Page 1

In dit nummer:

Nieuwe coöperatie De Landgenoten van start Oproep: nieuwe projecten vragen extra middelen Met uw geld: De Vlaspit

financiering advies aandelen

aandeelhouders Dit is een nieuwsbrief speciaal voor alle aandeelhouders van Hefboom

Editie september, oktober, november 2014 –­ P 908.103

brief NR. 20

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X Verschijnt driemaandelijks Hefboom Vooruitgangstraat 333/5 1030 Brussel


Heeft u uw emailadres al doorgegeven? Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn willen wij uw gegevens in onze databank aanvullen en waar nodig corrigeren. Gelieve daarom alvast uw e-mailadres door te geven, mocht dat nog niet gebeurd zijn. Zo kunnen wij in de toekomst ook langs deze weg met u communiceren en tegelijk besparen op de drukkosten.

VOOR HET GOEDE DOEL

Stuur dus een mailtje met uw correcte adresgegevens en uw mailadres naar: aandeelhouders@hefboom.be. Dit jaar te gast bij

U kan deze aandeelhoudersbrief ook digitaal ontvangen in uw mailbox. Geef ons dan een seintje. Ook als u de brief liever niet meer ontvangt, kan u ons dit laten weten via mail of via 02 205 17 20.

INFORMATIE - ANIMATIE - WORKSHOPS

• GRATIS EERSTELIJNSADVIES VAN NOTARISSEN EN JURIDISCHE EXPERTS

Nieuwe projecten vragen extra middelen

"

Oproep

(voor een afspraak kunt u nu al reserveren op www.salontestament.be)

• KENNISMAKING MET HONDERD GOEDE DOELEN • LEZINGEN OVER TESTAMENT EN FISCALE VOORDELEN • GRATIS GIDS “GOED GEREGELD GOED GEGEVEN”

VOOR HET GOEDE DOEL

TOEGANG

Maak gebruik van deze persoonlijke uitnodiging om Het Salon van het Testament voor het goede doel op Zenith te bezoeken. Waarde € 8 Geldig iedere beursdag van 10 tot 17 uur. Surf naar www.zenith.be voor een EXTRA kortingkaart en andere voordelen

Als aandeelhouder van Hefboom levert u een onmisbare bijdrage aan de financiering van talloze sociale en duurzame initiatieven. Eind 2013 hebben we zelfs een recordbedrag aan uitstaande financieringen bereikt.

Limiet Intussen blijft het aantal aanvragen maar stijgen! En die komen uit zeer diverse hoeken: sociale en beschutte werkplaatsen, welzijns- en kansarmoedeorganisaties, projecten op het vlak van natuurbeheer en duurzame energie. Deze waardevolle projecten verdienen onze steun. Maar daar is geld voor nodig. Vandaar onze vraag of u als aandeelhouder een extra steentje kan bijdragen. Of het nu gaat over € 50, € 500, € 5000 of meer, elke inbreng is welkom. Aandeelhouder kan u al worden vanaf € 250. Indien u nu al aandeelhouder bent, kan vanaf € 50 bijgestort worden. Hefboom zorgt alleszins voor een goede besteding en een professioneel beheer van de middelen. We houden u ook geregeld op de hoogte over onze werking. Nieuwe aandeelhouders Misschien kent u familieleden of vrienden die het project van Hefboom genegen zijn en die bereid zouden zijn om aandeelhouder te worden? Dat kan al met een inbreng van € 250.

