Rev tehnica nr 4

Page 1


Centenarul școlii noastre

Henri Coandă

Amintiri din anii de liceu

La ceas aniversar

Proiecte și activități extrașcolare

Pagina de creație

Vorbe cu tâlc


CENTENARUL ŞCOLII NOASTRE

Anul acesta, la ceas aniversar se află Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă” – unul dintre puţinele licee care numără o sută de ani de existenţă în învăţământul buzoian, prima şcoală cu profil tehnic din judeţul Buzău. Cu ocazia celebrării acestei vârste frumoase, foşti şi actuali elevi şi profesori ne îndreptăm gândurile către trecutul său, dar şi speranţele spre viitor. Istoria şcolii noastre începe în anul 1914, când s-a înfiinţat ca şcoală profesională pentru pregătirea personalului specializat în exploatarea şi întreţinerea liniilor ferate, a locomotivelor şi vagoanelor – ŞCOALA PROFESIONALĂ C.F.R. Aceasta era urmarea dezvoltării transporturilor pe calea ferată la început de secol XX, dar şi a constituirii la Buzău a unui puternic nod feroviar, la intersecţia axelor GiurgiuBucureşti-Suceava şi Braşov-Ploieşti-Galaţi. Din anul 1974 şcoala profesională a fost transformată în LICEUL MECANIC NR. 3 BUZĂU - prin înfiinţarea primelor clase de liceu -, iar în 1976 şi-a schimbat denumirea în LICEUL INDUSTRIAL NR. 6 BUZĂU. În anul 1990 devine GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURI CĂI FERATE, iar din 2012 ia numele lui HENRI COANDĂ - academician şi inginer român, fizician, pionier al aviaţiei, inventator cu peste 250 de invenţii brevetate, printre care şi trenul de mare viteză (în anul 1970).

Pentru elevii săi, această şcoală a reprezentat un pas pentru calificarea într-o meserie specifică domeniului feroviar sau/şi un prim pas în atingerea celor mai înalte trepte ale unei cariere într-unul din domeniile tehnicii şi ştiinţei, ca şi în alte domenii. Aceştia, de-a lungul anilor, au participat la olimpiade şi concursuri şcolare, obţinând numeroase premii la olimpiade tehnice şi concursuri pe meserii, olimpiade şi concursuri ştiinţifice şi culturale, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice atât la nivel judeţean şi naţional, cât şi internaţional. Profesorii, inginerii şi maiştrii acestei şcoli - care au slujit învăţământul buzoian cu dăruire şi pasiune - au conturat an de an, prin implicarea lor, imaginea din zilele noastre. Lucrând împreună, au participat, fiecare, nu numai la pregătirea profesională a elevilor noştri, dar şi la formarea caracterelor acestora. Elevii de ieri sunt astăzi oameni de care suntem mândri şi pe care îi putem oferi ca şi exemplu generaţiilor următoare. 93


Dacă primele cursuri ale liceului, pe atunci şcoală de meserii, se ţineau în Depoul de căi ferate Buzău, mai apoi în spaţii închiriate amplasate în clădiri diferite din tot oraşul, acum ne putem mândri cu un adevărat complex şcolar, la standarde europene, care cuprinde: - un corp de clădire cu 14 săli de clasă, cabinete de matematică, istorie, ştiinţe sociale, geografie, limbi moderne şi laboratoare de fizică, chimie, informatică, un modern Centru de documentare şi informare; - un corp de clădire cu 4 săli de clasă, cabinete şi laboratoare tehnice pentru construcţii, mecanică, electrotehnică, electronică, material rulant, biologie; - două corpuri de clădire cu ateliere – şcoală pentru pregătire tehnologică în domeniile mecanic, electric, electrotehnic, construcţii; - cantină cu o capacitate de 200 locuri/serie; - cămin proiectat pentru o capacitate de 300 de locuri, cabinet medical, cabinet de consiliere a carierei ; - două săli de sport (una, la standarde europene); - un corp de clădire pentru servicii administrative, lenjerie-spălătorie, tâmplărie; - teren de fotbal cu gazon sintetic şi nocturnă; - teren de fotbal cu gazon natural; - parc şi spaţii verzi pentru recreere. În momentul de faţă avem în plan şi actualizarea în ceea ce priveşte paleta de profile din care tinerii aspiranţi la un loc în clasele noastre să poată alege, pentru că piaţa muncii este într-o continuă schimbare şi dorim să fim în pas cu noile tendinţe nu numai sub aspect material, dar şi - mai ales - profesional. Astfel, începând cu anul şcolar 2013-2014, ne-am îmbogăţit oferta educaţională prin autorizarea pe domenii noi: Protecţia mediului - calificarea Tehnician pentru protecţia calităţii mediului şi Sportiv - calificarea Instructor sportiv - fotbal. Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă” Buzău, prin oferta sa, asigură o pregătire teoretică şi practică bună, astfel încât fiecare absolvent să aibă competenţe pentru o anume calificare (dar şi să fie deschis spre schimbare), să respecte valorile societăţii democratice, să poată urma o treaptă superioară de învăţământ. Foştilor şi actualilor elevi le urez mult succes în cariera pe care şi-au ales-o fiecare la rândul său, colegilor mei profesori le doresc un parcurs profesional încununat de satisfacţii, iar părinţilor - să se bucure de reuşita profesională (şi nu numai) a copiilor. Mulţumesc tuturor instituţiilor publice, partenerilor educaţionali, celor care ne-au sprijinit de fiecare dată în realizarea misiunii şcolii noastre de: ,,…a forma o personalitate armonioasă, creativ – pragmatică de succes, ataşată valorilor perene naţionale şi universale, un cetăţean european democratic, performant.” Stimaţi colegi, dragi elevi şi părinţi, să ne dorim şi să facem ca liceul nostru să aibă o viaţă lungă. LA MULŢI ANI ! Profesor Maria Voicu Director Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă” Buzău

4


Henri Coandă (7 iunie 1886-25 noiembrie 1972)

Henri Coandă a absolvit liceul "Sf. Sava", din Bucureşti, și Liceul Militar din Iași, devenind în 1905, ofițer de artilerie. În 1909, a absolvit Şcoala Superioară de Aeronautică, din Paris. A urmat cursuri de specializare la câteva universităţi europene din Charlottenburg, Liège și Paris. A fost ales membru al Academiei Române şi a primit titlul de Doctor honoris causa, al Institutului Politehnic din București. În anii 1905-1906, a conceput machete de rachete și o macheta de avion cu un motor rachetă cu combustibil solid. Celebrul inginer Gustave Eiffel (1832 - 1923) şi savantul Paul Painlevé (1863 - 1933) l-au sprijinit pe Henri Coandă să construiască un banc mobil, de încercări, montat pe o locomotivă, şi un dispozitiv original, de înregistrare a fenomenelor aerodinamice, din jurul aripilor groase. La 16 decembrie 1910, la Issy les Moulineaux, cu ocazia celui de-al doilea Salon Internaţional de Aeronautică, de la Paris, Coandă a prezentat şi pilotat primul avion cu reacţie, din lume, realizat de el (biplanul "Coandă"). Prin aceasta invenţie, Henri Coandă a intrat in istoria aviaţiei mondiale şi ca pionier al aviaţiei cu reacţie. Datorită activităţii sale creatoare, în domeniul aviaţiei, a fost angajat de Uzinele de Avioane din Bristol, unde a conceput şi construit, în anii 1911 - 1914, câteva tipuri de avioane, printre care şi avionul denumit "Bristol - Coandă", cu remarcabile calităţi, pentru acei ani.

Avionul cu reacție

În anul 1914, Henri Coandă a inventat tunul fără recul, pentru aviaţie, care nu suprasolicită structura avionului, în timpul tragerii. În anul 1934, Henri Coandă a obţinut, în Franţa, brevetul pentru invenţia "Procedeu şi dispozitiv pentru devierea unui fluid într-un alt fluid". Noul fenomen fizic descoperit de Henri Coandă - "Devierea unui jet plan de fluid ce pătrunde în alt fluid în vecinătatea unui perete convex" - a fost denumit "efectul Coandă". Utilizarea practică a "efectului Coandă" a fost începută de descoperitorul său, care a inventat şi brevetat în 1935, în Franţa "Aerodina lenticulară" (discul zburător), precum şi alte invenţii ("Dispozitiv pentru îmbunătăţirea randamentului motorului cu combustie internă", "Frâna de recul pentru armele de foc"). Aflându-se la baza a numeroase aplicaţii, "efectul Coandă" este, fără îndoială, certificatul de naştere a mecanicii fluidelor, o nouă ramură a tehnicii. Cercetările din numeroase ţări, printre care şi

5


România, au condus la multe utilizări practice ale "efectului Coandă" propulsia şi sustentaţia vehiculelor aeriene, îmbunătăţirea turbinelor cu gaze, amplificatoare cu fluide, aparate pneumatice, amortizoare de zgomote etc.

