Mässtidning - Lösningar för Offentlig Sektor, e-Hälsa+MVTe, Framtidens Hälso & Sjukvård 2023

Page 1

WWW.E-HALSASTOCKHOLM.SE WWW.FRAMTIDENSHALSOSJUKVARD.SE WWW.LOSNINGARFOROFFENTLIGSEKTOR.SE MÄSSTIDNING 25–26 JANUARI 2023 KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM TRE MÄSSOR UNDER ETT TAK KOSTNADSFRIA AKTIVITETER +250 UTSTÄLLARE +250 TALARE FRI ENTRÉ TILL MÄSSAN OCH ALLA AKTIVITETER BOKA DIN MÄSSBILJETT REDAN IDAG KONFERENSTALARE: SVERIGES STÖRSTA OCH ENDA HELTÄCKANDE MÄSSA, KONFERENS OCH MÖTESPLATS FÖR HELA DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH VÅRDEN 248x372 Maria Wetterstrand F.d. Språkrör Daniel Forslund Utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna Lena Ag Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten På mötesplatserna presenteras politiska tungviktare, myndigheter Barbro Westerholm Sakkunnig SPF Seniorerna Björn Eriksson Generaldirektör,
Björn Zoëga
Högaktuellt konferensprogram MARIA WETTERSTRAND F.D. SPRÅKRÖR (MP) FREDRIK REINFELDT F.D. STATSMINSTER LENA AG GENERALDIREKTÖR JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN OLIVIA WIGZELL GENERALDIREKTÖR SOCIALSTYRELSEN GUNILLA NORDLÖF GENERALDIREKTÖR E-HÄLSOMYNDIGHETEN JOHN AHLBERK GENERALDIREKTÖR STATENS HAVERIKOMMISSION BJÖRN ZOËGA SJUKHUSDIREKTÖR KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN LIVE EXPO ANNONS ANNONS
Läkemedelsverket
Sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

utställare, talare och besökare. När Lösningar för Offentlig Sektor, e-Hälsa+MVTe och Framtidens Hälso & Sjukvård tar över Kistamässan 25–26 januari är det svårt att föreställa sig att vi fram till alldeles nyligen levde i en omfattande pandemi som påverkade alla delar av vårt samhälle.

DET VAR OCKSÅ PANDEMINS efterdyningar som förra årets mässa till stor del kom att kretsa kring, och sällan har väl vikten av samarbete mellan myndigheter, lokala och regionala aktörer varit tydligare än då.

SEDAN DESS HAR MYCKET HÄNT, och även om pandemin inte är överspelad har det dykt upp andra utmaningar i dess ställe. Inflation, skenande energikostnader, klimatkris och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Nu, precis som då, är en av offentlig sektors viktigaste uppgifter att fortsätta leverera tryggt i en tid av osäkerhet.

I EN SÅDAN KONTEXT är jag stolt över att kunna presentera ett mässprogram som med sin spännvidd berör många av dessa högaktuella frågor. Att under två späckade dagar hålla tre mässor under ett och samma tak gör det inte bara möjligt att få ta del av de senaste nyheterna, innovationerna och framtidsanalyserna – jag går i god för att det även kommer att leda till givande möten, insikter och inspiration att ta med sig under nästa år.

PÅ TEMAT EKONOMI kan vi bland annat höra SKR:s tidigare chefsekonom Bettina Kashefi prata om skattenytta och effektivitet inom offentlig sektor, där hon lyfter fram digitala hjälpmedel, ledarskap och smartare strukturer som några viktiga verktyg.

PÅ SAMMA ÄMNE kommer Günther Mårder, vd för Sveriges största företagarorganisation Företagarna, ge konkreta tips på hur man får mer “pang för pengarna” i offentligt finansierad verksamhet.

PERSONLIGEN SER JAG NYFIKET fram emot att få höra samtalet mellan Maria Wetterstrand och Fredrik Reinfeldt, som kommer att kretsa kring det nordiska samarbetet, världsläget och de förändringar som skett sedan deras tid i den politiska hetluften. Hur ser de, med sin erfarenhet, på vägen framåt?

NU NÄR OMVÄRLDEN förändras så snabbt ser jag innerligt fram emot få träffa er på plats i Stockholm. Många av oss har haft en stor del av våra möten på distans de senaste åren, och jag är nog inte ensam om att längta efter att få fylla på förråden med den energi som uppstår när människor träffas i den fysiska världen. Plocka fram kalendern och boka in 25–26 januari, och se till att säkra din plats nu.

Vi syns där!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN LIVE EXPO ANNONS 2 PROJEKTLEDARE: PETER ROSVALL REDAKTÖR: ROBIN KARLSSON SKRIBENT: BITTE ASSARMO GRAFISK FORM: SARA WOODROW FRAMSIDA, FOTO: ISTOCK (RETUSCHERAD BILD) TRYCK: BOLD PRINTING STOCKHOLM FRÅGOR OM INNEHÅLLET BESVARAS AV: Live Expo Tel:
45 20
För information om bilagor och kundtidningar, Crossmedia Communication, Peter Rosvall, Tel: 0700 84 00 62 E-post: peter.rosvall@crossmediagroup.se crossmediagroup.se EN TIDNING FRÅN LIVE EXPO 2023. MEDFÖLJER SOM BILAGA I DAGENS SAMHÄLLE OCH DAGENS MEDECIN DECEMBER 2022. FOTO: PETER CEDERLING I kristider behöver vi lära av varandra Info: Plats: Kistamässan, Stockholm Öppettider: 25/1 kl 9-17 26/1 kl 9-16 Kontakt: info@liveexpo.se Boka kostnadsfri mässbiljett Boka konferensbiljett ................................................................................... ...................................................................................... H
031–788
E-post: info@liveexpo.se www.liveexpo.se
undratals

VARFÖR GÖRA DET KRÅNGLIGT, NÄR DET KAN VARA ENKELT?

Digitaliseringen sker med språngsteg inom vården men den offentliga sektorn hänger inte alltid med. Upphandling av it-lösningar uppfattas ibland som krångligt och kunskapen måste öka för att rädda välfärden.

Just nu förändrar digitalise ringen alla branscher och verksamheter i grunden.

Digitaliseringsresan är avgörande för att göra svenska verksamheter konkurrenskraftiga och kunna möta medborgarnas efterfrågan inom offentlig sektor.

– Digitala lösningar kan ge brukare inom äldreomsorgen möjlighet att bo kvar hemma och vara självständiga, så länge man själv vill och kan, säger Malin Sölsnaes, chef för digitalisering av vård & omsorg på Atea.

OKLAR EFFEKT

Atea är en strategisk rådgivare och kunskapsledare inom området för välfärdsteknik som erbjuder it-lös-

ningar inom välfärdssektorn. Idag är man den ledande leverantören av it-infrastruktur i Norden och Baltikum som hanterar, driftar och utvecklar it-miljöer. Malin

Sölsnaes har själv en bakgrund från vårdsektorn och vet hur svårt det är att fatta beslut när man ska upphandla it-lösningar.

– Vi har tyvärr en dålig erfarenhet inom vården av att förändringstakten är stor men att man implementerar lösningar med oklar effekt. Det har gjort att it blivit en tråkig del av jobbet för de ansvariga och det vill vi ändra på. It-systemen ska vara roliga och enkla att installera och använda, säger Malin Sölsnaes.

SPARAR SKATTEMEDEL

För vård och omsorg som vill implementera it-lösningar är det viktigt att veta vilka avtal organisationen redan har tecknat för att inte göra det krångligt. Många går ut i upphandlingar helt i onödan, när man i själva verket kan avropa på befintliga avtal.

– Även att se över organisationens egen helhet kring sin it- miljö så att man inte går i fällan och köper enskilda lösningar som inte ger nån effekt. De rådande systemen i verksamheten ska vara kompatibla med de nya lösningar som man tar in i sin organisation, annars blir inte effekten den man tänkt, säger Malin Sölsnaes.

– Det handlar om mycket pengar när investeringar för digitalisering ska göras och där kan vi hjälpa till att välja rätt lösningar som matchar helheten vi nämnde ovan. Jag är väldigt stolt över att arbeta på Atea eftersom

vi i slutändan gör skillnad för patienterna och brukarna och dessutom sparar skattemedel när vården och omsorg kan komplettera mänskliga händer med it, säger Malin Sölsnaes.

