Page 1

Liefde Vreugde Vrijheid Inspiratie Magazine 2013-3

ď‚?

NU


AGENDA Een kleine greep uit het aanbod van trainingen, workshops, lezingen, en LVV -events.

 25 mei Be-Leef Beurs in Doorn www.be-leef.weebly.com

29 juni Introductie Workshop ‘LEVEN!” 1 dag, € 69.00 p.p. incl. (max. 10 deeln.) in Soest nog een paar plaatsen beschikbaar!! www.liefdevreugdevrijheid.nl

 31 augustus en 1 september Levenskunstbeurs in Doorn www.levenskunstbeurs.nl

Colofon

6 t/m 8 september INSPIREREND COACHEN; module 1— “Kracht, Kern en Kwaliteiten” www.liefdevreugdevrijheid.nl

4 t/m 6 oktober INSPIREREND COACHEN; module 1— “Kracht, Kern en Kwaliteiten” www.liefdevreugdevrijheid.nl

25 t/m 27 oktoberber INSPIREREND COACHEN; module 2— “Reis van de Held” www.liefdevreugdevrijheid.nl 2

Jaargang 1 - nr. 2013-3 Hoofdredacteur Teksten

Foto voorkant Fotografie

Redactieadres

Mandy van Nobelen Mandy van Nobelen - Ben Hendrix Herman Annema - Judith Möller Savannah Engelenberg Brion O’Quigley Brion O’Quigley - Bee v.d. Heijde Esther Groen - Gerda Terweij - Ben Hendrix - Herman Annema - Mia Carey - Sigrid de Koning - Anneke Schipper- Monique Splint stuur ideeën en kopij naar mandyvannobelen@live.nl

© 2013 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of op enige wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.

Verspreiden d.m.v. email in zijn gehéél mag wel, graag!


Nu “In het hier en NU leven!” Ik hoor het mezelf zo vaak zeggen. Het is heerlijk, maar soms een ware uitdaging om vooral op dagen dat er veel te doen is, hier te blijven. Drukte, werkzaamheden en verantwoordelijkheden die je moet nakomen, kunnen er voor zorgen dat je niet meer hier bent, maar ergens in je hoofd. Druk bezig om orde te scheppen in de chaos, bezig de taken af te strepen van je ‘to do’ lijstje. Terwijl het werkelijke leven NU plaats vindt. Als je helemaal hier kunt zijn, leef en werk je vanuit Liefde Vreugde Vrijheid. Dan lijkt het wel of alles vanzelf gaat. Plaats en tijd lijken er dan niet echt toe te doen. Niet voor niets lezen we veel over mindfulness. Leren ontspannen, leren zijn in alle hectiek van de dag. Maar zou het niet fantastisch zijn als je niet alleen één keer per week zo’n rustmoment pakt, maar dat je op dagelijks niveau mindful kunt zijn naar datgene wat jouw body en jouw mind nodig heeft, om moeiteloos te werken en gelukkiger te leven? Zolang we onszelf nog steeds laten verleiden te leven in het Doen Hebben Zijn –paradigma, wat ik in mijn Liefde Vreugde Vrijheid –boek beschrijf, dan liggen keer op keer de onrust, stress en spanning op de loer. Leven en werken vanuit het Zijn Doen Hebben –paradigma is jezelf als uitgangspunt nemen. Dat is werken vanuit wie je bént en niet vanuit diegene die jij volgens anderen zou moeten zijn. Je hoeft je niet langer te bewijzen. Je weet wat je in huis hebt. En dàt mag je naar buiten brengen. Zijn in het NU is het meestromen op de flow die ik ook wel inspiratie noem! Stralende groet,

Mandy

3


Het ware leven vindt in het hier en nu plaats, kernwaarde 3 4

zorg dat je erbij bent


INHOUD

In dit Magazine …...

6

15

INSPIRATIE

GROEI

Ben, inspirator in hart en ziel vertelt hoe hij anderen begeleidt op weg naar Inspirerend Leiderschap.

Herman Annema gaat met de Held in jou op Reis: een onbekend, leuk avontuur!

