Page 1

WE SERVE N e d e R l a n d s e u i t g av e va n L i o n s C l u b s In t e rn at i o n a l

3

dec 2013 - jan 2014

www.lions.nl

‘Chocolade­letters voor War Child’ van Jip Maathuis Indrukwekkend Europa Forum

Vrouwenclubs doen het prima!

Is jumeleren uit de tijd?


Laat ouderen deel uitmaken van een sociaal netwerk Vanaf half december ontvangt u weer volop uitnodigingen voor kerstdiners en borrels. Deze feestelijke gelegenheden brengen gezelligheid en sfeer met zich mee. Juist in de kerstperiode voelen 200.000 ouderen zich extreem eenzaam. Uw Lions Club kan deze kwetsbare ouderen helpen. Omarm een tafel voor € 150,- en geef hiermee 10 ouderen bij u uit de regio een kerstmaaltijd cadeau. Steun ons!

T 030 656 77 74

ING 25.05.05

www.ouderenfonds.nl/partnership

Lions-D3-nov2013.indd 1

11-11-13 17:57

Wat is uw koersdoel? Ik sta op voor mijn man Hipke Anneke Nieboer (57)

En wat doe jij?

Maandelijks te zien in ‘Business Class’

Wie actief is op de beurs heeft meestal een duidelijk doel voor ogen. Wierda en Partners combineert de jarenlange ervaring die opgedaan is bij grootbanken met de voordelen van een klein en flexibel beleggingskantoor. Resultaatgerichtheid, transparantie en maatwerk zijn woorden die bij ons passen. Wij zijn onafhankelijk en niet gebonden aan beleggingsproducten van een specifieke aanbieder. Daarom kan er op meer kansen ingespeeld worden. Wij streven naar duurzame relaties en een prettige samenwerking. Vele klanten gaven ons al het roer van hun beleggingsschip in handen. Mogen wij u eens helpen uw koersdoel scherper te stellen?

Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie Wierda en Partners | Oostersingel 1, 9401 JX Assen | Tel. 0592-301550 Plein 1945-27 | 1251 MA Laren | Tel. 035-2018866 www.wierdavermogensbeheer.nl


G e a cc e n t u e e r d Tekst: Jan Kappers

Stedenbanden zijn van oudsher interessant en toch lijkt uiteindelijk het hemd nader dan de rok!

S

teden en dorpen hebben stedenbanden met gemeenten over de grenzen heen. Soms dichtbij, zoals Borne en Rheine, soms wel heel ver van elkaar af, zoals Amsterdam met New York en Peking. De doelstellingen lopen vaak nogal uiteen: van kleinschalige activiteiten tot grote economische projecten. In de jaren ‘70 en ‘80 waren er veelal stedenbanden met steden in Oost Europa of Midden Amerika uit politieke motieven. Door sterk veranderende maatschappelijke en politieke omstandigheden, maar zeker ook vanwege de economische crisis met sterke bezuinigingen, worden heel wat stedenbanden in deze tijd weer afgebouwd.

Jumeleren ‘all over the world’ Lionsclubs hebben ook banden met Lionsclubs ‘in den vreemde’. Die banden worden veelal jumelages genoemd. Op zoek naar clubs met jumelagepartners raadpleegde ik ons ledenboek en ik constateerde al bladerend direct, dat heel wat clubs geen jumelagepartner hebben of ze hebben die niet benoemd. En opvallend, clubs, die wel een band zijn aangegaan, jumeleren meestal met een club in Duitsland. Maar ik kwam ook clubs uit andere landen tegen. Mijn eigen club LC Deventer – behoort tot de eerste categorie en heeft, al 50 jaar nota bene, een nauwe band met de Lionsclub Herford in Duitsland. Zeer onlangs hebben we het 50-jarig bestaan van die jumelage stijlvol gevierd. Bij de ontvangst op zondagmorgen in het

Rathaus van Herford ging de burgemeester van deze stad uitvoerig in op het belang van stedenbanden en jumelages ‘all over the world’. Hij hield een zeer inspirerend betoog. In het Lionshandboek 2013-2014 staat nauwelijks iets over jumelages. Op pagina13 staan onder 1.20 de taken van de Officer Jumelage vermeld. Het gaat daar overigens meer over wat een jumelage inhoudt en hoe je de start van een jumelage regelt dan over de taken van de officer. De stelling is daarbij, dat jumelages bij uitstek een middel zijn om de Lionsdoelstelling ‘het bevorderen van een klimaat van onderling begrip tussen de volken van de wereld’ in praktijk te brengen en dat spreekt mij zeker aan. Het aangaan van banden met een Duitse club, hetgeen kort na de Tweede wereldoorlog een begrijpelijk moeizame aangelegenheid moet zijn geweest, heeft in de loop der jaren toch heel veel goeds opgeleverd en begrip gekweekt. En dat geldt voor meer jumelages met andere clubs over de grens.

club, doet de vraag rijzen of de behoefte aan jumeleren binnen Lions Nederland wel zo groot is. Want ook binnen Lionsclubs – ook de mijne – zijn er leden, die uitgesproken weinig of geen behoefte hebben aan een jumelage. Immers, lang niet iedereen ging mee naar het Duitse Herford. En waarom? Nogal wat leden werken of verblijven al regelmatig in het buitenland. Zij hebben daardoor geen behoefte aan nog meer buitenlandse contacten en geven liever prioriteit aan contacten dichtbij en lokaal. Jumeleren is een onderwerp dat wel nadere aandacht behoeft. Zelf zie ik wel degelijk een meerwaarde in het hebben van een band met mensen uit een ander land en een andere cultuur. Youth Exchange indachtig, is de tijd naar mijn mening hartstikke rijp om Lions volledig uit te laten groeien tot wereldburgers. En die globetrottende Lions kunnen, al dan niet digitaal, veel verder gaan dan het huidige voorzichtige stapje over de grens, want jumeleren verrijkt het leven. Maar hoeveel jumelages zijn er nu werkelijk? Jumeleren de zuidelijke en oostelijke districten meer of langer, dan de westelijke? Hoeveel tijd kost een jumelage nu eigenlijk? Is jumelage een ouderwets woord? Is stedenband beter? Of vriendschapsdag? En kent u een Officer Jumelage? Kortom het is ook tijd voor wat diepgravende journalistiek. U hoort van ons! ■

Willen we wel jumeleren? Mijn constatering, dat aan de hand van het ledenboek, slechts een minderheid van de Lionsclubs een jumelage onderhoudt met een buitenlandse

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 2 0 1 4

3


I N H O UD

06

59e Europa Forum in Istanbul

19

LCIF Nieuwsbrief

Ruim 1100 gasten, waaronder natuurlijk de IP Barry Palmer en delegaties uit de andere werelddelen en in drie dagen komt er een veelheid aan onderwerpen, merendeels in simultaansessies, aan de orde.

Wayne Madden over het helpen van anderen in tijden van nood en de bestrijding van blindheid, de unieke samenwerking van Sandnes Lions en Lions Quest in Noorwegen, en nieuws over toegekende LCIF grants.

en verder... 03

Geaccentueerd: over stedenbanden en jumeleren

05

IP Barry J. Palmer: kleine leningen genereren grote resultaten

06

Indrukwekkend 59e Europa Forum in Istanbul

08

Jip Maathuis wint Young Ambassador Award 2013

09

Lions zetten laaggeletterdheid op de kaart

10

Leer meer over het werk van LCIF deel 2

12

Reisrubriek: cultuursnuiven en winkelen in Wenen

15

NLdoet 21 en 22 maart 2014

16

In de schijnwerper LC Zwolle Hanzestad

17

In de schijnwerper LC Leowardia

18

Lions VN-dag zaterdag 8 maart 2014 in Clingendael

4

L I O N n r.3 decemb er 2013 - januar i 2014

08

Jip Maathuis wint Young Ambassador Award 2013

20

Vrouwenclubs niet het einde van mannenbolwerk

Tijdens het Europa Forum 2013 in Istanbul werd de Nederlandse Jip Maathuis verkozen tot Young Ambassador 2013. Jip zet zich al jaren in voor War Child met de verkoop van chocoladeletters.

In Lion magazine 51-02 gaven we aan, dat het aantal vrouwen binnen de Lionsorganisatie in de afgelopen vijf jaar is ver足 dubbeld. Een ontwikkeling, die zich voortzet.

19

LCIF Nieuwsbrief

20

Vrouwenclubs niet het einde van mannenbolwerk

23

Leoclubs in actie

24

Openluchtmuseum druk bezig met canonvensters

27

Puzzel en Lionsagenda

28

Districtsnieuws

45

Colofon

46

In memoriam

47

Vraag en Aanbod

Coverfoto: Jip Maathuis, 2e van links, wint de Young Ambassador Award 2013, die tijdens het Europa Forum werd uitgereikt


I NTERNAT I O NAA L Tekst: Barry Palmer, International President Bron: newswire november 2013

Kleine leningen genereren grote resultaten

D

it jaar moedig ik Lions aan om hun dromen te volgen. Dat zullen sommigen wel afgezaagd vinden, maar voor miljoenen mensen, die in armoede leven is het een ander verhaal. Zij dromen van een beter leven. Zij dromen van een stabiel inkomen, scholing voor hun kinderen en gezondheidszorg voor hun gezinnen. In India bijvoorbeeld moet bijna 70% van de 1,3 miljard mensen rondkomen van minder dan € 1,45 per dag. Velen van ons geven twee of drie keer zoveel uit aan een enkele kop koffie. Lions in India hebben een manier gevonden waarop mensen hun dromen kunnen realiseren. Zij verschaffen kleine leningen, zodat mensen een bedrijf kunnen beginnen. Dit werkt. Het heeft gewerkt voor Lions in India en het kan ook elders werken. Dankzij deze microkredieten kunnen mensen op eigen benen staan en een redelijk inkomen verdienen. Het mooie van microfinanciering is dat mensen zichzelf helpen. Het is geen

Het mooie van microfinanciering is dat mensen zichzelf helpen. Het is geen kostbaar donatie­ programma.

kostbaar donatieprogramma. Evenmin is het mensen geld toewerpen en ze verder aan hun lot overlaten. In India wordt er gezorgd voor scholing. Binnen sommige programma’s bieden kleine zelfhulpgroepen niet alleen ondersteu-

ning en advies aan, maar waarborgen ze ook de uitvoering. Deze mechanismen hebben geleid tot ongelofelijke succesverhalen en opvallende resultaten voor microkredietprogramma’s. Ik bewonder microfinanciering in het bijzonder, omdat de principes die erachter schuilen mij herinneren aan de service van Lions. Wij werpen mensen geen geld toe. Door ze hoop te geven, maken we ze sterker. In plaats van een cheque uit te schrijven en deze op de bus te doen, maken wij contact met mensen; we ontmoeten elkaar en er is sprake van een onderlinge wisselwerking. Microfinanciering erkent de fundamentele waardigheid van mensen en de universele ambitie om vooruit te komen en het gezin te onderhouden. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje: met microfinanciering reiken we onze buren de hand met een roeispaan en vriendelijke advies over hoe en waar te roeien. Ook hijsen wij een zeil in de boot om hen in staat te stellen hun bestemming te bereiken. Waar gaan we naartoe? Volg je droom! ■

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 2 0 1 4

5


Tekst: Wim Smeets

Indrukwekkend 59e Europa Forum in Istanbul Lopend over het grote plein naar het imponerende Istanbul Convention and Exhibition Centre (ICEC) maakt de herrie van de vele auto’s plaats voor het kabbelende water van de Bosporus. In de verte ligt de grote brug die het westelijke en oostelijke deel van de immense stad verbindt. In de gangen van het congrescentrum staan tientallen standjes van Lions Quest, LCIF, LEO’s, clubs uit Duitsland, Hongarije, India, enz. De crew vertelt graag over hun activiteiten of verkoopt de hebbedingetjes.

R

uim 1100 gasten zijn aanwezig, waaronder de International President Barry Palmer en delegaties uit de andere werelddelen. Aan entourage, inrichting, partnerprogramma en avondbijeenkomsten is door de gastheren en -vrouwen alles gedaan om er een goed Europa Forum van te maken.

Forumprogramma Er komt in drie dagen een veelheid aan onderwerpen, merendeels in simultaansessies, aan de orde. Om een indruk te krijgen kun je die in vijf onderdelen samenvatten: • Voor de bestuurders, i.c. de districtsgouverneurs en vicedistrictsgouverneurs, lijken het bij- en nascholing workshops. Voorts is er voor hen de ontmoeting met de IP. • Voor de Lions met specifieke uitvoerende taken zijn er workshops, zoals voor de Youth Exchange Commissioners (YEC), die het programma voor 2014 maken. En voor de Lions, die het Read Action Program (RAP) gaan implementeren. • Voor de LEO’s zijn er workshops en kennismakingssessies. • Voor allen zijn er informatieve en instructieve sessies, bijvoorbeeld over Lions Quest, over LCIF, over samenwerken met GAVI en andere ngo’s, en over het mazelenproject. • Voor allen zijn er de Young Ambassador Award- en Musical Competition.

Youth Exchange Commissioners (YEC) Het doel is om jongeren kennis te laten maken met een ander land. Aan hen wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan het gezinsleven en te participeren in een internationaal jeugdkamp. De YEC zorgen voor een vlekkeloos uitzenden van jongeren uit hun land naar de ongeveer 50 deelnemende landen en voor het ontvangen van evenzoveel jongeren uit die landen. Nederland zendt al jaren ongeveer 100 jongeren uit en ontvangt er evenveel. Voor andere landen kunnen die cijfers hoger of lager liggen. In totaal zijn aldus 5000 jongeren op pad. In de YEC workshops, onder leiding van het gastland, worden de sterke en zwakke punten van het vorig jaar besproken

Na enkele muzikale intermezzo’s was het woord aan I.P. Barry Palmer. Een inspirerende spreker, die moeiteloos de actualiteit, waaronder Jip’s fabuleuze prestatie, in zijn boodschap weeft. Hij nam ons mee naar de bestaansgrond van Lionsclubs, zoals door Melvin Jones bedoeld. Ik doe hem zeker tekort door slechts een zin uit zijn indrukwekkende slotrede te citeren: ‘We moeten enthousiasme uitstralen, wanneer we over onze club spreken.’

6

L I O N n r.3 decemb er 2013 - januar i 2014


RE I S RU B R I E K In de stand van I-cane wordt uitgelegd, dat de ‘slimme stok’ weldra beschikbaar is voor blinden en slechtzienden. Deze stok, vol met elektronica, zal de gebruikers een grotere mobiliteit en onafhankelijkheid geven. Weliswaar is de I-cane geen Lionsprogramma, maar het initiatief om deze stok te ontwikkelen ligt bij een Nederlandse Lion en vele Lionsclubs geven support.

en wordt het nieuwe programma gemaakt. Concreet: hoeveel Nederlandse jongeren gaan naar land A, naar land B enz. En omgekeerd de vraag hoeveel jongeren uit de respectievelijke landen kunnen naar Nederland komen. Het Europa Forum blijkt het meest geschikte forum te zijn om de YEC uit alle landen, ook Japan, Mexico enz. bijeen te krijgen. Na bijna twee dagen binnenskamers te hebben overlegd, zag ik hen, zeventig in getal, in de boot stappen voor een tourtje Bosporus. ‘En als we weer voet aan wal zetten is het programma voor 2014 klaar’, zo zeiden mijn gesprekspartners.

Lions European Musical Competition (LEMC) Deze muziekcompetitie is in 1982 geïnitieerd door de Franse Lion Thomas Kuti. De deelnemenede musici mogen niet ouder zijn dan 23 jaar. Vele landen, waaronder ook Nederland, kennen het Lions EuroConcours voor jonge musici. De beste uit de nationale competitie mag dan naar het Europa Forum om de competitie aan te gaan met vertegenwoordigers uit

Tijdens de slotmanifestatie zet Barry Palmer Jip Maathuis in de spotlight

Stand I-cane in Istanbul

andere Europese landen, op het voor dat jaar aangegeven instrument. Nu was dat de piano. Voor Nederland ging Ramon van Engelenhoven de competitie aan met 19 andere nationale winnaars. Voorgeschreven waren een compositie van Beethoven en van Chopin, waarna de jury de eerste selectie bekend zou maken. Desgevraagd meende Ramon dat hij het werk van Chopin goed vertolkt had, maar dat het met Beethoven niet echt goed liep. Blijkbaar vond de jury dat ook, want Ramon kon niet door voor de laatste ronde. Ramon speelde ook op de Nationale Conventie in Zwolle (zie ook Lion magazine aug-sept 2013, blz 12,13 en 15) De uiteindelijke Europese winnaar was Andrei Golagan uit Oostenrijk.

Read Action Program (RAP) Het RAP is een nieuwe activiteit van Lions Club International (LCI). In een workshop schetste PDG Ruud de Groot, geassisteerd door DG George Muskens, de schrikbarende scores van ongeletterdheid in Europa, inclusief in Nederland. Vele volwassenen kunnen lezen, noch schrijven. Verheugd constateerde Ruud, dat er al Lionsclubs zijn, die voorleesacties organiseren. Het begin is er. Can Lions make the difference?, was zijn vraag en oproep.

Slotmanifestatie De slotavond begon met het optreden van de winnaar van de muziekcompetitie Andrei Golagan. Daarna was het podium voor de Nederlandse Jip Maathuis, de winnaar van de Young Ambassadors Competition. Hij mocht wederom zijn ‘bedrijfsplan’ presenteren. Een minuten-durende staande ovatie was het antwoord van de zaal. (Meer over Jip op pagina 8) Na de presentatie van de stad Birmingham, plaats van het Europa Forum 2014, stelden de kandidaten voor de verschillende internationale functies zich voor, die op de Internationale Conventie in Canada, 2014, zullen worden gekozen. Na de inspirerende afsluitende speech van IP Palmer en na het spelen van het volkslied was het voorbij. Een waardige afsluiting van een indrukwekkend Europa Forum. ■

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 2 0 1 4

7


Tekst: Astrid Abbing

Jip Maathuis Young Ambassador

Chocoladeletters voor War Child Sinds 2008 wordt tijdens het Europa Forum de Young Ambassadors Award uitgereikt. Jongeren van 15 t/m 18 jaar die langere tijd iets bijzonders gedaan hebben op lokaal niveau, worden hiermee in het zonnetje gezet. Tijdens het Europa Forum 2013 in Istanbul werd de Nederlandse Jip Maathuis verkozen tot Young Ambassador 2013. Jip zet zich al jaren in voor War Child met de verkoop van chocoladeletters.

O

m in aanmerking te komen voor de Young Ambassador moeten de kandidaten zich langere tijd op bijzondere wijze actief inzetten voor de samenleving. In competities op verschillende niveaus: club, district, MD en tenslotte het Europa Forum worden de jongeren gejureerd. Daarbij wordt gelet op het project zelf en op het vermogen van de jongere om er een aanstekelijk verhaal over te vertellen. Elk MD mag één kandidaat voordragen.

door Top-Craft, een sociale werkvoorziening, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich kunnen ontwikkelen en worden begeleid naar werk. Zij zorgen ervoor dat alle bestellingen verzendklaar worden gemaakt. Jip heeft met zijn team van enthousiaste jongeren al € 117.000 opgehaald voor War Child. Met dat geld konden al ruim 6.000 kinderen meedoen aan het programma van War Child, dat wil zeggen samen sporten samen leren samen spelen, dus weer samen kind zijn.

10.000 chocoladeletters

Staande ovatie

Dit jaar zond Nederland voor het eerst een kandidaat naar het Europa Forum: Jip Maathuis. Jip is 16 jaar, komt uit Enschede, is fanatiek Ajax-fan en zit in het examenjaar van de havo. Jip bedacht het project Chocoladeletters voor War Child. Zijn doel was om er vijfhonderd te verkopen en van elke verkochte letter één euro aan War Child te doneren. Het werden er meer dan 10.000! Jip verpletterde de jury met een inspirerend verhaal. Als winnaar van 2013 mocht hij hiervoor een cheque van € 3.500 in ontvangst nemen voor zijn goede doel.