Aerodina lenticulară (discul zburător)

Inventator prolific, cu peste 250 de invenţii brevetate, Henri Coandă a conceput şi realizat aparate de ochire, pentru avioanele militare, vagoane de beton, cisterne de beton, pentru transportul pe calea ferată, rezervoare de beton, subansamble şi elemente pentru case prefabricate (încă din 1918), o instalaţie solară, pentru desalinizarea apei de mare. Puţini ştiu că, printre aceste invenţii se numără şi proiectarea unui tren rapid, revoluţionar, care trebuia să circule printr-o reţea de conducte şi transporta atât mărfuri, cât şi pasageri. Vagoanele se deplasau, în interiorul conductelor, pe baza diferenţei de presiune atmosferică, creată artificial de către un ventilator şi un compresor. Henri Coandă a proiectat un tren de călători care trebuia să circule în România, pe ruta Bucureşti-Ploieşti. Distanţa de 60 de kilometri, dintre cele două oraşe, urma să fie parcursă într-un timp record de 6-8 minute. Marele savant dorea ca invenţia sa să fie aplicată şi la transportul de mărfuri, între Portul Constanţa şi combinatul siderurgic de la Galaţi. Înainte de 1989, sistemul de transport gândit de Coandă a fost aplicat, pe distanţe mici, la două unităţi miniere de la Baia Mare şi Caraorman. Conductele transportau containere cu materii prime de la cariere la uzine. Proiectul de construcţie a unui tren de mare viteză a fost conceput în anii `70, după ce Nicolae Ceauşescu le-a cerut savanţilor o alternativă ieftină la metrou. Întors în ţară în 1969, Henri Coandă a înfiinţat Institutul de Creaţie Ştiinţifică şi Tehnică INCREST. Aici a proiectat un tren care circula în conducte şi atingea viteze record pe baza diferenţei de presiune atmosferică. Viteza trenului trebuia să atingă 500 km/oră. Această invenţie a sa a fost perfecţionată şi experimentată de către discipolii săi. Henri Coandă moare la București, pe data de 25 noiembrie 1972, la vârsta de 86 de ani.

6


Amintiri … din anii de liceu

Trecut-au anii… Alina Mușat 1985 – absolvent al liceului 1983. 15 septembrie. O toamnă caldă, blândă, un soare prietenos ce parcă îmi dădea mâna, însoţindu-mi paşii timizi, sfioşi. Treceam pragul unei lumi noi, ca-ntr-o poveste. Vedeam clădirile mari, curtea imensă, un adevărat univers. De la înălţimea mea, totul părea o verticală ridicată spre a-i călăuzi pe toţi adolescenţii ce cuceriseră prima redută – examenul de treaptă – spre lumea adevărată. Ochii copilului din mine căutau curioşi la tot ce se întindea generos în faţa noastră. Primele clipe trăite în preajma liceului au făcut ca inima să-mi bată cu putere. Ştiam că e o lume nouă, că va urma să descopăr, pas cu pas, un drum la capătul căruia nu voi mai fi un copil timid, curios, dornic de cunoaştere, ci o tânără determinată să calce sigur în viaţă. Urma să mă pregătesc pentru viaţa de CFR-ist, despre care nu ştiam aproape nimic. Vedeam doar, câteodată, în excursiile de familie, cum impiegaţii salutau solemn trenurile, de orice tip ar fi fost ele. Soare sau ploaie, vânt sau linişte, ei erau la datorie. Optaseră să fie parte a unei adevărate armate: întotdeauna la datorie. Cei mai mulţi dintre ei aveau acelaşi punct de plecare - Liceul Industrial nr 6 (CFR) Buzău. Un loc de referinţă. Un loc ce a primit piatra de temelie cu un secol în urmă. Iată! S-a scurs un secol de când neîntreruptul glas al roţilor de tren îşi are izvorul şi în acest spaţiu anume destinat. Un liceu ce a devenit leagăn al multor generaţii, un liceu ce a căpătat tradiţie, un liceu în care locurile erau râvnite, unde copii şi părinţii aşteptau deopotrivă, cu inima la gură, afişarea listelor cu candidaţii admişi. A fost pentru toţi un loc în care am intrat copii şi pe care l-am lăsat în urmă, devenind oameni mari. De aici am păşit direct în viaţă, pregătiţi pentru a spune “prezent” într-un loc de muncă presupunând mari responsabilităţi. În acest spaţiu al devenirii noastre am fost primiţi cu căldură de toţi cei care ne şlefuiau cu dragoste şi credinţă. Ei au rotunjit la umerii noştri colţuroşi. Au turnat suflet în piepturile noastre, schimbându-ne conturul, aşa cum amforele bătrânilor greci luau forma vinului care se îngroşa înăuntru. Au sădit, au curăţat, au îndreptat, au aşteptat, au dăruit, au revărsat, au mângâiat. Totul pentru noi. În orice loc vom fi ajuns după, firele nevăzute, urzite cu migală, cu răspundere, cu profesionalism, cu dragoste, ne-au legat de locurile şi de oamenii ce ne-au clădit. Toţi ne-am risipit. Toţi am privit apoi care încotro. Şi toţi am avut acelaşi stâlp: liceul. Acum, având şi noi copii şi sperând la o lume din ce în ce mai bună

7


pentru ei, ca şi pentru noi, a venit vremea să ne raportăm la valorile noastre, la reperele noastre din vremea în care noi eram un aluat fraged în mâinile sigure şi puternice ale celor ce şi-au dorit a fi şi realizările lor, şi mândria lor. Cu drag îmi aduc aminte de orele de curs, de concursuri, de festivităţi de premiere, de spectacole, de jocuri, de ateliere, de excursii, de vizite, de olimpiade, de emoţii, de bucurii, de vise, de speranţe şi de câte altele. Acest nume sonor - “Liceul CFR Buzău” - a adunat la rându-i, nume cu rezonanţă, nume grele, adevăraţi oameni, adevăraţi dascăli. Îi mulţumesc cerului că mi-a călăuzit paşii spre a avea parte de minunile săvârşite de ei. Mă înclin în faţa tuturor, le aduc recunoştinţă şi mulţumiri, iar celor ce nu mai sunt printre noi, le aduc un pios omagiu. Ei nu mai sunt, dar trăiesc prin noi şi prin ce au sădit în noi. Suntem copiii tuturor celor ce au dăruit şi s-au dăruit cu trudă, cu sacrificii, fără a aştepta nimic în schimb. Şi iată, s-a scurs un secol de tradiţie şi realizări, este strigat şi catalogul celor ce au slujit o viaţă pentru a deveni un nume. Nume ce se află pe buzele şi în sufletele a multor generaţii de copii, dar şi de părinţi. Nume ce au scris istorie. Liceul CFR Buzău, unde, de un veac, se împletesc cărările copiilor şi ale profesorilor, ale celor ce vor şi ale celor ce pot, ale celor ce doresc şi ale celor ce dăruiesc, reuneşte astăzi gânduri, fapte, priviri, emoţii, realizări şi le aşază pe toate sub un singur nume: performanţă. Fie că e vorba despre performanţe profesionale ale atâtor copii ce au trecut prin această şcoală, despre performanţele şcolare din timpul anilor de studiu ale aceloraşi copii, sau despre cele ale tuturor dascălilor ce au pus umărul spre a susţine această “construcţie” numită “pepinieră” CFR, toate sunt demne de amintit. Iar tot ce mai există, fără a fi fost redate în câteva cuvinte necuprinzătoare, le purtăm în inimă, le trăim prin comportament, le transmitem generaţiilor viitoare. La vremea când absorbeam cu nesaţ învăţătura şi experienţa dascălilor noştri am învăţat cât de preţioase sunt darurile primite, dar, mai ales, cât de valoroasă devine transmiterea lor necondiţionată . În cinstea şi în amintirea tuturor ziditorilor unei lumi aparte, a unei lumi dedicate omenirii, aduc un gând curat, recunoştinţă şi aplec fruntea în faţa tuturor deopotrivă. Cu respect, ing. Alina Muşat căsătorită Harabagiu

8


Amintiri... Renata Irimescu -1987 – absolventă a liceuluiÎntr-o zi de 15 septembrie, prima zi de şcoală a tuturor elevilor de altfel, intram pe poarta Liceului Industrial nr.6 Buzău, cu emoţii puternice şi cu vise pe măsură. Era în anul 1983, terminasem studiile gimnaziale la Şcoala generală nr.12 Buzău . În fiecare vară obişnuiam să călătoresc cu trenul până la bunici. Deşi drumul nu era tocmai scurt (de la Buzău la Suceava) pentru mine era o reală plăcere, căci aşteptând trenul pe peron în gara Buzău eram fascinată de tot, de gară, mirosul de creuzot al traverselor de lemn şi mai ales de trenuri. Cred că tuturor copiilor li se întâmplă acelaşi lucru! Aşa că, atunci când s-a apropiat examenul de admitere la liceu, l-am rugat pe tatăl meu să se intereseze dacă există un liceu al Căilor Ferate Române la noi în oraş şi astfel am ajuns să intru pe poarta liceului ca elevă în clasa a IX-a A, profil electrotehnic. Dirigintele clasei era dl. Pâslaru Dumitru şi ne preda economie politică, un om deosebit, care înainte de toate ne-a ajutat să ne acomodăm cu trecerea de la gimnaziu la liceu, să cunoaştem şi să respectăm regulile liceului şi cadrele didactice. Era o adevărată plăcere să învăţăm matematica de la dl. profesor Trocaru Ion, fizica de la dl. profesor Zaharia Florin, limba şi literatura română de la d-na profesor Avram Flora, geografia de la regretatul domn profesor Roşu Muşat, limba rusă de la regretatul domn Ţibuc Constantin şi alte materii de la profesori pe care i-am îndrăgit şi i-am stimat. În anul 1985 am dat examen de admitere în treapta a doua la acelaşi liceu, specializarea electronist SCB. Domnul inginer Boicu George, care ne preda electronică și electrotehnică, nea explicat în ce constă această meserie de electronist SCB și a reușit să mă convingă că fac o alegere bună. Despre acei următori doi ani sunt multe de povestit. Au fost cei mai frumoși, am legat prietenii care durează și astăzi, după 27 de ani. Am avut diriginte pe doamna Vrapciu Eugenia, profesor de limba și literatura română, care ne-a făcut să iubim materia, să citim cât mai mult și chiar de plăcere. Eram "clienţi fideli" ai regretatei doamne Babucea Adina, cea care se îngrijea de cărţile din biblioteca liceului. Doamna Vrapicu a reuşit să ne fie mai mult decât dirigintă, ne-a fost prietenă, ne-a educat și ne-a crescut frumos, așa cum face un părinte cu copii săi. Ne-a fost alături și ne este și azi, motiv pentru care îi aduc umilele mele mulțumiri! Distinsa doamnă Stănică Dorina ne preda matematica, iar noi, fascinați de frumusețea și delicatețea dumneaei, așteptam cu nerăbdare orele. Știa să explice matematica astfel încât nimeni să nu plece acasă fără să înțeleagă, iar noi "ne temeam" de renumita agendă roșie care ascundea exerciții și probleme dificile și care era nelipsită de la orele dumneaei. Domnul Zaharia Florin ne-a fost în continuare profesor la fizică, iar orele dumnealui în laboratorul de fizică al liceului erau câte o nouă experiență pentru fiecare dintre noi. Regretatul domn Roșu Mușat ne preda geografia; în cabinetul de geografie ne "pierdeam" printre hărți. Domnul Vrapciu Nicolae ne preda istoria, adevărate povești ascultate de noi pe nerespirate. Deși ținuta dumnealui impozantă m-a intimidat în 9


