Page 1

Handleiding (databank)

StatLine

Handleiding CBS website en databank StatLine 1


Alle informatie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert kunt u vinden in de databank StatLine op de website www.cbs.nl De informatie is gratis beschikbaar en te gebruiken met bronvermelding. Bezoekt u de website dan kunt u via verschillende routes de informatie vinden die is opgeslagen in de databank. In deze handleiding komen de verschillende routes uitgebreid aan bod.

Naast de verschillende routes worden in deze handleiding de functies in StatLine besproken zoals:  selecteren van informatie;  selectie aanpassen;  tabel vormgeving aanpassen;  maken van een grafiek;  maken van een kaart (bij regionale informatie);  het opslaan van de informatie;  en het gebruik van de link/URL. Een aantal bijzondere bewerkingen zoals het aanpassen van de link/URL en het gebruik hiervan in documenten zijn opgenomen in een aparte lesbrief. Hebt u interesse in het gebruik van informatie over Europese Unie is er een lesbrief beschikbaar over het gebruik van het Europese bureau voor de statistiek, Eurostat (ook hier is de gepubliceerde aanwezige informatie gratis beschikbaar).

2


Inhoudsopgave: 1. Databank StatLine ........................................................ 4 2. Selecteren van informatie .............................................. 6 2.1 Via het zoekscherm op de homepage .......................................... 6 2.2 Via de Themapagina’s ............................................................... 8 2.3 Via databank StatLine ´Alle CBS-cijfers’ ...................................... 9 2.3.1 Selecteren via zoeken ........................................................ 11 2.3.2 Selecteren via de thema’s .................................................. 12 2.3.3 Selecteren via de kaart ...................................................... 13

3. Tabel ......................................................................... 14 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Selecteren en aanpassen van de tabelselectie ............................ 14 Tabeltoelichting en onderwerp informatie .................................. 19 Tabel leesbaar inrichten .......................................................... 20 Tabel opslaan/downloaden ....................................................... 21 Grafiek van een tabel .............................................................. 22

4. URL/Link naar de tabel ................................................. 23 4.1 Opslaan van de link ................................................................ 23 4.2 Plaatsen van de link in een tekst .............................................. 25

5. Opmerkingen .............................................................. 27

3


1. Databank StatLine Ontwikkeling. De databank StatLine is in 1996 geïntroduceerd, tot die tijd waren er hoofdzakelijk papieren publicaties en enkele elektronische bestanden beschikbaar. De elektronische bestanden hadden als beperking dat door het gebruik van verschillende programmatuur er geen onderlinge uitwisseling kon plaatsvinden. Daarom is indertijd besloten een uniforme publicatie structuur te ontwikkelen (StatLine) waarbinnen iedere statistische afdeling van het CBS moest publiceren. De databank had in 1996 een volume van circa 320 mb en anno 2013 gaan we in de richting van 50.000 mb en opgeslagen in circa 2600 tabellen (1600 actief en 1000 in het archief)! Dit is prachtig maar hoe moet je als gebruiker uit al deze tabellen je informatie vinden en selecteren? Daarom gaan we eerst kennismaken met de structuur van de databank StatLine. We moeten ons StatLine voorstellen als een grote ladekast. Voor informatie over bijvoorbeeld ‘verhuizingen’ maakt u de lade ‘bevolking’ open en daarin weer uit de lade ‘verhuizingen’ uit deze lade haalt u de sub-lade ‘verhuizingen’ en uit deze lade de tabel ‘verhuizingen tussen gemeenten’ hieruit selecteert u uw onderwerpen en maakt daarmee uw eigen tabel.

Ladekast

Lade

Sub-lade

Tabel

4


Let op! U kunt (helaas) niet gelijktijdig de verschillende laden openen. Stel, u wilt van de jeugd in de leeftijd van 12 tot 25 jaar het drankgebruik weten en vooral de hoeveelheid, frequentie, welk type gelegenheden en in welke regio? Uit onderstaande figuur blijkt dat u uit 4 tabellen informatie moet selecteren om deze vraag (mogelijk) te beantwoorden.

