Page 1

Nederlandse uitgave van Lions Clubs International

augustus - september 2012

International President Wayne A. Madden: IN A WORLD OF SERVICE 5 Adjiedj Bakas gastspreker Nationale Conventie Den Bosch 8 Europa Forum 2012 Brussel 12 Bruisende seniorenclub met tijd en plezier voor projecten 16 Hulp voor kinderoren in GeorgiĂŤ en MoldaviĂŤ 23 Grootse aanpak IC Zuid-Korea; 13 miljoen bomen voor Tam 10


2

Internationale Conventie 2012, Busan - Zuid-Korea


Robert Holl Redacteur 110 CW

Geaccentueerd

Gewoon doen… maar wel met elan Het motto van de nieuwe gouverneursraad is ‘GEWOON DOEN’. Dat lijkt op het eerste gezicht heel anders dan het motto van het afgelopen jaar, ‘Elan 2.011’, maar als je doorgewinterde Lionsleden vraagt of werkplannen door de jaren heen veel van elkaar verschillen , krijg je steevast hetzelfde antwoord: “nou nee, het is altijd ongeveer hetzelfde”. Is dat ook echt zo of komt dat oordeel vooral voort uit een bepaald verwachtingspatroon? Om dat uit te vinden heb ik beide werkplannen maar eens naast elkaar gelegd. Het is niet de meest uitdagende literatuur maar het geeft wel een goed beeld van wat gouverneurs in ‘hun’ jaar willen bereiken.

Als je het motto 2012-2013 iets versimpelt zou je kunnen zeggen dat de gouverneursraad vindt dat er al genoeg gepraat wordt en dat het tijd is dat de handen uit de mouwen worden gestoken. Die mening is gebaseerd op de visie dat je als serviceclub de beste uitstraling naar de maatschappij bereikt door activiteiten zichtbaar te maken. Dat moet gebeuren door een betere PR naar de buitenwereld, vooral als het om acties gaat. Het mazelenproject is zo’n actie die als een rode draad door het komende jaar loopt.

Op het eerste gezicht is de insteek van de vorige gouverneursraad heel anders: daar wordt de nadruk gelegd op nieuw elan in de clubs, een herijking van het clubprofiel aan de toekomst en acties om het bestaansrecht van Lions veilig te stellen. Allemaal noodzakelijk ten einde jonge mensen te enthousiasmeren om lid te worden en (vooral) te blijven. De club als basis, zone en district om te coachen, te adviseren en te stimuleren.

Hoe verschillend de twee standpunten op het eerste gezicht ook lijken, de aandachtige lezers onder u -en wie is dat niet?- zullen wellicht toch ook overeenkomsten ontdekken. Het uitgangspunt is in beide gevallen een oproep tot verandering. De één zegt het misschien iets duidelijker dan de ander maar de boodschap is dat er iets moet gebeuren. Een aantal clubs dreigt naar het niveau van een sociëteit af te glijden. De animo om actief de We Serve gedachte uit te dragen verwatert en in die sfeer blijkt het lastig om jonge mensen te interesseren om lid te worden. Die jonge mensen hebben een heel ander idee van serviceclubs, een andere kijk op maatschappelijke verhoudingen, ze hebben andere netwerken en communicatietechnieken. Voor hen betekent ‘Lions helpen’ actie, niet alleen praten maar vooral doen. Kijk, daar komen de twee wegen weer bij elkaar: de basisgedachte is dezelfde, alleen de focus verschilt.

Blijft de vraag of je er verstandig aan doet om de aandacht ieder jaar op iets anders te richten. Daardoor dreigt de situatie te ontstaan dat men de rode draad uit het oog verliest. Misschien zou het beter zijn om doelen voor een langere periode te definiëren en die ook ‘smart’ (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) te formuleren. Bijvoorbeeld: in 2015 moet 50% van de leden jonger dan 50 zijn (in plaats van de 30% nu). Of: de activiteiten van alle clubs worden voortaan per zone, district en landelijk kwalitatief en kwantitatief gewogen en gepubliceerd. Natuurlijk kun je daar als gouverneursraad ieder jaar nog een eigen accent aan geven maar je creëert zo wel continuïteit en duidelijkheid en aan het eind van het jaar is gemakkelijker aan te geven wat er bereikt is. Is dat nog een brug te ver of is het een kwestie van ‘gewoon doen’?

3


Inhoud

3

Geaccentueerd Het motto van de nieuwe gouverneursraad is ‘GEWOON DOEN’. Dat lijkt op het eerste gezicht heel anders dan het motto van het afgelopen jaar, ‘Elan 2.011’, maar als je doorgewinterde Lionsleden vraagt of werkplannen door de jaren heen veel van elkaar verschillen, krijg je steevast hetzelfde antwoord: “nou nee, het is altijd ongeveer

en verder... 3

Geaccentueerd: Gewoon doen…

maar dan wel met elan

5 Lions Club International: In een wereld van dienstbaarheid

hetzelfde”. Is dat ook echt zo of komt dat oordeel vooral voort uit een bepaald verwachtingspatroon?

8

Trendwatcher Bakas: We serve in the Future? Als ex-Rotarian weet Adjiedj Bakas waarover hij spreekt als hij het heeft over serviceclubs in de toekomst. Hij kent de geschiedenis van de serviceclubs. Van de situatie in het Amerika begin 20e eeuw naar de situatie van een wereldwijde serviceorganisatie anno begin 21e eeuw.

10

6

Den Bosch, Nationale Conventie 2012

8

Adjiedj Bakas: We serve in the future?

10 Special Olympics Nederland 2012 11 EuroConcours Cello: Mirjam Irene Kok

Van We Serve oude stijl naar We Serve anno 2012. Bakas was gast­

12 Help Stiching Lions Werkgroep Suriname

spreker tijdens de Nationale Conventie in Den Bosch.

13 Fight For Sight in Nepal

Special Olympics Nederland 2012 Op 1, 2 en 3 juni zijn de Special Olympics 2012 in ’s-Hertogenbosch gehouden. Het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking! Meer dan 2000 sporters gingen na afloop met een medaille en een grote glimlach naar huis! De Brabant Hallen waren veranderd in een Olympisch dorp. Voor alle sporters en hun begeleiders was een slaapplaats met ontbijt en diner voor handen in de Brabant Hallen.

14 Bruisende seniorenclub in Arnhem 15 Europa Forum Brussel 6-8 september 16 Europa Forum idee: pak Brussel mee! 18 Hulp voor kinderoren in Georgië en Moldavië 19 LC Krimpen begint met microfinanciering in Uganda 20 West-Brabantse zonebijeenkomst 110CW 3A

22

Internationale Conventie in Zuid-Korea Een Internationale Lionsconventie betekent in de eerste plaats kennis maken met en onderdeel zijn van de internationale Lionsfamilie. Hier staat de ontmoeting centraal. Met zo’n 55.000 deelnemers uit 208 landen is deze 95e Conventie de grootste tot nu toe. Vijf dagen lang zijn

21 Leoclubs in actie 22 Internationale Conventie Busan, Zuid-Korea 26 Lionspuzzel en Redactie weer compleet

de grote tentoonstellingshallen van het Bexco in Busan het centrum

27 Van & over Lions en Lionsclubs

van de wereld.

46 In memoriam 47 Vraag & Aanbod

Lion Magazine Nederlandse editie verschijnt tweemaandelijks met een oplage van circa 12.000 exemplaren. EINDREDACTEUR Gert van Wijk, eindredacteur @lions.nl DISTRICTSREDACTEUREN AN - Alfred J. Boer, Amestelle 181, 1611 AX Zwanenburg, 020 4974592, ­redacteur110AN@lions.nl AZ - Astrid Abbing, Weth. Fischerplantsoen 16, 2497 DJ Den Haag, 06 14324757, redacteur110AZ@lions.nl BN - Bert Naarding, Emmastraat 25, 9401 HE Assen, 0592 312449, redacteur110BN@lions.nl BZ - Jan Kappers, Joppelaan 12 “Puntenburg”, 7213 AC Gorssel, 0575 490109, redacteur110BZ@lions.nl CO - Wim Smeets, De Alden Weg 12, 5801 HG Venray, 0478 582935, redacteur110CO@lions.nl CW - Robert Holl, Craenweide 24, 5056 BX Berkel-Enschot, 013 5904037, redacteur110CW@lions.nl INTERNETREDACTEUR Anneke Kok, internetredacteur@lions.nl KOPIJ Lionsleden leveren kopij aan bij hun districtsredacteur. Aangeleverde kopij, zowel clubnieuws als alle andere kopij, wordt in de regel geplaatst in het eerstvolgende nummer, dat de eerste woensdag van iedere tweede maand verschijnt. De redactie behoudt zich het recht voor kopij te weigeren, te ­redigeren, dan wel in te korten of in een volgend nummer op te nemen. Jaargang 50, nummer 1, augustus 2012, www.lions.nl > de Lion, ISSN 1382-6042

Sluitingsdatum eerstvolgende Lion Magazine: vrijdag 22 juni 2012. Aanlevercriteria kopij: - tekst maximaal 450 woorden per pagina; - tekst in Word per e-mail sturen naar districtsredacteur; - foto’s en illustraties digitaal 300 dpi of 1024 x 768 pixels (SHQ of HQ op digitale camera); - voorzien van duidelijke bestandsnaam zowel tekst als foto en met onderschrift en de naam van de ­fotograaf. Info Lionsorganisatie en Lionshandboek info@lions.nl Adreswijzigingen doorgeven via uw clubsecretaris ter verwerking in Lolas. BLADMANAGEMENT Anja Hagen Communicatie, thelion@lions.nl VORMGEVING Marsman Reclame, Hattem DRUK & AFWERKING Ten Brink Hooiberg / Haasbeek, Meppel PUZZEL Gerrit Dales ADVERTENTIES Bureau Nassau, Achterom 100-C, 1621 KW Hoorn, www.bureaunassau.nl, tel: 020 6230905, fax: 020 6390846, e-mail: info@bureaunassau.nl TARIEVEN (full colour): 1/1 pagina € 1.645,--; 1/2 pagina € 880,--; 1/4 pagina € 460,--. Bij het reserveren van plaatsingen in een volledige jaaruitgave van Lion Magazine (6 x per jaar) en een plaatsing in het Lionsledenboek wordt korting verleend. Bijsluiters en dergelijke: tarieven op aanvraag. Alle prijzen zijn excl. BTW. VRAAG & AANBOD Kleine annonces op de een na laatste pagina zijn aan te bieden via thelion@lions.nl TARIEVEN Vijf regels tekst € 25,--, per regel extra € 5,--, 1 foto € 10,-Lionswinkel 'De Liemers', Postbus 2084, 6900 CB Zevenaar, Lionswinkel@lions.nl

We Serve


Tekst: Wayne A. Madden President Lions Clubs ­International 2012-2013

Lions Clubs International

In een wereld van dienstbaarheid In een wereld vol nood is er iemand die hulp biedt. In een wereld vol leed is er iemand die zich erom bekommert. In een wereld vol destructie is er iemand die verlichting biedt. In een wereld vol analfabetisme is er iemand die onderwijs geeft. In een wereld van dienstbaarheid is er één naam die zich onderscheidt van alle anderen – Lions Clubs International. Dat is wat wij doen. Dat is wat wij altijd hebben gedaan. Het is ons motto en reden voor ons bestaan.

Ik ben opgegroeid in Indiana, in het Midwesten van de

Succesvolle raceteams gebruiken een weldoordachte strategie

Verenigde Staten. Het is een streek met rivieren en beken, met

en bedenken een formule voor uitmuntendheid. Mijn winnende

boerderijen en dorpjes, overdekte bruggen en platanen, scholen

formule is: Toewijding + Voorbereiding + Teamwork = UITMUN-

en voortreffelijke universiteiten, waar de oogst nog een van de

TENDHEID.

belangrijkste gebeurtenissen in het jaar is. Het is vooral een thuis van mensen die nog geven om het welzijn van hun buren. Het is

Van het clubniveau tot het districtsgouverneursteam, het inter-

waar ik de waarde leerde kennen van teruggeven aan de

nationale bestuur en de uitvoerende bestuurders: we zijn een

gemeenschap.

team van meer dan 1.35 miljoen mensen die zich verenigen met het doel anderen te dienen. Om effectief te kunnen zijn moet elk

Maar zoals we over de hele wereld kunnen zien worden onze

lid van het team eendrachtig samenwerken terwijl de individu-

gemeenschappen geconfronteerd met nieuwe uitdagingen vari-

ele rol vervult wordt. Geen enkel teamlid is belangrijker dan de

ërend van hongersnood tot een groeiend gebrek aan mogelijk-

ander.

heden, in het bijzonder voor jonge mensen. En deze noden lijken steeds groter te worden terwijl de middelen om die te bestrijden afnemen. Ongetwijfeld is onze dienstbaarheid meer dan ooit nodig. Als je uit Indiana komt zoals ik – of een toegewijde Lion bent waar dan ook ter wereld, weet je dat dit onacceptabel is. Lions zijn simpelweg té grootmoedig en té medelevend om problemen zoals analfabetisme en lege boekenkasten te laten voortbestaan – niet wanneer er zo veel is dat wij eraan kunnen doen. Met mijn thema voor dit jaar, In a World of Service, roep ik alle Lions op om niet alleen onze dienstbaarheid te tonen, maar tevens om onze impact te vergroten en open te staan voor nieuwe uitdagingen. Om dat te kunnen doen moeten we ons ledental vergroten en sterkere clubs opbouwen. Hoe? Nou, een andere inspiratiebron uit mijn geboortestreek is de wereldberoemde Indianapolis 500 autorace. Of je nu een fan bent van autoraces of niet, ik denk dat iedereen de daartoe vereiste toewijding, voorbereiding en het teamwork kan waarderen die het mogelijk maken dat een auto, die vaak harder gaat dan 320 km/u, de race uitrijdt zonder incidenten en wint!!

5


Redactie: Pim de Bekker Foto’s: Juup Bosch

Nationale Conventie 2012 Den Bosch De Nationale Conventie werd op zaterdag 26 mei gehouden in het Jeronimus Bosch Art Center in Den Bosch. Den Bosch toonde zich die zaterdag de meest gastvrije Lionsstad in Nederland!

134 Lions en partners uit 83 clubs alsmede Lions uit Denemar-

Nieuwe GR

ken (International Director Per Christensen), Duitsland en het

Het MD heeft ook dit jaar weer een nieuwe GR! Dit keer onder

Verenigd Koninkrijk, waren op deze zonovergoten dag in mei

leiding van PDG Elisabeth Haderer. Achtereenvolgens liet zij alle zes

getuige van een prima georganiseerde en uitermate geani-

leden zichzelf en hun werkterrein toelichten: Gerrit Bakker (BZ),

meerde, vlot verlopen conventie. Als toegift was er de unieke,

Nelleke Lietmeijer (BN), Ruud de Groot (CW), Jan Bos (CO),

leerzame, toekomstgerichte presentatie van Trendwatcher

Sybrand van Haersma Buma (AZ en secretaris) en Max Gertscht-

Adjiedj Bakas met als thema “We serve in the future”. Vooral dit

anowitz (AN en penningmeester). Motto? ‘Gewoon doen’! Bege-

laatste onderwerp maakte veel indruk bij alle aanwezigen. Een

leid door twee accordeonspelers uit de VDG-groep van afgelo-

staand applaus van de zaal was Adjiedj’s deel.

pen jaar werd de Lionsrap “One shot, one Life” onder aanvoering van inkomend CC Elisabeth en ter onderstreping van het nieuwe,

Terug naar de conventie

internationale Lionsproject ‘Mazelen de wereld uit’ ten gehore

Na de welkomsttoespraak van wethouder Huib van Olden van

gebracht.

Den Bosch, werden onder leiding van CC Henk Schaap in record-

6

tempo negentien agendapunten doorlopen. Standaardonder-

Informatieve Lionsfilm

werpen als verslag vorige conventie, decharge Gouverneursraad

Een bijzonder agendapunt was de première van de film 60 jaar

(GR), terugblik 2011-2012, presentatie nieuwe GR, werkplan,

Lions in Nederland. Dankzij Lion en cineast Ferri Ronteltap, lid van

begroting en advies Raad van Toezicht. Al deze agendapunten

LC Rotterdam ‘l Esprit du Temps’ is deze film tot stand gekomen.

werden met meer of minder commentaar en min of meer bij

Dit keer geen historische terugblik op 60 jaar Lions in Nederland,

acclamatie goedgekeurd.

maar een heel informatieve presentatie van de Lions organisatie anno 2012. Vooral gericht op de buitenwereld en speciaal met het oog op het werven van nieuwe leden. Een inkijkje in het Lions­ leven van elke dag. Inmiddels te zien via de Lionswebsite! Ook de presentatie van DGE Johann Köster over de Internationale Conventie 2013 in Hamburg mocht er zijn. Net als 15 jaar geleden (toen Birmingham) weer een Internationale Conventie op autoreisafstand! Noteer 5-9 juli 2013 in uw agenda!! Maak kennis met al die duizenden Lions die uit de hele wereld bijeenkomen in Duitsland. Proef de sfeer. Leer meer van onze geweldige mondiale organisatie. Dit keer niet ver weg, maar vlak bij! Gezonde financiën Qua formaliteiten mag niet onvermeld blijven dat de GR 20102011 niet alleen decharge kreeg en dat er een nieuwe externe accountant (O2 Accountants & Adviseurs uit Dordrecht) werd benoemd, maar dat ook de Organisatiecommissie van het Europa Forum (EF) 2011 in Maastricht verantwoording aflegde (‘Lessons learned’ zullen te zijner tijd te vinden zijn op de Lions-

Achter: Sybrand van Haersma Buma (AZ), Nelleke Lietmeijer (BN), Max Gerschtanowitz (AN) en Elisabeth Haderer (vz GR). Voor: Ruud de Groot (CW), Gerrit Bakker (BZ) en Jan Bos (CO).

website). Onder leiding van PID Ton Soeters is het EF een succes geworden. 1362 Lions en partners hebben acte de présence


gegeven in Maastricht. Penningmeester PDG Peter Brandenburg

nieuwe media, de veranderingen in de machtsverhoudingen in

kon daarom ook melden dat (weliswaar voorlopig in verband

de wereld (nieuwe economieën), nieuwe beroepen (naar een­

met de nog af te ronden accountantscontrole) een positief

­freelance arbeidsmarkt). Over stagnatie, toenemende onrust en

­financieel resultaat is geboekt en dat de in de afgelopen jaren

sociale stroomversnellingen, over het einde van de Euro en de

door het MD 110 opgebouwde financiële voorziening niet is

nieuwe Mark, over nieuwe economische ontwikkelingen en

gebruikt. Het financiële débacle van 1995 kan daarom volledig

crises op basis van de Kondratieff golf. “Shift happens! Kijk niet

achter ons worden gelaten. Er gingen zelfs stemmen op om al

naar hypes. Let op trends! Kijk ook naar de risico’s en doe er wat

vast te gaan sparen voor de organisatie van een volgend EF in

aan”, vindt Bakas. Hij gaf daar ook enkele suggesties voor.

Nederland. Dat was echter nog een brug te ver voor de conven-

Meer hierover elders in het interview met Bakas. En daarmee

tie. Om die reden kon de conventie in Den Bosch besluiten om

gingen de aanwezigen naar het middag- en avondprogramma

de in 2010 vastgestelde verhoogde bijdrage van € 45 per lid ten

van deze bijzondere conventie in Den Bosch. Tot volgend jaar in

behoeve van de opbouw van de EF-voorziening weer terug te

Zwolle! Hopelijk weer met zo’n boeiend programma als in

brengen tot € 23. En zo hoort het!

Den Bosch.

In ’t zonnetje gezet Ook deze keer waren er diverse Lions die in het zonnetje werden gezet. ‘Recognition’! Van het Organisatiecomité EF 2011 ontving PDG, Lion Henk Scheutjens een Leadership Award van de Internationale President uit handen van Ton Soeters als dank voor de vele jaren dat hij en zijn vrouw Thea de Nederlandse deelnemers aan het Lions Euro Muziek Concours begeleid hebben en voor de organisatie van dat concours in Maastricht. Melvin Jones Fellowships waren er voor alle leden van het Organisatiecomité EF 2011, alsmede voor PDG Gert de Haas als dank voor zijn vele werk als voorzitter van SICTA. Na de lunch konden de in grote getale aanwezig gebleven conventiebezoekers kennisnemen van de visie van gastspreker Adjiedj Bakas over een aantal relevante maatschappelijke trends en de mogelijke gevolgen en uitdagingen daarvan voor de serviceclubs, met name de Lionsorganisatie als grootste in de wereld. Afgewisseld met filmpjes en powerpointplaatjes liet presentator Bakas de ontwikkelingen zien op het gebied van

7


Tekst: Paul Procee Redactie: Pim de Bekker

Adjiedj Bakas: We serve in the future? Aan het woord is trendwatcher Adjiedj Bakas, gastspreker tijdens de Nationale Conventie 2012 in Den Bosch.

Als ex-Rotarian weet Adjiedj Bakas waarover hij spreekt als hij

waar serviceclubs wat mee zouden kunnen doen als het gaat om

het heeft over serviceclubs in de toekomst. Hij kent de geschie-

hun functioneren in de toekomst, namelijk vereenzaming van

denis van de serviceclubs. Van de situatie in het Amerika begin

mensen en het afnemen van oude sociale verbanden. Hij ziet als

20e eeuw naar de situatie van een wereldwijde serviceorganisa-

nieuwe trend wat hij noemt “de marketing van eenzaamheid” die

tie anno begin 21e eeuw. Van We Serve oude stijl naar We Serve

door bedrijven en organisaties opgepakt zou kunnen worden.

anno 2012. Wat hem met name interesseert als het gaat om

Serviceclubs die naar nieuwe activiteiten zoeken om hun

servicecluborganisaties, is om antwoorden te geven, hoe globaal

servicewerk in te vullen, zouden daar eens op in moeten spelen,

ook, op de vraag wat de toekomst in petto heeft voor service-

vindt hij. Niet alleen extern, gericht op de samenleving, maar

clubs. Op de Nationale Conventie 2012 in Den Bosch heeft hij

ook intern, gericht op de leden. Gebruik de kennis en ervaring

dat geprobeerd en ook in een gesprek met redacteur Pim de

van leden, betoogt hij. Benut hun netwerken. Verbind generaties

Bekker en DG Paul Procee heeft hij dat opnieuw gedaan. Een

in clubverband door onderlinge contacten meer diepgang te

kort verslag.

geven. Creëer mogelijkheden om oudere leden jongere leden te laten coachen en omgekeerd laat jongere leden ouderen helpen

De marketing van eenzaamheid

op het vlak van nieuwe ontwikkelingen, is zijn suggestie.