ÖKAR KUNSKAPEN

På mässan Framtidens Hälso & Sjukvård 25 januari kommer Atea att anordna ett seminarium där de reder ut kring avtal och Offentlig upphandling med hjälp av en ledande jurist.

– Vi vill öka kunskapen och bringa klarhet i denna fråga. Många av lösningarna finns redan men alla känner inte till dem, vi behöver agera nu för att säkerställa framtidens välfärd, säger Malin Sölsnaes.

Malin Sölsnaes, chef för digitalisering av vård & omsorg på Atea. Digitala lösningar är viktiga inom omsorgen men behöver bli enklare att implementera. Foto: Atea

”Mer nytta för varje skattekrona”

Vad får vi för våra skattepengar? Den bevingade frågan ställdes en gång av den tidigare Scaniavd:n Leif Östling. Idag arbetar Kommissionen för skattenytta, som tillkommit genom Östlings initiativ, för att svara just på den frågan.

Kommissionens arbete handlar om att skifta fokus i det svenska välståndsbygget – från frågan om hur mycket mer pengar som behövs till viktiga välfärdssatsningar till frågan om hur effektivt vi använder de medel som redan finns tilldelade. Skattenyttan ska vara god innan det är befogat att äska mer medel till verksamheten.

Kommissionen för skattenytta arbetar fristående från politiska partier. Finansiärer är, förutom Leif Östling själv, individer och organisationer från alla samhällssektorer som tror på kommissionens idé om behovet av smartare sätt att utnyttja våra gemensamma resurser. Kommissionen består av en grupp experter under ledning av tidigare statssekreterare, chefskonom vid SKR och Svenskt Näringsliv, Bettina Kashefi.

BETTINA KASHEFI, VARFÖR TYCKER DU DET ÄR VIKTIGT ATT VARA MED PÅ MÄSSAN OCH I KONFERENSEN?

– Att hitta nya lösningar för offentlig sektor är viktigare nu än någonsin. Vi har en demografisk situation som gör att allt färre ska försörja allt fler och redan idag är kompetensförsörjningen ett stort problem inom alla sektorer.

Konferensbiljett

VAD SER DU FRAM EMOT MEST UNDER DAGARNA?

100-tals nya innovationer Talare och inspiratörer på öppna scenerna

Morgonseminarier Mingel och nya kontakter Konferensprogrammet Keynote speaker Paneldebatter Workshops

+250 utställare & varumärken 100-tals nya innovationer Talare och inspiratörer på öppna scenerna

Morgonseminarier Mingel och nya kontakter Konferensprogrammet Keynote speaker Paneldebatter Workshops

– Att höra diskussioner och få uppslag om hur nya strukturer och ny teknik kan möta den demografiska utvecklingen och mildra effekterna av den kompetensbrist vi ser.

VEM ÄR DU? VILKEN BAKGRUND HAR DU OCH VAD

ÄR DIN NUVARANDE ROLL?

– Jag har ett långt förflutet i statsförvaltningen som både tjänsteman och statssekreterare. Jag har också ett förflutet som chefskonom både på SKR och Svenskt Näringsliv. Nu arbetar jag i Kommissionen för Skattenytta, ett initiativ som startades av Leif Östling med utgångspunkt i att studera hur effektivt offentliga verksamheter bedrivs. Det övergripande målet är att skapa mer nytta för varje skattekrona.

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN LIVE EXPO ANNONS 4
BETTINA KASHEFI
på vilken biljett du ska välja?
mässbiljett ger tillgång till:
Osäker
Kostnadsfri
+250 utställare & varumärken
ger tillgång till:
BETTINA KASHEFI DAG 1 15:30–16:15 M1 LÖSNINGAR FÖR OFFENTLIG SEKTOR

Var tredje sekund får en ny person en demensdiagnos

*

Vi ses på Kistamässan i Stockholm 25-26 januari.

I Sverige beräknas omkring 150 000 personer ha en demenssjukdom och antalet uppskattas fördubblas till år 2050**. Vi brinner för att använda vår långa erfaranhet av att utveckla effektiva digitala lösningar till de som drabbas av någon form av demenssjukdom. Tillsammans gör vi Sveriges äldreomsorg tryggare och underlättar för varma händer att vara där de behövs som bäst. *Alzheimer’s Disease International/Dementia statistics **Socialstyrelsen/Slutrapport 2022/En nationell strategi för demenssjukdom

”Det är aldrig för sent att påbörja sitt hälsosamma åldrande!”

Att röra sig är bra för både kropp och själ, det är ett vetenskapligt faktum. Det är också detta man tagit fasta på i den nya aktiviteten Dutt n’ go, en gruppaktivitet som varvar bingospel med animerade rörelser till musik.

Inspirationen kom under en resa till Skottland, där Skellefteå kommun fick se en aktivitet där äldre kunde kombinera social samvaro och bingospel med gymnastik. Det var något man ville återskapa hemma i Skellefteå och så fick det bli.

I RÖRELSEBINGON Dutt n’ go får deltagarna möjlighet att inte bara dutta på bingobrickan utan

även göra sköna rörelser som stärker kroppen. Varje rörelse visas i 30 sekunder och kan utföras sittande såväl som stående. Därefter visas en bingosiffra, och det är dags att dutta på de fysiska brickorna.

MARIA PAHLBERG, som är verksamhetsutvecklare för förebyggande insatser i Skellefteå kommun, tycker att det är viktigt att delta på mässan.

– För mig är det viktigt att delta på mäs ssan och konferensen, dels för att visa upp vårt projekt Dutt n’ go, dels för att inspireras av andra. Jag tycker alltid att mässan erbjuder givande möten och spännande föreläsningar, säger hon.

VAD SER DU MEST FRAM EMOT UNDER DE HÄR DAGARNA?

– I år kommer jag att ha med mig, enligt min mening, en av Sveriges coolaste seniorer till mässan. Så jag ser särskilt mycket fram emot att

få upptäcka och se mässan ur hennes perspektiv, säger Maria.

MARIA PAHLBERG ÄLSKAR SITT ARBETE OCH SÄGER SJÄLV

ATT HON HAR SVERIGES ROLIGASTE JOBB.

– Som verksamhetsutvecklare för förebyggande insatser i Skellefteå kommun är det mitt jobb att stötta Skellefteås seniorer till ett hälsosamt och glädjefyllt åldrande. Mina arbetsdagar är fyllda av olika projekt, arbete med föreningar och att på olika sätt försöka göra Skellefteå till en härlig stad att leva och åldras i.

DET ÄR ALDRIG FÖR SENT – eller för tidigt – att påbörja sitt hälsosamma åldrande. Om det är något jag lärt mig av att jobba med seniorer är att när de väl hittar något som är meningsfullt för dem så finns det en otrolig drivkraft!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN LIVE EXPO ANNONS 6
MARIA PAHLBERG
MARIA PAHLBERG DAG 2 10:15–11:00 M4 ­ WORKSHOP/ GRUPPDISKUSSION E­HÄLSA // MVTE huvudpartners: konferenspartners:

Stay ahead of hemodynamic instability with predictive technology

Explore
predictive
* For su
**Any
should be
your
***Prospective,
surgical
compared
R e ference: 1. U.S. Food and Drug Administration. 2021. K203224 510k Summary, Acumen Hypotension Prediction Index M e d i cal device for p rofessional use . F or a listing o f indications, contraindications, precautions, warnings, and potential adverse e v e nts, please r e fer to the I nstructions for Use (consult e i fu.edwards.com where applicable). Edwards, Edwards Lifesciences, the stylized E logo, Acumen, Acumen HPI, Acumen IQ , HemoSphere, HPI, and
are
of Edwards Lifesciences Corporation or its affiliates.
other trademarks are
their
© 2022
Edwards
57% Across 11 study sites, Acumen HPI software demonstrated a 57% reduction in duration of intraoperative hypotension.***1
Discover Acumen Hypotension Prediction Index (HPI) software, the advanced solution that brings you smart alerts and trends to help you prevent and treat hypotension.** With both non-invasive and arterial line monitoring options, you'll get insights to detect hemodynamic instability and a focused view of the potential targets for intervention such as preload, afterload and contractility.
the power of
decision support at Edwards.com/gb/HPI
rgical p atients o nly
treatment decisions
based on a full hemodynamic review of
patient
single-arm multicenter study in noncardiac
patients requiring arterial line monitoring
to a historical control
Hypotension Prediction Index
trademarks
All
the property of
respective owners.
Edwards Lifesciences Corporation. All rights reserved. PP--EU-5254 v1.0
Lifesciences
Route de L'Etraz 70, 1260 Nyon, Switzerland
edwards.com
machine learning with software designed to reduce
Harness the power of
hypotension. Acumen IQ arterial line sensor Acumen IQ finger cuff*

248x372

Äldredagen

Barbro Westerholm, f.d riksdagsledamot (L) nu sakkunnig på SPF Seniorerna

Åke Åkesson, Distriksläkare - Ölands kommun

En halvdag helt ägnat de utmaningar och behov som finns kring vård av äldre, patientbemötande, vård i hemmet och vård i livets slutskede. Ta del av case och lösningar från kommuner och regioner samt sakkunniga och få möjlighet att diskutera och möta andra med samma utmaningar från hela Sverige. Dagen avslutas med lunch för alla deltagare.

