Liječničke novine br. 185

Page 52

IZ HRVATSKOGA ZDRAVSTVA

“Kongres dječjeg zdravlja” Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju Predsjednica HDPSP-a ĐURĐA ŠPANOVIĆ, dr. med., spec. pedijatrije U ime Upravnog odbora HDPSP-a BRANKA PIRIJA, dr. med., spec. pedijatrije drpirija@gmail.com

Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju (HDPSP) organiziralo je Kongres dječjeg zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem na Plitvicama, od 4.- 6. listopada. Kongres se već tradicionalno održava u prvom tjednu listopada, tijekom Dječjeg tjedna. Tema vodilja je bila zdravlje djece kroz vrijeme, utjecaj društva i okruženja na zdravlje te rizici za zdravlje djece u sadašnjosti ali i u budućnosti. Vođeni glavnom temom na kongresu bila su aktualna predavanja o prevenciji bolesti cijepljenjem, prehranom, o prevenciji u dječjoj kardiologiji. Teme koje su se našle za okruglim stolom su teme prava u medicini i pravne zaštite. A predavači i teme iz područja dječje psihologije i psihijatrije, oftalmologije, infektologije i dječje kirurgije su dokaz bliske suradnje stručnjaka koji se zajedno brinu o dječjem zdravlju. Kongres je počeo predavanjem predsjednika European Confederation of Primary Care Paediatricians (ECPCP), dr. Angel Carrasco Sanza o primarnoj pedijatrijskoj zaštiti u Europi i o ulozi ECPCP-a u osnaživanju primarne pedijatrije. ECPCP je udruženje koje predstavlja više od 30 000 primarnih pedijatara iz 18 europskih zemalja uključujući i naše članove HDPSP. Prof. Igor Rudan prezentirao je temu iz globalnog javnog zdravstva “Smanjivanje smrtnosti djece u svijetu u 21. stoljeću”, a iz sadašnjosti nas je u buduć-

52

LIJEČNIČKE NOVINE 185 - prosinac 2019.

nost poveo prof. Goran Šimić. izvrsnim predavanjem o utjecaju digitalnih tehnologija na kognitivni razvoj djeteta. Okrugli stol pod nazivom “Pravna zaštita liječnika u obavljanju liječničke djelatnosti”, u kojem su sudjelovali Biserka Gregurek, dipl. iur. iz Ministarstva zdravstva, Vikica Krolo, dr. med., zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore i doc. Sunčana Roksandic Vidlička s Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održan je prvi dan kongresa s posebnim osvrtom na dvije teme: pravna zaštita primarnih pedijatara u postupku provedbe obveznog cijepljenja te prava iz radnog zakonodavstva kad je riječ o dežurstvu u primarnoj pedijatrijskoj zaštiti. Potaknuti nepoznanicama i nedoumicama vezanim za pravnu regulativu profesionalnih obaveza i pravnu zaštitu statusa, željeli smo ovim okruglim stolom osvijestiti naš pravni i društveni položaj, definirati probleme, osmisliti aktivnosti i mobilizirati članstvo, kako bismo uz stručnu pravnu potporu ostvarili bolju zaštitu. Uz svakodnevnu preopterećenost primarne pedijatrijske zdravstvene zaštite (kao posljedice velikog standardnog broja osiguranika suočavamo se sa prekobrojnim dnevnim posjetima osobito u zimskim mjesecima ili za vrijeme zamjena tijekom godišnjih odmora, te zbog nedostatka liječnika u PZZ), uz zahtjeve za posebnim dežur-

stvima u PZZ-u javljaju se sve češće i prijetnje roditelja tužbama u slučajevima odbijanja cijepljenja i nemogućnosti pohađanja vrtića zbog toga. U postupku provedbe obveznog cijepljenja suočavamo se sa sve češćim odbijanjem cijepljenja, pri ćemu roditelji jednostrano donose odluku o “odgađanju” cijepljenja. Tada provedba cijepljenja prestaje, unatoč naporima koje primarni pedijatri svojim stručnim znanjem i autoritetom ulažu u komunikaciju i edukaciju roditelja sa ciljem da se održi optimalan cijepni obuhvat i tako osigura individualna i kolektivna zaštita zdravlja djece i društva u cjelini. Tijekom rasprave zatraženo je da se nedvosmisleno utvrdi postupanje liječnika sukladno svim zakonskim propisima koji se odnose na cijepljenje, kako liječnici ne bi bili izloženi riziku drugačijeg tumačenja propisa u slučaju tužbi roditelja. Zaključak je okruglog stola da HDPSP traži aktivno sudjelovanje u izradi postupnika provođenja obveznog cijepljenja i žurnu aktivnost stručnjaka pravnika u Ministarstva zdravlja oko izrade jednostavnog i učinkovitog postupnika koji bi osigurao provođenje obveznog cijepljenja i održavanje visokih cijepnih obuhvata koji štite populaciju od pojedinih zaraznih bolesti protiv kojih je propisana obvezna mjera cijepljenja. Sudeći po broju sudionika, posjećenosti predavanja, predavačima i aktualnim temama te brojnim sponzorima, društvo primarnih pedijatara Hrvatske dokazalo se još jednom kao snažno udruženje koje zagovara i štiti pravo djece na zdravlje, na sretno i sigurno odrastanje.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.