Page 1

We Serve

Nederlandse uitgave van Lions Clubs International

juni - juli 2013

IP Wayne Madden bezoekt Nederland

Madden in Nederland, Narcis Pride of Lions, 6 en 7

Prinses Laurentien in gesprek met Wayne Madden 8 Nootdorp en Voorburg in de schijnwerper 16 en 17 Staan uw gegevens correct in Lolas? 24

Leoclubs in volle actie 26 en 27


HET MULTI-TALENT DE ALLETT KENSINGTON (werkbreedte 35 / 43 & 50 cm)

1

1 Maaien

3

2

2 Vertikuteren 5

3 Borstelen

4

4 Mos verwijderen 5 Beluchten 6

6 Diep vertikuteren

Milati Grass Machines BV • 078 -641 56 54 • info@grass-machine.com • www.allett.co.uk

Hét goede doel voor ouderen Eén miljoen ouderen voelt zich eenzaam. Lions zetten zich al jaren tijdens onze Kerstdiners in voor deze groep. Maar ook de zomer is een eenzame tijd voor ouderen. Daarom organiseert het Nationaal Ouderenfonds samen met verschillende partners Zomeruitjes. Doet u ook mee? Bijvoorbeeld als sponsor of vrijwilliger. We komen graag met u in contact!

een blije lach, onbetaalbaar T 030 656 77 74

Lions-halve pag-Ouderenfonds-mei2013.indd 1

ING 25.05.05

www.ouderenfonds.nl/partnership 17-05-13 14:10


Tekst: Wim Smeets

Geaccentueerd

Laten Lionsclubs geld liggen? Lions Clubs International Fund (LCIF) heeft maximaal $ 20 miljoen beschikbaar voor goede doelen plus $ 10 miljoen voor noodhulp. Dat geld wordt bijeengebracht door de 1,3 miljoen Lionsleden en ontvangen door schenkingen. Daarnaast, dit staat buiten de LCIF, zijn er organisaties, zoals de Wilde Ganzen, die bedragen kunnen verdubbelen. Bij elkaar is dat een riant bedrag zou je denken, maar navraag leert, dat wij nog meer een beroep kunnen doen op de LCIF-pot. Mijn vraag is dus: Waarom laten clubs dat geld liggen? Welnu, de procedures, verordonneerd vanuit de LCIF-vesting Oak Brook, zijn weliswaar lastig, maar niet bijzonder. Wel tijdrovend. Iedere subsidie-aanvragende onderzoeker kent deze af te leggen lijdensweg. Maar los daarvan moeten ook wij aan een aantal voorwaarden voldoen. De subsidie-aanvragende Nederlandse Lionsclub moet aantonen, dat er wordt samengewerkt met de club in het land waar het project gerealiseerd wordt, dat er sprake is van continuïteit, dat de realisatietermijnen bekend zijn en dat er rapportages worden overgelegd. Maar is het bovenstaande nu de reden, waarom onze clubs de LCIF-pot links laten liggen. Onze internationaal gerespecteerde LCIF heeft exact in zes taakvelden omschreven waaraan het geld besteed mag worden. Het taakveld blindheidsbestrijding, internationaal bekend als ‘Sight First’ staat bovenaan. De strijd tegen de blindheid wordt met succes aangepakt. Wij kennen in Nederland al meer dan veertig jaar onze Stichting Werkgroep Blinden, die samenwerkt met ‘verdubbelaar’ Wilde Ganzen. Deze werkgroep is bekend onder de naam ‘Fight for Sight’ en is met name actief in Nepal en India. De werkgroep heeft in het verleden ook grants uit de LCIF-pot ontvangen. ‘Sight First’ en ‘Fight for Sight’ co-existeren. Geen probleem verder, maar ook voor ‘Fight for Sight’ blijkt het na al die jaren lastig om de LCIF-gelden uit Oak Brook te verkrijgen. Dus ja, de clubs zijn aan zet. En ja, het kost dus wel tijd. Het is bijvoorbeeld handig als er al contacten bestaan met een Lionsclub aldaar. En een club kan eigenlijk niet zonder gemotiveerde trekkers, die dus tijd hebben en die het ‘bedrijfsplan’ maken op basis waarvan LCIF-subsidie aangevraagd wordt. Echt werk voor specialisten. En die zijn er! Elk district heeft goed opgeleide LCIF-coördinatoren. Zij hebben de expertise opgebouwd, zodat het toch bijna routine wordt om de LCIF-gelden binnen te hijsen. Zij helpen u graag. Ook op www.lions.nl onder Lions Helpen vindt u een handleiding met alle benodigde informatie om een grant aan te vragen. Meer naamsbekendheid helpt. LC Steenwijk kreeg drie jaar geleden een grant. Dat is uitvoerig in de publiciteit geweest. De club ontving de jaarprijs van het MD en er stond een groot artikel in Lion magazine. Dus clubs wees niet te bescheiden om het succes in de Lionspubliciteit te brengen. Laat het horen, wanneer er bij uw club grants worden aangevraagd. Zorg ervoor dat de praktische ervaring meer wordt gedeeld. Zet een buitenlandproject op de agenda van de districtsconventies. Het is toch leuk om te horen van uw DG, dat de ‘buurclub’ met een mooie LCIF-grant 100 waterputten heeft geslagen in de woestijn! Lionsclubs, die een project in land X willen entameren moeten weten wie hun LCIF-coördinator is en naar wie men kan toestappen met een concept-bedrijfsplan of met de vraag of dit de juiste rapportages zijn. En wij schrijven het graag voor u op! Hoe vaker, hoe beter. Er is geld te vergeven: samen faciliteren en promoten dus, want waarom zouden wij, als Lionsclubs nou geld willen laten liggen?

3


Coverfoto: IP Wayne Madden bezoekt Nederland

Inhoud

6

Stichting Lezen & Schrijven en Lions: Samen Doen, Samen Sterk Al direct op de eerste dag van zijn bezoek werd er veel aandacht besteed

3

Geaccentueerd: Laten Lionsclubs geld liggen?

5

LCI: Niet plannen is vragen om een mislukking

zijn jaarthema gemaakt. Bovendien krijgt het Reading Action Program de

6

IP Wayne Madden bezoekt Nederland

komende 10 jaar de hoogste prioriteit. Het voorstel daartoe van de Neder-

10 Uit de gouverneursraad: Interview met

aan het laaggeletterdheid project. Niet zo verwonderlijk natuurlijk want Wayne Madden heeft de bestrijding van dit wereldwijde probleem zelf tot

landse Lions is door de International Board of Directors overgenomen.

7

12 Reizen: Comeback Oostende

Wayne Madden bleek zeer onder de indruk van de wijze waarop in ons

15 Stichting Lions Werkgroep Suriname en

heid vorm en inhoud wordt gegeven. Dat kwam ook ter sprake tijdens

LC Ljouwert ‘80

het gesprek dat hij de volgende dag had met H.K.H. Prinses Laurentien,

16 LC Nootdorp-Pijnacker in de schijnwerper

de voorzitter van het bestuur van Lezen &Schrijven, en de directeur van

17 LC Voorbrug Prinses Marianne in de schijnwerper

de stichting, Merel Heimens Visser.

19 Lions Helpen

Pride of Lions: een narcis om trots op te zijn De derde dag van het bezoek van Wayne Madden stond in het teken van een wel heel ijzondere gebeurtenis. Toen de International President,

20 Dave’s liefste wens: met zus Shani naar dierentuin 21 Fight for Sight schenkt microscoop in Benin 22 Museum Huis Doorn blijft open en vernieuwt

zijn echtgenote Linda, Elisabeth Haderer (voorzitter gouverneursraad)

24 Staan uw gegevens correct in Lolas?

en gouverneur Max Gertschtanowitz het fraaie museum ‘de Zwarte Tulp’

25 Lionsagenda 2013 en Lionspuzzel

in Lisse binnenstapten, hadden zij nog geen idee welke verrassing hen te wachten stond.

26

JCI voorzitter Buijs

Wayne in gesprek met Prinses Laurentien land aan de verschillende activiteiten op het gebied van laaggeletterd-

8

en verder...

26 Leo’s in actie 28 Van & Overs Lions en Lionsclubs

Leo’s komen steeds beter in beeld “Zeg, Leo’s, wat zijn dat eigenlijk?” Zo begon een artikel in Lion magazine

47 In memoriam 48 Vraag & Aanbod

een aantal jaren geleden. Gelukkig konden we in de tweede alinea al vermelden dat het vergroten van de bekendheid van Leo’s onder de Lions succesvol verloopt en dat de quote ‘Wij moeten ook zo’n Leoclub in ons district hebben.’ een veel gehoorde werd.

Lion Magazine, de officiële uitgave van Lions Clubs International wordt in 21 talen gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van het Internationaal Bestuur: Engels, Spaans, Japans, Frans, Zweeds, Italiaans, Duits, Fins, Koreaans, Portugees, Nederlands, Deens, Chinees, Noors, Ijslands, Turks, Grieks, Hindi, Pools, Indonesisch en Thailands. Lion Magazine Nederlandse editie verschijnt tweemaandelijks met een oplage van 12.370 exemplaren. Sluitingsdatum eerstvolgende Lion Magazine: vrijdag 21 juni 2013. EINDREDACTEUR Gert van Wijk, eindredacteur @lions.nl DISTRICTSREDACTEUREN AN - Alfred J. Boer, Amestelle 181, 1611 AX Zwanenburg, 020 4974592, ­redacteur110AN@lions.nl AZ - Astrid Abbing, Weth. Fischerplantsoen 16, 2497 DJ Den Haag, redacteur110AZ@lions.nl BN - Bert Naarding, Emmastraat 25, 9401 HE Assen, 0592 312449, redacteur110BN@lions.nl BZ - Jan Kappers, Joppelaan 12, 7213 AC Gorssel, 0575 490109, redacteur110BZ@lions.nl CO - Wim Smeets, De Alden Weg 12, 5801 HG Venray, 0478 582935, redacteur110CO@lions.nl CW - Robert Holl, Craenweide 24, 5056 BX Berkel-Enschot, 013 5904037, redacteur110CW@lions.nl INTERNETREDACTEUR Anneke Kok, internetredacteur@lions.nl

Jaargang 50, nummer 6, juni 2013, www.lions.nl > de Lion, ISSN 1382-6042

We Serve

KOPIJ Lionsleden leveren kopij aan bij hun districtsredacteur. Aangeleverde kopij, zowel clubnieuws als alle andere kopij, wordt in de regel geplaatst in het eerstvolgende nummer, dat de eerste woensdag van iedere tweede maand verschijnt. De redactie behoudt zich het recht voor kopij te weigeren, te ­redigeren, dan wel in te korten of in een volgend nummer op te nemen. Aanlevercriteria kopij: - tekst maximaal 450 woorden per pagina; - tekst in Word per e-mail sturen naar districtsredacteur; - foto’s en illustraties digitaal 300 dpi of 1024 x 768 pixels (SHQ of HQ op digitale camera); - voorzien van duidelijke bestandsnaam zowel tekst als foto en met onderschrift en de naam van de ­fotograaf. Info Lionsorganisatie en Lionshandboek info@lions.nl Adreswijzigingen wijzigt u zelf in Lolas óf stuurt u door aan uw clubsecretaris. BLADMANAGEMENT Anja Hagen Communicatie, thelion@lions.nl VORMGEVING Marsman Reclame, Kampen DRUK & AFWERKING Ten Brink Hooiberg / Haasbeek, Meppel PUZZEL Gerrit Dales ADVERTENTIES Bureau Nassau, Achterom 100-C, 1621 KW Hoorn, www.bureaunassau.nl, tel: 020 6230905, fax: 020 6390846, e-mail: info@bureaunassau.nl TARIEVEN (full colour): 1/1 pagina € 1.645,--; 1/2 pagina € 880,--; 1/4 pagina € 460,--. Bij het reserveren van plaatsingen in een volledige jaaruitgave van Lion Magazine (6 x per jaar) en een plaatsing in het Lionsledenboek wordt korting verleend. Bijsluiters en dergelijke: tarieven op aanvraag. Alle prijzen zijn excl. BTW. VRAAG & AANBOD Kleine annonces op de een na laatste pagina zijn aan te bieden via thelion@lions.nl TARIEVEN Vijf regels tekst € 25,--, per regel extra € 5,--, 1 foto € 10,--


Wayne A. Madden, ­International President

Lions Clubs International

Niet plannen is vragen om een mislukking In de met twee Oscars bekroonde film ‘Lincoln’ kruist President Lincoln verbaal de degens met de volksvertegenwoordiger Thaddeus Stevens, een weinig pragmatische idealist. Beiden willen de slavernij afschaffen, maar Lincoln is van mening dat de starre wijze, waarop Stevens dat wil bereiken alleen maar averechts zal werken. Hij maakt dat Stevens duidelijk met de volgende woorden: ‘een kompas wijst je waar het Noorden is, maar toont je niet de moerassen, die je op je weg zult tegenkomen. Als je roekeloos rechtstreeks op je bestemming af gaat, zul je die nooit bereiken, omdat je in zo’n moeras verdrinkt’.

Lions, wij weten waar wij heen willen en wat we willen zijn. Wij

evalueer in hoeverre er sprake is van vooruitgang. Ik hoop, dat

willen dienstbaar zijn. Maar om dat zo effectief mogelijk te

clubs ook de komende jaren zo te werk zullen gaan.

kunnen doen, is een goede planning en voorbereiding nood­

Maak ook gebruik van de social media. Ik geef onmiddellijk toe,

zakelijk. Wij moeten doelbewust onze route uitzetten. We mogen

dat ik behoor tot een generatie die achterloopt als het gaat om

niet klakkeloos aannemen, dat clubs toch wel verder zullen

hypermoderne communicatiemiddelen. Ik zal, wat dat betreft,

groeien, maar we moeten de noodzakelijke stappen nemen om

nooit mijn kinderen en kleinkinderen kunnen bijbenen, maar ik

er verzekerd van te zijn dat dat ook gebeurt.

ben wel de eerste International President met een eigen ­facebookpagina en ik heb genoten van de vele contacten met

Ik heb clubs aangemoedigd om vier ‘pitstops’ te maken en dat

Lions via Facebook.

blijkt een goede manier om clubs sterk te houden. Inventariseer van tijd tot tijd je behoeften als club, formuleer doelen en

Lions Clubs International heeft recent het gebruik van social media door Lions onderzocht. Steeds meer Lions gebruiken Facebook en Twitter om met elkaar in contact te komen en anderen deelgenoot te maken van hun activiteiten. Het zou goed zijn als we nog meer gebruik gaan maken van deze communicatiemiddelen. Wij leven in een digitale wereld en Lions moeten iedere mogelijkheid - dus ook die van de social media - benutten om betrokken te zijn en te blijven bij hun gemeenschap. Vroeger ontmoetten we onze buren bij de voordeur of in de tuin en bouwden zo een goede relatie op. Laten we dat vooral blijven doen, maar laten we ook online met elkaar praten en informatie delen om op die manier banden aan te knopen en te verstevigen en een nog grotere gemeenschap te laten weten wie we zijn, dàt we er zijn en hoe belangrijk we zijn. Ook via communicatie bouw je een gemeenschap op. In de ‘World of Service’ kunnen we het bereik van onze clubs vergroten door de digitale wereld te omarmen.

Wayne Madden tijdens zijn bezoek in Nederland

5


Redactie: Robert Holl

IP Wayne Madden in Nederland

Stichting Lezen & Schrijven en Lions: Samen Doen, Samen Sterk Al direct op de eerste dag van zijn bezoek werd er veel aandacht besteed aan het laaggeletterdheid project. Niet zo verwonderlijk natuurlijk want Wayne Madden heeft de bestrijding van dit wereldwijde probleem zelf tot zijn jaarthema gemaakt. Bovendien krijgt het Reading Action Program de komende 10 jaar de hoogste prioriteit. Het voorstel daartoe van de Nederlandse Lions is door de International Board of Directors overgenomen.

In overleg met de Stichting Lezen & Schrijven was een

fraai gedemonstreerd door vertegenwoordigers van enkele vrij-

programma samengesteld, waardoor de International President

willigersorganisaties, die in verschillende wijken van Rotterdam

een goed beeld kon krijgen van de activiteiten van de stichting

laagdrempelige cursussen voor mensen met een taalachterstand

en de rol die Lions daarbij kunnen gaan spelen.

organiseren. Er is een overkoepelende stichting (‘Bij Corrie’), die zorgt voor fondsen, het lesmateriaal ter beschikking stelt, de

6

Bezoek Stichting Lezen & Schrijven

aanwezigheid van de cursisten bijhoudt, het ‘examen’ regelt aan

In het wijkcentrum Rotterdam Hillesluis gaf Stefan Leliveld,

het eind van de cursus en het certificaat uitgeeft. De stichting is

projectmanager bij Lezen & Schrijven, eerst een korte presentatie

genoemd naar de vrouw, die in de wijk Hillesluis vanaf de jaren

over de stichting en de verschillende projecten. Op het ogenblik

zestig haar hele leven voor alle bewoners klaar stond en allerlei

wordt veel energie gestoken in het project Taal voor het leven.

activiteiten organiseerde. Het was fascinerend om te zien hoe de

Daarbij begeleiden vrijwillige taaltrainers laaggeletterde cursisten

vrijwilligers in de praktijk met veel enthousiasme en vast­

naar een hoger lees- en schrijfniveau. De taaltrainers krijgen eerst

houdendheid hun buurtgenoten helpen om onze lastige taal

een speciale opleiding en worden op hun beurt begeleid door

beter onder de knie te krijgen.

professionele docenten uit de publieke en private sector. Daarnaast zijn vrijwilligers hard nodig om de mensen met lees-en

Extra taalonderwijs in Den Haag

schrijfproblemen te herkennen en te motiveren aan een taal-

Overigens is Rotterdam niet de enige stad, waar dit soort initia-

cursus deel te nemen. Met zijn 12.000 leden, gelijkmatig over het

tieven wordt ontplooid. Ook in Den Haag, Amsterdam, Utrecht ,

land verspreid, is de Lions organisatie een ideale partner voor

Almere en Zwolle werken vrijwilligersorganisaties volgens

Lezen & Schrijven. In diverse plaatsen hebben Lionsleden zich al

hetzelfde stramien. Dat konden Wayne Madden en zijn echtge-

als vrijwilliger gemeld en daarnaast worden lokaal veel acties op

note Linda ’s middags in Den Haag constateren, waar een school

touw gezet om voorleesdagen te organiseren, lesmaterialen te

voor allochtone kinderen met een taalachterstand werd bezocht.

ontwikkelen of financiële ondersteuning te bieden.

Op dezelfde locatie krijgen ook de ouders taalonderwijs, waarbij een speciale kinderopvang is geregeld voor de baby’s en

Wijkgerichte aanpak Rotterdam succesvol

peuters.

Hoe dat taalonderwijs in de praktijk verloopt, werd vervolgens

Linda Wayne bladert aandachtig door het dagboek van Anne Frank

Echtpaar Madden op bezoek bij een speciale school in Den Haag voor allochtone kinderen met een taalachterstand

Wayne Madden in gesprek bij de Stichting Lezen & Schrijven


Redactie: Robert Holl

IP Wayne Madden in Nederland

In gesprek met Prinses Laurentien Wayne Madden bleek zeer onder de indruk van de wijze waarop in ons land aan de verschillende activiteiten op het gebied van laaggeletterdheid vorm en inhoud wordt gegeven. Dat kwam ook ter sprake tijdens het gesprek dat hij de volgende dag had met H.K.H. Prinses Laurentien, de voorzitter van het bestuur van Lezen & Schrijven, en de directeur van de stichting, Merel Heimens Visser.

Prinses Laurentien is recent benoemd tot speciale gezant bij de

inbreng van Lions om laaggeletterdheid te bestrijden. Duidelijk

UNESCO voor het programma ‘100 million children reading’. De

geïnspireerd door de betrokkenheid en het enthousiasme van

maatregelen die de komende jaren genomen moeten worden

Prinses Laurentien, nodigde Wayne Madden haar uit om de

om te zorgen dat alle kinderen goed basisonderwijs krijgen,

conventie bij te wonen en daar als keynote spreaker tijdens een

sluiten goed aan bij de ambities van Lions Clubs International

plenaire sessie de ongeveer 25.000 aanwezige Lions toe te

om wereldwijd projecten te ontwikkelen waardoor het aantal

spreken. De Prinses heeft toegezegd haar uiterste best te zullen

mensen in de wereld, dat niet kan lezen en schrijven (800

doen om gevolg te kunnen geven aan de uitnodiging.

miljoen!) drastisch omlaag moet gaan. De 1.3 miljoen Lions leden, verspreid over meer dan 200 landen, kunnen hierbij als

Fotomomentje

vrijwilligers bijzonder veel betekenen, omdat zij goed ingevoerd

Natuurlijk moest het hele gezelschap, waaronder ook alle

zijn in de lokale situatie.

gouverneurs, de voorzitter van de gouverneursraad, Elisabeth Haderer en past international director Ton Soeters, vervolgens

Prinses Laurentien uitgenodigd in Hamburg

op de foto met de Prinses, waarna men zich naar Amsterdam

Tijdens de komende Internationale Conventie in Hamburg zal

spoedde voor een samenkomst met clubpresidenten, bestuur-

veel aandacht worden geschonken aan de noodzakelijke

ders en (vice)gouverneurs uit alle districten.