Tijdens de voorronden van de Young Ambassador in Istanbul hadden de zes kandidaten hun ‘bedrijfsplannen’ al uiteengezet voor de internationale jury. Op zaterdag vertelden ze het verhaal nogmaals voor een groot publiek, waarna de jury de prijswinnaars bekend maakte. Tijdens de sluitingsceremonie op zaterdagavond vertelde Jip voor een zaal met ruim 1.100 gasten enthousiast over ‘zijn chocoladeletters’. Als een volleerd en ervaren spreker nam hij de luisteraars mee naar zijn goede-doelen-initiatief. International President Barry Palmer was geroerd door het verhaal van Jip. Hij noemde hem een entrepeneur, een leider, een voorbeeld. Jip ontving een staande ovatie! ■

Fair-trade Jip’s verhaal begint in 2007, toen 9 jaar oud. Aanleiding was een contact met een Afghaanse asielzoeker in Nederland. Die vertelde over die kinderen in zijn dorp, die niet naar school konden, niet konden sporten en niet konden buiten spelen. Jip wilde deze kinderen helpen en bedacht een chocoladeletteractie: van iedere verkochte chocoladeletter gaat 1 euro naar die kinderen. Een bakker uit Almelo maakte de letters uit fair-trade grondstoffen. Jip zocht contact met War Child, waardoor hij op gecontroleerde wijze kinderen uit oorlogsgebieden kon bereiken. In Jip’s ‘bedrijfsplan’ was het doel voor 2007 de verkoop van 200 letters. Het werden er direct al duizenden. Jip is vorig jaar, op uitnodiging van War Child, in Oeganda gaan kijken, wat er met ‘zijn’ geld aangeschaft is.

Samen kind zijn Inmiddels is de actie zo groot geworden, dat Jip deze niet meer alleen kan uitvoeren. Dit jaar wordt de actie ondersteund

8

L I O N n r.3 decemb er 2013 - januar i 2014

Young Ambassadors gezocht Jip Maathuis is met zijn Chocoladeletters voor Warchild een prachtig voorbeeld voor de jeugd. Lions Nederland hoopt dat clubs hierdoor geïnspireerd raken om voor volgend jaar nieuwe kandidaten te benaderen. Het is niet zo moeilijk om jongeren te vinden, die iets bijzonders doen. Moeilijker is het om als volwassenen naar hen op zoek te gaan en je verhaal in een omgeving van jongeren te vertellen! Ga op zoek naar bijzondere jongeren en meld ze aan voor de Young Ambassador 2014.


Tekst: Robert Holl

Week van de alfabetisering 2013:

Lions zetten laaggeletterdheid op de kaart Van 8 t/m 15 september werd in het kader van de week van de alfabetisering (WvdA) in het hele land veel aandacht besteed aan laaggeletterdheid. Ook veel Lionsclubs kwamen in actie, daartoe aangemoedigd door de districtsgouverneurs en de Lionscommissie Lezen en Schrijven. Hierbij een kort overzicht van verschillende activiteiten.

In totaal waren er in Nederland 1040 activiteiten, waarvan 479 plaatsvonden op basisscholen. Elke klas die zich aanmeldde, las op een zelfgekozen tijd een kwartier voor, waardoor er een keten van voorleesklassen in Nederland ontstond. Veel bekende Nederlanders hebben spontaan gehoorgegeven aan het verzoek om aan deze voorleesestafette mee te werken. Vooral in West-Brabant en Zeeland werd de week aangegrepen om laaggeletterdheid nog meer op de kaart te zetten. Liefst 13 Lionsclubs uit West-Brabant en Tholen hebben een bijdrage geleverd. De clubs in Bergen op Zoom, de LC Steenbergen& omstreken en Woensdrecht Zuidkwartier zochten aansluiting bij de bibliotheek Het Markiezaat en organiseerden de gratis cursus ‘Klik en Tik’ om mensen met een taalachterstand wegwijs te maken op de computer. Daarvoor werden onder andere 17 laptops ter beschikking gesteld. Mogelijk nog meer impact zal het convenant hebben dat op 10 september tijdens een ontbijtsessie gesloten is tussen gemeenten, bibliotheken, het UWV en de WVS-groep. Een werkgroep gaat het komende jaar concreet aan de slag met acties om het lezen en schrijven in de regio te bevorderen. Verschillende clubs hebben zich aangemeld om stappenplannen voor ondernemers te verspreiden en het gebruik van toolkits voor huisartsen te propageren. Een toolkit voor ziekenhuizen wordt in middels gebruikt. De LC’s van Etten-Leur overhandigden een cheque van € 1.000 aan stichting De Taalbus, een interculturele les- en ontmoetingsbus, waar mensen de gelegenheid krijgen om beter met taal om te gaan. In Drunen konden mensen, die moeite hebben bij het Nederlands leren terecht bij het Leerpunt in de bibliotheek. Met behulp van een cursus leerde een grote groep mensen beter te lezen en schrijven. Maar ook de LC Midden Betuwe zorgde ervoor, dat de WvdA niet ongemerkt voorbijging. Op 12 september werd

Bij de start waren honderden relaties, cursisten en vrijwilligers aanwezig onder wie minister Bussemaker, schrijver Paul van Loon en Prinses Laurentien. Op de daaropvolgende vier zondagen was er een speciaal programma waarbij Lucille Werner en Paul Groothof voorlazen en personages van het sprookjesbos een speciaal voor dit doel gemaakte theatervoorstelling speelden.

het Bondgenootschap voor geletterdheid Overbetuwe een feit. Deze club heeft inmiddels één persoon gevonden, die de cursus gaat volgen, onder het motto: elke cursist is een gelukkiger mens meer! Niet alleen de start van de Week van de Alfabetisering, ook de schitterende apotheose van de week vond plaats in de Efteling. Ook op 6 oktober waren 600 vrijwilligers en cursisten aanwezig en werd weer voorgelezen door Prinses Laurentien en Paul van Loon. Alle Eftelingbezoekers kregen in die vier weken een speciaal boekje uitgereikt, waarin het programma voor de zondagen was opgenomen, maar waarin ook leuke taalspelletjes stonden en boodschappen van Tooske Ragas en Umberto Tan. Concluderend, een prachtige en succesvolle week met de gewaardeerde inzet van een redelijk aantal Lionsclubs. Volgend jaar mogen er nog wel wat meer Lions meedoen. Dan is de week van de alfabetisering van 7 t/m 14 september 2014. Zet het nu alvast in de agenda! ■

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 2 0 1 4

9


Tekst: Wim Smeets

Leer meer over het werk van LCIF L

ions Clubs International Foundation (LCIF) is in 1968 opgericht als Foundation van Lions Club International (LCI). Het doel is: Wereldwijd bevorderen en steunen van humanitaire hulp aan mensen in moeilijke omstandigheden. Hiertoe stelt LCIF fondsen ter beschikking, ook aan Lionsclubs die hulpprogramma’s opzetten en uitvoeren. LCIF heeft 4 aandachtsgebieden voor hulpverlening: 1. Sight First (Lion magazine oktober 2013) 2. Gezondheids-en welzijnszorg

3. H  ulp na natuurrampen 4. J eugdondersteuning/Lions Quest

Budget Jaarlijks kan LCIF 30 miljoen dollar besteden, speciale acties niet meegerekend. De inkomsten van LCIF bestaan uit contributies van de 1.35 miljoen Lions, uit bijdragen door andere goede-doelen-organisaties en uit schenkingen. Van onze contributie gaat €5 naar LCIF. Op de jaarlijkse internationale conventie wordt gerapporteerd over de bestedingen en worden nieuwe accenten voorgesteld. Het kantoor van LCIF is gevestigd in Oak Brook, Chicago, in het hoofdkwartier van de Lionsorganisatie.

Gezondheids- en welzijnszorg In het Engels is dat humanitarian needs. Onder deze titel vallen meerdere deelonderwerpen, zoals de strijd tegen mazelen, hulp bij gehoorverlies, bouw van woningen voor mensen met een beperking, zorg voor schoon drinkwater en hulp aan patiënten met suikerziekte. Slechts de eerste drie deelonderwerpen – mazelen, gehoorverlies en woningen voor mensen met een beperking - worden in deze editie besproken.

Partnership Lions en GAVI; samen tegen mazelen De strijd tegen mazelen heeft in juli op de 96e Internationale Conventie in Hamburg een nieuwe impuls gekregen. Lions Clubs International Foundation(LCIF) is een partnership overeengekomen met Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI). GAVI is een publiek-private alliantie, waarin onder andere de Bill and Melinda Gates Foundation, Unicef, WHO, Wereldbank, overheden en industrie participeren. Het doel van deze alliantie is om de gezondheid van kinderen en volwasse-

10

L I ON n r.3 decemb er 2013 - januar i 2014


In enkele achtereenvolgende uitgaven van Lion magazine zullen de aandachtgebieden van LCIF besproken worden. Dit keer Gezondheids- en welzijnszorg.

erkentelijkheid uit voor het genereuze commitment van Lions Clubs International. En daar mogen we best wel een beetje trots op zijn…(zie ook Lion magazine december 2012 en februari 2013)

Gehoorverlies Wereldwijd zijn 278 miljoen mensen met ernstig gehoorverlies. Hiervan wonen er 36 miljoen in de USA. Met hulpmiddelen is voor hen de kwaliteit van leven te verbeteren, maar dan moeten ze wel een passende verzekering hebben of voldoende cash om het zelf te betalen. Voor 7 miljoen Amerikanen is beide niet het geval. LCIF heeft zich hun lot aangetrokken en het Lions Affordable Hearing Aid Project (AHAP) opgezet en heeft private partijen bij dit project betrokken. De werkwijze komt er op neer dat samenwerkende Lionsclubs de infrastructuur realiseren, communicatie verzorgen en zorgverleners in staat stellen om voor hun patiënten de hulpmiddelen te verkrijgen. LCIF stelt aan de Lionsclubs grants ter beschikking.

nen in ontwikkelingslanden te bevorderen door immunisatieprogramma’s op te zetten en uit te voeren. In Hamburg heeft de LCIF daartoe een meerjarige verplichting in dollars getekend, maar wellicht belangrijker zijn twee andere overeengekomen opdrachten voor de Lions. Het wereldwijde netwerk van 1.35 miljoen Lions zal een sleutelrol vervullen in de ‘sociale mobilisatie’. Dat betekent dat Lions actie ondernemen om lokale leiders te overtuigen van het belang van vaccinatie van de kinderen. Lions nemen ook communicatie en publiciteit op zich. De tweede opdracht is om vrijwilligers te rekruteren, die de vaccinatieprogramma’s zullen uitvoeren en tegelijk lokale mensen daarvoor zullen opleiden.

Deze en eerder beschreven inspanningen zullen er aan hebben bijgedragen, dat de Financial Times in 2007 LCIF tot beste van de niet-gouvernementele wereldwijde organisaties heeft gekwalificeerd.

Mensen met een beperking LCIF stelt fondsen ter beschikking om voor mensen met een beperking aangepaste behuizing te realiseren om hen in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te leven en deel te nemen aan het werkverkeer. Daartoe is rond de eeuwwisseling een partnership met Habitat for Humanity aangegaan. Initiatief nemende Lionsclubs kunnen ook hiervoor grants aanvragen bij LCIF. Zie ook www. LCIF.org ■

Lions Clubs International zal dus er op hameren, en de districtsgouverneurs zullen ons daar aan herinneren, dat Lionsclubs zich inzetten voor dit doel. LCIF zal de inzet met grants stimuleren. Zo ging en zo gaat het ook in de strijd tegen oogziekten. Het moet dus kunnen. Bill Gates sprak dank en

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 20 1 4

11


Redactie & fotografie: Alfred J. Boer

Cultuursnuiven en winkelen in Wenen Velen van ons kennen Wenen vooral van het traditionele Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker. Maar er gaat uiteraard niets boven een per­ soonlijke kennismaking. Geniet er van een mooi concert, de Spanische Reitschule, Schloss Schönbrunn of de Stefansdom. En een heerlijke Sachertorte in een Weens koffiehuis na een middagje winkelen is ook niet verkeerd. De Barokke Oostenrijkse hoofdstad ligt slechts op een kleine twee uur vliegen vanaf Schiphol en reken er voor een rit per auto nog eens tien uur bij. De trein is trouwens een goed alternatief; overdag met ICE International via Frankfurt of ’s nachts via Keulen met de EuroNight. In beide gevallen kom je uit in hartje Wenen. Eenmaal daar aangekomen is het zo simpel als wat, want Wenen beschikt over een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer inclusief metro, waarvan je na aanschaf van de Vienna Card gedurende 72 uur gratis gebruik kunt maken. Deze kaart geeft bovendien aantrekkelijke kortingen op maar liefst 210 musea, bezienswaardigheden, theaters, restaurants en cafés. Het voorjaar leent zich bij uitstek voor een uitgebreide kennismaking met Een van de Lions kerststalletjes

12

L I ON n r.3 decemb er 2013 - januar i 2014

Wenen. Toch heeft de koudere periode rond kerst ook zijn charme, waarbij sneeuw en koude ruimschoots worden gecompenseerd door de kerstverlichting en de talloze - veelal door fellow Lions geëxploiteerde - kraampjes. Je kunt er de lekkerste warme drankjes kopen en zo tegelijkertijd een goed doel steunen.

Sisi Een van de meest bezochte bezienswaardigheden is Schloss Hofburg. Hier is tevens het Sisi Museum gehuisvest, waar ruim 300 artefacten te zien zijn, die herinneren aan de periode waarin Keizerin Sisi (met één s) haar stempel op Wenen drukte. Feitelijk is van dit laatste niet echt sprake, omdat de reislustige dame er slechts in geringe mate verbleef. Toch zijn er vandaag de dag in Wenen plaatsen te bezichtigen, waar de keizerin zich graag liet zien. Zoals bij Demel Chocolade, glaswerkspecialist Lobmeyr en restaurant Schwarzes Kameel. Liefhebbers van koormuziek kunnen zondags de beroemde Wiener Sängerknaben beluisteren in de burchtkapel van de Hofburg, welk gebouw tevens onderdak biedt aan de wereldvermaarde Spaanse Rijschool. De Lippizaner schimmels worden gefokt in Westiermarken en er zijn meerdere mogelijkheden om de verrichtingen van paard en ruiter te kunnen Het befaamde reuzenrad in Prater

bewonderen. Er is zelfs een Lippizaner Museum! Uiteraard mogen we Schloss Schönbrunn niet onvermeld laten. Ooit bedoeld om het Franse Versailles te overtreffen. Vooral ’s avonds en gehuld in floodlights is het paleis werkelijk prachtig om te zien en zo’n 40 zalen zijn opengesteld voor het publiek. Of een daarvan de locatie is, waar Mozart reeds op 6-jarige leeftijd zijn muzikale talenten etaleerde aan keizerin Maria Theresia is helaas niet bekend… Tijdens de kerstperiode is de prachtige tuin van Schloss Schönbrunn omgetoverd tot een gezellig kerstdorp, vanuit het Weense centrum snel en gemakkelijk te bereiken via de U-bahn.

Trendy cafe’s Wenen herbergt een groot aantal musea, inclusief het nieuwe museum De tijd van Sisa herleeft


RE I S RU B R I E K Auteur/Lion Alfred J. Boer is reis- en watersportjournalist van beroep. Hij stelt zijn verhalen in aangepaste vorm belangeloos ter beschikking aan de Lion. Waar mogelijk regelt hij via het betreffende verkeersbureau een speciale aanbieding of legt een link met een lokale Lionsclub.

Prater, dat overigens menigmaal als decor diende voor de bekende politieserie Commissaris Rex. Daarentegen is een ritje in het 64,8 meter hoge reuzenrad een aanrader vanwege het uniek uitzicht over de oude stad.

Winkelen

INFORMATIE

De Stefansdom fraai uitgelicht

www.wienkarte.at www.wien.info www.glacisbeisl.at www.plachutta.at www.doco.com www.musicalvienna.at www.hotellamee.com www.kameel.at www.demel.at www.lobmayr.at

moderner kunst stiftung ludwig wien. Toch is het de moeite waard om nog even terug te gaan naar de tijd van Sisi met een bezoek aan het keizerlijk rijtuigenmuseum. Het is gevestigd in Schloss Schönbrunn en herbergt een ongekend grote en bovendien waardevolle collectie. Zeker als je bedenkt dat de waarde van een beetje keizerlijk De veel bezochte Hofburg

rijtuig destijds te vergelijken was met de prijs van een leuk zakenvliegtuig anno 2013. In een speciale vitrine is ook het rijzadel van Sisi - een begenadigd amazone - te zien, waarin een etui voor een waaier is opgenomen. Handig voor verkoeling tijdens een inspannende rit onder zomerse temperaturen, maar vooral bedoeld om het gezicht van de keizerin onmiddellijk te kunnen bedekken als zich onverhoopt paparazzi aandienden… Met zijn rijke verleden en ronduit barokke aanblik zou je denken, dat Wenen ietwat ingedut is, maar niets is minder waar. De aanwezigheid van vele theaters, de mooiste winkelstraten, talloze trendy cafe’s en design hotels maken Wenen tot een levendige metropool, waar zelfs een bruisend nachtleven niet ontbreekt. Iets minder glans heeft het permanente pretpark

Voor haute couture is de Weense Kohlmarkt het aangewezen adres. De grootste en duurste merken zijn er vertegenwoordigd, maar je kunt ook terecht voor traditionele Oostenrijkse kostuums en jassen. Op zoek naar hedendaagse mode met een knipoog naar Sisi of Frans Jozef? In de Annagasse verkoopt Sissy Schranz de mooiste kleding naar eigen ontwerp. Pittig geprijsd, maar alleen al leuk om even binnen te kijken. Er is ook goed nieuws voor musicalliefhebbers; in het Raimund Theater speelt musical Elisabeth met in de hoofdrol de Nederlandse, uiterst getalenteerde, Annemieke van Dam. Zij treedt in de voetsporen van Pia Douwes, die deze rol 20 jaar geleden vertolkte. Al met al heeft Wenen ongekend veel en voor elk wel wat wils te bieden. Ter afsluiting nog een paar culinaire tips. Voor de lunch: restaurant Schwarzes Kameel, Plachutta, Glacis Beisl. Voor het diner: DO & Co Albertina, Freiraum, Albertina Passage. ■

Kerst in de tuin van Schloss Schönbrunn

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 20 1 4

13


Tekst: Bert Naarding

NLdoet 21 en 22 maart 2014

In 2013 hebben 310.000 vrijwilligers meer dan 8300 klussen gedaan! Kijk even bij de ideeënlijst op www.nldoet.nl en meld een klus aan met je club!

L

ions zijn het kloppend hart van veel sociale initiatieven en laten zien dat ze actieve burgers in de samenleving zijn. Ook in 2014 zullen honderden Lions weer meedoen aan de grootste vrijwilligersactie in Nederland: NLdoet. NLdoet is een stimulans voor iedereen om een dag of dagdeel vrijwillig de handen uit de mouwen te steken.

Ideeënlijst

Bijdrage € 450

Natuurlijk weet elke club in zijn of haar omgeving precies hoe de samenleving lokaal in elkaar steekt, en waar de nodige hulp kan worden ingezet, maar stel, dat je toch nog op zoek bent naar een leuke klus voor je club, dan is er bij het Oranjefonds een ideeënlijst en een stappenplan hoe je op 21 en/of 22 maart aan de slag kunt gaan. Je kunt als Lionsclub je klus aanmelden bij het fonds en daar staan ook de reeds aangemelde klussen geregistreerd.