prima zi, a fost totuși întrecută de blândețea părintească cu care vorbea. Domnul Pîrvu Vasile ne preda biologia, domnișoara Stoica Pompilia - chimia, regretatul domn Iamandi Romeo - educația fizică, regretatul domn Cățoi Radu științele sociale, doamna Tudor Marcela ne preda economia politică, domnul Mogoș Constantin ne era maistru la orele de practică în atelierele specializate ale liceului. Orele de limba franceză erau fermecătoare, căci frumoasa domnișoară Guja Silvia ne fermeca pe toți, fete și, mai ales băieți, deopotrivă. Am fost norocoși, am avut cadre didactice cum alții și-ar fi dorit să aibă, dedicate profesiilor lor și care și-au iubit elevii, nu doar i-au “școlit”. Nu a existat materie pe care să nu o studiem cu plăcere și asta s-a datorat numai dumnealor, doamnelor noastre și domnilor noștri dragi profesori. În vara anului 1987 am susţinut examenul de bacalaureat şi am absolvit liceul. Am primit repartiție la Secția de Instalații Fixe și Tracțiuni Electrice, pentru că nu puteam fi repartizaţi toți pe profil și m-am simțit nedreptățită, dar nedreptatea a fost reparată în scurt timp, căci am fost transferată la Secția CT2 Buzău, unde lucrez și în prezent. Mi-am completat studiile absolvind în anul 2009 Facultatea de Științe economice a Universității "George Barițiu" din Brașov, specialitatea Contabilitate și Informatică de Gestiune. Sunt mândră că viața mi-a oferit șansa de a studia la Liceul Industrial nr.6 Buzău, pe care toţi îl cunosc ca fiind Liceul CFR și nădăjduiesc că la fel simt toți ceilalți absolvenți, chiar dacă au îmbrățișat și cariere care nu sunt de profil. Am colegi de clasă care lucrează în rețeaua CFR, dar și colegi care lucrează în cadrul Ministerului Apărării Naționale, în cadrul Ministerului de Interne, în Radiodifuziunea Română şi în firme particulare. Mulțumesc tuturor cadrelor didactice și nedidactice din acest liceu pe care leam cunoscut în acei îndepărtați ani, pentru tot ce m-au învățat și pentru tot ce mi-au oferit și pe care le asigur că nu le voi uita, chiar dacă, poate, am omis să le menționez acum.

A fost odată... ALDEA COSMIN

-absolvent al liceului, promoția 1997Dacă stau să mă gândesc mai bine, un lucru foarte important, probabil cel mai important, care este legat de liceu este timpul. Nu îți dai seama cum trece, iar la final, când realizezi cât de repede s-a scurs, parcă ai vrea să -l dai înapoi și să mai trăiești puțin anii de liceu. Cel mai frumos lucru care se poate întâmplă în liceu sunt prieteniile pe care le legi și nenumăratele și memorabilele întâmplări prin care treci împreună cu ceilalți. Cu unii poți avea o relație de amiciție, cu alții vei fi doar simplu coleg, iar cu alții vei crea acele prietenii strânse și puternice. Prieteniile din liceu sunt, de obicei, cele care pot dura o viață întreagă. Vei avea și prietenii destrămate și certuri și împăcări și…toate acestea întâmplări vor deveni peste un timp amintiri. Amintiri care ne vor trezi în minte și suflet acea imagine plăcută numită liceu. 10


Liceul - locul unde personalitatea se conturează Florin Chiorpec 2012 – absolvent al liceului În prezent – student la Facultatea de Inginerie Mecanică, Universitatea Transilvania, Brașov Cu ocazia serbării centenarului Liceului Tehnologic “Henri Coandă” din Buzău, sunt onorat să scriu câteva rânduri referitoare la cei patru ani petrecuți alături de colegi și profesori. Se spune că anii de liceu sunt cei mai frumoși. În mare măsură pot confirma acest lucru, deși în viață mai sunt și alte etape care pot fi la fel de frumoase, ca facultatea sau munca făcută din pasiune (și nu din obligație) în domeniul ales. În liceu întâlnești colegi noi, alături de care timp de patru ani vei petrece momente și întâmplări la intensitatea specifică vârstei de adolescent și care, dacă nu sunt trăite la vârsta respectivă, nu mai pot fi recuperate vreodată: glumele spuse între noi; râsul și vorbitul în șoaptă din timpul orelor - iar când erai “prins” se termina cu ascultare sau erai dat afară din clasă; năzbâtiile făcute în pauze și momentul stânjenitor când ești certat de profesor sau, mai rău, chemat în consiliul profesoral (“am trăit pe propria piele”); teme peste teme nefăcute; celebrul sentiment de frică atunci când se deschide catalogul și te rogi să nu fii tu dar, parcă spre ghinionul tău, proful are ceva cu tine și în cele din urmă ești ascultat la lecție; emoțiile din timpul unei lucrări importante când încerci să copiezi la un profesor sever sau - cel mai grav - când dădeam teză iar doamna dirigintă chema părinții să le spună situația școlară și ce năzbâtii am mai făcut; orele de sport, pe care le așteptam cu toții și care erau tot timpul pline de veselie, plus multe alte întâmplări de care îți aduci aminte cu drag peste ani. Dacă ar fi să aleg perioadele cu trăirile cele mai intense, acestea sunt primul și ultimul an. Spun primul an deoarece atunci a fost un salt în viața mea, am pășit într-o lume nouă, am avut un oarecare sentiment de ezitare, dar în același timp și o curiozitate despre ceea ce avea să se întâmple cu mine. Am întâlnit noi colegi și profesori despre care nu știam nimic și a trebuit să joc după alte reguli, fapt care m-a întărit și m-a schimbat în bine. Ultimul an a fost diferit prin faptul că deja ne cunoșteam bine între noi, am întemeiat prietenii, eram priviți cu alți ochi de către profesori și știam că sfârșitul școlii și bac-ul se apropiau. Un factor important în liceu, dacă nu și cel mai important, sunt profesorii, deoarece ei creează și ridică imaginea școlii prin personalitatea, cunoștințele și deprinderile pedagogice pe care le pun în practică pentru a modela elevii. Liceul tehnologic “Henri Coandă” Buzău a avut parte de unii profesori cu personalitate remarcabilă care au reușit să-și impună opinia și să aducă schimbări bune în interior. Referitor la profesorii care m-au ajutat, aș vrea să amintesc de doamna profesoară Leica Elena, care în clasa a 9-a m-a susținut și astfel am obținut mențiune la Olimpiada Județeană de Informatică Aplicată. Profesori care au reușit să-mi inspire pasiunea pentru domeniul tehnic au fost doamnele inginere Mustață Crina, Rad Geta, ca și doamna profesoară de fizică Zaharia Nicoleta. La orele de educație tehnologică, doamna profesoară Mustață dădea

11


exemple practice, iar laboratorul era plin cu piese de locomotive și vagoane care mi-au stârnit un interes pentru domeniul mecanic. Desenul tehnic, limbajul inginerilor, pe care l-am învătat de la doamna profesoară Rad, mi-a fost de un real folos în facultate. Doamna profesoară Zaharia, prin șarmul dumneaei, făcea ora plăcută și explica foarte bine fenomenele fizice. Un benefic ajutor și încredere am primit de la doamna inginer Florescu Carmen. Practic, m-a motivat și m-a împins de la spate pentru a participa la Olimpiada de Tehnologii. De asemenea, îi mulțumesc doamnei profesoare pentru cărțile tehnice și sfaturile oferite, care mi-au fost de mare ajutor. Personalitatea doamnei profesoare Tudor Marcela este foarte bine cunoscută în cadrul liceului, datorită corectitudinii și exigenței de care dă dovadă, dar și prin implicarea și derularea de proiecte și activități școlare. Concursurile de Economie și Educație Antreprenorială între liceele din Buzău au fost organizate și sprijinite de către doamna profesoară. Un alt exemplu ar fi activitatea prin care îi antrena pe elevi la colectarea de maculatură și deșeuri plastice, în scopul realizării unei educații ecologice a elevilor. Atunci noi nu apreciam, dar acum aș vrea să am în facultate astfel de profesori care să se zbată să organizeze activități și concursuri studențești. Doamna profesoară de geografie Stoica Daniela a fost acel profesor care prin calmul și bunătatea de care a dat dovadă a reușit să facă materia predată foarte plăcută și interesantă. Datorită dumneaei și modului explicit de predare am privit geografia ca pe o materie utilă de cultură generală și ușor de învățat. În clasele a XI-a și a XII-a aproape toate materiile de specialitate au fost făcute cu doamna directoare inginer Wamsiedel Nela. Aici pot spune că am primit bazele și cunoștințele fundamentale de Ingineria Construcțiilor. Atestatul Profesional din domeniul construcțiilor a fost făcut sub îndrumarea și supravegherea dumneaei, fapt pentru care îi mulțumesc și îi port un respect deosebit. Țin, de asemenea, să amintesc ajutorul în pregătirea examenului de bacalaureat din partea domnilor profesori Strezoiu Dumitrică, Iacob Mihaela și Aldea Cătălina. După ore, în mod voluntar, rămâneau pentru a da explicații și a face recapitulări ale materiei respective. Doamna profesoară Iacob a știut să facă din ora de limba română una atractivă, pe care o așteptam cu drag cu toții. Referitor la matematică, regret faptul că nu i-am acordat mai multă importanță în liceu, deoarece aici, la facultate, constat că e ”unealta” de care un inginer se folosește să descrie și să studieze fenomenele din lumea înconjurătoare. Așa că, fiți atenți ! Învățați ce trebuie la timpul potrivit ! Cu un așa colectiv profesoral, consider că Liceul Tehnologic “Henri Coandă” Buzău are toate șansele să se afirme în topul învățământului buzoian. În încheiere, țin să mulțumesc în numele meu și al colegilor și rămân profund îndatorat doamnei diriginte Voicu Maria, care ne-a fost ca o mamă în cei patru ani de liceu, chiar și în ciuda năzbâtiilor pe care le făceam cu toții. Sfaturile și mustrările pe care ni le adresa tot timpul tocmai acum parcă își fac efectul. Orele și laboratoarele de Chimie erau făcute cu profesionalism, de către un OM devotat educației și imaginii de profesor, valorilor autentice. Este persoana care mi-a deschis ochii către educația de nivel superior din facultate. Nu toți profesorii văd adevăratul potențial din unii elevi. Doamna dirigintă a văzut acel potențial în mine, dar și în alții din clasă. Îi mulțumesc pentru că mi-a recomandat Universitatea Transilvania din Brașov și m-a îndrumat spre înscriere. Astăzi, studiez inginerie mecanică, un domeniu de viitor, este ceea ce îmi place și, ca răsplată a eforturilor mele, am obținut bursă de studiu încă de la intrarea în facultate și o mențin până în prezent. La ceas aniversar le mulțumesc sincer și extrem de mult tuturor profesorilor din Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Buzău care au participat la formarea mea. Le doresc putere de muncă, sănătate și, cel mai important, să rămână neschimbați, pentru că sunt adevărate personalități în formarea elevilor. 12


