Livredderen nr. 6 - 2017

Page 1

LIVREDDEREN NR. 6 - 2017

LÆRER

LIVREDNING TIL BARN LIVREDNINGSÅRET I BILDER

ISBADING I MJØSA


INNHOLD Enquet ........................................................................................................... 3 Livredningsåret i bilder ........................................................................ 4-9 Lærer livredning til barn ..................................................................... 10-11 Iskald badeglede i Mjøsa .................................................................... 12-13 En skummel reise – for sikkerhets skyld .…................................ 14 Instruktørsamling i Bergen ................................................................ 15 Babyer som er trygge i vann .............................................................. 16-17 65 millioner til svømmeopplæring ................................................ 18 Småplask……....……........................................................................................ 26-27

LIVREDDERE N NR. 5 - 2017

FØRSTE

Livredderen 5 - 2017

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/norgeslivredningsselskap Følg oss på YouTube: Norges Livredningsselskap Følg oss på Instagram: @norgeslivredningsselskap

«

NORGESMES TERS I HAVLIVRE DNING KAP

MILLIM FRA PALELTEENR IE

M

LIVREDDEREN, ÅRGANG 33 — NR. 166 ISSN nr.: 08 05 63 23. Organ for Norges Livredningsselskap ANSVARLIG REDAKTØR Claire Ann P. Alfonso Norges Livredningsselskap Boks 9, 1324 Lysaker Telefon: 67 91 86 00 E-post: president@livredning.no

PRESIDENT: Claire Ann P. Alfonso (Romerike Krets) VISEPRESIDENT: Louis Belaska Ustad (Vestfold Krets) STYREMEDLEMMER: Vigdis Braar Fredsrud (Vestby SLK), Steinar Knutsen (Arendal SLK), Ståle Elstad (Helgeland Krets)

ANNONSERING

VARAREPRESENTANTER: Mette Lillebo (Sjøstjerna

Kontaktperson: John-Inge Austad Telefon: 67 91 86 00 E-post: john-inge.austad@livredning.no

SLK), Cecilie Jørandli Marki (Delfin)

MEDLEMSKAP Årskontingent kr 250,Giro blir sendt ut i løpet av september. Kto.: 3460 07 50323 FOTO FORSIDE: André Clark-Utvik ILLUSTRASJON: Bjørn Eidsvik

KONTAKTPERSONER KLUBBER/KRETSER: Bergen Krets, Reidar Krabbedal, tlf. 991 08 801 Glåmdal Krets, tlf. 45 02 06 84 Helgeland Krets, Ståle Elstad, tlf. 900 93 437 Vestfold Krets, Louis Belaska, tlf. 47 62 07 76 Oslo og Bærum Krets, tlf. 22 29 74 11 Os og Omegn Krets, Ingrid Kjørsvik, tlf. 916 15 356 Romerike Krets, tlf. 63 81 06 46 Vansjø Krets (Moss), Morten Hulleberg, tlf. 930 08 449

MEDIEPLAN 2018 Utgave: Livredderen 1 Livredderen 2 Livredderen 3 Livredderen 4 Livredderen 5 Livredderen 6

Utgivelse: 16/2 27/4 29/6 7/9 9/11 19/12

Materiellfrist: 26/1 6/4 8/6 17/8 19/10 28/11

KONTAKTINFORMASJON Norges Livredningsselskap Besøks- og leveringsadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo, Boks 9, 1324 Lysaker Telefon: 67 91 86 00 Faks: 67 91 86 01 E-post: nls.post@livredning.no Nettside: www.livredning.no COPYRIGHT Kopiering av artikler og annonser er ikke tillatt uten avtale med utgiver.

2


LEDER

HOVEDSTYRET OM 2017 & 2018

SPØRSMÅL 1: Hva gjorde størst inntrykk på deg i livredningsåret 2017? 2: Hvilke forventninger har du til livredningsåret 2018? 3: Hva ønsker du deg til jul?

CLAIRE ALFONSO, PRESIDENT (ROMERIKE KRETS)

1. Iverksettelse av avtalen med Redningsselskapet med servicetilbudet StrandService i hele Norge og obligatorisk livredning på Sommerskolen til RS.

STEINAR KNUTSEN, STYREMEDLEM (ARENDAL SLK)

2. At det drukningsforebyggende arbeidet kommer enda tydeligere frem på agendaen i Norge. 3. Jeg ønsker meg at det blir nedgang i drukninger i Norge. LOUIS BELASKA USTAD, VISEPRESIDENT (VESTFOLD KRETS)

1. Fokus på vår svømmeopplæring og viktigheten av kombinasjonen basseng- og uteaktivitet.

2. At Vestfold Krets får oppslutning om svømmekurs ute for vår deltagere i Horten, Stokke og Larvik fra tidlig i mai måned. At vi sammen med foresatte og barna oppnår forståelse og glede ved denne muligheten, og at kretser og klubber har fokus på svømmekurs ute.

1. Jeg er glad for at livredning og svømmeopplæringen i større grad er flyttet ut i naturen. Vi arrangerte også utendørs NM. 2. Jeg ønsker meg flere instruktører og kompetente lærere som lærer barn og unge å svømme.