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat StatLine geen relationele databank is. De gegevens zijn niet gekoppeld maar apart opgeslagen in de afzonderlijke thema’s. Een tweede gegeven is dat de databank onderwerpgericht is opgebouwd. Dit houdt in dat u kunt zoeken via een thema naar een onderwerp maar bijvoorbeeld niet geografisch. Dus als u het aantal banen in Amsterdam wilt weten is uw selectie proces; ‘Nederland regionaal’ (thema) ‘Arbeid’ (uit ‘Per thema’) ´Arbeidsmarkt´ (subthema) ‘Banen van werknemers regio’ (publicatie)

5


2. Selecteren van informatie Zoals al eerder besproken zijn er verschillende manieren om de gewenste informatie te selecteren. In de volgende onderdelen laat ik u de mogelijkheden zien. 2.1 Via het zoekscherm op de homepage 2.2 Via de themapagina’s 2.3 Via de databank “StatLine Alle CBS-cijfers”

2.1 Via het zoekscherm op de homepage Als u deze route naar (StatLine) informatie gebruikt, hou dan met het volgende rekening! De resultaten van het zoekscherm op de homepage, hebben alleen betrekking op informatie die in de webpagina’s te vinden zijn, dus niet in StatLine!

Maar bij het zoekresultaat ziet u dat er wel een mogelijkheid is te zoeken in StatLine. (zie onderstaande figuur)

Klikt u nu op ‘Zoeken in StatLine’ kunt u uit 2 manieren kiezen om het gevonden resultaat in StatLine te benaderen, namelijk (1) direct naar de tabel of (2) via de themastructuur de tabel te kiezen.

6


1. U kunt nu klikken op de link naar de tabel in StatLine met uw gevraagde informatie

2. Klikt u op een van de thema’s krijgt u de locatie van de tabel in StatLine te zien

Mogelijkheid 1. Klikt u op de link naar de tabel komt u direct in een selectie uit deze tabel waarin o.a. uw gevraagde informatie staat. Maar waar deze tabel zich bevindt in de structuur is niet zichtbaar, daarbij krijgt u niet alleen de gevraagde informatie ‘bevolking per maand’ maar een (grotere) selectie uit de tabel.

7


Mogelijkheid 2. Klikt u op een van de ‘thema’s’ dan komt u niet in een StatLine tabel terecht maar krijgt u te zien waar de tabel zich in de themastructuur zich bevindt. Vervolgens kunt u de tabel selecteren en zelf uw informatie uit deze tabel selecteren.

Deze methode geeft u inzicht waar het CBS deze tabel heeft geplaatst in de ‘ladekast’ en welke andere tabellen over dit onderwerp beschikbaar zijn! Zie ook dat een tabel op meerdere plaatsen in statline geplaatst is. Bijvoorbeeld: een tabel met informatie over de bevolking en regionale componenten wordt geplaatst in het “thema” Bevolking en Nederland regionaal. Op het selecteren uit de tabel komen we later terug.

2.2 Zoeken via de Themapagina’s Themapagina´s geven een beeld van de aanwezige informatie over het betreffende onderwerp (bevolking, inkomen of gezondheid etc.) Klikt u op een thema aan de linkerzijde van de pagina zoals ‘bevolking’ opent zich in het middenkader van de webpagina de onderstaande menustructuur. De menustructuur (tabbladen) van de themapagina’s is voor alle thema dezelfde!

8


Klikt u op het 2e tab (cijfers) van de menustructuur komt u in een pagina met daarin een aantal linkjes naar belangrijke en veel geraadpleegde StatLine tabellen.

Let op! Dit zijn niet alle tabellen over het thema, maar de meest belangrijke cq geraadpleegde. Voordeel van deze toegang: u komt gelijk in de StatLine-tabel. Nadeel is dat u vervolgens de selectie moet aanpassen aan uw eigen informatie behoefte! (Het aanpassen van de selectie komt verderop in de handleiding ter sprake)

Onder de andere menu tabs vindt U alle informatie over het thema zoals wat nieuw is uitgebracht, de publicaties en de gehanteerde methoden.

2.3 Via databank StatLine ´Alle CBS-cijfers’ Als u op de homepage van het CBS staat ziet u aan de rechterzijde van de pagina een button die u naar het openingsscherm van databank StatLine brengt.

