Fiskeri og fiskepladser i Lillebælt

Page 1

LILLEBÆLT FISHING FISKERI OG FISKEPLADSER I LILLEBÆLT

1


Udgiver

Destination Lillebælt

Projektansvarlig

Anders Johansen

Redaktion

Erik Videriksen, Fredericia Sportsfiskerforening, Torben Lindholst, Kolding Sportsfiskerforening, Klaus Hansen, Gl. Aalbo Camping, Bo Krath, Røjle Klint Camping, Martin Lerkenfeldt Jensen, Havørred Fyn, Hans Christian Nielsen - Vestfyns Marinecenter, Omar Gade,Tanja Skinbjerg Esbjerg og Peter Saabye Simonsen.

Fotos

Terkel Christensen: s. 1, 3, 4, 5, 9-12, 14, 16, 20, 42, 43. Martin Lerkenfeld Jensen: s. 1, 3, 44. Poul Madsen: s. 42. Gordon P. Henriksen: s. 1, 13, 14, 19, 42. Joe Christensen: s. 15. Ole Olsen: s. 3. Billeddatabasen Colourbox: s. 3, 17, 20.

Luftfotos

Fiskeplads 1-9: Kolding Kommune FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, marts 2014. Fiskeplads 10-24: Fredericia Kommune FOT-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, februar 2014. Fiskeplads 100-114: Ortofoto maj 2013, copyright Middelfart kommune.

3. udgave

2

Oplag

5000

Tryk

Vester Kopi, Fredericia 2015

Kortmateriale

Kortmaterialet er fremstillet af Compukort på grundlag af data fra Geodatastyrelsen, Kort 10

ISBN

978-87-996933-3-7


Ga

m

P

Nørre Aaby

Gamborg

bo

rg F

1

jor d

INDHOLDSFORTEGNELSE 105

8

2

4

Indslev Viby

Svinø

Bringvad

P

6

Rolund

Ronæs

10

Gadstrup

Fønsskov

Mosegård Ronæs

KYSTFISKERI - 09

Udby

TROLLINGFISKERI - 16 2

35

Føns

4 6 10

P

Føns Vig 102

3

Balslev

P

Elles

P

Ålehoved

Ørslev

Rud

2

KORT MED FISKEPLADSER, 4 6 - 22 SIGNATURFORKLARING

HAVFISKERI - 18

MOLER OG HAVNE - 17

Føns Vang

103 Sparretorn

LYSTFISKERENS 10 BUD - 21

10

Ørslev Tybrind

Bjerge

3

Tybrind 3

8

17

NATUREN VED LILLEBÆLT - 05

JOLLEFISKERI - 20

7

Vig

101

1

Hygind Eskør

P

PRAKTISKE INFORMATIONER - 43 Håre

1

3

Wedellsborg Hoved Wedellsborg

Husby

Sælhage

Sønder Åby 2 4 6 10

1

0

REGLER OG RAMMER - 06

1

1:70.000

2

Tanderup

100

3 km

FISKERI FOR BØRN - 42

P

Emtekær

ÅRETS GANG PÅ LILLEBÆLT - 07


VELKOMMEN TIL LILLEBÆLT Ved Lillebælt kan du fiske 365 dage om året, fordi du altid kan finde læ for vinden langs kysterne og ude på vandet. Samtidig er der mange forskellige typer af fiskepladser inden for kort afstand langs kysterne eller ude på Lillebælt. Du kan fiske havørred, torsk og fladfisk hele året, og i sæsonen er der makrel, hornfisk og sild. Andre bonusfisk er blandt andet sej, pighvar og multe. Kig på kortene og se hvor tæt, fiskepladserne ligger.

Ved Lillebælt ligger Fredericia, Kolding og Middelfart samt fiskelejer, hvorfra der flere steder går turbåde ud på Lillebælt for dig, der vil fiske fra båd. Du kan også vælge at leje en jolle, trollingbåd eller søsætte din egen jolle, båd eller havkajak fra flere ramper rundt om i området. Eller du kan fiske fra ­havnene, hvor især Fredericia og Middelfart er topkendte ­pladser for hornfisk og makrel i sæsonerne. Vil du fiske i ­ørredsøer, har vi også flere gode muligheder.

Lillebælt forbinder Østersøen med Kattegat. Her strømmer store mængder saltvand fra Kattegat ind i Østersøen og retur kommer det brakke vand fra Østersøen. De store vandmængder transporteres igennem det smalle farvand Lillebælt, som derfor er dybt og strømfyldt. Her findes Danmarks dybeste indre farvande med Marens Hul på 80 meter som det dybeste. Flere steder går det dybe vand meget tæt under land - især i den øvre del af Lillebælt fra Strib Fyr forbi Lillebælts-broerne og ned til øerne Fænø og Fænø Kalv.

Denne fiskeguide er skrevet af lokale lystfiskere fra Lillebæltområdet, som kender fiskeriet og med glæde vil hjælpe dig med dit fiskeri. Du kan læse mere om fiskepladser, fiskene og fiskeriet i guiden. Har du brug for adresser på overnatning, forplejning, fiskegrejforhandlere, fiskeguider eller anden turistinformation, så kig på www.lillebaelt.dk

Det dybe vand byder på gode fiskemuligheder efter fiskearter man normalt skal ud i båd for at fange. Derudover tiltrækkes andre fiskearter – især havørred og hornfisk – af Kolding Fjord, Gamborg Fjord, Baaring Vig, Føns Vig og mange af områdets bugter med lavere vand, rev og mindre strøm.

Nyd nærværet med naturen, andre lystfiskere og naturbrugere – og pas godt på Lillebælt, ligesom vi gør. Knæk og bræk!


NATUREN VED LILLEBÆLT Naturen ved Lillebælt er generelt robust og tåler de fleste ­steder at blive brugt. Der er dog ved lov fastlagt nogle få ­regler, du skal efterleve, når du bevæger dig i naturen, og når du fisker. Det er altid dit eget ansvar at kende reglerne for færden i naturen og for udøvelse af lystfiskeri. Du kan læse mere på Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk

§ Du bør altid holde dig på afstand af private ­beboelser og haver. § Du skal tage hensyn til sårbare fugle­områder og vildtreservater. Undgå at gå i land på ubeboede øer og holme i yngleperioden 1. marts til 15. juli. Se mere på www.naturstyrelsen.dk § Der er adgang til næsten alle danske kyst­strækninger hele døgnet rundt, og man må her ­færdes til fods. § På private strande skal der være mindst 50 meter til nærmeste beboelsesbygning, hvis man vil tage ­ophold eller bade. § Du må trække din båd uden motor op på ­stranden. § Du må ikke slå telt eller presenning op på stranden. § Du må vandre ad stier og planlagte veje i det åbne land og i skove, medmindre andet er skiltet. § Du må færdes i private skove over 5 hektar på stier og veje fra kl. 6.00 (morgen) til ­solnedgang.

r du færdes

regler, nå de lovgivne . e ev rl e ft e t re Husk a længe holder den naturen, så

i

§ I offentlige skove må du færdes hele døgnet til fods, hvis der ikke er hegn, men på cykel kun ad veje og stier. § Du skal altid rydde op efter dig. § Det er forbudt at anvende blyholdigt fiskegrej. § Rykfiskeri er ikke tilladt efter nogen fisk.

5


REGLER OG RAMMER FOR FISKERIET FREDNINGSBÆLTER Hvor åer, bække og vandløb løber ud i hav eller fjord er der fredningsbælter, og nogle udløb er fredet hele året, mens andre kun er fredet en del af året. På kortene i denne guide fremgår fredningsbælterne. Er du i tvivl, så lad være med at fiske i fredningsbæltet. Fredningsbæltet andrager 500 meter (se illustration). Alle former for fiskeri er ulovligt inden for fredningsbæltet.

www.fisketegn.dk Midlerne fra fisketegnet går til fiskepleje og forskning. ­Fisketegnet kan købes for et år, en uge eller en dag. Fiske­ tegnet er personligt, dvs. det ikke må overdrages til en ven eller et familiemedlem. Fiskeri uden fisketegn er strafbart.

500 m

FISKETEGN Alle personer mellem 18 og 65 år skal købe et gyldigt fiske­ tegn for at fiske i fersk- eller saltvand, dog er undtaget fiskeri i ørredsøer / Put & Take. Fisketegnet kan købes på posthuse, turistbureauer, mange campingpladser, turbåde og på

MINDSTEMÅL OG FREDNING Der er fastsat mindstemål på følgende fiskearter ved lov. ­Længden på fisken måles fra halespidsen til snudespidsen. Fisk under mindstemålet skal altid sættes tilbage i vandet uanset om den er død, døende eller levende. Det er ulovligt at beholde og transportere enhver fisk under mindstemålet.

MINDSTEMÅL OG FREDNING Art Havørred Ising Laks Mørksej Pigvar Rødspætte Sej Skrubbe Sletvar Søtunge Torsk Ål Ålekvabbe

Mindstemål i cm. 40 cm. 25 cm. 40 cm. 30 cm. 30 cm. 25 cm. 33 cm. 23 cm. 30 cm. 24 cm. 38 cm. 40 cm. 23 cm.

500 m

Læs mere om fredningsbælte r Her finder du også en elektr på www.lillebaelt.dk onisk oversigt .

Fredningsperiode Fisk i yngeldragt 16. november til 15. januar. (*) Fisk i yngeldragt 16. november til 15. januar. (*)

Hunrødspætte 15. januar til 30. april. Hunskrubbe 1. februar til 30. april.

Fredet Drægtige ålekvabber 15. september til 31. januar.

(*) Fisk med løse, sølvfarvede skæl over målet må gerne hjembringes, mens fisk, som ikke er helt sølvblanke, eller som har faste skæl, skal genudsættes.