Voltallig gezelschap op bezoek bij de Stichting Lezen & Schrijven

7


Redactie: Robert Holl

IP Wayne Madden in Nederland

‘Pride of Lions’: een narcis om trots op te zijn De derde dag van het bezoek van Wayne Madden stond in het teken van een wel heel bijzondere gebeurtenis. Toen de International President, zijn echtgenote Linda, Elisabeth Haderer ( voorzitter Gouverneursraad) en Gouverneur Max Gertschtanowitz het fraaie museum ‘de Zwarte Tulp’ in Lisse binnenstapten hadden zij nog geen idee welke verrassing hen te wachten stond. Na de koffie met gebak sprak Lionslid en museumvoorzitter Arie

soort, die verder is doorgeteeld door zijn zoon Carlos.

Breure het gezelschap toe waarbij hij onder andere memoreerde dat het precies 24 jaar geleden was dat de toenmalige Interna-

International Cultivar register for Narcissus

tional President Austin Jennings de Keukenhof bezocht en daar

Daarna was het wachten op de toestemming om deze bloem de

een tulp doopte die daarmee de naam’ Melvin Jones tulp’ kreeg.

gewenste naam te geven. Die toestemming kwam gelukkig net

De tulp heeft de daarop volgende 24 jaar niet overleefd, dus leek

op tijd, zodat de bloem nu voor altijd is ingeschreven in het ‘Inter-

het de LC Bollenstreek een goede gedachte om opnieuw op

national Cultivar register for Narcissus’. De trotse kweker, Carlos

zoek te gaan naar een bloem, die niet alleen deze dag een

van der Veek, vertelde nog enkele details over de bloem en dat

bijzondere betekenis zou geven, maar ook tot in lengte van

was geen overbodige luxe, want het boeket dat een centrale

dagen haar naam en schoonheid zou koppelen aan de Lions.

plaats in de zaal had gekregen, leek toch niet helemaal te passen bij de beschrijving. Dat kwam, zo legde Carlos uit, door het koude

8

Op zoek naar een Lionswaardige bloem

weer. Om het prachtige oranje hart tot volledige ontplooiing te

Vervolgens kreeg Lionslid Jan Willem Plug het woord. Hij wees op

brengen, was er meer warmte en zon nodig. Wij moesten het dus

het feit dat van de totale productie van bloembollen wereldwijd,

doen met een iets minder oranje maar daarom niet minder mooie

het grootste gedeelte uit de Bollenstreek afkomstig is, waarmee

narcis, die dringend toe was aan een straaltje champagne.

het belang voor de regio duidelijk wordt onderstreept. Hij kon de

Pride of Lions

verraste Wayne Madden zelfs verzekeren dat alle bloembollen in

Onder de bezielende regie van Jan Willem Plug sprak Wayne

zijn tuin in Indiana afkomstig zijn uit de omgeving van Lisse. De

Madden vervolgens de officiële dooptekst uit waarmee hij de

zoektocht naar een bloem, die de naam Lions waardig zou zijn,

narcis de naam ‘Pride of Lions’ gaf. Na de champagnetoost kon

eindigde uiteindelijk bij de Karel van der Veek, een bekend narcis-

iedereen nog even van de prachtige expositie in het museum

senveredelaar. Hij kweekte een prachtige gele narcis met een

genieten (een aanrader!). Gouverneur Max Gerschtanowitz deed

oranje cup, volgens kenners een buitengewoon mooie en aparte

daarbij originele ideeën op voor de outfit van de Nederlandse delegatie tijdens de Parade in Hamburg. Keukenhof Hierna bezocht het gehele gezelschap - waaronder veel leden van de LC Bollenstreek met hun partner- de Keukenhof. Terwijl echtgenote Linda genoot van de uitbundige bloemenpracht, die helaas door het koude weer vrijwel alleen in de kassen viel te bewonderen, leek het er af en toe op dat de heer Madden meer oog had voor de talloze etensstalletjes. Gelukkig had de LC Bollenstreek nog een heerlijke lunch georganiseerd (met de eerste asperges van het seizoen!) zodat Wayne aan het eind zijn oprechte waardering en dank kon uitspreken voor alles wat de club had georganiseerd. Zijn vriendelijke woorden zullen veel

Feestelijk doop van de Pride of Lions onder leiding van Jan Willem Plug in museum De Zwarte Tulp in Lisse.

Narcis Pride of Lions officieel geregistreerd in het International Cultivar register for Narcissus

indruk gemaakt hebben bij de clubpresident Hans Lommerse en alle clubleden.


Redactie: Bert Naarding en Jan Kapper

IP Wayne Madden in Nederland

Ontmoeting in de Industrieele Groote Club in Amsterdam In een van de meest voorname gebouwen in Amsterdam, de Industrieele Groote Club (IGC) op de Dam, hadden zich op de avond van 9 april zo’n 75 Lions verzameld om IP Wayne Madden te ontmoeten. Deze ontmoeting was onderdeel van het bezoek dat Wayne met echtgenote Linda bracht aan ons land Na een korte toespraak van Wayne Madden, met wederom het accent op Wayne’s jaarthema laaggeletterdheid en zijn bezoek aan Prinses Laurentien, werd, totaal onverwacht, een aantal personen in het zonnetje gezet door de International President. Lion Jaap Stelling ontving de International President’s Leadership Medal voor zijn jarenlange werk voor de Lionsorganisatie. Lion Tom Foort ontving van Wayne Madden de onderscheiding van Goodwill Ambassador. De thans 85-jarige Tom is al meer dan 50 jaar Lion. Hij woonde vele jaren in Afrika, en was DG in het jaar 1976/1977 en ID in de jaren 1988/1990. De laatste 4 jaar is Tom Foort lid van LC Krimpenerwaard. Tot grote verrassing van haarzelf, werd Elisabeth Haderer, voorzitter van de gouverneursraad door Wayne onderscheiden met de Gold Medal voor al haar

9

verdiensten voor de Lionsorganisatie. Na alle plichtplegingen en formele handelingen werd er nog lang nagepraat en dus bleef

Elisabeth Haderer, voorzitter gouverneursraad, heeft de International

het nog lang onrustig in de Groote Club…..

President’s Appreciation Award ontvangen van IP Wayne Madden

Internationaal President Lions bezoekt Zutphen in district 110BZ Maandagavond 8 april was het zover. Internationaal President Wayne A. Madden bezoekt het district 110BZ in Zutphen. De Lionsclubs Zutphen en Zutphen-Kattenhagen laten zich van hun beste kant zien bij de ontvangst van Wayne Madden en zijn echtgenote Linda. Het bezoek aan de Zutphense LC’s was onderdeel van een geplande reeks bezoeken gedurende de paar dagen, dat de International President in ons land verbleef. Warm pleidooi voor Hamburg Ook in deze bijeenkomst kwam natuurlijk het onderwerp laaggeletterdheid ter sprake. Madden riep de aanwezigen op deel te nemen aan het Reading Action Programma. Zoals de President ook een warm pleidooi hield voor deelname aan het internationaal congres in Hamburg begin juli. Een unieke gelegenheid, juist voor Nederlandse Lions, om vrij dicht bij huis het congres bij te wonen en op deze wijze te worden geactiveerd om binnen de Lionsorganisatie verder te kunnen werken aan de We Serve-gedachte. Wayne Madden vertelde het een eer te vinden om gedurende zijn presidentsjaar zoveel Lions in zoveel verschillende landen te kunnen bezoeken.

De International President met president Reinier Gosselink van LC Zutphen en president Judith Blekman van Zutphen-Kattenhaven (Foto Jaap Vreeken)


Tekst: Krista Nederveen – Ledder Redactie: Astrid Abbing

Uit de gouverneursraad

Vergroot jouw impact door samen te werken! Lions en Junior Chamber International (JCI) delen dezelfde passie: ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’. In de afgelopen maanden hebben de voorzitters van beide verenigingen elkaar beter leren kennen en geïnventariseerd hoe ze kunnen samenwerken. Tijd voor een interview met de beide voorzitters Elisabeth Haderer (Lions) en Frank Buijs (JCI).

Lions en JCI Nederland vroegen zich enkele maanden geleden af

Schrijven. Prinses Laurentien wil met haar stichting voorbij de

of het interessant zou zijn om bij elkaar op bezoek te gaan en of

landsgrenzen kijken. De Lions biedt hiertoe kansen. Lokale clubs

de verenigingen samen iets zouden kunnen oppakken. ‘Lions en

pakken kleinschalige projecten op om geld in te zamelen voor

JCI sluiten heel goed op elkaar aan’, begint Elisabeth. ‘Ik ken

opleidingstrajecten of doeprojecten.’ Frank vult aan: ‘Ook JCI zet

beide clubs, want voordat ik lid werd van Lions was ik actief

zich in voor goede doelen. Zo is Stichting Lucai, een stichting die

binnen JCI. Beide verenigingen zetten zich in voor maatschappe-

vakantieweken organiseert voor families met een kind met een

lijke doelen. Er is altijd een thema, een initiatief of een project.

levenbedreigende ziekte, ons landelijke goede doel’.

Zo zet Lions zich momenteel in voor de Stichting Lezen en Samenwerking Lions en JCI Elisabeth en Frank promoten een verdere samenwerking tussen

10

beide clubs. ‘Belangrijk is dat verenigingen als de onze meer samen optrekken’ aldus Elisabeth. ‘We moeten van elkaar weten wat we aan elkaar hebben. Dan kunnen we bij elkaar op bezoek en kunnen projecten samen worden opgepakt’. Frank vervolgt: ‘Bovendien biedt deze samenwerking voor JCI-leden een kans om na hun JCI-tijd (die stopt zodra de leden 40 worden) over te stappen naar Lions. We zien de tendens dat JCI-leden gaan zweven na hun intensieve JCI-tijd.’ Elisabeth: ‘Het mes snijdt aan twee kanten: binnen Lions zitten senioren, die wellicht een zoon of dochter hebben die interesse heeft in JCI.’ Toegevoegde waarde De toegevoegde waarde ligt ook in het delen van elkaars kennis en kunde. Elisabeth ‘Lions kunnen leren van de marketing rondom een evenement, JCI pakt dit heel professioneel op, zorgt voor een speciale website, goede sprekers, thema’s, filmpjes en een dagvullend programma. Dat gaat bij ons soms wat moeizaam. Daar kan JCI ons zeker iets brengen. JCI kan iets leren van de structuur van Lions.’ Frank reageert: ‘Binnen Lions zitten leden die veel levens- en werkervaring hebben. Voor onze JCI-leden kan het zeker interessant zijn om goede sprekers vanuit Lions naar binnen te halen. Denk aan lezingen van mensen op het

Frank Buijs is sinds 2005 actief voor JCI in 2013 voorzitter van JCI Nederland. Daarnaast hij werkzaam als directeur van de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI)


Voorzitter Gouverneursraad Elisabeth Haderer in gesprek met voorzitter JCI Frank Buijs

hoogtepunt van hun carrière of aan versterking van de Hoge

in Limburg voor een gezamenlijk goed doel, met in het bestuur

Raad met als thema ‘Hoe werkt het rechtssysteem’. Daarbij

leden van zowel Lions, JCI en de Rotary. In 2010 hebben Lions,

kunnen JCI-leden veel op het gebied van nieuwe communi­

JCI en Rotary in Schagen samengewerkt om in samenwerking

catieve ontwikkelingen overbrengen op Lionsleden, zoals het

met de gemeente een ijsbaan op te bouwen. Een derde voor-

inzetten van Social Media.’

beeld vinden we in de samenwerking tussen JCI ’t Sticht en Lionsclub Utrecht in de stichting ‘Giving back’.’

Samenwerkingsovereenkomst Op nationaal niveau zijn er al diverse paden uitgezet om de

Nieuwsgierig

samenwerking te bekrachtigen. Er is inmiddels een samenwer-

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de samenwerking met JCI,

kingsovereenkomst ondertekend. Goede voorbeelden van

kijk dan eens op www.jci.nl om te zien of en welke kamer inte-

projecten worden uitgewisseld en de kruisbestuiving is

ressant is voor jouw club om te sparren of gezamenlijk projecten

begonnen. Frank: ‘De samenwerking is een manier om onszelf

op te pakken. Dat maakt het oppakken van jouw project zoveel

wat meer te openen naar de buitenwereld’. Elisabeth: ‘We

effectiever. Ben je nieuwsgierig hoe JCI een nationaal congres

hebben inderdaad al een aantal projecten samen opgepakt. Een

oppakt? Het eerstvolgende NC is van 4 t/m 6 oktober. Meer infor-

goed voorbeeld hiervan is de organisatie van een golftoernooi

matie vind je op www.nc-2013.nl.

Junior Chamber International (JCI) is een internationaal netwerk voor persoonlijke ontwikkeling van circa 170.000 ondernemende mensen tot 40 jaar in meer dan 116 landen. Elk JCI-lid deelt de overtuiging dat ze zichzelf en de wereld om zich heen moeten verbeteren. JCI biedt haar leden volop ontwikkelkansen en stelt hen in staat blijvende positieve veranderingen in de samenleving teweeg te brengen. JCI is gebaseerd op vier pijlers: Business, Community, ­Training en International. JCI heeft als non-gouvernementele organisatie de hoogste adviesstatus bij de Verenigde Naties. In Nederland heeft JCI ruim 2.000 actieve leden in meer dan 100 gemeenten en werkt samen met onder meer Cordaid en het Nederlandse Rode Kruis (Bron: www.jci.nl).

11


Tekst en fotocredits: Alfred J. Boer

Zeilschip Mercator

Comeback Oostende Ooit had Oostende de grandeur zoals ook ons eigen Scheveningen die kende. Maar de stad waar eens het zomerverblijf was gevestigd van de eerste Belgische koning raakte in het slob. Toch wijst alles er op dat de

12

vooral bij Nederlandse zeezeilers geliefde stad een come back gaat beleven. Lion Magazine nam poolshoogte.

Die populariteit bij zeezeilers is overigens goed verklaarbaar: de

Noordzee, maar tot 1995 visten zij ook bij IJsland. Er is een tast-

jachthaven ligt namelijk direct in het centrum en is qua ligging

bare herinnering aan deze barre tijden van weleer in de vorm

ideaal alvorens de oversteek te maken naar de Kanaaleilanden of

van het volledig gerestaureerde museumschip Amandine.

op weg naar Frankrijk. Maar ook landrotten zullen veel plezier

De expositie geeft een beeld van het leven aan boord.

beleven in deze gemakkelijk bereikbare stad, die bovendien het grote voordeel heeft dat ook het treinstation direct naast het

Bij de koninklijke familie was Oostende bijzonder geliefd als

centrum is gelegen. Vanaf Amsterdam een kwestie van 3½ uur

zomerverblijf. Louise d’ Orleans, dochter van Lodewijk Filips van

treinen en voilà! Oostende is een zeehaven en het wemelt er dan

Frankrijk en tweede vrouw van Leopold I verbleef er vaak

ook van de visrestaurants waar verse vangst wordt geserveerd.

vanwege de gezonde zeelucht. Zij stierf al vroeg op 38-jarige

Oostende is ook de stad van bijzondere, lokale gerechten.

leeftijd. Tijdens haar ziekbed liet de verzwakte koningin der Belgen zich in een mand omhoog hijsen naar de vele etages

Een smakelijk voorbeeld van zo’n bekende lokale specialiteit is

hoger gelegen belvedère; daar kon zij pure zeelucht inademen

de garnalenkroket. De kustplaats is voorts vermaard vanwege de

en met volle teugen genieten van het prachtige uitzicht. Inmid-

uitstekende kwaliteit als het gaat om zeetong; naar verluidt

dels heeft de soms ronduit lelijke hoogbouw dit riante uitzicht

excelleren qua smaak vooral de maanden augustus en

behoorlijk verstoord, maar het is allemaal te zien en te beleven

september. Leuk weetje: bij de vistrap aan de haven wordt verse

in het Stadsmuseum dat is gevestigd in het voormalige buiten-

vis rechtstreeks van de boot verkocht. Een restaurant dat vaste

verblijf van de Royals. Iets zuidwaarts gelegen (gemakkelijk en

klant is van een van de deelnemende vissersboten is de Royal

voordelig te bereiken met de kusttram) in het voormalige

North Sea Yacht Club. Direct na aankomst van de boot in de

domein van Prins Karel ligt het best bewaarde deel van de

vroege morgen worden de garnalen met de hand gepeld om

Atlantik­wall. Hier bevinden zich unieke overblijfselen uit zowel

tijdens de lunch of het diner al op het bord te liggen. Verser kan

WO I als II. Overigens kom je met de eerder genoemde kusttram

het niet. Tot op de dag vandaag bevissen de Oostenders de

voor een habbekrats in andere kustplaatsen als Knokke,


­Blankenberge, Nieuwpoort of Koksijde . Ook op kunstgebied heeft Oostende het nodige te bieden. Neem bijvoorbeeld Mu.Zee (museum aan zee), waar werken te zien zijn van bekende kunstenaars als James Ensor, Panamarenko, Gustave Desmet en Ann Veronica Janssens.

Rock Strangers van Arne Quinze op het Zeeheldenplein

Partijtje golf? In en rond Oostende zijn talloze andere interessante bezienswaardigheden te bezoeken, waaronder Fort ­Napoleon. De gelijknamige Franse veldheer liet het in 1811 bouwen om zich te kunnen verdedigen tegen de Engelsen die vervolgens nooit zouden komen. Een bezoek aan de schitterende driemaster Mercator, het voormalige, door poolreiziger Adrien Gerlache ontworpen opleidingsschip is beslist een aanrader. De stad kent voorts een aantal aantrekkelijke autovrije winkelstraten, waaronder de Vlaan-

Het dek van IJslandvisser Amandine

derenstraat en de Kapellestraat. De grote merken ruim zijn er vertegenwoordigd. Alleen is het soms wel uitkijken voor fietsers. En over fietsers gesproken: zoals zovele steden beschikt ook Oostende over het fenomeen stadshuurfiets en langs de uitgestrekte boulevard is er eveneens een ruim aanbod te vinden van stalen huurrossen. Dit geldt overigens ook kleurige huurskelters voor de kleinere gasten. Zin in een partijtje golf? In de directe omgeving van Oostende is een drietal golfbanen te vinden: Royal Ostend Golf Club

Pand uit 1729 tegenwoordig de Spanish Inn

(18 holes), Wellington Golf Oostende (9-holes) en Westgolf (9-holes). Binnenkort wordt hier nog een vierde aan toegevoegd, de 37-holes Koksijde Golf ter Hille. En mocht u een

13

overwinning te vieren hebben, wat let u om uw geluk daarna te beproeven in het casino, gevestigd in het Kursaal Oostende? En over gokken gesproken: de in 1893 aangelegde Wellington Renbaan was zeer favoriet bij koning Leopold II en zijn gasten. Vanuit het Koninklijk Chalet was de renbaan via de schitterende Venetiaanse Gaanderij overdekt toegankelijk . Tegenwoordig vergadert hier ook de reeds in 1957 gecharterde LC Oostende 250 (elke 2e en 4e donderdag). Daarnaast telt de West-Vlaamse stad een damesclub, die elke 2e dinsdag bijeenkomt in de eerder genoemde Royal North Sea Yacht Club. Ter afsluiting nog een leuk weetje: de bekende Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye zou ooit een kort bezoek van slechts twee weken brengen aan Oostende met als doel weer op het goede spoor te komen. Uiteindelijk zou hij er maar liefst twee jaar blijven en er bovendien zijn grootste hit schrijven: Sexual Healing! Al met al is Oostende beslist de moeite waard om eens met een bezoek te vereren. Tal van bezienswaardigheden zijn gemakkelijk te voet bereikbaar en om het nog makkelijker te maken heeft het Toerisme Oostende VZW (gevestigd op het Monaco­ plein) jaar rond een aantal digitale stadswandelingen in de aanbieding, zoals de op Marvin Gay gebaseerde ‘Midnight Love Tour’, ‘Op zeebenen door Oostende’ of ‘Parfum van Oostende’.

De vistrap

INFORMATIE www.visitoostende.be www.visit.flanders.be www.hotelbero.com www.fortnapoleon.be www.zeilschipmercator.be www.muzee.be www.dekusttram.be www.museum-amandine.be www.zeilschip-mercator.be www.marvingaye.be

Trap naar belvedère in ­tegenwoordig Stadsmuseum

Autovrije winkelstraten

Reisrubriek Auteur/Lion Alfred J. Boer is reis- en watersportjournalist van beroep. Hij stelt zijn verhalen in aangepaste vorm belangeloos ter beschikking aan de Lion. Waar ­mogelijk regelt hij via het betreffende verkeersbureau een speciale aanbieding of legt een link met een lokale Lionsclub.