Voor sommige klussen is het mogelijk om een bijdrage te krijgen van € 450,-. De voorwaarden en hoe je die aanvraag kunt indienen staan allemaal op de site van het oranjefonds. Iedereen, die op tijd een klus indient bij het fonds, ontvangt te zijner tijd een promotiepakket met vlaggetjes, posters en buttons, zodat je kunt laten zien dat je (weer) meedoet aan de grootste vrijwilligersactie in Nederland. Lions, veel succes alvast met de voorbereiding. ■

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 20 1 4

15


lio n C l u b i n d e schij n w e r p e r Tekst : Bert Naarding

LC Zwolle Hanzestad Zwolle kent drie Lionsclubs. Twee mannenclubs, en een gemengde club. Omdat de discussie over gemengde clubs weer actueel is, koos ik voor LC Zwolle Hanzestad, die werd opgericht op 15 januari 1991. De club bestaat uit 11 vrouwen en 19 mannen in de leeftijd van 42 tot 64 jaar. En er zijn zes charterleden. De sponsorclub is LC Hattem.

twintig ouderen met een beperking op een klassiek concert in ons theater De Spiegel. De kaarten werden vanuit ons netwerk ter beschikking gesteld en onze leden hebben de ouderen gereden en begeleid. We doen ook elk jaar mee met de Peace Poster Contest. Toen vorig jaar de Nationale winnaar uit Zwolle kwam, hebben we in het stadhuis een expositie van de posters georganiseerd.

Hartenactie en Nieuwjaarsconcert Onze club heeft een goede balans in leeftijdsopbouw, mix man/vrouw en in de verschillende professies/maatschappelijke vertegenwoordiging. We zien ons zelf als een dynamische club die ook best eigenzinnig is en baldadig kan zijn. Dat zorgt voor boeiende clubavonden; er wordt veel gelachen! Het vinden van nieuwe (jongere) leden is bij ons geen issue. De goede balans binnen onze club zorgt er wel voor dat de club aantrekkelijk blijft voor (jongere) leden.

Eens per jaar houden we een Hartenactie: we proberen dan zoveel mogelijk heerlijke speculaasharten van een echte ambachtelijke bakker in de Sinterklaasperiode te verkopen. Ook een paar grotere ondernemingen zijn trouwe afnemers, dus ook met een kleine marge kan een mooi bedrag worden ingezameld voor het goede doel. Opbrengst tussen de € 500 en 750. Met de drie Zwolse Lionsclubs organiseren we jaarlijks het Nieuwjaarsconcert dat ook per jaar zo’n € 10.000 oplevert.

Activiteiten We vinden het belangrijk om Zwolse initiatieven te ondersteunen en kiezen voor projecten waar de mens centraal staat. Binnen onze club bestaat de behoefte om zelf ook met handjes te helpen: wij hebben een drietal doe-acties per jaar. Zo helpen we jaarlijks bij de IJsselland Rally en bij de Ronald Mc Donald Rally. Vorig jaar hebben we een nieuwe doe-actie opgestart. We trakteerden

16

L I ON n r.3 decemb er -2013 januar - januar i 2014i 2014

Tweejaarlijks groot project De club organiseert om het jaar een groot evenement, bijvoorbeeld een fundraising tijdens het Zwolse Ice-Event, rond Kerst. Er was bijvoorbeeld een prachtige tentoonstelling van ijsbeelden. Wij sloten aan met een gezellige avond, verkoop van tafels en een loterij. De gemiddeldde opbrengst is tussen € 10.000 en 15.000.

Hoe organiseert de club al deze activiteiten? We hebben een externe servicecommissie en een commissie voor het Nieuwjaarsconcert. Ze zijn het aanspreekpunt en zorgen voor de organisatie. Al onze leden dragen op hun eigen wijze bij aan de fundraising en immateriële activiteiten. Verder vinden we het belangrijk om onze betrokkenheid bij een goed doel voor langere tijd te continueren. Onze ondersteuning bij de rally’s is daar een goed voorbeeld van. Het komt ook vaak voor dat leden van onze club ondersteuning blijven bieden aan het goede doel in de vorm van vraagbaak voor organisatorische, juridische, fiscale of financiële onderwerpen.

Attendance Op de clubavond is de attendance rond 70% en op de late avond rond 60%. De clubavond is een vergadering met altijd een 5-minutes-talk van een van de leden, meestal over een actualiteit. De andere avond zijn we bij een van de leden thuis met een inleiding van een van de clubleden. DG René Mos (Districts­gouverneur) is lid van onze club. Daardoor zijn we extra betrokken bij het district,zoals bij de Special Olympics. Ondanks dat René druk is op nationaal en districtsniveau is hij ook zeer betrokken bij de club, altijd beschikbaar om ook in de club zijn steentje bij te dragen en... nog steeds een goede attendance ! ■


lio n C l u b i n d e schij n w e r p e r

LC Leowardia: meiden onder elkaar is hartstikke leuk! De toekomstige Culturele Hoofdstad van Europa, Leeuwarden, zit er met drie Lionsclubs (mannen), een vrouwenlionsclub ‘Leowardia’, en ook nog een Leoclub warmpjes bij in Lionsland. Reden om de Vrouwenclub in de schijnwerper te zetten; ook al omdat IP Berry Palmer het aantal vrouwelijke Lionsleden de komende jaren een extra ‘push up’ wil geven. LC Leeuwarden Leowardia werd opgericht op 21 juni 1993 en telt 33 leden in de leeftijd van 33-66 jaar. Van de leden zijn nog 5 dames over die destijds de club hebben opgericht. Sponsorclub is LC Leeuwarden de Ljouwert ‘80. Attendance: 70%

vrouwen op volstrekt natuurlijke wijze met elkaar om. Dat geldt uiteraard ook voor de Lions en Leo’s in Leeuwarden.’

Projecten ‘Onze fundraisingscommissie kijkt vooral naar projekten in Friesland of waar we binding mee hebben of duidelijk het zicht op hebben, om te zien dat het geld goed besteed wordt. Een van onze clubleden heeft zich daarnaast met ziel en zaligheid verbonden aan blinden en slechtzienden in ontwikkelingslanden, waardoor wij als club ook weer gemotiveerd werden om het internationale Lionsproject First Sight te sponseren.’

Oprichting Anita Tondu, president van de club, ontmoette destijds Annemarie Jorritsma, de huidige burgemeester van Almere, in het Vrouwennetwerk. Samen zochten ze naar een club met een goeie vergaderfrekwentie, dus niet wekelijks, maar 2x per maand. Bedacht voor werkende vrouwen. Direct na het werk naar de club. Dat vonden ze bij de Lions en zo werd Lionsclub Leeuwarden Leowardia opgericht met Anita Tondu als president. Nu, 20 jaar later is Anita opnieuw president van de club. Er wordt nog steeds 2x per maand vergaderd van 18.00 - 20.00 uur.

Mannenclubs ‘We werden in ‘93 door de mannen van de Lionsclubs zeer welkom geheten, toen ze door hadden, dat we een vrouwenclub gingen oprichten. Ik denk dat het deels eigenbelang was, want anders moesten ze gaan nadenken over een gemengde club ! Nu gaan mannen en

communicatie binnen de club. Hierop staan foto’s, uitnodigingen etc. We werken met een eigen (gesloten) Facebookaccount. Hierop vinden we elkaar moeiteloos en het werkt goed. De focus van onze club is toch wel de interne verantwoordelijkheid; er zijn voor elkaar. De goede communicatie onderling is natuurlijk van groot belang.’

Leowardia 2 voor seniore dames ‘Een aantal vrouwen van LC Leowardia heeft zich de afgelopen jaren afgescheiden van de club en is zelf een seniorenclub begonnen; oudere dames dus, die het tempo van onze jonge, werkende vrouwen af en toe even te hoog vinden. Er is natuurlijk contact met deze oud-leden, zoals op jaarlijkse Nieuwjaarsborrel. Dan zijn we, jong en oud, samen weer één grote LC Leowardia.

Kleine schilderijtjes maken groot kunstwerk

Wadden schoon ‘Een jaarlijks terugkerend project brengt ons in het voorjaar naar de Wadden, waar we met z’n allen, vrouwen, mannen en kinderen een heel weekend lang het strand gaan schoonmaken. Een heerlijk uitje waar alle families nu al weer naar uitkijken.’

Facebook ‘Elk lid van onze club maakt deel uit van een commissie, zoals Lief & Leed, Organisatie, Bestuur, Lustrum, Jeugduitwisseling en Media. De commissie Media bemoeit zich met de digitale

‘Ter gelegenheid van ons 4e lustrum hebben alle leden van de club een paar kleine schilderijtjes gemaakt, die samen een groot kunstwerk vormen namelijk de Oldehove in Leeuwarden, een bekend gebouw in de stad. In dit kunstwerk zie je de onderlinge verschillen, de eigen stijl van de vrouwen, de eigen interpretatie en hoe iedereen tegen de wereld aankijkt. Ik mag wel zeggen dat we met LC Leowardia een fantastisch goedlopende lionsclub hebben. We kunnen uitstekend samenwerken – onderling en met anderen – en de sfeer is uitermate positief’, aldus de trotse President Anita Tondu. ■

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 20 1 4

17


Tekst: Astrid Abbing

Verschuivende macht leidt tot verschuiving van opvattingen Lions VN-dag zaterdag 8 maart 2014 in Clingendael

Op 1 augustus 1914 begon de Eerste Wereldoorlog. De verschillende partijen waren optimistisch: zij zouden de strijd winnen en vóór Kerst zou iedereen weer thuis zijn. Dat pakte anders uit. Het werd een uitputtingsslag van ruim 4 jaar, waar steeds meer landen bij betrokken raakten. De overtuiging groeide, dat conflicten op een meer vreedzame manier beslecht zouden moeten worden. Al in het begin van de eeuw waren er idealistische conferenties over deze vraag gehouden. In het verlengde daarvan werd het Vredespaleis in Den Haag gebouwd.

B

ij de vredesbesprekingen na de Eerste Wereldoorlog werd, vooral onder Amerikaanse druk, de Volkenbond opgericht. Deze bleek machteloos toen de spanningen in de dertiger jaren opliepen. De Tweede Wereldoorlog brak uit. In 1945 zijn de Verenigde Naties opgericht, een platform om belangentegenstellingen vreedzaam op te lossen. Men leerde van de ervaringen met de Volkenbond: er moesten sanctiemogelijkheden komen en aandacht voor de oorzaken van conflicten. Aan de Lions is toen gevraagd om, samen met een aantal andere internationale organisaties, bij de opzet van de VN te adviseren.

Niet-westerse invloed Westerse landen hadden grote invloed op de structuur en de cultuur van de VN. Zij bepaalden in hoge mate de ideeën en waarden van de organisatie, bijvoorbeeld wat betreft democratie en mensenrechten. Inmiddels zijn de machtsverhoudingen in de wereld veranderd. Niet-westerse landen willen meer te zeggen krijgen in de VN en ook hun waarden, dan wel hun opvattingen laten gelden. Iets soortgelijks doet zich voor

18

L I ON n r.3 decemb er 2013 - januar i 2014

binnen de Lionsorganisatie. Zij is vanaf de oprichting gekleurd door westerse Lionsclubs, maar ook hier neemt het aantal nietwesterse clubs sterk toe en daarmee hun invloed.

Omgaan met veranderingen Hoe reageren VN en de Lions op deze verschuivingen? Moet worden vastgehouden aan de oorspronkelijke, westerse, interpretaties of verschuiven we naar een andere invulling, of moet er ruimte zijn voor meerdere waardenstelsels binnen het opereren van de VN en de Lionsorganisatie. Kunnen VN en Lions op dit punt van elkaars ervaringen leren? Tijdens de zevende Lions VN-dag op 8 maart 2014 worden deze vragen besproken bij het kennisinstituut voor internationale betrekkingen Clingendael in Den Haag. Het thema wordt belicht vanuit de optiek van de VN en die van de Lions, als een van de grote internationale ngo’s. Op de VN-dag wordt ook de Nederlandse winnaar van de Peace Poster Contest bekendgemaakt. De toegang tot het symposium op 8 maart 2014 in Clingendael is gratis. Inschrijven kan via de website van de lions/Lions helpen/VN-dag. ■


Bron: LCIF Nieuws, 15 november 2013

LCIF Nieuwsbrief Beste Lions, de afgelopen maand was ik in de gelegenheid om de World Sight Day in Australië te vieren en ik ben trots dat Lions zich voortdurend inspannen voor de bestrijding van blindheid. Maar ik ben ook trots dat wij zoveel doen op andere gebieden van service. Lions staan steeds meer bekend als mensen, die noodhulp kunnen bieden in de uren en dagen, die volgen op een ramp en ook ondersteuning bieden bij de wederopbouw in de daaropvolgende maanden. Rampen, zoals superstorm Sandy, die bijna een jaar geleden de Verenigde Staten trof, maar ook de tsunami in Japan en de aardbeving in Haïti zijn goede voorbeelden van Lions’ onmiddellijke reactie, medeleven en steun in actie.

T

wee weken geleden reageerden Lions direct toen de verwoestende orkaan Phailin India trof. LCIF kende een Major Catastrophe Grant van $100,000 toe aan Meervoudig District 322. Lions zal een deel van het bedrag gebruiken om hulpmiddelen te kopen, die op korte termijn nodig zijn, zoals dekens, voedsel en medische hulpmiddelen. De rest van de financiële hulp zal gebruikt worden voor de wederopbouw in de getroffen gebieden. Om steun te kunnen bieden bij dit soort rampen moedig ik u aan in overweging te nemen te doneren aan de Foundation for Disaster Relief, welke in aanmerking komt voor een Melvin Jones Fellowship. Als antwoord op een andere recente tragedie, reageerden Lions in India snel toen de schietpartij in een winkelcentrum in Nairobi plaatsvond. Binnen een uur na de aanval hadden Lions zich als vrijwilliger aangemeld bij het M.P. Shah Hospital waar gewonden medische hulp kregen. Het harde werk bleef niet onopgemerkt, de president van Kenia bezocht het ziekenhuis en bedankte de Lions voor hun steun en het feit, dat ze als eerste ter plaatste waren. Het zou onmogelijk zijn alle verbazingwekkende, wereldwijde pogingen van Lions om hulp te bieden bij rampen op te

Toegekende LCIF Grants Tijdens de Board of Directors bijeenkomst van oktober in Port Douglas, Australië werden 51 LCIF grants toegekend met een totale waarde van $2,443,541. Onder vele andere projecten ondersteunen deze subsidies Lions’ inspanningen om: speeltuinen te bouwen voor gehandicapte kinderen, oogheelkundige benodigdheden te kopen voor lokale ziekenhuizen, medische en tandheelkundige missies te leiden, visuele hulmiddelen te kopen en nog veel meer. Lions zal de levens van een geschatte 4,7 miljoen mensen raken door middel van deze subsidies en door hulp te bieden aan mensen in nood, zowel lokaal als wereldwijd.

Uniek samenwerkingsverband van Lions Quest in Noorwegen In Noorwegen werken de Sandnes Lions en het Sandnes Ulf professionele voetbalteam samen om Lions Quest en voetbal de klaslokalen in te krijgen. In januari 2012 ging het voetbalteam ermee akkoord ambassadeur te worden voor Lions Quest in lokale scholen. De voetballers leren kinderen uit groep 7 tijdens een 60 minuten durende sessie over pesten, het nemen van beslissingen, het afwijzen van drugs en het naar een doel toe werken. ‘Het betekent zo veel voor de leerlingen, wanneer we hun school bezoeken’, zegt speler Bjørnar Holmvik. ‘Het is geweldig, dat we zo een goed programma voor ze hebben.’ Om het project nog meer te promoten dragen de spelers van Sandnes Ulf het Lions Quest Noorwegenlogo op de achterkant van hun voetbalshirt, staat er een Lions Quest billboard aan de rand van het veld en wordt er tijdens de rust een korte Lions Quest-video vertoond op het grote scherm. De spelers van Sandnes Ulf hebben inmiddels meer dan 10 scholen bezocht en zijn van plan er 20 te bezoeken voor het eind van 2013.

noemen, ik zie hier dagelijks voorbeelden van op het internet. Jullie geven mensen hoop in de nasleep van een tragedie en herbouwen samen gemeenschappen met jullie steun, door het gebruik van LCIF Emergency Grants en jullie bijdrage aan onze stichting. Ik dank jullie allemaal voor jullie toewijding aan het helpen van anderen in tijden van nood. Hoogachtend, Wayne A. Madden, Voorzitter Lions Clubs International Foundation ■

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 20 1 4

19


Redactie: Jan Kappers Tekst: Theo Bakhuizen

Vrouwenclubs niet het einde van mannenbolwerk A

rtikel 5 van de Modelstatuten voor een Lionsclub stelt dat ‘het lidmaatschap van de vereniging open staat voor iedere meerderjarige, die te goeder naam en faam bekend staat’ en voorts dat ‘het lidmaatschap uitsluitend wordt verleend op uitnodiging’. In de vorige Lion magazine gaven we in het artikel ‘Zorgen om ledenbestand Lions Nederland’ aan, dat het aantal vrouwen binnen de Lionsorganisatie afgelopen 5 jaar is verdubbeld en dat deze ontwikkeling ervoor heeft gezorgd, dat er nu geen sprake is van een sterke ledenterugloop. Een ontwikkeling, die zich zeker zal doorzetten.

Einde mannenbolwerk? Het streven is tegenwoordig om vooral gemengde clubs te charteren en dat lukt meestal heel goed. Slechts een enkele keer wordt er nog een mannenclub opgericht. Het aantal gemengde clubs is dus sterk gegroeid. Daarnaast zijn 23 vrouwenclubs en ook nog twee vrouwenclubs in oprichting en dat alles lijkt minder bekend. Reden om daar eens aandacht aan te besteden. De Lionsorganisatie is heel lang én uitsluitend een mannenbolwerk geweest. De kritiek daarop was vaak niet mals, zeker in een tijd van sterk veranderende maatschappelijke omstandigheden en de ontwikkeling naar een meer emancipatoire samenleving. Vorming van gemengde clubs lag sterk voor de hand. Waarom dan aan het eind van de vorige

20

L I ON n r.3 decemb er 2013 - januar i 2014

eeuw toch ook vrouwenclubs in het leven geroepen?

Vrouwenclubs werken in eigen omgeving We benaderden een aantal vrouwenclubs en kregen prompt inhoudelijke en leuke reacties. Nel Jongboer, secretaris van LC RenkumAirborne: ‘Toen wij in 1989 onze club oprichtten, was dat heel bijzonder, want we waren de allereerste vrouwenclub binnen Lions Nederland, gemengd was voor ons niet aan de orde.’ En verder: ‘In 2014 bestaat onze club 25 jaar. Ik denk dat de structuur van de vrouwenclub heel anders is dan die van een mannenclub. Wij gaan over het algemeen niet voor grote projecten waar veel geld voor nodig is, maar wel voor kleine projecten in onze eigen omgeving. Wij doen veel aan immateriële dienstverlening en kiezen vaak voor projecten, waar vrouwen en kinderen bij zijn betrokken.’

Jeannette Peters Over het verschil tussen vrouwen- en andere clubs zegt Jeannette Peters-Labrijn van LC Oldenzaal BOCA: ‘In principe werken vrouwenclubs niet anders dan de mannen- of gemengde clubs. Hooguit zijn de activiteiten, die ze organiseren meer echte vrouwendingen. Je zult niet gauw


Ria Schutte Voormalig lid van de Keygroep LC Isala Doetinchem, Ria Schutte, is, in het tijdsbeeld van nu, nog steeds verbaasd, dat het voor haar en de andere leden destijds helemaal geen bespreekpunt was om een gemengde club te worden. ‘Immers, vrouwen in de Lionsorganisatie was al zó’n grote verandering, dat het noch bij ons, noch bij onze mannelijke sponsorclub LC Wisch De Hamelandse Marken zelfs ook maar opkwam om het erover te hebben. Wij waren in 1990 al actief bij bovenclubse bijeenkomsten als conventies. Ik herinner mij goed de verwarring en de lastige, komische situaties, die onze attendence met zich mee bracht in het mannenbolwerk’. Evenals enkele anderen verwacht Ria, dat in de toekomst alle clubs gemengd zullen zijn: ‘Ik zou willen, dat Lions een voorbeeld nemen aan de Rotary, die wat gemengd worden betreft in percentage veel verder is. Rotary Nederland heeft namelijk 494 clubs, waarvan 2 clubs met alleen vrouwen, 36 clubs met alleen mannen en 456 (!) gemengde clubs.’

