Page 1

Kurser 2014–2015 Alla Sveriges 150 folkhögskolor i samma kurskatalog

Folkhögskolornas informationstjänst Postadress: Box 380 74, 100 64 Stockholm Tel: 08 796 00 50 E-post: info@folkhogskola.nu www.folkhögskola.nu

KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG


Folkhögskolornas informationstjänst, FIN FIN ingår som en del i Folkbildnings­­rådet och ansvarar för den allmänna och samlade informationen om landets 150 folkhögskolor. Vi gör bland annat kurskataloger och informationsmaterial om folkhögskolan och driver webbplatsen folkhögskola.nu. Vi ger också information och vägled­ning om folkhögskole­studier. 08-796 00 50 info@folkhogskola.nu www.folkhogskola.nu FIN, Box 380 74, Stockholm

Folkhögskolan i Norden Danmark Folkehøjskolernes Forening 0045-33-36 40 40 kontor@ffd.dk, www.hojskolerne.dk

Folkhögskolornas stu­de­rande­ rättsliga råd, FSR Som studerande kan du vända dig till FSR med frågor som rör din studiesituation på folkhögskolan. Om du har klagomål eller vill överklaga ett beslut som har fattats av skolan, kan du vända dig till FSR.

Ansvarig utgivare: Agneta Wallin, FIN Projektledning: Lina Remnert, FIN Layout: Lina Remnert och Fredrik Olén Intervju sid 5, Jamal: Ola Törnros samt bild Pia Nordlander BildN Övriga intervjuer: Lina Remnert Textredigering: Agneta Wallin och Sandra Löfstedt, FIN Illustrationer: Ottoboni Omslagsbilder och omslagsidé: Stadsmissionens folkhögskola, Allmän kurs kulturestetisk Tryckeri: Allduplo © Folkhögskolornas informationstjänst ISSN: 1102-576X

08-412 48 10 fsr@folkbildning.net www.folkhogskola.nu/fsr

Folkbildningsrådet, FBR FBR fördelar statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund, samt följer upp och utvärderar folkbildningsverksamheten. 08-412 48 00 fbr@folkbildning.se www.folkbildning.se

Finland Finlands Folkhögskolförening 00358-9-45 42 330 kansli@folkhogskolor.fi www.folkhogskolor.fi Färöarna Føroya Fólkaháskúli 00298-31 17 43 haskulin@haskulin.fo www.haskulin.fo Norge - Informasjonskontoret for folkehøgskolen, if@folkehogskole.no - Informasjonskontor for kristen folkehøgskole, ikf@ikf.no 0047-22-47 43 00 www.folkehogskole.no Åland Ålands folkhögskola 00358-18-432 40 folkis@afhs.ax, www.afhs.ax


Innehåll

Ämnesområden

Vad är folkhögskola?

Estetiska kursersid 2

sid 3

sid 4

sid 6

sid 8

sid 24sid 27sid 29

Övriga ämnesområden

Folkhögskolans lärare Människa | Samhälle | Religion

Leva och bo på folkhögskola 

sid 22

Media | Kommunikation

Behörighet till högre studier Internationellt | Språk

Vi går på folkhögskola 

sid 16

Hälsa | Miljö | Natur

Vad kan jag läsa? sid 9sid 34

Funktionsnedsättning 

sid 10

Vad hände sedan? 

sid 11

Behörighetsgivande kurser 

Vanliga frågor och svar 

kurstyper

sid 12

Yrkesutbildningar 

ÖVERBLICK ÖVER ALLA KURSER

Alla våra kurser 

sid 14

Karta över alla folkhögskolor 

sid 52

sid 37

sid 42

Distanskurser 

sid 45

Funktionsnedsättning 

sid 48

Alla folkhögskolor A–Ö 

sid 54

1


Vad är folkhögskola? Folkhögskolan är en skolform som förenar teori och praktik. Här möter du en mångfald av människor, idéer och intressen. I klassrummet är dialogen viktig och du är med och formar din egen utbildning. Till folkhögskolan kommer människor från olika håll. Många är unga och söker ett sammanhang eller en inriktning för framtiden. Andra har hunnit jobba några år och vill ta en paus för att lära sig något nytt eller odla ett intresse. Kurser på flera nivåer Folkhögskolan har flera olika typer av kurser som finns på flera olika nivåer och förbereder för högre studier och arbetsliv.

En skola för vuxna Gemensamt för de som går på folkhögskolan är att alla har gjort ett eget val att studera och är över 18 år. Deltagarstyrd undervisning Varje folkhögskola bestämmer själv över innehållet i kurserna och undervisningen är deltagarstyrd. Det betyder att den utgår från dig och du blir uppmuntrad att vara med och skapa din utbildning.

Intressen och erfarenheter avgör hur ni lägger upp studierna, och det är i samtalet och i diskussioner i kursgruppen du lär dig saker om dig själv och andra. Du lär dig på ett personligt plan, inte för att klara av prov. Det ger dig en chans att påverka ditt liv, kanske i en ny riktning. Vi lär av varandra, jobbar ofta i små grupper och utifrån deltagarnas förutsättningar. Välkommen till folkhögskolan!

3

6

Välj bland 150 folkhögskolor över hela Sverige

2

5

4

7 1 12 11 10 9 14

folkhögskolorna FInns över hela sverige. Från KIRUNA i norr till skåne i söder. i storstäder och på lands­bygden.

Det finns 150 folkhögskolor och du kan söka till vilken som helst. Du är alltså inte bunden till din hemkommun. En del folkhögskolor har ett internat där du kan bo. Läs mer om att bo på folkhögskola på sidan 8. 107 av folkhögskolorna drivs av folk-

rörelser, ideella organisationer, stiftelser och föreningar. 43 stycken drivs av landsting och regioner. De värderingar och idéer som skolans huvudman har, påverkar ofta folkhögskolans inriktning, kursutbud och aktiviteter. Det kan vara bra att tänka på, så att du lättare hittar en skola som passar dig. Läs mer om hur det är att gå på folkhögskola på www.folkhögskola.nu.

17

15

18

22

19 21 16 31 30 27 26 29 23

37

83 84 88 89 92 97

127 125

128 126

139 141 142 143 145

34

25 24

32

28 33 68 70 72 42 35 75 73 41 59 74 71 39 36 40 38 76 78 79 67 48 82 77 80 107 91 81 106 88 103 86 95 109 100 93 108 105 98 87 96 111 99 90 116 120 104 119 117 101 118 114 122 94 102 121 124 110 129 113 123

144

2

8 13

20

138

136 147 135 134 140 150 146

131 133 137

148

149

112

130 132

115

43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 69


Vad kan jag läsa?

Behörighetsgivande kurser Dessa kurser känner du igen genom att de alltid heter Allmän kurs och finns på alla folkhögskolor. De vänder sig till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till komvux. Vad läser jag på Allmän kurs? Du läser en bredd av allmänna ämnen som kan ge grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. ALLA behörighets­g ivande kurser hittar du på sid 37.

En del går på folkhögskola för att kunna läsa vidare på högskolan eller yrkeshögskolan. Andra vill utbilda sig till ett yrke. Många vill ha tid att växa och utveckla ett intresse. För att hjälpa dig att välja kurs, berättar vi här om folkhögskolans olika kurstyper. På sid 14-15 hittar du även en överblick och snabbguide till alla våra kurser.

Profilkurser På profilkurserna ägnar du större delen av studietiden åt det speciella ämnes­område som du vill lära dig mer om. Här studerar du inte de allmänna ämnen som ger behörig­het till högskolan. Vad kan en profilkurs innehålla? En profilkurs kan vara inriktad på till exempel musik, media, språk, friskvård, turism med mera. PROFILkurserna är UPP­DELADE I ÄMNES­OMRÅDEN på sid 16-36.

Yrkesutbildningar Yrkesutbildningarna på folkhögskolan är profilkurser speciellt inriktade mot ett yrke. Vissa yrkesutbildningar är på eftergymnasial nivå medan andra är på gymnasienivå. Vad kan jag utbilda mig till för yrke? Du kan bli bland annat journalist, fritidsledare, behandlingspedagog, kantor och hälsopedagog. ALLA YRKESUTBILDNINGAR HITTAR DU på sid 42.

3


"Alla får chans att påverka"

Vi går på folkhögskola

Linda, karl-johan och jimmy läser teater och film. de har ett nära samarbete och gör ofta produktioner ihop. De tycker att folkhögskolan ger tid och utrymme att utvecklas.

– Som skådespelare känner jag filmarna. Och regissören kanske jag pratade med vid frukosten på skolan. Det finns ett brett kontaktnät, både på och utanför skolan, säger Linda. På folkhögskola byggs både självförtroende och delaktighet, säger de. – Varje kursdeltagare känner att de har chans att påverka, säger Jimmy. Här får du chans att ta del av så mycket mer än det som ingår i utbildningen. Glädjen över resultatet överskuggar det ofta hårda produktionsarbetet. – De är så roligt med film, säger KarlJohan. Det kan vara ett rent helvete när man är på plats, men känslan när man är klar är helt fantastisk. Man kan gå runt och vara glad i flera dagar efteråt. Namn: Linda, Karl-Johan och Jimmy Läser: Skådespelarlinje och Filmlinje

"Kursen hjälper mig att bli mer självständig" GÜLÜZAR GÅR PÅ KVINNOKURS FÖR KVINNOR SOM VILL BLI BÄTTRE PÅ SVENSKA. HON VILL BLI MER SJÄLVSTÄNDIG I SAMHÄLLET OCH FÅ ETT BRA JOBB I FRAMTIDEN.

– Det är jättebra. Vi är jätteglada allihop över kursen, säger Gülüzar. Genom teater, bild och sång lär sig deltagarna nya ord och får kunskaper om det svenska samhället. – När vi har lärt oss nya ord berättar vi dem och gör en liten teater av orden. Igår

4

pratade vi om ord som hade med känslor att göra, vi pratade om orden glädje, sorg, oro och ilska. – Jag vill lära mig bra svenska, så att jag inte behöver tolk när jag ska till vårdcentralen till exempel. Sen vill jag ha ett bra jobb, gärna i hemtjänsten. Jag tycker om att arbeta med gamla människor. Namn: Gülüzar Läser: Allmän kurs - Kvinnokurs med svenska som andraspråk


"Jag har blivit vuxen" jamal kom som ensamkommande flyktingbarn till sverige. Idag läser han på allmän kurs och vill jobba med rymdteknik.

Jamals mamma ville ge honom möjligheten att komma bort från kriget i Somalia och få drömma om en framtid och ett liv i fred. Hon sålde sitt hus och gav alla pengarna till en flyktingsmugglare. På så sätt undgick den då 16-åriga Jamal att bli soldat i det inbördeskrig som pågått hela hans liv. En tid senare stod han helt ensam på Arlandas ankomsthall med inget annat än kläderna på kroppen och namnet på en morbror som kanske fanns i Sverige. Det var fem år sedan. Jamal bor nu i Västerås och går andra året på Allmän kurs. Han säger att han har blivit vuxen och vet vad han vill göra i framtiden. – Jag vill studera vidare inom teknik på högskolan i Luleå. Helst vill jag bli civilingenjör, och få jobba med rymdteknik. Och så vill jag återvända till ett Somalia i fred och bli lärare för ungdomar i Mogadishu. Namn: Jamal Läser: Allmän/behörighetsgivande kurs

"Den här typen av yrken kommer verkligen behövas i framtiden" Coach, pt och massör. efter ett års utbildning kan annika få tre certifieringar.

Att coacha varandra handlar också om att hitta oss själva, så vi jobbar mycket med det. Lärdomar om vad jag gör just nu och om jag gör det jag vill, tar vi med oss in i coachandet. När vi läst om en del av kroppen kör vi massage på det området.

Med en tydlig yrkesinriktning och möjlighet att få arbeta med hälsa och träning på heltid tycker Annika att hon har hittat rätt. – Det dras in på idrottstimmar i skolan, det är mer stress på alla jobb. Den här typen av yrken kommer verkligen behövas i framtiden. – Att utbildningen var så bred var en av de saker som gjorde att jag sökte. Alla delarna lockar.

Snart kommer de att börja samarbeta med vårdcentralen med "fysisk aktivitet på recept". – Vi kommer att jobba gruppvis med patienter och försöka hitta rätt träning för dem. Det känns jätteroligt.

Idag gör de en coachövning där de agerar personlig tränare två och två. – Det handlar om att hitta rätt i övningen.

Namn: Annika Läser: Hälsotränare med inriktning personlig tränare, coach och massör hela intervjuerna hittar du på www.folkhögskola.nu

5


1) Omfattningskrav

Allmän kurs på folkhögskola – behörighet till högre studier Om du inte har gått klart gymnasieskolan kan du studera på Allmän kurs. Den är ett alternativ till att studera på komvux och ger dig behörighet att studera vidare på högskola eller yrkeshögskola. På Allmän kurs på gymnasienivå får du grundläggande behörighet för att stude­ ra vidare på högskola och yrkeshögskola. Hur länge du studerar på Allmän kurs beror på vilka kunskaper du har när du börjar dina studier och vad du har för mål med dina studier. Du kan studera ett, två eller tre år. På Allmän kurs studerar du bland annat svenska, matematik, engelska med flera. Det är vanligt att folkhögskolor ordnar temastudier på allmän kurs, där flera ämnen ingår i ett tema. Ofta har du möjlighet att välja en särskild inriktning på dina studier. Inrikt­­ ningen kan till exempel vara musik, idrott, drama, samhällsfrågor eller internationella frågor.

6

Behörighetsintyg när du är klar När du har klarat av folkhögskolans Allmänna kurs får du ett intyg som berättar att du har grundläggande behörighet till högskolan eller yrkeshögskolan. Folkhögskolan kan också ge intyg om särskild behörighet. Vilka särskilda behörigheter som kan intygas varierar från folkhögskola till folkhögskola. Få grundläggande behörig­het till högskolan eller yrkeshögskolan För att folkhögskolan ska ge intyg på att du har grundläggande behörighet måste du uppfylla både omfattnings­­kravet och innehållskravet, till höger.

krav på att du ska ha studerat en viss tid, enligt något av följande fyra alternativ:

• studera tre år på folkhögskola eller • studera två år på folk­hög­skola om du har studerat i minst ett år på gymnasieskola eller • studera två år på folkhögskola om du har grundskolan och har minst ett års erfarenhet från arbetslivet eller • studera ett år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola i minst två år. Ett läsår innebär minst 30 veckors studier på heltid.

2) Innehållskrav krav på att du ska ha studerat vissa ämnen. du ska nå motsvar­ande lägst godkänd nivå i tio alternativt sju gymnasiegemensamma kurser: för högskolan

• Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 • Engelska 5 och 6 • Matematik 1 a, b eller c • Samhällskunskap 1a1 • Historia 1a1 • Religionskunskap 1 • Naturkunskap 1a1 för yrkeshögskolan

• Svenska eller Svenska som andraspråk 1 • Engelska 5 • Matematik 1 a, b eller c • Samhällskunskap 1a1 • Historia 1a1 • Religionskunskap 1 • Naturkunskap 1a1


Styckaren som sjunger i skolkör HENRIK GUSTAVSSON TYCKER ATT HAN VÄXER SOM MÄNNISKA PÅ FOLKHÖGSKOLAN OCH HOPPAS PÅ EN FRAMTID INOM NÅGOT SOCIALT YRKE. – Jag har jobbat hela livet och har äntligen bestämt mig för att skola om mig. Jag hade dåliga betyg från gymnasiet, så jag bestämde mig för att ta tag i det. Efter en brokig yrkesbana som industriarbetare, styckare och personlig assistent går Henrik nu på Allmän kurs med estetisk inriktning. Luciatåg och sång i korridoren När vi träffar honom står han och diskuterar sångupplägg inför skolkörens nästa repetition med en lärare. – När jag började här var hon på väg att starta en skolkör, där är jag väldigt engagerad nu. Nu ska vi ha luciatåg. Jag är med i en kyrkokör på fritiden också, många tror

mig inte mig när jag säger det. Jag kanske inte ser ut som en som sjunger i kör. Henrik tycker att folkhögskolan stärker en och att man får vara sig själv. – Här jobbar de individuellt hela tiden och har möjlighet att hjälpa den enskilde personen. Jag tycker att jag får exakt den hjälp jag behöver. Jag känner att det är ett förtroende som är enormt stort. – Du växer som människa. Du får vara dig själv, måste inte vara en i mängden utan precis den du är. Det är en bra gemenskap och väldigt roligt att gå här. – Det är skitkul att gå i skolan igen. Jag vill klara av matte, svenska och engelska. De ska vara på topp när jag slutar. – Jag har en vilja och livserfarenhet nu som jag inte hade när jag gick på gymnasiet.

– Jag är en social person. Att jobba som personlig assistent var jätteroligt, så nu har jag funderingar på att söka socionomutbildning efter folkhögskolan. Jag vill hellre jobba med människor än att stå på en industri. Namn: Henrik Läser: Allmän kurs med estetisk inriktning

Ser en social framtid Henrik ser en framtid inom något yrke där han får jobba med människor. 7


Leva och bo på folkhögskola Många folkhögskolor har internatboende. Det ger en social gemenskap som är unik. För en del är det första gången de flyttar hemifrån, för andra innebär det en närhet och möjlighet att utnyttja skolan dygnet runt. "Internatet en välkommen distraktion från storstadslivet" Abdifatah, som också kallas Aio, går på Allmän kurs. Han bor på skolans internat, där han delar stuga med två tjejer och en annan kille. – Jag har alltid varit intresserad av att bo på internat. Jag vill inte pendla utan fokusera 100 procent på mina studier. Internatet är en bra distraktion från allt som har med stadslivet och den stressiga miljön att göra. I mitt röda hus på ön kan jag lära känna mig själv. Och man får värsta syrekicken av luften här. Namn: Abdifatah Läser: Allmän kurs

"Närheten till ateljéerna ökar kreativiteten" Joel läser andra året på en konstutbildning och bor på internat. Han tycker att närheten till allt ökar kreativiteten. - Ateljéerna är alltid öppna. Du kan bara gå utanför dörren. Jag tror att närheten gör att man jobbar mer, man kan gå dit på impuls när som helst på dygnet. Joel säger att han blir lappsjuk ibland av att bo ute på landet, men ser det ändå som en fördel. – Det är lätt att koncentrera sig på det kreativa när det inte finns så mycket annat som stör. 8

Att bo en bit från civilisationen innebär också ett större socialt liv med andra som bor på internatet. De bowlar, tränar, festar och utanför knuten finns naturen. - Det är fint att gå ut i skogen när man är ledig. Det finns en tjärn som man kan nå på en timme. Och imorgon tänkte vi ro ut på sjön. Joel siktar på att plugga vidare på högskolan efter folkhögskolan. - Jag hoppas komma in på Valand i Göteborg eller på Konstfack. Namn: Joel, Läser: Konst


Folkhögskolans lärare - en viktig del av den pedagogiska miljön "Det handlar inte bara om samhällsnytta utan om att stärka människor"

"Folkhögskola är ett lärande för livet" carmen arbetar med resandekurser. Hon tycker att folkhögskolan har en helhetssyn på människa, samhälle och lärande som är unik.

Lisa tycker att det är viktigt att få tid att jobba med varje individ och ser folkhögskolan som en plats där man får utrymme att växa

– Det bästa med att vara lärare på folkhögskola är möjligheten att inspirera och engagera ungdomar i frågor som rör samhällsförändringar, nya perspektiv på världen och sig själva. Det är också en fantastisk möjlighet att lära mellan olika generationer och att därmed omvärdera sina egna föreställningar. Carmen arbetar med resandekurser. Den kurs hon arbetar med för tillfället studerar urfolks situation och de problem som uppstår när en expanderande gruvexploatering sker utan hänsyn till människor eller miljö. – Vi jämför miljörelaterade problem i Sverige och Ecuador. Det är spännande att arbeta med ett tema som är så aktuellt som gruvfrågan i både Latinamerika och Sverige. Möten skapar insikter Hon tycker att resandekurserna har en viktig roll att fylla. – I en alltmer globaliserad värld, där beslut och konsumtionsvanor på en plats drabbar folk någon annanstans, är det viktigt att folkbildningen erbjuder möjlighet till lärorika möten mellan folk i Syd och Nord, förutsatt att mötena leder till insikter om orättvisor och nödvändigheten av en förändrad världsordning.

– Det speciella med folkhögskolans Allmänna kurs är människorna. Du möter en sådan bredd av personer med olika bakgrunder, åldrar och utbildningsnivå. Det blir en särskild dynamik.

Vi lär av varandra Folkhögskolan har ett holistiskt förhållningssätt, vilket är en viktig del i pedagogiken. – På folkhögskolan lär vi inte bara med hjärnan, läsning och lyssnande utan även med resten av kroppen, upplevelser och utbyte av reflektioner i grupp. Det är inte bara lärarna som lär ut eller äger sanningen, kunskap är något mer rörligt och föränderligt som växer ur möten mellan människor och folk. Vi lärare lär oss massor av våra deltagare. Det skiljer folkhögskolan från det traditionella lärandet. Lärandet i folkhögskolorna är för livet, inte för betyg eller status.

– På folkhögskolan finns en humanism där man ser individen. Vi lär av varandra, möts och har tid till det. Deltagarna på Allmän kurs kan ha väldigt olika bagage och det måste få ta tid att vänja sig vid skolmiljön igen, säger Lisa. – Beteendemönster ändras inte över en natt. Se gruppen killar som fastnat i dataspelsnätter till exempel. Att gå från det till att vara i skolan hela dagarna är en stor förändring. Där är det viktigt att utgå från varje persons förutsättningar. Namn: Lisa Gör: Lärare på Allmän/behörighetsgivande kurs

Namn: Carmen Gör: Lärare på resandekurser

hela intervjuerna hittar du på www.folkhögskola.nu

9


Funktionsnedsättning och folkhögskola - går det ihop? Ja, på många folkhögskolor erbjuds anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för deltagare med funktionsnedsättning. Det finns också kurser som särskilt vänder sig till dig med någon typ av funktionsnedsättning. Om du vill veta mer om tillgänglig­heten på de olika folkhögskolorna så läs informations-

texten om varje skola i den här katalogen. Där kan du till exempel läsa om tillgänglighet för rörelsehind­rade eller hörselteknisk utrustning.

"Är du inte säker på livet - chansa!" aNN-MARIE GÅR ASPERGERKURS FÖR UNGA OCH SER FOLKHÖGSKOLETIDEN SOM ETT SÄTT ATT LÄRA SIG STÅ PÅ EGNA BEN. efter skolan vill hon jobba med djur och människor.

– Jag sökte kursen för att jag kände att jag inte hade koll på mitt liv. Jag ville bli mer självständig. Efter tre månader på kursen tycker AnnMarie att hon har utvecklats mycket. – Jag har många nya vänner. Vi lär av varandra och jag har börjat få grepp om det sociala, även om det är lång väg kvar. Livskunskap och drama Undervisningen byggs upp kring ämnen och diskussioner som är viktiga utifrån deltagarnas utveckling. Tillsammans jobbar de bland annat med vardagsekonomi där de lär sig hantera frågor som kontakt med bank och Arbetsförmedling.

10

En annan viktig del av kursen är psykologi där de pratar om olikheter i personligheter och kommunikation, och livskunskap där de diskuterar utifrån diagnos och att förstå sin egen diagnos. – Mycket handlar om samhället och om fördomar, säger Ann-Marie. Att arbeta med att träna på olika roller genom drama ingår också i kursen. – Drama är roligt. Man kan vara någon annan men ändå sig själv. Är man den tysta personen kan man få vara den explosiva personen. Framtidsdröm att jobba i djurpark Ann-Marie hoppas att i framtiden arbeta med människor och djur. – Kanske som guide i en djurpark. Eller som lärare. Ja, det drömmer jag om. Namn: Ann-Marie Läser: A-kursen för unga vuxna med Aspergers syndrom


Vad hände sedan?

"Gå på folkhögskola för din egen skull"

"Jag lärde mig både om livet och om mig själv" Folkhögskola handlar både om personlig utveckling och att du samtidigt ska lära dig något

Susanne gick textillinje och tyckte att det var härligt att få arbeta med händerna. På nätterna satt de och drack te och sydde. Några år senare åkte hon med en kurs till Nordirland där de gjorde journalistiska uppdrag och träffade personer från båda sidorna i konflikten. Efter folkhögskolan läste Susanne till språkteknolog och jobbar idag som datakonsult. Hon säger att hon fick med sig många lärdomar från båda kurserna, både om sig själv och om samspelet med andra. – På folkhögskola får du vara den du är. Det finns en plats för alla. Du träffar många olika människor med olika personligheter, människor som inte haft den rakaste vägen i livet. Det gör att du lär dig ta människor på ett annat sätt. Jag har jättestor nytta av de lärdomarna som konsult idag. Namn: Susanne Läste: Textillinje och Internationell kurs med fokus Nordirland Gör idag: Arbetar som datakonsult

"Helt plötsligt var det roligt att lära sig saker" robin såg Folkhögskoletiden som kreativ, lekfull och jämlik

– Om någon säger att olja och vatten inte kan blandas så måste jag testa att blanda olja och vatten för att se varför det inte funkar. På folkhögskola fick jag utrymme att testa och leka fram resultat. För första gången var det ok att det skulle vara roligt att lära sig saker. Robin gick en yrkesutbildning i foto på folkhögskola. Efter många år som skateboardfotograf jobbar han nu med reklamfoto och har nyligen avslutat ett stort fotojobb kring Sveriges nya landslagströja. Han tyckte att folkhögskolan, förutom en teknisk och solid kunskap, gav ömsesidiga samtal, peppande lärare och ett mänskligt värde. – Folkhögskolan är otroligt viktig för människor som jag, det är enda sättet jag har kunnat studera på. Det är en jämlik skolform där man kan diskutera hur saker skulle kunna vara, inte bara få sanningar från lärare om hur det ska vara. Namn: Robin Läste: Fotoskolan - Reklam & magasin Gör idag: Arbetar som fotograf

caroline gick allmän kurs och jobbar idag som beteendevetare. FOLKHÖGSKOLETIDEN gav EN CHANS ATT BÖRJA OM PÅ NYTT.

– Jag var lite vilsen och "skolkig" i gymnasiet, så folkhögskola blev ett alternativ där jag fick möjlighet att läsa in min gymnasiekompetens i en lugnare miljö. – Folkhögskola var kreativt och fritt, det fanns utrymme att vara som man vill. Och jag valde det själv, till skillnad från gymnasiet. Caroline bodde på internatet och säger att det gav stark sammanhållning och ett socialt sammanhang. – Många vänner som jag har kvar idag träffade jag där. Hon utbildade sig sedan till beteendevetare på universitetet. – Det hade jag inte kommit in på utan behörigheten jag fick på folkhögskola. – Gå på folkhögskola för din egen skull, för att prova på någonting annat och bara njut av att man kan läsa så många intressanta kurser, ofta på fina platser med sköna människor. Namn: Caroline Läste: Allmän kurs Gör idag: Arbetar med samtalsbehandling för personer med missbruk/ beroende

11


1. Vad är en folkhögskola? Folkhögskolan är en skolform som tror på att förena teori och praktik och låta olika människor, kulturer, livsvillkor och intressen mötas. I klassrummet är dialogen viktig och du är med och formar din egen utbild­ ning. Kurserna har en konkret koppling till världen omkring. Ofta flyttar kursen ut – på studiebesök eller till den miljö som vi ska lära oss mer om.

2. Vilka driver folkhögskolan? Det finns 150 folkhögskolor. 107 stycken drivs av folkrörelser, ideella organisatio­ ner, stiftelser och före­ning­ar. 43 stycken drivs av landsting och regioner. De värderingar och idéer som skolans huvudman har, påverkar ofta folk­ högskolans inriktning, kursutbud och aktiviteter. Alla folkhögskolor har dock ett gemensamt uppdrag; att stärka demokratin och utjämna utbildnings­ klyftorna i samhället.

12

5. Kan jag läsa på distans? Att studera på distans kan passa dig som vill studera hemifrån eller som vill studera på andra tider än under dagtid, på vardagar. Du studerar med hjälp av internet och i sammanhållna grupper som startar samtidigt. Vissa kurser är helt på distans medan andra även har träffar på skolan. 3. Vad kan jag läsa? - En del läser för att komplettera luckor från grundskolan eller gym­ nasiet och för att få behörighet till högskolan/yrkeshögskolan. - Några läser för att få tid att utveckla ett intresse inom ett speciellt ämne, till exempel musik, hantverk, media, språk, friskvård, turism med mera. - Andra går en kurs som utbildar dem direkt till ett yrke, till exempel journa­ list, fritidsledare, behandlingspeda­ gog, kantor eller teckenspråkstolk.

4. När kan jag börja? De flesta skolor startar på hösten i slutet av augusti. En del har också antagning i januari. Ansök­nings­tiderna varierar beroende på skola och kurs. En del skolor har ett sista ansök­ nings­datum, andra har löpande antag­ ning. Det finns folkhögskolor spridda över hela Sverige och du kan söka till vilken du vill.

6. Hur gör jag för att ansöka? Det finns ingen gemensam antagnings­enhet, som hos universiteten, utan du söker direkt till den skola du är intres­ serad av. Du kan ansöka till en del kurser direkt på www.folkhögskola.nu. Men skolorna har även egna ansöknings­formulär på sina hemsidor. Ofta vill skolorna att du skickar med betyg och intyg från skolor och arbete, och ett personligt brev om dig själv och varför du söker till folkhögskolan.

7. Vad krävs för att komma in? Till de behörighetsgivande kurserna (Allmän kurs) ställs normalt inga for­ mella antagningskrav. Du som studerar börjar på den nivå som passar, beroende på hur mycket du har läst tidigare. Till profilkurserna och yrkesutbild­ ning­arna finns det oftare antagnings­ krav. Det kan vara krav på tidigare studier, praktikerfarenhet eller arbets­ prover. Många skolor kallar till intervju och en del har inträdesprov.


8. Kan jag läsa upp mina betyg? Folkhögskolan ger inte betyg i enskilda ämnen. Istället kan du som läser en behörighetsgivande kurs (Allmän kurs) få ett studieomdöme. Det är en samman­ fattande bedömning av din studieförmå­ ga som alla dina lärare gör tillsammans. Studieomdömet är en sjugradig skala och du kan använda det om du vill söka till högskolan eller annan högre utbild­ ning.

9. Kan jag söka till högskolan eller yrkeshögskolan efter att jag läst klart på folkhögskolan? Ja, genom att läsa på folkhögskolans be­ hörighetsgivande kurs (Allmän kurs) så kan du uppnå grundläggande behörig­ het till högskolan eller yrkeshögskolan. För att få detta krävs att du uppfyller två delkrav: - Delkrav 1 (omfattning). Du måste uppnå tre års sammanlagd studietid på gymnasienivå. Det kan krävas att du läser ett, två eller tre år på folkhögsko­ lans Allmänna kurs. Allt beror på hur mycket du studerat tidigare (på gymna­ siet eller komvux) och vilka ämnen du vill få särskild behörighet i. - Delkrav 2 (innehåll). Du måste också uppnå motsvarande godkänd nivå i tio gymnasiegemensamma kurser för högskolan och sju för yrkeshögskolan. Det innebär inte att du läser på exakt samma sätt som på gymnasiet. På folk­ högskolan läser du ofta ämnen i tema och projekt.

10. Jag har varit arbetslös länge och vet inte hur jag ska komma igång. Om du är arbetssökande och inte har fullständiga betyg från grund- eller gym­ nasieskolan, så kan Studiemotiverande folkhögskolekurs vara något för dig. Syftet med kursen är att underlätta och motivera dig att slutföra dina studier och öka dina chanser till jobb. Under tre månader får du möjlighet att prova på olika ämnen, förbättra din studieteknik och göra en plan för framti­ den. Kursens upplägg varierar beroende på skolans inriktning och deltagarnas önskemål. Det är Arbetsförmedlingen som står bakom satsningen och det är också genom dem man kan få en plats på kursen.

11. Hur fungerar ”folkhögskolekvoten”? När du söker till högskolan hamnar du i olika urvalsgrupper beroende på vilken skolbakgrund du har. Om du läst på folk­ högskola, hamnar du i en urvalsgrupp tillsammans med alla andra som läst på folkhögskola. Om inte platserna på högskolekursen räcker till för alla som söker, så gör man ett urval bland de som söker. Platserna fördelas då i proporti­o­n till hur många som söker i varje urvalsgrupp. För att öka sina chanser är det också bra att göra högskoleprovet.

12. Vad kostar det? Undervisningen kostar ingenting. Men du får betala för kursböcker, studieresor, material, lunch, kaffe och dylikt. Om du vill bo på skolans internat betalar du för mat och boende. Du kan räkna med cirka 4 500 kronor per månad. Kontakta folkhögskolan direkt för att få veta mer om vad olika saker kostar på just den skolan. 13. Får jag studiestöd från CSN? - Ja, är du under 20 år får du studie­ bidrag (1 050 kr/ månad) och eventuellt inackorderings­tillägg, om du bor på skolan. - Är du 20 år eller mer kan du söka studiemedel, som består av ett bidrag och ett lån. För fyra veckor kan du få totalt 9 024 kr. Läs aktuella summor på: www.folkhogskola.nu/studiestod

14. Varför står det "Eftergymnasial" vid vissa kurser? Dessa kurser är yrkesutbildningar på en eftergymnasial nivå. Det betyder att det studiemedel man använder för detta är från det antal högskoleterminer man har rätt till. De flesta andra kurser är på gymnasienivå.

LäS fler frågor och svar på www.folkhögskola.nu

13


Alla våra kurser

Ämnesområden

Estetiska kurser

Internationellt | Språk

Båtbyggarkurser 

sid 16

Danskurser 

sid 16

Designkurser, Formgivningskurser 

sid 16

Hantverkskurser 

sid 17

Kantorsutbildning, Kyrkomusikerutbildning 

Hållbar utveckling 

sid 30

Kulturkurser 

sid 30

Global utvecklingskurser, Internationella kurser 

sid 24

Invandrarkurser, Kurser för nya svenskar 

Ledarskapskurser, Projektledningskurser 

sid 30

sid 24

Språkkurser 

sid 25

Livsåskådningskurser, Bibelkurser, Religionskurser 

sid 31

sid 17

Teckenspråkskurser

sid 25

Personlig assistentutbildning 

sid 31

Keramikkurser 

sid 17

Tolkutbildning 

sid 26

Polisförberedande kurser 

sid 31

Konstnärligt foto 

sid 17

Turismkurser 

sid 26

Samhällsinriktade kurser 

sid 31

Musikkurser 

sid 18

Socialt inriktade kurser 

sid 32

Målarkurser, Teckningskurser

sid 19

Svenska kyrkans grundkurs 

sid 33

Skrivarkurser 

sid 20

Datakurser – grundnivå 

sid 27

Vårdkurser, Omsorgskurser 

sid 33

Skulpturkurser 

sid 20

Datakurser – webb, design, IT 

sid 27

Smideskurser, Silverkurser 

sid 20

Filmkurser, TV-kurser 

sid 27

Teaterkurser 

sid 20

Journalistiskt foto 

sid 27

Engelska som kursspråk 

sid 34

Journalistutbildning 

sid 28

Enstaka gymnasieämnen på distans 

sid 34

Media | Kommunikation

Övriga ämnesområden

Teaterpedagogutbildning, Dramapedagogutbildning 

sid 21

Kommunikationskurser 

sid 28

Kvinnokurser 

sid 34

Textilkurser, Vävkurser 

sid 21

Ljudteknikkurser 

sid 28

Långsammare studietakt 

sid 34

Träkurser 

sid 21

Mediekurser - grundnivå 

sid 28

Prova på-kurser 

sid 35

Radiokurser 

sid 28

Seniorkurser 

sid 35

Utlandsförlagda kurser 

sid 35

Övriga kurser 

sid 36

Hälsa | Miljö | Natur Friluftslivskurser 

sid 22

Friskvårdskurser, Hälsokurser 

sid 22

Idrottskurser 

sid 23

Matkurser, Hushållskurser 

sid 23

Miljökurser, Ekologikurser Naturvetenskapliga kurser Trädgårdskurser 

14

Människa | Samhälle | Religion Behandlingspedagog, Behandlingskurser 

sid 29

sid 23

Entreprenörskurser, Ekonomikurser 

sid 29

sid 23

Fritidsledarutbildning 

sid 29

sid 23

Genuskurser

sid 30


Ämnesområden

kurstyper

Distanskurser

Profilkurser sid 16-36

 sid 45

På profilkurserna ägnar du större delen av studie­tiden åt det speciella ämnesområde du har valt. Här studerar du inte de allmänna ämnen som ger behörighet till högskolan.

Att studera på distans innebär en större flexibilitet i tid och rum. Det kan passa dig som vill studera hemifrån eller som vill studera på andra tider än under dagtid på vardagar.

Estetiska kurser sid 16

Hälsa | Miljö | Natur 

sid 22

Internationellt | Språk

En profilkurs kan vara inriktad på till exempel musik, media, språk, friskvård eller turism.

Funktionsnedsättningsid 24

 sid 48

Eftersom profilkurserna är så många kunde vi inte ge dem en egen sida. Du hittar alla profilkurser uppdelade i ämnesområden till vänster, tillsammans med alla övriga kurser.

Behörighetsgivande kurser

Folkhögskolorna kan erbjuda anpassad undervisning och en tillgänglig miljö på de flesta av sina kurser. Under denna rubrik hittar du de kurser som särskilt vänder sig till dig med någon typ av funktionsnedsättning.

Media | Kommunikation 

sid 27

Människa | Samhälle | Religion 

sid 29

 sid 37

Korta kurser

Dessa kurser känner du igen genom att de alltid heter Allmän kurs och finns på alla folkhögskolor. Kurserna vänder sig till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till komvux, för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. Vissa behörighetsgivande kurser har en tydlig inriktning mot ett speciellt ämnesområde. De hittar du lättast via ämnes­områdena till vänster.

Yrkesutbildningar sid 42 Yrkesutbildningarna på folkhögskolan är profilkurser speciellt inriktade mot ett yrke. Vissa yrkesutbildningar är på eftergymnasial nivå medan andra är på gymnasienivå.

Övriga kurser Det finns även korta kurser på folkhögskolan. Korta kurser i maj, juni, juli eller augusti kallas för sommarkurser och finns i en egen katalog.

kurstyper

Övriga kurser på folkhögskola På många skolor hittar du också Studiemotiverande folkhögskolekurser. De riktar sig till arbetssökande som saknar fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan. Kontakta Arbetsförmedlingen eller respektive skola för information om de anordnar kursen. Många folkhögskolor anordnar också SFI, Svenska för invandrare. Information om SFIkurser finns hos din hemkommun.

sid 34 PSST! PROFILKURSERna HITTAR DU i ÄMNES­ OMRÅDEN Där uppe!

Behörighetsgivande kurser 

sid 37

Yrkesutbildningar 

sid 42

Distanskurser 

sid 45

Funktionsnedsättning 

sid 48 15


Estetiska kurser Här hittar du både profilkurser och behörighetsgivande kurser med estetisk inriktning. Du kan studera bland annat konst, musik, dans och teater Eller SKRIVANDE, skulptur och design.

Båtbyggarkurser Litorina: Båtbyggarlinje

Designkurser, Formgivningskurser

Skeppsholmen: Båtbyggarkurs

Axevalla: Modedesign

Stensund: Stensunds Båtbyggarskola

Blekinge: Textillinje vävning och sömnad

Danskurser

Eskilstuna: Recycle design - Återbruk, Textilt återbruk 1 och 2 - kvartsfart distans

Birka: Allmän kurs Dansprofil Braheskolan - Visingsö: Terminskurs Franska - Aix-en-Provence Frankrike Eslöv: Musikallinjen Hola: Dans & Modell, Show och Musikal Härnösand: Danslinje Kristinehamn: Danshandledarutbildning, Danslinje, KPS Kompani Dansdriv Kävesta: Danslinje - modern & nutida dans komposition & produktion Lunnevad: Danslinje scenisk dans Löftadalen: Danslinjen - högskoleförberedande Markaryd: Musikteaterskolan i Bjärnum, Show och musikalutbildning Sverigefinska: Performance Art, Performancekonstnär - Eftergymnasial yrkesutbildning Ålsta: Artistlinjen: Musikal och Show Åsa: Streetdance - Five Styles, One Style Öland: Musikteaterskola åk I och II

Forsa: Design Väv, Fördjupningskurs i vävning och formgivning - distans halvfart, Textil Design Mode Fridhem: Allmän kurs - Grafisk design Gamleby: Textil design - Grund, Textil design - Sömnad, Textil design - Vävning Gotland: Textila hantverkslinjen - 3 profiler Återbruk & Sömnad/Skinn & Formgivning/ Textil & Formgivning Grebbestad: Allmän kurs Grafisk, Allmän kurs Silver och smycke, Keramik 1 och 2, Textil vävning och sömnad 1 och 2, Trä grundkurs, Trä möbelhantverk Grimslöv: KHD - Konsthantverk/Design Helliden: Fördjupningsår inför kreativa yrken - distans, Grafisk design, Konsthantverk fördjupning - Keramik för konst och form/Silversmide och smyckeskonst/Textilhantverk Hjälmared: Allmän kurs - Estetisk profil åk 2-3 Hällefors: Form- & designlinje - distans, Inredningsarkitektur och design Kyrkerud: Bild- och formlinje, Bilder för livet, Keramik- och glaslinje, Ull-akademi - distans Kävesta: Linje för Konst och formgivning, Linje för Konst och formgivning - Projektår Leksand: Dekoratör - distans, Design

16

Liljeholmen: Konstskola I - En plattform inför högre konstnärlig utbildning Löftadalen: Bild- och konstlinjen - grundläggande utbildning, Keramiklinjen - grundutbildning, Textil - Konst och Formgivning Malmö: Allmän kurs Inredarna, Modefabriken Markaryd: Fria Målarskolan - i Halmstad Mora: Modeakademin Nyköping: Läderhantverk Runö, filial Stockholm: Grafisk form & kommunikation - dagtid och kvällskurs, Kvällskurs i trycksaksdesign, Kvällskurs i webb S:t Sigfrid: Kronobergs konstskola - 1 och 2 Sunderby: FFI Färg - Form - Inredning kvartsfart distans, Färg - Form - Inredning - helfart Sverigefinska: Allmän kurs - Inredare, Allmän kurs - Ljusdesign, Allmän kurs - Redesign, Inredare, Ljusdesign, Redesign: Det återvinnbara samhället Södra Vätterbygden: Grafisk form & Kommunikation Sörängen: Animation, Estetisk linje, Keramiklinje Vadstena: Knypplingsakademin, Textillinje, Textillinjen fördjupningstermin, Trä och smideslinje Vindeln: Färg och form i inredning, Reklam: Art director eller copywriter, Trä och smide Värnamo: Textilakademin Västerberg: Forma tyg och kläder - distans, Stickning II - distans


Ålsta: Modedesign Öland: Allmän kurs Bild, Basår Design Östra Grevie: Grafisk design - Ny Media, Grafisk design - Visuell Kommunikation, Textil – Estetisk yrkesutbildning, Textil - Estetlinjen

Löftadalen: Keramiklinjen - grundutbildning, Textil - Konst och Formgivning Malung: Allmän kurs - hantverk, Järnsmide 6 veckor Molkom: Ord-Bild-Form i Karlstad Mora: Slöjdkurs

Hantverkskurser Axevalla: Modedesign

Nyköping: Läderhantverk, Läderhantverk Fördjupning

Birka: Allmän kurs Kultur och hantverk, Särskild kurs Slöjd och hantverkskurs

Sjövik: Friluftsliv - Hantverk - Ledarskap med långfärder

Blekinge: Textillinje vävning och sömnad

Skeppsholmen: Båtbyggarkurs

Bäckedal: Forntida smide- och metallhantverk, Hantverkslinje - Människa - Natur - Teknik, Påbyggnadskurs - gamla hantverkstekniker, Skinn - Garvning & Sömnad, Skinngarvningskurs, Textil & kläder

Stensund: Stensunds Båtbyggarskola

Edelvik: Konstutbildning, Konstverkstad på halvtid Eskilstuna: Recycle design - Återbruk, Textilt återbruk 1 och 2 - kvartsfart distans Forsa: Design Väv Glimåkra: Konsthantverkslinje Gotland: Textila hantverkslinjen - 3 profiler Återbruk & Sömnad/Skinn & Formgivning/ Textil & Formgivning Grebbestad: Allmän kurs Silver och smycke, Keramik 1 och 2, Textil - vävning och sömnad 2, Trä möbelhantverk Grimslöv: KHD - Konsthantverk/Design Hagaberg: Livskunskapskurser

Storuman: Allmän kurs Hantverk och Bild Sörängen: Keramiklinje Tornedalen: Allmän kurs Hantverk Vadstena: Knypplingsakademin, Textillinje, Textillinjen fördjupningstermin Vindeln: Byggnadsvård, Färg och form i inredning, Trä och smide Vårdinge By: Allmän kurs Konst och Hantverk, Konst och Hantverk Värnamo: Textilakademin Västerberg: Forma tyg och kläder - distans, Träslöjd-Smide grundår och fördjupningsår

Fornby: Allmän kurs - Estet Glimåkra: Konsthantverkslinje Grebbestad: Keramik 1, Keramik 2 Helliden: Konsthantverk fördjupning - Keramik för konst och form Hjälmared: Allmän kurs - Estetisk profil åk 2-3 Ingesund: Hantverkslinje - Grundkurs i Keramik-Trähantverk-Bild-Textil, Hantverkslinje - Påbyggnadskurs Karlskoga: Allmän kurs – Estetiska uttryck - Bild & Form, Konstlinjen - Bild och form, Konstlinjen - Bild och form - deltid Kyrkerud: Bild- och formlinje, Bilder för livet, Keramik- och glaslinje Kävesta: Linje för Konst och formgivning Projektår Leksand: Bruksproduktion med klassiska stengodsglasyrer, Keramisk form Liljeholmen: Konstskola II Lunnevad: Allmän kurs Bild, Konstlinje

Öland: Allmän kurs Praktisk inriktning

Mullsjö: Keramikskola, Konst & formåret, Recycling design

Östra Grevie: Grafik, Textil

Ingesund: Hantverkslinje - Grundkurs i Keramik-Trähantverk-Bild-Textil, Hantverkslinje - Påbyggnadskurs

Geijerskolan: Kantorsutbildning, Kantorsutbildning deltid/distans, Musiklinje - Förberedande kantorsutbildning

Kalix: Hantverk och design - heldistans, Textil konst - heldistans

Hjo: Kyrkomusikerutbildning, Kyrkomusikerutbildning - deltid

Kyrkerud: Bild- och formlinje, Bilder för livet, Keramik- och glaslinje, Ull-akademi - distans

Mellansel: Kantorsutbildning, Kantorsutbildning - distans

Kävesta: Linje för Konst och formgivning Projektår

Oskarshamn: Förberedande Kyrkomusiker - Preparandkurs för vidare studier, Kyrkomusiker för kantorsexamen - distans halvtid, Kyrkomusikerutbildning för kantorsexamen

Litorina: Båtbyggarlinje

Eskilstuna: Raku som formspråk - kvartsfart

Löftadalen: Allmän kurs - Färg och form, Keramiklinjen - grundutbildning

Hålland: Broderi - distans

Leksand: Bokbinderi, Bruksproduktion med klassiska stengodsglasyrer, Dekoratör - distans, Historiska bokbandstekniker, Metallformgivning - silversmide

Edelvik: Konstutbildning, Konstverkstad på halvtid

Älvsby: Möbelrenovering grundkurs, Möbelrenovering påbyggnadskurs

Kantorsutbildning, Kyrkomusikerutbildning

Helliden: Konsthantverk - basår

Keramikkurser

S:t Sigfrid: Kronobergs konstskola - 1 och 2 Sjövik: Textilhantverk med keramik och bild Sunderby: Konstskola år 1 och 2 Sörängen: Estetisk linje, Keramiklinje Vimmerby: Allmän kurs - Bild och Form Vårdinge By: Allmän kurs Keramik, Allmän kurs Konst och Hantverk, Keramik, Konst och Hantverk Värnamo: Allmän kurs Konst och form Ålsta: Allmän kurs: Skapande

Konstnärligt foto Blekinge: Konstlinje Fridhem: Allmän kurs Foto, Fotolinjen Gamleby: Gestaltande fotografi Geijerskolan: Skaparverkstad

17


Grebbestad: Allmän kurs Grafisk

Fridhem: Musikerlinje, Musiklinje

Helsjön: Allmän kurs - foto och bildbehandling Härnösand: Allmän kurs Foto

Furuboda: Musiklinjen - Inriktning Afro/Rock, Musikverkstan - Vi spelar tillsammans

June: Fotoskolan Jönköping

Gamleby: Folkmusiklinjen, Visskolan

Markaryd: Allmän kurs Ljud och studioteknik, Show och musikalutbildning

Kyrkerud: Bild- och formlinje

Geijerskolan: Afrolinje, Musiklinje Flöjtprofil/ Förberedande kantorsutbildning/Individuell profil/Klassisk gitarrprofil/Klassisk pianoprofil/ Kompositionsprofil/Sångprofil, Musikproducentutbildning, Musikteaterlinje, Nordiska Rockmusiklinjen, Skaparverkstad, Uppbyggnad och återhämtning

Mellansel: Allmän kurs gymn - musiktillval, Baslinjen Allmän kurs musik, Musiklinjen Allmän kurs, Kantorsutbildning, Kantorsutbildning - distans, Körakademin - delvis distans, Musiklinjen gospelprofil, Musiklinjen jazzprofil, Musiklinjen rockprofil, Orgellinjen, Orgellinjen gymnasieungdom - delvis distans

Glimåkra: Gospellinje för sångare och instrumentalister

Nordiska: 5 x Sång & scenträning, Vislinjen Nordiska visskolan

Glokala i Malmö: Spinneriet - urbankonst och hiphopkultur

Nyköping: Rock & Poplinje

Mullsjö: Fotoskola, Konst & formåret, Konst & formåret - Recycling design Munka: Fotoskolan Munka - experimentell fotografi Nordiska: Foto och dokumentation S:t Sigfrid: Kronobergs konstskola - 1 och 2 Sigtuna: Fotografi - Distans Sunderby: Konstskola år 1 och 2 Sörängen: Foto Vindeln: Reklam: Art director eller copywriter

Gotland: Musiklinjen med fyra profiler gitarr/sång/ensemble/folkmusik

Ålsta: Allmän kurs: Foto

Gotland, enhet Fårösund: Ella Pop/Rocklinje - för kvinnor

Musikkurser

Göteborg: Allmän kurs - Musikinriktning

Angered: Allmän kurs - The Music College, The Music College

Helsjön: Allmän kurs - musik, Musiklinje

Bergslagen: Musiklinje, Sång- och ackompanjemangskurs

Hola: Musikproduktion och ljudteknik, Show och Musikallinjen, Studiomusikerprofil på Musikproduktion och ljudteknik

