MOJA DOVOLENKA

Page 1

úvod síce som veľa cez prázdniny nerobila, niečo som predsa len robila, tak som to napísala tu. SOBOTA 11.7.2020 šírava S ockom a mamkou som išla na šíravu. Dlho sme hľadali miesto lebo bolo plné. Potom ocka napadlo že sa pôjdeme kúpať do jedného jazera kde chodí na ryby. Cesta tam bola dlhá. Keď sme tam prišli tak tam sme si všimli nápis kde písalo zákaz kúpania. Nahneval sa. Keď sme sa vracali na šíravu, našli sme nejaké miesto. Tak som si poplávala. Bol tam aj mŕtvy vták tak som ho musela obísť. Vždy keď ideme na šíravu tak si dám thajskú zmrzlinu. Divne sa robí.


NEDEĽA 12.7.2020 u ocka Ocko ma pozval na obed, aj aby som sa pozrela na belorítku, ktorú chytil, a aj aby sme napiekli lievance. Kŕmila som aj úhora.


UTOROK 14.7.-15.7 u babky Keďže sa moje sesternice pohádali, jedna z nich išla ku mojej druhej babke. Išla som tam aj ja, lebo moja babka ma pozýva ku nej dosť často. Dokonca som tam aj spala. Užila som si to ale som tam nemala mobil tak ma to dosť nahnevalo. Kreslili sme si tam a skákali po izbe. SOBOTA 1.8.2020 v hedere Hedera je hotel na šírave, môj ocko tam chodí často montovať elektroniku a tam niekedy zobere aj mňa lebo tam je aj veľký vyhrievaný bazén. SOBOTA, NEDEĽA, PONDELOK, UTOROK, 15.8,16.8, 17.8. 18.8 hotel kamei sninské rybníky Deň na ktorý som sa najviac tešila. Dovolenka na sninských rybníkoch. Netešila som sa asi na to, že tam není dobre Wi-Fi, teda na tom poschodí na ktorom sme mali izbu. Mali sme presne takú istú izbu ako minulý rok. Aby som dostala aspoň trochu Wi-Fi, musela som ísť na schody a potom ísť na izbu. Ale bolo to lepšie ako minulý rok lebo vtedy som musela zostať na schodoch. Bazén bol veľmi dobrý, aj vonkajší, aj vnútorný. Jedlo bolo tiež úžasné. Ale keď som si


objednala Coca Colu Light, dali mi Coca Colu Zero. A mame keď dojedala, zobrali jej tanier.

ŠTVRTOK 6.8.2020 zemplínske hámre S ockom rada chodím do Zemplínskych Hámrov, lebo tam je každý deň akcia na nočné kúpanie, tam som sa aj naučila plávať.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.