Şi viaţa va rămâne o amintire! Cosmin Sandu -2013 - absolvent liceului - în prezent-student anul I Școala de Maiștri militari a Forțelor Navale “Amiral Murgescu”, Constanța Când am intrat pe porţile liceului, în clasa a IX - a, fluturii din stomac şi neliniştea nu îmi dădeau pace. Îmi era teamă de cei patru ani care vor urma, îmi era teamă că nu voi fi acceptat de colegi sau că nu voi fi agreat de profesori. Fire veselă şi vorbăreaţă cum sunt eu, am intrat în clasă sfios, citindu-se pe faţa mea frica de ceea ce va urma. Zilele au trecut, anii au trecut. Am plecat din acest liceu cu foarte multe amintiri frumoase, cu gânduri bune şi cu prietenii pe viaţă. Am avut profesori minunaţi, care m-au ajutat, m-au susţinut şi m-au înţeles şi în cele mai proaste momente. Dacă în timpul liceului mă enervam când mă ascultau şi îmi puneau note de care eu nu eram mulţumit, acum aş mai vrea să pot sta la orele dumnealor, să mai simt încă o dată că sunt licean. Acum, iată-mă aici, la Constanţa, unde nu am crezut că voi ajunge vreodată. Sunt mândru de mine, de liceul meu şi de reuşitele mele, dar cel mai mândru sunt de foştii mei profesori. Fără ajutorul dumneavoastră nu aş fi putut ajunge aici. Vă mulţumesc şi vă sărut cu drag de la Constanţa! Cu multă dragoste şi dor, Cosmin Sandu

Ani de liceu Daniel Lazăr -1990 – absolvent al liceului Am rămas cu amintiri plăcute din perioada în care domnul profesor Romeo Iamandi a înfiinţat echipa de handbal a liceului, cu care a participat şi câştigat diferite competiţii. Atunci când echipa liceului câştiga, mă încerca un sentiment de mândrie şi satisfacţie. Însoţeam echipa la toate competiţiile, observând cât de importante erau disciplina şi relaţiile de prietenie şi colaborare dintre jucători.

13


A fost odată... Costea Marius Aurel 2001- absolvent al liceului Născut în 1982 în comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău. Tatăl a lucrat ca depanator radio-tv, iar mama ca secretară la Scoala Generală Glodeanu-Sărat, unde am absolvit cursurile gimnaziale. În 1997 m-am înscris la Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate din Buzău pe care l-am absolvit în 2001, ca șef de promoție. Între 2001 - 2006 am urmat cursurile Facultății de Inginerie electrică, la Universitatea Politehnică din București - specializarea inginerie matematică. M-am înscris la doctorat în 2006, la Facultatea de Inginerie electrică din Universitatea Politehnică București, la Departamentul de Electrotehnică, având conducător științific pe prof. univ. dr. ing. Ioan Florea Hanțilă. În 2011 am susținut teza de doctorat cu tema Mișcarea corpurilor sub acțiunea câmpului electromagnetic. Timpul de acționare al electromagneților obținând titlul de doctor în inginerie electrică. În 2009-2012 am fost cadru didactic asociat la Universitatea Politehnică din București - Departamentul de Electrotehnică, conducând activități de laborator la majoritatea facultăților din universitate care aveau în planul de învățământ disciplina electrotehnică. În perioada februarie 2012- iulie 2013 am fost angajat ca lector universitar, în urma concursului susținut pentru postul respectiv, pe perioadă determinată la Universitatea Europei de Sud-Est Lumina. Din octombrie 2014 (prin concurs) m-am titularizat angajat pe perioadă nedeterminată, devenind titularul cursului de bazele electrotehnicii la Universitatea Europei de Sud-Est Lumina. Țin să menționez că profesorii și disciplinele studiate în liceu au avut o contribuție majoră în formarea mea ca inginer și cadru didactic universitar. Cadrele didactice de un profesionalism remarcabil au reușit să-mi capteze atenția către partea tehnică, iar la finalul studiilor de liceu reușisem să acumulez un bagaj solid de cunoștințe care mi-au deschis drumul ce a urmat.

Amintiri ... Gheorghe Istudor -1990 – absolvent al liceului Îmi amintesc cu plăcere de excursiile şi taberele grozave, organizate de școală, foarte utile pentru dezvoltarea copiilor, pentru spiritul de echipă, realizându-se desprinderea din “cuibul de acasă”. În aceste excursii se înfiripau prietenii, realizam activităţi deosebite pe care nu le făceam în viaţa de zi cu zi, unice în felul lor, iar timpul trecea repede şi regretam momentul în care trebuia să ne luăm rămas bun şi să ne întoarcem acasă. 14


Anii de liceu Gabi Tăchescu - 2004 - absolvent al liceului Am avut șansa, în acea perioadă, a unui colectiv foarte reușit; țin minte clar că, deși poate nu am fost cea mai bună clasă din acea generație, am avut câțiva colegi care au ținut media notelor ridicată și astfel am atras bunăvoința și aprecierea profesorilor. Eu nu am fost neapărat unul dintre ei, ba, mai mult, cred că am fost un soi de premiant la materia “absențe”. Un alt factor de care îmi amintesc cu cea mai mare plăcere este, cu siguranță, calitatea profesională și mai ales morală a profesorilor, de departe profesorii din perioada liceului au fost cei care mi-au rămas cel mai mult în memorie și cu care am rezonat cel mai bine. Fiecare profesor era diferit, de la fiecare puteai să acumulezi nu numai informații ce țineau strict de materiile individuale, ci și o paletă întreagă de elemente ce țineau de o anumită cultură generală. Cred că adesea contează foarte mult acest “mix” de materie programată și informații aleatorii de cultură generală. Acest lucru a fost de natură să atragă deplinul respect și recunoștința mea totală. Cu ocazia centenarului am dorit să scriu aceste cuvinte, cu siguranță prea puține pentru a caracteriza patru ani frumoși din viața mea, dar am încercat să fiu succint și aplecat mai mult spre amintiri legate de cadrele didactice. La mulți ani! Toate cele bune, Gabi

15


La ceas aniversar Calificările în domeniul transporturilor Prof. Carmen Florescu Transporturile reprezintă o componentă cheie a economiei oricărei țări, un sistem economic complex de producție. Ele au ca scop satisfacerea nevoilor umane privind deplasarea, deservirea economiilor naționale și internaționale, asigurând circulația persoanelor, a mărfurilor și schimbul economic. Cererile de transport ale economiei și ale populației sunt satisfăcute de mai multe sisteme tehnice de transport, fiecare dintre acestea având avantaje și dezavantaje, astfel că o condiție principală a organizării transporturilor este cunoașterea diferitelor moduri de efectuare a transporturilor și evaluarea corectă a acestora din privința eficientizării derulării traficului.