Adjiedj begint zijn betoog met te wijzen op een trend die hij in

8

zijn nieuwe boek ‘De Staat van Morgen’ beschrijft. Een trend die

Meer Social Media

in onze Westerse samenleving steeds relevanter is geworden en

Een ander aspect dat voor de toekomst van serviceclubs volgens hem van belang is, is om de vorm waarin de clubs tot nu functioneren nog eens onder de loep te nemen. Zijn wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse, min of meer verplichte bijeenkomsten nog wel van deze tijd? Hij erkent dat het goed is om persoonlijke contacten op te bouwen door elkaar lijfelijk te ontmoeten, maar zijn er ook in deze voor veel, met name jongere, mensen drukke tijden geen andere mogelijkheden om contact met elkaar te onderhouden? Daarbij denkt hij vooral aan de sociale media. Doe daar veel meer mee, is zijn advies. En… houd het vooral ook leuk voor de mensen. Ontspanning hoort er bij. Kortstondig lidmaatschap Ook zou er meer ruimte moeten komen voor nieuwe vormen van lidmaatschap. Het is immers een trend dat de mensen van tegenwoordig wat minder ‘in’ zijn voor langdurige verplichtingen en relaties. Was en is het tot nu toe gebruikelijk dat een lid van een serviceclub zoals de Lions lid werd om lid te blijven (“Once a Lion, always a Lion”), wellicht is het verstandig om ook kortstondiger lidmaatschappen toe te staan. Hij wijst er op dat er ook, en misschien wel vooral, tegenwoordig heel veel mensen zijn die zich als vrijwilliger inzetten. Voor van alles en nog wat. Maar dat men op een gegeven moment daar ook weer van af wil, iets anders wil. Daar zou je als serviceclubs op in kunnen spelen. Pas daar je regelgeving op aan, stelt hij voor.


Tekst: Pim de Bekker

Lions Academy

hij. Er wordt tegenwoordig erg geklaagd over de geringe inte-

Wat fondsenwerving betreft geeft Adjiedj aan dat er niets op

resse bij de jeugd voor techniek. Zou je daar als Lions niet op in

tegen is om zoals er al tientallen jaren gedaan wordt fundraising-

kunnen spelen en projecten uitvoeren op basisscholen, waarbij

activiteiten te ontplooien, zoals de golf- en bridgetoernooien

ervaren techneuten uit de clubs vertellen over hun vak?

van deze wereld of de boekenbeurzen en kunstveilingen. Hij denkt echter dat ook moderne vormen van fundraising meer

Een soort Lions Bank

benut zouden moeten worden. Onder andere met behulp van

En dan…nog een laatste suggestie van Adjiedj Bakas. Zouden

sociale media. Daar zou creatief over nagedacht moeten worden,

Lions niet veel meer kunnen doen aan het bevorderen van het

aldus Bakas. Dat er door serviceclubs ook behoorlijk wat imma-

beschikbaar krijgen van microkredieten. Niet ver weg, maar dicht

teriële projecten uitgevoerd worden, spreekt hem erg aan.

bij: in Nederland. Een soort Lions Bank! In zijn optiek is er namelijk

Volgens Bakas neemt de behoefte hier aan alleen maar toe.

grote behoefte aan sociaal ondernemen en sociaal beleggen.

Zeker op het vlak van de sociale contacten. Daar zouden service-

Dank zij serviceclubs en dus zonder winstoogmerk. Vooral in deze

clubs op in kunnen spelen. Daarnaast stelt hij dat er zoveel

tijd van kredietschaarste, zeker bij starters die maatschappelijk

kennis en ervaring in serviceclubs gebundeld zijn. Zou je daar

gunstige ondernemingsactiviteiten willen ontplooien en daar

niet veel meer mee moeten doen? Bijvoorbeeld door een ‘Lions

geen geld voor kunnen vinden bij banken en dergelijke.

Academy’ op te richten, die gastcolleges (of gewoon gastlessen) verzorgen? Zouden Lions zo niet veel beter dan tot nu toe hun

Iets om over na te denken voor Lions? Praat er eens over in je

organisatie promoten? Dat zou goed zijn voor de naamsbekend-

clubs, in je district en in je wereldwijde organisatie. Meer infor-

heid maar ook snellere medewerking opleveren bij projecten of

matie over Adjiedj Bakas op www.bakas.nl. Hier kunt U ook zijn

zelfs ledenwerving. Zet het merk Lions in de ‘markt’!, adviseert

laatste boek De Staat van Morgen bestellen.

De beste oplossing voor een mooie en gezonde wereld?

9

Daar zet Natuur & Milieu zich al 40 jaar met hart en ziel voor in.

EXPERT IN CONCRETE ONTWIKKELINGSPROJECTEN Ontwikkelingssamenwerking: dat is waar Wilde Ganzen voor staat! Dat doen we samen met betrokken Nederlanders, samen met u. Steunt uw club ook een project in een ontwikkelingsland? Wilde Ganzen kan uw project financieel én inhoudelijk ondersteunen. Hoe? Kijk op www.wildeganzen.nl/PI

Maak het verschil met een jubileumgift natuurenmilieu.nl/40jaar
Tekst: Toine van Driel Redactie: Pim de Bekker Foto: Peter van Gogh

Veel medailles en blije gezichten in Den Bosch

Special Olympics Nederland 2012 Op 1, 2 en 3 juni zijn de Special Olympics 2012 in ’s-Hertogenbosch gehouden. Het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking! Meer dan 2000 sporters gingen zondagavond 3 juni met een medaille en een grote glimlach naar huis! De Brabant Hallen waren veranderd in een Olympisch dorp. Voor alle sporters en hun begeleiders was een slaapplaats met ontbijt en diner voor handen in de Brabant Hallen

Openingsceremonie

Vrijwilligers

Het begon vrijdagavond 1 juni met een spetterende openingscere-

Het succes van de Special Olympics 2012 is mede te danken aan

monie waar 6.500 toeschouwers bij aanwezig waren. Het ‘olympisch

de inzet van alle vrijwilligers. 2.500 Vrijwilligers hebben zich

vuur’ werd binnengebracht, het Wilhelmus werd gezongen en de

gedurende de voorbereidingen en de drie actiedagen ingezet.

eed werd afgelegd. Onder luid applaus van de sporters maar ook

Ook de sportverenigingen in Den Bosch en omgeving hebben

van minister Edith Schippers en burgemeester Tom Rombouts

een en ander op allerlei manieren ondersteund. Een prachtig

wisten de wereldkampioenen skater Sven Boekhorst en rhönradtur-

voorbeeld hoe sport voor gehandicapten kan worden geïnte-

ners Boy Looijen en Kirsten Heerdink er een fantastische show van

greerd in de normale sportverenigingen.

te maken. Zanger René Schuurmans sloot de avond af. Sponsoren

10

Vijftien sporten

Met een budget van ruim 1.3 miljoen euro was de inbreng van

Op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni stonden vijftien sporten op

sponsoren hard nodig. Mede dankzij de Lions is dit budget bij

het programma waarin de sporters konden uitblinken: atletiek,

elkaar gehaald. LC ’s-Hertogenbosch kon een bedrag van

badminton, bowlen, gymnastiek, handbal, hockey, judo, korfbal,

€ 72.500 overhandigen, mede dankzij de verdubbeling die

paardrijden, tafeltennis, tennis, voetbal, volleybal, wielrennen en

werden verstrekt door Lions Quest en de NSGK. Ook LC ’s-Herto-

zwemmen. Zaterdag werden alle sporters ingedeeld in speci-

genbosch Bastion doneerde een bedrag van bijna € 5.000. Via

fieke klassen, afhankelijk van hun prestatieniveau. Zondag

LC ’s-Hertogenbosch werden ook andere service clubs met

morgen werden de sporters verrast met regen. Onder het

succes benaderd. Vier Rotary clubs in Den Bosch en twee Ronde

gezang van ‘het regent, het regent’ werden de sporters met

Tafels in Den Bosch en Sint Michielsgestel wisten bijna € 50.000

bussen naar de zes verschillende sportlocaties gebracht. De

te verzamelen. Daarnaast werd het gehele Healthy Atletes

sporters lieten zich niet kennen vanwege de weersomstandighe-

programma bezet door vele vrijwilligers van Lionclubs uit de

den. Aangezien het weer tegen de middag verbeterde kon het

omgeving van Den Bosch.

gehele sportprogramma worden uitgevoerd. Ruim 6.000 medailles werden uitgereikt.

Friesland organisator in 2014 Zondagmiddag 3 juni begon om 17.00 uur de sluitingsceremo-

Healthy Athletes

nie in de Brabanthallen. Na het doven van de vlam en het strij-

Met medewerking van de serviceclubs konden alle sporters zich

ken van de vlag waren de Nationale Spelen 2012 officieel afgelo-

laten screenen op een aantal gezondheidsaspecten, zoals gehoor

pen. Tijdens de sluitingsceremonie werd de vlag van Special

en gezichtvermogen. Niet alleen adviezen werden meegegeven,

Olympics officieel overgedragen aan Friesland. Marcel Sturken-

maar indien nodig ook aangepaste sportschoenen of nieuwe bril-

boom, a.i. directeur Special Olympics Nederland, maakte onder

len. Zondagmorgen werd dit programma gesloten met in totaal

luid applaus van de ruim 2.000 sporters de nieuwe organisator

2.215 screeningen op de teller. Een absoluut record in de twaalf­

voor 2014 bekend. In Friesland worden tijdens het evenement

jarige geschiedenis van Healthy Athletes programma.

naar verwachting drieëntwintig sporten beoefend.


Tekst: Pim de Bekker

EuroConcours Cello

Drie getalenteerde cellisten in Vught Op 14 mei vond de nationale selectie plaats van de Nederlandse vertegenwoordiger voor het EuroConcours Cello. De zaal in Kasteel Maurick in Vught zat helemaal vol met belangstellende bezoekers. De nationale jury met cellomaestro’s als Johan van Iersel, Inge Grevink en Paul Uyterlinde had de keuze uit een drietal veelbelovende jonge cellisten uit Nederland.

Winnaar Mirjam Irene Kok Mirjam gaat ons land vertegenwoordigen op de Internationale Finale van het EuroConcours Cello tijdens het Europa Forum, dat van 6 tot 8 september plaatsvindt in Brussel. Ook de Publieksprijs ging naar Mirjam Irene Kok. De vakjury kende tevens de aanmoedigingsprijzen, ter beschikking gesteld door District 110 CO, toe aan Kalle de Bie (€ 500,-) en aan Rebecca Wisse (€ 350). Masterclas door Paul Uyterlinde Zoals elk jaar was er ook dit keer weer een Masterclass voor de drie kandidaten. In de sfeervolle Orangerie van Kasteel Maurick zorgde Paul Uyterlinde voor een leerzame workshop. De solo­ cellist en eerste cellist van Het Brabants Orkest viel in voor Anner Bijlsma die als master moest afhaken. Erik de Vries Lentsch was deze avond de charismatische presentator. Het publiek was geboeid door de unieke ervaring met de cello als solo-instrument en als duo-instrument. Publieksprijs De Publieksprijs van € 1.000 was ter beschikking gesteld door de heer Zoltan Hunor van LC Bolduc. In een spectaculaire toegift bewees de winnares nog eens hoe terecht de keuze was van jury en publiek. Het concours is een project van LC ‘s-Hertogenbosch – Bolduc. Volgend jaar piano De Europese Lionsclubs organiseren jaarlijks een internationaal muziekconcours, waarvoor elk land een kandidaat afvaardigt. Jaarlijks wisselt het muziekinstrument voor het concours. In het jaar 2013 staat de competitie open voor pianisten tot 23 jaar in het EuroConcours Piano. Dan is de Nationale Selectie op zondag 10 maart in ’s-Hertogenbosch, Theater aan de Parade. De Masterclass en publieksprijsfinale is dan op 13 mei. www.lions.nl/hertogenbosch.bolduc.

11


Tekst: Humphry Bouwe Redactie: Pim de Bekker

HELP Stichting Lions Werkgroep Suriname De Stichting Werkgroep Suriname is een voortzetting van de oude Lions Helpen Internationaal (LHI) Werkgroep Suriname. Het contact met en de steun van de Lionsclubs in Nederland is voor de Stichting Werkgroep Suriname (kortweg Werkgroep Suriname) van groot belang om de activiteiten en projecten in Suriname ook het komend jaar te blijven doen. Help de Werkgroep Suriname helpen!!! Hulp Voor de uitvoering en financiering van de werkzaamheden in Suriname is

Projecten

de werkgroep aangewezen op donaties van Lionsclubs in Nederland. Het

De projecten waaraan Lionsclubs het komend vereni-

zou fantastisch zijn, als clubs na het lezen van de projecten bereid zijn om

gingsjaar een bijdrage kunnen leveren zijn:

nog onbestemde fundraisingopbrengsten eenmalig of jaarlijks beschik-

• Ondersteuning aan technische scholen en het opzet-

baar te stellen. Met uw steun kunnen wij hulpbehoevenden in Suriname

ten van praktijkonderwijs met als doel reparatie van

weer gelukkig maken; alles helpt, al is het nog zo gering. Door de posi-

rollators, rolstoelen, looprekken, krukken, en dergelijke

tieve samenwerking met Lionsclubs in Suriname zijn wij verzekerd dat

ten behoeve van bejaardenhuizen en ziekeninrichtin-

alle steun op de juiste plek terecht komt. Deze samenwerking is vooral gericht op sociaal maatschappelijk en cultureel gebied en de ondersteuning richt zich op materiële en immateriële dienstverlening.

gen. • Opknappen en reparatie van ziekenhuisledikanten voor senioren. • Beschikbaarstelling van onderdelen en uitrusting om

De leden van de werkgroep komen graag langs om een korte presentatie te geven op uw clubavond. U kunt contact opnemen met Lion Bhola

eerder genoemde reparaties mogelijk te maken. • Drie Lionsclubs in Suriname hebben gezamenlijk in

Balgobind (06 11717491) Lion Humphrey Bouwe (0626512678) of Lion Aad

Nederland een zo goed als nieuwe mobiele oogpoli

Bot (0522 246665) allen lid van de Stichting Lions Werkgroep Suriname.

gekocht om te gebruiken bij eye screeningsprojecten op basisscholen in Paramaribo, de Districten en het

12

Binnenland. Er zijn financiën nodig voor transport naar Suriname. • Het operationeel houden van de mobiele oogpoli voor eye screeningsprojecten op basisscholen. • Het verzamelen en verzenden van kinderleesboeken ten behoeve van bibliotheken op basisscholen. • De kerstbroden- en kerstpakkettenactie, die jaarlijks wordt gehouden met een Lionsclub uit Suriname en de Stichting Lions Werkgroep Suriname. • De aankoop en het verzenden van speelgoed en leermiddelen voor kleuters en leerlingen van basisscholen. • Het financieel en organisatorisch ondersteunen en begeleiden van een voedselprogramma voor leerlingen op basisscholen. Door onze bijdrage ontvangen zeer behoeftige leerlingen van zes basisscholen drie maal per week een warme maaltijd en twee maal per week een broodmaaltijd tijdens de pauze. • Ondersteuning bij renovatie van tien gezinshuizen van de Stichting Prasoro voor het Kind in Nood (het voormalige S.O.S. Kinderdorp) in Uitvlugt, een buitenwijk van Paramaribo. Elk gezinshuis biedt opvang voor zes kinderen, die onder toezicht van een pleegmoeder staan. Mede door steun van Lionsclubs uit Nederland kan een belangrijk deel van de gezinshuizen waarin de kinderen wonen en naar school gaan worden opgeknapt.


Tekst: Arnold Roelofs Redactie: Pim de Bekker

Fight For Sight Ruim 30 jaar geleden trok de toen nog jonge oogarts Gerard Smith samen met andere leden van Lionsclub Zuid-Kennemerland de Nepalese bergen in om oogoperaties te verrichten. Dit heeft geleid tot de bouw van twee oogklinieken die samen meer dan 250 duizend patiënten ontvangen en meer dan 25 duizend operaties per jaar uitvoeren. Oogkampen in Nepal

Handmatig meten

Nog steeds trekken er teams vanuit deze oogklinieken de Nepalese

We volgen een oude man, hij zegt zelf 86 jaar te zijn, maar dat

bergen in verlenen oogzorg aan de allerarmsten. Duizenden Nepa-

geloven we niet zo, want in die tijd werden mensen bij de

lezen zien het als een geschenk van hun goden als ze het licht in de

geboorte niet geregistreerd. Hij wordt begeleid door een zoon

ogen terugkrijgen. Het 35e oogkamp in Jumla was een hoogtepunt

en een neef en ziet echt bijna niks meer. Hij heft bij elke stap zijn

voor Gerard Smith, hij was er weer bij. Nu mede als voorzitter van de

benen hoog op om maar niet te vallen. Zijn ogen worden geme-

Lions Werkgroep Blinden, Fight for Sight. Hij schreef het volgende

ten, zoals bij alle mensen die geopereerd gaan worden, om te

relaas.

bepalen wat de sterkte van de nieuwe kunstlens, die bij de operatie ingebracht gaat worden, moet zijn. Helaas blijkt het

Op weg naar Jumla

rekenprogrammaatje de reis niet overleefd te hebben en worden

“Het is al eind maart als het oogkampteam na twee dagen reizen in

uren besteed om alles handmatig uit te rekenen!

grote Toyota pick ups over onverharde bergwegen in Kalikot aankomt. Een winderige bergrichel, waar een districtsstadje op ligt.

Echt weer zien

Beneden zien we indrukwekkende rijstterrassen liggen. In de inval-

De eerste operatiedag worden er al 66 staarpatiënten geope-

lende duisternis klampen ons al blinden aan, maar het oogteam

reerd, maar pas nadat het kamp officieel met veel ceremonieel

gaat eerst nog een dag reizen verder naar Jumla, een district nog

en toespraken is geïnaugureerd. Het is indrukwekkend om te

hoger in de bergen, dat is 8 uur rijden over 80 km!

zien hoe zich een klein zaaltje vult met net geopereerde patiën-

Onderweg zien we een eenbenige man die met 2 krukken al dagen

ten, op de grond op alleen een kleed en liggend onder een dikke

onderweg is om dit keer zijn 2e oog te laten opereren. Vorig jaar

deken, allemaal met een verband voor een oog. Nog indrukwek-

moest hij gedragen worden want toen zag hij aan beide ogen blind.

kender is om vroeg de volgende dag al die mensen te zien wachten zittend op lange banken totdat de oogarts met zijn team

Nog steeds lange rijen patiënten

iedereen komt onderzoeken. Maar het meest indrukwekkend is

In Jumla, in het districtsoogcentrum, is het een drukte van belang.

het om hun gezichten te zien stralen als ze weer echt gaan zien.

Honderden mensen hebben zich verzameld om zich te laten regi-

Soms duurt het even tot het tot ze doordringt, maar dan komt

streren, mannen en vrouwen in gescheiden rijen. Gelukkig schijnt

de (glim)lach ook door. Vier dagen later zijn in totaal 1920

de zon ’s ochtends en loopt het tegen april, want in de winter ligt er

patiënten onderzocht en daarvan 266 geopereerd, een onge-

een dik pak sneeuw en is het soms – 10° Celsius. We verwachten

looflijk aantal, een paar dagen later zijn in Kalikot zelfs 278 staar-

wat minder staarblinden dan vorige jaren, want in dit verre bergge-

patiënten geopereerd. En dat door een team met één Nepalese

bied in het oosten van Nepal vinden al oogkampen plaats sinds de

oogarts! Een staaroperatie kost maar € 30. Voer actie en steun

begin jaren ’80, dit jaar voor de 35e keer in Jumla zelf, maar niets is

het fonds Fight For Sight, het samenwerkingsproject van Lions

minder waar. Iedere dag weer lange rijen patiënten die zich aanmel-

Werkgroep Blinden en Wilde Ganzen.

den, allemaal begeleid door familieleden.

13


Tekst: Jan Visser, LC Arnhem Oud president: 1995-1996 en 2009-2010 Redactie: Elzo Springer

LC Arnhem toont hoe bruisend een ‘seniorenclub’ kan zijn Toen we voorjaar 2009 besloten dat we als oudere leden van de LC Arnhem verder wilden gaan als volwaardige Lionsclub, hebben we een groep jongeren geholpen om een nieuwe club op te richten. Deze heeft in september 2010 het charter ontvangen. Vijf leden zijn ons sindsdien ontvallen en we hebben acht nieuwe leden kunnen verwelkomen. Mede door die nieuwe leden zijn we er in geslaagd om als club actief te blijven. Een van de mogelijke nadelen van een seniorenclub is het ontbreken van het netwerk voor het benaderen van sponsoren. Een voordeel is dat senioren meer tijd in projecten kunnen steken en dat hebben we dus ook, succesvol en met plezier, gedaan.

Betrokkenheid

14

“Het project heeft van onze club

De jaarlijkse verkoop van haardhout,

Dit jaar is de Arnhemse

veel tijd gevraagd en de betrokken-

door leden gehakt in park Rozendaal,

wijk Malburgen

heid van een ieder was groot bij het

levert nog altijd het substantiële bedrag

geadopteerd. Via

verzamelen van goederen en de

van € 7.000 per jaar op. De productie is

Resto van Harte

organisatie van de markt. In het

ondanks het uittreden van een twintig-

kregen 80 wijkbewo-

voorjaar zijn we met de hele club

tal leden op peil gebleven, mede dankzij

ners een maaltijd

ter plekke geweest en zijn we geïn-

de hulp van LC Arnhem Centraal!

aangeboden. Dat kon

formeerd over het renovatieproces

door de opbrengst

in de wijk door de directeur van

Van de avond “Koken en veilen voor vrien-

van een muziekavond

Volkshuisvesting Arnhem en het

den” kon de club een huisje kopen voor

in de Waalse kerk in

werk van diverse organisaties zoals

een dakloze familie via de Moeder Teresa

Arnhem. De jeugd met

Leefbaar Malburgen, het wijkplat-

Stichting in Roemenië. Van 11 t/m 14 mei

een beperking krijgt

form en het sportbedrijf Arnhem

heeft een delegatie van de club (7 perso-

op de bouwspeel-

dat veel sportvoorzieningen in de

nen) dit huisje officieel aangeboden in

plaats de Hakkebrak

wijk beheert.”

Roemenië.

een korfschommel aangeboden. Voor de

Actief en met plezier

Deze zomer sponsort de club een groep kinderen uit Malburgen om deel te nemen

wijkbewoners wordt

“Kortom het werken aan projecten is

aan Ome Joop’s Tour. Stichting Lions Quest levert daar ook een bijdrage aan. Ook

een aantal vaste

tijdrovend maar het is ook verrijkend

een van de andere Lionsclubs in Arnhem sponsort ome Joop’s Tour en de intentie is

barbecues gebouwd.

geweest voor ons. Wij zijn een club

uitgesproken om daar volgend jaar een gezamenlijk project van te maken.

van senioren (55+), maar geen seniorenclub. Nieuwe leden vragen we om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen: We Serve en dat leidt er toe dat wij ons zelf ook activeren. Nieuwe leden kiezen voor onze club om iets te doen en niet omdat dat goed is voor hun netwerk want dat is in deze fase van het leven minder relevant. We hopen het als club nog

Vanaf september 2011 zijn er intensieve contacten geweest met het wijkplatform, de Stichting Leefbaar

lang vol te houden om als actieve

Malburgen en het Sportbedrijf van de gemeente Arnhem dat allerlei activiteiten organiseert voor de jeugd

club onze bijdrage te leveren en

in de wijk. Om in contact te komen met de wijk en de bewoners is er op 29 april, gekoppeld aan een grote

daar ook plezier aan te beleven.”

sport en spelmiddag in de wijk, een grote benefietmarkt door de LC Arnhem georganiseerd.


Tekst: Philippe Gerondal Redactie Pim de Bekker

Europa Forum 2012: ‘Building solidarity for tomorrow’ Kom in september naar Brussel: Uitnodiging aan de Nederlandse Lions en hun partners om aan het 58e Europa Forum deel te nemen. Een bericht van forumvoorzitter PID Philippe Gerondal. De Belgische Lions hopen dat jullie aan onze uitnodiging gevolg willen geven om na Maastricht 2011 nu naar België te komen om wederom dicht bij huis kennis te maken met honderden Lions uit Europa en de rest van de wereld.