Diny Stelling zien, dat leden van een vrouwenclub hout gaan hakken voor het goede doel of dennenboompjes verwijderen uit een heideland. Vrouwen bakken, organiseren de Oranjemarkt en de Kunstmarkt, versieren verjaardagsdozen en doen leuke dingen tijdens NLdoet’.

Diane Smellink Voorzitter van de BOCA Lions uit Oldenzaal, Diane Smellink, heeft een uitgesproken mening over haar vrouwenclub: ‘Wij vinden het fijn een vrouwenclub te zijn. Wij leven en werken allemaal met mannen en vrouwen om ons heen. Vrouwen hebben net zo sterk behoefte om alleen met vrouwen te zijn als mannen, die het fijn vinden alleen met mannen te zijn. Er wordt over andere dingen gepraat en we gedragen ons anders in de nabijheid van het andere geslacht. De stelling dat clubs gemengd moeten zijn delen wij absoluut niet! Wij vinden onze vrouwenclub een prima aanvulling op de dagelijkse gemengde situatie. Wij zien geen reden voor aanpassing van deze traditie, ondanks het feit dat we ruimdenkend en vooruitstrevend zijn. Het maakt ons als BOCA’s speciaal in de wereld van de Oldenzaalse serviceclubs’.

Oud-secretaris en oud-president van de Voorburgse Vrouwenlionsclub Prinses Marianne, Diny Stelling, is een Lionsvrouw van het eerste uur. De club is genoemd naar Prinses Marianne, dochter van Koning Willem I, wier lijfspreuk was ‘de mensen zijn er niet voor mij, maar ik ben er voor de mensen’, wat zo mooi aansluit bij We Serve. Sprekend voor haar vrouwenclub zegt Diny: ‘Deze club zal gewoon blijven bestaan. Je blijft leden aantrekken, die deze formule aanspreekt. En daar gaat het om! Dat zal voor de mannenclubs ook wel zo zijn’. En over de activiteiten: ‘Wij opereren intern vanuit teamgeest, met respect voor elkaar en met een flinke dosis enthousiasme. Daar komen veel activiteiten uit voort, daarnaast schenken wij veel aandacht aan onze externe communicatie. In tegenstelling van wat sommige mannenclubs vinden treden wij juist naar buiten om ook gemakkelijker te kunnen fundraisen. Verder staat het sociaal aspect hoog in ons vaandel, onze immateriële dienstverlening is een pijler waar onze club op steunt’. ■ En de partners van de vrouwen? Die zijn, net zoals ook bij vrijwel alle mannenclubs, trouw aanwezig bij bijzondere activiteiten en gebeurtenissen. Of zoals een van de vrouwen het uitdrukte: ‘ Zij zijn sowieso onze grootste fans’.

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 20 1 4

21


JAMBO.NL

SAFARI IN AFRIKA?

BIJ JAMBO SAFARI CLUB ZIJN DE MOGELIJKHEDEN EINDELOOS, PRIVÉ REIZEN GEHEEL CONFORM UW EIGEN WENSEN!

DÈ AFRIKA SPECIALIST!

KENIA MADAGASKAR TANZANIA SEYCHELLEN OEGANDA MAURITIUS BOTSWANA ZIMBABWE NAMIBIË MOZAMBIQUE ZUID-AFRIKA ZAMBIA

VRAAG DE BROCHURE AAN OP WWW.JAMBO.NL OF BEL 020-2012740.

Al 27 jaar dé specialist Rusland | Oekraïne | Georgië | Armenië | Baltische landen

Maatwerkreizen • Groepsreizen • Individuele reizen • Cultuurreizen City-trips • Riviercruises • Trans Siberië Express • Fly & drives Combinatiereizen door meerdere landen mogelijk 2013

Armen ië • Georg ië • • Oekra ïne che landen Ruslan d • Baltis

Vraag nu de gratis brochure aan! telefoon: 020 – 2012777 | e-mail: info@bolsjoj.nl | internet: www.bolsjoj.nl


LEOCLUBS IN ACTIE Redactie: Bert Naarding

Leoclub Rotterdam ‘t Witte Huisch ontvangt charter DG 110CW George Muskens reikte op zaterdagvond 21 september het charter uit aan de president van de 14e Leoclub in Nederland, Suzanne Wegelin. Het werd een memorabele avond in Grand Café Engels te Rotterdam. Bij binnenkomst werden de gasten verwelkomd door live muziek van GBased, een band van uitsluitend muzikanten met een beperking. Maar dat was beslist niet te horen. Onder de gasten waren niet alleen DG George Muskens en VDG Bert Verplancke namens District 110CW, maar ook Paul de Boer (DG 110AZ met Leoclubs in zijn portefeuille namens de GR), twee vertegenwoordigers van de Sponsor Club LC Rotterdam Zuid, Bep de Koning en Trudy Boot, en enkele

Leo’s van Duitse en Belgische Clubs. De laatsten zaten toevallig in het restaurant, deden enthousiast hun speld op en kwamen de nieuwe Leo’s feliciteren! In haar openingstoespraak memoreerde Suzanne Wegelin kort de ontstaansgeschiedenis van deze Leoclub, die door de verschillende nationaliteiten van de leden bijzonder is. De club wil zich gaan inzetten voor kansarme jongeren in Rotterdam middels verschillende projecten samen met voetbalclub Excelsior en middels bijdragen aan de Stichting Laat ze maar lachen. In zijn toespraak benadrukte DG George Muskens het laaggeletterheidsprogramma Lezen & Schrijven, dat binnen de Lionsorganisatie veel aandacht krijgt, en nodigde

‘T Witte Huisch-president Suzanne Wegelin toont de charteroorkonde

hij de Leoclub uit dat programma in de eigen club ook een plaats te geven. Waarna hij formeel het charter overhandigde aan president Suzanne Wegelin. Certificaten en speldjes werden uitgereikt door Lions Bep de Koning en Trudy Boot, beide lid van sponsorclub LC Rotterdam Zuid. Na het maken van de onvermijdelijke foto van alle leden van de nieuwe Leo Club, kon het feest starten. ■

Charter Leoclub Gouda op zaterdag 12 oktober Zaterdag 12 oktober was het dan eindelijk zo ver. Leoclub Gouda mocht na 2 jaar hard werken haar charter in ontvangst nemen. Dit ging gepaard met een leuke en feestelijke dag, met als thema ‘Surprise’. Dit thema heeft een directe link met stichting Jarige Job, het goede doel, waarvoor de hele dag geld werd ingezameld. Stichting Jarige Job ondersteunt ouders van kinderen, die opgroeien in armoede en hierdoor hun verjaardag niet of nauwelijks kunnen vieren. De stichting schenkt verjaardagspakketten met alles erop en eraan, zoals versieringen, traktaties voor de klas en de leraren, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau. Dankzij deze pakketten verrassen ze jaarlijks vele kinderen met een geweldige verjaardag. Leoclub Gouda had voor deze dag een vol, druk en leuk middag- en avondprogramma gepland. Na de koffie of thee – met een echte Goudse siroopwafel – werden de bezoekers in twee groepen gesplitst. De eerste groep ging aan de slag met paraffine om een echte Goudse

De Leo’s van de nieuwe Leoclub Gouda

kaars te maken. Tijdens het drogen van de kaars werd de kennis over Gouda getest in een zogeheten pub quiz. De andere groep was ondertussen via een leuke speurtocht door de binnenstad van Gouda onderweg naar de stroopwafelfabriek Punselie. Waar een bezoek werd gebracht aan de stroopwafelfabriek. Bij terugkomst op de historische locatie So What stond er een uitgebreid buffet klaar. Na het avondeten vond het officiële deel van de charter plaats. Het charterdocument werd in ontvangst genomen en alle Leo’s ontvingen het felbegeerde Leospeldje. Daarna kon het

feest echt beginnen, onder begeleiding van de Goudse band Six square meters. Na de geslaagde charter is een loterij gehouden om geld op te halen voor de verjaardagspakketten en konden aanwezigen een pakket doneren. Het verse Leoclublid Alexander Beukers deed een beroep op de aanwezigen om zijn voorbeeld te volgen om 1% van de zijn jaaromzet als ondernemer te doneren aan de actie voor Jarige Job. Mede hierdoor kan Leoclub Gouda 160 verjaardagspakketten doneren aan Stichting Jarige Job. ■

L I ON n r.3 de c e m be r - ja n u a r i 20 1 4

23


Redactie: Jan Kappers Tekst: Theo Bakhuizen

Openluchtmuseum Arnhem druk verbinden met 50 canonvensters

W

ie kent het niet? Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. In de bossen gelegen nabij de andere trekpleister, Burgers Zoo. Meer dan 500.000 mensen bezoeken jaarlijks het museum, het, op vier Amsterdamse musea na, best bezochte museum in ons land. Mijn gesprekspartner is Pieter-Matthijs Gijsbers. Hij is terecht trots op zijn museum en de plek waar Nederland en de Nederlanders centraal staan.

De voorgeschiedenis Ruim honderd jaar geleden, op 24 april 1912 werd in Arnhem de Vereeniging het Nederlandsche Openluchtmuseum opgericht. Begonnen als particulier museum, gedragen door ‘de Vereeni-

24

L I ON n r.3 decemb er 2013 - januar i 2014

ging’, werd het Openluchtmuseum tijdens de bezetting in de 40er jaren een rijksmuseum. En dat is het 50 jaar gebleven. Tot 1991. Vanaf de oprichting steeds geconfronteerd – evenals trouwens andere openluchtmusea – met het bepalen van de positie ‘pretpark of museum’ en met de vraag ‘richten op objecten of op de samenleving en het publiek’. Confrontaties waren er over subsidieverlaging en zelfs ook dreigende sluiting. Daar leek het in 1987 naar toe te gaan. Tot er na heftige acties werd besloten het Openluchtmuseum - wel sterk afgeslankt – zelfstandig verder te laten gaan. Het bleef wel een rijksmuseum, maar in verzelfstandigde vorm, het werd een stichting met een directie en een

Raad van Toezicht. De gebouwen en voorwerpen blijven eigendom van het Rijk. Voor het beheer en onderhoud ontvangt de stichting jaarlijks een bijdrage van het Rijk. Het museum kon eindelijk weer aan zijn toekomst gaan werken. En dat deed men ook.

Band met het Nationaal Historisch Museum? Nog niet zo lang geleden waren er plannen om het beoogde nieuwe Nationaal Historisch Museum (NHM) in Arnhem te vestigen vlak naast het Openluchtmuseum. De discussies daarover laaiden hoog op, want ook Amsterdam en Den Haag waren in de race. Uiteindelijk sneuvelden de NHM-plannen en trok de toenmalige staatsecretaris Halbe


M U S EA

bezig ons trotse erfgoed te Zijlstra, mede in het kader van de forse bezuinigingen op kunst en cultuur, de subsidie in.

Vernieuwingen En wat doet het Openluchtmuseum? Dat gaat meer en meer de geschiedenis van het dagelijkse leven in ons land combineren met de bredere context, de algemene geschiedenis van Nederland. Het museum moet de vitrine zijn van het hart en land van Nederland. Het zet een stap vooruit de nieuwe tijd in van ipad en digitale cloud op weg naar toekomstige generaties, gebruik makend van nieuwe technieken en accenten verleggend. Geen Nationaal Historisch Museum, maar dan wel een Openluchtmuseum dat gaat uitgroeien tot hét fysieke en digitale podium voor mensen, die op een toegankelijke en prettige manier de geschiedenis komen beleven.

Canon van Nederland En dan is er in juni 2011 plotseling een vraag van het ministerie van OCW om plannen te gaan ontwikkelen voor een materiële presentatie van de Canon van Nederland: maak duidelijk hoe de 50 vensters uit de Canon van Nederland zichtbaar gemaakt kunnen worden. Het Openluchtmuseum gaat hier positief op in, ondanks allerlei discussies in den lande over het nut van een canon.

Het gaat in nauwe samenwerking met het Amsterdamse Rijksmuseum en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) aan de slag. Een complexe opgave, want hoe orden je de canon – een hulpmiddel – chronologisch en hoe vertaal je dat museaal. Plan- en subsidieaanvraag zijn in februari 2012 klaar. Eind 2012 volgt het akkoord van en toekenning door de minister. De uitvoering van de canons vindt zowel binnen als buiten plaats: in het entreegebouw, een schepping van architect Francine Houben van Mecanoo, en in het eivormige gebouw HollandRama. Bestaande gebouwen, vanwaaruit de verbinding wordt gelegd naar de canonvensters in het park.

voorkomen kon worden. De impact van zo’n ramp wordt duidelijk. Nationaal en in de dagelijkse omgeving. Het water geeft en neemt. Ook nog en weer actueel in onze tijd met projecten als ‘Ruimte voor de Rivier’ in de strijd tegen het water.

Prijswinnaar Prijzen wint het museum aan de lopende band: in 2005 de Europese prijs voor het museum van het jaar 2005, in 2009 de Bank Giro loterij Prijs, in 2012 de Zoover Prijs als door het Nederlandse publiek best gewaardeerde museum in ons land, en vanaf 2011 voert zij als eerste museum in Nederland de Gouden Green Key, een internationaal keurmerk voor goede milieuzorg in het bedrijf.

Canonvenster Watersnood Een mooi voorbeeld van een canonvenster is het verhaal over de watersnoodramp in 1953: verbinding van deze nationale ramp met zijn oorzaken (waardoor kon dit gebeuren en hoe is door autoriteiten gehandeld) met gebeurtenissen uit het dagelijkse leven van de mensen die dit overkwam. In dit verband is de schenking vanuit Noorwegen van het Cadeauhuis aan de erfgoedvereniging uit Raamsdonkveer (‘Veers erfgoed’) illustratief. Een actie van solidariteit uit 1953. Nog te zien in het museum, omdat een onverhoopte sloop in 2010 toch

Tot slot Het museum heeft 200 fte personeel. Dat zijn er in personen aanzienlijk meer. Dagelijks zijn zij, samen met 400 vrijwilligers actief in het Openluchtmuseum. De jaaromzet van het museum en de horeca bedraagt ongeveer 20 miljoen euro. De jaarlijkse subsidie is 12 mln: 2 mln voor de huisvesting, 2 mln voor het canonproject en de overige 8 mln voor het lopende bedrijf, waarvan 0,5 miljoen voor VIE. Het museum heeft dus een relatief hoge zelfverdiencapaciteit. Vorig jaar werd in bijzijn van Koningin Beatrix het eeuwfeest gevierd met onder meer de opening van de Westerstraat. Tegelijkertijd werd een prachtig boek gepresenteerd met de sprekende titel ‘Ervaring delen’, verhalen en beelden bij honderd jaar Nederlands Openluchtmuseum 1912-2012. Jan Vaessen, inspirerend directeur van 1991-2009, heeft in het boek cruciale momenten en ervaringen uit de recente geschiedenis van het museum vastgelegd. Toch staat er nu een transitie in bestuur en directie voor de deur, want ook het Openluchtmuseum ontkomt niet aan bezuinigingen en aanpassingen. ■

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 20 1 4

25


Ilja’s Daverende Château Stunt! Samen met Michel Rolland, één van de beste wijnmakers ter wereld, maakte Nederlands TV Wijnboer Ilja Gort een monumentaal mooie Bordeaux. Een KANJER van de TOP-oogst 2010, die menig Grand Vin de Pomerol en Saint-Emilion moeiteloos van tafel veegt. Als lezer van Lion Magazine kunt u nu profiteren van Ilja’s Daverende Château Stunt:

2010 Château La Tulipe de la Garde Bordeaux Supérieur

Nu van € 16,45 voor slechts € 9,95 per fles! Daarmee is deze 2010 Château La Tulipe de la Garde dé beste Château-koop van heel Bordeaux. Nooit eerder kon u zó’n krachtige Bordeaux krijgen voor zó weinig geld! Op doos van 6 flessen, gratis thuisbezorgd.

Proefnotitie

Van € 16,45

Nu slechts

€ 9,95

Diep donkerrood. Complexe neus, vol zwarte bessen, bramen, cassis en kersen. Met de romige luxe van ceder, vanille en peperkoek à la Saint-Emilion. Indrukwekkend krachtig van smaak. Met enorme rijkdom aan mollige Merlotweelde, specerijen en mokka. Volromig, fluweelzacht en eindeloos lang van smaak. Wellicht Ilja’s meest imponerende wijn van de laatste 10 jaar! Merlot, Cabernet Franc en Cabernet Sauvignon. Gelagerd op deels nieuwe eiken vaten. Heerlijk bij lamsvlees, entrecôte, of pittige kaas. Drinken vanaf 2014 tot 2025.

Ga naar www.wijnbeurs.nl/lion of bel 0294-788103 en bestel. Ma. t/m vrij. 8.30 -17.00 uur | Za. 10.00 - 14.00 uur 4/12 & 21/12 verlengde opening tot 16.00 uur 24/12 & 31/12 verkorte opening tot 15.00 uur 25/12 & 26/12 gesloten

Aanbod geldig tot 31 december aanstaande.

Of vul de bon in en stuur deze in een ongefrankeerde envelop naar: De Wijnbeurs, Antwoordnummer 604, 8400 VB Gorredijk JA, ik bestel

doos/dozen à 6 flessen 2010 Ch. La Tulipe de La Garde Bordeaux Supérieur voor slechts € 9,95 per fles.

Voorletters:

Dhr./Mevr.

Postcode:

Woonplaats:

Emailadres:

Telefoon: LN20131130


Papendal – vergaderen en ontspannen

De Nationale Najaarsconventie op zaterdag 14 december in Papendal is traditioneel een bijeenkomst, waarin officiële stukken worden behandeld en worden bekrachtigd: • Verslag Nationale Voorjaarsconventie 25 mei Zwolle • R ekening & Verantwoording FY 2012-2013 • J aarverslag RvT • P resentatie Nationale Conventie Haarlem 24 mei 2014 • P resentatie plannen voor Europa Forum Leo’s 2017 Amsterdam •H  armonisering en vernieuwing Lions Nederland • We Serve • I nfomarkt projecten en lunch • P arallelle workshops •G  R Workshop bestuurlijke vernieuwing Maar eenmaal aangekomen aan de voet van de Veluwe zit u in het hart van de Nederlandse Topsport en het is uiterst verleidelijk om na de vergadering een drankje te drinken in de Bar Dug Out van Hotel Papendal met uitzicht op de 27-holes Pitch & Putt-golfbaan. U kunt natuurlijk op deze baan de eerste beginselen van de golfsport aanleren, want er zijn nog steeds een paar leden van onze clubs die nog niet golfen ! En als u toch in Papendal bent om de Lionsvergadering te bezoeken, is het zeer wel denkbaar dat u er een dagje aan vastknoopt voor bv het Nationaal Park de Hoge Veluwe (fietsen/KrollerMuller). Zo wordt het nuttige met het aangename verbonden. Meer informatie over de inhoud van de Nationale Conventie op www.lions.nl

Lionagenda 2013 - 2014 Najaarsconventie Papendal, Arnhem Zaterdag 14 december 2013 Melvin Jones herdenking Maandag 13 januari 2014

lio n PU Z Z E L In deze Lionspuzzel gebruiken we (voornamelijk) Nederlandse Lionsbegrippen en Lionsnamen. De oplossing van de puzzel vindt u op www.lions.nl.

