Page 1

“Graphic Design is

a visual language uniting Harmony & Balance,

Color & Light, Scale & Tension, Form & Content.�

1


2


INHOUDSTABEL

4 18 28 52

Opdracht 1: personeelsadvertentie

8

Opdracht 2: typografische toepassingen

Opdracht 3: advertentie in verschillende media

22

Opdracht 4: portretfoto’s bij een interview

Opdracht 5: compositie en hoofdlijnen

38

Opdracht 6: foto’s van groepsleden

Opdracht 7: goed drukwerk 3


4


1

OPDRACHT Personeelsadvertentie

5


Bijlage 1

GOED VOORBEELD ‘HUYZENTRUYT’ Typografie In de personeelsadvertentie van Huyzentruyt wordt er gebruik gemaakt van bovenkastletters om de functienaam te benadrukken. De klemtoon ligt hoofdzakelijk op de tussentitels maar minder op de naam van het bedrijf zelf. In de advertentie wordt er gebruik gemaakt van een schreefloos lettertype wat de leesbaarheid bespoedigt. De witte tekst op de zwarte achtergrond is wel een minpunt van de advertentie. Opmaak De advertentie wordt aantrekkelijker gemaakt door de foto die rechts onderaan te zien is. De foto weerspiegelt namelijk de activiteiten van de onderneming. De gemiddelde regellengte is ongeveer 45 tekens met uitzondering van in het kader met de negatieve tekst. Het kleurgebruik van de personeelsadvertentie is zwart,wit en grijs.

6


Bijlage 2

SLECHT VOORBEELD ‘AXA’ Typografie In het corps van de personeelsadvertentie worden fixatiepunten gecreëerd doordat er gebruik gemaakt wordt van vette letters. Ze bevorderen de leesbaarheid door gebruik te maken van een schreefloos lettertype. De zwakke punten van deze personeelsadvertentie zijn hoofdzakelijk terug te vinden bij de opmaak van de advertentie. Opmaak De tussentitels van de personeelsadvertentie springen niet meteen in het oog, alsook de naam van het bedrijf is geen blikvanger. Er wordt geen gebruik gemaakt van afbeeldingen waardoor de advertentie wat saai en onaantrekkelijk overkomt. Er wordt verwacht van een bedrijf zoals AXA dat hun advertentie in het oog springt.

7


8


2

OPDRACHT Typografische toepassingen

9


Goede typografische toepassingen CHOKOTOFF In de reclame van Chokotoff wordt er gebruik gemaakt van kapitaal, maar niet bij de grootste titel. Het lettertype van de advertentie is gelijkledig en schreefloos. Dat zorgt ervoor dat de tekst overzichtelijk en duidelijk overkomt. Chokotoff gebruikt een grote titel en de broodtekstheeft een normale corpsgrootte. De tracking van Chokotoff is goed, ze heeft een afspatiĂŤring van de letters. De advertentie maakt gebruik van een foto die nauw samenhangt met de boodschap van het merk. Het fixatiepunt van de advertentie is voornamelijk de titel. De regellengte van de advertentie bedraagt niet meer dan 75 tekens per regel, wat aangenaam is om te lezen.

10


11 Bijlage 3


Bijlage 4

TELENET Bij deze reclame wordt er zowel kapitaal als beginkapitaal gebruikt. Het lettertype is gelijkledig en schreefloos. De titel van de reclame springt in het oog door de grote letters. De grootte van de letters passen ook perfect bij de boodschap die Telenet wil overbrengen. De broodtekst van de reclame heeft een normale corpsgrootte. De advertentie heeft ook een goede tracking, de letterspatie is normaal. De bladspiegel wordt correct gebruikt behalve de 'G' van King neemt een deel van de marge aan de rechterkant van het blad in. Ook met de zetspiegel wordt er rekening gehouden, de tekst past binnen de voorziene ruimte. In deze reclame is het vooral de 'supersize' titel die de aandacht trekt.De regellengte bedraagt telkens minder dan 75 tekens. Dit is typografisch een goede advertentie omdat er niet veel meer tekst nodig is dan enkel de titel. Dat maakt de advertentie goed leesbaar. De opmaak van de advertentie is ook goed waardoor de advertentie een aandachttrekker is.