Het forumthema van dit jaar is ‘Building solidarity for tomorrow’,

van vandaag, maar zeker ook om te anticiperen op toekomstige

bouwen aan solidariteit voor morgen. De achterliggende

noden. Alle Europese Districten worden daarom uitgenodigd,

gedachte bij dit thema is, dat meer solidariteit een van de

samen hun ervaringen en successen uit te wisselen. Het Europa

belangrijkste opgaven is voor de toekomst van onze samenle-

Forum biedt verder vele trainingssessies aan voor die deelne-

ving. Onze Lionsorganisatie wil bijdragen leveren aan de

mers die willen kennismaken met de nieuwste technieken voor

opbouw van een meer zorgzame wereld en daarom is het

NGO beheer en de ontwikkeling van sociale programma’s. Kijk

belangrijk om tijdens bijeenkomsten als het Europa Forum

daarvoor maar eens op de website www.europaforum2012.be

nieuwe ideeën daarover te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat dit in Brussel ook gaat gebeuren. En aan de Europese Lions

Kom dus in september naar Brussel

wordt gevraagd daar hun bijdrage aan te leveren.

Brussel is een Europese stad bij uitstek. Multicultureel, gastheer van grote Europese instellingen, zoals de Raad van Ministers, de

Hulp voor Europese straatkinderen

Commissie, zittingen van het Europees Parlement, maar ook van

De Belgische Lions presenteren als nieuw programma hun

intercontinentale instellingen als de NAVO. Het congrescentrum,

project ‘Missing Children Europe’. Daarmee wil men bereiken dat

gelegen in het historische hart van de stad en onlangs volledig

straatkinderen in grote Europese steden geholpen worden. Aan

gerenoveerd, is één van de modernste in Europa. Er is een recht-

de Lions wordt gevraagd om een internationaal programma

streekse treinverbinding met de luchthaven Brussel Nationaal

gericht op het opleiden van straatwerkers van de grond te krij-

(Zaventem) en de onmiddellijke omgeving biedt een keur aan

gen. Tijdens het Europa Forum zal hier nader inhoud aan gege-

comfortabele hotels. Brussel is een vrolijke en levendige stad.

ven kunnen worden. Maar dat kan alleen als er vele Lions naar

De forumgasten zullen na de werksessies en sociale evenemen-

Brussel willen komen om hierover mee te praten.

ten zeker in de buurt de kleine 16e- en 17e-eeuwse straatjes met al hun restaurants en typische cafeetjes willen ontdekken.

Thema’s en trainingssessies

De Belgische Lions verwelkomen met genoegen hun vele

Zo zijn er vast nog veel meer innovatieve ideeën over het thema

­Europese vrienden en Lions uit andere continenten van 6 tot en

‘solidariteit’ die daar besproken kunnen worden. Het Europa

met 8 september, om samen met hen een mooie nieuwe pagina

Forum is de ideale gelegenheid om hierover na te denken, om

te schrijven in de geschiedenis van onze internationale

modelprojecten voor te stellen -als oplossing voor de problemen

ver­eniging.  

15


Tekst en fotocredits: Alfred J. Boer

Europa Forum idee: pak Brussel mee! Al eerder stond de stad Brussel in deze rubriek in de schijnwerpers, maar met het komende Europa Forum in het vooruitzicht is het wel zo interessant om deze bruisende stad opnieuw onder de aandacht

16

te brengen. Zeker omdat er in september de leukste activiteiten op het programma staan die een langer verblijf rechtvaardigen. Zoals het aantrekkelijke ‘Brusselicious 2012’.

Het 58ste Europa Forum is natuurlijk al een aanleiding op zich

wit interieur voorziene designtram neemt 34 gasten mee voor

om naar Brussel af te reizen. Maar wat let ons om dit mooie

een rondrit van twee uur langs de mooiste plekjes van de stad.

Lionstreffen te combineren met een wat uitgebreidere kennis-

Onderwijl geniet men van een verfijnd en verrassend menu,

making? De stad van het surrealisme van Magritte, de stripmu-

uitgedacht door een sterrenchef die de grote klassiekers van de

ren, Manneken Pis, het Luchtvaartmuseum, het Muziekinstru-

Brusselse gastronomie in een nieuw jasje steekt. De tour was

mentenmuseum en niet te vergeten: het Brussels Museum van

gedurende lange tijd volgeboekt, maar vanaf september is er

de Geuze. En wat te denken van het schitterende ‘Grand-Place’,

weer plek. Van maandag tot donderdag om 20:00, op vrijdag en

waarvan Cocteau ooit zei dat het “Het mooiste theaterdecor ter

op zaterdag om 19:00 en 21:30, op zondag om 12:00. Eén prijs

wereld” is. Het plein met de talloze gildehuizen met namen als

alles inbegrepen van € 75. Vertrek vanaf het Poelaertplein.

‘De Vos’, ‘De Wolvin’, ‘Den Sack’ en ‘Den Cruywagen’. Minstens zo

Natuurlijk zijn er volop andere aanraders, waaronder het sinds

mooi is het door Jean van Ruysbroek ontworpen stadhuis, van

1893 in de Rue des Bouchers gevestigde Chez Léon. Je kunt hier

welke architect lange tijd het verhaal de ronde deed dat hij zelf-

de heerlijkste mosselgerechten bestellen zoals Moules escargot

moord zou hebben gepleegd vanwege een vergissing rond de

gratinées. Reserveren is aan te bevelen, want het etablissement

poort onder de toren. Deze is echter van later datum. Terug naar

zit bijna altijd vol (www.chezleon.be). Een andere plaatselijke

de Grote markt. Dit is tevens een ontmoetingsplaats van studen-

specialiteit is de bekende Brusselse wafel; je vindt ze in verschil-

ten die er zomer en winter in groepjes bij elkaar komen. Er is

lende varianten maar let op: ze zijn erg machtig. Niet aan begin-

altijd reuring.

nen kort voor een diner!

Tijdens Brusselicious 2012 wordt de Brusselse gastronomie nog

100 jaar Marten Toonder

eens extra in de schijnwerpers gezet. Een van de hoogtepunten

Tot en met 23 september is er in het Belgisch Stripcentrum een

van dit culinaire programma is de Tram Experience: deze van een

speciale, aan Marten Toonder geweide tentoonstelling onder de


Reisrubriek Auteur/Lion Alfred J. Boer is reis- en watersportjournalist van beroep. Hij stelt zijn verhalen in aangepaste vorm belangeloos ter beschikking aan de Lion. Waar mogelijk regelt hij via het betreffende verkeersbureau een speciale aanbieding of legt een link met een lokale Lionsclub.

Informatie www.belgie-toerisme.nl www.nshispeed.nl www.atlas.be www.brusselsinternational.be

17

naam Een beer en heer van stand. Een deel van het oeuvre van

naar Brussel-Zuid. Hiervandaan is het slechts vijf minuten naar

Marten Toonder is opgemaakt in de stijl van de klassieke ballon-

het centrum. In het boekje Mijn gids en plattegond staan naast

strip terwijl in een ander deel de tekst onder de strookjes werd

allerlei handige uitgaantips ook de leukste wandelroutes. Het

geplaatst. Marten verzamelde in zijn studio’s het kruim van de

boekwerkje kost € 4,00 en is te bestellen bij www.brusselsinter-

Nederlandse tekenaars, terwijl hijzelf door de literatoren van zijn

national.be Wist u trouwens dat Brussel zelfs een speciale fritkot-

land nog steeds beschouwd wordt als een meester van het

tenwandeling kent? Het parcours is te vinden op www.brusselici-

geschreven woord. De tentoonstelling ging van start in februari

ous.be. Speciaal in het kader van Brusselicious zijn bij de VVV van

van dit jaar en trok een ongekend groot aantal bezoekers.

Brussel drie plattegronden met wandelingen verkrijgbaar à 50ct

Kortom, een aanrader, “Als u begrijpt wat ik bedoel”.

per stuk. Nog een laatste aanrader. Tot en met 16 september is er het fotofestival Summer of Photography. In het kader hiervan

Brussel biedt een uitgebreid aanbod aan overnachtingsmoge-

zijn er op verschillende plekken in Brussel fototentoonstellingen

lijkheden, terwijl de meeste hotels speciale packages in de

te bewonderen. De hoofdexpo is te vinden in het Bozar, www.

aanbieding hebben. Het leukst is een hotel in het centrum of op

bozar.be, www.summerofphotography.

loopafstand hiervan. Op www.visitbrussels.be is op simpele wijze online een aantrekkelijk arrangement te boeken. Sommige

Last but not least is het natuurlijk altijd te overwegen om een

hotels voorzien ook in parkeergelegenheid voor de auto. Zo niet,

bezoek te brengen aan een van de Brusselse Lionsclubs zoals

dan zijn er voldoende publieke parkeergarages voorhanden.

Amigo, Country, Heraldic of Bruocsella. Op www.lionsclubs.org zijn de contactgegevens gemakkelijk te vinden. Al met al biedt

In de stad zelf heb je echter geen auto nodig. Een reis per trein is

het Europa Forum een uitgelezen kans om naast het ontmoeten

dan ook een goed en filevrij alternatief. Vanaf Amsterdam CS

van fellow Lions de stad Brussel te verkennen en te genieten van

brengt de Thalys (www.nshispeed.nl) je in een razend tempo

al het moois dat deze stad eeuwenoude stad te bieden heeft.


Tekst: Bert Naarding

Hulp voor kinderoren: update Georgië en Moldavië Misschien denken jullie wel: “Hulp voor kleine oren, oh dat zal wel niet meer bestaan“. Ja hoor, wij zijn nog steeds bezig. Wij blijven ons inzetten voor dove en slechthorende kinderen in Georgië en Moldavië.

De afgelopen jaren zijn er veel gebruikte en nieuwe hoorinstru-

­kinderen bij en KNO-arts Irakli Khundadze schreef ons: “KNO-arts

menten naar Georgië (sinds 2006) gebracht door Lion Claudia

Nino ging in december naar Kutaisi en deed in de school wat

Veldhuis-Biegner en naar het Roemeens en Russische sprekende

hoortesten en andere onderzoeken. Er waren zes kinderen die

deel van Moldavië (sinds 2009) door Lion Jos Vink. Jos legt

hoortoestellen nodig hebben. En ook in de kleuterschool in

tevens als coordinating Lion bij meerdere Lionsclubs elk jaar een

Tbilisi, zagen we nieuwe kinderen, die zitten te springen om

paar bezoeken af om de problemen en de mogelijkheden van

hoorhulpmiddelen”.

het oprichten van nieuwe clubs te bespreken. Met hulp en donaties van Lionclubs, hoorwinkels als BETER Op twee scholen voor doven en slechthorenden in Moldavië,

HOREN, L.de HAAN, Schoonenberg en anderen is het mogelijk

een Universitaire Kliniek en bij diverse Lionsclubs (voor ouderen)

om velen te helpen. Voor ons een kleine inzet maar voor de

hebben meerdere donaties plaatsgevonden. Ook met allerlei

betrokkenen een uiterst belangrijke ondersteuning.

randapparatuur, zodat er een groot aantal jongere en oudere

Hierbij ons verzoek om het Hulp voor kleine oren Project te blij-

personen nu wel met elkaar kan spreken en normaal aan het

ven ondersteunen op allerlei gebied: hoortoestellen, batterijen,

leven kan deelnemen.

geld en mogelijkheden om via uw connecties aan de duurdere en belangrijkere instrumenten te komen. Graag eindigen wij met

Het project in Georgië wordt door het Georgische team

18

de oproep: “Blijf ons steunen!”

(LC Tbilisi en KNO arts Irakli Khundadze) goed uitgevoerd en begeleid. Naast de ‘kindergarten’ in Tbilisi wordt ook de doven-

Claudia Veldhuis-Biegner (LC Leeuwarden Leowardia)zet zich in

en slechthorendenschool in Kutaisi gesteund door Hulp bij

voor het kleine oren project in Georgië en Lion Jos Vink (LC Alke-

kleine oren. Zoals op elke school komen er steeds nieuwe

made) zet zich in voor het kleine oren project in Moldavië.


Tekst: Jan van der Wijngaart Redactie: Gertrude Borsboom

Krimpense Lionsclub begint met microfinanciering in Uganda De LC Krimpen aan den IJssel stelt ruim tweeduizend euro beschikbaar voor het verstrekken van microkredieten aan leden van de bevolking van Uganda. Met dit bedrag kunnen in eerste instantie enkele honderden burgers worden geholpen om een eenmansbedrijfje te starten. De Krimpense club werkt nauw samen met een zusterclub in Kampala, de hoofdstad van Uganda. Voor het beheer van het geld en het verstrekken van de microkredieten hebben de twee clubs een professionele organisatie voor microfinanciering gecontracteerd.

Initiatiefnemers Jan van der Wijngaart en Chris van der Linde van

bij uitstek in staat daar via samenwerking tussen Lionsclubs in

de LC Krimpen aan den IJssel hebben op donderdag 5 april een

verschillende landen heel concreet invulling aan te geven.” Jan

Memorandum of Understanding en een Letter of Intent onderte-

van der Wijngaart vult aan: “Met deze vorm van microfinancie-

kend. Het eerste document is een overeenkomst tussen de Krim-

ring geven wij een moderne invulling aan het internationale

pense Lionsclub, de LC Kampala Host en SACCO, een professio-

motto We Serve van de internationale Lionsorganisatie”.

nele microfinancieringsinstelling in Uganda, waarin de afspraken vastliggen over de verantwoordelijkheden van beide clubs, de te

Samenwerking op clubniveau

hanteren selectiecriteria en de wijze van rapportering en moni-

Er is inmiddels al een hechte band ontstaan tussen de LC Krimpen

toring. In het tweede document is de verhouding tussen de twee

aan den IJssel en de LC Kampala Host. Jan en Chris hopen dat de

Lionsclubs geregeld, met zaken als de duur van de samenwer-

nieuwe opzet navolging krijgt van andere Lionsclubs. Jan van der

king en de kostenverdeling.

Wijngaart: “Het gaat om echt persoonlijke betrokkenheid van de leden van twee clubs, een in Nederland of elders in West-Europa,

Krimpens initiatief

en een in een ontwikkelingsland. Lions to Lions Microcredit (L2L)

Het idee is ontwikkeld na een bezoek van Chris van der Linde

noemen we dat. In onze samenwerking met de club in Kampala

aan de zusterclub in Kampala. Chris vertelt: “In Uganda leeft

nemen wij vooral de fondsenwerving voor onze rekening en rich-

zeker vijftig procent van de bevolking onder de armoedegrens.

ten zij zich in de eerste plaats op het contact met de ingescha-

Daar kun je met het verstrekken van kleine kredieten echt wat

kelde MFI, op de rapportage door die MFI aan de beide clubs en

aan doen. Een wereldwijde organisatie als Lions International is

op het monitoren van de geselecteerde projecten.”

Dankzij een microkrediet is een naaimachine aangeschaft.

19


Tekst(bewerking): Robert Holl

Bijeenkomst Zone 110CW:

De toekomst van jouw Lionsclub in een veranderende maatschappij Dit was het thema van de bijeenkomst op 11 april van de West-Brabantse zone 110CW 3A. De mens in de kracht van zijn leven in 2012 voelt zich thuis in dynamische structuren; zoekt samenwerking in platforms en niet binnen de hekken van vaste clubs; zoekt zelfontwikkeling. Staan onze Lionsclubs wel open voor een adspirant lid met deze behoeften, deze ambities? Het Lionsconcept stamt immers nog uit het begin van de vorige eeuw. Onze omgeving verandert snel. De behoeften van de mensen veranderen snel. Sociale media, verandering van baan, steeds op zoek naar wat boeit, wat uitdaagt.

Edzard Hoyng van LC Velsen hield een boeiende inleiding waarin

In kleine groepen gingen de deelnemers vervolgens discussiëren

hij ons een spiegel voorhield. Onderkennen wij de ontwikkelin-

aan de hand van een aantal stellingen. Moeten we als Lions naast

gen in onze omgeving? Wat zijn de verwachtingen van onze

liefdadigheid ons niet ook opwerpen om talenten in de maat-

stakeholders? Wat zijn de behoeften van de maatschappij? Wat is

schappij te stimuleren; ze een kans te geven zich te ontwikkelen,

het Lions merk dat wij willen uitdragen? Het merk dat adspirant

bijvoorbeeld door ontwikkelingswerk? Is attendance nog de

leden boeit?

graadmeter van een club in deze nieuwe maatschappij? Hoe digitaal kun je Lions beleven? De gesprekken waren levendig. Elke

20

De discussie was open en indringend. Kernwaarden zijn de

club heeft een andere samenstelling, een andere achtergrond, en

onderlinge band, de gezelligheid, maar wel in combinatie met

gaat het dus op zijn eigen manier invullen. In de discussies

onze inspanningen voor de maatschappij! We serve!. Dat willen

werden ervaringen uitgewisseld, zogenaamde best practices.

we dan ook uitstralen! Onze projectkeuze moet dynamisch zijn,

In de onderlinge uitwisseling van ervaringen bleek wederom de

moet indruk maken. Daarmee willen we zichtbaar zijn!

meerwaarde van de Zone te liggen! Die meerwaarde lag overigens ook in de borrel na afloop, waarin Lions leden uit verschil-

We willen zowel jongere als oudere Lionsleden zich thuis laten

lende clubs elkaar beter konden leren kennen en de discussie in

voelen in onze clubs; tegemoet komen aan hun behoeften. Dat

een gezellige ambiance gewoon werd voortgezet. Ook werd nog

vraagt dat onze clubs flexibel zijn. We willen gaan experimente-

een virtueel clubje opgericht naar aanleiding van Society 3.0. en

ren met andere vormen, andere regels, andere wervings­

wel door leden van verschillende clubs. De zone is wellicht al

methoden.

zo’n dynamische structuur!


Tekst: Pleuni Boelaars Redactie: Bert Naarding

Leoclubs in actie Oprichting Internationale Lions Club Unitas Mundi Elke nieuwe Lionsclub is reden tot een feestje. Zo ook op vrijdag-

De Lions Club Unitas Mundi is niet hetzelfde als een “internet club”.

avond 18 mei tijdens de Duitse nationale conventie in Duisburg,

De moderne communicatietechnologie en het internet zijn belang-

waar een nieuwe Lionsclub gecharterd werd: Unitas Mundi. Deze

rijke mogelijkheden voor de club en het clubleven, maar niet meer

internationale Lionsclub wil helpen de kloof tussen Leo’s en

en niet minder. Door de geografische spreiding van de leden

Lions te verkleinen door te voorzien in een mogelijkheid om

worden de bijeenkomsten gefaciliteerd via conference calls en

internationale Leo’s hun weg te laten vinden naar de Lions. Het

worden on-line tools gebruikt voor voorbereidings- en organisatori-

basisidee van Lions Club Unitas Mundi is dat een Lionsclub

sche werkzaamheden. Naast deze on-line vergaderingen, ontmoe-

dienst doet “zonder grenzen”. De leden zijn 21 jonge Lions die in

ten de clubleden elkaar enkele malen per jaar voor face-to-face

14 verschillende landen van Europa en Noord-Afrika wonen. Wat

bijeenkomsten en activiteiten. Deze persoonlijke ontmoetingen

deze jonge Lions met elkaar verbindt is dat ze allemaal actief Leo

worden vaak gecombineerd met officiële internationale Lionseve-

zijn of waren in hun eigen land. Als Leo waren ze allen ook inter-

nementen en zijn een integraal onderdeel van het clubleven.

nationaal zeer actief. Op verschillende Europa Fora hebben zij elkaar ontmoet en liepen allen tegen hetzelfde probleem aan,

De eerste sociale activiteit van de club vond plaats op 3 maart in

wat gaan we na onze Leojaren doen en hoe blijven we met

Berlijn. Veertien leden kwamen naar Oost-Berlijn om een dag door

elkaar in contact. De sterke internationale focus en de verschil-

te brengen met kinderen uit een sociaal kansarme wijk. Deze

lende nationaliteiten van de leden van de club willen Lions en

kinderen had laten zien dat er een positieve ontwikkeling was in

Leo’s laten zien dat deze club zich zonder grenzen inzet. We

hun sociale gedrag of aanzienlijke verbeteringen in hun school-

serve without border.

prestaties. Als beloning namen de Lions van Unitas Mundi hen mee naar een bowling baan en trakteerden hen later op een

De naam

gezonde picknick. Deze werd gevolgd door een aantal spelletjes.

Unitas Mundi is de Latijnse vertaling van de uitdrukking Eenheid

De kinderen waren zichtbaar geraakt dat zij werden beloond voor

van de Wereld. De naam is gekozen vanwege het internationale

hun prestaties. Dit lieten zij blijken op de dag zelf, maar de club

karakter dat die deze uitdrukt. Het verbinden van leden uit

ontving een aantal weken later ook een speciaal “dank u” boekje.

21

verschillende landen in een club, en het dienen zonder grenzen, zijn de principes van de club en die worden geassocieerd met de

Nederland

naam Unitas Mundi.

Het is een mooie ontwikkeling dat oud Leo’s en jonge Lions zich inzetten tot het verkleinen van de kloof tussen Leo’s en Lions en

International Club – gecharterd in Duitsland

met zijn allen het internationale karakter van de Lions benadruk-

Lions Club Unitas Mundi is gecharterd en geregistreerd in Goslar

ken. Ook Nederland is vertegenwoordigd in deze nieuwe club en

Duitsland. Dit, omdat het vanuit Oak Brook nodig is om een loca-

wel in de persoon van Pleuni Boelaars. Al jaren zet zij zich in voor

tie van de club in de naam te noemen. De officiële clubnaam is

de Leo’s nationaal en internationaal. Zij heeft Nederland al op

dan ook eigenlijk Lions Club Goslar Unitas Mundi. Maar het is en

vele internationale evenementen vertegenwoordigd en hier

er wordt gehandeld als een internationale club door het bunde-

haar vele internationale contacten opgedaan. Het is mooi om te

len van krachten en de ideeën van de internationaal verspreide

zien dat zij met deze nieuwe club weer een nieuwe weg in Lions-

leden. Daarom is er besloten om een verkorte versie van de club-

land laat zien. Pleuni is op dit moment ook nog actief lid van

naam te gebruiken “Lions Club Unitas Mundi”.

Leoclub Groningen-Stad.

De Nieuwe Internationale Lionsclub met in het midden “onze” Pleun


Tekst: Bert Naarding

Internationale Conventie Busan, Zuid-Korea

22

DGE Classroom Group

Dynamic Busan

Tijdens de Internationale Conventie in Busan heeft DG Nelleke Lietme-

Busan, havenstad met bijna 4 miljoen inwoners. Tweede

ijer haar impressies opgeschreven over de DGEClassroom Group. Allel

stad van Zuid-Korea. Lijkt op Manhattan. Vijfde grootste

zes Nederlandse DG’s Elect waren verdeeld over de 28 verschillende

containerhaven ter wereld. Ingeklemd tussen bergen en

­klasjes. Ik koos voor een Engelstalige klas, maar ook Portugees of

zee, leven hier miljoenen mensen en zij kennen geen

Chinees, behoorde tot de taalkeuzes: het internationale karakter van

files. Indrukwekkend Amerikaans stratenplan met fly-

onze Lions­organisatie in optima forma.

overs, tunnels en brede boulevards. Veel jonge mensen,

Mijn groep bestond uit 30 leden, met Lions uit onder andere Amerika,

want Busan heeft een paar universiteiten. Naast school-

Letland, Pakistan, Australië en Hongarije. Een bont gezelschap, letterlijk

uniformen is de hotpant populair. Stad met wolken­

en figuurlijk, maar duidelijk merendeels mannen. We zijn intensief in het

krabbers en oude tradities van eetstalletjes op straat.

