Liikkeellä marraskuussa / Moving in November 2013

Page 1


JÄRJESTÄJÄ / ORGANIZER

TUOTANTO / PRODUCTION

Tanssiareena ry / Dance Arena info@tanssiareena.fi www.tanssiareena.fi

Arts Management Helsinki www.artsmanagement.fi

TAITEELLINEN JOHTO / ARTISTIC DIRECTION

Ari Tenhula & Mikael Aaltonen

Isabel González isabel@artsmanagement.fi Outi Järvinen outi@artsmanagement.fi

GRAAFINEN SUUNNITTELU / GRAPHIC DESIGN

Petri Summanen www.liikkeellamarraskuussa.fi www.movinginnovember.fi KANNEN KUVA | COVER PHOTO: THIBAULT GREGOIRE


L

iikkeellä marraskuussa 2013 avaa inhimillistä kokemusta monitahoisesti. Odotamme jännittyneenä teidän vastaanottoanne, hyvät katsojat, teoksille joiden kokeminen on haastanut meitä, festIvaalitiimiä, ajattelemaan tanssiteoksen merkitystä ja mahdollisuuksia avoimesti ja rohkeasti. Toivomme että voimme tarjota teille monipolvisen kokemusten sarjan, jossa teokset alkavat festivaaliviIkon aikana myös keskustella keskenään. Tämän mahdollistamiseksi tarjoamme tänä vuonna festivaalipassin entistä edullIsempaan hintaan. Festivaali alkaa Olga de Soton sukelluksella viime vuosisadan historiaan. Natsien valtaannousu ja sen traumaattiset seuraukset taustoittavat luentoesitystä, jossa de Soto on tutkinut Kurt Joossin Vihreän pöydän teoshistoriaa. Hän on haastatellut taiteilijoita, yleisöä ja tutkijoita, ja siten luonut kuvan taiteilijaryhmästä, jonka yhteinen taide ja matka ovat kiehtovaa ja inspiroivaa todistettavaa. Olga de Soton esitys puhuttelee meitä vahvasti myös tämän päivän näkökulmasta painottaen Joossin teoksen poliittisen ja eettisen sanoman ajankohtaisuutta. Disabled Theater on Jérôme Belin yhteistyö sveitsiläisen kehitysvammaisten teatteriryhmä Horan kanssa. Tämä paljon keskustelua herättänyt teos purkaa suhdettamme vammaisuuden tuottamaan kulttuuriseen toiseuteen analyyttisesti, ilkikurisesti ja provosoivasti. Esitys myös heiluttelee käsityksiämme näyttämöllä tanssivasta ruumiillisuudesta. Se epäilyttää, haastaa mutta myös palkitsee. Teoksen kulttuurinen merkitys on muutos jonka se mahdollistaa katsojan ajattelussa. Pierre Droulersin Soleils-teoksen lähtökohdat ovat valossa ja visuaalisuudessa. Droulers on festivaalilla jo toista kertaa, sillä hänen teoksensa de l’air et du vent ihastutti pari vuotta sitten. Soleils on myös loistavien

M

oving in November 2013 opens up the human experience on a multitude of levels. We are eagerly awaiting your response, dear audience, to the chosen program that has challenged us, the festival team, to think about the meanings and possibilities of dance works in an open-minded and bold way. We hope that the festival provides a multifaceted series of experiences. The whole program can be enjoyed with a festival pass. This year, we even lowered the price of the pass, in order to promote this dialogue between the dance works in the program. The festival starts with Olga de Soto’s plunge into history. De Soto traces the history of an artwork, Kurt Jooss’ Green Table, created a few months before Hitler rose to power in Germany. She has interviewed artists, spectators and researchers, and created an image of a artists’ group whose journey is intriguing and inspirational to witness. Olga de Soto’s documentary performance also makes a strong impact with the timely political and ethical message. Disabled Theater is Jérôme Bel’s collaboration with the mentally disabled actors from the Zürich-based Theater Hora. Sparking both debate and praise across Europe, this work dismantles our relationship toward otherness created by disability – in an analytical, mischievous and provocative way. It also sways our perceptions of dancing and corporealty on stage, challenges us, but also rewards. Its cultural meaning lies in the possibility of change that it enables in the attitudes of the spectators. The starting points of Soleils by Pierre Droulers are light and visuality. Droulers is presented in the festival for the second time; de l’air et du vent inspired our audi-


nuorten tanssijoiden suorittama elämää pursuava rituaali. Valo on yksi tämänvuotisen festivaalin tärkeä kompositiota tuottava materiaalisuus, sillä myös Meg Stuartin ja Ula Sicklen teoksissa valon dramaturgia yhdistettynä kehon elettyyn liiketilaan tuottaa taiteellisesti hyvin kiinnostavia ratkaisuja. Meg Stuart on eurooppalaisen tanssikentän jättiläisiä. Hänen syvälliset pureutumisensa ihmisen tilaan, kehollisuuden väistämättömyyteen ja sen loputtomiin manifestaatioihin ovat kiehtovia ja kulttuurisesti tarkkarajaisia. Violet on viiden tanssijan kinesteettinen matka, jonka kompositio vyöryy eteenpäin elektronisen musiikin ja hienovaraisen valodramaturgian tukemana. Ula Sickle on teoksessaan Light Solos vienyt katsojan havaintokokemuksen äärirajoille. Strobovalojen tykitys ja valon jatkuva liike synnyttävät kokemuksen voimakkaan harhaisesta kehollisuudesta sekä luovat uudenlaista estetiikkaa. Festivaalin kotimainen tilausteos on Elina Pirisen Personal Symphonic Moment. Teos risteyttää henkilökohtaisen herkkyyden Šostakovitšin musiikin sinfoniseen pauhuun. Erityisen iloisia olemme tänä vuonna siitä, että Espoon kaupunki on taas mukana tekemässä festivaaliamme. Näin pääkaupunkiseudun kulttuuriselle yhteistyölle on löytynyt jälleen kanava myös tanssin alueella. Toivomme että tanssin ystävät niin Espoosta kuin Helsingistä kokevat festivaalin omakseen. Koko ohjelmiston kokemista edistääksemme tarjoamme edullisen festivaalipassin lisäksi myös maksuttomia bussikuljetuksia esityspaikkojen välillä.

ences two years ago. Soleils is also a lively ritual by brilliant young dancers. Light is an important topic of this year’s festival: also in the works of Meg Stuart and Ula Sickle, the dramaturgy of light, combined with the bodily movement space, creates interesting artistic solutions. Meg Stuart is a figurehead of the European dance scene. Stuart continuously reformulates irresolvable, essential questions about the human condition, the inevitability of embodiment and its endless manifestations. Violet is a kinaesthetic journey and an intense sensorial experience, propelled by electronic music and a subtle lighting dramaturgy. Ula Sickle takes the audience to the extremes of perception with her Light Solos. Blinking strobos and continually moving lights create a phantasmagoric experience of completely new aesthetics. Our Finnish premiere is Elina Pirinen’s new creation Personal Symphonic Moment. Pirinen intercrosses personal sensitivity with the symphonic roar of Shostakovich. This year, we are especially happy that the city of Espoo is once again a partner of the festival. Cultural cooperation in the Helsinki metropolitan area has taken another step forward, also in contemporary dance. We hope that dance audiences in both Espoo and Helsinki make this year’s festival their own. In addition to the affordable festival pass, we also offer free bus transport between the venues. The whole festival programme is not to be missed.