Billströmska: Allmän kurs med musik, Musiklinje Birka: Allmän kurs Musik med datorn, Folkmusikkurs, Introduktionsår i jazz, Introduktionsår i klassisk musik, Jazz Singer/songwriter, Jazzmusiker, Klassisk musiker, Musiklinje jazz, Musiklinje klassisk Birkagården: Klassiska musiklinjen, Rockmusiklinje - Högskoleförberedande kurs, Rockmusiklinje - Musiker, Rockmusiklinje - Sång

Hjo: Musiklinje

Ingesund: Ingesundslinjen - Ensemble Grund, Ingesundslinjen - Singer-Songwriter/Visa, Musiklinjen College

Sommenbygden: Musik - distans/kvartsfart, Musiklinje

Bromma: Afroensemble, Församlingsmusiker, Klassisk musiker, Musik - Bredd

Karlskoga: Musik och Ljuddesign

Framnäs: Musiklinje Distans/Grundkurs/Jazz/ Klassisk/Musikproduktion/Pop/rock 18

Skeppsholmen: Musikkurs

Solvik: Musiklinjen - Musiker (Afrolinjen), Musiklinjen - Sång (Afrolinjen), Musikproduktion

Kaggeholm: Musiklinje ensemble/låtskrivning

Eslöv: Allmän kurs Rocklinjen, Musikallinjen

Sjövik: Allmän kurs Steget - för dig som gått särskola, Musiklinje Folkmusik/Jazzensemble/ Körledning/Pop & rock/Vokalensemble, Musiklivet - musiklinje med anpassad studietakt och boendestöd

Högalid: Allmän kurs - Musik och låtskrivande, Musik på scen, Sång & vokalgrupp

Bollnäs: Folkmusik, Jazz, Klassisk, SingerSongwriter, Sound Design

Eskilstuna: Allmän kurs - Musik

S:t Sigfrid: Musiklinjen

Skurup: FolkmusikERlinjen, Folkmusiklinjen, Jazzlinjen, JazzmusikERlinjen, Rocklinjen, RockmusikERlinjen

Biskops Arnö Norden: Låtskrivarutbildning

Dalkarlså: Lovsångslinjen, Musiker pop/rock, Musiklinjen

Oskarshamn: Förberedande Kyrkomusiker Preparandkurs för vidare studier, Musiklinje - Afroinriktning: Jazz Soul Blues, Musiklinje Klassisk Gitarr, Musiklinje - Klassisk inriktning, Stråklinjen

Härnösand: Allmän kurs Musik, Musikhandledarlinje, Musiklinjen Kapellsberg, Scenisk sång med operainriktning

Jämshög: Allmän kurs med profiler - ljud & ton - ord & bild - färg & form - kropp & själ

Brunnsvik: BoomTown - musiklinje för band i alla genrer

Malung: Allmän kurs - musik, Folklig vissång grundkurs och fördjupningskurs, Folkmusik fiol

Kävesta: Musiklinje inriktning Jazz Pop & Rock, Musiklinje Klassisk inriktning Liljeholmen: Musikkurs - Afro - Klassisk Ljudteknik - Si/So - Vokal

Storuman: Allmän kurs Digital Musikproduktion, Digital Musikproduktion Strömbäck: Musikalakademien Sundbyberg: Sång- och Teaterlinje Sundsgården: Musik jazzinriktning, Musik klassisk inriktning, Musik övriga inriktningar Sverigefinska: Allmän kurs - Musik, Allmän kurs - Singer-Songwriter, Allmän kurs - Studiomusiker, Allmän kurs - Sång, Musik, SingerSongwriter, Studiomusiker, Sång

Ljungskile: Allmän kurs med musik – Umus, Musiklinje

Södra Vätterbygden: Musiklinje

Lunnevad: Allmän kurs Rock-Pop, Musiklinje Folkmusik, Musiklinje Jazz, Musiklinje Klassisk

Valjeviken: Allmän kurs - Musik och hälsa för dig med funktionsnedsättning

Löftadalen: Singer-Songwriterlinjen

Vadstena: Musiklinje


Wik: Musiklinje Västerberg: Rockmusiklinje Ågesta: Allmän kurs Väx med musik Högskoleförberedande, Musiklinjen - Afro, Musiklinjen - Klassisk/Brass Ålsta: Artistlinjen: Musikal och Show, Musiklinjen Ålsta, filial Sundsvall: Allmän kurs: inriktning Musik, Musikpedagoglinjen Åsa: Musikkurs Öland: Musikteaterskola åk I och II Österlen: Allmän kurs - Folkmusik

Målarkurser, Teckningskurser Angered: Konsten i samhället - Bild och Form, Konsten i samhället - Projekt och idégestaltning - distans Billströmska: Allmän kurs med bild och akvarell Biskops Arnö Norden: Allmän kurs - på ön med tre profiler Blekinge: Konstlinje Bollnäs: Konstskolan i Gävle Braheskolan - Visingsö: English & Art in Practice, Terminskurs Franska - Aix-en-Provence Frankrike Bromma: Ateljé X, Livsverkstan - Skrivaberätta-drama/Bild-färg-form Edelvik: Konstutbildning, Konstverkstad på halvtid

Helliden: Fördjupningsår inför kreativa yrken - distans, Grafikskolan - konstgrafisk grundkurs och fördjupningskurs, Konsthantverk - basår, Konstnärligt basår, Konstskolan i Skövde

Mullsjö: Bildskola, Konst & formåret, Recycling design

Helsjön: Allmän kurs - konst

Sigtuna: Konstlinjen

Hjo: Konstlinje - grundutbildning i fri konst, Konstskola - konstnärsutbildning

Solvik: Allmän kurs Konstinriktning, Konst Classic, Konst Paus

Hjälmared: Allmän kurs - Estetisk profil åk 2-3

Storuman: Allmän kurs Fjäll och Naturfoto, Allmän kurs Hantverk och Bild

Hålland: Konst & språkutbildning i Frankrike, Konstskola Ingesund: Hantverkslinje - Grundkurs i Keramik-Trähantverk-Bild-Textil, Hantverkslinje - Påbyggnadskurs Jakobsberg: Konstnärligt projektår, Norra Konst - ettårig grundkurs Jämshög: Allmän kurs med profiler - ljud & ton - ord & bild - färg & form - kropp & själ Karlskoga: Allmän kurs – Estetiska uttryck - Bild & Form, Konstlinjen - Bild och form, Konstlinjen - Bild och form - deltid Kvarnby: Serieskolans grundkurs, Serieskolans påbyggnadskurs Kyrkerud: Bild- och formlinje, Bilder för livet, Målerilinje Kävesta: Linje för Konst och formgivning, Linje för Konst och formgivning - Projektår Liljeholmen: Konstskola I - En plattform inför högre konstnärlig utbildning, Konstskola II En fördjupning i bild och form Litorina: Bildande konst och konsthistoria

Munka: Konstskolan Munka - Konst 1 och 2 S:t Sigfrid: Kronobergs konstskola - konst 1 och 2

Sunderby: FFI Färg - Form - Inredning kvartsfart distans, Färg - Form - Inredning - helfart, Konstskola år 1 och 2, Konstskolan år 3 - konstnärlig fördjupning, Yrkesutbildning i konstpedagogik Sverigefinska: Allmän kurs - Konst, Bildkonstnär, Konst, Performance Art, Performancekonstnär, Redesign: Det återvinnbara samhället Södra Stockholm: Levande verkstad kreativ utbildning, Lust att skapa Sörängen: Animation, Estetisk linje, Keramiklinje Wik: Konstlinje Vimmerby: Allmän kurs gymnasienivå - Bild och Form, Konstskola för intellektuell och psykisk funktionsnedsättning Vårdinge By: Allmän kurs Konst och Hantverk, Allmän kurs Måleri och Skulptur, Keramik, Konst och Hantverk, Måleri och Skulptur - konstutbildning

Eskilstuna: Estetiskt fördjupningsår, Konstlinjen, Textil formgivning 2 - halvfart distans

Lunnevad: Allmän kurs Bild, Konstlinje

Värnamo: Allmän kurs Konst och form, Baslinjen Bildklass

Långholmen: Konst - grundkurs

Ågesta, filial Älvsjö: Konst och Hantverk

Fornby: Allmän kurs - Estet, Konstkurs, Konstkurs fortsättning - halvtid

Löftadalen: Allmän kurs - Färg och form, Bild- och konstlinjen - grundläggande utbildning, Keramiklinjen - grundutbildning, Konst och konsthantverk 2 - fördjupningsstudier, Kreativt fokus - en annorlunda konstutbildning, Textil - Konst och Formgivning

Ålsta: Allmän kurs: Skapande

Framnäs: Allmän kurs - Konstinriktning åk 1 och 2 Fridhem: Allmän kurs med inriktning Målerioch formspråk Geijerskolan: Målerilinje, Skaparverkstad, Uppbyggnad och återhämtning Glimåkra: Baslinje för personer med utvecklingsstörning, Konsthantverkslinje Glokala i Malmö: Spinneriet - urbankonst och hiphopkultur Grimslöv: KHD - Konsthantverk/Design Hagaberg: Allmän kurs med Estetprofil

Malmfälten: Konstskola på nätet grund och fortsättning - distans Marieborg: Allmän kurs Tema Kultur - skriva - skapa

Ålsta, filial Sundsvall: Allmän kurs: Skapande Öland: Allmän kurs Bild, Konstskolan åk I och 2 Önnestad: Konstskola, Påbyggnadsår för konst - distans Österlen: Konstskolan Unikum Östra Grevie: Gestaltande fotografi, Grafik, Grafisk design - Visuell Kommunikation, Måleri, Textil

Markaryd: Fria Målarskolan - Konstlinje i Halmstad Molkom: Ord-Bild-Form i Karlstad Mora: Estetisk plattform

19


Skrivarkurser Albin: Albins Skrivarlinje Birkagården: Allmän kurs - Kommunikation, Skriv- och kulturkurs för pensionärer Biskops Arnö Norden: Att skriva dramatik - , Att skriva dramatik - scen/film - radio/ TV- Grund, Att skriva skönlitteratur, Att skriva skönlitteratur - Grund, Låtskrivarutbildning Bollnäs: Pennspetsen litterär påbyggnadskurs, Skrivarlinjen Fortsättningskurs, Skrivarlinjen Grundkurs för kvinnor

Sörängen: Författarlinjen, Skrivarlinje distans Tollare: Allmän kurs - kreativt skrivande, Kreativt skrivande - distans Wik: Skrivarlinje Vindeln: Reklam: Art director eller copywriter Västerberg: Påbörja debutromanen - distans, Skriv deckare - distans, Skriv ditt liv - distans, Skriv klar din roman - distans Öland: Skrivarskolan - distans

Ålsta: Allmän kurs: Skapande Öland: Allmän kurs Bild

Smideskurser, Silverkurser Bäckedal: Forntida smide- och metallhantverk, Påbyggnadskurs - gamla hantverkstekniker Grebbestad: Allmän kurs Silver och smycke Grimslöv: KHD - Konsthantverk/Design Helliden: Konsthantverk fördjupning - Silversmide och smyckeskonst

Bona: Textlabbet - kurs för dig med skrivprojekt - distans

Örnsköldsvik: Kulturskaparna/Ordet distans, Nybörjarkurs i kreativt skrivande - distans

Bromma: Livsverkstan - Skriva-berätta-drama/Bild-färg-form

Österlen: Skrivarkurs - distans

Leksand: Metallformgivning - silversmide, Silversmide inriktning mot corpus

Färnebo: Kreativt skrivande

Skulpturkurser

Malung: Järnsmide 6 veckor

Geijerskolan: Allmän kurs Litteratur- och skrivarprofil, Skaparverkstad, Uppbyggnad och återhämtning

Kävesta: Linje för Konst och formgivning, Linje för Konst och formgivning - Projektår

Fornby: Konstkurs

Mora: Slöjdkurs

Grimslöv: KHD - Konsthantverk/Design

Vadstena: Trä och smideslinje

Glimåkra: Skrivarlinje

Hålland: Konstskola

Vindeln: Trä och smide

Gotland, enhet Fårösund: Skrivarlinjen Skönlitterärt skrivande, Storyutbildningen - Manusutbildning för kommersiellt manusförfattande

Jakobsberg: Konstnärligt projektår, Norra Konst - ettårig grundkurs

Vårdinge By: Allmän kurs Konst och Hantverk, Konst och Hantverk

Kyrkerud: Bild- och formlinje, Bilder för livet, Keramik- och glaslinje

Västerberg: Träslöjd-Smide grundår och fördjupningsår

Jakobsberg: Manuspiloterna - en utbildning i filmmanus, Skriv! - poesi prosa och dramatik, Skriv! Projekt - distans/halvfart

Kävesta: Linje för Konst och formgivning

Öland: Allmän kurs Bild, Allmän kurs Praktisk inriktning

Kvinnofhsk: Your Silence Will Not Protect You: skrivarkurs - distans Ljungskile: Journalistiskt skrivande – distans

Leksand: Bruksproduktion med klassiska stengodsglasyrer, Keramisk form Liljeholmen: Konstskola I - En plattform inför högre konstnärlig utbildning

Teaterkurser Bergslagen: Teaterkurs

Lunnevad: Allmän kurs Bild, Konstlinje

Blekinge: Teaterlinjen år 1 och 2

Löftadalen: Bild- och konstlinjen, Keramiklinjen

Bona: Teaterlinje grundkurs

Markaryd: Fria Målarskolan i Halmstad

Bromma: Teaterverkstan

Molkom: Ord-Bild-Form i Karlstad

Edelvik: Skådespelarutbildning

Munka: Konstskolan Munka - Konst 1 och 2

Eslöv: Musikallinjen

S:t Sigfrid: Kronobergs konstskola - konst 1 och 2

Fridhem: Teaterlinje

Storuman: Allmän kurs Hantverk och Bild

Geijerskolan: Musikteaterlinje Hola: Show och Musikallinjen

PRO: Skriv ditt liv - distans

Sunderby: Konstskola år 1 och 2, Konstskolan år 3 - konstnärlig fördjupning

Skeppsholmen: SKRIV! - distans

Sörängen: Keramiklinje

Hällefors: Teater för personer med Aspergers syndrom

Skurup: Skrivarlinjen, Skrivarlinjen - Påbyggnadsåret, Skrivpedagoglinjen - distans

Wik: Konstlinje

Härnösand: Scenisk sång med operainriktning

Vårdinge By: Allmän kurs Konst och Hantverk, Allmän kurs Måleri och Skulptur, Konst och Hantverk, Måleri och Skulptur - konstutbildning

Högalid: Musik på scen

Lunnevad: Allmän kurs Tala-Skriva-Kommunicera Marieborg: Skrivarkurs - distans Munka: Allmän kurs - Digitalt berättande Nordiska: Text och bild, Vislinjen - Nordiska visskolan Nyköping: Skrivtorget – Skrivarkurs på distans

Sundbyberg: Kulturparaplyets projekttermin, Skrivarkurs för seniorer - Nivå 1, 2, och 3, Skrivarlinje

Katrineberg: Skådespelarlinje, Skådespelarlinje fördjupningsår Långholmen: Politisk scenkonstutbildning Marieborg: Teater - grundkurs

20


Markaryd: Allmän kurs Teater, Musikteaterskolan i Bjärnum, Show och musikalutbildning Molkom: Skådespelarlinje för film och teater, Skådespelarlinje för film och teater - Fördjupning Nordiska: Teaterlinjen - Nordiska teaterskolan Sigtuna: Teaterlinje för film och scen - Nyhet! Sundbyberg: Kulturparaplyets projekttermin, Sång- och Teaterlinje

Fornby: Sömnad - mode - design, Sömnad grundkurs - 25 procent - distans, Textil för kropp och själ - halvtid, Vävning fördjupning - 25 procent - distans, Vävning grundkurs - 25 procent - distans Forsa: Design Väv, Fördjupningskurs i vävning och formgivning - distans halvfart, Textil Design Mode

Sundsgården: Teater på plats, Teater på turné, Teaterpedagogutbildning

Fristad: Väv-Må-Väl, Vävning - Bindningslära distans, Vävning - distans, Vävning - grundkurs, Vävning - påbyggnadskurs

Sverigefinska: Performance Art, Performancekonstnär

Gamleby: Textil design - Grund, Textil design - Sömnad, Textil design - Vävning

Valla: Linjen för scenkonst - skådespelarutbildning med möjlighet till pedagogisk inriktning

Glimåkra: Konsthantverkslinje

Wendelsberg: Allmän kurs - Kultur/Drama, Teater - Skådespelare/Teaterproduktion, Teaterproduktion - Den fria teatergruppen

Västerberg: Broderi I och 2 - distans, Forma tyg och kläder - distans, Stickning I och 2 distans Ålsta: Modedesign Älvsby: Möbelrenovering grundkurs, Möbelrenovering påbyggnadskurs Önnestad: Påbyggnadsår för textil - distans, Textillinje Östra Grevie: Textil – Estetisk yrkesutbildning, Textil - Estetlinjen

Träkurser Bäckedal: Påbyggnadskurs - gamla hantverkstekniker

Gotland: Textila hantverkslinjen - 3 profiler Återbruk & Sömnad/Skinn & Formgivning/ Textil & Formgivning

Grebbestad: Trä grundkurs, Trä möbelhantverk

Grebbestad: Textil - vävning och sömnad 1 och 2

Grimslöv: KHD - Konsthantverk/Design

Wik: Teaterlinje

Grimslöv: KHD - Konsthantverk/Design

Värnamo: Baslinjen Teaterklass

Helliden: Konsthantverk fördjupning - Textilhantverk

Ingesund: Hantverkslinje - Grundkurs i Keramik-Trähantverk-Bild-Textil, Hantverkslinje - Påbyggnadskurs

Öland: Musikteaterskola åk I och II Örnsköldsvik: Kulturskaparna/Teater, Teaterlinje

Teaterpedagogutbildning, Dramapedagogutbildning

Helsjön: Allmän kurs - konst Hålland: Broderi - distans Kalix: Hantverk och design - heldistans, Textil konst - heldistans

Kävesta: Linje för Konst och formgivning Projektår Mora: Slöjdkurs Sjövik: Allmän kurs Fastighet och bygg Skeppsholmen: Båtbyggarkurs

Marieborg: Teaterpedagogutbildning

Kyrkerud: Bilder för livet, Ull-akademi distans

Molkom: Skådespelarlinje för film och teater - Fördjupning

Kävesta: Linje för Konst och formgivning, Linje för Konst och formgivning - Projektår

Vadstena: Trä och smideslinje

Sundsgården: Teaterpedagogutbildning Västerberg: Dramapedagogutbildning

Löftadalen: Allmän kurs - Färg och form, Konst och konsthantverk 2 - fördjupningsstudier, Textil - Konst och Formgivning

Örnsköldsvik: Teaterlinje

Vårdinge By: Allmän kurs Konst och Hantverk, Allmän kurs Trähantverk, Konst och Hantverk, Trähantverk

Malmö: Modefabriken Mora: Modeakademin, Slöjdkurs

Västerberg: Träslöjd-Smide grundår och fördjupningsår

Axevalla: Modedesign

Mullsjö: Konst & formåret, Konst & formåret Recycling design, Textilskola

Älvsby: Möbelrenovering grundkurs och påbyggnadskurs

Billströmska: Allmän kurs med textil

Sjövik: Textilhantverk med keramik och bild

Öland: Allmän kurs Praktisk inriktning

Blekinge: Textillinje vävning och sömnad

Storuman: Allmän kurs Hantverk och Bild

Bäckedal: Påbyggnadskurs - gamla hantverkstekniker, Textil & kläder

Sunderby: Konstskola år 1 och 2, Konstskolan år 3 - konstnärlig fördjupning

Edelvik: Konstutbildning, Konstverkstad på halvtid

Vadstena: Knypplingsakademin, Textillinje, Textillinjen fördjupningstermin

Eskilstuna: Textil formgivning 1 och 2 - halvfart distans, Textilt återbruk 1 och 2 - kvartsfart distans

Vårdinge By: Allmän kurs Konst och Hantverk, Konst och Hantverk

Textilkurser, Vävkurser

Sunderby: Konstskola år 1 och 2 Vindeln: Byggnadsvård, Trä och smide

Värnamo: Textilakademin

21


Hälsa | Miljö | Natur Här hittar du både profilkurser och behörighetsgivande kurser med inriktning Hälsa, Miljö och natur. För dig som vill lära dig mer om till exempel friluftsliv, friskvård, mat, miljö, naturvetenskap eller idrott.

Friluftslivskurser

Hälsokurser, Friskvårdskurser

Blekinge: Fiskevård

Biskops Arnö Norden: Allmän kurs - Nyfiken på Världen - distans, Allmän kurs - på ön med tre profiler, Naturens medicin - friskvård med alternativmedicin, Naturens Medicin - Handledarutbildning

Bäckedal: Hantverkslinje - Människa - Natur - Teknik Glimåkra: Baslinje för personer med utvecklingsstörning Grebbestad: Allmän kurs Friluftsliv Grimslöv: Turism Rekreation Service Hjälmared: Idrottsledare och friluftsguide Hålland: Allmän kurs Fjäll & Friluftsliv, Fjäll & Friluftsliv - Ledarutbildning Härnösand: Bibelfjäll Jakobsberg: Hälsoutvecklare Klarälvdalen: Natur- och faunavård, Turism & Uteliv Lillsved: Allmän kurs - Hälsa & Idrottslinjen, Eventledare - distans Malung: Allmän kurs - längdskidor och löpning, Fjäll- och vildmarksledare Mariannelund: BibelÄventyr

Blekinge: Mat och Hälsa Dalsland: Livslinjen Fristad: Hälsolinjen - må bättre, Väv-Må-Väl Gamleby: Livslinjen, Seniorakademin Geijerskolan: Filosofi och världsreligioner, Uppbyggnad och återhämtning Grebbestad: Allmän kurs Spa och hälsa Grimslöv: Allmän kurs Friskvård, Allmän kurs Motion och Idrott, Hälsa / Friskvård - Hälsoutvecklare - personlig tränare kostrådgivare samt massageterapeut Hagaberg: Hälsopedagogutbildning med fokus på hälsocoachning Hjälmared: Hälsocoach, Idrottsledare och friluftsguide

- distans, Eventledare - distans, Hälsoarbete Hälsa och livsstil - distans, Hälsocoach Barn och Ungdom - distans, Hälsocoach PT & GTI - yrkesinriktad utbildning inom träning och hälsa, Personlig tränare och Hälsoprofilbedömare - distans Lunnevad: Allmän kurs Livskunskap Medlefors: Allmän kurs Heltid, Allmän kurs Hälsoinriktning Deltid och Heltid, Hälsa och Friskvård Deltid, Seniorkurs Molkom: Hälsotränare med inriktning personlig tränare coach och massör Munka: Allmän kurs - Friskvård och hälsa, Hälsocoachutbildning, Seniorcoachutbildning - distans, Stresspedagogutbildning - distans Nyköping: Allmän kurs - I balans - Friskvård och psykologi Oskarshamn: Nyckelkurs - Kunskap/Metod för bättre liv trots långvarig smärta, Vändpunkten - för drabbade av stroke el. annan förvärvad hjärnskada Stensund: Hälsocoach

Hola: Hälsocoach grundkurs - distans

Tärna: Hälsovägledare

Sjövik: Friluftsliv - Hantverk - Ledarskap

Hvilan: Allmän kurs åk 3 Samhäll med friskvård/hälsainriktning

Stensund: Allmän kurs Livslinjen

Högalid: Nyckelkurs - långvarig smärta

Valjeviken: Allmän kurs - Idrott och hälsa för dig med funktionsnedsättning, Friskvårdsutbildning

Storuman: Allmän kurs Fjäll och Naturfoto, Fjälledarutbildning

Jakobsberg: Cert. Personlig Tränare (PT) och massör, Hälsoutvecklare

Tornedalen: Allmän kurs Friluftsliv, Flugfiskeguide, Jaktguide, Natur- och aktivitetsguide, Naturguide – Basår

Karlskoga: Allmän kurs – Budo

Värnamo: Fritidsledarutbildning

Lillsved: Allmän kurs - Hälsa & Idrottslinjen, Entreprenörsutbildning inom idrott och hälsa

Molkom: Hälsotränare med inriktning personlig tränare coach och massör

Ålsta: Allmän kurs: inriktning Fiske

22

Katrineberg: Idrottsutveckling, Personlig tränare - inriktning idrott & hälsa

Valla: Allmän kurs Tema Hälsa och livsstil Vimmerby: Nyckelkurs Smärtproblematik/ utbrändhet Vindeln: Hälsopedagog Väddö: Hälsopedagog - yrkesinriktad utbildning, Kost- och hälsocoachutbildning - halvfart distans


Värnamo: Allmän kurs Idrott och friskvård Västerberg: Hälsa och självkänsla

Storuman: Allmän kurs Alpin linje, Fhsk Alpint, Snowboardlinje

Mora: Ekologisk odling & hållbar livsföring Skattungbyn

Ågesta: Livslinjen - för dig som varit ifrån arbetslivet

Valjeviken: Allmän kurs - Idrott och hälsa för dig med funktionsnedsättning

Ålsta: Allmän kurs: Ledarskap - idrott och hälsa

Värnamo: Allmän kurs Idrott och friskvård

Nyköping: Allmän kurs - Livets villkor - Naturkunskap och ekologi, Allmän kurs - Som man sår - Naturkunskap och ekologi

Åsa: Friskvårdsledare & massageterapeut

Ålsta: Allmän kurs: Ledarskap - idrott och hälsa

Ädelfors: Friskvårdspedagog

Örebro: Fritidsledarutbildning Projektledning/Idrott och hälsa

Öland: Allmän kurs Hälsa Örnsköldsvik: Hälso- och friskvårdscoach, Kinesisk medicin - distans

Bosön: Allmän kurs Idrottslinjen, Allmän kurs Idrottslinjen Elit, Idrottens Organisationsledarlinje, Idrottens Tränarlinje

Matkurser, Hushållskurser Braheskolan - Visingsö: Terminskurs Franska - Aix-en-Provence Frankrike Furuboda: Hemteknisk profil - Boendekunskap - Vardagsekonomi

Eslöv: Allmän kurs Fotbollstränarlinjen, Fotbollstränare högre utbildning

Färnebo: Småskalig ekologisk odling distans

Grebbestad: Allmän kurs Friluftsliv

Sjövik: Allmän kurs Storkök - kost - hälsa

Grimslöv: Allmän kurs Motion och Idrott

Stadsmissionen: Svenska för invandrare Storkök

Hjälmared: Idrottsledare och friluftsguide Hästsporten: Hästkunskap hästskötare - distans, Hästkunskap level II - distans, Pedagogik och ledarskap - distans, Ridlärarutbildning SRL I och SRL II

S:t Sigfrid: Allmän kurs - Natur Sjövik: Allmän kurs Hållbar utveckling

Blekinge: Mat och Hälsa

Idrottskurser

Röda Korset: Fair trade - arbetsvillkor för en rättvis värld - distans

Mellansel: Grundlinjen Allmän kurs

Miljökurser, Ekologikurser Albin: Global förändring - Hållbar värld

Sverigefinska: Redesign: Det återvinnbara samhället Sörängen: Global rättvisa med spanska - resa och praktik i Latinamerika Tornedalen: Natur- och aktivitetsguide

Naturvetenskapliga kurser Billströmska: Allmän kurs Naturvetenskapligt basår Blekinge: Allmän kurs Naturvetenskap, Allmän kurs Naturvetenskapligt basår Gamleby: Allmän kurs - Naturvetenskapligt basår Grebbestad: Marinbiologi Göteborg: Allmän kurs - Naturvetenskaplig inriktning

Hästsporten, filial Wången: Hästskötarkurs profil Trav och Islandshäst, Tränarkurs

Biskops Arnö Norden: Global rättvisa - Praktikantkurs till Indien och latinamerika, Praktikantkurs - hållbar utveckling runt Victoriasjön

Jakobsberg: Hälsoutvecklare

Blekinge: Fiskevård

Karlskoga: Allmän kurs – Golf

Eskilstuna: Recycle design - Återbruk

Jakobsberg: Allmän kurs - Naturvetenskapligt basår

Katrineberg: Idrottsutveckling, Personlig tränare - inriktning idrott & hälsa

Fristad: Allmän kurs år 1 och 2 Människa miljö - samhälle

Ljungskile: Allmän kurs Naturvetenskapligt basår

Lillsved: Allmän kurs - Hälsa & Idrottslinjen, Allmän kurs - Idrottspedagoglinjen, Allmän kurs - Idrottspedagoglinjen - Innebandy, Entreprenörsutbildning inom idrott och hälsa - distans, Hälsoarbete Hälsa och livsstil - distans, Hälsocoach Barn och Ungdom - distans, Hälsocoach PT & GTI - yrkesinriktad utbildning inom träning och hälsa, Personlig tränare och Hälsoprofilbedömare - distans

Färnebo: Småskalig ekologisk odling distans

Sörängen: Allmän kurs Naturvetenskaplig inriktning och Naturvetenskapligt basår

Malung: Allmän kurs - längdskidor och löpning Molkom: Hälsotränare med inriktning personlig tränare coach och massör Mora: Skidkurs Munka: Hälsocoachutbildning

Grebbestad: Marinbiologi

Hvilan: Allmän kurs åk 2 och 3 Naturvetenskaplig inriktning

Hola: Ekobruk - självhushållning - distans, Gröna entreprenörer - distans

Valla: Allmän kurs Tema Människans natur

Hålland: Allmän kurs Natur & Samhälle

Önnestad: Allmän kurs Collegeår - Naturvetenskaplig inriktning

Klarälvdalen: Kurs i självhushållning - Kretsloppshuset i Sunne, Natur- och faunavård

Wendelsberg: Allmän kurs - Naturen

Långholmen: Allmän kurs - Global rättvisa och miljö

Trädgårdskurser

Löftadalen: Allmän kurs - Solidarisk livsstil studier i global hållbarhet

Klarälvdalen: Kurs i självhushållning - Kretsloppshuset i Sunne

MKFC-Stockholm: Allmän kurs Agera för utveckling år 1, 2 och 3 - distans, Allmän kurs Samhällsinspiratör - distans

Mora: Ekologisk odling & hållbar livsföring Skattungbyn

Färnebo: Småskalig ekologisk odling distans

23


Internationellt | Språk Här hittar du både profilkurser och behörighetsgivande kurser med inriktning Internationellt och språk. DU kan till exempel studera internationella frågor, global utveckling, språk eller turism.

Global utveckling, Internationella kurser Albin: Global förändring - Hållbar värld Axevalla: Allmän kurs Global inriktning Billströmska: De ungas rätt - en resandekurs Birka: Afrikalinje - heltidskurs med projektresa, Afrikalinjen - Ditt Afrika - distans med 7 närträffar, Afrikalinjen - Projektkurs - distans med 5 närträffar Birkagården: Kurs för Europanyfikna pensionärer Biskops Arnö Nordens: Global rättvisa Praktikantkurs till Indien och latinamerika, Praktikantkurs - hållbar utveckling runt Victoriasjön Bromma: Exchange - ett sätt att förändras och kunna förändra

Jakobsberg: Glokala tankesmedjan - distans/ halvfart

Sundsgården: Allmän kurs Internationell linje årskurs 1 och 2

Karlskoga: Allmän kurs – Internationellt Future in our hands

Sörängen: Global rättvisa med spanska - resa och praktik i Latinamerika

Kvarnby: Spanska - Språk kultur och samhällsliv på Kuba, Vänsterns akademi

Vadstena: Internationell kurs

Ljungskile: Allmän kurs med global profil Långholmen: Allmän kurs - Global rättvisa och miljö Löftadalen: Allmän kurs - Solidarisk livsstil - studier i global hållbarhet, Turism & Reseliv en yrkesutbildning Malmfälten: Volontärutbildning - Zanzibar Mariannelund: BibelOmvärld Marieborg: Allmän kurs Tema Internationellt

Bromma, filial City: Allmän kurs

MKFC-Stockholm: Allmän kurs Agera för utveckling år 1,2 och 3 - distans, Allmän kurs Samhällsinspiratör - distans

Fornby, filial Falun: Allmän kurs - Internationell

Mullsjö: Allmän kurs Internationell profil med studieresor, Volontärlinjen Global

Färnebo: Fast mark rent vatten, Södra Afrika Reportage

Nyköping: Allmän kurs - Människan och makten - Samhälle och historia

Glimåkra: Bibellinje - församlingsliv och mission

Röda Korset: Agera utan att diskriminera - en distanskurs om integration, Dokumentär i världen - filmkurs med internationellt fokus, Fair trade - arbetsvillkor för en rättvis värld - distans, Ledarskap för en hållbar värld, Uppdrag världen - för fred och mänskliga rättigheter

Glokala i Malmö: Glokala tankesmedjan distans Hyllie Park: Kulturkurs Kina Hålland: Allmän kurs Indien väntar, Allmän kurs Karibu Tanzania, Exodus - Teamträningsskola, Indien väntar, Indien väntar - distans, Karibu Tanzania Härnösand: Fred ickevåld och ledarskap distans 24

S:t Sigfrid: Afrika/Tanzania Skarpnäck: Spanska och internationellt utvecklingssamarbete

Valla: Allmän kurs Tema Kultur och omvärld med studieresa, Global reskurs distans Tanzania/Kenya, Global reskurs Nepal/Indien och Tanzania/Kenya, Senior reskurs Tanzania/ Kenya - delvis distans Wik, filial Uppsala: Allmän kurs 3 - Global utblick Vimmerby: Allmän kurs gymnasienivå - Utblick Baltikum, Barn i världen - distans Vårdinge By: YIP - The International Youth Initiativ Program Ågesta: CHECK-IN 2014 Lärjungaträning Österlen: Allmän kurs - Internationell, Internationell kurs - Afrika, Internationell kurs - De arabiska upproren - distans, Internationell kurs - Urfolk

Invandrarkurser, Kurser för nya svenskar Angered: Allmän kurs - Språk och samhälle 1 och 2 Axevalla: Allmän kurs Svenska som andraspråk Bona: Kvinnokurs för dig med svenska som andraspråk Botkyrka: Allmän kurs - kvinnokurs med svenska som andraspråk


Braheskolan - Visingsö: Allmän kurs grundnivå - distans, Allmän kurs grundnivå med svenska som andraspråk - filial Södra STHLM

- Karlstad, Allmän kurs - Yrkesförberedande med svenska som andraspråk - Karlstad

Dalsland, filial Trollhättan: Invandrarlinje

Nyköping: Svenska som andraspråk - Språksam 1 och 2 - svensk-somalisk / svensk-arabisk, Svenska som andraspråk - SVEA

Mora: Allmän kurs - Baskurs för invandrare

Språkkurser Alma: Intensivkurs i engelska Billströmska: De ungas rätt - en resandekurs

Fornby: Allmän kurs - Svenska som andraspråk - grundskolenivå, Allmän kurs - Svenska som andraspråk - gymnasienivå

Röda Korset: Allmän kurs - Aktiv i Sverige Bas 1, Allmän kurs - Hemma i Sverige - Bas 2

Geijerskolan: Allmän kurs med svenska som andraspråk

Sigtuna: Allmän kurs - Svenska som andraspråk

Braheskolan - Visingsö: Allmän kurs med engelsk inriktning Visingsö - Brighton, Allmän kurs med spanska som inriktning VisingsöBarcelona, Allmän kurs med tysk inriktning Visingsö-Düsseldorf, English & Art in Practice, Nybörjarspanska A1-A2 - Barcelona Spanien, Nybörjarspanska B1-B2- Barcelona Spanien, Spanska i Praktiken - Barcelona Spanien, Terminskurs Engelska - Brighton England, Terminskurs Franska - Aix-en-Provence Frankrike, Terminskurs Visingsö - Brighton, Tyska i Praktiken - Düsseldorf Tyskland, Tyska nybörjare - Düsseldorf Tyskland

Glimåkra: Allmän kurs för invandrare

Skarpnäck: Bättre svenska för invandrare 1, Bättre svenska för invandrare 2

Geijerskolan: Allmän kurs Humanistisk-samhällsvetenskaplig profil

Stadsmissionen: Allmän kurs - Svenska som andraspråk, Svenska för invandrare - Storkök

Hyllie Park: Kulturkurs Kina

Eskilstuna: Svenska som andraspråk - SSAS, Svenska som andraspråk - Träffpunkten Fellingsbro: Svenska som andraspråk Finska: Allmän kurs, Allmän kurs Högskoleförberedande, Allmän kurs Mångkulturella linjen

Hällefors: Allmän kurs - Svenska som andraspråk Högalid: Allmän kurs - Svenska som andraspråk, Allmän kurs - Svenska som andraspråk - grundläggande behörighet Ingesund: Allmän kurs - Bättre svenska, Allmän kurs - Grundskolenivå June: Allmän kurs - Svenska som andraspråk grund/gymnasienivå Karlskoga: Allmän kurs - grundskolenivå Svenska språket och samhället

Runö, filial Stockholm: Svenska som andraspråk på grundskolenivå årskurs 1 och 2, - Allmän kurs, Svenska som andraspråk på gymnasienivå - Allmän kurs

S:t Sigfrid: Allmän kurs - Svenska

Sundbyberg: Allmän kurs - Svenska som andraspråk - Barnomsorg, Allmän kurs - Svenska som andraspråk - Mer svenska, Allmän kurs - Svenska som andraspråk - Omvårdnad/Omsorg, Allmän kurs - Svenska som andraspråk med samhällsinriktning - Upptäck Sverige Södra Stockholm: Allmän kurs - Baskurs i svenska som andraspråk

Kista: Allmän kurs grundskolenivå

Valla: Allmän kurs Svenska och kommunikation

Kvarnby: Introducerande Allmän kurs för invandrare

Vimmerby: Allmän kurs grundskolenivå

Kvinnofhsk: Allmän kurs: Grundskole- och gymnasienivå med SAS-inriktning, Språksam: för dig som har annat modersmål än svenska Kyrkerud: Allmän kurs, Allmän kurs - estetisk inriktning Kävesta: Allmän kurs inriktning Svenska som andraspråk, Språkåret på Kävesta Litorina: Allmän kurs Intensivkurs i svenska Långholmen: Allmän kurs - Svenska som andraspråk - grundskolenivå och gymnasienivå

Västanvik: Allmän kurs svenska och teckenspråk för invandrare Ågesta: Allmän kurs - Svenska som andraspråk

Katrineberg: Allmän kurs - språklig profil Kista: Arabiska (klassisk) Kvarnby: Spanska - Språk kultur och samhällsliv på Kuba S:t Sigfrid: Afrika/Tanzania Skarpnäck: Spanska och internationellt utvecklingssamarbete Sverigefinska: Allmän kurs - Russian Connection Södra Vätterbygden: Collegelinje

Ålsta: Allmän kurs: Yrkes- och studieförberedande år med svenska som andraspråk

Sörängen: Global rättvisa med spanska - resa och praktik i Latinamerika

Ålsta, filial Sundsvall: Allmän kurs: Yrkesoch studieförberedande år med svenska som andraspråk

Teckenspråkskurser

Åsa: Invandrarkurs

Mariannelund: Invandrarkurser

Önnestad: Allmän kurs för invandrade Grundskolenivå

Marieborg: Allmänna kurser för invandrare

Örnsköldsvik: Världens kvinnor

MKFC-Stockholm: Allmän kurs Samhällsinspiratör - distans

Österlen: Allmän kurs - Svenska 2

Molkom: Allmän kurs - Gymnasieförberedande kurs med svenska som andraspråk

Hålland: Allmän kurs Indien väntar, Allmän kurs Karibu Tanzania, Indien väntar, Indien väntar - distans, Karibu Tanzania, Konst & språkutbildning i Frankrike, Swahili introduktionskurs - distans

Östra Grevie, filial Malmö: Allmän kurs grundskolenivå - svenska språket

Fellingsbro, filial Örebro: Teckenspråkslinje Härnösand: Teckenspråk - distans June: Personlig assistent & Elevassistent med Teckenspråk, Teckenspråkskurs - distans Kävesta: Allmän kurs inriktning Teckenspråk Västanvik: Allmän kurs svenska och teckenspråk för invandrare, Teckenspråkslinje för hörselskadade

25


Tolkutbildning Fellingsbro, filial Örebro: Syntolkutbildning - distans, Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning Härnösand: Utbildning till kontakttolk - distans, Utbildning till teckenspråkstolk Katrineberg: Grundutbildning för kontakttolkar - distans Nordiska: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning Strömbäck: Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning Södertörn: Skrivtolk, Tolkutbildning/teckenspråk Wik: Grundutbildning till kontakttolk - distans Västanvik: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning Önnestad: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning

Turismkurser Grimslöv: Turism Rekreation Service - Yrkesutbildning/Praktik Hålland: Fjäll & Friluftsliv - Ledarutbildning Klarälvdalen: Turism & Uteliv Löftadalen: Turism & Reseliv - en yrkesutbildning Malung: Fjäll- och vildmarksledare Tornedalen: Flugfiskeguide, Jaktguide, Naturoch aktivitetsguide, Naturguide – Basår Värnamo: Allmän kurs Turism och evenemang Östra Grevie: Turismlinje - yrkesutbildning inom rese– och besöksnäringen

26


Media | Kommunikation Här hittar du både profilkurser och behörighetsgivande kurser med inriktning Media och data. Du kan studera med inriktning på webb, film, foto och ljudteknik Eller journalistik, kommunikation och radio.

Datakurser - grundnivå

Tärna: IT-pedagog

Edelvik: Seniorkurs

Ädelfors: Dataspelsutveckling, Speldesign

Furuboda: IT-kursen - Öka din kreativitet med datorn

Filmkurser, TV-kurser

Gamleby: Seniorakademin Litorina: Den digitala vardagen för Seniorer

Biskops Arnö Norden: Dokumentärfilm 1 grundkurs, Dokumentärfilm 2 - projektkurs

Malmfälten: ECDL datakörkort - distans

Fridhem: Filmarbetarlinje, Filmlinje

Öland: Profilkurs Seniorakademin - deltid

Glokala i Malmö: Glokala medier, Glokala medier Projekttermin - distans

Datakurser - webb, design, IT

Gotland, enhet Fårösund: Film & TV-produktion - yrkesförberedande kurs med skarp produktion, Storyutbildningen - manusutbildning för kommersiellt manusförfattande

Axevalla: Allmän kurs Data - nätverk/spelinriktning Fridhem: Allmän kurs med inriktning Grafisk design

Hjälmared: Media och kommunikation

Helliden: Grafisk design

Jakobsberg: Manuspiloterna - en utbildning i filmmanus

Hjälmared: Media och kommunikation

Kaggeholm: TV-produktion

Jakobsberg: Praktiktermin Reportage

Kalix: Film & TV Produktion - basår, Film & TV Produktion - fördjupning, Journalistlinje yrkesutbildning i journalistik

Kalix: Webbredaktör - distans Karlskoga: Webbdesign Leksand: Design Mullsjö: Allmän kurs IT/Webb med foto Munka: Allmän kurs - Webbdesign och digital bild Runö, filial Stockholm: Grafisk form & kommunikation - dagtid, Kvällskurs i trycksaksdesign, Kvällskurs i webb Solvik: Datorgrafiskt konstnärligt basår Södra Vätterbygden: Grafisk form & Kommunikation Sörängen: Animation

Katrineberg: Filmlinje, Filmlinje påbyggnadsår Kvinnofhsk: Feministiskt fokus: filmaktivism Molkom: Filmlinje, Filmlinje - Fördjupning, Skådespelarlinje för film och teater, Skådespelarlinje för film och teater - Fördjupning Röda Korset: Dokumentär i världen - filmkurs med internationellt fokus

Tärna: Allmän kurs - Filmproduktion, Filmarbetare - Beställningsfilm och egen produktion med dokumentär inriktning Valla: Allmän kurs Tema Foto och film Vara: Radiolinje - journalistisk inriktning Öland: Allmän kurs Film, Dokumentärfilmskola fördjupningskurs - distans, Dokumentärfilmskolan

Journalistiskt foto Forsa: Foto projektår - distans, Fotografi Fridhem: Allmän kurs med inriktning Foto, Fotolinjen Gotland: Fotokursen - yrkesförberedande grundutbildning Helsjön: Allmän kurs - foto och bildbehandling Hjälmared: Media och kommunikation Härnösand: Allmän kurs Foto Jakobsberg: Reportage - journalistisk text radio och webb June: Fotoskolan Jönköping Kalix: Film & TV Produktion - basår, Film & TV Produktion - fördjupning Mullsjö: Fotoskola Munka: Allmän kurs - Digitalt berättande Nordiska: Foto och dokumentation

Sigtuna: Foto/filmlinjen

Sigtuna: Foto/filmlinjen, Fotografi - Distans

Skurup: Filmlinjen

Sunderby: Konstskolan år 3 - konstnärlig fördjupning

Sundbyberg: Dokumentärfilm, Filmlinje, Kulturparaplyets projekttermin

Sörängen: Estetisk linje, Foto

27


Tollare: Allmän kurs - foto, Journalistkurs reportage/multimedia, Journalistkurs reportage/multimedia - Yrkesförberedande Valla: Allmän kurs Tema Foto och film Värnamo: Allmän kurs Konst och form Ålsta: Allmän kurs: inriktning Foto Ålsta, filial Sundsvall: Allmän kurs: inriktning Foto Östra Grevie: Gestaltande fotografi - Estetisk yrkesutbildning, Gestaltande fotografi – Estetlinjen

Journalistutbildning Bona: Journalistlinje Jakobsberg: Frilansreporter - distans/halvfart (vt), Praktiktermin Reportage, Reportage journalistisk text radio och webb Kaggeholm: Journalistik grundkurs, Journalistik påbyggnadskurs Kalix: Journalistlinje - yrkesutbildning i journalistik Ljungskile: Journalistlinje Molkom: Journalistlinje - Multijournalist Nordiska: Nordiska journalistlinjen Skurup: Journalistlinjen

Ljudteknikkurser

Röda Korset: Ledarskap för en hållbar värld

Biskops Arnö Norden: Dokumentärfilm 1 grundkurs, Dokumentärfilm 2 - projektkurs

Sörängen: Författarlinjen

Geijerskolan: Musikproducentutbildning

Radiokurser

Glokala i Malmö: Spinneriet - urbankonst och hiphopkultur

Bollnäs: Radiolinjen

Hola: Musikproduktion och ljudteknik Ingesund: Ingesundslinjen - Studioteknik Kalix: Film & TV Produktion - basår, Film & TV Produktion - fördjupning Karlskoga: Allmän kurs – Estetiska uttryck – Musikproduktion, Musik och Ljuddesign Liljeholmen: Musikkurs - Afro - Klassisk Ljudteknik - Si/So - Vokal Markaryd: Allmän kurs Ljud och studioteknik Solvik: Musikproduktion Storuman: Allmän kurs Digital Musikproduktion, Digital Musikproduktion Sverigefinska: Allmän kurs - Ljudteknik, Allmän kurs - Ljudteknik för synskadade, Ljudteknik för synskadade, Ljudtekniker, Ljudtekniker - Eftergymnasial yrkesutbildning, Studiomusiker

Strömbäck: Journalistutbildning

Mediekurser - grundnivå

Södra Vätterbygden: Journalistlinje

Birka: Allmän kurs Kreativ media

Tollare: Journalistkurs reportage/multimedia, Journalistkurs reportage/multimedia - Yrkesförberedande

Furuboda: IT-kursen - Öka din kreativitet med datorn

Vara: Radiolinje - journalistisk inriktning

Grimslöv: Allmän kurs Kultur & Kreativ media

Kommunikationskurser Birkagården: Allmän kurs - Kommunikation Glokala i Malmö: Samhällsentreprenör distans Hjälmared: Media och kommunikation Södra Vätterbygden: Grafisk form & Kommunikation Vindeln: Reklam: Art director eller copywriter

28

Tollare: Journalistik - distans

Bollnäs: Ljudteknik, Sound Design

Färnebo: Södra Afrika Reportage Hjälmared: Media och kommunikation Jämshög: Allmän kurs med profiler - ljud & ton - ord & bild - färg & form - kropp & själ Kaggeholm: Journalistik grundkurs Kalix: Film & TV Produktion - basår, Webbredaktör - distans Kvarnby: Serieskolans grundkurs Runö, filial Stockholm: Grafisk form & kommunikation - dagtid, Kvällskurs i trycksaksdesign

Bona: Journalistlinje Jakobsberg: Reportage - journalistisk text radio och webb, Skriv! - poesi prosa och dramatik Kaggeholm: Journalistik grundkurs, Journalistik påbyggnadskurs Kalix: Journalistlinje - yrkesutbildning i journalistik Ljungskile: Journalistlinje Vara: Radiolinje - journalistisk inriktning


Människa | Samhälle | Religion Här hittar du både profilkurser och behörighetsgivande kurser med inriktning MÄNNISKa, SAMHÄLLE OCH RELIGION. För dig som vill lära dig mer om samhällsfrågor, fördjupa dig kring religion eller utbilda dig till exempelvis fritidsledare eller personlig assistent.