10

GEZONDHEID & WELZIJN

13

Mia Carey, praktijk fysiotherapie met ‘n hart!

AANDACHT

GELUK

LEVEN

Pluim voor diegenen die Liefde Vreugde Vrijheid onder de aandacht brengen!

Workshop LEVEN in Liefde Vreugde Vrijheid 29 juni Soest

Soms is het nodig om een potje te maken van je eigen leven, Savannah oefent dagelijks.

16

17

op pagina 9 en 12 meer Inspiratie 5


INSPIREREND LEIDERSCHAP Ben Hendrix, inspirerend voorbeeld Ben Hendrix, 48 jaar geleden geboren in Amerika. Hij kwam in 1985 naar Nederland en werd een aantal jaar daarna verliefd op zijn vrouw, zoals hij zelf zo mooi verwoordt. Ze trouwden en kregen 2 schitterende kinderen. Ben heeft nog een dochter uit een eerdere relatie. Nu is hij ondernemer, inspirator in hart en ziel en geeft inspiratie sessies, trainingen, workshops en coaching voor o.a. grote bedrijven. In dit artikel geeft hij zijn visie op inspirerend leiderschap, en hij kan het weten: “Inspirator ben ik. Niet een positie waar ik zelf voor heb gekozen, maar een functie die voor mij werd gecreëerd toen ik een aantal jaar geleden voor Centraal Beheer Achmea werkte. Toch heb ik altijd geweten dat ik een inspirator ben. Zijn we niet allemaal inspirators? En misschien is dat niet de juiste vraag. Gaat het niet om de vraag ‘wat voor een sóórt inspirators zijn wij? Welke bron van inspiratie wil jij zijn in de wereld?’ Ben je een inspirator om iets positiefs aan de wereld bij te dragen? Ik geloof dat inspiratie uit alles en iedereen komt. De zon die opkomt, de geur van vers gemaaid gras na een zomerregen. Hoe kan jij een inspirerend leider ‘worden’? Ik heb veel mensen begeleid. Van laag tot hoog en allen werden ze positieve, energieke en inspirerende voorbeelden voor de rest van de organisatie. Allen hebben geleerd dat het gaat om het ervaren en toepassen van wat wij de 5 sleutels noemen tot inspirerend leiderschap:

SLEUTEL 1 - Inspiration

Wees jezelf! Wees zelf de verandering die je in de organisatie wilt zien. Laat je kracht zien, maar ook je menselijkheid. Inspirerend zijn is niet iets wat je doet, of wat je kunt worden, maar is vooral datgene wat je uitstraalt. In jezelf als mens, in je functie, wat blijkt uit de manier waarop je handelt, beslissingen neemt of je visie neerlegt. Ik noem het ook wel eens de mensen die de WOW factor hebben. Je kent vast wel iemand in je eigen omgeving of op het werk. Het zijn mensen die je herkent als: W inners;

ze zijn winnaars en weten mensen aan te trekken, te enthousiasmeren. Je merkt het aan de manier waarop ze lopen, spreken en leven. O vercoming obstacles; ze zijn grote obstakels niet uit de weg gegaan en willen nu hun verhaal en ervaringen delen met anderen. W illing to work; ze stimuleren andere winnaars, ongeacht hun situatie en dagen ze uit hun potentieel te benutten en ook winnaar te worden. 6


INSPIRATIE 

SLEUTEL 2 - Vitality

Vitaliteit zegt iets over je leven, over je levenskracht, je gezondheid, je jeugdigheid, maar laat ook iets zien over je vermogen tot leven en je aanwezigheid daarin. Als je niets van je leven maakt, wat is dan de zin van je leven? Ik denk dat er een aantal dingen zijn die we allemaal in mindere of meerdere mate belangrijk vinden in ons leven: zekerheid & onzekerheid