3. En god bok er alltid hyggelig å få i julegave. STÅLE ELSTAD, STYREMEDLEM (HELGELAND KRETS)

1. Å være med på utdeling av redningsdåd 2. Vekst i medlemsmasse og prikkfri avvikling av norgesmesterskapet innendørs i 2019.

3. Ønsker ei ny annedukke med sensorer og visning og selvsagt FRED i verden!

3. Smørefrie turski med filtsåle slik at opplevelsen ute i vår flotte natur blir enda bedre vinterstid. Litt saktere i nedover bakker, ikke bakglatte ski og ingen frustrasjon over å ha smurt feil. VIGDIS BRAAR FREDSRUD, STYREMEDLEM (VESTBY SLK)

1. At det et kommet en obligatorisk ferdighetsprøve innen utgangen av 4. trinn som forhåpentligvis sikrer svømmedyktige elever fremover og god svømmeundervisning på skolen.

God jul og godt nytt år!

2. Jeg forventer at vi stadig blir mer kjent med vårt budskap om å være en ledende drukningforbyggende organisasjon.

3. Jeg ønsker en fredfull og hyggelig jul med familie, venner, god mat og sang.

3


LivredningsĂĽret i bilder

Kronprins Haakon üpnet norgesmesterskapet i livredning innendørs i Mossehallen.

4


NM innendørs

Bergen Krets 110 ĂĽr

5


Strandtjenesten

6


StrandService

7


NM utendørs

8


Instruktørsamlinger

Livredning i praksis, Vingrom Skole.

9


LIVREDNING FOR BARN Her ser vi Monica Belaska Ustad (t.v.), hovedinstruktør Åse Sværen og leder Louis Belaska Ustad i NLS Vestfold Krets undervise barna.

LÆRER LIVREDNING TIL BARN Ni barn i alderen 7-8 år sitter påkledd på kanten av bassenget og skal straks kaste seg fullt påkledd i vannet. STOKKE, VESTFOLD (Livredderen): – I dag lærer barna å kjenne på følelsen av å bade med klær, for at de skal kjenne hvordan en en reell situasjon kan være, sier hovedinstruktør Åse Sværen i NLS Vestfold Krets. GRUNNLEGGENDE LÆRING Barna sitter som tente lys på bassengkanten, men kløen i kroppen viser at de har mest lyst til å kaste seg i vannet. Men først skal de lære grunnleggende livredning. – Det første dere må tenke på er deres egen sikkerhet, sier Sværen, og legger til at barna kan bruke hva som helst som forlenget arm i en redningssituasjon. – Det er viktig at den som trenger hjelp ikke skal kunne få tak i deg, sier hun, og forklarer at den som er i nød kan dra «hjelperen» under vann i panikk. Barna nikker anerkjennende og vi kan se at kunnskapen absorberes hos 7-8-åringene. – Barna elsker ha livredning når de skal bade med klær på, sier Monica Belaska Ustad i NLS Vestfold Krets til Livredderen. Entusiasmen hos barna er til å ta og føle på i Bokemoa Svømmeanlegg denne tirsdagskvelden. TRYGGHET I SMÅ GRUPPER Mamma til Mille (7) – Elise Aumo (36) – sitter i gangen utenfor svømmehallen, og sier at det er positivt at datteren får en annen læring enn den de selv kan gi barna. 10

– Dette er læring gjennom lek som gir trygghet i små grupper, sier Aumo. – Det å beherske vann i ansiktet er viktigste læringen, sier bestemor Sonni Wilhelmsen. Hun følger sitt barnebarn til livredningskurset og har selv vært aktiv svømmer. Wilhelmsen mener at flere barn vegrer seg mot å få vann i ansiktet. TOTALT 600 BARN 600 barn lærer litt livredning i NLS Vestfold Krets hvert år. – Barna har kun en time livredning der frie luftveier med sideleie og svømming med klær som en obligatorisk del av kurset, sier leder Louis Belaska Ustad. NLS Vestfold Krets har lært 13.000 barn å svømme de siste 13 årene i Vestfold. Kretsen har kurs fra babyer på åtte uker til under opptil elleve år, og lærerkurs med prøve både ute og inne årlig.

LES MER PÅ: SVØMMEOPPLÆRING.NO


9

barn deltok pĂĽ livredningstrening med klĂŚr.

11


4,5 grader i Mjøsa.

Etter isbadingen fikk barna varm suppe i klasserommet.

12


LIVREDNING NLS BARN OGUTENDØRS UNGDOM Bak fra høyre: Arne Jørn Thune Hagerup, Claire Alfonso, Mathias Hjellet, Ruben Ahl Iversen, Ørjan Åssveen Olsen, Simon Jordhøy, Semming Stensgård, Mathias Hagen Gundersen, Jostein Reiss Semb, Magnus Nordahl og Rannei Grimstad. Foran fra ventre: Fanny Martin, Maria Børli, Alma Flygel Owren, Josefine Bakken Mobæk, Ingrid Lundgaard, Emilie Bakken Støvind, Martine Granby, Stine Moldal, Ingeborg Persson.

ISKALD BADEGLEDE I MJØSA Det begynte med at gymsalen og garderobene skulle rehabiliteres for fire år siden, og siden har elevene vent seg til innsjøen Mjøsa i takt med gradestokken. LILLEHAMMER (Livredderen): – I dag er det minus 5 i lufta og 4,5 grader i Mjøsa, sier koordinator Bente Wäinösdatter Laakso (62) ved Vingrom Skole.