… en morgen maakt u een fietstocht door Soweto … Martine Claessens Zuid-Afrika bestemmingspecialist

TALISMAN.NL | T 078 614 27 88


Redactie: Bert Naarding

Stichting Lions Werkgroep Suriname ontvangt € 10.000 van LC Ljouwert ‘80 Met de organisatie van Ljouwert Culinair, een groots opgezette, jaarlijkse culinaire manifestatie in het centrum van Leeuwarden, heeft LC Ljouwert ’80, samen met LC Oostergo, een bedrag verdiend van maar liefst € 20.000. De helft van dit bedrag, dat onlangs is overhandigd aan Bohla Balgobind van de Stichting Lions Werkgroep Suriname, wordt gebruikt voor het Warme Maaltijden Project. Warme maaltijden project helpt Surinaamse kinderen In 2008 is gestart met het Warme Maaltijden Project voor schoolgaande kinderen in Suriname. De kinderen ontvangen, met financiële steun van de Stichting Werkgroep Suriname en bijdragen van de hoofdsponsor Surflandria, momenteel nog driemaal per week een warme maaltijd afgewisseld met tweemaal per week

Een maaltijd op een school in Paramaribo

een broodmaaltijd op school. De kinderen kunnen zich hierdoor beter concentreren op de lessen, zijn rustiger, vallen tijdens de lessen niet meer van honger en vermoeidheid in slaap en gaan

is van € 12.000. Met de gift van LC Ljouwert is voor het lopende

weer met plezier naar school. Hierdoor zijn de leerprestaties

jaar een oplossing gevonden, maar hoe moet het verder?

aanmerkelijk verbeterd. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met LC ­Paramaribo North. Daarvoor is de Stichting

Werkgroep beoordeelt de situatie zelf in Suriname

Voedselhulp opgericht, waarin drie leden van de Lionsclub en

Een 16 persoons sterke delegatie uit Nederland is onlangs - op

twee leden van de Werkgroep Suriname zitting hebben.

eigen kosten - afgereisd naar Suriname om de situatie ter plekke te bekijken en eventueel te regelen. En de oplossing is

Sponsor trekt zich terug

gevonden! Tijdens een congres, waarbij alle Lionsclubs uit Suri-

De hoofdsponsor van het project heeft zich recentelijk terugge-

name aanwezig waren en bovendien het Surinaamse Ministerie

trokken en daarmee verdwijnt de grootse geldstroom. Dat bete-

van Onderwijs, is aangegeven dat de regering voortaan de

kent dat er overleg gevoerd moet worden met de Lionsclub in

buitenschoolse opvang, inclusief de maaltijdverstrekking voor

Paramaribo om voortgang van het project te garanderen. Op dit

haar rekening neemt. De meegebrachte € 10.000 uit Leeu-

moment ontvangen ongeveer 200 kinderen een warme- en een

warden wordt nu gebruikt om de bestaande keuken te reno-

broodmaaltijd. Om dit driemaal per week te garanderen voor een

veren, waar de maaltijden voor de scholen worden bereid. “Het

heel schooljaar (45 weken), is een bedrag nodig van € 13.500. De

rendement van dit bedrag is hiermee vele malen hoger”, aldus

stichting draagt jaarlijks € 1.500 bij, waardoor er een jaarlijks tekort

Ruurd Kuipers van LC Ljouwert ’80.

Werkgroep Suriname aan het werk in Suriname Tijdens het onlangs gehouden werkbezoek van de Werkgroep Suriname om de maaltijdverstrekking aan schoolkinderen goed en permanent te regelen, heeft de groep ook een bezoek gebracht aan het dorp Pikin Slee. Hier heeft de Werkgroep ­Suriname, samen met LC Paramaribo en met financiële steun van Cordaid, na een watersnoodramp een school hersteld. Op de foto staat werkgroepslid Ruurd Kuipers midden tussen de kinderen, die hem allemaal een high-five willen geven. Deze school heeft nu een tekort aan lokalen, zodat 60 kinderen niet naar school kunnen. Dus, sponsors gevraagd! Samen met de kinderen hebben de werkgroepleden ook meegeholpen met het opruimen van plastic afval in de omgeving. En dat 2 dagen na NLdoet! SUdoet dus!

Ruurd Kuipers midden tussen de schoolkinderen

15


Redactie: Astrid Abbing

Club in de schijnwerper

LC Nootdorp-Pijnacker Op zoek naar de achtergronden van de Lionsclubs op de werkvloer. Deze keer twee clubs uit het district AZ. Vijf van de tweeëndertig leden van de herenclub Nootdorp-Pijnacker hebben de charter op 28 april 1992 nog meegemaakt. De leeftijd van de leden ligt tussen de 38 en 75 jaar. De club gebruikt een eigen website die goed toegankelijk is voor de lokale gemeenschap en ook de social media Facebook en LinkedIn worden ingezet voor de communicatie.

De clubavond wordt met een opkomst van gemiddeld 75%

en heeft het een plaats verworven in de harten van vele inwoners

goed bezocht. Tijdens de vroege clubavond wordt er gedineerd.

van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het geld is o.a. ten goede

Er is geen agenda, veel social talk, wat losse mededelingen en

gekomen aan het Ronald McDonaldhuis in Den Haag, Stichting

met enige regelmaat een spreker. Op de late clubavond wordt

Kinderdroomwens en de Zorgboerderij in Delfgauw.‘

de post en de actielijst behandeld, doen de commissies verslag over de status van de voorbereidingen van fundraising, social

Week van de Beweging

events etc.

‘De Week van de Beweging’ is een jaarlijks evenement waarbij kinderen in beweging komen voor kinderen die het moeilijk

16

Fundraising

hebben. ‘De kinderen van basisscholen in Nootdorp, Delfgauw

De heren van Nootdorp-Pijnacker zetten zich in voor het

en Pijnacker hebben al meegedaan aan dit vrolijke fenomeen.

Jeugdsportfonds en Ipse de Bruggen. Het Jeugdsportfonds

Ze dansen, springen en sporten zich een weg door een avon-

creëert sportkansen voor kinderen in gezinnen waar de finan-

tuurlijk parcours in een sporthal, waarbij de leerkrachten

ciële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereni-

enthousiast aanmoedigen en ‘het halve dorp’ de prestaties

ging. Ipse de Bruggen wil graag elektrische side-by-side fietsen.

beloont met financiële bijdragen.’

‘Hiermee kunnen de veelal verstandelijke en lichamelijk gehan-

De opbrengst is voor 75% besteed aan doelen in India,

dicapte cliënten er samen met een begeleider elke dag op uit.

­Indonesië, Togo, Armenië en Bangladesh, en voor 25% aan maat-

Wij steken ook zelf de handen uit de mouwen door het wekelijks

schappelijke doelen die de scholen zelf bepalen. Lions Night en

vervoeren van cliënten van Ipse de Bruggen naar een cursus of

Week van de Beweging brengen tezamen ruim €75.000 per jaar

avondbesteding in Delft.’

op. ‘Veel van onze projecten hebben te maken met creëren van kansen voor kinderen. Maar ook andere groepen geven wij

Lions Night

graag onze aandacht, zoals werknemers bij lokale bedrijven die

Het motto van de Lions We Serve krijgt tijdens de jaarlijkse ‘Lions

zich moeilijk ontwikkelen door een beperking als ‘laaggeletterd-

Night’ letterlijk handen en voeten. ‘Samen met medewerkers van

heid’. Hiervoor is een thema-avond georganiseerd samen met de

de Rabobank Zuid-Holland Midden serveren wij mosselen en

Ondernemingsvereniging Pijnacker.’

andere heerlijkheden, aan bijna 350 gasten en sponsoren. Door de jaren heen heeft de Lions Night al zo’n € 380.000 bijeengebracht

Ledenwerving en andere issues Ledenwerving is nog geen issue binnen LC Nootdorp Pijnacker. ‘Bij de werving zijn we gespitst op aansluiting in leeftijd waardoor de gemiddelde leeftijd op peil blijft. Bovendien moet iemand in onze sfeer passen. Wij zijn tot op zekere hoogte ook een vriendenclub. Voor het vinden van sponsoren is het onderhouden van netwerken van essentieel belang. Ons kent ons is het belangrijkste element bij het gunnen van ondersteuning. Onze aanpak van fundraising aanvragen staat uitgebreid beschreven op onze site: www.lions-nootdorp-pijnacker.nl’ Tenslotte over de Lion: ‘De Lion is sterk verbeterd, maar de nadruk ligt wat ons betreft nog teveel op de Lions zelf, we

LC Nootdorp-Pijnacker in actie tijdens de ‘Week van de Beweging’

zouden liever meer lezen over de goede doelen zelf.’


Redactie: Astrid Abbing

Club in de schijnwerper

LC Voorburg Prinses Marianne De vrouwenclub LC Voorburg Prinses Marianne, met 32 leden in de leeftijd van 39 tot 73, viert op 16 mei alweer haar derde lustrum. Prinses Marianne staat bekend als een actieve club. In het district waren zij vertegenwoordigd in de functie van districtssecretaris, een commissaris voor Lions Quest en Immateriële dienstverlening, een DG, een districtsredacteur en nu is een zonevoorzitter actief.

De clubavonden worden bezocht door ruim 75% van de leden.

onderling. In 2011 bracht de sponsorloop Kids4Wheels bijna

De eerste avond in de maand is een vergaderavond en kent een

€ 80.000 op. Een deel van de opbrengst ging naar de goede

agenda met de Roll call, commissieverslagen, bestuurszaken, en

doelen van de scholen. € 60.000 is besteed aan een rolstoelbus

soms een spreker die het goede doel toelicht. De tweede club-

(de Wheels) die ouderen en gehandicapten vervoert in de regio.

avond heeft altijd een spreker of sportieve activiteit. Op 11 oktober 2013 wordt een tweede Sponsorloop georganiFundraising

seerd onder de naam Kids4Kids. De opbrengst hiervan gaat naar

De leden brengen jaarlijks goede doelen in bij de fundraise-

de Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, voor een

commissie. Die maakt een keuze en de clubleden beslissen voor

bijdrage aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zodat

welke doelen de club zich het volgende Lionsjaar inzet. Per jaar

kinderen die anders aan de zijlijn staan, nu mee kunnen doen!’

zijn er zeker twee fundraise-activiteiten, soms zelfs wel drie. Ledenwerving en andere issues De jaarlijks terugkerende activiteit is de bridgedrive in

‘Als club willen we groeien naar 35 leden. Verjonging gaat moei-

november. ‘Alle clubleden helpen mee: uitnodigingen maken, de

zaam omdat jonge vrouwen een baan, een gezin, sport en een

administratie rondom de inschrijvingen regelen, ophalen en

club moeten zien te combineren. Toch hebben we regelmatig

inpakken van de vele prijzen voor de bridgedrive en de

nieuwe aanwas. De fundraising wordt gerealiseerd door de

ver­loting, zoeken naar sponsors voor de catering, taarten bakken

betreffende commissie in samenspraak met bestuur en leden.

voor bij de koffie, achter de bar staan, teveel om op te noemen.’

Het vinden van sponsoren is altijd lastig maar lukt eigenlijk altijd wel.’

Handen uit de mouwen Een andere terugkerende activiteit is de modeshow bij Mariëlle

Tenslotte over de Lion: ‘We willen graag meer uitleg over de

Mode en Daniëlle Exclusief. En er is de doorlopende actie van de

structuur van de Landelijke en Internationale organisatie zien en

verkoop van naambadges voor Kika. ‘Onze dames bezochten de

regelmatig terugkerende info over verdubbeling door b.v. Lions

districts- en de landelijke conventie en hebben een aantal clubs

Quest, Cordaid, Wilde Ganzen etc.’

voorzien van naambadges. Nog steeds zijn deze naambadges te bestellen! Ook is er een mooie spin-off uitgekomen. Een van onze leden heeft via haar werkgever € 10.000 gegenereerd voor Kika.’ De club steekt ook de handen uit de mouwen. De vrouwen doen jaarlijks mee aan NLdoet en de rolstoelwandel4daagse. Ze gaan binnenkort ook aan de slag met laaggeletterdheid. Er zijn plannen voor een bondgenootschap in regio Haaglanden. Op 13 juni is de eerste bijeenkomst. Sponsorloop samen met de ‘mannen’ Eens in de twee jaar organiseert de club samen met de mannenclubs Leidschendam-Veur en Voorburg een scholensponsorloop. ‘Met de ‘buurclubs’ actief zijn voor een goed doel geeft extra kracht en samenhang in de eigen club, maar ook tussen de clubs

De dames van LC Voorburg Prinses Marianne

17


Tekst: Jan Troost. Redactie: Robert Holl

Lions Helpen Sinds het begin van dit jaar zijn er veel aanvragen voor subsidie bij de districtscommissarissen binnengekomen. Sinds begin juli 2012 zijn er 18 aanvragen ontvangen, waarvan er 14 zijn goedgekeurd. Drie aanvragen zijn nog in behandeling en één is teruggetrokken.

Voor grote projecten is in totaal € 14.000 beschikbaar en voor kleine projecten € 9.000. Wanneer naar de spreiding per district

• Het ondersteunen van kinderen uit achterstand gezinnen bij het behalen van schooldiploma’s.

wordt gekeken, blijkt dat er grote verschillen zijn: AZ en CO hebben respectievelijk zes en vijf aanvragen ingediend, terwijl

Op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar wordt gecon-

BZ en CW beide met één aanvraag erg laag scoren. AN en BN

cludeerd, dat de aanvragen voor kleine projecten aardig op

zitten daar met twee endrie aanvragen tussenin.

schema liggen: er wordt gemiddeld voor € 1.000 per maand toegekend. Van de beschikbare gelden voor grote projecten is

Voorbeelden van projecten waarvoor subsidie beschikbaar is

€ 11.000 nog niet besteed.

gesteld, zijn: • Bezoek door kinderen aan het Kamp Westerbork.

In april is in de vergadering van de districtscommissarissen en

• Vakantie voor kinderen met een verstandelijke beperking.

het bestuur van Lions Helpen van gedachten gewisseld over de

• Muziekinstrumenten voor naschoolse opvang.

toekomstige toewijzing van subsidies. Enerzijds is vastgesteld,

• Muziekinstrumenten voor kinderen met een verstandelijke

dat er in twee jaar circa € 20.000 niet is toegewezen en ander-

beperking. • Sinterklaas cadeautjes voor kinderen van wie de ouders zijn aangewezen op hulp van de voedselbank. • Bouw van een molen door kinderen samen met HBO leer-

zijds, dat er na 1 december nog aanvragen worden ontvangen voor grote projecten. Om te voorkomen dat in het nieuwe clubjaar eenzelfde situatie ontstaat, is besloten om het aanvraagschema iets aan te passen.

lingen. • Bezoek aan het circus door kinderen met een verstandelijke beperking. • Aanpassen van een busje voor kinderen met een lichamelijke beperking. • Financiële steun voor kinderen van ouders met te weinig financiële middelen, om naar het timmerdorp te kunnen gaan. • Speelgoed voor een kindertehuis.

Vanaf 1 juli 2013 is de procedure voor subsidie aanvraag van grote projecten (> € 1.000) als volgt: 1. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 december. 2. Indien niet al het beschikbare geld wordt besteed is de tweede sluitingsdatum 1 april van het daaropvolgende jaar. 3. Voor kleine projecten (tot € 1000.-), kan het gehele jaar door subsidie worden aangevraagd.

19


Redactie: Bert Naarding

Dave’s liefste wens is samen met Shani naar de dierentuin Dave is 8 jaar en woont op Curacao. Hij heeft een zeldzame vorm van kinderkanker en is voor behandeling van zijn ziekte, samen met zijn ouders in het UMCG in Groningen. Zijn zus Shani is achtergebleven op Curacao om haar studie af te ronden, maar Dave mist haar heel erg…

De Stichting Doe Een Wens heeft een wensvervuller binnen de

slangen. Vader Walter durfde zelfs een slang om zijn nek te

Lionsclub, namelijk Geert Wijnbergen van LC Westerbork Borck

leggen, Dave vond het maar wat eng. Vervolgens waren de

Overessinghe. Geert is ook beoogd gouverneur in het jaar 2014 -

krokodillen aan de beurt en was het voedertijd voor de haaien.

2015. Geert nam contact op met zijn Lionsbroeders in Emmen,

Dave mocht ze zelf voeren. Als souvenir kreeg Dave zelfs een

en deze club werd enthousiast en besloot om Dave’s wens te

paar haaientanden en trots als een pauw heeft ie daarmee de

adopteren, want Dave’s liefste wens was een dagje naar de

hele dag in zijn hand gelopen.

dierentuin in Emmen. Toen bleek dat Dave zijn zusje in Curacao erg miste, werd besloten om haar in de Kerstvakantie naar

Natuurlijk moest Dave ook nog even langs de olifanten, de

Nederland te halen, zodat het gezin met Kerst en jaarwisseling

giraffen, de beren en de vlindertuin en natuurlijk naar de dino’s.

samen kon zijn. Tickets werden geregeld en het weerzien op

Op de terugweg werd nog even gestopt bij het grootste

Schiphol was zeer emotioneel.

hunebed van Nederland, want dat wilde Dave wel eens in het echt zien. Na alle indrukken viel Dave onderweg in een diepe

20

Een paar dagen daarna kon Dave’s wens in vervulling gaan: met

slaap. Thuis aangekomen kon het gezin nog genieten van een

z’n allen, dus ook met Shani, naar de dierentuin! Geert met Henk

lekkere maaltijd om de dag feestelijk af te sluiten en samen na te

en Gert van LC Emmen en samen met het gezin in Landrovers,

praten over alle ervaringen van deze onvergetelijke wensdag

beschikbaar gesteld door LC Emmen, op pad met Dave natuur-

voor Dave!

lijk voorin. Dave houdt erg van wilde dieren, zoals slangen, krokodillen en haaien, maar ook van dino’s. Hij weet er veel over

Met dank aan LC Emmen, Dierenpark Emmen, Geert Wijnbergen,

te vertellen. In Emmen kreeg Dave de hele dag een eigen gids

Henk van Os, Gert de Vries en Stichting Doe Een Wens Neder-

die hem natuurlijk naar een van zijn lievelingsdieren bracht, de

land.

Dave, met vader Walter, moeder Swinda en zus Shani in de dierentuin in

Dave is trots op zijn haaietanden

Emmen


Redactie: Wim Smeets

Fight for Sight schenkt microscoop aan oogkliniek in Benin Fight for Sight, het samenwerkingsverband van de Stichting Lions Werkgroep Blinden en Wilde Ganzen, helpt mee om oogheelkundige zorg op te bouwen in Benin. In overleg met de oogartsen is een teaching-microscoop geschonken aan het oogziekenhuis in Parakou, Benin .

Het West-Afrikaanse Benin, het voormalige Dahomay, werd in

Middelen voor opleidingscentrum

1960 onafhankelijk en was vele jaren het toneel van bloedige

Dr. Potter wil graag oogartsen en oogverpleegkundigen gaan

staatsgrepen. Sinds 1990 heerst er rust en is er een stabiele

opleiden. Daarvoor heeft hij samenwerking gezocht en

democratie. Er komt zeer veel vermijdbare slechtziendheid en

gevonden met het ministerie van gezondheid en de universiteit

blindheid voor. Oogheelkunde staat nog in de kinderschoenen.

van Cotonou. Overeengekomen is dat zijn oogziekenhuis ook

Externe hulp is dringend nodig om de talrijke patiënten te

opleidingscentrum voor oogchirurgie wordt. Maar in het straat-

helpen en medisch personeel op te leiden.

arme land ontbreken de middelen om dit te realiseren. Een van de dingen die dringend nodig zijn is een zogenaamde

Oogkliniek Saint André de Tinré

teaching- microscoop met een camera- aansluiting. Beelden van

De Britse oogarts Dr. Andrew Potter wilde en wil die hulp bieden.

de operatie worden opgenomen en met de oogarts en verpleeg-

Na enkele jaren als rondreizend oogarts in Afrika gewerkt te

kundige-in-opleiding na afloop van de operatie doorgenomen.

hebben, vestigde hij zich in Benin. Met buitenlandse hulp kon hij

De microscoop is besteld en wordt gefinancierd uit het fonds

eind vorige eeuw een oogkliniekje bouwen in Parakou. Inmid-

van Fight for Sight. Oogarts Potter en zijn staf zijn de Neder-

dels is de kliniek, Saint André de Tinré geheten, vergroot en

landse Lions daar zeer dankbaar voor.

beschikt over 92 bedden. Jaarlijks worden er 4.000 operaties verricht. De oogheelkundige staf bestaat uit twee oogartsen en

Fight for sight en Wilde Ganzen

twee oogverpleegkundigen. Voorts zijn er verpleegsters en is er

Fight for sight zet zich al 20 jaar in voor het bestrijden van onnodige

onderhoudspersoneel, en dat alles in een werkgebied van

blindheid. Uw bijdrage is hard nodig en wordt beloond met een

10 miljoen inwoners!

premie van 55% van Wilde Ganzen. Neem contact op met de Stich-

De goede reputatie en de hoge kwaliteit van de operaties heeft

ting Lions Werkgroep Blinden,( blinden@lions.nl ) of met Linda

er toe geleid dat ook veel patiënten uit de omliggende landen

Muskens van Wilde Ganzen, (Linda@wildeganzen.nl) Meer infor-

komen.

matie op www. lions.nl, Lions helpen en www.fightforsight.nl.