Lionisme gedoken, vooral toegespitst op wat is “jouw” rol vertaald naar

Goede en op tijd werkende metro. Busan is een werk-

je eigen district, jouw team.

stad. Volle restaurants door de week met zakenlui met

Elke dag (klokslag 8.30) begon met een general session voor Lions met

werkdagen van 10-12 uur (!). In het weekend strand of

­spouses om bezielende woorden te ontvangen van inkomend Interna-

ski in de winter. Dynamic Busan: de slogan van dit jaar

tional President Madden en andere bevlogen sprekers over LCIF met al

staat niet alleen voor de tomeloze ambitie en arbeids-

hun goede doelen zoals SIGHT FIRST, LIONS QUEST, ONE SHOT ONE

productiviteit, maar ook voor designgebouwen, ontwor-

LIFE, DISASTER RELIEF, en de daarbij behorende geldstromen waar we

pen door bekende internationale architecten en voor

dus zo verschrikkelijk veel mensen mee helpen. Elke keer weer zeer

enorme warenhuizen met alle wereldmerken. Een stad

indrukwekkend wat wij met elkaar GEWOON DOEN.

met een groot cultureel aanbod van musea, theaters en

Vanaf 10.00 uur de klas. Luisteren, praten en opdrachten uitvoeren over

Cinema Park, waar volgend jaar een groot Internationaal

Constitution and by-laws, het internationale thema van de inkomend

Filmfestival plaatsvindt. Op elke vijf meter, zowel op

president, IN A WORLD OF SERVICE, International Priorities, Delegation,

straat als op de verdiepingen van de wolkenkrabbers

Succession Planning, Conflict Resolution. Interessant, vooral ook omdat

zijn restaurants, waar op traditionele wijze, aan lage

er tussen landen of continenten best verschillen zijn. Veel stof tot

tafeltjes (met de schoenen uit) spicy kan worden gege-

discussie, leren van elkaar en vooral hoe je om kunt gaan met bepaalde

ten. Vis is in deze havenstad uiteraard populair en de

situaties. Dan gezamenlijke lunch met weer nieuwe Lions, NIET met je

keus is groot. Voor de Internationale Lionsconventie zijn

klas. En ook nog gezamenlijke parties en tot slot een Celebration

de stranden speciaal een maand eerder ‘open’ om de

Banquet. Intensief, interessant, leerzaam maar vooral bijzonder . Ik heb

ruim 55.000 bezoekers te laten genieten van zand, zee

er van genoten en er van geleerd. ALLEEN KUN JE VEEL, MAAR SAMEN

en zon. De conventie vindt plaats in Bexco, een groot

KUN JE NOG VEEL MEER ! Dat is onze kracht en daar geloof ik in; laten

splinternieuw tentoonstellingscomplex, met onder

we het samen “GEWOON DOEN”

andere 25.000 zitplaatsen voor plenaire zittingen.

Conventie is strakke operatie Het is voor Busan een grote eer om de 95e Internationale Lionsconventie tot een succes te maken. Ruim drie jaar geleden is, samen met Oak Brook, hiervoor al een begin gemaakt. Met 55.000 bezoekers is het de grootste vergadering in de geschiedenis van Busan. Door de organisatie zijn 19 grote hotels afgehuurd, waar de Internationale Staf, Gouverneurs en aankomende Gouverneurs (allen met hun partner) zijn ondergebracht. Verder zijn in de hele stad en omgeving conventiehotels benoemd om van daaruit de gasten met circa 100 bussen elke dag van en naar het Bexco te brengen en te halen. Alle hotels zijn voortdurend ontmoetingsplekken van Lions uit de hele wereld. En zoals u weet, is een Lion herkenbaar aan zijn speldje. Voor sommige deelnemers is dit niet genoeg, want met een speciaal daarvoor gemaakte Lionsoutfit, vol behangen met pins en allerlei onderscheidingen en een groot Lions­ embleem op de rug, ben je echt, héél herkenbaar als Lion.


Tekst: Bert Naarding

Internationale Conventie Busan, Zuid-Korea Keynotespeaker Dr. Margaret Chan

bijzondere vertoning waarbij het echtpaar Madden zich minuten

Margaret Chan is directeur van de Wereldgezondheidsorganisa-

lang laat toejuichen. Zijn motto: IN A WORLD OF SERVICE – dat

tie. In haar speech benadrukt ze de jarenlange samenwerking

door Lions Nederland is vertaald als: GEWOON DOEN!

met Lions: “Uw werk, uw bestaan in feite, is een baken van hoop in een wereld die gedomineerd wordt door multimiljonairs, die

DGE wordt DG

nauwelijks omkijken naar mensen die leven van minder dan één

Aan het eind van de conventie is alle aandacht voor de 750 DGE’s

dollar per dag. Dankzij uw inspanning is tussen 2004 en 2010 het

wereldwijd, de District Gouverneurs Elect. Want op een teken

aantal mensen met visuele beperkingen gedaald van 314 naar

van Wayne Madden mogen de DGE’s het strookje “Elect”, dat ze

285 miljoen, terwijl het aantal blinden afnam van 45 naar 39

tien dagen lang hebben gedragen, laten verwijderen door hun

miljoen. Een reductie van 10% in 6 jaar. Een geweldig resultaat.

partner en zijn dan officieel gouverneur. Een groots moment, dat ook voor de zes Nederlandse DG’s met gejuich wordt ontvangen.

De WHO en Lions gaan ook de komende vijf jaar door; ons

De nieuwe gouverneursraad is dan officieel erkend en bestaat

volgende gezamenlijke doel is de bestrijding van trachoom.

uit: Gerrit Bakker (BZ), Max Gerschtanowitz (AN), Ruud de Groot

Wereldwijd hebben 41 miljoen mensen last van deze infectie,

(CW), Sybrand van Haersma Buma (AZ), Nelleke Lietmeijer (BN)

waarvan 8 miljoen mensen blind zijn. Andere doelen waar we

en Jan Bos (CO) en wordt voorgezeten door Elisabeth Haderer.

ons gezamenlijk op richten zijn Diabetes en Mazelen. Onze samenwerking laat zich vertalen als: Awesome, Amazing en

Spouses

Inspiring. Sinds Dr. Helen Keller in 1925 de Internationale Lions-

In een enkel geval is de DG een heuse duobaan, gedeeld met de

conventie toesprak, wordt uw hulp wereldwijd gewaardeerd,

spouse, de echtgenoot. Er wordt een grote druk gelegd op de

maar beste mensen, er zijn nog altijd 39 miljoen blinden. Dus

spouse om toch daadwerkelijk aanwezig te zijn op belangrijke

The Lion sleeps tonight? No way!”

momenten. Voor de een is dat vanzelfsprekend, voor de ander niet zo. In vele landen is het een hele eer om “spouse te zijn van”

Installatie Internationaal President

en een vanzelfsprekendheid. In Nederland zijn we gelukkig wat

In Busan neemt Dr. Wing-Kun Tam afscheid als Internationaal

kritischer en bepalen DG en zijn/haar spouse samen het nut en

President van Lions International. De Chinese regering schenkt

noodzaak van zijn of haar aanwezigheid of rol.

hem ten overstaan van de voltallige vergadering een gouden boompje, als symbool voor het succes van zijn “believe” in het

We are the world – my club is my family – proud to be a Lion

planten van meer dan 13 miljoen bomen. De ingetogen Tam

Met het gezamenlijk zingen van “We are the world”, gesteund

wordt opgevolgd door de uitbundige Amerikaan Wayne

door een internationaal kinderkoor en de hoop dat we elkaar

Madden. En met zijn presentatie zorgt hij voor een enorme

volgend jaar in Hamburg opnieuw ontmoeten, werd de 95e Inter-

happening, afgekeken van de Amerikaanse presidentsverkiezin-

nationale Lionsconventie in Busan, Zuid-Korea afgesloten. Intus-

gen. Natuurlijk moet het gezin Madden, kinderen en kleinkinde-

sen gaan wij Lions in de hele wereld gewoon door met lokale,

ren op het toneel. Natuurlijk een confettikanon en natuurlijk

nationale en internationale hulpprojecten onder het motto WE

zingt Fleetwood Mac: Don’t stop thinking about tomorrow. Een

SERVE. Dat verandert gelukkig niet.

23

Foto 1: Wayne Y. Madden en familie Foto 2: Dr. Wing-Kun Tam: 13 miljoen bomen wereldwijd Foto 3: Dr. Margaret Chan Foto 4: Nederlandse delegatie


Tekst: Bert Naarding

Internationale Conventie Busan, Zuid-Korea Internationale Conventie

traditionele kleding van het land. De 55.000 deelnemers komen

Een Internationale Lionsconventie betekent in de eerste plaats

in grote groepen naar het paradeterrein, waar de opstelling van

kennis maken met en onderdeel zijn van de internationale Lions-

de groepen begint. De Nederlandse delegatie van dertig perso-

familie. Hier staat de ontmoeting centraal. Met zo’n 55.000 deel-

nen, blijkt ook nu weer een grote hit in deze optocht. In Volen-

nemers uit 208 landen is deze 95e Conventie de grootste tot nu

damse kostuums en op klompen trekt de groep alle aandacht

toe. Vijf dagen lang zijn de grote tentoonstellingshallen van het

van andere Lions en natuurlijk van het talrijke Zuid-Koreaanse

Bexco in Busan het centrum van de wereld. En in deze miljoe-

publiek langs de route. Tussen de verschillende landen lopen

nenstad kan het niemand ontgaan dat zoveel Lions deze stad

Zuid-Koreaanse muziekkorpsen, kortom een vrolijke internatio-

bezoeken: aan elke lantaarnpaal in de stad hangen twee grote

nale sfeer. Gastland Zuid-Korea sluit het defilé, want zij hebben

welkombanners; op elke brug staat op elke meter een Lionsvlag;

uiteraard de grootste delegatie op de been gebracht. De Parade

enorme spandoeken sieren de pleinen en waar je ook kijkt,

wordt afgenomen door de International President en andere

hangt er wel weer een poster of een banner met de tekst:

“hotshots” in Lionsland en ter hoogte van zijn tribune wordt de

Welcome Lions.

Nederlandse groep met “Tulpen uit Amsterdam” beloond met een gul applaus.

Naast de ruimtes voor seminars (over Facebook) en plenaire zittingen zijn er de tentoonstellingshallen met stands uit gast-

Internationale show

land Zuid-Korea en veel stands met Lions memorabilia (speldjes,

Op de avond na de Parade zit de zaal in het Bexco gebouw met

buttons, pins, stropdassen, kleding etc) het zijn gewilde items op

25.000 (!) zitplaatsen al snel vol voor een showprogramma dat

de beurs. Natuurlijk is er voor Hamburg een prominente plaats

natuurlijk begint met de traditionele Zuid-Koreaanse cultuur.

ingeruimd, want in 2013 wordt aldaar de 96e Internationale

Prachtige kostuums, tientallen trommels, dansers en zangers.

Conventie georganiseerd. Eindelijk ook een kans voor veel

Kortom het beste wat Korea te bieden heeft aan zijn buiten-

Nederlandse Lions om de conventie eens van dichtbij mee te

landse gasten. Een ontroerend hoogtepunt is een optreden van

maken.

jonge Chinese musici en dansers die ondanks hun doof- en blindheid, de sterren van de hemel spelen, zingen en dansen.

Internationale Parade

24

Foto 1: Defilé Internationale Parade Foto 2: Wing-Kun Tam tijdens officiële opening Foto 3: Winnende Peace Poster Foto 4: Bexco gebouw in Busan, ZuidKorea Foto 5: Internationale show

Op de dag voor de officiële opening van de conventie vindt in

Officiele opening

de binnenstad van Busan de Internationale Parade plaats. In een

Internationaal President Wing-Kun Tam (Hong Kong) opent de

enorm defilé presenteren zich alle landen, veelal uitgedost in de

conventie met zijn jaaroverzicht dat als motto kreeg I Believe.


Zijn toespraak wordt ondersteund met beelden en video’s en

Vlaggenparade

levert vaak een daverend applaus op. Tam maakt zich sterk voor

De opening van de Conventie wordt afgesloten met het binnen-

de Leoclubs en gaat uitgebreid in op de hoofddoelen: Youth,

dragen, één voor één, van de vlaggen van alle 208 deelnemende

Sight, Hunger, Environment, Disaster en Measles. Het ledenaan-

landen. Ook het rood-wit-blauw, natuurlijk luid toegejuicht door

tal van de Lionsorganisatie is opnieuw gegroeid naar zo’n ander-

de Nederlandse delegatie.

half miljoen, verenigd in 46.000 clubs over 208 landen. Peace Poster Contest Meer dan 13 miljoen bomen

De internationale tekenwedstrijd, die ook in Nederland dankzij

Een van de doelen van Wing-Kun Tam was het wereldwijd plan-

de Peace Poster districtscommissarissen erg populair is gewor-

ten van 1 miljoen bomen in dit jaar. Het ongelooflijke aantal van

den, stond zoals altijd, ook dit jaar in het teken van Vrede. De

meer dan 13 miljoen bomen is gehaald dankzij de inzet van Leo-

internationale winnares is de 13-jarige Filipijnse Trisha Co Reyes.

en Lionsclubs over de hele wereld. Een staande ovatie volgt na

Zij werd door Tam op het podium gefeliciteerd en in de tentoon-

de projectie van dit indrukwekkende getal: 13.211.348.

stellingshal was een expositie van de winnende landsposters.

Zoveel mogelijk herrie maken Elisabeth Haderer, voorzitter van de gouverneursraad 2012-

dat gaat van Lion Magazine tot Libelle en alles wat daar tussen

2013, voert vanaf 1 juli het team van zes nieuwe districtsgouver-

zit”.

neurs aan. Ze is met haar groep van DGE’s (District Gouverneurs Elect) vooruitgereisd naar Busan, om hen de eerste dagen bij te

Social media

staan tijdens de Internationale Coventie.

Elisabeth: “Facebook en Twitter zijn nieuwe manieren om snel met elkaar in kontakt te komen en te laten zien wat Lions doen.

Gewoon Doen

We gaan Facebook en Twitter het komende jaar intensief gebrui-

Elisabeth was zelf districtsgouverneur voor het district AN in het

ken. Dat geldt ook voor de DG’s. Voor hen stel ik speciale Face-

jaar 2010-2011. Ze kent dus het klappen van de zweep in Lions-

book sessies samen, zodat zij optimaal kunnen communiceren

land en het wel en wee van een Internationale Conventie: “Onze

met de leden en clubs in hun district en in het land”.

slogan voor dit jaar is Gewoon Doen en voor het bezoek aan Zuid-Korea ligt de klemtoon op doen. Ik ken het internationale

Nieuw gouverneursjaar

Lionsgevoel van vorige conventies en probeer dat enthousiasme

Het is duidelijk dat er met Elisabeth Haderer als voorzitter van de

op mijn team over te brengen. Je moet deze conventie zien als

gouverneursraad een nieuwe publicitaire en communicatieve

een investering in de toekomst – het mag wat kosten – maar het

wind gaat waaien in Nederland. Ook in Lion magazine zullen we

rendement is de basis van een hecht team van zes gouverneurs

natuurlijk verslag blijven doen van de activiteiten van de nieuwe

dat dit jaar Nederland gaat besturen. Nu dus Zuid-Korea, een

GR onder de bezielende leiding van de nieuwe voorzitter. Naast

eind weg, volgend jaar Hamburg, dichterbij, dus wellicht een

de sociale media blijft de Lion natuurlijk een van de vertrouwde

overweging waard voor veel Lions uit Nederland”.

middelen die u op de hoogte houdt van Lions in Nederland, Europa of waar dan ook in de wereld. Tot in Zuid-Korea toe!

Duidelijke PR Voorafgaand aan de conventie gaan de zes Nederlandse DGE’s met 750 internationale collega’s op college, waarbij alle elementen van Lions Clubs International de revue passeren. De groep van zes is verdeeld over verschillende landen en taalgebieden en ’s avonds bij het diner, zien ze elkaar terug en worden de ervaringen van de dag uitgewisseld. Elisabeth treedt op als coach (zie elders Dagboek Gouvernel): “Je bent onderdeel van een grote internationale familie, allemaal vrijwilligers, en dat gevoel wil ik mijn team meegeven. In marketingtermen is We Serve het product en dat zullen we het komende jaar veelvuldig uitdragen, dat zal Nederland weten, Lions en niet-Lions. We gaan een hoop herrie maken en zoeken voor alles de publiciteit om duidelijk te maken wie we zijn, en wat Lions doen voor de samenleving. En

Elisabeth Haderer (1957) – Voorzitter GR 2012-2013 – Lid van Lionsclub Haarlem Over Den Duin.

25


Tekst: Gert van Wijk,

In deze Lionspuzzel gebruiken we (voornamelijk) Nederlandse Lions­begrip­

eindredacteur

pen en Lionsnamen. De oplossing van de puzzel vindt u op www.lions.nl.

Lionspuzzel

Redactie weer compleet Lion magazine, kortweg Lion wordt gemaakt door zowel vrijwilligers als professionals. Op dit moment bestaat de redactie uit acht vrijwilligers en is de professionele

Horizontaal

Verticaal

ondersteuning binnen de redactie in handen van

8

lijst van bespreekpunten

1

onwetende

9

Lionsclub uit Arnhem

2

legeronderdeel

bladmanager Anja Hagen. Het, zogezegd, op peil houden van

10 Lionsclub uit Oldenzaal

3

viool (schertsende benaming)

11 groep Lions-motorliefhebbers

4

vergevorderd in tijd

gemakkelijk, zo blijkt in de praktijk. Het aantal vacatures is

12 wie te gast is

5

ladder

sinds vorig jaar opgelopen naar drie. In totaal zijn er zes

13 Lionsredacteur van C-West

6

Spaans schilder

redacteuren nodig, één uit elk district, ieder aangewezen voor

17 vedette

7

onderdoorgang

18 veilingtype

14 hoge bestuurders

19 lid van de Lionsorganisatie

15 bevordering tot ridder

21 damesattribuut

16 middel om doel sneller te

23 hoofdstad van Lotharingen

het team van districtsredacteuren is niet altijd even

een termijn van drie jaar. De redactietermijn van Elzo Springer en Pim de Bekker zit er op en Gertrude Borsboom heeft het redacteurschap teruggegeven.

­bereiken

24 werkgroepen

20 versieren

28 Lionsclub uit Wassenaar

22 Lionsdistrict

29 Frans type brandewijn

25 Lionsclub uit Venlo

30 soort ranonkel

26 zeestraat tussen Kattegat en Oostzee 27 Engelse lengtemaat

AZ: Astrid Abbing heeft de taak overgenomen van Gertrude Borsboom. Astrid is een ervaren tekstschrijver en heeft een goed oog voor fotografie. BZ: na een zoektocht van bijna twee jaar is Elzo Springer eindelijk van zijn taak verlost en wordt zijn redactiewerk in het district BZ overgenomen door maar liefst twee nieuwe redacteuren. Jan H. Kappers en Theo Bakhuizen. Jan wordt het

26

aanspreekpunt en Theo de schrijver achter de schermen. CO: na maar liefst zes jaar districtsredacteurschap van Pim de Bekker, zijn termijn zit er echt op, neemt Wim Smeets het stokje over van Pim. Samen met de zittende redactie die bestaat uit Alfred J. Boer van AN, Bert Naarding van BN, Robert Holl van CW en Anneke Kok internetredacteur is de groep weer compleet. In het colofon op pagina 4 vindt u hun e-mailadressen. Met deze nieuwe ploeg gaan wij er weer stevig tegen aan om u, als lezer van Lion magazine, naar behoren op de hoogte te houden van clubnieuws, maar ook van landelijke en internationale zaken die bij een wereldorganisatie als het onze horen. Als redactie is het voor ons een uitdaging om veel aandacht te blijven geven aan naar onze mening belangrijke thema’s die soms iets verder weg liggen dan het clubnieuws uit de districten. Het We Serve motto staat hierbij centraal. Wij staan ook open voor uw suggesties, want met plusminus 12.350 leden/lezers bent u de belangrijkste impuls om het blad een blad van ons allen te laten zijn.


110AN

Van & over Lions en Lionsclubs

Tekst(bewerking): Alfred J. Boer

Lions old-timer festival op zondag 9 september Het traditionele Lions Oldtimer Festival staat ook dit jaar weer op de agenda. In samenwerking met Pouw Automotive Groep te

PROGRAMMA

Blaricum tekent LC Blaricum Laren alweer voor de 13e editie van dation, Het Gemeenschapsfonds Blaricum en naar Vrienden van de Agrarische Stichting Blaricum. Vanaf 09.00 uur worden de deelnemende klassiekers opgesteld in het centrum van het dan 100 oldtimers in diverse klassen. Halverwege is er een lunch-

HOO FDSPONSO

stop en rond 14.30 uur worden de eerste oldtimers terugverwacht in het dorp. Lustrum Dorpslunch

L

09.00 uur Start Old Timer evenement succes. weer een groot Dit jaar vindt dit evenement Club Blaricum was vorig jaar voor de 13e al plaats. Festiv keer ors was de Lions Old Timer Vanaf 09.00 uur worden Het 12e gen van alle spons de deelnemen een viertal Goede debijdra klassiekers 0 te verdelen over ij de financiële opgesteld in het centrum Dankzvan het om een bedrag van € 32.00 Blaricum. staat mooie Vanaf 11.00 uur starten Groep te Laren deinmeer dan 100 oldtimers in Pouw Automotive met n same n. de toerklasse of de sportklasse wij Doele september (met wedstrijdel wij op 9 ngst hiervan zullen ement) organiseren of in de categorie van jaarhet ment. De opbre Dit vóór bouwjaar keer dit evene de 13e1950. voor Halverwege is er eenBlaric Goede Doelen. stop um met een onder debijzonop een aan lunch staan dere locatie. Om 14.30 schen uurken n worden de eerste oldtimers datio Foun MKI terugverwacht in het dorp. Elk Educatie” richt jaar trekt dit evenement “Preventie door een toenemend aantal deelnemer Onder het motto zich op verbetering s en toeschouwers. legde Institute tus het Medical Know Zuid-Afrika. Emeri de standigheden in van de leefom is één van Desmond Tutu ing en is zelf aartsbisschop Sticht de van ssadors” ol13.00 - 15.00 uur de Dorpslunc “goodwill amba kinderen en jongv h m.n. voor ten Terwijl de rally-rijders genieten iseren van actief in projec van de lunch onderweg l van het organ midde e Door organiseren wij, alweer voor onlijk het 5e jaar, de ludieke wassenen. s van o.a de perso Dorpslunch in het centrum van wordt de kenni onder de locale Blaricum. Ons eersteworkshops ne verspreid lustrum van de Dorpslunch dus rging en hygië en dat willen wij metverzo u vieren met alle heerlijkheden king. in de picknickmanden, bevol die alle voorgaande Dorpslunches zullen overtreffen. Dit nds Blaricum promag u niet missen. Gemeenschapsfo steuning aan financiële onder nleving in BlariHet fonds geeft eit van de same 13.45 uur Ringsteken voor damesteams in cabrio’s jecten die de kwalit de onderlinge band versterken; en Deze unieke happening wordt De Historische net als de twee voorgaancum bevorderen jaar), (25 de jaren vast weer een groot umboek oject succes. zoals het Jubile r, Erfgooierspr Ook dit jaar verwachten wij weer Kunst en Cultuu de Kerstpakket 15 damesteams aan Kring, Stichting en het Fonds de start. voor 5 basisscholen ndsniveau. en op/onder bijsta ten voor gezinn

OP ZONDAG 9 - IN HET HA SEPTEMBER 2012 RT VAN BL ARICUM -

dit succesvolle evenement. De opbrengst gaat naar MKI Foun­

mooie Blaricum om vanaf 11.00 uur van start te gaan met meer

T OP ZONDAG 9 SEP

FESTIVAL -TIMER FE STIVA

ER MIO D-TIL OP ZONDAG 9 SEPTE S OL LION NS OLD MBER 2012

R

16.30 uur Start veiling Ook dit jaar zal de veiling weer worden geleid door de heer Frederick Baerveldt. Alle veiling items zullen vóór eind juni op de website staan.

ting Blaricum Agrarische Stich um Vrienden van Stichting Blaric wil de Agrarische Deze Stichting van het agrarisch in het bevorderen ondersteunen het beschermd um passend in Blaric van ter het cultuurhisto karak Aansluitend zal de Prijsuitrei het behoud van king en het overhan- dorpsgezicht en in digen van de cheques aan de Goede Doelen plaats- risch landschap. vinden.