12


Bijlage 5

DELA In de advertentie van Dela wordt er geen gebruik gemaakt van kapitalen. De titel staat wel in een grotere lettergrootte dan het corps van de advertentie. Het corps heeft een normale grootte. Het lettertype van de titel en het corps zijn gelijkledig en schreefloos, enkel de naam van het bedrijf is schreef. Er wordt in de advertentie voldoende gebruik gemaakt van witregels en tracking, alsook aan de maximale regellengte van 75 tekens per regel wordt voldaan. In deze advertentie maakt men enkel gebruik van tekst, niet van afbeeldingen. Daarom is het goed dat ze gekozen hebben voor een strak lettertype dat duidelijk en overzichtelijk overkomt.

13


Slechte typografische toepassingen SMEDTS HAARWERKERN Dit is een zeer chaotische advertentie. Dat komt door de verschillende lettertypes die gebruikt worden. Ook het kleurgebruik van de titel spreekt niet aan tot het lezen van de advertentie. Er is ook een verkeerde keuze van lettertype gemaakt. Het lettertype is niet goed leesbaar en al zeker niet het lettertype onder het corps. Er wordt in de titel geen gebruik gemaakt van begin -en eindkapitaal. Het lettertype is schreefloos maar er wordt gebruik gemaakt van een rode achtergrond bij de letters, wat het lezen van de titel vermoeiend maakt. Het lettertype van het corps is (SCHREEFLOOS OF SCHREEF). Wanneer we de tracking bekijken van het artikel merken we op dat er een normale letterspatie is en er gebruik gemaakt wordt van voldoende witruimte. Er wordt rekening gehouden met de zetspiegel, de tekst past binnen de voorziene ruimte zonder overlappingen. De regellengte bedraagt ongeveer 75 tekens per regel, wat net op de grens is. Nog meer tekens zou het voor de lezer vermoeiend maken om dit corps te lezen. De gele titel met rode achtergrond trekt hoofdzakelijk de aandacht van de advertentie naar zich toe. De keuze van kleur en lettertype zorgt ervoor dat de advertentie zeer onprofessioneel overkomt naar de lezer toe.

14


15 Bijlage 6


Bijlage 7

AROMATHERAPIE Dit is een zeer drukke en chaotische advertentie. Wanneer we kijken naar de letters zien we zowel groot kapitaal als begin kapitaal in de advertentie terugkomen. Wanneer we het lettertype van de advertentie onder de loep nemen merken we op dat er gebruik is gemaakt van verschillende lettertypes door elkaar, wat de advertentie leesonvriendelijk maakt. Het lettertype van de hoofdtitel van de advertentie is gescherfd, de rest is schreefloos. Er wordt teveel gebruik gemaakt van tussentitel waardoor het lettertype van het oorspronkelijke corps te klein is om te lezen. De bijschriften zijn soms bold en de broodtekst van de advertentie is normaal, maar heeft een te klein lettertype. Er is echter wel een normale letterspatie aanwezig en er is ook sprake van witregels. Er werd rekening gehouden met de zetspiegel want de tekst past binnen de voorzien ruimte zonder dat er overlappingen aanwezig zijn. Wanneer we de bladspiegel dichterbij bekijken zien we dat er niet altijd rekening wordt gehouden met de marges, dit kunnen we zien bij de afbeelding die zich rechts op de pagina bevindt. Deze afbeelding loopt door tot aan de rand van de pagina. Het zijn vooral de hoeveelheid aan titels en afbeeldingen die de aandacht van de advertentie trekken, waardoor het zijn waarde wat verliest. REGELLENGTE Op het eerste zich lijkt de advertentie zeer chaotisch waardoor de advertentie niet uitnodigt om gelezen te worden.

16


Bijlage 8

5 YEARS BAR CHOQUE De hoofdtitel van deze advertentie is geen kapitaal, de neventitel daarentegen is in beginkapitaal getypt. Beide titels hebben een schreefloos lettertype. De neventitel is in tegenstelling tot de hoofdtitel niet gelijk ledig.Deze advertentie heeft een zeer onduidelijk en onleesbaar lettertype gekozen ter aankondiging van een DJ.

17


18


OPDRACHT Advertentie in verschillende media

3 19


Bijlage 9 + 10

20


BELGACOM

We vergelijken dezelfde advertentie vanuit een brochure en een krant.