Nähdään marraskuussa!

See you in November!

Ari Tenhula & Mikael Aaltonen Festivaalin taiteelliset johtajat Artistic Directors


OLGA DE SOTO

An Introduction JÉRÔME BEL

Disabled Theater ANDREA PFALZGRAF

I Love Me ULA SICKLE

Light Solos PIERRE DROULERS

Soleils ELINA PIRINEN

Personal Symphonic Moment MEG STUART

Violet® GRÉGROIRE ROMEFORTOLGA DE SOTO

An Introduction KIASMA-TEATTERI

1.11. 19:00 2.11. 17:00 KESTO | DURATION: 70 MIN. ESITYSKIELI: RANSKA, TEKSTITYS ENGLANNIKSI PERFORMANCE LANGUAGE: FRENCH, WITH ENGLISH SUBTITLES

A

n Introduction on tanssijakoreografi Olga de Soton luentoesitys, jonka aiheena on Kurt Joossin legendaarinen The Green Table. Tanssihistorian merkkiteoksiin lukeutuva, fasismia ja sodan uhkaa käsitellyt baletti kantaesitettiin Pariisissa vuonna 1932, vain muutama kuukausi ennen Hitlerin valtaannousua Saksassa. Olga de Soto on tutkinut Joossin teosta, sen syntyyn vaikuttaneita tekijöitä ja teoksen jättämiä jälkiä valokuvien, tekstien ja haastattelujen avulla. Luentoesityksessä hän purkaa teoksen katsojien ja esiintyjien muistoja, tulkintoja ja teoksen vaikutuksia, sekä avaa kysymyksiä Kurt Joossin tanssiryhmän vaiheista teosta ennen ja sen jälkeen. Miten tanssi välittyy, mitä siitä jää? Mikä on tanssijoiden osuus ja rooli tanssihistoriassa? Miten tanssiteos kehittyy ajan myötä, osana maailmanhistoriaa?

A

n Introduction is a lectureperformance by Olga de Soto. She focuses her vision on Kurt Jooss’s legendary work The Green Table, premiered in Paris in 1932, a piece that is considered a fundamental work in dance history owing to the themes it deals with: the rise of fascism and war. Olga de Soto presents the numerous questions that arose around the piece throughout the years and the traces that it has left, through images, text, scores, and interviews with dancers and audiences. De Soto’s main focus lies in the memories of the spectators and dancers, the critical perception, the interpretation and the transmission of The Green Table. For how does a work of art evolve within its own history, and within world history?


Olga de Soto on espanjalaissyntyinen tanssija-koreografi, joka on asunut ja työskennellyt Brysselissä vuodesta 1990 lähtien. Hän opiskeli tanssia Valenciassa ja Madridissa sekä myöhemmin arvostetussa CNDC-koulussa Ranskassa. Hän on esiintynyt mm. Michèle Anne De Meyn, Pierre Droulersin, Boris Charmatzin ja Meg Stuartin teoksissa. Hän on toiminut myös Jérôme Belin assistenttina ja esiintyjänä Suomessakin nähdyssä menestysteoksessa The Show Must Go On. Esitysvierailua tukevat Wallonie-Bruxelles International ja Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse.

Choreographer and dancer Olga de Soto was born in Spain, and now lives in Brussels. After her dance education in Valencia and Madrid, de Soto trained at the prestigious CNDC school in Angers (FR). She performed in productions of Michèle Anne De Mey, Pierre Droulers, Claudio Bernardo, Boris Charmatz, Meg Stuart and others. She also worked as assistant of Jérôme Bel and as performer in his worldwide programmed piece The Show Must Go On. Performance supported by Wallonie-Bruxelles International and Wallonie-Bruxelles Théâtre/ Danse.

An Introduction (2010) KONSEPTI, DOKUMENTAATIO, TEKSTI, ESITYS, KUVAUS JA ÄÄNI | CONCEPT, DOCUMENTATION, TEXT, PRESENTATION, CAMERA AND SOUND: Olga de Soto LAUSUNTOJEN ANTAJAT | WITH TESTIMONIES OF : Micheline Hesse, Brigitte Evellin, Suzanne Batbedat, Françoise Olivaux, Frederic Stern, Françoise Dupuy, Michelle Nadal VIDEO-OHJAUS | VIDEO DIRECTOR: Olga de Soto EDITOINTI | VIDEO EDITING Julien Contreau & Olga de Soto OTTEET | EXTRACTS FROM : The Green Table, BBC 1967, BBC Motion Gallery ÄÄNINAUHA | VOICE OFF: Kurt Joos (extract of interview Berghson-Joos, California, 1974, with authorization of Tanzarchif Köln) TEKSTITYS | CREDITS: Stéphan Higelin TUTKIMUSAVUSTAJA | RESEARCH ASSISTANCE AT COLOGNE ARCHIVES: Katja Herlemann OHJAUS | GENERAL DIRECTION : Christophe Gualde VALOSUUNNITTELU | LIGHTING DIRECTION : Geni Diez ÄÄNISUUNNITTELU | SOUND DIRECTION : Pierre Gufflet VALOKUVAT | PHOTOS: Kurt Hegel, Marian Reisman, Riwkin, Sacha Stone, Fritz Henle, also of unknown photographers. Three photos of “La Table Verte” de Albert Renger-Patzsch/Albert Renger-Patzsch Archiv – Ann und Juergen Wilde / VG Bild-Kunst, Bonn / SABAM, Belgium 2010 TUOTANTO | PRODUCTION : Caravan Production for niels YHTEISTUOTANTO | CO- PRODUCTION : CCN de Franche-Comté à Belfort, Les Halles, TanzWerkstatt / Tanz im August, Charleroi/Danses (Charleroi/Bruxelles, BE) for the research in 2007 and 2008 TUKIJAT | WITH THE SUPPORT OF: le Ministère de la Communauté française de Belgique – Secteur danse, Jooss Archives, Deutschen Tanzarchives Köln