Tip Breng ook een bezoekje aan de stand van Hefboom op Het Salon van het Testament.

colofon De Aandeelhoudersbrief wordt uitgegeven door Hefboom cvba, Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel, 02 205 17 20, aandeelhouders@hefboom.be. Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dalle, Vooruitgang­straat 333/5, 1030 Brussel. Foto’s: Kobe Van Looveren (Creative Nature), Het Wijveld, De Vlaspit Erkenningsnummer: P 908.103 Concept en redactie: Link Inc, Brussel Creatie: www.magelaan.be Druk: Parys Printing


Hefboom steunt duurzame biolandbouw

Nieuwe coöperatie De Landgenoten van start Dure grond Grond in Vlaanderen is duur, ook landbouwgrond. Als je vandaag een landbouwbedrijf wil starten, is die hoge grondprijs een van de grootste drempels. Niet verwonderlijk dus dat jonge mensen ervoor terugdeinzen om de stap te zetten. Het startkapitaal voor de aankoop van de grond legt immers een zware hypotheek op de toekomst van het project. Ook voor de uitbreiding van bestaande bedrijven is de dure grondprijs een serieuze rem.

“Grond is zo duur dat je die gewoon nooit kan verdienen in één boerenleven met het telen van groenten en fruit alleen. Dankzij het CSA-model van ons bedrijf zijn we gelukkig zeker van ons inkomen. Een initiatief als De Landgenoten zal er in de toekomst voor zorgen dat naar de meest geschikte boer gezocht wordt in plaats van de meest kapitaalkrachtige.” Michiel van Poucke, zelfoogstboerderij Wijveld

Coöperatie De nieuwe coöperatie De Landgenoten wil daar wat aan doen. Als biogrondfonds verwerft de cvba financiële middelen via aandelen en giften. Daarmee koopt ze landbouwgrond aan. Vervolgens verleent ze betaalbare en duurzame gebruiksrechten op deze gronden aan biologische landbouwbedrijven. Zo geeft De Landgenoten groeikansen aan duurzame boerderijen met een maatschappelijke en ecologische meerwaarde. De zelfoogstboerderij Wijveld in Destelbergen is het eerste project waarin De Landgenoten investeert.

Zelfoogstboerderij Wijveld Sinds 2009 runt Michiel van Poucke het Wijveld, een zogenaamde CSA-boerderij op 1,7 ha aan de rand van Gent. CSA staat voor Community Shared/Supported Agriculture (landbouw gedragen door de lokale gemeenschap), een concept dat overgewaaid is uit de Verenigde Staten. Hoe werkt het? De klanten van het Wijveld komen de biologische groenten en het fruit zelf oogsten. Vooraf betalen ze voor een heel seizoen een vast bedrag per gezinslid. Zo stellen ze meteen ook het inkomen van de boer veilig. Kiezen voor ecologische landbouw impliceert ook respect voor zichzelf (gezonde voeding voor lichaam en geest), voor natuur en leefmilieu en bijgevolg ook voor de komende generaties. Want duurzaam duurt het langst...

Hefboom ondersteunt De Landgenoten Bij de oprichting van De Landgenoten heeft Hefboom een belangrijke rol gespeeld. Hefboom is medeoprichter en aandeelhouder en heeft de startende coöperatie met advies bijgestaan. Hefboom was nauw betrokken bij de opmaak van de statuten, en gaf raad over de bepalingen van het aandeelhouderschap en over de procedure om een coöperatie op te richten. Hefboom oefent ook een bestuursmandaat uit.

Investeer mee in landbouwgrond en word een Landgenoot Eén aandeel van cvba De Landgenoten heeft een nominale waarde van € 250. Er is geen beperking op het aantal aandelen dat u kan aankopen. (Per aandeel betaalt u een eenmalige bijdrage in de werkingskosten van € 10 per aandeel.) Elke vennoot heeft één stem op de algemene vergadering. Tenzij de intekenperiode vervroegd afgesloten wordt, eindigt het aanbod om in te schrijven op 30 april 2015.

Online intekenen kan op www.delandgenoten.be.