Het eerste dat opvalt als je de twee reclames vergelijkt, is het verschil in helderheid. De afbeelding in de brochure lijkt meer helder. Dat komt waarschijnlijk door de papiersoort. Krantenpapier is sowieso wat grijzer en het brochurepapier glanst. Daardoor komen de foto, de kleuren en details veel beter over in de brochure. Het kleurcontrast is dus ook beter merkbaar op de advertentie uit de brochure.

In beide advertenties is de foto van goede kwaliteit. Er is geen korrelige structuur. De afbeelding is heel scherp en alle details zijn duidelijk zichtbaar. Dat is nog meer het geval bij de advertentie uit de brochure omdat het kleurcontrast daar beter is.

Men heeft de foto in de krant gespiegeld omdat het een horizontale afbeelding is. De man zou anders wegkijken van de reclame en zou bij de lezer hetzelfde effect veroorzaken. In de brochure is het een verticale reclame, waardoor de afbeelding in het midden kan staan en de kijkrichting van de man dus niet uitmaakt.

21


22


OPDRACHT Portretfoto’s bij een interview

4

23


Bijlage 11

GOEDE PORTRETFOTO JOHN GRAY

De portretfoto is een zwart-wit foto van John Gray waarbij enkel het hoofd zichtbaar is. De cadrage is aangepast zodat de indruk wordt opgewekt dat we dichter bij het onderwerp terecht komen waardoor de foto krachtiger is en de nadruk gelegd wordt op de mimiek van de persoon. De fotograaf maakte waarschijnlijk gebruik van zijn zoom om scherp te stellen op het onderwerp en zo scherpte-diepte te creĂŤren waarbij de achtergrond waziger is. De kwaliteit en toonweergave van de portretfoto is goed want elk detail is goed zichtbaar. De foto heeft een laag contrast aangezien er gebruik gemaakt is van zwart-wit kleuren.

24


Bijlage 12

GOEDE PORTRETFOTO MATTHIAS SCHOENAERTS

Deze portretfoto is ook een zwart-wit foto waarbij Matthias Schoenaerts in een bepaalde context werd geplaatst. Bij de cadrage koos men voor fullbody zodat zo goed als het volledige lichaam in beeld komt. De keuze voor zwart-wit past hier bij de context omdat het de foto een vintage-indruk geeft. Bij deze portretfoto werd gebruik gemaakt van scherpte-diepte waarbij de persoon, het onderwerp van de foto, scherp is en de achtergrond waziger. De foto heeft een hele goede kwaliteit aangezien alle elementen goed zichtbaar zijn. Het contrast is laag want de foto is in zwart-wit.

25


Bijlage 13

SLECHTE PORTRETFOTO JAN VAN LOOVEREN

De portretfoto is een kleurenfoto van Jan Van Looveren met zijn vrouw Els BĂŠatse. De cadrage is aangepast zodat de buste van de personen afgebeeld wordt. Bij deze portretfoto is gebruik gemaakt van scherpte-diepte waarbij de achtergrond onscherp is gemaakt en de personen op de voorgrond komen doordat zij wel scherp zijn. De kwaliteit van de foto is goed want elk detail is zichtbaar. De portretfoto is voor ons minder goed omdat de achtergrond storend is. Het is voornamelijk de blauwe kleur die naar voren komt en dat is ook terug te zien in de achtergrond. Het contrast tussen de blauwe achtergrond en de blauwe kleren van de personen op de foto is te laag, waardoor de personen er niet uitspringen. De achtergrond is zodanig wazig dat niet te zien is wat op de achtergrond staat en de kleur ook niet duidelijk is. Ook het patroon van de vele vierkantjes op de achtergrond is storend en komt chaotisch over.

26


Bijlage 14

SLECHTE PORTRETFOTO JOLIEN EN ANNELOU

De portretfoto van Jolien en Annelou is een kleurenfoto, passend bij het interview over beide personen. Bij deze portretfoto is gebruik gemaakt van fullbody waarbij er nog enkele elementen van het decor te zien zijn. De kwaliteit van de foto is goed, alle elementen en details zijn zichtbaar want de volledige foto is scherp. Wat de foto voor ons minder goed maakt, is het contrast tussen de twee personen en de achtergrond. De patronen van de kleedjes van Jolien en Annelou gaan niet samen met het patroon van de achtergrond. De hele foto komt nogal druk over. Je weet niet naar wat eerst te kijken. Een achtergrond in ĂŠĂŠn kleur was beter geweest.