Oogarts Potter aan het werk

21


Tekst: Theo Bakhuizen Redactie en foto’s: Jan Kappers

Museum Huis Doorn blijft open en vernieuwt Musea worden gerenoveerd en gerestaureerd. Dat was te zien aan het Amsterdamse Rijksmuseum en het museum De Fundatie in Zwolle. Nu in de reeks musea aandacht voor een klein, zelfstandig Rijksmuseum dat met sluiting werd bedreigd: Museum Huis Doorn te Doorn. Het museum Huis Doorn, ofwel het Huis van Keizer Wilhelm II, is in Doorn gehuisvest. Een museum dat, na het advies van de Raad voor de Cultuur en na het daarop volgende ministeriele besluit, met sluiting werd bedreigd door een subsidieverlaging van € 480.000 naar € 210.000.

22

Werd bedreigd. Immers, leiding, medewerkers en vrijwilligers

De Eerste Wereldoorlog

lieten zich niet kisten. Men kwam in actie tot in de Tweede

Mede op instigatie van de Raad voor de Cultuur zal het museum

Kamer aan toe, waar een ‘Wilhelm II in vol ornaat’ de Kamerleden

zich vooral ook gaan richten op de geschiedenis van de Eerste

in het Duits toesprak. Daarnaast toonden velen hun veerkracht.

Wereldoorlog (1914-1918), de oorlog, waarin Keizer Wilhelm zo’n

Met innovatievermogen, enthousiasme en doorzettingskracht

overheersende rol heeft gespeeld. Huis Doorn wordt de plaats

van raad van toezicht, raad van advies , interim-directie, mede-

van ‘de herinnering aan W.O. I’ naast de plek, waar de collectie

werkers en een groeiend aantal betrokkenen ziet het er naar uit

van de keizer en zijn familie getoond wordt. Al dit jaar wordt in

dat het museum open kan blijven. Het aantal vaste formatie-

een in Doorn te houden symposium aandacht besteed aan de

plaatsen daalt, het aantal vrijwilligers groeit. Roosters worden

Eerste Wereldoorlog. Volgend jaar immers - 2014 - zal het 100

opgesteld. Fondsen worden aangeboord. Het is zelfs de bedoe-

jaar geleden zijn, dat deze oorlog uitbrak. Een oorlog met zijn

ling dat de openingstijden van Huis Doorn worden verruimd

fronten en miljoenen slachtoffers. Een oorlog ook, waarvan de

naar 6 dagen per week. Waar bezuinigingen, of dreiging

afloop en de gevolgen van grote invloed zijn geweest op de

daarmee, al niet toe kunnen leiden. Doel is om de organisatie

politieke situatie in Europa en in Duitsland in het bijzonder.

klein te houden en meer projectmatig te gaan werken. Op 16

Voor deze ‘herinnering’ zijn mogelijk wel projectgelden beschik-

mei is dit alles in een persconferentie naar buiten gebracht.

baar, zo liet de minister weten. De oorspronkelijke garage en opslagplaats op het terrein van Huis Doorn zal worden verbouwd tot vergader- en expositieruimte en ruimte voor bijzondere evenementen (zie de foto, waarop ook de bijzondere toren zichtbaar is: dit was een geschenk van echtgenote Hermine aan de keizer). De oude Mercedes Benz van de keizer zal over enige tijd hier bezichtigd kunnen worden. Daarnaast wordt er gedacht aan het opzetten van een reizende expositie over de Eerste Wereldoorlog en aan de voorbereiding van een lesbrief voor scholen van voortgezet onderwijs. Wilhelm II en Huis Doorn Keizer Wilhelm II wist goed waar hij wilde verblijven na zijn smadelijke vlucht uit Duitsland in 1918. Komend van het front in Spa/België vroeg hij asiel aan in Eijsden, vlak over de grens tussen Nederland en België. Na de kortste asielprocedure ooit zo’n 20 minuten - kon hij doorrijden naar Amerongen in de provincie Utrecht, waar hij in het gelijknamige kasteel ongeveer 18 maanden zou verblijven. In 1919 kocht Zijne Majesteit Keizer en Koning Friedrich Wilhelm Victor Albert uit den Huize

De garage met de toren van Hermine, op het terrein van Huis Doorn

­Hohenzollern, zonder beroep of maatschappelijke betrekking (sic!), tijdelijk woonplaats hebbend in Amerongen, voorheen te


Berlijn, het landhuis Huis Doorn in Doorn van de Baronesse van

­Marie-Antoinette, een goud gedecoreerde toiletpot, porselein

Heemstra voor 500.000 gulden en trok er na een grondige

uit Meissen, en nog zoveel meer. In het mooie park is onder

opknapbeurt in 1920 met zijn echtgenote Augusta Victoria en

leiding van de Berlijnse architect E. Kiessling een mausoleum

hun gevolg in. De Utrechtse Heuvelrug werd hun domicilie.

gebouwd, waarin de keizer in 1941 werd opgebaard. In het park

Augusta stierf al in 1921, de keizer hertrouwde vervolgens met

zijn ook de vier honden van de keizer begraven. Het was zijn

Hermine met wie hij tot zijn dood in 1941 Huis Doorn

wens om bij het herstel van de monarchie in Duitsland daar te

bewoonde. Het huis en het landgoed werden in 1945 als Duits

worden bijgezet. Een illusie. Zijn vrouw Hermine vertrok na de

bezit geconfisqueerd en zijn nu bezit van de Staat der Neder-

dood van de keizer wel naar Duitsland.

landen als zelfstandig Rijksmuseum. De toekomst De inrichting van Huis Doorn

Er komen nu zo’n 25.000 bezoekers per jaar naar Huis Doorn. Dat

Het huis werd ingericht met tal van objecten uit de keizerlijke

aantal is sinds het bekend worden van de subsidiekorting en een

paleizen in Berlijn en Potsdam. Deze inboedel werd met 59 (!)

mogelijke dreiging van sluiting van het museum groeiende. Met

treinwagons vanuit Duitsland naar Nederland vervoerd. In de

de plannen om van Huis Doorn de plaats te maken van de

loop van de tijd zijn delen van de collectie teruggegeven aan

­herinnering aan de Eerste Wereldoorlog en de daaraan

erfgenamen van de keizer, de familie Hohenzollern. Er worden

verbonden nieuwe initiatieven ziet de toekomst er ineens

vaak ook objecten uitgeleend voor exposities elders. In het Huis

zonniger uit. Aan het enthousiasme van interim-directeur

zijn schilderstukken te zien van onder meer Frederik de Grote, tal

Herman Sietsma, die ons ontving, bijpraatte over de recente

van portretten van Wilhelm zelf, een volledig ingerichte

ontwikkelingen en ons vergezelde bij de rondleiding door Huis

eetkamer, een ontvangkamer, de slaapkamers van keizer en

en Museum zal het niet liggen.

keizerin, wanden vol veldslagen en parades, gobelins van

Het ‘Huis Doorn’, ofwel het Huis van Keizer Wlhelm II in Doorn

23


Tekst: Herbert Verseveldt

Staan uw gegevens correct in Lolas?

Wilt u het nieuwe Informatie- en adressenboek ontvangen? In het ledenadministratiesysteem van de Lions (Lolas) is elke Lion zelf verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens. Uw gegevens, die op 30 juni 2013 om 24.00 uur in Lolas staan, komen automatisch in het Informatie- en adressenboek van 2013 - 2014.

Voorheen droeg dit boek de naam ledenboek. De naam is nu

Wachtwoord in Lolas

veranderd in Informatie- en adressenboek, omdat die naam

Als u uw wachtwoord vergeten of kwijt bent, kunt u het

beter de lading dekt. Bij ledenboek denkt men alleen aan een

opvragen. Enige ogenblikken later ontvang u per e-mail uw

adressenboek, maar het informatieve gedeelte over de Lions

wachtwoord. Als u een nieuw emailadres hebt en het oude nog

organisatie, is misschien wel belangrijker dan de adressen van

in Lolas staat, moet u eerst met uw oude e-mailadres inloggen.

clubs en Lions! De prijs van het boek, inclusief verzending, is

Uw wachtwoord wijzigen kan door in Lolas in het menu te

â‚ŹÂ 2,17. Als u geen prijs stelt op het ontvangen van het boek, kunt

klikken op Leden en vervolgens op Wachtwoord wijzigen. Zet

u dat aangeven, zoals in bijgaand kader staat omschreven.

het oude en het nieuwe wachtwoord in de aangegeven blokjes en klik op Verstuur en de wijziging is een feit.

Controleer uw gegevens

24

U kunt uw gegevens zelf als volgt controleren en wijzigen: www.

Deadline 30 juni

lions.nl > lolas> gebruikersnaam (dit is uw eigen e-mailadres) >

Wilt u ruim voor de deadline van 30 juni uw gegevens controleren

wachtwoord > log in > ga verder > dan ziet u uw eigen naam en

en veranderen? Als er zich problemen voor doen, dan heeft u nog

na aanklikken > Lion > komt u op uw eigen kaart en kunt u wijzi-

tijd om die samen met uw clubsecretaris op te lossen, want let wel

gingen aanbrengen. Vergeet niet de wijzigingen op te slaan.

30 juni is de absolute deadline. Indien u zelf niet in staat bent uw gegevens on line te wijzigen, kan uw clubsecretaris als enige in

Als u dat gedaan hebt, kunt u zelf rechts onder op uw kaart zien,

Lionsland dat voor u doen. De Commissie Communicatie en Media

hoe u in het Informatie- en adressenboek 2012 - 2013, op grond

(CCM) dankt alle Lions voor hun medewerking om een zo foutloos

van de door u zelf ingebrachte gegevens, zal worden vermeld.

mogelijk Informatie- en adressenboek 2013 - 2014 te maken.

Wilt u het Informatie- en adressenboek wel of niet ontvangen? Elke Lion kan dat op zijn eigen kaart in Lolas aangeven via www.lions.nl.


Redactie: Bert Naarding

In deze Lionspuzzel gebruiken we (voornamelijk) Nederlandse Lions­begrip­ pen en Lionsnamen. De oplossing van de puzzel vindt u op www.lions.nl.

Jenny Park, 13 jaar, wint Peace Poster Contest Jenny Park is een 13-jarige scholier uit Californië (USA). Haar winnende poster werd gekozen uit ruim 400.000 inzendingen

Lionspuzzel

uit de hele wereld, waaronder die van Anouk Uilenreef uit Nederland. Het was de 25e keer dat deze wedstrijd is gehouden. Op de

Horizontaal

Verticaal

5

1

iem. met ondergeschikte functie

stad in Flevoland

poster van Jenny staan afbeeldingen van de Dalai Lama, Aung

7 met kwade bedoelingen bedriegen

2

stad in Zwitserland

San Suu Kyi, Barack Obama, Ban Ki Moon, Martin Luther King,

9

3

Lionsclub uit Meppel

10 afbreker

4

alledaags

verschillende tijden en geloof, verschillende rassen, mannen/

11 Lionsclub uit Groenlo

6

Junior Lionsclubs

vrouwen en leeftijden. Allemaal vinden ze vrede in zichzelf’,

13 afwezig

7

verkorte handtekening

15 schootcomputer

8

zeer oud bijbels oord

De afbeeldingen van alle beroemdheden staat gegroepeerd

18 peace poster

12 hotel

rondom haar zelfportret. ‘Ik geef hier mee aan, en dat geldt

21 verplaatsbaar

14 godgeleerde

22 jobs

16 welwillend

je niet perse de Dalai

23 buitensporig

17 ongerept woud

Lama te zijn of

24 regio in Oost-Nederland

18 minnekozen

Moeder Theresa en de vroegere Amerikaanse President Woodrow Wilson. ‘Mensen uit verschillende werelddelen,

aldus Jenny.

voor iedereen, dus ook voor jou en mij, dat vrede begint bij jezelf, daarvoor hoef

Moeder Theresa, de creators of Piece!’ Jenny ontving een

naaldboom

19 plek 20 Lionsclub uit Oldenzaal

bedrag van $ 5.000 als winnaar van de wedstrijd. In Hamburg zal ze tijdens de Internationale Conventie nog eens extra in het zonnetje gezet worden.

De winnares Jenny Park met de winnende Poster

Lionagenda 2013 Vrijdag 5 t/m 9 juli: 96e Internationale Conventie Hamburg Installatie nieuwe gouverneursraad 13 t/m 23 juli 2013: Gastgezinproject Stichting Lions Jeugduitwisseling Donderdag 31 oktober t/m zaterdag 2 november: Europa Forum Istanbul Finale Euro Concours Piano Zie ook: www.lions.nl

25


Redactie: Bert Naarding

Leoclubs in actie

Leo’s komen steeds beter in beeld “Zeg, Leo’s, wat zijn dat eigenlijk?” Zo begon een artikel in Lion magazine een aantal jaren geleden. Gelukkig konden we in de tweede alinea al vermelden dat het vergroten van de bekendheid van Leo’s onder de Lions succesvol verloopt en dat de quote ‘Wij moeten ook zo’n Leoclub in ons district hebben.’ een veel gehoorde werd.

En zo geschiedde, de afgelopen jaren is er door menig Leo en

lang ervaring binnen de service-organisatie, dus waarom je dan

Lion hard gewerkt aan het uitbreiden van de Leo’s in Nederland.

opnieuw aanmelden? Verder is er een duidelijkere plek gekomen

Afgelopen maanden hebben we daar de vruchten van mogen

voor de Leo’s op de Lionswebsite en is er nu standaard ruimte in

plukken, met charters in Maastricht, Zoetermeer en Oss hebben

Lion magazine om u te updaten over onze acties en activiteiten.

drie Leoclubs hun charter ontvangen. Onder het genot van live muziek, een hapje en een drankje werd tegelijkertijd geld inge-

Maar we zijn er nog niet

zameld voor een goed doel. Onder het toeziend oog van de

Onze ambities zijn nog steeds om in iedere zone een Leoclub te

trotse, betrokken Leo’s en Lions zijn er weer veertig potentiële

hebben. Zeker als we kijken naar bijvoorbeeld België en Duits-

Lions geïnstalleerd.

land, dan moet dit kunnen. Maar niet zonder uw hulp. Wie kan er nou beter de Leo-, Lionsgedachte uitdragen dan de gevestigde

Tot vier jaar geleden waren er circa acht clubs met minder dan

orde? Lions, kijk rond in uw omgeving en maak jongeren tussen

negentig Leo’s in Nederland. Op dit moment zijn we met veer-

de 18 en de 29 jaar warm om Leo te worden. Kinderen, kleinkin-

tien clubs met rond de honderdzestig leden. Bijna een verdub-

deren, vrienden, collega’s, zij zijn uw opvolging bij de Lions! Het

beling! Maar, we zijn er nog niet. In onder andere Gouda,

thema verjongen staat bij veel van uw Lionsclubs hoog op de

Rotterdam, Sittard, Zwolle en Doetinchem wordt op dit moment

agenda. Een investering in de Leo’s is een investering in de Lions,

hard gewerkt aan het opzetten van clubs. Eén club is al bijna aan

de jonge opvolgers staan voor u klaar.

de charter toe, de andere club staat nog letterlijk in de kinder-

26

schoenen, maar overal wordt hard en vooral met enthousiasme

Als bestuur zijn we er trots op wat we de afgelopen jaren

gewerkt.

hebben bereikt. Maar we kunnen en willen zeker nog niet achteroverleunen en genieten. We ondersteunen Leoclubs in

Naast het opzetten van Leoclubs zijn er ook op andere vlakken

oprichting naar hun charter, maar moeten ook gevestigde clubs

stappen gezet in de samenwerking tussen Lions en Leo’s. Zo is er

blijven volgen op kwantiteit en kwaliteit.

een convenant gesloten, zodat Leo’s gemakkelijker kunnen doorstromen naar Lionclubs. Immers, wij hebben vaak al jaren-

Daarnaast proberen we zo veel mogelijk aanwezig te zijn op Lionsconventies en andere belangrijke evenementen, of zoals de gouverneursraad het dit jaar heeft verwoord: Gewoon Doen. Wat we hebben geïnitieerd de afgelopen jaren moet zeker doorgezet worden. Er zijn nog legio plekken, waar wij een Leoclub willen zien. Mocht u zich nu aangesproken voelen om zelf een initiatief voor een Leoclub op te zetten, neem dan vooral contact met ons op. Wij vertellen u graag over het hoe en wat, of komen een presentatie geven over wat die Leo’s nou eigenlijk zijn… Want Leo’s zijn dé nieuwe Lions! Vereniging Leo Clubs Nederland (VLCN) is de overkoepelende organisatie voor de Leoclubs in Nederland: vlcn@lions.nl

VLCN-bestuur 2012 - 2013: Quinten van Dooren, Angelique Hadderingh, Marieke Norel, Thijs de Gunst en Pleuni Boelaars


Leoclubs Heerlen en Sittard organiseren dagje Beekse Bergen De leden van Leoclub Sarolea Heerlen en enkele leden van Leoclub Sittard i.o. stonden al vroeg in de ochtend bij Stichting Op de Bies, Ter Eyck. Stichting Op de Bies is een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Parkstad en omgeving. Samen met hen vertrokken de Leo’s naar het Safaripark Beekse Bergen om iedereen een geweldige dag te verzorgen. Elke cliënt ontving persoonlijke aandacht van een Leo, waardoor een glimlach op hun gezicht getoverd werd. Ondanks het koude weer, hebben zij genoten van de apen, giraffen, olifanten en nog vele andere dieren. Door deze dag hebben de leden van de Leoclubs, samen met de cliënten van Ter Eyck, een cheque van maar liefst € 500 kunnen overhandigen aan Stichting Kids Africa. Stichting Kids Africa is opgericht in mei 2010 met als doel om kinderen in Zuid Afrika van educatie, activering en ontwikkeling te voorzien: www. kids-africa.com.

Leo’s in het Safaripark Beekse Bergen met de cliënten van Stichting Op de Bies

Leoclub Weert-Montmorency en de College Tour De Leoclub Weert organiseerde op 3 april de eerste editie van de Weerter College Tour. Plaats van handelen was het College Weert en de keynote speaker was Maartje Paumen, aanvoerster van het Nederlands Dames Hockey Elftal. Net als in het tv-programma mochten leerlingen vragen stellen aan de bekende Nederlander. En dat deden de scholieren dan ook; leuke, grappige, sportieve

27

en originele vragen werden op Maartje afgevuurd. Met leuke filmpjes werd de College Tour compleet gemaakt. Aansluitend vond de Weerter sporttalentverkiezing van dit jaar plaats. De Leo’s hadden voor hun initiatief enkele lokale sponsoren weten te vinden. Alle betrokkenen kunnen terugkijken op een geslaagde eerste editie.

Leerlingen van College Weert stellen vragen aan hockeyster Maartje Paumen

Leoclub Zoetermeer opgericht In aanwezigheid van ruim 160 genodigden is op 26 januari

het verkopen van loten voor een loterij en doordat de gasten op

Leoclub Zoetermeer Centaurea Cyanus opgericht. President

de avond Gildenaar konden worden en zo de molen konden

Jacqueline van der Zee nam de charter in ontvangst van Hans

steunen. Ook werden er producten van de molen verkocht.

Bleijerveld, president van sponsorclub LC Zoetermeer.

Leoclub Zoetermeer Centaurea Cyanus heeft op deze avond ook

De nieuwe club telt momenteel 14 leden. Tijdens de charter-

een nieuwe actie geïntroduceerd. Door middel van ‘Beat the

avond hebben de kersverse Leo’s bijna €2.500 opgehaald voor

Leo’s’ willen de leden geld ophalen voor goede doelen. Leo

het goede doel

Robin Buskermolen: “Bedrijven, instellingen of andere clubs

Molen De Hoop.

kunnen ons uitdagen om iets te doen voor het goede doel.

Het geld wordt

Dit kan van alles zijn: poolen, darten, sjoelen, noem maar op. De

gebruikt voor de

inzet moet minimaal € 50 zijn.” Om de gasten te laten zien wat de

restauratie van dit

Zoetermeerse Leo’s allemaal in de strijd gooien, bereidden ze

typisch Zoeter-

een dans voor, die ze opvoerden voor de gasten. De club wil in

meerse monu-

de toekomst door hands-on acties zo veel mogelijk lokale goede

ment. Het bedrag

doelen steunen en uitgroeien tot een grote vriendenclub.

werd opgehaald

Beelden van het feest, meer informatie over Beat the Leo’s en

door middel van

andere acties zijn te vinden op www.leoclubzoetermeer.nl.


110AN

Van & over Lions en Lionsclubs

Tekst(bewerking): Alfred J. Boer

CBS Tabitha geeft voor het Voedselbank Kinderverjaardagsdozenproject Kinderen en ouders van Christelijke Basisschool Tabitha uit Hoofddorp hebben onlangs veel spullen en boodschappen ingezameld voor de kinderverjaardagsdozen, die aan de kinderen van cliënten van de Voedselbank Haarlemmermeer worden uitgereikt. Liefst zes grote en volle tassen werden door de hoogste groepen van CBS Tabitha gevuld voor hun leeftijdgenootjes. Een fantastische opbrengst! LC Haarlemmermeer XXY heeft zich sinds november 2010 voor langere tijd verbonden aan de Voedselbank Haarlemmermeer en realiseert in samenwerking met de Voedselbank al geruime tijd het project van de verjaardagsdozen, de

De grote en volle tassen voor de Kinderverjaardagsdozen

Hieperdepiepdoos voor jonge kinderen

het wel mogelijk maken om de verjaardag

werkers van de Voedselbank.

en de Coolbox voor tieners. Ieder kind

te vieren.