6

500 m


ÅRETS GANG PÅ LILLEBÆLT

I kalenderen kan du se hvilke fisk, du typisk kan fange i Lillebælt, i løbet af året. Symbolforklaring Havørred

Torsk

Fladfisk

Januar

I januar fiskes der efter gydemodne torsk på dybere vand. Temperaturen er 3-6 grader ved bunden. Ingen fisk på lavere vand. Der kan være enkelte fladfisk.

Februar

Februar ligner januar. Silden optræder nu i stimer ved bunden. Fladfiskene gyder, prøv med sildestykker. Stenbider og ålekvabbe søger mod lavere vand for at gyde.

Marts

Marts er fladfiskemåned. De findes ved bunden og er sultne efter gydning. Mangler de sul på kroppen, så sæt dem ud igen. Torskene spredes og kan være svære at finde.

April

I april søger fladfisk og mindre torsk mod det lavere vand og op på skrænterne. Vårgydende sild gyder nu. I slutningen af april kan der forekomme hornfisk.

Maj

Maj måned er hornfiskemåned. De kommer i store stimer og kan fanges i gode mængder. Vis mådehold. Sej kan begynde at vise sig, prøv aftenfiskeriet. Kastefiskeri efter mindre torsk, og godt fiskeri efter fladfisk. Pighvaren kan findes på lavere vand, end man tror.

Juni

Juni kan have mange arter. Hornfisken er der stadigvæk. Større torsk på dybere vand, mindre torsk på lavere vand. Men ingen regel uden undtagelse. Prøv kastefiskeri efter torsk. Fladfiskene er aktive nu og søger mod lavere vand efter de store fødemængder, der findes her.

Juli

I juli kommer mini-tunen ind i Lillebælt efter brisling og tobis. Makrellen kommer i stimer. Prøv med kastestang, mindre pirke og forskellige ophængere, gerne såkaldte makrelfluer. Torskene er mere spredt og skal findes.

August

August måned er makrelmåned. Enkelte småtorsk på lavt vand. Er vandet varmt, så prøv forskellige dybder og skrænter. Torskene kan være lidt svære at finde. Måske kommer høstsilden.

September

I september trækker hornfiskene ud af Lillebælt. Du træffer makrellen indimellem. Høstsildene vandrer mod gydepladserne og ofte med rovfisk lige i hælene, især torsk, men også ørred og sej.

Oktober

Oktober er normalt en god sildemåned. Silden står i stimer på dybere vand, men rovfiskene er omkring dem. Fladfiskene er stadig på lavere vand.

November

I november falder vandtemperaturen og fødedyrene falder i antal. Fladfisk og torsk findes i stigende grad på dybere vand. Gerne kastefiskeri efter torsk.

December

Decembers kulde sender fiskene ud på dybt vand, og der skal nytårstorsken findes med pirk, jig eller kraftigt kastefiskeri. De første gydetorsk samler sig. Fladfiskene kan findes og indimellem med gode fangster, også på dybere vand.

Hornfisk

Makrel

Sild

7


GREJ OG UDSTYR TIL FISKERI Forslag til udstyr til dig der fisker i Lillebælt for første gang. Fiskegrej KYST- OG MOLEFISKERI Havørred, spin

Spinnestang 8-10 fod. Kastevægt 5-30 gram. Fastspolehjul Waders, varmt tøj, god vadejakke, kystnet, med min. 150 meter 0,25 m/m nylonline eller 0,12-0,15 m/m polaroid-solbriller fletline. Kystblink, kystwobblere 5-25 gram. Bombarda-flåd intermediate eller flydende, 20-30 gram.

Havørred, flue

Fluestang 9-10 fod. Aftm 6-8. Saltvandsbestandigt fluehjul med minimum 100 meter bagline. Flydende eller intermediate WF-line eller skydehoved. Kystfluer str. 4-10. Taperet forfang 2,5-5 meter. Kort i modvind og langt i stille vejr. Nylon eller floucarbon. Tykkelse i spids 0,20-0,28 m/m.

Linekurv

Hornfisk

Som havørred, evt. lettere blink 5-15 gram.

Som havørred

Makrel

Som havørred, evt. lidt kraftigere stang, pirke og blink 25-50 gram fra moler og havne. Forskellige makrelforfang.

Waders kan undværes, varmt tøj, køligt klæde eller spand med is til opbevaring af fisk i varmen.

Sild

Som makrel, forskellige sildeforfang.

Torsk, kyst

Spinnestang 9-10 fod. Kastevægt 40-60 gram. Kystblink, -pirke, -wobblere og jigs 20-40 gram. Nylonline 0,30 m/m eller fletline 0,17-0,19 m/m. Bundtackelstang 10-11 fod. Kastevægt 30-100 gram. Lodder og forfang 30-80 gram.

Fladfisk, kyst

Som spin efter torsk, bundtackels og lodder 30-50 gram.

Multe

Som havørred, gerne lettere grej og tyndere liner. Limegrønne fluer str 8-12.

HAVFISKERI Kaste- og bundtackelfiskeri

Pirkefiskeri

8

Øvrigt udstyr

Spinnestang 8-9 fod. Kastevægt 30-100 gram. Multiplikatorhjul eller kraftigt spinnehjul. Nylonline 200 meter 0,45 m/m eller 200 m 0,17-0,22 m/m fletline. Pirke, jigs 20-100 gram, ophængerflue eller gummidyr. ­Forfang til sild, makrel, hornfisk, fladfisk. Havstang 6-8 fod, IGFA 12-20. Multiplikatorhjul IGFA 12-20 med fletline 0,22-0,28 m/m. Pirke, jigs 50-300 gram plus 2-3 på 500 gram. Ophængergummidyr, blæksprutter mv. Forfang monteret med minimum 0,70 m/m nylonline.

Varmt tøj og fodtøj med skridsikre såler på vådt dæk. Rundstok 30 cm. til at vikle fletlinen omkring ved bundbid. Heldragt anbefales, især i vinterhalvåret.


KYSTFISKERI Langs med Lillebælt og de tilstødende fjorde, vige og bugte finder du et særdeles varieret kystfiskeri. Fra flade vige med 1-3 meter vand til Lillebælts kyster med dybt vand helt inde under land, hvor du kan kaste ud over 15-30 meter vand. Det giver et varieret fiskeri og mulighed for at fiske hele året. Du kan altid finde læ et sted ved Lillebælt uanset vind og vejr. Den mest efterstræbte fisk langs kysterne er havørreden. Kystfiskeri efter havørred er oprindeligt udviklet i Danmark, og Lillebælt har i årtier været et populært vand. Også hornfisk, makrel, fladfisk, sild og torsk er sjove at fange. De giver muligheder for et socialt fiskeri. Tag f.eks. børnene med i maj, når hornfiskestimerne står ind i Lillebælt. Prøv molefiskeriet på Middelfart eller Fredericia havn og se deres ansigter, når de lander deres første hornfisk. Eller tag et par bundtackelstænger med og slap af på stranden, mens du venter på, at fladfisk eller torsk hugger.

HAVØRRED Har du én gang fanget en stor sølvfarvet havørred i god form på kysten, så glemmer du den aldrig. Havørreden klækkes i ferskvand, hvor den bliver i ca. 2 år. Herefter svømmer den ud i havet, hvor den på 1-2 år vokser fra 20-25 cm. til 40-50 cm. Efter 1-3 år i saltvand søger den i sommer og efteråret mod barndommens bæk eller å for at gyde. Enkelte fisk bliver i saltvand og kaldes ’grønlændere’ eller ’overspringere’. Resten trækker i december og januar efter gydningen ud i havet igen, men ikke alle overlever gydningen. I april-juni er stort set alle voksne fisk på kysten. De fleste havørreder vejer 1-1,5 kg. En fisk på 4-5 er en trofæfisk, som der skal både held og dygtighed til at kroge og ikke mindst at lande. De største havørreder i Danmark er også blandt de største i verden, dvs. op til 15 kg. I Lillebælts dybe strømfyldte vand kommer silde-, brislinge- og tobisstimerne trækkende med marsvin og meget store havørreder i hælene.

Medbring en kniv til at aflive og rense fisken med. Bemærk, at det er ulovligt at transportere eller have en kniv på sig med et blad på over 7 cm - undtagen hvis man er jæger eller lystfisker på vej til eller fra fiskevandet. Kniven må ikke ligge i bilen f.eks. til og fra købmanden. Udover kniv bør du have et centimetermål til at sikre, at dine fisk holder målet. Et fangstnet er godt at have, især når man vadefisker. Anskaf et ordentligt saltvandsstabilt net, som kan købes til rimelige penge i grejbutikkerne. Et par polaroid-solbriller til solskinsdage er nødvendige. De beskytter desuden g ­Lillebælt o øjnene - eksempelvis ved fluefiskeri, hvis gtig godt i i guiden, er ri es iv tr Havørreden den året rundt. Her uheldet er ude. en. nge

Sørg for at have det rigtige grej med, når du fisker. Se nærmere i grejtabellen på s. 8.

ed du kan fa oge havørr ps til at kr der gode ti

9


SÆSON OG FISKEVEJR Der fanges havørreder på kysten hele året. Men som det fremgår af beskrivelserne af fiskepladserne, er nogle pladser bedre på bestemte tider af året. Generelt fungerer Lillebælt bedst omkring højvande og især ved vandskiftet fra højvande til lavvande. Om vinteren er havørreden mest aktiv midt på dagen. Den kan fanges hele tiden, men en lavvandet vig eller bugt - gerne med mørk bund - som får lidt solvarme, kan give et rigtigt godt fiskeri. Tag ikke fejl af mudderbund og lavt vand sådan en dag, hvor vandtemperaturen kan være 1-3 grader højere end i åbent vand. For havørreder, der fungerer bedst fra 5-12 grader, er det ikke uvæsentligt. Brug gerne mindre fluer og små blink eller wobblere. Månederne fra marts til maj er topsæson for fiskeriet. Havørreden skal have fyldt depoterne efter gydning og smalhals i vinterperioden. Der kommer flere byttedyr i takt med, at temperaturen stiger i vandet. Den kan findes på snart sagt alle pladser, men i marts mere i fjorde, vige og bugter, mens den trækker ud på den åbne kyst i april og maj. Du kan fange den hele dagen, men i takt med, at juni nærmer sig, er tidlig morgen og aften bedst. Natfiskeriet begynder i maj.