16


Prin intermediul sistemelor de transport se realizează legăturile de producţie între întreprinderi, comunicaţiile între marile centre urbane și industriale, între centrele industriale şi agricole și nu în ultimul rând, legăturile de interes turistic. Transporturile de utilitate publică, în componenţa cărora intră căile ferate, fluviale şi maritime, rutiere, transportul aerian şi transportul de călători trebuie să se desfășoare în condiții de maximă siguranță ceea ce înseamnă că personalul care deservește aceste sisteme de transport trebuie să aibă o înaltă calificare și să posede competențele tehnice și comportamentale prevăzute de standardele de pregătire profesională pentru acest domeniu. Liceul Tehnologic “Henri Coandă” , prin calificările pe care le-a propus în oferta educațională de-a lungul timpului, este o unitate cu tradiție în formarea inițială a elevilor astfel încât aceștia să fie integrați pe piața muncii în domeniul transporturilor. Calificări precum Tehnician în transporturi, Electromecanic material rulant, Agent feroviar, Tehnician electromecanic oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu analizarea structurii sistemelor de transport şi a factorilor interni sau externi care influenţează dinamica dezvoltării lor, identificarea particularităţilor deferitelor moduri, categorii şi tipuri de transport. La sfârșitul acestor programe de studii, absolvenții vor intra în posesia unui certificat de calificare care le va facilita obținerea unui loc de muncă și integrarea în societate. Cu o sută de ani în urmă, unitatea noastră s-a înființat ca primă școală buzoiană cu profil tehnic, Scoala profesională CFR, în contextul în care rețeaua de căi ferate din țara noastră se afla în plină extindere și dezvoltare și era nevoie de personal bine instruit și specializat pentru a desfășura activitatea de întreținere și exploatare a liniilor ferate și a materialului rulant. Chiar dacă de-a lungul timpului școala noastră a funcționat sub mai multe denumiri, iar în prezent se numește Liceul Tehnologic “Henri Coandă”, a rămas singura școală din Buzău care oferă specializări în domeniul transportului feroviar. Chiar dacă, după revoluția din decembrie 1989, alocarea insuficientă a resurselor finaciare și politicile economiei de piață au dus la restructurări care au destabilizat oarecum sistemul de transport pe calea ferată, vom susține în continuare că avantajele oferite de acest sistem de transport, precum siguranța în circulație, consumul redus de energie față de alte mijloace de transport, faptul că este cel mai nepoluant mod de transport, vor duce la revigorarea transportului feroviar, oferind pentru viitor impulsul necesar dezvoltării căilor ferate din țara noastră. Astfel, dată fiind importanța transporturilor în societatea contemporană, ne bucurăm că unitatea noastră școlară, prin oferta educațională pe care o propune, este în masură să pregătească viitori specialiști în domeniul transporturilor și mai ales pentru transporturile feroviare.

17


Diplome şi premii Profesor Adriana Rădulescu Director adjunct Liceul Tehnologic “Henri Coandă” Buzău

Ne-am obişnuit să împletim plăcutul cu utilul. De aceea, alături de toate activităţile extraşcolare pe care elevii noştri le-au desfăşurat de-a lungul vremii, olimpiadele, concursurile şcolare, sesiunile de comunicări, simpozioanele, au ocupat un loc important în viaţa noastră şcolară. Nu putem trece nepăsători, la ceas aniversar, peste premiile care le-au obţinut elevii noştri, la diferite competiţii, premii pentru care s-a muncit mult, poate uneori s-a renunţat la o plimbare sau la un film, la o aniversare sau, de ce nu, la o întâlnire………Dar a meritat tot efortul, acum când privim în urmă! Din păcate nu putem aminti toate rezultatele elevilor şcolii, ne-ar trebui mult prea mult spaţiu şi timp. Totodată, cel mai vechi rezultat pe care l-am găsit în negura vremii, este din anul 1967, un premiu II al echipei de volei a liceului, antrenată de profesor Voica Paul, la Campionatul M.T.T.C. Poate pare ciudat, că la aniversarea a 100 ani de existenţă a primei şcoli cu profil tehnic din judeţul Buzău, am început cu un premiu la sport. Tocmai acest lucru demonstrează faptul că în această şcoală, elevii sunt pregătiţi cu aceeaşi seriozitate în toate domeniile. Dacă veţi citi mai departe, veţi vedea că avem rezultate în toate domeniile: tehnologie, artă, ştiinţă, creaţie…………..

În atelier începe pregătirea practică pentru Olimpiada Tehnică sau pentru concursurile pe meserii

1980......  Grama Constantin – premiul I la Concursul pe meserii etapa naţioanlă – profesor îndrumător inginer Nicolae Vasilescu 1991........  Roşu Adrian – premiul II la Concursul pe meserii etapa naţioanlă - profesor îndrumător inginer Mustaţă Eugenia Cristina  Lucaci Emanuel – premiul III la Concursul pe meserii etapa naţioanlă profesor îndrumător inginer Mustaţă Eugenia Cristina 1993........  Tănăsescu Adrian - premiul II la Concursul pe meserii etapa naţioanlă profesor îndrumător inginer Mustaţă Eugenia Cristina 1994............  Pavel Nicu - premiul III la Concursul pe meserii etapa naţioanlă - profesor îndrumător inginer Mustaţă Eugenia Cristina

18


1996.........  Dulgheru Marius Lucian - premiul I la Concursul pe meserii etapa naţioanlă – profesor îndrumător inginer Florescu Doina Carmen 1997.........  Şolcă Marian Nicolae - premiul II la Concursul pe meserii etapa naţională – profesor îndrumător inginer Florescu Doina Carmen  Sârbu Codruţ - premiul II la Concursul pe meserii etapa naţioanlă – profesor îndrumător inginer Wamsiedel Nela 1998.........  Brânză Victor - premiul II la Concursul pe meserii etapa naţioanlă – profesor îndrumător inginer Wamsiedel Nela  Dulgheru Marius Lucian - premiul III la Concursul pe meserii etapa naţioanlă – profesor îndrumător inginer Mustaţă Eugenia Cristina 1999........  Durlea Constantin - premiul II la Concursul pe meserii etapa naţioanlă – profesor îndrumător inginer Wamsiedel Nela 2000...........  Costin Cristian – premiul I la Concursul „ Ştefan Procopiu”– fizică – Iaşi profesor îndrumător Zaharia Florin 2001........  Costin Cristian – premiul I la Concursul „ Ştefan Procopiu”– fizică –Galaţi profesor îndrumător Zaharia Florin 2003.............  Suditu Ana Maria – premiul III la Olimpiada de Limba Română – etapa judeţeană – profesor îndrumător Vrapciu Eugenia  Cârlig Bogdan - premiul III la Olimpiada de Istorie– etapa judeţeană – profesor îndrumător Furtună Doina Simona 2004.........  Negru Mihăiţă - premiul III la Concursul pe meserii etapa naţioanlă – profesori îndrumători inginer Macadon Daniela şi inginer Gheorghe Bărzoiu 2005.........  Stan Elvis – premiul II la Concursul Naţional de Informatică Aplicată profesor îndrumător Cârstea Cornelia

Imagine din timpul Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii – etapa naţională – electrotehnică – care a fost găzduită de şcoala noastră

2009........  Dragomir Cosmin - premiul I la Concursul „ Iulian Grindei”– Iaşi -profesor îndrumător Furtună Doina Simona  Căţoi Mihai - premiul I la Concursul „ Iulian Grindei”– Iaşi -profesori îndrumători Furtună Doina Simona şi Florescu Doina Carmen 19


 Matei Ana Maria şi Cijevschi Alina – premiul I la Simpozionul Naţioanal”Apa un miracol” - profesor îndrumător Stoica Daniela  Berbecaru Marina – premiul I la Proiectul Naţioanal de Educaţie pentru Mediu “Eco-Fotografia Anului” Ediţia I - profesor îndrumător Stoica Daniela 2010.........  Mihalache Roxana - premiul II la Concursul „ Iulian Grindei”– Iaşi -profesor îndrumător Furtună Doina Simona  Matei Ana Maria şi Cijevschi Alina – premiul I la Simpozionul Naţioanal”Apa un miracol” - profesor îndrumător Stoica Daniela  Grigore Ana Maria - premiul I la Simpozionul Naţioanal”Apa un miracol” profesor îndrumător Stoica Daniela 2011........  Revista de promovare a liceului “Ani de liceu” – premiul III la Concurs de reviste şcolare şi materiale promoţionale –etapa naţională – profesor Badea Mihaela şi informatician Lupaşcu Veronica  Guţă Ionel Sebastian - premiul II la Concursul „ Iulian Grindei”– Iaşi -profesor îndrumător Furtună Doina Simona  Dinu Cristian Alin - premiul I la Concursul “Epsilon” - etapa naţională profesor îndrumător Nartea Monica  Trifan Andreea şi Neacşu Mihai - premiul I la Concursul “Epsilon” - etapa naţională - profesor îndrumător pavel Mariana  Pinghel Ionel – premiul I – la Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii – etapa judeţeană – profesor îndrumător inginer Wamsiedel Nela şi Rădulescu Adriana  Dragomir Cosmin - premiul I – la Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii – etapa judeţeană – profesor îndrumător inginer Macadon Daniela Dragomir Cosmin (primul din stânga) alături ce colegii din ţară, participanţi la Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii – etapa naţională, unde a obţinut menţiune.

 Neacşu Mihai – premiul III - Olimpiada liceelor tehnice şi vocaţionale – limba engleză - etapa judeţeană - profesor îndrumător David Tatiana  Beganu Mihai, Bănică Gheorghe şi Neacşu Mihai – premiul I la Concursul “Prima mea afacere” - etapa judeţeană - profesor îndrumător Tudor Marcela  Călimănoiu George - premiul I – Concursul “Atheneum” – creaţie literară etapa judeţeană - profesor îndrumător David Tatiana  Moise Ioana - premiul I – Concursul „Santa is coming to town” - Desen – realizare şi prezentare - etapa judeţeană - profesor îndrumător Muşătoiu Lavinia  Dragomir Cosmin şi Florea Cosmin – premiul I - Concurs „Vreau carieră de succes” - etapa judeţeană - profesori îndrumători Tudor Marcela şi Voicu Maria

20


 Suliman Liviu–premiul I–Simpozion „Şcoala văzută prin ochi de copil” etapa judeţeană - profesor îndrumător Voicu Maria 2012...........  Ilie Ionela - premiul I la Concursul „ Iulian Grindei”– Iaşi -profesor îndrumător Furtună Doina Simona  Barbu Mihai – premiul II la Concursul “O lacrimă pentru Terra” – etapa naţională - profesor îndrumător Voicu Maria  Pinghel Ionel – premiul I - la Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii – etapa judeţeană – profesori îndrumători inginer Wamsiedel Nela şi Florescu Doina Carmen

Planşeta, cea care poate “spune” cât sa muncit până la obţinerea acestui premiu I la Olimpiadă