速 MICHAEL BAUSE


速 MICHAEL BAUSE

速 MICHAEL BAUSE


JÉRÔME BEL

Disabled Theater ESPOON KULTTUURIKESKUS, LOUHISALI

2.11. 19:00

3.11. 15:00

KESTO | DURATION: 90 MIN. ESITYSKIELI: SVEITSINSAKSA, TULKKAUS ENGLANNIKSI PERFORMANCE LANGUAGE: SWISS GERMAN, WITH ENGLISH TRANSLATION

® MICHAEL BAUSE

C

M

aailmankuulu ranskalaiskoreografi Jérôme Bel on tunnettu tanssin ja teatterin sääntöjä tutkivista teoksistaan. Disabled Theater on tehty yhdessä sveitsiläisen, kehitysvammaisista näyttelijöistä koostuvan Theater HORAn kanssa. Yhteiskunnassa vammaisuus muodostaa raja-arvon normaaliudelle, ja normaaliuden älyllinen poikkeama – kehitysvammaisuus – edustaa yleensä täydellistä toiseutta suhteessa nykyteatterin älylliseen ja sivistyneeseen maailmaan. Bel luo esityksellä tilan, jossa vammaisuutta ei ole häivytetty eikä sitä ole kiedottu poliittisen

horeographer Jérôme Bel has been interested since his early works in what stands beyond representation. In his choreographies, the rules of dance and theater are treated like the syntax of a language that is analyzed and eventually put into play. Danced and spoken by professional as well as by amateur performers, his choreographies could also be seen as statements in favor of the democratization of dance, which he pursues by way of a non-virtuous approach.

For his performance Disabled Theater he has worked with the mentally disabled actors of the Theater HORA, based in Zürich. A source of distress for a society defining itself as essentially normal, disability constitutes the limit against which the category of normality runs up. Its intellectual declension — i.e. mental disability — is generally thought of in terms of complete otherness to the condition of the intellectually keen and cultivated public of experimental theater. Bel chooses to bring this handicap to the


korrektiuden viittaan. Disabled Theater asettaa vammaisuuden ja toiseuden esteettisten ja poliittisten kysymysten keskiöön sekä valottaa marginalisoimisen dynamiikkaa. Teatterin representaation mekanismeja kyseenalaistava teos on ajatuksia herättävä ja emotionaalisesti vahva. Disabled Theater on arvioitu yhdeksi viime vuoden merkkiteoksista. Teos on esitetty lukuisilla eurooppalaisfestivaaleilla ja se valittiin myös saksankielisen teatterin parhaimmistoa esittelevän Berliinin Theatertreffenin ohjelmaan 2013. Theatertreffen palkitsi teoksessa esiintyvän Julia Häusermannin arvostetulla AlfredKerr-Darstellerpreis -palkinnolla. Esitysvierailu toteutetaan yhteistyössä Espoon kulttuurikeskuksen kanssa. Vierailua tukevat Espoon kaupunki, Pro Helvetia ja Ranskan instituutti Suomessa.

core of the attention of this public, adopting it as a key to the reading of what enables us to think of a common dimension. What is at stake for Bel in working with the actors of Theater HORA is the opening up of a space where disability is not expelled from visual and discursive practices, nor hidden behind the screen of political correctness, but is instead internal to a discourse that has a bearing on both the aesthetic and political dimensions. With Disabled Theater, Bel sheds light on the dynamics of exclusion that leads to the marginalization of those who are considered unable to produce, exposing how, on the contrary, they are able to question the very mechanisms of representation, and to hint at existence as a non-partitioned mode of presence. This performance is co-organized by Espoo Cultural Centre. Performance is supported by the City of Espoo, Pro Helvetia and Institut français de Finlande.

Disabled Theater (2012) Jérôme Bel ESIINTYJÄT | BY AND WITH: Remo Beuggert, Gianni Blumer, Damian Bright, Matthias Brücker, Matthias Grandjean, Julia Häusermann, Sara Hess, Miranda Hossle, Peter Keller, Lorraine Meier, Tiziana Pagliaro AVUSTAJA JA TULKKI | ASSISTANCE AND TRANSLATION: Simone Truong/ Chris Weinheimer DRAMATURGIA | DRAMATURGY: Marcel Bugiel TUOTTAJA | PRODUCTION MANAGER: Ketty Ghnassia TUOTANTO | PRODUCTION: Theater HORA – Stiftung Züriwerk (Zürich) TUKIJAT | WITH THE SUPPORT OF : Stadt Zürich Kultur, Kanton Zürich Fachstelle Kultur, Pro Helvetia, , Stiftung Denk an Mich, Ernst Göhner Stiftung YHTEISTUOTANTO | COPRODUCTION: Theater HORA, R.B. Jérôme Bel, Festival AUAWIRLEBEN, Kunstenfestivaldesarts, dOCUMENTA (13), Festival d’Avignon, Ruhrtriennale, Festival d’Automne à Paris, Les Spectacles vivants – Centre Pompidou, La Bâtie – Festival de Genève, Hebbel am Ufer KONSEPTI | CONCEPT :


® SCHWEIZER RADIO UND FERNSEHEN/ SRF

I Love Me – Actress with Down's Syndrome DOKUMENTTIELOKUVA | DOCUMENTARY BY ANDREA PFALZGRAF KIASMA-TEATTERI

3.11. 13:00 KIELI | LANGUAGE: SWISS GERMAN ENGLANNINKIELINEN TEKSTITYS | SUBTITLES IN ENGLISH

VAPAA PÄÄSY | FREE ADMISSION KESTO | DURATION: 69 MIN. TAITEILIJATAPAAMINEN ANDREA PFALZGRAFIN KANSSA NÄYTÖKSEN JÄLKEEN. DISCUSSION WITH ANDREA PFALZGRAF AFTER THE VIEWING.


L

iikkeellä marraskuussa -festivaalin ohjelmassa nähdään Andrea Pfalzgrafin tekemä dokumenttielokuva näyttelijä Julia Häusermannista, joka esiintyy Disabled Theater -teoksessa. Vuonna 1992 syntyneellä Julialla on Downin syndrooma. Dokumenttielokuva seuraa hänen kaksivuotista näyttelijänkoulutusta ja työskentelyään Theater HORAssa. Elokuva piirtää henkilökuvan itsevarmasta, hetkessä elävästä ja tanssia rakastavasta nuoresta naisesta, joka sanoo itsestään: ”Olen normaali. Minulla on vain kehitysvamma.” Andrea Pfalzgraf on sveitsiläinen dokumenttielokuvantekijä, joka on kirjoittanut, ohjannut ja tuottanut lukuisia elokuvia ja ohjelmia Sveitsin televisiolle (SRF). I Love Me –dokumentti valmistui vuonna 2012.