Behandlingspedagog, Behandlingskurser

Entreprenörskapskurser, Ekonomikurser

Eslöv: Fritidsledarlinjen

Birka: Behandlingsassistent - påbyggnadsår, Behandlingspedagogutbildning

Bergslagen: Allmän kurs med inriktning arbetsliv och entreprenörskap

Gotland, enhet Fårösund: Socialpedagogutbildning - Behandlingspedagog / Fritidsledare

Fellingsbro: Behandlingspedagog

Birkagården: Allmän kurs - Ekonomi och juridik

Göteborg: Fritidsledarutbildning

Forsa: Beroendeterapeut - distans, Beroendeterapeututbildning (BTU) Gotland, enhet Fårösund: Socialpedagogutbildning - Behandlingspedagog / Fritidsledare

Bona: Finanskrisen! Ekonomi och Politik - distans, Socialism idag? Marx politik och ekonomi - distans

Hola: Behandlingsassistent grundkurs distans

Grimslöv: Funktionsnedsättning i det nutida samhället - distans

June: Behandlingsassistentutbildning - distans, Behandlingspedagogutbildning - socialpedagogiskt arbete

Hola: Ekobruk - självhushållning - distans, Gröna entreprenörer - distans

Jämshög: Socialpedagogutbildning Kalix: Socialpedagogisk utbildning - distans

Leksand: Kreativt entreprenörskap - delvis distans

Mora: Autism - ett annorlunda sätt att tänka om neuropsykiatri - distans

Lillsved: Entreprenörsutbildning inom idrott och hälsa - distans

Sommenbygden: Behandlingspedagog OBS! kursstart hösten 2015

Malmö: Malmö Entreprenörsprogram

Stensund: Behandlingspedagogutbildning Tollare: Socialpedagogiskt ungdomsarbete, Socialt ungdomsarbete för yrkesverksamma - distans, Tolvstegsmetoden med kognitiv inriktning - distans

Högalid: Butikssäljare - med fokus på kunden

Malung: Lev billigt - Må bra - Kurs i privatekonomi - distans, Människor och natur i dagens ekonomi - distans Storuman: Snowboardlinje Södra Stockholm: Projektverkstan - en kurs för din framtid

Viskadalen: Behandlingspedagog Väddö: Humanistisk behandlingspedagog

Fritidsledarutbildning

Värnamo: Behandlingspedagogutbildning

Axevalla: Fritidsledarutbildning

Önnestad: Behandlingspedagog - Socialpedagogiskt arbete

Birka: Fritidsledarutbildning, Fritidsledarutbildning på distans

Gamleby: Fritidsledarutbildning

Hagaberg: Fritidsledarutbildning med socialpedagogisk inriktning Hvilan: Fritidsledarutbildning Jämshög: Fritidsledarutbildning Karlskoga: Fritidsledarutbildning för yrkesverksamma fritidsledare - distans halvfart, Fritidsledarutbildning profil: Ungdomars fritid och hälsa Kristinehamn: Fritidsledarutbildning med specialpedagogisk inriktning Ljungskile: Fritidsledarutbildning Markaryd: Fritidsledarutbildning Sigtuna: Fritidsledarutbildning - Kommunal inrktning, Fritidsledarutbildning - Svensk kyrklig inriktning Skarpnäck: Fritidsledarutbildning Valla: Fritidsledarutbildning med profil Vara: Fritidsledarutbildning Vimmerby: Fritidsledarutbildning Viskadalen: Fritidsledarutbildning Värnamo: Fritidsledarutbildning Örebro: Fritidsledarutbildning Projektledning/Idrott och hälsa

Bromma: Fritidsledarutbildning

29


Genuskurser

Kulturkurser

Fornby, filial Falun: Allmän kurs - Kvinnoperspektiv

Birkagården: Allmän pensionärskurs, Kurs för Europanyfikna pensionärer

Gotland, enhet Fårösund: Ella Pop/Rocklinje - för kvinnor

Biskops Arnö Norden: Allmän kurs - på ön med tre profiler

Kvarnby: Vänsterns akademi

Braheskolan - Visingsö: Terminskurs Franska - Aix-en-Provence Frankrike

Kvinnofhsk: Azadi: intersektionellt arbete kvällskurs, Feministiskt fokus: filmaktivism, Intersektionellt arbete: distans/halfart, Intersektionellt arbete: distans/kvartsfart Långholmen: Allmän kurs - Genus för kvinnor

Bäckedal: Hantverkslinje - Människa - Natur - Teknik Geijerskolan: Filosofi och världsreligioner Glokala i Malmö: Spinneriet - urbankonst och hiphopkultur

Hållbar utveckling

Grimslöv: Allmän kurs Kultur & Kreativ media

Albin: Global förändring - Hållbar värld

Hyllie Park: Kulturkurs Kina

Biskops Arnö Norden: Praktikantkurs - hållbar utveckling runt Victoriasjön

Hålland: Allmän kurs Indien väntar, Allmän kurs Karibu Tanzania, Indien väntar, Indien väntar - distans, Karibu Tanzania, Samtidskonst - distans

Bromma: Exchange - ett sätt att förändras och kunna förändra Eskilstuna: Recycle design - Återbruk Färnebo: Fast mark rent vatten, Hållbar utveckling i praktiken, Småskalig ekologisk odling distans

Jämshög: Dagkursen Seniorkurser, Kulturkursen NEO - för människor med kognitiv funktionsnedsättning Litorina: Bildande konst och konsthistoria

Eslöv: Allmän kurs Fotbollstränarlinjen, Fotbollstränare högre utbildning Glimåkra: Ledarutbildning för Credo och ELU - distans Glokala i Malmö: Glokala medier Projekttermin - distans, Samhällsentreprenör - distans, Samhällsentreprenör steg 2 - distans Hagaberg: Allmän kurs med Ledarprofil Hjälmared: Idrottsledare och friluftsguide Hyllie Park: Akademi för Ledarskap och Teologi Hålland: Exodus - Teamträningsskola, Fjäll & Friluftsliv - Ledarutbildning Härnösand: Fred ickevåld och ledarskap - distans, Musikhandledarlinje, Projektledning och ledarskap i muslimskt civilsamhälle - distans Hästsporten: Pedagogik och ledarskap - distans, Ridlärarutbildning SRL I och SRL II Hästsporten, filial Wången: Tränarkurs Högalid: Musik på scen Kaggeholm: Akademi för Ledarskap och Teologi ALT Stockholm/Uppsala, Teamträningsskolan

Glokala i Malmö: Allmän kurs med glokal inriktning

Malmö: Allmän kurs Aktör 001 - med rätt att utveckla(s) och utföra

Hola: Gröna entreprenörer - distans

Marieborg: Allmän kurs Kultur och Samhälle

Klarälvdalen: Kurs i självhushållning - Kretsloppshuset i Sunne, Natur- och faunavård

Mora: Slöjdkurs Nordiska: Text och bild

Kristinehamn: Danshandledarutbildning, KPS Kompani Dansdriv

Kvarnby: Vänsterns akademi

Oskarshamn: Seniorkurs - Aktuella & Kulturorienterade ämnen - halvtid

Kvarnby: Vänsterns akademi

Långholmen: Allmän kurs - Global rättvisa och miljö Marieborg: Allmän kurs Tema Människan och Naturen MKFC-Stockholm: Allmän kurs Agera för utveckling år 1, 2 och 3 - distans, Allmän kurs Samhällsinspiratör - distans Mora: Ekologisk odling & hållbar livsföring Skattungbyn

PRO, filial Stockholm: SNOK - Seniorernas natur- och kulturkurs Stadsmissionen: Allmän kurs - Kultur/estetisk inriktning Södra Stockholm: Levande verkstad kreativ utbildning, Projektverkstan - en kurs för din framtid Sörängen: Författarlinjen

Röda Korset: Dokumentär i världen - filmkurs med internationellt fokus, Fair trade - arbetsvillkor för en rättvis värld - distans, Ledarskap för en hållbar värld

Ledarskapskurser, Projektledningskurser

Sjövik: Allmän kurs Hållbar utveckling

Bosön: Allmän kurs Idrottslinjen, Idrottens Organisationsledarlinje, Idrottens Tränarlinje

Sörängen: Global rättvisa med spanska - resa och praktik i Latinamerika Vadstena: Internationell kurs

30

Bromma: Diakonal linje med karitativ och pedagogisk inriktning

Katrineberg: Idrottsutveckling, Personlig tränare - inriktning idrott & hälsa

Liljeholmen: Diakoniutbildning - Relationspedagogisk profil - distans, Församlingsledarakademin, Team- och kamratstödjarkurs - distans Lillsved: Allmän kurs - Idrottspedagoglinjen, Allmän kurs - Idrottspedagoglinjen - Innebandy, Eventledare - distans, Hälsocoach Barn och Ungdom - distans, Hälsocoach PT & GTI - yrkesinriktad utbildning inom träning och hälsa, Personlig tränare och Hälsoprofilbedömare - distans Malmö: Allmän kurs Aktör 001 - med rätt att utveckla(s) och utföra, Malmö Entreprenörsprogram Malung: Fjäll- och vildmarksledare Mullsjö: Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) - Eftergymnasial


Oskarshamn: Shalom Fält - Grundläggande utbildning i socialt arbete på kristen grund Röda Korset: Ledarskap för en hållbar värld Scouterna: Projektledning, Värdebaserat Ledarskap Sjövik: Friluftsliv - Hantverk - Ledarskap med långfärder Skurup: Skrivpedagoglinjen - distans Storuman: Fjälledarutbildning, Snowboardlinje Sunderby: Yrkesutbildning i konstpedagogik Södra Stockholm: Levande verkstad kreativ utbildning, Projektverkstan - en kurs för din framtid Tollare: Socialpedagogiskt ungdomsarbete, Ungdomscoach med MI - distans Wendelsberg: Projektbildaren Vindeln: Expo-Akademin, Gränslöst ledarskap, Hälsopedagog Vårdinge By: YIP - The International Youth Initiativ Program Ålsta: Allmän kurs: inriktning Ledarskap idrott och hälsa Örebro, filial Götabro: Lärjungaskola med tre profiler - Pionjär - Social - Ledarskap

Livsåskådningskurser, Bibelkurser, Religionskurser

Helsjön: Bibelkurs helfart Helsjön, Bibelkurs volontär Egypten, Bibelskola Markus, Bibelskola Prisca i Bohuslän Hjälmared: Bibel, Flexibel Bibel - distans Hyllie Park: Akademi för Ledarskap och Teologi

Personlig assistentutbildning

Hålland: Allmän kurs Bibel, Bibellinje, Exodus - Teamträningsskola

Fellingsbro: Personlig assistent

Härnösand: Bibelfjäll June: Akademi för Ledarskap och Teologi ALT, Bibelskola Grow - Jönköping, Bibelskolan United Academy

Karlskoga: Våga Tro - pionjär ungdomsledare, Våga Tro - pionjärt team

Sundsgården: Assistentlinje

Liljeholmen: Bibel och efterföljelse - Jesus i centrum, Bibelskola Livskraft - Bibel och Lovsångsledare, Diakoniutbildning - Relationspedagogisk profil - distans, Församlingsledarakademin, Själavårdsutbildning - distans, Team- och kamratstödjarkurs - distans

Ädelfors: Assistentkurs - elev/personlig assistent, Assistentkurs på distans - elev/personlig assistent

Ljungskile: Allmän kurs Livskursen Samhällsvetenskaplig/humanistisk

Dalkarlså: Akademi för ledarskap och teologi - ALT

Nyköping: Allmän kurs - Jag och Du - Religion och Psykologi

Geijerskolan: Filosofi och världsreligioner

Oskarshamn: Shalom Fält - Grundläggande utbildning i socialt arbete på kristen grund

Hagaberg, filial Uppsala: Bibelskola

Furuboda: Assistentkursen - Arbeta med människor June: Personlig assistent & Elevassistent med Teckenspråk

Mullsjö: Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) - Eftergymnasial

Hagaberg, filial Stockholm, Credo: CredoAkademin

Fristad: Kurs till personliga assistenter

Kaggeholm: Akademi för Ledarskap och Teologi ALT Stockholm/Uppsala, Bibel Kreativ, Citykyrkans Bibelskola, CredoAkademin, Programmet för mission och interkulturella studier PROMIS, Team- och missionsträningskurs Testa Mission

Bromma: Diakonal linje med karitativ och pedagogisk inriktning

Hagaberg, filial Stockholm, Clara: Lärjungaskola

Framnäs: Personlig assistentutbildning

Göteborg: Personlig assistentutbildning

Botkyrka: Introduktionsår i ortodox teologi och tradition

Glimåkra: Bibellinje - församlingsliv och mission, Ledarutbildning för Credo och ELU distans, Strandhems Bibel- och lärjungaskola

Axevalla: Allmän kurs Social/Psykologi

Jämshög: Fritidsledarutbildning

Mariannelund: Bibelkurs Bjärka-Säby, Bibelkurs Blå Kust, BibelOmvärld, BibelSocial höst, BibelSocial vår, BibelTjänst, BibelVäxa, BibelÄventyr

* Se också Svenska kyrkans grundkurs

Örebro, filial Götabro: Bibelterminen terminskurs, Lärjungaskola med tre profiler - Pionjär - Social - Ledarskap

PRO, filial Stockholm: Allmän kurs 15 v Livsstil och livsåskådning - Seniorkurs Södra Vätterbygden: Bibellinjen - Bibelåret Vadstena: Internationell kurs, På väg - en kurs om kristen tro Ågesta: Bibelskola - distans, CHECK-IN 2014 Lärjungaträning

Klarälvdalen: Vård och omsorg Inriktning mot socialpedagogik - Sunne Mullsjö: Allmän kurs Huskvarna, Allmän kurs Personlig assistent med teckenspråk Värnamo: Allmän kurs Personlig assistent/ elevassistent

Polisförberedande kurser Hjo: Allmän kurs Polisförberedande profil Hjälmared: Allmän kurs - Polisförberedande profil åk 3 Lillsved: Allmän kurs - Hälsa & Idrottslinjen, Allmän kurs - Idrottspedagoglinjen, Allmän kurs - Idrottspedagoglinjen - Innebandy Litorina: Framtid i uniform och socialt arbete Sommenbygden: Förberedande polisutbildning Stensund: Allmän kurs Polisförberedande Östra Grevie: Allmän kurs – polishögskoleförberedande

Samhällsinriktade kurser Albin: Allmän kurs med samhällsprofil - avslutande gymnasieår Angered: Allmän kurs - Glokala samhällsstudier 1 och 2, Allmän kurs - Språk och samhälle 1 och 2

31


Birkagården: Allmän kurs - Högskoleförberedande, Allmän kurs - Samhällsvetenskap, Allmän pensionärskurs Biskops Arnö Norden: Allmän kurs - på ön med tre profiler

Härnösand: Projektledning och ledarskap i muslimskt civilsamhälle - distans Jakobsberg: Glokala tankesmedjan - distans/ halvfart Jämshög: Dagkursen Seniorkurser

Skeppsholmen: Allmän kurs - FÖRÄNDRA Skurup: Allmän kurs - Högskoleförberedande profil Sundbyberg: Allmän kurs Påbyggnad - Psykologi och samhälle, Allmän kurs Påbyggnad - Samhälle med global historia

Blekinge: Allmän kurs Samhällsvetenskap

Karlskoga: Temakurs för seniorer - deltid

Bona: Allmän kurs, Finanskrisen! Ekonomi och Politik - distans, Socialism idag? Marx politik och ekonomi - distans, Teori och praktik för dig med Asperger eller ADHD

Katrineberg: Allmän kurs - filial i Halmstad

Braheskolan - Visingsö: Allmän kurs med spanska som inriktning Visingsö-Barcelona, Spanska i Praktiken - Barcelona Spanien, Tyska i Praktiken - Düsseldorf Tyskland

Kävesta: Allmän kurs inriktning Geografi & kulturer

Sörängen: Global rättvisa med spanska - resa och praktik i Latinamerika

Litorina: Framtid i uniform och socialt arbete

Tollare: Allmän kurs - högskoleförberedande

Ljungskile: Allmän kurs Livskursen Samhällsvetenskaplig/humanistisk

Valjeviken: Allmän kurs - dagfolkhögskola för dig med funktionsnedsättning

Eslöv: Allmän kurs årskurs 2 och 3

Långholmen: Allmän kurs - Demokrati och mänskliga rättigheter

Finska: Allmän kurs Högskoleförberedande, Allmän kurs Internationell, Allmän kurs Mångkulturella linjen

Malmö: Allmän kurs Aktör 001 - med rätt att utveckla(s) och utföra, Allmän kurs Högskoleförberedande

Valla: Allmän kurs Tema Kultur och omvärld med studieresa, Allmän kurs Tema Samhälle – människa

Fornby: Allmän kurs - Samhälle och utsikt

Malung: Människor och natur i dagens ekonomi - distans, Samhällskunskap 2 (tidigare B) - distans

Wik, filial Uppsala: Allmän kurs 2 - Svensk nutid

Mariannelund: BibelSocial vår

Vindeln: Allmän kurs i Umeå, Expo-Akademin

Marieborg: Allmän kurs Tema Människan, Allmän kurs Tema Människan och Historien, Allmän kurs Tema Människan och Samhället, Allmän kurs Tema Praktisk inriktning

Ågesta: CHECK-IN 2014 Lärjungaträning

Bromma, filial City: Allmän kurs Edelvik: Seniorkurs

Fornby, filial Falun: Allmän kurs - Kvinnoperspektiv Framnäs: Allmän kurs - Samhällsinriktning Fridhem: Allmän kurs med inriktning Högskoleförberedande Gamleby: Allmän kurs, Seniorakademin

Kvarnby: Allmän kurs, Arbetarrörelsens teori och praktik - distans, Vänsterns akademi

Sverigefinska: Redesign: Det återvinnbara samhället Södra Stockholm: Allmän kurs

Wendelsberg: Allmän kurs - Människan, Allmän kurs - Samhället, Allmän kurs - Världen

Vimmerby: Seniorkurs

Ågesta, filial Älvsjö: Allmän kurs Aspergerlinjen, Aspergerlinjen Östra Grevie: Allmän kurs - högskoleförberedande på gymnasienivå

Geijerskolan: Allmän kurs Humanistisk-samhällsvetenskaplig profil

Markaryd: Allmän kurs

Glimåkra: Allmän kurs med profilval

MKFC-Stockholm: Allmän kurs Agera för utveckling år 1, 2 och 3 - distans, Allmän kurs Samhällsinspiratör - distans

Socialt inriktade kurser

Munka: Allmän kurs - Högskoleförberedande, Akademi 55+

Birka: Allmän kurs Psykosocial hälsa

Glokala i Malmö: Allmän kurs med glokal inriktning, Glokala tankesmedjan - distans, Samhällsentreprenör - distans, Samhällsentreprenör steg 2 - distans Grimslöv: Funktionsnedsättning i det nutida samhället - distans Hagaberg: Livskunskapskurser Helsjön: Allmän kurs - allmän Hjälmared: Allmän kurs - Polisförberedande profil åk 3, Allmän kurs - Vård-skola-omsorgprofil åk 3 Hvilan: Allmän kurs åk 2 och 3 Samhällsvetenskaplig inriktning Hålland: Allmän kurs Indien väntar, Allmän kurs Karibu Tanzania, Allmän kurs Natur & Samhälle, Indien väntar, Karibu Tanzania

32

Medlefors: Seniorkurs

Munka, filial Perstorp: Allmän kurs

Axevalla: Allmän kurs Social/Psykologi Birkagården: Allmän kurs - Samhällsvetenskap

Nyköping: Allmän kurs - Globalisering - Samhälle och historia, Allmän kurs - Människan och makten - Samhälle och historia

Bromma: Diakonal linje med karitativ och pedagogisk inriktning

Runö, filial Stockholm: Människa & samhälle - Allmän kurs

Fornby, filial Falun: Allmän kurs - Social

Röda Korset: Allmän kurs - Vi i Världen - År 2, Agera utan att diskriminera - en distanskurs om integration S:t Sigfrid: Allmän kurs - College, Allmän kurs - Natur, Allmän kurs - Samhälle Sjövik: Allmän kurs Hållbar utveckling

Eslöv: Allmän kurs Beteendevetarlinjen Hagaberg: Fritidsledarutbildning med socialpedagogisk inriktning, Grundkurs i socialt arbete Helliden: Allmän kurs med social inriktning Helsjön: Allmän kurs - psykologi Hjälmared: Allmän kurs - Vård-skola-omsorgprofil åk 3


Härnösand: Projektledning och ledarskap i muslimskt civilsamhälle - distans

Hjo: Svenska kyrkans grundkurs, Svenska kyrkans grundkurs - deltid/distans

Jämshög: Socialpedagogutbildning

Mellansel: Svenska kyrkans grundkurs

Kalix: Socialpedagogisk utbildning - distans

Oskarshamn: Svenska kyrkans grundkurs distans

Klarälvdalen: Vård och omsorg Inriktning mot socialpedagogik - Sunne Kristinehamn: Allmän kurs Barn i världen

S:t Sigfrid: Svenska kyrkans grundkurs distans

Liljeholmen: Diakoniutbildning - Relationspedagogisk profil - distans, Team- och kamratstödjarkurs - distans

Sigtuna: Svenska kyrkans grundkurs - halvfart/distans

Litorina: Den digitala vardagen för Seniorer, Framtid i uniform och socialt arbete

Vadstena: Svenska kyrkans grundkurs, Svenska kyrkans grundkurs - distans

Mariannelund: BibelSocial

Älvsby: Svenska kyrkans grundkurs, Svenska kyrkans grundkurs - distans

Marieborg: Allmän kurs Tema Människan och Samhället

Sjövik: Svenska kyrkans grundkurs - distans

Munka: Seniorcoachutbildning - distans

Vårdkurser, Omsorgskurser

Nyköping: Allmän kurs - Jag och Du - Religion och Psykologi

Hjälmared: Allmän kurs - Vård-skola-omsorgprofil åk 3

Skurup: Allmän kurs - Social profil

Runö, filial Stockholm: Vård & omsorgsorientering - Allmän kurs

Stadsmissionen: Allmän kurs - Social inriktning Stensund: Allmän kurs Psykologi Sundbyberg: Allmän kurs Påbyggnad - Psykologi och samhälle

'

Sundbyberg: Allmän kurs - Svenska som andraspråk - Omvårdnad/Omsorg Vimmerby: Administration i vården

Tollare: Allmän kurs - sociala frågor och livskunskap, Socialt ungdomsarbete för yrkesverksamma - distans, Ungdomscoach med MI - distans Vadstena: Allmän kurs med social inriktning Valla: Allmän kurs Tema Samhälle – människa Värnamo: Allmän kurs Barn och ungdom, Behandlingspedagogutbildning Ågesta: CHECK-IN 2014 Lärjungaträning Ålsta, filial Sundsvall: Beteendevetenskap och hälsa Örebro, filial Götabro: Lärjungaskola med tre profiler - Pionjär - Social - Ledarskap

Svenska kyrkans grundkurs Geijerskolan: Svenska kyrkans grundkurs Hagaberg: Svenska kyrkans grundkurs distans Helsjön: Svenska kyrkans grundkurs, Svenska kyrkans grundkurs - distans

33


Övriga ämnesområden Här HITTAR du övriga kurser på folkhögskola, till exempel de med långsammare studietakt, PROVA PÅ-KURSER, seniorkurser eller utlandsförlagda kurser.

Engelska som kursspråk Södra Vätterbygden: Collegelinje

Fellingsbro: Allmän grundkurs för dig med speciella behov Finska: Allmän kurs, Allmän kurs Internationell, Allmän kurs Mångkulturella linjen

Kvarnby: Allmän kurs - grundkurs Ljungskile: Yrkesförberedande kurs – för elever med intellektuellt funktionshinder

Enstaka gymnasieämnen på distans

Fornby: Kurs för dig med förvärvad hjärnskada

Löftadalen: Allmän kurs - Kärn - studier i egen takt, Allmän kurs - Läs och skriv - Dyslexi

Bäckedal: Psykologi 1 & 2a - distans

Forsa: Specialkurs för personer med afasi

Marieborg: Allmän kurs Baskurs

Hjo: Matematik 2b eller B - distans, Matematik 3b eller C - distans, Samhällskunskap 1b eller A - distans

Mellansel: Allmän kurs gymn - musiktillval, Allmän kurs gymn - projekttillval, Allmän kurs gymn - trafiktillval, Baslinjen Allmän kurs musik, Grundlinjen Allmän kurs, Leva och bo Allmän kurs, Trafiklinjen Allmän kurs, Taxi

Kvinnokurser

Furuboda: Allmän kurs Behörighet - Ge dig själv större valfrihet, Allmän kurs Omvärld Börja ditt vuxenliv här, Baskursen - Utvecklas i din egen takt, Behörighetsgivande profil - studier i enstaka ämnen, Hemteknisk profil Boendekunskap - Vardagsekonomi, IT-kursen - Öka din kreativitet med datorn, Musikverkstan - Vi spelar tillsammans, På väg ... igen Kurs för dig med förvärvad hjärnskada

Bona: Kvinnokurs för dig med svenska som andraspråk

Gamleby: Allmän kurs - Läs och skriv, Livslinjen

Oskarshamn: Vändpunkten - för drabbade av stroke el. annan förvärvad hjärnskada

Botkyrka: Allmän kurs - kvinnokurs med svenska som andraspråk

Glimåkra: Allmän kurs lugnare tempo

Långholmen: Allmän kurs - Genus för kvinnor

Helsjön: Allmän kurs - allmän

Örnsköldsvik: Världens kvinnor

Hvilan: Allmän kurs Grundkurs

PRO, filial Stockholm: Allmän kurs 15 v Vår stora vida värld - Seniorkurs, Allmän kurs 15 v Afrika - Seniorkurs, Allmän kurs 15 v Europa - Seniorkurs, Allmän kurs 15 v Stockholm vår stad - Seniorkurs, Allmän kurs 15 v Sverige då och nu - Seniorkurs

Karlskoga: Enstaka gymnasiegemensamma ämnen på distans Sunderby: Naturkunskap 2/B - distans

Långsammare studietakt Albin: Allmän kurs med samhällsprofil - i långsam takt - steg 1 Alma: Kurs för personer med afasi Blekinge: Allmän kurs Baskurs Dalsland: Allmän kurs Skriv- och läsinriktning (SOL) Eskilstuna: Kom igång Eslöv: Allmän kurs Grundkurs

34

Hagaberg: Livskunskapskurser

Hyllie Park: Allmän kurs - Baskurs Hålland: Allmän kurs Natur & Samhälle Högalid: Allmän kurs - Behörighet med fokusområde, Allmän kurs - Grund- eller gymnasienivå, Baskurs för dig med lindrig utvecklingsstörning Kaggeholm: Allmän kurs Lust att lära LP Örebro

Munka: Allmän kurs - Studieverkstad Munka, filial Perstorp: Allmän kurs Nordiska: Allmän kurs - Baslinjen

Sjövik: Allmän kurs F-blocket - individuellt anpassade studier med stöd, Allmän kurs Lära på personlig grund - med stöd i studier och boende, Allmän kurs Steget - för dig som gått särskola, Musiklivet - musiklinje med anpassad studietakt och boendestöd Solvik: Baskursen

Kista: Allmän kurs grundskolenivå

Sommenbygden: Allmän kurs - Personlig utveckling

Kristinehamn: Jag, du och omvärlden, Järngänget, Praktisk grundkurs

Storuman: Allmän kurs Fjäll och Naturfoto, Allmän kurs Hantverk och Bild


Sjövik: Allmän kurs Steget - för dig som gått särskola

S:ta Birgitta, filial S:ta Elisabet: Vidgade vyer - deltid seniorkurs

Sundsgården: Allmän kurs Aspergerlinje

Solvik: Seniorkurs +55

Tornedalen: Baskurs - För vuxna med funktionsnedsättning

Sverigefinska: Insteg - kurs för synskadade: Särskild kurs

Sundbyberg: Skrivarkurs för seniorer - Nivå 1, 2 och 3

Vadstena: Allmän kurs med inriktning Hållbar utveckling

Södra Stockholm: Lust att skapa

Sunderby: Senior 55+

Södra Vätterbygden: Allmän kurs för unga med Aspergers syndrom

Sundsgården: 55+

Vara: Växa vidare

Valjeviken: Allmän kurs - dagfolkhögskola för dig med funktionsnedsättning

Sundsgården: Afasilinjen 24:an Södra Vätterbygden: Allmän kurs psykisk ohälsa

Valjeviken: Allmän kurs - dagfolkhögskola för dig med funktionsnedsättning, Allmän kurs - Individuell takt, Specialkurs för dig med hjärnskada Valla: Profilkurs för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning STUDS Vara: Växa vidare Värnamo: Baslinjen AKO-klass, Baslinjen Bildklass, Baslinjen Naturklass, Baslinjen Teaterklass, Baslinjen Teori- & praktikklass Ågesta: Livslinjen - för dig som varit ifrån arbetslivet

Ågesta, filial Älvsjö: Allmän kurs Aspergerlinjen, Aspergerlinjen Ädelfors: Dataspelsutveckling, Speldesign, Teori & Praktik

Seniorkurser Birkagården: Allmän pensionärskurs, Kurs för Europanyfikna pensionärer, Skriv- och kulturkurs för pensionärer

Ädelfors: Dataspelsutveckling, Speldesign, Teori & Praktik

Edelvik: Seniorkurs

Älvsby: Körkortsteori

Gotland: Deltidskurser - för seniorer

Örnsköldsvik: Kulturskaparna, Kulturskaparna/Ordet - distans

Hjälmared: Vidgade Vyer - Seniorkurs

Prova på-kurser

Gamleby: Seniorakademin

Hvilan: Seniorkurs Högalid: Seniorkurs

Blekinge: Allmän kurs Baskurs

Jakobsberg: Seniorkurser om skrivande de nya medierna och hälsoinspiration

Eskilstuna: Kom igång

Jämshög: Dagkursen Seniorkurser

Fellingsbro: Allmän grundkurs för dig med speciella behov, Baskurs för personer med Asperger/AST, Projektlinje för lindrigt utvecklingsstörda

Karlskoga: Temakurs för seniorer - deltid

Glimåkra: Baslinje för personer med utvecklingsstörning Jämshög: Kulturkursen NEO - för människor med kognitiv funktionsnedsättning Katrineberg: Praktisk linje

Litorina: Den digitala vardagen för Seniorer, Vetgiriga Seniorer Medlefors: Seniorkurs Munka: Akademi 55+ Oskarshamn: Seniorkurs - Aktuella & Kulturorienterade ämnen - halvtid PRO: Allmän kurs - Gysinge - Seniorkurs

Marieborg: Leva-Bo-Växa, PUDA - Personlig Utveckling Demokrati Ansvar

PRO, filial Stockholm: Allmän kurs 15 v Vår stora vida värld - Seniorkurs, Allmän kurs 15 v Afrika - Seniorkurs, Allmän kurs 15 v Europa - Seniorkurs, Allmän kurs 15 v Livsstil och livsåskådning - Seniorkurs, Allmän kurs 15 v Stockholm vår stad - Seniorkurs, Allmän kurs 15 v Sverige då och nu - Seniorkurs, SNOK Seniorernas natur- och kulturkurs

Mellansel: Trafiklinjen Allmän kurs

S:t Sigfrid: 55+ kurser

Kristinehamn: Järngänget Kvarnby: Introducerande Allmän kurs för invandrare, Orienterande Allmän kurs för romer Ljungskile: Yrkesförberedande kurs – för elever med intellektuellt funktionshinder

Vadstena: Kurser för daglediga

Vimmerby: Seniorkurs Öland: Profilkurs Seniorakademin - deltid

Utlandsförlagda kurser Albin: Global förändring - Hållbar värld Biskops Arnö Nordens: Global rättvisa Praktikantkurs till Indien och Latinamerika, Praktikantkurs - hållbar utveckling runt Victoriasjön Braheskolan - Visingsö: Allmän kurs med engelsk inriktning Visingsö - Brighton, Allmän kurs med spanska som inriktning VisingsöBarcelona, Allmän kurs med tysk inriktning Visingsö-Düsseldorf, English & Art in Practice, Nybörjarspanska A1-A2 - Barcelona Spanien, Nybörjarspanska B1-B2- Barcelona Spanien, Spanska i Praktiken - Barcelona Spanien, Terminskurs Engelska - Brighton England, Terminskurs Franska - Aix-en-Provence Frankrike, Terminskurs Visingsö - Brighton, Tyska i Praktiken - Düsseldorf Tyskland, Tyska nybörjare - Düsseldorf Tyskland Bromma: Exchange - ett sätt att förändras och kunna förändra Glimåkra: Bibellinje - församlingsliv och mission Hyllie Park: Kulturkurs Kina Hålland: Exodus - Teamträningsskola, Indien väntar - distans Röda Korset: Dokumentär i världen - filmkurs med internationellt fokus, Fair trade - arbetsvillkor för en rättvis värld - distans, Uppdrag världen - för fred och mänskliga rättigheter Skarpnäck: Spanska och internationellt utvecklingssamarbete Södra Vätterbygden: Collegelinje

35


Sörängen: Global rättvisa med spanska - resa och praktik i Latinamerika Vadstena: Internationell kurs Valla: Global reskurs distans Tanzania/Kenya, Global reskurs Nepal/Indien och Tanzania/ Kenya, Senior reskurs Tanzania/Kenya - delvis distans Vimmerby: Barn i världen - distans Ågesta: CHECK-IN 2014 Lärjungaträning Österlen: Internationell kurs - Afrika, Internationell kurs - Urfolk

Övriga kurser Axevalla: Hundskötare - distans Bäckedal: Skinngarvningskurs Dalsland: Allmän kurs inriktning Hästskötare, Livslinjen Geijerskolan: Collegeår - folkhögskola/universitet Grimslöv: Funktionsnedsättning i det nutida samhället - distans Hästsporten, filial Wången: Hästskötarkurs profil Trav och Islandshäst, Tränarkurs Högalid: Butikssäljare - med fokus på kunden, Nyckelkurs - långvarig smärta Ingesund: Collegeåret - folkhögskola/universitet Klarälvdalen: Collegeåret - folkhögskola/ universitet Kristinehamn: Collegeåret - folkhögskola/ universitet Lillsved: Eventledare - distans Litorina: Bildande konst och konsthistoria Malmö: Dyslexicentrums Läs- och skrivkurs kvällskurs Molkom: Collegeår folkhögskola/universitet, Ord-Bild-Form i Karlstad Mora: Autism - ett annorlunda sätt att tänka om neuropsykiatri - distans Sunderby: Hundskötare - halvfart distans Valla: Allmän kurs Tema Människans natur Vindeln: Expo-Akademin Älvsby: Körkortsteori Örnsköldsvik: Anatomi/Fysiologi/Organlära distans, Anatomi/Fysiologi/Rörelseapparaten - distans 36


Behörighetsgivande kurser allmän kurs finns på alla folkhögskolor. HÄR HITTAR DU ALLa ALLMÄNNA kurser uppdelade efter Sveriges län. DE vänder sig till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.

Blekinge län Blekinge: Allmän kurs Baskurs, Allmän kurs Naturvetenskap, Allmän kurs Naturvetenskapligt basår, Allmän kurs Samhällsvetenskap Jämshög: Allmän kurs med profiler - ljud & ton - ord & bild - färg & form - kropp & själ Litorina: Allmän kurs, Allmän kurs Intensivkurs i svenska Valjeviken: Allmän kurs - dagfolkhögskola för dig med funktionsnedsättning, Allmän kurs - Idrott och hälsa - för dig med funktionsnedsättning, Allmän kurs - Individuell takt, Allmän kurs - Musik och hälsa - för dig med funktionsnedsättning

Dalarnas län Brunnsvik: Allmän kurs - Borlänge, Allmän kurs - Sollentuna Fornby: Allmän kurs - Estet, Allmän kurs - Högskoleförberedande, Allmän kurs - Samhälle och insikt, Allmän kurs - Samhälle och utsikt, Allmän kurs - Svenska som andraspråk - grundskolenivå, Allmän kurs - Svenska som andraspråk - gymnasienivå

Mora: Allmän kurs, Allmän kurs - Baskurs för invandrare Sjövik: Allmän kurs Fastighet och bygg, Allmän kurs F-blocket - individuellt anpassade studier med stöd, Allmän kurs Grundskolekurs, Allmän kurs Hållbar utveckling, Allmän kurs Kunskapsprofilen, Allmän kurs Lära på personlig grund - med stöd i studier och boende, Allmän kurs Steget - för dig som gått särskola, Allmän kurs Storkök - kost - hälsa Västanvik: Allmän kurs, Allmän kurs för personer med dövblindhet, Allmän kurs svenska och teckenspråk för invandrare

Gotlands län Gotland: Allmän kurs Baskurs - studier på grundskolenivå, Allmän kurs Enter - för ungdomar med Aspergers syndrom, Allmän kurs åk 1 - studier på gymnasienivå, Allmän kurs åk 2 - studier på gymnasienivå, Allmän kurs åk 3 - studier på gymnasienivå

Gävleborgs län Bollnäs: Allmän kurs

Fornby, filial Falun: Allmän kurs - Internationell, Allmän kurs - Kvinnoperspektiv, Allmän kurs - Social

Forsa: Allmän kurs, Allmän kurs - distans

Fornby, filial Ludvika: Allmän kurs Ludvika

PRO: Allmän kurs - Gysinge - Seniorkurs

Leksand: Allmän kurs med personlig utveckling/Tanzania

Västerberg: Allmän kurs

Malung: Allmän kurs - hantverk, Allmän kurs - längdskidor och löpning, Allmän kurs - musik

Färnebo, filial Gävle: Allmän kurs - Bas, Allmän kurs - Ett Gävle för alla

Hallands län Katrineberg: Allmän kurs, Allmän kurs - filial i Halmstad, Allmän kurs - språklig profil Löftadalen: Allmän kurs - Färg och form, Allmän kurs - Kärn - studier i egen takt, Allmän kurs - Läs och skriv - Dyslexi, Allmän kurs Solidarisk livsstil - studier i global hållbarhet

Jämtlands län Birka: Allmän Baskurs Hälsa och livsstil, Allmän kurs Dansprofil, Allmän kurs Kreativ media, Allmän kurs Kultur och hantverk, Allmän kurs Musik med datorn, Allmän kurs Psykosocial hälsa Bäckedal: Allmän kurs - Levande Historia Hålland: Allmän kurs Bibel, Allmän kurs Fjäll & Friluftsliv, Allmän kurs Indien väntar, Allmän kurs Karibu Tanzania, Allmän kurs Natur & Samhälle

Jönköpings län Braheskolan - Visingsö: Allmän kurs grundnivå - distans, Allmän kurs grundnivå med svenska som andraspråk - filial Södra STHLM, Allmän kurs med engelsk inriktning Visingsö - Brighton, Allmän kurs med spansk inriktning Visingsö-Barcelona, Allmän kurs med tysk inriktning Visingsö-Düsseldorf June: Allmän kurs - allmän ingång på gymnasienivå, Allmän kurs - Svenska som andraspråk - grund/gymnasienivå Mariannelund: Allmän kurs

37


Mullsjö: Allmän kurs Bas med hantverk, Allmän kurs Huskvarna, Allmän kurs Internationell profil med studieresor, Allmän kurs IT/Webb med foto, Allmän kurs Personlig assistent med teckenspråk Sommenbygden: Allmän kurs - Förberedande, Allmän kurs - Gymnasienivå, Allmän kurs - Personlig utveckling Södra Vätterbygden: Allmän kurs, Allmän kurs för unga med Aspergers syndrom, Allmän kurs psykisk ohälsa Sörängen: Allmän kurs Humanistisk/samhällsvetenskaplig inriktning, Allmän kurs Naturvetenskaplig inriktning, Allmän kurs Naturvetenskapligt basår Sörängen, filial Jönköping: Allmän kurs Värnamo: Allmän kurs Barn och ungdom, Allmän kurs Idrott och friskvård, Allmän kurs Konst och form, Allmän kurs Personlig assistent/elevassistent, Allmän kurs Turism och evenemang Ädelfors: Allmän kurs

Kalmar län Gamleby: Allmän kurs, Allmän kurs - Läs och skriv, Allmän kurs - Naturvetenskapligt basår Högalid: Allmän kurs - Behörighet med fokusområde, Allmän kurs - Grund- eller gymnasienivå, Allmän kurs - Musik och låtskrivande, Allmän kurs - Praktisk inriktning, Allmän kurs - Svenska som andraspråk, Allmän kurs - Svenska som andraspråk - grundläggande behörighet Oskarshamn: Allmän kurs Alfa baskurs - Bild, Allmän kurs Alfa baskurs - Livs- & Omvärldskunskap, Allmän kurs Alfa baskurs - Musik, Allmän kurs Beta gymnasienivå - Bild, Allmän kurs Beta gymnasienivå - Livs- & Omvärldskunskap, Allmän kurs Beta gymnasienivå - Musik Vimmerby: Allmän kurs grundskolenivå, Allmän kurs gymnasienivå - Bild och Form, Allmän kurs gymnasienivå - Från Pippi till Potter, Allmän kurs gymnasienivå - Häst, Allmän kurs gymnasienivå - Med hälsan i fokus, Allmän kurs gymnasienivå - Utblick Baltikum Öland: Allmän kurs Bild, Allmän kurs Film, Allmän kurs Hälsa, Allmän kurs Praktisk inriktning

38

Kronobergs län Grimslöv: Allmän kurs Friskvård, Allmän kurs Kultur & Kreativ media, Allmän kurs Motion och Idrott Markaryd: Allmän kurs, Allmän kurs Ljud och studioteknik, Allmän kurs Teater S:t Sigfrid: Allmän kurs - College, Allmän kurs - Natur, Allmän kurs - Samhälle, Allmän kurs - Svenska

Norrbottens län Framnäs: Allmän kurs - Baskurs grundskolenivå, Allmän kurs - Konstinriktning åk 1, Allmän kurs - Konstinriktning åk 2, Allmän kurs - Samhällsinriktning Kalix: Allmän kurs Malmfälten: Allmän kurs, Allmän kurs invandrare Sunderby: Allmän kurs Sverigefinska: Allmän kurs, Allmän kurs Anpassade studier, Allmän kurs - Inredare, Allmän kurs - Konst, Allmän kurs - Ljudteknik, Allmän kurs - Ljudteknik för synskadade, Allmän kurs - Ljusdesign, Allmän kurs - Musik, Allmän kurs - Redesign, Allmän kurs - Russian Connection, Allmän kurs - Singer-Songwriter, Allmän kurs - Studiomusiker, Allmän kurs Sång, Allmän kurs - Uppgradera dig!, Allmän kurs för synskadade Tornedalen: Allmän kurs Friluftsliv, Allmän kurs Hantverk, Allmän kurs på distans Älvsby: Allmän kurs

Skåne län Albin: Allmän kurs med samhällsprofil avslutande gymnasieår, Allmän kurs med samhällsprofil - första gymnasieåret - steg 2, Allmän kurs med samhällsprofil - i långsam takt - steg 1 Eslöv: Allmän kurs Beteendevetarlinjen, Allmän kurs Fotbollstränarlinjen, Allmän kurs för personer med psykisk funktionsnedsättning, Allmän kurs Grundkurs, Allmän kurs Rocklinjen, Allmän kurs årskurs 1, Allmän kurs årskurs 2, Allmän kurs årskurs 3 Fridhem: Allmän kurs inriktning Kreativt berättande, Allmän kurs med inriktning Foto, Allmän kurs med inriktning Grafisk design,

Allmän kurs med inriktning Högskoleförberedande, Allmän kurs med inriktning Målerioch formspråk Furuboda: Allmän kurs Behörighet - Ge dig själv större valfrihet, Allmän kurs Framtid - Rusta dig för din framtid, Allmän kurs Omvärld - Börja ditt vuxenliv här Glimåkra: Allmän kurs för invandrare, Allmän kurs lugnare tempo, Allmän kurs med profilval Glokala i Malmö: Allmän kurs med glokal inriktning Hvilan: Allmän kurs Grundkurs, Allmän kurs åk 1, Allmän kurs åk 2 Naturvetenskaplig inriktning, Allmän kurs åk 2 Samhällsvetenskaplig inriktning, Allmän kurs åk 3 Naturvetenskaplig inriktning, Allmän kurs åk 3 Samhäll med friskvård/hälsainriktning, Allmän kurs åk 3 Samhällsvetenskaplig inriktning Hyllie Park: Allmän kurs - Baskurs, Allmän kurs - Gymnasienivå Kvarnby: Allmän kurs, Allmän kurs - grundkurs, Introducerande Allmän kurs för invandrare, Orienterande Allmän kurs för romer Malmö: Allmän kurs Aktör 001 - med rätt att utveckla(s) och utföra, Allmän kurs Dyslexicentrums Läs- och skrivkurs, Allmän kurs Högskoleförberedande, Allmän kurs Inredarna Mo Gård, filial Åkarp: Allmän kurs lokaliserad till Åkarp Munka: Allmän kurs - Digitalt berättande, Allmän kurs - Friskvård och hälsa, Allmän kurs - Högskoleförberedande, Allmän kurs - Studieverkstad, Allmän kurs - Webbdesign och digital bild Munka, filial Perstorp: Allmän kurs S:ta Maria: Allmän kurs - grundskolenivå, Allmän kurs - gymnasienivå, Allmän kurs gymnasienivå med volontärprofil Skurup: Allmän kurs, Allmän kurs - Högskoleförberedande profil, Allmän kurs - Social profil Sundsgården: Allmän kurs Aspergerlinje, Allmän kurs Dyslexilinje/Grund- och gymnasienivå Högskoleförberedande, Allmän kurs GRUNDEN, Allmän kurs Internationell linje årskurs 1, Allmän kurs Internationell linje årskurs 2, Allmän kurs Kommunikation och kultur årskurs 1, Allmän kurs Kommunikation och kultur årskurs 2, Allmän kurs Läs- och Skrivlinje/Grund- och gymnasienivå


Önnestad: Allmän kurs, Allmän kurs Collegeår, Allmän kurs Collegeår - Naturvetenskaplig inriktning, Allmän kurs för invandrade - Grundskolenivå, Allmän kurs för invandrade - Gymnasienivå, Allmän kurs Förberedande Österlen: Allmän kurs - Tema, Allmän kurs - Aspergers syndrom BAS, Allmän kurs - Folkmusik, Allmän kurs - Internationell, Allmän kurs - Svenska 2 Östra Grevie: Allmän kurs - grundläggande på gymnasienivå, Allmän kurs - högskoleförberedande på gymnasienivå, Allmän kurs – polishögskoleförberedande Östra Grevie, filial Malmö: Allmän kurs grundskolenivå, Allmän kurs grundskolenivå svenska språket

Stockholms län Alma: Allmän kurs, Allmän kurs i Haninge Birkagården: Allmän kurs - Ekonomi och juridik, Allmän kurs - Högskoleförberedande, Allmän kurs - Kommunikation, Allmän kurs Samhällsvetenskap Bosön: Allmän kurs Idrottslinjen, Allmän kurs Idrottslinjen Elit

Allmän kurs - Svenska som andraspråk - gymnasienivå MKFC-Stockholm: Allmän kurs Agera för utveckling år 1 - distans, Allmän kurs Agera för utveckling år 2 - distans, Allmän kurs Agera för utveckling år 3 - distans, Allmän kurs Samhällsinspiratör - distans Mo Gård, filial Stockholm: Allmän kurs lokaliserad till Stockholm PRO, filial Stockholm: Allmän kurs 15 v Vår stora vida värld - Seniorkurs, Allmän kurs 15 v Afrika - Seniorkurs, Allmän kurs 15 v Europa - Seniorkurs, Allmän kurs 15 v Livsstil och livsåskådning - Seniorkurs, Allmän kurs 15 v Stockholm vår stad - Seniorkurs, Allmän kurs 15 v Sverige då och nu - Seniorkurs, Allmän kurs 15 v Vår stora vida värld - Seniorkurs Runö, filial Stockholm: Människa & samhälle - Allmän kurs, Svenska som andraspråk på grundskolenivå årskurs 1 - Allmän kurs, Svenska som andraspråk på grundskolenivå årskurs 2 - Allmän kurs, Svenska som andraspråk på gymnasienivå - Allmän kurs, Vård & omsorgsorientering - Allmän kurs

med samhällsinriktning - Upptäck Sverige, Allmän kurs - Tema, Allmän kurs Bas, Allmän kurs Dyslexi - Skriv- och Läskurs, Allmän kurs Fortsättning, Allmän kurs Påbyggnad - Psykologi och samhälle, Allmän kurs Påbyggnad - Samhälle med global historia Södertörn: Allmän kurs - grundskolenivå, Allmän kurs - gymnasienivå, Allmän kurs högskoleförberedande Södra Stockholm: Allmän kurs, Allmän kurs Baskurs i svenska som andraspråk Tollare: Allmän kurs - foto, Allmän kurs högskoleförberedande, Allmän kurs - kreativt skrivande, Allmän kurs - sociala frågor och livskunskap Vårdinge By: Allmän kurs Keramik, Allmän kurs Konst och Hantverk, Allmän kurs Måleri och Skulptur, Allmän kurs Trähantverk Väddö: Allmän kurs Fortsättning, Allmän kurs Grundläggande, Allmän kurs År 3 Ågesta: Allmän kurs - Högskoleförberedande, Allmän kurs - Svenska som andraspråk, Allmän kurs Väx med musik - Högskoleförberedande

Botkyrka: Allmän kurs - bas - grundläggande, Allmän kurs - gymnasienivå, Allmän kurs kvinnokurs med svenska som andraspråk

Röda Korset: Allmän kurs - Aktiv i Sverige Bas 1, Allmän kurs - Hemma i Sverige - Bas 2, Allmän kurs - Sikta mot högskolan - År 3, Allmän kurs - Vi i Samhället - År 1, Allmän kurs - Vi i Världen - År 2

Bromma, filial City: Allmän kurs

S:ta Birgitta: Allmän kurs

Eskilstuna: Allmän kurs, Allmän kurs - Musik

Hagaberg: Allmän kurs - Basåret, Allmän kurs med Estetprofil, Allmän kurs med Högskoleprofil, Allmän kurs med Ledarprofil

Scouterna: AK Flex - Allmän Kurs Distans, Allmän kurs - Frivilligt socialt arbete och ledarskap i ideell sektor - Fortsättningsår, Allmän kurs - Frivilligt socialt arbete och ledarskap i ideell sektor - Första året

Nyköping: Allmän kurs - Globalisering Samhälle och historia, Allmän kurs - I balans - Friskvård och psykologi, Allmän kurs - Jag och Du - Religion och Psykologi, Allmän kurs - Livets villkor - Naturkunskap och ekologi, Allmän kurs - Människan och makten - Samhälle och historia, Allmän kurs - Nya Perspektiv - Grundskolenivå, Allmän kurs - Som man sår - Naturkunskap och ekologi

Jakobsberg: Allmän kurs - bas, Allmän kurs - kultur litteratur och skrivande, Allmän kurs - Naturvetenskapligt basår, Allmän kurs samhälle politik och media Kaggeholm: Allmän kurs gymnasienivå, Allmän kurs Lust att lära LP Örebro Kista: Allmän kurs grundskolenivå, Allmän kurs gymnasienivå Lillsved: Allmän kurs - Hälsa & Idrottslinjen, Allmän kurs - Idrottspedagoglinjen, Allmän kurs - Idrottspedagoglinjen - Innebandy Långholmen: Allmän kurs - Demokrati och mänskliga rättigheter, Allmän kurs - Första året, Allmän kurs - Genus för kvinnor, Allmän kurs - Global rättvisa och miljö, Allmän kurs - Svenska som andraspråk - grundskolenivå,

Sigtuna: Allmän kurs, Allmän kurs - Svenska som andraspråk Skarpnäck: Allmän kurs - Baskursen, Allmän kurs - Påbyggnadskursen, Allmän kurs - Temakursen Skeppsholmen: Allmän kurs - FÖRÄNDRA, Allmän kurs - INSPIRERA, Allmän kurs - NAVIGERA, Allmän kurs - UTTRYCKA Stadsmissionen: Allmän kurs - Kultur/estetisk inriktning, Allmän kurs - Social inriktning, Allmän kurs - Svenska som andraspråk Sundbyberg: Allmän kurs - Svenska som andraspråk - Barnomsorg, Allmän kurs - Svenska som andraspråk - Mer svenska, Allmän kurs - Svenska som andraspråk - Omvårdnad/Omsorg, Allmän kurs - Svenska som andraspråk

Ågesta, filial Älvsjö: Allmän kurs Aspergerlinjen

Södermanlands län

Stensund: Allmän kurs Psykologi, Allmän kurs Livslinjen, Allmän kurs Polisförberedande Åsa: Allmän kurs

