Page 1


Anh làm cuốn photobook này để lưu giữ & kỷ niệm 6 tháng từ lúc mình gặp và yêu nhau. Sẽ còn cả quãng đường dài cùng tương lai ở phía trước, anh mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai đứa mình. 19 .11 . 2 0 1 7 - 1 9 .5 . 2 0 1 8


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


NHÂN MÃ Kiên định và lạnh lùng Ý chí mạnh mẽ và có động cơ hành động Suy nghĩ sắc sảo, sâu sắc Dễ giận Cuốn hút và thích chăm sóc người khác Tâm hồn và thể chất đều đẹp :))

01.12.1991

05.02.1990

BẢO BÌNH Cảm giác đầu tiên là khó gần Sở hữu sự nhạy cảm mạnh mẽ Có ý thức về tất cả những việc mình làm Yêu lâu dài và rất nhớ dai Xuất hiện lặng lẽ, không ồn ào cũng không phô trương nhưng đủ để khiến người khác phải chú ý Không dễ dàng thay đổi thói quen của chính mình Điên, dị, khác biệt :))


c r e a t e d b y Li nh. np b

Sagittarius & Aquarius  

Photo story 19.11.2017 - 19.5.2018

Sagittarius & Aquarius  

Photo story 19.11.2017 - 19.5.2018

Advertisement