A

ndrea Pfalzgraf’s documentary follows Julia Häusermann’s twoyear period of training as a practicing actress. Julia is a performer in Disabled Theater, and also a passionate young woman with Down syndrome. Her extraordinary career has gone much further than merely finding an occupation. A film of poetry and power about a self-confident woman with lots of dreams, who says of herself: "I'm normal. I just have a handicap." Andrea Pfalzgraf is a Swiss filmmaker who has written, directed and produced numerous films and programs for Swiss television SRF.

I Love Me – Actress with Down's Syndrome Andrea Pfalzgraf KUVAUS | CINEMATOGRAPHY: Emil Fischhaber/ ÄÄNI | SOUND: Andreas Hagen LEIKKAUS | EDITING: Hedi Baebler TUOTANTO | PRODUCTION : Schweizer Radio und Fernsehen/ Rigi Productions

OHJAUS | DIRECTION :

Julia Häusermann


速 GIANNINA URMENETA OTTIKER


速 SILVANO MAGNONE


ULA SICKLE

Light Solos MEDIAKESKUS LUME

4.11. 19:00

5.11. 20:30

KESTO | DURATION: 70 MIN.

VAROITUS: Esityksessä käytetään runsaasti voimakasta strobovaloa.

K

anadalais-puolalainen Ula Sickle työskentelee eri taidemuotoja yhdistellen, usein yhteistyössä eri alojen taiteilijoiden kanssa. Yhdessä äänisuunnittelija Yann Leguayn kanssa hän tuo Mediakeskus Lumeen näyttämölle kolmen teoksen kokonaisuuden Light Solos. Yhdelle tanssijalle ja stroboskooppivaloille luodut soolot tutkivat valon vaikutusta liikkuvan kehon havainnointiin. Mikä rooli katsojan näkökyvyllä on koreografian muodostumisessa? Light Solos jatkaa viimevuotisessa festivaaliohjelmassa nähdyn GRINDteoksen aloittamaa teemaa ja testaa katsojien havaintokyvyn rajoja. Teos luo voimakkaita aistiharhoja ja toimii näkökyvyn äärialueella. Verkkokalvoille piirtyvä elävä keho alkaa valonsykäysten myötä vaikuttaa keinotekoiselta kuvaheijastukselta, ja tanssin tilaaika muuntuu animoiduksi filmiksi. Teos ei sovellu herkille katsojille.

WARNING: This show contains strobe lighting.

S

trobos means “whirlwind” in Ancient Greek. Scope comes from skopeïn which means “to look at”. Light Solos is a sequence of optical pieces written for a female dancer and an ensemble of the kind of stroboscopic lamps usually found at concerts or in nightclubs. For several years, choreographer Ula Sickle and sound artist Yann Leguay have been working on a series of electrifying short solos that incorporate light sources as an active agent in the choreographic process. How can perception of a moving body be altered by light? What active role does the spectator’s eye play in a choreography’s construction? Caught in a retinal twirling and cut out by bursts of light, the body starts to look like a projected image. The dance’s space-time joins that of animated film sequences. The amplified light also provides the subtle sound score for each solo.


® SILVANO MAGNONE

Light Solos KONSEPTI | CONCEPT :

Ula Sickle, Yann Leguay

KOREOGRAFIA JA ESITYS | CHOREOGRAPHY AND PERFORMANCE: LIVEMUSIIKKI | LIVE SOUND:

Ula Sickle

Yann Leguay

Solo#1 (Atomic 5.1.) (2010) VALO - OHJELMOINTI | LIGHT PRO GRAMMATION : Ula Sickle KOREOGRAFINEN APU | CHOREOGRAPHIC ASSISTANCE : Ramona Nagabczynska, Elisabeth Schilling, Artémise Ploegaerts DRAMATURGINEN APU | DRAMATURGIC ASSISTANCE: Shila Anaraki TUOTANNOLLINEN APU | PRODUCTION ASSISTANCE: Guylaine Huet TUOTANTO | PRODUCTION: Le Fresnoy Studio National des Arts Contemporains RESIDENSSIT | RESIDENCIES: Teatr Nowy, Workspacebrussels, Les Brigittines TUKIJAT | WITH THE SUPPORT OF: Les Brigittines, Teatr Nowy Solo#2 (2011) REAALIAIKAINEN VALOMANIPULAATIO | LIVE LIGHT MANIPULATION :

Elisa Yvelin Rosalie Stevens

CHOREOGRAPHIC ASSISTANCE:

Zakai

PUVUSTUS | COSTUME :

Yann Leguay

KOREOGRAFINEN APU |

Adva Kunstenwerkplaats Pianofabriek,

DRAMATURGINEN APU | DRAMATURGICAL ASSISTANCE : RESIDENSSIT | RESIDENCIES:

Workspacebrussels TUTKIMUSOHJELMAN TUKIJAT | PART OF A RESEARCH TRAJECTORY SUPPORTED Workspacebrussels, The Flemish Community Commission of the Brussels Capital Region, The Canada Council for the Arts

BY:

VALO- OHJELMOINTI | LIGHT PROGRAMMATION :

Solo#3 (2013) Yann Leguay, Ula Sickle

KOREOGRAFINEN APU | CHOREOGRAPHIC

Ana Cristina Velasquez TUOTANTO | EXECUTIVE PRODUCTION: Caravan Production YHTEISTUOTANTO | COPRODUCTION : Kunstenfestivaldesarts RESIDENSSIT | RESIDENCIES: Kunstenwerkplaats Pianofabriek, KVS TUKIJAT | WITH THE SUPPORT OF : The Flemish Community Commission of the Brussels Capital Region ERITYISKIITOS | SPECIAL THANKS TO: Wieslawa Pikula

ASSISTANCE:


速 THIBAULT GREGOIRE


速 YUJI OSHIMA

速 THIBAULT GREGOIRE


PIERRE DROULERS

Soleils STOA

5.11. 19:00 6.11. 19:00 KESTO | DURATION: 60 MIN.

® DOMINIQUE LIBERT

O

P

ierre Droulers on Belgian tanssikentän voimahahmoja. Hän luo teoksistaan ainutlaatuisia näyttämöobjekteja, joissa toisensa kohtaavat materia ja aineettomuus, läsnäolo ja poissaolo, elämä ja kuolema, riemu ja melankolia. Yhdeksän tanssijan teos Soleils on saanut inspiraationsa valosta. Teoksessa manipuloidaan monia erilaisia valonlähteitä ja lähestytään valoa monesta näkökulmasta – häikäisevästä auringonvalosta aina pimeässä odottelevaan, vasta tuloillaan olevaan valoon. Droulers muovaa tanssijoiden kehoista, liikkeestä, esineistä, äänistä ja valoista karnevalistisen teoksen, joka juhlistaa elämänvoimaa ja energiaa.