Horizontaal

Verticaal

1 merk cv ketel 3 werkelijk 6 Lions district 10 prutsen 11 verdund azijnzuur 12 centrummaat (statistiek) 13 uiterste 14 eerste hulp (afk.) 16 laag gelegen land 18 Serviceclubs in Nederland (afk.) 21 North Sea Lions (afk.) 22 cel waaruit embryo ontstaat 23 soort woning 25 soort Lionsclub 27 uitstoot 29 stad in Japan 30 Lions jaarboek 31 insigne 32 echtgenote 33 Europeaan

1 Lionsclub uit Putten 2 Nederlands Lionsdistrict 4 Lionsclub uit Apeldoorn 5 familielid 6 gemakkelijke betrekkingen 7 Lionsclub uit Den Haag 8 meisjesnaam 9 gelijk 15 stemming voor selectie 17 groet 19 nuttige relaties zoeken 20 raad v.e. deelgemeente 24 muziekinstrument 25 leden van Lionsclub 26 rechtbank 28 rivier in Frankrijk

Lions VN-dag Instituut Clingendael Den Haag Zaterdag 8 maart 2014

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 20 1 4

27


Redactie: Alfred J. Boer

14e Old Timer Festival geslaagd Het veertiende Old Timer Festival van LC Blaricum Laren was weer een groot succes. Begin september stond Blaricum in het teken van de mooiste Bentley’s, Ferrari’s, Aston Martins en een bijzondere Alfa Romeo 2500 SS coupe Villa D’este. Voor de route tekende als vanouds Joan van de Lustgraaf en haar team van Dynamic Events. Traditioneel stond er ook weer een dorpslunch op het programma, waar een 3-gangenmenu werd uitgeserveerd aan maar liefst 120 gasten. Uiteraard ontbrak hierbij ook het hilarische onderdeel ringsteken voor dames teams in

cabriolets niet. Hans Dulfer en zijn band zorgden voor een geweldige sfeer en extra veel publiek in het centrum van Blaricum. Bij de veiling onder leiding van de heer Frederik Baerveldt kwamen 25 items onder de hamer; de opbrengst bedroeg meer dan € 5.000 en ging naar respectievelijk Stichting Recapa, Project Issah Krom, Gemeenschapsfonds Blaricum, Nationaal Ouderenfonds en E.H.B.O Vereniging Blaricum. Mede dankzij hoofdsponsor Pouw Automotive ontvingen deze organisaties elk een bedrag van € 7.500. ■

LC A’dam ´t IJ vist met circa 1000 Amsterdammers naar plastic op Amsterdamse grachten Voor de derde keer op rij tekende Plastic Whale het Oud-Amsterdamsch Plastic Visschen. Initiatiefnemer Marius Smit wil op deze manier aandacht

Fotobijschrift

vragen voor de plastic soep, die zeeën, rivieren en ook grachten vervuilt. Zijn voornemen is om met alle plastic flesjes, die gevangen worden een boot te bouwen. Deze boot zal voor meer bewustzijn zorgen voor het wereldwijde plastic probleem. LC Amsterdam ‘t IJ wilde ook haar steentje bijdragen en is met meerdere boten uitgevaren. De score was enorm. Het is schrikbarend hoeveel troep er in de grachten ligt, want naast de negen opgeviste zakken plastic afval werden er verkeersborden, kratjes, opblaasboten en andere prularia uit de grachten gevischt. Naast leden van de club was er ook een delegatie van de Junior kamer Amsterdam aan boord.

Andere vrijwilligers waren trouwens ook welkom. Er was een gemêleerde maar juiste We Serve-gedachte. Zie ook www.plasticwhale.com. ■

Succesvolle 12e editie Lions Opmeer Golf Open 2013 Begin september hield LC Opmeer haar 12e Lions Opmeer Golf Open. Met 110 deelnemers was wederom sprake van een grote opkomst. Na de ontvangst met koffie of thee en een broodje startten de golf clinic en de 18-holes wedstrijd. Mede dankzij het mooie weer lag Golfbaan De Vlietlanden er prachtig bij en konden de deelnemers relaxed slaan zonder drukte voor of achter zich. Onderweg werden de flites verwend met een worstenbroodje en een glaasje glühwein. Naar goede traditie stond er ook weer een loterij en een veiling op het programma. Bij de dames scoorde Wilma Raaymakers met 60 slagen het beste, bij de heren ging de eerste prijs met 45 slagen naar Marco Buis. Hij keerde bovendien huiswaarts met de wisselbeker. Uiteraard waren er ook prijzen voor de longest drive en de beste neary, terwijl ook deelnemers aan de clinic werden getrakteerd op een prijs.

28

L I ON n r.3 decemb er 2013 - januar i 2014

De opbrengst telde maar liefst € 4.000 en ging naar Dorcas Hulp. ■

Overhandiging cheque door president Marcel Tillemans aan Marcel van ’t Hul van Dorcas


D I S TR I C T a n

13e Lions Golf Tournooi opnieuw een succes Op de gebruikelijke tweede woensdag van de maand september heeft LC Beverwijk voor de dertiende achtereenvolgende keer een golftoernooi voor het goede doel gehouden. Onder goed weer – slechts onderbroken door twee lichte regenbuien – gingen 19 flights van start op de prachtige baan van de Heemskerkse Golfclub. Op de 8e hole was dit jaar een extra element toegevoegd, omdat daar onder het motto ‘beat the pro’ de Beverwijker Christof de Vries moest worden verslagen, waar een vijftal deelnemers in slaagde. Zoals altijd was de sfeer tijdens de wedstrijd, het apèritief en het diner goed en gezellig. Tussen de flites en vooral tijdens het aperitief werd volop genetwerkt en konden de (zakelijke) contacten informeel worden aangehaald. Tijdens het diner werd aan de Voedselbank IJmond en aan de Stichting Wees Kind ieder een cheque van Є 2.000 overhandigd. ■

Moezel Rally LC Opmeer: € 6.021 voor Make - A - Wish Meer rallyrijders, meer wijnverkoop en een supergezellige afsluiting in restaurant het Twiskerslot; de fraaie balans van de jaarlijkse Moezel Rally van LC Opmeer. Het evenement start traditioneel op zaterdagmorgen met koffie en broodjes, waarna de deelnemers vanaf het Twiskerslot vertrekken om via een mooie route naar het Duitse Bitburg te rijden. Zusterclub Bitburg tekent telkens weer voor een smakelijke lunch, waarna de rally zijn vervolg krijgt richting de Moezelstreek voor een bezoek aan een

wijnhuis. Na de overnachting en een prima verzorgd ontbijtbuffet vertrok de rallycaravaan weer richting Nederland. De wisselbeker ging naar Charles Verhaart en Anja Schipper, toevallig ook de vertegenwoordigers van Make-AWish! Zij keerden bovendien huiswaarts met een cheque ter waarde van € 6.021. Make-A-Wish gebruikt dit geld om een droomwens van kinderen met een levensbedreigende ziekte te laten uitkomen. De Moezelrally krijgt volgend jaar gegarandeerd weer een vervolg! ■

Gebruikte brillen voor Honduras Erica van Dongen ontvangt de cheque voor de voedselbank

Henk Honing ontvangt de cheque voor de Stichting Weeskind

LC Amsterdam Zuidas levert graag een bijdrage aan het werk van VOSHINDIANA. Deze organisatie zorgt ervoor dat brillen en zonnebrillen, die wij niet meer gebruiken terechtkomen bij mensen, die daardoor weer in staat worden gesteld hun beroep uit te oefenen en/of onderwijs te volgen. VOSH-INDIANA is actief in Honduras, Kenia, Cuba en Vietnam. Jaarlijks gaan oogartsen en opticiens ieder op eigen kosten enige weken naar deze landen. Zij nemen duizenden gebruikte brillen mee en zorgen ervoor, dat deze passend, bij de juiste personen terecht komen. De club heeft contact met een opticien die jaarlijks gedurende de maand februari actief is in Honduras. Met een voor ons zo vanzelfsprekend hulpmiddel als een bril of zonnebril zorgt deze opticien met zijn team ervoor dat een kind weer naar school kan, of een arbeider zijn gezin kan blijven onderhouden. Ook ouderen kunnen met een passende bril deel blijven nemen aan de samenleving. Gebruikte brillen en zonnebrillen bewijzen vele mensen dus een grote dienst. LC Amsterdam Zuidas vindt het een goede zaak om mee te helpen met het inzamelen hiervan. ■

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 20 1 4

29


D I S TR I C T AN Redactie: Alfred J. Boer

LC Amsterdam Zuidas viert 50-jarig bestaan Onlangs vierde LC A’dam Zuidas haar 50-jarig bestaan. De huidige naam ontstond overigens pas in 2004 uit een fusie tussen LC Amsterdam Overamstel (opgericht 24 juli 1963) en LC Buitenveldert. Het jubileum werd begin september gevierd met een feest inclusief een uitgebreide, door vijf clubleden bereidde, rijsttafel en een loterij.

De jubilerende Zuidas Lions aan het rijsttafel buffet (© Ferry Melters)

De Gouverneursraad werd vertegenwoordigd door VDG Albert Groot Rouwen, vergezeld door zijn vrouw José. Onder het motto ‘Samen Doen maakt Leeuwensterk’ overhandigde de VDG als aandenken aan deze speciale dag een mascotte in de vorm van een Leeuwtje aan president Robertjan Reininga. De opbrengst van de loterij, een bedrag van € 1.090 is gedoneerd aan het Duchenne Parents Project. Na een geslaagd evenement kijkt LC A’dam Zuidas nu al uit naar het 75-jarig jubileum. Maar in de tussenliggende periode zullen er SAMEN, met veel enthousiasme en plezier, nog vele mooie projecten aangepakt gaan worden! ■

LC Bergen - Egmond - Schoorl viert haar 10-jarig bestaan De club heeft de afgelopen tien jaar, mede door gedeeltelijke verdubbeling van onder andere de stichting Wilde Ganzen, een bedrag van € 240.000 kunnen schenken aan projecten in Nederland, het Mekong gebied, Congo, Suriname, Ethiopië en Indonesië. Dankzij de inzet en het enthousiasme van de leden heeft LC Bergen-Egmond-Schoorl op deze manier een steentje kunnen bijdragen om de nood te lenigen van minderbedeelden. Naast fundraising projecten heeft de club zich ingezet voor verschillende immateriële projecten voor onder anderen ouderen en vluchtelingen. Ook doet de club al jaren mee aan de Vredesposter Wedstrijd, een prachtig initiatief om kinderen bewust na te laten denken over de vrede. Vanaf het begin van de oprichting van de club zijn de leden erg actief geweest. District 110AN heeft dan LC Bergen-Egmond-Schoorl in het jaar 2009-2010 dan ook benoemd tot ‘Club van het Jaar’. ■

Huldigingen bij LC Almere Horst

Tijdens zijn clubbezoek aan LC Almere Horst in oktober, heeft VDG110AN Joost Paijmans de Cabinet Treasurer Award aangeboden aan voormalig districtspenningmeester Victor Sprenkels. Dit vanwege het feit, dat Spenkels gedurende een groot aantal jaren deze functie meer dan voortreffelijk heeft vervuld. In overleg met de DG 110AN Anton Gathier heeft VDG Joost Paijmans tijdens een eerdere vergadering in oktober van Zone 2B bovendien de Governors Award uitgereikt aan Wim Huijsmans van LC Haarlemmermeer-Ringvaart vanwege de bijzonder inspirerende wijze waarop hij de afgelopen jaren Zone 2B heeft voorgezeten. ■

30

L I ON n r.3 decemb er 2013 - januar i 2014

LC Hilversum ondersteunt Stichting Edukans LC Hilversum heeft een cheque ter waarde van € 12.500 uitgereikt aan Stichting Edukans. Met dit bedrag wordt een onderwijsproject ondersteund in Noord Ghana. Vier grote scholen voor beroepsonderwijs in Noord Ghana kunnen hiermee computers kopen om hun 1.400 scholieren te leren om computers te gebruiken. Met het trainen in ondernemersvaardigheden bereiden de scholieren zich voor om als ondernemer in de ICT aan de slag te gaan. Het bedrag is verkregen door het succesvol organiseren van de wandelrally Voetstappenpad en wijnproeverijen. Stichting Edukans was blij verrast met dit bedrag en dankt de Lions voor hun inzet. Op 18 mei 2014 organiseren de club de volgende editie van de wandelrally het VoetstapEnkele Lionsleden van LC Hilversum, sponsoren en penpad. ■ een vertegenwoordigster van Stichting Edukans.


D I S TR I C T A Z Redactie: Astrid Abbing

Zonnig zang- en eetfestijn voor bewoners Zwaluwhof Op 20 juli werden bewoners van gezinsvervangend tehuis De Zwaluwhof getrakteerd op een ontspannen zang-, dans-, en eetmiddag in Streekmuseum Crimpenerhof. Door LC Krimpen aan den IJssel.

foto. Aart Brandt en Peter van Dijk, de trekkers van deze blikken tevreden terug. ‘Een mooi evenement. In de komende maanden organiseren we als club nog meer uitjes, dan weer voor andere plaats- en streekgenoten die wel eens een extra verzetje kunnen gebruiken.’ ■

Alweer voor de 13e keer in successie organiseerden zij een gezellige middag voor bewoners van De Zwaluwhof. Maar liefst 32 bewoners en begeleidsters stonden op 20 juli om klokslag één uur klaar voor een korte rit naar het streekmuseum. Net als vorige jaren verzorgde zangeres Linda Maarseveen in de grote schuur van het streekmuseum een spetterend optreden. Bewoners zongen en dansten enthousiast met haar mee. En leden van LC Krimpen aan den IJssel verzorgden een uitgebreide barbecuemaaltijd voor hun gasten. Voordat de gasten om vijf uur weer naar huis werden gebracht, verzamelde het gezelschap zich voor de traditionele groeps-

De traditionele groepsfoto: Volgend jaar weer!

Uitbundige Corso-avond veiling FloraHolland Vrijdag 9 augustus vond het alom bekende Corsofeest van de LC Rijnsburg-Valkenburg plaats. Het feest, dat werd gehouden in een hal van de veiling FloraHolland, bleek nog weer aan populariteit te hebben gewonnen. Wat jaren geleden is begonnen als een bezichtiging van de praalwagens voor het publiek is nu een druk bezochte attractie vóór de Rijnsburgse feestweek geworden. De muzikale ondersteuning van deze avond bestond uit swingende muziek.

Heel verrassend was het onaangekondigde optreden van Shakin’ Stevens, waarmee de avond flitsend begon. De muziek van de bekende Rijnsburgse band Casual Company bracht de sfeer tot grote hoogte. Zeer bijzonder was het optreden van de harmoniekapel Crescendo. En natuurlijk ontbrak het Rijnsburgse shantykoor De Vlietzangers niet op deze topavond! Enthousiast ontvangen door het publiek, wat in grote getale was toegestroomd.

LC Rijnsburg-Valkenburg, die de orga­ nisatie van deze feestavond samen met het Corso Comité verzorgde, kijkt terug op een zeer geslaagde avond! Alle netto opbrengsten zijn bestemd voor de goede doelen, in totaal bracht deze avond € 13.500 op! Hiermee worden het klein Katwijks kookboek (laaggeletterdheid), de Stichting Grip op de knip (budgetbeheersing), de Stichting Steunfonds de Smitshof en de Rijnsburgse afdeling van de World Servants ondersteund. ■

Sfeervolle muziek tijdens de Corso-avond van LC Rijnsburg-Valkenburg

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 20 1 4

31


Redactie: Astrid Abbing

LC Soetermare fietst voor inloophuis anorexiapatiënten

De dames van LC Soetermare fietsten mee met Leontiens Ladies Ride

Negen leden van de vrouwen LC Soetermare hebben zich laten sponsoren voor deelname aan de Leontiens Ladies Ride, een groots

georganiseerde fietstocht op 15 sept­ ember in Rotterdam Alexander. Resultaat is een donatie van € 325 voor de Leontien Foundation. De

LC Vleuten - De Meern doneert € 10.000 voor spel LC Vleuten - De Meern organiseert met de zelf opgerichte stichting Golf4Air golfevenementen. De opbrengst daarvan wordt besteed aan onderzoek naar taaislijmziekte (Cystic Fibrosis) en de begeleiding van CF-patiënten. Deze keer is € 10.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een spel voor deze patiënten en hun naasten. Op 26 september vond in het Wilhelmina Kinderziekenhuis de lancering plaats van het spel ‘Adem In Adem Uit’. Het spel, ontwikkeld door een team van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, is bedoeld voor taaislijmziektepatiënten, die het kunnen spelen met klasgenoten en vrienden in hun omgeving. Met de vragen en opdrachten wordt duidelijk hoe lastig en belastend het is om met taaislijmziekte te moeten leven. Daarmee hoopt het Wilhelmina Kinderziekenhuis dat mensen meer begrip krijgen voor de patiënten met Cystic Fibrosis, die het vaak erg benauwd hebben. Taaislijmziekte is een erfelijke ziekte die met name longinfecties veroorzaakt. De levensverwachting van de circa 1.300 CF-patiënten in Nederland varieert van 20 tot 40 jaar. ■

32

L I ON n r.3 decemb er 2013 - januar i 2014

opbrengst van de Leontiens Ladies Ride is bestemd voor de opzet van een inloophuis voor mensen met de eetstoornis Anorexia nervosa en/of Boulimia nervosa. Als ex-anorexiapatiënt is Leontien enorm begaan met (jonge) vrouwen die aan deze eetstoornis lijden. Daarom doet ze haar uiterste best een opvanghuis te realiseren, waarin die meisjes en jonge vrouwen worden geholpen in hun strijd tegen deze ziekte. Te midden van 5.000 fietsende vrouwen, hebben de Soetermare vrouwen met veel plezier voor dit goede doel gefietst, genoten van de natuur en van elkaars gezelschap, gezond bezig zijn én met elkaar de finishlijn bereikt na 40 kilometer fietsen! Een prima prestatie. Het weer was de dames goed gezind, want de zon scheen. De Lionsvrouwen hadden zich gedurende zes oefentochten op donderdagavonden voorbereid om aan de Ladies Ride mee te doen. ■

De cheque van € 10.000 wordt door H.J. Bekedam overhandigd aan Prof. dr. van den Ent (r)


D I S TR I C T A Z

KIDS4KIDS Scholensponsorloop voor Stichting Leergeld Leidschendam - Voorburg Op 11 oktober liepen ruim 3.500 leerlingen van 14 scholen in Leidschendam-Voorburg de scholensponsorloop KIDS4KIDS voor Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg. Wethouder Marcel Houtzager gaf het startsein voor Lions Scholensponsorloop KIDS4KIDS, bij de Emmaüs School in Leidschendam. Bij de start was het nog droog, maar al gauw begon het te regenen. Dat weerhield de kids er niet van zo veel mogelijk rondjes te rennen, op vijf verschillende locaties, voor Stichting Leergeld. Luid toegejuicht door hun sponsoren zetten de kinderen hun beste beentje voor. Na afloop van de loop kregen alle scholieren als aandenken aan dit evenement een tasje aangereikt door de Lionsleden, met dank aan de sponsors. Een derde deel van de opbrengst gaat naar het goede doel dat elke school zelf bepaalt, twee derde deel gaat naar

Scholieren in Leidschendam-Voorburg trotseerden de regen voor de KIDS4KIDS sponsorloop

Stichting Leergeld LeidschendamVoorburg. In 2011 bracht de sponsorloop ruim € 80.000 op. Deze stichting richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen in de leeftijd

van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met mini­ male financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zie ook www.kids4kidsloop.nl. ■

Jaarlijkse Sloepentocht weer een groot succes! Afgelopen zaterdag vond op de Reeuwijkse plassen voor de vierde keer de sloepentocht plaats voor mensen met een verstandelijke beperking. Met maar liefst 16 sloepen met 80 enthousiaste deelnemers, 20 begeleiders, diverse vrijwilligers en leden van de organiserende LC Krimpenerwaard waren de Reeuwijkse plassen een ‘poel van jolijt’. Initiator, Rob de Nijs van LC Krimpenerwaard, die samen met Bianca Schram en Arjenne Timmer van de Stichting Met Elkaar Voor Elkaar uit Lekkerkerk de sloepentocht organiseert, kijkt tevreden terug. ‘De blije gezichten en de gelukkige

mensen die we vandaag hebben gezien, maken alle inspanningen om een dag als vandaag te organiseren meer dan de moeite waard. En dat is precies waarnaar de Lionsclub streeft.’