Inmiddels tekent de club voor zo’n 100

heeft recht op een verjaardagsfeestje,

Deze dozen worden gevuld door leden

dozen per jaar. Zie ook www.lionsclubxxy.

daarom is de club al geruime tijd bezig

van de club en aan de cliënten van de

nl en op facebook: Lionsclub Haarlem-

met het samenstellen van pakketten, die

Voedselbank overhandigd door de mede-

mermeer XXY.

28

Tuin van De Serre weer mooi op orde met NLdoet Tijdens de landelijke NLdoet heeft ook LC Aalsmeer Ophelia haar steentje bijgedragen. Nadat Zorgcentrum Aelsmeer op de website van NLdoet een klus had aangemeld, werden er vrijwilligers gezocht om de tuin en het prieel van de afdeling De Serre op te knappen. De dames van LC Aalsmeer Ophelia hebben hierop enthousiast gereageerd en zich als klussers voor deze uitdaging aangemeld. Op de dag zelf ging een groep vrijwilligsters met schoonmaakspullen en tuingereedschap aan de slag, waarbij kou, sneeuw en regen werden getrotseerd. Het prieel en de tuinstoelen werden aangepakt, bladeren verwijderd en onder

NLdoet 2013: De dames van LC Aalsmeer Ophelia knappen de tuin van afdeling De Serre van Zorgcentrum Aelsmeer op.

de deskundige leiding van Peter en

rige tuin geworden en zelfs het vogel-

meebracht en zijn blij met het resultaat.

Marian Stokman werden er nieuwe vaste

huisje is gerenoveerd. De bewoners van

Het is deze zomer voor hen goed toeven

planten, vrolijk gekleurde viooltjes en

de afdeling De Serre genoten van de

in de tuin, dus: laat het mooie weer maar

voorjaarsbloeiers gepoot. Het is een fleu-

drukte die de opknapbeurt met zich

komen!


LC Hoorn Velius helpt middelbare school bij sollicitatieproject De middelbare school Copernicus SG in

aan te leveren, ingekomen brieven te

bedrijven te interesseren voor dit waarde-

Hoorn organiseert al voor het 3e jaar een

beoordelen en gesprekken te voeren. Een

volle project. Uiteraard zijn de leden van

sollicitatietraining voor de leerlingen van

negental leden van de club deed

de LC Velius zelf hartelijk bereid om weer

de eindexamenklassen VMBO-T. De

hetzelfde namens Veliusbedrijven. Vervol-

mee te doen.

school streeft ernaar de sollicitatieproce-

gens kwam de avond van de sollicitatie-

dure zo echt mogelijk te laten verlopen

gesprekken. De leerlingen werden profes-

en vraagt daarvoor de medewerking van

sioneel aan de tand gevoeld inzake hun

bedrijven en instellingen. Vanwege het

motivatie, kennis en vaardigheden. Bij alle

aantal te voeren gesprekken was LC

gesprekken zat een tweede leerling als

Hoorn Velius al eerder ingesprongen om

observator, zodat de leerlingen ook van

hierbij te helpen.

elkaars ervaringen en beoordelingen

Nadat de training door toename van de

konden leren.

werkdruk op school dreigde te vervallen,

Voor de leden van LC Hoorn Velius was

besloot de Commissie Goede Doelen van

het voeren van de gesprekken met 16- à

LC Velius het project in zijn geheel over te

17-jarige sollicitanten een bijzondere

nemen. Er werden bedrijven benaderd,

ervaring. Het streven is om volgend jaar

die bereid waren personeelsadvertenties

(nog) meer plaatselijke en regionale

Lion Ton Smit ondervraagt een sollicitante voor zijn denkbeeldig bedrijf

Autopuzzelrit brengt € 1.750 op voor goede doel De inmiddels tiende Lenterit is opnieuw

wachte tijdelijke wegomlegging moest er

een succesvol evenement geworden.

bij enkele deelnemers geïmproviseerd

Circa 125 deelnemers verdeeld over 41

worden en is er een aanpassing gemaakt.

equipes genoten zondag 14 april van een

De uitgezette tocht volgde een prachtige

recreatieve autopuzzeltocht voor het hele

route van circa 73 km via onder andere

gezin. De teams reden in een scala aan

Uithoorn, Leimuiden en Ouderkerk met

voertuigen van klassiek tot hybride en

de finish op het Burgemeester Haits-

zelfs volledig elektrisch. Na afloop van de

maplein. De teams met de minste straf-

rit konden er niet alleen mooie prijzen

punten (de puzzelrit volledig juist

voor de winnaars worden uitgereikt, maar

verreden, goede tijdrit en een perfect

ook een donatie naar de goede doelen:

uitgevoerde behendigheidstest) mochten

van Nieuwkerk van de organiserende club

de Stichting Thuis Sterven en de Stichting

zich winnaar noemen en voor hen waren

bekend dat de Stichting Thuis Sterven

Run4Schools.

door sponsors fraaie prijzen beschikbaar

een bijdrage van € 1.250 en de Stichting

gesteld.

Run4schools een bijdrage van € 500 in

29

ontvangst konden nemen. De cheque

De deelnemers kregen hun aanwijzingen in de vorm van een ‘stripverhaal’ met

Steun voor de goede doelen

werd overhandigd aan Kees Romijn van

bolletjes en pijltjes. Door een onver-

Na afloop van de Lenterit maakte Henny

de Stichting Thuis Sterven.

28ste editie Lions Heuvelloop Voor de 28ste keer tekende LC Zuid-Kenne-

bied van het Nationaal Park Zuid-Kennemer-

merland in samenwerking met Atletiek

land. Een en ander geschiedt met welwil-

Vereniging Haarlem en de Vrijwillige Bloe-

lende toestemming van de PWN.

mendaalse Reddingsbrigade op tweede

De opbrengst van het evenement gaat naar

paasdag voor de inmiddels wijd en zijd

twee doelen. Een deel gaat naar Stichting

bekende Lions Heuvelloop. De loop is onder-

Spaarnezicht. Pension Spaarnezicht biedt

deel van het Runnersworld Kennemer Loop-

tijdelijk onderdak aan jongeren tussen de 16

circuit. Het sportieve evenement mocht zich,

en 23 jaar, die dak- of thuisloos zijn én te

mede dankzij het goede weer, verheugen op

maken hebben met een meervoudige

een deelnemersveld van ongeveer 250

problematiek. Daarnaast steunt Heuvelloop

lopers. De 10, respectievelijk 15 kilometer

de Bloemendaalse Reddingsbrigade, die

lange loop heeft een uniek karakter, omdat

sinds jaar en de begeleiding van de loop

deze plaats heeft in het prachtige duinge-

verzorgt.

Start van de Lions Heuvelloop door het Nationaal Park ZuidKennemerland


110AZ

Van & over Lions en Lionsclubs

Tekst(bewerking): Astrid Abbing

Joost Avis krijgt Melvin Jones Fellowship tijdens Districtsconventie AZ Tijdens de Districtsconventie 110AZ op

voor de jeugduitwisseling, ook zeer actief

zaterdag 13 april in Utrecht / Maarssen

is met gehandicaptensport. Na deze

werd kandidaat 2e vicedistrictsgouver-

introductie ontving Joost een Melvin

neur Joost Avis van LC Woerden, geïntro-

Jones Fellowship uit handen van districts-

duceerd door zijn clubpresident Ernst

gouverneur Sybrand van Haersma Buma.

Kleinpenning als ‘leuke kerel’, die naast

Joost was “volkomen verrast, verbaasd,

het vele werk voor de Lions, met name

vereerd en met stomheid geslagen.”

Joost Avis met de Melvin Jones Fellowship

Tuinhek in Bleiswijk voor mevrouw Van Vliet Een aantal leden van LC Bergschenhoek

Door de komst van de hond moesten er

heeft eind februari een tuinhek geplaatst

rond het huis een aantal aanpassingen

bij mevrouw Van Vliet uit Bleiswijk, een

worden gedaan om ervoor te zorgen, dat

alleenstaande dame, gebonden aan een

de hond buiten kan lopen zonder de

rolstoel.

straat op te kunnen. Met de hulp van stratenmakers is een breed pad aangelegd en

30

Binnen enkele maanden komt er een

is de bestaande bestrating recht gelegd.

hulphond bij haar wonen om haar te

Ook is er een 45 meter lang hek geplaatst.

helpen bij het uitvoeren van alledaagse

Door de regelmatige fondsenwervings–

werkzaamheden, zoals deuren opendoen,

activiteiten konden de Lions de kosten

post uit de brievenbus halen, afstandsbe-

voor deze aanpassingen geheel voor hun

diening pakken en nog veel meer.

rekening nemen.

Het nieuwe hek langs de tuin van mevrouw Van Vliet

Ambassadeur van Turkije bezoekt LC Leiden Oude Rijn In de sfeervolle ambiance van restaurant

uitvoerig belicht. De bijna 80 miljoen

De Engelberthahoeve ontving LC Leiden

Turken spelen een belangrijke rol op de

Oude Rijn de ambassadeur van de Repu-

grenslijn tussen Azië en Europa. Turkije

bliek Turkije, Z.E. Ugur Dogan. De ambas-

heeft als lid van de G20 en met buren als

sadeur hield een boeiende verhandeling

Griekenland, Syrië, Iran en Irak een onmis-

over de 400-jarige diplomatieke band

bare rol in de hwedendaagse wereldpoli-

tussen Turkije en Nederland. Er werd stil-

tiek. De ambassadeur sprak dan ook

gestaan bij de interessante culturele

namens premier Erdoğan zijn credo uit:

uitwisselingen en diverse zakelijke

“Produceer geen vijanden, maar

contacten en kansen. De geo-politieke

vrienden”. LC Leiden Oude Rijn gaat in

positie van Turkije in de regio werd

mei op tegenbezoek in Instanbul.

Clubpresident Emin Ates (r) verrast de ambassadeur met boerenkaas uit het naburige Zoeterwoude

Zoetermeerse clubs in actie voor NLdoet De drie Lionsclubs uit Zoetermeer en de

en ’s middags werden de bewoners van

pas opgerichte Leoclub hebben meege-

dit wooncentrum begeleid naar een

daan met NLdoet 2013. Zij hebben zich

optreden van een koor. Bij verpleeghuis

gezamenlijk ingezet voor vier activiteiten.

Vivaldi werden de houten vlonders gerei-

Vrijdag gingen ze op pad als begeleiders

nigd en plantenbakken van nieuwe

van de bewoners van het dagcentrum

plantjes voorzien. Lions en Leo’s kijken

Aspergeakker naar Diergaarde Blijdorp.

met plezier terug op deze dagen, waarop zij - naast de inzet voor hun mede-Zoeter-

Op zaterdagochtend werd de tuin van

meerders - ook elkaar beter hebben leren

wooncentrum De Morgenster opgeknapt

kennen.

Op stap naar Diergaarde Blijdorp


COOL Talent bij LC Gouda Bloemendaal Een bomvolle grote zaal in de Goudse

harmonie in hun gezamenlijk enthousi-

Schouwburg, een waanzinnig enthousiast

asme voor hetgeen er door de jonge

publiek, fantastisch licht en geluid, en

talenten werd geboden. Geen winstbejag,

vooral mooie, verbazingwekkende,

wel jonge talenten voor één keer een

ontroerende, indringende, en regelrecht

professioneel podium bieden en daarmee

professionele optredens van leerlingen

een bijdrage leveren aan hun ontwikke-

van vijf deelnemende middelbare scholen

ling, dat is het enige echte doel. Dat

uit Gouda en omgeving: dát was op 30

laatste betekent wel, dat COOL Talent niet

maart de derde editie van COOL Talent.

zou kunnen (voort)bestaan zonder de geweldige ondersteuning van Goudse

Matthew Matatula, 12 jaar, beet samen met de COOL Talent Band spectaculair het spits af met ‘Candy’ (Foto Kees Dogterom)

Uniek in vele opzichten! Voor en door

bedrijven en (culturele) instellingen.

leerlingen, zonder volwassenen op het

COOL Talent staat echter als een huis en

hebben zij de afgelopen drie jaar mogen

podium met achter de schermen professi-

LC Gouda Bloemendaal staat al weer klaar

ontdekken, is er meer dan genoeg. Voor

onele begeleiding. Geen wedstrijd , vijf

om op 12 april 2014 weer een daverende

heel veel meer over COOL Talent zie www.

verschillende scholen, in volledige

avond te organiseren. Want talent, zo

cooltalent.nl en Facebook/cooltalent.

Lionsbos Lansingerland weer een stap dichterbij Eind april onthulde wethouder Tymon de Weger van de gemeente Lansingerland twee informatieborden van het Lionsbos Lansingerland. Na een lange winter en het nodige werk aan het terrein is het gebied van het toekomstige Lionsbos eindelijk gereed om in gebruik te nemen. Eind vorig jaar is het convenant met de

31

gemeente getekend en nu is het fysieke terrein formeel gereed. Het seizoen is echter te ver gevorderd en

Delegatie van de Lions Berkel en Rodenrijs plaatsen het bord met wethouder Tymon de Weger (4e van rechts) van de gemeente Lansingerland

de bodem nog onvoldoende ‘gezet’ om

geval de komende 30 jaar plezier aan de

gelegenheid om (alsnog) een boom te

de wat zwaardere kwaliteit adoptie-

bomen te beleven wordt pas op zaterdag

adopteren. Heeft u nog geen boom

bomen nog dit voorjaar te kunnen

12 oktober de eerste adoptieboom daad-

geadopteerd, kijk op www.lionsberkelen-

planten. Om goede groei en een lange

werkelijk geplant. Tot die tijd kan het gras

rodenrijs.nl hoe u het Lionsbos kunt laten

toekomst te garanderen is afgeraden,

op het terrein groeien en de bodem zich

groeien.

het planten nu nog te doen. Om in ieder

verder zetten. Ook is er zo nog volop de

International President’s Leadership Medal voor Jaap Stelling In De Industrieele Groote Club, een

ontving Jaap Stelling een bijzondere

prachtig, bijna 100 jaar oud, gebouw aan

onderscheiding in de vorm van een Inter-

de Dam in Amsterdam vond een geani-

national President’s Leadership Medal en

meerde bijeenkomst plaats met Internatio-

een vaantje: dit vanwege zijn jarenlange

naal President Wayne Madden als middel-

dienstbaarheid in vele functies in zijn club

punt. Onder de genodigden bevonden

en het district. Jaap heeft al de nodige

zich clubpresidenten uit het hele land,

andere onderscheidingen op zak, maar de

(oud-) international directors en (oud-)

medaille van Wayne Madden is de kroon

gouverneurs. Tijdens deze bijeenkomst

op het vele Lionswerk!

Jaap Stelling met zijn echtgenote Diny en Internationaal President Wayne Madden


Van & over Lions en Lionsclubs Leeuwen en leeuwinnen op de dierenweide Een niet alledaags gezicht, leeuwen en

leeuwen de vrijwilligers van de dieren-

leeuwinnen op de plaatselijke dieren-

weide de helpende hand boden.

weide. Als dat maar goed gaat... Waar

Het eerste jaar staken zij de handen uit de

leeuwen bekend staan om hun lange

mouwen om een konijnenhok te bouwen.

periodes van inactiviteit, gold dat zeker

Het jaar daarop ontstond uit hun vaardige

niet voor deze groep. Zowel de mannen

handen een geitenklimrek en dit keer

als de vrouwen van de LC Utrecht Novum

legden zij zich toe op het bouwen van

waren zeer actief. Niet om te jagen, maar

een hok met overkapping, waar het hooi

om een handje te helpen met klussen,

droog opgeslagen kan worden. Daar

willigers van de dierenweide, die deze

onder het motto NLdoet. De dierenweide

bleef het echter niet bij, zij boden naast

financiële impuls zeer goed kunnen

is ondertussen vertrouwd terrein voor

de helpende hand, ook financiële hulp

gebruiken. Voor beide partijen is dit een

deze Lions, want het was al weer voor het

door het aanbieden van een cheque van

samenwerking die veel voldoening geeft

derde opeenvolgende jaar, dat de

€ 150. Een grote verrassing voor de vrij-

en vast een vervolg krijgt.

Succesvol Kennisconcours in de Nicolaïkerk Een gift van € 5.000 kon LC Utrecht Host

sfeer werden in een redelijk hoog tempo

na afloop van haar Kennisconcours aan

vragen ter beantwoording de kerk inge-

het Smulhuis Utrecht overhandigen. Het

zonden. Drie grote beeldschermen onder-

Smulhuis is een eetgelegenheid voor dak-

steunden de kennis en het geheugen van

en thuislozen en de gift staat garant voor

de deelnemers.

2.000 maaltijden.

De verscheidenheid van onderwerpen was groot, van pop tot Nederlandse lite-

32

Liefst 24 teams van zes personen namen

ratuur, van bedrijfslogo’s tot wijnkennis.

aan dit Kennisconcours deel, dat na het

De wisselbeker en eerste prijs, die

succes van vorig jaar voor de tweede

bestond uit zes flessen wijn, ging naar

maal gehouden werd. De protestantse

een Utrechtse binnenstadsteam. De

aanstuurden, de jury en de horeca. De

gemeente van de Utrechtse middel-

poedelprijs, zes flessen rode spa, ging

club kijkt terug op een geslaagde activi-

eeuwse Nicolaikerk was de grootste

naar een mannenteam op leeftijd. Voor

teit, waarbij de leden op diverse vlakken

sponsor van het evenement. Zij stelde

het concours was het hele middenschip

hun inspanningen leverden en op een

haar kerkgebouw pro deo ter beschik-

van de kerk in gebruik. In de zijbeuken

mooie opbrengst voor het Smulhuis.

king. In een uitermate ontspannende

zaten de techneuten, die de schermen

‘Volgend jaar doen we het weer’.

De vierentwintig strijdende teams in de Utrechtse Nicolaïkerk

Lions Boksgala is klapper voor Xenia Een waterval van emoties kenmerkte de

van de drijvende krachten achter deze

3e editie van het Lions Boksgala. Span-

editie van het Boksgala. “De voorberei-

ning bij de gevechten in de ring. Hilariteit

dingen voor dit spraakmakende evene-

tijdens de door Chris Verplancke geleide

ment begonnen al vele maanden geleden,

veiling. En heel veel trots bij de organisa-

toen een ploeg van ondernemers uit de

toren, toen de cheque met een bedrag

regio Rijnland in training ging bij Olym-

van € 54.600 aangenomen werd door

pisch boksicoon Arnold Vanderlyde.”

Xenia-initiatiefneemster Jacqueline Bouts en Ramses Braakman, voorzitter van de

De volledige opbrengst van het Boksgala

Stichting Vrienden van Xenia.

komt ten goede aan Xenia Hospice. Xenia biedt een huis met een hart aan jongeren

Inspirerende woorden van Arnol Vanderlijde tijdens het Boksgala voor Xenia (Foto Mike van Bemmelen)

LC Brittenburg had zijn zaakjes goed op

en jongvolwassenen (van 16 tot circa 30

orde. De sponsortafels waren goed bezet

jaar) met een levensbedreigende ziekte.

met 380 gasten. “We zijn heel blij, dat de

Hospices voor deze doelgroep bestaan

verscholen plek in het levendige centrum

lange voorbereidingstijd bekroond is met

nog niet in Nederland. Xenia wordt

van Leiden. Naar verwachting zal het

dit resultaat,” aldus Grardie Akkerhuis, een

gevestigd in de Kloosterpoort, een

hospice eind 2013 de deuren openen.


NLdoet 15 en 16 maart 2013 Op 15 en 16 maart hebben 18 Lions van

stonden voor de onmogelijke taak een

de Lions te Riviere in Schiedam hand - en

modderpoel te veranderen in een bete-

spandiensten verricht voor de kinderkle-

gelde tuin. Na wat gekreun over zwakke

dingbank ELIVIA in Schiedam. Vrijdag

ruggen werd met een ongelofelijke inzet

werd de vliering van het pand ontruimd

gewerkt.

en geschilderd. Zaterdag werd de tuin Ondertussen zochten de dames bergen

Riviere Lions in de nog niet betegelde tuin van kinderkledingbank ELIVIA

kinderkleding uit. De geselecteerde

pand. Het resultaat van twee dagen

Aanvankelijk werden zij ondersteund

kleding werd in gemerkte plastic zakken

NLdoet: een geordende opbergzolder,

door dames, die het zand over 80 meter

naar de geschilderde vliering terugge-

minder chaos in de grote hoeveelheid

van de straat, langs een agressieve hond,

bracht. Tijdens dit tumult controleerde

kinderkleding en een betegelde tuin, die

naar de tuin vervoerden. De mannen

één Lion ongestoord alle leidingen in het

goed begaanbaar is.

betegeld door de heren.