L WWW.LIONS-OTF.N rally en dorp hrijven voor de hoe u kunt insc Kijk voor het volledige progra e programma en mma en hoe u kunt inschrijven voor de rally en dorpslunchKijk voor het volledig Een initiatief van op www.li de Lion ons-otf.nl s Club Bla ricum

Onderwijl vindt in het centrum van Blaricum alweer voor het

Laren

5e jaar de ludieke Dorpslunch plaats. LC Blaricum Laren wil dit eerste lustrum met u vieren met allerlei heerlijkheden in de ­picknickmanden, die alle voorgaande Dorpslunches zullen overtreffen. Het programma voorziet eveneens in het onderdeel ring­steken voor damesteams in cabrio’s. Naar verwachting zullen hiervoor 15 damesteams aan de start komen. Traditioneel completeert een door Frederick Baerveldt geleide veiling het programma. Om 17.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats van de rally en het Concours d’Elegance en om 18.00 uur is het slot van het evenement. Zie ook: www.lions-otf.nl

27ste editie Lions Heuvelloop Voor de 27ste keer tekende LC Zuid-Kennemerland in samenwerking met Atletiek

OLDTIMERS for OLDTIMERS 2012

Vereniging Haarlem en de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade op tweede paas-

Begin mei werd alweer de 11e editie

dag 9 april de Lions Heuvelloop. De loop is onderdeel van het Runnersworld Kennemer

verreden van de door LC Opmeer en

Loopcircuit. Ondanks de mindere weersomstandigheden dan de voorgaande jaren

Hoorn geïnitieerde “Old for Old” rally. Met

mocht de loop zich verheugen op een totaal van ongeveer 300 lopers. Het unieke

ca. 100 klassieke auto’s werd een groot

karakter van deze loop is dat de 10 en 15 km, met welwillende toestemming van de

aantal senioren opgehaald van vanuit

PWN, gehouden worden in het prachtige natuurpark van de Kennemerduinen en de

seniorenhuizen in de plaatsen Spanbroek

5 km over het bekende Kopje van Bloemendaal gaat. Op www.lionsheuvelloop.nl is

en Hoogwoud voor een attractieve rond-

meer te lezen over dit sportieve evenement.

rit door West-Friesland. Deze leidde langs

De opbrengst van de loop gaat naar twee doelen. Een deel gaat naar Stichting de Baan.

de plaatsen Opmeer, Hoogwoud, Aarts-

Deze stichting verzorgt al meer dan 40 jaar de vrijetijdsbesteding van mensen met een

woud, Westfriesedijk, Lamberschaag,

verstandelijke beperking in Zuid-Kennemerland. Daarnaast steunt de Lions Heuvelloop

Agriport, Twisk, Sijbekarspel, Wognum,

de Bloemendaalse Reddingsbrigade, die sinds jaar en dag de begeleiding van de loop

Nibbixwoud, Zwaag en Blokker.

verzorgt.

Terug in Blokker stond er in De Nadorst een versnapering voor de senioren klaar, waar zangeres Kelly ter Brugge zorgde voor de muzikale omlijsting. Na afloop werden de senioren weer netjes in de stuk voor stuk schitterende automobielen naar huis gebracht. Speciaal voor dit evenement stelde het bedrijf Regio Control uit Opmeer een rallybordje ter beschikking; Voor de deelnemende chauffeurs een mooie herinnering aan een prachtige rit die mede werd mogelijk gemaakt door een aantal andere ­sponsors.

27


Van & over Lions en Lionsclubs 20 jaar Lions Zeilregatta Begin juni dit jaar stond alweer de 20ste,

vloot’ (tjalken, klippers, schoeners of

onder auspiciën van LC Heemstede-Bene-

aken) en beleven een ontspannen inspan-

broek georganiseerde, Lions Zeilregatta

nende dag met hun relaties of personeel.

op de agenda. De opbrengst maakt het mogelijk om mensen met een lichame-

Prima verzorgd

lijke, zintuiglijke of verstandelijke handi-

Na ontvangst in de haven van het Enkhui-

cap actief en zonder extra kosten water-

zer Zuiderzeemuseum volgt een geheel

sport te kunnen beoefenen. Dit vereist

verzorgde zeildag, actief of minder actief,

veel aandacht, voorzieningen en begelei-

onder de zorgzame hoede van een

ding. SAILWISE, Stichting voor Mensen

professionele schipper, bemanning en

met een Handicap Nederland, is dan ook

cateraar. Van de koffie met toebehoren bij

afhankelijk van giften van derden.

de start, een uitgebreide lunch op het water, een onderlinge wedstrijd, de

Schepen van de bruine vloot

passende drankjes, happen en haring, tot

LC Heemstede-Bennebroek doet al jaren

de prijsuitreiking terug aan de wal. Een

een beroep op gezonde watersportlief-

prestigieuze wisseltrofee als inzet.

Waterwolf en Conceptus B.V., Apeldoorn

hebbers in ruil voor een onvergetelijke

28

Amsterdam (2) met de 2-mastklipper

zeildag op het IJsselmeer. Weer of minder

Mooie opbrengst

(3) met de Lemsteraak Brandende Liefde.

weer (dit jaar wat natter dan gewoonlijk),

Driehonderd deelnemers op elf schepen

De afgelopen 20 jaar bracht dit evene-

de sfeer aan boord is altijd uitstekend. Het

zorgden dit jaar voor een opbrengst van

ment al meer dan een kwart miljoen euro

concept is even eenvoudig als succesvol:

€ 6.000 voor het goede doel. De prijzen

op. De 5e Lustrum Regatta vindt volgend

bedrijven of organisaties huren via

gingen dit jaar naar Pieters Bouwtechniek

jaar plaats op 29 mei. Meer informatie via

LC Heemstede-Bennebroek een van de

­Haarlem (1) met de stevenaak La

de website van de LC Heemstede-Benne-

karakteristieke schepen van de ‘bruine

Bohème, Elsevier Media/Reed Business,

broek.

Haringhappen levert € 7.100 op De traditionele Haringparty, die dit jaar voor de elfde achtereen-

Tien keer onder de hamer

volgende keer in Mijdrecht werd gehouden, heeft € 7.100 opge-

De opbrengst voor het goede doel wordt vooral bereikt door het

bracht voor het goede doel. Het bedrag is bestemd voor de

veilen van het eerste vaatje Rondeveense haring en dit gebeurde

Wensstichting Oppepper4all. Na afloop nam Antoinet Klaasen

onder de enthousiasmerende leiding van veilingmeester Peter

van de stichting de cheque in ontvangst.

Forsthövel, die het vaatje maar liefst tien (!!) keer achtereen

Vele liefhebbers van de Hollandse Nieuwe kwamen 7 juni naar

onder de hamer wist te brengen. Het eerste hoogste bod ging

het Raadhuisplein om de maatjes van Smit Volendammer Visde-

naar mevrouw P. Van Dort (namens Van Dort & Partners). Het

licatessen te proeven. Ondersteund door de Willy Latino band

tweede hoogste bod ging naar de heer R. Meijer (Rabobank). De

was het een zeer geanimeerde bijeenkomst. LC Mijdrecht-Wilnis

reeks van winnaars ging verder met de heer R. van Bergen (Van

stelde dit jaar de opbrengst aan Wensstichting Oppepper4all

Bergen Sports), de heer C.Snijder (Stichting Ronde Venen Fonds),

(www.deoppepper.nl). De doelstelling van deze stichting is het

de heer G. Brouwer (firma Brouwer & Zn), de heer P. Koeleman

vervullen van wensen van personen van alle leeftijden met een

(A-Parts), de heer J.Verburg, de heer H. Albers (Albers Assuran-

handicap of chronische ziekte en hun mantelzorgers. Het

tiën), de heer P. Homan (Homan Beheer) en tenslotte de heer

huidige werkgebied is Utrecht, Noord en Zuid-Holland.

R. Blans (Synfolog).


Opbrengst autopuzzelrit en kunstveiling voor John Rijkhoff LC Zaanstreek De Banne zette zich begin mei voor een autopuzzelrit door een mooi gedeelte van Noord Holland. Halverwege de autopuzzelrit werd er in de manege bij Hennie Huisman een kunstveiling gehouden. Niet minder dan elf door Kunstcentrum Zaandam ter beschikking gestelde schilderijen kwamen onder de hamer. Een en ander geschiedde onder toeziend oog van veilingmeester Willem Huijpen. Met de opbrengst van deze autopuzzelrit werd een mooi bedrag bijeen gebracht voor John Rijkhoff uit Assendelft. Deze gehandicapte sporter (heeft de beschikking over slechts één arm) heeft in juni op een speciaal voor hem aangepaste fiets de Alpe d’Huez beklommen, waarvoor hij gedurende vele weken zwaar heeft moeten trainen. Legendarische Alpe d’Huez Alpe d’HuZes is een actie waarbij fietsers, alleen of in een team,

aanzienlijk aantal deelnemers al gelukt, waaronder zelfs een

geld bijeen fietsen waarmee zij een bijdrage leveren aan de

aantal (ex-)kankerpatiënten.

strijd voor de overwinning op kanker. Op één dag wordt de

Zie ook www.opgevenisgeenoptie.nl Wethouder Barbara Visser

legendarische Alpe d’Huez tot 6 keer aan toe beklommen. Een

was bij de afsluiting van de rally aanwezig om John de cheque

bijna onmogelijke opgave! Toch is het de afgelopen jaren een

van € 4.250 te overhandigen.

Basisvoedsel voor Voedselbank West-Friesland Er werd op dinsdag 8 mei een forse

opbrengst wordt – direct bij de boer – zes

hoeveelheid voedsel door een vrachtwa-

ton aardappels aangeschaft om de voed-

gen van supermarktketen DEEN afgele-

selbank de winter door te helpen. Het

verd bij de Voedselbank West-Friesland in

afgelopen jaar werden er zo’n 3000

Hoorn. Het ging om 2000 pakken rijst,

banketstaven verkocht, zodat er na

4000 pakken pasta en 1000 pakken bami;

aanschaf van de piepers nog een mooi

allemaal met bijpassende pakken ‘mix’ om

bedrag overbleef. Dat kon nu dus worden

er wat lekkers van te maken. De LC Hoorn

besteed aan rijst- en pastaproducten.

Velius kon deze goederen bestellen uit de extra opbrengst van de actie Banketsta-

Hulp dringend gewenst

ven voor Aardappels en enkele kleinere

Leverancier DEEN is een goede relatie van

verkoopacties op kerstmarkten in de

de Voedselbank West-Friesland. Elke week

regio.

levert DEEN gratis een flinke hoeveelheid ‘dagvers’ voedsel (zuivel en/of vleeswa-

Banketstaven voor Aardappels

ren), dat dan nog ruim voordat het ‘over

In 2006 was LC Hoorn Velius nauw betrok-

de datum heen’ zou gaan, aan de klanten

Enkele leden van de LC Hoorn Velius en de

ken bij de oprichting van de West-Friese

van de voedselbank kan worden meege-

coördinator van de Voedselbank West-Fries-

Voedselbank. De verbondenheid met dit

geven. Doordat steeds meer huishoudens

land bij de levering rijst en pasta.

werk voor de zwaksten in onze samenle-

in ernstige financiële problemen terecht-

ving is in de club altijd belangrijk geble-

komen, beleeft de voedselbank in Hoorn

vorige zomer circa 130 huishoudens,

ven. Bij de jaarlijkse actie ‘Banketstaven

– net als de meeste andere voedselban-

maar ligt nu al dichtbij de 200. De hulp

voor Aardappels’ (kort voor Sinterklaas)

ken in Nederland – sedert vorige zomer

van bedrijven als DEEN en serviceclubs als

worden banketstaven verkocht aan

een ongekende stijging van het aantal

LC Hoorn Velius is dan ook dringend

bedrijven en particulieren. Van de

hulpvragen. Het aantal klanten bedroeg

gewenst.

29


110AZ

Van & over Lions en Lionsclubs

Tekst(bewerking): Astrid Abbing

Foto’s Bas de Jong

Investeren in verbinding in je eigen buurt Heel veel bewoners uit het Haagse stads-

Landzigt en fietste de burgemeester naar

deel Leidschenveen Ypenburg namen

het winkelcentrum waar brandweer en

zondag 3 juni deel aan de fietstocht ter

politie met veel materieel stonden opge-

gelegenheid van het 10-jarig bestaan,

steld en jong en oud mee op de foto

georganiseerd door LC Ypenveen.

wilde. Ook bij het Centraal Bureau voor

Ondanks de kou, de koudste juni dag

de Statistiek, De Hartstichting en het

sinds jaren, namen meer dan 1000 bezoe-

Nederlands Forensisch Instituut was het

kers een kijkje bij een van de tien stem-

doorlopend gezellig druk. Enthousiaste

pelposten.

bezoekers vertellen: “Ik weet nu een beetje hoe ik moet reanimeren”, “Het NFI

Verbinding in de wijk

was super cool, echt misdaadonderzoek,

LC Ypenveen heeft met deze fietstocht

lekker spannend…”, “Ik rijd iedere dag

geïnvesteerd in verbinding in en met de

langs het CBS, leuk om nu eens binnen te

wijk. “Door het organiseren van activitei-

kunnen kijken”.

Burgemeester Van Aartsen op de Lionsfiets.

ten op tien verschillende plekken breng je bewoners en organisaties met elkaar in

Drakenbootrace

contact. Een samenwerking waar we ook

Ondanks de kou werden ook de buitenac-

in de toekomst mooie activiteiten mee

tiviteiten druk bezocht. Continue waren

gaan ontplooien”. Onder het motto

de kano’s en waterballen van scouting

Ontdek je buurt, je wijk, je stadsdeel,

Satoko Kitahara bezet. Bij Scouting Van

gingen bewoners op pad langs tien

Weerden Poelman werden internationale

verschillende locaties, waar van alles te

wedstrijden lijnbestuurdmodelvliegen

beleven was. Na de opening door burge-

gehouden. De historische expositie van

meester Van Aarsten vertrokken de eerste

de historische vereniging in de iets afge-

kinderen in de koets naar stadsboerderij

legen verkeerstoren trok meer dan

Binnenkijken bij het Nederlands Forensisch ­Instituut is als ‘CSI Ypenburg’.

honderd bezoekers. Het eindfeest was op het evenemententerrein, waar de hele

30

dag gestreden werd in de Drakenbootrace. De kinderactiviteiten en braderie brachten ook hier velen op de been. Het evenement werd afgesloten met een spetterend optreden van Wouter Vink in de enorme circustent. “Als jonge Lionsclub hebben we veel nieuwe contacten gelegd, bewoners laten zien hoe leuk ons

Spannende strijd op het water bij de Drakenbootrace.

stadsdeel is.”

LC Het Stichtse Hart overhandigt cheque aan Helen Dowling Instituut Op dinsdagmiddag 24

Cheque

raakt”. Hij wenste het HDI veel succes met

april gaf burgemeester

Namens LC Het Stichtse Hart overhandigde

de bouw en kondigde meteen de volgende

Arjen Gerritsen van De

Murk Vlietstra een cheque van € 3.000 aan

fundraising aan.

Bilt samen met direc-

ir. Jan Dekker, Voorzitter Raad van Toezicht

teur dr. Bram Kuiper

HDI als bijdrage voor de nieuwbouw. Hij gaf

Franse Dag in Bilthoven

van het Helen Dowling

aan erg onder de indruk te zijn van de pres-

Om de nieuwbouw verder te ondersteu-

Instituut (HDI) het offi-

tatie van het HDI, om in deze crisis het stre-

nen organiseert LC Het Stichtse Hart op

ciële startsein voor de

ven vast te houden de nieuwbouw te finan-

1 september een Franse Dag op het Berg

bouw van het nieuwe

cieren uit fondsen en giften: “Een tijd, waar

en Bosch terrein. Voor belangstellenden

duurzame Helen Dowling Huis naast het

fondsenwerving voor sommigen bijna hard

wordt een feestelijke dag georganiseerd

Berg en Bosch terrein in Bilthoven. Het

selling is geworden. Gelukkig is HDI in staat

met onder andere petanque en andere

Helen Dowling Instituut begeleidt

om dit om te vormen naar heart selling,

spelen, wijn- en kaasproeverij, (live)

mensen die te maken krijgen met kanker,

omdat kanker een ziekte is die niet alleen

muziek, barbecue, diverse attracties (ook

zowel patiënten als hun naasten.

de patiënt, maar ons allemaal in het hart

voor kinderen) en een loterij.

C’est La Fête! C’est La Fête! Franse “Het Stichtse Hart” een organiseert Lions Club Op 1 september 2012 het Helen Dowling Instituut. geld in te zamelen voor themadag met als doel waar vrienden een Pétanque toernooi georganiseerd. Zo is er Franse muziek, er Er worden tal van activiteiten Daarnaast is er gezellige voor kunnen inschrijven. er workshops rondom zijn en familieteams zich en barbecue wijnen geschonken bij de zijn er diverse worden diverse Franse vergeten; voor de kinderen ‘les enfants’ worden niet het Franse thema. Ook e kinderopvang aanwezig. thema en is er professionel spellen in Asterix & Obelix

�ranse gezelligheid voor jong & oud

een Fête Fantastique!

Hart”

is daarmee wereldwijd Lions Club International van serviceclubs. Onze de grootste organisatie ongeveer 25 leden die lokale Lions Club heeft motto “We Serve” uitdragen. enthousiast het Lions Hart” organiseren we Als Lions Club “Het Stichtse om iets voor de lokale verschillende activiteiten doen. Eén van de goede gemeenschap te kunnen het hebben verbonden is doelen waar wij ons mee en met name de bouw Helen Dowling Instituut Dowling Huis. van het nieuwe Helen

Helen Dowling Instituut

Het Helen Dowling Instituut (HDI) helpt mensen met de kanker en hun naasten Het HDI wil dit ziekte emotioneel te verwerken. van de best bewezen bereiken door het bieden verrichten van toegepast psychosociale zorg, het en het verzorgen van jk wetenschappeli onderzoek aan professionals deskundigheidsbevordering oncologie. Het gebouw de binnen werkzaam is te klein en te oud, en van het HDI in Utrecht bouwt daarom een wordt gesloopt. Het HDI Huis op een bijzondere nieuw Helen Dowling de en Bosch’ terrein, aan plek, namelijk het ‘Berg Kijk voor meer informatie bosrand in Bilthoven.

Bosgra BNO, Baarn

Lions Club “Het Stichtse

De Lions Club “Het Stichtse uit Hart” is een service club deel uit Bilthoven e.o. en maakt De internationale van de Lions Club International. 1,4 miljoen leden, verenigd organisatie telt bijna in 193 landen. in meer dan 46.000 lionsclubs

Ontwerpsponsor: Ontwerpstudio

Alle ingrediënten voor

op www.hdi.nl.

Zaterdag 1 september 2012

nodig… g Huis is geld s Helen Dowlin len middel van het nieuwe Hart” inzame ‘Berg en Bosch’ - Bilthoven - vanaf StichtseTerrein Voor de bouw ? 15.30 uur Club “Het we als Lions steun rekenen ook op uw en dat gaan Mogen wij Voor consumpties en activiteiten themadag. deze Franse zijn ‘jetons’ (munten) te koop.

Entrée libre

Doe mee en steun zo de bouw van het nieuwe Helen Dowling Huis.


6e Lions Open LC ALkemade groot succes Het, al weer, 6e Lions Golf toernooi werd gehouden op vrijdag 1 juni. Dit toernooi georganiseerd door LC Alkemade vond plaats op de 18 holes baan van de Zaanse Golfclub. De opbrengst van deze golfdag komt geheel ten goede aan goede doelen. Deze keer is de keuze onder andere gevallen op Stichting Droomdag. Deze Stichting organiseert een Droomdag voor gezinnen waarvan een ouder kanker heeft. Het hele gezin gaat een dagje uit om de ellende die de ziekte met zich meebrengt te vergeten. Dit jaar mochten de Lions zich verheugen op een groot deelnemersveld van 88 golfers die in 22 flights over de baan gingen. Met het vooruitzicht op bijzonder mooi weer werd er met een Gun Shot gestart en het speltype Texas Scramble gespeeld. De zeer geanimeerde wedstrijd werd om circa 17.00 uur, onder het

gemeente Kaag en Braassem en een schoolproject in Kenia

genot van een hapje en een drankje, besloten met de prijsuitrei-

ontvangen een bijdrage. Lions dankt alle sponsors en deel­

king. De opbrengst € 6.500 gaat zoals vermeld deels naar Stich-

nemers voor hun deelname en bijdrage aan dit jaarlijks terug­

ting Droomdag maar ook het Lions Ouderenbeleid in de

kerend golftoernooi.