 Popină George Cosmin –premiul I la Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii – etapa judeţeană – profesor îndrumător inginer Wamsiedel Nela  Bratu Paul şi Oprişan Adrian – premiul II - Proiectul educaţional „Ştiinţe cu juniori” - etapa judeţeană - profesor îndrumător Voicu Maria  Udrea Andrei, Căcărează Ionuţ, Militaru Denisa, Sava Valerica, Ilie Ionela, Zota Alina, Baciu Mădălina, Turiac Andrei – premiul I - Concurs naţional de proiecte de cercetare documentară “Incursiuni printre valorile româneşti” – reviste şcolare – etapa naţională – profesori îndrumători Badea Mihaela, Voicu Maria şi Rădulescu Adriana 2013.........  Militaru Denisa, Moroianu Alexandru, Neacşu Mihai, Sandu Cosmin şi Nedelcu Ionuţ – premiul II - Concursul Judeţean ,,Cetăţeni ai lumii”- profesor îndrumător David Tatiana  Zota Alina, Moroianu Alexandru – premiul I - Concurs ,,Mesajul meu antidrog” - etapa judeţeană – profesori îndrumători David Tatiana, Furtună Doina, Florescu Carmen  Negoiţă Bogdan – premiul I - ,,Şcoala mea europeană” - etapa judeţeană profesor îndrumător Voicu Maria Şi am putea continua cu multe, multe alte premii. Nu trebuie să uităm rezultatele frumoase de la cele 10 ediţii ale Simpozionului “Henri Coandă”: premii I, II, III, menţiuni. Sigur nu am cuprins toată “averea” noastră de diplome, de premii, nici nu miam propus acest lucru. Nu înseamnă, că dacă nu am amintit un elev sau un profesor care au contribuit la faima şcolii prin rezultatele obţinute, i-am uitat, nu, toţi sunt în sufletele şi-n inimile noastre. Pe această cale vreau să mulţumesc tuturor celor care au contribuit de-a lungul anilor la dezvoltarea primei şcoli tehnice din judeţul Buzău. 21


Amintiri despre revistă... Profesor Badea Mihaela Era în luna februarie 2012. Cursurile erau suspendate din cauza căderilor masive de zăpadă. Gândul îmi zbura însă tot spre şcoală. Cum am fi putut să ne facem mai cunoscuţi, să spunem colegilor din alte şcoli ce activităţi frumoase desfăşurăm noi, ce rezultate am avut şi avem? Poate prin intermediul unei reviste? Singură n-aş fi reuşit. Au început cursurile. Am aşteptat momentul acesta cu nerăbdare, trebuia să propun colegilor ideea cu revista. Am început cu colegii din catedra tehnică, era interesant să avem o revistă a ariei curriculare Tehnologii! Au fost de acord. Aşa s-a născut revista “Ştiinţă şi tehnologie în şcoala noastră”. Am pornit la cules de materiale, antrenând şi un grup de elevi inimoşi. Am editat nr. 1, nr. 2……………şi am ajuns în anul şcolar 2013-2014. Un an şcolar cu o semnificaţie aparte pentru şcoala noastră: sărbătoreşte 100 de ani de la înfiinţare. Revista noastră, mult mai tânără, nu putea să nu participe la acest eveniment. Cum? Prin editarea unui număr aniversar. Ne-am gândit cum să arate acest număr şi am hotărât că numărul aniversar trebuie să cuprindă gânduri ale dascălilor şi elevilor care au fost, sau încă mai sunt în şcoala noastră, imagini din activităţile noastre, mai vechi sau mai noi şi multe altele. La ceas aniversar nu poţi face o delimitare strictă între ariile curriculare. Toţi aceşti 100 de ani, au însemnat o muncă a unor oameni din toate domeniile, nu ar fi putut exista catedra tehnică fără celelalte catedre. De aceea, numărul aniversar al revistei “Ştiinţă şi tehnologie în şcoala noastră” este al întregii şcoli, nu doar al catedrei tehnice. Citind această revistă vă veţi convinge că noi nu formăm doar buni tehnicieni, ci oameni pregătiţi să facă faţă provocărilor care îi aşteaptă în viaţă.

22


Desfăşurăm activităţi diverse, de la acţiuni caritabile ……………….

23


……………la baluri de boboci sau de majorat.

Fiind un liceu tehnologic, de-a lungul anilor am participat la concursuri pe meserii (aşa cum se organizau acum 30 de ani), la olimpiade şcolare tehnice şi nu numai. Am obţinut premii, dar au fost şi situaţii, în care am învăţat că la orice concurs există un singur câştigător şi acela nu eşti tu mereu………….. Nu înseamnă că ceilalţi sunt învinşi, ci sunt tot câştigători doar pentru că ştiu să piardă, să se ridice şi să continue! Învăţăm elevii noştri, că indiferent de situaţie, trebuie să fie mândri de şcoala lor, trebuie să aibă încredere în viitor. La viitor mă gândesc şi atunci când urez LA MULŢI ANI!, Liceului Tehnologic “Henri Coandă” din Buzău!

24


Rolul educaţiei fizice în Liceul Tehnologic “Henri Coandă” Buzău Prof. Ioana Rudeanu Prof. Geoge Vlad Educaţia fizică este o componentă a educaţiei generale care valorifică ansamblul formelor de participare a exerciţiului fizic în scopul măririi bagajului biologic al tinerilor în concordanţă cu cerinţele sociale. Educaţia fizică în liceul nostru este o activitate de prim rang, valorificată la concursurile şi competiţiile sportive, şcolare şi extraşcolare prin diversificarea sporturilor la care elevii participă. An de an, liceul nostru a participat la diverse concursuri sportive, obţinând rezultate remarcabile atât pe plan local cât şi regional, naţional si international:  în anul 1967, locul II la Concursul Naţional de volei (antrenor prof. Paul Voica);  în anul 1970 – locul I la Campionatul M.T.I.C Bucureşti de handbal ( antrenor prof. Romeo Iamandi);  între anii1973 – 1983, echipa de rugby (antrenată de Mitrea Costache, Juncu Zenovia şi Mogoş Constantin), a obţinut locul II la Campionatul Naţional de juniori;  în anul 1993, elevul Stan Constantin antrenat de Mogoş Constantin a fost promovat în echipa naţională de rugby participând la Campionatul Mondial de Seniori în Australia, obţinând locul III;  între anii 1980-2005, profesorii Ioana Rudeanu şi Romeo Iamandi au obţinut peste 100 de premii judeţene, naţionale şi internaţionale cu loturile de atletism fete, handbal băieţi, baschet fete, şah şi tenis de masă; Echipa de handbal – băieţi

Finala etapei judeţene 2002 Buzău 25


 în 1990 la Craiova, echipa de cros a liceului a obţinut titlul de vicecampioană naţională;  remarcabile sunt rezultatele de handbal, echipa şcolii fiind campioană naţională între anii 1994-1997;  la Cluj la etapa naţională din anul 2002, la O.N.S.S., elevii Gheorghe Cristina şi Radu Marian au fost finalişti; Eleva Gheorghe Cristina

Locul III Olimpiada sportului şcolar 2002 Cluj  în perioada 2011 – 2013, elevii liceului au obţinut peste 20 de locuri la concursurile sportive din cadrul O.N.S.S., remarcându-se elevii Jurubiţă Emil (şah), Dogaru Andrei (rugby), Andrei Ionuţ (fotbal), pregătiţi de prof. George Vlad.

Ansamblul promotor de manifestare şi participare a exerciţiului fizic au condus la creşterea prestigiului liceului nostru, promovându-l în elita sportului buzoian.

26


Părerile viitorilor absolventi

Cei mai frumoşi ani Căcărează Ionuţ clasa aXII a C Acum 4 ani eram doar un puşti, un băiat timid. Acum, după timpul petrecut alături de nişte profesori minunaţi, care m-au ajutat să-mi croiesc un drum în viaţă, indiferent de obstacole, am ajuns un alt om. Înainte de a intra în clasa a IX a, auzeam că anii de liceu sunt cei mai frumoşi ani din viaţa unui om. Acum îmi dau seama că nu erau doar nişte vorbe-n vânt. Este adevărat! În aceşti 4 ani am trăit experienţe care mi-ar putea schimba viaţa în bine. Aici am învăţat să am încredere în puterile mele, să-mi fructific calităţile şi toate acestea numai cu sprijinul profesorilor. De aceea vreau să le mulţumesc pentru tot ce au făcut pentru mine, pentru că m-au format ca un om ce sigur se va descurca în orice situaţie. La aniversare, mă bucur să pot spune din tot sufletul: LA MULŢI ANI, drag liceu!

De ce am ales să învăţ la Liceul Tehnologic „ Henri Coandă ”? Dobrotă Ionuţ elev clasa a IX a A Sunt la început de drum. Mai e puţin şi termin clasa a IX a. Am venit la acest liceu cu inima deschisă, cu gânduri măreţe. Din prima zi de şcoală am fost optimist şi convins că alegând această şcoală, îmi voi putea făuri un viitor frumos. Am fost încântat de dotările din liceu, cu toate laboratoarele, atelierele şi nu în ultimul rând cu sala de sport, mare şi primitoare. Am avut o varietate de calificări din care să pot alege, orientându-mă la calificarea „Tehnician desenator în construcţii şi instalaţii”. Sunt bucuros că sunt elev al acestui liceu, unde învăţ lucruri bune care o sămi fie de folos în viaţă. Domnii profesori sunt ca şi părinţii noştri : ne arată ce nu este bine când greşim, ne ajută să trecem mai uşor peste orice obstacol. Aici învăţăm dar ne şi distrăm! Am avut un bal al bobocilor nemaipomenit. Am o doamnă dirigintă care ne îndrumă şi ne sprijină, care este tot timpul printre noi ascultându-ne toate problemele. Sunt convins că şi la sfârşitul clasei a XII a, voi fi la fel de mândru că am ales liceul acesta şi sper, ca prin rezultatele mele să le mulţumesc domnilor profesori pentru tot ce fac pentru noi. 27


3,2,1……Start Constantin Alexandru clasa a XII a C Mai este o lună şi termin clasa a XII a! Simt o bucurie amestecată cu regrete. În cei patru ani de liceu, am acumulat o experienţă unică, presărată cu multe amintiri călduroase, care mi-au dezvăluit adevărata identitate a vieţii, neînţeleasă de mine până acum. Dar, ca întotdeauna, evenimentele neplăcute, nu au întârziat să-şi facă apariţia, scoţând la iveală laturile nedorite ale colegilor. Trecând prin timpul acesta, încărcat cu plăcere şi superficial, mi-am dat seama că scopul este de a ne uni şi de a ne face să descoperim cine este cu adevărat aproapele nostru. Am învăţat să ne rezolvăm cu minuţiozitate problemele de zi cu zi. Ne-am dezvoltat un caracter cât mai activ. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără stăruinţa dascălilor şi fără voinţa noastră puternică, imprimată cu trecerea timpului. La revedere liceu drag!