Om vinteren skal du ud midt på dagen, da det er her havørreden er mest aktiv.

10

I slutningen af foråret/ starten af tidligt op eller sent sommeren i seng for , skal du at kroge en at øge din havørred. e chancer for

Fra juni og til august er fisken i topform, men kan være kræsen. Fokuser dit fiskeri sen aften, om natten og tidlig morgen. Du kan opsøge næs og rev med strøm og dybt vand og fiske hele dagen, men fiskeri i mørket er bedst, især med sorte agn, som fiskes i overfladen. Natfiskeri i Lillebælt producerer de største ørreder på hele året. Efteråret er en ny topsæson, hvor en del af havørrederne ændrer farve fra sølvfarvet fisk med løse skæl til gyldne farver og faste skæl. Den får gydedragt. Om efteråret kan den være meget selektiv, og stiller både blink- og flueæske samt ikke mindst lystfiskerens tålmodighed på prøve. Ofte er det en lille uanseelig flue, den tager, mens det andre dage kan være et langt blink, som spinnes meget hurtigt ind eller en wobbler eller kobberfarvet blink med røde, orange og gule farver. Varierer dit fiskeri hele året, men især om efteråret.

Havørreden kan være meget selektiv om efteråret, så husk at variere dit fiskeri.

Ved natfiskeri i Lillebælt fanger du de største ørreder på hele året.


SPINNEFISKERI Spinnefiskeri er især effektivt til at fiske lange kyst­strækninger af i det tidlige forår - marts-april. Farver på blink og wobblere optager ofte fiskerne mere end fiskene, men afdæmpede farver fanger generelt bedst. De mindste blink bruges typisk i stille og klart vejr, og på flade strækninger, mens de store blink og wobblere bruges i hårdere vejr, og når der er bølger. Sølv/grøn og sølv/blå bruges ofte om foråret, mens sølv/rød/orange eller kobber/rød/orange ofte tager fisk om efteråret. Helt hvide blink fanger hele året, men kan specielt være gode om vinteren sammen med mindre agn i hotte farver, typisk flou-orange, rød eller pink. Ingen regel uden undtagelse. Fanger de andre ikke noget med f.eks. sølvfarvede blink, så prøv noget andet. Nogle bruger dem, andre gør ikke. En ophængerflue bundet i en tavs ca. 30-40 cm foran blinket kan være meget giftig, og brugt rigtigt vil fluen tæt på fordoble dine fangster målt hen over året. Nogle dage tager fluen langt de fleste fisk, mens blinket kan være helt overlegent andre dage. Havørred kan fiskes næsten overalt. I denne guide har vi udvalgt nogle gode pladser til dig, og alle pladserne kaster mange fisk af sig hvert år. Typisk fisker du kysten af ved at tage et kast og spinne ind. Gå nogle meter og gentag kast og spinne ind osv. Vær mobil. Få dækket noget vand. Er der hug, så bliv

Det er mere fiskeren fremfor fisken, der går op i farven på blinket.

i området for der er ofte flere fisk samme sted. Havørrederne bevæger sig langs kysten, og derfor skal man bevæge sig for at finde dem. Indspinningen skal varieres, sådan at blinket spinnes skiftevis hurtigt og langsomt ind. Om vinteren langsommere. Om sommeren hurtigere. Men ingen regel uden undtagelse. Den eneste regel, der gælder, er, at det er blinket eller fluen i vandet, der fanger.

FLUEFISKERI Du skal kunne kaste minimum 18-20 meter, gerne længere. Kan du det, så er du i gang. Fluen fiskes ved at tage 20-40 cm. line ind. Pause. Tag line ind. Pause osv. Indimellem skal fluen have meget fart på. Tag stangen under armen og tag linen lynhurtigt ind. Eksperimenter og varier dit indtag. Det er vigtigt at bevæge sig og få fisket kysten af. Fluefiskeri kan udøves hele året, men er især effektivt sommer, efterår og vinter. Forskellige fluer, især sandfarvede rejefluer er fine, men tag et par sorte, hvide og hidsigt farvede med. Den rosafarvede ’Pattegris’ er blevet en klassiker på få år, men også Kobberbassen, Magnus, Red Tag Palmer, Flash 9 og Honey Shrimp fanger masser af havørreder. En Glimmerreje i det tidlige forår er en sikker flue.

Der findes mange forskellige fluer, så prøv dig frem. Pattegrisen (tv.) er en meget populær flue.

11


FISKERI MED BULDOFLÅD / BOMBARDAFLÅD Brug din spinnestang. Sæt et buldoflåd eller bombardaflåd på linen. Omkring 3-4 meter fra flådet bindes en flue på en nyloneller floucarbon-line på 0,25 m/m. Kast ud. Stram linen op. Spin en omgang på hjulet. Tæl til 3. Spin en omgang på hjulet. Tæl til 5 osv. Nogle dage skal det gå lidt hurtigere, og andre dage foretrækker fiskene en jævn og langsom indspinning. Har du aldrig fanget en havørred, så er buldo/bombarda-fiskeri nok den hurtigste vej til en havørred. Prøv eventuelt at sætte en krog med en sildefilet, et par gode regnorm eller en frisk reje på i stedet for fluen, hvis du ser havørreder, som ikke vil tage.

HORNFISK I maj kommer hornfisken ind i Lillebælt i stimer og bliver til september. Fiskeriet er bedst i maj og juni, hvor der nogle dage kan fanges en del hornfisk. Du kan bruge dit havørredspinneeller fluegrej, men grej i den lette ende er sjovest, da en stor hornfisk vejer 0,7-1 kg. Brug slanke blink og pil trekrogen af. Monter i stedet for en silkesnor eller en linetavs på 4-6 cm. med en lille trekrog i blinkets bagerste springring. På den måde kroger du flere fisk. Indspinningen må gerne være hurtig. Fart på og lav nogle spin-stop. Sæt fart på igen. Spin-stop. Den hugger tit lige i pausen. Derimod er det noget svineri at rykke hårdt med stangen, så man fejlkroger hornfisken. De fleste

Buldo/bombarda fiskeri er en af de hurtigste veje til at fange havørreder.

12

dage er hornfisken ligeglad med farven på blinket, så længe det glimter. Enkelte dage kan den være selektiv. De dage må der eksperimenteres, og et sølvfarvet blink med hidsig grøn folie er ofte svaret. Meget effektivt og nemt at fiske med er et flydende buldoflåd eller bombardaflåd. Lineafstand fra flåd til agn er 1-1,5 meter og i enden binder du en lille skarp trekrog str. 8-12 monteret med en slankstump slidefilet. Ude på molen, i jolle eller båd kan du eventuelt bruge et slankt flåd i stedet for. Fluefiskeri efter hornfisk er godt for lystfiskerens selvtillid. Prøv en lille hidsig orange flue str. 10-12 eller en lille rørflue med sort vinge med flash fisket lynhurtigt igennem vandet med enkelte pauser. Om muligt brug en let aftm 5 stang på 9 fod. God underholdning. Det bedste fiskeri foregår i solskinsvejr med let vind. Dermed er der god mulighed for at få familien eller en begynder med ud at fiske, da vejret er dejligt, og fiskeriet normalt ikke er svært. Det er et sjovt fiskeri, som ofte trækker mange lystfiskere ud på strandene, molerne, turbåde og joller. Fiskeriet på Fredericia og Middelfart havne kan minde om en fornøjelig folkefest, når der er gang i fiskeriet. Der kan være mange hornfisk, så husk midt i fiskerusen, at du er lystfisker og ikke skal leve af fiskeriet.

Hornfiskeri trækker mange lystfiskere ud på strandene, moler, turbåde og joller fra maj til september måned.


MAKREL

SILD

I juli-september kommer makrellen ind i Lillebælt. Allerbedst er at fiske fra både eller havne med dybt vand, f.eks. Middelfart og Fredericia. Makrellen kan også fanges fra land, hvor du skal koncentrere dig om kyster med dybt vand tæt under land. Makrellen er en bomstærk fighter, som gram for gram nok er den stærkeste saltvandsfisk i de nordlige vande. De fleste fisk er på 0,3-0,8 kg., men større fisk findes og fanget på din spinnestang til havørredfiskeri er det god sport.

Sildefiskeri kan dyrkes fra havne og moler i området. Alle kan være med, og det er for hele familien. Fiskeriet topper i april og maj, samt igen lidt omkring september. Grej, som til havørred- eller makrelfiskeri (se grejtabellen på side 8).

Der kan fanges makrel hele dagen, især fra båd. Makrelfiskeri er dog traditionelt bedst tidlig morgen, hvor den indimellem kan ses jagende i overfladen. Kast da hurtigt på kanten af stimen. Prøv eventuelt med din spinnestang og et glideflåd samt en sildestimmel på en enkeltkrog. Afstanden fra flåd til krog må du eksperimentere lidt med. Ofte finder du makrellen et stykke nede i vandet.

Køb et par sildelodder og nogle sildeforfang i en af de lokale grej forretninger og start fiskeriet på molen. Er du lidt mere modig, så prøv at montere et blink i enden af forfanget. Der er tit havørred eller torsk i området, når der er sild. Bruger du blink, så hold godt fast i stangen.

e.