– Å bade i Mjøsa i kaldt vann er den beste forsikringen mot drukning. Det er ute i kaldt vann de dødelige drukningsulykkene skjer, sier Laakso.

7. klasse ved Vingrom Skole utenfor Lillehammer er hakket tøffere enn andre elever. De bader i innsjøen Mjøsa hver torsdag klokken 10.00 uansett temperatur.

Hun har drevet med kursvirksomhet i regionen i 45 år og er en av initiativtagerne til at isbading står på timeplanen på Vingrom Skole. – Skolens hovedfokus er at elevene skal lære seg å kontrollere en uforusett situasjon, og ikke minst egen pust når de blir utsatt for det iskalde vannet, sier Laakso. Laakso ønsker at konseptet skal gjelde alle skoler i hele Norge for en viktig mestring. – Det hjelper lite at svømmeopplæringen skjer innendørs i et varmt basseng, når drukningene skjer ute, sier hun alvorlig.

FIRE ÅR SIDEN Det hele startet for fire år siden da gymsalen skulle rehabiliteres og ungene måtte ha gymnastikk ute i naturen. Lærerne måtte være kreative og finne nye løsninger. – Vi etablerte en tverrfaglig tilnærming rundt isbadingen med integrering i læreplanen og drar dette inn i andre fagområder som norsk, engelsk og matematikk, sier Laakso. Hun sier at elevene skal bli kjent med sin egen kropp i disse ekstreme omgivelsen, men at dette er frivillig for alle elever. – Elevene er under nøye oppsyn, og går puljevis ut i det kalde vannet, sier lærer Rannei Grimstad (60) og legger til at alt logges for videre utvikling av konseptet. Elevene i første klasse bader to ganger i uka i Mjøsa den første måneden etter skolestart, og de følger en gitt progresjon. De yngste i førsteklasse begynner med å fargelegge NiLS, som er Norges Livredningsselskaps maskot. En kontrollert tilnærming er viktig for aksept. FORSIKRING MOT DRUKNING Så langt i år har 75 mennesker druknet i Norge, og så mange som 14 druknet i oktober, ifølge Redningsselskapet som har overtatt drukningsoversikten i landet.

UNGENE FRYDER SEG Ungene fryder seg og viser tydelig stolthet over å mestre. Flere foreldre bivåner fra land mens barna isbader i Mjøsa, og de er svært imponerte over egne og andres barn. – Det er tøft å gjøre dette, men de har en gradvis tilnærming, sier pappa Raymond Olsen. Elevene bruker ikke våtdrakt, fordi ingen bruker dette naturlig i hverdagen. Pappa Olsen forteller at barna også må forsere en striere elv like ved skolen og hoppe fra båt på sommeren for mestring med og uten redningsvest. – Dette er nå implementert inn i skolens egen læreplan, og neste års førsteklassinger er allerede ivrige etter å få vite når de skal få bade i Mjøsa, sier Bente Wäinösdatter Laakso. Initiativtaker Bente Laakso.

13


Les om erfaringer fra kvalitetssikringsarbeid av bassengsdrift på et rehabiliteringssenter. Bassengtrening er en viktig del av en rehabiliteringsfase for mange pasientkategorier – både i gamle dager og i moderne tid. Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter på Lillehammer har over 70 års erfaring med både behandlingsnytte av terapi i vann og med det faktum at det «skjer jo nesten aldri noe dramatisk». At regelverket som burde styre forsvarlig bassengdrift innenfor helsesektoren minst sagt er lodden, gjør at pasienter med helseutfordringer ifølge loven kan ha mindre tilsyn mens de er til rehabilitering, enn hva friske folk skal ha som bader i et offentlig svømmeanlegg! Hvordan det står til med redningsferdigheter og kapasitet til personal som i sitt virke kan komme bort i et akutt redningsansvar. Det å være ukomfortabel i vann, av frykt for å havne under vann, men for så vidt kunne svømme mer enn 50 meter – er noe som ikke er ualminnelig blant helsepersonale. En utfordring når ledelsen på Skogli ønsket å ta skrittet fra «i god tro tradisjon»-drift til kvalitetssikret drift godt innenfor både bokstav og hensikt med loven, var at personale opplevde at det å skulle trene på – og bestå minstekrav kring – redningsferdigheter i vann var mye mer skummelt, enn i praksis å ha et redningsansvar man vet man ikke mestrer! Argument som at «hvis det skjer så får jeg det til allikevel» var populære. Skogli valgte fullt ut å gå for NLS-systemet ved å utdanne en av oss til NLS badevakt-instruktør og så internt utdanne de med direkte badevakttjeneste og sykepleiere som har akuttrespons. Fysioterapeuter og andre med pasientoppgaver i/ved bassenget – men formelt sett ikke har primært redningsansvar – har i første omgang vært igjennom 14

