Ga guide 2016 førsteudkast

Page 1

GUIDES TIL IMCC’S INTERNATIONALE ARBEJDE

Generalforsamling for International Federation of Medical Students’ Associations - IFMSA GAGUIDES TIL IMCC’S INTERNATIONALE ARBEJDE

Generalforsamling for International Federation of Medical Students’ Associations - IFMSA GA Her kan du læse mere om …. Lidt baggrundsviden

4

International Federation of Medical Students’ Associations

4

Generalforsamlinger - General Assemblies

5

Hvad laver man så egentlig?

5

Et typisk program!

5

NMO-hour

6

Standing Committee sessions

6

Presidents’ sessions og NMO-management

7

Plenaries

8

Socialt program

8

Men hvad kan jeg så?

10

Activities presentation

10

Activities fair

10

Trainings

11

Deltag i PreGA

11

Small working groups

12

Hvordan kommer jeg med?

12

Ansøgningsprocedure

12

Spørgsmål

12


Guide til IMCC’s internationale arbejde - IFMSA GA

_

Lidt baggrundsviden International Federation of Medical Students’ Associations International Federation of Medical Students’ Associations, oftest forkortet IFMSA, er kort fortalt egentlig bare en stor samling af foreninger der minder om IMCC, som mødes for at hjælpe hinanden og lave ting i fællesskab. Organisationen er grundlagt i 1951 i København - IMCC var nemlig med til at stifte IFMSA sammen med organisationer fra 8 andre lande! IFMSA er siden vokset, og har nu over 120 medlemslande og over 1 mio. medlemmer. De fleste medlemsorganisationer er for medicinstuderende, men der er flere og flere der ligesom IMCC arbejder tværfagligt, og IMCC sender delegerede fra alle studieretninger til IFMSA’s møder. Ligesom IMCC har IFMSA en bestyrelse, et sekretariat, en strategi, forskellige aktivitetsgrupper – her inddelt i Standing Committees (SC), lidt ligesom vores fire farvegrupper. Der er 6 Standing Committees:

Standing Committee on Sexual and Reproductive Health including HIV/AIDS (SCORA)
 Her arbejdes der på problemstillinger relateret til seksuel og reproduktiv sundhed.

Standing Committee on Public Health Her arbejdes med problemer relateret til folkesundhed - her samles altså en bred vifte af aktiviteter, hvor næsten alle IMCC’s aktiviteter kan passe ind.

Standing Committee on Professional Exchanges Her arbejdes med udvekslingsophold for medicinstuderende

Standing Committee on Research Exchanges Her arbejdes med udvekslingsophold, hvor man tilknyttes et forskningsprojekt

Standing Committee on Medical Education Her arbejdes på problemstillinger relateret til den medicinske uddannelse - IMCC arbejder ikke indenfor dette område, men Medicinerrådet har en åben invitation til at deltage på denne SC.

Standing Committee on Human Rights and Peace Her arbejdes med problemstillinger relateret til menneskerettigheder og fred. Dette er ikke et område, hvor IMCC er så aktive pt - der er helt sikkert god inspiration at hente, hvis man er interesseret i at starte noget op!

Man mødes i disse fællesskaber på møderne for at lære nyt om området, erfaringsudveksle og inspirere hinanden. Sideløbende er der også et spor der hedder National Member Organisation (NMO)management, der primært henvender sig til lokalbestyrelses/landsbestyrelses-medlemmer.

4


Guide til IMCC’s internationale arbejde - IFMSA GA

_

IMCC sender delegationer til 4 store møder om året – det regionale europæiske møde, mødet for de nordiske lande, og så til de to store generalforsamlinger. Her mødes omkring 1000 studerende, og det er en stor kilde til motivation og inspiration at deltage i de store møder – og alle kan være med!

Generalforsamlinger - General Assemblies To gange om året mødes repræsentanter fra alle de foreninger, der er med i IFMSA til generalforsamling – General Assembly (GA). Det holdes i marts, og kaldes March Meeting (MM) og i august og kaldes August Meeting (AM) - herefter skrives årstallet, så hvis du har set “MM16” stå rundt omkring, betyder det March Meeting 2016. Det går på skift mellem landende, hvem der afholder det, så det kan være hvor som helst i hele verden! De seneste år har der bl.a. været møder i Ghana, Danmark, Indien, Taiwan, U.S.A., Tunesien, Chile, Makedonien og Malta. Her vælger man en Standing Committee som passer til det ens aktivitet laver, og så mødes man typisk med andre ligesindede i et par timer hver dag. En essentiel del af GA’en er også Plenary. Det er selve generalforsamlingen, hvor man stemmer om ting og vælger folk til poster.