Fundraisingconcert LC Zeist voor aanschaf handycar Eind mei vorig jaar vroeg de Stichting

mende kerk van de Broedergemeente, op

Pyramide van Austerlitz aan LC Zeist om

het terrein van het Slot Zeist. Begin maart

mee te helpen bij de financiering van een

vond het concert plaats met, naast pianist

‘golfcar’. Zo’n voertuig leek een uitkomst

Attesti, het Spaanse Kassia trio, waarvan

voor het vervoer van mindervaliden over

de leden aan het conservatorium van

het zandpad van de naastgelegen

Utrecht studeren. De kerk zat vol, de sfeer,

uitspanning annex parkeerplaats naar dit

zowel tijdens als na het concert, was

uit 1804 stammende monument uit de

prima. De wethouder van Kunst en

Franse Tijd. En Lions hebben geld en ze

Cultuur, Joke Leenders, en de voorzitter

golfen allemaal, nietwaar?

van het landschap Erfgoed Utrecht, Frans

De Italiaanse pianist Francesco Attesti trad op tijdens het fundraisingconcert

ter Maten waren aanwezig om de over-

Tussenbroek. De netto-opbrengst van

Toevallig viel niet veel later een promotie-

handiging van de cheque luister bij te

het festijn bleek voldoende om niet

folder van de Italiaanse pianist Francesco

zetten. Dat gebeurde door de president,

alleen een vierpersoonshandycar te finan-

Attesti in de bus en kon het bestuur het

Robbert-Jan de Graaff, en de opsteller van

cieren, maar ook de behuizing, waarin

nuttige met het aangename verenigen:

de oorspronkelijke ‘bedelbrief’ mevrouw

deze buiten werktijd kan worden opge-

een benefietconcert in de uit 1768 stam-

Ron van Hecking Colenbrander – van

borgen.

Feestelijke theatermiddag Nationale Vereniging De Zonnebloem Eind maart genoten 800 gasten en vrijwil-

lingen te realiseren. Zo kunnen wij

ligers van De Zonnebloem regio Krimpe-

mensen met een fysieke beperking in de

nerwaard van de sprankelende theater-

Krimpenerwaard mee laten doen aan de

voorstelling ‘Aan de keukentafel’. Deze

maatschappij. Door relatief eenvoudige

middag is mogelijk gemaakt door de

activiteiten zijn we hierdoor in staat om

donatie van € 4.000, die door LC Krimpe-

deze groep, voor wie de eenzaamheid

nerwaard eind 2012 met een Dinner

echt op de loer ligt, bij het actieve leven

Event bijeen werd gebracht.

te betrekken. Namens De Zonnebloem

Hierna was het tijd voor Theatergroep

bedank ik dan ook vanuit de grond van

Mooi Weer met de voorstelling “Aan de

Hans Hoogenboom, voorzitter van De

mijn hart alle vrijwilligers, bedrijven,

keukentafel”. Terug naar de goeie ouwe

Zonnebloem regio Krimpenerwaard

serviceclubs en andere sponsoren, die

tijd, de tijd van saamhorigheid, de tijd, die

heette iedereen van harte welkom. “Met

meewerken om het leven van andere

mensen nog ‘met elkaar’ doorbrachten.

de organisatie van een middag zoals

mensen weer een stukje mooier te

Romantisch toch? Er werd bijgepraat over

vandaag, wordt De Zonnebloem in de

maken. Zonder elkaar is tenslotte

deze nostalgische herinneringen, waar

gelegenheid gesteld om haar doelstel-

iedereen alleen.”

liedjes uit vervlogen tijden weerklonken.

33


110BN

Van & over Lions en Lionsclubs

Tekst(bewerking): Bert Naarding

Districtsconventie district 110BN Gouvernel: Op-, aan- en doorpakken Onder de bezielende leiding van districtsgouverneur Nelleke Lietmeijer vond midden april de Districtsconventie plaats van district 110BN. Aanwezig waren 69 stemgerechtigde Lions van 38 clubs. Nelleke noemde in haar terugblik op het afgelopen Lionsjaar onder andere het nieuwe opleidingssysteem voor zonevoorzitters, clubpresidenten en secretarissen, de nieuwe commissie Ledenbestand, de drie Leoclubs in 110BN, de jumelage-activiteiten met de boomplantdag en de 15 miljoenste boom, de nieuwjaarsreceptie, de berichten van de gouverneur in de digitale Nieuwsbrief en natuurlijk alle landelijke Lions-activiteiten. De komende districtsgouverneur, René Mos, gaf een wervelende presentatie over

Gouvernel Nelleke Lietmeijer tijdens de distrisconventie van 110BN

de Nationale Conventie in Zwolle en Rob

2015 - 2016.

• Voortzetting van het huidige beleid

Viveen hield een boeiende uiteenzetting

René Mos hanteert als nieuwe districtsgou-

Speciale gasten waren Jeannette Peters, de

over de Special Olympics in Heerenveen in

verneur drie belangrijke items:

nieuwe voorzitter van de gouverneursraad

2014. Lion Maus Westerbaan, lid van

• Ledengroei: per club 1 tot 3 nieuwe leden

(opvolgster van Elisabeth Haderer) en het

LC Hardenberg, heeft zich gepresenteerd

• In- en externe service en onderlinge

inmiddels 93-jarige Lionscoryfee Frits Visser

als de toekomstige DG in het jaar

34

vriendschap

uit Zwolle.

Adri Akkerman wint 20ste en laatste Winkler Prins Dictee Adri Akkerman heeft op 5 april in Veendam het 20ste en laatste Winkler Prins Dictee der Nederlandse taal gewonnen. Met acht taalfouten was hij met afstand de beste deelnemer. Daarmee sleepte Adri voor de tweede maal het bronzen borstbeeld van Anthony Winkler Prins in de wacht. Achttien jaar geleden was hij ook al eens winnaar van deze spellingwedstrijd, die werd georganiseerd door de LC Veendam. Het avonddictee voor volwassenen mag dan voltooid verleden tijd zijn, het Winkler Prins Junior Dictee voor de twee hoogste groepen van de basisschool en

Na afloop is elke deelnemers uiteraard nieuwsgierig naar de eigen prestatie en die van de anderen.

de brugklas van het voortgezet onderwijs blijft wel op de kalender. Aan dit festijn

Nederlandse taal. Nadien volgde in vele

hoogtepunt samen bijna 250 deelnemers.

deden ditmaal bijna honderd leerlingen

andere plaatsen in ons land ook zo’n

De laatste jaren was de belangstelling

mee. De LC Veendam was in 1994 een van

schrijfwedstrijd.

echter tanende. Mede hierdoor besloot de Lionsclub om een punt te zetten

de eersten in ons land (dankzij voormalig huisarts Rien Broekhuizen), die een

Door de jaren heen werd het evenement

achter de strijd om het felbegeerde

variant bedacht op het Groot Dictee der

een steeds groter succes met op zijn

bronzen borstbeeld.


Beeld Johan Cele na 10 jaar op zijn plek in Zwolse binnenstad In 2004 gaf LC Zwollerkerspel aan de

nu eindelijk een plek gekregen op een

Amsterdamse beeldhouwer Eric Claus de

intiem pleintje achter het Celepoortje,

opdracht om een beeld te maken van

dichtbij de plek, waar Johan Cele veertig

Johan Cele (circa 1350 - 1417). Tijdens het

jaar werkte als rector van de toenmalige

jaarlijkse Zwols Charity Dinner werd het

Latijnse School. Namens LC Zwollerker-

beeld toentertijd al aangeboden aan de

spel gaven Marcel van Vilsteren en Peter

gemeente Zwolle. Het idee was om op die

van der Eijk het fraaie beeld aan de stad

LC Zwoller­kerspel reikt jaarlijks de zoge-

manier de beroemde middeleeuwse

cadeau.

heten Johan Cele-prijs uit aan een

Beeldhouwer Eric Claus voor zijn beeld van Johan Cele

persoon of instelling, die Zwolle bovenre-

Zwollenaar een plek te geven in de binnenstad van Zwolle. Na jarenlange

Donderdag 28 februari werd het beeld

gionaal op de kaart zet. De prijs bestaat

strubbelingen over de vraag, waar het

onthuld door de burgemeester van

uit een geldbedrag en een kleine versie

beeld moest worden geplaatst, heeft het

Zwolle, de heer Henk Jan Meijer.

van het nu onthulde beeld.

Prachtig 3D-concertfilm U2 in Luxor Theater “Fantastisch. Prachtig geluid. Wat een energie heeft U2.” De super-

werd ook nog een verloting gehouden met prachtige prijzen.

latieven waren onder de 180 bezoekers (uitverkochte zaal) niet

Aan het einde van de avond werd een cheque van € 10.000 over-

van de lucht. Zij hebben uitermate genoten van het 3D-filmcon-

handigd aan Anneke Pronk en Petra Pastoor, regiovertegenwoor-

cert van U2 in het Luxor. De avond werd georganiseerd door de

digers van War Child. Hun reactie: “Prachtig resultaat. Hier

twee Lionsclubs in Hoogeveen: D’rante en Lions Hoogeveen. Het

kunnen we echt wat mee. Nog nooit eerder meegemaakt. Lions

goede doel was Warchild. Deze organisatie helpt zoveel mogelijk

hartelijk dank.”

kinderen in conflictgebieden hun oorlogservaringen te verwerken en zorgt ervoor, dat deze kinderen in een veilige omgeving samen

Na deze ervaring van een zeer geslaagde avond, overwegen de

kunnen bouwen aan een vreedzame toekomst.

Lionsclubs om er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Samengevat met de woorden van Mini Stegehuis en de

Mini Stegehuis van de LC Hoogeveen: “De Lionsclubs hebben

commissieleden: “Het was ontzettend leuk en inspirerend om

ervoor gekozen een benefietavond te organiseren, die regio-

samen met de commissieleden van de beide Lionsclubs dit

overstijgend is. De combinatie met de 3D-film van U2 is dan snel

fantastische feest te organiseren en om uiteindelijk een prachtig

gemaakt.” Op de vraag: “Is € 100,-- per kaart niet erg duur?” is

bedrag aan War Child over te kunnen maken.

haar antwoord: “Het is veel geld, maar gelukkig zijn er ook veel mensen die onze eigen crisis kunnen relativeren en ‘over de heg’ kunnen kijken. En daarmee die kinderen, die toevallig niet in ons rijke land geboren worden en in veel ellende leven, een betere startpositie gunnen. Daarbij was een volledig verzorgd feest op de drempel van de lente natuurlijk ook een leuk vooruitzicht.” Lionsclubs Hoogeveen doneren € 10.000 aan War Child De avond begon in Grand Café Het Postkantoor, waar de gasten ontvangen werden met een glas bubbels. Na een welkomstwoord door de president van de LC Hoogveen, Frank Pastoor, ging het daverende U2 concertfilm van start in de nieuwste zaal van het Luxor Theater. De presentatie van de hele avond was in handen van Evert ten Napel, bekend van radio en tv. Na de concertfilm, je kreeg het gevoel, dat Bono en zijn drie bandleden in een bomvol stadion in Buenos Aires zowat op je schoot zaten, werd het feest in Grand Café Het Postkantoor voortgezet. Hier

V.l.n.r.: Tineke Wichgers, Petra Pastoor, Evert ten Napel, Mini Stegehuis, Frank Pastoor en Anneke Pronk

35


President oog in oog met Prins Een bijzondere ontmoeting dit voorjaar op de prachtig gerestaureerde Burcht in Wedde. Tijdens de Ladiesnight van de LC Hoogezand - Sappemeer, stond president Jan Savenije plotseling oog in oog met… Willem van Oranje. De Prins van Nassau - Dillenburg feliciteerde niet alleen de President en de aanwezige Lions, hij vertelde ook over de geschiedenis van de roemruchte burcht, ging zelfs terug naar 23 mei 1568 om te verhalen over de Slag bij Heiligerlee en hij sprak over de heksenprocessen op de nabij gelegen Geselbarg, bij de Krabben­brug, aan de rand van het naburige dorp Veele… Foto: Lion Arend Kampen.

LC Coevorden overhandigt cheque aan Familiehuis Daniel den Hoed in Rotterdam

36

Op maandag 18 februari reisden drie leden van de LC Coevorden

meeropbrengst daarvan gaat dan ook naar het Familiehuis.

af naar het Familiehuis Daniel den Hoed in Rotterdam om een

Over pakweg vijf jaar wordt de nieuwbouw van het Erasmus

cheque ter waarde van € 2.000 te overhandigen. De LC

Medisch Centrum opgeleverd. Ook de Daniel verhuist dan naar

Coevorden heeft deze keer het Familiehuis als goed doel

de andere kant van de Maas en het Familiehuis verhuist natuur-

gekozen. Wim Manting, lid van de Lionsclub, had daarvoor een

lijk mee. Het nieuwe onderkomen van het huis moet voor die tijd

belangrijke reden.

volledig worden verbouwd om er een echt Familiehuis van te maken en daarbij is elke euro heel erg welkom. Geen wonder

“Het heeft alles te maken met mijn eigen ervaringen met het

dus dat de directeur van het Familiehuis, Theo van der Poel, en

Familiehuis. In 2011 werd mijn vrouw opgenomen in het Daniel

huismanager Anne-Mieke Hofs heel gelukkig zijn met de donatie

den Hoed Oncologisch Centrum van het Erasmus MC in

van de Lionsclub. Tijdens een rondleiding konden de beide

Rotterdam. We moesten regelmatig naar Rotterdam voor behan-

bestuursleden met eigen ogen zien dat het geld van hun

delingen, chemotherapie en een zware operatie. Het Familiehuis

serviceorganisatie uitstekend wordt besteed.

Daniel den Hoed ligt direct naast de kliniek. Ik kon daar overnachten en een huiselijke sfeer ervaren, wat voor mij heel prettig was.” Op zaterdag 26 mei werd een voetgolftoernooi gehouden, dat helemaal in het teken staat van het Familiehuis. De eventuele Samen met Gerrie Westenbrink en Tinus Eisen, respectievelijk president en penningmeester van Lionsclub Coevorden, overhandigt Wim Manting de cheque aan Theo van der Poel van het Familiehuis (fotografie Jacco Huijssen)


110BZ Tekst(bewerking): Jan Kappers

District 110BZ bezoekt District 111WL in Minden Twee districten die elkaar voor de 22e keer ontmoetten. Dit keer in het Duitse Minden, stad aan de Weser. Het was zaterdag 13 april een zonnige dag, wel fris voor de tijd van het jaar. Districtsvoorzitter van 111Westfalen Lippe, Helmut Hartmann uit Minden, begroette de Duitse en Nederlandse Lions uit beide districten in het theater van de stad. Een warm welkom met het voorstellen van de

Poseren voor het Heringsfängermuseum. De deelnemers aan de jumelagebijeenkomst van 110BZ en 111WL

beide delegaties. District 110BZ was goed

leven van de haringvissers uit dit stroom-

sprake. En voor iedereen was nieuw de

vertegenwoordigd.

gebied van de Weser zichtbaar is

uitleg over het feit dat de haring wordt

gemaakt. Uit deze arme streek trokken al

ontdaan van alle ingewanden behalve de

Na een korte wandeling door de monu-

eeuwen geleden grote groepen mannen

alvleesklier, die vanwege de smaak (!)

mentale binnenstad van Minden werd de

naar wat nu Nederland is om de kost te

bleef zitten en zich later vanzelf oplost.

Domschatzkammer bezocht in het Haus

verdienen met de haringvisserij. Uitge-

der Dom. Na de aangeboden lunch in het

legd wordt ook wat dirt betekende voor

De door DG Gerrit Bakker meegebrachte

Schloss Petershagen met zicht op de

de achterblijvende vrouwen en kinderen.

haringen smaakten ook naar het oordeel

Weser bezochten we het 25 kilometer

Buitengewoon interessant in historisch

van onze Duitse vrienden uitstekend. Een

verderop gelegen Heimat- en Heringsfãn-

opzicht, maar ook om het leven van een

mooie dag voor het aanhalen van de

germuseum Heimsen in Petershagen. Een

haringvisser in beeld gebracht te zien.

banden tussen 110BZ en 111WL. De foto

heel bijzonder klein museum, waar het

Willem Beukelszoon kwam ook nog ter

spreekt boekdelen.

Samenwerking Duitsland-Nederland Petershagen, € 2.000

De districten 110BZ en 111WL (Westfalen

districten doet een voordracht. De Neder-

Lippe) hebben al enige tijd een samen-

landse commissieleden zijn Ernst Plooij,

werkingsovereenkomst voor het onder-

Sjoerd Roorda en Jaap Vreeken. Dit jaar

het centrum van Freudenberg. De

steunen van wederzijdse clubactiviteiten.

heeft district 111WL de nominaties inge-

LC aldaar heeft een zeer actieve inzet

De overeenkomst is voor zes jaar aange-

diend.

getoond door van de benodigde € 50.000 zelf € 30.000 bijeen te

gaan. De maximale bijdrage aan een activiteit mag € 8.000 bedragen. De toege-

Besloten is de volgende projecten te

zegde bijdrage(n) worden door beide

ondersteunen:

districten gezamenlijk gedragen. Een

• de uitbreiding van het Heimat- en

commissie met deelnemers uit beide

• het vernieuwen van een speelplaats in

Heringsfãngermuseum in Heimsen/

brengen. Steun over grenzen heen! Het goede voorbeeld van samenwerking in Europa.

Wayne Madden op bezoek bij LC Zutphen

De International President Wayne Madden in gesprek met VDG 110BZ Albert Groot Rouwen, tijdens het bezoek aan Zutphen (Foto: Jaap Vreeken)

37


Samenwerkende Lionsclubs in Doetinchem voor het goede doel

Meesterkok Toine Smulders aan het werk met horecastudenten van het Graafschap College

38

De eerste editie van Culitainment, een

een benefietdiner voor 140 gasten. Zowel

voor een kind, het jaarlijkse benefietcon-

nieuw goede-doelen-project van de drie

studenten van de opleiding gastheer/

cert. Er is maar liefst ruim € 10.000 opge-

Doetinchemse Lionsclubs is een groot

gastvrouw als de koksopleiding waren bij

haald voor de vrijwilligersorganisatie

succes geworden. Horecastudenten van

dit project betrokken.

Spinedo. Het geld wordt gebruikt voor het opknappen van het clubhuis. Waar

het Graafschap College verzorgden samen met meesterkok Toine Smulders

Culitainment is de opvolger van Stem

samenwerking al niet toe leidt!

LC Flevoland organiseert LIONS OF THE PROMS 2013 Op zondag 24 maart werd in de Meerpaal in Dronten voor de derde keer een concert ten bate van een in Dronten te stichten hospice gehouden. Deze Lions of the Proms 2013 werd georganiseerd door LC Flevoland. Het Film- en Musicalorkest Timbres Divers uit Dordrecht verzorgde voor een enthousiast publiek een sprankelend programma van film- en musicalmuziek onder het motto: Hollywood meets Broadway. Evenals in voorgaande jaren was dit concert niet alleen muzikaal een groot succes, maar ook zakelijk. Dank zij de bijdragen van sponsoren en een goede kaartverkoop was er weer een fraai ­positief saldo.

President Edwin Goedebuure van LC Flevoland kon na de voorstelling een cheque van € 5.000 overhandigen aan de voorzitter van het Hospice Dronten, Lion Wim Luijkx.


Hengelose Mixed Lions scoren met fotowedstrijd Al voor de zesde keer is de Mixed Lionsclub uit Hengelo (O) er in geslaagd om de expositie Zilveren Camera naar hun stad te halen. Voor de eerste keer nu gecombineerd met twee andere indrukwekkende fototentoonstellingen, waaronder de Pride Photo Award, de wereld die gaat over homoseksuele mannen, lesbiennes en vooral transgenders. Bovendien is een fotowedstrijd uitgeschreven: Breng in beeld waar kansen liggen. Bedrijven (€ 250 inschrijfgeld) en scholen konden meedoen. De opbrengst was € 7.500. Deze gaat naar drie goede doelen:

‘Met beelden van kansen kunnen we elkaar inspireren en enthousiasmeren naar een duurzamer samenleving’

AtelierZ, Nederlandse Cystic Fibrosis

Stichting en Savenature. Ook in Hengelo

kan het verschil worden gemaakt.

Bridgedrive in Goor: LC actief Voor de dertiende achtereenvolgende keer organiseerde LC Goor – Markelo – Diepenheim haar jaarlijkse benefiet bridgedrive, waarvan de opbrengst aan het goede doel wordt besteed. Evenals

39

voorgaande jaren werd deze drive, die een begrip is in de regio is, gehouden in Dinercafé & Zalencentrum De Bebsel te Goor. Op vrijdag 22 maart speelden 72 paren uit de Hof van Twente en andere Twentse plaatsen om de Bebseltrofee en de vele andere aardige prijzen, die voor een belangrijk deel weer belangeloos voor het goede doel beschikbaar waren

President Frans Koop van LC Goor, overhandigde de cheque aan de heer Krijgsman van de Molen van Buursink

gesteld door Lionsleden en door diverse gulle sponsoren. De Bebsel stelt telkens gratis de zaal, de bekers en een koude en warme snack per deelnemer beschikbaar. Deze drive zou niet mogelijk zijn geweest zonder de uitstekende en belangeloze medewerking van de Goorse bridgeclub Niet Kwetsbaar. De wedstrijdleiding was deze keer in de bekwame handen van Frits de Groot en Henk Kappert. De Lionsleden zorgden, zoals gebruikelijk, voor de bediening. Het bedrag van € 1.000 kwam ten goede aan de molen van Buurse.