Lions Bergschenhoek sluiten 33e jaar af Aan de vooravond van de bestuurswissel

vervolgt over de aangeklede golfdag:

kijkt LC Bergschenhoek nog eenmaal

“Ondanks de tropische weersomstandig-

achterom. Uitgaand President Ruud

heden (of misschien wel dankzij…) is er

Elshout: “Wij kijken tevreden terug op het

op 23 mei op de jaarlijkse Golfdag ten

33e jaar van de club. De diverse activitei-

behoeve van Kids Unlimited door de

ten voor de goede doelen, die de Lions

verschillende golfteams zeer behoorlijk

ook dit jaar weer hebben ontplooid zijn in

gespeeld. De winnaars kwamen binnen

goede orde verlopen en de beoogde

met bruto 2 onder de baan. Voor de

doelstellingen zijn gehaald, ondanks de

kenners, we speelden Texas Scramble met

economische tegenwind waar velen mee

een shotgun start. Bij binnenkomst van

te kampen hebben tegenwoordig. We zijn

de golfers waren de eerste gasten voor

er dit jaar in geslaagd om door traditio-

het avondprogramma ook al aanwezig

nele fundraising, zoals kerstbomenver-

voor de borrel, waar onder het genot van

koop, geraniumverkoop, wijnproeverij en

Spaanse live muziek onder andere diverse

doelen filosofie van de Lions: Alles is

drankverkoop op Koninginnedag, als ook

cocktails geschonken werden.”

gebaseerd op vrijwilligerswerk en daar-

31

door kunnen we dit soort acties

door ons topevenement, de jaarlijkse uitgebreide golfdag weer een aantal

De Spaanse avond, waarop vele promi-

ontplooien zonder dat er extra kosten bij

zaken te ondersteunen of volledig te

nente Bergschenhoekers en Rijnmonders

komen kijken, waardoor de bijdrage aan

financieren: een volledig verzorgde feest-

aanwezig waren, werd verder aangekleed

de gekozen doelen altijd maximaal is.”

avond voor de senioren in Bergschen-

door een top-dj, uitstekende Spaanse

hoek, een bijdrage aan het opleidingstra-

gerechten, let wel: maar liefst 180

ject voor vrijwilligers van het hospice in

couverts, en Spaanse live muziek. Een

Bergschenhoek, een nieuwe leestafel

veiling en een loterij met voor het goede

voor Woonzorgcentrum de Smitshoek. En

doel ter beschikking gestelde prijzen

als klap op de vuurpijl een forse financiële

maakten de avond af. De teller voor wat

bijdrage aan “Kids Unlimited”, een stich-

betreft de opbrengst voor Kids Unlimited

ting van vrijwilligers die zich richt op het

stopte bij € 62.500. “Volgend jaar gaan we

steunen van therapieën voor meervoudig

voor de derde editie!”, Conré Oostrom,

gehandicapte kinderen”.

voorzitter van de PR-commissie van de “Lions” vult aan: “Kids Unlimited drijft net

Aangeklede golfdag

als de Lions Club volledig op vrijwilligers,

Hans Koelhuis, de inkomend President

dus dit sluit prachtig aan bij de goede


Van & over Lions en Lionsclubs Krimpen Open 2012 opnieuw succesvol Badeendjes leveren Op zaterdag 23 juni 2012 hield de LC Krimpen aan den IJssel voor de tweede maal het open golfkampioenschap van de Krimpenerwaard. Vorig jaar werd het kampioenschap geteisterd

€ 2.500 op

door hoosbuien, hagel en harde wind. Dit jaar waren de weergoden de organisatie beter

Op zaterdag 2 juni werd voor de derde keer

gezind. Een straffe wind brak het wolkendek open en het werd een zonnig festijn.

de inmiddels befaamde badeendjesrace gehouden. Ook dit jaar weer georganiseerd

Meer deelnemers dan vorig jaar

green jacket voor de winnaar van de

door de LC Berkel en Rodenrijs met hulp

Wellicht als gevolg van het succesvol

Augusta Masters in de Verenigde Staten

van medewerkers van het Jeugdfestival.

verloop van het kampioenschap vorig jaar

kregen de kampioenen -naast een beker-

Niet vreemd, want de opbrengst van de

mocht de organisatie zich verheugen in een

een door Smit Mode te Krimpen aan den

badeendjesrace is bestemd voor het Jeugd-

groter aantal deelnemers. Vrij snel na de

IJssel aangeboden speciaal jasje aangeme-

festival, dat in augustus wordt gehouden

binnenkomst van de laatste spelers konden

ten.

Al bij de eerder door de Lions georganiseerde perkplantenmarkt en tijdens de

de burgemeester van Nederlek, mevrouw

32

B.F.A. van der Kluit-de Groot en de President

Vakantiereis voor bewoners zorgcen-

Meimarkt werden de eerste eendjes aan de

van de Lionsclub Edward Struijk overgaan

trum Crimpenersteyn

man gebracht. Dit jaar werd er weer een

tot de bekendmaking van de uitslag en de

De organiserende LC Krimpen aan den

‘bedrijveneendjesrace’ georganiseerd, waar-

huldiging van de prijswinnaars.

IJssel had naast het sportieve resultaat ook

bij bedrijven zeer creatief waren in het

fondswerving voor een goed doel als

versieren van ‘hun’ eend. Om 15.00 uur werd

‘Green’ Jacket

oogmerk. Dankzij de deelnemers en de vele

het startschot gelost door wethouder ten

Bij de dames werd José van Rooijen uit

sponsors kon Peter Kleinekoort, de voorzit-

Kate. De eendjes werden van een behoor-

Krimpen aan den IJssel kampioen en

ter van de golfcommissie van de Lionsclub,

lijke hoogte te water gelaten.

eindigden Kiki van Rassel en Jacqueline van

aan Peter Schurink, bestuurslid van de stich-

Paul Ras, voorzitter van de Lions Berkel en

Nauta Lemke op de tweede en derde plaats.

ting Vrienden van Crimpenersteyn een

Rodenrijs reikte een cheque uitvan € 2.500

Bij de heren werd Klaas van Duuren uit

cheque van € 2.600 overhandigen als

aan Annemieke Steentjes, voorzitter van het

Schoonhoven kampioen en werd de kampi-

bijdrage in een bootreis met medische

Jeugdfestival in aanwezigheid van Luciënne

oen van vorig jaar, Manuel Mulder uit

begeleiding van een week voor een aantal

van Leeuwen en Peter van der Star ,respec-

Lekkerkerk tweede. Ed de Block werd bij de

minder valide bewoners van zorgcentrum

tievelijk hoofdleiding en secretaris van het

heren derde. Naar het voorbeeld van de

Crimpenersteyn.

Jeugdfestival. De cheque representeert de opbrengst van de recent voor de derde keer gehouden badeendjesrace.

Een groot aantal deelnemers na afloop van de wedstrijd.

Bijzondere moederdag LC Den Haag Residentie besteedde Moederdag op ‘n bijzondere manier. Als serviceactiviteit maakten ze de Hertenkamp in het Haagse Bos schoon, daarbij aangestuurd door Staatsbosbeheeropzichter Peter van Osch. Na talloze kubieke meters afval te hebben afgevoerd, werd de LC beloond en verrast met een interactieve workshop ‘Valkenieren’, door Van Osch, die naast zijn boswachterschap ook dit vak beheerst.


110BN Tekst(bewerking): Bert Naarding

LC Twenterand bestaat 25-jaar LC Wolvega e.o. stimuleert wandelen Op 12 mei was het feest in Vriezenveen-Den Ham, want

Bewegen ter voorkoming van hart- en vaatziekten, onder dit

LC ­Twenterand bestond 25 jaar. Deze club, in 1987 gecharterd als

motto heeft de actieve Lionsclub uit Wolvega de afgelopen jaren

LC Vriezenveen-Den Ham, werd 25 jaar geleden opgericht door

een wandelpadenproject opgezet. In de gemeente Weststelling-

LC Tubbergen. Het lustrumfeest is uitgebreid gevierd met een

werf heeft de club dertien mooie wandelpaden gelokaliseerd,

uitje naar Munster in Duitsland. Tijdens het feest ’s avonds in

verschillend in lengte, en deze samen in een handig boekje bij

’t Oale Roadhoes in Tubbergen, was er een fraaie diapresentatie

elkaar gebracht onder de titel Peter Stuyvesant Wandelpaden. De

over de afgelopen 25 jaar. De dames van de heren van de club

oplage van 1000 stuks is door heel Friesland aan de man gebracht

verrasten hun echtgenoten met een heuse “Ik hou van Holland

en inmiddels uitverkocht. Met de verkoop van de wandelpaden-

show”. Gefeliciteerd Twenteranders!

gids heeft de club € 4.500 gescoord en dit wordt besteed aan een project van de Hartstichting en dan speciaal voor kinderen met een hartafwijking. Met deze gift erbij heeft de club het afgelopen jaar totaal voor € 12.000 aan goede doelen besteed.

Foto: Lenus van der Broek

LC Meppel: Water Voor Water De mannen van LC Meppel hebben voor het derde opeenvolgende jaar de handen ineen- geslagen om het “vergeten continent Afrika” van schoon drinkwater te voorzien. Uit de opbrengst van 10.000 verkochte flesjes Drents bronwater, werd een jaar geleden een waterput gerealiseerd in Gambia, een van de armste landen van Afrika. Met hulp van grondboorbedrijf Klinge uit het Drentse Koekange, dat kan bogen op een jarenlange ervaring en bekend is met de lokale omstandigheden, werd de lokale bevolking op duurzame wijze van schoon drinkwater voorzien. Onlangs waren leden van LC Meppel opnieuw in Gambia om zich er van te vergewissen dat de waterput een jaar na dato nog altijd operationeel is. En getuige de foto’s is dit inderdaad het geval. Dus aangemoedigd door dit resultaat zal er dit jaar een tweede waterput geslagen worden, die wordt betaald uit de opbrengst van een tweede serie van 10.000 flesjes Drents bronwater. Inmiddels zijn ook deze tweede serie flesjes al door het regionale bedrijfsleven opgekocht. Een mooi succes Meppeler Lions!

33


Van & over Lions en Lionsclubs Sportieve Lion Astrid Melvin Jones Award voor George Everdij Astrid Schelvis is lid van LC Almelo de

George Everdij heeft de Melvin Jones

Essen. Zij heeft meegedaan met de

Award gekregen. De onderscheiding

­Roparun van 26 t/m 28 mei De Roparun is

werd hem op maandag 11 juni tijdens de

een estafetteloop van ongeveer 520 kilo-

clubbijeenkomst van de LC Zwolle uitge-

meter van Parijs en Hamburg naar Rotter-

reikt door George Hooijer districtsgouver-

dam, waarbij mensen in teamverband,

neur van 110BN. Binnen de LC Zwolle is

een sportieve prestatie leveren om op die

George Everdij een stuwende kracht, die

manier geld bijeen te brengen voor

altijd bereid is de handen uit de mouwen

mensen met kanker.

te steken en bij acties een onmisbare steun en toeverlaat is. Maar de hoge

Astrid heeft als fietsbegeleider meege-

onderscheiding heeft hij verdiend met

daan in de route van Hamburg naar Parijs,

zijn werk voor de jeugduitwisseling.

DG George Hooijer (l) en naamgenoot George Everdij.

pen hebben en die door de stad Almelo

Netwerken

ten opgebouwd. Voor de jeugduitwisse-

zijn gelopen, een steuntje in de rug

Als districtscommissaris heeft hij zich met

ling van komende zomer heeft George

kregen van de Almelose Lions. Proficiat

groot enthousiasme en tomeloze inzet op

voor de buitenlandse jongeren die zijn

Astrid en club met zo’n sportieve meid!

deze activiteit gestort. Vanuit zijn huis in

district bezoeken al gastgezinnen gere-

Zandvliet belt George met Lions tot ver

geld en dat is illustratief voor de manier

over de grenzen om gastgezinnen te rege-

waarop hij dit werk doet. Zijn collega’s van

len, de programma’s samen te stellen en

de andere districten zijn nog lang niet zo

problemen op te lossen. Op deze manier

ver en kloppen al voorzichtig bij George

heeft hij een enorm netwerk aan contac-

aan of die hen niet kan helpen!

waarbij de teams, die de estafette gelo-

Astrid Schelvis vertelt.

34

50 jaar Lion bij LC Meppel Bij LC Meppel was het onlangs feest, want het komt maar zelden voor dat er in een Lionsclub een 50-jarig jubileum kan worden gevierd. Deze eer viel de thans 84-jarige Manfred Getreuer te beurt en natuurlijk wordt ook de club met dit Manfred is dus 50 jaar Lion, begonnen in

Statieportret

1962 in Rijswijk en 10 jaar later met een

Dit statieportret van LC Assen werd gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum

transfer naar Meppel gekomen. Zijn motto,

van de club (13-april 1962/2012). De club zet zich in voor een nieuwe behuizing van de

Eens een Lion, altijd een Lion, toont hij

voedselbank in de Drentse hoofdstad en heeft inmiddels reeds € 23.000 daarvoor gege-

onder meer met zijn hoge attendance.

nereerd. Een prachtig jubileumgeschenk!

heugelijke feit gefeliciteerd.

Manfred van harte en nu op naar de 60!

Culinair Fraeylema Op 21, 22 en 23 september vindt voor de 5e keer Culinair Fraeylema (in het Groningse Slochteren) plaats, dat wordt georganiseerd door LC Slochteren ­Skiramere. Ook dit keer weer een breed assortiment van bijzondere culinaire lekkernijen, kookdemonstraties

Manfred Getreuer legt zijn motto nog eens uit

etc. Ook is er dit jaar een expositie van het werk van Janneke Brinkman, bekend van haar tekeningen en serviezen. Kom, Kijk, Beleef en Proef! Meer informatie: www.culinair-fraeylema.nl


LionsKids schenken € 4200 aan Kanjer Guusje Ieder jaar staan de kinderen van de leden van Lions Ooststelling-

de Stichting hebben opgericht. Zowel Koppers als de vader van

werf met hun eigen goede doel op de voorja arsfair in Oldeber-

Guusje waren blij verrast door het grote bedrag die de kinderen

koop, die dit jaar plaatsvond op 17 tot en met 20 mei. Door het

hebben opgehaald. Voorzitter Koppers overhandigde alle kinde-

verkopen van loten, schminken en het vermaken van de jongste

ren het boek Kanjer Guusje en de vader bedankte de kinderen

bezoekers op de Fair, haalden de LionsKids geld op voor het

voor de donatie en zei tot slot dat de LionsKids samen met

goede doel. Dit jaar kregen de kids hulp tijdens de Fair van leer-

Kanjer Guusje de wereld mooier voor kinderen met kanker

lingen van het Stellingwerfcollege en de vele prijzen voor de

maakten.

loterij werden geschonken door de winkeliers uit de regio. Kanjer Guusje heeft tot doel om kinderen met kanker een prettigere ziekteperiode te bezorgen in het ziekenhuis. Door speelgoed in ziekenhuizen en door creativiteitsmaterialen aan te bieden, geeft dit aan de zieke kinderen afleiding om even niet aan hun ziekte te denken. Ook zet Kanjer Guusje zich in voor een vakantiekamp met de hele familie en realiseert Kanjer Guusje een mentorprogramma. Afgelopen donderdag 7 juni hebben de LionsKids een cheque van in totaal € 4200,- aan de voorzitter van de Stichting, Jan Willem Koppers, overhandigt. Ook hebben ze geskypet met Lowie van Gorp, de vader van Guusje (bellen met beelden op de computer). Hij vertelde veel over zijn dochter Guusje, de reden

De LionsKids met de cheque voor de voorzitter van de Stichting Kanjer

dat hij het boek Kanjer Guusje heeft geschreven en waarom ze

Guusje, Jan Willem Koppers.

LC Beilen geeft paard Saartje weg

Bernsboek

Vorig jaar heeft LC Beilen Marken Midden-Drenthe een dinerchantant georganiseerd

De nieuwe President van LC Kampen

met Liesbeth List, om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor de Prinses Margriet

heet Wouter Berns, kunstschilder. Over

Manege in Westerbork. Met dat geld is nu een paard aangeschaft met de naam Saartje

deze beroemde Kamper Lion is op

en er is tevens voor gezorgd dat het dier één jaar voeding krijgt op kosten van de Beiler

7 juli een boek verschenen – BERNS-

Lionsclub.

BOEK – met ruim 80 werken van de kunstenaar. Tegelijk vond de opening

Doordat de subsidies wegvallen heeft de manege veel geld nodig en met deze gift van

plaats van een expositie met 25 van

de Lions, en alle andere financiële ondersteuningen van de Vrienden van de Prinses

Berns’ meest recente werken in de

Margriet Manege, kunnen ze weer een poosje verder. Wekelijks wordt in de Westerbor-

Gemeentelijke Expositieruimte aan de

ker manege door ongeveer 150 ruiters met een beperking en 70 ruiters zonder beper-

IJsselkade in Kampen. Het werk is daar

king gebruik gemaakt van de paarden en de faciliteiten. En er worden diverse ruiter-

nog te zien t/m 9 september.

kampen georganiseerd. Een zeer origineel kado mannen!

In de centrale hal van het stadhuis van Kampen is een foto-expositie te zien met foto’s van fotografe Nanda Rave, die Wouter Berns volgde tijdens het maken van zijn kunstwerken. Het boek wordt uitgegeven bij Aerie in Kampen. ISBN 978-90-78430-09-4 NUR 640.

35


110BZ

Van & over Lions en Lionsclubs

Tekst(bewerking): Elzo Springer

Uitstekende Voorjaarsfair voor LC Ooststellingwerf LC Ooststellingwerf kan terugzien op een

weer diverse goede doelen gesteund

uitstekende VoorjaarsFair in Oldeberkoop.

worden. Bezoekers kwamen vanuit het

Zondag 20 mei werd vierdaagse Voor-

hele land, maar voornamelijk uit de noor-

jaarsFair Oldeberkoop afgesloten. Het

delijke provincies. De reacties zijn alom

was de 13e keer dat de fair werd gehou-

lovend. De nieuwe opzet van vier

den. Tijdens het weekeinde werd een

themapleinen zorgt voor een divers

cheque uitgereikt aan het eerste goede

aanbod wat door de bezoekers goed is

doel.

ontvangen. Ook de standhouders waren zeer enthousiast en tevreden over het

Organisator LC Ooststellingwerf kijkt

verloop van de VoorjaarsFair. Volgend jaar

terug op een geslaagde fair die in alle

zal de 14e editie van de VoorjaarsFair ook

opzichten succesvol is geweest. Dankzij

weer tijdens het Hemelvaartweekend

een totaal van 8.500 bezoekers kunnen

plaatsvinden.

Geslaagd benefietdiner LC Nijkerk in de wijngaard In wijngaard Aan de Breede Beek in Nijkerk werd zaterdag 5 mei het benefietdiner Proef ’t voorjaar gehouden. Culinarist Ruud Jansen serveerde een viergangendiner tussen de wijnranken. Er was

Eerste vrouwelijke voorzitter voor Lionsclub Nijkerk De Nijkerkse Lionsclub heeft voor het eerst in de geschiedenis aan vrouwelijke

plaats voor 80 deelnemers. De avond werd georganiseerd

president. Na ruim twintig jaar neemt

door de LC Nijkerk om geld in te zamelen voor de kids- en

Jolanda Nijeboer de voorzittershamer

jongerenprojecten van het Toon Hermans Huis Amersfoort.

over. De nieuwe voorzitter heeft als

Deze projecten geven kinderen die moeten leven met

aandachtspunten voor het volgende

kanker in de familie speciale aandacht en ondersteuning.

bestuursjaar: de viering van Nijkerk 600 jaar en meer zichtbaarheid voor de

36

Eerste editie Proef ’t voorjaar was de eerste editie van evenementen met de thema’s: exclusiviteit, streekproducten en gezelligheid. De andere evenementen staan gepland voor het weekend van 21, 22 en september. (Onder meer een netwerkdiner, streekmarkt met biologische producten en een familiebrunch staan dan op het programma). Het Toon Hermans Huis Amersfoort wil kinderen en jongeren krijgen te maken met kanker van een dierbare naaste een steuntje in de rug geven. Ze vormen een kwetsbare groep en verdienen speciale aandacht. De Kids & Jongerenprojecten zijn volop in ontwikkeling en kunnen financiële steun goed gebruiken. Meer informatie: www.thha.nl. Lees verder op: www.lekkernijkerk.nl. Foto’s: Lionsclub Nijkerk.

Bedankje voor benefiet golftoernooi 2012 LC EdeNederveluwe Dankzij jullie is het een onvergetelijk evenement geworden en zeker voor de ruiters van het Nationaal Centrum Paardrijden Gehandicapten. Zoals jullie op bijgaande foto kunnen zien hebben wij € 3.000 aan hen kunnen overdragen. Terugkijkend op een gezellig en succesvol toernooi zijn wij stellig van plan dit ieder jaar te gaan herhalen. Begin volgend jaar kunnen jullie een uitnodiging verwachten om in het voorjaar van 2013 weer aan het benefiet golftoernooi van de LC EdeNederveluwe deel te nemen.

club. Sinds enige jaren is de LC Nijkerk een gemengde club. De club telt zo’n vijfentwintig leden.


Viering 15-jarig jubileum Zonnebloem met steun van LC Hoevelaken Mede dankzij een forse bijdrage van LC Hoevelaken hebben alle gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem dinsdag 12 juni een onvergetelijke dag gehad. Voor het eerst sinds 15 jaar waren er twee bussen nodig voor het grote aantal deelnemers aan de jaarlijks dagtocht om richting Vogelpark Avifauna te gaan in Alphen a/d Rijn. De ochtend werd afgesloten met een heerlijk etentje. In de middag werd een boottocht gemaakt over het Braassemermeer. Bij terugkeer in Hoevelaken stonden de Lions klaar voor de officiële overdracht van de grote check van € 2.200, de netto-

Overdracht van de cheque van de Lions aan Jan Budding, voorzitter

opbrengst van het Lions Asperges Festivalactie en de jaarlijkse Lionsfietstocht.

van de Zonnebloem, Hoevelaken. Foto: Zonnebloem, Hoevelaken

Ruim 300 wandelaars bij Rondje Spakenburg Het vijfde Rondje Spakenburg trok 26 mei in totaal 313 lopers. Zij konden kiezen uit vier afstanden (7, 15, 25 en 40 km ). Het startbureau ging voor de vroege vogels, die voor de langere afstanden kozen, al om kwart voor zeven open. Onder fraaie weersomstandigheden legden de deelnemers de uitgezette route af. De activiteit is een jaarlijks terugkerend evenement voor LC Bunschoten-Spakenburg.

Op de foto’s … Inschrijfbureau + militairen uit Amersfoort liepen de 40 km en krijgen na afloop een drankje aangeboden door een dame in Spakenburgse klederdracht.

In het buitengebied bezette buurclub

een goed doel. Dit jaar was dat Artsen

Spakenburg haalde een kleine € 2.000 op

LC Hoogland een stempelpost. De

zonder ­Grenzen. Aan het eind van de dag

met dit Rondje Spakenburg. Volgend jaar

opbrengst wordt elk jaar gedoneerd aan

werd de balans opgemaakt. LC Bunschoten-

weer een wandeltocht. Dan op 25 mei.

Alzheimertuin open

Kledingbeurs LC Isala Doetinchem

De Alzheimertuin bij het Groote- en Voor-

‘Wat snel komt, is goed’ is een uitdrukking die zeker van toepassing is op de actie van

ster Gasthuis in Deventer is een feit. Dankzij

LC Isala in Doetinchem. Binnen zes weken hebben de dames een kledingbeurs georga-

inspanningen van de C Deventer kunnen

niseerd en dat werd een groot succes mede door de goede kwaliteit van de kleding. De

bewoners van dat tehuis in de binnenstad

opbrengst van deze actie komt geheel ten goede kwam aan de Vrijwilligers van de Palli-

van Deventer de belevenis van een tuin

atieve Terminale Zorg Zuid West Achterhoek (VPTZ).

ruiken en voelen. Tot de sponsoren behoorde ook LC Deventer IJsselvallei.

In deze tijd van bezuinigingen komt er steeds minder subsidie vrij voor de scholing van vrijwilligers, waardoor deze organisatie in de nabije toekomst minder cursussen en ­trainingen meer zou kunnen doen verzorgen, waaraan echter wel grote behoefte is. Op 26 april kon Janette Alink, coördinator van de VPTZ Zuid West Achterhoek, een cheque van € 1.500 in ontvangst nemen, namens LC Isala overhandigd door president Thea Berendsen.

37


Van & over Lions en Lionsclubs Bewoners Huize St. Joseph middagje uit dankzij LC Leusden 24 Bewoners van Huize St. Joseph in Achterveld brachten dinsdag 8 mei een bezoek aan Dierenpark Amersfoort. Dat gebeurde op uitnodiging van de LC Leusden. In de dierentuin verzorgden gidsen een rondleiding. De reis van Achterveld naar Amersfoort werd gemaakt met een comfortabele touringcar. De middag werd afgesloten met een drankje in het restaurant van de dierentuin. De bewoners kijken terug op een gezellige middag en werden begeleid door 24 vrijwilligers en leden van de LC Leusden.