De Reeuwijkse plassen zijn een ‘poel van jolijt’ tijdens de Sloeptentocht

Aan boord van de boten waren Karaokesets aanwezig, waarop Nederlandstalige muziek werd gespeeld. Luid zingend werden de verschillende bruggetjes gepasseerd waar toeschouwers langs

de kant de boten en hun inzitten­den lachend toezwaaiden. Na afloop kregen de deelnemers een medaille als bewijs van deelname aan deze prachtige dag. ■

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 20 1 4

33


Redactie en foto’s: Bert Naarding

Districtsgouverneur René Mos op bezoek bij een Duitse districtsconventie

Geslaagde ondertekening van de vriendschapsoorkonde

Amerikaanse, het Europese, het Nederlandse en het Duitse. Alles was grondig voorbereid, waardoor alles tot op de minuut in het programma paste. Uiteraard werd er aandacht besteed aan de organisatie van de Internationale Conventie in Hamburg, werden de doelstellingen van IP Barry Palmer aangehaald en werd stilgestaan bij de organisatie rond de opsplitsing van het oude district, voor welk kunststukje de IPDG een Melvin Jones Fellowship Award kreeg. Ook werd stilgestaan bij de nieuwe jumelage met het aangrenzende Nederlandse District 110BN. Op haar initiatief hebben Uschi en ik een vriendschapsoorkonde ondertekend.

Maar liefst drie sprekers gaven hun visie. Een onderzoeker van de Universiteit van Oldenburg belichtte hoe de huidige jeugd met sociale netwerken omgaat en welke generatiekloof dat oplevert. Een hoofdofficier van justitie legde vervolgens vanuit de praktijk uit hoe Lions Quest kan helpen om te voorkomen dat de jeugd afglijdt naar criminaliteit. De landelijke voorzitter van Lions Quest legde ten slotte op grondige, wetenschappelijk onderbouwde wijze uit, waarom Lions Quest zo’n succes is. Nederlandse Lions zouden hier naar mijn mening al snel zeggen: bespaar me die uitvoerige uitleg, vertel me gewoon wat het oplevert en wat ik daarvoor moet doen.

De rest van het programma stond hoofdzakelijk in het teken van service-activiteiten, waarvoor ook clubs de gelegenheid kregen om zich te presenteren. Dit zowel tijdens de vergadering met een elevator pitch als De conventie zelf vond plaats op een ‘markt’, waar ook de op zaterdag. Twee zaken vielen districtscoördinatoren een me als Nederlander meteen op: plek hadden. Als hoofdthema Formeel en punctueel. Er werden vier volksliederen gespeeld: het Schutzengel aus Kigali werd Lions Quest eruit gelicht.

Eén project wil ik hier in het bijzonder noemen, omdat het even simpel als effectief is: Schutzengel aus Kigali (Ruanda). De LC Schortens koopt poppen, die door Rwandese vrouwen met de hand gemaakt zijn in en verkoopt ze voor € 7,50 per stuk. Die opbrengst wordt geheel ingezet om nieuwe poppen in te kopen. Belangstellenden - ook uit Nederland - kunnen contact opnemen via info@lions-club-schortens.de. De interesse van de aanwezige Lions voor deze poppen was overweldigend. Naar mijn mening terecht! ■

Ik bezocht onlangs de eerste districtsconventie van het nieuwe Duitse district 111Niedersachsen-West. Dit district is op 1 juli afgesplitst van het oude District 111NB, dat te groot was geworden. Er zijn veel overeenkomsten met onze conventies, maar ook enkele verschillen. De conventie werd op vrijdagavond vooraf gegaan door een ‘Get together – Im Dialog mit den Lions des Distrikts NW’ en vond plaats in het Horst-Janssen Museum in Oldenburg, waar net die dag de tentoonstelling van Marc Chagall ‘Fantastische Nacht’ geopend werd. Wij kregen een snelle, maar intensieve rondleiding. De rest van de avond kwam me bekend voor vanuit mijn eigen clubjumelage met een Duitse club: een stevig en voedzaam buffet en als gast krijg je veel meer drank aangeboden dan je in één avond op kunt. En, natuurlijk, het aanhalen van oude contacten en het opdoen van nieuwe.

34

L I ON n r.3 decemb er 2013 - januar i 2014


D I S TR I C T B N

LC Westerkwartier steunt Voedselbank Grootegast en Marum Onlangs bezocht een delegatie van de LC Westerkwartier het depot van de Voedselbank, opgezet voor de inwoners van de gemeenten Grootegast en Marum en bedoeld voor mensen, die onder een bepaald bestaansminimum leven en voor kortere of langere tijd financieel niet kunnen rondkomen. Henk van Roon, voorzitter van de Activiteitencommissie van LC Westerkwartier, overhandigde een cheque ter waarde van € 500 aan bestuurslid Kirsten van der Genne. Deze actie van de Lionsclub past geheel in de doelstelling van Lions Clubs International.’Het dienstbaar zijn aan de medemens’, zowel veraf als dichtbij. LC Westerkwartier heeft ervoor gekozen om naast een meerjarenproject op afstand (St. Madalief) ook

Henk van Roon (l) overhandigt de cheque aan Kirsten van der Genne onder het toeziend oog van de medewerkers Pop Poelman en Roel Kloosterman (r) (foto: Cor van der Veen)

meerdere projecten in het Westerkwartier zelf te steunen. Er staan diverse activiteiten op het programma om geld bijeen te brengen, zoals een muzikaal diner in Zuidhorn, waar Iris Kroes zal optreden. Verder worden er kerstbroden en wijnen verkocht. Ook neemt de club jaarlijks

deel aan de Koningsmarkt in Zuidhorn. En sinds een aantal jaren staat men met de Duitse jumelageclub uit Zeven op de Adventsmarkt in Bremen. Deze markt wordt door de gezamenlijke Lionsclubs uit Bremen georganiseerd en de opbrengst hiervan komt ten goede aan kinderprojecten in Bremen. ■

LC Westerkwartier steunt Stichting Madalief LC Westerkwartier steunt Stichting Madalief in Madagaskar met € 1.500. Onlangs heeft Remi Doomernik, de drijvende kracht van Stichting Madalief, een overeenkomst ondertekend met de LC Westerkwartier, waarbij de Lionsclub de komende vier jaar jaarlijks een flinke sponsorbijdrage zal doen aan de stichting. Henk van Roon, voorzitter van de activiteitencommissie, ondertekende namens de Lionsclub de overeenkomst. ‘Ongeveer een jaar geleden hebben wij

als club besloten onze ambities met betrekking tot het sponsoren van goede doelen flink op te schroeven’, aldus Henk. ‘We hebben inmiddels regionaal diverse goede doelen ondersteund met een bijdrage, en hebben ook bewust gekeken naar goede doelen in het buitenland, waarvan de oorspronkelijke wortels van de initiatiefnemers in het Westerkwartier lagen. Daarbij kwam al snel Stichting Madalief bij ons in beeld.’ Remi Doomernik: ‘Stichting Madalief, geboren uit liefde voor de kinderen van Madagaskar, heeft tot doel het verwerven van fondsen om kansarme kinderen in Madagaskar een betere toekomst te bieden. Doordat ik een groot gedeelte van het jaar aanwezig ben in Madagaskar draag ik zorg voor een goede besteding van de fondsen en voor een goede samenwerking met de partners aldaar. Ik ben erg blij met deze bijdrage van € 1500. Daar kunnen we weer heel wat goed werk mee doen.’

V.l.n.r. Cor van der Veen (Lions), Henk van Roon (Lions), Remi Doomernik (Madalief) en Gijs den Engelsman (Lions)

De stichting bouwde op Madagaskar al een weeshuis en meerdere huizen voor de opvang van alleenstaande moeders; realiseerde twee extra schoolgebouwen voor de openbare school in de wijk en een schoolkantine voor 70 kinderen. In 2009 bouwde de stichting een guesthouse genaamd Residence Madalief in een stadje in de buurt. Dit biedt werkgelegenheid en men is niet alleen maar afhankelijk van sponsors of donateurs. ■

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 20 1 4

35


Redactie: Jan Kappers

Lions Arnhem en de Leuke Linde In 1976 is de bouwspeelplaats de Leuke Linde aangelegd, een initiatief van de Arnhemse wijken Klarendal en Hommel, een welkome voorzie-

Ook de aanvoer van het materiaal ging in eigen beheer

ning voor Arnhemse kinderen en de kinderrijke gezinnen van wat we toen gastarbeiders noemden. En nog steeds heeft de bouwspeelplaats een belangrijke plaats in de wijken. Voor de LC Arnhem aanleiding om daar activiteiten te gaan ontplooien. Deze bouwspeelplaats past heel goed bij de activiteiten van de Lions, het inzetten van manuren met direct resultaat van noeste (handen)arbeid. In het voorjaar zijn alle picknicktafels geschilderd en in september is het speelfort vernieuwd en opgeknapt. Het nachtverblijf van de dieren is gerepareerd. Meer dan 50% van de leden heeft met veel

LC Arnhem aan het werk

voldoening hun steentje bijgedragen. Ouders van kinderen waren onder de indruk van deze ‘ijverige mannen’. Zeer onlangs hebben de Lions op de Leuke Linde voor bewoners van Klarendal ook nog een barbecue georganiseerd, eveneens een groot succes. ■

LC Goor, Markelo en Diepenheim in actie voor Voedselbank Hof van Twente Het derde benefiet toernooi Pitch & Putt al weer, georganiseerd door de LC Goor, Markelo en Diepenheim in nauwe samenwerking met de ondernemersverenigingen. Onder zomerse omstandigheden maakten 18 flights van deze activiteit een geweldige belevenis. ABN-AMRO ‘Anno NU’ won dit keer de wisselbokaal. De netto-opbrengst van Є 2.000 was evenals voorgaande jaren bestemd voor de Voedselbank in Hof van Twente. ■

Spelmoment Pitch & Putt bij het toernooi van LC Goor

Lions Buren Buurten: LC’s Maarn - Maarsbergen, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede Levefanum ‘Het wordt hoog tijd om drie Lionsclubs, die vlak bij elkaar liggen en toch weinig contact(en) en samenwerking hebben, eens bij elkaar te brengen’, dachten de presidenten van de LC’s Maarn-Maarsbergen, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede Levefanum. ‘De banden moeten nauwer worden aangehaald’.

Drie Lionclubs van zone 1c bij elkaar in het conferentiecentrum

36

L I ON n r.3 decemb er 2013 - januar i 2014

Na enkele gesprekken werd hen duidelijk, dat activiteiten, initiatieven en programmaonderdelen van de afzonderlijke clubs voor de buur(t)clubs en leden best wel eens interessant konden zijn. Immers, samen bereik je meer dan alleen. Vanuit de drie clubs hebben enkele leden zich over deze uitdaging gebogen. Eerste conclusie was: wil je iets samen doen, leer dan elkaar eerst (weer) kennen. En dat is gebeurd op 15 oktober in het Conferentiecentrum Beukenrode te Doorn. Vrijwel alle leden waren present. Vanuit elke club is via een ‘five minute talk’ informatie verstrekt over een activiteit waar de club het meest trots op is en over een belangrijke ‘trekpleister’ in het dorp. Daaruit kwam naar voren, dat de clubs elkaar heel goed kunnen ondersteunen bij de RWP Mouintainbike Cyclo Midden Nederland van LC Utrechtse Heuvelrug, de Heuvelrugloop van LC Maarn-Maarsbergen en het Lionsdiner van LC Wijk bij Duurstede. Een mooi begin van een ontluikende samenwerking tussen buurclubs! Een initiatief dat navolging verdient. ■


D I S TR I C T B Z

Donatie LC Maarn - Maarsbergen aan project in Tanzania goed besteed

Rhotia Valley in Tanzania

Vorig jaar maakte LC Maarn - Maarbergen een bedrag over ten behoeve van het project Rhotia Valley in Tanzania. Clublid Jan Willem van Norel bezocht met vrouw en kinderen het weeshuis en hield daar een positieve indruk aan over. Het weeshuis wordt goed bestuurd en er heerst een positieve stemming. Het project is het beste te omschrijven als duurzaam en ecolo-

gisch verantwoord ofwel spelen met zon en water. Het is opgezet door twee Nederlandse huisartsen, Joris en Marita Koch, en bestaat uit een 15-tal tented lodges, een kinderhuis voor (half )wezen tussen de 6 en 16 jaar, een eigen bakkerij, een boerderij en een zuivelfabriekje. Het geheel draait volledig circulair. Een indrukwekkend project! ■

LC Deventer en LC Herford (D): levendige jumelage van 50 jaar De LC Deventer kijkt terug op een feestelijke viering van 50 jaar contact tussen beide Lionsclubs! Het begon in 1962 toen een viertal Lions uit Herford de Deventer Lionsclub bezochten, waarna op 8 september 1963 de Jumelage Bundnis werd ondertekend. Waarom Deventer en Herford? Herfordlion Cord Gerhard Budde gaf het antwoord: Deventer Lebuinus trok in de 8e eeuw naar Westfalen en de proost Herman Dwerg uit Herford bekleedde die functie in de 15e eeuw ook in LC Herford met de gasten uit Deventer op de trappen voor het stadhuis van Herford (D) Deventer. Daarbij zijn beide steden ook Hanzestad. het belang van jumelages tussen aanwezigen toespraken en de Deventer steden en dorpen uitlegde en uitLions een lied zongen op de wijs van De jumelage is tot op de dag van voerig inging op de huidige positie ‘twee ogen zo blauw’ met het refrein: vandaag levend gebleven. Het van gemeenten in het politieke Deventer is hier, wij hebben plezier, 50-jarig bestaan werd in oktober in spectrum en de economische crisis und gern kommen wir auch immer Herford gevierd. Een ontvangst in in het bijzonder, en overigens ook zuruck, für Freundschaft und Gluck. het fraaie museum MARTA van arnog vertelde dat in ‘zijn’ Rathaus chitect Frank Gehry werd gevolgd vlak na de oorlog de Duitse CDU is De volgende ochtend een ontvangst door een feestavond waarop beide opgericht met Konrad Adenauer in het Herforder Rathaus, waarbij de presidenten elkaar en de bijna 100 aan het hoofd. ■ burgemeester in een gloedvol betoog

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 20 1 4

37


Redactie: Wim Smeets

LC Deurne organiseert culturele evenementen Op zondag 1 september verzorgde LC Deurne, in samenwerking met Cultuurcentrum Martien van Doorne, het cultureel evenement Parade aan het Plein. Het evenement is een combinatie van de uitmarkt van het cultuurcentrum en de boeken- en platenmarkt van LC Deurne, die nu uitgebreid is met een kunstmarkt en ‘lokale cultuur’. Op deze wijze kregen lokale cultuurmakers, alsmede nieuw talent, een podium om zich te tonen aan het publiek met kunstuitingen, zoals beeldhouwen, muziek en theater. De opbrengst van de boeken- en platenmarkt bedroeg € 4.000 en is bestemd om de jonge talenten te helpen zich verder te ontwikkelen. Op zondag 15 september voegde LC Deurne een nieuw programma toe aan het bestaande Open Monumentenweekeinde. Onder de naam Luisterrijke Mo[nu]menten konden bezoekers op tien plekken langs de historische locatiesroute genieten van inloopconcerten. De Lions hebben een zeer gewaardeerde toevoeging gegeven aan het bestaande cultuurprogramma in Deurne. ■

Kabinetswisseling 110CO Op zaterdag 24 augustus droeg IPDG Jan Bos, in aanwezigheid van gaande en komende kabinetsleden en PDG’s, de leiding van het district over aan DG Piet van der Meulen. Plaats van handeling was het prachtig gelegen Auberge de Rousch in Heerlen. Als warming-up voor deze formele handeling werd een bezoek gebracht aan de nagebouwde steenkolenmijn in Valkenburg aan de Geul. Het nieuwe Kabinet is er klaar voor! ■

International Leadership Medal voor Jan Bos De districtsgouverneur 2012-2013, Jan Bos, ontving eind september de International Leadership Medal. Deze werd hem toegezonden, voorzien van een certificate of appreciation en een persoonlijke brief, door de voormalig International President Wayne Madden. Madden noemt in zijn brief het feit dat in 110CO het ledenaantal in Jan’s gouverneursjaar is gestegen en prijst hem voor zijn ’outstanding leadership’. In de Kabinetsvergadering nadien deelt Jan deze waardering met zijn teamgenoten. ■

Youth Exchange ervaringen in Israël Laura, 20 jaar, mocht afgelopen zomer in het kader van Youth Exchange, en gesponsord door LC Peelland, voor drie weken naar Israël. Uit haar gedetailleerd verslag een impressie: Het begon met het gastgezin in Tel Aviv en eindigde met een gastgezin in Nazareth. Daar tussen was er tien dagen een kamp, samen met twintig andere jongeren afkomstig uit alle delen van de wereld. Van hier uit trokken we door het hele land. Onder andere naar de Romeinse opgravingen in Caeserea, naar de heilige Baihai Gardens van Haifa, naar de tunnels van de Tempeliers in Akko, naar Nazareth, Bethlehem, Jerusalem met zijn Yad Vashemmuseum en de Klaagmuur.

38

L I ON n r.3 decemb er 2013 - januar i 2014

Tussen de historische plaatsen door was er ruimte voor ontspanning en sport, zoals rafting, beklimming van de Masada, een tocht door de Negev-woestijn, inclusief kameelrijden en overnachten in een Bedoeïentent, bezoek aan kibboetsen en dobberen op de Dode Zee. Er was tijd voor gedachtenuitwisselingen over de complexe situatie in het land, met gastouders, met deelnemers en met Israëlische leeftijdsgenoten, die in het leger dienen. Laura sluit af met: Ik heb kennis mogen maken met een gastvrij en prachtig land, heb vrienden gemaakt en veel geleerd. Geweldig. Heel veel dank aan de Lions. ‘Shalom’ ■


D I S TR I C T C O

Golftoernooi van LC Land van Cuijk & NoordLimburg wederom een succes LC Land van Cuijk en Noord-Limburg organiseerde voor de 9e keer ‘het mooiste golftoernooi van Nederland’. Op 13 september was het op en rond de Golfbaan Landgoed Blijenbeek te Afferden een gezellige drukte. Het had dagen geregend, enkele bunkers waren zwembaden geworden, maar op deze golfdag ontwaakte de zon al heel vroeg om pas op het einde van de dag onder te gaan. De locoburgemeester van de gemeente Bergen (L) verwelkomde de golfers op deze historische grond in zijn gemeente. De glimmende classic Rolls-Royces waren voorgereden en de paarden voor de koetsen stonden te trappelen, om de 29 flights, van 4 personen, naar de holes te brengen. De 96 clinicers oefenden de beginselen van de sport op de par 3-4 baan. 80 gasten van de Katholieke Bond voor Ouderen uit Afferden zaten aan de brunch, die werd aangeboden door de Lionsclub. Na afloop hiervan stapten allen in de Rolls-Royce of paardenkoets voor een tochtje door de landelijke dreven.