Vil du øge dine chancer for at kroge en makrel, så skal du fiske på dybt vand fra båd eller i en af områdets havne.

d til at fang n være me ka n ie il m fa n fisk hele e og moler. Silden er e rådets havn m o a fr n e Du finder d

13


TORSK Torsken fanges ofte under kystfiskeri efter havørred, især i ’den gyldne time’ før solnedgang. Fra land er det typisk mindre torsk. Vil du have større fisk, er det en fordel at tage med en turbåd eller en jolle ud på Lillebælt.

14

Torsken kan også fanges med bundtackel monteret med sandorm, sildefilet eller andre fiskefileter. Du skal fiske tacklet på bunden, hvor tangen kræver kraftigt grej for at rykke tacklet fri, når det uundgåeligt sidder fast indimellem. Sæt hårdt mod hårdt, når torsken hugger og få den op i det frie vand og væk fra tangen snarest.

Fra kysten finder du torsken, hvor der er dybt vand tæt under land. Som nævnt foregår det absolut bedste fiskeri i timen omkring solnedgang. Om sommeren kan man indimellem være heldig, at torsken om aftenen går i overfladen og ringer som ørreder. Men normalt findes torsken nede ved bunden. Kast ud. Lad blinket falde ned til bunden og start indspinningen, når det er nede. Ikke for hurtigt. Hold pauser. Moderat indspinning.

I perioder kan der være et glimrende fiskeri efter skrubber, rødspætter og isinger, som du kan fange med bundtackel og sandorm eller børsteorm. Sandorm og børsteorm kan købes ved flere lystfiskerbutikker. Afhængigt af strøm og vanddybde skal der 30-60 grams lod på bundtacklet.

Jævnligt hugger torsken, når blinket eller pirken falder mod bunden. Du kan kroge torsken ved at holde fingeren forsigtigt mod linen, så der er kontakt med line og pirk, mens den falder mod bunden. Når fisken hugger, låser du linen med fingeren mod stangen og slår omgående bøjlen over på hjulet og giver tilslag. Det kræver lidt øvelse, men med lidt koncentration finder du hurtigt rytmen og får dermed flere torsk på land.

Fiskene finder du især på sand- og grusbund. Skift orm eller filet jævnligt, så agnen er frisk. Vil du fange flere fisk, så fisk aktivt, dvs. kast ud. Lad tacklet ligge lidt. Spin et par meter ind. Lad ligge. Spin ind osv. Fladfisk er nysgerrige. Hav forskellige bundtackles med, hvor nogle har perler, små metalskeer eller spinnerblade, og andre ingen har. Prøv, hvad der virker. En stangholder er en god idé.

Torsken er en af de fisk, du næsten altid kan finde i Lillebælt.

Fladfisken er en almindelig fisk. Du finder dem især på sand- og grusbund.

FLADFISK


Pighvar og slethvar finder du oftest på grusbund, og de fiskes bedst med sildefileter eller bugkød fra ising eller skrubbe skåret i en vimpel. Hvarene kan blive op til 4-5 kg. og kan have en utrolig evne til at ’suge’ sig fast i bunden. Det kræver en stang med rygrad at trække dem ’fri’. Til gengæld smager de himmelsk.

ANDRE ARTER Under fiskeri med bundtackel hænder det, at ulk, ål eller ålekvabbe hugger. Vær opmærksom på mindstemål og fredning på ål og ålekvabbe, og sæt forsigtigt alle fisk ud igen. Selvom ulken er grim, skal den behandles ordentligt. Pas på rygfinnerne, som ikke er giftige, men kan give infektioner, hvis man stikker sig. Halestykket på en ulk kan sagtens spises.

Om sommeren i lune, lavvandede bugter og vige findes af og til multer, som måske kan lokkes med en lille hidsig grøn flue eller et stykke brød på en krog. De er meget sky og svære at overliste, men til gengæld ultimative fightere på stang. Prøv selv. De er fremragende på grillen. Endelig findes i perioder undslupne regnbueørreder. De fanges under fiskeri efter havørred. Ofte springer de mere og er hurtigere i bevægelserne end havørrederne. En 3-4 kg’s undsluppen regnbueørred, som har overlevet 3-6 måneder i saltvand vil ofte trække line af fluehjulet, så du kommer et stykke ned i baglinen. God sport!

Sej og hvilling hugger ofte på blink eller pirk under fiskeri efter torsk. En sej er en bomstærk fisk at fange på stang, og forekommer i perioder især ved Lillebæltsbroerne. Er der mange små hvillinger, er det ofte bedst at stoppe fiskeriet på pladsen, da de hugger på alt og andre fisk kommer ikke til.

Multen er svære at fange, men måske en lille hidsig grøn flue er tricket? Prøv selv.

Det dybe vand i Lil lebælt b efter fisk yder på earter m gode fisk an norm emuligh alt skal u eder d i båd fo r at fang e.

15


TROLLINGFISKERI Det kan være meget givtigt at trolle ørred, hornfisk eller torsk. Trollingfiskeri betyder, at man sejler i små både og joller, hvor man trækker blink og wobblere efter båden. Med tunge kugler, clips og særlige holdere kan man fiske i én dybde med én stang og en anden dybde med en anden stang. Ekkolod og søkort er nødvendigt, hvis man vil undgå at spilde tiden. Fiskeriet drejer sig primært om blanke havørreder, og der findes fisk på 5-10 kg. i Lillebælt. Der er tendens til, at havørrederne i højere grad nu end tidligere findes kystnært, langs med skrænter og rev, og i mindre grad ude på det dybere vand. Lokale lystfiskere antager, at det skyldes ændrede udsætninger af havørreder og flere selvreproducerede fisk end tidligere. Men tag ikke fejl. De store fisk fanges ved fiskestimerne på dybere vand. Fra maj kan der være mange hornfisk. I perioder næsten for mange, så man kan nøjes med en stang pr. mand i båden.

Når makrellen kommer, kan der fiskes efter den, men det fiskeri er ikke helt udforsket endnu. Torsk kan også fanges på trolling­ grej, blot man fisker dybt, hvilket så også kræver, at man er vågen og undgår at blink og trollingkugler går i bunden. I maj måned sker det, at laks tager blinket. Trollingfiskeriet foregår over rev, banker og langs med undervandsskrænter. Effektivt trollingfiskeri kræver opmærksomhed, og at man eksperimeterer med agnstørrelse, farver og typer samt hastighed. Typisk trolles med 2-2,5 knob efter havørred, og helst medstrøms. Torsk en anelse langsommere. Koldt vand fiskes langsommere end varmt vand. Det er værd at holde øje med vandtemperaturerne, som kan være forskellige fra bunden til de øvre vandlag. Traditionelle trollingblink såsom North King, Dardevle eller Apex-skeer fisker godt. Wobblere er meget effektivt til torsk, da man typisk sejler lidt langsommere med wobblere end med blink.

Lej en båd eller jolle og prøv trollingfiskeri på Lillebælt. Trollingfiskeriet giver mulighed for at fiske i én dybde med én stang og en anden dybde med en anden stang.

16


MOLER OG HAVNE Ved Lillebælt er der flere havne og moler, du kan fiske fra og opleve et spændende og ofte socialt fiskeri sammen med andre lystfiskere. I denne guide kan du se, hvor det er lovligt at fiske. Tjek altid inden du starter fiskeriet, om det er ok, at du fisker fra havnen. Du kan fange alle de fisk, der er nævnt under kystfiskeri. Fiskeri fra havne og moler er et godt sted at starte fiskeriet for børn og begyndere. Du kan spinnefiske eller anvende bundtackel eller bruge flåd. Agn vælger du som nævnt under kystfiskeri. Under afsnittet med kystfiskeri kan du se, hvornår på året og dagen, du kan fange de forskellige arter. Skibstrafik kan virke positivt på fiskeriet, når bunddyr og fødemener hvirvles op. Prøv at fiske med flåd langs molen efter havørred. Et slankt glideflåd og en krog med frisk tobis eller sildestrimmel kan være rigtigt effektivt. I sæsonerne for hornfisk og makrel vil du typisk fange mere på flåd og naturlig agn - typisk sildestrimmel - end på blink. Ved at kaste ud fra og langs med molerne kan du spinnefiske. Lad blinket synke til bunds, når det er torsk du jagter. Ved at tælle, mens blink eller pirk synker, kan du tælle dig frem til, hvornår du skal starte indspinningen uden at sidde fast i tang og vegetation. Spin et par meter ind og lad blinket synke ned over bunden. Spin et par meter ind og gentag pausen osv. Havørred og hornfisk hugger oftest højt i vandet, mens makrellen findes i de mellemste vandlag og højere i vandet. Se fiskeriet under kystfiskeri efter arterne. Bundtackel-fiskeri fungerer som nævnt under kystfiskeri. Prøv at fiske inde ved molen, frem for at kaste langt ud. Ofte står torsk og fladfisk helt inde ved selve molen.

Bruger du slagline, som kan være 5-6 meter 0,40-0,50 m/m line yderst på linen, er det nemt at tage fat i slaglinen og løfte fisken op. Slaglinen skåner desuden din tyndere line. Større fisk kræver ofte et fangstnet med et langt skaft. Medbring også en måtte, så stangen ikke ligger på asfalt eller cement. Ingen fisk har godt af at ligge på varm asfalt eller beton. Tag en klud med, som du fugter eller ideelt en spand med is, så fisken holdes kølig.

SIKKERHED PÅ HAVNE OG MOLER

Hav helst skridsikre såler under dit fodtøj.

Inden du kaster, er det en god idé at se dig for bagude. Vis hensyn til andre på molen.

Hold godt øje med skibene. Fiskeline i en skrue på en båd kan blive en dyr fornøjelse.