we willen graag op zeker gaan. Garanties vinden we meestal prettig vooral in moeilijkere tijden, maar soms verlangen we ook naar onzekerheid in de zin dat we niet altijd persé de uitkomst van dingen willen weten. We willen enige invloed kunnen uitoefenen op dingen of gebeurtenissen; betekenisvol de meesten van ons willen een belangrijke bijdrage leveren aan mensen of processen. Van betekenis zijn voor anderen op een manier zoals alleen jij kunt. Dat maakt je uniek!; liefde & we hebben liefde nodig. Van onvoorwaardelijke liefde richting je kinverbinding deren tot voorwaardelijke liefde richting anderen. Als je je niet geliefd voelt, geen liefde ervaart of als je geen verbinding met andere mensen hebt, begin je je steeds meer af te vragen wat je doel is, waarom je die taak zal volbrengen; groei & Dingen die niet groeien, zijn dood. We groeien in liefde, in kennis, in ontwikkeling vertrouwen, in wijsheid. Of we groeien in haat, verwijten, zwakte, wantrouwen etc. Het is aan jou te bepalen welke kant jij je op wilt bewegen. 

SLEUTEL 3 - Synergy

Het woord synergie komt van het Griekse woord synergia, wat zoiets betekent als ‘samen werken’. Je hebt misschien wel eens gehoord van mensen die beweerden op volledig eigen kracht zeer succesvol te zijn, de zgn. ’selfmade man’. In mijn optiek is dat niet mogelijk. Natuurlijk kunnen we veel dingen prima zelf doen, maar dingen komen mijn inziens sneller en met minder moeite tot stand wanneer er binnen een groep mensen sprake is van synergie. Een groep mensen helemaal op elkaar ingespeeld! En precies dàt is wat ik zo fantastisch vind wanneer ik inspiratie sessies geef: ervoor zorgen dat steeds meer mensen betrokken raken en enthousiast worden binnen een project en er samen voor gaan. Dit inspireert niet alleen de mensen onderling, maar het werpt zijn vruchten af op ook andere lagen: het behalen van een gemeenschappelijk, hoger doel. Winst voor iedereen! 7


INSPIRATIE

SLEUTEL 4 - Fun

Bij Fun denken we vaak aan vreugde of plezier, vaak gekoppeld aan activiteiten die je meestal in je vrije tijd doet. Terwijl fun ook juist goed kan werken in een werkomgeving. Voor mij is het misschien wel de meest essentiële sleutel om met elkaar doelen te bereiken. Vaak als het niet leuk is stop je, toch? Denk eens terug aan de tijd dat je nog een klein kind was. Alles wat je vrij kon doen, leverde plezier op. Denk aan leraren, coaches, familieleden die jou dingen leerden op een plezierige wijze te doen, waardoor je het minder moeilijk vond of minder bang was om iets nieuws uit te proberen. Op die manier heb ik paard leren rijden, het huis schoongemaakt, maar heeft het me ook laten inzien dat plezier een wezenlijk onderdeel is in de samenwerking met anderen. Een inspirerend leider zijn is behalve soms een uitdagende klus, vooral een erg leuke. Als mensen dàt gaan zien en fun werkelijk op waarde gaan schatten, ….see what happens.

SLEUTEL 5 - Change

Dat het leven telkens verandert, is de enige zekerheid die je hebt. Alles verandert, zowel in je privéleven als op het werk. Als je dat als een gegeven kunt beschouwen, heb je iets belangrijks in handen. Nothing stays the same. Maar we gaan altijd vooruit, ook als je dat niet zo ervaart. Om verandering te bewerkstelligen is het de kunst om met de verandering mee te stromen, en zelf die verandering in gang te zetten. Het bijeen brengen van intentie en overgave. Ik begeleid mensen om zich van dit fenomeen bewust te maken en deze tools op effectieve wijze in te zetten. Ik help hen hun aandacht te focussen op wat ze willen en niet zo zeer op wat ze niet-willen. Ik omarm verandering, omdat het je scherp houdt en het ooit mijn over-, over-, overgrootmoeder bevrijdde van de slavernij.” Ben Hendrix © 2013 www.anewyou.nl