LC Best Oirschot verkoopt tweede­ handskleding voor MiMakkus Onlangs hield LC Best Oirschot een beurs waar tweedehandskleding werd verkocht. De opbrengst was € 3.000. Het bedrag werd aangeboden aan de stichting MiMakkus uit Eindhoven. ‘Stichting MiMakkus leidt mensen op om met behulp van subtiele clownstechnieken, van hart tot hart, contact te leggen met mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Het geld wordt gebruikt om de thuisbezoeken door van de medewerkers van MiMakkus verder uit te rollen,’ aldus manager Liesbeth Naayen van MiMakkus. Zie ook www.mimakkus.nl. ■

Rhotia Valley in Tanzania

Lokale horecaondernemers hadden hun cateringtentjes op alle even holes neergezet om de golfers te voorzien van een culinair hapje en drankje. Het was een sprookjessfeer. Het sluitstuk van de golfdag was een gastronomisch diner en bekendmaking van het fundraisingresultaat. Clubpresident Marko van den Dool glom van trots; hij kende immers de cijfers. De

opbrengst, na de 55% vermeerdering van de stichting Wilde Ganzen, was € 50.400. Deze wordt weer besteed aan de oogzorg in Nepal en aan de bouw van een praktijkschool in Benin van de Stichting Peuple du Monde. Dus golfliefhebbers, noteer alvast 13 september 2014; u moet dit tenminste eenmaal meemaken! ■

LC Uden Ceres i.o. helpt school in Bosnië Dolblij en ontroerd waren de mensen van de Blagaj Japra school in Novi Grad in Bosnië toen op 19 oktober de vrachtauto met schoolmeubilair uit Nederland aan kwam. Op zoek naar afgeschreven schoolmeubilair om een school in Bosnië te helpen, kwam de LC Uden Ceres i.o. terecht bij de Sancta Maria basisschool in Bergen op Zoom. Het contact met de Bosnische school was tot stand gekomen via een Bosnische vriendin van een van de Lionsleden. Het gaat om een basisschool met vijf klassen van ongeveer vijftien leerlingen per klas. Fatsoenlijk meubilair ontbrak. Geld van de overheden is er niet en de plaatselijke bevolking heeft evenmin de middelen om de school van de meest basale inrichting te voorzien.

Kinderen van de school in Bergen op Zoom laden de vrachtwagen

Om het transport te kunnen bekostigen, zal LC Uden Ceres een wijnactie, gevolgd door een vintage kledingbeurs houden. Door het initiatief van de Lionsclub, in samenwerking met de stichting Out of Area, is een deel van de inrichting van de school op niveau. Maar er ontbreekt nog veel; LC Uden Ceres i.o. is dan ook nog niet klaar met dit project. ■

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 20 1 4

39


D I S TR I C T C O Redactie: Wim Smeets

Youth exchange 2013 in 110CO Jeugduitwisseling is al sinds 1961 een vaste activiteit van Lions Clubs International (LCI). Het doel is het bevorderen van contacten tussen de jongeren uit meerdere landen. Honderd jongeren, in de leeftijd van 16 tot 21 jaar, uit de hele wereld zijn in juli gast geweest bij Nederlandse Lions. Eerst 10 dagen in gast­ gezinnen en even lang in vier kampen. De 25 gasten, 17 meisjes en 8 jongens, van 110 CO, kwamen uit 22 verschillende landen.

hightech-industrie, het creatieve en culturele hart Strijp-S, de Ontdekfabriek, het Evoluon en Philips Healthcare. De rest van het land betrof Maastricht (Universiteit en stadswandeling), Den Bosch (Provinciehuis, Stadswandeling en Rondvaart Binnendieze), Nuenen (Van Gogh tentoonstelling en vooral zelf schilderen) en Amsterdam (Scheepvaartmuseum, rondvaart en Heineken Experience). En de ontspanningsdagen werden ingevuld met een bezoek aan de Efteling, een kanotocht over de Dommel en een voetbalwedstrijd van PSV. Tijdens de avonden waren één of meer landenpresentaties. Heel verschillend maar allemaal met overtuiging en durf gebracht. Plaatselijke kranten hebben ruimschoots aandacht besteed aan deze jeugduitwisseling. Vanuit hun thuisland dankten velen de Lions voor de kennismaking met Nederland, de ervaren vriendschap en hun geweldige verblijf. ‘Het was een prachtig kamp’, zei de Lion campdirector. ■

Zône 2C had de uitvoering op zich genomen. Op 23 juli werden de jongelui op kampeerboerderij Netersel, in het buitengebied van Bladel, ontvangen door de wethouder van de gemeente, door de Lion campdirector en de jeugdstaf van 3 jonge mannen en 3 jonge vrouwen. Afgesproken werd dat Engels de voertaal zou zijn. Elke club uit deze zône had één dag ingevuld. Voor het vervoer waren 4 minibusjes beschikbaar. Op het programma stonden de regio Eindhoven en ‘de rest van het land’. In Eindhoven was dat onder meer de Brainportregio met zijn

Melvin Jones Award in 110 CO Op 24 augustus ontving Fred van Keulen de Melvin Jones Award. Fred was in 2009 - 2010 districtsgouverneur. In dat jaar bracht hij een collectie van Vredesposters uit Nederland, België en Duitsland voor het eerst naar Eindhoven. In de regio Eindhoven - Helmond helpt hij bij de totstandkoming van internationale Lions Clubs specifiek voor expats. Naast het werk voor Lions doet Fred veel vrijwilligers­werk, zoals Senior Web Eindhoven, Academisch Genootschap Eindhoven, Stichting Pirandello, Helmond in Dialoog. ■

40

L I ON n r.3 decemb er 2013 - januar i 2014

Succesvolle feestavond van LC Heerlen voor KiKa Op 14 september werd het ‘Grand Gala’ in Auberge de Rousch te Heerlen gehouden. Het gala werd georganiseerd door LC Heerlen en een belangrijk onderdeel van de avond was de kunstveiling. Bekende kunstenaars hadden hiervoor belangeloos een van hun werken voor deze veiling beschikbaar gesteld. Onder de bezielende leiding van veilingmeester Frits Vromen wisselden in rap tempo de kunstwerken, en andere door sponsors beschikbaar gestelde attributen, van eigenaar. De 200 aanwezige gasten konden de hele avond genieten van gevarieerde buffetten en hapjes. Muzikale omlijsting werd verzorgd door twee bands en een disc-jockey; voor hen die onderhoudende rust zochten was er de zwoele sound van de saxofoon. De Lions Prapto Sastrowijoto en Peter Bovens keken terug op een zeer geslaagde feestavond en overhandigden met gepaste trots een cheque van € 11.800 aan de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). ■


D I S TR I C T C W Redactie: Robert Holl

Cheque van jubilerende LC Vlaardingen voor Klauterwoud In het kader van het 50-jarig jubileum organiseert LC Vlaardingen in het najaar een survivalmiddag voor kinderen met een beperking in recreatiegebied het Klauterwoud. Voorzitter Hans ter Have van de Stichting Survival kreeg uit handen van Burgemeester Tjerk Bruinsma van Vlaardingen een cheque ter waarde van € 3.000 tijdens de jubileumreceptie op 22 juni. De heer Bruinsma prees de inzet van de Lions voor Vlaardingen. De heer Ter Have gaf aan het een bijzonder mooi initiatief te vinden, waaraan de Stichting Survival graag hun medewerking wil verlenen. LC Vlaardingen wil graag naast de organisatie van deze middag ook een blijvende survivalvoorziening realiseren voor kinderen met een beperking. LC initiatief Klauterwoud succes geworden Het project is tot stand gekomen met grote inzet van Kees van der Windt.

Burgemeester Bruinsma overhandigt cheque

Ook Myra Houdijk en Frans van der Kolk zijn nauw betrokken bij het project. Frans: ‘Het Klauterwoud is één van onze initiatieven geweest. Ons inmiddels overleden lid Gerard Davidse bedacht in de Broekpolder in Vlaardingen een doolhof in een maisveldje. Kinderen noemden het ‘Het Grote Verdwijnbos’. Het had een tijdelijk karakter, maar maakte wel de weg vrij voor initiatieven voor het latere Het Klauterwoud. Dat woud is een succes geworden. Kinderen kunnen er naar hartelust klimmen en klauteren en met zand en water spelen.’ Myra: Leerlingen van scholen hebben toen de naam ‘Klauterwoud’ bedacht. Gaandeweg ontstond het idee om een sportdag in het Klauterwoud te organiseren voor kinderen met een beperking. Van der Kolk: ‘Het is wel de bedoeling, dat de kinderen tijdens die sportdag intensief worden begeleid. We denken in september dit evenement te kunnen organiseren en hebben wel een groot aantal vrijwilligers nodig. Die vrijwilligers zullen komen uit het netwerk van de Stichting Survival. Zij zijn bekend met de technieken om de klimvoorzieningen veilig te kunnen gebruiken en om de kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen.’ Volgens Van der Kolk is het plan om deze sportdag voor kinderen met een beperking jaarlijks te gaan houden. Onlangs organiseerde LC Vlaardingen een wijnproeverij. Deelnemers konden kennis maken met nieuwe wijnen en leerden

Joke Wilsing ontvangt Award

hoe wijn te beoordelen. De opbrengst is ten goede gekomen aan de sportdag in het Klauterwoud. De organisatie van een sportdag voor kinderen met een beperking past goed in de doelstelling van LC Vlaardingen. Myra: ‘We zijn een vriendenclub die goede dingen doen voor de stad. Het sociale element is erg belangrijk. Je kunt als Lions Club ook deelnemen aan internationale projecten, maar wij zijn liever lokaal bezig.’ LC Vlaardingen lid Joke Wilsing ontvangt Melvin Jones Award Ter verhoging van de jubileum feestvreugde werd LC Vlaardingen lid Joke Wilsing in het zonnetje gezet door DG Ruud de Groot. Vanwege haar jarenlange verdiensten voor het District als kabinetsecretaris overhandigde hij haar de Melvin Jones Award. Joke was zeer verrast door dit gebaar, dat voor haar geheim werd gehouden ondanks dat zij deel uitmaakte van de jubileumcommissie. ■

Hartverwarmend Caravanproject van LC Swindregt Were LC Swindregt Were heeft gedurende deze prachtige zomer ook een aantal prachtige vakantieweken weten aan te bieden aan mensen , die dit hard nodig hadden. In een door de club gehuurde stacaravan hebben gedurende 13 weken een aantal gezinnen, geselecteerd door de plaatselijke voedselbank, een geweldige week kunnen beleven. Het vervoer van en naar de camping werd door de club verzorgd. Tevens kon de club gratis reizen met het openbaar vervoer door de provincie Zeeland en een bezoek aan het zwembad in Port Zeelande aan hun gasten aanbieden. De reacties van de vakantiegangers waren hartverwarmend. Misschien een idee voor andere clubs? ■

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 20 1 4

41


Redactie: Robert Holl

De Camino met me, myself and I: Verslag van een soms barre tocht In september 2012 en mei - juni 2013 liep de 66-jarige Ridderkerkse schrijver en columnist en secretaris van LC Rotterdam Host Phil Kleingeld langs de wereldberoemde Camino de Santiago. Dit is een 800 km lange pelgrimstocht van St. Jean Pied de Port, aan de voet van de Franse kant van de Pyreneeën, tot aan Santiago de Compostela in het Spaanse Galicië. In zijn boek De Camino met me, myself and I neemt Kleingeld de lezers mee op een soms barre tocht langs onbegaanbare paden, door sneeuwstormen, plensbuien en zinderende hitte en vertelt hij over zijn soms bizarre en interessante ontmoetingen met medepelgrims uit wel 32 verschillende landen. Kleingeld, die onderweg van medepelgrims diverse bijnamen kreeg, waaronder ‘De voetfluisteraar’ en ‘Camino Joost’, liep de tocht alleen, ook al doet de titel van zijn boek anders vermoeden. In het 136 pagina’s tellende boek, voorzien van talrijke foto’s legt hij met anekdotes en af en toe een serieuze

beschouwing uit wat de camino met hem en andere pelgrims deed. Het boek bevat geen romantische of religieuze beschouwingen van de camino, maar laat eerder de soms harde en nuchtere kant van de camino zien. Zijn verteltrant is overigens humoristisch en onderhoudend. Het boek is op dit moment nog uitsluitend via Phil Kleingeld te koop via het bestelformulier op zijn website http:// rentapen.nl/bestellen, waar ook enkele hoofdstukken ter inzage beschikbaar zijn. Een deel van de opbrengst gaat naar Fight for Sight, waarvoor hij eerder geld inzamelde door zijn wandeling langs de camino in te zetten als fundraiser voor dit goede doel. Binnenkort zal er een bedrag van ruim € 1.000 via de stichting Wilde Ganzen worden overgemaakt naar Fight for Sight om voor de verdubbeling in aanmerking te komen. ■

LC Eindhoven Wodancella steunt HomePlan Haïti Namens LC Eindhoven Wodancella hebben de heren Beenker en Van Lit en mevrouw Van Lieshout onlangs een cheque van € 15.000 overhandigd aan Marike van Seeters van Stichting HomePlan. Deze donatie is mede tot stand gekomen dankzij wijnproeverijen, die de Lions hebben georganiseerd voor relaties. Het bedrag komt ten goede aan de bouw van houten huizen op Haïti, waar HomePlan sinds de aardbeving in januari 2010 actief is. De verwoestende aardbeving heeft op Haïti zo’n 1,3 miljoen

42

L I ON n r.3 decemb er 2013 - januar i 2014

mensen dakloos gemaakt. Helaas hebben veel daklozen nog niet de middelen om hun huis weer op te bouwen. Families zijn alles verloren en kunnen met moeite het hoofd boven water houden. Een HomePlan-huis betekent voor hen een fatsoenlijk onderkomen en dus een eerste stap naar een betere toekomst. Stichting HomePlan is een kleinschalige, efficiënte ontwikkelingsorganisatie die huisvesting verzorgt voor de allerarmsten. Zij doet dit samen met sterke lokale partners in Mexico, Zuid-Afrika, Haïti en Nicaragua. Het huis is daarbij niet het doel, maar het middel om deze mensen een kans te geven zich verder te ontwikkelen. Stichting HomePlan zorgt samen met de lokale partners voor de juiste nazorg in de vorm van onderwijs en medische voorzieningen. Zo bouwt HomePlan aan een huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten. Zie ook www.homeplan.nl ■

LC Nesselande i.o in actie voor Fight for Sight Sinds medio augustus staat er achter de kassa’s van het Albert Heijn-filiaal in Nesselande een geldzuil voor vreemde valuta. De opbrengst komt 100% ten goede aan de actie Fight for Sight ten behoeve van de genezing van blinden en mensen met een visuele handicap. Fight for Sight is een gezamenlijke actie met de Stichting Wilde Ganzen, die de opbrengst vermeerdert met 55%. René Bruinsma van LC Nesselande i.o.: ‘Reeds 20 jaar wordt op deze wijze geld ingezameld en er blijft niets aan de strijkstok hangen: alle ingezamelde gelden komen ten goede aan staaroperaties, oogklinieken en hulpmiddelen in ontwikkelingslanden.’ Overigens is LC Nesselande nog op zoek naar uitbreiding van het ledenbestand. Zie ook: www.fightforsight.nl ■


D I S TR I C T C W

September drukke maand voor LC Alblasserwaard Tablis De leden van LC Alblasserwaard Tablis waren in september meerdere keren in de benen. Op zaterdag de 14e was er de jaarlijkse uitgaansdag met ouderen en op 21 september vond de Tablis Trophy plaats, een rally, waarbij gelden worden gegenereerd voor de stichting HomePlan, die zich inzet voor huisvesting van behoeftigen in arme landen. Uitje naar Blijdorp Al vroeg in de ochtend werden de ouderen door de Lions opgehaald. Het waren dit jaar 24 deelnemers. Dit zijn met name mensen op leeftijd, die weinig contact meer hebben met de samenleving of niet meer in staat zijn om eens ergens op bezoek te gaan. De 22 Lions en andere begeleiders hebben de ouderen een onvergetelijke dag bezorgd. De ouderen hebben de hele dag genoten van wat ze te zien kregen en natuurlijk ook van hun natje en hun droogje. Rally door de Betuwe In de vroege morgen van 24 september verschenen er 45 auto’s aan de start in Gorinchem. Eerst werd hier een

behendigheidsproef gedaan, waarbij de deelnemers geblinddoekt op aanwijzingen van een navigator een elektrische auto moesten besturen. Daarop volgde de start van een ochtendrit, waarbij al puzzelend een parcours werd afgelegd. In de middag was er een tweede rit met puzzelelementen. Wederom door de prachtige Betuwe. Tussendoor was er nog een puzzelwandeling door het monumentale stadje Buren. De dag werd afgesloten met een diner op het landgoed Mariënwaard in Beesd. Daar werden de winnaars van de rally bekend gemaakt en werd een bedrag van € 7.500 geschonken aan HomePlan, dat momenteel actief is in zes landen in Afrika en ZuidAmerika. ■

Succesvolle lancering bordspel Ronde van de Langstraat Op vrijdag 13 september vond de uitreikingplaats van het eerste bordspel Ronde van de Langstraat aan de burgemeesters van De Langstraat (Waalwijk, Loon op Zand, Heusden) door de presidenten van de samenwerkende Lionsclubs Waalwijk, Loon op Zand, Drunen-Langstraat en Heusden. Burgemeester Nol Kleijngeld sprak namens de burgemeesters, dat deze gemeenten een regionaal initiatief, zoals dit spel graag ondersteunen. ‘De regio Langstraat is belangrijk voor onze lokale samenleving. Families wonen en werken vaak verspreid door onze streek en dat gaat ver terug in de historie,’ gaf Kleijngeld aan. Aansluitend werd het spel gespeeld door de aanwezigen. Spel De Ronde van de Langstraat is een uniek bordspel, waarin spelers een verkenningstocht maken langs markante en onbekende plekken in de Langs-

traat. Door het beantwoorden van vragen leer je over de historie, weetjes, feiten en anekdotes van de Langstraat en maak je stappen op het bord tot je bij de finish bent. Bestellen Met de opbrengst van de verkoop worden goede doelen in de regio ondersteund, zoals bijvoorbeeld Hospice

Francinus de Wind. Het spel is te bestellen via info@rondevandelangstraat. nl voor € 24,95 en ligt ook op een aantal verkooppunten in de Langstraat: boekhandel Plantage, Stationsstraat 7a in Waalwijk, Plein 13, Raadhuisplein 13 in Drunen, Bakkertje Deeg, Botermarkt 13 in Heusden en Vermeulen & Den Otter, Plein 10 in Vlijmen. Zie ook www.rondevandelangstraat.nl. ■

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 20 1 4

43


D I S TR I C T C W Redactie: Robert Holl

Geen jumelage maar vriendschappelijke betrekkingen De presidentsoverdracht van LC Breda De Zuidelijke Baronie in 2012 deed hen niet alleen in het mooie Belgische stadje Lier belanden, maar bracht hen ook in contact met de voorzitter van LC Lier Twee Neten. Zou dat een geschikte club zijn om opnieuw een jumelageavontuur mee aan te gaan? Vriendschapsdag Het woord jumelage hield voor veel van de Bredase leden het aangaan van mogelijk knellende verplichtingen in. Zo werd dit woord in de ban gedaan en spraken zij over het aangaan en onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen tussen beide clubs. Een comité, bestaande uit drie leden van elke Lionsclub, belastte zich met het organiseren van de eerste vriendschapsdag. Die ontmoeting diende voor de leden en partners van beide clubs een toegevoegde waarde te hebben, een informeel programma met vrije keuzes met informatie-uitwisselen, kennismaken en gezelligheid.