9


In het openingsscherm van StatLine kunt u uit 3 manieren kiezen om de tabellen te benaderen. 1. via zoeken 2. via de themaboom 3. via de cartografische toegang (kaart)

In de volgende paragrafen zullen we ingaan op het vinden en selecteren van informatie in StatLine via: 2.3.1 Zoeken: deze zoekmachine is actief in de databank en dus anders dan de zoekfunctie op de homepage, die alleen werkt op de inhoud van de webpagina’s. 2.3.2 Thema: de ladekast waarin de 22 thema’s zijn ondergebracht met daarin alle tabellen. 2.3.3 Kaart:

deze functie behandelen we summier vanuit de openingspagina van StatLine, reden is dat met deze kaartfunctie maar één gebied kan selecteren en projecteren. Maar gaan we selecteren uit het thema ‘Nederland Regionaal’ kunnen alle gemeenten worden geselecteerd en geprojecteerd.

10


2.3.1 Selecteren via zoeken Om in StatLine te zoeken kunt u één of meer trefwoorden in het zoekscherm intypen. Daarna klikt u op de knop ‘Zoek’. Het maximaal aantal getoonde resultaten is 100. Boven de zoekresultaten wordt aangegeven hoeveel tabellen gevonden zijn. Type in het zoekscherm de volgende tekst: “bevolking”

En klik op de knop ‘Zoek’ en het resultaat wat 2 mogelijkheden laat zien 1. Links; de link naar de gevonden tabel 2. Rechts: de plaats van de tabel in Statline 1. De link naar de gevonden tabel geeft u de volgende informatie: 1e regel de link naar en de naam van de gevonden tabel. (Klikt u op de tabeltitel komt u in de tabel terecht) 2e regel verslagperiode: informatie over aanwezige periode informatie, wanneer de tabel voor het laatst vernieuwd is en de verschijningsfrequentie. 3e regel inhoud:een korte omschrijving van de inhoud van de gevonden tabel Opmerking! De 2e regel is voor u als gebruiker interessant omdat u direct ziet wat de meest recente verslagperiode is en wanneer u nieuwe cijfers kunt verwachten! 2. Klikt u onder ‘thema’ op de betreffende informatie dan komt u niet in een StatLine tabel terecht maar krijgt u informatie waar de tabel zich in StatLine bevindt. Vervolgens kunt u de tabel selecteren en uw informatie uit deze tabel zelf selecteren.

11


2.3.2 Selecteren via een van de thema´s

De StatLine tabellen zijn ondergebracht in 22 thema’s. U kunt door de tabellen bladeren met behulp van de zogeheten themaboom.

Door op een thema te klikken krijgt u de themaboom te zien. Daarnaast staan de subthema’s en tabellen aangegeven. Thema’s en subthema’s worden weergegeven door een mapje. Tabellen worden weergegeven door een beschreven wit papier. Het actieve thema wordt met een blauwe achtergrondkleur aangeduid. Als de muis over een tabeltitel gaat, verschijnt een tekstblokje met een korte toelichting op de inhoud van de tabel.

Selecteer nu met een muisklik de gewenste tabel. De tabel wordt nu opgehaald uit StatLine en kunt uw informatie selecteren. (komt ter sprake onder hoofdstuk 3)

12


2.3.3 Selecteren via de kaart De kaarttoegang in de openingspagina van StatLine bestaat uit twee onderdelen:

-

Selecteren van een gebied door klikken op de kaart of door een gebied te kiezen in de dropdown menu’s aan de rechterkant.

-

Een zoekterm intikken in het zoekvak boven.

Als u daarna op de pijl met ‘zoeken’ klikt, wordt een lijst getoond van alle tabellen waarin de gezochte regio en de opgegeven zoekterm voorkomt. Als u geen zoekterm opgegeven heeft, wordt alleen op het geselecteerde gebied gezocht. Nadeel: U kunt slecht één gebied selecteren. Daarom behandelen we de kaartfunctie bij het selecteren van informatie in StatLine via het onderwerp ‘Nederland regionaal’.