Ben Hendrix en Mandy van Nobelen werken nauw samen voor een aantal organisaties in Nederland. Zij geven Inspirerend Leiderschap & Empowerment Trainingen, houden lezingen en inspirerende netwerksessies. Zij weten als geen ander hoe je kunt uitgroeien tot een inspirerend leider, coach of inspirator. Ze reiken je tools, inzichten en wijsheid aan. Een ervaring om nooit te vergeten! 8


INSPIRATIE CHANGE MAGAZINE Op de Lotusbeurs kwam ik in contact met een mooi magazine. Zo ontdekte ik het blad CHANGE. CHANGE is een 3 maandelijks positief magazine voor mensen, die bewust leven en werken. Een dik katern met vele positieve verhalen INSPIRERENDE LINKS over hoe mensen  www.liefdevreugdevrijheid.nl hun leven veranderen,  www.anewyou.nl hun wijsheid gebruiken, bewuster en zuiverder  www.changethinkpositive.be willen leven.  www.zinspelen.eu Maar het zijn ook die mensen  www.be-leef.weebly.com die positiviteit willen  www.makeawishnederland.org uitstralen en leven.  www.zwerkconnect.nl 

www.miacarey.nl

www.vincentiofilms.com

www.levenskunstbeurs.nl

GOED DOEL

Een magazine dat alles anders bekijkt, en zo anderen weet te raken.

Als jouw droom is uitgekomen, denk dan ook eens aan de droom van een kind! Lees hier hoe je kan bijdragen aan het uitkomen van een wens van een kind.

BOEK Koop het boek van Mandy en ga met je eigen leven aan de slag. Niet alleen lezen hoe je je leven kunt veranderen, maar vooral doén, door de vele oefeningen die het boek rijk is.

REACTIES van LEZERS Wat vind jij van dit Magazine? Wat spreekt je aan? Wat vond je bijzonder, ontroerend, irritant, inspirerend en vooral waar zou je nog meer over willen lezen? We

www.makeawishnederland.org

ontvangen graag een Haal ‘m in de winkel of ga naar: www.changthinkpositive.be

eerste reactie. Stuur je reactie naar: mandyvannobelen@live.nl 9


GROEI

WAKE UP! er wacht jou een avontuur REIS van de HELD

Lester Burnham is iets kwijt. Maar wat? Hij is weliswaar wakker, maar het voelt alsof hij slaapt. Het leven kabbelt voort, de dingen gaan zoals ze gaan en voor de buitenwereld lijkt alles perfect. Een geslaagd man met een gelukkig gezin. Maar Lester voelt zich verdoofd, niet echt aanwezig. Uit contact en uit verbinding. Lester mist wat. Zijn verhaal krijgt een wending als hij mee gaat naar een sportwedstrijd om zijn dochter als cheerleader vaderlijke steun te betuigen. En dan, tijdens de performance, valt Lester’s oog op een andere cheerleader die met haar sensualiteit iets in Lester doet ontwaken. De ontmoeting met deze jonge nymf is voor Lester een wake-up call en katapulteert hem uit zijn lethargie. Lester ontwaakt en komt in actie om weer regie over zijn leven te krijgen. Het avontuur begint… Dit is de premisse van de film ‘American Beauty’ uit 1999. Een prachtige film met dito symboliek. Want in het verhaal van American Beauty zijn de verschillende stappen en fasen uit de Reis van de Held te herkennen. En deze reis is een persoonlijk avontuur dat begint met een wake-up call.

Herman Annema (1978) trainer en coach van Zinspelen in Groningen. Hij ontwikkelde een schitterende module die onderdeel uitmaakt van de Jaartraining ‘Inspirerend Coachen’ . Aan de hand van een aantal filmfragmenten, nodigt Herman je in deze module uit naar jezelf en je eigen leven te gaan kijken, om zo een ’bigger picture’ te krijgen en te ontdekken waar jij staat als coach of inspirator.

start oktober 2013

De hoogleraar in mythologie Joseph Campbell ‘ontdekte’ de Reis van de Held nadat hij zich had verdiept in talloze sprookjes, mythen en sagen. In al deze verhalen was er sprake van een hoofdpersoon die door allerlei beproevingen tot wijsheid kwam. De verhalen waren bedoeld als ‘rites de passage’ die je hielpen om stappen te zetten in ontwikkeling en daar bewust van te zijn. Vandaag de dag heeft het verhaal een andere plek gekregen. Als kind worden we nog voorgelezen, maar al vrij snel lijkt er met het opgroeien in de dagelijkse realiteit weinig plek meer voor verbeelding. Een manier om die verbeelding te ervaren, is het bezoeken van grote zalen met witte projectieschermen om dan met een doos popcorn op schoot even nergens aan te denken. De moderne mythe in de bioscoop met daarin de Reis van de Held verwerkt. 10

ook los te volgen!