ne of the most important dance figures in Belgium, Pierre Droulers is a choreographer who composes his pieces by following a primarily sensorial logic. Treating bodies and movement as well as objects, sounds, light and space as plastic material, he sculpts remarkable stage objects in which emptiness is confronted with fullness, presence with absence, life with death and exhilaration with melancholy. For his newest work Soleils, it is light – philosophically and physically – that he invites on stage: light all the way to the incandescent ecstasy of the sun, but also light waiting in darkness; light diffracted in matter, but also the kind that irradiates bodies. He revisits the burning energy of carnivalesque rituals and processions. Set is a captivatingly beautiful stage space, Soleils reaffirms the fire of life in the face of the grimace of history. Pierre Droulers spent three years in artistic training at Mudra, the multidisciplinary school founded


Teos sai kantaesityksen maineikkaalla Kunstenfestivaldesarts-festivaalilla Brysselissä toukokuussa 2013 ja se nähdään nyt tuoreeltaan Suomessa. Pierre Droulers on opiskellut Maurice Béjartin Mudra-koulussa Brysselissä, Jerzy Grotowskin oppilaana Puolassa sekä Robert Wilsonin workshopeissa Pariisissa. Vuonna 1978 hän tutustui Steve Paxtoniin, jolla oli suuri vaikutus hänen taiteelliseen uraansa. Droulers on toiminut koreografina ja monipuolisena esiintyjänä, työskennellen mm. Anne Teresa De Keersmaekerin ja Michèle Anne De Meyn kanssa. Avainteoksiin lukeutuu mm. de l’air et du vent, joka nähtiin Liikkeellä marraskuussa -festivaalilla 2011. Pierre Droulers toimii Charleroi Danses -keskuksen yhtenä johtajana. Esitysvierailua tukevat Wallonie-Bruxelles International ja Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse.

by Maurice Béjart in Brussels. He continued his training in Poland with Grotowski and participated in Robert Wilson’s workshops in Paris. During a trip to New York in 1978, he discovered the work of the Judson Church, and returned to dance after seeing Steve Paxton at St Mark’s Church. Pierre Droulers has worked as a choreographer and performer with e.g. Anne Teresa De Keersmaeker and Michèle Anne De Mey. His major works include de l’air et du vent, which was presented at Moving in November festival in 2011. Pierre Droulers is associate artist at Charleroi Danses, the Choreographic Centre of the Wallonia-Brussels Federation. Performance supported by Wallonie-Bruxelles International and Wallonie-Bruxelles Théâtre/ Danse.

Soleils (2013) KONSEPTI JA KOREOGRAFIA | CREATED BY: Pierre Droulers ESIINTYJÄT | PERFORMED BY: Louis Combeaud / Yoann Boyer, Malika Djardi, Stanislav Dobak, Youness Khoukhou, Renan Martins, Benjamin Pohlig, Peter Savel, Jonathan Schatz, Katrien Vandergooten TAITEELLINEN YHTEISTYÖ | ARTISTIC COLLABORATION: Yuji Oshima MUSIIKKI | MUSIC: Beth Gibbons, Eric Thielemans VALOSUUNNITTELU | LIGHTING DESIGN: Pierre Droulers, Marc Lhommel PUKUSUUNNITTELU | COSTUMES: Jean-Paul Lespagnard LAVASTUS | SET DESIGN: ChevalierMasson ÄÄNISUUNNITTELU | ARTISTIC ASSISTANCE & SOUND DESIGN: Arnaud Meuleman KOREOGRAFINEN ASSISTENTTI | CHOREOGRAPHIC ASSISTANCE: Michel Yang TEKNINEN VASTAAVA | TECHNICAL DIRECTION: Marc Lhommel TUOTANTO | PRODUCTION : Charleroi Danses, Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles YHTEISTUOTANTO | CO- PRODUCTION : Kunstenfestivaldesarts, Festival de Marseille, NEXT Festival


速 TIMO WRIGHT


速 TIMO WRIGHT


ELINA PIRINEN

Personal Symphonic Moment ZODIAK

– UUDEN TANSSIN KESKUS 7.11. 19:00 8.11. 21:00 9.11. 17:00

KESTO | DURATION:

±80 MIN.

iikkeellä marraskuussa -festivaalin kotimaisena tilausteoksena nähdään koreografi Elina Pirisen ja työryhmän Personal Symphonic Moment. Yhteistuotantona Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kanssa nähtävän teoksen lähtökohtana ja innoittajana on Dmitri Šostakovitšin Leningrad-sinfoniana tunnettu seitsemäs sinfonia. Pirinen työryhmineen on tarttunut tähän monumentaaliseen sävelteokseen ja tekee nyt sille näyttämöllisiä ruumiinavauksia. Koreografin, kolmen tanssijan, kirjoittajan ja valosuunnittelijan muodostama työryhmä luo yhteisesti tutkailtavaksi primitiivisiä ja älyllisiä sinfonisia hetkiä mm. rauhasta, ylilyömisestä, lohdusta, kiihottamisesta, idiotismista, palvelemisesta, erotiikasta, vainoharhaisesta fantasioimisesta, hoivasta, häpeästä, säälistä, banalisoinnista, orjuutuksesta, vaarasta ja sentimentaalisuudesta.

® TIMO WRIGHT

L

I

n this year’s Finnish premiere, choreographer Elina Pirinen and team perform on-stage autopsies to Dmitri Shostakovich’s 7th symphony, also known as the Leningrad symphony. Personal Symphonic Moment is created and destroyed through the extremely faithful, yet unfaithful, relationship of the choreographer, three dancers, a writer and a lighting designer to this enormous musical work. The artistic team creates primitive and intellectual symphonic moments


Teos ei kerro narratiivista tarinaa, vaan on ruumiillinen uudelleen tulkinta sinfoniasta. Näyttämötapahtumat käyvät keskustelua Šostakovitšin vimmaisen ja valtaisan sinfonian kanssa. Maagisena, herkkänä ja monitaitoisena esiintyjänä tunnettu Elina Pirinen valmistui tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2008. Tanssin ja nykyteatterin opintojen lisäksi hänellä on takanaan laaja-alainen musiikkikoulutus. Hänen aiempia näyttämöteoksiaan on luonnehdittu koskettaviksi, röyhkeiksi, epäsuoralla tavalla poliittisiksi, poikkitaiteellisiksi ja humoristisiksi. Myös Personal Symphonic Moment uppoutuu pelottomasti yksilön omakohtaiseen ja monimutkaiseen sisimpään, ja sitä kautta yhteisöä perustavasti koskevaan ja rakentavaan alueeseen.

about peace, exaggeration, consolation, arousal, idiotism, eroticism, paranoid fantasizing, shame, pity, banality, enslavement, danger and sentimentality. Shostakovich’s symphony provides a point of dialogue, not a narrative, for the stage events. Personal Symphonic Moment delves deep into the subjective and complex inner essence of the individual, thus opening fundamental questions of humanity. Elina Pirinen is Finnish choreographer and performer known for her communicative, risk-taking, humorous, indirectly political and multidisciplinary works. She studied dance and choreography at the Theatre Academy Helsinki, graduating as Master of Dance in 2008 with special studies in contemporary theatre. She has also studied classical and alternative popmusic with piano, violin and voice. Her stage materials often refer to contemporary, modern and classical ways of making and approaching art and performance.