light-variant i basseng, inklusive livredderprøve. Planen for neste år at de tar NLS badevakt grunnkurs. Med både delvis deltakermotstand og praktiske utfordringer så har reisen – prosessen – vært både lang og komplisert. Og til tross for ekstra treningstid og til dels dramatisk bedring i vannkapasitet for mange, så var det ikke alle som har det som skal til for trygt å kunne ha redningsansvar. Det er skummelt å utfordre komfortsonen og å øve på utfordrende oppgaver er en selvfølge. Du vokser på å kombinere de to – og vise til at du har kommet deg gjennom nåløyet og er mer enn god nok på noe så dramatisk som vannredningskapasitet i basseng – ja det er bra både for selvtillit og for sikkerheten til både seg selv og til folk i vår nærhet som er ved eller i vann, uansett om man er på jobb eller ikke. Eller via stikkord fra hva en av deltakernes reiseerfaring: «svømmeferdigheter var aldri et tema ved ansettelse som sykepleier – stressa og samtidig litt likegyldig i forhold til krav jeg vet jeg ikke klarer – skikkelig nedtur – prøve å se positivt på at her ble det tilrettelagt for at jeg skulle kunne lære noe – for hvert delmål jeg klarte så jeg at jeg kom nærmere målet – tryggere i vann – tryggere på jobb – tryggere sammen med egne barn i bassenget»

Skrevet av Anders Orphana.


INSTRUKTØRSAMLING BERGEN

John Roger Ingebrigtsen fortalte om brygger, havneanlegg og andre områder ved sjøen, der redningsmulighetene enten er ødelagte eller fraværende. Mange havneanlegg har problemer med istykkerrustede redningsstiger. Anette ten Kate lærte instruktørene riktig risikovurdering før en tar med seg elever til sjøen.

22

på instruktørsamling i Bergen.

15


BABYSVØMMING Seks måneder gamle Ea Buvoll på armen til mamma Katrine Buvoll og pappa Espen Buvoll på babysvømming ved Sjølyst Nøtterøy.

BABYER SOM ER TRYGGE I VANN

Stadig flere småbarnsfamilier vil at deres spedbarn skal bli trygge i vann tidlig i livet – slik at vannaktiviteter blir en god opplevelse. NØTTERØY (Livredderen): – Hun er blitt veldig trygg i vannet sammen med oss, og det er viktigst, sier foreldrene Katrine Buvoll (30) og Espen Buvoll (29) til Livredderen. Deres seks måneder gamle datter Ea smiler – nesten freser av fryd – i trygge hender til sin mor og far. Begge foreldrene kan svømme og vil lære sin datter tidlig vannkunnskap. 4-10 MÅNEDERS BABYER Det er tropevarme i bassenget på Sjølystsentret på Nøtterøy i Vestfold. Det er ti barn i alderen 4-10 måneder i bassenget. Sang, lek og latter preget samværet i rommet. – Ea lærte seg tidlig å flyte, og koser seg i vannet, sier mamma Buvoll til Livredderen. Hjulene på bussen de går rundt og rundt; ljomer i svømmebassenget fra foreldrene. – Det er stadig flere foreldre som ønsker at barna skal bli trygge i vannet, og vi tilrettelegger kurs som passer for de minst av oss, sier instruktør Torill Pettersen fra NLS Vestfold Krets til Livredderen. TILVENNING VIKTIG Karolina Hansen (38) er NLS Vestfolds Krets sin mentor innen baby- og småbarn-svømming og har vært med i kretsen siden 2010. Hansen holder tolv kurs i uken på 30 minutter per kurs. Hun holder 350-400 kurs årlig med barn og unge i Vestfold. – Tilvenning til vann i ung alder er viktig for mestring, sier 16

Hansen og legger til at det fjerner redsel for vann i tidlig alder. Det er sentralt for å føle trygghet i vann. 38-åringen – som er utdannet økonom fra Polen – har kursister i alderen åtte uker opp til seksårsalderen ukentlig. – De fleste barn koser seg i trygge og gode omgivelser i våre bassenger, sier hun. OLDEMOR PÅ BABYSVØMMING Det er stort sett foreldre som følger sine barn til babysvømming. Men denne kvelden er det også en oldemor som medfølger sitt oldebarn Ludvig som bare er ni måneder. – Dette er utrolig fint, og det er første gangen i mitt liv at jeg får gleden av å være med på noe slikt, sier Kari Jahren (83). Oldemor er rød i ansiktet etter varmen i svømmehallen og smiler fra øre til øre etter en sesjon med sitt oldebarn. Pappa til Ludvig er også med i bassenget. – Dette tilbudet hadde ingen da jeg var ung, og Ludvig stortrives i vannet, nesten mer enn meg, sier 83-årigen lattermildt.

Instruktør Torill Pettersen, Louis Belaska Ustad og Karolina Hanson.


4 -10

måneder gamle er barna på babysvømming.

NLS VESTFOLD KRETS ADR.: DRASUNDVEIEN 24A, HORTEN MOBIL: 47 62 0776 E-MAIL: BABYSVOMME@GMAIL.COM HJEMMESIDE: BABYSVØM.COM LEDER: LOUIS BELASKA USTAD

Oldemor Kari Jahren (83) på babysvømming med oldebarnet Ludvik.

17


Venstre-politiker Abid Raja har vært en viktig pådriver for svømmeopplæringen i Norge.