Uppsala län Biskops Arnö Norden: Allmän kurs - Nyfiken på Världen - distans, Allmän kurs - på ön med tre profiler Wik, filial Uppsala: Allmän kurs 1 - Nära dig, Allmän kurs 2 - Svensk nutid, Allmän kurs 3 Global utblick 39


Värmlands län Geijerskolan: Allmän kurs Humanistisksamhällsvetenskaplig profil, Allmän kurs Litteratur- och skrivarprofil, Allmän kurs med svenska som andraspråk Ingesund: Allmän kurs - 1-3 år, Allmän kurs Bättre svenska, Allmän kurs - Grundskolenivå, Allmän kurs - Vårkurs Klarälvdalen: Allmän kurs, Allmän kurs Hagfors, Allmän kurs - Sunne Kristinehamn: Allmän kurs Barn i världen, Allmän kurs Bas, Allmän kurs på distans, Allmän kurs Påbyggnad, Allmän kurs Spel och lärande Kyrkerud: Allmän kurs, Allmän kurs - estetisk inriktning Molkom: Allmän kurs, Allmän kurs - Gymnasieförberedande kurs med svenska som andraspråk (sas) - Karlstad, Allmän kurs Karlstad, Allmän kurs - Yrkesförberedande med svenska som andraspråk (sas) - Karlstad

musik, Grundlinjen Allmän kurs, Leva och bo Allmän kurs, Musiklinjen Allmän kurs, Trafiklinjen Allmän kurs Ålsta: Allmän kurs: inriktning Allmän, Allmän kurs: inriktning Fiske, Allmän kurs: inriktning Foto, Allmän kurs: inriktning Ledarskap idrott och hälsa, Allmän kurs: inriktning Praktik, Allmän kurs: inriktning Skapande, Allmän kurs: Yrkes- och studieförberedande år med svenska som andraspråk Ålsta, filial Sundsvall: Allmän kurs: inriktning Allmän, Allmän kurs: inriktning Foto, Allmän kurs: inriktning Musik, Allmän kurs: inriktning Praktik, Allmän kurs: inriktning Skapande, Allmän kurs: Yrkes- och studieförberedande år med svenska som andraspråk Örnsköldsvik: Allmän kurs

Västmanlands län

Billströmska: Allmän kurs, Allmän kurs med bild och akvarell, Allmän kurs med musik, Allmän kurs med textil, Allmän kurs Naturvetenskapligt basår Dalsland: Allmän kurs Allmän studieinriktning, Allmän kurs inriktning Hästskötare, Allmän kurs inriktning Personlig utveckling, Allmän kurs Skriv- och läsinriktning (SOL) Dalsland, filial Trollhättan: Allmän kurs med individuell studieplan Finska: Allmän kurs, Allmän kurs Högskoleförberedande, Allmän kurs Internationell, Allmän kurs Mångkulturella linjen Fristad: Allmän kurs Baskurs - Grundskolenivå, Allmän kurs Grundskolenivå - Hässleholmen, Allmän kurs år 1 och 2 Människa - miljö - samhälle, Allmän kurs år 3 - Högskoleförberedande fördjupning Grebbestad: Allmän kurs Friluftsliv, Allmän kurs Grafisk, Allmän kurs Silver och smycke, Allmän kurs Spa och hälsa

Västerbottens län

Bergslagen: Allmän kurs med högskoleinriktning, Allmän kurs med högskoleinriktning - distans, Allmän kurs med högskoleinriktning - halvfart distans, Allmän kurs med inriktning arbetsliv och entreprenörskap

Dalkarlså: Allmän kurs med profil

Hästsporten: Allmän kurs - Västerås

Göteborg: Allmän kurs - Collegeinriktning, Allmän kurs - Fri inriktning, Allmän kurs - Musikinriktning, Allmän kurs - Naturvetenskaplig inriktning, Allmän kurs - Projektinriktning

Edelvik: Allmän kurs

Tärna: Allmän kurs, Allmän kurs - Filmproduktion

Göteborg, filial Biskopsgården: Allmän kurs - grundskolenivå

Västerås: Allmän kurs med högskoleinriktning, Allmän kurs med högskoleinriktning - distans, Allmän kurs med högskoleinriktning - halvfart distans

Helliden: Allmän kurs - distans, Allmän kurs med media och design, Allmän kurs med social inriktning

Medlefors: Allmän kurs Deltid, Allmän kurs Heltid, Allmän kurs Hälsoinriktning Deltid, Allmän kurs Hälsoinriktning Heltid Solvik: Allmän kurs Konstinriktning, Allmän kurs Läs- och skrivinriktning, Allmän kurs Temainriktning, Allmän kurs Uppstart Storuman: Allmän kurs Alpin linje, Allmän kurs Digital Musikproduktion, Allmän kurs Fjäll och Naturfoto, Allmän kurs Hantverk och Bild, Allmän kurs på distans Strömbäck: Allmän kurs Vindeln: Allmän kurs i Umeå, Allmän kurs i Vindeln

Västernorrlands län Hola: Allmän kurs, Allmän kurs - distans Härnösand: Allmän kurs, Allmän kurs Bas, Allmän kurs Foto, Allmän kurs Läslust, Allmän kurs Musik Mellansel: Allmän kurs gymn - musiktillval, Allmän kurs gymn - projekttillval, Allmän kurs gymn - trafiktillval, Baslinjen Allmän kurs

40

Västra Götalands län Agnesberg: Allmän kurs Grundskolenivå, Allmän kurs Gymnasienivå Angered: Allmän kurs - Glokala samhällsstudier 1, Allmän kurs - Glokala samhällsstudier 2, Allmän kurs - Språk och samhälle 1, Allmän kurs - Språk och samhälle 2, Allmän kurs - The Music College Arbetarrörelsen: Allmän kurs - Samhället, Allmän kurs - Världen Axevalla: Allmän kurs Allmän inriktning, Allmän kurs Basår, Allmän kurs Data - nätverk/ spelinriktning, Allmän kurs Global inriktning, Allmän kurs Social/Psykologi, Allmän kurs Svenska som andraspråk

Helsjön: Allmän kurs - allmän, Allmän kurs foto och bildbehandling, Allmän kurs - konst, Allmän kurs - musik, Allmän kurs - projektår, Allmän kurs - projektår - distans, Allmän kurs - psykologi Hjo: Allmän kurs grundskolenivå - deltid/heltid, Allmän kurs gymnasienivå - deltid/heltid, Allmän kurs Polisförberedande profil Hjälmared: Allmän kurs - Allmän fördjupning åk 1-3, Allmän kurs - Estetisk profil åk 2-3, Allmän kurs - Polisförberedande profil åk 3, Allmän kurs - Vård-skola-omsorg-profil åk 3 Kvinnofhsk: Allmän kurs: Grundskole- och gymnasienivå med långsam studietakt, Allmän kurs: Grundskole- och gymnasienivå med SAS-inriktning, Allmän kurs: Gymnasienivå Ljungskile: Allmän kurs Livskursen Samhällsvetenskaplig/humanistisk, Allmän kurs med


global profil, Allmän kurs med musik – Umus, Allmän kurs Naturvetenskapligt basår Mo Gård, filial Göteborg: Allmän kurs lokaliserad till Göteborg Nordiska: Allmän kurs - Baslinjen, Allmän kurs - Miljö etik och samhälle, Allmän kurs Modern historia och samhälle, Allmän kurs - Natur och matematik, Allmän kurs - Språk kultur och samhälle, Allmän kurs - Startlinjen S:ta Birgitta, filial S:ta Elisabet: Allmän kurs Vara: Allmän kurs Wendelsberg: Allmän kurs - Kultur/Drama, Allmän kurs - Människan, Allmän kurs - Naturen, Allmän kurs - Samhället, Allmän kurs - Världen Viskadalen: Allmän kurs - Göteborg

Örebro län Fellingsbro: Allmän grundkurs för dig med speciella behov, Allmän kurs, Allmän kurs för dig med speciella behov - distans

Marieborg: Allmän kurs Baskurs, Allmän kurs Kultur och Samhälle, Allmän kurs Tema Internationellt, Allmän kurs Tema Kultur - skriva - skapa, Allmän kurs Tema Människan, Allmän kurs Tema Människan och Historien, Allmän kurs Tema Människan och Naturen, Allmän kurs Tema Människan och Samhället, Allmän kurs Tema Praktisk inriktning, Allmänna kurser för invandrare Mo Gård, filial Finspång: Allmän kurs lokaliserad till Finspång Vadstena: Allmän kurs med inriktning Hållbar utveckling, Allmän kurs med social inriktning Valla: Allmän kurs Studieförberedande kurs, Allmän kurs Svenska och kommunikation, Allmän kurs Tema Foto och film, Allmän kurs Tema Hälsa och livsstil, Allmän kurs Tema Kommunikation, Allmän kurs Tema Kultur och omvärld med studieresa, Allmän kurs Tema Människans natur, Allmän kurs Tema Samhälle – människa

Hällefors: Allmän kurs - Projektinriktning, Allmän kurs - Svenska som andraspråk Karlskoga: Allmän kurs - Bas, Allmän kurs – Budo, Allmän kurs - Collegeår, Allmän kurs – Estetiska uttryck - Bild & Form, Allmän kurs – Estetiska uttryck – Musikproduktion, Allmän kurs – Golf, Allmän kurs - grundskolenivå Svenska språket och samhället, Allmän kurs – grundskolenivå – Vårdförberedande, Allmän kurs – Internationellt - Future in our hands Kävesta: Allmän kurs inriktning Bild, Allmän kurs inriktning Geografi & kulturer, Allmän kurs inriktning Musik, Allmän kurs inriktning Psykologi, Allmän kurs inriktning Retorik & kommunikation, Allmän kurs inriktning Svenska som andraspråk, Allmän kurs inriktning Teckenspråk Örebro: Allmän kurs med tillval idrott, hälsa eller socialt engagemang

Östergötlands län Bona: Allmän kurs Liljeholmen: Allmän kurs - Linköping, Allmän kurs - Rimforsa Lunnevad: Allmän kurs Bild, Allmän kurs Livskunskap, Allmän kurs Rock-Pop, Allmän kurs Tala-Skriva-Kommunicera 41


Yrkesutbildningar På folkhögskola kan du utbilda dig till flera olika yrken, bland annat journalist, fritidsledare, behandlingsassistent, kantor och TECKEN­ SPRÅKSTOLK. Vissa yrkesutbildningar är på eftergymnasial nivå medan andra är på gymnasienivå.

Estetiska kurser Birka: Jazzmusiker, Klassisk musiker Fridhem: Musikerlinje Geijerskolan: Kantorsutbildning, Kantorsutbildning deltid/distans Grebbestad: Trä möbelhantverk Grimslöv: KHD - Konsthantverk/Design Helliden: Fördjupningsår inför kreativa yrken - distans, Grafikskolan - konstgrafisk fördjupningskurs Hjo: Konstskola - konstnärsutbildning, Kyrkomusikerutbildning, Kyrkomusikerutbildning - deltid Härnösand: Musikhandledarlinje June: Fotoskolan Jönköping Kvarnby: Serieskolans påbyggnadskurs Leksand: Bokbinderi, Bruksproduktion med klassiska stengodsglasyrer, Historiska bokbandstekniker, Metallformgivning - silversmide, Silversmide inriktning mot corpus

Skurup: FolkmusikERlinjen, JazzmusikERlinjen, RockmusikERlinjen, Skrivpedagoglinjen - distans Storuman: Digital Musikproduktion

Bosön: Idrottens Organisationsledarlinje, Idrottens Tränarlinje

Sunderby: Yrkesutbildning i konstpedagogik

Eslöv: Fotbollstränare högre utbildning

Sverigefinska: Bildkonstnär - Eftergymnasial yrkesutbildning, Inredare - Eftergymnasial yrkesutbildning, Ljusdesign - Eftergymnasial yrkesutbildning, Performancekonstnär - Eftergymnasial yrkesutbildning

Färnebo: Småskalig ekologisk odling distans

Södra Stockholm: Levande verkstad kreativ utbildning Södra Vätterbygden: Grafisk form & Kommunikation Valla: Linjen för scenkonst - skådespelarutbildning med möjlighet till pedagogisk inriktning Wendelsberg: Teater - Skådespelare/Teaterproduktion, Teaterproduktion - Den fria teatergruppen Vindeln: Reklam: Art director eller copywriter

Markaryd: Musikteaterskolan i Bjärnum

Västerberg: Dramapedagogutbildning

Mellansel: Kantorsutbildning, Kantorsutbildning - distans

Älvsby: Möbelrenovering grundkurs, Möbelrenovering påbyggnadskurs

Molkom: Skådespelarlinje för film och teater - Fördjupning

Östra Grevie: Gestaltande fotografi - Estetisk yrkesutbildning, Grafik - Estetisk yrkesutbildning, Grafisk design - Visuell Kommunikation - Estetisk yrkesutbildning, Måleri - Estetisk yrkesutbildning, Textil – Estetisk yrkesutbildning

Oskarshamn: Kyrkomusiker för kantorsexamen - distans halvtid, Kyrkomusikerutbildning för kantorsexamen

42

Biskops Arnö Norden: Naturens medicin Handledarutbildning

Strömbäck: Musikalakademien

Marieborg: Teaterpedagogutbildning

Munka: Fotoskolan Munka - experimentell fotografi

Hälsa / Miljö / Natur

Grimslöv: Hälsa / Friskvård - Hälsoutvecklare - personlig tränare kostrådgivare samt massageterapeut, Turism Rekreation Service - Yrkesutbildning/Praktik Hagaberg: Hälsopedagogutbildning med fokus på hälsocoachning Hästsporten: Hästkunskap hästskötare - distans, Hästkunskap level II - distans, Pedagogik och ledarskap - distans, Ridlärarutbildning SRL I, Ridlärarutbildning SRL II Hästsporten, filial Wången: Hästskötarkurs profil Trav och Islandshäst, Tränarkurs Jakobsberg: Cert. Personlig Tränare (PT) och massör, Hälsoutvecklare Klarälvdalen: Turism & Uteliv Lillsved: Hälsocoach PT & GTI - yrkesinriktad utbildning inom träning och hälsa, Personlig tränare och Hälsoprofilbedömare - distans Molkom: Hälsotränare med inriktning personlig tränare coach och massör Munka: Hälsocoachutbildning, Seniorcoachutbildning - distans, Stresspedagogutbildning - distans Stensund: Hälsocoach Storuman: Fjälledarutbildning


Tornedalen: Flugfiskeguide, Jaktguide, Naturoch aktivitetsguide, Naturguide – Basår

Fridhem: Filmarbetarlinje

Tärna: Hälsovägledare

Kaggeholm: Journalistik påbyggnadskurs, TV-produktion

Framnäs: Personlig assistentutbildning

Kalix: Film & TV Produktion - basår, Film & TV Produktion - fördjupning, Journalistlinje yrkesutbildning i journalistik, Webbredaktör - distans

Färnebo: Småskalig ekologisk odling distans

Väddö: Hälsopedagog - yrkesinriktad utbildning Värnamo: Fritidsledarutbildning Åsa: Friskvårdsledare & massageterapeut Ädelfors: Friskvårdspedagog Örebro: Fritidsledarutbildning Projektledning/Idrott och hälsa Örnsköldsvik: Hälso- och friskvårdscoach

Internationellt / Språk

June: Fotoskolan Jönköping

Katrineberg: Filmlinje påbyggnadsår

Fellingsbro: Behandlingspedagog, Personlig assistent Fristad: Kurs till personliga assistenter Gamleby: Fritidsledarutbildning Gotland, enhet Fårösund: Socialpedagogutbildning - Behandlingspedagog / Fritidsledare

Ljungskile: Journalistlinje

Göteborg: Fritidsledarutbildning, Personlig assistentutbildning

Molkom: Filmlinje - Fördjupning, Journalistlinje - Multijournalist, Skådespelarlinje för film och teater - Fördjupning

Hagaberg: Fritidsledarutbildning med socialpedagogisk inriktning, Grundkurs i socialt arbete

Nordiska: Nordiska journalistlinjen

Fellingsbro, filial Örebro: Syntolkutbildning - distans, Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Hvilan: Fritidsledarutbildning

Skurup: Filmlinjen, Journalistlinjen Storuman: Digital Musikproduktion

Hyllie Park: Akademi för Ledarskap och Teologi

Grimslöv: Turism Rekreation Service - Yrkesutbildning/Praktik

Strömbäck: Journalistutbildning

Härnösand: Musikhandledarlinje

Sverigefinska: Ljudtekniker - Eftergymnasial yrkesutbildning

Hästsporten: Pedagogik och ledarskap - distans, Ridlärarutbildning SRL I, Ridlärarutbildning SRL II

Härnösand: Utbildning till kontakttolk - distans, Utbildning till teckenspråkstolk June: Personlig assistent & Elevassistent med Teckenspråk Klarälvdalen: Turism & Uteliv Löftadalen: Turism & Reseliv - en yrkesutbildning Nordiska: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning Strömbäck: Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Södra Vätterbygden: Grafisk form & Kommunikation, Journalistlinje Tollare: Journalistkurs reportage/multimedia, Journalistkurs reportage/multimedia - Yrkesförberedande Tärna: Filmarbetare - Beställningsfilm och egen produktion med dokumentär inriktning, IT-pedagog Vara: Radiolinje - journalistisk inriktning Vindeln: Reklam: Art director eller copywriter

Hästsporten, filial Wången: Tränarkurs Högalid: Butikssäljare - med fokus på kunden June: Akademi för Ledarskap och Teologi ALT, Behandlingsassistentutbildning - distans, Behandlingspedagogutbildning - socialpedagogiskt arbete, Personlig assistent & Elevassistent med Teckenspråk Jämshög: Fritidsledarutbildning, Socialpedagogutbildning

Södertörn: Skrivtolk, Tolkutbildning/teckenspråk

Östra Grevie: Gestaltande fotografi - Estetisk yrkesutbildning

Kaggeholm: Akademi för Ledarskap och Teologi ALT Stockholm/Uppsala, Programmet för mission och interkulturella studier PROMIS

Tornedalen: Flugfiskeguide, Jaktguide, Naturoch aktivitetsguide, Naturguide – Basår

Människa / Samhälle / Religion

Kalix: Socialpedagogisk utbildning - distans

Västanvik: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning

Axevalla: Fritidsledarutbildning

Önnestad: Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning

Birka: Behandlingsassistent - påbyggnadsår, Behandlingspedagogutbildning, Fritidsledarutbildning, Fritidsledarutbildning på distans

Östra Grevie: Turismlinje - yrkesutbildning inom rese– och besöksnäringen

Bosön: Idrottens Organisationsledarlinje, Idrottens Tränarlinje

Media / Kommunikation

Bromma: Diakonal linje med karitativ och pedagogisk inriktning, Fritidsledarutbildning

Biskops Arnö Norden: Att skriva dramatik, Att skriva skönlitteratur, Dokumentärfilm projektkurs Bona: Journalistlinje

Dalkarlså: Akademin för ledarskap och teologi, ALT Eslöv: Fotbollstränare högre utbildning, Fritidsledarlinjen

Karlskoga: Fritidsledarutbildning för yrkesverksamma fritidsledare - distans halvfart, Fritidsledarutbildning profil: Ungdomars fritid och hälsa Kristinehamn: Fritidsledarutbildning med specialpedagogisk inriktning Leksand: Kreativt entreprenörskap - delvis distans Lillsved: Hälsocoach PT & GTI - yrkesinriktad utbildning inom träning och hälsa, Personlig tränare och Hälsoprofilbedömare - distans Ljungskile: Fritidsledarutbildning Markaryd: Fritidsledarutbildning

43


Mullsjö: Akademi för ledarskap och teologi, ALT Munka: Seniorcoachutbildning - distans Sigtuna: Fritidsledarutbildning - Kommunal inrktning, Fritidsledarutbildning - Svensk kyrklig inriktning Skarpnäck: Fritidsledarutbildning Skurup: Skrivpedagoglinjen - distans Sommenbygden: Behandlingspedagog OBS! kursstart hösten 2015 Stensund: Behandlingspedagogutbildning Storuman: Fjälledarutbildning Sunderby: Yrkesutbildning i konstpedagogik Sundsgården: Assistentlinje Södra Stockholm: Levande verkstad kreativ utbildning Tollare: Socialpedagogiskt ungdomsarbete, Tolvstegsmetoden med kognitiv inriktning distans Valla: Fritidsledarutbildning med profil Vara: Fritidsledarutbildning Wendelsberg: Projektbildaren Vimmerby: Administration i vården, Fritidsledarutbildning Viskadalen: Behandlingspedagog, Fritidsledarutbildning Väddö: Humanistisk behandlingspedagog Värnamo: Behandlingspedagogutbildning, Fritidsledarutbildning Ädelfors: Assistentkurs - elev/personlig assistent, Assistentkurs på distans - elev/personlig assistent Önnestad: Behandlingspedagog - Socialpedagogiskt arbete Örebro: Fritidsledarutbildning Projektledning/Idrott och hälsa

Övriga yrkesutbildningar Axevalla: Hundskötare - distans Hästsporten, filial Wången: Hästskötarkurs profil Trav och Islandshäst, Tränarkurs Högalid: Butikssäljare - med fokus på kunden Mellansel: Taxi

44


Distanskurser Att studera på distans kan passa dig som vill studera hemifrån eller som vill studera på andra tider än under dagtid på vardagar. DU STUDERAR med hjälp av internet och i sammanhållna grupper som startar samtidigt. Vissa kurser är helt på distans medan andra även har träffar på skolan.

Estetiska kurser Angered: Konsten i samhället - Projekt och idégestaltning - distans Bona: Textlabbet - kurs för dig med skrivprojekt - distans Eskilstuna: Textil formgivning 1 - halvfart distans, Textil formgivning 2 - halvfart distans, Textilt återbruk 1 - kvartsfart distans, Textilt återbruk 2 - kvartsfart distans Fornby: Sömnad grundkurs - 25 procent - distans, Vävning fördjupning - 25 procent - distans, Vävning grundkurs - 25 procent distans Forsa: Fördjupningskurs i vävning och formgivning - distans halvfart

Malmfälten: Konstskola på nätet fortsättning - distans, Konstskola på nätet grund - distans Marieborg: Skrivarkurs - distans Mellansel: Kantorsutbildning - distans, Körakademin - delvis distans, Orgellinjen gymnasieungdom - delvis distans Nyköping: Skrivtorget – Skrivarkurs på distans Oskarshamn: Kyrkomusiker för kantorsexamen - distans halvtid PRO: Skriv ditt liv - distans Sigtuna: Fotografi - Distans Skeppsholmen: SKRIV! - distans Skurup: Skrivpedagoglinjen - distans

Framnäs: Musiklinje - Distans

Sommenbygden: Musik - distans/kvartsfart

Fristad: Vävning - Bindningslära - distans, Vävning - distans

Sunderby: FFI Färg - Form - Inredning kvartsfart distans

Geijerskolan: Kantorsutbildning deltid/distans

Sörängen: Skrivarlinje - distans

Helliden: Fördjupningsår inför kreativa yrken - distans

Jakobsberg: Skriv! Projekt - distans/halvfart

Västerberg: Broderi I - distans, Broderi II - distans, Forma tyg och kläder - distans, Påbörja debutromanen - distans, Skriv deckare - distans, Skriv ditt liv - distans, Skriv klar din roman - distans, Stickning I - distans, Stickning II - distans

Kalix: Hantverk och design - heldistans

Öland: Skrivarskolan - distans

Kvinnofhsk: Your Silence Will Not Protect You: skrivarkurs - distans

Önnestad: Påbyggnadsår för konst - distans, Påbyggnadsår för textil - distans

Kyrkerud: Ull-akademi - distans

Örnsköldsvik: Kulturskaparna/Ordet distans, Nybörjarkurs i kreativt skrivande - distans

Hålland: Broderi - distans Hällefors: Form- & designlinje - distans

Leksand: Dekoratör - distans Ljungskile: Journalistiskt skrivande – distans

Tollare: Kreativt skrivande - distans

Hälsa / Miljö / Natur Biskops Arnö Norden: Allmän kurs - Nyfiken på Världen - distans Färnebo: Småskalig ekologisk odling distans Hola: Ekobruk - självhushållning - distans, Gröna entreprenörer - distans, Hälsocoach grundkurs - distans Hästsporten: Hästkunskap hästskötare - distans, Hästkunskap level II - distans, Pedagogik och ledarskap - distans Lillsved: Entreprenörsutbildning inom idrott och hälsa - distans, Eventledare - distans, Hälsoarbete Hälsa och livsstil - distans, Hälsocoach Barn och Ungdom - distans, Personlig tränare och Hälsoprofilbedömare - distans MKFC-Stockholm: Allmän kurs Agera för utveckling år 1 - distans, Allmän kurs Agera för utveckling år 2 - distans, Allmän kurs Agera för utveckling år 3 - distans, Allmän kurs Samhällsinspiratör - distans Munka: Seniorcoachutbildning - distans, Stresspedagogutbildning - distans Röda Korset: Fair trade - arbetsvillkor för en rättvis värld - distans Väddö: Kost- och hälsocoachutbildning halvfart distans Örnsköldsvik: Kinesisk medicin - distans

Österlen: Skrivarkurs - distans

45


Internationellt / Språk

Människa / Samhälle / Religion

Birka: Afrikalinjen - Ditt Afrika - distans med 7 närträffar, Afrikalinjen - Projektkurs - distans med 5 närträffar

Birka: Fritidsledarutbildning på distans

Braheskolan - Visingsö: Allmän kurs grundnivå - distans

Bona: Finanskrisen! Ekonomi och Politik - distans, Socialism idag? Marx politik och ekonomi - distans Forsa: Beroendeterapeut - distans

Fellingsbro, filial Örebro: Syntolkutbildning - distans

Färnebo: Hållbar utveckling i praktiken, Småskalig ekologisk odling distans

Glokala i Malmö: Glokala tankesmedjan distans

Glimåkra: Ledarutbildning för Credo och ELU - distans

Hålland: Indien väntar - distans, Swahili introduktionskurs - distans

Glokala i Malmö: Glokala medier Projekttermin - distans, Glokala tankesmedjan - distans, Samhällsentreprenör - distans, Samhällsentreprenör steg 2 - distans

Härnösand: Fred ickevåld och ledarskap distans, Teckenspråk - distans, Utbildning till kontakttolk - distans Jakobsberg: Glokala tankesmedjan - distans/ halvfart June: Teckenspråkskurs - distans Katrineberg: Grundutbildning för kontakttolkar - distans MKFC-Stockholm: Allmän kurs Agera för utveckling år 1 - distans, Allmän kurs Agera för utveckling år 2 - distans, Allmän kurs Agera för utveckling år 3 - distans, Allmän kurs Samhällsinspiratör - distans

Grimslöv: Funktionsnedsättning i det nutida samhället - distans Hagaberg: Svenska kyrkans grundkurs distans Helsjön: Svenska kyrkans grundkurs - distans Hjo: Svenska kyrkans grundkurs - deltid/ distans Hjälmared: Flexibel Bibel - distans Hola: Behandlingsassistent grundkurs distans, Ekobruk - självhushållning - distans, Gröna entreprenörer - distans

Röda Korset: Agera utan att diskriminera - en distanskurs om integration, Fair trade arbetsvillkor för en rättvis värld - distans

Hålland: Indien väntar - distans, Samtidskonst - distans

Valla: Global reskurs distans Tanzania/Kenya, Senior reskurs Tanzania/Kenya - delvis distans

Härnösand: Fred ickevåld och ledarskap - distans, Projektledning och ledarskap i muslimskt civilsamhälle - distans

Wik: Grundutbildning till kontakttolk - distans Vimmerby: Barn i världen - distans

Hästsporten: Pedagogik och ledarskap distans

Österlen: Internationell kurs - De arabiska upproren - distans

Jakobsberg: Glokala tankesmedjan - distans/ halvfart

Media / Kommunikation Forsa: Foto projektår - distans Glokala i Malmö: Glokala medier Projekttermin - distans, Samhällsentreprenör - distans Jakobsberg: Frilansreporter - distans/halvfart Kalix: Webbredaktör - distans Malmfälten: ECDL datakörkort - distans Sigtuna: Fotografi - Distans Tollare: Journalistik - distans Öland: Dokumentärfilmskola fördjupningskurs - distans 46

June: Behandlingsassistentutbildning - distans

Liljeholmen: Diakoniutbildning - Relationspedagogisk profil - distans, Själavårdsutbildning - distans, Team- och kamratstödjarkurs - distans Lillsved: Entreprenörsutbildning inom idrott och hälsa - distans, Eventledare - distans, Hälsocoach Barn och Ungdom - distans, Personlig tränare och Hälsoprofilbedömare distans Malung: Lev billigt - Må bra - Kurs i privatekonomi - distans, Människor och natur i dagens ekonomi - distans, Samhällskunskap 2 (tidigare B) - distans MKFC-Stockholm: Allmän kurs Agera för utveckling år 1 - distans, Allmän kurs Agera för utveckling år 2 - distans, Allmän kurs Agera för utveckling år 3 - distans, Allmän kurs Samhällsinspiratör - distans Mora: Autism - ett annorlunda sätt att tänka om neuropsykiatri - distans Munka: Seniorcoachutbildning - distans Oskarshamn: Svenska kyrkans grundkurs distans Röda Korset: Agera utan att diskriminera - en distanskurs om integration, Fair trade arbetsvillkor för en rättvis värld - distans S:t Sigfrid: Svenska kyrkans grundkurs distans Sigtuna: Svenska kyrkans grundkurs - Halvfart/Distans Sjövik: Svenska kyrkans grundkurs - distans Skurup: Skrivpedagoglinjen - distans Tollare: Socialt ungdomsarbete för yrkesverksamma - distans, Tolvstegsmetoden med kognitiv inriktning - distans, Ungdomscoach med MI - distans

Kalix: Socialpedagogisk utbildning - distans

Vadstena: Svenska kyrkans grundkurs distans

Karlskoga: Fritidsledarutbildning för yrkesverksamma fritidsledare - distans halvfart

Vindeln: Expo-Akademin

Kvarnby: Arbetarrörelsens teori och praktik - distans Kvinnofhsk: Intersektionellt arbete: distans/ halfart, Intersektionellt arbete: distans/ kvartsfart Leksand: Kreativt entreprenörskap - delvis distans

Ågesta: Bibelskola - distans Ädelfors: Assistentkurs på distans - elev/personlig assistent Älvsby: Svenska kyrkans grundkurs - distans


Övriga distanskurser Axevalla: Hundskötare - distans Bergslagen: Allmän kurs med högskoleinriktning - distans, Allmän kurs med högskoleinriktning - halvfart distans Biskops Arnö Norden: Allmän kurs - Nyfiken på Världen - distans

Västerås: Allmän kurs med högskoleinriktning - distans, Allmän kurs med högskoleinriktning - halvfart distans Örnsköldsvik: Anatomi/Fysiologi/Organlära distans, Anatomi/Fysiologi/Rörelseapparaten - distans, Kulturskaparna/Ordet - distans

Braheskolan - Visingsö: Allmän kurs grundnivå - distans Bäckedal: Psykologi 1 & 2a - distans Fellingsbro: Allmän kurs för dig med speciella behov - distans Forsa: Allmän kurs - distans Grimslöv: Funktionsnedsättning i det nutida samhället - distans Helliden: Allmän kurs - distans Helsjön: Allmän kurs - projektår - distans Hjo: Matematik 2b eller B - distans, Matematik 3b eller C - distans, Samhällskunskap 1b eller A - distans Hola: Allmän kurs - distans Hålland: Indien väntar - distans Karlskoga: Enstaka gymnasiegemensamma ämnen på distans Kristinehamn: Allmän kurs på distans Lillsved: Eventledare - distans MKFC-Stockholm: Allmän kurs Agera för utveckling år 1 - distans, Allmän kurs Agera för utveckling år 2 - distans, Allmän kurs Agera för utveckling år 3 - distans, Allmän kurs Samhällsinspiratör - distans Mora: Autism - ett annorlunda sätt att tänka om neuropsykiatri - distans Röda Korset: Fair trade - arbetsvillkor för en rättvis värld - distans Scouterna: AK Flex - Allmän Kurs Distans Storuman: Allmän kurs på distans Sunderby: Hundskötare - halvfart distans, Naturkunskap 2/B - distans Tornedalen: Allmän kurs på distans Valla: Global reskurs distans Tanzania/Kenya, Senior reskurs Tanzania/Kenya - delvis distans Vimmerby: Barn i världen - distans Vindeln: Expo-Akademin

47


Funktionsnedsättning Folkhögskolorna kan erbjuda anpassad undervisning och en tillgänglig miljö på de flesta av sina kurser. Under denna rubrik hittar du de kurser som särskilt vänder sig till dig med någon typ av funktionsnedsättning.

Afasi

Kristinehamn: Praktisk grundkurs

Alma: Kurs för personer med afasi

Mellansel: Grundlinjen Allmän kurs, Leva och bo Allmän kurs

Furuboda: Allmän kurs Behörighet - Ge dig själv större valfrihet, Allmän kurs Omvärld Börja ditt vuxenliv här

Munka: Allmän kurs - Studieverkstad

Gamleby: Allmän kurs - Läs och skriv

Edelvik: Kurs för afatiker

Munka, filial Perstorp: Allmän kurs

Fellingsbro: Allmän kurs för dig med speciella behov - distans

Vimmerby: Allmän kurs grundskolenivå, Allmän kurs gymnasienivå - Bild och Form, Allmän kurs gymnasienivå - Från Pippi till Potter, Allmän kurs gymnasienivå - Häst, Allmän kurs gymnasienivå - Med hälsan i fokus, Allmän kurs gymnasienivå - Utblick Baltikum

Geijerskolan: Allmän kurs Litteratur- och skrivarprofil

Dalsland, filial Trollhättan: Allmän kurs med individuell studieplan

Forsa: Specialkurs för personer med afasi Framnäs: Neurolinje Grimslöv: Funktionsnedsättning i det nutida samhället - distans

Glimåkra: Allmän kurs lugnare tempo Grimslöv: Funktionsnedsättning i det nutida samhället - distans Högalid: Allmän kurs - Behörighet med fokusområde, Allmän kurs - Grund- eller gymnasienivå

Oskarshamn: Vändpunkten - för drabbade av stroke el. annan förvärvad hjärnskada

Värnamo: Baslinjen Bildklass, Baslinjen Naturklass, Baslinjen Teaterklass, Baslinjen Teori- & praktikklass

Sundsgården: Afasilinjen 24:an

Älvsby: Allmän kurs, Körkortsteori

Värnamo: Baslinjen Bildklass, Baslinjen Teori& praktikklass

Örnsköldsvik: Allmän kurs

Löftadalen: Allmän kurs - Läs och skriv Dyslexi

Dyslexi, Läs och skriv

Malmö: Allmän kurs Dyslexicentrums Läsoch skrivkurs, Dyslexicentrums Läs- och skrivkurs - kvällskurs

Dyskalkyli Biskops Arnö Norden: Allmän kurs - på ön med tre profiler Dalsland: Allmän kurs Skriv- och läsinriktning (SOL) Fellingsbro: Allmän grundkurs för dig med speciella behov, Allmän kurs för dig med speciella behov - distans Gamleby: Allmän kurs - Läs och skriv, Allmän kurs - Naturvetenskapligt basår Glimåkra: Allmän kurs lugnare tempo Grimslöv: Funktionsnedsättning i det nutida samhället - distans

Billströmska: Allmän kurs, Allmän kurs med bild och akvarell, Allmän kurs med musik, Allmän kurs med textil Brunnsvik: Allmän kurs - Sollentuna Dalsland: Allmän kurs Skriv- och läsinriktning (SOL) Dalsland, filial Trollhättan: Allmän kurs med individuell studieplan Fellingsbro: Allmän grundkurs för dig med speciella behov, Allmän kurs för dig med speciella behov - distans Finska: Allmän kurs, Allmän kurs Högskoleförberedande, Allmän kurs Internationell, Allmän kurs Mångkulturella linjen

Karlskoga: Allmän kurs - Bas Kristinehamn: Jag du och omvärlden, Praktisk grundkurs

Mellansel: Allmän kurs gymn - musiktillval, Allmän kurs gymn - projekttillval, Allmän kurs gymn - trafiktillval, Baslinjen Allmän kurs musik, Grundlinjen Allmän kurs, Leva och bo Allmän kurs, Trafiklinjen Allmän kurs, Taxi Munka: Allmän kurs - Studieverkstad Munka, filial Perstorp: Allmän kurs Sjövik: Allmän kurs Lära på personlig grund - med stöd i studier och boende, Musiklivet - musiklinje med anpassad studietakt och boendestöd Solvik: Allmän kurs Läs- och skrivinriktning Storuman: Allmän kurs Fjäll och Naturfoto

48


Sundbyberg: Allmän kurs Dyslexi - Skriv- och Läskurs Sundsgården: Allmän kurs Dyslexilinje/ Grund- och gymnasienivå Högskoleförberedande, Allmän kurs Läs- och Skrivlinje/Grundoch gymnasienivå, Teater på plats Vadstena: Allmän kurs med inriktning Hållbar utveckling, Allmän kurs med social inriktning Vimmerby: Allmän kurs grundskolenivå, Allmän kurs gymnasienivå - Bild och Form, Allmän kurs gymnasienivå - Från Pippi till Potter, Allmän kurs gymnasienivå - Häst, Allmän kurs gymnasienivå - Med hälsan i fokus, Allmän kurs gymnasienivå - Utblick Baltikum Värnamo: Baslinjen Bildklass, Baslinjen Naturklass, Baslinjen Teaterklass, Baslinjen Teori- & praktikklass Ädelfors: Allmän kurs Älvsby: Allmän kurs, Körkortsteori Örnsköldsvik: Allmän kurs

Förvärvad hjärnskada

- Idrott och hälsa - för dig med funktionsnedsättning, Allmän kurs - Individuell takt, Allmän kurs - Musik och hälsa - för dig med funktionsnedsättning, Specialkurs för dig med hjärnskada Värnamo: Baslinjen Bildklass, Baslinjen Teori& praktikklass Ädelfors: Teori & Praktik

Hörselnedsättning, Döv Fellingsbro: Allmän grundkurs för dig med speciella behov, Allmän kurs för dig med speciella behov - distans Grimslöv: Funktionsnedsättning i det nutida samhället - distans Jämshög: Kulturkursen NEO - för människor med kognitiv funktionsnedsättning Mo Gård, filial Finspång: Allmän kurs lokaliserad till Finspång Mo Gård, filial Göteborg: Allmän kurs lokaliserad till Göteborg

Alma: Kurs för personer med afasi

Mo Gård, filial Stockholm: Allmän kurs lokaliserad till Stockholm

Fellingsbro: Allmän kurs för dig med speciella behov - distans

Mo Gård, filial Åkarp: Allmän kurs lokaliserad till Åkarp

Fornby: Kurs för dig med förvärvad hjärnskada

Vadstena: Svenska kyrkans grundkurs distans

Framnäs: Neurolinje

Västanvik: Allmän kurs, Allmän kurs för personer med dövblindhet, Allmän kurs svenska och teckenspråk för invandrare, Teckenspråkslinje för hörselskadade

Furuboda: På väg ... igen - Kurs för dig med förvärvad hjärnskada Grimslöv: Funktionsnedsättning i det nutida samhället - distans

Grimslöv: Funktionsnedsättning i det nutida samhället - distans Hällefors: Teater för personer med Aspergers syndrom Jämshög: Kulturkursen NEO - för människor med kognitiv funktionsnedsättning Karlskoga: Allmän kurs - Bas Kristinehamn: Praktisk grundkurs Marieborg: Leva-Bo-Växa Mellansel: Allmän kurs gymn - musiktillval, Allmän kurs gymn - projekttillval, Allmän kurs gymn - trafiktillval, Grundlinjen Allmän kurs, Leva och bo Allmän kurs, Trafiklinjen Allmän kurs, Taxi Mo Gård, filial Finspång: Allmän kurs lokaliserad till Finspång Mo Gård, filial Göteborg: Allmän kurs lokaliserad till Göteborg Mo Gård, filial Stockholm: Allmän kurs lokaliserad till Stockholm Mo Gård, filial Åkarp: Allmän kurs lokaliserad till Åkarp Molkom: A-kursen - för unga vuxna med Aspergers syndrom Sjövik: Allmän kurs F-blocket - individuellt anpassade studier med stöd, Allmän kurs Lära på personlig grund - med stöd i studier och boende, Musiklivet - musiklinje med anpassad studietakt och boendestöd Solvik: Allmän kurs Uppstart, Baskursen Sundsgården: Allmän kurs Aspergerlinje, Teater på plats

Högalid: Sinnrik kurs - för dig med förvärvad hjärnskada

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Södra Vätterbygden: Allmän kurs för unga med Aspergers syndrom

Jämshög: Kulturkursen NEO - för människor med kognitiv funktionsnedsättning

Bona: Teori och praktik för dig med Asperger eller ADHD

Västerberg: Hälsa och självkänsla

Kristinehamn: Järngänget

Eskilstuna: Kom igång

Oskarshamn: Vändpunkten - för drabbade av stroke el. annan förvärvad hjärnskada

Eslöv: Allmän kurs för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sjövik: Musiklivet - musiklinje med anpassad studietakt och boendestöd Skarpnäck: Minneskursen - kurs för personer med förvärvad hjärnskada

Fellingsbro: Allmän grundkurs för dig med speciella behov, Allmän kurs för dig med speciella behov - distans, Baskurs för personer med Asperger/AST

Solvik: Baskursen

Framnäs: Neurolinje

Valjeviken: Allmän kurs - dagfolkhögskola för dig med funktionsnedsättning, Allmän kurs

Gotland: Allmän kurs Enter - för ungdomar med Aspergers syndrom

Värnamo: Baslinjen Teori- & praktikklass Ågesta, filial Älvsjö: Allmän kurs Aspergerlinjen, Aspergerlinjen Ädelfors: Allmän kurs, Dataspelsutveckling, Speldesign, Teori & Praktik Österlen: Allmän kurs - Aspergers syndrom BAS, Konstskolan Unikum

49


Psykisk funktionsnedsättning Eskilstuna: Kom igång Eslöv: Allmän kurs för personer med psykisk funktionsnedsättning Fellingsbro: Allmän grundkurs för dig med speciella behov, Allmän kurs för dig med speciella behov - distans

Tornedalen: Baskurs - För vuxna med funktionsnedsättning

Mo Gård, filial Åkarp: Allmän kurs lokaliserad till Åkarp

Vimmerby: Konstskola för intellektuell och psykisk funktionsnedsättning

Oskarshamn: Vändpunkten - för drabbade av stroke el. annan förvärvad hjärnskada

Vindeln: Gränslöst ledarskap

Scouterna: AK Flex - Allmän Kurs Distans

Värnamo: Baslinjen AKO-klass

Solvik: Baskursen

Västerberg: Hälsa och självkänsla

Valjeviken: Allmän kurs - dagfolkhögskola för dig med funktionsnedsättning, Allmän kurs - Idrott och hälsa - för dig med funktionsnedsättning, Allmän kurs - Individuell takt, Allmän kurs - Musik och hälsa - för dig med funktionsnedsättning

Grimslöv: Funktionsnedsättning i det nutida samhället - distans

Ågesta, filial Älvsjö: Allmän kurs Aspergerlinjen, Aspergerlinjen

Hagaberg: Livskunskapskurser

Ädelfors: Teori & Praktik

Hyllie Park: Allmän kurs - Baskurs

Önnestad: Allmän kurs Förberedande

Högalid: Baskurs för dig med lindrig utvecklingsstörning Jämshög: Kulturkursen NEO - för människor med kognitiv funktionsnedsättning Kristinehamn: Praktisk grundkurs Marieborg: PUDA - Personlig Utveckling Demokrati Ansvar Mellansel: Allmän kurs gymn - musiktillval, Allmän kurs gymn - projekttillval, Allmän kurs gymn - trafiktillval, Grundlinjen Allmän kurs, Trafiklinjen Allmän kurs Mo Gård, filial Finspång: Allmän kurs lokaliserad till Finspång Mo Gård, filial Göteborg: Allmän kurs lokaliserad till Göteborg Mo Gård, filial Stockholm: Allmän kurs lokaliserad till Stockholm Mo Gård, filial Åkarp: Allmän kurs lokaliserad till Åkarp Molkom: Ord-Bild-Form i Karlstad Sjövik: Allmän kurs F-blocket - individuellt anpassade studier med stöd, Allmän kurs Lära på personlig grund - med stöd i studier och boende, Musiklivet - musiklinje med anpassad studietakt och boendestöd Sommenbygden: Allmän kurs - Personlig utveckling Sundsgården: Allmän kurs Aspergerlinje, Teater på plats Sverigefinska: Allmän kurs - Anpassade studier Södra Vätterbygden: Allmän kurs psykisk ohälsa

50

Rörelsehinder Fellingsbro: Allmän grundkurs för dig med speciella behov, Allmän kurs för dig med speciella behov - distans Finska: Allmän kurs, Allmän kurs Högskoleförberedande, Allmän kurs Internationell, Allmän kurs Mångkulturella linjen Furuboda: Allmän kurs Omvärld - Börja ditt vuxenliv här, IT-kursen - Öka din kreativitet med datorn, Musikverkstan - Vi spelar tillsammans Grimslöv: Funktionsnedsättning i det nutida samhället - distans Hjo: Allmän kurs grundskolenivå - deltid/ heltid, Allmän kurs gymnasienivå - deltid/ heltid, Konstlinje - grundutbildning i fri konst, Konstskola - konstnärsutbildning, Kyrkomusikerutbildning, Kyrkomusikerutbildning - deltid, Svenska kyrkans grundkurs, Svenska kyrkans grundkurs - deltid/distans Högalid: Sinnrik kurs - för dig med förvärvad hjärnskada Jämshög: Kulturkursen NEO - för människor med kognitiv funktionsnedsättning Marieborg: PUDA - Personlig Utveckling Demokrati Ansvar Mellansel: Grundlinjen Allmän kurs Mo Gård, filial Finspång: Allmän kurs lokaliserad till Finspång Mo Gård, filial Göteborg: Allmän kurs lokaliserad till Göteborg Mo Gård, filial Stockholm: Allmän kurs lokaliserad till Stockholm

Värnamo: Baslinjen Bildklass, Baslinjen Naturklass, Baslinjen Teaterklass, Baslinjen Teori- & praktikklass Ädelfors: Allmän kurs, Teori & Praktik Örnsköldsvik: Kulturskaparna, Kulturskaparna/Teater

Synnedsättning Fellingsbro: Allmän grundkurs för dig med speciella behov, Allmän kurs för dig med speciella behov - distans Grimslöv: Funktionsnedsättning i det nutida samhället - distans Jämshög: Kulturkursen NEO - för människor med kognitiv funktionsnedsättning Mellansel: Grundlinjen Allmän kurs, Leva och bo Allmän kurs Mo Gård, filial Finspång: Allmän kurs lokaliserad till Finspång Mo Gård, filial Göteborg: Allmän kurs lokaliserad till Göteborg Mo Gård, filial Stockholm: Allmän kurs lokaliserad till Stockholm Mo Gård, filial Åkarp: Allmän kurs lokaliserad till Åkarp Solvik: Baskursen Sverigefinska: Allmän kurs, Allmän kurs Ljudteknik för synskadade, Allmän kurs för synskadade, Insteg - kurs för synskadade: Särskild kurs, Ljudteknik för synskadade, Ljudtekniker - Eftergymnasial yrkesutbildning Västanvik: Allmän kurs för personer med dövblindhet, Allmän kurs svenska och teckenspråk för invandrare


Utvecklingsstörning Fellingsbro: Projektlinje för lindrigt utvecklingsstörda

Vimmerby: Konstskola för intellektuell och psykisk funktionsnedsättning Vindeln: Gränslöst ledarskap

Fristad: Växa - grupp för personer som har lättare utvecklingsstörning

Värnamo: Baslinjen Bildklass, Baslinjen Naturklass, Baslinjen Teaterklass

Furuboda: Baskursen - Utvecklas i din egen takt

Västerberg: Hälsa och självkänsla

Glimåkra: Baslinje för personer med utvecklingsstörning

Örnsköldsvik: Kulturskaparna, Kulturskaparna/Ordet - distans, Kulturskaparna/Teater

Grimslöv: Funktionsnedsättning i det nutida samhället - distans

Österlen: Konstskolan Unikum

Högalid: Baskurs för dig med lindrig utvecklingsstörning

Övriga funktionsnedsättningar

Jämshög: Kulturkursen NEO - för människor med kognitiv funktionsnedsättning Katrineberg: Praktisk linje Kristinehamn: Praktisk grundkurs Ljungskile: Yrkesförberedande kurs – för elever med intellektuellt funktionshinder Malung: Funkis-kursen

Ädelfors: Teori & Praktik

Fellingsbro: Allmän grundkurs för dig med speciella behov, Allmän kurs för dig med speciella behov - distans Finska: Allmän kurs Internationell Mellansel: Grundlinjen Allmän kurs Sjövik: Allmän kurs Lära på personlig grund med stöd i studier och boende

Mellansel: Baslinjen Allmän kurs musik, Grundlinjen Allmän kurs, Leva och bo Allmän kurs, Trafiklinjen Allmän kurs

Valjeviken: Allmän kurs - Idrott och hälsa - för dig med funktionsnedsättning, Allmän kurs - Individuell takt, Allmän kurs - Musik och hälsa - för dig med funktionsnedsättning

Mo Gård, filial Finspång: Allmän kurs lokaliserad till Finspång

Ädelfors: Allmän kurs

Mo Gård, filial Göteborg: Allmän kurs lokaliserad till Göteborg

Örnsköldsvik: Kulturskaparna/Teater

Mo Gård, filial Stockholm: Allmän kurs lokaliserad till Stockholm Mo Gård, filial Åkarp: Allmän kurs lokaliserad till Åkarp Sjövik: Allmän kurs Lära på personlig grund - med stöd i studier och boende, Allmän kurs Steget - för dig som gått särskola Solvik: Baskursen Sverigefinska: Allmän kurs - Anpassade studier Tornedalen: Baskurs - För vuxna med funktionsnedsättning Valjeviken: Allmän kurs - Musik och hälsa för dig med funktionsnedsättning Valla: Profilkurs för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning STUDS Vara: Växa vidare

51


Alla skolor per län 3

Norrbottens län 6 2

Västerbottens län5

4

7 1 12 11 10

15

22

18

8

31

Gävleborgs län

29 23

37

Västra Götalands län 83

Göteborg84 •

88 • 83 • 84 •89 85 89 • 92 • 97

92 Jönköpings län 97

Hallands län Skåne län Malmö

139 •141 • 142 143 145

139 141 • 142 • 143 • 145

5232 28

33

Uppsala län

70 72 42 73 59 41 74 71 39 36 40 38 76 78 79 48 67 Södermanlands län 82 77 80 107 91 81 106 88 103 86 95 109 Östergötlands län 100 93 108 105 98 87 111 99 96 90 116 120 104 119 117 101 Gotlands län 118 114 102 122 94 121 124 110 Kalmar län 129 113 123