Familia mea Sava Valerica clasa a XII a C Sunt în această şcoală din clasa I. Ce de ani! Dar nu m-am plictisit niciodată, nu m-am gândit să plec de aici. Aici e familia mea! Pentru mine, profesorii au ţinut loc şi de mamă şi de tată ! Îi respect şi îi preţuiesc pentru tot ce au făcut pentru mine ! M-au ajutat când mi-a fost greu, au avut mereu un cuvânt bun pentru mine, un sfat. Am simţit, că pot conta pe prietenia acestor OAMENI, pe sprijinul dânşilor, nu i-am simţit distanţi, reci, aşa cum era „Domnul Trandafir”. Nu o să uit niciodată anii aceştia frumoşi petrecuţi în Liceul Tehnologic „Henri Coandă” ! Parcă am o urmă de regret că peste puţin timp va suna ultimul clopoţel din viaţa de elev. Regret că mă despart de colegi. Am avut şi prietenii destrămate şi certuri şi împăcări, dar toate aceste întâmplări vor deveni peste un timp simple amintiri. Mi-au plăcut toate activităţile la care am participat, şi n-au fost puţine : teatru, dansuri populare, dansuri moderne, acţiuni antidrog, antitututn, şi câte şi mai câte ! A fost frumos şi mai este atât de puţin şi se termină o perioadă minunată din viaţa mea! Păcat că n-am reuşit să-mi conving toţi colegii de importanţa şi frumuseţea acestor activităţi! Sper că generaţiile viitoare vor fi măcar la fel de inimoase ca noi, dacă nu mai inimoase, că vor participa cu tot sufletul la viaţa şcolii. Dacă privesc în urmă, îmi dau seama că m-am schimbat mult în bine, că toată strădania profesorilor n-a fost în zadar. Am avut şi experienţe mai puţin plăcute în toţi aceşti ani, dar cu sprijinul dascălilor mei, am reuşit să trec peste ele şi să continui cu fruntea sus. Mulţumesc pentru toate clipele plăcute petrecute în această şcoală! Am putut să visez şi peste foarte puţin timp o să rămân cu visul numit LICEU! LA MULŢI ANI, şcoală dragă!

28


ș

ăț

ș

Prof. David Tatiana Coordonator de programe și proiecte educative Educaţia nonformală reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-un cadru instituţionalizat, dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Notele caracteristice ale acestei forme de educaţie sunt legate de caracterul opţional al activităţilor organizate, participarea elevilor la stabilirea a ceea ce se va învăţa şi se va întreprinde, rolul discret al dascălului şi renunţarea la evaluări. Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă relaxantă la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul elevilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. Având în vedere importanța acestor activități, elevii și profesorii Liceului Tehnologic ”Henri Coandă” s-au implicat de-a lungul timpului în diferite programe, proiecte și activități extrașcolare ce au acoperit mai multe tipuri de educație: educația civică, educația pentru o cetățenie democratică, educația cultural-artistică, educația ecologică, educația pentru sănătate, educația sportivă și educația rutieră. Pentru buna derulare și pentru atingerea scopurilor activităților propuse s-au încheiat parteneriate cu școli și licee la nivel european, național și județean, cu instituții publice, cu organizații non-guvernamentale și cu agenți economici. La nivel internațional ne mândrim cu Proiectul Leonardo DaVinci ”Alt mod de a trăi, a învăța și a munci” realizat în parteneriat cu Lycee D’Enseignement Technologique et Professionnel ”Charles Tillon”, Rennes, Franța, cu Proiectul Comenius ”E-learning Course for Teachers” desfășurat în Malta, cu proiectele Etwinning ”Alert Today, Alive Tomorrow”, ”European Traditions”, ”Meteo Clima SOS”, ”Twinfest – Let’s Unite through Customs and Traditions! Share Your Culture” derulate în parteneriat cu școli din Franța, Grecia, Turcia, Polonia, Spania și Portugalia.

29


a învăța și a munci”

Proiectele internaționale de educație ecologică ”ECO-ȘCOALA”, ”LeAF – Learn about Forests”, „Land Art Contest for Climate Change Solution” au implicat toți elevii și cadrele didactice din școală. În cadrul proiectului ECO-ȘCOALA s-au realizat campanii de colectare de materiale refolosibile, concursuri de fotografii și eco-mărțișoare, parada costumelor eco, campanii de ecologizare a spațiilor verzi, plantare de arbori și arbuști, excursii, vizite la Stația de Epurare a Apei Buzău, la compania internațională GreenWeee.

De asemenea, ani la rând în școala noastră s-au desfășurat activități în cadrul programelor Spring Day, Agenda Europa, Junior Achievement, Săptămâna Educației Globale sau Școala Altfel.

”ECO-ȘCOALA”

31


De asemenea, ani la rând în școala noastră s-au desfășurat activități în cadrul programelor Spring Day, Agenda Europa, Junior Achievement, Săptămâna Educației Globale sau Școala Altfel.

La nivel național elevii noștri s-au implicat în derularea proiectelor ”O lacrimă pentru Terra”, ”Bine ați venit la Parlamentul European!”, ”Școli pentru un viitor verde”, ”Alcoolul nu te face mare!”, ”Știința și tehnologia în școala românească”, ”Cetățeni ai lumii”, ”Caravana carierei”. Nu trebuie uitat proiectul regional ”Eroii – modele peste generații” ce este realizat în parteneriat cu Fundația ”General Grigore Baștan” Buzău.

30


Dintre proiectele județene merită menționate: ”Noapte albă” – proiect de informare despre rolul mass-mediei în societate, ”Suntem aproape de tine” – menit să îi sprijine pe elevii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, ”Fii tu însuți!” – prevenirea traficului de ființe umane, ”Tradițiile militare, un model de educație civică” – realizat în parteneriat cu Fundația ”Mareșal Averescu” Buzău, ”Carte pentru Basarabia” – campanie de strângere de carte pentru biblioteca din Soroca, ”Totul despre Uniunea Europeană” – realizat în parteneriat cu Direcția pentru Tineret Buzău, ”Peisaj de nota 10” – concurs de artă fotografică, ”Atenție, viața are prioritate!” – în colaborare cu Inspectoratul de Poliție al Județului Buzău, ”Fii independent, nu dependent!”, ”Consilieri între egali”, ”Adolescență fără dependență” – proiecte de prevenire a consumului de droguri, substanțe etnobotanice, alcool și tutun în rândul tinerilor, proiectul de parteneriat educațional „Parașutiștii români – un model demn pentru tânăra generație în educația civică” în colaborare cu Fundația „General Grigore Baștan”, ”Stop violenței școlare și a limbajului agresiv” – parteneriat de combatere a violenței în mediul școlar, ”Adolescența – o vârstă a dilemelor”, ”Viața mea nu are preț”, ”Atitudine pentru lumea noastră”, ”Învățăm învățând pe alții”, ”Sunt inteligent, știu să fiu în siguranță” – tabără tematică, ”Zilele Liceului” – manifestări cultural-artistice și sportive, ”Perpetuum” – revista școlii,”Știința și tehnologia în școala noastră” – revista catedrei tehnice,”Atelier literar” – publicație de cultură cu lucrările elevilor, ”Mândru de liceul meu”, ”Colinde la Câmpeni” – acțiune de voluntariat la Căminul de bătrâni de la Câmpeni, ”Cupa Focus TV la fotbal”, ”Cupa Coca-Cola la fotbal” ”Crosul Bobocilor”, ”Cupa Crosurilor”, campionate școlare de fotbal masculin și feminin, handbal, rugby, tenis de masă, șah.

32


În fiecare an marcăm principalele date din calendarul sărbătorilor internaționale și naționale, cum ar fi: Ziua Națională a României, Ziua Unirii Principatelor Române, Ziua Mondială Anti-fumat, Ziua Mondială a Pământului, Ziua Mondială a Mediului, Ziua Mondială a Apei, Ziua Europei etc. De asemenea, în fiecare an organizăm Balul Bobocilor și Balul Majoratului, serbări cu prilejul sărbătorilor de iarnă, excursii în țară și în județ.

33


ț ț

ă

Prof. Badea Mihaela-Coordonator proiect Acum zece ani, un grup de colegi inimoși au organizat pentru prima dată Simpozionul “Henri Coandă”, în memoria marelui nostru savant. Simpozionul s-a dorit a fi un bun prilej pentru stimularea gândirii şi a creativității în domeniul ştiinţei, tehnologiei, protecţiei mediului şi artei a elevilor de la liceele tehnologice. Încă de la primele ediţii, etape judeţene apoi etape interjudeţene, s-a dorit a reuni elevi şi profesori ai liceelor tehnologice din judeţ şi din judeţele limitrofe în vederea schimbului de idei, informaţii și realizării unui schimb de bune practici. Deoarece rezultatele obţinute atât la etapele judeţene cât şi interjudeţene au fost foarte bune, numărul participanţilor a fost mare, iar calitatea lucrărilor teoretice şi practice a fost deosebită, ne-am propus extinderea acestui proiect la nivel naţional. Beneficiarii direcţi ai acestor activităţi sunt elevii şi profesorii liceelor tehnologice, care doresc să-şi perfecţioneze metodele şi tehnicile de lucru. Beneficiari indirecţi sunt angajatorii absolvenţilor acestor licee, instituţiile de invăţământ superior tehnic.