Högaktuellt konferensprogram

Högaktuellt konferensprogram

Upphandlingsdagen

Michael Stiglund, Utvecklare/Projektledare - Socialkontoret Skellefteå kommun

Kenny Lundström, Verksamhetsutvecklare/ProjektledareSocialkontoret Skellefteå kommun

Maria Wetterstrand F.d. Språkrör (MP)

Maria Wetterstrand F.d. Språkrör (MP)

Skellefteå kommun berättar om sin banbrytande upphandling för välfärdsteknologi. Presentationer följs av gruppdiskussioner, frågor och samtal deltagare emellan. Dagen avslutas med fika för alla deltagare.

Digitaliseringsdagen

Daniel Forslund Utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna

Daniel Forslund Utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna

Datadrivet beslutsstöd och första stegen mot AI-lösningar inom socialtjänsten i Linköping

Lena Ag Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten

Lena Ag Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten

Ekonomi och finansdagen

BJÖRN ZOËGA

Barbro Westerholm Sakkunnig SPF Seniorerna

248x372

Björn Eriksson Generaldirektör, Läkemedelsverket

Daniel Forslund

Sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

Lena Lindgren Schelin Generaldirektör, Integritetsskyddsmyndigheten

Högaktuellt konferensprogram

Utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna

Under Framtidens Hälso & Sjukvård, e-Hälsa+MVTe och Lösningar för Offentlig Sektor presenteras ett högaktuellt konferensprogram med de senaste nyheterna direkt från politiska tungviktare, myndigheter och experter. Möt över 250 talare och lyssna till branschexperter och inspirerande personer som presenterar den senaste utvecklingen. Oavsett om du arbetar inom vård och omsorg, skola och utbildning, sjukvård, rättsväsendet, smarta städer och samhällsutbyggnad, kommun, region eller statlig myndighet m.fl., kommer konferensen stödja och effektivisera dina processer och din utveckling, samt inspirera för att hitta nya sätt att arbeta.

Fredrik Reinfeldt F.d. Sveriges Statsminster

På mötesplatserna presenteras ett hög-aktuellt konferensprogram politiska tungviktare, myndigheter och experter. Ta del

Maria Wetterstrand F.d. Språkrör (MP)

Högaktuellt konferensprogram

kostnadsfritt

Olivia Wigzell Generaldirektör, Socialstyrelsen

Björn Zoëga Sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

På mötesplatserna

Daniel Forslund Utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna

248x372

John Ahlberk Generaldirektör, Statens Haverikommission Gunilla Nordlöf Generaldirektör, E-Hälsomyndigheten

John Ahlberk Generaldirektör, Statens Haverikommission Gunilla Nordlöf Generaldirektör, E-Hälsomyndigheten

konferensprogram

Under en späckad förmiddag får du möta flera professioner som under de senaste åren varit delaktiga i arbetet med datadrivet beslutsstöd i Linköping. Chefer, handläggare, verksamhetsutvecklare och digitaliseringsansvarig berättar om Linköpings resa. Vi utlovar både berättelser om framgång, men också exempel på svårigheter, problem och frustration vi stött på. Allt för en spännande och intressant diskussion kring dessa frågor.

En halvdag helt ägnat de utmaningar och behov politiker och tjänstemän stöter på i sitt arbete med ekonomi och finansstyrning. Ta del av case och lösningar från andra kommuner och få möjlighet att diskutera och möta andra med samma utmaningar från hela Sverige. Dagen avslutas med fika för alla deltagare.

Generaldirektör, E-Hälsomyndigheten

WENNBERG LARKÖ Sjukhusdirektör, Sahlgrenska

Lena Ag Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten

Lena Ag Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten Barbro Westerholm Sakkunnig SPF Seniorerna Björn Eriksson Generaldirektör, Läkemedelsverket Björn Zoëga Sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

Här får du chans till mängder insikter, kompetensutveckling, upphandlingar, mingel och utbyte

Högaktuellt konferensprogram

Barbro Westerholm Sakkunnig SPF Seniorerna

Med över +250 utställare och +250 en mässa, konferens, och mötesplats den största i sitt slag. – Ta del av intressanta spännande innovationer och konkreta Lyssna på föreläsare och talare som att både utveckla och effektivisera

På mötesplatserna presenteras ett hög-aktuellt konferensprogram med de senaste politiska tungviktare, myndigheter och experter. Ta del av ett axplock av våra