Tijdens de eerste vriendschapsdag op 21 september is de theorie in praktijk gebracht. Vertegenwoordigers van beide clubs hebben onder leiding van de dagvoorzitter het woord gevoerd over fondsenwerving, jeugduitwisseling, nieuwe ledenwerving en gezamenlijke sportbeoefening. Tijdens het aperitief werd de discussie voortgezet. Lier heeft eenmaal per maand haar zogenaamde dinervergadering. De partners verlaten dan het aanrecht en spreken met elkaar af voor een eenvoudige, doch voedzame, maaltijd en een avondje gezelligheid. Nieuw en zeker het overwegen waard. Zij maakten hen deelgenoot van de gang van zaken bij LC Breda De Zuidelijke Baronie, voor Lier interessant om mee te nemen voor een discussie in hun werkvergadering. De eerste ontmoeting heeft aan haar doelstelling beantwoord. Voor beide clubs was sprake van een toegevoegde waarde, voldoende om door te gaan op de ingeslagen weg. ■

9e Lions North Sea Beach Golf uiterst succesvol Het fraaie weer, het grote aantal deelnemende teams (27!), de prima organisatie en de gezellige mosselparty tot besluit vormden de basis van het succes van deze 9e editie van het North Sea Beach Golf toernooi. De 18 holes lagen er op zaterdag 21 september schitterend bij op het brede strand van het Watergat in Renesse. Met een tweetal bussen werden de deelnemers naar het strand vervoerd waar om circa 12.00 uur de afslag werd verricht door Hans Smits, president directeur van Havenbedrijf Rotterdam. De netto-opbrengst bedroeg ruim € 10.000, waarmee de totaalopbrengst in negen edities het bedrag van bijna € 100.000 benadert! De opbrengst van dit jaar gaan onder andere naar een weeskindproject in Swaziland, een scholenproject in Kenia en de Kledingbank Schouwen-Duiveland. Voor informatie en fotoverslag zie www.lionsnorthseabeachgolf.nl. ■

Uniek kerstconcert in Rhoon met Margriet Eshuijs en Maarten Peters LC Rhoon Oude Maas organiseert het 15e Kerstconcert in de Nederlands Hervormde Kerk te Rhoon. Dit benefietconcert, dat op vrijdag 13 december plaatsvindt, wordt verzorgd door Margriet Eshuijs en Maarten Peters onder het motto, Just the Two of us. Zangeres Margriet Eshuijs, bekend van House for sale en singer songwriter Maarten Peters gaan samen solo. Twee heel bijzondere stemmen en twee unieke instrumentalisten zingen en spelen verrassende make over’s uit hun eigen

44

L I ON n r.3 decemb er 2013 - januar i 2014

repertoire en liedjes van anderen zoals Sting, Fleetwood Mac, The Beatles en Dusty Springfield. Het is december en ze zijn beiden gek op kerstliedjes. Onder andere Blue Christmas, Have yourself a merry little Christmas en het kerstduet Rust zorgen voor een vrolijk kersttintje. Net als voorgaande jaren komt de opbrengst ten goede aan meerdere goede doelen. Dit jaar gaat de opbrengst naar de stichting Vrienden van Streekhospitaal Murambinda in Zimbabwe en stichting Vrienden Maaszicht, voor dak- en thuisloze kinderen in Rotterdam. De entreeprijs voor het concert is € 22. Toegangsbewijzen kunnen nu reeds via de website www.lions.nl/rhoon.oudemaas en per e-mail gereserveerd worden bij lionsconcert@peppar.nl of per telefoon 010-5012729 bij Cor van Veen. ■


GOUVERNEURSRAAD MD110

INTERNATIONAAL BESTUUR

First year directors

Jeannette Peters-La Brijn, voorzitter (ccmd110@lions.nl)

International President, Barry J. Palmer (Australië)

Fabio de Almeida, A. ‘Larry’ Dicus, Roberto Fresia,

Anton Gathier (dg110an@lions.nl)

Immediate Past President, Wayne A. Madden (Indiana VS)

Alexis Vincent Gomès, Cyntia B. Gregg, Byung-Gi Kim,

Paul de Boer (dg110az@lions.nl)

Fist Vice President Joe Preston (Arizona, VS)

Esther LaMothe, Yves LéVeillé, Teresa Mann,

René Mos (dg110bn@lions.nl)

The International Board of Directors is officieel per

Raju V. Manwani, William A. McKinney, Michael Edward

Albert Groot Rouwen (dg110bz@lions.nl)

1 juli 2013

Molinda, John Pettis jr., Robert Rettby, Emine Oya Sebük,

Piet van der Meulen (dg110co@lions.nl)

Hidenori Shimizu, Dr. Steven Tremaroli

George Muskens (dg110cw@lions.nl) Second year directors Het motto in verenigingsjaar 2013-2014 is

Benedict Ancar, Jui-Tai Chang, Jaime Garcia Cepeda,

Internationaal Bureau

SAMEN DOEN.

Kalle Elste, Stephan Michael Glass, Judith Hankom,

300 22nd Street, Oak Brook

John A. Harper, Sangeeta Jatia. Sheryl M. Jensen,

IL 60523-8842 VS

Lionswinkel De Liemers,

Stacy W. Jones, Tae-Young Kim, Donal W. Knipp,

Tel: 001 63 05 71 54 66

Postbus 2084, 6900 CB Zevenaar

Sunil Kumar, Kennith Persson, Dr. Ichiro Takehisa,

Fax: 001 63 05 71 88 90

lionswinkel@lions.nl

Dr. H. Hauser Weilen, Harvey F. Whitley

Website: www.lionsclubs.org

COLOFON Jaargang 51, nummer3, december - januari 2014,

informatieve artikelen, wordt in de regel geplaatst in het

www.lions.nl > de Lion ISSN 1382-6042

eerstvolgende nummer, dat de eerste week van iedere

1 foto € 10,-

Alfred Boer Redacteur 110AN

tweede maand verschijnt. De redactie behoudt zich het Lion Magazine, de officiële uitgave van Lions Clubs

recht voor kopij te weigeren, te redigeren, dan wel in te

International wordt in 21 talen gepubliceerd onder de

korten of in een volgend nummer op te nemen.

verantwoordelijkheid van het Internationaal Bestuur:

Aanlevercriteria kopij:

Engels, Spaans, Japans, Frans, Zweeds, Italiaans, Duits,

• tekst Club- en Districtsnieuws 150 - 200 woorden

Fins, Koreaans, Portugees, Nederlands, Deens, Chinees,

• tekst informatief artikel 450 - 500 woorden

Noors, Ijslands, Turks, Grieks, Hindi, Pools, Indonesisch

• tekst in Word per e-mail naar districtsredacteur;

en Thailands.

• foto’s en illustraties digitaal 300 dpi of 1024 x 768

Lion Magazine Nederlandse editie verschijnt tweemaan-

• voorzien van duidelijke bestandsnaam zowel tekst als

Astrid Abbing Redacteur 110AZ

pixels (SHQ of HQ op digitale camera); delijks met een oplage van ruim 12.000 exemplaren.

foto en met onderschrift en de naam van de fotograaf.

Sluitingsdatum eerstvolgende Lion Magazine:

Info Lionsorganisatie en Lionshandboek: info@lions.nl

20 december 2013.

Adreswijzigingen wijzigt u zelf in Lolas óf stuurt u door

Bert Naarding Redacteur 110BN

aan uw clubsecretaris. EINDREDACTEUR Gert van Wijk, eindredacteur@lions.nl, 073 6440885

BLADMANAGEMENT

Jan Kappers

Anja Hagen Communicatie, thelion@lions.nl

Redacteur 110BZ

DISTRICTSREDACTEUREN

VORMGEVING FIZZ marketing en communicatie, Meppel

AN - Alfred J. Boer, Amestelle 181, 1611 AX Zwanen-

DRUK & AFWERKING Ten Brink, Meppel

burg, 020 4974592, redacteur110AN@lions.nl

PUZZEL Gerrit Dales

AZ - Astrid Abbing, Weth. Fischerplantsoen 16, 2497 DJ Den Haag, redacteur110AZ@lions.nl

ADVERTENTIES

BN - Bert Naarding, Emmastraat 25, 9401 HE Assen,

Bureau Nassau, Achterom 100-C, 1621 KW Hoorn,

0592 312449, redacteur110BN@lions.nl

www.bureaunassau.nl, tel: 020 6230905, fax: 020

BZ - Jan Kappers, Joppelaan 12, 7213 AC Gorssel, 0575 490109, redacteur110BZ@lions.nl CO - Wim Smeets, De Alden Weg 12, 5801 HG Venray, 0478 582935, redacteur110CO@lions.nl CW - Robert Holl, Craenweide 24, 5056 BX BerkelEnschot, 013 5904037, redacteur110CW@lions.nl

Wim Smeets Redacteur 110CO

6390846, e-mail: info@bureaunassau.nl TARIEVEN (full colour): 1/1 pagina € 1.645,-; 1/2 pagina € 880,-; 1/4 pagina € 460,-. Bij het reserveren van plaatsingen in een volledige jaaruitgave van Lion Magazine (6 x per jaar) en een plaatsing in het Lionsle-

Robert Holl Redacteur 110CW

denboek wordt korting verleend. Bijsluiters en dergelijke: tarieven op aanvraag. Alle prijzen zijn excl. BTW.

INTERNETREDACTEUR Anneke Kok, internetredacteur@lions.nl

VRAAG & AANBOD Kleine annonces op de een na laatste pagina zijn aan te

KOPIJ

bieden via thelion@lions.nl

Lionsleden leveren kopij aan bij hun districtsredacteur.

TARIEVEN Vijf regels tekst € 25,-, per regel extra € 5,-,

Anneke Kok Internetredacteur

Aangeleverde kopij, zowel club- en districtsnieuws als

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 20 1 4

45


IN MEMORIAM Wij, de Lions van heden, gedenken met respect en dankbaarheid hen die in het verleden de idealen van Lions Clubs International mede vorm hebben gegeven. Wij betreuren daarom het overlijden van: Ab van Bergen 78 jaar LC Mijdrecht-Wilnis

Nils Ferwerda 63 jaar LC Velzen

Kees Oosterhof 73 jaar LC De Wâlden

Bernd Brodar 72 jaar LC Den Haag-Scheveningen

Robert Gonggrijp 61 jaar LC Schoorl

Ton Herbrink 63 jaar LC Leusden

Cees de Goede 77 jaar LC Swindregt Were

Tjerk Zijlstra 67 jaar LC Harlingen Tsjerk Hiddes

Daaf Bonte 92 jaar LC Amersfoort

Huco Kaasschieter 61 jaar LC Barneveld

Frans van Soest 62 jaar LC Crailo Nol van Veluwen 59 jaar LC Lochem

Hulp aan Filipijnen zeer urgent Beste Lions, U heeft allemaal de verschrikkelijke gevolgen gezien, die de supertyphoon heeft aangericht in de Filippijnen. LCIF heeft vrijdagochtend onmiddellijk US$ 30.000 gezonden en heeft hier ’s avonds nog eens US$ 100.000 aan toegevoegd. Op hetzelfde moment was echter het Orient and Asia Forum (OSEAL) in Singapore bijeen. De daar aanwezige Lionslanden hebben diezelfde avond ook nog eens US$ 370.000 gedoneerd, zodat inmiddels vanuit Lionsland US$ 500.000 is ingezet voor de onmiddellijke hulpverlening. Gezien de vreselijke beelden, die we zien, zal dit echter bij lange na niet genoeg zijn. De VN spreekt de verwachting uit, dat er zeker een bedrag van US$ 220 miljoen nodig zal zijn. In heel Nederland komen op dit moment hulpacties van de grond. Het nationale gironummer 555 is opengesteld voor giften. Als Lions, willen wij echter via het LCIF gelden doneren. Het MD 110 heeft hiervoor inmiddels vanuit de Stichting Lions Hulpfonds € 25.000 vrijgemaakt. Maar ook u kunt een bijdrage schenken. Als individuele Lion of samen met uw club. U kunt uw donatie storten op het banknummer 225407809 t.n.v. Lions MD, Gorinchem, onder vermelding van ‘Filippijnen’. Jeannette Peters-La Brijn, voorzitter gouverneursraad

46

L I ON n r.3 decemb er 2013 - januar i 2014


In deze rubriek kunnen kleine annonces worden geplaatst: € 25,- voor de eerste 5 regels (dit zijn ca. 200 lettertekens); voor iedere regel meer betaalt u € 5,- extra. Teksten kunt u mailen naar thelion@lions.nl, onder vermelding van uw naam- en adresgegevens. Teksten dienen uiterlijk de tweede maandag van de maand bij de redactie binnen te zijn, willen deze geplaatst kunnen worden in de editie die circa vier weken later op de eerste woensdag van de maand verschijnt. De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren en/of te redigeren.

Vraag & aanbod Geen tijd uw Toespraak voor te bereiden? Het boek “Bouwstenen voor gelegenheidstoespraken” biedt voorbeelden voor zakelijk en privéleven met veel humor. Prijs 18.50 Euro incl. verzendkosten, door storting op rek.674548256 t.n.v. “Stichting Service Projecten L.C. Maastricht” o.v.v. Boek “Gelegenheidstoespraken”; m.v.v. leveringsadres. Per week in zomer en winter te huur van Lion in La Tzoumaz Zwitserland(skigebied Verbier) CHALET voor 8 pers. (4 slaapkamers, 3 badkamers) 500m van Skilift. Skibus voor de deur, incl. parkeerplaats buiten hoogseizoen vanaf € 900,-. Incl schoonmaak, excl. Electrakosten: keesvani@ hotmail.com of 06-53824168 www.chaletnl.nl

Te huur van Lion: luxe comfortabele villa met 8 slaapplaatsen, 2 (gerenoveerde) badkamers, nieuwe keuken en eigen zwembad met grote tuin in klein dorpje nabij Grasse en Cannes. De bakker is op loopafstand en verder zijn er veel uitmuntende restaurants, zowel in het dorp zelf als in de wijdere omgeving. Ook golf- en wandelliefhebbers kunnen ruim aan hun trekken komen. Wie geïnteresseerd is, kan per e-mail een folder met prijslijst aanvragen. Vermeld daarin s.v.p. uw naam, contactgegevens en de naam van uw Lionsclub. Stuur uw mailtje naar: ria.rottier@ gmail.com of theodevries54@gmail.com

Te huur van Lion: vrijstaande woning in Moraira van 110m en zwembad van 10m bij 5m, beide geheel moderne op perceel van 1.500m met meerdere terrassen. Vaste telefoon en internet. Duidelijk en goede zicht op Pension d ‘Ifach. Geen huisdieren en/of rokers. Info: varimo@ xs4all.nl voor foto’s, prijzen en teksttoelichting en/of 079-3163164 of 06-10935315. In Florida te huur: onze prachtige rustiek gelegen villa aan bosrand en kreek, met verw. overdekt privé zwembad in Port Charlotte. Vlakbij strand, winkelcentr. golfbanen en alle bezienswaardigheden. Mooi ingericht en een luxe keuken, vaatwasser, wasmachine, droger etc. Grote living, 3 slpk., 2 badk. Alles airco. Grote tuin met steiger. Prijs € 685,- per week. Bij 3 weken slechts € 580.- p.w. Incl. elec.- waterverbruik etc. Bij langer verblijf extra korting. Tel: 0416-335051 e-mail: tiwesimport@ zonnet.nl Info + video: huurhuisflorida.com

Te huur van Lion: RUIM VAKANTIEHUIS AAN HET ÖRESJÖ-MEER, TROLLHÄTTAN, ZWEDEN. In prachtig natuurgebied op ca. 250 m. afstand van groot meer met zeer hoge kwaliteit zwemwater. Huis met twee verdiepingen, grote land(woon)keuken, uitgerust met moderne luxe keukeninrichting, twee slaapkamers met in totaal vier (eventueel 6) slaapplaatsen. Woonkamer met prachtig uitzicht en satelliet-TV-installatie op eerste verdieping. Gelegen in zeer bosrijk gebied. De dichtstbijzijnde luchthaven is Göteborg (Landvetter en Säve op ca. 90 km afstand). Per week te huur. Info: andreas@vanzoelen.eu of 06-46287952

LUXE ZONNIGE STRANDVAKANTIE Voor het hele gezin in CESENATICO ITALIE (Adr. Kust) in het klasse Grand Hotel****+ Hoofdzetel Lions & Rotary. Privéstrand, groot zwembad, tennisbaan, golfbanen vlakbij (met hotelkorting). Fietsen gratis beschikbaar. Excellente keuken, menu à la carte. Als bij ons boekt dan deze gereduceerde prijzen: volp. 71,75 tot € 136,- p.p.p.d; B&B: 49,- tot € 71,75 p.p.p.d; kinderen korting, grote gezinskorting van 20/4 tot 30/6 en 27/8 tot 10/10. Voor prosp. inl. en reserv. met reduktie: N. Bruinsma tel/ fax: 0416-33.50.51 e-mail: tiwesimport@zonnet. nl. Video & foto’s, etc. zie: www.algasun.nl klik op “Grand Hotel”

Te huur: huis aan het Comomeer, 7km van Bellagio. Max. 9 personen.Prachtig uitzicht over meer. Rustig gelegen. www.fitzcarraldo.nl henkdekraa@gmail.com

TE HUUR in LES GETS, Franse Alpen schitterend gelegen luxe chalet met panoramisch uitzicht op de Dents Blanches. Golf, fietsen, bergwandelen, zwemmen en skiën. Geschikt voor 6/8 personen. Separaat appartement ook voor verhuur beschikbaar voor 2/4 personen. Huurprijzen en foto’s zie www.chaletlestulipes.nl. Te huur van Lion: in Portugal, Praia D’el Rey (Obidos), prachtig gelegen huis met 3 slaap­ kamers en 3 badkamers, gelegen op één van de mooiste golfresorts van Europa. 45 Auto­ minuten ten noorden van het vliegveld van Lissabon. Zeer rustig gelegen, enkele minuten van prachtige stranden aan de Atlantische Oceaan. Voor informatie en contact: www.casasilvercoastportugal.nl of 073 5432508 / 06 14350003. Te huur van Lion: Onze villa in La Motte en Provence op het Domaine Saint Endréol, een prachtig gelegen (golf) resort in het achterland van de Côte d’Azur. De villa is zeer compleet en privé ingericht (max. 4 personen) en heeft een prachtig uitzicht. Zie voor foto’s en nadere informatie over o.a. prijzen en beschikbaarheid onze site op www. micazu.nl (snelcode:12438). We zijn ook bereikbaar via 06 55752395 en/of mieke.scheper@telfort.nl

Costa del Sol, Estepona. Adembenemende plek direct aan het strand. Te huur 4 pers. luxe appartement met tuin en zwembaden waarvan één verwarmd. Een echt paradijs op aarde. Geniet alvast op www.labahia.nl

UITZICHT OP HET SCHITTERENDE UMBRIË/ TOSCANE Drie mooie en stijlvolle 2-4 pers. appartementen te huur. Rust, ruimte, privacy en een panoramisch uitzicht vanaf uw privé terras op de Val di Chiana en het Lago Trasimeno. Gelegen in het culturele en archeologische hart van Italië. Eigen zwembad in olijfboomgaard, 4 golfbanen in de omgeving. Kijk op www.casanavicella.com

Te huur: prachtig gelegen landhuis met zwembad in de Marche. 20km van zee. Max. 8 pers. www.casailtulipano.nl henkdekraa@gmail.com

Voor een heerlijke vakantie op het wadden­ eiland Texel bezoekt u www.aldubo.nl waar u ook gelijk kunt boeken. Midden in de natuur. Familie Den Boer 0222314146.

L I ON n r.3 de c e m be r 2013 - ja n u a r i 20 1 4

47


Met oog voor de wereld

DJOSER

Djoser Junior Groepsrondreizen voor gezinnen

Rondreizen Actieve groepsrondreizen wereldwijd

BROCHURE?

Wandel & Fiets Wandel- en fietsreizen wereldwijd

WWW.DJOSER.NL of 071-512 64 00

Lion magazine december 2013  

Verenigingsblad van Lions Clubs International in Nederland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you