Västmanlands län Örebro län 

34

25 24

35

127

125

126 144

68

75

128 138

136 147 135 134 140 150 146

131 133 137

148

149

112 130132

115

Dalkarlså folkhögskola sid 61 Edelviks folkhögskola sid 61 Medlefors folkhögskola sid 84 Solviks folkhögskola sid 93 Storumans folkhögskola sid 94 Strömbäcks folkhögskola sid 94 Vindelns folkhögskola sid 101

Jämtlands län

27

Värmlands län

8 • 9 • 10 •1 1 • 12 • 13 • 14

Kronobergs län Blekinge län

Västernorrlands län

8 Hola folkhögskola sid 71 •1 9 Härnösands folkhögskola sid 73 • 20 Mellansels folkhögskola sid 84 • 21 Ålsta folkhögskola sid 105 • 22 Örnsköldsviks folkhögskola sid 107

16

26

Västerbottens län

•1

19

30

Västernorrlands län

21

Dalarnas län

Framnäs folkhögskola sid 64 Kalix folkhögskola sid 76 Malmfältens folkhögskola sid 82 Sunderby folkhögskola sid 95 Sverigefinska folkhögskolan sid 96 Tornedalens folkhögskola sid 98 Älvsby folkhögskola sid 106

15 Birka folkhögskola sid 56 16 Bäckedals folkhögskola sid 60 • 17 Hållands folkhögskola sid 72

20

17

1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7

13

Jämtlands län 

Norrbottens län

9 14

43 44 45 46 48 49 Stockholms län 50 51 52 Stockholm 53 • • • • 54 • • • 55 • 56 • • • 57 • 58 • • • • 60 • • • • 61 62 • • • 63 64 65 66 69

43 47 52 56 61

44 49 53 57 62 65

45 50 54 58 63 66

46 51 55 60 64 69

Dalarnas län

23 Brunnsviks folkhögskola sid 60 • 24 Fornby folkhögskola sid 63 • 25 Leksands folkhögskola sid 79 • 26 Malungs folkhögskola sid 83 • 27 Mora folkhögskola sid 86 • 28 Sjöviks folkhögskola sid 91 • 29 Västanviks folkhögskola sid 103 •

Gävleborgs län

30 Bollnäs folkhögskola sid 58 • 31 Forsa folkhögskola sid 64 • 32 Färnebo folkhögskola sid 66 • 33 PRO:s folkhögskola sid 89 • 34 Västerbergs folkhögskola sid 103 •

Värmlands län

35 Geijerskolan sid 66 • 36 Ingesunds folkhögskola sid 74 •


37 Klarälvdalens folkhögskola 38 Kristinehamns folkhögskola • 39 Kyrkeruds folkhögskola • 40 Molkoms folkhögskola • •

• •

sid 77 sid 78 sid 79 sid 86

Uppsala län 41 Biskops Arnö Nordens folkhögskola sid 57 42 Wiks folkhögskola sid 101

Stockholms län

43 Alma folkhögskola sid 54 • 44 Birkagårdens folkhögskola sid 57 • 45 Bosöns folkhögskola sid 59 • 46 Botkyrka folkhögskola sid 59 • 47 Bromma folkhögskola sid 60 • 48 Hagabergs folkhögskola sid 69 • 49 Jakobsbergs folkhögskola sid 74 • 50 Kaggeholms folkhögskola sid 75 • 51 Kista folkhögskola sid 77 • 52 Lillsveds folkhögskola sid 80 • 53 Långholmens folkhögskola sid 81 • 54 MKFC - Stockholms folkhögskola sid 85 • 55 Runö folkhögskola sid 89 • 56 Röda Korsets folkhögskola sid 89 • 57 S:ta Birgittas folkhögskola sid 90 • 58 Scouternas folkhögskola sid 91 • 59 Sigtuna folkhögskola sid 91 • 60 Skarpnäcks folkhögskola sid 92 • 61 Skeppsholmens folkhögskola sid 92 • 62 Stadsmissionens folkhögskola sid 93 • 63 Sundbybergs folkhögskola sid 95 • 64 Södertörns folkhögskola sid 96 • 65 Södra Stockholms folkhögskola sid 97 • 66 Tollare folkhögskola sid 98 • 67 Vårdinge By folkhögskola sid 102 • 68 Väddö folkhögskola sid 102 • 69 Ågesta folkhögskola sid 104 •

Västmanlands län

70 • 71 • 72 • 73

Bergslagens folkhögskola sid 56 Hästsportens folkhögskola sid 73 Tärna folkhögskola sid 99 Västerås folkhögskola sid 104

Örebro län

74 Fellingsbro folkhögskola sid 62 • 75 Hällefors folkhögskola sid 73 • 76 Karlskoga folkhögskola sid 76 •

• •

77 Kävesta folkhögskola sid 79 78 Örebro folkhögskola sid 107

Södermanlands län

79 Eskilstuna folkhögskola sid 62 • 80 Nyköpings folkhögskola sid 88 • 81 Stensunds folkhögskola sid 94 • 82 Åsa folkhögskola sid 105 •

Västra Götalands län

83 Agnesbergs folkhögskola sid 54 • 84 Folkhögskolan i Angered sid 55 • 85 Arbetarrörelsens folkhögskola sid 55 • 86 Axevalla folkhögskola sid 55 • 87 Billströmska folkhögskolan sid 56 • 88 Dalslands folkhögskola sid 61 • 89 Finska folkhögskolan sid 63 • 90 Fristads folkhögskola sid 65 • 91 Grebbestads folkhögskola sid 68 • 92 Göteborgs folkhögskola sid 69 • 93 Hellidens folkhögskola sid 70 • 94 Helsjöns folkhögskola sid 70 • 95 Hjo folkhögskola sid 71 • 96 Hjälmareds folkhögskola sid 71 • 97 Kvinnofolkhögskolan sid 78 • 98 Ljungskile folkhögskola sid 81 • 99 Nordiska folkhögskolan sid 87 • 100 Vara folkhögskola sid 100 • 101 Wendelsbergs folkhögskola sid 100 • 102 Viskadalens folkhögskola sid 102 •

Östergötlands län

103 Bona folkhögskola sid 58 • 104 Liljeholmens folkhögskola sid 80 • 105 Lunnevads folkhögskola sid 81 • 106 Marieborgs folkhögskola sid 83 • 107 Mo Gård folkhögskola sid 85 • 108 Vadstena folkhögskola sid 99 • 109 Valla folkhögskola sid 100 •

Gotlands län 110 Gotlands folkhögskola sid 68

Kalmar län

111 Gamleby folkhögskola sid 66 • 112 Högalids folkhögskola sid 74 • 113 Oskarshamns folkhögskola sid 88 • 114 Vimmerby folkhögskola sid 101 • 115 Ölands folkhögskola sid 106 •

Jönköpings län

116 Braheskolan Visingsö folkhögskola sid 59 • 117 June folkhögskola sid 75 • 118 Mariannelunds folkhögskola sid 83 • 119 Mullsjö folkhögskola sid 86 • 120 Sommenbygdens folkhögskola sid 93 • 121 Södra Vätterbygdens folkhögskola sid 97 • 122 Sörängens folkhögskola sid 97 • 123 Värnamo folkhögskola sid 103 • 124 Ädelfors folkhögskola sid 106 •

Kronobergs län

125 Grimslövs folkhögskola sid 69 126 Markaryds folkhögskola sid 84 • 127 S:t Sigfrids folkhögskola sid 90 • •

Hallands län

128 Katrinebergs folkhögskola sid 77 • 129 Löftadalens folkhögskola sid 82 •

Blekinge län

130 Blekinge folkhögskola sid 58 • 131 Jämshögs folkhögskola sid 75 • 132 Litorina folkhögskola sid 80 • 133 Valjevikens folkhögskola sid 99 •

Skåne län

134 Albins folkhögskola sid 54 135 Eslövs folkhögskola sid 62 • 136 Fridhems folkhögskola sid 65 • 137 Furuboda folkhögskola sid 65 • 138 Glimåkra folkhögskola sid 67 • 139 Glokala folkhögskolan sid 67 • 140 Folkhögskolan Hvilan sid 72 • 141 Hyllie Park folkhögskola sid 72 • 142 Kvarnby folkhögskola sid 78 • 143 Malmö folkhögskola sid 82 • 144 Munka folkhögskola sid 87 • 145 S:ta Maria folkhögskola sid 90 • 146 Skurups folkhögskola sid 92 • 147 Sundsgårdens folkhögskola sid 95 • 148 Önnestads folkhögskola sid 107 • 149 Österlens folkhögskola sid 108 • 150 Östra Grevie folkhögskola sid 108

53


Alla folkhögskolor A–Ö

Agnesbergs folkhögskola

Albins folkhögskola

Alma folkhögskola

Galileis gata 34 415 17 Göteborg

Eriksgatan 108 261 33 Landskrona

Box 47 099 100 74 Stockholm

Tel: 031-468097

Tel: 0418-146 90

Tel: 08-462 11 00

www.agnesbergsfhsk.se info@agnesbergsfhsk.se (Västra Götalands län)

www.albins.nu folkhogskola@albins.nu (Skåne län)

www.alma.fhsk.se ansokan.alma@folkbildning.net (Stockholms län)

Skolans profil På Agnesbergs folkhögskola kan du läsa in förberedande grundskola, grundskole- och gymnasiekompetens. Skolarbetet utgår från ett socialpedagogiskt förhållningssätt, vilket innebär att du som deltagare motiveras att se dina egna kvaliteter och resurser. Skolan har en romsk profil. Som en röd tråd genom alla utbildningar går tanken om att skolan ska fungera som en trampolin ut i samhällets institutioner genom nyckelorden: delaktighet, mobilisering, igenkännande och inkludering. Agnesbergs folkhögskola är anslutet till folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Huvudman: Västra Götalandsregionen.

Skolans profil Albins folkhögskola har sina rötter i arbetarrörelsen. Studier om samhället och våra möjligheter att påverka den regionala och globala omgivningen tillhör skolans profil. Begrepp som solidaritet, medmänsklighet och rättvisa är grundläggande, liksom frågor om hur vi kan förändra världen - socialt, ekonomiskt och ekologiskt för en hållbar utveckling lokalt och globalt. Huvudman: Regionala LO-förbund i Skåne inklusive LO/ABF-distriktet.

• Allmän kurs med samhällsprofil i långsam takt - steg 1

Skolans profil Alma folkhögskola erbjuder en varm och inspirerande studiemiljö för vuxna, präglad av språklig och kulturell kommunikation. Vi verkar för helhetssyn och ett kritiskt förhållningssätt genom att stödja samarbete och gemensam reflektion. Våra profilområden är ledarskap och kommunikation, vi har både heltids- och deltidskurser och en del av kurserna drivs på distans. Vi är också specialiserade på kurser som riktar sig till personer med afasi. Skolan är centralt belägen i Liljeholmen, Stockholm. Huvudman: Studieförbundet Vuxenskolan, SV folkhögskoleförening.

• Allmän kurs med samhällsprofil första gymnasieåret - steg 2

Behörighetsgivande kurser

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Grundskolenivå • Allmän kurs Gymnasienivå

54

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs med samhällsprofil avslutande gymnasieår

• Allmän kurs

Profilkurser

Profilkurser

• Albins Skrivarlinje

• Intensivkurs i engelska

• Global förändring - Hållbar värld

• Kurs för personer med afasi

• Allmän kurs i Haninge


Folkhögskolan i Angered

Arbetarrörelsens folkhögskola

Axevalla folkhögskola

Box 2107 424 02 Angered

Järntorget 7 413 04 GÖTEBORG

532 72 Axvall

Tel: 031-48 34 44

Tel: 031-711 91 91

Tel: 0511-269 70 Internat: 60 bäddar

www.fia-angered.se fhsk.ang@folkbildning.net (Västra Götalands län)

www.afig.org info@afig.org (Västra Götalands län)

www.axevalla.fhsk.se info@axevalla.fhsk.se (Västra Götalands län)

Skolans profil Folkhögskolan i Angered vill vara en motkraft mot passivitet, kommersialism och konkurrens samt mot alla fördomar. Genom kursverksamhet och opinionsbildning vill vi medverka till att fördjupa demokratin och inspirera till kritiskt tänkande, samhällsengagemang och internationell solidaritet. Verksamheten utgår ifrån att alla är olika men lika mycket värda och att samhället bygger på jämlikhet, gemenskap och solidaritet. Vi försöker uträtta något här, tillsammans. Huvudman: Folkhögskoleföreningen i Angered.

Skolans profil Kurserna vill ge en bred allmänbildning och främja personlig utveckling i en miljö där människor i olika åldrar och med skiftande erfarenheter möts. Skolan vill ge kunskaper för engagemang i samhälls- och miljöfrågor och för fackligt/politiskt/kulturellt arbete. Skolan strävar efter att deltagarna skall bli aktiva samhällsmedborgare. Vid antagning ges förtur åt sökande med kort utbildning. Förutom Allmän kurs genomförs korta och längre kurser tillsammans med våra medlemsorganisationer. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna. Huvudman: Föreningen Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola.

Skolans profil Politiskt och religiöst oberoende. Målet är att skolan skall kännas som en naturlig träffpunkt för alla, där aktiviteter blandas och erfarenheter utbyts. Arbetet sker i små studiegrupper med personliga ämnesval över linjegränserna, delvis tematiskt. Skolan har omfattande kortkurs- och konferensverksamhet och bedriver internationellt samarbete med skolor och utbildningsinstitut runt Östersjön. Vi främjar också den sverigefinska minoritetens utbildningsmöjligheter. Huvudman: Stiftelsen för Axevalla folkhögskola.

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs Allmän inriktning

• Allmän kurs - Samhället

• Allmän kurs Data - nätverk/spelinriktning

• Allmän kurs - Världen

• Allmän kurs Global inriktning

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - Glokala samhällsstudier 1 • Allmän kurs - Glokala samhällsstudier 2 • Allmän kurs - Språk och samhälle 1 • Allmän kurs - Språk och samhälle 2 • Allmän kurs - The Music College

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Basår

• Allmän kurs Social/Psykologi • Allmän kurs Svenska som andraspråk

Profilkurser • Konsten i samhället - Bild och Form

Profilkurser

• Konsten i samhället - Projekt och idégestaltning - distans

• Modedesign

• The Music College

Yrkesutbildningar • Fritidsledarutbildning Eftergymnasial • Hundskötare - distans

55


Bergslagens folkhögskola

Billströmska folkhögskolan

Birka folkhögskola

Engelbrektsgatan 65 738 31 Norberg

Stenkyrkovägen 16 471 93 Kållekärr

Birkavägen 25 836 95 Ås

Tel: 0223-333 00

Tel: 0304-67 65 70 Internat: 95 bäddar

Tel: 063-14 74 00 Internat: 70 bäddar

www.billstromska.fhsk.se info@billstromska.fhsk.se (Västra Götalands län)

www.birka.fhsk.se birka@folkbildning.net (Jämtlands län)

Skolans profil Billströmska folkhögskolan erbjuder ett nyrenoverat internat.Totalt tar vi emot ca 140 deltagare, med antagning till både vår och höst. Det breda kursutbudet gör skolan till en intressant mötesplats. Man kan gå på allmän kurs (med eller utan estetiskt tillval i musik, bild eller textil), naturvetenskapligt basår, musiklinje och De ungas rätt – en resandekurs. Skolan ligger vackert på Tjörn och det finns goda bussförbindelser med Göteborg. Billströmska är också ett centrum för föreningsliv och kultur, vilket gör att det händer mycket på skolan. Huvudman: Västra Götalandsregionen.

Skolans profil Skolan som ligger vid Storsjön med utsikt över fjällen karaktäriseras av närheten till skog, sjö och fjäll. Musik, god mat och en mångkulturell miljö är viktiga inslag i vardagen. Vi har ett nära samarbete med föreningslivet, kommuner, landsting och högskolor. Spännvidden mellan kurser på olika nivåer är stor och stimulerande. De studerande har stora möjligheter att påverka studierna som sker i små grupper. Internatet och skolans hela verksamhet är drogfri. Skolan är anpassad för rörelsehindrade. Huvudman: Regionförbundet Jämtlands län.

Behörighetsgivande kurser

• Allmän Baskurs Hälsa och livsstil

• Allmän kurs

• Allmän kurs Dansprofil

• Allmän kurs med högskoleinriktning - halvfart distans

• Allmän kurs med bild och akvarell

• Allmän kurs Kreativ media

• Allmän kurs med musik

• Allmän kurs Kultur och hantverk

• Allmän kurs med inriktning arbetsliv och entreprenörskap

• Allmän kurs med textil

• Allmän kurs Musik med datorn

• Allmän kurs Naturvetenskapligt basår

• Allmän kurs Psykosocial hälsa

Profilkurser

Profilkurser

• De ungas rätt - en resandekurs

• Afrikalinje - heltidskurs med projektresa

• Musiklinje

• Afrikalinjen - Ditt Afrika - distans med 7 närträffar

www.bfhsk.se info@bfhsk.se (Västmanlands län) Skolans profil Skolan är en kultur- och samhällsengagerad folkhögskola mitt i hjärtat av Bergslagen. Vi verkar för att vara en kreativ träffpunkt i närområdet. Därför är öppenhet mot det omgivande samhället viktigt för oss. Vi är en skola som står för arbetarrörelsens syn på människan, samhället och kunskapen. Vår inriktning är scenkonst. Här får du uttrycka dig i tal och skrift, i musik och teater. Idén är att alla människor har rätt att utveckla sitt estetiska språk och sin kreativitet. Huvudman: ABF, LO-distriktet, IF Metall, Handels, Teatermaskinen och Hyresgästföreningen. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs med högskoleinriktning • Allmän kurs med högskoleinriktning distans

Profilkurser • Musiklinje • Sång- och ackompanjemangskurs • Teaterkurs

Behörighetsgivande kurser

• Afrikalinjen - Projektkurs - distans med 5 närträffar • Folkmusikkurs • Introduktionsår i jazz • Introduktionsår i klassisk musik • Jazz Singer/songwriter • Musiklinje jazz • Musiklinje klassisk • Särskild kurs Slöjd och hantverkskurs 56


Yrkesutbildningar • Behandlingsassistent - påbyggnadsår • Behandlingspedagogutbildning Eftergymnasial • Fritidsledarutbildning Eftergymnasial • Fritidsledarutbildning på distans Eftergymnasial • Jazzmusiker EGY Eftergymnasial • Klassisk musiker EGY Eftergymnasial

Birkagårdens folkhögskola

Biskops Arnö Nordens folkhögskola

Box 3557 103 69 Stockholm

Biskops Arnövägen 30 746 93 Bålsta

Tel: 08-524 633 30

Tel: 0171-826 70 Internat: 109 bäddar

www.birkagarden.fhsk.se birkagarden@folkbildning.net (Stockholms län) Skolans profil Birkagårdens folkhögskola ska arbeta för att minska utbildningsklyftorna i samhället och ska satsa en avgörande del av sina resurser för att åstadkomma detta. Behoven finns såväl bland yngre som äldre människor, såväl bland de i landet födda som bland de nya svenskarna. Skolan arbetar med individen i centrum och med fokus på hennes utveckling på såväl det kunskapsmässiga som det personliga planet. Vårt mål är att deltagaren ska lämna oss stärkta i sitt självförtroende och med stora förhoppningar på vad framtiden kan erbjuda. Huvudman: ABF Stockholm och Stiftelsen Birkagården. Behörighetsgivande kurser

www.biskopsarno.se exp.biskops-arno@folkbildning.net (Uppsala län) Skolans profil Skolan bedriver kultur- och bildningsarbete och kurserna är inriktade på skönlitterärt författande, YH - Fotoskolan, dokumentärfilm, internationellt solidaritetsarbete, ekologi samt friskvård och nu även låtskrivarkurs. Skolan ligger på en ö i skön Mälarnatur med en mängd kulturminnen, allt från medeltidshus till det unika kulturlandskapet. Skolans kök är KRAV-certifierat. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna. Huvudman: Föreningen Norden. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - Nyfiken på Världen - distans • Allmän kurs - på ön med tre profiler

• Allmän kurs - Ekonomi och juridik

Profilkurser

• Allmän kurs - Högskoleförberedande • Allmän kurs - Kommunikation

• Att skriva dramatik - scen/film - radio/ TV- Grund

• Allmän kurs - Samhällsvetenskap

• Att skriva skönlitteratur - Grund

Profilkurser • Allmän pensionärskurs • Klassiska musiklinjen • Kurs för Europanyfikna pensionärer • Rockmusiklinje - Högskoleförberedande kurs • Rockmusiklinje - Musiker • Rockmusiklinje - Sång • Skriv- och kulturkurs för pensionärer

• Låtskrivarutbildning • Dokumentärfilm 1 - grundkurs • Global rättvisa - Praktikantkurs till Indien och latinamerika • Naturens medicin - friskvård med alternativmedicin • Praktikantkurs - hållbar utveckling runt Victoriasjön Yrkesutbildningar • Att skriva dramatik - Eftergymnasial • Att skriva skönlitteratur - Eftergymnasial • Dokumentärfilm 2 - projektkurs Eftergymnasial • Naturens Medicin - Handledarutbildning Eftergymnasial

57


Blekinge folkhögskola

Bollnäs folkhögskola

Bona folkhögskola

Folkhögskolevägen 6 372 60 Bräkne-Hoby

Skolallén 10 821 41 Bollnäs

Svarta gatan 591 47 Motala

Tel: 0457- 73 18 60 Internat: 72 bäddar

Tel: 0278-389 00 Internat: 63 bäddar

Tel: 0141-20 95 80

www.blekingefolkhogskola.se folkhogskolan@ltblekinge.se (Blekinge län)

www.lg.se/bollnasfhs fb@lg.se (Gävleborgs län)

Skolans profil Skolan ligger i Bräkne-Hoby, mitt i Blekinge. En stimulerande miljö nära skog, sjöar och hav. Här samlas människor från hela Sverige, en mötesplats för kunskap och kultur. Vi tror på människors lika värde och deltagarnas möjlighet att påverka. Skolan är politiskt och religiöst obunden. Huvudman: Landstinget Blekinge.

Skolans profil Skolan har ett varierat kursutbud med alltifrån kärnämnen till estetiska specialkurser. Vi vill ge förutsättningar för allmänbildning, fördjupade kunskaper och en egen utveckling i mötet med andra. Internatet har moderna rum. Skolan är miljöcertifierad. Skolan är tillgänglig för funktionshindrade. Huvudman: Landstinget Gävleborg.

Behörighetsgivande kurser

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs Baskurs

• Allmän kurs

• Allmän kurs Naturvetenskap • Allmän kurs Naturvetenskapligt basår • Allmän kurs Samhällsvetenskap

Profilkurser • Folkmusik • Jazz

www.bona.nu bonainfo@folkbildning.net (Östergötlands län) Skolans profil Bona folkhögskola verkar för ett samhälle präglat av öppenhet, solidaritet och självständigt tänkande. Vi vill vara ett forum för radikal samhällsdebatt där arbetarrörelsens, vänsterns, kvinnorörelsens och solidaritetsrörelsernas värderingar utgör grunden. Skolan är också en kulturverkstad där olika konstnärliga uttrycksformer prövas, både på specialkurserna teater och journalistik och på allmänna kurser. Hela skolan är tillgänglig för rörelsehindrade förutom en mindre korridor som endast nås via en kortare trappa. Huvudman: Bona folkhögskola ekonomisk förening. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs

Profilkurser

• Klassisk

Profilkurser

• Fiskevård

• Singer-Songwriter

• Finanskrisen! Ekonomi och Politik - distans

• Konstlinje

• Ljudteknik

• Mat och Hälsa

• Sound Design

• Socialism idag? Marx, politik och ekonomi - distans

• Teaterlinjen år 1

• Radiolinjen

• Teaterlinjen år 2

• Konstskolan i Gävle

• Textillinje med vävning och sömnad

• Pennspetsen litterär påbyggnadskurs • Skrivarlinjen Grundkurs för kvinnor • Skrivarlinjen Fortsättningskurs

• Kvinnokurs för dig med svenska som andraspråk • Teori och praktik för dig med Asperger eller ADHD • Teaterlinje grundkurs • Textlabbet - kurs för dig med skrivprojekt - distans Yrkesutbildningar • Journalistlinje Eftergymnasial

58


Bosöns idrottsfolkhögskola

Botkyrka folkhögskola

Braheskolan Visingsö folkhögskola

181 47 Lidingö

Tomtbergavägen 14 145 67 Norsborg

560 34 Visingsö

Tel: 08-699 66 28 Internat: 70 bäddar

Tel: 08-534 708 80

Tel: 0390-566 00 Internat: 32 bäddar

www.bosonifhs.se info@bosonifhs.se (Stockholms län)

www.botkyrkafolkhogskola.org botkyrka.folkhogskola@folkbildning.net (Stockholms län)

www.braheskolan.se info@braheskolan.se (Jönköpings län)

Skolans profil Bosön Idrottsfolkhögskola är svensk idrotts egen skola. Bosön är samlingsplatsen för svensk idrott och som studerande på idrottsfolkhögskolan är du en självklar del av Bosöns idrottsgemenskap. Här möts alla typer av idrottare och ledare, här bygger man nätverk och inspireras av varandra. Bosön ligger naturskönt i lugn atmosfär vid havet, bara ett stenkast från Stockholms city. Hela anläggningen är tillgänglig för rullstolsburna. Hörselslinga finns i ett klassrum. Huvudman: SISU Idrottsutbildarna.

Skolans profil Skolan är politiskt och religiöst obunden och belägen på Visingsö mitt i Vättern. Du tar dig hit med båt från Gränna. Skolan arbetar med profilområdena internationalisering, språk och kultur samt det sociala perspektivet. Här kan du också studera på våra allmänna kurser som ger dig gymnasiekompetens. På Braheskolans kurser lägger vi stor vikt vid att du tillsammans med andra stärker din och gruppens självkänsla så att förutsättningarna för lärande blir så bra som möjligt. Vi anordnar kurser både i Sverige och utomlands. Huvudman: Folkuniversitetet.

• Allmän kurs Idrottslinjen Elit

Skolans profil Skolan ligger i Norra Botkyrka och strävar efter möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenhet. Skolan vill stimulera deltagarna till engagemang i närområdet, föreningar och församlingar. De studerande är mellan 16 och 55 år. Samhällsorientering och svenska/svenska som andraspråk är viktigt i alla kurser. Matematik och engelska studeras på olika nivåer. Små undervisningsgrupper gör lärandet lättare. Den egna motivationen för studier måste vara hög. Viljan att möta andra är en förutsättning för att studera här. Alla utrymmen på skolan är tillgängliga för rullstolsburna. Huvudman: Lokala församlingar; Sv Missionskyrkan/Gemensam Framtid och Syrisk ortodoxa kyrkan.

Yrkesutbildningar

Behörighetsgivande kurser

• Idrottens Organisationsledarlinje Eftergymnasial

• Allmän kurs - bas - grundläggande • Allmän kurs - gymnasienivå

• Allmän kurs med engelsk inriktning, Visingsö - Brighton

• Idrottens Tränarlinje Eftergymnasial

• Allmän kurs - kvinnokurs med svenska som andraspråk

• Allmän kurs med spanska som inriktning, Visingsö-Barcelona

Profilkurser

• Allmän kurs med tysk inriktning, VisingsöDüsseldorf

• Introduktionsår i ortodox teologi och tradition

Profilkurser

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Idrottslinjen

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs grundnivå - distans • Allmän kurs grundnivå med svenska som andraspråk - filial Södra STHLM

• English & Art in Practice • Terminskurs Engelska - Brighton England • Terminskurs Visingsö - Brighton • Nybörjarspanska A1-A2 - Barcelona Spanien • Nybörjarspanska B1-B2- Barcelona Spanien • Spanska i Praktiken - Barcelona Spanien • Terminskurs Franska - Aix-en-Provence Frankrike • Tyska i Praktiken - Düsseldorf Tyskland • Tyska nybörjare - Düsseldorf Tyskland

59


Bromma folkhögskola Åkeshovsvägen 29 16839 Bromma Tel: 08-636 23 20 Internat: 30 bäddar

Brunnsviks folkhögskola

Bäckedals folkhögskola

Humanistgatan 2 781 72 Borlänge

Box 206 842 22 Sveg

Tel: 0243-33 01 00

Tel: 0680-166 70 Internat: 45 bäddar

www.brommafolkhogskola.se info@brommafolkhogskola.se (Stockholms län)

www.brunnsvik.se info@brunnsvik.se (Dalarnas län)

Skolans profil Bromma folkhögskola (f.d. Lidingö folkhögskola och musikinstitutet Betel) är en plats för bildning. Hos oss är gemensamma upplevelser och erfarenheter utgångspunkten för kunskap, insikt, förståelse och utveckling. När alla sinnen berörs växer vi som människor. Därför arbetar vi med x-pedagogiken i alla våra utbildningar. Vi finns fr.o.m. hösten 2014 i Bromma med ca 200 studerande på långa kurser varav ca 60 vid vår filial i Stockholms city. Vårt internat är drogfritt. Skolan är tillgänglig för rörelsehindrade. Huvudman: Equmeniakyrkan.

Skolans profil Brunnsvik ligger i framkant när det gäller folkbildning och samhällsutveckling. Vi har utbildningar i Borlänge och Häggvik, Sollentuna. Vi satsar stort på Allmän kurs, där den som inte har fullständiga gymnasiebetyg kan komplettera för behörighet. Skolbyggnaden är anpassad för rörelsehindrade. Huvudman: Föreningen Brunnsviks folkhögskola.

Profilkurser • Ateljé X • Exchange - förändras och kunna förändra • Afroensemble • Församlingsmusiker • Klassisk musiker • Musik - Bredd • Livsverkstan - Skriva-berätta-drama/Bildfärg-form • Teaterverkstan

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - Borlänge • Allmän kurs - Sollentuna Profilkurser • BoomTown - musiklinje för band i alla genrer

www.backedal.se info@backedal.se (Jämtlands län) Skolans profil En skola med stor gemenskap! Vi erbjuder kurser i allmänna ämnen som ger dig behörighet till fortsatta studier. Här finns unika kurser i hantverk för dig som är intresserad av äldre tekniker i olika material. Dessa kurser ger dig ökad förståelse för samspelet mellan människa, natur och teknik. Efter en kurs hos oss hoppas vi att du utvecklats som människa samt är förberedd för nya utmaningar och vidare studier. Matsalen är öppen veckans alla dagar. Huvudman: Regionförbundet Jämtlands län. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - Levande Historia Profilkurser • Forntida smide- och metallhantverk • Hantverkslinje - Människa - Natur - Teknik • Påbyggnadskurs - gamla hantverkstekniker • Skinn - Garvning & Sömnad • Skinngarvningskurs • Textil & kläder

Yrkesutbildningar • Diakonal linje med karitativ och pedagogisk inriktning Eftergymnasial • Fritidsledarutbildning Eftergymnasial

Bromma folkhögskola, filial City Bergsgatan 51, 112 31 Stockholm Tel: 08-34 55 40 city@brommafolkhogskola.se Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs

60

• Psykologi 1 & 2a - distans


Dalkarlså folkhögskola Dalkarlså 30 915 98 Bygdeå Tel: 0934-304 95 Internat: 60 bäddar www.dalkarlsa.nu dalkarlsa@folkbildning.net (Västerbottens län) Skolans profil Här möter du många nya möjligheter i en unik kulturmiljö, nära havet i Västerbottens kustland och den blivande europeiska kulturhuvudstaden Umeå. Kreativa linjer och närhet mellan lärare och kursdeltagare är naturliga inslag hos oss. Mångfalden av olika människor skapar dynamik och spännande möten på vår skola. Våra utbildningar utgår från dina egna förutsättningar, oavsett om du är erfaren och rutinerad eller har fått ett nyblivet intresse i något av skolans profilområden. Delar av anläggningen är tillgänglig för rörelsehindrade. Huvudman: Stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs med profil Profilkurser • Lovsångslinjen • Musiker pop/rock • Musiklinjen Yrkesutbildningar • Akademi för ledarskap och teologi - ALT Eftergymnasial

Dalslands folkhögskola

Edelviks folkhögskola

Folkhögskolevägen 6 458 30 Färgelanda

Skelleftevägen 1 937 32 Burträsk

Tel: 0528-758 80 Internat: 37 bäddar

Tel: 0914-795 100 Internat: 46 bäddar

www.dals.fhsk.se skolan@dals.fhsk.se (Västra Götalands län)

www.edelvik.se info@edelvik.se (Västerbottens län)

Skolans profil Folkhögskolan ligger centralt i Färgelanda med affärer, bibliotek m.m. bara ett stenkast därifrån, med ett flertal internatboenden på skolområdet. Vår filial i Trollhättan, som är en dagfolkhögskola, är även den centralt belägen. Vi välkomnar studerande med olika skolbakgrund och erbjuder en stimulerande studiemiljö i en naturskön omgivning. Vårt fokus är på dig som individ och din utveckling! Skolan är tillgänglig för rörelsehindrade och anpassad för både hörsel- och synskadade. Huvudman: Västra Götalandsregionen.

Skolans profil En folkhögskola i norra Sverige - där snön och den storslagna naturen finns. Vår skola är en mötesplats för människor från hela landet, med olika bakgrund och i olika åldrar. Vi tror på kulturen och människans kreativitet – vår undervisning utgår från denna övertygelse vi tror på konsten, litteraturen, berättandet och teatern. Vi vill uppmuntra våra studerande till ett eget sökande efter inre styrka och identitet. Skolan är ansluten till FSR och har ca 100 deltagare. Lokalerna är tillgänglig för dig som har fysiska funktionshinder. Allmänna kursens undervisningslokaler har hörselslinga. Huvudman: Stiftelsen Edelvik (Svenska kyrkan i Luleå Stift).

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Allmän studieinriktning • Allmän kurs inriktning Hästskötare • Allmän kurs inriktning Personlig utveckling • Allmän kurs Skriv- och läsinriktning (SOL) Profilkurser • Livslinjen

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Profilkurser • Konstutbildning • Konstverkstad på halvtid • Kurs för afatiker

Dalslands folkhögskola, filial Trollhättan

• Seniorkurs • Skådespelarutbildning

Ekholmsgatan 11, 461 39 Trollhättan Tel: 0520-47 08 80 www.thn.fhsk.se skolan@thn.fhsk.se (Västra Götalands län) Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs med individuell studieplan Profilkurser • Invandrarlinje

61


Eskilstuna folkhögskola

Eslövs folkhögskola

Gösta Wasastiernas gränd 4 633 42 Eskilstuna

Sturegatan 14 241 31 Eslöv

Tel: 016-10 52 80

Tel: 0413-663 00 Internat: 75 bäddar

www.eskilstunafolkhogskola.nu fhsk.e-tuna@folkbildning.net (Södermanlands län) Skolans profil Vi är en skola som spirar av liv. Någon beskrev oss som sitt andra vardagsrum och det är någonstans där vi vill befinna oss - en trygg plats där du kan vara dig själv och där ditt lärande blir en upplevelse. Huvudman: Landstinget Sörmland.

www.eslov.fhsk.se info@eslov.fhsk.se (Skåne län)

Fellingsbro folkhögskola Box 4 732 71 Fellingsbro Tel: 0581-891 00 Internat: 63 bäddar www.fellingsbro.fhsk.se fellingsbro.fhsk@folkbildning.net (Örebro län)

Profilkurser

Skolans profil Skolan erbjuder en kreativ miljö med en mångfald av olika utbildningar. Politiskt och religiöst obunden. Skolan ligger centralt i Eslöv och kommunikationerna med Malmö, Lund och Helsingborg är goda. I vår miljö möts människor i olika åldrar och med skiftande erfarenheter. Skolan bedriver förutom folkhögskolekurser även en Yrkeshögskoleutbildning till Behandlingspedagog samt anordnar SMF kurser. Huvudman: Eslövs folkhögskolas garantiförening.

• Kom igång

Behörighetsgivande kurser

• Svenska som andraspråk - SSAS

• Allmän kurs Grundkurs

• Svenska som andraspråk - Träffpunkten

• Allmän kurs årskurs 1

• Estetiskt fördjupningsår

• Allmän kurs årskurs 2

• Konstlinjen

• Allmän kurs årskurs 3

• Raku som formspråk - kvartsfart

• Allmän kurs Beteendevetarlinjen

• Recycle design - Återbruk

• Allmän kurs Fotbollstränarlinjen

• Textil formgivning 1 - halvfart distans

• Allmän kurs Rocklinjen

• Textil formgivning 2 - halvfart distans

• Allmän kurs för dig med speciella behov distans

• Allmän kurs för personer med psykisk funktionsnedsättning

Profilkurser

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs • Allmän kurs - Musik

• Textilt återbruk 1 - kvartsfart distans • Textilt återbruk 2 - kvartsfart distans

Profilkurser • Musikallinjen Yrkesutbildningar • Fotbollstränare högre utbildning Eftergymnasial • Fritidsledarlinjen Eftergymnasial

62

Skolans profil Skolan är öppen för alla, men en del kurser vänder sig bara till personer med funktionsnedsättning. Skolbyggnaden är anpassad för rörelsehindrade och hörselskadade. Att kunna delta på lika villkor, i skola och arbetsliv, är en viktig demokratisk princip. Drogfrihet är ett obetingat grundkrav för all verksamhet.På vår filial i Örebro har vi Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning, Teckenspråkslinje, Syntolkutbildning och Teckenspråkskurser på distans.I Lindesberg har vi kurs för invandrare samt Studiemotiverande Folkhögskolekurs -SMF. Huvudman: Örebro läns landsting. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs • Allmän grundkurs för dig med speciella behov

• Baskurs för personer med Asperger/AST • Projektlinje för lindrigt utvecklingsstörda • Svenska som andraspråk Yrkesutbildningar • Behandlingspedagog • Personlig assistent


Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro Klerkgatan 16, 702 25 Örebro Tel: 019-602 82 00 Bildtel: ffhskt1@sip.nu Texttel: 019-670 25 51 www.fellingsbro.fhsk.se (Örebro län) Profilkurser • Teckenspråkslinje Yrkesutbildningar • Syntolkutbildning - distans • Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning Eftergymnasial

Finska folkhögskolan

Fornby folkhögskola

Salviagatan 52 - 54 424 40 Angered

Box 5016 781 05 Borlänge

Tel: 031-331 50 66

Tel: 0243-23 95 50 Internat: 35 bäddar

www.finska.fhsk.se info@finska.fhsk.se (Västra Götalands län) Skolans profil En samhällsorienterad och mångkulturell externat folkhögskola i det nordöstra Göteborg där hälften av invånarna har ett annat modersmål än svenska. Grundad av finska immigranter och öppen för alla. Skolans arbetssätt genomsyras av folkbildningstänkande och demokrati. Verksamhetens målsättning är att stärka minoriteter och utlandsfödda människor samt öka deras inflytande i det svenska samhället. Lokalerna är anpassade för dig med funktionsnedsättning. Huvudman: Finska folkhögskolans stiftelse. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs • Allmän kurs Högskoleförberedande • Allmän kurs Internationell • Allmän kurs Mångkulturella linjen

www.fornby.se info@fornby.se (Dalarnas län) Skolans profil Fornby folkhögskola ligger vackert strax utanför Borlänge i Dalarna. Studiemiljön är härlig. Vackra hus runt en gård med träddungar och med Tunaån intill. Våra filialerfinns i trivsamma lokaler i centrala Falun och i ABF-huset i Ludvika. Folkhögskolan utgår från en helhetssyn på människa och lärande. Var och en får genom eget studiearbete möjlighet att hitta sin plattform i samhället, få verktyg och veta hur man använder dem. Vi har spetskunskaper och är samtidigt breda, nyfikna och prestigelösa – vi bryr oss, på riktigt! Lokalerna är tillgängliga för rörelsehindrade och hörselskadade. Huvudman: Landstinget Dalarna. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - Estet • Allmän kurs - Högskoleförberedande • Allmän kurs - Samhälle och insikt • Allmän kurs - Samhälle och utsikt • Allmän kurs - Svenska som andraspråk grundskolenivå • Allmän kurs - Svenska som andraspråk gymnasienivå Profilkurser • Kurs för dig med förvärvad hjärnskada • Konstkurs • Konstkurs fortsättning - halvtid • Sömnad - mode - design • Sömnad grundkurs - 25 procent - distans • Textil för kropp och själ - halvtid • Vävning fördjupning - 25 procent - distans • Vävning grundkurs - 25 procent - distans

63


Fornby folkhögskola, filial Falun Nybrogatan 12, 791 71 Falun Tel: 023-870 40 www.fornby.se info@fornby.se (Dalarnas län) Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - Internationell • Allmän kurs - Kvinnoperspektiv • Allmän kurs - Social

Fornby folkhögskola, filial Ludvika ABF-huset, Köpmansgatan 1, 771 32 Ludvika Tel: 0240-180 60 www.fornby.se info@fornby.se (Dalarnas län) Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Ludvika

Forsa folkhögskola

Framnäs folkhögskola

Monvägen 820 65 Forsa

Adrian Wennströms väg 15 943 33 Öjebyn

Tel: 0650-367 50 Internat: 66 rum, totalt 78 bäddar

Tel: 0911-23 11 00 Internat: 60 bäddar

www.lg.se/forsa forsa.folkhogskola@lg.se (Gävleborgs län) Skolans profil Lusten att lära, personlig utveckling och en hållbar livsstil med omsorg om miljön är ledstjärnor i allt vi gör. Skolan är miljöcertifierad och vi erbjuder en helt drogfri miljö i alla skolsammanhang. Forsa ligger i en rik kulturbygd med naturen och de vackra hälsingegårdarna om knuten. På 10 minuter tar du dig till havet och "Glada Hudik", staden Hudiksvall, och på en timme till Sundsvall eller Gävle. Skolan har ca 150 studerande. Skolan är tillgänglig för fysiskt funktionshindrade. Huvudman: Landstinget Gävleborg. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs • Allmän kurs - distans Profilkurser • Beroendeterapeut - distans • Beroendeterapeututbildning (BTU) • Foto projektår - distans • Fotografi • Design Väv • Fördjupningskurs i vävning och formgivning - distans halvfart • Textil Design Mode • Specialkurs för personer med afasi

www.framnas.nu reception@framnas.nu (Norrbottens län) Skolans profil Skolan är arbetarrörelsens folkhögskola, som ur detta perspektiv försöker ge i första hand kortutbildade verktyg för att utvecklas både på det personliga planet och när det gäller studier. I verksamheten märks dessutom den starka inriktningen mot musik och hälsa. De långa kurserna har ca 250 deltagare. Skolan förfogar över möblerat boende med eget pentry. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna. Huvudman: Stiftelsen Framnäs fhsk, Arbetarrörelsen/Piteå kommun. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - Baskurs, grundskolenivå • Allmän kurs - Konstinriktning åk 1 • Allmän kurs - Konstinriktning åk 2 • Allmän kurs - Samhällsinriktning Profilkurser • Musiklinje - Distans • Musiklinje - Grundkurs • Musiklinje - Jazz • Musiklinje - Klassisk • Musiklinje - Musikproduktion • Musiklinje - Pop/rock • Neurolinje Yrkesutbildningar • Personlig assistentutbildning

64


Fridhems folkhögskola

Fristads folkhögskola

Furuboda folkhögskola

Box 123 268 22 Svalöv

Folkhögskolevägen 7 513 32 Fristad

Furubodavägen 247 296 86 Åhus

Tel: 0418-44 60 00 Internat: 200 bäddar

Tel: 033-23 68 00 Internat: 11 bäddar

Tel: 044-781 46 50 Internat: 83 bäddar

www.fridhem.fhsk.se kontor@fridhem.fhsk.se (Skåne län)

www.fristads.fhsk.se exp@fristads.fhsk.se (Västra Götalands län)

www.furuboda.se fhsk@furuboda.se (Skåne län)

Skolans profil Politiskt, ideologiskt och religiöst oberoende. Samarbete och entusiasm. Studieovana och blivande rockstjärnor. Musik och poesi. Rörliga bilder. Levande människor. Tradition och bildning möter experimentlusta för nya levnadsformer. God mat. Samhälls- och miljöfrågor. Temajobb och kärnämnen. Behörigheter. Internationell medvetenhet. En mångkulturell mötesplats för kunskap och kultur med brett spektrum. Kreativitet och design. Internatet är tillgängligt för funktionsnedsatta. Nyrenoverade rum är anpassade till permobil. Samtliga undervisningslokaler är tillgängliga förutom musikhuset. Huvudman: Föreningen Fridhems folkhögskola.

Skolans profil Målet med undervisningen är att väcka intresse och förståelse för kultur- och samhällsfrågor, miljö- och fredsfrågor samt bygdens textila traditioner. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna, hörselskadade och synskadade. Vi har ett litet internat med 11 platser, varav 2 är anpassade för personer med funktionsnedsättning med egen dusch och toalett. Skolan är miljöcertifierad och har även en omfattande konferens- och kortkursverksamhet. Vi erbjuder också utbildning i svenska för invandrare (SFI). Huvudman: Västra Götalandsregionen.

Skolans profil På Furuboda arbetar du med ditt livslånga lärande, oberoende av i vilken skola du gått eller vilka förutsättningar du har. Du får tid och möjlighet att i samvaro med andra hitta dig själv. För oss är det viktigt att du ges möjlighet att studera i mindre grupper, i lugnare takt. Dina tankar och åsikter väger tungt! Ditt deltagande betyder mycket, därför är du inte elev hos oss utan deltagare! Men framförallt – Furuboda folkhögskola är en skola där det är lätt att trivas! Här får alla möjlighet att utvecklas och gå vidare i livet, mot fortsatta studier eller andra egna mål. Hög tillgänglighet. Huvudman: Föreningen Furuboda, Åhus.

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Baskurs - Grundskolenivå

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs år 1 och 2 Människa - miljö samhälle

• Allmän kurs Behörighet - Ge dig själv större valfrihet

• Allmän kurs inriktning Kreativt berättande

• Allmän kurs år 3 - Högskoleförberedande fördjupning

• Allmän kurs Framtid - Rusta dig för din framtid

• Allmän kurs med inriktning Foto

• Allmän kurs Grundskolenivå - Hässleholmen

• Allmän kurs Omvärld - Börja ditt vuxenliv här

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs med inriktning Högskoleförberedande

• Allmän kurs med inriktning Grafisk design • Allmän kurs med inriktning Måleri- och formspråk Profilkurser • Filmlinje • Fotolinjen • Musiklinje • Teaterlinje Yrkesutbildningar

Profilkurser • Hälsolinjen - må bättre • Väv-Må-Väl • Vävning - Bindningslära - distans • Vävning - distans • Vävning - grundkurs

Profilkurser • Assistentkursen - Arbeta med människor • Baskursen - Utvecklas i din egen takt • På väg ... igen - Kurs för dig med förvärvad hjärnskada

• Vävning - påbyggnadskurs

• Behörighetsgivande profil - studier i enstaka ämnen

• Växa - grupp för personer som har lättare utvecklingsstörning

• Hemteknisk profil - Boendekunskap - Vardagsekonomi

• Filmarbetarlinje Eftergymnasial

Yrkesutbildningar

• Musikerlinje Eftergymnasial

• Kurs till personliga assistenter

• IT-kursen - Öka din kreativitet med datorn • Musiklinjen - Inriktning Afro/Rock • Musikverkstan - Vi spelar tillsammans

65


Färnebo folkhögskola

Gamleby folkhögskola

Geijerskolan

Färnebov. 874 810 20 Österfärnebo

Loftagatan 36 594 32 Gamleby

684 93 Ransäter

Tel: 0291-202 75 Internat: 68 bäddar

Tel: 0493-131 00 Internat: 71 rum

www.farnebo.se info@farnebo.se (Gävleborgs län)

www.gamlebyfolkhogskola.se gamlebyfolkhogskola@ltkalmar.se (Kalmar län)

Skolans profil Färnebo folkhögskola finns i Gävle, samt Österfärnebo. Vi har också distanskurser. På våra allmänna kurser i Gävle kan du läsa in grundskole- samt gymnasiekompetens. Studierna på alla våra kurser syftar till att ge dig som studerande ökade kunskaper och kunskap för livet. Våra kurser tar upp aktuella frågor, och vi varvar teori och praktik. Vi har 30 års erfarenhet av resande kurser till Södra Afrika och Latinamerika. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer arbetar vi för att stärka engagemanget för rättvise- och miljöfrågor. Huvudman: Stiftelsen Alternativrörelsens folkhögskola, 16 organisationer ur freds-, miljö- och solidaritetsrörelsen I Sverige.

Skolans profil Gamleby Folkhögskola är en mötesplats där du kan lära och växa tillsammans med andra. Du kan välja allmänna kurser som ger behörighet till högre studier eller profilkurser. Våra profiler är fotografi, rörlig bild/film, friluftsliv, hälsa, naturvetenskap, textil design och musik. Huvudskolans lokaler och några rum på internatet är anpassade för rörelsehindrade. Huvudman: Landstinget i Kalmar län.