Overhandiging Bebseltrofee door Jeroen Bebseler aan de winnaaars de dames Rouweler en Van der Vliet


110CO

Van & over Lions en Lionsclubs

Tekst(bewerking): Wim Smeets

Darten en tafelvoetbal bij LC Midden-Betuwe Op zoek naar een nieuwe fundraisingacti-

hun vaardigheden meten.

viteit organiseerde de LC Midden Betuwe een avondje indoor darten en tafel-

Een loterij, met als hoofdprijzen een iPod en

voetbal. Het was de eerste keer, dus een

een fiets, en de muziek door DJ Henri door-

beetje voorzichtig. Zeventig amateur-

brak de serene stilte van de sporters. De

darters, 35 tafelvoetballers en talrijke

try-out is geslaagd; het volgend jaar mogen

vrienden en bekenden van de Lions

de ondernemers uit de regio komen. De

hadden een entreekaartje gekocht en

opbrengst, rond € 2.000 zal besteed worden

konden bij Omnivents in de Grote Schuur

aan de Jumbo-Run 2014.

LC Son en Breugel schenkt rolstoelfiets De ondernemersavond in januari was op

is van zoveel snufjes voorzien, maar dat

alle fronten een groot succes. Een van de

mag ook wel voor die € 6.000, dat

begunstigden was de stichting SWZ te

iedereen er mee de weg op kan. Te

Son. Die stichting mocht tijdens de open

midden van bewoners, ouders en verzor-

dag voor de zorg op afgelopen 10 maart,

gende begeleiders mocht de president

de rolstoelfiets in ontvangst nemen. De

van LC Son en Breugel de fiets

fiets heeft elektrische ondersteuning en

aanbieden.

Theatervoorstellingen LC Eijsden Mergelland groot succes 40

LC Eijsden Mergelland heeft met Jean

de Grenedeer in Gronsveld. Doel van deze

’Marie danst’. De club prijst zich gelukkig

Philippe Rieu een bijzonder lid in haar

activiteit was om kinderen in de leeftijd

dat Jean Philippe heeft laten weten dat hij

gelederen. Deze veelzijdige artiest

van 4 tot 8 jaar kennis te laten maken met

bij gelegenheid van de presentatie van

verzorgde op 17 maart op initiatief van LC

cultuur. Zowel in de voor- als in de

zijn nieuwe boek ‘Marie in de sneeuw’, op

Eijsden Mergelland een tweetal multime-

namiddag was de zaal tot de nok gevuld

6 oktober, voor de schoolgaande jeugd

diale voorstellingen voor de schooljeugd

met schoolkinderen en hun (groot-)

een theatervoorstelling zal gaan

van Eijsden en omgeving in het clubhuis

ouders. Zij genoten van de voorstelling

verzorgen.

LC Kwartier van Arnhem i.o. klaart eerste klus De leden van LC Kwartier van Arnhem i.o.

blijven op de ‘kinderboerderij’. Naast

Sonderen de bijzondere plek noemt. De

hebben hun eerst klus geklaard. Voor

verpleeghuis Altenova en tegenover

onwetende passant zou denken aan een

Stichting Sunflowers Ranch voltooiden zij

verpleeghuis Eldenstaete in Arnhem-Zuid

kinderboerderij met kippen, konijnen en

op 1 mei de renovatie van de dierenver-

ligt de ‘ranch’, zoals oprichtster Andrea

paarden. Maar, de doelgroep van Andrea strekt zich ook uit tot de bewoners van de naastliggende verpleeghuizen. Helaas ontbrak het geld om de dierenverblijven ‘waterproof’ te maken. LC Kwartier van Arnhem i.o. stak de handen uit de mouwen, bracht de kippen-en konijnenverblijven letterlijk op hoger niveau en maakten ze en-passant ook nog waterdicht, gadegeslagen door talloze toeschouwers uit de doelgroepen. De Lionsclub i.o. heeft besloten Andrea voorlopig te blijven helpen met hand-enspandiensten.


LC Venlo Bontamps met ‘Plankgas’ voor de Hartstichting LC Venlo Bontamps heeft op 21 maart een Ladies Dress Red Night gepresenteerd. De avond stond in het teken van hart- en vaatziekten, doodsoorzaak nummer één bij vrouwen. De inleiding voor deze bijzondere avond werd verzorgd door mevrouw dr. Angela Maas, hoogleraar Vrouwencardiologie bij het UMC St. Radboud te Nijmegen. Zij maakte op een luchtige manier de aanwezigen attent op de gevaren van hart- en vaatziekten. Theatergroep Plankgas speelde het geestige en spannende ‘Nu even wel’ van Maria Goos. Een toneelstuk, waar ernst en jolijt elkaar afwisselden. De opbrengst van € 3.000 is gegaan naar de Hartstichting. Het bedrag werd overhandigd door middel van een hart, gemaakt door beeldend kunstenaar Anja van Rijen in

V.l.n.r.: dr. Angela Maas van UMC St. Radboud, José v.d. Koolwijk van de Nederlandse Hartstichting en Nicole Snijders, president

samenwerking met Nicole Snijders. Het hart komt te hangen in

Haag. Om hun betrokkenheid te tonen waren alle dames gehuld

het hoofdkantoor van de Nederlandse Hartstichting in Den

in een rood kledingstuk of droegen een rode accessoire.

LC Venlo-Maas en het Maasoever-golf-toernooi Het is inmiddels een begrip in Venlo en omstreken. Op zondag 10 maart was het weer de dag van het Maasoever-golf-toernooi, inmiddels voor de 7e keer georganiseerd door LC Venlo-Maas, geassisteerd door het Limburgs landschap. Een 18-holes baan op de Venlose Maasoevers, grote pollen ­schapenzuring op de fairway, windkracht 5 en een gevoelstemperatuur van minus 10 graden: slechter kun je het niet treffen. En

41

toch durfden 20 flights het aan. Hun moraal was zo sterk dat niemand afviel, maar ze moesten nu en dan met alcohol ontdooid worden, zoals de foto van het winnende team laat

Verkleumd, maar blij geniet het winnende team van de wijn

zien. De opbrengst van circa € 7.500 gaat naar de Stichting

werd afgesloten met een gezellig en warm samenzijn achter het

Limburgs Landschap en de Stichting Uniekunst Helden. De dag

‘Kappelletje van Genooi’.

Grote belangstelling voor lezing door LC Venray Peelparel LC Venray Peelparel organiseerde alweer voor de 3e keer een lezing voor vrouwen. Dit jaar verzorgd door Daphne Deckers en gehouden op 23 april. Daphne had een compilatie gemaakt van haar verhalen en columns over opvoeden, kinderen en typische vrouwenzaken. Vanaf het eerste moment wist zij de 600 vrouwen in de schouwburg Venray te boeien. In de pauze en na afloop van haar humoristische presentatie signeerde zij bij de boekenstand haar boeken. De opbrengst van deze avond, zijnde €15.510, kwam dit jaar ten goede aan het Zeldzame Ziekten Fonds, waarvan Daphne ambassadeur is. Directeur Ilse Zandbergen van het ZZF vertelde aan het begin van de avond, welke doelen het fonds nastreeft. Met de donaties ondersteunt het ZZF onderzoeksprogramma’s, organiseert lotgenotencontact en zorgt er voor, dat het onderwerp Zeldzame Ziekten op de agenda komt. Na de trekking van

van LC Venray Peelparel de cheque aan de blij verraste Ilse en

prachtige loterijprijzen overhandigde Marlida Giesen, voorzitter

Daphne.


Van & over Lions en Lionsclubs Uit de Districtsconventie 110CO van 18 april te Geldrop Districtsgouverneur Jan Bos deelt mede dat hij, als voorzitter van het Kabinet van 110CO, de Winners Circle Award ontvangen heeft van International President Wayne A. Madden. Het is een waardering voor de hoogste netto-groei van het aantal leden in

• subsidiemogelijkheden voor internationale projecten, eventueel samen met Wilde Ganzen. Benut ze! • clubsteun voor Fight for Sight, een Nederlandse Lionsorganisatie, die al 20 jaar actief is,

het district.

• deelname aan internationale ­programma’s zoals, PPC en

Begeleid door de klanken uit de klarinet van Tom Wolfs herdenkt

• gebruik van de moderne media; iedere club een website,

de vergadering de 10 leden die in dit F.Y. overleden zijn.

• aanpassing van de statuten.

Met (bijna) unanieme stemmen worden gekozen:

DG Jan Bos legt, door het in de steigers staan van enkele nieuwe

1. als inkomend gouverneur, Piet van der Meulen, van LC Peelland,

clubs en de reuring, die dat voor belendende clubs kan hebben,

2. als 1e VDG, Anita Bijvoet, van LC Venray Peelparel,

uit wat de internationale Lionsregels zijn voor het oprichten van

3. als 2e VDG, Roel Hetterscheidt, van LC Maastricht.

een nieuwe club. In de gedachtewisseling met de vergadering

Jeugduitwisseling (Youth Exchange),

blijkt, dat er ‘te veel licht zit’ tussen de Oak Brook-regels en de De gekozen gouverneur presenteert zijn aandachtspunten zoals:

uitleg in de statuten van MD110.

• het vinden van de mentale balans tussen jong en oud in de club, • het Club Excellence Program (zie ook de website) betreffende kwaliteitsverbetering van de clubs (We Serve / Dienstbaarheid), • over de eigen clubgrens heenkijken,

In de rondvraag wordt het artikel Lionjobs helpt werkzoekenden uit het aprilnummer van Lion magazine (blz. 22) onder de aandacht van deze vergadering gebracht.

LC Boxtel Belles Amies wederom in De Proeftuin In de prachtig ingerichte tuin van Sint Lucas hebben zondag 14 april honderden bezoekers genoten van de vele culinaire gerechten, die tijdens De Proeftuin zijn aangeboden door diverse

42

Boxtelse restaurants. Ook de kinderen genoten van heerlijke gerechtjes en bovendien deden zij mee aan een circusworkshop. De opbrengst van het eerdere Kerstconcert en van deze Proeftuin gaat naar WensAmbulance Brabant (€ 8.000) en het Nationaal Epilepsie Fonds (€ 2.000). Stichting WensAmbulance Brabant vervoert mensen, die niet lang meer te leven hebben en helpt zo een laatste wens te vervullen, bijvoorbeeld nog één

De Proeftuin van Sint Lucas werd goed bezocht

keer het ouderlijk huis zien of op bezoek bij familie. Het Natio-

epilepsiebestrijding en een goede behandeling en begeleiding

naal Epilepsie Fonds zet zich al meer dan 100 jaar in voor de

van mensen met epilepsie.

LC Nijmegen Brabantse Poort vergaarde zwerfafval In de aula van het Elzendaal College te Boxmeer verzamelden zich op zaterdagochtend 20 april dertig leerlingen, enkele schoolmedewerkers en leden van LC Nijmegen Brabantse Poort: allemaal startklaar om op pad te gaan voor de grote schoonmaakactie. De actie stond in het teken van vrijwilligersdag NLdoet. Geer Verlinden legt uit waarom er voor deze actie gekozen is: “Onze club richt zich vooral op jongeren. Wij laten ze maatschappelijk

In actie op het station in Boxmeer

betrokken zijn, maar niet op een belerende manier. Vuil opruimen is daar het perfecte voorbeeld van. Als je als puber ziet

afval. Als dank ontvingen ze niet alleen leuke reacties van

hoeveel rommel er op straat ligt en hoeveel moeite het kost om

omstanders, ze kregen ook een bidon van afvalinzamelaar RMB

het op te ruimen, denk je de volgende keer wel twee keer na

en een positieve beoordeling voor de maatschappelijke stage. Al

voor je iets op straat gooit.”

met al een goed bestede zaterdagochtend voor de Elzendalers

De leerlingen vulden in totaal veertig vuilniszakken met zwerf-

en de meewerkende Lions.


110CW Tekst(bewerking): Robert Holl

18e Halderbergse Lions Quiz wederom een succes Op 19 april stroomde ’t Veerhuis in Oud

Oeganda ondersteunt. Na een geani-

Gastel weer vol met deelnemers aan de

meerde strijd wist het team van tennis-

18e Halderbergse Lions Quiz. President

vereniging OTC voor de derde achtereen-

van de LC Halderberge Victor Vrijlandt

volgende keer beslag te leggen op de

kon circa 400 deelnemers welkom heten

eerste plaats en mocht de wisselbeker in

die, verdeeld over 43 teams, de strijd met

ontvangst nemen. Aan het einde van de

elkaar aan gingen.

avond kon een cheque ter waarde van

De avond stond in het teken van het

€ 6.000 door de president van de Lions

steunen van Okusubira, een Nederlandse

aan de vertegenwoordigster van het

stichting die sinds 2007 hospicezorg in

goede doel worden overhandigd.

De president, Victor Vrijlandt, overhandigt de cheque aan een vertegenwoordiger van de stichting Okusubira

LC Oosterhout Alm en Donge houdt 9e editie kennisquiz Op 15 maart heeft LC Oosterhout Alm en

door de teams benoemd moesten

hout. De overwinning was daarom ook

Donge voor het negende jaar op rij de

worden. Daarnaast waren er vragen over

bijzonder, omdat het team uit zowel

inmiddels vermaarde kennisquiz

de Europese Unie en moest, aan de hand

docenten als leerlingen bestond.

gehouden. In de Korenbeurs in Made

van zinnen uit Nederlandse literatuur-

hebben die dag maar liefst twintig teams

boeken, opgeschreven worden welke titel

Tot slot onthulde de president, dat de

gestreden om de hoogste eer. De enthou-

bij het boek hoorde en wie het

Jeep Line Doctors een bedrag van maar

siaste president van LC Oosterhout Alm

geschreven had.

liefst € 5.900 tegemoet kunnen zien. De Jeep Line Doctors is een groep Neder-

en Donge, Toine Siemerink kon in zijn welkomstwoord niet alleen met

De doelstelling van het houden van deze

landse huisartsen. Elk lid van deze groep

genoegen constateren, dat de teams die

kennisquiz was geld bij elkaar te brengen

gaat eenmaal per jaar gedurende 7

eerder hebben meegedaan, ook nu weer

voor de Jeep Line Doctors in Kenia. Ook

weken naar Kenia om medische hulp te

van de partij waren, maar ook, dat het

daarin is LC Oosterhout Alm en Donge

bieden. Het geld wordt besteed aan de

aantal deelnemende teams steeds groter

goed geslaagd. Dankzij de vele mooie

opleiding en begeleiding van verpleeg-

wordt. De teams kwamen wederom uit

prijzen, die belangeloos door onderne-

kundigen, die lokaal in zelfgebouwde

volstrekt verschillende hoeken. Zo waren

mingen ter beschikking waren gesteld,

poliklinieken een goede eerstelijnszorg

er scholen vertegenwoordigd, maar ook

waren de loten, tussen de vragenronden

kunnen leveren.

gezondheidszorginstellingen, financiële

door, snel uitverkocht. Aan het eind van

dienstverleners en deed een aantal gele-

de gezellige avond maakte de president

De tiende editie van de kennisquiz, die

genheidsteams mee. In totaal zo’n 200

de winnaar bekend. Vorig jaar werd de

volgend jaar op 21 maart gehouden zal

deelnemers.

strijd gewonnen door het Mgr. Frencken-

worden, zal ongetwijfeld wederom een

college uit Oosterhout. Dit jaar moest die

gigantisch succes worden!

In 15 verschillende vragenronden met elk

school de eer nipt gunnen aan het

10 vragen werd de kennis van de deelne-

St. Oelbert Gymnasium, ook uit Ooster-

mers getest. De vragen voor deze vragenronden en de verschillende thema’s worden elk jaar allemaal opnieuw bedacht. Ook dit jaar waren de opdrachten en vragen, die vakkundig werden ingeleid door Jaap Oomen, weer heel divers. Zo moesten de deelnemers onder andere aan de hand van een platenhoes opschrijven wat de titel en de uitvoerde artiest van de plaat was. Ook werden minder bekende voetballers getoond van wie de voor- en achternaam genoteerd moest worden. Maar er stonden in een vaas ook 10 bloemen, die

Winnaars van het St. Oelbert Gymnasium uit Oosterhout

43


Van & over Lions en Lionsclubs LC Oosterhout Centrum werkt mee aan Route naar werk LC Oosterhout Centrum en de Gemeente Oosterhout zijn met elkaar in contact gekomen op de Beursvloer van ‘Samen voor Oosterhout’. De leden van de Lionsclub wilden in het kader van ‘handen uit de mouwen’, oftewel Gewoon Doen, hun kennis en kunde beschikbaar stellen en hebben onder andere een match gemaakt om voor het project Route naar werk enkele gastlessen te verzorgen. Dat was overigens niet de enige match, want er werd ook afgesproken om een sport- en spelmiddag te verzorgen voor cliënten van Amarant en om aan te schuiven bij ‘Samen aan Tafel’, een initiatief van bewoners, die met acht

44

Opstaan en de elevator pitch oefenen

mensen bij iemand thuis (in Oosteind) een interessant onder-

lift, maar in dit geval wordt ermee bedoeld, dat iemand een

werp bespreken onder het genot van een maaltijd.

korte presentatie kan verzorgen, waarin enthousiast wordt

Op 27 februari hebben Gijs Segers en Anja Geerts van de LC

verteld wie hij is en waar hij goed in is. Na afloop kregen de deel-

Oosterhout Centrum een training verzorgd voor mensen uit het

nemers feedback van hun medeleerlingen en van de trainers.

buitenland, die de route volgen naar een baan via een proefpro-

Tijdens het onderdeel Communicatie op de werkvloer is vooral

ject van de Gemeente Oosterhout. Deze mensen zijn onder

gesproken over het aangeven van je grenzen en het klantgericht

andere afkomstig uit landen als Marokko, Kameroen, Libanon,

nee-zeggen. Gijs en Anja hebben een demonstratie gegeven

Burundi en Servië. De training had als titel Zelfreflectie en feed-

hoe om te gaan met ‘nee’ in de relatie werkgever/werknemer.

back en vormde een onderdeel van het blok Presentatievaardig-

Omdat de deelnemers het moeilijk vonden om aan te geven

heden, zelfreflectie en netwerken.

waar ze goed in zijn, hebben zij de bijeenkomst afgesloten met

Twee onderwerpen werden door de Lions behandeld: de

het afmaken van de volgende zin: Ik ben goed in…! Dit gaf posi-

elevator pitch en communicatie op de werkvloer. Na een korte

tieve energie aan de middag en iedereen verliet enthousiast de

inleiding over persoonlijke uitstraling en het maken van de

bijeenkomst. ‘Wij hebben dit met veel plezier gedaan vanuit de

eerste indruk, hebben de deelnemers een elevator pitch

‘Handjes-uit-de-mouwengedachte van de LC Oosterhout

verzorgd. Een elevator pitch is letterlijk een verkooppraatje in de

Centrum’, aldus Gijs en Anja. Zie: www.werk-link.nl.

LC Roosendaal Westhoek beluistert informatieve lezing over Palliatieve Terminale Zorg Op woensdag 6 februari mocht LC Roosendaal Westhoek twee

Tholen zijn gemotiveerde en gericht opgeleide mannen en

gasten verwelkomen: zonevoorzitter Huib van Lent, en Ellen van

vrouwen, die zich zonder geldelijke tegenprestatie inzetten voor

der Weijde, regiocoõrdinator van de stichting Vrijwilligers Pallia-

hun medemens.

tieve Terminale Zorg (VPTZ) West-Brabant & Tholen. In een helder en warm verhaal vertelde Ellen over deze stichting, die

De zorg kost de cliënt niets. Vrijwilligers nemen niet het werk

zich al meer dan 26 jaar inzet voor de zorg voor mensen, die

over van de formele zorg, maar er is wel sprake van een aanvul-

weten dat zij binnenkort gaan sterven.

ling en versterking van elkaar. Mede dankzij hen kan vaak de laatste wens van een stervende, thuis blijven tot het einde,

Hoewel ongeveer drie kwart van de mensen aangeeft, dat ze het

worden gerealiseerd.

liefst thuis of in de eigen huiselijke omgeving zouden willen overlijden, gebeurt dat in de praktijk slechts bij één op de drie

VPTZ West-Brabant & Tholen krijgt subsidie van het Ministerie

mensen. Eén van de oorzaken daarvan is dat veel mensen niet

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar kan daarvan de

op de hoogte zijn van de mogelijkheden van vrijwillig palliatieve

begroting niet rond krijgen. Daarom is VPTZ West-Brabant en

terminale zorg. Veel nabestaanden aan wie VPTZ ondersteuning

Tholen altijd op zoek naar sponsoren; dat kan met geld, maar

heeft geboden, zeggen achteraf dat ze de hulp van de vrijwilli-

ook in natura. Zo heeft LC Wouw in 2011 de VPTZ-vrijwilligers

gers eerder hadden moeten inroepen. Reden om flink aan de

verrast met een prachtig kerstpakket, waarover nog steeds

weg te blijven timmeren om de bekendheid van het werk van de

wordt gesproken.

vrijwilligers te vergroten. Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptz-westbraDe zorg en aandacht van VPTZ vrijwilligers is gericht op een zo

banttholen.nl of stuur een e-mail naar info@vptzwestbrabant-

goed mogelijke kwaliteit van leven in die laatste fase. ‘Er zijn’ is

tholen.nl. U kunt vrienden worden op Facebook: Noah VPTZ of

de missie van VPTZ. De 52 vrijwilligers van VPTZ West-Brabant &

bellen met 06 514 980 69.


Etten-Leur organiseert oldtimersrit voor dames met een ernstige ziekte

De dames werden met acht oldtimers waaronder een Jaguar MK2 uit 1960, een Citroën 403 uit 1958 en een Volvo Amazone uit 1967, van huis opgehaald.