Hvert møde har et tema, som der bliver holdt oplæg omkring – det har fx været Climate Change and Sustainability, Health beyond 2015, Youth and the Social Determinants of Health og meget andet.

Hvad laver man så egentlig? Et typisk program! Læs mere om de enkelte elementer nedenfor Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Morgenmad

Morgenmad

Morgenmad

Morgenmad

Morgenmad

Standing Committee sessions, NMOmanagement, Presidents Session

Standing Committee sessions, NMOmanagement, Presidents Session

Contract Fair Exchange skriver kontrakter med andre lande

Standing Committee sessions, NMOmanagement, Presidents Session

Standing Committee sessions, NMOmanagement, Presidents Session

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

NMO-hour

NMO-hour

NMO-hour

NMO-hour

NMO-hour

Plenary

Regionale møder

Træninger

Træninger

Regionale møder

Opening Ceremony

Oplæg om mødets tema

Activity fair

Activities presentations

Velkomstfest

Aftensmad

Aftensmad

Aftensmad

Aftensmad

Aftensmad

Plenary

Plenary

Plenary

Plenary

Plenary

Socialt program

Socialt program

Socialt program

Socialt program

Socialt program

Oplæg om mødets tema

5


Guide til IMCC’s internationale arbejde - IFMSA GA

_

4 danske damer sidder klar til at fortælle om dagens indtryk på NMO-hour til MM16 i Malta

NMO-hour NMO står for National Member Organisation, og for os er det altså IMCC. En gang om dagen mødes man med hele den danske delegation. Dette er både et lille pusterum og et arbejdsværktøj. Det kan være en tiltrængt pause at få lov til at finde ro med nogen man kender lidt i forvejen - og så endda helt uden sprogbarrierer. Her får alle lejlighed til at fortælle hvad de har lavet på deres sessions, og således kan man også suge viden til sig om alle de ting, man ikke lige selv når at opleve på GA’en. Det er her delegationen vender hvad der skal ske på plenary, og diskuterer hvad IMCC skal stemme. Hjemmefra har alle fået en opgave, det kan fx være at læse vedtægtsændringsforslag igennem, eller sætte sig ind i hvem der stiller op til hvilke poster. På denne måde bliver hele delegationen involveret i beslutningerne.

Standing Committee sessions Man bruger meget tid på Standing Committee sessions. Det er her, man kan lære en masse ting der henvender sig lidt mere specifikt til den aktivitet eller det projekt, man arbejder på i IMCC. Programmet er noget forskelligt, alt afhængigt af hvor man er med – Exchangerne skal fx stemme om deres retningslinjer, seksuel sundheds-gruppen har oplæg om AIDS, kønsroller e.l., osv. Fælles for dem alle er, at der er ret mange spændende mennesker forbi for at dele viden ud, og hvis der ikke lige sker noget spændende i ens egen SC-session, gør der helt sikkert et andet sted. Her kan man også få lov til at holde oplæg, og på den måde selv bidrage aktivt til mødet.

6


Guide til IMCC’s internationale arbejde - IFMSA GA

_

Presidents’ sessions og NMO-management Sideløbende med SC-sessions, er der to andre spor. Det ene er presidents’ sessions, hvor de, der repræsenterer de forskellige lande til plenary, snakker om aftenens beslutninger og tager de lange debatter lidt på forskud. Fra Danmark deltager Ansvarlig for Internationale Relationer samt en “co-delegationsleder”, som hjælper med at holde styr på vedtægtsændringer, stemmeprocedurer osv., og som samtidig er sparringspartner, når organisations-struktur m.v. er oppe og vende.

I NMO-management arbejder man med emner, der er relevante for ”driften” af en organisation eller en aktivitet. Eksempler på emner, der kunne indgå, er strategisk planlægning, ledelse, PR og økonomi. Ofte er det bestyrelsesmedlemmer fra Lokal- eller Landsbestyrelser, der deltager, men alle der er interesserede i ovenstående emner kan deltage.