13


3. Tabel In de volgende hoofdstukken laten we zien welke mogelijkheden er zijn in: 3.1 - het aanpassen van een selectie uit een tabel; 3.2 - waar u informatie kunt vinden over de tabel; 3.3 - hoe u de tabel leesbaar kunt inrichten en; 3.4 - hoe en in welke formaten u de informatie kunt opslaan.

3.1 Selecteren en aanpassen van de tabelselectie Zoals bleek in eerdere hoofdstukken kunt u informatie uit tabellen selecteren via de themaboom in StatLine. We hebben in hoofdstuk 2.3 gezien dat alle thema’s zijn opgenomen in de themastructuur van de databank. Door op een thema te klikken wordt de inhoud in de volgende kolom getoond. Dit moet u herhalen tot u op tabel niveau komt. De tabel is herkenbaar als een beschreven wit papier. Als de muis op een tabel rust, verschijnt een tekstblokje met een korte toelichting op de inhoud van de tabel. De tabel opent u door hierop te dubbelklikken of door op de knop bovenin ‘maak keuze’ te klikken. Als de tabel is geopend kunt u via de tabbladen uw eigen selectie maken. We gaan in een aantal stappen dit hele proces uitvoeren. Stap 1. Ga naar het openingsscherm StatLine en klik op de knop ‘Thema’ De themaboom bestaat uit 22 onderwerpen

Stap 2. Klik nu op het: Thema: sub-thema: tabel:

14


Stap 3. Klik vervolgens op de tabel en u komt dan in de tabelomgeving.

In bovenstaande tabel kunt u uit 6 tabbladen informatie selecteren namelijk: Onderwerpen – geslacht – leeftijd – herkomst – generatie – perioden. We gaan nu ‘onze’ tabel selecteren. Stap 4: Onderwerpen

Selecteren bij ‘onderwerpen is niet moeilijk aangezien er maar 1 variabele beschikbaar is. Stap 5: Geslacht

U kunt nu kiezen uit meerdere variabelen d.m.v. een tweetal mogelijkheden, één u selecteert per selectievakje of twee u zet het selectievakje in de donkerblauwe balk aan waardoor u alle beschikbare variabelen selecteert. Stap 6: Leeftijd

Bij ‘leeftijd’ ziet u dat een keuze moet maken uit 3 manieren waarop leeftijd is opgeslagen. Dit is gedaan om het voor u als gebruiker ‘overzichtelijker’ en ‘sneller’ toegankelijk te maken. Anders zou u uit de map ‘afzonderlijke leeftijd’ alle afzonderlijke jaren moeten selecteren.

15


U selecteert uit iedere tab informatie, bent u klaar met uw selectie volgt; Stap 7: klik op de knop

en wordt de tabel getoond

Als u de tabel heeft geselecteerd en daarna deze wilt aanpassen omdat u toch andere informatie wilt zien kan dat door op de knop te klikken. U komt dan weer in de selectie omgeving en past vervolgens, door bovenstaande stappen te herhalen, uw selectie aan en klikt weer op de knop ‘toon gegevens’ dit proces kunt u herhalen tot u uw gewenste informatie heeft. Opmerking! Als u niets selecteert en gelijk op de ‘toon gegevens’ knop klikt, krijgt u een tabel met uit ieder tabblad een standaardselectie (die door de statisticus is bepaald).

We gaan nu dieper in op het selecteren van gegevens uit de tabel. Als u een tabel geselecteerd heeft ziet u aan de linkerzijde een tweetal iconen

We hebben gezien dat een tabel bestaat uit een aantal tabbladen en dat ieder tabblad in de kolom standaard een aantal mapjes laat zien. Hierin zijn de gegevens ondergebracht waaruit u kunt kiezen. Als een tabel een groot aantal van deze mapjes heeft moet u voor uw selectie ieder mapje openen en vervolgens een aantal selectievakjes aanzetten. Dit is soms erg omslachtig! Om nu direct een overzicht te hebben van alle onderwerpen kunt u het volgende doen. Zet in het actieve tabblad bijvoorbeeld ‘onderwerpen’ het eerste selectievakje aan waardoor alle onderwerpen worden geselecteerd. Klik vervolgens op de icoon ‘mijn selecties’ en u hebt een overzicht van alle geselecteerde onderwerpen en kan vervolgens zien of hier uw gewenste onderwerp tussen zit. Zet vervolgens het eerste selectievakje ‘uit’ en selecteer alleen in de kolom uw gewenste onderwerpen.