Profilkurser

• Gestaltande fotografi

• Allmän kurs Humanistisk-samhällsvetenskaplig profil

• Fast mark, rent vatten

• Livslinjen

• Allmän kurs Litteratur- och skrivarprofil

• Hållbar utveckling i praktiken

• Seniorakademin

• Allmän kurs med svenska som andraspråk

• Kreativt skrivande

• Textil design - Grund

• Södra Afrika Reportage

• Textil design - Sömnad

Yrkesutbildningar • Småskalig ekologisk odling distans

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs • Allmän kurs - Läs och skriv • Allmän kurs - Naturvetenskapligt basår

Holmparken 1, 803 10 Gävle Tel: 0291-20275 www.farnebo.se info@farnebo.se (Gävleborgs län) Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - Bas • Allmän kurs - Ett Gävle för alla

66

geijerskolan.se info@geijerskolan.se (Värmlands län) Skolans profil Vi finns i sagans och diktens landskap nära Klarälven i natursköna Värmland. Vi erbjuder många utbildningar, stimulerande studiemiljö och en skön atmosfär. Cafékvällar och kulturmöten berikar fritiden. Vi har ett stort och trivsamt internat med tillgång till bredband, övningslokaler, ett meditativt kapell, bibliotek, litet gym m.m. God tillgänglighet för rullstolsburna. Vi kan erbjuda pröva på-dagar utifrån ditt önskemål. Skolan anordnar även SFI och SMF kurser. Vi vill ha omsorg om alla personer och accepterar inte att du använder alkohol eller andra droger inom skolans område. Huvudman: Stiftelsen Geijerskolan i Ransäter. Behörighetsgivande kurser

Profilkurser

• Textil design - Vävning • Folkmusiklinjen • Visskolan • Visskolan åk 2

Färnebo folkhögskola, filial Gävle

Tel: 0552-302 50 Internat: 114 bäddar

Profilkurser • Collegeår - folkhögskola/universitet • Filosofi och världsreligioner • Afrolinje • Musiklinje - Flöjtprofil

Yrkesutbildningar

• Musiklinje - Förberedande kantorsutbildning

• Fritidsledarutbildning Eftergymnasial

• Musiklinje - Individuell profil • Musiklinje - Klassisk gitarrprofil • Musiklinje - Klassisk pianoprofil • Musiklinje - Kompositionsprofil • Musiklinje - Sångprofil • Musikproducentutbildning • Musikteaterlinje • Nordiska Rockmusiklinjen


• Målerilinje • Skaparverkstad • Svenska kyrkans grundkurs • Uppbyggnad och återhämtning Yrkesutbildningar • Kantorsutbildning Eftergymnasial • Kantorsutbildning deltid/distans Eftergymnasial

Glimåkra folkhögskola Box 115 280 64 Glimåkra Tel: 044-448 00 Internat: 100 bäddar

Glokala folkhögskolan i Malmö Box 8147 200 41 Malmö Tel: +46 (0) 40-88 225

www.glimnet.se info@glimnet.se (Skåne län)

www.glokala.se info@glokala.se (Skåne län)

Skolans profil Glimåkra finns mitt i Sveriges sydligaste vildmark, i nordöstra Skåne. Skolan har en kristen grundsyn. Respekt och öppenhet för alla är grundläggande. De kulturella inslagen skiftar: Gospel, konsthantverk och skrivande. Gymnasiekompetens läses med olika inriktningar: Samhälle, Japan, Kommunikation, Motion och Hälsa eller Musik. Skolan har en alkoholoch drogfri miljö. Ca 150 studerande. Delvis tillgänglig för funktionsnedsatta med rörelsehinder, syn- och hörselskadade. Vi arbetar för att bli bättre på tillgänglighet. Huvudman: Föreningen Glimåkra folkhögskola, ansluten till EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen).

Skolans profil Vi vill förena lokalt och globalt engagemang för en levande demokrati, jämlikhet och solidaritet. Vi vill låta olika perspektiv och erfarenheter befrukta varandra, tillvarata och utveckla människans kraft i en kollektiv kunskapsprocess. Vi vill stimulera en personlig utveckling där utgångspunkten är deltagarnas livserfarenhet och därför ges kulturella och existentiella aspekter stort utrymme. I studierna utgår vi från situationen i Malmö där människor från hela världen lever idag. Vi arbetar teoretiskt, praktiskt och utåtriktat. Huvudman: Folkbildningsföreningen i Malmö.

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs för invandrare

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs med glokal inriktning

• Allmän kurs lugnare tempo

Profilkurser

• Allmän kurs med profilval

• Glokala medier

Profilkurser • Baslinje för personer med utvecklingsstörning • Konsthantverkslinje • Skrivarlinje • Bibellinje - församlingsliv och mission

• Glokala medier Projekttermin - distans • Glokala tankesmedjan - distans • Samhällsentreprenör - distans • Samhällsentreprenör steg 2 - distans • Spinneriet - urbankonst och hiphopkultur

• Gospellinje för sångare och instrumentalister • Ledarutbildning för Credo och ELU - distans • Strandhems Bibel- och lärjungaskola

67


Gotlands folkhögskola Storgatan 11 623 50 Hemse Tel: 0498-20 36 50 Internat: Hemse 100 bäddar, Fårösund 40 bäddar www.gotland.fhsk.se folkhogskolan@gotland.se (Gotlands län) Skolans profil Välkommen till Gotland, en fantastisk plats att bo och studera på! Här är det nära till hav, natur och inspirerande miljöer. Studerande från de estetiska linjerna möter socialpedagoger och studerande från Allmän kurs. Konserter, utställningar och föreläsningar är en del av skollivet. Här får du chansen att utvecklas vidare, att finna dig själv och bli mer klar över dina framtidsplaner. Vi har två skolenheter, med lite olika kursutbud, en i Hemse på södra Gotland och en i Fårösund på norra delen. Delar av internatet är anpassat för studerande med funktionshinder, bland annat rullstolsburna. Huvudman: Region Gotland. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Baskurs - studier på grundskolenivå • Allmän kurs åk 1 - studier på gymnasienivå

Gotlands folkhögskola, enhet Fårösund Kustparksvägen 6, 624 70 Fårösund Tel: 0498-20 38 80 Internat: 40 bäddar www.gotland.fhsk.se (Gotlands län) Profilkurser • Ella Pop/Rocklinje - för kvinnor • Film & TV-produktion - yrkesförberedande kurs med skarp produktion • Skrivarlinjen - Skönlitterärt skrivande • Storyutbildningen - manusutbildning för kommersiellt manusförfattande Yrkesutbildningar • Socialpedagogutbildning - Behandlingspedagog / Fritidsledare Eftergymnasial

Grebbestads folkhögskola Box 9 457 02 Grebbestad Tel: 0525-199 20 Internat: 57 bäddar www.grebbestads.fhsk.se info@grebbestads.fhsk.se (Västra Götalands län) Skolans profil "En skapande skola vid havet i norra Bohuslän". I skolans välutrustade lokaler har du möjlighet att utveckla dina specialintressen och umgås med likasinnade. Skolans miljö inbjuder till aktivitet och deltagarinflytandet är stort. Här anordnar deltagarna exempelvis yoga, klättring, café och musikverksamhet. Det skapar en trevlig och kreativ atmosfär. Skolan har cirka 110 studerande. Anpassat boende och undervisningssalar. Hjälpmedel för läs och skrivsvårigheter. Hissar och hörselslinga finns på skolan. Huvudman: Västra Götalandsregionen. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Friluftsliv • Allmän kurs Grafisk • Allmän kurs Silver och smycke • Allmän kurs Spa och hälsa

• Allmän kurs åk 2 - studier på gymnasienivå

Profilkurser

• Allmän kurs åk 3 - studier på gymnasienivå

• Marinbiologi

• Allmän kurs Enter - för ungdomar med Aspergers syndrom

• Keramik 1

Profilkurser

• Textil - vävning och sömnad 1

• Deltidskurser - för seniorer

• Textil - vävning och sömnad 2

• Fotokursen - yrkesförberedande grundutbildning

• Trä grundkurs

• Musiklinjen med fyra profiler - gitarr/sång/ ensemble/folkmusik

Yrkesutbildningar

• Textila hantverkslinjen - 3 profiler Återbruk & Sömnad/Skinn & Formgivning/Textil & Formgivning

68

• Keramik 2

• Trä möbelhantverk Eftergymnasial


Grimslövs folkhögskola

Göteborgs folkhögskola

Hagabergs folkhögskola

Huvudbyggnaden 340 32 Grimslöv

Örlogsvägen 22 426 71 Västra Frölunda

Box 191 61 152 27 Södertälje

Tel: 0470-76 37 00 Internat: 100 bäddar

Tel: 031-769 76 00

Tel: 08-550 910 00 Internat: Max 20 platser

www.grimslovsfolkhogskola.se fh-grimslov@ltkronoberg.se (Kronobergs län)

www.gbg.fhsk.se info@gbg.fhsk.se (Västra Götalands län)

www.hagaberg.fhsk.se reception@hagaberg.fhsk.se (Stockholms län)

Skolans profil Vår inriktning är Friskvård, Hälsa och Kultur i ett brett spännande perspektiv. Vi ger dig kunskap genom studier och upplevelser. Din personliga utveckling står i centrum, oavsett om du väljer oss för förberedelse inför vidare studier eller för att gå direkt ut i arbetslivet. Skolan är politiskt och religiöst obunden och har idag 150 studerande. Vårt internat ligger i en vacker, småländsk kulturbygd, ca två mil från universitetsstaden Växjö. Tillsammans med våra verkstäder och moderna idrottsanläggningar, ger detta dig en härlig, utvecklande och rolig tid på skolan. Huvudman: Landstinget Kronoberg.

Skolans profil Vi är folkhögskolan för dig som vill läsa i storstaden. Vi tycker integration och mångfald är viktigt och vill finnas där behovet av oss är som störst. Du hittar oss på Nya Varvet i Västra Frölunda, i Biskopsgården och i annan projektverksamhet i förorterna. När du läser hos oss möter du språk och livsåskådningar från hela världen! Vi har en stor allmän kurs med flera inriktningar och ett stort utbud av valämnen. På Nya Varvet finns bibliotek, fotolabb, musikstudio, ateljé och teaterlokal. Våra yrkesutbildningar ger goda jobbchanser. Du kan också läsa SMF (Studiemotiverande kurs) samt Sfi. Huvudman: Västra Götalandsregionen.

Behörighetsgivande kurser

Behörighetsgivande kurser

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs Friskvård

• Allmän kurs - Collegeinriktning

• Allmän kurs - Basåret

• Allmän kurs Kultur & Kreativ media

• Allmän kurs - Fri inriktning

• Allmän kurs med Estetprofil

• Allmän kurs Motion och Idrott

• Allmän kurs - Musikinriktning

• Allmän kurs med Högskoleprofil

• Allmän kurs - Naturvetenskaplig inriktning

• Allmän kurs med Ledarprofil

Profilkurser • Funktionsnedsättning i det nutida samhället - distans Yrkesutbildningar • Hälsa / Friskvård - Hälsoutvecklare - personlig tränare, kostrådgivare samt massageterapeut Eftergymnasial • KHD - Konsthantverk/Design • Turism Rekreation Service - Yrkesutbildning/Praktik Eftergymnasial

• Allmän kurs - Projektinriktning

Skolans profil I stan, och ändå avskilt i en lummig park ligger Hagaberg med uppskattad lunchrestaurang och en drog- och alkoholfri miljö. Skolan är en levande mötesplats året runt där människor med olika bakgrund får möjlighet att utvecklas som människor och lära av varandra. Hagaberg har en kristen grundsyn och betonar ÖPPENHET – en demokratisk grundsyn med ansvar, rättigheter och skyldigheter, RESPEKT – alla människor har lika värde, ÖVERTYGELSE – en tro på människans förmåga att växa och tro på framtiden. Huvudman: EFS Mittsverige (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen).

Profilkurser

Yrkesutbildningar

• Livskunskapskurser

• Fritidsledarutbildning Eftergymnasial

• Svenska kyrkans grundkurs - distans

• Personlig assistentutbildning

Göteborgs folkhögskola, filial Biskopsgården Vårväderstorget 3, 418 31 Göteborg Tel: vxl: 031-769 76 00 www.gbg.fhsk.se info@gbg.fhsk.se (Västra Götalands län)

Yrkesutbildningar • Fritidsledarutbildning med socialpedagogisk inriktning Eftergymnasial • Grundkurs i socialt arbete Eftergymnasial • Hälsopedagogutbildning med fokus på hälsocoachning Eftergymnasial

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - grundskolenivå

69


Hagabergs folkhögskola, filial Stockholm, Clara

Hellidens folkhögskola

Helsjöns folkhögskola

522 94 Tidaholm

Box 1038, 111 38 Stockholm Tel: 073-339 82 50 www.klarakyrka.se/index.php/verksamhet/ laerljungaskola viveca.bratt@svenskakyrkan.se (Stockholms län)

Tel: 0502-178 00 Internat: 50 bäddar

Helsjön 1 519 90 Horred

Profilkurser • Lärjungaskola

Hagabergs folkhögskola, filial Stockholm, Credo CredoAkademin, Rehnsgatan 20, 113 57 Stockholm Tel: 08-545 494 70 www.credoakademin.nu/index.php/bibelskola/ credoakademin@credo.nu (Stockholms län)

www.helliden.se helliden@helliden.se (Västra Götalands län) Skolans profil På Hellidens folkhögskola vill vi förbereda dig för vidare studier eller en yrkesmässig verksamhet. Du får tid att utveckla dig själv, dina kunskaper, tankar och ditt konst- och hantverksintresse. Vi är en mötes- och växtplats för människor i utveckling, i en kreativ och utvecklande miljö. All verksamhet på Helliden utgår från principen alla människors lika rätt och värde. Helliden är en helt alkohol- och narkotikafri skola. Skolan har cirka 135 studerande. Huvudman: Blåbandsrörelses folkhögskoleförening. Behörighetsgivande kurser

Profilkurser

• Allmän kurs - distans

• CredoAkademin

• Allmän kurs med media och design • Allmän kurs med social inriktning

Hagabergs folkhögskola, filial Uppsala Johannelunds teologiska högskola, Heidenstamsgatan 75, 754 27 Uppsala Tel: 018-16 99 00 www.johannelund.nu info@johannelund.nu (Uppsala län) Profilkurser • Bibelskola

Profilkurser • Grafikskolan - konstgrafisk grundkurs • Grafisk design • Konsthantverk - basår • Konsthantverk fördjupning - Keramik för konst och form • Konsthantverk fördjupning - Silversmide och smyckeskonst

Tel: 0320-20 58 30 Internat: 55 bäddar www.helsjon.se helsjon@helsjon.se (Västra Götalands län) Skolans profil En aktiv skola i naturskön avstressande miljö. Vi vill stimulera till möten och utveckla deltagarna till att våga göra sin röst hörd. Såväl kulturen som arbetet med hälsa, miljö och rättvisefrågor har en stor plats på skolan. Helsjön har en kristen grundsyn med öppenhet för alla, oavsett tro och livsåskådning. Vår folkhögskola har ca 100 studerande och plats för ett 50-tal på skolans internat. Vi anordnar även SMF - Studiemotiverande folkhögskolekurs. Skolan har hörselslinga och alla skolbyggnader, förutom skapandehuset, är tillgängliga för studerande med rörelsefunktionsnedsättning. Huvudman: Västsvenska Stiftelsen för kyrklig folkhögskola (Göteborgs stifts folkhögskola). Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - allmän • Allmän kurs - foto och bildbehandling • Allmän kurs - konst • Allmän kurs - musik • Allmän kurs - projektår • Allmän kurs - projektår - distans • Allmän kurs - psykologi

• Konsthantverk fördjupning - Textilhantverk • Konstnärligt basår

Profilkurser

• Konstskolan i Skövde

• Musiklinje • Bibelkurs helfart Helsjön

70

Yrkesutbildningar

• Bibelkurs volontär Egypten

• Fördjupningsår inför kreativa yrken - distans Eftergymnasial

• Bibelskola Markus

• Grafikskolan - konstgrafisk fördjupningskurs Eftergymnasial

• Svenska kyrkans grundkurs

• Bibelskola Prisca i Bohuslän • Svenska kyrkans grundkurs - distans


Hjo folkhögskola

Hjälmared folkhögskola

Hola folkhögskola

Lundbyvägen 12 544 31 Hjo

Hjälmareds Allé 20 441 95 Alingsås

Prästmon 870 52 Nyland

Tel: 0503-323 00 Internat: 60 enkel- och dubbelrum

Tel: 0322-64 40 00 Internat: 70 bäddar

Tel: 0612-856 00 Internat: 90 bäddar

www.folkhogskolan.com info.hjo@folkbildning.net (Västra Götalands län)

www.hjalmared.se exp@hjalmared.se (Västra Götalands län)

www.hola.se info@hola.se (Västernorrlands län)

Skolans profil Skolan har en stor bredd av linjer, ämnen och intressen. Vi har en kristen grundsyn på livet och människan, men självklart välkomnar och respekterar vi alla oavsett trosuppfattning eller bakgrund. Den allmänbildande och kulturella studiemiljön på skolan blir därmed både spännande och utmanande. Skolan har totalt c:a 200 studerande och är rökfri. Skola och elevhem är tillgängliga för rullstolar och är helt utan nivåskillnader. Huvudman: Skara stift.

Skolans profil Möt framtiden i en suverän miljö! Hjälmared är en levande mötesplats för idéer, inspiration, kunskap och personlig utveckling. Här kan du höja din kompetens och bli väl förberedd för högskolestudier och yrkesliv. Alla kurser på Allmän kurs är högskoleförberedande. Vi genomför också studiemotiverande folkhögskolekurser, SMF, i samarbete med AF. Vi har en kristen livssyn och en grundläggande respekt för varje människas livsuppfattning. Idrottshall i fullformat, kapell, fotbollsoch tennisplaner. Skolan omges av natur som inbjuder till friluftsliv. Viss anpassning för funktionsnedsättning finns. Huvudman: Hjälmareds folkhögskoleförening med koppling till EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen).

Skolans profil Hälsa och friskvård med fokus på personlig utveckling. Hola ligger i en gammal kulturbygd mitt emellan Sollefteå och Kramfors. Nedanför skolan rinner Ångermanälven ut mot Höga Kustenområdet och Bottenhavet. Vi är hälsodiplomerade och skolan är anpassad för funktionshindrade. Internatboendet håller hög standard och trådlös internetuppkoppling finns. Huvudman: Landstinget Västernorrland.

Behörighetsgivande kurser

• Hälsocoach grundkurs - distans

• Allmän kurs - Allmän fördjupning åk 1-3

• Ekobruk - självhushållning - distans

• Allmän kurs - Estetisk profil åk 2-3

• Gröna entreprenörer - distans

• Allmän kurs - Polisförberedande profil åk 3

• Dans & Modellinjen

• Allmän kurs - Vård-skola-omsorg-profil åk 3

• Show och Musikallinjen

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs grundskolenivå - deltid/heltid • Allmän kurs gymnasienivå - deltid/heltid • Allmän kurs Polisförberedande profil Profilkurser • Musiklinje • Konstlinje - grundutbildning i fri konst • Matematik 2b eller B - distans • Matematik 3b eller C - distans • Samhällskunskap 1b eller A - distans

Profilkurser

• Svenska kyrkans grundkurs

• Bibel

• Svenska kyrkans grundkurs - deltid/distans

• Flexibel Bibel - distans

Yrkesutbildningar • Konstskola - konstnärsutbildning Eftergymnasial • Kyrkomusikerutbildning Eftergymnasial

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs • Allmän kurs - distans Profilkurser • Behandlingsassistent grundkurs - distans

• Musikproduktion och ljudteknik • Studiomusikerprofil på Musikproduktion och ljudteknik

• Hälsocoach • Idrottsledare och friluftsguide • Media och kommunikation • Vidgade Vyer - Seniorkurs

• Kyrkomusikerutbildning - deltid Eftergymnasial

71


Folkhögskolan Hvilan

Hyllie Park folkhögskola

Hållands folkhögskola

Box 23 232 02 Åkarp

Elinelundsvägen 55 216 23 Malmö

Hålland 290 830 10 Undersåker

Tel: 040-46 44 00, 46 44 01

Tel: 040-37 59 50, -60 (syv)

www.hvilan.se exp@hvilan.se (Skåne län)

www.hyllieparkfolkhogskola.se folkhogskola@hylliepark.se (Skåne län)

Tel: 0647-66 55 00 Internat: 100 bäddar

Skolans profil Skolan grundades 1868 och ligger i Åkarp mellan Malmö och Lund. Samhällsvetenskaplig-, naturvetenskaplig- och hälsa- och friskvårdsprofil. Vi är en religiöst och politiskt obunden skola. Här studerar idag ca 200 studerande och det är en externatfolkhögskola. Vi erbjuder en skolmiljö som ger dig en utmärkt möjlighet att börja på något nytt, förverkliga dina drömmar, se nya möjligheter, skapa nya kontakter, lära känna dina starka sidor och utveckla både dessa och dig själv som person – allt i din egen takt. Endast delar av skolan är tillgänglig för rullstolsburna. Huvudman: Garantiföreningen för Folkhögskolan Hvilan.

Skolans profil Hyllie Park vill ge dig en utbildning som höjer livskvalitén genom teoretiska studier, skapande verksamhet, mångkulturella möten och gemensamt sökande kring frågorna om livet, människan och samhället. Dina behov och din utveckling står i centrum. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan baserad på kristen livssyn där alla, oavsett uppfattning, är lika välkomna. Skolan ligger i ett parkliknande område nära Hyllies nya centrum i Malmö. På området finns också förskola, grundskola, äldreboende och kyrka. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna. Huvudman: Evangeliska Frikyrkan.

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs - Baskurs

• Allmän kurs Grundkurs

• Allmän kurs - Gymnasienivå

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs åk 1 • Allmän kurs åk 2 Naturvetenskaplig inriktning

www.holland.fhsk.se info@holland.fhsk.se (Jämtlands län) Skolans profil Skolan ligger naturskönt i Åres fjällvärld nära till vildmark, naturens äventyr och backarna, vilket präglar mycket av skolans aktiviteter och kursutbud. Några ledord är internationella kontakter, skidor, demokrati, resor, miljötänkande, tro och livsfrågor, ryggsäckar, skapande, behörigheter, ledarskap och natur. Nya kunskaper, personlig utveckling tillsammans med möjligheten att skaffa behörighet för högskolestudier gör skillnad. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna. Köket lagar mat utifrån väl valda råvaror och det luktar ofta nybakat. Biblioteket är ett filialbibliotek. Huvudman: Föreningen Hållands folkhögskola, ansluten till Evangeliska-Fosterlandstiftelsen (EFS). Behörighetsgivande kurser

Profilkurser

• Allmän kurs Bibel

• Kulturkurs Kina

• Allmän kurs Fjäll & Friluftsliv • Allmän kurs Indien väntar

• Allmän kurs åk 2 Samhällsvetenskaplig inriktning

Yrkesutbildningar

• Allmän kurs Karibu Tanzania

• Allmän kurs åk 3 Naturvetenskaplig inriktning

• Akademi för Ledarskap och Teologi Eftergymnasial

• Allmän kurs Natur & Samhälle

• Allmän kurs åk 3 Samhäll med friskvård/ hälsainriktning

Profilkurser

• Allmän kurs åk 3 Samhällsvetenskaplig inriktning

• Exodus - Teamträningsskola

Profilkurser

• Fjäll & Friluftsliv - Ledarutbildning

• Seniorkurs

• Indien väntar

• Bibellinje • Broderi - distans

• Indien väntar - distans Yrkesutbildningar

• Karibu Tanzania

• Fritidsledarutbildning Eftergymnasial

• Swahili introduktionskurs - distans • Konst & språkutbildning i Frankrike • Konstskola • Samtidskonst - distans

72


Hällefors folkhögskola Klockarvägen 16 712 33 Hällefors Tel: 0591-643 90 Internat: 34 bäddar - Vissa delar av internatet består av en bostadslänga medan andra är utspridda i Hällefors. www.folkis.nu folkis@folkbildning.net (Örebro län) Skolans profil Kultur, design och konstnärligt skapande. Huvudskolan ligger i bostadsområdet Polstjärnan, 500 m från centrum. Vår filial finns i bostadsområdet Baronbackarna i Örebro. I Hällefors är närheten till naturen, olika motionsanläggningar och flera skulpturparker det som utmärker skolans läge. I Örebro erbjuder staden ett stort utbud av kultur och uteliv. Kunskap och studier innebär för oss på Hällefors folkhögskola utveckling genom teori, praktik och mångkulturella möten, där du får möjlighet till kreativt skapande. Vi utgår från dig för att du ska få egna erfarenheter och upplevelser. Huvudman: Föreningen Hällefors folkhögskola.

Härnösands folkhögskola

Hästsportens folkhögskola

Box 14 871 21 Härnösand

Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm

Tel: 0611-55 85 00 Internat: 120 bäddar

Tel: 0220-430 75

www.hfs.se info@hfs.se (Västernorrlands län)

www.hastsportensfolkhogskola.se info@hastsportensfolkhogskola.se (Västmanlands län)

Skolans profil Skolan är en öppen mötesplats för lärande och personlig utveckling. De långa kurserna har över 350 studerande. Utbudet omfattar behörighetsgivande kurser, tolkutbildningar, musikoch danskurser, idéinriktade kurser samt SMFkurser och SFI. Vi betonar sambandet mellan det lokala och globala. Allt detta ger skolan en spännande mix präglad av mångfald. Gångavstånd till affärscentrum och resecentrum. Vi har egen restaurang och kafeteria. Vi samarbetar med aktörer inom frivilligsektorn och har många internationella kontakter. Huvudman: Equmeniakyrkan och equmenia.

Skolans profil Vi vill i folkhögskolemässiga former, tillsammans med verksamma inom rid-, trav- och galoppsporterna, utveckla, planera och genomföra utbildningar som svarar mot de krav som de studerande och huvudmännen ställer. Vi vill aktivt medverka till ökad allmänbildning, kunskap och medvetenhet, med speciell inriktning mot samspelet mellan människa och häst, samt angränsande intresseområden. Skolan har verksamhet runt om i landet. Boende finns bl a på Strömsholm och på filialen i Wången. Huvudman: Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport och Svensk Galopp.

Behörighetsgivande kurser

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs

• Allmän kurs - Västerås

• Allmän kurs Bas

Yrkesutbildningar

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs Foto

• Allmän kurs - Projektinriktning

• Allmän kurs Läslust

• Allmän kurs - Svenska som andraspråk

• Allmän kurs Musik

Profilkurser

Profilkurser

• Ridlärarutbildning SRL I

• Form- & designlinje - distans

• Bibelfjäll

• Ridlärarutbildning SRL II Eftergymnasial

• Inredningsarkitektur och design

• Danslinje

• Teater för personer med Aspergers syndrom

• Musiklinjen Kapellsberg • Scenisk sång med operainriktning • Fred ickevåld och ledarskap - distans • Projektledning och ledarskap i muslimskt civilsamhälle - distans • Teckenspråk - distans Yrkesutbildningar • Musikhandledarlinje Eftergymnasial • Utbildning till kontakttolk - distans • Utbildning till teckenspråkstolk Eftergymnasial

• Hästkunskap hästskötare - distans • Hästkunskap level II - distans • Pedagogik och ledarskap - distans

Hästsportens folkhögskola, filial Wången Travskolan, 830 44 Nälden Tel: 0640-174 00 www.hastsportensfolkhogskola.se rektor@hastsportensfolkhogskola.se (Jämtlands län) Yrkesutbildningar • Hästskötarkurs - profil Trav och Islandshäst • Tränarkurs

73


Högalids folkhögskola

Ingesunds folkhögskola

Jakobsbergs folkhögskola

Högalidsvägen 16 394 70 Kalmar

671 91 Arvika

Box 161 177 23 Järfälla

Tel: 0480-844 80 Internat: 60 bäddar www.hogalid.nu info.hogalid@folkbildning.net (Kalmar län) Skolans profil Högalid erbjuder en trygg lärmiljö med dig och din hälsa i centrum. I en miljö som väcker lust att lära ges du möjlighet till egen utveckling. Här möts människor i olika åldrar med skilda livssituationer och kulturella bakgrunder. Våra allmänna kurser erbjuder ämnen på olika nivåer, de särskilda kurserna är för dig som vill fördjupa ett intresse. Ditt schema anpassas efter dina behov och har du läsoch skrivsvårigheter erbjuder vi extra stöd. IT är ett naturligt redskap i den pedagogiska vardagen. Våra utvärderingar säger att vi är bra på att stärka deltagares självförtroende - kom och testa! Huvudman: Landstinget i Kalmar län.

Tel: 0570-385 50 Internat: 60 bäddar www.ingesund.se ingesund@regionvarmland.se (Värmlands län) Skolans profil I vacker miljö vid Glafsfjordens stränder cirka fem kilometer från Arvika, ligger Ingesunds folkhögskola. Musik och kulturentreprenörskap är skolans profiler och entreprenörskap ingår som en del i alla kurser. Som kursdeltagare har du möjlighet att läsa in grundskoleeller gymnasiebehörighet, utbilda dig inom olika musik-, studio- eller hantverkstekniker. Kanske vill du dessutom passa på att utveckla ditt eget spelande och låtskrivande. Skolan erbjuder såväl långa som korta kurser inom olika områden. Hörselslinga finns i samlingssalar och i vissa lektionssalar. Huvudman: Region Värmland.

Tel: 08-580 117 40 Internat: 10 bäddar www.jakobsbergsfolkhogskola.se info@jakan.nu (Stockholms län) Skolans profil I en gammal herrgård på en kulle, 20 minuter med pendeltåg från centrala Stockholm, ligger Jakobsbergs folkhögskola. Skolan står för en solidarisk och humanistisk samhällssyn. Vår religiöst och partipolitiskt obundna ställning ger utrymme för engagemang, kritiskt tänkande och radikal debatt. Folkhögskolan vill vara ett centrum för idédebatt, kunskapsutveckling och kultur. Vi strävar efter att solidaritet, hållbar utveckling och jämställdhet ska prägla såväl den dagliga undervisningen som skolans gemensamma aktiviteter. Huvudman: Föreningen Jakobsbergs Folkhögskola.

Behörighetsgivande kurser

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs - Grundskolenivå

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs - bas

• Allmän kurs - 1-3 år

• Allmän kurs - Grund- eller gymnasienivå

• Allmän kurs - kultur, litteratur och skrivande

• Allmän kurs - Bättre svenska

• Allmän kurs - Behörighet med fokusområde

• Allmän kurs - Naturvetenskapligt basår

• Allmän kurs - Vårkurs

• Allmän kurs - samhälle, politik och media

• Allmän kurs - Svenska som andraspråk grundläggande behörighet

Profilkurser

Profilkurser

• Collegeåret - Folkhögskola/Universitet

• Norra Konst - ettårig grundkurs

• Allmän kurs - Musik och låtskrivande

• Hantverkslinje - Grundkurs i Keramik-Trähantverk-Bild-Textil

• Konstnärligt projektår

• Allmän kurs - Svenska som andraspråk

• Allmän kurs - Praktisk inriktning

• Hantverkslinje - Påbyggnadskurs Profilkurser

• Ingesundslinjen - Ensemble Grund

• Baskurs för dig med lindrig utvecklingsstörning

• Ingesundslinjen - Singer-Songwriter/Visa

• Sinnrik kurs - för dig med förvärvad hjärnskada

• Musiklinjen College

• Ingesundslinjen - Studioteknik

• Glokala tankesmedjan - distans/halvfart • Manuspiloterna - en utbildning i filmmanus • Reportage - journalistisk text, radio, webb • Praktiktermin Reportage • Frilansreporter - distans/halvfart (vt) • Skriv! - poesi, prosa och dramatik

• Nyckelkurs - långvarig smärta

• Skriv! Projekt - distans/halvfart

• Seniorkurs

• Seniorkurser om skrivande, de nya medierna och hälsoinspiration

• Sång & vokalgrupp • Musik på scen

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar

• Cert. Personlig Tränare (PT) och massör

• Butikssäljare - med fokus på kunden

• Hälsoutvecklare Eftergymnasial

74


June folkhögskola

Jämshögs folkhögskola

Kaggeholms folkhögskola

Västra Storgatan 14, Juneporten 553 15 Jönköping

Kulltorpsvägen 2 293 72 Jämshög

178 54 Ekerö

Tel: 036-37 48 00

Tel: 0454-463 40 Internat: 40 bäddar

www.junefolkhogskola.se info@junefolkhogskola.se (Jönköpings län) Skolans profil June folkhögskola har en kristen profil med rötter i Pingströrelsen. Vi arbetar med individen i fokus och vill att alla ska bli sedda. June vill vara en mångkulturell mötesplats för alla oavsett religiös, etnisk eller social bakgrund. Genom våra utbildningar har vi en social profil där vi utbildar människor till att göra skillnad i vårt samhälle. Tillgänglighet till lokalerna för rullstolsburna via hissar. Huvudman: Stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet.

www.jamshog.org info@jamshog.org (Blekinge län)

• Allmän kurs - allmän ingång på gymnasienivå

Skolans profil I nordvästra Blekinge möts den vilda naturen och den moderna kulturen. Här skapas grunden för skolans inriktning och vårt sätt att tänka och arbeta. Varje människa har resurser av olika slag. Att upptäcka och utveckla sina resurser är en spännande resa. Studier och eget "växande" går hand i hand. Din personliga utveckling blir därför viktig. Utveckling skapar motivation och inspiration till att pröva nya saker. Vi utgår från dina behov och intressen. Vårt kapell erbjuder andaktsliv. I matsalen serveras god husmanskost. Skolan har en stor portion hemkänsla och är tillgänglig för rullstolsburna. Huvudman: Lunds stift.

• Allmän kurs - Svenska som andraspråk grund/gymnasienivå

Behörighetsgivande kurser

Profilkurser

• Allmän kurs med profiler - ljud & ton - ord & bild - färg & form - kropp & själ

Behörighetsgivande kurser

• Bibelskola Grow - Jönköping • Bibelskolan United Academy • Teckenspråkskurs - distans Yrkesutbildningar • Akademi för Ledarskap och Teologi - ALT Eftergymnasial • Behandlingsassistentutbildning - distans • Behandlingspedagogutbildning - socialpedagogiskt arbete Eftergymnasial • Fotoskolan Jönköping • Personlig assistent & Elevassistent med Teckenspråk

Tel: 08-560 222 00 Internat: 85 bäddar www.kaggeholm.se info@kaggeholm.se (Stockholms län) Skolans profil På Kaggeholm möts kreativa människor för nya utmaningar. Kommunikation och öppenhet i en flerkulturell miljö där fokus ligger på varje människas egna möjligheter. Här blir man sedd och får växa. Musik, dans, bibel, media och allmän kurs - linjer som bejakar kreativiteten och rustar för livet. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna. Huvudman: Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs gymnasienivå • Allmän kurs Lust att lära LP Örebro Profilkurser • Bibel Kreativ • Citykyrkans Bibelskola • CredoAkademin

Profilkurser

• Team- och missionsträningskurs Testa Mission

• Dagkursen Seniorkurser

• Teamträningsskolan

• Kulturkursen NEO - för människor med kognitiv funktionsnedsättning

• Journalistik grundkurs

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar

• Fritidsledarutbildning Eftergymnasial

• Akademi för Ledarskap och Teologi ALT Stockholm/Uppsala Eftergymnasial

• Socialpedagogutbildning Eftergymnasial

• Musiklinje ensemble/låtskrivning

• Programmet för mission och interkulturella studier PROMIS Eftergymnasial • Journalistik påbyggnadskurs Eftergymnasial • TV-produktion Eftergymnasial

75


Kalix folkhögskola

Karlskoga folkhögskola

Näsbyvägen 16 952 62 Kalix

Rektor Lindholms väg 23 691 44 Karlskoga

Tel: 0923-666 10 Internat: 60 bäddar

Tel: 0586-646 00 Internat: 56 bäddar

www.kalix.fhsk.se info@kalix.fhsk.se (Norrbottens län)

www.karlskogafolkhogskola.se karlskoga.fhsk@folkbildning.net (Örebro län)

Skolans profil I decennier har Kalix folkhögskolas medielinjer – Journalistlinjen och Film & TV produktionsutbildningen – utbildat yrkesfolk för mediebranschen. Intresset är stort för våra distansutbildningar inom Socialpedagogik och Hantverk. Allmän kurs för dig som vill komplettera kunskaper och skaffa dig behörighet för högskolestudier huserar på skolan med skickliga pedagoger på plats. Tråkigt vore det väl annars. Det är något alldeles särskilt med folkhögskolelivet. Skolan är tillgänglig för rörelsehindrade och hörselskadade. Huvudman: Studieförbundet Vuxenskolan.

Skolans profil Karlskoga folkhögskola är en kreativ studiemiljö och en levande mötesplats. Här möts människor från olika delar av världen och i olika åldrar. Vi sätter människan i centrum och erbjuder en gemenskap där trygghet och tolerans är ledord. På skolan strävar vi efter att ha en drogfri miljö. Här sker dagligen möten mellan deltagare på kortkurser, konferenser och långtidsstuderande. Vi har cirka 250 studerande på långa kurser. Här finns närhet till både naturen och centrum. Skolan har ett aktivt miljöarbete. Samtliga lokaler kan nås med rullstol eller permobil och flera lokaler har hörselslinga. Huvudman: Equmeniakyrkan.

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs

Behörighetsgivande kurser

Profilkurser

• Allmän kurs - Bas

• Hantverk och design - heldistans

• Allmän kurs - Budo

• Textil konst - heldistans

• Allmän kurs - Collegeår

Yrkesutbildningar

• Allmän kurs - Estetiska uttryck - Bild & Form

• Film & TV Produktion - basår Eftergymnasial • Film & TV Produktion - fördjupning Eftergymnasial

• Allmän kurs - Estetiska uttryck – Musikproduktion • Allmän kurs - Golf

• Journalistlinje - yrkesutbildning i journalistik Eftergymnasial

• Allmän kurs - Internationellt Future in our hands

• Webbredaktör - distans Eftergymnasial

• Allmän kurs - grundskolenivå - Svenska språket och samhället

• Socialpedagogisk utbildning - distans Eftergymnasial

• Allmän kurs - grundskolenivå – Vårdförberedande Profilkurser • Enstaka gymnasiegemensamma ämnen på distans • Konstlinjen - Bild och form • Konstlinjen - Bild och form - deltid

76

• Musik och Ljuddesign • Webbdesign • Temakurs för seniorer - deltid • Våga Tro - pionjär ungdomsledare • Våga Tro - pionjärt team Yrkesutbildningar • Fritidsledarutbildning för yrkesverksamma fritidsledare - distans halvfart Eftergymnasial • Fritidsledarutbildning, profil: Ungdomars fritid och hälsa Eftergymnasial


Katrinebergs folkhögskola 311 65 Vessigebro Tel: 0346-575 00 Internat: 100 bäddar www.katrineberg.fhsk.se katrineberg@regionhalland.se (Hallands län) Skolans profil Skolan ligger i Ätrans dalgång mitt i Halland, ca 10 km öster om Falkenberg. Skolan omges av ett vackert parkområde och undervisningen bedrivs i fräscha och ändamålsenliga lokaler. Det varierade kursutbudet gör skolan till en unik mötesplats och de olika utbildningarna med inriktning mot kärnämnen, språk, idrottsledarskap, PT-utbildning, friskvård och hälsa, teater, film och praktisk linje öppnar dörrar till dagens och morgondagens samhälle. Skolan har cirka 200 studerande. Filial finns i Halmstad. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna och allergiker. Huvudman: Region Halland. Behörighetsgivande kurser

Kista folkhögskola Kista Torg 7 164 42 Kista Tel: 08-751 50 40 www.kistafolkhogskola.se ansokan@kistafolkhogskola.se (Stockholms län) Skolans profil Som Järvaområdets enda folkhögskola erbjuder Kista folkhögskola spännande möten mellan människor med olika erfarenheter i en livlig storstadsmiljö. Skolans huvudman, Kista folkhögskolas förening är ideellt och politiskt obunden. Föreningen främjar kultur- och bildningsverksamhet för alla oavsett bakgrund, med särskild inriktning på muslimer i Sverige i syfte att skapa en trygg utveckling för en svenskmuslimsk identitet och bidra till en positiv utveckling av det svenska samhället. Huvudman: Kista folkhögskolas förening. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs grundskolenivå • Allmän kurs gymnasienivå

Klarälvdalens folkhögskola Kyrkvägen 13 680 51 Stöllet Tel: 0563-252 00 Internat: 60 bäddar www.klaralv.se klaralvdalen@regionvarmland.se (Värmlands län) Skolans profil För dig som är intresserad av naturtillgångar som skog, vatten, luft och jord, finns Klarälvdalens folkhögskola som har de gröna profilerna naturresurs, besöksnäring och livsstil. Både skolan och internatet ligger i Stöllet vid Klarälvens strand. Här finns fantastiska möjligheter att vara ute i naturen på fritiden, så dra nytta av den härliga naturen. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna och skolbyggnad och matsal är utrustade med hörselslinga. Skolan har utbildningsplatser för dagstudier i Hagfors, Sunne, Södra viken. Huvudman: Region Värmland. Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs

Profilkurser

• Allmän kurs

• Allmän kurs - språklig profil

• Arabiska (klassisk)

• Allmän kurs - Hagfors

• Allmän kurs - filial i Halmstad

• Allmän kurs - Sunne

Profilkurser

Profilkurser

• Filmlinje

• Collegeår

• Skådespelarlinje • Skådespelarlinje fördjupningsår

• Kurs i självhushållning - Kretsloppshuset i Sunne

• Grundutbildning för kontakttolkar - distans

• Natur- och faunavård

• Idrottsutveckling

• Vård och omsorg Inriktning mot socialpedagogik - Sunne

• Personlig tränare - inriktning idrott & hälsa • Praktisk linje Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar • Turism & Uteliv Eftergymnasial

• Filmlinje påbyggnadsår Eftergymnasial

77


Kristinehamns folkhögskola KPS Strömsbergsgatan 15 681 32 Kristinehamn Tel: 0550-392 50 www.kristinehamn.fhsk.se kristinehamn.fhsk@regionvarmland.se (Värmlands län) Skolans profil Dans, ledarutbildning och kompetenscentrum kring kognitiva funktionsnedsättningar är profileringen för Kristinehamns folkhögskola. Eget skapande under eget ansvar är viktiga ledord. Skolan är centralt belägen i Kristinehamn och erbjuder både närundervisning och flexibla distansstudier. Du som vill har möjlighet att bo på vårt internat, och du som istället pendlar behöver bara promenera sju minuter från resecentrum för att komma fram. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna, syn- och hörselskadade. Huvudman: Region Värmland. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Bas • Allmän kurs Barn i världen • Allmän kurs Påbyggnad • Allmän kurs på distans • Allmän kurs Spel och lärande Profilkurser • Collegeåret - folkhögskola/universitet

Kvarnby folkhögskola

Kvinnofolkhögskolan

Kvarnbyvägen 68 212 36 Malmö

Första Långgatan 28 B 413 27 Göteborg

Tel: 040-59 94 90

Tel: 031-780 35 00

www.kvarnby.fhsk.se info@kvarnby.fhsk.se (Skåne län) Skolans profil En ovanlig skola för vanliga människor. Vi är den breda vänsterns skola och vill ge dig de verktyg och kunskaper som behövs för att påverka samhällsutvecklingen och förändra världen. Kvarnby finns på tre ställen i Malmö: i Kvarnby by, på Möllan och nära Värnhemstorget. Du kan lita på att du blir sedd hos oss. Hos oss ska du kunna hitta din egen studietakt och utvecklas! Våra undervisningslokaler är tillgängliga för personer med rörelsefunktionsnedsättning och vi har kuratorer och assistenter på skolan. Huvudman: Kvarnby folkhögskola ekonomisk förening.

www.kvinnofolkhogskolan.se kvinnofolkhogskolan@kvinno.fhsk.se (Västra Götalands län)

• Allmän kurs

Skolans profil Kvinnofolkhögskolan är en feministisk folkhögskola, mitt i centrala Göteborg. Här studerar kvinnor och transpersoner i olika åldrar, med olika bakgrund, mål och studievanor. Vi har kurser på grundskole- och gymnasienivå, kurser inriktade på feministiska studier och olika temakurser. Gemensamt för all undervisning är att den har genusperspektiv. Ett viktigt mål med skolans kurser är bl.a. att ge kvinnor och transpersoner möjlighet till ökad självinsikt och ta aktiv del i samhället. All verksamhet är religiöst och partipolitiskt obunden. Huvudman: Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan.

• Allmän kurs - grundkurs

Behörighetsgivande kurser

• Introducerande Allmän kurs för invandrare • Orienterande Allmän kurs för romer

• Allmän kurs: Grundskole- och gymnasienivå med långsam studietakt

Profilkurser

• Allmän kurs: Grundskole- och gymnasienivå med SAS-inriktning

• Arbetarrörelsens teori och praktik - distans

• Allmän kurs: Gymnasienivå

Behörighetsgivande kurser

• Vänsterns akademi • Spanska - Språk, kultur och samhällsliv på Kuba

Profilkurser

• Danshandledarutbildning • Danslinje

• Serieskolans grundkurs

• Intersektionellt arbete: distans/halfart

• KPS Kompani Dansdriv • Jag, du och omvärlden

Yrkesutbildningar

• Järngänget

• Serieskolans påbyggnadskurs Eftergymnasial

• Praktisk grundkurs Yrkesutbildningar • Fritidsledarutbildning med specialpedagogisk inriktning Eftergymnasial

78

• Azadi: intersektionellt arbete - kvällskurs • Intersektionellt arbete: distans/kvartsfart • Feministiskt fokus: filmaktivism • Your Silence Will Not Protect You: skrivarkurs - distans • Språksam: för dig som har annat modersmål än svenska


Kyrkeruds folkhögskola

Kävesta folkhögskola

Leksands folkhögskola

672 91 Årjäng

697 94 Sköllersta

Tel: 0573-133 40 Internat: 70 bäddar

Tel: 019-602 49 50 Internat: 54 bäddar

Box 281 793 26 Leksand

www.kyrkerud.se kyrkerud@regionvarmland.se (Värmlands län)

www.kavesta.fhsk.se kavesta.fhsk@folkbildning.net (Örebro län)

Skolans profil Kyrkeruds folkhögskola med en estetisk profil är skolan för dig som vill vara kreativ och vill utvecklas inom olika konstformer. Du kan även läsa in grundskole- eller gymnasiebehörighet på vår allmänna kurs. Skolan är belägen vid sjön Västra Silen, tre kilometer utanför värmländska Årjäng. Det finns stora och välutrustade ateljéer/verkstäder som är öppna för kursdeltagarna även utanför ordinarie lektionstid. Sommartid erbjuds dessutom en mängd olika sommarkurser. Skolan är så gott som helt tillgänglig för rullstolsburna. Hörselslingor finns i några lokaler. Huvudman: Region Värmland.

Skolans profil Många säger att Kävesta, det känns som att komma hem. Vi ligger på landet strax söder om Örebro. Röda hus med vita knutar ger en Bullerbykänsla, och vittnar om att Kävesta är en av landets äldsta folkhögskolor, grundad 1873. Deltagare från hela landet kommer hit för att fördjupa sig inom vår kulturprofil, med inriktning på dans, konst och musik. Även deltagarna på allmän kurs tar del av kulturprofilen via inriktningar och valämne. Vi bjuder in allmänheten till en stor mängd evenemang under året, allt ifrån konserter till författarföreläsningar. Här växer kunskaperna, och människan! Huvudman: Örebro läns landsting.

Behörighetsgivande kurser

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs

• Allmän kurs inriktning Bild

• Allmän kurs - estetisk inriktning

• Allmän kurs inriktning Geografi & kulturer

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs inriktning Musik

• Allmän kurs med personlig utveckling/ Tanzania

Profilkurser • Bild- och formlinje

• Allmän kurs inriktning Psykologi

Tel: 0247-648 00 Internat: 60 bäddar www.leksand.fhsk.se info@leksand.fhsk.se (Dalarnas län) Skolans profil Personlig utveckling och skapande i olika former är viktiga ingredienser i alla våra utbildningar. Vår vision är att vara en spännande mötesplats där du får möjlighet att växa. Förutom våra hantverksutbildningar, allmän kurs, dekoratörs- och entreprenörskapskurser finns möjlighet att gå Studiemotiverande folkhögskolekurs eller SFI. Skolan ligger vackert belägen vid Siljans strand, på promenadavstånd från Leksands centrum. Här finns plats för cirka 200 studerande. På internatet finns tillgång till bredband. Lokalerna och en del av elevhemmet är anpassade för rullstolsburna och hörseskadade. Huvudman: Stiftelsen Hantverk & Utbildning.

• Allmän kurs inriktning Retorik & kommunikation

Profilkurser

• Målerilinje

• Allmän kurs inriktning Svenska som andraspråk

• Design

• Ull-akademi - distans

• Allmän kurs inriktning Teckenspråk

• Keramisk form

Profilkurser

Yrkesutbildningar

• Danslinje - modern & nutida dans - komposition & produktion

• Bokbinderi

• Linje för Konst och formgivning

• Bruksproduktion med klassiska stengodsglasyrer Eftergymnasial

• Bilder för livet • Keramik- och glaslinje

• Linje för Konst och formgivning - Projektår • Musiklinje inriktning Jazz, Pop & Rock • Musiklinje Klassisk inriktning • Språkåret på Kävesta

• Dekoratör - distans

• Historiska bokbandstekniker Eftergymnasial

• Kreativt entreprenörskap - delvis distans Eftergymnasial • Metallformgivning - silversmide • Silversmide inriktning mot corpus Eftergymnasial

79


Liljeholmens folkhögskola

Lillsveds idrottsfolkhögskola

590 43 Rimforsa

Lillsvedsvägen 100 139 90 Värmdö

Tel: 0494-797 00 Internat: 78 bäddar www.liljeholmen.nu info@liljeholmen.nu (Östergötlands län)

Tel: 08-541 385 30 Internat: 74 bäddar www.lillsved.se info@lillsved.se (Stockholms län)

Litorina folkhögskola Gullberna Park 371 54 Karlskrona Tel: 0455-36 76 00 www.litorina.fhsk.se info@litorina.fhsk.se (Blekinge län)

Skolans profil "Lillsved coachar för livet". Är du intresserad av idrott, hälsa och ledarskap, så är Lillsved något för dig och du kommer att hitta din utbildning här. Våra kurser utgår från ledarskapet, vilket innebär att vi utbildar inom idrottsoch hälsoledarskap. Som studerande på Lillsved har du stora möjligheter att fördjupa och utveckla dig både teoretiskt och praktiskt inom dessa områden. Utbildningarna ger dig de bästa och mest aktuella verktygen för att professionellt kunna coacha människor. Rullstolsanpassad miljö. Huvudman: Svenska Gymnastikförbundet genom Lillsveds Ekonomiska Förening.

Skolans profil Vi ger dig verktyg och möjligheter så att du kan nå dina mål! Vi lägger fokus på individer och skapar obegränsat med utrymme för deras behov. Skolan har Östersjöprofil vilket innebär att vi bygger upp kunskap om Östersjöländerna, dess historia, samhälle, kultur och miljö. Vi genomför även studieresor inom dessa länder. Vi erbjuder både långa och korta kurser. Om du alltid har drömt om att bygga din egen båt – så kan drömmen bli sann. På Litorinas båtbyggarlinje lär du dig hur du kan bygga med dina egna händer. Skolan är anpassad för personer med funktionshinder. Huvudman: Karlskrona kommun, Östersjöinstitutet, För. Norden, Karlskrona hantverks- och företagareförening.

Behörighetsgivande kurser

Behörighetsgivande kurser

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs - Linköping

• Allmän kurs - Hälsa & Idrottslinjen

• Allmän kurs

• Allmän kurs - Rimforsa

• Allmän kurs - Idrottspedagoglinjen

• Allmän kurs Intensivkurs i svenska

Profilkurser

• Allmän kurs - Idrottspedagoglinjen - Innebandy

Profilkurser

Profilkurser

• Båtbyggarlinje

• Entreprenörsutbildning inom idrott och hälsa - distans

• Den digitala vardagen för Seniorer

• Eventledare - distans

• Framtid i uniform och socialt arbete

Skolans profil Liljeholmen ligger vid sjön Åsunden. Skolan präglas av en kristen grundsyn där alla är välkomna. Vi har internat med matsal, gymnastiksal, aula och erbjuder ett rikt friluftsliv. Kommunikationerna till Linköping är goda. Kurserna har betoning på estetiska ämnen, tro och liv, själavård, handikapp, vård och omsorg. På Liljeholmen har vi en drogfri miljö. Vi väljer rättvisemärkta, kravodlade, närproducerade och miljömärkta produkter i vår verksamhet. Kulturaktiviteter är självklara inslag i skolans vardag. Skolbyggnaden och de flesta elevhemmen är tillgängliga för rörelsehindrade. Huvudman: Evangeliska Frikyrkan, EFK.