Emilie fra Tamida (tidl. Danzania) gør plakat klar til “Activity fair” på standing committee session for SCORA

7


Guide til IMCC’s internationale arbejde - IFMSA GA

_

Plenaries Til plenaries sidder der repræsentanter fra hvert land – fra Danmark er det Ansvarlig for Internationale Relationer fra Landsbestyrelsen (fra nogen lande sender man formanden, andre har som os en specifik ansvarspost, der varetager det internationale. Som samlet betegnelse bruges i IFMSA bare “president”). Alt det der skal stemmes om, har de på forhånd diskuteret til Presidents’ Sessions, som er samtidigt med Standing Committee sessions – men det tager stadig lang tid. Der er nemlig meget, der skal stemmes om! Både vedtægtsændringsforslag, folk der stiller op til forskellige poster, hvor det næste møde skal afholdes, samt såkaldte Policy Statements – dokumenter, der beskriver organisationens holdning til ting som lige adgang til sundhed, klimaforandringer, same sex marriages – og meget andet. Disse kan bruges til at udtale sig med rigtigt mange mennesker i ryggen, og fx påvirke WHO og andre beslutningstagere.

Som delegeret sidder man bagved alle dem, der tager beslutningerne (”The Presidents”). Det bliver hurtigt lidt tungt, hvis ikke man er godt inde i tingene – det kan nemlig være lidt svært at følge med, når forkortelser og forskellige beslutningsprocesser flyver gennem luften. Derfor bruger vi i IMCC meget tid på at snakke om, hvad der kommer til at ske, og er gode til at hjælpe hinanden når vi sidder til plenary.

Plenary salen - forrest sidder referenter, ordstyrer m.v., og ved bordene sidder 1 “president” fra hvert land samt en hjælper. Bagved kan alle interesserede sidde og lytte med.

Socialt program Der er mange sjove arrangementer i løbet af en GA, både i løbet af dagen og om aftenen – og det kan godt svare sig at prioritere dem. Ikke alene er det super sjovt at få lov at feste med folk fra hele jordkloden – det er også et godt sted at netværke, samt at høre om hvordan andre organisationer fungerer i lidt mindre formelle rammer end ellers. Det er helt forskelligt fra møde til møde, hvilke sociale arrangementer der laves - nogen gange er det store fester, nogen gange dagsudflugter til seværdigheder. Der er dog et par arrangementer, som går igen fra møde til møde - “NFDP” og Cultural Show.

8


Guide til IMCC’s internationale arbejde - IFMSA GA

_

En flok danske vikinger klar til NFDP på MM16 i Malta - dette billede er taget tidligt på aftenen, inden alle delegerede fik vikingehjelmen stjålet!

NFDP – National food and drinks party - er en af de største fester på GA’erne. Her har alle lande en stand, og har hjemmefra medbragt drikkevarer og en snack. Danskerne plejer gerne at diske op med rugbrød, snaps og lakrids – med ret blandede reaktioner fra de andre lande! Nogen lande klæder sig ud, og fra dansk side kan anbefales en vikingehjelm – husk dog at holde godt fat i den, de er virkelig populære! Til festen kan man gå rundt og smage på alle de mange landes specialiteter, og mingle med alle ens nye venner. Til Cultural Night kan delegationerne lave en lille opvisning med noget, der er typisk for landet – fx laver Tyrkiet ofte mavedans, Japan danser gerne på rigtig Japansk pop-maner, og mon ikke England gi’r en sang med Spice Girls!

9


Guide til IMCC’s internationale arbejde - IFMSA GA

_

Men hvad kan jeg så? Mere end du tror!

Activities presentation Inden mødet kan man ansøge om at lave en præsentation af sin aktivitet. Man laver typisk en powerpoint, og holder et oplæg på 3-5 minutter. Man kan herved inspirere andre til at lave en lignende aktivitet eller på anden vis lære fra sig af de erfaringer, man har gjort sig. Danmark har en del aktiviteter og projekter, der på en eller anden måde er unikke, og derfor relevant at holde oplæg op. Når man ansøger, skal man selvfølgelig skille sig lidt ud, for at blive valgt. Er du i tvivl om, hvordan din aktivitet er anderledes end de andre i IFMSA, kan du kan altid kontakte Ansvarlig for Internationale Relationer eller National Public Health Officer (NPO) (se kontaktoplysninger sidst i dokumentet) for at få lidt indsigt og hjælp til ansøgningen - eller høre, om der er nogen i delegationen, der har prøvet det før.

Activities fair Ligesom med activities presentation søger man om at være med til activities fair. Her holder man dog ikke et oplæg, men får lov til at lave en stand hvor man kan reklamere med sit projekt – og dele flyers, slik, merchandise eller andet ud, samt fortælle om ens aktivitet og hvorfor det er super fedt! Kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan. Førstehjælp For Folkeskoler har således lavet et stunt, hvor en af de delegerede faldt om, og de råbte hele salen op for at gøre opmærksom på hvordan man laver førstehjælp!