Personal Symphonic Moment Elina Pirinen TANSSI | DANCE: Kati Korosuo, Katja Sallinen, Elina Pirinen Tomi Humalisto TEKSTI | TEXT: Heidi Väätänen SÄVELLYS | COMPOSITION: Dmitri Šostakovitš VALOKUVAT | PHOTOS: Timo Wright TUOTANTO | PRODUCTION: Zodiak – Uuden tanssin keskus, Liikkeellä marraskuussa -festivaali ja Elina Pirinen RESIDENSSIT | RESIDENCIES: Workspacebrussels – Summer coaching residency, Koneen säätiö, Suomen Benelux-instituutti KOREOGRAFIA | CHOREOGRAPHY:

VALOSUUNNITTELU | LIGHTING DESIGN :

Personal Symphonic Moment -esitykset jatkuvat festivaalin jälkeen Zodiakin ohjelmistossa 19.11. asti.


速 CHRIS VAN DER BURGHT


速 CHRIS VAN DER BURGHT

速 CHRIS VAN DER BURGHT


MEG STUART

VIOLET STOA

8.11. 19:00

9.11. 19:00

KESTO | DURATION: 80 MIN.

K

oreografi Meg Stuart lukeutuu eurooppalaisen nykytanssin keskeistekijöihin. Hänen pitkän uransa kenties abstraktein tanssiteos Violet on kuin sukellus energiakuvioiden pyörteeseen ja kineettisten veistosten maailmaan. Viisi tanssijaa luo energisen maiseman, latautuneen mahdollisuuksien maaston, jota säestää muusikko elektronisella livemusiikilla. Stuart yhdistää koreografian moniaistiseen alkemiaan, säilyttäen samalla vahvan käsialansa taiteilijana: hauras ihmisyys, ’condition humaine’, piirtyy terävästi intensiivisen, fyysisen taiteen kautta.

Amerikkalaissyntyinen Meg Stuart työskentelee Brysselissä ja Berliinissä. Hänen ensimmäinen teoksensa Disfigure Study (1991) valmistui belgialaiselle Klapstuk-festivaalille, käynnistäen hänen koreografisen uransa Euroopassa. Vuonna 1994 Stuart perusti oman ryhmänsä Damaged Goods ja asettui Brysseliin. Yhteistyökumppaneihin ovat lukeutuneet mm. Philipp Gehmacher, Ann Hamilton, Gary Hill, Benoît Lachambre ja Hahn Rowe. Residenssijaksot Schauspielhaus Zürich -teatterissa (2000–2004) ja Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz -teatterissa

F

ive dancers reveal simultaneously and singularly an energetic landscape, a charged terrain of options. Their actions are manifestations of surging phenomena, imperceptible but always active. Violet is a steep descent into a maelstrom, a swirl of energetic patterns and kinetic sculptures full of detail, partnered live on stage by musician Brendan Dougherty on electronics and percussion. After a period of cross-breeding with other art forms and collaborations, Meg Stuart turns in Violet to movement as its primary motor, pairing choreography with an alchemy of the senses. Perhaps the most abstract piece so far in her long standing career, Violet bears Stuart’s unique signature, an art that hones a frail ‘condition humaine’ in its intense physical emergence. Meg Stuart is an American choreographer and dancer living and working in Brussels and Berlin. With her own company Damaged Goods, Stuart has created more than twenty productions, ranging from solos to large-scale choreographies and including site-


Berliinissä (2005–2010) ovat johtaneet yhteistyöhön teatteriohjaajien kanssa, mm. Stefan Pucher, Christoph Marthaler ja Frank Castorf. Meg Stuart on luonut yli 20 teosta Damaged Goods -ryhmälleen. Stuartia on luonnehdittu sosiaalisten mielentilojen seismografiksi, jolla on ainutlaatuinen kyky tuoda esiin tanssijoiden liikkeen näkymättömät potentiaalit. Hän on vienyt tanssijat fyysisiin ääritiloihin pakkoliikkeiden ja vääristymien avulla, ja nämä muuttuvat myös katsojilla voimakkaiksi fyysisiksi kokemuksiksi. Stuart on toiminut myös aloitteentekijänä improvisaatioprojekteissa ja Intimate Strangers -tapahtuman kuraattorina. Hänet on palkittu lukuisilla palkinnoilla, mm. Der Faust -teatteripalkinnolla 2006, New Yorkin Bessiepalkinnolla 2008 ja saksalaisella Konrad-Wolf-Preis -palkinnolla 2012.

specific creations and installations. Over the years she has initiated and taken part in several improvisation projects and curated the festival Intimate Strangers (Berlin 2006, Brussels 2008, Toulouse 2011 and Ghent 2011). Meg Stuart received the Mobil Pegasus Award at the Sommertheaterfestival in Hamburg (1994) for No Longer Readymade; the Culture Award of the Catholic University of Leuven (2000); the German theatre prize Der Faust (2006) for her choreography of Replacement; the French Prize of Criticism (2008) for Blessed; a special prize for Maybe Forever at the Bitef Festival in Belgrade (2008); a Bessie Award in New York (2008) for her body of work; a Flemish Culture Award in the category performing arts (2008); the German Konrad-Wolf-Preis for her outstanding contribution to the performing arts (2012). Performance supported by Goethe-Institut Finnland and Federal Foreign Office of Germany.

Esitysvierailua tukevat Goethe-Institut Finnland ja Saksan ulkoministeriö. Violet (2011) KOREOGRAFIA | CHOREOGRAPHY: Meg Stuart TEOKSEN ALKUPERÄISESIINTYJÄT | CREATED WITH : Alexander Baczynski-Jenkins, Varinia Canto Vila, Adam Linder, Kotomi Nishiwaki, Roger Sala Reyner ESIINTYJÄT | PERFORMED BY: Marcio Kerber Canabarro, Varinia Canto Vila, Renan Martins de Oliveira, Kotomi Nishiwaki, Roger Sala Reyner MUSIIKKI | LIVE MUSIC: Brendan Dougherty DRAMATURGIA | DRAMATURGY: Myriam Van Imschoot LAVASTUS | SCENOGRAPHY: Janina Audick VALOSUUNNITTELU | LIGHTING DESIGN: Jan Maertens PUVUSTUS | COSTUMES: Nina Kroschinske TEKNINEN VASTAAVA | TECHNICAL DIRECTOR: Oliver Houttekiet ÄÄNITEKNIKKO | SOUND TECHNICIAN: Roy Carroll VALOTEKNIKKO | LIGHT TECHNICIAN: Frans Laubenheimer TUOTTAJA | PRODUCTION MANAGER: Eline Verzelen TUOTANTO | PRODUCTION: Damaged Goods YHTEISTUOTANTO | CO- PRODUCTION: PACT Zollverein, Festival d’Avignon, Festival d’Automne à Paris, Les Spectacles vivants – Centre Pompidou, La Bâtie-Festival de Genève, Kaaitheater YHTEISTYÖSSÄ | IN COLLABORATION WITH : RADIALSYSTEM V ja Uferstudios