GROEI Want naast de verstrooiende waarde van een mooie film, kan deze ook een metafoor zijn. Een metafoor voor jouw leven. De verhalen in films zijn een uitnodiging om je bewust te worden van wie jij bent en waar jij staat. Want ook jouw leven mag een avontuur zijn, een heldenreis. Ook in jouw leven heb je te maken met wake-up calls. Bijvoorbeeld als je relatie verbroken wordt, je te maken krijgt met verlies of wanneer je net als Lester dat knagende gevoel van onbehagen hebt. Ook jij kan gevoelens van weerstand ervaren als er aan je situatie van veiligheid wordt getornd. Maar ook jij hebt een eigen unieke ‘schat’ te vinden en de gelegenheid om bewust en vanuit vrijheid te leven. Dit is altijd een proces van ontwikkeling. In mijn begeleiding en trainingen neem Een verruimd perspectief ik je mee op dit proces aan de hand van een grote diversiteit aan filmfragmengeeft weer ten. De fragmenten illustreren de verlucht, adem en inspiratie schillende stappen en fasen waaruit de Reis van de Held bestaat. Ze nodigen uit om je bewust te worden van waar jij staat, wat er op dit moment in jouw leven gebeurt. Door op deze manier met je ontwikkeling bezig te zijn geef je jezelf een ruimer perspectief op je leven. En een verruimd perspectief geeft weer lucht, adem en inspiratie waar het even vernauwd is geraakt. Want ook jouw leven is een verhaal. Een verhaal met talloze ervaringen. Prettige en minder prettige. En wie held is in zijn eigen verhaal, weet in liefdevolle afstemming en vrijheid met deze ervaringen om te gaan! Tot besluit heb ik herinnering aan een fragment uit ‘The Shawshank redemption’. Gevangene Brooks krijgt te horen dat hij na jaren gevangenschap vrij wordt gelaten. Maar het leven buiten de gevangenismuren is voor Brooks te beangstigend. Hij weet zich er geen raad mee en de wereld binnen de gevangenismuren is in ieder geval vertrouwd. Door weer een misdaad te begaan, hoopt hij te mogen blijven en vrijheid te vermijden. De metafoor: we hebben allemaal ideeën, opvattingen en overtuigingen over onszelf en de wereld gevormd en aangenomen. Ze vormen jouw verhaal en verstrekken vaak de notie van identiteit. Maar die ideeën kunnen ook als muren werken en je tegen houden in het ervaren van vrijheid. Weet dat ze slechts de substantie hebben, die jij er aan geeft. Durf jij verder te kijken en het avontuur met jezelf aan te gaan? Durf jij jouw eigen unieke verhaal te ontdekken en te leven? Ga dan op heldenreis en wie weet ontmoeten we elkaar! Herman Annema © 2013 www.zinspelen.eu

11


INSPIRATIE

Magazine 2 931 bekeken:

97

7X lentegevoel Weg met de ballast! Plan elke week tijd om oude spullen op te ruimen en weg te doen. Heb je in de winter weinig gedronken? Pak de draad weer op en zet een kan water in jouw buurt. Laat je door de voorjaarszon voeden! Elke dag 15 minuten om buiten zonlicht op te doen. Het stamppotseizoen is voorbij. Genieten van voedsel dat minder ‘zwaar’ is. Besteed extra aandacht aan je huid! Deze kan na de winter wel wat extra verzorging gebruiken. Zit niet langer stil en ga er uit. Pak het fietsen, wandelen en sporten weer op. Heb je nieuwe plannen? Nu is de tijd om ze uit te voeren! Judith Möller