Det er uklogt at stå yderst på molens kant i hårdt vejr, eller når det er isglat.

Overvej hvor du fisker, og stiller bil, cykel eller dine ting. Respekter dem, der arbejder på havnen, og de skilte, som står der.

Når du skal lande fisken, kan mindre fisk løftes op i en jævn bue. Større fisk kræver ofte et fangstnet med et langt skaft. 17


HAVFISKERI Fiskeriet i Lillebælt er blevet bedre de senere år. Udover torsk og fladfisk, som altid har været her, er antallet af fisk og fiskearter gået frem. Der er flere makreller nu end de sidste mange årtier, og sej er også tilbage i et antal, der ikke er set i årevis. Du kan fiske dem fra egen båd eller tage ud med turbåde, der sejler fra flere havne i området. Turene kan vare fra 4 timer til hele dagen. Flere af bådene giver også mulighed for at leje hele båden og i samarbejde med skipper planlægge din helt egen tur. Ved at kontakte turbådene kan du få oplyst, hvad der fiskes efter og hvilket grej, der er bedst til fiskeriet, samt oplysninger om forplejning og indkvartering mv. Se turbådene på www.lillebaelt.dk eller scan QR-koden.

FISKEARTER Gennem årene har Lillebælt været mest kendt for sit fiskeri efter torsk, sild, fladfisk og hornfisk. Men der findes andre arter i Lillebælt, som er spændende at fiske efter i løbet af året. Her er en hurtig gennemgang af arterne og agn, der virker:

Fiskeri fra båd foregår som kastefiskeri, pirkefiskeri og fiskeri med naturlig agn. Grejet fremgår af grejtabellen side 8, mens vi her ser nærmere på selve fiskeriet. Lokale lystfiskere benytter mest pirk eller jig med ophænger, men fiskeri med naturlig agn som sandorm, sandigler, sildefileter og hornfiskfileter, kan til tider overgå alt andet. Muslinger og blæksprutter bør også prøves. I Lillebælt findes der en god bestand af den lille ti-armede blæksprutte, som rigtig mange fiskearter går målrettet efter.

en skeriet fra er med havfi åd. ft æ kr ve rø b np gen Lad familie er fra din e turbåde ell ts e d rå m o f a Fang aftensmaden samtidig med at du kan nyde Lillebælt fra vandet.

18


TORSK

MAKREL

Typisk en del mindre torsk, men også fisk op til 8-10 kg. Brug pirke og jigs eller lodder, som kommer hurtigt ned og kan blive ved bunden, hvor torsken lever. Strømmen kan være stærk i Lillebælt, hvilket udfordrer lystfiskeren. Derfor skal både jigs, pirke og ophængere være slanke. Lette agn er mere levende og fanger mest. Slanke pirke går lettere gennem vandet og har mindre afdrift med strømmen. De fleste dage er 100-150 gram nok, men enkelte dage er en 500 grams pirk det eneste, der kan nå til bunden. 1- 2 ophængere kan være godt, især mindre, slanke ophængere. Prøv eventuel at tilføre endegrejet duft i form af sildestykker, hornfisk eller sandorm.

Fiskes med pirke og blink på typisk 20-60 gram med et makreltackle monteret foran. Prøv eventuelt at fiske dem på glideflåd og sildestrimmel. Op til 1-1,5 kg. Makrellen kommer i stimer, så man skal være klar, når stimen svømmer forbi.

FLADFISK Skrubbe, rødspætte og ising er bundlevende fisk, der især findes på gruset bund. Bedst er naturlige agn, såsom sandorm, sandigler og musling. Rødspætter findes op til 3 kg. , skrubber op til 2-3 kg. og ising op til 1 kg. Brug forskellige bundtackles, heraf nogle med forskellige kulørte kugler og diverse spinneblade. Prøv også selvlysende kugler. Andre tackler af den simple type med et par kroge og et lod i enden bør være i grejboksen. Det er ikke til at vide, hvad der virker, den dag man er ude at fiske på Lillebælt. Vær omstillingsparat hele dagen, så skal der nok komme fisk med hjem.

PIGVAR

HORNFISK Vejer op til 1 kg. Fiskes med slanke blink eller pirke. Monter en linestump på 6-8 cm med en trekrog str. 10-12 i stedet for den normale trekrog. Eller bind en silketråd i springringen i stedet for krogen. Meget børnevenlig rig. Alternativt brug flåd og sildestykker monteret på lille enkeltkrog. Op til 1 kg. Brug helt let grej, som fanger mere, og gør fiskeriet sjovere.

SILD Sildelod, blink eller pirk, monteret i enden af sildeforfang, som kan købes alle steder. Op til 0,5 kg.

SEJ Mindre pirke eller blink, ophænger, naturlig agn. Flere sej i bæltet gennem de senere år, og typisk fisk op til 2 kg. Stærk fisk på kastegrej eller let pirkeudstyr.

HVILLING Mindre pirke, blink, ophænger. Sandorm eller sandigler. De kan optræde meget talrigt i perioder med små fisk op til 1 kg.

Pigvar og slethvar er også bundlevende fisk. Der er kommet flere pighvar gennem de seneste år. Pighvar fanges op til 6-7 kg. og slethvar op til 3-4 kg. Fiskes med naturlig agn som hele tobis, strimler af sild eller hornfisk på et bundtackel eller glideflåd. Sidstnævnte sidder bedst fast på krogen. Fiskes på eller lidt over grus- eller sandbunden.

19


JOLLEFISKERI Fiskeri fra jolle er kystfiskerens forlængelse af sit vadefiskeri, da man med jollen kan komme der ud, hvor de store fisk altid springer. Til den slags fiskeri benyttes almindeligt kystgrej, spin eller flue. Det meste havfiskeri kan praktiseres fra jolle, da man altid kan finde læ for vinden i bæltet. Nogle gode eksempler på fiskepladser er langs skrænterne fra det lave til det dybe vand. Fisk også strømskel, det vil sige de striber af blank vand man kan se på vandoverfladen. Strib Fyr og ”Den grønne and” (den store grønne bøje ud for gasterminalen ved Fredericia Havn) og skrænten ud for gasterminalen er værd at prøve med en pirk. Ligeledes er området ved den gamle Lillebæltsbro også et godt bud på pirkefiskeri efter torsk med lidt størrelse på.

Søsætning af joller skal foregå fra ramper i området, da man ikke må køre på stranden, med mindre andet er angivet. Gode ramper findes i områdets havne og marinaer mod betaling. Enkelte campingpladser har ramper for dem, der bor på pladserne. Der er også en populær rampe ved Lyngsodde (GPS: 55.51910, 9.74089) foruden ved Middelfart havn (GPS: 55.50835, 9.72167) samt en lille rampe ved Stenderup Hage (GPS: 55.45921, 9.69244). Søsætning af joller skal foregå fra ramper i området. Ved søsætning af joller på stranden skal du være opmærksom på, at det er forbudt at køre på stranden, med mindre andet er angivet. Derfor anbefales slæbestederne som vist i denne guide.

Brug af ekkolod og søkort er en god hjælp til at finde skrænterne i Lillebælt. Særligt hvis du ikke har fisket her tidligere fra jolle. Flere campingpladser i området udlejer joller, og de har oftest et par gode tips om, hvilke fiskepladser, der fisker godt de dage, du vil på vandet med jollen.

Benyt de slæbesteder, der er nævnt i guiden.

20

SIKKERHEDSREGLER •

Loven kræver en redningsvest pr. mand i ethvert fartøj.

Brug af redningsvest er påbudt i forbindelse med leje eller lån af fartøj. Tjek fartøjets sikkerhedsudstyr, såsom varselsraket, fløjte, ekstra årer, kompas, øse mv.

Brug redningsvest og sid ned. Lad være med at stå op i jollen. Undgå at have waders på i jollen.

Undersøg vejrudsigten på www.dmi.dk før du sejler ud.

Sejl aldrig ud i hårdt vejr eller tæt tåget vejr.

Giv besked om, hvor du sejler hen, og hvor længe du er væk.


LYSTFISKERENS 10 BUD Når du fisker i Danmark gælder nogle enkle skrevne regler, som du kan se på side 6. Der gælder også en række uskrevne regler, som du bør respektere, når du fisker. Ved at følge dem undgår du problemer med andre lystfiskere, lodsejere, samt andre

naturbrugere og dyr, der færdes, hvor du fisker. Følger du reglerne vil du udvise den fornødne respekt over for natur og miljø samt lokalbefolkningen.

1.

Vis hensyn når du går i naturen. Træd ikke på marker og afgrøder, men gå på stier og veje. ­Respekter lodsejernes indhegninger og udvis nænsom passage.

2.

Tag alt affald med dig. Smid ikke fiskeline, flasker, dåser, cigaretskod og affald i naturen.

3.

Stranden eller dele af den må ikke afspærres, heller ikke under konkurrencer.

4.

Begræns brugen af fiskestænger. Flere end 2-3 stænger er ikke velset.

5.

Regnorm må ikke graves på offentligt eller privat område uden tilladelse. Sandorm må ikke graves på badestrande.

6.

Parkering bør kun foregå på p-pladser. Trafik og parkering på private veje må kun foregå efter tilladelse fra lodsejeren. Undgå at parkere på markveje og mindre offentlige veje, så der spærres for landbrugsmaskiner og anden trafik.

7.

Hold afstand til andre fiskere under dit fiskeri. Bestræb dig hele tiden på at være bevægelig. Det er ikke velset at okkupere rev, næs, moler og andre steder, så andre ikke kan komme til. Det er dårlig stil at gå ind foran andre fiskere og starte fiskeriet, som de havde udset sig.

8.