L

iikkeellä marraskuussa -festivaali tuo ranskankielisen Belgian nykytanssin tämänvuotisen festivaalin yhdeksi fokusalueeksi. Tavoitteena on edistää vuorovaikutusta taiteilijoiden välillä sekä tehdä kestävää yhteistyötä. Fokusohjelma toteutetaan yhteistyössä Wallonie-Bruxelles Theâtre/Danse -organisaation ja Suomen Benelux-instituutin kanssa. Yhteistyökumppaneita Suomessa ovat Zodiak – Uuden tanssin keskus ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Focus Wallonie-Bruxelles -yhteistyön puitteissa Liikkeellä marraskuussa -festivaalilla esitetään Pierre Droulersin ja Olga de Soton teokset. Festivaalin aikana myös koreografi Thomas Hauert vierailee Helsingissä ja ohjaa ammattilaistyöpajan Zodiakissa sekä luennoi Teatterikorkeakoulussa.

Focus Wallonia Brussels -yhteistyötä juhlistetaan kaikille avoimessa cocktail-tilaisuudessa Stoassa 6.11. Soleils-esityksen jälkeen.

® BART GRIETENS

Focus WallonieBruxelles

M

oving in November is proud to host a collaboration project between the French-speaking Community of Belgium, Wallonia-Brussels (Wallonie-Bruxelles), and Helsinki. The aim is to build bridges and to enhance dialogue between artists. The focus programme is created in collaboration with Wallonie-Bruxelles Theâtre/Danse and the Finnish Cultural Institute for the Benelux. Partners in Finland include Zodiak – Center for New Dance and the University of the Arts/ Theatre Academy of Helsinki. The collaboration project includes the performances by choreographers Pierre Droulers and Olga de Soto. During the festival, choreographer Thomas Hauert also visits Helsinki, teaching a workshop for professionals at Zodiak and holding a lecture at the Theatre Academy. Focus Wallonie-Bruxelles will be celebrated in an open cocktail party on 6.11. after the performance of Soleils in Stoa.


THOMAS HAUERT

Tools for Dance Improvisations workshop ke-su 6.–10.11. klo 10–15 (paitsi pe 8.11. klo 10–14), yht. 24 h Zodiak Studio C4, Kaapelitehdas KURSSIMAKSU | FEE: 190 e ILMOITTAUTUMINEN | ENROLLMENT: www.zodiak.fi (23.10. mennessä | by 23.10.) AIKA | TIME:

PAIKKA | PLACE:

S

veitsiläissyntyinen Thomas Hauert on tunnettu ja palkittu kekseliäistä koreografioistaan, jotka ovat luoneet aivan uusia liikekieliä. Hauert perusti oman ryhmänsä ZOO Brysseliin vuonna 1998. Koreografisen työn lisäksi Hauert on myös kansainvälisesti tunnettu opettaja. Hän ohjaa Zodiakissa tanssin ammattilaisille suunnatun, työmetodiaan valottavan kurssin Tools for Dance Improvisations. Kurssilla työskennellään improvisaatiotehtävien parissa. Työskentelyn lähtökohtana on kehon sisällään pitämä tieto, jota mieli ei kykene edes prosessoimaan – tietous anatomiasta, mekaniikasta, nivelten liikkeistä, lukemattomista liikeyhdistelmistä ja kehon reaktioista. Pari- tai ryhmäharjoitteissa kehon tieto ja fyysinen intuitio siirtyy tanssijalta toiselle, synnyttäen liikeratoja ja -laatuja joita tietoinen mieli ei pystyisi keksimään.

A

ward-winning choreographer and internationally recognized teacher Thomas Hauert will teach the professional workshop Tools for Dance Improvisations at Zodiak. In a progressive series of improvisational tasks with one or more partners, exchanging information sensorially, in touch or at a distance, participants will take advantage of the vast practical knowledge that the body possesses. This knowledge about the body’s anatomy and its mechanics, actions and reactions, and interactions with external forces, goes way beyond what the mind’s consciousness is able to process. Through guided improvisation, forms, rhythms, movement qualities and trajectories far more sophisticated than the conscious mind could invent will be created.


LM GOES SANDRO

FESTIVAALIKLUBI | CLUB

SANDRO

9.11. 21:00–02:00 KOLMAS LINJA 17

00530 HELSINKI VAPAA PÄÄSY | FREE ADMISSION

F

estivaaliviikko päätetään tuttuun tapaan festivaaliklubilla. Klubi siirtyy tänä vuonna Kallion sydämeen, Sandron baariin. Lähes legendaarisen maineen saanut, vuodesta 1995 saakka toiminut elintarvikekioski Sandron kulma on vuoden alussa

tehnyt täydellisen muodonmuutoksen viihtyisäksi illanviettopaikaksi. Klubi on tuttuun tapaan kohtauspaikka niin esiintyjille kuin yleisöllekin. Tervetuloa päättämään festivaaliviikko rennolla tavalla dj:n tahdittamana.

MAKSUTON FESTIVAALIBUSSI | FREE FESTIVAL BUS LA 2.11. Kiasma ¬ Louhisali Bussikuljetus Kiasman edestä An Introduction -esityksen jälkeen Louhisaliin Disabled Theater -esitykseen.

PE 8.11. Stoa ¬ Zodiak Bussikuljetus Stoasta Violetesityksen jälkeen Zodiakiin Personal Symphonic Moment -esitykseen.

SU 3.11. Kiasma ¬ Louhisali Bussikuljetus Kiasman edestä I Love Me -elokuvan jälkeen Louhisaliin Disabled Theater -esitykseen.

LA 9.11. Zodiak ¬ Stoa ¬ Sandro Bussikuljetus Zodiakista Personal Symphonic Moment -esityksen jälkeen Stoaan. Bussikuljetus Stoasta Violetesityksen jälkeen festivaaliklubille Sandroon.

TI 5.11. Stoa ¬ Lume Bussikuljetus Stoasta Soleilsesityksen jälkeen Lumeeseen Light Solos -esitykseen.

” F i rst co m e, f i rst se r ve d ”


ESPOON TANSSISYKSY

TÄNÄ SYKSYNÄ ESPOON KULTTUURIKESKUS ON TANSSIN NÄYTTÄMÖ. LOUHISALISSA NÄHDÄÄN UPEA OHJELMISTO MONEEN MAKUUN.