Maria Wetterstrand

Barbro Westerholm Sakkunnig SPF Seniorerna

Björn Eriksson Generaldirektör, Läkemedelsverket

Björn Zoëga Sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

Olivia

Daniel Forslund Utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna

Björn Eriksson Generaldirektör, Läkemedelsverket

Lena Ag Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten

Se konferensprogram losningarforoffentligsektor.se

Björn Zoëga Sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

Barbro

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN LIVE EXPO ANNONS 8
Boka konferensbiljett konferensprogram
konferens axplock av talare e­Hälsa+MVTe: axplock av talare Lösningar för Offentlig Sektor:
Storslagen
Nordlöf
E-Hälsomyndigheten
Daniel Forslund Utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna Lena Ag Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten Gunilla
Generaldirektör,
Se konferensprogram losningarforoffentligsektor.se
248x372 248x372
Foto: Peter Knutson
Lena Lindgren Schelin Generaldirektör, Integritetsskyddsmyndigheten På mötesplatserna presenteras ett hög-aktuellt konferensprogram med de senaste nyheterna direkt från politiska tungviktare, myndigheter och experter. Ta del av ett axplock av våra talare nedan. Barbro Westerholm Sakkunnig SPF Seniorerna Björn Eriksson Generaldirektör, Läkemedelsverket Björn Zoëga Sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset Fredrik Reinfeldt F.d. Sveriges Statsminster Wigzell Generaldirektör, Socialstyrelsen
Här får du chans till
upphandlingar,
Med över +250 utställare och +250 en mässa, konferens, och mötesplats den största i sitt slag. Öppna scener – Ta del av intressanta spännande innovationer och konkreta Lyssna på föreläsare och talare som att både utveckla och effektivisera Äntligen för tre mässor Besökhelt kostnadsfritt 2x2m NÖDUT NÖDUT 0p 8x7 40 pl 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x 4x 4x3 3x4 3x4 3x4 3x5 3x5 3x4 3x4 3x4 4x3 4x3 4x3 4x4 2x5 3x5 4x2 2x7 2x4 2x4 5x3 5x4 2x4 3x3 3x3 6x4 3x3 3x3 3x3 5x2 3x3 3x3 3x5 3x5 3x3 3x3 6x46 A:04 A:05 A:06 A:07 A:09 A:12 A:13 A:20 B:01 B:02 B:06 B:08 B:12 B:14 B:18 C:01 C:02 C:04 C:03 C:06 C:10 C:12 C:09 C:14 C:18 C:13 D:01 03 D:05 D:02 D:07 D:04 D:11 D:13 D:08 D:10 D:17 D:14 D:18 D:19 D:20 D:21 D:22 25 D:24 E:01 E:02 03 E:05 E: E: E: E:13 E:15 E: E: E:17 E:21 E: E:25 E:27 E:29 E: Konferens SCEN Scenprogram gratis för alla mässbesökare Foto: Peter Knutson
mängder insikter, kompetensutveckling,
mingel och utbyte
Westerholm Sakkunnig
248x372 248x372
Lena Lindgren Schelin Generaldirektör, Integritetsskyddsmyndigheten På mötesplatserna presenteras ett hög-aktuellt konferensprogram med de senaste nyheterna direkt från politiska tungviktare, myndigheter och experter. Ta del av ett axplock av våra talare nedan. Barbro Westerholm Sakkunnig SPF Seniorerna Björn Eriksson Generaldirektör, Läkemedelsverket Björn Zoëga Sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset Fredrik Reinfeldt F.d. Sveriges Statsminster Olivia Wigzell Generaldirektör, Socialstyrelsen
Se konferensprogram losningarforoffentligsektor.se
mässor
NÖDU NÖDUT 18x14 260platser 8x7 40 plat 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x3 3x4 3x4 3x4 3x5 3x 3x4 3x4 3x 6x3 4x3 4x3 4x3 4x4 4x4 2x5 3x5 4x2 2x7 2x4 5x3 5x4 2x4 3x3 3x3 3x3 3x3 6x2 2x4 2x4 6x4 3x3 3x3 3x3 4x3 5x3 3x3 3x3 3x5 3x5 3x3 3x3 3x3 3x3 A:04 A:05 A:06 A:10 A:07 A:12 A:11 A:13 A:16 B:01 B:02 B:06 B:08 B:10 B:12 B:18 20 C:01 C:02 C:04 C:03 C:05 C:06 C:08 C:10 C:16 C:18 C:13 C:20 D:01 03 D:05 D:02 D:07 D:04 D:06 D:09 D:11 D:08 D:15 D:17 D:14 16 D:18 D:19 D:20 D:25 D:24 E:01 E:02 03 E:05 E:06 E:08 E:12 E:07 E:14 E:13 E:20 E:17 19 E:24 E:21 E:26 E:25 E:29 E:28 Konferens SCEN Scenprogram gratis för alla mässbesökare Foto: Peter Knutson 248x372
Äntligen för tre
Besökhelt
Utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna Lena Ag Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten
Maria Wetterstrand
F.d. Språkrör (MP) Daniel Forslund
Generaldirektör,
Gunilla
E-Hälsomyndigheten
John Ahlberk
Statens Haverikommission
Nordlöf Generaldirektör,
Integritetsskydds-
På mötesplatserna presenteras ett hög-aktuellt konferensprogram med de senaste nyheterna direkt från politiska tungviktare, myndigheter och experter. Ta del av ett axplock av våra talare nedan.
Lena
Lindgren Schelin Generaldirektör,
myndigheten
Högaktuellt
Barbro Westerholm Sakkunnig Fredrik Reinfeldt F.d. Sveriges Statsminster
Maria Wetterstrand F.d. Språkrör
Maria Wetterstrand F.d. Språkrör (MP) Daniel Forslund Utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna Lena Ag Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten
presenteras ett hög-aktuellt konferensprogram med de senaste politiska tungviktare, myndigheter och experter. Ta del av ett axplock av våra
Se konferensprogram
losningarforoffentligsektor.se
Foto:
Peter Knutson axplock av talare Framtidens Hälso & Sjukvård:
GUNILLA NORDLÖF FREDRIK REINFELDT f.d. Statsminster OLIVIA WIGZELL Generaldirektör, Socialstyrelsen DANIEL FORSLUND Utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna MARIA WETTERSTRAND f.d. Språkrör (MP) ANN-MARIE BARBRO WESTERHOLM Sakkunnig, SPF Seniorerna JOHN AHLBERK Generaldirektör, Statens Haverikommission BJÖRN ERIKSSON Generaldirektör, Läkemedelsverket MAX HERULF Chefsläkare, E-Hälsomyndigheten
Läs mer om fokusdagarna och boka din biljett Nytt för 2023! Ta del av en eller flera av våra fokusdagar.
KARIN TEGMARK WISELL Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Foto: Lena Katarina Johansson

Aktiviteter på mässgolvet

– helt kostnadsfria

Under mässans två dagar pågår det 100-tals innovationer och aktiviteter. Besök öppna seminarier, se utställarnas innovationer och nyheter, delta i mässmingel och lyssna till morgonseminarium – helt kostnadsfritt för dig som mässbesökare.

Mässmingel

Lyssna till artisten Robin Bengtsson! Efter mässsans första dag får du ta del av underhållning och lätt tilltugg att avnjuta i en härlig miljö med dina branschkollegor – helt kostnadsfritt. Föranmälan krävs – begränsat antal platser. Robin Bengtsson – Dag 1 kl 16.30

+250 Utställare

Ett mässgolv fyllt med över 250 utställare helt kostnadsfritt för dig att ta del utav. Se lösningarna och de senaste uppdateringarna som täcker nya områden inom hela den offentliga sektorn, hälso- och sjukvården samt e-hälsa och välfärdsteknologi.

e­Hälsa+MVTe­scenen

Lyssna till inspirerande talare helt kostnadsfritt. På e-Hälsa+MVTe-scenen möter du bland annat Anna Nilsson Vindefjärd – generalsekreterare på Forska!

Framtidens Hälso & Sjukvård­scenen

Ta del av nya insikter och lyssna till det senaste inom hälso- och sjukvård på Framtidens Hälso & Sjukvård-scen som ligger ute på mässgolvet. Lyssna till bland annat Anders Ahlsson – hälsooch sjukvårdsdirektör på Region Stockholm.

Lösningar för Offentlig Sektor­scenen

Öppna scener med maxat program! Ta del av paneldebatter och spännande föreläsningar som ger dig gratis kompetensutveckling. Här träffar du bland annat Jakob Hellman, Enhetschef Innovationsledning på Vinnova.

Morgonseminarier

En härlig och inspirerande start på mässdagen börjar med ett kostnadsfritt morgonseminarium. Lyssna till Marcus och Shahrzad och ta del av nya insikter. Föranmälan krävs – begränsat antal platser.

Plats: Kistamässan, Stockholm Öppettider: 25/1 kl 9-17 samt 26/1 kl 9-16 Kontakt: info@liveexpo.se

www.framtidenshalsosjukvard.se www.e-halsastockholm.se www.losningarforoffentligsektor.se

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN LIVE EXPO ANNONS 9
Marcus Oscarsson – Dag 1 kl 08.30 Shahrzad Kiavash – Dag 2 kl 08.30
Info:
se hela scenprogrammet: Boka kostnadsfri mässbiljett ........................... ............................ ............................ ............................ ............................ Välj morgonseminarium
du
din
när
bokar
kostnadsfria mässbiljett

LINUS JÖNSSON DAG 1 15:30–16:15 M11 FRAMTIDENS HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Linus Jönsson är docent i hälsoekonomi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Hans forskning handlar om värdet av medicinska innovationer, med särskilt intresse för diagnostik och behandling av Alzheimers sjukdom.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT FÖR DIG ATT VARA MED PÅ MÄSSAN OCH I KONFERENSEN?

Hälsologistik

Innovativa lösningar inom klinisk-, service- och patientlogistik

Vi tvingas till hårda prioriteringar och att jobba med logistiska pussel som leder till besvärliga kedjereaktioner. Det är inte bara en patientsäkerhetsfråga. Vi tvingas att lägga mycket av vår tid på logistik och flytta runt. Det kräver stora resurser.”

Sjukhusläkaren nr 4/22 «EN DAG PÅ SÖS»

PREDEM har som mål att förhindra demensutveckling hos personer med begynnande kognitiv svikt och möjliggör tidig detektion av kognitiv svikt genom digitala, patientcentrerade verktyg, utveckling och introduktion i klinisk användning av nya biomarkörer för precisionsdiagnostik, prediktionsmodellering och beslutsstöd för individanpassad prevention och behandling.

– Genom hälsoekonomisk utvärdering av nya diagnostik- och behandlingsstrategier samt utveckling av nya betalningsmodeller vill vi säkerställa snabb och jämlik tillgång till kostnadseffektiv behandling, fortsätter Linus.

VAD SER DU FRAM EMOT MEST UNDER DAGARNA?