Det er forbudt at campere i telt, campingvogn eller mobilhome på p-pladser, strande og private områder. Al overnatning skal foregå på campingpladser, officielle shelters, anviste pladser til mobilhomes og andre registrerede indkvarteringsformer.

9.

Behold kun et par af de fisk, du fanger. Genudsæt resten på en nænsom måde. Husk, at du er lystfisker, der udøver din hobby, ikke erhvervsfisker der skal leve af det.

10. Har du fisket i vande med fiskesygdomme så sørg for, at dit grej er desinficeret før du bruger det i danske vande.

Er du tvivl om regler, eller hvordan du skal gebærde dig, så spørg de lokale lystfiskere eller i grejbutikker. Vil du vide mere om fiskeriet i Danmark eller melde dig ind

i en forening, så kontakt: Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej, 7182 Bredsten eller www.sportsfiskeren.dk 21


FISKEPLADSER: KYST, HAVN OG MOLE FISKEPL ADSER

På kortene er angivet fiskepladser med nummer. På Fyn-siden anvendes samme numre på fiskepladser, som Havørred Fyn benytter. Hver fiskeplads er kort beskrevet ud fra fiskearter, sæson og det, du eventuelt skal være opmærksom på.

Kalenderen angiver fiskearter og sæson. Under hver beskrivelse er der indsat en QR-kode. Denne har en henvisning til mere information om den enkelte fiskeplads. Informationen findes på www.lillebaelt.dk

SIGNATURFORKLARING 18

P

8

Fiskeplads

Fiskeforbud 16. september- 15. marts

Motorvej

Skov

Havfiskeplads

Fiskeforbud hele året

Landevej

Bebyggelse

Parkering

Fiskeforbud 16. september - 15. januar

Anden vej

Industri

Toilet

Havkurver 2, 4, 6 og 10 meter

Villavej, markvej

Mose

Campingplads

Vandløb

Kurveinterval 5 meter 1

Dybdetal i meter

0

1

2

3

4

5 km

1:70.000

Højsæson for viste fisk

Mellemsæson for viste fisk

Ikke sæson

FISKEPLADSER JYLLAND

01. Hejlsminde Bugt Godt forårsfiskeri. Vinterfiskeriet kan være fint pga. det ferske vand, der strømmer ud fra Hejls Nord. Respekter fredningsbæltet. En del fladfisk, især fra jolle. Ålekvabbe. Ved slusen i fredningsbæltet. GPS: 55.36163, 9.59991

Januar

22

Havørred Fladfisk Hornfisk

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December


P

Binderup

35

4 6

Bjert Strand

Kurkmark

5

2

10

Binderup Strand Skamlingsbanken

Mosvig 8

P

Grønninghoved 02 Strand

Grønninghoved 6 4 2

Sjølund Overby

Hejls 01

BR E DN IN GE N

17

1

Trappendal 1

Brabæk

Hejlsminde

Skovhuse

8

Sælhage

P

Brandsø

Aller Gravenshoved 2

Stubbom

4

6

Store Anslet Anslet Hage

Favstrup

3

Lille Anslet

5

Knud

11

Knudshoved

Fjelstrup Vig Avn

1

0

1

1:70.000

2

3 km


02. Mosvig God lang plads på flere kilometer, hvor der kan fiskes igennem for dem, der har lyst. Mindre stenrev og store tangbælter skal fiskes af.

FISKEPL ADSER

Hornfisk i sæsonen. For enden af Fredskovvej. GPS: 55.40892, 9.59665

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

Havørred Hornfisk

03. Stenderup Hage Klassisk Lillebælt kyst til havørred med mange fine pladser. Ligesom flere andre pladser i Lillebælt med dybt vand tæt under land er nordgående strøm ofte bedst. Hornfisk i sæsonen. En af de bedre pladser til kysttorsk. Fladfisk på sandpletterne. P-plads ved kysten inden Stenderuphagevej svinger til venstre og følger kysten. GPS: 55.459283,9.692376 Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Havørred Torsk Fladfisk Hornfisk

04. Gl. Ålbo God i sommernatten. Fin kyststrækning med dybt vand tæt under land. Her trækker større fisk forbi. Gode lange kyststræk kan fiskes hele forbi Midtskov og Nørreskov. En del mindre stenrev og odder. Husk, især hvis du går først over stykket, at fiske stenrev og odder af helt inde ved land, før du vader igennem stykket. Hornfisk i sæsonen. Fladfisk på sandbund. God mulighed for kysttorsk, da du kan kaste ud over skrænter med ned til 20 meter vand. P-plads ved grusvejen fra Løveroddevej mellem Nørreskov og Midtskov. GPS: 55.479440, 9.641452 Januar

24

Havørred Torsk Fladfisk Hornfisk

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli


05. Løverodde Et af Lillebæltområdets bedste bud på en helårsplads, da sommerfiskeriet også kan være fint. Pynten giver mulighed for fiskeri på flere vanddybder.

Parkeringsplads for enden af Løveroddevej. GPS: 55.49767, 9.62209

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Juli

August

September

Oktober

November

December

Juli

August

September

Oktober

November

December

Havørred Torsk Fladfisk Hornfisk

06. Agtrup Vig Måske Kolding Fjords bedste forårsplads. Mange havørreder i perioder, som kommer ind i vigen, der varmes hurtigere op end det dybere strømfyldte vand længere ude mod Lillebælt. Stabilt vadefiskeri.

FISKEPL ADSER

Hornfisk i sæsonen. Fladfisk på sandbund. Der kan være kysttorsk.

Hornfisk i sæsonen. For enden af Mads Kehlets vej. GPS: 55.48866, 9.57389

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Havørred Hornfisk

07. Rebæk Klassisk vadefiskeri efter forårsfisk, hvor du fisker fra området ud mod Agtrup Vig og ind mod Kolding. Respekter fredningsbæltet. For enden af vejen Stranden i Rebæk. GPS: 55.48588, 9.52296

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Havørred Hornfisk

25


Nørre Eltang Kirke

Stenderup

Gudsø

Eltang

Taulov

Oddersted

14

Gudsø Vig 1

Nørre Bjert

10

Skærbæk

11 3

08 Trapholt

4

07

P

5

i ld

d jor F n g Skarre Odde

10

6 2

4

Flessingen 9

15

05

P

Løver Odde

3

3 8

106

7

Fænø

P

Fænø Kalv

4

Agtrupvig

Hindsgavl

7

Nørreskov

Agtrupskov

P

P

04

Midtskov

Strårup

P

Dalby

Bøgehoved Mørkholt

03

Gammel Ålbo

Sønder Stenderup

AGTRUP

P

Skartved

Stenderup Hage

Sønder Bjert

Sønderskov

2

P

Frydenborg

4

ED

P

12

Skærbækværket

P

10 6

P

REBÆK

Ko

P 107

06

3

2

P

P

2

P

15

107a

39

13

4

09

KOLDING

P

P

4

P

Hønborg

1 2

2

P

10

Varmark Flækøjet

P

Binderup

4 6

Bjert Strand Binderup Strand Kurkmark

Skamlingsbanken

5

2

10

1

0

1

1:70.000

2

3 km


08. Hotel Koldingfjord November-april. Vadefiskeri. Fladt vand et stykke ud.

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

Havørred

09. Drejens Odde God forårsplads med godt stræk begge veje rundt om odden. Ofte andre fiskere på revet, men der er også fisk andre steder. Hornfisk i sæsonen.

FISKEPL ADSER

Lille p-plads kort før Dansk Sygeplejehistorisk Museum. GPS: 55.49780, 9.55128

For enden af Drejensvej ligger en lille p-plads. GPS: 55.49735, 9.58387

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Havørred Hornfisk

10. Skærbæk, Skærbækværket Primært en vinter- og forårsplads. Tidligere blev der lukket varmt vand ud fra Skærbækværket, men det anvendes nu til fjernvarme. Ikke desto mindre er vandet lidt varmere, når det kommer ud fra kanalen, og det kan trække fisk til. Langs med stensætningen og mod vest rundt om pynten kan være fint. Ikke en plads til mange fiskere. Bemærk adgang forbudt skiltene på Skærbækværkets grund. Lille p-plads for enden af grusvejen. GPS: 55.51556, 9.60631

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Havørred

27


11. Skærbæk Havn Mulighed for havørred især forår, men ellers hornfisk i sæsonen og enkelte fladfisk.

FISKEPL ADSER

Parkeringspladsen ved Havnegrillen. GPS: 55.51307, 9.63020

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

Havørred Fladfisk Hornfisk

12. Skærbæk, Strandparken (Børup Sande) Mulighed for sommerfiskeri. Fiskeriet startes ud for den lille restaurant og mod øst. Reelt set et langt stykke som fortsætter flere kilometer, hvor der vades et stykke ude og kastes over skrænterne. Enkelte muslinge- og mindre stenrev. Hornfisk i sæsonen. Mulighed for en del mindre sommertorsk. Strandparkens parkeringsplads GPS: 55.51174, 9.64513 Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Havørred Torsk Hornfisk

13. Hagenør (Børup Skov) Klassisk kystplads med ret dybt vand. Om efteråret holder der ofte ’standfisk’ til omkring broen for enden af Hagenørvej. Har du mod på en gå-tur, så gå forbi skrænterne og prøv området ud for Damgård. Spændende sted med meget få fiskere. Ud for skrænterne kan der være et fint fiskeri efter fladfisk. Hornfisk i sæsonen. Fladfisk på sandbund. Mulighed for torsk. Offentlig p-plads oven for gården. GPS: 55.51769, 9.65427 Januar