• Bibel och efterföljelse - Jesus i centrum • Bibelskola Livskraft - Bibel och Lovsångsledare • Diakoniutbildning - Relationspedagogisk profil - distans • Själavårdsutbildning - distans

• Hälsoarbete Hälsa och livsstil - distans

• Team- och kamratstödjarkurs - distans

• Hälsocoach Barn och Ungdom - distans

• Församlingsledarakademin • Konstskola I - En plattform inför högre konstnärlig utbildning • Konstskola II - En fördjupning i bild och form • Musikkurs - Afro - Klassisk - Ljudteknik Si/So - Vokal

80

Yrkesutbildningar • Hälsocoach PT & GTI - yrkesinriktad utbildning inom träning och hälsa • Personlig tränare och Hälsoprofilbedömare - distans

• Bildande konst och konsthistoria

• Vetgiriga Seniorer


Ljungskile folkhögskola

Lunnevads folkhögskola

Långholmens folkhögskola

459 80 Ljungskile

590 48 Vikingstad

Tel: 0522-68 69 00 Internat: 120 bäddar

Tel: 013-23 49 00 Internat: 100 bäddar

Fasta Paviljongen 117 33 Stockholm

www.ljungskile.org folkhogskola@ljungskile.org (Västra Götalands län)

www.lunnevad.se lunnevad@lio.se (Östergötlands län)

www.langholmens.fhsk.se adm@langholmens.fhsk.se (Stockholms län)

Skolans profil Skolans profil är globala frågor, kultur och livsåskådning. Skolan vill ge utrymme för funderingar över livs- och samhällsfrågor och betonar respekten för andras åsikter. Det varierade utbudet av kurser skapar en miljö präglad av musik, teater, film etc. Vi har en fantastisk utsikt över Ljungskileviken och högt i tak i skolsamhället. Tillgång till sporthall och kapell. Nära till skog, sjö och hav ger rika möjligheter till friluftsliv. Täta kommunikationer till Uddevalla och Göteborg. Cirka 250 studerande. Huvudman: Stiftelsen Ljungskile folkhögskola, bildad av organisationerna KFUM-KFUK, Göteborgs Räddningsmission och Föreningen Sankt Lukas Göteborg.

Skolans profil Lunnevads folkhögskola har en estetisk profil. Det både hörs och känns när man närmar sig skolan. Storband, kammarkör, folkmusik, balett, street, skulptur och grafik är några exempel på vad de studerande på skolans speciallinjer förkovrar sig i. Lärarna på dessa linjer är också verksamma som professionella musiker, konstnärer och dansare vilket innebär en hög kvalitet. På Allmän kurs läser man för behörighet, samtidigt som man kan utveckla sig inom estetiska ämnen. Vår skola ligger i en vacker miljö med god tillgång till övningsrum, konsertlokaler och ateljéer. Tillgänglig för rullstolsburna. Huvudman: Landstinget i Östergötland.

Skolans profil Skolans värdegrund är alla människors lika värde och vårt ledord är likabehandling. Att tillsammans utveckla sina kunskaper, resurser och inte minst självförtroende ser vi som ett viktigt inslag på våra kurser. Skolan har utvecklats från att vara en skola för enbart kvinnor till att vara öppen för alla sökande, även om någon kurs fortfarande är speciellt riktade till kvinnor. 2014 startar vi flera nya kurser. Våra välutbildade lärare har lång erfarenhet av att undervisa och fungera som stöd i utbildningen. Undervisningen sker i små grupper. Skolan ligger vackert på en ö mitt i Stockholm. Huvudman: LO-distriktet i Stockholms län.

Behörighetsgivande kurser

Behörighetsgivande kurser

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs Livskursen Samhällsvetenskaplig/humanistisk

• Allmän kurs Bild

• Allmän kurs - Första året

• Allmän kurs Livskunskap

• Allmän kurs med global profil

• Allmän kurs Rock-Pop

• Allmän kurs - Demokrati och mänskliga rättigheter

• Allmän kurs med musik – Umus

• Allmän kurs Tala-Skriva-Kommunicera

• Allmän kurs - Genus för kvinnor

• Allmän kurs Naturvetenskapligt basår Profilkurser Profilkurser

• Danslinje scenisk dans

• Journalistiskt skrivande – distans

• Konstlinje med bredd

• Musiklinje

• Musiklinje Folkmusik

• Yrkesförberedande kurs – för elever med intellektuellt funktionshinder

• Musiklinje Jazz

Yrkesutbildningar • Fritidsledarutbildning Eftergymnasial

• Musiklinje Klassisk

Tel: 08-658 16 30

• Allmän kurs - Global rättvisa och miljö • Allmän kurs - Svenska som andraspråk grundskolenivå • Allmän kurs - Svenska som andraspråk gymnasienivå Profilkurser • Konst - grundkurs • Politisk scenkonstutbildning

• Journalistlinje Eftergymnasial

81


Löftadalens folkhögskola

Malmfältens folkhögskola

Box 193 439 05 Åsa

Campingvägen 3 981 35 Kiruna

Tel: 0340-65 50 00 Internat: 85 bäddar

Tel: 0980-675 00 Internat: 4 rum för långkurs, 50 bäddar för veckokurser eller kortare boende

www.regionhalland.se/loftadalen loftadalen@regionhalland.se (Hallands län) Skolans profil Vi har alla drömmar och idéer om vad vi vill bli. Vi vill hjälpa dig att uppnå dina. Vi strävar efter att du skall utvecklas i en skapande, kreativ och demokratisk miljö vilken skall anpassas till dina behov, din historia och utifrån dina egna förutsättningar. Vår skola ligger vackert belägen vid havet mellan Varberg och Göteborg (med kollektivtrafik tar det en timma till Göteborgs centrum). Skolan har ca 160 studerande. Vissa delar av skolbyggnaden och internatet är tillgängliga för rörelsehindrade. Hörselslingor och texttelefon finns. Huvudman: Region Halland. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - Färg och form

www.kiruna.fhsk.se malmfaltens@kiruna.fhsk.se (Norrbottens län) Skolans profil Malmfältens folkhögskola, Sveriges nordligaste folkhögskola, är ett folkbildningscentrum inom Nordkalotten/Barentsområdet. Vi verkar i ett svenskt, samiskt och finskt kulturområde som idag tillförs influenser från hela världen, något som också avspeglas i skolans verksamhet. Huvudman: Kiruna, Gällivare, Pajala kommuner, ABF, LO distriktet Norrbotten och Föreningen Norden. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs • Allmän kurs - invandrare

Malmö folkhögskola Trindyxegatan 213 76 Malmö Tel: 040-671 51 00 www.malmofolkhogskola.se exp@malmofolkhogskola.se (Skåne län) Skolans profil Skolan, som är en externatfolkhögskola, finner du i en fin gammal bondgård i utkanten av Malmö vid Fosie industriby. Hos oss kan du studera i en lugn och lantlig miljö – få motivation och inspiration – bara 15 min från Malmö centrum! De allmänna kurserna utgör basen för vår verksamhet och vårt ledord är entreprenörskap i betydelsen att vara företagsam, initiativrik, självständig och kreativ. Vi är även ett resurscentrum för dig med läsoch skrivsvårigheter/dyslexi. Vi arbetar för att du ska utveckla dig själv i mötet med andra människor, för det är i mötet med andra vi lär känna oss själva. Huvudman: Föreningen Malmö folkhögskola. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Aktör 001 - med rätt att utveckla(s) och utföra

• Allmän kurs - Kärn - studier i egen takt

Profilkurser

• Allmän kurs - Läs och skriv - Dyslexi

• ECDL datakörkort - distans

• Allmän kurs Dyslexicentrums Läs- och skrivkurs

• Allmän kurs - Solidarisk livsstil - studier i global hållbarhet

• Konstskola på nätet fortsättning - distans

• Allmän kurs Högskoleförberedande

• Konstskola på nätet grund - distans

• Allmän kurs Inredarna

Profilkurser • Bild- och konstlinjen - grundläggande utbildning • Danslinjen - högskoleförberedande • Keramiklinjen - grundutbildning • Konst och konsthantverk 2 - fördjupningsstudier • Kreativt fokus - en annorlunda konstutbildning • Singer-Songwriterlinjen • Textil - Konst och Formgivning Yrkesutbildningar • Turism & Reseliv - en yrkesutbildning Eftergymnasial 82

• Volontärutbildning - Zanzibar Profilkurser • Dyslexicentrums Läs- och skrivkurs - kvällskurs • Malmö Entreprenörsprogram • Modefabriken


Malungs folkhögskola Thorolfsvägen 44 782 34 Malung Tel: 0280-143 00 Internat: 70 bäddar www.malungsfolkhogskola.se info@malungsfolkhogskola.se (Dalarnas län) Skolans profil Skolans läge i Västerdalarna ger goda förutsättningar för våra profilområden inom folkmusik, hantverk samt fjäll- och vildmarksledarskap. Teori och praktik varvas. Vi strävar efter ett aktivt deltagarinflytande, såväl i övergripande skolfrågor som i lektionsinnehåll. Skolan har cirka 130 långkursstuderande. Vi arbetar aktivt med åtgärder för att anpassa studiesituationen för deltagare som behöver särskilt stöd. Kontakta skolan för mer information. Många av bygdens kulturarrangemang arrangeras i samarbete med skolan. Huvudman: Landstinget Dalarna. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - hantverk • Allmän kurs - längdskidor och löpning • Allmän kurs - musik Profilkurser • Fjäll- och vildmarksledare • Folklig vissång - grundkurs • Folklig vissång - fördjupningskurs • Folkmusik fiol • Funkis-kursen • Järnsmide 6 veckor • Lev billigt - Må bra - Kurs i privatekonomi - distans

Mariannelunds folkhögskola Box 130 598 05 Mariannelund Tel: 0496-215 50 Internat: 90 bäddar www.mariannelund.nu info@mariannelund.nu (Jönköpings län) Skolans profil Verksamheten bedrivs i nära samarbete med pingströrelsens församlingar och verksamhetsgrenar. Bibelundervisning ges stort utrymme med betoning på kristendomens roll och betydelse för individ, samhälle och kultur både nationellt och internationellt. De sociala och praktiska frågorna prioriteras såväl i undervisningen som i skolans övriga gemenskap. Vi vill aktivt påverka och forma framtiden genom att utveckla personligheten på alla plan. Skolan har ca 90 kursdeltagare. Huvudbyggnaden med lektionssalar, bibliotek, matsal mm samt aulan är tillgänglig för deltagare med rörelsehinder. Huvudman: Stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet.

Marieborgs folkhögskola Box 724 601 16 Norrköping Tel: 011-21 96 00 Internat: 40 bäddar www.marieborg.net info@marieborg.net (Östergötlands län) Skolans profil Vår skola är en mötesplats för människor i alla åldrar och från många kulturer. Vi utgår från deltagarnas erfarenheter och ger utrymme för eftertanke och personlig utveckling. Våra långa kurser har tre profilområden; internationalisering, kultur och miljö. Skolan är tillgänglig för rörelsehindrade, syn- och hörselskadade. Skolan har fyra kursplatser; Herrgården, Fröbel, Slottsgatan och Hageby. Huvudman: Arbetarrörelsen i Östergötland genom Föreningen Marieborgs folkhögskola. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Baskurs • Allmän kurs Kultur och Samhälle • Allmän kurs Tema Internationellt • Allmän kurs Tema Kultur - skriva - skapa

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs Tema Människan

• Allmän kurs

• Allmän kurs Tema Människan och Historien • Allmän kurs Tema Människan och Naturen

Profilkurser

• Allmän kurs Tema Människan och Samhället

• Bibelkurs Bjärka-Säby

• Allmän kurs Tema Praktisk inriktning

• Bibelkurs Blå Kust

• Allmänna kurser för invandrare

• BibelOmvärld • BibelSocial höst

Profilkurser

• BibelSocial vår

• Leva-Bo-Växa

• BibelTjänst

• PUDA - Personlig Utveckling Demokrati Ansvar

• Människor och natur i dagens ekonomi distans

• BibelVäxa

• Samhällskunskap 2 (tidigare B) - distans

• Invandrarkurser

• BibelÄventyr

• Skrivarkurs - distans • Teater - grundkurs Yrkesutbildningar • Teaterpedagogutbildning Eftergymnasial

83


Markaryds folkhögskola

Medlefors folkhögskola

Mellansels folkhögskola

Kronobergsgatan 6 285 37 Markaryd

Box 707 931 27 Skellefteå

Tingshusgatan 8 895 40 Mellansel

Tel: 0433-74 500 Internat: 40 bäddar

Tel: 0910-575 00

Tel: 0661-65 44 00 Internat: 80 bäddar

www.markarydsfolkhogskola.se info@markarydsfolkhogskola.se (Kronobergs län) Skolans profil Vi har inriktning mot kultur, fritid och hälsa, där begrepp som värme, omtanke, skapande i olika former, ledarskap, friskvård och framtidsfrågor står i fokus. Skolan arbetar med individen i centrum och lägger stor vikt vid social kompetens. Här möts kunskaper och erfarenheter som stimulerar dig till personlig utveckling och samhällsengagemang. Skolan ligger naturskönt i centrum av Markaryd med närliggande simhall och strövområden. Utbildningsorterna är Markaryd, Bjärnum och Halmstad. Huvudman: Stiftelsen Markaryds folkhögskola.

www.medlefors.se folkhogskola@medlefors.se (Västerbottens län) Skolans profil Skolan ligger vackert belägen vid Klintforsån och har promenadavstånd till Skellefteälven med dess strövområden. Skolan har ca 200 studerande på långa kurser och genomför ca 300 kortkurser varje år främst med huvudmannens organisationer. Promenadavstånd till Skellefteå centrum ( ca 20 min). Skolan är tillgänglig för personer med hörselskada, är dövblinda, har allergi och är rullstolsburna. Huvudman: Arbetarrörelsen. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Deltid • Allmän kurs Heltid

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs Hälsoinriktning Deltid

• Allmän kurs

• Allmän kurs Hälsoinriktning Heltid

• Allmän kurs Ljud och studioteknik • Allmän kurs Teater Profilkurser

www.mellansel.fhsk.se info@mellansel.fhsk.se (Västernorrlands län) Skolans profil Norrländsk natur + studiero = goda studieresultat och trivsel! Skolan erbjuder en drogfri, öppen och välkomnande miljö på kristen grund. Vi välkomnar alla oavsett tro, med varje människas unika värde i centrum. Skolan har ett nära samarbete med musiklivet i Örnsköldsviks kommun och med Svenska kyrkan. Skolbyggnad, matsal och internat är anpassade för deltagare med rörelsehinder. Huvudman: Svenska kyrkan i Härnösands stift och EFS Mittnorrland. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs gymn - musiktillval • Allmän kurs gymn - projekttillval • Allmän kurs gymn - trafiktillval

Profilkurser

• Baslinjen Allmän kurs musik

• Hälsa och Friskvård Deltid

• Grundlinjen Allmän kurs

• Seniorkurs

• Leva och bo Allmän kurs

• Fria Målarskolan - Konstlinje i Halmstad

• Musiklinjen Allmän kurs

• Show och musikalutbildning

• Trafiklinjen Allmän kurs

Yrkesutbildningar

Profilkurser

• Fritidsledarutbildning Eftergymnasial

• Körakademin - delvis distans

• Musikteaterskolan i Bjärnum Eftergymnasial

• Musiklinjen gospelprofil • Musiklinjen jazzprofil • Musiklinjen rockprofil • Orgellinjen • Orgellinjen gymn.ungdom - delvis distans • Svenska kyrkans grundkurs Yrkesutbildningar • Kantorsutbildning Eftergymnasial • Kantorsutbildning - distans Eftergymnasial • Taxi

84


MKFC-Stockholms folkhögskola Mäster Samuelsgatan 42, 13 tr 111 57 Stockholm Tel: 08-21 64 26 www.mkfc.se/folkhogskola info@mkfc.se (Stockholms län) Skolans profil På MKFC:s kurser lär man sig påverka framtidsutvecklingen. Skolan erbjuder dig stor frihet. Du kan både jobba och resa under studietiden. Du kan fylla din dröm i en autentisk miljö. Skolans eLärplattform skapar en social mötesplats som är större än din egen närmiljö eller vad en fysisk skola kan erbjuda. Huvudman: MKFC - Mångkulturellt Folkbildningscentrum. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Agera för utveckling år 1 distans • Allmän kurs Agera för utveckling år 2 distans

Mo Gård folkhögskola Mertens väg 5 612 40 Finspång Tel: 010 471 66 00 folkhogskola.mogard.se info@mogard.se (Östergötlands län) Skolans profil Mo Gård folkhögskola är en teckenspråkig folkhögskola och en mötesplats för gemenskap samt en vägvisare till större delaktighet i samhället. Vi vill ge dig förutsättningar att öka dina möjligheter att ta del av vad samhället har att erbjuda. I en inspirerande och social miljö erbjuder vi en individuellt anpassad utbildning för dig som är eller vill bli teckenspråkig. Vi vänder oss också till dig som använder andra alternativa kommunikationsformer. Verksamheten bedrivs i form av dagfolkhögskola och finns idag på fyra platser: Finspång, Stockholm, Göteborg och Åkarp. Huvudman: Stiftelsen Mo Gård, Stiftelsen Pro Communicatio Nordica.

• Allmän kurs Agera för utveckling år 3 distans

Mo Gård folkhögskola, filial Finspång

• Allmän kurs Samhällsinspiratör - distans

Mertens väg 5, 612 40 Finspång Tel: 010-471 66 00 Bildtel: 0406340055@t-meeting.se folkhogskola.mogard.se info@mogard.se (Östergötlands län) Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs lokaliserad till Finspång

Mo Gård folkhögskola, filial Göteborg c/o Göteborgs folkhögskola, 426 71 Västra Frölunda Tel: 010 – 471 66 00 Bildtel: mogard.fhsk.goteborg@t-meeting.se folkhogskola.mogard.se/goteborg info@mogard.se (Västra Götalands län) Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs lokaliserad till Göteborg

Mo Gård folkhögskola, filial Stockholm 126 26 Hägersten Tel: 010 – 471 66 00 Bildtel: mogard.stockholm@t-meeting.se folkhogskola.mogard.se/stockholm info@mogard.se (Stockholms län) Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs lokaliserad till Stockholm

Mo Gård folkhögskola, filial Åkarp Box 23, 232 02 Åkarp Tel: 010 – 471 66 00 Bildtel: mogard.fhsk.akarp@t-meeting.se folkhogskola.mogard.se/akarp info@mogard.se (Skåne län) Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs lokaliserad till Åkarp

85


Molkoms folkhögskola

Mora folkhögskola

Mullsjö folkhögskola

Box 66 660 60 Molkom

Yvradsvägen 29 792 34 Mora

Box 3 565 21 Mullsjö

Tel: 0553-100 04 Internat: 60 enkelrum i Molkom

Tel: 0250-710 07 Internat: 42 bäddar

Tel: 0392-374 00 Internat: 60 bäddar

www.molkom.nu molkom@regionvarmland.se (Värmlands län)

www.morafolkhogskola.se info@morafolkhogskola.se (Dalarnas län)

www.mullsjofolkhogskola.nu info.mullsjo@folkbildning.net (Jönköpings län)

Skolans profil Skolan har verksamhet i såväl Molkom som Karlstad med totalt ca 200 kursdeltagare. Skolans profiler är film, skådespeleri, journalistik och hälsa/friskvård. Vi erbjuder också Allmän kurs för dig som behöver skaffa dig behörighet för fortsatta studier, eller förbättra dina kunskaper från grundskola/gymnasium. Vi har även en kurs för unga vuxna med Aspergers syndrom samt en estetisk kurs för den som drabbats av psykisk ohälsa. Även sommarkurser och konferensmöjligheter. Huvudman: Region Värmland.

Skolans profil Mora folkhögskola är en mötesplats där allmänbildning och självförtroende står i centrum. Här kan du utvecklas och studera i en generös och inspirerande miljö nära Siljan och Mora centrum. Möjlighet till ett rikt friluftsliv. Internat med enkelrum, egen toalett, dusch och trådlöst Internet. Mora folkhögskola har även en utbildning som är förlagd i Skattungbyn, utanför Orsa. Lokalerna är med några undantag tillgängliga för rullstolsburna. Huvudman: Landstinget Dalarna.

Behörighetsgivande kurser

Skolans profil Skolan är en mötesplats för människor och idéer, lokalt förankrad och med ett globalt perspektiv. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan, baserad på en kristen livssyn och i en drogfri miljö. Förutom allmän bildning har internationella frågor, handikappfrågor och skapande verksamhet en central plats. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna, syn- och hörselskadade samt dövblinda. För dig med läs- och skrivsvårigheter erbjuder vi extra stöd. Skolan har ca 150 studerande. Huvudman: Stiftelsen Mullsjö Folkhögskola (Svenska Alliansmissionen).

• Allmän kurs

• Allmän kurs

• Allmän kurs - Baskurs för invandrare

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs - Karlstad • Allmän kurs - Gymnasieförberedande kurs med svenska som andraspråk - Karlstad • Allmän kurs - Yrkesförberedande med svenska som andraspråk - Karlstad

Profilkurser • Autism - ett annorlunda sätt att tänka - om neuropsykiatri - distans

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Bas med hantverk • Allmän kurs Internationell profil med studieresor • Allmän kurs IT/Webb med foto

• Ekologisk odling & hållbar livsföring Skattungbyn

• Allmän kurs Personlig assistent med teckenspråk

Profilkurser

• Estetisk plattform

• Allmän kurs Huskvarna

• A-kursen - för unga vuxna med Aspergers syndrom

• Modeakademin

• Collegeår Folkhögskola/Universitet • Filmlinje

• Slöjdkurs • Skidkurs

Profilkurser • Bibellinjen • Volontärlinjen Global

• Ord-Bild-Form i Karlstad

• Bildskola

• Skådespelarlinje för film och teater

• Fotoskola

Yrkesutbildningar • Filmlinje - Fördjupning Eftergymnasial • Hälsotränare med inriktning personlig tränare, coach och massör Eftergymnasial • Journalistlinje - Multijournalist Eftergymnasial • Skådespelarlinje för film och teater - Fördjupning Eftergymnasial 86

• Keramikskola • Konst & formåret • Konst & formåret - Recycling design • Textilskola Yrkesutbildningar • Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) Eftergymnasial


Munka folkhögskola Nygatan 2 266 31 Munka Ljungby Tel: 0431-43 20 10 Internat: 45 bäddar www.munkafolkhogskola.se exp@munkafolkhogskola.se (Skåne län) Skolans profil Munka folkhögskola ligger centralt i Munka Ljungby, ca 8 km öster om Ängelholm i det vackra Nordvästskåne med närhet till både hav och skog. Kommunikationerna hit är goda med såväl tåg, buss och flyg. Vi har funnits här som folkhögskola i 100 år och vår idémässiga profil är hälsa, natur och kultur, vilket märks både i vårt kursutbud och i vårt förhållningssätt. Under läsåret har vi 200 långkursdeltagare fördelade på skolan i Munka Ljungby och filialen i Perstorp. I Munka Ljungby finns internat för dem som vill bo på skolan under läsåret. Vi erbjuder också kortare kvälls- och sommarkurser. Huvudman: Föreningen Nordvästra Skånes folkhögskola.

Munka folkhögskola, filial Perstorp Bryggaregatan 17, Rosenhill, 284 32 Perstorp Tel: 0435-300 84 www.munkafolkhogskola.se maria.osterlin@munkafolkhogskola.se (Skåne län) Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs

Nordiska folkhögskolan Olof Palmes väg 1 442 31 Kungälv Tel: 0303-20 62 00 Internat: ca 70 bäddar www.nordiska.fhsk.se info@nordiska.fhsk.se (Västra Götalands län) Skolans profil På Nordiska folkhögskolan finner du en studiemiljö som både är bekräftande och utmanande, oavsett om du väljer allmän kurs eller en av våra profillinjer. Hos oss kan du välja att bo på skolan eller studera som externatelev. Ca 80 av skolans elever bor på Nordiska. Resten i närområdet. Här kan du odla dina egna intressen och samtidigt stimuleras att bli aktiv i samhällsfrågor. Här finner människor både varandra och sig själva. Du träffar elever från hela Norden. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna och ligger i Kungälv, ca 20 minuter från Göteborg. Huvudman: Föreningen Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Behörighetsgivande kurser

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs - Baslinjen

• Allmän kurs - Digitalt berättande

• Allmän kurs - Miljö, etik och samhälle

• Allmän kurs - Friskvård och hälsa

• Allmän kurs - Modern historia och samhälle

• Allmän kurs - Högskoleförberedande

• Allmän kurs - Natur och matematik

• Allmän kurs - Studieverkstad

• Allmän kurs - Språk, kultur och samhälle

• Allmän kurs - Webbdesign och digital bild

• Allmän kurs - Startlinjen

Profilkurser

Profilkurser

• Akademi 55+

• 5 x Sång & scenträning

• Konstskolan Munka - Konst 1

• Vislinjen - Nordiska visskolan

• Konstskolan Munka - Konst 2

• Teaterlinjen - Nordiska teaterskolan

Yrkesutbildningar • Fotoskolan Munka - experimentell fotografi Eftergymnasial • Hälsocoachutbildning Eftergymnasial • Seniorcoachutbildning - distans Eftergymnasial • Stresspedagogutbildning - distans Eftergymnasial

• Foto och dokumentation • Text och bild Yrkesutbildningar • Nordiska journalistlinjen Eftergymnasial • Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning Eftergymnasial

87


Nyköpings folkhögskola Östra Trädgårdsgatan 3 611 34 Nyköping Tel: 0155-29 20 80 www.nykoping.fhsk.se info@nykoping.fhsk.se (Södermanlands län) Skolans profil Skolan ligger i centrala Nyköping, mitt i en spännande historisk miljö. Vi vill vara en mötesplats för människor och kultur, där det praktiska och teoretiska förenas. De flesta lokalerna är tillgängliga för rörelsehindrade. Huvudman: Föreningen Nyköpings folkhögskola. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - Globalisering - Samhälle och historia • Allmän kurs - I balans - Friskvård och psykologi • Allmän kurs - Jag och Du - Religion och Psykologi • Allmän kurs - Livets villkor - Naturkunskap och ekologi • Allmän kurs - Människan och makten Samhälle och historia • Allmän kurs - Nya perspektiv - Grundskolenivå • Allmän kurs - Som man sår - Naturkunskap och ekologi

Oskarshamns folkhögskola Axel Munthes stig 1 572 32 Oskarshamn Tel: 0491-768 100 Internat: 60 bäddar www.oskarshamnsfolkhogskola.se oskarshamnsfolkhogskola@folkbildning.net (Kalmar län) Skolans profil En plats för mänskliga möten, samtal och dialog, en plats med många möjligheter att växa och utvecklas som människa. Centralt läge i Oskarshamn med utsikt över stad och hav. Rikt konsertliv där de flesta genrer finns representerade. Tillgång till bibliotek och sporthall på skolan där kapellet också ger möjligheter till reflektion, andakt och mässa. Utbildningar, kurs- och konferensverksamhet i välutrustade och fräscha lokaler. Vandrarhemmet och vår välrenommerade restaurang är öppna för gäster året runt. Skolan är helt anpassad för kursdeltagare med funktionsnedsättning. Huvudman: Växjö stift (Svenska kyrkan). Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Alfa baskurs - Bild • Allmän kurs Alfa baskurs - Livs- & Omvärldskunskap • Allmän kurs Alfa baskurs - Musik • Allmän kurs Beta gymnasienivå - Bild

Profilkurser • Läderhantverk

• Allmän kurs Beta gymnasienivå - Livs- & Omvärldskunskap

• Läderhantverk Fördjupning

• Allmän kurs Beta gymnasienivå - Musik

• Rock & Poplinje • Skrivtorget – Skrivarkurs på distans • Svenska som andraspråk - Språksam 1 och 2 - svensk-somalisk / svensk-arabisk • Svenska som andraspråk - SVEA

Profilkurser • Förberedande Kyrkomusiker - Preparandkurs för vidare studier • Musiklinje - Afroinriktning: Jazz Soul Blues • Musiklinje - Klassisk Gitarr • Musiklinje - Klassisk inriktning • Stråklinjen • Nyckelkurs - Kunskap/Metod för bättre liv trots långvarig smärta

88

• Vändpunkten - för drabbade av stroke el. annan förvärvad hjärnskada • Seniorkurs - Aktuella & Kulturorienterade ämnen - halvtid • Shalom Fält - Grundläggande utbildning i socialt arbete på kristen grund • Shalom Fält - Ledarskapsutbildning - social inriktning för att bistå ungdomar • Svenska kyrkans grundkurs - distans Yrkesutbildningar • Kyrkomusiker för kantorsexamen - distans halvtid Eftergymnasial • Kyrkomusikerutbildning för kantorsexamen Eftergymnasial


PRO:s folkhögskola

Runö folkhögskola

Gysinge Herrgård 810 21 Gysinge

Näsvägen 100 184 92 Åkersberga

Tel: 0291-212 20 Internat: 107 bäddar

Tel: 08-555 38 000

www.pros.fhsk.se gysinge@pros.fhsk.se (Gävleborgs län) Skolans profil PROs folkhögskola i Gysinge är vackert belägen invid Nedre Dalälven och Färnebofjärdens Nationalpark. Skolan är öppen för alla men har en utpräglad seniorprofil och verkar för att deltagarna genom studier ska ges ökade möjligheter till aktivitet och samhällsengagemang. Skolan har möjlighet att ta emot deltagare med funktionsnedsättningar. Det finns hiss och hörselslingor. Ledarhund får alltid tas med. Skolan har även en filial i Stockholm där man ger Allmän kurs för seniorer. Huvudman: PRO. Behörighetsgivande kurser

www.runo.se run@runo.se (Stockholms län) Skolans profil Runö folkhögskola är en inspirerande mötesplats mitt i Stockholm. Vi vill förena lokalt och globalt engagemang för en levande demokrati, stärka gemenskapen i en skola där olika människor möts, idéer prövas och nya kunskaper växer fram. Våra kurser ger dig kunskap genom att studierna kopplas till det samhälle vi lever i. Tiden på vår skola ger möjlighet till nya insikter och personlig utveckling i samarbete med andra. Du kommer att uppleva och att skapa kultur som verktyg för samarbete, utveckling och förändring. Vi tar vara på just din erfarenhet och möter dig där du står just nu. Huvudman: LO, ABF och organisationer inom arbetarrörelsen.

• Allmän kurs - Gysinge - Seniorkurs Profilkurser • Skriv ditt liv - distans

PRO:s folkhögskola, filial Stockholm

Skolans profil Röda Korsets grundprinciper ligger till grund för skolans verksamhet. Vi vill väcka engagemang för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Vi vill visa respekt för varje människas egenvärde, bekämpa fördomar och rasism, vara en humanitär kraft mot våld och förtryck samt stimulera till engagemang i frivilligorganisationer. Vi erbjuder särskilda kurser med studier delvis förlagda utomlands och allmänna kurser som möter dina behov att komplettera din utbildning för vidare studier. Huvudman: Svenska Röda Korset. Behörighetsgivande kurser

Hälsobrunnsgatan 10, 113 61 Stockholm Tel: 08-728 57 20 www.runo.se oden@runo.se

• Allmän kurs - Vi i Samhället - År 1

• Svenska som andraspråk på grundskolenivå årskurs 2 - Allmän kurs

• Allmän kurs 15 v Livsstil och livsåskådning

www.rodakorsetsfolkhogskola.com fhsk@redcross.se (Stockholms län)

• Allmän kurs - Hemma i Sverige - Bas 2

Behörighetsgivande kurser för seniorer

• Allmän kurs 15 v Europa

Tel: 08-680 18 71

Runö folkhögskola, filial Stockholm

Behörighetsgivande kurser • Människa & samhälle - Allmän kurs

• Allmän kurs 15 v Afrika

Bredholmstorget 14 127 48 Skärholmen

• Allmän kurs - Aktiv i Sverige - Bas 1

Högbergsgatan 62, 118 54 Stockholm Tel: 08-641 91 48 www.pro.se/Gysinge/Dagfolkhogskolan/ (Stockholms län)

• Allmän kurs 15 v Vår stora vida värld

Röda Korsets folkhögskola

• Svenska som andraspråk på grundskolenivå årskurs 1 - Allmän kurs

• Svenska som andraspråk på gymnasienivå - Allmän kurs • Vård & omsorgsorientering - Allmän kurs

• Allmän kurs 15 v Stockholm vår stad

Profilkurser

• Allmän kurs 15 v Sverige då och nu

• Grafisk form & kommunikation - dagtid

• Allmän kurs 15 v Vår stora vida värld

• Grafisk form och kommunikation - kvällskurs

Profilkurser

• Kvällskurs i trycksaksdesign

• SNOK - Seniorernas natur- och kulturkurs

• Kvällskurs i webb

• Allmän kurs - Vi i Världen - År 2 • Allmän kurs - Sikta mot högskolan - År 3 Profilkurser • Agera utan att diskriminera - en distanskurs om integration • Dokumentär i världen - filmkurs med internationellt fokus • Fair trade - arbetsvillkor för en rättvis värld - distans • Ledarskap för en hållbar värld • Uppdrag världen - för fred och mänskliga rättigheter

89


S:t Sigfrids folkhögskola

S:ta Birgittas folkhögskola

Kronoberg 352 63 Växjö

Björngårdsgatan 21 118 52 Stockholm

Tel: 0470-72 40 82 Internat: 70 bäddar

Tel: 08-702 16 06, 702 14 04

Tel: 040-22 31 13 (exp), 22 31 14 (rektor)

www.stabirgitta.com info@stabirgitta.com (Stockholms län)

www.sanktamaria.fhsk.se expedition@sanktamaria.fhsk.se (Skåne län)

Skolans profil Vi är en liten skola i centrala Stockholm som strävar efter att vara en mötesplats för människor från hela världen. Vi vill genom och med vår verksamhet främja en katolsk människosyn och verka för förståelse och respekt människor emellan. Vi har våra lokaler ett stenkast från Södra Station på Södermalm. Filial S:ta Elisabet finns i centrala Göteborg. Huvudman: Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola.

Skolans profil S:ta Maria är en liten skola med ca 100 studerande. Skolan är en mötesplats för människor från hela världen, en stimulerande miljö som är öppen och demokratisk och kännetecknas av en katolsk människosyn. Som studerande på skolan får du lära dig mer om dina egna och omvärldens villkor och du får öva dig i kreativt och kritiskt tänkande. Vi värnar om det lilla formatet och med små grupper och hög lärartäthet kan vi lägga stor vikt vid individuella behov. Vi är en dagfolkhögskola där alla ansvarar för att skolan fungerar. Vi finns mitt i det pulserande och mångkulturella Rosengårds Centrum. Huvudman: Stiftelsen Sveriges Katolska Folkhögskola.

www.sigfrid.se skolexp@sigfrid.se (Kronobergs län) Skolans profil Skolan har som mål att ge bildning och utbildning utifrån en helhetssyn på människan och skapelsen. Din personliga erfarenhet och ditt egna engagemang har en framträdande plats i undervisningen. Genom det pågående samtalet får du många tillfällen att lära känna nya människor och upptäcka nya sidor hos dig själv. Det finns många möjligheter till idrottsoch kulturaktiviteter. Vårt kapell erbjuder ett rikt gudstjänstliv. Skolan har plats för 180 studerande och alla byggnader är anpassade för rullstolsburna. Huvudman: Växjö stift.

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - College • Allmän kurs - Natur • Allmän kurs - Samhälle • Allmän kurs - Svenska Profilkurser • 55+ kurser

S:ta Birgittas folkhögskola, filial S:ta Elisabet Sten Sturegatan 1B, 411 39 Göteborg Tel: 031-13 04 20 www.elisabet.se info@elisabet.se (Västra Götalands län)

• Afrika/Tanzania

Behörighetsgivande kurser

• Kronobergs konstskola - konst 1 och 2

• Allmän kurs

• Musik Costa Rica • Musiklinjen • Svenska kyrkans grundkurs - distans

90

Profilkurser • Vidgade vyer - deltid seniorkurs

S:ta Maria folkhögskola Box 180 84 200 32 Malmö

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - grundskolenivå • Allmän kurs - gymnasienivå • Allmän kurs - gymnasienivå med volontärprofil


Scouternas folkhögskola

Sigtuna folkhögskola

Sjöviks folkhögskola

Box 42034 126 12 Stockholm

Manfred Björkquists allé 20 193 22 Sigtuna

775 95 Folkärna

Tel: 08-55506510 Vardagar 10-12

Tel: 08-592 583 00,

www.scouternasfolkhogskola.se folkhogskola@scouterna.se (Stockholms län)

växel 8.30-16 vardagar Internat: 38 rum, 50 bäddar

Skolans profil Scouternas folkhögskola gör unga människor redo för livet. Vi är en del av scoutrörelsen, men man behöver inte vara scout för att gå våra kurser. Vi är en modern folkhögskola verksam i Stockholm och på distans. Vår profil bygger på ledarskap och att bli redo för livets utmaningar. Vi vill ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare. Huvudman: Scouterna. Behörighetsgivande kurser • AK Flex - Allmän Kurs Distans • Allmän kurs - Frivilligt socialt arbete och ledarskap i ideell sektor - Första året • Allmän kurs - Frivilligt socialt arbete och ledarskap i ideell sektor - Fortsättningsår

www.sigtunafolkhogskola.se info@sigtunafolkhogskola.se (Stockholms län) Skolans profil Belägen på en höjd med utsikt över Mälaren ligger vår skola, nära till Stockholm och Uppsala. Det varierade kursutbudet gör oss till en spännande mötesplats där människan och hens olika erfarenheter står i centrum. Vi vill ta tillvara människors nyfikenhet och glädje och erbjuder en öppen miljö som inspirerar till kreativitet, lärande och växt. Vi eftersträvar ett kulturliv som oroar, utmanar och avslöjar. Vår bildningsidé är att du ska få pröva, ompröva, upptäcka och erövra kunskap och livsvärden. Huvudman: Sensus studieförbund, Svenska Kyrkans Unga, Sigtunastiftelsen. Behörighetsgivande kurser

Profilkurser

• Allmän kurs

• Projektledning

• Allmän kurs - Svenska som andraspråk

• Värdebaserat Ledarskap

Tel: 0226-678 00 Internat: 130 bäddar www.sjovik.eu exp@sjovik.eu (Dalarnas län) Skolans profil Musik, friluftsliv och hantverk är Sjöviks profil. Här studerar cirka 200 personer i skiftande ålder och med olika bakgrund. Hälften av dessa bor på internatet och ett tiotal i tipitält. Vi erbjuder bra utbildning i naturskön miljö vid sjön Bäsingen, drygt 1,5 timme från Stockholm. Många aktiviteter såsom konserter, aktuella föreläsningar, schlagerfestival, samlingar i kapellet, rättvisebutik, dans, kanoting, innebandy och eget skapande. Sjövik är en alkoholfri miljö. Skolan är tillgänglig för rörelsehindrade. Huvudman: Stiftelsen Sjöviks folkhögskola, Equmeniakyrkan, Sjöviks Kamratförbund). Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Fastighet och bygg • Allmän kurs F-blocket - individuellt anpassade studier med stöd • Allmän kurs Grundskolekurs • Allmän kurs Hållbar utveckling

Profilkurser

• Allmän kurs Kunskapsprofilen

• Foto/filmlinjen

• Allmän kurs Lära på personlig grund - med stöd i studier och boende

• Fotografi - Distans • Konstlinjen • Teaterlinje för film och scen - Nyhet! • Svenska kyrkans grundkurs - Halvfart/ Distans

• Allmän kurs Steget - för dig som gått särskola • Allmän kurs Storkök - kost - hälsa Profilkurser

Yrkesutbildningar

• Friluftsliv - Hantverk - Ledarskap

• Fritidsledarutbildning - Kommunal inrktning Eftergymnasial

• Musiklinje Folkmusik

• Fritidsledarutbildning - Svensk kyrklig inriktning Eftergymnasial

• Musiklinje Körledning

• Musiklinje Jazzensemble • Musiklinje Pop & rock • Musiklinje Vokalensemble • Musiklivet - musiklinje med anpassad studietakt och boendestöd • Textilhantverk med keramik och bild • Svenska kyrkans grundkurs - distans 91


Skarpnäcks folkhögskola

Skeppsholmens folkhögskola

Horisontvägen 26 128 34 Skarpnäck

Slupskjulsvägen 12 111 49 Stockholm

Tel: 08-683 18 30

Tel: 08-679 28 03

Tel: 0411-55 89 00 Internat: 100 bäddar

www.skarpnacksfolkhogskola.se expeditionen@skarpnacksfolkhogskola.se (Stockholms län)

www.skeppsholmensfolkhogskola.se info@skeppsholmensfolkhogskola.se (Stockholms län)

www.skurupsfolkhogskola.se expedition@skurupsfolkhogskola.se (Skåne län)

Skolans profil Skolan ligger på Skarpnäcksfältet i sydöstra Stockholm. Skolan medverkar aktivt i den lokala utvecklingen inom både miljö, kultur och fritid. Vi strävar efter en helhetssyn på samhället och människan. Vår skola är en mötesplats där vi tillsammans bekämpar fördomar och främlingsfientlighet och skapar engagemang för världen - lokalt och globalt. Flera internationella samarbetsprojekt pågår. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna. Huvudman: Folkuniversitetet, Stiftelsen Stockholms folkhögskola.

Skolans profil Humanism, demokrati och bildning. En levande mötesplats med plats för samtal och reflektion. Musik, båthantverk och skärgårdskultur. Nordiska och internationella frågor. Temastudier och behörigheter. God vegetarisk mat. Skolan, som ligger på en liten lugn ö mitt i centrala Stockholm, vill också vara en mötesplats för kulturell och samhällelig debatt. Skolans självförvaltning innebär deltagande i matlagning och städning. Läs mer på hemsidan. Huvudman: Skeppsholmens folkhögskola - ideell förening (politiskt och religiöst obunden).

Skolans profil Engagemang, kreativitet och gemenskap genomsyrar skolans utbildningar. Skolan vill med dessa värdeord stärka delaktighet och demokrati, genom att med ett livsvitt lärande inkludera deltagare i samhället samt med bredd och djup ge yrkeskunskap inom journalistik, film, skönlitterärt skrivande och musik. Skolan drivs av en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. På vårt internat finns handikappanpassade rum. Hissar är installerade för rullstolsburna för att man ska kunna komma upp till datasal och expedition. Ramper finns till bibliotek och Skrivarhus. Huvudman: Folkhögskoleföreningen för Skurups folkhögskola.

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - Baskursen • Allmän kurs - Temakursen • Allmän kurs - Påbyggnadskursen Profilkurser • Bättre svenska för invandrare 1 • Bättre svenska för invandrare 2 • Minneskursen - kurs för personer med förvärvad hjärnskada • Spanska och internationellt utvecklingssamarbete Yrkesutbildningar • Fritidsledarutbildning Eftergymnasial

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - FÖRÄNDRA • Allmän kurs - INSPIRERA • Allmän kurs - NAVIGERA • Allmän kurs - UTTRYCKA Profilkurser • Båtbyggarkurs • Musikkurs • SKRIV! - distans

Skurups folkhögskola Kyrkogatan 68 274 33 Skurup

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs • Allmän kurs - Högskoleförberedande profil • Allmän kurs - Social profil Profilkurser • Folkmusiklinjen • Jazzlinjen • Rocklinjen • Skrivarlinjen • Skrivarlinjen - Påbyggnadsåret Yrkesutbildningar • Filmlinjen Eftergymnasial • Journalistlinjen Eftergymnasial • Skrivpedagoglinjen - distans Eftergymnasial • FolkmusikERlinjen Eftergymnasial • JazzmusikERlinjen Eftergymnasial • RockmusikERlinjen Eftergymnasial

92


Solviks folkhögskola

Sommenbygdens folkhögskola

Stadsmissionens folkhögskola

Frostkåge 105 934 92 Kåge

Västra vägen 5 57340 Tranås

Lövholmsvägen 18 117 43 Stockholm

Tel: 0910-73 20 00 Internat: 61 rum varav vissa kan användas som dubbelrum

Tel: 0140-659 60

Tel: 08-684 23 500

www.sommenbygdensfolkhogskola.se info@sommenbygdensfolkhogskola.se (Jönköpings län)

www.stadsmissionen.se/skola folkhogskolan@stadsmissionen.se (Stockholms län)

Skolans profil Vi ser många fördelar med att vara en liten skola! Bland våra ca 120 deltagare skapas snabbt gemenskap och möjlighet att få nya kompisar. I mysig miljö lär du känna all personal och du får stöd och hjälp via din egen mentor. Vi ligger mitt i Tranås, bara 5 min gångväg från Resecentrum, bibliotek och affärer. Vi har inget internat men i Tranås finns gott om relativt billiga lägenheter med studentrabatt. Vi vill att du som deltagare ska nå dina mål och ge dig själv möjligheter att växa som människa. Du får vara med och påverka skolans verksamhet. Vi har även SMF-kurser! Huvudman: Ideella Föreningen Sommenbygdens folkhögskola.

Skolans profil Välkommen till en skola med varm och generös atmosfär. Här blandas människor i olika åldrar och med olika bakgrund i en personlig miljö. Medmänsklighet och tolerans för varandras olikheter är en grundläggande värdering hos oss. Med våra allmänna kurser vänder vi oss till dig med ofullständig grundskole- eller gymnasieexamen. Du kan välja mellan Social och Kultur/estetisk inriktning eller börja med svenska som andraspråk. Vi har även en kurs i svenska på SFI-nivå, för dig som vill utveckla din svenska och förbereda dig för arbetslivet inom storkök/restaurang. Huvudman: Stockholms Stadsmission.

Behörighetsgivande kurser

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs - Kultur/estetisk inriktning

• Allmän kurs - Förberedande

• Allmän kurs Konstinriktning

• Allmän kurs - Social inriktning

• Allmän kurs - Gymnasienivå

• Allmän kurs Läs- och skrivinriktning

• Allmän kurs - Svenska som andraspråk

• Allmän kurs - Personlig utveckling

www.solvik.fhsk.se exp@solvik.fhsk.se (Västerbottens län) Skolans profil Solviks folkhögskola ligger ca 1,5 mil norr om Skellefteå, i byn Frostkåge. Skolan erbjuder studier i allmänna teoretiska ämnen, konst, musik, musikproduktion och datorgrafik. Solvik arbetar även aktivt med att ge vuxna med funktionsnedsättning möjlighet till en förbättrad livssituation. Vi har fina lokaler, med bra standard. Skolan är ansluten till EFS, som är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan. Verksamheten bygger på en kristen grund med människan i centrum, där livsfrågorna är viktiga. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna. Huvudman: Stiftelsen Solviks Folkhögskola, EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen).

• Allmän kurs Temainriktning • Allmän kurs Uppstart

Behörighetsgivande kurser

Profilkurser Profilkurser

• Svenska för invandrare - Storkök

• Förberedande polisutbildning Profilkurser

• Musik - distans/kvartsfart

• Baskursen

• Musiklinje

• Datorgrafiskt konstnärligt basår • Konst Classic

Yrkesutbildningar

• Konst Paus

• Behandlingspedagog OBS! kursstart hösten 2015 Eftergymnasial

• Musiklinjen - Musiker (Afrolinjen) • Musiklinjen - Sång (Afrolinjen) • Musikproduktion • Seniorkurs +55

93


Stensunds folkhögskola

Storumans folkhögskola

Strömbäcks folkhögskola

619 91 Trosa

Box 3 923 21 Storuman

Strömbäck 360 905 82 Umeå

Tel: 0951-267 80 Internat: 56 bäddar varav 18 vid vår filial Skidhemmet i Tärnaby

Tel: 090-426 00 Texttel: 090-426 06 Internat: 70 bäddar

fhsk.nu info@fhsk.nu (Västerbottens län)

www.strombacksfolkhogskola.se info@strombacksfolkhogskola.se (Västerbottens län)

Skolans profil Aktuella samhällsfrågor som glesbygdsfrågor och friluftsliv är viktiga inslag i våra kurser. Då skolan är belägen i en fjällkommun är det naturligt att delar av våra kurser har en nära anknytning till naturen runt omkring oss. Detta avspeglas även på den allmänna kursen där några av inriktningarna har klar uteprofil. Samtliga lokaler i Storuman, utom elevhemet, är tillgängliga för rörelsehindrade. Skolbyggnaden är anpassad för hörselskadade. Huvudman: Västerbottens läns landsting.

Skolans profil Inriktning på kommunikation, dels genom utbildningar i journalistik, teckenspråk och tolkning mellan hörande och döva, dels genom att i alla utbildningar skapa mötesplatser för kommunikation mellan människor. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna och hörselskadade. Huvudman: Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola (Svenska kyrkan och EFS).

Behörighetsgivande kurser

Yrkesutbildningar

• Allmän kurs Alpin linje

• Journalistutbildning Eftergymnasial

• Allmän kurs Digital Musikproduktion

• Musikalakademien Eftergymnasial

Yrkesutbildningar

• Allmän kurs Fjäll och Naturfoto

• Behandlingspedagogutbildning Eftergymnasial

• Allmän kurs Hantverk och Bild

• Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning Eftergymnasial

Tel: 0156-532 00 Internat: 95 bäddar www.stensund.se stensund@stensund.se (Södermanlands län) Skolans profil Stensund är inte bara en skola - det är ett sätt att leva! Alldeles vid havet, på pendlingsavstånd från storstaden (50 min söder om Stockholm), ligger Stensund. Vi är ett "växthus för människor" där funderande, tjärdoftande, debatterande, sprattlande, skrattande människor möts och hjälper varandra att växa. Huvudman: Svenska Frisksportförbundet. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Psykologi • Allmän kurs Livslinjen • Allmän kurs Polisförberedande Profilkurser • Stensunds Båtbyggarskola

• Allmän kurs på distans

• Hälsocoach Eftergymnasial Profilkurser • Snowboardlinje Yrkesutbildningar • Digital Musikproduktion Eftergymnasial • Fjälledarutbildning Eftergymnasial • Fhsk Alpint Eftergymnasial

94

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs


Sundbybergs folkhögskola

Sunderby folkhögskola

Sundsgårdens folkhögskola

Box 2074 174 02 Sundbyberg

Kråkbergsvägen 7 954 42 Södra Sunderbyn

Örbyvägen 10 255 92 Helsingborg

Tel: 08-445 39 00

Tel: 0920-26 66 00

www.sundbybergsfolkhogskola.se info@sundbybergsfolkhogskola.se (Stockholms län)

www.sunderby.fhsk.se info@sunderby.fhsk.se (Norrbottens län)

Tel: 042-19 38 00 Texttel: 042-19 38 70 Internat: 100 bäddar

Skolans profil Skolan har en humanistisk och skapande inriktning. Här finns mötesplatsen för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund. Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är viktigt för oss. Alla årslånga kurser har tillvalsämnen med skapande inriktning. Skolan är politiskt och religiöst obunden. Tekniska resurser finns för personer med dyslexi och skolan är tillgänglig för rullstolsburna. Huvudman: Folkuniversitetet, Stiftelsen Stockholms Folkhögskola.