Cea de a X-a ediție a simpozionului, desfășurată în data de 10 aprilie 2014, a fost structurată pe trei secțiuni: “Știință”, “Tehnologie” și “Mediu” având ca temă: “Știința și tehnologia în școala românească”. Cu această ocazie au fost prezentate la cele trei secțiuni un număr de 94 de lucrări, de către 113 elevi, coordonați de 101 cadre didactice. Pe parcursul desfășurării au prezentat proiectele, machetele,lucrările sub diferite forme: aplicații practice, Prezi sau Power Point. Diferențierea lucrărilor a fost făcută pe baza complexității acestora dar un cuvânt greu de spus a fost caracterul practic, aplicativ al acestora atât în activitatea didactică cât și în viața de zi cu zi.

34


Secțiunea “Tehnologii”

Secțiunile “Mediu”& “Științe”

35


Rezultatele obținute în urma jurizării lucrărilor sunt următoarele:  SECŢIUNEA: ȘTIINȚE Premiul I- CHIVU Nicolae Iulian și STOICA Argentin, Colegiul Tehnic Buzău Premiul II- DULGHERU Cristina și MITRU Carmen, Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iaşi Premiul III- VASILESCU Oana-Bianca, Liceul Tehnologic ,,Costin Neniţescu” Buzău Premiul III- ZOTA Georgian, Liceul Tehnologic "Henri Coandă" Buzău Mențiune- DUGHEANĂ Valentin, Liceul Tehnologic "Henri Coandă" Buzău Mențiune- CIBOTARIU Violeta, Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași Mențiune- MITRU Carmen și NISTOR Ionuț, Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași Mențiune- PAL Diana Paula, Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași Mențiune- RADU Alexandru, Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construcţii Iaşi Mențiune- STOICA Victor, Colegiul Tehnic ,,Carol I’’ Bucureşti  SECŢIUNEA: MEDIU Premiul I- COCRIȘ Eduard Veniamin și PĂUȘERIU Dan Călin, Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc, Suceava Premiul II- BĂLAN Elena Teodora și SPICIUC Cătălina, Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc, Suceava Premiul II- IORDACHI Mihaela, Liceul Tehnologic ,,Sf.Pantelimon’’ Bucuresti Sector 2 Premiul III- PUȘCAȘU Ioana Roxana, Colegiul de Silvicultură și Protecţia Mediului Râmnicu Vâlcea Premiul III- IORDACHE Ionuţ, Liceul Tehnologic "Henri Coandă" Buzău Mențiune- BARANGĂ Flori Cosmina, Liceul Tehnologic "Henri Coandă" Buzău Mențiune- Anghel Alina, Liceul Tehnologic Costin Nenițescu Buzău Mențiune- NEGOIȚĂ Alina, Liceul Tehnologic "Henri Coandă" Buzău  SECŢIUNEA: TEHNOLOGII Premiul I- CHIVU Nicolae Iulian și STOICA Argentin, Colegiul Tehnic Buzău Premiul I- CONSTANTIN Florin Alexandru, Liceul Tehnologic "Henri Coandă" Buzău Premiul II- ŞERBAN Cătălin, POPA Adrian și TUDOR Mihăiţă, Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Buzău Premiul II- POPA Constantin Claudiu și TEREACĂ Cristian Ionuţ, Colegiul Agricol ,,Dr. C. Angelescu” Buzău Premiul III- UNGUREANU Ionela, Liceul Tehnologic "Henri Coandă" Buzău Premiul III- BALDOVIN Cristian Florin, Liceul Tehnologic de Transporturi Ploieşti Mențiune- BOCIOACĂ Alexandru, DUMITRU Andreea, DUŢĂ Emanuel și DUŢU Mihai, Colegiul Agricol ”Dr. C. Angelescu“ Buzău Mențiune- CĂCĂREAZĂ Ionuţ, Liceul Tehnologic "Henri Coandă" Buzău Mențiune- NEGOIȚĂ Georgică, RADU Adelin, MILEA Sorin-Vasile, BOLOCAN Marius-Constantin, Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil” Buzău

36


ț

TE IUBESC

GLAS Culege-mă soare, Din fir de beteală Aruncat Peste nori, Şi toarnă-mă-n Cupa cu zori. Cu firul vieţii Trist Şi cu ochii pierduţi, Ţese-mă-n Pânza de azur A cocorilor Nevăzuţi!

„Te iubesc” e prea puţin „Te ador” nu cred c-ajunge „Te doresc” o spun artiştii Iubirea mea nu are limite. Şi aş vrea ca într-o zi Să te am din nou aproape, Pe malul mării însorit Să ne iubim în şoapte. Să ne atingem pleoapele Şi buzele fierbinţi Ce-au aşteptat săruturi Calde şi cuminţi

Popa Oana cls. a XII a B

Neacşu Mihai cls. a XI a C

Desen tematic „Floare albastră” Piteliec Cosmin Clasa a XII a C

37


GÂNDURI PENTRU MAMA Pereva Cornelia, clasa a X-a A Mama-i o icoană sfântă, Ce tot timpul mă ajută M-ai născut, mi-ai dat putere Şi m-ai ferit mereu de rele. Un buchet de ghiocei Eu cu drag iţi dăruiesc Ca să-ţi arăt măicuţa mea Cât de mult te preţuiesc! Eşti ca un înger coborât din Rai Pe al lumii plai, Emoţia pe care mi-o creezi Sufletul deschide-l şi-o s-o vezi!

Petre Muşat - Cristian, Clasa a X-a B

Dragostea mea pentru tine Poate şi florile să-nvie, Iar ochii tăi minunaţi Sunt de Dumnezeu creaţi!

Desen tematic „Somnoroase păsărele” Piteliec Cosmin Clasa a XII a C

38


Mărturisire de Barangă Flori Un chip mai sfânt, mai pur şi mai curat, Pe lumea asta n-a mai existat. Un chip atât de luminos şi blând N-are să mai existe pe pământ. Un chip pur, de viaţă dătător, Ce poartă-n sinea sa atâta dor Dar ce mereu mă urmăreşte Ca un înger mereu mă ocroteşte. Mama mea, darul vieţii mele Doar tu simt că-mi dai putere, Cu dragostea ce mă-nconjori Cum e dimineaţa-n zori.

Spring love I fell in love – Taken by the innocence Of all the scents around.

A mea mama e dulce ca o floare Când zambeşte parcă-i soare, De ziua ei vreau să o răsplătesc Şi ghiocei îi dăruiesc.

Warmth was kind – Sun tempered, lifting life Erecting flower swathes.

O, MAMĂ Spring in my hair, Spring in the air Lingering everywhere!

O, mamă - cuvânt sfânt Inger trimis pe pământ, Călăuza sufletului meu Ce-mi luminezi calea mereu...

Moroianu Alexandru, clasa a IX-a B

O, tu rază de lumină în abisul cel amar Primeşte de la mine acest minuscul dar, Simbol al primăverii - ghiocelul cel zglobiu Veselă ca el mămico, vreau mereu să te ştiu!

Tender spring Brighter skies, blooming flowers A lush carpet of green grass Nature alive under warm showers Yeah, spring is here, at last!

O, tu stea nemuritoare Ce de zori nu-ţi este teamă Şi-a mea inimă tu dăinui TE IUBESC, prea scumpă mamă!

A new beginning, full of bliss With birds happily chirping Enjoying the sun’s sweet kiss And all the bright colouring.

Stoican Dragoş, clasa a XI-a C

Neacşu Mihai, clasa a XII-a C 39


Vorbe cu tâlc

- Ţi-am citit lucrarea de control. Foarte bună. Dar e identică cu cea a colegului tău de bancă. Ce concluzie să trag de aici întreabă profesorul. - Că şi a lui e foarte bună.

Suport tehnic: Cum pot să vă ajut? Client: Scriu primul meu e-mail. Suport tehnic: OK, şi care ar fi problema?

- Grozav aş vrea să zbor pe Lună în timpul tezelor! - De ce? - Acolo orice materie este de 6 ori mai uşoară!

-Chiar credeţi că meritam eu să-mi puneţi nota unu, domnule profesor?

- Ce să fac, dacă alta mai mică nu există!!!

Client: Păi, am scris litera "a" în adresă, dar nu ştiu cum să desenez cerculeţul din jurul ei.

-Copii, scoateţi o foaie de hârtie, dăm lucrare! - Şi cine nu are foaie? -Să scrie pe tabletă!

40


REBUS A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B

Acest rebus conţine date, pasiuni, descoperiri despre inginerul Henri Coandă precum şi câteva din profilele liceului nostru.

Pe coloana A-B veţi obţine numele licelului nostru.

A fost pasionat de ştiinţe ......................................(profilul liceului nostru) A inventat motorul cu ............................... Meseria lui Henri Coandă ................................ Unul din profilele liceului nostru (tehnician în ............................) Henri Coandă a studiat şi a fost şi ....................................... Alt profil al liceului nostru (tehnician în ..........................................) Profil tehnician ..................................tehnică de calcul Un proiect necunoscut al lui Henri Coandă a fost desalinizarea ........................... 9. A fost numit „copilul îndragostit de .............”(fenomen meteo) 10. Oferim elevilor zi de zi ................................ 11. Este considerat pionier al ................................Române 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

41


2013

ISSN 2286-0681 ISSN-L 2286-0681