Be-LEEF DAG

26 mei

Be-Leef is een groots buitenevenement dat op zondag 26 mei in Doorn op Landgoed Beukenrode wordt gehouden. Een ontmoetingsplek voor mensen die interesse hebben in zelfontwikkeling en bewust leven: voor ideeën en inspiratie op het gebied van mind– en lifestyle met een vleug aardse spiritualiteit en voor alles wat het leven mooi en interessant maakt. Tijdens het Be-LEEF evenement draait het om de ervaring. Dat wil zeggen dat de standhouders demonstraties en workshops aanbieden. Ook zullen inspirerende sprekers je aan het nadenken zetten en is er ook aan de kinderen gedacht. Een evenement dat een inspiratiebron voor velen kan zijn. Liefde Vreugde Vrijheid is daar ook aanwezig! Heb je interesse om te komen, reserveer kaarten. Kinderen onder de 15 jaar zijn gratis, zo ook het parkeren. www.be-leef.weebly.com 12


GEZONDHEID & WELZIJN

FYSIOTHERAPEUT MET HART VOOR DE ZAAK in gesprek met Mia Carey In 2005 ontmoette ik Mia Carey. Ze was werkzaam als fysiotherapeute en volgde bij mij een korte cursus “Trainen met hart en ziel’. Daarna wilde ze meer en besloot bij Liefde Vreugde Vrijheid de Jaartraining Inspirerend Coachen te volgen. Vrij snel viel het me op dat dit een dame was met potentieel! Professioneel, gedreven, een vrouw met een hart, maar ook een vrouw die weet wat ze wil. Omdat ze niet altijd de kwaliteit kon bieden richting haar klanten die zij vond dat ze verdienden, besloot ze een eigen fysiotherapie praktijk in Gees (Drenthe) te beginnen. In augustus 2009 opende ze haar deuren. Praktijk– en ontmoetingsruimte Ik loop haar praktijkruimte binnen en wordt welkom geheten door een tweetal dames die daar als fysiotherapeute werkzaam zijn. Ook de ruimte is uitnodigend: schoon, strak met smaak ingericht en het geheel straalt iets persoonlijks uit, kwaliteit! Opvallend is de prettige, vertrouwde en frisse energie die daar aanwezig is. De praktijk is gebouwd in een deel van een oude boerderij, waarbij de oorspronkelijke details behouden zijn gebleven. Om het gebouw lopen er dieren en er is veel groen. Rust, thuiskomen, een landelijke uitstraling waar je blij van wordt. 13


GEZONDHEID & WELZIJN Mia legt uit: “Voor ons is het belangrijk dat de klant centraal staat. We willen telkens weer de mensen blijven herkennen en erkennen. Voor ons is de klant meer dan de klacht alleen waarmee hij komt. We zien de klant ook vooral als deel van zijn sociale omgeving. Daarom hebben we naast aparte behandelkamers ook bewust gekozen voor een gezamenlijke oefenruimte waar diverse klanten los van elkaar en toch samen met hun fysiotherapeut datgene kunnen oefenen wat nodig is voor herstel en/of vooruitgang. We merken dat dat mensen verbindt, dat mensen elkaar zo ontmoeten. We hebben dat doorgetrokken naar het zitgedeelte, waar partners of mantelzorgers van de klanten met elkaar een praatje kunnen maken, een heerlijk boek kunnen lezen en een kopje koffie (samen) kunnen drinken.” Kracht, Kennis en Kwaliteiten bundelen “In wat we doen en aanbieden staat altijd het belang van de klant centraal. We vinden dat belangrijk. We zien de klacht van de klant dan ook niet als een losstaand iets, maar proberen het vanuit een breder perspectief te bekijken. Dat betekent dat we, als dat nodig, samenwerken met huisartsen, specialisten, psychologen of andere therapeuten. We overleggen, spreken zaken door en verwijzen een klant door, als dat in het belang is van de klant. Je moet dan durven loslaten, en weten wat jouw competenties zijn. Zien wat wel en niet bij je hoort. We hebben ons in de afgelopen aantal jaren ook echt op de kaart gezet en flink geïnvesteerd in de kwaliteit die we vandaag de dag leveren. Naast fysiotherapie hebben we onze expertise uitgebreid met multi-pathologie, ziekte van Parkinson en valpreventie! Toen we begonnen wilden we een soort ‘erf in beweging zijn, met mensen die op zoek zijn naar de menselijke maat’.” En dat is gelukt. Inspirerend en vanuit het hart Als ik Mia vraag wat ze van de jaartraining Inspirerend Coachen heeft meegenomen, begint ze te lachen en roept als bijna vanzelfsprekend: “Kijk maar om je heen. Het zit in alles. Voor mij was die training essentieel. Ik had niet gedaan wat ik nu wel heb bereikt. De training heeft het als het ware gebundeld, gefocust. Je zou kunnen zeggen dat ik dichter bij mijn eigen kracht ben gekomen, en zo kon mijn wens uitkomen.” Mia Carey © 2013 www.miacarey.nl tekst: Mandy van Nobelen 14