Glims & Gloms: Aikojen lopun kvartetto

LIIKKEELLÄ MARRASKUUSSA

Suomen Kansallisbaletti: Kansallisbaletin tähtihetkiä

Glims & Gloms: Viktor, hänen kukkonsa Max ja soittorasian arvoitus

Pe 20.9.2013 klo 10 ja 19 La 21.9.2013 klo 19 Su 22.9.2013 klo 15 Pe 18.10.2013 klo 19 La 19.10.2013 klo 19 Su 20.10.2013 klo 15 Ma 21.10.2013 klo 10

La 2.11.2013 klo 19 Su 3.11.2013 klo 15

Pe 15.11.2013 klo 19:00

Pe 27.12.2013 klo 18:30 La 28.12.2013 klo 15 Su 29.12.2013 klo 15

Liput Lippupisteestä toimituskuluineen alkaen 11,50 €

Jérôme Bel: Disabled Theater

Liput Lippupalvelusta toimituskuluineen alkaen 26,50/16,50 € www.liikkeellamarraskuussa.fi

Liput 19/15/10 €, Lippupiste ja Oopperan lipunmyynti www.ooppera.fi

Ikäsuositus: +5 vuotta Liput Lippupisteestä toimituskuluineen alkaen 11,50 € www.glimsgloms.com

www.glimsgloms.com

Espoon kulttuurikeskus, Louhisali, Kulttuuriaukio 2, 02100 EspooSTADIN VIILEIN TANSSITAPAHTUMA!

tanssitaanko?

8.11.2013

Merikaapelihalli, Kaapelitehdas

www.tanssintalo.fi


YKSITTÄISLIPUT SINGLE TICKETS Normaalihinta | Regular price Alennushinta | Concession

25 € * 15 € *

Alennushinta koskee opiskelijoita, eläkeläisiä, työttömiä, alle 16 v., tanssi- ja teatterialan ammattilaisia. Alennukseen oikeuttava todistus esitettävä pyydettäessä.

Ennakkomyynti Tiketistä. Toimipiste: Tiketti, Urho Kekkosen katu 4–6, 00100 Helsinki. Verkkokauppa: www.tiketti.fi

Concessions available for students, pensioners, unemployed, under 16’s, theatre and dance professionals. Proof of eligibility must be provided on request.

Tickets are sold at Tiketti. Ticket office: Tiketti, Urho Kekkosen katu 4–6, 00100 Helsinki. Online shop: www.tiketti.fi

*Lipunhintoihin lisätään mahdolliset toimituskulut ja palvelumaksut.

Lippuja myynnissä myös esityspaikoissa. Tickets are also sold at the venues.

FESTIVAALIPASSI FESTIVAL PASS

32€

sisältää palvelumaksun 2€

= 6 esitystä | 6 performances Festivaalipassilla on mahdollisuus nähdä festivaalin koko ohjelmisto, jopa 6 esitystä! Passi on henkilökohtainen ja sisäänpääsyn voi varmistaa hankkimalla, ennakkoon, esityskohtaisen lipun toivottuun näytökseen (1 esityskerta/teos). Passi tulee esittää esityskohtaisen lipun kanssa ovella. Passeja on myynnissä rajoitettu määrä. Experience the whole program with your personal festival pass. Ensure a seat in the desired performances by collecting individual performance tickets in advance. Please show the festival pass, together with your individual ticket, at the entrance. Only a limited amount of passes are available.

Festivaalipassin ostettuasi voit varata esityskohtaiset liput ilman palvelumaksuja Tiketin puhelinpalvelusta (puh. 0600–1–1616 ma–su 9–21 1,78 €/min. + pvm) tai lunastaa ne suoraan Tiketin toimipisteestä. Esityskohtaisten lippujen toimitus onnistuu myös PDF-lippuina sähköpostiin puhelinpalvelun kautta. When you have purchased your pass, you can reserve individual performance tickets from Tiketti telephone service (tel. 0600–1–1616 Mon–Sun 9–21 1,78 €/min. + lnc) or collect them directly from Tiketti ticket office. Tickets can be delivered as email pdf-tickets through the telephone service.

www.liikkeellamarraskuussa.fi www.movinginnovember.fi www.facebook.com/liikkeellamarraskuussa Twitter: @LM_festivaali

Opetusministeriö


PERJANTAI / FRIDAY 1.11.2013

18:00 19:00

FESTIVAALIN AVAJAISET / OPENING OLGA DE SOTO: An Introduction

KIASMA-TEATTERIN LÄMPIÖ KIASMA-TEATTERI

LAUANTAI / SATURDAY 2.11.2013

17:00 19:00

OLGA DE SOTO: An Introduction JÉRÔME BEL: Disabled Theater

KIASMA-TEATTERI LOUHISALI

SUNNUNTAI / SUNDAY 3.11.

13:00 15:00

ANDREA PFALZGRAF: I Love Me JÉRÔME BEL: Disabled Theater

KIASMA-TEATTERI LOUHISALI

MAANANTAI / MONDAY 4.11.2013

19:00

ULA SICKLE: Light Solos

LUME

TIISTAI / TUESDAY 5.11.2013

19:00 PIERRE DROULERS: Soleils 20:30 ULA SICKLE: Light Solos

STOA LUME

KESKIVIIKKO / WEDNESDAY 6.11.2013

19:00

PIERRE DROULERS: Soleils

STOA

TORSTAI / THURSDAY 7.11.2013

19:00

ELINA PIRINEN: Personal Symphonic Moment

ZODIAK

PERJANTAI / FRIDAY 8.11.2013

19:00 21:00

MEG STUART: Violet ELINA PIRINEN: Personal Symphonic Moment

STOA ZODIAK

LAUANTAI / SATURDAY 9.11.2013

17:00 19:00 21:00

ELINA PIRINEN: Personal Symphonic Moment MEG STUART: Violet FESTIVAALIKLUBI / FESTIVAL CLUB

ZODIAK STOA SANDRO

ESITYSPAIKAT / VENUES KIASMA-TEATTERI Nykytaiteen museo Kiasma Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki www.kiasma.fi

MEDIAKESKUS LUME (Studionäyttämö) Aalto-yliopisto. Taideteollinen korkeakoulu Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki www.lume.fi

LOUHISALI Espoon kulttuurikeskus Kulttuuriaukio 2, 02100 Espoo www.espoo.fi/kulttuurikeskus

STOA Turunlinnantie 1, Itäkeskus, 00900 Helsinki www.stoa.fi ZODIAK – UUDEN TANSSIN KESKUS Kaapelitehdas Tallberginkatu 1, 001800 Helsinki www.zodiak.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.