Donaid præsenterer deres seje aktivitet på Activity Fair på AM15 i Makedonien. Tatoveringen, der ligger på bordet, blev et hit, og der gik ikke længe inden næsten alle 1000 deltagere havde en Donaid-tatovering på armen!

10


Guide til IMCC’s internationale arbejde - IFMSA GA

_

Trainings Der afholdes træninger i forskellige emner i løbet af mødet, og du kan både deltage i - eller afholde en træning. For at afholde træningen skal man dog være uddannet træner enten i IMCC eller IFMSA – men tag en snak med Ansvarlig for Internationale Relationer om muligheden for at holde noget. Emnerne for træningerne er vidt forskellige, og spænder over ledelsestræninger, økonomi-styring, kommunikation, advocacy og meget andet.

Deltag i PreGA Inden GA’en afholdes altid en såkaldt PreGA i samme land. PreGA’en er mindre et møde, og mere et kursus. Her er der typisk ca. 300 deltagere, og det er altså en lidt mere overskuelig flok end de ca. 1000 mennesker, der samles til selve GA’en. PreGA’en varer en tre-dage, og her tilmelder man sig et spor, som man følger alle dage. Det er meget forskelligt hvad der udbydes fra gang til gang - ofte kan man blive uddannet til at undervise andre, eller følge en workshop om forskellige emner indenfor global sundhed – fælles er dog, at kvaliteten oftest er rigtigt høj. Også her er der sjove fester og andre sociale arrangementer, og det er en god lejlighed til at lære lidt folk at kende, inden selve mødet løber af stablen, samt at snuse lidt til IFMSA-verdenen.

Her ses deltagerne på “Training Experienced Trainers” PreGA inden AM14 i Taiwan. Workshoppen blev bl.a. faciliteret af Marie (nederste højre hjørne), daværende Ansvarlig for Internationale Relationer i IMCC!

11


Guide til IMCC’s internationale arbejde - IFMSA GA

_

Small working groups En Small Working Group (SWG) er en arbejdsgruppe bestående af studerende fra IFMSA’s nationale medlemsorganisationer (f.eks. IMCC), der har interesse for et emne. Emnet kan være alt fra et globalt sundhedsproblem, som klimaforandringer eller lige adgang til sundhed, til mere internt rettede emner om f.eks. struktur eller procedurer indenfor IFMSA. Arbejdsgruppen kan bestå under en enkelt GA, men kan også forløbe i længere perioder eller permanent, i så fald baseret på online møder mellem GA’erne. SWG’s mødes jævnligt på GA’erne, og kommer man afsted er der rig mulighed for at involvere sig!

Hvordan kommer jeg med? Ansøgningsprocedure Inden hvert møde udtager landsbestyrelsen den delegation, der skal afsted. Dette gøres på baggrund af et ansøgningsskema, som sendes ud både på mail og på facebook. De ting der bliver spurgt til, handler især om hvordan man som delegeret kan få noget ud af sin tur. Derfor skal man overveje, hvad man kan bidrage med til sin aktivitet, når man kommer hjem igen – er der noget specifikt du gerne vil lære? Måske vil du starte en ny aktivitet, og har brug for at snakke med nogen fra et land, du vil arbejde sammen med? Sidder du i lands- eller lokalbestyrelsen, og vil du lære nogle tips og tricks? Vil du bidrage aktivt og lave oplæg på din SC-session? Eller måske har du lyst til at tage af sted for at promovere din aktivitet helt vildt til Activities Presentation og i SC-sessions? Der kan være mange gode grunde til at skulle afsted, og det er bare med at holde øje med kaldet til ansøgninger, når det kommer! Typisk kan man søge til marts-mødet engang i efteråret, og august-mødet i foråret.

Spørgsmål Hvis du sidder tilbage med spørgsmål om noget af det, der står i denne guide – både omkring alt det der foregår på møderne, og hvordan man søger – er du altid velkommen til at kontakte Ansvarlig for Internationale Relationer på international@imcc.dk I IMCC har vi også en National Public Health Officer (NPO), der hjælper projekter, der hører til under SCOPH, med at arbejde internationalt - du kan kontakte NPO på npo@imcc.dk

Er du bare generelt nysgerrig på alt det internationale, så følg IMCC International på Facebook - her kommer der opdateringer omkring alt det, der sker på den internationale front. Du kan også læse meget mere på imcc.dk - for medlemmer - internationale muligheder.

Her kan du også læse mere om

Internationalt Udvalg, som står bag denne folder. Vi ses ude i den store verden!

12


Guide til IMCC’s internationale arbejde - IFMSA GA

_

13


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.