27


28


OPDRACHT Compositie en hoofdlijnen

5 29


Op de advertentie bevinden de hoofdonderwerpen zich centraal op de foto. Doordat de achtergrond licht wazig gemaakt is, wordt de aandacht gevestigd op de twee personen. De hoofdlijnen binnen de compositie vormen, door de personen, een driehoek. Door het kleed van de dame in de foto, wordt een horizontale lijn gevormd. De schuine positie van de personen zorgen voor twee schuine lijnen die kruisen met de horizontale lijn en vormen daardoor een driehoek. Door deze compositie wordt de nadruk gelegd op de kus en dus de romantiek. Typografische elementen zouden we niet toevoegen aan de foto aangezien de tekst binnen een vak onderaan staat. De foto op zich is al druk door alle verschillende elementen zodat toevoegende typografische elementen niet noodzakelijk zijn. Het is de bedoeling dat de afbeelding spreekt in plaats van de woorden.

30


31 Bijlage 15


Bijlage 16

32


In deze foto is er een duidelijke eerste compositielijn te zien, de horizontale lijn die wordt gevormd door de scheiding van het water en het landschap. Verder wordt er een loodrechte compositielijnen gevormd door de kerktoren binnen het landschap en een schuine lijn door het gebergte. Zo vormen de lijnen een driehoek . Je wordt als het ware telkens opnieuw in de foto getrokken. De foto hoort bij een artikel over reizen, daardoor zouden wij geen typografische elementen toevoegen omdat enkel de titel van het artikel op de foto staat. Het is de bedoeling dat de foto je doet verwateren om naar Sloven誰e te gaan.

33


Door de neutrale achtergrond op de foto, springt de auto er meteen uit. De auto lijkt groot en lang doordat die gefotografeerd is vanuit een lager perspectief. De compositielijnen die de auto creĂŤren, zijn schuine hoofdlijnen die evenwijdig lopen. Het beeld is daardoor minder statisch, maar eerder bewegend en in dit geval wijst het op de snelheid van de auto. Ook hier zouden we geen typografische elementen toevoegen omdat het merk Mercedes een strakke compositie toepast waarbij meer elementen niet nodig zijn. De nadruk moet liggen op het product dat zij verkopen, namelijk de auto.

34


35 Bijlage 17


Bijlage 18

36


De compositielijnen op de foto nemen een loodrechte positie aan. De horizontale lijn wordt gevormd net onder de dame op de foto doordat zij uit het water springt. De verticale lijn die loodrecht op de horizontale lijn staat, wordt gevormd door de dame zelf. Ook deze foto hoort bij een artikel over reizen waardoor typografische elementen toevoegen niet noodzakelijk zijn. Het zou de kracht van de foto wegnemen. De nadruk ligt namelijk op de beweging, de sprong, die de dame maakt.

37


38


6

OPDRACHT

Foto’s van de groepsleden

39


Lisa De Meestere

40


41


Lisa is een echte voetbalfan en heeft een grote passie voor de voetbalploeg Zulte Waregem. Dat blijkt ook uit haar weekendwerk, waarbij ze opdient op de thuiswedstrijden. Ze volgt haar favoriete voetbalploeg tot op de voet en kan al vlug genieten van een wedstrijdje vol spanning en sfeer in de tribune

Fitnessen is een van Lisa haar hobby’s. Aangezien ze sportief is aangelegd, probeert ze wekelijks een bezoek te brengen aan de fitness met haar vriendinnen.

42


43


Sophie De Soete

44


45


46


Sophie houdt ervan om af en toe te shoppen . Daarnaast voelt ze zich het meest op haar gemak bij haar vriendinnen. Ze vindt het dan ook erg leuk om samen met haar vriendinnen iets te gaan drinken of gezellig te gaan eten.

47


Joke Van Ackere

48


49


50


51


52


OPDRACHT Goed drukwerk

7

53


Stationary Voor onze bespreking van 'Stationary' hebben wij gekozen om het merk Ici Paris XL als voorbeeld te nemen. Dit bedrijf heeft een mooie, duidelijke en herkenbare huisstijl. De twee hoofdkleuren van het logo zijn zwart en donkerroze. Deze kleuren komen telkens terug in de verschillende middelen die het bedrijf gebruikt naar de klant toe. Het logo is aanwezig in de verschillende communicatie-uitingen die het bedrijf gebruikt. Zo heb je onder meer de klantenkaart van Ici Paris XL, de cadeaubon, de verpakkingsdoos, de zakdoekendoos en de folders.