65 MILLIONER TIL SVØMMEOPPLÆRING Norges Livredningsselskap har sammen med andre vannaktører vært pådriver for å sikre penger til svømmeopplæring. – Jeg vil spesielt takke partiet Venstre, men også resten av det politiske Norge som har sikret penger til svømmeopplæring i statsbudsjettet, sier president Claire Alfonso i NLS. NESTEN I MÅL Målet har vært at alle barnehager skal få gratis svømmeopplæring. Men Roma ble ikke bygd på en dag. – I vårt alternative budsjett lå det inne midler til å dekke alle aktuelle barnehagebarn. Vi fikk ikke til absolutt alt vi ville, men nå er vi svært nære, sier Venstre-mannen Abid Raja. 65 millioner kroner vil neste år gå til svømmeopplæring i barnehager. – Vi er nesten i mål, og vi må glede oss over at dette gir nesten 40.000 barn muligheten for gratis svømmeopplæring til neste år, sier Raja. Målet er at dette skal bli en europeisk modell meislet ut i Norge.

18

SØK I DAG Jan Magnus Mikalsen er instruktør og daglig leder i Paradiset barnehage i Bodø. Han søkte penger til opplæring i inneværende år, og fikk midler. – Dere kan utgjøre en forskjell, sier han og oppfordrer andre barnehager til å gjøre det samme. Barnehager kan søke midler for å undervise i selvberging og svømming. – Vi søkte fylkesmannen om midler og det var ikke mye arbeid for oss, sier han. Han forteller at søknaden inneholdt hvilke kvalifikasjoner han selv hadde og hvem som var med på laget – så vips fikk de bevilget 21.000 kroner til et viktig arbeid. – Jeg har også et ferdig opplegg på fem timer hvis noen ønsker dette, sier han. Du treffer Jan Magnus Mikalsen på + 47 95 02 65 38


HVA SKJER? Oversikt over utdanning, kurs, seminarer, konkurranser og mesterskap i regi av NLS. KONTAKT: Tlf. 67 91 86 00, e-post: nls.post@livredning.no

2018* JANUAR 7.

NLS-instruktør: «Selvberging og svømming», Porsgrunn.

11. - 14.

WADC, Lund i Sverige.

20. Hovedstyremøte. Skoleveien 12-14, 9407 HARSTAD Tlf. 77 00 05 80 - E-post: post@hoklandmarina.no www.hoklandmarina.no

FEBRUAR

Marina er forhandler av flere kvalitetsprodukter 1. HoklandStrandlivredder 2018: Søknadsfrist. innen båt og fritid, og som båtforhandler kan vi tilby 10. Hovedstyremøte. en stor utstyrsbutikk, stort delelager, 10. - 11. NLS-instruktør Vannaktivitet for baby og småbarn, Tysse tilhengere, Artic Cat snøscooter og ATV. modul 1, Lørenskog. Serviceverksted, marina med 85 båtplasser for utleie, MARS tankanlegg med diesel og bensin, samt truck Commission meetings-ILSE. og båtvogn for opp- og utsett. 10. Hovedstyremøte. 09.-11.

10. - 11. NLS- instruktør: Livredning nivå 1, modul førstehjelp, Lysaker. 10. /11.

Strandlivredder: opptakstest søkere som jobbet i fjor, Sogn bad/Lysaker.

29.

Landsmøtepapirer distribueres.

31.

Årsmøte i kretser/klubber skal være gjennomført.

APRIL 28.11.2017, 12:29

07.–08. NLS-instruktør: Vannaktivitet for baby og småbarn, modul 2, Lørenskog . 14.–15. Strandlivredder: Opptak (test) nye livreddere, Sogn bad/ Lysaker. 27.-29.

BU: Ledertreff camp 2018, Gävle, Sverige.

21.-22.

Landsmøte, Bergen.

24.-25.

SLS Water Safety Conference, Helsingborg.

NB! INSTRUKTØRSAMLING 1. – 2. SEPTEMBER PÅ SORIA MORIA I OSLO.

* Med forbehold om endringer

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/norgeslivredningsselskap Følg oss på YouTube: Norges Livredningsselskap Følg oss på Instagram: @norgeslivredningsselskap

