDA

Súčasné logo Slovenskej debatnej asociácie má kruhový tvar. Skladá sa z kruhovej časti vyobrazujúcej žlto-bielu Rubinovu vázu na tmavo zelenom podklade. Vytvára sa tak ilúzia dvoch tvárí stojacich proti sebe. Tento prvok reprezentuje myšlienku kritického myslenia, ktorého podpora je hlavným cieľom práce Slovenskej debatnej asociácie. V hornej časti Rubinovej vázy je akronym SDA, ktorý Slovenská debatná asociácia používa. Okolo kruhovej časti je názov organizácie.

Logá, ktoré SDA používala v minulosti


Farebné spracovanie loga pre svetlé podklady

Farba

CMYK

RGB

HEX

0, 0, 0, 100

0, 0, 0

#000000

0, 0, 100, 0

255, 255, 0

#FFFF00

100, 0, 90, 40

0, 97, 57

#006139


Farebné spracovanie loga pre tmavé podklady

Farba

CMYK

RGB

HEX

0, 0, 0, 100

0, 0, 0

#000000

0, 0, 100, 0

255, 255, 0

#FFFF00

100, 0, 90, 40

0, 97, 57

#006139

0, 0, 0, 50

147, 147, 147

#939393


Čiernobiele verzie

Pri čiernobielych logách ostáva čierna (pri svetlej verzii) alebo čierna a sivá (pri tmavej verzii) rovnaká. Menia sa iba žltá a zelená farba, a to na farby uvedené nižšie v tabuľke.

Farba

CMYK

RGB

HEX

0, 0, 0, 40

169, 169, 169

#A9A9A9

0, 0, 0, 80

74, 74, 74

#4A4A4A


Ochranný priestor okolo loga

x 2x

Vzdialenosť od kruhovej časti loga po kružnicu dotýkajúcu sa vrchnej hrany písmen tvorí vzdialenosť x. Ochranný priestor je potom kružnica, ktorá má polomer kruhovej časti loga zväčšený o dvojnásobok vzdialenosti x. V ochrannom priestore okolo loga sa nesmie nachádzať iný grafický prvok, ktorý by mohol narušiť celistvé zobrazenie loga.

Minimálna veľkosť loga V tlačenej podobe

V digitálnej podobe

20 mm

60 px


Príklady použitia loga na farebných podkladoch


Príklady použitia loga na farebných podkladoch Používanie loga na farebných podkladoch nemá presne stanovené pravidlá, napriek tomu je dôležité, aby bol nápis po obvode kruhu loga dobre čitateľný. V prípade, kedy je čierny text čitateľný horšie, ako sivý, je potrebné použiť logo so sivým textom okolo kruhu loga. Na týchto dvoch stranách sú zobrazené príklady použitia loga na rôznych farebných podkladoch, ktoré by mali poskytnúť základnú predstavu o použití správnej farebnej verzie. V prípade nejasností ohľadom použitia správneho typu loga je nutné kontaktovať SDA pre schválenie použitia logotypu.


Príklady nesprávneho použitia loga

Nesprávne umiestnenie loga

Modifikáce prvkov loga

Zmena tvaru loga

Modifikácie farieb loga

Dizajn manual k logu SDA  

Podrobny manual ako narabat s logom Slovenskej debatnej asociacie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you