DNV Imatis lösningar inom hälsologistikområdet frigör tid och resurser för vårdpersonal, ökar interaktionen och ger total överblick. Vi säkerställer tillgång till rätt information - i rätt tid - till rätt person.

Med samma resurser skapar Hälsologistik redan idag en effektivare vård med såväl ökad kvalitet som ökad patientsäkerhet.

Hälsologistik - en av lösningarna på utmaningarna idag och på längre sikt!

PREDEM leds av Karolinska Institutet och är ett samarbete mellan regioner, techföretag, läkemedelsindustri, ideella organisationer och andra aktörer för att gemensamt accelerera införandet av ny teknologi vid demenssjukdom. Innovationsmiljön koordineras av Linus Jönsson som också är medlem av regeringens äldreforskarråd och tidigare har varit vetenskaplig rådgivare åt Socialstyrelsen.

PREDEM möter framtidens utmaningar dnvimatis.com Part of the DNV Group
– Alzheimers sjukdom och andra sjukdomar som orsakar demens hör till de riktigt stora utmaningarna för vården och omsorgen nu och under kommande decennier. Inom PREDEM utvecklar och inför vi nya lösningar för tidig detektion, diagnostik, behandling och prevention av demenssjukdomar. För att uppnå dessa mål behöver vi engagera fler aktörer inom vård och omsorg men även teknologiutvecklare, beslutsfattare med flera, och vi ser fram mot möjligheten att informera om vårt arbete, säger Linus. – Jag ser fram mot inspirerande exempel på hur digitalisering kan bidra till bättre utfall inom hälso- och sjukvård, och förhoppningsvis komma närmare lösningar på gemensamma utmaningar som till exempel förbättrad tillgång till hälsodata för forskning och utveckling.
LINUS JÖNSSON, FOTO: NAVENTO

Han utbildar Sverige i ITsäkerhet

I Digitaliseringens svallvågor frodas en ny digitaliserad kriminalitet. En kriminalitet som varje dag får nya hjälpmedel för att anonymisera sig och sina kriminella transaktioner medans polisens möjligheter i bästa fall står still. Hur går det till, vad blir konsekvenserna, vems är problemet, kan man ens skydda sig och sin verksamhet samt hur möter vi framtiden är frågor som tas upp och besvaras.

Jan Olsson, kriminalkommissarie

IT-brott, är en av Sveriges främsta experter på digitaliserad kriminalitet. Hans mål är att få så många som möjligt att iaktta en god cyberhygien för att minska skadeverkningarna av de digitala brotten. Han har arbetat som polis i drygt 30 år, varav 14 år som expert inom bedrägerier och annan IT-relaterad brottslighet. 2013–2014 var han med och startade Nationellt Bedrägericentrum. Han har fått flera utmärkelser, bland annat Stora Polisstipendiet 2018 och Årets Säkerhetsprofil så sent som 2022.

VARFÖR TYCKER DU DET ÄR VIKTIGT ATT DELTA I MÄSSAN?

– Mitt arbete är att preventivt förhindra att så många som möjligt blir offer för IT-brottsligheten. Det handlar om väldigt

komplexa saker, som utpressningsvirus och liknande, som kan slå ut verksamheter över lång tid. Det är särskilt farligt för infrastrukturer. Därför försöker jag nå ut överallt, till så många som möjligt, för att peka på vikten av att ta hoten på ett större allvar än vi gör i Sverige idag. Ingen är hundraprocentigt skyddad, men vi behöver skydda oss så mycket vi kan och se till att skadeverkan blir så liten som möjligt, med bra lösenordshantering, backup och så vidare.

DET ÄR OFTAST DEN MÄNSKLIGA FAKTORN SOM GÖR ATT MAN FÅR DATAINTRÅNG, BERÄTTAR HAN:

– Man får ett mejl och klickar på en länk man inte borde ha klickat på och som innehåller en skadlig kod som hamnar i företagets dator. När jag talar om brottsförebyggande åtgärder gör

jag därför ingen skillnad på allmänheten eller företagen.

VAD SER DU FRAM EMOT MEST UNDER

DAGARNA?

– Det jag ser fram emot är nätverkandet och att få möjlighet att se och lära av andra duktiga individer som är där och talar. Nätverkandet är alltid det viktigaste vi har, det är oerhört viktigt.

SEDAN FEM ÅR är Jan Olsson tillbaka på Nationellt IT-brotts Centrum som verksamhetsutvecklare/ preventionsansvarig. Han deltar i det internationella polissamarbetet inom Europol, Interpol, Ameripol och inom internationella PrivatePublic-Partnership-organisationer, och ger ett hundratal föreläsningar varje år, både i Sverige och Europa och USA.