28

Havørred Torsk Fladfisk Hornfisk

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli


Gårslev

Bøgeskov Strand

24 10

4

2

Trelde Klint

22 6

Tr e l d e N æ s

Bøgeskov

3 2 4

Østerskov

Østerby Vejlby

Kasser Odde

P

Trelde

Nebbegård

jord sF d n Ra

23

6

Rands

Brøndsted

3

21

18

10

4

Egeskov

Østedgård

6

Vesterskov 20

3

Egum Stallerup

22

P HYBY LUND

8

Stovstrup 3

FREDERICIA

1

0

1

9

2

3 km

1:70.000 30

HANNERUP

P 15

19

Tr a

3 27

43

gte

n

110

10 6

Røjle Klint

25

P

BROVAD ERRITSØ

P

2

P

18

1

3

Røjle Tårup 17

112

21

14 107a

P 107

P

P

Snoghøj 24

107b

16

15

Katrinebjerg

Strib

P 39

111

Billeshave

P

15

18

Staurshoved

Røjleskov

109

SANDDAL

4

P P

P

108 35

P

Røjle

Brogårde

Klintholm

8

Båring Vig

Vejlby Fed

Båring Strand


14. Sønderskov

FISKEPL ADSER

Kan holde havørred hele året. Nordgående strøm er bedst. Her findes store havørreder. Strømmen kan løbe hurtigt som i en elv. Det skal man have respekt for og undgå at vade for dybt. Dybt vand tæt på. Hornfisk i sæsonen. Mulighed for torsk. Fine fladfisk på sandbunden. Lille p-plads for enden af Sønderskovvej under elmasten. GPS: 55.52698, 9.69065

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

Havørred Torsk Fladfisk Hornfisk

15. Snoghøj Dybt vand tæt på kysten. Her fanger du ikke mange havørreder, men som ved Gals Klint kan du nå ud til sildestimerne og dermed de store havørreder. Bemærk, at flere af de små broer er private og ikke til ophold eller fiskeri. Hornfisk i sæsonen. Mulighed for makrel. God mulighed for torsk. For enden af Gl. Færgevej. GPS: 55.51989, 9.71557

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Havørred Torsk Hornfisk Makrel

16. Lyngs Odde-Ny Lillebæltsbro Dybt vand tæt på kysten. Vadefiskeri på begge sider af p-pladsen og rundt om pynten. Mulighed for store ørreder. Hornfisk i sæsonen. Indimellem torsk. Stor parkeringsplads. Meget populært sted at søsætte joller fra rampen. Derfor oftest en del biler og mennesker. GPS: 55.51938, 9.74096

Januar Havørred Hornfisk

30

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli


17. Ammoniakhavnen Dybt vand. Prøv at fiske med flåd og naturlig agn.

Lille p-plads lige før havnen. GPS: 55.52320, 9.74147

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

Torsk Fladfisk Hornfisk Makrel Sild

18. Erritsø Typisk Lillebælt-kyst med vadefiskeri. Kast ud over skrænter med dybt vand. Fin havørredplads det meste af året. Hornfisk i sæsonen. Fladfisk på sandbund.

FISKEPL ADSER

Hornfisk, sild, makrel i sæsonen. Torsk. Fladfisk på sandpletterne.

For enden af Ekkodalen. GPS: 55.53537, 9.73333

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Havørred Fladfisk Hornfisk

19. Fredericia Havn Klassisk havneplads til fiskeri efter sæsonfisk - torsk og fladfisk. Meget dybt vand og stærk strøm. Spændende vand at fiske i. Måske Lillebælts bedste kystplads til makrel. Sikker plads til sild i sæsonen. Hold øje med fiskeri forbudt-skilte og med skibene og undgå at fiske for tæt på dem. Torsk og fladfisk på bundtackel. Her kan være gode torsk. På havnen. GPS: 55.55848, 9.75794 Januar Torsk Fladfisk Hornfisk Makrel Sild

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

31


20. Vesterskov Fin plads med en del stenrev og tangbælter. Vandet kan være uklart i pålandsvind på grund af ler-udvaskning fra skrænterne.

FISKEPL ADSER

Hornfisk i sæsonen. Fladfisk på de mange sandbunde. Mulighed for torsk det meste af året, dog ikke sommer. Ved Surfklubben. GPS: 55.58044, 9.78611

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

Havørred Torsk Fladfisk Hornfisk

21. Østerskov Du kommer til pladsen ved at gå fra Trelde Næs. Fin kyst kyst med dybt vand, varieret bund med sten og tangbælter. Smukt område og godt fiskeri. Prøv en sommernat over de mindre stenrev. Hornfisk i sæsonen. Der kan være store fladfisk på sandbundene. Indimellem torsk. Ved Trelde Næs p-plads. GPS: 55.62337, 9.84547 Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Havørred Torsk Fladfisk Hornfisk

22. Trelde Næs En af de mest populære pladser og med god grund. Her fanges mange fisk. På revet er der gode muligheder, især i sommerhalvåret, og sommernatten er spændende på Trelde Næs. God strøm. Men fisk også på begge sider af revet. Der er fine pladser. Hornfisk i sæsonen. Indimellem torsk. Flere har fanget pighvar på grusbundene fra jolle. P-pladsen. GPS: 55.62337, 9.84547 Januar Havørred Torsk Hornfisk

32

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli


23. Kulvig Marts-maj, oktober-november. Indimellem godt vinterfiskeri. Vadefiskeri. Fin kyst.

P-plads ved Trelde Næs. GPS: 55.62337, 9.84547

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Juli

August

September

Oktober

November

December

Havørred Hornfisk

24. Trelde Klint Marts-maj, september-november. Mange fine pladser. I perioder en del mindre fisk om foråret. Hornfisk i sæsonen.

FISKEPL ADSER

Hornfisk i sæsonen.

P-plads ved Trelde Næs. GPS: 55.62337, 9.84547

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Havørred Hornfisk

33


104

Ga

m

P

Nørre Aaby

Gamborg

bo

rg F

1

jor d

Indslev 105

8

2

4

Viby

Svinø

Bringvad

P

6

Rolund

Ronæs

Gadstrup

Fønsskov

Mosegård Ronæs

2

35

Udby Føns Vang

103 Sparretorn

Føns

4 6 10

P

Føns Vig 102

3

Balslev

P

Elles

P

Ålehoved

Ørslev

Rud

2 4 6 10

Ørslev Tybrind

Bjerge

3

Tybrind 3

8

17

7

Vig

101

1

Hygind

P

Eskør

Håre

1

3

Wedellsborg Hoved Wedellsborg Sælhage

Husby Sønder Åby

2 4 6 10

1

0

1

1:70.000

2

Tanderup

100

3 km

Emtekær


100. Wedellsborg Hoved

På sydsiden ved Sdr. Åby Strand. GPS: 55.35066, 9.84181

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

Havørred Torsk Fladfisk Hornfisk

101. Husby Strand Den inderste og nordlige del af Wedellsborg, men med lidt anderledes forhold, fordi der på det første og inderste stykke vadefiskes langt fra land. Længere ude bliver det dybere, og havørreden findes som langs resten af Wedellsborg tæt på kysten.

FISKEPL ADSER

Der er flere lokale, fynske havørredfiskere, der kun fisker på Wedellsborg, og som fanger masser af havørreder hvert år. Wedellsborg Hoved er et forsøg værd året rundt. Afhængig af vindretningen fiskes der på nord-, syd- eller vestsiden. Kun en meget kraftig vestenvind kan ødelægge mulighederne. I maj måned hornfisk. Mulighed for torsk.

Hornfisk i maj og juni. Fladfisk på sandfladerne et stykke ude og fra jolle. På Husby Strandvej ved stranden. GPS: 55.37913, 9.83116 Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Havørred Fladfisk Hornfisk

Havørredbeskrivelsen er venligst udlånt af Havørred Fyn: www.seatrout.dk

35


102. Ålehoved

FISKEPL ADSER

Både syd- og nordsiden af Ålehoved er et besøg værd, men der er langt at gå på grund af dårlige parkeringsforhold ude på selve hovedet. På siderne vadefisker du. Ude på spidsen er der dybt, og her fiskes fra land. Mulighed for store havørreder Hornfisk i maj. Mulighed for torsk ude på spidsen. Fladfisk flere steder især fra jolle. I vejkanten ved Føns Vig. GPS koordinater: 55.41121, 9.80338 Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

Havørred Torsk Fladfisk Hornfisk

103. Føns Sydsiden af Føns er en meget lang og spændende havørredstrækning, men på grund af svære adgangsforhold finder du sjældent mange fiskere her. Er du frisk på en god gåtur til næsten jomfruelige havørredpladser, er Føns noget for dig. Hornfisk i maj. Måske torsk. Flere steder mulighed for fladfisk. På Føns Strand. GPS: 55.41540, 9.82710

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Havørred Torsk Fladfisk Hornfisk

104. Fønsskov Odde Sjældent besøgt plads. Meget dybt og en kraftig strøm omkring selve spidsen, hvor der er et langt rev. Oplagt sommerplads, men også i det sene forår er her oplagte muligheder. Mulighed for torsk i det dybe vand. Mulighed for fladfisk på steder med grusbund. Fisken på guidens forside er i øvrigt fanget på denne plads. For enden af vejen. ved privat skiltet. GPS: 55.46110, 9.73671

Januar

36

Havørred Torsk Fladfisk Hornfisk

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli


105. Svinø

På den yderste del af Svinø er der fanget pighvar fra jolle. Hornfisk på sydsiden af Svinø i maj. Mulighed for multer. Ved dæmningen sydøst for fiskestrækket. GPS: 55.45129, 9.80367 Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

Havørred Hornfisk

106. Fænøsund Anderledes plads, hvor der fiskes direkte ud i det meget dybe og strømrige løb mellem Fyn og Fænø. En god og lettilgængelig plads for sommerfiskeriet.