LC Harderwijk schenkt Colombinehuis € 2.250 De afgelopen maanden hebben de leden van de LC Harderwijk zeer actief actie gevoerd voor het Colombinehuis in Biddinghuizen; een vakantieverblijf voor kinderen die om uiteenlopende redenen nauwelijks op vakantie kunnen gaan. Via verkoop van waskaarten (van elk verkochte waskaart € 5,- voor dat doel) is € 2.250 bij elkaar gebracht. Onlangs overhandigde de president van de LC Harderwijk, Gerben Veen, de cheque aan de directeur van het Colombinehuis, André Flantua.

Gerben Veen (rechts) en André Flantu.

Zomercarnaval tijdens Dorpsfeest Hoogland LC Hoogland werkt mee aan het zomercarnaval dat Dorpsfeest Hoogland houdt op donderdag 13 september. Het zomer-

38

carnaval is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Hiermee krijgt het jaarlijkse carnaval op de Hof voor deze doelgroep toch een vervolg. Het jaarlijkse carnaval voor verstandelijk beperkte mensen werd tot vorig jaar door Rien Coenders, samen met carnavalsvereniging de Waterputters, op de Hof georganiseerd. In februari werd echter duidelijk dat het feest niet meer kon worden georganiseerd. Dorpsfeest Hoogland is hierover in gesprek gegaan met Rien Coenders. Mede door financiële steun van de LC Hoogland kan dit jaar tijdens het Dorpsfeest Hoogland een speciaal zomercarnaval worden gehouden. De LC Hoogland bestaat ruim 30 jaar en telt achtendertig leden. De LC Hoogland zal met diverse eigen acties, geld gaan inzamelen voor het zomercarnaval. Tevens zullen de Lionsleden zich die dag als vrijwilliger inzetten. Meer informatie over het zomercarnaval: www.dorpsfeesthoogland.nl staan.


110CO Tekst(bewerking): Pim de Bekker

Lions zetten Neerijnen op de kaart Met de organisatie van een Middeleeuws festival heeft de LC Neerijnen Rivierenland

Spannende finale in boordevol Theater aan de Parade

zichzelf en Neerijnen op de kaart gezet. Het festival werd zaterdag 12 mei gehouden

Op 3 juni vond de Finale van ‘Koffie bij de Piano’

rond het kasteel Neerijnen met als goed doel het realiseren van een fysiotherapieruimte

anno 2011- 2012 plaats in een overvol Theater aan

voor gehandicapten van het project Senang Hati op Bali van de LC. Eerder werd met

de Parade in Den Bosch. Ook dit jaar organiseerde

succes een expositie en veiling van Balinese schilderkunst voor datzelfde project

LC ’s Hertogenbosch Bolduc onder de bezielende

gehouden.

leiding van Lion Guido van Elk dit succesvolle evenement, dat in 2003 startte met als doel om

De zeven jaar geleden opgerichte gemengde LC telt 25 leden uit Buren, Culemborg,

jonge pianisten een podium te bieden bij de start

Geldermalsen, Neerijnen en Tiel. Het idee om Neerijnen en de LC op de kaart te zetten

van hun carrière. Na een heel seizoen van maande-

is van de helaas overleden burgemeester Loes de Zeeuw. Om het festival financieel

lijkse zondagse concerten mochten drie pianisten

mogelijk te maken is een beroep gedaan op de gemeente Neerijnen, het Gelders

en drie presentatoren met elkaar strijden om de

Landschap en het bedrijfsleven.

prijzen. Bijna € 7.000 aan prijzengeld was er te verdelen onder de pianisten Daniël van de Hoeven,

Clubcorrespondent Maja Slagboom: “Jonkvrouw Elisabeth en jonkheer Marinus

Xavier Boot en Ivan Penkov en de presentatoren

kwamen te paard de oprijlaan op naar het kasteel om het startsein te geven voor het

Michael Maminski, Netty de Graaf en Erik de Vries

festival. Mede namens wethouder Rian Verwoert, een ‘bewoner’ van het kasteel dat

Lentsch.

dienst doet als gemeentehuis, heette locoburgemeester Jan Koedam boeren, burgers en buitenlui hartelijk welkom. Hij sprak de hoop uit dat het festival een traditie mag

Uiteindelijke winnaar werd Ivan Penkov. Hij ging

worden. Op haar beurt bedankte Ellen Wilms namens de LC de sponsors die het festival

met € 2.750 van de Van den Udenhoutprijzen naar

mogelijk hebben gemaakt. De leden van de LC waren herkenbaar aan hun Middel-

huis plus het voorrecht om mee te mogen doen

eeuwse kleding in Lionskleuren geel en blauw.

aan Zomer Festival Vught: een 5-daagse masterclass van 4 - 9 september. De Hermes Presentator

Behalve ingehuurde re-enacting deden plaatselijke verenigingen belangeloos mee.

Trofee 2012 werd uitgereikt door Hans Cox, voorzit-

Zo zorgde toneelvereniging de Gulle Lach met hun chirurgijn voor de nodige hilariteit.

ter van de Kunst en Cultuurcommissie van Hermes

Ook de fanfare Juliana gaf acte de presence. Kinderen konden een kerfstok maken of

en ging naar Netty de Graaf. Roderick van de

een robbertje vechten met een echte ridder. Voor hen was er ook een quiz met vragen

Mortel, burgemeester van Vught, reikte de Lenie

over de Middeleeuwen, waarmee een I-pad te winnen was. De oproep ‘duiken’ bij de

van Roosmalen Prijzen uit. Onder andere € 750.aan

spectaculaire roofvogelshow was niet aan dovemansoren gericht, toen kinderen een

Ivan Penkov. Jan-Dirk Vis van Jan Vis Evenementen

grote oehoe op zich af zagen komen. Leerlingen van de kunstklas van het Cambium

wees als podiumduo ‘Koffie bij de Piano’ 2012 het

College uit Zaltbommel traden op als waarzeggers. Op een weiland was een tenten-

duo Xavier Boot en Netty de Graaf aan: € 500

kamp ingericht, waar bezoekers kennis konden maken met het dagelijks leven in de

samen. Daniël v.d. Hoeven ontving de 3e prijs en de

late Middeleeuwen. Het papierscheppen trok veel belangstelling, evenals de verwer-

juniorenprijs.

king van het papier tot een boek. Rond het kasteel werden verhalen verteld over de vorige bewoners. Troubadour Yann Lawick liet kinderen versteld staan toen hij op vier

Joep Chappin van Van den Udenhout verving zijn

fluiten tegelijk muziek maakte. Het feest werd afgesloten met Middeleeuwse maaltijd

algemeen directeur en kwam niet alleen voor de

met oerbrood en speenvarken aan het spit”. Kortom een boeiend en veelzijdig gebeu-

uitreiking van de Van den Udenhoutprijzen, maar

ren, dat in de toekomst mogelijk een vervolg krijgt.

ook met het goede nieuws dat het bedrijf de sponsoring van ‘Koffie bij de Piano’ wil voortzetten. Een geweldig gebaar voor al die jonge klavierleeuwen Ellen Wilms

die staan te popelen om de komende jaren te

(rechts)

mogen spelen in ‘Koffie bij de Piano’. Maar ook

bedankt de

goed nieuws voor al die honderden bezoekers die

sponsors, derde

de concerten bezoeken.

van links de oprichter van

Het non-verbale dankwoord was in handen van

de club, Dick

Lionspresident Ger Pelser voor de enorme bloe-

van Ommeren.

menhulde. Aansluitend waren er als gewoonlijk

Foto: fotoclub

weer de Masterclasses Piano en Presenteren onder

de Betuwe.

leiding van respectievelijk Geoffrey Madge (piano) en Frits Bloemink (presenteren). Een geweldige toegift voor zowel deelnemers als bezoekers!

39


Van & over Lions en Lionsclubs Sponsorloop voor nieuw Bernhovenziekenhuis Uden

De fruit- en waterdistributie voor de lopers.

LC Uden Veghel heeft in samenwerking met

Plaats van handeling was het natuurge-

water, appels, aardbeien e.d. Het geldbe-

de atletiekvereniging ‘de Keien’ uit Uden

bied De Maashorst, vlak achter het

drag van € 7.300 kon dankzij al die deel-

een sponsorloop georganiseerd met als

nieuwe ziekenhuis. Respectievelijk 5, 6 en

nemers en sponsors toegezegd worden

goed doel om een loopband aan te kunnen

11,2 km waren de routes lang. De echte

aan het ziekenhuis. Een vervolg in de

schaffen voor de afdeling fysiotherapie van

keien hebben natuurlijk die ruim 11 km

toekomst? Wie weet? Al met al was er in

het nieuwe Bernhovenziekenhuis dat begin

gelopen. Met succes. Ruim 800 lopers

elk geval een sportieve en vruchtbare

2013 in Uden geopend zal worden. De atle-

hebben in totaal aan de loop deelgeno-

samenwerking op een drietal fronten: het

tiek technische zaken werden door ‘de

men. Alle lopers kwamen zonder blessu-

Ziekenhuis Bernhoven Uden, de Atletiek-

Keien’ behartigd. De organisatorische en

res over de finish, waar ze verwelkomd

vereniging ‘de Keien’ Uden en de Lions

logistieke zaken door de Lions.

werden door leden van de Lionsclub met

van Uden Veghel.

LC Geldermalsen installeert vier nieuwe leden Onder het motto ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’ installeerde de LC Geldermalsen vier nieuwe leden, waarmee de club groeit naar 28 leden. Drie van de vier nieuwe leden

Lions Toerrit Helmond 2012

zijn voorgedragen door Lions die vorig jaar zijn geïnstalleerd. Tussen de bedrijven door

Op 16 juni vond de vierde Lions Toerrit

kregen de nieuwe leden de gelegenheid om wat te vertellen over hun ervaringen

Helmond 2012 plaats. De tocht van 200

tijdens de kennismakingsperiode. “De rode draad hierin was de positieve, open en

kilometer met 55 old timers en cabrio’s,

kameraadschappelijke sfeer in de club, gecombineerd met de We Serve gedachte”,

georganiseerd door LC Gewest Helmond,

aldus clubcorrespondent Remco van Zadelhoff.

voerde onder gunstige weersomstandigheden door mooie en onbekende delen van het Brabantse land met veel natuurschoon en pittoreske plaatsjes. Onderweg waren pauzes voor koffie, lunch en thee. ’s Avonds was tijdens een gezellig walking dinner de prijsuitreiking.

40

De opbrengst was dit jaar bestemd voor drie goede doelen. De Stichting Vrienden van Hospice Valkenhaeghe te Helmond ontving een cheque van € 7.000 en Heemkundekring Helmond-Peelland en V.l.n.r. de nieuwe leden Fred Streefkerk, Jacques Brulot, Jan Welmers en Richard van Kuilenburg met in het midden de president van de LC Geldermalsen, Arjan Ham.

het Inspecteur Hermans-fonds ontvingen elk € 750. Gezien het succes van de afgelopen vier toerritten zal in 2014 de vijfde

Aankondiging Glasstad Classic Rally LC Leerdam

Lions Toerrit Helmond zeker op het

Op zaterdag 15 september wordt alweer de 9e Glasstad Classic Car Rally verreden, een

staan.

programma van de activiteitencommissie

toerrit voor equipes met auto’s van 25 jaar en ouder en voor sportcoupés en cabrio’s. Er wordt gestart in één klasse met enige uitdaging maar zonder al te moeilijke kaartleesopdrachten. Ook dit jaar voert de route door de prachtige Betuwe en zijn er weer fraaie Leerdamse glaskunstwerken en andere prijzen te winnen. Er worden maximaal 100 equipes toegelaten. Samenvattend: een heel bijzonder evenement voor het goede doel. Aanmelden kan via www.GCCR.nl en de Facebook pagina van GCCR-leerdam.

Mevrouw Mariëtte Dicker, voorzitter van de Stichting Vrienden van Hospice Valkenhaeghe te Helmond ontvangt de cheque uit handen van voorzitter Jan van der Avoort van de Lions Toerritcommissie.


International MayFair 2012 van LC Maastricht Mondial LC Maastricht Mondial is een bijzondere club: één van de

waarop ook geboden kon worden tijdens een veiling die de club

weinige gemengde clubs in Nederland met internationale leden

organiseerde. De opbrengsten van tombola/veiling gaan dit jaar

en waar Engels de voertaal is. Hun missie is om een platform te

naar drie organisaties: Make-A-Wish Nederland, Stichting Dael-

bieden aan de expats in de Euregio Maas-Rijn en om fondsen te

zicht ‘t Steyntje, en Umthombo Wisezwe in Zuid-Afrika. Dankzij

werven door middel van activiteiten als de MayFair. Die fondsen

het succes van deze MayFair 2012 kon er zelfs meer geld overge-

gaan dan voornamelijk naar lokale en regionale goede doelen.

maakt worden aan die drie organisaties dan de Lions verwacht hadden!

De International MayFair is bestemd voor de expatgezinnen die in deze Euregio wonen. Dit jaar werd de MayFair gehouden in GaiaZoo in Kerkrade, die al vier keer is gekozen tot mooiste dierentuin van de Benelux. De MayFair geeft de expats de mogelijkheid om elkaar in een bijzondere ambiance te ontmoeten, te netwerken en ervaringen uit te wisselen, terwijl voor hun kinderen wordt gezorgd. Alle aanwezigen konden dit jaar zowel de dierentuin ontdekken als meedoen aan allerlei activiteiten voor volwassenen en kinderen (films, kleurwedstrijden, in de DinoDome spelen), waarbij studenten van het United World College in Maastricht voor live-muziek zorgden. Diverse sponsors (o.a. restaurants) hadden gezorgd voor veel mooie prijzen, die gewonnen konden worden in een tombola en

De leeuw (“Lion”) met jonge MayFair gasten

Business Borrel in Maastricht In vervolg op de afgelopen jaren organiseerde LC Maastricht Trajectum in 2012 weer een drukbezochte Business Borrel. Ook dit keer

41

stond er een gerenommeerde spreker op het programma, namelijk de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van F. van Lanschot Bankiers, Floris Deckers. In zijn presentatie ging hij in op de zeer actuele vraag hoe de bancaire wereld in de toekomst om zal gaan met bedrijven. De opbrengst van de Business Borrel kwam ten goede aan twee goede doelen: Het Ronald McDonald huis in Maastricht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Op naar de Business Borrel van 2013!

Op de foto van links naar rechts: Walter van Haaren (voorzitter Fundraisingcommissie LC Maastricht Trajectum), Renate Loenders (voorzitter Business Borrel commissie), Floris Deckers (voorzitter Raad van Bestuur F. van Lanschot Bankiers), Maarten Derwig (President LC), Margo de Kock (Ronald McDonaldhuis Maastricht) en Wim Geven (Business Borrelcommissie).

Lions Coriovallum Heerlen steunt de Voedselbank LC Coriovallum heeft kortgeleden een inzamelingsactie ten

zomer voor de bezoekers van de voedselbank”, aldus clubcorres-

behoeve van de Voedselbank Landgraaf georganiseerd. In

pondent Esther Lokker van Coriovallum.

samenwerking met de AH ’t Loon in Heerlen heeft de club op 2 juni actie gevoerd om bezoekers van die AH vestiging te vragen om iets te doen voor de klanten van de voedselbank en hen met name te bewegen om een aantal extra inkopen te doen voor mensen die het hard nodig hebben. Nadat deze de kassa zijn gepasseerd, namen de aanwezige Lions deze met grote dank aan. Vervolgens kon de club deze op hun beurt weer doneren aan de voedselbank. Resultaat: 45 goed gevulde kratten met goederen van prima kwaliteit en een blije Voedselbank Landgraaf. “Het was echt een geslaagde actie, met vele enthousiaste en positieve reacties van het winkelend publiek. Wij zijn trots en tevreden en dragen hiermee ons steentje bij voor positieve


Van & over Lions en Lionsclubs Succesvol tweede Nuenense ‘Hollandse Nieuwe’ Festijn Begin juni werd in Nederland het eerste

waren uitermate goed.

De Nuenense stichting ‘Doctors for Mozambique’ helpt talentvolle, maar

vaatje haring van dit jaar geveild. De LC Nuenen greep deze traditie weer aan

Opbrengst

arme studenten arts te worden. Door het

voor een gezellig evenement op 15 juni.

De opbrengst van de kaartverkoop

collegegeld voor hen te betalen levert de

Bijna honderd mensen kwamen bijeen in

schonk de LC Nuenen aan twee goede

stichting een bijdrage aan een structurele

de plaatselijke Auberge Vincent voor een

doelen: Stichting ‘High 5 Rehab’ (www.

oplossing voor het schrijnende tekort aan

sfeer- en smaakvol festijn. Met de kaart-

high5rehab.org) en Stichting ‘Doctors for

artsen in Mozambique.

verkoop zamelde de Lions Club in totaal

Mozambique’ (www.doctorsformozam-

€ 3.000 in voor twee goede doelen.

bique.org). De vertegenwoordigers van beide organisaties kregen ieder een

Het eerste Lions ‘Hollandse Nieuwe’

cheque van € 1.500 overhandigd die zij

Festijn was in 2010 een groot succes. Dat

zeer dankbaar in ontvangst namen. ‘High

smaakte naar meer en ook dit tweede

5 Rehab’ is een non profit organisatie die

‘Hollandse Nieuwe’ Festijn werd een sfeer-

gehandicapte kinderen op Bali helpt met

en smaakvolle bijeenkomst waarmee

onder andere fysiotherapie, operaties,

deelnemers tevens hun maatschappelijke

educatie en hulpmiddelen. Op die manier

betrokkenheid toonden. De haring was

biedt de stichting kwetsbare, vaak versto-

perfect van smaak, de opkomst was over-

ten kinderen uitzicht op een waardevolle

weldigend en de stemming en ambiance

toekomst en een menswaardig bestaan.

Hans Spijkerman overhandigt namens LC Nuenen de cheques aan Paulien van Empel (links), voorzitter van de stichting Doctors for Mozambique, en Marieke de Wit (rechts), oprichter/directeur Stichting High 5 Rehab.

Lions lezing brengt € 14.500 op voor RETT

42

LC Peelparel Venray bood woensdag 18

Lionsclub Peerparel Venray organiseert

april een cheque aan ter waarde van

jaarlijks een lezing voor vrouwen. Dit jaar

€14.500 aan Stichting Terre, een organisa-

door cabaretière Karin Bruers. Zij wist met

tie die projecten ondersteunt gericht op

haar verhaal over netwerken, vanaf het

onderzoek en therapieën voor kinderen

eerste moment de 600 aanwezige vrou-

met het Syndroom van RETT. Dit was de

wen te boeien. Door haar aanstekelijke

opbrengst van een lezing door cabare-

presentatie werd het een heel vrolijke en

Eén van de clubleden, Jamara Buytendijk,

tière Karin Bruers voor 600 vrouwen (!!!) in

humoristische avond. Een andere hoofd-

rende speciaal voor Stichting Terre op

Schouwburg Venray. Bartho Braat, ambas-

rol was weggelegd voor een moeder van

15 april de Marathon van Milaan. Jamara

sadeur van Stichting Terre, presenteerde

een RETT-meisje, die door kapsalon

wilde, ondanks dat ze pas in november

de avond. Bij meisjes met het RETT

Essentiale een metamorfose aangeboden

haar eerste marathon volbracht in New

syndroom, een ernstige neurologische

kreeg. Prachtig gekapt en aangekleed

York, voor RETT opnieuw deze fysieke

ontwikkelingsstoornis, is de autonome

verzorgde zij op het eind van de avond,

uitdaging aangaan. Jamara: “Deze fysieke

functie van hartritme, bloeddruk, adem-

samen met Bartho Braat de trekking van

actie zie ik als symbool voor waar het

haling en aansturing van organen, vaak

de loterij.

voor de stichting uiteindelijk om gaat:

ernstig verstoord.

Alles uit het leven halen wat er in zit!”

Leerlingen Elzendaalcollege ruimen Boxmeer op

land. De scholieren hadden zichzelf hiervoor opgegeven in het kader van hun

In maart staken leerlingen van het

parken en het winkelcentrum. Onderweg

maatschappelijke stage. De organisatie

Elzendaalcollege samen met LC Nijmegen

werden ze geconfronteerd met allerlei

was in handen van docenten van het

Brabantse Poort ter gelegenheid van de

vormen van zwerfafval en de gevolgen

Elzendaalcollege in samenwerking met

landelijke actie NL Doet de handen uit de

hiervan voor de eigen leefomgeving. Het

vrijwilligers van de LC Nijmegen Brabant-

mouwen voor het goede doel. Gewapend

resultaat aan het einde van de dag: een

sepoort. De hulpmaterialen werden

met gele en oranje hesjes, knijpstokken

grote berg gevulde vuilniszakken en een

beschikbaar gesteld door het Regionaal

en vuilniszakken trokken 60 eerste- en

zichtbaar schonere buurt.

Milieubedrijf Land van Cuijk. Gezien het

tweedeklassers door de straten van

NL Doet is een initiatief van het Oranje-

succes van de actie en de positieve reac-

Boxmeer om zwerfafval op te ruimen. De

fonds, het grootste landelijke fonds op

ties is het de bedoeling om hier een jaar-

leerlingen liepen een aantal vooraf uitge-

sociaal gebied. Het is inmiddels de groot-

lijks terugkerend evenement van te

stippelde routes door woonwijken,

ste vrijwilligersdag geworden van Neder-

maken.


110CW Tekst(bewerking): Robert Holl

17e Halderbergse Lions Quiz De LC Halderberge organiseerde voor de

ting ondersteunt drie basisscholen in de

17e keer de Halderbergse Lions Quiz. De

miljoenenstad Varanasi in India door de

quiz, die op vrijdagavond 20 april in ’t

schoolkosten van leerlingen en de trainin-

Veerhuis in Oud Gastel plaatsvond, stond

gen van leerkrachten te betalen. Dankzij

wederom in het teken van het ondersteu-

deze steun krijgen jaarlijks bijna 250

nen van een goed doel. Deze keer was er

kinderen gratis onderwijs.

zelfs sprake van het steunen van twee,

Vanaf 19.00 uur vulde ’t Veerhuis zich met

van huis uit Nederlandse, initiatieven in

de leden van 46 teams bestaande uit

De uitsmijter van de avond was het

twee verschillende continenten nl. in

medewerkers van bedrijven en Instellin-

thema Brabants dialect op humoristische

Zuid-Afrika en India.

gen en leden van verenigingen uit

wijze gebracht door Adrie van Ginneken.

De opbrengst van de avond ging ener-

Halderberge en de nabije omgeving. Na

Ter afsluiting werd het winnende team

zijds naar de Stichting Zorg voor Elands-

een inleiding van de President van de LC

(OTC) door de President van de Lions

doorn en anderzijds naar de Stichting

Halderberge, Ruud Tieman en een korte

gelukgewenst met de overwinning en

Benares Schoolfonds. De Stichting Zorg

presentatie over de goede doelen, kon de

kon worden meegedeeld dat de avond

voor Elandsdoorn is opgezet door het

Quiz van start gaan. In een vlot tempo

boven verwachting had voldaan aan de

Nederlandse artsenechtpaar Hugo en

werden vragen op de deelnemers afge-

doelstelling en € 3.300 voor ieder van de

Liesje Tempelman en levert een bijdrage

vuurd over een twaalftal thema’s die vari-

beoogde goede doelen had opgebracht.

aan de armoede- en aidsbestrijding in

eerden van actualiteit, muziek, defensie,

Een geslaagde, spannende maar bovenal

Zuid-Afrika. De Stichting Benares School-

natuur tot hersenbrekers. Alles begeleid

gezellige avond voor zowel de deelne-

fonds is gevestigd in Wouw. Deze stich-

met spraakmakende beelden en geluid.

mers als de organisatie.