19 LIV 6-2017 marked juleutg.pmd

1

28.11.2017, 12:29


20


NORGES LIVREDNINGSSELSKAP TAKKER FOR STØTTE: Holmestrand Fjellsprenging AS

Kaien AS

Tingvegen 74, Sveio

Lørdalsv 19 A 3092 SUNDBYFOSS Tlf. 977 70 798

Melhusvegen 82 7083 LEINSTRAND Tlf. 72 59 42 20

Pedersen Brøyting AS

Liv Yvonne Heyerdahl

Tlf. 901 72 883

Tiurstien 15 B 3189 HORTEN Tlf. 926 36 398

Enerhøgdveien 15 1459 NESODDEN Tlf. 905 08 691

Kjeila Kro og Gjestgiveri

Hokksund Båt og Camping

Toten Dekksenter

5555 FØRDE I HORDALAND

Ekra Gartneri og Hagesenter AS

Maskinentreprenør

Edwin Pauli AS

7284 MAUSUND Tlf. 949 83 136

Stryken 3300 HOKKSUND Tlf. 32 75 42 42

Monstad Småbåtforening

Tollbodbryggen Flekkefjord

Sjøvegen 13 7170 ÅFJORD Tlf. 911 54 506

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Tlf. 38 32 80 00

Olden Oppdrettsanlegg AS

Moss Bilsenter as

P G Rodems veg 6 9011 TROMSØ Tlf. 908 52 647

Lysøysundet 7168 LYSØYSUNDET Tlf. 916 51 910

Kvaenveien 3 1529 MOSS Tlf. 69 23 57 57

Sortland Entreprenør AS Markveien 18 8402 SORTLAND Tlf. 951 94 950 www.s-ent.no

Abelnes 60 4400 FLEKKEFJORD Tlf. 940 22 444

6987 BULANDET Tlf. 57 73 21 44

Bygdøynesv. 37 0286 OSLO Tlf. 24 11 41 50

Tollbug. 2 3187 HORTEN Tlf. 33 08 64 00

9060 LYNGSEIDET Tlf. 906 59 786

4120 TAU Tlf. 51 74 05 15

Flatset Småbåtlag

Bremanger Hamn

6523 FREI Tlf. 926 62 935

Granden 6723 SVELGEN Tlf. 57 79 63 00

Senja Entrepenør AS

Borg Havn

Flekkefjord Havn

Øraveien 27

Einar Kr Larsen Transport

Fiskernes Agnforsyning SA

Tlf. 69 35 89 00

Hansjordnesg. 9 9009 TROMSØ Tlf. 77 60 01 50

Kirkeg 50 4400 FLEKKEFJORD Tlf. 951 11 484

Ordinær publikumsbading, Morgenbading, Trimsvømming voksne, Vanngym, Babysvømming

Nikøy Bulandet 6987 BULANDET Tlf. 57 73 21 44

1351 RUD Tlf. 67 17 19 30

Tommy Skjeggedal Malmvegen 1 4735 EVJE Tlf. 37 93 04 03

Reidar Beck & Sønn AS Kristiansand Båt og Motor AS

Kjørkjelinna 27 2848 SKREIA Tlf. 61 16 34 18

Andøyveien 27, 4623 KRISTIANSAND Tlf. 38 05 81 00 - www.kbm.no

4298 TORVASTAD Tlf. 971 60 601

For mer info. se www.trondheim.kommune.no/husebybadet

Meny Fritzøe Brygge

9392 STONGLANDSEIDET Tlf. 77 85 47 50

TS Plast

Husebybadet Tlf. 952 63 688

Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Tlf. 952 64 839

Joker Bulandet

Markusveien 50 3041 DRAMMEN Tlf. 451 27 703

Saupstadringen 13, 7078 SAUPSTAD

Rekefjord Gjestehavn

Industrivegen 30 2850 LENA Tlf. 61 16 23 10

1630 GAMLE FREDRIKSTAD

Kvernhusdalen 37 5300 KLEPPESTØ Tlf. 56 14 23 87

ANONYM STØTTE

NesnaSmåbåthavn

Stavernsveien 1 3264 LARVIK

Telefon havnevakta: 913 92 223 www.nbf-nesna.no

Tlf. 33 15 67 00 www.meny.no

Gjesteplasser: 15-20 Havnepris: kr 100 inkl strøm

Østre Bolæren

Nøtterøy kommune, 3163 Nøtterøy - Tlf. 409 10 509 Kontakt: Alex Rositto

KNBF-forening - Ferskvann - Bensin/Diesel Serviceverksted - Restaurant/Kafé - Postkontor Badestrand vannsklie Alle gjester har fri tilgang til foreningens båthus, som har toalett, dusj, kjøkken, pc, tv-stue, vaskemaskin og tørketrommel.

Lofotkraft AS 8305 SVOLVÆR Tlf. 76 06 76 06 www.lofotkraft.no

Nesna Feriesenter og Motell er nærmeste nabo.

Gjesteplasser: 90 Havnepris per døgn: < 31 fot: kr. 200,- 31-40 fot: kr. 250,> 40 fot kr. 320,Pris inkl. strøm, vann, internett og servicebygg med toaletter. Velkommen til oss!

21


NORGES LIVREDNINGSSELSKAP TAKKER FOR STØTTE:

7940 OTTERSØY Tlf. 74 39 71 66 - www.eidshaug.no

5430 BREMNES Tlf. 53 42 89 00

Olsvollstranda Industriområde, Radøyvegen 717 5938 SÆBØVÅGEN Tlf. 56 34 70 80 - www.plastinvent.no

your safety - our concern JOTRON Electronics a.s, 3289 Tjodalyng, Tel 33 13 97 00 www.jotron.com

Sundsmoen Industriområde, 3855 TREUNGEN Tlf. 35 04 54 00 - www.telemarktreindustri.com

Båtsfjord Havn KF Flathauggata 12, 5523 HAUGESUND Tlf. 52 70 36 40 - www.dnvgl.no

Holmenvegen 16 9990 BÅTSFJORD Tlf. 78 98 55 10

Tlf. 61 21 90 00 E-post: bankpost@sp1ls.no - www.sp1ls.no

Vestvågøy Havn 1620 GRESSVIK Tlf. 69 36 07 00 - www.hydemasyd.no

Ørnes Båtforening

8376 LEKNES Tlf. 900 35 379

www.orkdalbil.no

Eidfjord Båtlag

8151 ØRNES Tlf. 454 11 913

Riksv 25, 5783 EIDFJORD Tlf. 53 67 35 81

Vik Båtforening Gjestehavn

Shipping Publication AS

Vik, 7770 FLATANGER Tlf. 995 09 955

Bårdshaug Vest, 7300 ORKANGER - Tlf. 72 47 11 00

3251 LARVIK Tlf. 33 18 11 80 www.skipslistene.no

Indremisjonshjemmet Hollendergaten 15 5017 BERGEN Tlf. 55 31 71 78

Unicon AS

avd Drammen

Svend Haugs gate 4, 3013 DRAMMEN Tlf. 03 880 - www.unicon.no

Steinshamn Småbåtlag 5509 HAUGESUND Tlf. 52 74 50 00 - www.sjofartsdir.no

RS Sjøredningsskolen AS

Steinshamn, 6487 HARØY Tlf. 915 54 183

Forskningsparken, Raveien 205, 3184 BORRE Tlf. 33 07 12 20 - www.sjøredningsskolen.no