AANDACHT

PLUIM geef liefde vreugde vrijheid aandacht In deze rubriek willen we mensen een pluim geven omdat zij op eigen initiatief Liefde Vreugde Vrijheid onder de aandacht hebben gebracht. Omdat zij vinden dat een wereld met Liefde Vreugde Vrijheid, misschien wel een mooiere, positievere wereld zou kunnen zijn.

Sigrid de Koning Ondanks dat zij zelf een boek Anneke Schipper Liefde Vreugde Vrijheid Zij bracht het Liefde Vreugde kocht, ging ze naar de biblioVrijheid boek onder de aantheek in Almere, en heeft er dacht bij Boomker boekhannu voor gezorgd dat anderen die zich het del in Haren. In de hoop dat boek niet kunnen permitteren het toch er daar ook een lezing gehouden kan kunnen lezen. worden, voor enthousiastelingen in het Noorden. Boek is ook daar verkrijgbaar. Judith Möller Haar enthousiasme over Liefde Vreugde Vrijheid deelt ze met iedereen. Op haar log, haar facebook en ook op persoonlijk level!

Carla - Margriet - Vera

Björn - Jan - Renata - Lynn en Litha’s Local

Eind april plaatste ik een foto van mijn boek op Facebook met daarbij het onderMike - Marjolein—Ben schrift “Moederdagcadeautje?” Acht perZij en anderen deelden telkens de berich- sonen stuurde dit berichtje spontaan door, waarmee we met elkaar maar liefst ten op Facebook om zo dit Inspiratie Magazine onder de aandacht te brengen. een krappe 1700 personen hebben bereikt. Het aantal abonnees is hierbij flink gegroeid. En dit vind ik echt zo ongelofelijk gaaf: Dank jullie wel. wow!

15


GELUK

WORKSHOP LEVEN!!! leven leren als Levenskunst Bijna wekelijks krijg ik mooie en ontoerende mails van mensen uit het land, die vertellen wat Liefde Vreugde Vrijheid met ze heeft gedaan. Hoe het hen heeft verrijkt tot dusver, waar ze tegen aan lopen, hoe ze anders zijn gaan denken en hoe ze meer zijn gaan leven. Maar ook laten ze weten wat ze nog moeilijk vinden, waar ze tegen aan lopen en willen weten hoe ze het leven nog meer zin kunnen geven. Op zaterdag 29 juni wordt er een 1daagse workshop georganiseerd voor iedereen die meer wil LEVEN en meer uit zijn LEVEN wilt halen. Deze workshop LEVEN (met hoofdletters!) is een praktische workshop die je in beweging brengt, die je uitdaagt om je comfortzone te verleggen en die antwoorden geeft op de vragen die je hebt over jezelf, je LEVEN en hoe je Liefde Vreugde Vrijheid in je leven kunt verwelkomen. Het geeft je net dat beetje meer houvast, inzicht en diepgang om nog meer uit het Liefde Vreugde Vrijheid boek en je te leven te gaan halen. Als het boek je aanspreekt, dan mag je dit niet missen. We werken met een klein aantal mensen (maximaal 10) omdat we het belangrijk vinden dat iedereen voldoende aandacht krijgt. Een mooi locatie te midden van veel groen in hartje Soest. Wil je daarbij zijn, dat kan. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Als je een kortingsbon bij aanschaf van het Liefde Vreugde Vrijheid boek hebt ontvangen, maak daar dan gebruik van, dit scheelt 10%! Aanmelden? Klik hier:

Workshop LEVEN gegeven door Mandy van Nobelen zaterdag 29 juni 2013 in Soest van 09.00-17.00 uur Prijs â‚Ź 69.00 pp

â‚Ź 62.10 met kortingscode 16


LEVEN

MAAK ER EEN POTJE VAN liefde vreugde vrijheid in ‘t dagelijks leven Toen Mandy mij vroeg een stukje voor haar magazine te schrijven, bekropen mij diverse ‘stemmetjes’. Mijn eerste reactie was er één vanuit angst: ‘Dat kan ik toch helemaal niet?!! Wie zit er nu te wachten op een stukje van míj?!’ Een oude bekende stem die, zolang als ik mij kan herinneren, een prominente plaats in mijn leven heeft gehad. Ik noem hem de stem van mijn dominante perfectionist, geboren uit onzekerheid. Tegelijkertijd voelde mijn ego zich gestreeld: ‘Mandy wil MIJ in haar magazine, hoe cool is dat?!’ Ik was me direct bewust van beide stemmen en gaf me zelf de vrijheid om het verzoek van Mandy te laten bezinken. Ik liet haar weten er later op terug te komen. Zo gezegd zo gedaan. Gedurende de dagen die volgden kwam het verzoek diverse keren boven drijven. Hoewel het angststemmetje intussen aan heftigheid had ingeboet, rees wel de vraag ‘wát moet ik dan schrijven?’ Kortom, de control-freak in mij wilde wel aan het roer blijven staan! Totdat ik me bewust werd dat ik daarmee een oud patroon in stand zou houden………… en dat is niet wat ik wil!! De laatste tijd ben ik namelijk ‘druk bezig’ mezelf toestemming te geven om met minder genoegen te nemen, minder hard mijn best te doen en er soms zelfs en potje van te maken ;-)! Wat meer dan een stukje over Liefde Vreugde Vrijheid schrijven kan ik bedenken om mijn nieuwe manier van leven te oefenen?!! En dus ben ik gewoon gaan zitten, heb mezelf toestemming gegeven om het idee van het ‘perfecte artikel’ los te laten en gewoon te schrijven wat voorbij komt. Het toestemming geven aan mezelf heeft grote invloed op mijn hele wezen. Het voelt als een uiting van Liefde voor mezelf, ik ervaar Vreugde en dankbaarheid als ik merk hoeveel rust het brengt en het geeft zoveel meer Vrijheid in mijn doen en laten! (en dan vooral dat laatste ;-)!) Mijn nieuwe manier van in het leven staan vergt veel oefening, maar aan oefensituaties heb ik geen gebrek! Die zijn er elke dag. Soms zie ik ze op het moment zelf niet, maar word ik me er achteraf bewust van en regelmatig zie ik het vrijwel direct en kan ik hartelijk lachen om mezelf! En er is niets dat zoveel Liefde, Vreugde en Vrijheid brengt als kunnen lachen om jezelf!! Savannah Engelenberg - © 2013 in het dagelijkse leven budgetcoach in opleiding en gastvrouw in Flevoziekenhuis, Almere 17


Het volgende

Heartful

Magazine

verschijnt in mei 2013

Het volgende Magazine verschijnt in juli 2013

Laat je hart spreken

Liefde Vreugde Vrijheid Magazine III  

Liefde Vreugde Vrijheid is een inspirerend magazine vol hedendaagse levenkunst. Thema: NU

Liefde Vreugde Vrijheid Magazine III  

Liefde Vreugde Vrijheid is een inspirerend magazine vol hedendaagse levenkunst. Thema: NU

Advertisement