FISKEPL ADSER

Godt vadefiskeri om vinteren langs sydsiden af Svinø og videre ind i Ellebæk Vig. Bunden kan godt virke lidt grå og kedelig, men om vinteren er det netop den bundtype, som havørrederne opsøger. Bemærk, at især i Ellebæk Vig kan der være ganske mange lystfiskere.

Hornfisk i maj. Mulighed for torsk. Pas på ikke at fiske for tæt på de mange ruser, der ofte står tæt på kysten ved det lille færgeleje. Ved færgelejet på Oddevej. GPS: 55.49431, 9.70369 Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Havørred Torsk Hornfisk

107. Gals Klint Igen en dyb og strømrig plads. Derfor oplagt til sommerfiskeri, men ved Gals klint fanges der store havørreder hele året. Det er en af de få pladser på Fyn, hvor kystfiskeren fra land kan nå de store havørreder, der trækker på udkanten af Lillebælts sildestimer. Hornfisk i maj. Mulighed for torsk og makrel. Fladfisk flere steder. Ved Gals Klint Camping GPS: 55.51715, 9.68169 Januar Havørred Torsk Fladfisk Hornfisk

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

37


P 15

19

g Tr a

3 27

43

ten

110

6 4

Røjle Klint

P

25

P

BROVAD ERRITSØ

P

111 1

3 15

Katrinebjerg

18

Billeshave

P

Strib Røjle Tårup

P

17

112

21

14 107a

9

P

15

P

Snoghøj

P

P

P P

16

35

108

24

7

107b

P

Fænø

8

Båring Vig

Vejlby Fed

Båring Strand

MIDDELFART

P

Vejlby

Staurby

Kustrup

Aulby 106

Klintholm

Brogårde

Røjle

P

Hindsgavl

18

Staurshoved

Røjleskov

109

SANDDAL

2

TEGLGÅRD

Blanke

P

Voldby

SKRILLINGE

Lillebælt Nord

Roerslev

Kavslunde

Lillebælt Syd

114

Ga

104

m

Bøgehoved 03

8

rg F

jor d

P

P

bo

Gamborg Vejlby Fed

1

2

10 6

Frydenborg

4

2

8

105

0

10

1

2

4

Båring Vig

P

6

113

PSvinø

4

Skovs Højrup

2

Fønsskov

Bro

Viby

Båring Mark

Blanke

1:70.000

Nørre Aaby

P

6

Ronæs

3 km

Varberg Strand

Varbjerg

1

Båring Strand

Stenderup Hage

10

2

4

6

10

Svenstrup

Båring Ronæs

Rolund Skovs Højrup

Gadstrup Brenderup


107a. Gals Klint-Den gamle Lillebæltsbro

Ved Gals Klint Camping eller ved Badeanstalten. GPS: 55.51715, 9.68169 55.51672, 9.69872

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

Havørred Torsk Fladfisk Hornfisk

107b. Middelfart Havn Klassisk plads for molefiskeri efter hornfisk og makrel. Mulighed for torsk, ålekvabbe og fladfisk. Meget dybt vand. Der kan være mange fiskere. Hold afstand til andre fiskere og især ikke-fiskere. Respekter skilte med fiskeri forbudt.

FISKEPL ADSER

Fra Gals Klint til den Gamle Lillebæltsbro er der meget dybt vand med strøm tæt under land. Mulighed for havørred i sommerhalvåret, foruden torsk, ålekvabbe og fladfisk. Hornfisk i maj.

På havnen GPS: 55.50766, 9.72729

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Torsk Fladfisk Hornfisk Makrel Sild

108. Ny Lillebæltsbro Forhold, der minder en del om Gals Klint, dog skal du syd for broen vade et stykke ud, før den dybe rende nås. Hornfisk i maj. Mulighed for makrel og torsk. På det offentlige areal under broen. GPS: 55.51732, 9.75773

Januar Havørred Torsk Hornfisk Makrel

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

39


109. Strib Fyr

FISKEPL ADSER

Meget kraftig strøm ud for fyret. Pragtfuld sommerplads, men chancer hele året rundt. Et godt valg, hvis du satser på store havørreder. Gode bifangster af torsk og masser af hornfisk i sæsonen. Mulighed for makrel i sæsonen. Fra Fyret mod øst er der fine pladser til fladfisk. Offentlig p-plads nord for fyret. GPS: 55.54350, 9.76120 Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

Havørred Torsk Fladfisk Hornfisk Makrel

110. Røjle Klint God stabil strækning der altid er et forsøg værd, hvis vinden er i en sydlig retning. God strækning for fluefiskeri. Mulighed for hornfisk i sæsonen og fladfisk flere steder. Offentlig p-plads ved FDF-Spejderhytten. Følg stien gennem det fredede areal til stranden. GPS: 55.55159, 9.81643

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Havørred Fladfisk Hornfisk

111. Stavrshoved Ikke at forveksle med spidsen nord for Kerteminde af samme navn. Stor stenet kyst, som sjældent er overrendt. Hornfisk i sæsonen. Fladfisk flere steder med mulighed for store skrubber 1-3 kg. Følg skiltene til Kasmose skov, parkering ved Kasmosen på offentligt areal. GPS: 55.55300, 9.83189

Januar Havørred Fladfisk Hornfisk

40

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli


112. Vejlbyskov Lidt mere vadefiskeri på sandrevler end ved Stavrshoved. God i vinterhalvåret, mere usikker om sommeren.

Kør forbi sommerhusene til gammel stejleplads. Her parkeres. GPS: 55.52392, 9.84968

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Juli

August

September

Oktober

November

December

August

September

Oktober

November

December

Havørred Fladfisk Hornfisk

113. Båring Strand En af Nordfyns bedste vinter- og forårspladser. Vær opmærksom på efterårsfredningsbæltet øst for campingpladsen. Hornfisk i sæsonen. Fladfisk bedst fra jolle.

FISKEPL ADSER

Hornfisk i sæsonen. Fladfisk bedst fra jolle.

På Molevej. GPS: 55.51033, 9.88248

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Havørred Fladfisk Hornfisk

114. Varbjerg Strand Vadefiskeri som ved Båring Strand. Igen skal du være opmærksom på fredningsbælterne mod syd og nord på stykket. Hovedsagligt mindre fisk, men overrasker hvert efterår med enkelte meget store havørreder. Hornfisk i sæsonen. Mulighed for fladfisk. Ved Varbjerg Havn. GPS: 55.51539, 9.95042

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Havørred Fladfisk Hornfisk

41


FISKERI FOR BØRN Lillebælt er stedet, hvor hele familien kan fiske. Lillebælt byder på mange muligheder, hvor børnene kan prøve kræfter med fiskeri i forskellige afskygninger. Tag med en af områdets turbåde eller lej en jolle, hvor familien kan være med til at fiske. Børnene kan også være med til at fange krabber, opleve livet på det lave vand og meget mere. Se de mange aktiviteter på www.lillebaelt-booking.dk

PUT & TAKE OG Å- FISKERI Du kan også tage familien med til en af Lillebælts Put & Take søer. Her er der gode muligheder for at fange forskellige ørreder. I put & take søerne kan du fiske uden fisketegn. Fiskeri i put & take søer er noget hele familien kan være med til, og nogle steder er der børnesøer, hvor børnene kan få vækket deres indre lystfisker til live. Kolding Å byder også på godt fiskeri efter geder, laks og ­ørreder. Du finder oplysninger om Lillebælts Put & Take søer og å-fiskeri på www.lillebaelt.dk I Fredericia har du mulighed for at fiske i voldgraven på ­Fredericia Vold. Her kan du fange gedder og karper.

Kom tæt på nogle af havets dyr, når naturvejlederne fortæller om livet på det lave vand. Se mere på www.lillebaelt-booking.dk

42

u kan

er, hvor d ut & take sø p e g an m ar . Lillebælt h le familien en med he fiske samm

Tag med en af turbådene sammen med hele familien, og se glæden i dine børns øjne, når de kroger en fisk.


PRAKTISKE INFORMATIONER VEJRMELDING OG VANDSTAND Tjek altid vejrmeldingen før du tager på vandet – eksempelvis på www.dmi.dk eller www.seatrout.dk Hold øje med vandstanden samt højvands- og lavvandstiderne på www.dmi.dk/hav

JOLLE - OG BÅDUDLEJNING, TURBÅDE Flere campingpladser udlejer joller og både, men også på ­marinaer og havne findes udlejning. Turbåde sejler på Lillebælt fra bl.a. Fredericia, Kolding, ­Middelfart og Skærbæk.

TURISTINFORMATION

Afgangstider og booking kan tjekkes på www.lillebaelt.dk eller www.lillebaelt-booking.dk Bemærk, at flere turbåde også tilbyder Whale Watching, dvs. særlige ture efter marsvin, især i sommerperioden hvor der nærmest er garanti for at se de små hvaler. Nogle skibe er smukke ældre fartøjer, mens andre er moderne hurtige skibe. Lillebælt har den tætteste koncentration af marsvin i verden. Nogle gange kommer marsvin helt tæt på joller og småbåde for at se, hvad der sker.

www.lillebaelt.dk www.lillebaelt-booking.dk

www.visitfredericia.dk VisitFredericia Prinsessegade 27 7000 Fredericia

www.visitmiddelfart.dk VisitMiddelfart Havnegade 8a 5500 Middelfart

www.visitchristiansfeld.dk VisitChristiansfeld Nørregade 14 6070 Christiansfeld

www.visitkolding.dk VisitKolding Aksel Torv 8 6000 Kolding

Turist- og centerinformation Kolding Storcenter Skovvangen 42 6000 Kolding

Prøv at kombinere havkajak og fiskeri. Kajakfiskeri forlænger ligesom jollefiskeri, dine muligheder for at komme ud på det dybere vand.

43


ISBN: 978-87-996933-3-7

www.lillebaelt.dk | www.lillebaelt-booking.dk

44


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.