Ici Paris XL heeft gekozen voor een strak lettertype dat makkelijk te combineren is.

54


55 Bijlage 19


Luxebrochure Wij hebben gekozen voor de borchure van Sonos als luxebrochure omdat wij dit op grafisch vlak een mooie brochure vinden. Sonos maakt gebruik van mat papier met op de voor -en achterkant glanzende effecten. Men maakt gebruik van een klassevolle kleurkeuze om de brochure strak te houden. Zo kiest men bijvoorbeeld niet gewoon rood maar dieprood. De brochure staat vol van kwaliteitsvolle foto's, die op hun beurt de tekst ondersteunen. De grootte van de foto's dragen bij tot een lay-out met een mooi design. De brochure heeft een goede en overzichtelijke structuur. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van kolommen en tussentitels. Een negatief punt aan de luxebrochure is dat Sonos er voor gekozen heeft om een witte tekst op een zwarte achtergrond te plaatsen.

56


57 Bijlage 20


Bijlage 21

Getekende illustraties PUBLICITAIRE ILLUSTRATIE ‘NATIONALE LOTERIJ’ Op de advertentie van de Nationale Loterij wordt op speelse wijze gebruik gemaakt van getekende illustraties. De advertentie is afgestemd op het komende WK in Brazilië en de duivelgekte rond het nationale elftal. Naast de getypte tekst zijn er ook enkele zinnen geschreven en is er een grote voetbal bijgetekend.

Door het gebruik van getekende illustratie is de advertentie creatiever gebracht en trekt ze ook de aandacht. Voornamelijk door de verbinding van een job, de Nationale Loterij en het inspelen op het WK blijft de advertentie beter hangen bij de lezers.

De advertentie komt saai over omdat er weinig gebruik gemaakt is van kleur. De aandacht van de lezer gaat vooral naar de illustratie en het bovenste gedeelte van de advertentie, maar niet naar de onderkant waar de eigenlijk tekst en boodschap staat.

58


Bijlage 22

PUBLICITAIRE ILLUSTRATIE ‘MIVB’ Met de advertentie wil MIVB reclame maken voor hun applicatie voor de smartphone. Dat doen ze door gebruik te maken van een student die bezig is met zijn smartphone op een terrasje. Ook de zin bovenaan geeft duidelijk weer waarover de advertentie gaat.

Er wordt niet veel tekst gebruikt, waardoor de lezer voornamelijk wordt aangetrokken door de foto en de bijhorende getekende illustraties. Die illustraties hebben niet veel betekenis maar zijn wel een leuke en speelse toets aan de advertentie. De grote afbeelding en illustraties geven voldoende informatie weer waarover de advertentie op zich gaat.

59


Bijlage 23

REDACTIONELE ILLUSTRATIE ‘BELGIË, MACHT EN ONMACHT VAN DE FISCUS’

Het artikel gaat over de job van een fiscus, wat dat werk precies inhoudt en hoe een fiscus tewerk gaat. Bij het artikel heeft men geen gebruik gemaakt van foto’s, maar van eenvoudige getekende illustraties. Zo wordt een illustratie afgebeeld van een gewapende fiscus waardoor er een duidelijke samenhang is tussen het artikel en de illustratie. De illustratie wordt meteen begrepen wanneer je de titel leest. Het is een eenvoudige maar grote afbeelding die meteen de aandacht trekt. De fiscus wordt op een amusante manier afgebeeld waardoor humor gecombineerd wordt met een serieus onderwerp binnen het artikel. De plaats van de illustratie binnen het artikel kon wel beter, aangezien de afbeelding in twee wordt gesplitst door het midden van het tijdschrift.

60


Bijlage 24

REDACTIONELE ILLUSTRATIE ‘EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZONDEWERKNEMER’

Het artikel gaat over een onderzoek naar de gezondste job waarbij veel verschillende jobs onder de loep worden genomen. Als resultaat van het onderzoek blijkt dat een psychiater de meest gezonde job heeft. Dat kan vooral uit de illustratie afgeleid worden. Door het gebruik van de cartoon wordt het artikel voornamelijk amusanter gemaakt. De illustratie sluit goed aan bij het artikel en vat het artikel bij wijze van spreken ook samen in een duidelijke afbeelding. Bij het bekijken van het artikel trekt de afbeelding meteen de aandacht en wordt die eerst gelezen vooraleer dat met aan het artikel begint. Daardoor krijgt de lezer meteen een eerste indruk van waarover het artikel gaat.