Skolans profil Skolan är ett modernt utbildningscentrum med en stark ambition att i sina utbildningar motsvara morgondagens kunskapskrav. Arbete i grupp har en framträdande roll. Arbetarrörelsens värderingar utgör grunden i vårt arbete. Samtliga lokaler är anpassade för personer med olika funktionshinder, hörselslingor finns i aulan samt i en del klassrum. Huvudman: ABF-distriktet, Unga Örnardistriktet och LO-distriktet i Norrbotten.

Behörighetsgivande kurser

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs

www.sundsgarden.se info@sundsgarden.se (Skåne län) Skolans profil Sundsgården - mer än en skola! Det finns mycket - havsutsikt, social gemenskap bland studerande och konferensgäster. Vi är en skola med 300 studerande i olika åldrar, med och utan funktionsnedsättning - här är alla lika välkomna! Vi erbjuder en miljö för andrum, livskunskap och nya perspektiv. Välkommen att ta del av det rika utbud som Öresundsregionen erbjuder! Huvudman: Föreningen Sundsgårdens folkhögskola med koppling till EFS inom Svenska kyrkan. Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs - Svenska som andraspråk - Barnomsorg - Mer svenska - Omvårdnad/Omsorg - med samhällsinriktning - Upptäck Sverige

Profilkurser

• Allmän kurs Aspergerlinje

• FFI Färg - Form - Inredning - kvartsfart distans

• Allmän kurs Läs- och Skrivlinje/Grund- och gymnasienivå

• Färg - Form - Inredning - helfart

• Allmän kurs Bas

• Konstskola år 1

• Allmän kurs Dyslexilinje/Grund- och gymnasienivå Högskoleförberedande

• Allmän kurs Fortsättning

• Konstskola år 2

• Allmän kurs GRUNDEN

• Allmän kurs - Tema

• Konstskolan år 3 - konstnärlig fördjupning

• Allmän kurs Internationell linje, åk 1 och 2

• Allmän kurs Påbyggnad - Psykologi och samhälle

• Naturkunskap 2/B - distans

• Allmän kurs Kommunikation och kultur, åk 1 och 2

• Allmän kurs Påbyggnad - Samhälle med global historia

• Hundskötare - halvfart distans

• Allmän kurs Dyslexi - Skriv- och Läskurs

Yrkesutbildningar

Profilkurser

• Yrkesutbildning i konstpedagogik Eftergymnasial

• Senior 55+

Profilkurser • 55+ • Afasilinjen 24:an • Musik jazzinriktning

• Dokumentärfilm

• Musik klassisk inriktning

• Filmlinje

• Musik övriga inriktningar

• Kulturparaplyets projekttermin

• Teater på plats

• Skrivarkurs för seniorer - Nivå 1, 2 och 3

• Teater på turné

• Skrivarlinje

• Teaterpedagogutbildning

• Sång- och Teaterlinje

Yrkesutbildningar • Assistentlinje Eftergymnasial 95


Sverigefinska folkhögskolan Box 154 953 24 Haparanda Tel: 0922-688 00 www.svefi.net info@svefi.net (Norrbottens län) Skolans profil På Sverigefinska folkhögskolan, Svefi, är vi stolta över att med flera års erfarenhet erbjuda ett brett utbud av unika och kvalitativa kurser. På Svefi tror vi på dig som studerande och att du vill brinna för det du gör. Därför påverkar du till stor del ditt eget studieinnehåll, som sker i nära samarbete med handledare och övriga studiekamrater. Vårt exotiska geografiska läge på landsgränsen till Finland upplevs av många som ett spännande inslag. Skolan är en mångkulturell och kreativ mötesplats där olika traditioner och personligheter blandas. Skolan är tillgänglighetsanpassad. Välkommen! Huvudman: Föreningen för Sverigefinska fhsk, medlemmar: Svefis vänner, Haparanda Stad och Finlandssamfundet. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs • Allmän kurs - Anpassade studier • Allmän kurs - Inredare • Allmän kurs - Konst • Allmän kurs - Ljudteknik • Allmän kurs - Ljudteknik för synskadade • Allmän kurs - Ljusdesign • Allmän kurs - Musik • Allmän kurs - Redesign • Allmän kurs - Russian Connection • Allmän kurs - Singer-Songwriter • Allmän kurs - Studiomusiker • Allmän kurs - Sång • Allmän kurs - Uppgradera dig! • Allmän kurs för synskadade

96

Profilkurser • Insteg - kurs för synskadade: Särskild kurs • Konst • Ljudteknik för synskadade • Ljudtekniker • Ljusdesign • Musik • Performance Art • Redesign: Det återvinnbara samhället • Singer-Songwriter • Studiomusiker • Sång • Uppgradera dig! Yrkesutbildningar • Bildkonstnär - Eftergymnasial yrkesutbildning Eftergymnasial • Inredare - Eftergymnasial yrkesutbildning Eftergymnasial

Södertörns folkhögskola Box 2346 103 18 Stockholm Tel: 08-500 207 50 www.sodertornsfolkhogskola.se info.sodertorns@folkbildning.net (Stockholms län) Skolans profil Södertörns folkhögskola är en dagfolkhögskola och finns på två platser i Stockholms län. I Sollentuna ges Allmän kurs för dig som vill ha gymnasiebehörighet. I Gamla stan i Stockholm ges utbildning till teckenspråkstolk- och dövblindtolk samt en skrivtolkutbildning och flera kortkurser i teckenspråk bl.a. till föräldar med döva barn, TUFF. Huvudman: Stiftelsen Väddö och Södertörn Folkhögskolor. Behörighetsgivande kurser

• Ljudtekniker - Eftergymnasial yrkesutbildning Eftergymnasial

• Allmän kurs - grundskolenivå

• Ljusdesign - Eftergymnasial yrkesutbildning Eftergymnasial

• Allmän kurs - högskoleförberedande

• Performancekonstnär - Eftergymnasial yrkesutbildning Eftergymnasial

Yrkesutbildningar

• Allmän kurs - gymnasienivå

• Skrivtolk Eftergymnasial • Tolkutbildning/teckenspråk Eftergymnasial


Södra Stockholms folkhögskola

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Sörängens folkhögskola

Skärholmsgången 32 127 48 Skärholmen

Mångatan 10 554 39 Jönköping

Rågången 4 571 38 Nässjö

Tel: 08-465 06 650

Tel: 036-30 69 00 Internat: 136 bäddar

Tel: 0380-553505 Internat: 74 bäddar

www.svf.fhsk.se svf@svf.fhsk.se (Jönköpings län)

www.sorangen.fhsk.se sorangens.folkhogskola@lj.se (Jönköpings län)

Skolans profil SVF vilar på en kristen värdegrund och ser därmed alla människors lika värde oavsett social och etnisk tillhörighet, trosbekännelse, sexuell läggning, kön eller funktionsnivå. SVF vill vara en mötesplats för människor och idéer och vill genom olika kunskapsformer som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet ge ett helhetsperspektiv. Skolan har totalt ca 300 studerande på de långa kurserna. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna. Huvudman: Svenska Missionskyrkan och equmenia.

Skolans profil Vår profil är kultur. Alla kursdeltagare skall under sina studier på skolan möta olika kulturformer och uttryck. Stor vikt läggs vid demokratiska arbetsformer och ett öppet, vänligt och tillåtande klimat. Vi har egen idrottshall och på kvällstid kan du delta i skolans husband. Egna arrangemang uppmuntras. Via vår facebooksida redovisas det mesta som sker på skolan. Våra vackra trähus är kulturmärkta och samtliga lokaler är tillgängliga på kvällar och helger. Skolan är miljöcertifierad. "Jönköpings folkhögskola" är vår filial och den ligger granne med högskolan i Jönköping. Huvudman: Landstinget i Jönköpings län.

www.sodrastockholm.se info@sodrastockholm.se (Stockholms län) Skolans profil Skolan är en mötesplats för människor som vill studera och utvecklas i en kreativ miljö. Som studerande är du delaktig i att utveckla din förmåga och kreativitet. Vi tror att ny kunskap liksom erfarenhetsutbyte mellan människor leder till ökad förståelse av sig själv och andra; respekt för varandra och en vilja till engagemang i samhällsutvecklingen. Detta utgör en viktig grund för solidaritet och demokrati. Skolan har ca 160 studerande och är tillgänglig för rullstolsburna. Huvudman: Folkuniversitetet. Behörighetsgivande kurser

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs

• Allmän kurs

• Allmän kurs - Baskurs i svenska som andraspråk

• Allmän kurs för unga med Aspergers syndrom

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs psykisk ohälsa

• Allmän kurs Humanistisk/samhällsvetenskaplig inriktning

• Lust att skapa

Profilkurser

• Allmän kurs Naturvetenskaplig inriktning

• Projektverkstan - en kurs för din framtid

• Bibellinjen - Bibelåret

• Allmän kurs Naturvetenskapligt basår

Profilkurser

Yrkesutbildningar • Levande verkstad kreativ utbildning Eftergymnasial

• Collegelinje • Musiklinje

Profilkurser • Animation

Yrkesutbildningar

• Estetisk linje

• Grafisk form & Kommunikation Eftergymnasial

• Keramiklinje

• Journalistlinje Eftergymnasial

• Författarlinjen

• Foto • Skrivarlinje - distans • Global rättvisa med spanska - resa och praktik i Latinamerika

97


Sörängens folkhögskola, filial Jönköping

Tollare folkhögskola

Box 127, 55113 Jönköping Tel: 036-16 83 20 www.jfh.se info@jfh.se (Jönköpings län)

Tel: 08-505 686 00 Internat: För deltagare under läsåret 50 bäddar

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs

132 42 Saltsjö-Boo

www.tollare.org info@tollare.org (Stockholms län) Skolans profil Skolan har två inriktningar: journalistik och sociala frågor. Här utvecklas kunskap och engagemang, kreativitet och analys, nyfikenhet och reflektion. Skolan utgör en unik frizon, där friheten från alkohol och andra droger är självklar och naturlig. Tollare är en gammal herrgård vid Skurusundet i Nacka kommun. Här finns sporthall, fotbollsplan, fotolabb, keramiklokal och tillitsbana. Vi har långa närkurser, distanskurser och korta kurser. De flesta skollokaler är tillgängliga för rörelsehindrade. Huvudman: IOGT-NTO. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - foto • Allmän kurs - högskoleförberedande • Allmän kurs - kreativt skrivande • Allmän kurs - sociala frågor och livskunskap

Tornedalens folkhögskola Matarengivägen 24 957 31 Övertorneå Tel: 0927-795 70 Internat: 24 bäddar www.tornedalen.se info@tornedalen.se (Norrbottens län) Skolans profil Tornedalens folkhögskola ligger i Torneälvens natursköna dalgång, centralt belägen på Nordkalotten i en flerspråkig gränsbygd, där Tornedalen och Barentsregionen är utgångspunkt i all undervisning. Hantverk, kultur, natur och friluftsliv har en central plats. Här uppe, strax under Polcirkeln, får du möjlighet att studera det som intresserar dig. Du kommer att utveckla dig själv och upptäcka sidor hos dig som du inte visste att du hade eller bara anade att de fanns. På vår folkhögskola är nämligen chansen/risken stor att du växer som människa, din unika utbildning/vistelse i Polcirkelland. Huvudman: Stiftelsen Tornedalens folkhögskola. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Friluftsliv

Profilkurser

• Allmän kurs Hantverk

• Journalistik - distans

• Allmän kurs på distans

• Kreativt skrivande - distans • Socialt ungdomsarbete för yrkesverksamma - distans • Ungdomscoach med MI - distans

• Baskurs - För vuxna med funktionsnedsättning

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar

• Journalistkurs reportage/multimedia Eftergymnasial

• Flugfiskeguide Eftergymnasial

• Journalistkurs reportage/multimedia - Yrkesförberedande Eftergymnasial

• Natur- och aktivitetsguide Eftergymnasial

• Socialpedagogiskt ungdomsarbete Eftergymnasial • Tolvstegsmetoden med kognitiv inriktning distans Eftergymnasial

98

Profilkurser

• Jaktguide Eftergymnasial • Naturguide – Basår Eftergymnasial


Tärna folkhögskola

Vadstena folkhögskola

Valjevikens folkhögskola

733 93 Sala

Box 181 592 24 Vadstena

Box 94 294 22 Sölvesborg

Tel: 0143-157 00 Internat: 60 bäddar

Tel: 0456-151 15

Tel: 0224-583 00 Internat: 46 enkelrum www.tarna.fhsk.se skolexp@tarna.fhsk.se (Västmanlands län) Skolans profil Om du vill lära för livet ska du läsa på Tärna folkhögskola. Här satsar vi på hela människan med engagerad personal, god mat från eget kök och tid att släppa de vanliga studierna för kreativt skapande och friskvård. Här samlas många olika intresseområden med kurser i skrivande, hälsa, IT, gymnasiekompetens och film. Skolan ligger utanför Sala i en vacker parkmiljö och vi har pool, gym och bastu. Vi arrangerar även kortkurser inom kultur och hälsa. Huvudman: Landstinget i Västmanland. Behörighetsgivande kurser

www.vadstena.fhsk.se info@vadstena.fhsk.se (Östergötlands län) Skolans profil Skolan har en kristen humanistisk profil med en öppenhet för alla, oavsett tro eller livsåskådning. Vi vill vara en mötesplats för människor med olika bakgrund och erfarenheter, samt stimulera till personlig utveckling. Skolan ligger i en vacker kulturmiljö i centrala Vadstena, precis vid Vätterns strand. Skolan är anpassad för allergiker. Huvudman: Linköpings stifts folkhögskolestiftelse. Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs

• Allmän kurs med inriktning Hållbar utveckling

• Allmän kurs - Filmproduktion

• Allmän kurs med social inriktning

Yrkesutbildningar

Profilkurser

• Filmarbetare - Beställningsfilm och egen produktion med dokumentär inriktning Eftergymnasial

• Internationell kurs

• Hälsovägledare Eftergymnasial • IT-pedagog Eftergymnasial

• Kurser för daglediga • Musiklinje • På väg - en kurs om kristen tro

www.valjeviken.se info@valjeviken.se (Blekinge län) Skolans profil Valjeviken, som är både folkhögskola, rehabiliterings-, kurscenter samt sport- och friskvårdsanläggning ger dig möjligheter till specifika kunskaper inom flera olika intresseområden. Valjeviken betraktas ofta som handikapprörelsens skola men här finns kursdeltagare både med och utan funktionsnedsättningar. De långa kurserna ges inom områdena hälsa, omvårdnad, friskvård, idrott och musik. På skolan erbjuds dessutom en stor mängd korta kurser, bl.a. aktivitetskurser och diagnoskurser. Valjeviken har ett stort, modernt internat och är vackert belägen i västra Blekinge alldeles intill havet. Huvudman: Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR). Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - dagfolkhögskola för dig med funktionsnedsättning • Allmän kurs - Idrott och hälsa - för dig med funktionsnedsättning

• Svenska kyrkans grundkurs - distans

• Allmän kurs - Musik och hälsa - för dig med funktionsnedsättning

• Textillinje

• Allmän kurs - Individuell takt

• Svenska kyrkans grundkurs

• Textillinjen fördjupningstermin • Knypplingsakademin • Trä och smideslinje

Profilkurser • Friskvårdsutbildning • Specialkurs för dig med hjärnskada

99


Valla folkhögskola

Vara folkhögskola

Studievägen 22 583 29 Linköping

Box 163 534 23 Vara

Tel: 013-35 55 80 Internat: 40 bäddar

Tel: 0512-579 70 Internat: 50 bäddar

Tel: 031-338 05 30 Internat: 90 bäddar

www.valla.fhsk.se exp@valla.fhsk.se (Östergötlands län)

www.vara.fhsk.se rektorsexp@vara.fhsk.se (Västra Götalands län)

www.wendelsberg.se info@wendelsberg.se (Västra Götalands län)

Skolans profil Natur- och miljö, internationella frågor och kultur. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden. Vi studerar i mindre grupper i en trivsam miljö, där social gemenskap och ett stärkt självförtroende är några av våra mål. Skolan ligger i en naturskön parkmiljö intill Linköpings universitet. De flesta lektionssalar och delar av internatet är tillgängliga för rullstolsburna. Huvudman: Studiefrämjandet och Sveriges 4H.

Skolans profil Vara folkhögskola arbetar med profilområdena funktionsnedsättning, hälsa, politik/ demokrati och internationalisering. På Vara folkhögskola kan du bli radiojournalist, fritidsledare eller skaffa dig gymnasiekompetens. Skolan har, förutom våra läsårskurser, ett stort antal korta kurser. De flesta genomförs i samarbete med olika studieförbund. Sedan länge har skolan en tradition av att integrera personer med olika funktionsnedsättning i utbildningarna. Vi har totalt ca 140 studerande. Huvudman: Västra Götalandsregionen.

Skolans profil På Wendelsberg kan du skaffa dig gymnasiekompetens eller förbereda dig för ett yrkesliv med teater eller annat artisteri. Här hittar du också en utbildning till projektledare med inriktning mot arbete i ideella organisationer. Skolan ligger 20 minuter från Göteborgs centrum. Vi bor både i ett 100-årigt träslott och i helt moderna lokaler. Vi har bokskog på tomten och restaurangkockar i köket. Här studerar 200 kursdeltagare. Vi är en frizon – från alkohol och narkotika. Vi utbildar livsnjutare och världsförbättrare. Huvudman: IOGT-NTO:s folkhögskoleförbund.

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Studieförberedande kurs • Allmän kurs Svenska och kommunikation • Allmän kurs Tema Foto och film

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs

Wendelsbergs folkhögskola 435 35 Mölnlycke

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - Kultur/Drama

• Allmän kurs Tema Hälsa och livsstil

Profilkurser

• Allmän kurs Tema Kommunikation

• Allmän kurs - Människan

• Växa vidare

• Allmän kurs Tema Kultur och omvärld med studieresa

• Allmän kurs - Naturen

Yrkesutbildningar

• Allmän kurs Tema Människans natur

• Fritidsledarutbildning Eftergymnasial

• Allmän kurs Tema Samhälle – människa

• Radiolinje - journalistisk inriktning Eftergymnasial

Profilkurser • Global reskurs distans Tanzania/Kenya • Global reskurs Nepal/Indien och Tanzania/ Kenya • Senior reskurs Tanzania/Kenya - delvis distans • Profilkurs för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning, STUDS Yrkesutbildningar • Fritidsledarutbildning med profil Eftergymnasial • Linjen för scenkonst - skådespelarutbildning med möjlighet till pedagogisk inriktning Eftergymnasial 100

• Allmän kurs - Samhället • Allmän kurs - Världen Yrkesutbildningar • Projektbildaren Eftergymnasial • Teater - Skådespelare/Teaterproduktion Eftergymnasial • Teaterproduktion - Den fria teatergruppen


Wiks folkhögskola

Vimmerby folkhögskola

Vindelns folkhögskola

Viks mur 35 755 91 Uppsala

Box 24 598 21 Vimmerby

Box 39 922 21 Vindeln

Tel: 018-611 66 50 Internat: 55 bäddar

Tel: 0492-143 00 Internat: 60 bäddar

Tel: 0933-136 00,

www.wik.nu wiks.folkhogskola@lul.se (Uppsala län)

www.vimmerbyfolkhogskola.se vfhs@ltkalmar.se (Kalmar län)

Skolans profil Wiks folkhögskola är en skola med estetisk inriktning. Den vackra miljön och bredden på de estetiska kurserna främjar kreativiteten. På Wiks filial, Uppsala folkhögskola, kan du få behörighet till högre studier genom de allmänna kurserna med samhällsvetenskaplig och humanistisk inriktning. Uppsala folkhögskola är belägen i ett av stadens mest expansiva områden, Ulleråker, med närhet till stadens kulturutbud. Miljöarbete genomsyrar Wiks folkhögskolas vardag. Skolan är anpassad för rullstolsburna. Tillgång till hörselslingor. Huvudman: Landstinget i Uppsala län, Kultur i Länet.

Skolans profil På Vimmerby folkhögskola kan du välja mellan flera spännande och givande kurser och inriktningar där du har möjlighet att skaffa dig behörigheter eller en yrkesutbildning. Du får samtidigt en chans att utvecklas med oss andra i en trivsam miljö. Vår profil omfattar socialt och hälsofrämjande arbete men även internationellt och estetiskt arbete. Skolan är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Huvudman: Landstinget i Kalmar län.

Profilkurser

• Allmän kurs gymnasienivå - Från Pippi till Potter

• Grundutbildning till kontakttolk - distans • Konstlinje • Musiklinje • Skrivarlinje

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs grundskolenivå • Allmän kurs gymnasienivå - Bild och Form

• Allmän kurs gymnasienivå - Häst • Allmän kurs gymnasienivå - Med hälsan i fokus

filial Umeå 090-785 98 90 Internat: 70 bäddar www.vindelnsfolkhogskola.se info@vindelnsfolkhogskola.se (Västerbottens län) Skolans profil Vindelns folkhögskola har erbjudit kunskaper och erfarenheter för framtiden sedan starten 1905. Det har visat sig vara ett koncept som håller. Våra utbildningar är av hög kvalitet. Vi har en lugn och kreativ studiemiljö. Tillsammans praktiserar vi demokrati och solidaritet som ett sätt att ta ansvar. Hos oss sker många spännande möten, workshops och föreläsningar. Vi har cirka 200 studeranden och har tillgång till internatboende. Vi erbjuder friluftsliv och hälsa i en drogfri miljö - naturskönt vid den brusande Vindelälven. Varmt välkommen med din ansökan! Huvudman: Västerbottens läns landsting. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs i Umeå • Allmän kurs i Vindeln

• Allmän kurs gymnasienivå - Utblick Baltikum

Profilkurser

Profilkurser

• Färg och form i inredning

• Barn i världen - distans

• Trä och smide

Ulleråkersvägen 21, 750 17 Uppsala Tel: 018-611 66 10, 018- 611 66 06, 018- 611 66 07 www.uppsalafolkhogskola.nu info.uppsala.fhsk@folkbildning.net

• Konstskola för intellektuell och psykisk funktionsnedsättning

• Expo-Akademin

• Nyckelkurs Smärtproblematik/utbrändhet

• Hälsopedagog

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs 1 - Nära dig

Yrkesutbildningar

• Allmän kurs 2 - Svensk nutid

• Fritidsledarutbildning Eftergymnasial

• Teaterlinje

Wiks folkhögskola, filial Uppsala

• Byggnadsvård

• Gränslöst ledarskap

• Seniorkurs Yrkesutbildningar • Administration i vården Eftergymnasial

• Reklam: Art director eller copywriter Eftergymnasial

• Allmän kurs 3 - Global utblick

101


Viskadalens folkhögskola

Vårdinge By folkhögskola

Väddö folkhögskola

Sälgered 515 93 Seglora

Vårdinge By, Edesta 90 150 21 Mölnbo

Tel: 0176-528 00 Internat: 70 bäddar

Tel: 0320-183 00 Internat: 28 bäddar

Tel: 0158-230 58 Internat: 50 bäddar

www.viskadalen.nu folkhogskola@viskadalen.nu (Västra Götalands län)

www.vårdingeby-folkhögskola.se kontakt@vardinge.fhsk.se (Stockholms län)

www.vaddo.fhsk.se info@vaddo.fhsk.se (Stockholms län)

Skolans profil Mellan Borås och Kinna ligger Viskadalens folkhögskola som ägs och drivs av arbetarrörelsen i Västsverige. Detta profilerar skolan genom att vi aktivt arbetar med demokrati, samhälls- och ledarskapsfrågor. Förutom möjlighet till formell utbildning erbjuder skolan deltagarna möjligheter att påverka samhället på alla plan, från lokalt på skolan till föreningsliv, kommunen, Sverige, EU och globalt. Vi företräder en människosyn som främjar individuell och gemensam utveckling. Stor vikt läggs vid pedagogisk utveckling av skolan. Allmän kurs är förlagd till Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg. Huvudman: Föreningen Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola.

Skolans profil Vårdinge By, skolan där alla arbetar med konst och hantverk - vår tids stora kraft och kunskapskälla. Linjernas varierande inriktningar inspirerar varandra. Skolan är en mötesplats där vi utvecklas och lär oss i en kreativ process och konstnärlig strävan. Här har du möjlighet att ta vara på din tid, fördjupa, utveckla ditt formspråk, förverkliga din längtan och drömmarna om din framtid. Tillsammans är vi en medskapande kraft i samtiden. Skolan är alkohol- och drogfri och ligger vackert vid en sjö i Sörmland med pendelavstånd till Stockholm. Huvudman: Antroposofiska sällskapet och Föreningen Vårdinge By Folkhögskola. Behörighetsgivande kurser

Profilkurser

Behörighetsgivande kurser

• Allmän kurs Keramik

• Allmän kurs - Göteborg

• Allmän kurs Konst och Hantverk

• Kost- och hälsocoachutbildning - halvfart distans

Yrkesutbildningar • Behandlingspedagog Eftergymnasial • Fritidsledarutbildning Eftergymnasial

• Allmän kurs Måleri och Skulptur • Allmän kurs Trähantverk Profilkurser • Keramik • Konst och Hantverk • Måleri och Skulptur - konstutbildning • Trähantverk • YIP - The International Youth Initiativ Program

102

760 40 Väddö

Skolans profil Skolan är belägen på en ö med fast broförbindelse över Väddö kanal, intill tätorten Älmsta med god närservice. Väddö ligger tre mil norr om Norrtälje och tio mil från Stockholm. Bussförbindelse finns från Tekniska Högskolan. På Väddö finns möjlighet till ett rikt friluftsliv i skärgårdsnatur; fiske, kanotpaddling, golf m.m. Skolan har kajaker och en egen äventyrsskog med teambana. Trådlöst internet finns i alla undervisningslokaler. Huvudman: Stiftelsen Väddö och Södertörns folkhögskolor. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Grundläggande • Allmän kurs Fortsättning • Allmän kurs År 3

Yrkesutbildningar • Humanistisk behandlingspedagog Eftergymnasial • Hälsopedagog - yrkesinriktad utbildning Eftergymnasial


Värnamo folkhögskola

Västanviks folkhögskola

Västerbergs folkhögskola

Box 234 331 22 Värnamo

Winterommesväg 5 793 92 Leksand

Ovansjövägen 333 812 90 Storvik

Tel: 0370-37 90 10 reception Internat: 60 bäddar

Tel: 0247-641 30 Bildtel: 0247-642 48 Texttel: 0247-641 39 Internat: 130 bäddar

Tel: 0290-340 40 Internat: 60 bäddar

www.lj.se/varnamofhsk varnamo.folkhogskola@lj.se (Jönköpings län) Skolans profil Värnamo folkhögskola är mötesplatsen för studerande i olika åldrar, med olika erfarenheter från hela landet. Vår skola har moderna utbildningslokaler, egen idrottshall och ett trivsamt internat. Vi har plats för cirka 200 studerande. Som landstingsskola vill vi lyfta fram folkhälsan och ge möjlighet till egna hälsosamma val. Internatet och hela skolans verksamhet är drogfri. Skolan är centralt belägen i Värnamo med närhet till kommunikationer och service. Huvudman: Landstinget i Jönköpings län. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Barn och ungdom • Allmän kurs Idrott och friskvård • Allmän kurs Konst och form • Allmän kurs Personlig assistent/elevassistent • Allmän kurs Turism och evenemang Profilkurser • Baslinjen AKO-klass

www.vastanviksfhs.se vastanvik@sdrf.se (Dalarnas län) Skolans profil Det som skiljer oss från andra folkhögskolor är att vi erbjuder en teckenspråkig miljö. Skolan vänder sig till teckenspråkiga döva/ hörselskadade från hela Sverige och andra länder. Skolan har även vissa yrkesutbildningar för döva/hörselskadade och kurser som vänder sig till hörande som anknyter till teckenspråket. Skolan har även en egen förskola. I skolans omgivning finns en underbar natur som inbjuder till olika sysselsättningar beroende på årstid. Huvudman: Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Behörighetsgivande kurser

www.lg.se/vasterberg vasterberg.folkhogskola@lg.se (Gävleborgs län) Skolans profil Västerberg ligger i hjärtat av Gästrikland. Skolan vill ge människor möjlighet att växa och utveckla kunskaper inom olika områden. Vi erbjuder kurser inom hantverk; textil och trä, musik, skrivande och hälsa i en trivsam och öppen studiemiljö. Vi har landets enda dramapedagogutbildning. Vår allmänna kurs ger behörighet till vidare studier. Du jobbar i egen takt med stöd av engagerade och kompetenta lärare. Våra kurser inspirerar och ger en plattform för att gå vidare till studier och/ eller arbetsliv. Skolan är drogfri. Huvudman: Landstinget Gävleborg. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs

• Allmän kurs • Allmän kurs för personer med dövblindhet

Profilkurser

• Allmän kurs svenska och teckenspråk för invandrare

• Forma tyg och kläder - distans

Profilkurser • Teckenspråkslinje för hörselskadade

• Hälsa och självkänsla • Rockmusiklinje • Påbörja debutromanen - distans • Skriv deckare - distans

• Baslinjen Bildklass

Yrkesutbildningar

• Skriv ditt liv - distans

• Baslinjen Naturklass

• Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning Eftergymnasial

• Skriv klar din roman - distans

• Baslinjen Teaterklass

• Broderi I - distans

• Baslinjen Teori- & praktikklass

• Broderi II - distans

• Textilakademin

• Stickning I - distans

Yrkesutbildningar • Behandlingspedagogutbildning Eftergymnasial • Fritidsledarutbildning Eftergymnasial

• Stickning II - distans • Träslöjd-Smide fördjupningsår • Träslöjd-Smide grundår Yrkesutbildningar • Dramapedagogutbildning Eftergymnasial

103


Västerås folkhögskola

Ågesta folkhögskola

Kristinagatan 12 724 61 Västerås

Bonäsvägen 5 123 52 Farsta

Tel: 021-14 07 05

Tel: 08-562 28 100 Internat: 38 bäddar

www.vfhsk.se info@vfhsk.se (Västmanlands län) Skolans profil Skolan är en samhällsengagerad och nytänkande folkhögskola mitt i Västerås. Vi har en stor Allmän kurs där helhetstänkande, samarbete och personlig utveckling betonas tillsammans med möjligheten att skaffa behörighet för högskolestudier. På den allmänna kursen arbetar vi ofta ämnesövergripande och med datorn som verktyg. Projektarbeten är ständigt närvarande. Deltagarinflytande, samarbete, miljötänkande och vardagssolidaritet är fyra viktiga hörnpelare för skolan som präglas av arbetarrörelsens grundläggande värderingar. Skolan är tillgänglig för rörelsehindrade. Huvudman: ABF Västerås, LO, Hyresgästföreningen, ABF Västmanland, IF Metall Mälardalen, Handels avd 18 samt Riksbyggen Region Öst. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs med högskoleinriktning

www.agesta.nu agesta.folkhogskola@folkbildning.net (Stockholms län) Skolans profil Ågesta folkhögskola har en kristen grundsyn med utgångspunkt i alla människors lika värde och möjlighet till utveckling. Livsåskådning integreras i kurserna. Vi eftersträvar en helhetssyn på människan, där både kropp och själ är viktig. Ågesta friluftsområde används för motion och friskvård. Skapande och musikalisk verksamhet är en tydlig profil, liksom specialinriktade kurser och bibelkurser. Lokalerna är till största delen anpassade för rullstolsburna personer. Filial finns i Älvsjö. Skolan hette tidigare Dalarö folkhögskola. Huvudman: Frälsningsarmén. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - Högskoleförberedande • Allmän kurs Väx med musik - Högskoleförberedande

• Allmän kurs med högskoleinriktning distans

• Allmän kurs - Svenska som andraspråk

• Allmän kurs med högskoleinriktning halvfart distans

Profilkurser • Bibelskola - distans • CHECK-IN 2014 Lärjungaträning • Livslinjen - för dig som varit ifrån arbetslivet • Musiklinjen - Afro • Musiklinjen - Klassisk/Brass

104

Ågesta folkhögskola, filial Älvsjö Dagfolkhögskola, Älvsjö Gårdsväg 9, 125 30 Älvsjö Tel: 08-562 28 190 www.agesta.nu agesta.folkhogskola@folkbildning.net (Stockholms län) Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Aspergerlinjen Profilkurser • Aspergerlinjen • Konst och Hantverk


Ålsta folkhögskola Fränstavägen 209 840 12 Fränsta Tel: 0691-66 14 00 Internat: 65 rum www.ålstafolkhögskola.se alsta.fransta@folkbildning.net (Västernorrlands län) Skolans profil Vi finns på två orter, i Fränsta (i den vackra Ljungandalen) och i Sundsvall (i centrum av Sveriges närmaste stad). Gemensamt erbjuder vi ett stort utbud av kreativa och spännande kurser, både teoretiska och praktiska. Vi vill vara en mötesplats där din personliga utveckling och framtid står i fokus. Huvudman: Landstinget Västernorrland. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs: inriktning Allmän • Allmän kurs: inriktning Fiske • Allmän kurs: inriktning Foto • Allmän kurs: inriktning Ledarskap - idrott och hälsa • Allmän kurs: inriktning Praktik • Allmän kurs: inriktning Skapande • Allmän kurs: Yrkes- och studieförberedande år med svenska som andraspråk Profilkurser • Artistlinjen: Musikal och Show • Musiklinjen

Ålsta folkhögskola, filial Sundsvall Tullgatan 5, 852 31 Sundsvall Tel: 060-61 85 00 www.ålstafolkhögskola.se alsta.sundsvall@folkbildning.net (Västernorrlands län) Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs: inriktning Allmän • Allmän kurs: inriktning Foto • Allmän kurs: inriktning Musik • Allmän kurs: inriktning Praktik • Allmän kurs: inriktning Skapande • Allmän kurs: Yrkes- och studieförberedande år med svenska som andraspråk Profilkurser • Beteendevetenskap och hälsa • Musikpedagoglinjen

Åsa folkhögskola Åsavägen 640 24 Sköldinge Tel: 0157-695 00 (växel) Internat: 67 bäddar www.asa.fhsk.se asa.fhsk@folkbildning.net (Södermanlands län) Skolans profil Det hörs, syns och känns att man går på Åsa folkhögskola. Dans, musik och friskvård är intressen som gör att så många börjar på Åsa. Skolan ligger vackert i Sörmland, nära järnvägsknutarna Katrineholm och Flen. Du bor billigt på vårt internat. Åsa är en mötesplats för folk från världens alla hörn. Deltagare med särskilda behov har möjlighet till hjälpmedel. Nästan alla skolans lokaler är anpassade för rörelsehindrade. Ett flertal hörslingor finns. Huvudman: Landstinget Sörmland. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Profilkurser • Invandrarkurs • Musikkurs • Streetdance - Five Styles • Streetdance - One Style Yrkesutbildningar • Friskvårdsledare & massageterapeut

• Modedesign

105


Ädelfors folkhögskola

Älvsby folkhögskola

Ölands folkhögskola

Kunskapens väg 3 570 15 Holsbybrunn

942 28 Älvsbyn

Ölands Skogsby 144 386 93 Färjestaden

Tel: 0383-571 00 Internat: 100 bäddar www.adelfors.nu ansokan@adelfors.nu (Jönköpings län) Skolans profil Strax öster om Vetlanda ligger Ädelfors folkhögskola. Du kan gå allmänna kurser, anpassade kurser, yrkesutbildningar och speldesign. Våra kurser och utbildningar är också tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Genom vår filial erbjuder vi även Allmän kurs i Jönköping. Huvudman: Föreningen Ädelfors folkhögskola, Arbetarrörelsen i södra Sverige. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Profilkurser • Dataspelsutveckling

Tel: 0929-723 00 Internat: 55 bäddar www.afhs.nu info@afhs.nu (Norrbottens län) Skolans profil Mjukt inbäddat mellan skogsklädda berg intill ”det blå bandet” – Piteälven, ligger Älvsbyn, Norrbottens pärla. Här finns Älvsby folkhögskola, en plats där du erbjuds utbildning och träning för både ”knopp och kropp”. Vi har utbildningar på både grundskole- och gymnasienivå och kurser i områden som kyrka och livsfrågor, hantverk, idrott och träning samt en mängd korta kurser. Här får du möjlighet att upptäcka hur stort det är att vara människa. Här möts du i trivsamma lokaler och en varm och öppen gemenskap. Lokalerna är i stor utsträckning anpassade för dig med funktionsnedsättning. Huvudman: Svenska kyrkan Luleå stift.

Tel: 0485-56 44 00 Internat: 100 bäddar www.olandsfolkhogskola.se olands.folkhogskola@folkbildning.net (Kalmar län) Skolans profil Hur beskriver man en skolas själ? Minnen av gemenskap, utveckling och värme är vad många studerande tar med sig. På en ö i Östersjön, vid Alvarets kant, ligger Ölands folkhögskola. Här finner du en kreativ arbetsplats fylld med kompetens och resurser. Hos oss kan du läsa in högskolebehörigheter på Allmän kurs med inriktning eller utveckla dina intressen på våra profilkurser. Berättande och kreativitet är kärnan i alla kurser. Vi arbetar aktivt med hälsa och vår skola är KRAV-märkt. Maten lagas från grunden i vårt kök och är till största delen närproducerad. Huvudman: Landstinget i Kalmar län.

• Speldesign

Behörighetsgivande kurser

• Teori & Praktik

• Allmän kurs

Yrkesutbildningar

Profilkurser

• Allmän kurs Film

• Assistentkurs - elev/personlig assistent

• Körkortsteori

• Allmän kurs Hälsa

• Assistentkurs på distans - elev/personlig assistent

• Svenska kyrkans grundkurs

• Allmän kurs Praktisk inriktning

• Svenska kyrkans grundkurs - distans

• Friskvårdspedagog Eftergymnasial

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Bild

Profilkurser

Yrkesutbildningar

• Dokumentärfilmskolan

• Möbelrenovering grundkurs

• Dokumentärfilmskola fördjupningskurs distans

• Möbelrenovering påbyggnadskurs

• Basår Design • Konstskolan åk I • Konstskolan åk II • Musikteaterskola åk I • Musikteaterskola åk II • Skrivarskolan - distans • Profilkurs Seniorakademin - deltid

106


Önnestads folkhögskola

Örebro folkhögskola

Örnsköldsviks folkhögskola

Byagatan 30 291 73 Önnestad

Poesigatan 20 C 703 71 Örebro

Rådhusgatan 1 A 891 35 Örnsköldsvik

Tel: 044-785 01 00 Internat: 60 bäddar

Tel: 019-20 89 70

Tel: 0660-26 67 00

www.orebrofolkhogskola.se info@orebrofolkhogskola.se (Örebro län)

www.ofhs.se exp.ofhs@folkbildning.net (Västernorrlands län)

Skolans profil Vi utgår från en helhetssyn på människan. Vi bejakar mångfalden och verkar för allas delaktighet. Du ska få tillfälle att växa, mogna och få utrymme för funderingar över livet. Vi vill tillsammans skapa ett varmt och öppet studieklimat, där du har rätt att vara sedd och hörd, respekterad och involverad, vilket en kristen människosyn ger uttryck för. Skolan är lokaliserad till två platser: Örebro som är en dagfolkhögskola och Götabro Kursgård med internat. Skolan har cirka 120 studerande och är tillgänglig för rörelsehindrade. Huvudman: Evangeliska Frikyrkan.

Skolans profil Örnsköldsviks folkhögskola är en dagfolkhögskola belägen i centrala Örnsköldsvik. En mångkulturell mötesplats där vi med vår kompetens och kreativitet skapar en spännande studiemiljö. Kompetensnivån bland våra lärare är hög och vi har möjlighet att erbjuda särskilt stöd till studerande med dyslexi och dyskalkyli. Skolan är nyrenoverad och alla lokaler är tillgängliga för rullstolsanvändare. Hörselslinga finns. Huvudman: Landstinget Västernorrland.

www.onne.se onnestad.fhsk@folkbildning.net (Skåne län) Skolans profil Välkommen till Önnestads folkhögskola. Är du sugen på att gå din egen väg? Folkhögskolan ger dig möjlighet att testa en annorlunda skolform. Här kan du prova nya ämnesinriktningar och utveckla både din personlighet och kompetens. Allmänna kurser eller yrkesinriktade kurser - satsa på dig själv och välj Önnestads folkhögskola! Skolan är utrustad för hörselskadade. Huvudman: Önnestads folkhögskolas garantiförening. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Förberedande • Allmän kurs • Allmän kurs Collegeår • Allmän kurs Collegeår - Naturvetenskaplig inriktning • Allmän kurs för invandrade - Grundskolenivå

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs med tillval idrott, hälsa eller socialt engagemang Yrkesutbildningar • Fritidsledarutbildning Projektledning/Idrott och hälsa Eftergymnasial

• Allmän kurs för invandrade - Gymnasienivå

Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs Profilkurser • Anatomi/Fysiologi/Organlära - distans • Anatomi/Fysiologi/Rörelseapparaten distans • Kinesisk medicin - distans • Kulturskaparna • Kulturskaparna/Ordet - distans

Profilkurser

Örebro folkhögskola, filial Götabro

• Konstskola

Götabro Kursgård, 692 93 Götabro Tel: 0585-262 25 www.gotabro.nu gotabro@orebrofolkhogskola.se

• Nybörjarkurs i kreativt skrivande - distans

Profilkurser • Bibelterminen terminskurs

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar • Behandlingspedagog - Socialpedagogiskt arbete Eftergymnasial

• Lärjungaskola med tre profiler - Pionjär Social - Ledarskap

• Påbyggnadsår för konst - distans • Textillinje • Påbyggnadsår för textil - distans

• Kulturskaparna/Teater • Teaterlinje • Världens kvinnor

• Hälso- och friskvårdscoach Eftergymnasial

• Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning Eftergymnasial

107


Österlens folkhögskola

Östra Grevie folkhögskola

Box 13 273 21 Tomelilla

Gamla landsvägen 39, Östra Grevie 235 99 Vellinge

Tel: 0417-280 00 Internat: 80 bäddar www.osterlen.fhsk.se kansli@osterlen.fhsk.se (Skåne län) Skolans profil För många betyder ett år på folkhögskolan mer än bara ett års studier. Här får du tillfälle att studera de ämnen som intresserar dig mest och lära känna nya människor med vitt skilda erfarenheter. Varje år tar vi emot ca 200 studerande som studerar allt från internationella områden till konst, musik, skrivande och kärnämnen. Skolan är religiöst och politiskt obunden och tillgänglig för rörelsehindrade. Huvudman: Föreningen Österlens folkhögskola. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - Tema

Tel: 040-55 62 00 Internat: 39 bäddar www.ostragreviefolkhogskola.com ansokanostragrevie@gmail.com (Skåne län) Skolans profil Skolan, som är en av Sveriges största folkhögskolor, har en estetisk och kulturell profil med tonvikt på bild och form samt skönlitteratur. Goda bussförbindelser med Malmö och Trelleborg. Skolan har också verksamhet i Malmö. Skolan drivs av en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Huvudman: Östra Grevie folkhögskoleförening. Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs - grundläggande på gymnasienivå

• Allmän kurs - Aspergers syndrom BAS

• Allmän kurs - högskoleförberedande på gymnasienivå

• Allmän kurs - Folkmusik

• Allmän kurs – polishögskoleförberedande

• Allmän kurs - Internationell • Allmän kurs - Svenska 2

Profilkurser • Gestaltande fotografi – Estetlinjen

Profilkurser

• Grafik – Estetlinjen

• Internationell kurs - Afrika

• Grafisk design - Ny Media

• Internationell kurs - De arabiska upproren - distans

• Grafisk design - Visuell Kommunikation

• Internationell kurs - Urfolk

• Textil - Estetlinjen

• Måleri - Estetlinje

• Konstskolan Unikum • Skrivarkurs - distans

Yrkesutbildningar • Gestaltande fotografi - Estetisk yrkesutbildning Eftergymnasial • Grafik - Estetisk yrkesutbildning Eftergymnasial • Grafisk design - Visuell Kommunikation Estetisk yrkesutbildning Eftergymnasial • Måleri - Estetisk yrkesutbildning Eftergymnasial

108

• Textil – Estetisk yrkesutbildning Eftergymnasial • Turismlinje - yrkesutbildning inom rese– och besöksnäringen Eftergymnasial

Östra Grevie folkhögskola, filial Malmö Persborgstorget 1, 213 61 Malmö Tel: 040-21 42 85 www.ostragreviefolkhogskola.com info@ostragreviefolkhogskola.com Behörighetsgivande kurser • Allmän kurs grundskolenivå • Allmän kurs grundskolenivå - svenska språket


Folkhögskolans dag 2014 Lördagen den 29 mars firas folkhögskolans dag på en skola nära dig. På www.folkhögskola.nu kan du se program och aktiviteter på folkhögskolorna runt om i Sverige.

109


TÄVLING: SKAPA OMSLAGET TILL FOLKHÖGSKOLEKATALOGEN 2014-2015

Vad är folkhögskola för dig? "Mångfald, att lära av varandra, olika människor som möts, gemensamma aktiviteter, äventyr, stor gemenskap, stor bredd, en plats utanför den vanliga vardagen, nya erfarenheter, vänskapsband. En plats där varje individ får möjlighet att växa, utvecklas och upptäcka sina egna förmågor...." Ja, upplevelserna är många. Orden tillhör några av de folkhögskolestuderande som deltog i tävlingen om att skapa omslaget till årets kurskatalog. Eftersom den här katalogen är den sista ville vi att den verkligen skulle ge en känsla av folkhögskola och vara framtagen i samarbete med folkhögskolorna. Idén till omslagsbidraget som vann har tagits fram av Allmän kurs Kulturestetisk på Stadsmissionens folkhögskola. "Olikheter är fint och vi är alla människor" skriver de i sin motivering. Med ett kollage sammansatt av olika människor visar de på mångfalden i folkhögskolan. Där finns människor i alla åldrar, olika stilar och olika bakgrund. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, tjej, kille eller hen, mörk eller ljus. Alla är välkomna till folkhögskolan och mångfalden skapar en viktig grund för lärandet.

110

NÅGRA AV DE FINA BILDER OCH BERÄTTELSER SOM KOM IN TILL TÄVLINGEN SER DU HÄR TILL HÖGER


"Vänskapsband, äventyr och gemenskap"

Målerilinjen, Geijerskolan

Linn Svensson, Mora folkhögskola

Cornelia Johansson, Geijerskolan

Ett ställe utanför den vanliga vardagen, där man får uttrycka sig kreativt eller få chansen att börja om på nytt."

"Gemensamma aktiviteter där vi lär av varandra"

"En plats där varje individ får växa, utvecklas och upptäcka sina egna förmågor."

Baskurs för dig med lindrig utvecklingsstörning, Högalids folkhögskola Sandra Jakobsson, Evelina Lundin, Sharon Adams, Modefabriken, Malmö folkhögskola

Hälsa och självkänsla, Västerbergs folkhögskola,

"Ett livslångt lärande"

111


Guide till www.folkhogskola.nu På webben hittar du mer infor­mation om folkhögskolorna och alla deras kurser. Här finns alltid aktuell information. Ta gärna en titt!

Detaljerad sökning ger dig möjlig­­het att avgränsa din sökning ännu mer

Fritextsök på skolor & kurser!

Frågor & svar

ÄMNESOMRÅDEN & KURSTYPER leder dig TILL alla kurser

Nyheter från olika folkhögskolor ger en känsla för vad som händer

DU HITTAR ALLA SOMMAR­KURSER GENOM BARA ETT KLICK!

Du kan leta folkhögskolekurser direkt i mobilen. Använd mobilens webbläsare och surfa in på www.folkhogskola.nu. DU KOMMER AUTOMATISKT TILL VÅR MOBILSAJT!

112


Folkhögskolornas informationstjänst, FIN FIN ingår som en del i Folkbildnings­­rådet och ansvarar för den allmänna och samlade informationen om landets 150 folkhögskolor. Vi gör bland annat kurskataloger och informationsmaterial om folkhögskolan och driver webbplatsen folkhögskola.nu. Vi ger också information och vägled­ning om folkhögskole­studier. 08-796 00 50 info@folkhogskola.nu www.folkhogskola.nu FIN, Box 380 74, Stockholm

Folkhögskolan i Norden Danmark Folkehøjskolernes Forening 0045-33-36 40 40 kontor@ffd.dk, www.hojskolerne.dk

Folkhögskolornas stu­de­rande­ rättsliga råd, FSR Som studerande kan du vända dig till FSR med frågor som rör din studiesituation på folkhögskolan. Om du har klagomål eller vill överklaga ett beslut som har fattats av skolan, kan du vända dig till FSR.

Ansvarig utgivare: Agneta Wallin, FIN Projektledning: Lina Remnert, FIN Layout: Lina Remnert och Fredrik Olén Intervju sid 5, Jamal: Ola Törnros samt bild Pia Nordlander BildN Övriga intervjuer: Lina Remnert Textredigering: Agneta Wallin och Sandra Löfstedt, FIN Illustrationer: Ottoboni Omslagsbilder och omslagsidé: Stadsmissionens folkhögskola, Allmän kurs kulturestetisk Tryckeri: Allduplo © Folkhögskolornas informationstjänst ISSN: 1102-576X

08-412 48 10 fsr@folkbildning.net www.folkhogskola.nu/fsr

Folkbildningsrådet, FBR FBR fördelar statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund, samt följer upp och utvärderar folkbildningsverksamheten. 08-412 48 00 fbr@folkbildning.se www.folkbildning.se

Finland Finlands Folkhögskolförening 00358-9-45 42 330 kansli@folkhogskolor.fi www.folkhogskolor.fi Färöarna Føroya Fólkaháskúli 00298-31 17 43 haskulin@haskulin.fo www.haskulin.fo Norge - Informasjonskontoret for folkehøgskolen, if@folkehogskole.no - Informasjonskontor for kristen folkehøgskole, ikf@ikf.no 0047-22-47 43 00 www.folkehogskole.no Åland Ålands folkhögskola 00358-18-432 40 folkis@afhs.ax, www.afhs.ax


Kurser 2014–2015 Alla Sveriges 150 folkhögskolor i samma kurskatalog

Folkhögskolornas informationstjänst Postadress: Box 380 74, 100 64 Stockholm Tel: 08 796 00 50 E-post: info@folkhogskola.nu www.folkhögskola.nu

KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG

Folkhögskolekatalogen 2014-2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you