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN LIVE EXPO ANNONS 11
JAN OLSSON, FOTO: PRIVAT JAN OLSSON DAG 1 11:15–12:00 M1 LÖSNINGAR FÖR OFFENTLIG SEKTOR samarbetspartners:
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN LIVE EXPO ANNONS 13 88 platseri parket 112 platseri Parkett M6 250 M8 330 Scen 6x 340cm Scen 6x 340cm NÖDUT NÖDUT NÖDUT M2 567 Scen 6x3 40cm M1 445 Scen 6x3 40cm 3x8 3x4 3x4 3x4 3x4 3x4 3x4 5x4 6x4 6x4 3x4 3x4 3x43x4 3x43x4 3x5 3x5 3x43x4 3x4 3x4 3x4 3x4 3x4 3x3 3x3 6x3 3x33x3 3x33x3 3x33x3 3x3 3x3 3x33x3 3x3 3x3 3x3 3x8 2x4 2x4 6x4 6x3 3x33x3 3x3 4x3 2x5 5x3 3x5 6x2 8x4 6x4 3x4 5x5 5x3 6x46x2 3x5 6x3 6x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 5x2 3x3 3x3 10 x6,5 42 pl atser 7x46x4 6x3 4x2 2x4 4x6 4x6 8x5 40 pl atser 7x 10 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x5 4x5 4x5 4x4 4x4 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 6x2 3x3 3x3 5x33x3 3x3 G: 02 G: 04 G: 06 G: 08 G: 10 G: 12 G: 14 G: 16 G: 18 G: 20 H: 01 H: 02 H: 03 H: 04 H: 05 H: 07 H: 06 H: 09 H: 08 I:01 I:02 I:03 I:04 I:06 I:05 I:08 I:10 J:01 J:03 J:02 J:04 J:05 K: 01 K: 03 K: 05 K: 02 K: 04 K: 06 K: 07 K: 08 K: 09 K: 10 K: 12 K: 11 K: 13 K: 14 K: 16 K: 15 K: 17 K: 18 K: 20 L: 01 L: 02 L: 04 L: 06 L: 07 L: 08 L: 10 L: 09 L: 11 L: 12 L: 14 L: 16 L: 13 L: 15 L: 17 L: 18 M: 02 M: 04 M: 06 M: 05 M: 08 M: 10 M: 09 M: 12 M: 14 M: 13 M: 15 M: 16 N: 01 N: 02 N: 04 N: 03 N: 05 N: 06 N: 08 N: 10 N: 12 N: 07 N: 09 N: 14 N: 16 N: 18 O: 01 O: 03 O: 05 O: 02 O: 04 O: 06 O: 07 O: 09 O: 11 O: 13 O: 10 O: 12 O: 14 O: 15 O: 16 CAFÉ ENTRÉ ENTRÉ Konferens Konferens Konferens SCEN Scenprogram gratis för alla mässbesökare Huvudpartners Konferenspartners SCEN Scenprogram gratis för alla mässbesökare Välfärdsteknik Diagnostics Nordic • Medlink Nordic • Minifinder • Mousetrapper • Nadio • Nectar • Nenda • Netcompany • Nexus • No Isolation • Nordforce • Nordic Biolabs • Novista Of Sweden • NUITEQ® • Omilon • OneMed • OneWound • Ortivus Mobimed • Parajett • PerformiQ • Phoniro • Phystec • Posifon • Predicare • Promas • PU Sensor • Pulsen Omsorg • Q-bital • Q-linea • QMT-Care • QUMEA • Radisson • RCO Security • Ricoh • Robotics Care • Salto Systems • Salus Mea • SBSC • SEFOS • Sekoia • Sensapp • Sensio/Roommate • Servicebolaget Pima • ServiceNow • Silentia • Silver &
Solutions • Sjöbloms
• Steripolar • Strikersoft • Sunwell • Svensk
• Sveriges
• Swedlock • TeamOlmed • Telenta • Tellu • TFH Europa • TietoEvry • Time Care • Tjeders • Traka • Tunstall • Uvcsafe • Vayyar • VERSO VISION • Virotea • Viser • Visiba Care • Visible Care • Wear at work • Wera Welltech • Zafe Care • ZAGG • Zioxi 88 platseri parkett 112 platseri Parket M6 250 M8 330 Scen 6x340cm Scen 6x340cm NÖDUT NÖDUT NÖDUT M2 567 Scen 6x3 40cm M1 445 Scen 6x3 40cm 3x8 3x4 3x4 3x4 3x4 3x4 3x4 5x4 6x4 6x4 3x4 3x4 3x43x4 3x43x4 3x5 3x5 3x43x4 3x4 3x4 3x4 3x4 3x4 3x3 3x3 6x3 3x33x3 3x33x3 3x33x3 3x3 3x3 3x33x3 3x3 3x3 3x3 3x8 2x4 2x4 6x4 6x3 3x33x3 3x3 4x3 2x5 5x3 3x5 6x2 8x4 6x4 3x4 5x5 5x3 6x46x2 3x5 6x3 6x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 10x6,5 42 pl atser 7x46x4 6x3 4x2 2x4 4x6 4x6 8x5 40 pl atser 7x 10 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x5 4x5 4x5 4x4 4x4 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 3x3 6x2 3x3 3x3 5x33x3 3x3 14 16 18 20 H: 01 H: 02 H: 03 H: 04 H: 05 H: 07 H: 06 H: 09 H: 08 I:01 I:02 I:03 I:04 I:06 I:05 I:08 I:10 J:01 J:03 J:02 J:04 J:05 K: 01 K: 03 K: 05 K: 02 K: 04 K: 06 K: 07 K: 08 K: 09 K: 10 K: 12 K: 11 K: 13 K: 14 K: 16 K: 15 K: 17 K: 18 K: 20 L: 01 L: 02 L: 04 L: 06 L: 07 L: 08 L: 10 L: 09 L: 11 L: 12 L: 14 L: 16 L: 13 L: 15 L: 17 L: 18 M: 02 M:04 M: 06 M: 05 M: 08 M: 10 M: 09 M: 12 M: 14 M: 13 M: 15 M: 16 N: 01 N: 02 N: 04 N: 03 N: 05 N: 06 N: 08 N: 10 N: 12 N: 07 N: 09 N: 14 N: 16 N: 18 O: 01 O: 03 O: 05 O: 02 O: 04 O: 06 O: 07 O: 09 O: 11 O: 13 O: 10 O: 12 O: 14 O: 15 O: 16 CAFÉ ENTRÉ Konferens Konferens Konferens SCEN Scenprogram gratis för alla mässbesökare Huvudpartners Konferenspartners SCEN Scenprogram gratis för alla mässbesökare • Medlink Nordic • Minifinder • Mousetrapper • Nadio • Nectar • Nenda • Netcompany • Nexus • No Isolation • Nordforce • Nordic Biolabs • Novista Of Sweden • NUITEQ® • Omilon • OneMed • OneWound • Ortivus Mobimed • Parajett • PerformiQ • Phoniro • Phystec • Posifon • Predicare • Promas • PU Sensor • Pulsen Omsorg • Q-bital • Q-linea • QMT-Care • QUMEA • Radisson • RCO Security • Ricoh • Robotics Care • Salto Systems • Salus Mea • SBSC • SEFOS • Sekoia • Sensapp • Sensio/Roommate • Servicebolaget Pima • ServiceNow • Silentia • Silver & Stål Hospital • Sirona Health Solutions • Sjöbloms Sjukvårdsutrustning • Stafe • Steripolar • Strikersoft • Sunwell • Svensk e-identitet • Svensk Sjuksköterskeförening • Sveriges Kommuner och Regioner, Inera • Swedlock • TeamOlmed • Telenta • Tellu • TFH Europa • TietoEvry • Time Care • Tjeders • Traka • Tunstall • Uvcsafe • Vayyar • VERSO VISION • Virotea • Viser • Visiba Care • Visible Care • Wear at work • Wera Welltech • Zafe Care • ZAGG • Zioxi
Stål Hospital
Sirona Health
Sjukvårdsutrustning
Stafe
e-identitet
Svensk Sjuksköterskeförening
Kommuner och Regioner, Inera

”Tillsammans kan vi staka ut vägen framåt”

För dem som arbetar med att utveckla och förnya vård och omsorg är det viktigt att förstå både möjligheter och hinder för innovation. Det säger Daniel Forslund, Utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science hos Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar.

Organisationen, som har omkring 2 000 medlemsföretag med 105 000 årsanställda, arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

BEHOVET AV FÖRSTÅELSE för vad som krävs för utveckling och förnyelse är den främsta

anledningen till att det är så viktigt att vara med på mässan och i konferensen, säger Daniel:

– Den här viktiga förståelsen får man bäst genom att lära av andra och gemensamt staka ut vägen framåt. Och det kan man verkligen göra på denna konferens, där så många aktörer och organisationer möts!

VAD SER DU MEST FRAM EMOT UNDER DAGARNA?

– Att få diskutera hur vi tar ett omtag i arbetet med vårdens digitala infrastruktur, och säkerställer att vi kan skapa tydliga och gemensamma principer för digitalt informationsutbyte mellan alla aktörer i vård och omsorg, både privata och offentliga, inom både kommunalt och regionalt finansierad verksamhet.

FÖRHOPPNINGEN ÄR att det närmaste året ska bli en tid av enighet på många plan, fortsätter han:

– Jag hoppas att vi under det närmaste året kan enas om hur vi möjliggör för alla vårdgivare att kunna skräddarsy sin digitala informationsmiljö och välja på många olika innovativa system, men ändå vara säker på att de är kompatibla och att informationen följer individen över organisationsgränserna. Om vi enas mellan

techföretag, vårdgivare och myndigheter är det möjligt!

DANIEL FORSLUND HAR arbetat med digitalisering och innovation i hälso- och sjukvården under snart 20 år, både på nationell och regional nivå.

– Jag har fått förmånen att driva utvecklingen av framför allt eHälsofrågorna från många olika perspektiv. Under närmare tio år arbetade jag på Socialdepartementet, med att lägga grunden till det nationella samarbetet kring eHälsa. Sedan gick jag vidare till Vinnova, för att bygga upp en satsning på innovation i offentlig verksamhet, berättar han.

DÄREFTER TOG HAN steget in i politiken och blev landstingsråd i Region Stockholm, med ansvar för innovation, digitalisering och Life Science.

– Sedan våren 2022 är jag utvecklingsansvarig på Vårdföretagarna, som är bransch- och arbetsgivarorganisation för närmare 2 000 medlemsföretag i vård och omsorg. Det är verkligen motiverande att få arbeta vidare med mina hjärtefrågor för en så stor del av vårdsektorn, och stödja privata vårdgivare i arbetet med att införa nya digitala verktyg och innovativa lösningar som gör verksamheten bättre för både patienter och personal, avslutar Daniel Forslund.

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN LIVE EXPO ANNONS 14
DANIEL FORSLUND
DAG 2 12:45–13:30 M4

Kolla in Fass API och lär dig mer hur ni kan hämta läkemedelsinformation från Fass.

För att lära mer kom och prata med oss på mässan e-Hälsa+MVT, 25–26 januari 2023!

Vi finns vid monter E06.

Framtiden startar här!

Varför besöka mässan?

Sverige är mer komplext, mer dynamiskt och mångsidigare än någonsin. Samhället förväntar sig mer. Resurserna är begränsade.

MÖTEN – Möten med högkvalitativa leverantörer från hela Sverige som uppfyller kraven som ställs i den offentliga sektorn.

UTMANINGAR – Här presenteras nya utmaningarna och du kan ta del av de bästa metoderna för att effektivisera och förbättra, samt modeller för att mäta värde på de investeringar som görs, stora som små.

NÄTVERK – Träffa kollegor från andra offentliga organisationer och dela gemensamma utmaningar och ta del av varandras lösningar och möjligheter.