Audheimgården, 2851 LENA - Tlf. 61 14 13 30 E-post: toten@okonomitjenester.no www.okonomitjenester.no

Arne Bjørnvold

Stranda Småbåthavn Gjestehavn

Torolf Kveldulvsonsg. 37 A 8800 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 02 18

Johan R. Sunde AS

6037 EIDSNES Tlf. 70 19 07 03 - www.jrsunde.no

6200 STRANDA Tlf. 918 46 330

Price Lagerbutikk AS

Nybruveien 7, 3055 KROKSTADELVA Tlf. 32 23 10 80 - www.lagerbutikk.no

Østre Aker vei 255, 0976 OSLO Tlf. 22 90 75 00 - www.tf.no

Flathauggata 12, 5523 HAUGESUND Tlf. 52 70 36 40 - www.dnvgl.no

Cruisespesialisten AS Ulriksdal 1, 5009 BERGEN Tlf. 815 69 390 www.cruisespesialisten.com

Breivollveien 31, 0668 OSLO Tlf. 22 88 46 80 - www.kgk.no

Guri Kunna videregående skole Skolegata 14, 7240 HITRA Tlf. 72 81 13 60 www.gurikunna.vgs.no

8380 RAMBERG - Tlf. 76 09 32 40

Maritimt Opplæringskontor

Myken Skipsekspedisjon ANS

Smedasundet 97 B 5525 HAUGESUND Tlf. 52 70 89 20 - www.maropp.no

22

Myken, 8181 MYKEN Tlf. 993 49 117

Vangen 1, 5745 AURLAND - Tlf. 57 63 33 12

Ulsteinvik Småbåtlag Brendehaugen 24 6065 ULSTEINVIK Tlf. 482 26 801 / 992 58 489


NORGES LIVREDNINGSSELSKAP TAKKER FOR STØTTE:

3855 TREUNGEN Tlf. 35 04 71 70 - www.haugsjaa.no

Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN Tlf. 77 64 72 50 - www.troms-fryseterminal.no

Mobil 957 01 727 v/Nils Ødegard E-post: nilsodegard@hotmail.com Antall gjesteplasser: 15 Havnepris: 200,- inkl. strøm

Andersen Holding AS

Velkommen til oss!

Vallev. 1000 3960 STATHELLE 1457 FAGERSTRAND - Tlf. 913 78 459 www.fabat.no

Tlf. 35 96 81 00

Seljevågen Gjestehamn

20 gjesteplasser - Havnepris kr. 100,Rolig og lun havn

6740 SELJE Tlf. 480 34 711

Leirvik Gjestehamn Stord Hamnestell Selsøyvik, 8196 SEELSØYVIK Tlf. 952 57 727 - www.selsoyvik.no Radøy kommune - 20 gjesteplasser / - kr. 100,- pr. døgn - Fint turterreng - Beach-vollybane - Landhandel med ferske bakevarer

Beliggenhet: Selje kommune Gjesteplasser: 30 Havnepris: Fra kr. 150,-

Stad: Bunkring, Elektrisitet, Vatn, Trådlaust breiband, Serviceanlegg, Tømming av septik

Husebybadet Saupstadringen 13, 7078 SAUPSTAD Tlf. 952 63 688 Ordinær publikumsbading, Morgenbading, Trimsvømming voksne, Vanngym, Babysvømming