61


Verpakking MAGNUM De verpakking van Magnum is een limited edition, ontworpen en uitgebracht voor het 25-jarig bestaan van het merk. Dat wordt ook vermeld op de verpakking met ‘Celebrating 25 years of pleasure’. Opvallend aan de zin is de speelse manier waarop 25, van het 25 -jarig bestaan, werd afgebeeld.Er is gebruik gemaakt van een bepaald lettertype waardoor de onderste lijn van de 2 en de bovenste lijn van de 5 ineen lopen. Dat toont aan dat er nagedacht werd over wat op de verpakking werd geplaatst en er geprobeerd werd om speels met de verpakking om te gaan. Wat de verpakking zo aantrekkelijk maakt, is de zilverkleur die erin werd verwerkt. Zowel het glanzende als het effen zilver en wit maken de verpakking klassevol, origineel en opvallend. Voor deze editie is ook het logo aangepast en werd gebruik gemaakt van holografische elementen, zoals de bolletjes op de achtergrond in het glanzende zilver. Het formaat en de vorm van de verpakking zijn hetzelfde gebleven als vorige edities. Op de verpakking is ook te zien hoe de ijsjes er bij deze editie uitzien, namelijk ijs met een chocolade laag, omhuld in een zilveren coating en een heerlijke Marc de Champagnesaus. Door deze afbeelding op de doos te plaatsen, wil de Magnum de cosument verleiden om tot een aankoop over te gaan.

62


63 Bijlage 25


Advertenties TOPDOKTERS De televisiezender Vier maakt reclame voor het nieuwe programma Topdokters. De advertentie wordt voornamelijk geplaatst in tijdschriften zoals deze advertentie uit Dag Allemaal. De advertentie is heel eenvoudig met een grote foto en weinig tekst. De persoon werd enkel met buste gefotografeerd waarbij scherptediepte werd toegepast en enkel het gezicht van de persoon scherp is, de schouders en achtergrond zijn wazig. Wij vinden dit een goede reclame omdat de foto weinig tekst nodig heeft. Door het logo van de televisiezender valt het meteen op dat het gaat om een programma over dokters, aangezien de persoon in een doktersoutfit gefotografeerd is. Het beeld trekt de aandacht omdat het een eenvoudige en grote advertentie is die verspreid is over een volledige pagina. De persoon kijkt recht in de ogen van de lezer kijkt en toont een eerder beangstigende blik. Het lijkt een serieuze advertentie maar dat wekt nieuwsgierigheid op waardoor de lezer kan aangezet worden tot het kijken naar het programma.

64


65 Bijlage 26


Bijlage 27

66


ELECTRABEL Deze advertentie van Electrabel met de hond Kito in de hoofdrol is een vervolg op een hele reeks eerdere advertenties waarin Kito in de schijnwerpers stond. Electrabel wil op een amusante manier de mensen aanraden om hun verbruik beter te controleren. Hierbij gebruiken ze een rode raad, namelijk de hond Kito die allerlei kattenkwaad uithaalt in het huis waardoor het verbruik zienderogen stijgt. De reclame wordt voornamelijk weergegeven in tijdschriften en in reclamespots op televisie. Dit is een voorbeeld van een goede advertentie omdat men gebruik maakt van een grote afbeelding, die bijna de volledige pagina in een tijdschrift inneemt en weinig tekst bevat. Meer tekst is bij deze afbeelding niet nodig omdat de afbeelding voor zich spreekt. Deze advertentie is een goed voorbeeld van afbeelding met beeldspraak. Doordat Electrabel gebruik maakt van de puppy's, worden mensen op een emotioneel manier aangesproken. Als Electrabel gebruik zou maken van mensen in plaats van honden, zou het een heel ander effect teweegbrengen. Het logo van Electrabel wordt rechts onderaan de advertentie geplaatst en neemt niet al te veel plaats in beslag. Dat is ook niet nodig omdat iedereen de hond Kito associeert met de energiemaatschappij Electrabel.

67


Grafische Communicatie

Lisa De Meestere | Sophie De Soete | Joke Van Ackere 68

Grafische  
Grafische  
Advertisement