SENASTE UPPDATERINGARNA – Se lösningarna som täcker nya områden inom hela den offentliga sektorn, inklusive; digitalisering, teknik, upphandling, förvaltning, finans, arbetssituation, ledarskap och fastighetslösningar.

Info:

Lif – de forskande läkemedelsföretagen driver och utvecklar

Fass för en säkrare läkemedelsanvändning

Läkemedelsindustriföreningens

Lif – de forskande läkemedelsföretagen driver och utvecklar Fass för en säkrare läkemedelsanvändning

Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Lif | Tel +46 8 462 37 00 E-mail info@lif.se | www.lif.se | www.fass.se

Plats: Kistamässan, Stockholm Öppettider: 25/1 kl 9-17 samt 26/1 kl 9-16 Kontakt: info@liveexpo.se

En suverän tv-lösning för din organisation OOH! Wow! *Erbjudandet kan variera mellan plattformarna. Beställ i dag på 0770-77 27 27 eller allente.se/foretag
ni läkemedelsinformation?
Få färska nyheter, aktuell sport, och en hel värld av underhållning med tv från Allente. Vi erbjuder både små och stora tv-paket via streaming, fiber och parabol.*
Behöver
Kolla in Fass API och lär dig mer hur ni kan hämta läkemedelsinformation från Fass. För att lära mer kom och prata med oss på mässan e-Hälsa+MVT, 25–26 januari 2023! Vi finns vid monter E06.
Behöver ni läkemedelsinformation?
Service AB, Lif | Tel +46 8 462 37 00 E-mail info@lif.se | www.lif.se | www.fass.se

”Dataskyddsfrågorna bör kopplas ihop med cybersäkerheten”

I en tid då den digitala utvecklingen går snabbt blir det allt viktigare att koppla ihop dataskyddsfrågor med cybersäkerhet för att få en robust samhällsutveckling. Det säger Lena Lindgren Schelin, som är generaldirektör på Integritetsskyddsenheten, IMY, ofta också känd som GDPR-myndigheten.

Den offentliga sektorn har ett stort och viktigt uppdrag som spänner över många samhällssektorer. Det innebär att vi har ett stort ansvar för att upprätthålla medborgarnas förtroende, det är centralt för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Då är det också viktigt att olika sektorer och verksamheter träffas, för att bryta och byta perspektiv. Jag ser mässan och konferensen som en viktig arena där vi kan dela perspektiv, ta med oss saker från varandra och på så sätt säkerställa att vi blir så bra som möjligt. Omvärldsspaning och nya perspektiv behövs för att vi ska kunna landa frågor väl inom våra respektive verksamheter, säger hon.

SJÄLV SER HON FRAM EMOT att medverka och få dela sina egna perspektiv kring data och integritetsskyddets roll för en robust samhällsutveckling:

– Jag tycker det är viktigt att kunna se dataskyddsfrågor och GDPR som en möjliggörare och inte som ett hinder. Den här lagen finns och vi måste lära oss att jobba med dataskyddet för att kunna utveckla våra verksamheter.

EN ALLT SNABBARE digital utveckling, och stora yttre hot som pandemin och kriget i Ukraina gör att data är hårdvaluta.

– Riskerna för cyberattacker blir alltmer uppenbara. Data- och integritetsskyddsfrågorna behöver därför kopplas ihop med cybersäkerhet eftersom vi alla har samma mål. Det här hoppas jag kan bli en stor snackis under mässan, säger Lena.

LENA SER OCKSÅ FRAM EMOT att vidga sina egna vyer och få med sig andras perspektiv.

– Det är otroligt viktigt för hur jag ska kunna kalibrera hur vi i vår verksamhet ska arbeta och utvecklas på bästa sätt.

LENA LINDGREN SCHELIN har en forskarbakgrund inom det brottsbekämpande området, straff- och processrätt. Hon har tidigare arbetat på flera myndigheter, inom utbildning och skolväsende och inom brottsbekämpning. Som generaldirektör vid IMY verkar hon för ett tryggt informationssamhälle utifrån alla perspektiv.

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN LIVE EXPO ANNONS 16
LENA LINDGREN SCHELIN
LENA LINDGREN SCHELIN DAG 2 13:45–14:30 M2 LÖSNINGAR FÖR OFFENTLIG SEKTOR mediapartners:

Boet - digitalt verksamhetsstöd både för den som bor och jobbar på LSS-boende.

”När det är stressigt är man inte stressad”

- Robert, personal

“Det är så skönt att slippa personalens tjat”

- Camilla

”Boet hjälper oss ge rätt stöd på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Hur:et blir tydligt både för oss och för de boende.”

- Sussie, personal

“Jag har fått mer struktur och balans och känner mig gladare, har mer energi och ser andra positiva förändringar hos mig själv.”

- Cissi

Besök oss i monter I:08 och kom och lyssna på vår föreläsning under dag 1 kl. 9.15.

boettech.se

Så vill tjänsteföretagen förbättra den offentliga upphandlingen

Alla företag inom tjänstesektorn har en sak gemensamt: Deras största tillgång är människorna som arbetar där och det är den enskilda medarbetarens kunskap som är den viktigaste resursen.

Detta tar Almega, Sveriges ledande arbetsgivarorganisation inom tjänstesektorn, fasta på i arbetet för hållbara villkor i både traditionella och nya branscher. Även tjänstesektorn är i förändring när såväl karriärer som arbetsplatser blir alltmer föränderliga. Ett exempel är den nya gig-ekonomin där digitala plattformsföretag etablerar sig och erbjuder coworking för distansarbetare.

MED ÖVER 100 ÅR av samlade erfarenheter och kunskaper representerar Almega idag över 11 000 företag i ett 60-tal branscher som samlar över en halv miljon medarbetare. Och det blir bara fler. Idag arbetar tre av fyra med tjänster i Sverige och två av tre nya jobb i näringslivet skapas inom tjänstesektorn.

ULRICA DYRKE arbetar som jurist på Almegas näringspolitiska avdelning. Hennes främsta fokus är frågor kopplade till offentlig upphandling, konkurrens och offentlig marknad.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT FÖR DIG ATT VARA MED PÅ KONFERENSEN?

– De offentliga upphandlingarna är omfattande och avser ofta olika typer av tjänster. För att dessa offentliga inköp ska leda till bra och kvalitativa leveranser behöver dialogen hållas igång.

Almega vill bidra till att utveckla den offentliga upphandlingen i dialog med såväl politiker som upphandlande myndigheter och leverantörer. Så denna konferens känns som rätt ställe att vara på, säger hon.

VAD SER DU FRAM EMOT MEST UNDER DAGARNA?

– Jag ser fram emot såväl samtal som seminarier på temat offentliga affärer. Det är intressant att ta del av allt som rör sig på olika håll för att hitta lösningar för offentlig sektors behov.

SJÄLV KOMMER HON ATT TALA OM OFFENTLIG UPPHANDLING, UR TJÄNSTEFÖRETAGENS PERSPEKTIV.

– Jag tänkte berätta om hur tjänsteföretagen upplever offentlig upphandling – och om vad de skulle vilja se för förbättringar inom detta område, avslutar Ulrica Dyrke.

Att åka runt till olika hushåll för att dela ut mediciner flera gånger per dag tar tid – tid som Clarence Jacobson, vd på Evondos, menar hade varit mer värdeskapande att lägga på att sätta sig ner med vårdtagaren och ta en kopp kaffe, lägga om sår eller prata en stund. Men detta kräver avlastning.

SOM EN DEL AV Evondos tjänst placeras en läkemedelsautomat (eller läkemedelsrobot) ut och säkerställer rätt läkemedelshantering genom att vid rätt tidpunkt hjälpa patienter att ta rätt medicin i sin föreskrivna dos. Vårdtagarna uppskattar tryggheten och att kunna vara självständiga i sin vardag och avlastningen kan i snitt frigöra upp till 45 minuter per dag och patient för personalen.

SVERIGES KOMMUNER och landsting (SKR) rekommenderar kommuner att investera i läkemedelsrobotar, men detta till trots är kännedomen om dessa relativt låg. I Sverige använder omkring 90 kommuner Evondos läkemedelsrobotar, till exempel Karlstad, Umeå, Skellefteå, Eskilstuna, Falköping och Uddevalla.