Hamar Båtforening

For mer info. se www.trondheim.kommune.no/husebybadet

2303 HAMAR Tlf. 901 10 418 Hamar kommune - Gjesteplasser - Tjuvholmen Kro - Alle fasiliteter

Målselv kommune fet.kommune.no

ralingen.kommune.no

Hvaler kommune hvaler.kommune.no

harstad.kommune.no

malselv.kommune.no

Eidskog kommune

Oppvekst og Læring eidskog.kommune.no

Brannvern

austrheim.kommune.no

Teknisk avd

holmestrand.kommune.no

Hareid kommune hareid.kommune.no

Søndre Land kommune steinkjer.kommune.no

skjak.kommune.no

sondre-land.kommune.no

23


NORGES LIVREDNINGSSELSKAP TAKKER FOR STØTTE: Rørvik Småbåthavn

Frydenbø Industri AS

Nyveien 7900 RØRVIK Tlf. 414 20 032

Hanøytangen 116 5310 HAUGLANDSHELLA Tlf. 55 34 91 00

Rue Transport AS

Kirkehamn

3690 HJARTDAL Tlf. 913 82 288

Speed Båtsenter A/S

3206 SANDEFJORD Tlf. 33 42 84 15

Nor Dan Marine as 4735 EVJE Tlf. 37 93 04 48 www.ndb.no

Håkonar Næringspark 5419 FITJAR Tlf. 944 30 500

Industriv. 5 1825 TOMTER Tlf. 69 92 49 49

Nothuset AS

Longyearbyen Havn

9171 LONGYEARBYEN Tlf. 481 92 745

RHJ AS

5936 MANGER Tlf. 56 34 98 60

Bjørnebyveien 21 1892 DEGERNES Tlf. 412 11 111

Gulvlegger

Rex AS

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Tlf. 38 32 80 00

8800 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 06 16

Fitjar Småbåt- & Fritidsservice AS

Øyvind Nystein Nysteinveien 197 3960 STATHELLE Tlf. 416 03 880

ANONYM STØTTE

Sletteland 6963 DALE I SUNNFJORD Tlf. 57 73 63 40

8743 INDRE KVARØY Tlf. 75 09 19 50

Oasen Svømme & Miljøsenter Jarle Hildrums veg 6 7800 NAMSOS Tlf. 74 21 90 40

ISVETTREGLENE 1. HA RESPEKT FOR ISEN 2. IKKE GÅ UT PÅ ISEN UTEN SVØMMEFERDIGHETER 3. TA MED DEG SKIKKELIG OG TILSTREKKELIG SIKKERHETSUTSTYR 4. GÅ FLERE I FØLGE. ER DERE MANGE, GÅ LITT SPREDD 5. HOLD DEG PÅ SIKKER IS 6. VÆR SPESIELT OPPMERKSOM PÅ SNØDEKKET IS OG ÅRSTIDSENDRINGER 7. BRUK ALLE SANSENE, LYTT ETTER LYDER I ISEN 8. HVIS DU GÅR IGJENNOM ISEN, IKKE FÅ PANIKK 9. HVIS ANDRE GÅR GJENNOM ISEN, HOLD AVSTAND

FØLG OSS PÅ FACEBOOK!

24


25 LIV 6-2017 marked juleutg.pmd

4

28.11.2017, 12:29


OOPS! FOR EN GANGS SKYLD GLEMTE JEG Å SJEKKE ISEN!

OG SEFF: ÅLER ALLTID TILBAKE DEN VEIEN JEG KOM – DER VET JEG JO AT ISEN BÆRER!

Skoleveien 12-14, 9407 HARSTAD Tlf. 77 00 05 80 - E-post: post@hoklandmarina.no www.hoklandmarina.no Hokland Marina er forhandler av flere kvalitetsprodukter innen båt og fritid, og som båtforhandler kan vi tilby en stor utstyrsbutikk, stort delelager, Tysse tilhengere, Artic Cat snøscooter og ATV. Serviceverksted, marina med 85 båtplasser for utleie, tankanlegg med diesel og bensin, samt truck og båtvogn for opp- og utsett.

26

ILLUSTRASJON: BJØRN EIDSVIK

FILLERN - MISTET STAVEN! MEN HAR JO PIGGENE!


NB! MATERIELLFRIST 26/01 FOR Å LEVERE INNHOLD TIL NESTE NUMMER!

22 KLUBBER OG KRETSER I NORGE

SOLID VEKST I UTDANNING AV NLS-INSTRUKTØRER Norges Livredningsselskaps har utdannet 82 nye NLS-instruktører i år – en økning på 40% fra 2016. NLS-instruktør Vannaktivitet baby og småbarn: NLS-instruktør Selvberging og svømming: NLS-instruktør Livredning og svømming: NLS-instruktør Badevakt: NLS-instruktør Generell førstehjelp:

KLUBBER • NLS Froland S-&LG • NLS Lågen L-&SK • NLS Delfin S-&LK • NLS Sjøstjerna S-&LK • NLS Skiptvet S-&LK • NLS Vestby S-&LK • NLS Arendal S-&LK • NLS Grenland S-&LK • NLS Steinkjer S-&LK • NLS Fonna S-&LK • NLS Steigen S-&LK • NLS Nittedal S-&LK • NLS Sjø- og vannsikkerhet

22 7 21 14 18

VIKTIG! KONTAKT TORILL HINDMARCH HVIS DU MANGLER INSTRUKTØRKORT FOR 2017.

KRETSER • NLS Oslo og Bærum Krets • NLS Romerike Krets • NLS Vansjø Krets • NLS Vestfold Krets • NLS Bergen Krets • NLS Os og Omegn Krets • NLS Rogaland Krets • NLS Helgeland Krets • NLS Glåmdal Krets

E-POST: TH@LIVREDNING.NO

STØTT OSS ! VIPPS: SEND DITT BIDRAG TIL 22243 SMS: SEND ORDET LIVREDNING TIL 2380

TJENESTEN KOSTER 200 KRONER. DETTE ER ET ENGANGSBELØP. ØNSKER DU Å GI MER SENDER DU NYE MELDINGER.

SEND ORDET LIVABO TIL 2380

TJENESTEN SØRGER FOR AT DU STØTTER OSS MED 100 KRONER PER MÅNED.

27


Returadresse

Norges Livredningsselskap

Returadresse: Boks 9, 1324 Lysaker

Norges Livredningsselskap Postboks 39 1471 Lørenskog

NLS – ALLTID TIL TJENESTE! TrygVesta-bøyen redder liv

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/norgeslivredningsselskap Følg oss på Youtube: Norges Livredningsselskap Følg oss på Instagram: @norgeslivredningsselskap

28


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.