In de wensboom van de LC Etten-Leur

Deze wens is op zaterdag 13 april voor 16

Bij het verzamelpunt werd eerst een

e.o., die in december in het winkelcen-

zieke dames in vervulling gegaan dankzij

kopje thee of koffie gedronken en konden

trum stond, hing de stichting Yellow

de inzet van de Lions en een aantal vrij-

de oldtimers worden bewonderd. Daarna

Roses Foundation de wens voor een oldti-

willigers, die hun oldtimers en zichzelf als

vertrokken de oldtimers met de vrouwe-

mersrit voor dames met een ernstige en

chauffeur beschikbaar hadden gesteld

lijke gasten en vrijwilligers van de Lions-

levensbedreigende ziekte.

voor deze dag.

club of van de Yellow Roses Foundation voor een prachtige rit over kleine landwegen naar ‘s Gravenmoer, waar met 32 personen een heerlijke lunch werd genuttigd. De dames genoten in een zeer ontspannen sfeer niet alleen van het eten, maar ook van de gesprekken met elkaar . Na de lunch konden de dames weer plaatsnemen in een andere oldtimer. De chauffeurs en de vrijwilligers leverden tenslotte de gasten na een gezellige en mooie rit door het prachtige natuurgebied weer veilig af bij hun huisadres.

Elf mille voor Villa Joep! Op vrijdag 5 april werd alweer voor de

Voor de Oosterhoutse Lions in ieder geval

tiende keer een Golfdag gehouden voor

reden genoeg om samen met hun gasten

het Goede Doel. LC Oosterhout Centrum

de golfclubs uit de winterberging te halen

organiseerde de dag dit jaar voor Villa

en naar golfbaan Landgoed Bergvliet af te

Joep, een Stichting, die wetenschappelijk

reizen voor een fris middagje in de baan.

onderzoek naar de behandeling van

Met een aantal van 15 flights was ook hier

neuroblastomen financieel ondersteunt.

de crisis merkbaar, maar uiteindelijk bleek

45

weer eens dat kwaliteit boven kwantiteit In Nederland krijgen elk jaar 25 tot 30

gaat. Met de door meester Pim Nuiten

kinderen deze zeldzame, kwaadaardige

geleide veiling (een echte veilingmeester

tumor. De kans op overleving is afhankelijk

dus!) tijdens het diner na de golfwedstrijd

van het stadium van de ziekte (laag- of

werd onverwacht een recordbedrag

hoogrisicogroep) en varieert van 30 - 90% .

opgehaald en dat was niet in de laatste

Bij Joep werd de tumor ontdekt toen hij 3

plaats te danken aan de prachtige kavels,

jaar was. Ondanks een zware behandeling

die door de Lions en hun relaties bijeen

met chemotherapie overleed Joep een jaar

waren gebracht. Er werd gul geboden en

later. Zijn ouders hebben daarna Villa Joep

toen aan het einde van de avond de

LC Oosterhout Centrum dankt haar

hebben opgericht. Omdat het zo’n zeld-

balans kon worden opgemaakt, mocht

gasten en sponsoren voor hun bijdrage

zame ziekte betreft wordt er vanuit de

LCOC een cheque van € 11.000 aan de

aan dit meer dan geslaagde evenement.

overheid en de farmaceutische industrie

ambassadrices van Villa Joep overhan-

Een bijzonder woord van dank gaat uit

weinig geld beschikbaar gesteld om

digen! Dat was beduidend meer dan

naar Stichting Landgoed Bergvliet,

wetenschappelijk onderzoek te onder-

vooraf was ingeschat en de dames

zonder wiens medewerking de organi-

steunen en juist daarom is sponsoring

kwamen woorden te kort om hun dank

satie van deze dag niet mogelijk was

vanuit particulier initiatief zo hard nodig.

namens Villa Joep uit te spreken.

geweest.


Wij, de Lions van heden, gedenken met respect en dankbaarheid hen die in het verleden de idealen van Lions Clubs International mede vorm hebben gegeven. Wij betreuren daarom het overlijden van:

Johan van der Schaaf

Gerard Brouwer

Piet Kempes

85 jaar

79 jaar

86 jaar

LC Krimpen aan den IJssel

LC Bollenstreek

LC Deventer

Ben Bijlholt

Remo Frey

Theo Bult

72 jaar

50 jaar

66 jaar

LC Haarlem Spaarne

LC Musselkanaal De Johan

LC Bunschoten

Semslanden

Bram Lamens

Gerard Hehenkamp

73 jaar

75 jaar

LC Bernisse

LC Doetinchem

46 Eloud van de Griend

Hans Storm van

66 jaar

’s ­Gravensande

LC Coevorden

70 jaar LC Maarn Maarsbergen

Gerard Bosma

Jos Soesman

76 jaar

72 jaar

LC Waddinxveen-Boskoop

LC Groenlo Slingelanden

GOUVERNEURSRAAD MD110 Elisabeth Haderer, voorzitter (ccmd110@lions.nl) Sybrand van Haersma Buma (dg110az@lions.nl) Max Gerschtanowitz (dg110an@lions.nl)) Nelleke Lietmeijer (dg110bn@lions.nl) Gerrit Bakker (dg110bz@lions.nl) Jan Bos (dg110co@lions.nl) Ruud de Groot (dg110cw@lions.nl)

INTERNATIONAAL BESTUUR International President, Wayne A. Madden (Indiana VS) Immediate Past President, Wing-Kun Tam (Hongkong China) First Vice President, Barry J. Palmer (Australia)

Het motto in verenigingsjaar 2012-2013 is GEWOON DOEN.

SECOND YEAR OF DIRECTORS (Seatle 2011) Joaquim Cardoso Borralho, Marvin Chambers, Bob Corlew, Claudette Cornet, Jagdish Gulati, Dave Hajny, Tsugumichi Hata, Mark Hintzmann, Ponksak ‘PK’ Kedsawadevong, Carolyn A. Messier, Joe≈Al Picone, Alan Theodore ‘Ted’ Reiver, Brain E. Shehan, Junichi Takata, Klaus Tang, Carlos A. Valencia, Sunil Watawala

Winkel: Lionswinkel@lions.nl Lionswinkel ‘De Liemers’ Postbus 2084 6900 CB Zevenaar

De International Board of Directors is officieel per 1 juli 2012

IM – Recitificatie In de vorige uitgave van LION is een storende fout ontstaan. De naam van mevrouw Janny Schnoor, 56 jaar, lid van LC Zwolle Hanzestad, was niet goed geschreven.

FIRST YEAR DIRECTORS (Busan Korea 2012) Benedict Ancar, Jui-TAI Chang, Jaime Garda Cepeda, Kalle Eister, Stephen Michael Glass, Judith Hankom, John A. Harper, Sangeeta Jatia, Sheryl May Jensen, Stacey W. Jones, Dr. Tae-Young Kim, Donal W. Knipp, Sunil Kumar R, Leif Ake ‘Kenneth’ Person, Ichiro Takehisa, Dr. H. Hauser Weiler, Harvey F. Withley

Internationaal Bureau 300 22nd Street, Oak Brook IL 60523-8842 VS Tel: 001 63 05 71 54 66 Fax: 001 63 05 71 88 90 Website: www.lionsclubs.org


In deze rubriek kunnen kleine annonces worden geplaatst: € 25,- voor de eerste 5 regels (dit zijn ca. 200 lettertekens); voor iedere regel meer betaalt u € 5,- extra. Teksten kunt u mailen naar thelion@lions.nl, onder vermelding van uw naam- en adresgegevens. Teksten dienen uiterlijk de tweede maandag van de maand bij de redactie binnen te zijn, willen deze geplaatst kunnen worden in de editie die circa vier weken later op de eerste woensdag van de maand verschijnt. De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren en/of te redigeren.

Vraag&Aanbod Geen tijd uw Toespraak voor te bereiden? Het boek “Bouw­s tenen voor gelegenheidstoespraken” biedt voorbeelden voor zakelijk en privéleven met veel humor. Prijs 18.50 Euro incl. verzendkosten, door storting op rek.674548256 t.n.v. “Stichting Service Projecten L.C. Maastricht” o.v.v. Boek “Gelegenheidstoespraken”; m.v.v. leveringsadres. Te huur van Lion In Moraira (Spanje) een vrijstaande gerenoveerde woning bestaande uit een zelfstandige bovenwoning van 130m en een zelfstandige benedenwoning van 110m met een gerenoveerd zwembad van 10m bij 5m met buitendouche op een perceel 1.500m, 3 verschillende tuinen en 3 terrassen. Goed zicht op de Penion d ‘Ifach. Te voet 10 minuten naar het strand. GEEN HUISDIEREN EN ROKERS. Prijzen afhankelijk van huurperiode en wat gehuurd wordt. Zelfde periode geen twee verschillende huurders tegelijk. Bovenwoning 2 badkamers, 1 kantoortje, 1 slaapkamer, moderne keuken, groot overdekt/ open terras en idem patio enz.; Benedenwoning 1 bad­kamer en 2 slaapkamers, moderne keuken, groot open terras enz. Mr. P.J.M. van Riet, oud-notaris; Eerste Stationsstraat 65, 2712HC Zoetermeer. e-mailadres: varimo@ xs4all.nl; tel.: 0031-79-3163164 of 0031-6 -10935315 (foto’s te mailen) Te huur in Oostkapelle: ruime, sfeervolle en comfortabele vakantiebungalow van Lion. Gunstig gelegen tussen dorp en strand, 1200m van het strand (Zeesterlaan 1). 3 slk., 6 pers. ruime living met extra tafel voor spel en ruime woonkeuken. Grote zonnige tuin met meerdere zitjes. Van alle comfort voorzien (w.o. gratis Wifi). Meer info: www.zeeuwsekust.com, info@zeeuwsekust.com of 06 – 300 56 126.

OUDDORP AAN ZEE (ZH): te koop / te huur vrijstaande, rustig gelegen, ruime recreatiewoning “De Stolp”. Op loopafstand van strand, 4 slaapkamers, waarvan 1 gelijkvloers, ruime kelder/garage, perceel 865 m2. Zie http://u4y.nl/ poldersbos15 . Info Lenny van den

Brink 036-5366752 of 0621419607.

TE HUUR (ook te koop) in ZWEDEN (Varmland, zijde grens Noorwegen): eenvoudig maar ruim traditioneel rood huis, volledig ingericht (7 pers) met eigen tuin, weide, bos, rivier en strand, aan groot meer met trailerhelling. Info via wijnbeld@notariswijnbeld.nl en 0226-390033. ITALIAANSE VAKANTIE IN SCHITTEREND UMBRIË/TOSCANE a/h meer van Trasimeno. In ons stijlvolle privéhuis tussen Siena/ Perugia/ Cortona, het culturele en archeologische hart van Italië, verhuren wij enkele appartementen met privéterrassen en panoramisch uitzicht. Huurprijs 2/4 personen 400/800 p/wk all-in. max.14 personen. Stijlvol, rustig en eigen zwembad in 3 ha olijfgaard, 4 golfbanen in de directe omgeving. Info eigenaar tel.0164-613616 of gedetailleerd + foto’s via www. casanavicella.com

Te huur van Lion: in Portugal, Praia D’el Rey (Obidos), prachtig gelegen huis met 3 slaapkamers en 3 badkamers, gelegen op één van de mooiste golfresorts van Europa. 45 autominuten ten noorden van het vliegveld van Lissabon. Zeer rustig gelegen, enkele minuten van prachtige stranden aan de Atlantische Oceaan. Voor informatie en contact: www.casasilvercoastportugal.nl of 073 5432508 / 06 14350003. Te huur van Lion: Provençaals St. Endreol huis op 20 km van de Côte d’Azur. Deze in stijl gebouwde privé-villa ligt op het Domain SAINT ENDRÉOL met een van de mooiste golfbanen in Zuid-Frankrijk. De villa is smaakvol en zeer compleet ingericht en heeft een prachtig uitzicht over de heuvels van de Provence. Een groot zwembad en tennisbanen zijn aanwezig. Verhuurprijzen vanaf € 550/week (max 4 pers.) Info: 06-54652595 of e-mail: hjscheper@noknok.nl. Te huur: gezellig APPART - STEMAXIME, COTE D’AZUR 4 pers, 2 slpk, 2 badk, luxe keuken,

airco, terras zonzijde, WIFI, 2 ondergr parkeerpl, rustige voetgangerszone in centrum bij terrasjes en restaurants,strand op 250m, 4 golfbanen, wandelmogelijkheden, navette naar St. Tropez (15min), theater, bioscoop en mediatheek. Informatie/reserveringen: www.casa-del-mar.fr of 0031 6 20602758

TE HUUR VAN LION: Luxe vrijstaande villa (bouwjaar 2004) met garage en zwembad te St. Cristina D’Aro (Costa Brava). 3 sl.k. / 3 badk. Maximaal 6 personen. Volledig ingericht. Strand 5 km. Girona 25 km. Barcelona 80 km. Uitzicht op zee en over de Aro-vallei. Voor informatie: www.villadaro. com of 0653243849. TE HUUR IN ARDENNEN MET AL ZIJN RUST MAAR VERTIER NABIJ!! Binnen 2 uur van de Nederlandse grens staat onze villa voor 10 pers. in het gebied waar de Lesse ontspringt. Direct achter het huis is een enorm bos waar niet alleen kinderen zich heerlijk kunnen uitleven. Wandelen, sporten en vertier in plaatsen als Dinant, Bouillon, St. Hubert en Namur liggen binnen een half uur. Fam. Busser, tel. (070) 5111101, www.maissin.nl

In Florida te huur: onze prachtige rustiek gelegen villa aan bosrand en kreek, met verw. overdekt privé zwembad in Port Charlotte. Vlakbij strand, winkelcentr. golfbanen en alle bezienswaardigheden. Mooi ingericht en een luxe keuken, vaatwasser, wasmachine, droger etc. Grote living, 3 slpk., 2 badk. Alles airco. Grote tuin met steiger. Prijs € 685,- per week. Bij 3 weken slechts € 580.- p.w. Incl. elec.- waterverbruik etc. Bij langer verblijf extra korting. Tel: 0416-335051 e-mail: tiwesimport@zonnet.nl Info + video: www.huurhuisflorida.com

LUXE ZONNIGE STRANDVAKANTIE Voor het hele gezin in CESENATICO ITALIE (Adr.Kust) in het klasse Grand Hotel****+ Hoofdzetel Lions & Rotary. Privéstrand, groot zwembad, tennisbaan, golfbanen vlakbij (met hotelkorting). Fietsen gratis beschikbaar. Excellente keuken, menu à la carte. Als bij ons boekt dan deze gereduceerde prijzen: volp. 71,75 tot € 136,- p.p.p.d; B&B: 49,- tot € 71,75 p.p.p.d; kinderen korting, grote gezinskorting van 20/4 tot 30/6 en 27/8 tot 10/10. Voor prosp. inl. en reserv. met reduktie: N. Bruinsma tel/fax: 041633.50.51 e-mail: tiwesimport@zonnet.nl. Video & foto’s, etc. zie: www. algasun.nl klik op “Grand Hotel”

Costa del Sol, Estepona. Adembenemende plek direct aan het strand. Te huur 4 pers. luxe appartement met tuin en zwembaden waarvan één verwarmd. Een echt paradijs op aarde. Geniet alvast op www.labahia.nl

47 Per week in zomer en winter te huur van Lion in La Tzoumaz Zwitserland(skigebied Verbier) Chalet voor 8 pers. (4 slaapkamers, 3 badkamers) 500m van Skilift. Skibus voor de deur, incl. parkeerplaats buiten hoogseizoen vanaf € 900,-. Incl schoonmaak, excl. Electrakosten: keesvani@hotmail.com of 06-53824168

Te huur: Vakantieboerderij in de duinen bij Ouddorp. Vlak bij prachtig strand en Grevelingen. Tot 10 personen; zeer geschikt voor familie. De boerderij is uniek ingericht en zeer comfortabel. Tel. 06 - 512 257 82. TE HUUR in LES GETS, Franse Alpen schitterend gelegen luxe chalet met panoramisch uitzicht op de Dents Blanches. Golf, fietsen, bergwandelen, zwemmen en skiën. Geschikt voor 6/8 personen. Separaat appartement ook voor verhuur beschikbaar voor 2/4 personen. Huurprijzen en foto’s zie www.chaletlestulipes.nl.


e v e g! i s u din l c Ex nbie aa

Superduo Bourgogne I Bordeaux

Gekozen door de Wijnkoper van het Jaar 2012-2013 en geprezen door wijnschrijvers SAiNT-VérAN LES COLANGES 2011

CHÂTEAU LUC DE BEAUMONT 2010

Domaine de la Creuze Noire 100% chardonnay

Blaye Côtes de Bordeaux 80% merlot & 20% cabernet sauvignon

Onno Kleyn:“Dit moet je je kinderen toch echt laten proeven. Of je ouders.”

Met dubbel goud bekroonde Bordeaux uit het grote jaar 2010

Met dubbel goud bekroond!

Goudgeel glanzend, traag tranend. Witte perzik, peer en citrus in de geur; lichtjes mineraal. Volle ronde, zachte smaak met veel sap, frisheid en een mooie lengte. Appel, peer, meloen en exotische impressies. De beste Saint-Véran ooit gemaakt door het sympathieke echtpaar Dominique en Christine Martin. Een wijn die nimmer verveelt en geen dominante houtinvloeden kent. Puur, fris en rijpheid zijn de kernwoorden voor deze fantastische witte wijn. Actieprijs per fles €

11,75

Prachtige wijn met een diep donkerrode kleur. In de neus domineren zwarte fruit aroma’s als donkere kersen en bosbessen. Daarnaast een mooie kruidige verfijning. In de gulle smaak komt het zwarte fruit duidelijk terug, de balans is uitzonderlijk goed en de afdronk is lang. Perfect bij een heerlijke entrecote van de gril of een mooi belegen kaas. De wijn begint op dronk te komen en is houdbaar tot 2017. Volkomen terecht bekroond met dubbel goud.

wijnhandel Leon Colaris komt via bureau Nassau

Actieprijs per fles €

8,50 Hubrecht Duijker over Château Luc de Beaumont 2010

Onno Kleyn over de Saint-Véran Les Colanges 2011

“Hij schitterde bij gebakken Ierse ribeye: Château Luc de Beaumont 2010. Dit vanwege zijn rijpe, bijna confitureachtige zwarte fruit - denk aan bramen, verse vijgen, e.d.dat prettig gecompleteerd werd door donkere tonen, zoals van (katjes)drop. Veel merlot dus in de blend? Jazeker, 80 procent, aangevuld door cabernet sauvignon. Deze bovendien soepele Bordeaux, die niet te zwaar is noch te licht, won terecht een paar gouden medailles.”

“Dit is nu eens echte witte Bourgogne voor de juiste, ik mag wel zeggen scherpe, prijs. Zeer diep van kleur en met een intensiteit van heb ik jou daar, koel romig, stalen perfectie gesmeed uit chardonnaydruiven. Hij heeft bijna iets ongenaakbaars, zo zelfverzekerd met precies de juiste, bescheiden toets van eikenhoutrijping achter het witte fruit en een vleug citrus. Een huivering ging er door me heen toen ik hem proefde. Dit moet je je kinderen toch echt laten proeven. Of je ouders.”

Bron: www.hubrechtduijker.com

Bron: Volkskrant Magazine 13/4/2013.

Bij afname van 12 dezelfde flessen ontvangt u de 12e fles cadeau. Kijk voor meer 11+1 acties op onze website www.colaris.nl

Bestel via www.colaris.nl/lezersaanbieding, bel 0495-532462 (ma-vrij 8.15-17.00 uur) of stuur onderstaande bon in een enveloppe zonder postzegel naar:

Wijnhandel Léon Colaris - Antwoordnummer 1093 - 6000 VB Weert

www.colaris.nl

!

Franklinstr. 1 - 6003 DK Weert I Postbus 55 - 6000 AB Weert T 0495 53 24 62 I F 0495 54 34 70 I info@colaris.nl

Gelieve te leveren:

uw AdresGeGevens:

__ x 6 fl. Saint-Véran Les Colanges 2011 Blanc à € 11,75 p/fles Domaine de la Creuze Noire 12e fles cadeau

Naam

: ______________________________

__ x 6 fl. Château Luc de Beaumont 2010 Rouge à € 8,50 p/fles Blaye Côtes de Bordeaux 12e fles cadeau

Adres

: ______________________________

eXtrA KOrtinG

PC/Plaats : ______________________________

Bij afname van 24 fl. -/- € 0,20 per fles | 48 fl. -/- € 0,40 per fles 72 fl. -/- € 0,60 per fles | 96 fl. -/- € 0,80 per fles

E-mail

Vermelde prijzen zijn per fles inclusief 21% BTW. Verzendkosten € 7,50 per bestelling. Geen verzendkosten bij een minimaal orderbedrag van € 150,00

Telefoon : ______________________________

___________________________ m/v ______________________________ : ____________________________ @ ______________________________ Mobiel

: ______________________________

Bestel via www.colaris.nl/lezersaanbieding.nl of bel 0495 - 532462

Lion magazine juni 2013  
Lion magazine juni 2013  

Verenigingstijdschrift van Lions Clubs in Nederland

Advertisement