– Vi har sammantaget över 10 000 robotar i Norden. Erfarenheterna visar att det finns möjligheter att utveckla hemsjukvården, så nu hoppas vi att politiker och ledare vågar leda vägen för att skapa en flexiblare vårdsituation, för ökad självständighet för patienterna så väl som av rekryteringsskäl.

Om Evondos

Evondos erbjuder tjänster för patientsäker läkemedelshantering i hemsjukvården. Med hjälp av en läkemedelsrobot i hemmet möjliggörs ett självständigare liv för patienten samtidigt som denne får hjälp att ta medicinen i rätt tid och i rätt dos.

Evondos grundades i Finland och har dotterbolag i Sverige, Norge och Danmark.

Kontakt: info@evondos.com Läs mer på www.evondos.se

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN LIVE EXPO ANNONS 18
Vi blir allt äldre och det råder brist på personal inom hemsjukvården.
ULRIKA DYRKE DAG 1 11:15–12:00 M6
ULRIKA DYRKE, FOTO: ALMEGA
Kämpar ni med införandet av SITHS eID? Ni hittar oss på e-Hälsa+MVTe 2023 i monter F:17. Kom förbi så pratar vi om hur vi kan hjälpa er framåt! 250x372 mvte.indd 1 2022-11-03 06:57:24

ASIH ACCESSCARE

Sjukvård på väg till dig

Vi avlastar den övriga sjukvården

Vi bedriver kostnadseffektiv avancerad sjukvård i patienternas hem, dygnet runt, med fokus på individuella vårdbehov

Vi tillgodoser inte bara den medicinska vården, vi ser till hela patienten och värdesätter möjligheten att leva sitt liv utifrån sina önskemål, oavsett sjukdom Vi arbetar i team som består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, dietist, kuratorer, arbetsterapeut och fysioterapeut

Vi driver vården framåt AccessCare är en modern och nytänkande verksamhet som kombinerar den traditionella vården med nya teknologiska metoder och arbetssätt Vi har höga ambitioner gällande kvalitén av vårt arbete och är stolta över det vi gör Vi strävar efter att ligga i framkant gällande utveckling av vården, och ser oss som er självklara partner

Vi utgår från Gamla Karolinska Sjukhuset och arbetar på uppdrag av Region Stockholm Vi tar emot patienter i Solna, på Lidingö och i Stockholms innerstad

Störst på feedbacklösningar inom offentlig sektor Innovativ enkät- och analysplattform som gör det enkelt att skapa enkäter, undersökningar och samla in feedback Med esTracer får du en helhetslösning för e-learning och digitalt lärande Vi vill att det ska vara enkelt att utbilda och roligt att lära sig! Besök gärna oss i monter K:06 www entergate se
"Vi är en del av framtidens sjukvård och vill vara ditt självklara val "
www access-care se D:09 info@access-care se 08-533 32 300

Ökad vårdkvalitet till lägre kostnad

OneMed hjälper er att möta patienternas behov. Med oss som partner förbättrar vi tillsammans vårdkvaliteten, sänker era totalkostnader och förbättrar resultaten inom miljö och hållbarhet.

OneMed är en ledande partner till hälso- och sjukvården i Sverige. Vårt erbjudande består av tjänster som förbättrar verksamheten, stödsystem och ett heltäckande sortiment inom medicinskt förbrukningsmaterial och utrustning.

Digitalt stöd vid svårläkta sår leder till god och jämlik vård – det är drivkraften bakom appen Onewound. Framtidens vårdbehov kräver digitala verktyg som bidrar till trygghet, ökad kunskap och att vårdens resurser används så effektivt som möjligt.

OneWounds sårteam utgår från ett personcentrerat förhållningsätt och guidar till rätt utredning, behandlingsstrategi och val av förbandsmaterial. Med hjälp av OneWound stärks vårdpersonalens kunskaper och vårdkvaliteten ökar vilket ger betydande positiva effekter genom ekonomiska, sociala och miljömässiga vinster.

DentaPrev

– Ny enzymbaserad tandspray

Tandspray som kan hålla tänder och tandkött friska genom en helt ny enzymteknologi. För ökad munhälsa och välbefinnande. Lanseras på mässan!

Celox PPH - Ny Uterin hemostatisk tamponad

Snabb och effektiv aktiv blodstoppande tamponad vid post partum blödning. 100% Hemostas vid grad 1 och 2 blödningar (<2500ml) vid alla vaginala förlossningar. 78% minskad blödning vid hysterektomi jämfört med sedvanlig behandling.

AMY, Lokaliseringssystem i realtid Vårda istället för att leta!

Användarvänlig app anpassad för sjukvård. Anpassningsbar och skalbar till varje vårdavdelning. Träffa oss på mässan för demo och mer information!

Vi ses i monter A:06
Ta del av det viktiga seminariet om effektivare sårläkning med OneWound! Onsdag 25 januari kl 11.45-12.30 Några av våra nyheter på mässan:
Ger
Minskarplack
gnindl Rengör
Maria Käll, Sårexpert OneWound
Lansering
friskand e tkärd
b i
och ysk radd

FRAMTIDENS ARBETE

INOM DEN OFFENTLIGA sektorn syns en ökad efterfrågan på att medarbetare ska ha möjligheten att samarbeta virtuellt, eftersom digitala miljöer har blivit den nya normen för hur vi kommunicerar med varandra. Detta medför nya förväntningar och utmaningar, från myndighetsanställda som har dagliga möten med kollegor via Microsoft Teams och Zoom till virtuella hem sjukvårds tjänster där läkare och sjukvårdspersonal har internetkontakt med patienter som inte har tillgång till fysisk vård. Utbildningslandskapet förändras också med framväxten av onlineundervisning och virtuella klassrum som gör lärandet tillgängligt för studenter, var de än är.

HUR KAN ORGANISATIONER inom offentlig sektor anta nya arbetssätt och bygga en framgångsrik arbetskraft för framtiden?

Ljud- och videotekniker för samarbete omvandlar vårt sätt att arbeta. Jabras intelligenta videokonferenslösningar med AI-drivna funktioner säkerställer att mötena känns mer engagerande, naturliga och inkluderande, som om ni var i samma rum.

JABRAS FORSKNING VISAR att 53 procent av medarbetarna känner att de kan samarbeta mer produktivt vid videosamtal än vid samtal med enbart ljud. Och 61 procent av de anställda säger att de känner sig mycket mer inkluderade

och närvarande i möten där alla som deltar har kameran påslagen.

– Sättet vi arbetar på har förändrats för alltid och hur vi kommunicerar kommer att drivas av teknik som förbättrar samarbetet och användarupplevelsen, säger David Ramberg, Enterprise Account Manager, Offentlig sektor på Jabra.

– Med rätt verktyg och strategi kan organisationer inom den offentliga sektorn planera för en framtid som stödjer nya och hybrida arbetssätt, där medarbetarna kan vara produktiva och tillhandahålla en jämn servicenivå samtidigt som de ger de anställda större frihet och flexibiliteten att arbeta varsomhelst.

JABRA ÄR PÅ KISTAMÄSSAN FRÅN 25 TILL 26 JANUARI, MONTER K:03

Sunwell vill erbjuda fler människor välmående och den känsla som sol & värme ger, under årets samtliga månader. Med stärkt hälsa som självklar bonus!

Med Sunwells solsimulator och solrum, i kust eller tropisk miljö, finner både vårdtagare och medarbetare välmående i en oändligt härlig oas mitt i vardagen.

Varför erbjuder vi alltid ett förutsättningslöst besök i Er verksamhet?

Enkelt, välkommen till LOS mässan i Kista 25-26 Januari och vår monter L:08. Där berättar vi mer om fördelarna av att vi besöker Er verksamhet.

www.sunwellgroup.se

Personalen! Vårdtagaren!

Vårda framtiden

Tietoevry Care bygger mjukvara som skapar personlig vård för alla. Som ger utrymme för dig som sjukvårdsoch omsorgspersonal att göra varje möte meningsfullt. Som sätter dig som patient och de som betyder mest i centrum för varje beslut. Och som ger dig som människa den vård och omsorg du behöver idag, för en ännu bättre morgondag. Det är vad teknik är till för.

Läs mer om hur vi skapar personlig hälsa och välfärd på tietoevry.com/care

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.