Hugo Camps boeit aanwezigen op haringparty Lions

Ruud Tieman overhandigt het team van OTC de eerste prijs.

Melvin Jones Award voor IPDG Oluf van Oosterom

Verrast waren ze, de vertegenwoordigers

Nederland was hij niet zo te spreken.

Tijdens de op 21 april

van de Stichting Hospice Zeeuws-Vlaan-

Wouter Bos verweet hij een discutabele

op de KMA in Breda

deren. Dat er een cheque overhandigd

rol in de bankencrisis. “En Wilders is een

gehouden Districts-

zou worden op de haringparty in Terneu-

gevaar voor de samenleving. Nederland

conventie van 110

zen van LC Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen

werd altijd geroemd om haar tolerantie.

CW heeft DG Lex

wisten ze, maar het bedrag van tiendui-

Die tolerantie is met hem verloren

Besselink zijn voor-

zend euro overtrof alle verwachtingen.

gegaan.” Bleker noemde hij met zijn

ganger Oluf van

Voorzitter Huub Dalmeijer van Lions

gedraai rond de Hertogin Hedwigepolder

Oosterom een Melvin

loofde het werk van de stichting en

een Charlatan.

Jones Award toege-

bedankte de sponsors die in deze tijd van

Natuurlijk kwam, met de eerste wedstrijd

kend. Lex noemde

recessie toch bereid waren geweest de

van Oranje nog voor de boeg, ook het

Oluf een Lion in hart en nieren, die al vele

portemonnee te trekken.

voetballen ter sprake. “Wij Belgen zijn

jaren actief is op bestuurlijk niveau

trouwe supporters. Niet zo gek uitgedost

binnen de Lionsorganisatie, met een

De haringparty had dit jaar een bijzon-

als jullie, maar we staan wel als één man

enthousiasme en drive om Lions zowel

dere spreker in de persoon van Hugo

achter Oranje.” Camps kreeg van de

een organisatie van vrijwilligers te laten

Camps. De in België woonachtige journa-

350 aanwezigen een luid applaus en

blijven, als ook om een stuk professiona-

list, columnist en schrijver publiceert in

hapte vervolgens samen met de verte-

lisme in te brengen.

zowel Belgische als Nederlandse tijd-

genwoordigers van het Hospice en voor-

schriften en kranten en schreef verschil-

zitter Dalmeijer de eerste haring.

Oluf heeft een indrukwekkende carrière

lende boeken over met name voetbal en

binnen onze organisatie achter de rug. Hij

wielrennen. Camps vergeleek in Terneu-

heeft eerst binnen zijn eigen club en zone

zen het Nederlandse koningshuis met dat

diverse functies vervuld, en heeft daarna

van België en kwam tot de conclusie dat

posities bekleed in het Districtskabinet,

de ‘Hollanders’ wel een hele mooie

waarvan het laatste jaar als DG. Recent is

Maxima hebben. “Met haar uitspraak en

Oluf benoemd tot Voorzitter SICTA, de

natuurlijk mooie, lange benen, bedekt

landelijke commissie die verantwoordelijk

door een rok met split. En waar moeten

is onder meer voor de ledenadministratie,

wij het mee doen?” Over de politiek in

ICT en de contacten met Oakbrook.

43


Van & over Lions en Lionsclubs LC Donge Vallei organiseert Rabo Hippique voor Stichting Leergeld Het Rabo Hippique concours, gehouden op 23 juni, heeft het geweldige resultaat geboekt van € 12.000 voor de Stichting Leergeld voor Oosterhout en omstreken. Zowel de Rabobank Tilburg e.o. als veel bedrijven in Dongen, Rijen, ’s Gravenmoer maar daarnaast ook de vele enthousiaste bezoekers aan het evenement hebben dit mogelijk gemaakt. Het fantastische bedrag kon mede worden gerealiseerd doordat Cordaid de netto-opbrengst verdubbelde. Het tweede Rabo Hippique concours, waarbij aanspanningen van Tuigpaarden, Hackney’s en Friezen hun wedstrijden reden onder auspiciën van Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) was een prachtig schouwspel. Ook de Welshpony’s en de Nederlandse trekpaarden maakten grote indruk op het publiek. In totaal kwamen 120 aanspanningen in de piste. Paardensportvereniging De Toekomst trok veel aandacht met een demonstratie door de allerjongsten. De Dongense Parade, ook al traditie, toonde met zeventien deelnemers, dat de paardensport in Dongen echt leeft. Burgemeester Simone Dirven beoordeelde samen met Annemiek Looije alle combinaties. De heren Smulders uit Dongen met hun Fries Namke ontvingen van mevrouw Dirven een prachtige trofee

44

voor ‘Het Schoonste geheel’. Annemiek Looije was de gehele dag

cheque worden overhandigd aan de heer Peter van Dongen van

een fantastische ‘speakster’. Bij de afsluiting kon met trots een

de Stichting Leergeld Oosterhout en omstreken.

LC Oosterhout Centrum organiseert EK-Kijkspektakel

Melvin Jones Fellowship Award voor Jan den Doelder

De LC Oosterhout Centrum organiseerde

in. Dat de uitslag van de wedstrijd teleur-

een kijkspektakel EK Voetbal, dat op 9 juni

stellend was had gelukkig geen invloed

plaatsvond. Tegen betaling van € 15 kon

op de sfeer tijdens de after party. De friet

men in het Oranjehuis La Cantina y Tapas

en snacks gingen schoon op en de DJ

Onlangs ontving Jan den Doelder tijdens

kijken naar de eerste EK-wedstrijd van het

zorgde voor goede muziek, zodat ieder-

een feestelijke bijeenkomst van LC Oost

Nederlands elftal tegen Denemarken. De

een aan het eind van de avond met een

Zeeuwsch-Vlaanderen de Melvin Jones

belangstelling was enorm, hetgeen niet

goed gevoel huiswaarts keerde. Dat gold

Fellowship Award uit handen van vice

zo verwonderlijk is omdat de Lionsclub al

zeker ook voor de Lions want die konden

districtsgouverneur Ruud de Groot. Jan

jaren bij elk EK en WK voetbal dit kijkspek-

met trots meedelen dat de opbrengst van

den Doelder kreeg de Award vanwege

takel met veel succes organiseert.

de avond € 3.500 bedroeg. Dit bedrag

zijn vele verdiensten voor de Zeeuws-

In een uiteraard zeer oranje gekleurde

komt ten goede aan de Nederlandse

Vlaamse club. Hij was maar liefst 30 jaar

ambiance zat de stemming er direct goed

Cystic Fibrosis Stichting.

penningmeester van de club. Daarnaast had hij een buitengewoon positieve invloed op het functioneren van de club. Mede door zijn innemendheid en niet aflatende inspanningen om de club richting te geven werd de club wat hij nu is: een vriendenclub waarin de leden zich gewaardeerd en gerespecteerd weten en waarbij de We Serve gedachte altijd leidend is.


LC Roosendaal Westbroek organiseert filmpremière In het City theater in Roosendaal vond op 21 maart de jaarlijkse filmpremière plaats van de LC Roosendaal Westhoek. Als vanouds was het weer een drukbezochte, buitengewoon gezellige en geslaagde avond. Dit jaar hadden we de première van de film ‘Quiz’. De opbrengst van de avond is ten goede gekomen aan een tweetal stichtingen die hun activiteiten richten op kinderen, te weten de Stichting ‘Likoni Onderneemt’ en de ‘Robert Kalkman Foundation’. Daarnaast ontving nog een aantal instellingen een financiële ondersteuning zoals de Zonnebloem in Zevenbergsche Hoek en een buurthuis in Roosendaal. ‘Likoni Onderneemt’ (www.likonionderneemt.nl) zet zich in voor een betere toekomst voor de jeugd in Likoni, een sloppenwijk in Mombasa, Kenia. De dorpsbewoners worden financieel en praktisch ondersteund bij de uitwerking van, door henzelf geïnitieerde, plannen op het gebied van onderwijs, gezondheid, werk

De cheque wordt overhandigd aan Robert Kalkman door president Gerda Buunk.

en voedsel. Met de opbrengst van de avond zal de uitbreiding

uiteindelijk een been moest missen. Hij heeft zich daarna op de

van een school met drie lokalen worden gerealiseerd. Het

golfsport gestort, is PGA-golfprofessional geworden en organi-

project wordt ook door de Wilde Ganzen ondersteund.

seert nu, dankzij de Robert Kalkman Foundation (www.robertkalkmanfoundation.com), golfclinics voor ernstig zieke jongeren.

De naamgever van de Robert Kalkman Foundation werd op

In de moeilijke tijden die deze kinderen doormaken probeert hij

18-jarige leeftijd geconfronteerd met botkanker waardoor hij

zo de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Progressive Melvin Jones Award voor Lou Hessing

Vijftienhonderd euro voor voedselbank

Tijdens de 110 CW Districtsconventie op

van € 1.500 aan Chiem van de Wetering,

21 april 2012 gehouden op de KMA in

coördinator van Voedselbank Oud-Beijer-

Breda, verraste DG Lex Besselink Lou

land. Deze bijdrage kon worden gedaan

Hessing met een Progressive Melvin

uit de opbrengst van het Nieuwsjaarscon-

Jones Award. Lou is al geruime tijd Infor-

cert dat de Lionsclub op 7 januari van dit

matie Manager van 110 CW, welke taak hij

jaar heeft georganiseerd ten bate van een

met verve en groot plezier vervult. Daar-

aantal goede doelen, waaronder Stichting

naast is Lou actief in de Jeugduitwisse-

Voedselbank Oud-Beijerland.

Woensdag 15 maart overhandigde Gert

45

Jan Kruithof, president van LC Hoeksche Waard, namens de Lionsclub een cheque

ling, zowel binnen ons District als op Landelijk niveau. De laatstgenoemde taak

Chiem van de Wetering toonde zich

zal Lou binnenkort overdragen. Een echte

bijzonder verheugd met de bijdrage. Hij

Lion en deze Progressive MJA is dan ook

verwacht dat - als gevolg van de econo-

volkomen verdiend.

mische crisis - in de loop van dit jaar het aantal verzoeken om een wekelijks voedselpakket met wel 50% zal stijgen tot circa 150. Dat betekent dat de voedselbank niet alleen meer bedrijven nodig

President Gert Jan Kruithof (rechts op de foto…) overhandigt de cheque aan Chiem van de Wetering.

heeft die gratis voedingsmiddelen ter beschikking willen stellen, maar ook dat

eigen bestelbus kan beschikken. De lijst

meer ruimte nodig is voor opslag en extra

met wensen, of beter gezegd noodzake-

koelinstallaties. Daarnaast is het voor een

lijke aanschaffingen, is dus lang. De

efficiënte aanvoer van de levensmiddelen

bijdrage van de Lionsclub komt daarbij

wenselijk dat de voedselbank over een

goed van pas.


Hans Willems

Wij, de Lions van heden, gedenken met respect en dankbaarheid hen die in het verleden de idealen van Lions Clubs International mede vorm hebben gegeven. Wij betreuren daarom het overlijden van:

46

56 jaar LC Dommel en Aa

Jaap Voorsluys

Wim Paardekooper

Leo de waard

81 jaar

83 jaar

57 jaar

LC Vleuten-De Meern

LC Maasland

LC Rotterdam City

Jan Snel

Dick Sougé

Edy de Boer

73 jaar

77 jaar

84 jaar

LC Rheden

LC Eemland

LC Bergen op Zoom e.o.

Hein Moonen

Heino Wildeman

Wim Boekelman

62 jaar

77-jaar

82 jaar

LC Tilburg Hart van

LC Appingedam-Delfzijl

LC Venlo

Pieter Vermeulen

Koen Swinkels

Martin Weber

78 jaar

73 Jaar

92 Jaar

LC Bollenstreek

LC Helmond

LC Amsterdam Zuidas

­Brabant

Winkel: Lionswinkel@lions.nl Lionswinkel ‘De Liemers’ Postbus 2084 6900 CB Zevenaar GOUVERNEURSRAAD MD110 Elisabeth Haderer, voorzitter (ccmd110@lions.nl) Sybrand van Haersma Buma (dg110az@lions.nl) Max Gerschtanowitz (dg110an@lions.nl)) Nelleke Lietmeijer (dg110bn@lions.nl) Gerrit Bakker (dg110bz@lions.nl) Jan Bos (dg110co@lions.nl) Ruud de Groot (dg110cw@lions.nl) Het motto in verenigingsjaar 2012-2013 is GEWOON DOEN.

INTERNATIONAAL BESTUUR International President, Wayne A. Malden (Indiana VS) Immediate Past President, Wing-Kun Tam (Hongkong China) First Vice President, Barry J. Palmer (Australia) De International Board of Directors is officieel per 1 juli 2012 SECOND YEAR OF DIRECTORS (Seatle 2011) Joaquim Cardoso Borralho, Marvin Chambers, Bob Corlew, Claudette Cornet, Jagdish Gulati, Dave Hajny, Tsugumichi Hata, Mark Hintzmann, Ponksak ‘PK’ Kedsawadevong, Carolyn A. Messier, Joe≈Al Picone, Alan Theodore ‘Ted’ Reiver, Brain E. Shehan, Junichi Takata, Klaus Tang, Carlos A. Valencia, Sunil Watawala

FIRST YEAR DIRECTORS (Busan Korea 2012) Benedict Ancar, Jui-TAI Chang, Jaime Garda Cepeda, Kalle Eister, Stephen Michael Glass, Judith Hankom, John A. Harper, Sangeeta Jatia, Sheryl May Jensen, Stacey W. Jones, Dr. Tae-Young Kim, Donal W. Knipp, Sunil Kumar R, Leif Ake ‘Kenneth’ Person, Ichiro Takehisa, Dr. H. Hauser Weiler, Harvey F. Withley

Internationaal Bureau 300 22nd Street, Oak Brook IL 60523-8842 VS Tel: 001 63 05 71 54 66 Fax: 001 63 05 71 88 90 Website: www.lionsclubs.org


In deze rubriek kunnen kleine annonces worden geplaatst: € 25,- voor de eerste 5 regels (dit zijn ca. 200 lettertekens); voor iedere regel meer betaalt u € 5,- extra. Teksten kunt u mailen naar thelion@lions.nl, onder vermelding van uw naam- en adresgegevens. Teksten dienen uiterlijk de tweede maandag van de maand bij de redactie binnen te zijn, willen deze geplaatst kunnen worden in de editie die circa vier weken later op de eerste woensdag van de maand verschijnt. De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren en/of te redigeren.

Vraag&Aanbod Ameland, dichtbij golfbaan, strand, zee en bos, nabij Hollum ligt onze luxe 6-pers. vakantiewoning,5 *****, grote tuin, 2 terrassen, sauna en open haard(gas), info:www.rietgorsameland.nl ITALIE TE HUUR IN TOSCAANS LANDHUIS voor 2 tot 10 personen aan meer van Trasimeno tussen Siena/Perugia, rust en prachtig uitzicht, eigen zwembad in olijfgaard, prima wijnen, 4 golfbanen in omgeving. 2 tot 4 pers. € 670 tot € 830 p/wk all in. www.casanavicella.com

MONUMENT TE KOOP: Te koop : klassiek herenhuis in Hazerswoude-Dorp, bouwjaar 1853, Rijksmonument, grondig gerestaureerd. 8 kamers, 2 badk., 2 WC, woonkeuken, schuur, grote tuin. Opp.huis 160 m2, inhoud 800 m3, perceel 1815 m2. Gelegen aan rustige dorpsstraat, ook geschikt voor kantoor aan huis o.i.d. € 700.000, k.k. Bel 06-51915554.

TE HUUR IN ARDENNEN MET AL ZIJN RUST MAAR VERTIER NABIJ!! Binnen 2 uur van de Nederlandse grens staat onze villa voor 10 pers. in het gebied waar de Lesse ontspringt. Direct achter het huis is een enorm bos waar niet alleen kinderen zich heerlijk kunnen uitleven. Wandelen, sporten en vertier in plaatsen als Dinant, Bouillon, St. Hubert en Namur liggen binnen een half uur. Fam. Busser, tel. (070) 511 11 01, www.maissin.nl

Beleef Frankrijk in de Dordogne in ons huis; authentiek met eigentijds comfort in een rustig dorpje. Prijs 5 pers. € 60 tot 85 p.d. bij tenminste 5 dagen. Bel 0478631679 of mail marijke_ michels@hotmail.comnl Te huur van Lion: ruim 12-16 pers. vrijstaand luxe chalet in Vallandry op 1700 m. hoogte, gelegen in het Paradiskigebied. Ski-in, ski-out. Sneeuwzeker. Piste op 15 m. en liften op een afstand van 300 m. Groot balkon op ZW. Kindvriendelijk. Mooi wandelgebied. Ideaal voor de hele familie of met vrienden. Info: boomelich@zeelandnet.nl

LUXE ZONNIGE STRANDVAKANTIE Voor het hele gezin in CESENATICO ITALIË (Adr. Kust) in het klasse GRAND HOTEL, hfdzetel LIONS club. Privéstrand, groot zwembad, tennisbaan, golfbanen (met hotelkorting) Fietsen gratis beschikbaar. Excellente keuken, menu à la carte. prijzen : volp. € 75 tot 144 p.p.p.d (B&B vanaf 51,25) kinderen korting, grote gezinskorting van 15/4 tot 20/6 en 1/9 tot 10/10. Voor prosp. inl. en reserv. met RIANTE KORTING: N. Bruinsma tel: 0416-33.50.51 e-mail: tiwesimport@zonnet.nl Video & foto’s zie: www.algasun. nl “Grand Hotel” (Luxe Villa huren in Florida? zie: huurhuisflorida.com)

Nabij Alicante te huur van Lion: zeer ruim appartement (180 m2) direct aan de Middelandse zee. Dé ideale locatie voor een heerlijke zorgeloze vakantie. Appartement heeft een adembenemend uitzicht, is van alle gemakken voorzien en ligt op korte afstand van meerdere golfbanen. Kijk voor meer informatie op: www.covetafuma.nl

Geen tijd uw Toespraak voor te bereiden? Het boek “Bouwstenen voor gelegen­heids­ toespraken” biedt voorbeelden voor zakelijk en privéleven met veel humor. Prijs 18.50 Euro incl. verzend­kosten, door storting op rek. 674548256 t.n.v. “Stichting Service Projecten L.C. Maastricht” o.v.v. Boek “Gelegenheidstoespraken”. Te huur In Moraira een vrijstaande, totaal verbouwde woning met zelfstandige onderwoning, elk circa 110 m; op circa 1.500 meter met vernieuwd zwembad van 5m bij 10m; 3 terrassen en 10 minuten te voet van het strand; zicht op Penion d’Ifach; geen huisdieren of rokers. Bovenwoning 2 badkamers, 2 slaapkamers enz.; de onderwoning 1 badkamer en 2 slaapkamers enz. Mr. P.J.M. van Riet, oud-notaris; e-mailadres: variom@xs4all.nl; tel.: 079-3163164 (foto’s te mailen)

In Florida te huur: onze prachtige rustiek gelegen villa aan bosrand en kreek, met verw. overdekt privé zwembad in Port Charlotte. Vlakbij strand, winkelcentr. golfbanen en alle bezienswaardigheden. Mooi ingericht en een luxe keuken, vaatwasser, wasmachine, droger etc. Grote living, 3 slpk., 2 badk. Alles airco. Grote tuin met steiger. Prijs € 685,- per week. Bij 3 weken slechts € 580.- p.w. Incl. elec.- waterverbruik etc. Bij langer verblijf extra korting. Tel: 0416335051 e-mail: tiwesimport@zonnet.nl Info + video: huurhuisflorida.com Costa del Sol, Estepona. Adembenemende plek direct aan het strand. Te huur 4 pers. luxe appartement met tuin en zwembaden waarvan één verwarmd. Een echt paradijs op aarde. Geniet alvast op www.labahia.nl

47

Te huur gezellig vakantiehuis in oude dorp ­Grimaud (omg. St Tropez); 6 + 2 pers. 4 slk, 3 badk. Tuin met zwembad. Prachtig uitzicht op de Golfe de St Trop. Info: 078 6150060 of a.j.joustra@planet.nl TE HUUR VAN LION: Luxe vrijstaande villa (bouwjaar 2004) met garage en zwembad te St. Cristina D’Aro (Costa Brava). 3 sl.k. / 3 badk. Maximaal 6 personen. Volledig ingericht. Strand 5 km. Girona 25 km. Barcelona 80 km. Uitzicht op zee en over de Aro-vallei. Voor informatie: www.villadaro.com of 0653243849. nl Lions, voer actie voor Fight for Sight. Het resultaat wordt beloond met een premie van 55% van Wilde Ganzen. Met elke € 16,-- wordt een blinde weer ziend. Een onvoorstelbaar verschil. www.fightforsight.nl

Te huur: Luxe vrijstaande vakantievilla met sauna aan het Sneekermeer. Onze schitterende 8 pers. Luxe Villa aan het water met eigen aanlegsteiger en schiphuis. Terras op het zuiden met uitzicht op het Sneekermeer. Royaal balkon. De villa beschikt over een luxe moderne woonkamer/serre en woonkeuken (60m). Begane grond 2-pers. Slaapk. met luxe badk. met douche en toilet. Verdieping sauna en drie 2-pers. slaapk. en luxe badk. met douche, toilet en bad/whirlpool. Luxe voorzieningen: wasmachine, droger, vaatwasser, magnetron, Wifi, Boxspring bedden lengte 2.10, tuinset, radio/cd/ dvd-speler, LCD-tv, kinderbedje. Voor meer info en foto’s bel of mail M. Bahnmuller. 06-14464261 carlmargareth@gmail.com


Innovatief in social shopping Wereldhave richt zich in Nederland op de herontwikkeling, vernieuwing en uitbreiding van winkelcentra. Met middelgrote, regionaal dominante winkelcentra in Arnhem, Capelle aan den IJssel, Maassluis, Leiderdorp, Eindhoven, Etten-Leur, Purmerend en Roosendaal streeft het team van Wereldhave Nederland naar continue verbetering. Innovaties worden daarbij niet uit de weg gegaan. Zo lanceerde Wereldhave Nederland als eerste ‘online’ winkelcentra ter versterking van de fysieke winkelcentra. Zo wordt de reikwijdte van de winkelcentra door toepassing van een combinatie van offline, online en social media middelen optimaal benut, zowel voor de huurder als de consument. Een winkelier die zijn aanbiedingen ‘tweet’ via de website of een korte video plaatst via Snipper op de ‘digitale winkelruit’ van de website zijn voorbeelden van deze middelen. Andere recente initiatieven zijn gratis WiFi in de centra en publieke leestafels. Wereldhave maakt van haar winkelcentra een aantrekkelijke omgeving voor zowel huurder als consument.

Wereldhave. Waarde voor morgen.

Nassaulaan 23, 2514 JT Den Haag - tel. (+31) 70 346 93 25, fax (+31) 70 363 89 90 - info.nld@wereldhave.com - www.wereldhave.com Wereldhave N.V., beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Lion magazine  

Verenigingsblad van Lionsclubs in Nederland