,, Meer info:

www.delandgenoten.be www.wijveld.be


Met uw geld…

In de schaduw van de basiliek De Vlaspit Wie Scherpenheuvel zegt, zegt OnzeLieve-Vrouwbasiliek, zegt kaarsen, zegt... De Vlaspit. Vzw De Vlaspit is een sociale werkplaats voor mensen die moeilijk een plek vinden op de gewone arbeidsmarkt. De activiteiten van de Vlaspit zijn heel divers maar vooral door het kaarsen- en kurkatelier heeft de organisatie een unieke plaats veroverd onder de sociale werkplaatsen van Vlaanderen. In het kaarsenatelier worden tuinkaarsen, offerkaarsen en sierkaarsen gemaakt. De kaarsen worden – niet verwonderlijk – vooral gekocht door de bedevaarders die de basiliek bezoeken. Maar ze komen ook terecht bij de groothandel. In de schaduw van de basiliek baat De Vlaspit ook het eetcafé De Heerlyckheid uit, waar lekkere streekproducten geserveerd worden. Je kan ook intekenen op het VeloBistropakket – een aanbod voor sportieve daguitstappen in het Hageland.

Veranderingstraject De gestage groei van de vzw noopte tot een andere aanpak. Hefboom verstrekte een investeringskrediet voor de noodzakelijke verbouwingen aan het atelier. De nood om te professionaliseren en de vraag naar een andere organisatiecultuur zetten De Vlaspit ertoe aan om ook voor begeleiding aan te kloppen bij Hefboom. Directeur Monique De Dobbeleer vertelt: ‘De Vlaspit is indertijd met veel energie en uit het niets uit de grond gestampt door Herman Kennes. De goede contacten met Hefboom dateren al uit die tijd. De organisatie bleef maar groeien en de vraag was: hoe kunnen we die groei planmatiger controleren? Hefboom heeft toen

een goede basisdoorlichting gemaakt, zowel financieel als inhoudelijk.’

Blauwdruk voor beter financieel beheer Monique De Dobbeleer: ‘De blauwdruk die Hefboom toen heeft opgemaakt, was de basis voor het veranderingstraject dat nu nog altijd loopt. Stap voor stap is De Vlaspit een open huis geworden, open om te leren, open om te groeien, niet bang van vernieuwing of innovatie. We geloven in de groei van mens en organisatie. We hebben een passie voor verzorgd werk. Onze mensen werken in vertrouwen samen met goesting en verantwoordelijkheid. Vooral op het vlak van het financieel beheer hebben we de laatste jaren grote stappen gezet. Er werd vroeger te veel bestuurd vanuit de buik, dat is nu verdwenen. Dat goede financiële beheer van nu geeft natuurlijk een veel grotere zekerheid aan de raad van bestuur, en een groter gevoel van veiligheid aan de mensen op de werkvloer. Dat is de grote verdienste geweest van Hefboom.

De samenwerking met de geëngageerde en betrokken medewerkers van Hefboom is altijd zeer aangenaam geweest.’

Duurzaam In samenwerking met de containerparken in het hele land haalt De Vlaspit ook kaarsen­ resten op, die anders bij het restafval zouden terechtkomen. De paraffine wordt gesmolten en opnieuw gebruikt om tuinkaarsen te maken. Een veel groter project is de recyclage van kurk. Jaarlijks worden in België 180 miljoen flessen ontkurkt. Vroeger belandden die vooral op de afvalberg. De Vlaspit zamelt nu elk jaar meer dan 65.000 ton kurk in via een 700-tal ophaalpunten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. In de ateliers van De Vlaspit wordt daarmee biologisch isolatie­ materiaal gemaakt voor zoldervloeren en spouwmuren. Ook via de Energiesnoeiers onderschrijft De Vlaspit de groeiende bezorgdheid van veel sociale werkplaatsen om duurzame activiteiten te ontplooien.

,, www.devlaspit.be

Win een kaars De eerste vijf mailers naar aandeelhouders@hefboom.be ontvangen thuis een mooie kaars uit het atelier van De Vlaspit, met een persoonlijke tekst naar eigen keuze (maximaal 25 karakters, bv. een naam, naam + datum, of een korte boodschap zoals ‘Dankjewel’, ‘Veel beterschap’, …). Vergeet niet het postadres te vermelden waar de kaars mag geleverd worden. Succes!

Hefboom Aandeelhoudersbrief 2014 nr. 20  
Hefboom Aandeelhoudersbrief 2014 nr. 20  
Advertisement