16


Gaat u nu naar het volgende tabblad vergeet dan niet eerst weer op de icoon ‘alle selecties’ te klikken anders krijgt u de melding er zijn geen gegevens geselecteerd! Om het niet alleen bij woorden te laten gaan we dit proces stap voor stap laten zien. In onderstaande figuur is duidelijk dat als een van de tabbladen actief is dit door de donkerblauwe kleur zichtbaar is dit geldt ook de icoon ‘alle selecties’ aan de linkerzijde

Tabel/publicatie

Actieve tabblad

Niet actief ‘ Mijn selecties’ Mapstructuur van de onderwerpen

Stap 1. zet in het tabblad ‘onderwerpen’ het eerste selectievakje aan en zie dat alle onderwerpen zijn geselecteerd (63/63)

17


Stap 2. klik nu op de icoon

Alle onderwerpen worden getoond Om uw eigen selectie te maken zet U het eerste selectievakje uit en vervolgens vinkt u de gewenste vakjes aan.

Stap 3. gaat u nu naar het volgende tabblad krijgt u de melding dat er geen gegevens zijn geselecteerd. (dit komt doordat u in de ‘mijn selectie’ modus staat)

Dit kunt u opheffen door weer op

te klikken

Alle onderwerpen die beschikbaar zijn in het tabblad ‘geslacht’ zijn nu zichtbaar en te selecteren.

Door deze methode hoeft u niet telkens een ‘mapje’ te openen om te zien of uw informatie aanwezig is maar heeft u een ‘totaal overzicht’ over alle beschikbare onderwerpen etc.

18


3.2 Tabeltoelichting en onderwerp informatie Tabeltoelichting Belangrijk! Iedere tabel die u opent heeft een tabel toelichting en bevind zich aan de linkerzijde van de pagina

In deze toelichting kunt u alle informatie vinden die betrekking heeft op de tabel zoals: 1. 2. 3. 4. 5.

Toelichting Definities en verklaring van symbolen Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen Bronnen en methoden Meer informatie

ALLES wat opvalt in de tabel of waarvan u denkt ‘klopt dat wel’ is terug te vinden in deze toelichting Bijvoorbeeld u ziet dat een tabel is ‘stopgezet’ het kan zijn omdat het CBS met het onderzoek is gestopt maar het kan ook omdat de onderwerpen etc. veranderd zijn waardoor er een ‘nieuwe’ tabel is aangemaakt. Deze informatie moet u kunnen lezen in de tabel- toelichting. Er staan ook koppelingen naar tabellen die een relatie vormen met het onderwerp etc. Let op! Open een koppeling door met de re-muistoets het venster te openen en vervolgens te klikken op ‘Openen in nieuw venster’. Doet u dit niet en klikt u direct op de link bent u uw openstaande tabel kwijt!

19


Onderwerp definitie (in de tabel) Een ander onderwerp zijn de definities van de gebruikte onderwerpen. Van ieder onderwerp waarvan het CBS het vermoeden heeft dat dit vragen op kan roepen is een definitie aanwezig. Het onderwerp in de tabel met een definitie worden onderstreept als u er met de cursor over gaat. Als u het onderwerp aanklikt, verschijnt de toelichting in een pop-up venster.

Let op! U kunt de melding krijgen dat de pop-up geblokkeerd is, klikt u op deze melding kunt u toestemming geven pop-ups van het CBS toe te laten, u moet dan nogmaals klikken om de pop-up te openen.

3.3 Tabel leesbaar inrichten We bedoelen hiermee dat u informatie kunt verplaatsen van de x-as naar de y-as en kolommen kunt opschuiven. De reden waarom u deze handeling kunt doen is om de tabel beter ‘leesbaar’ te maken. De “verplaatsing” die u uitvoert is zichtbaar aan de stand van de pijltjes.

U kunt horizontaal de kolommen verplaatsen en diagonaal kunt u van kolommen naar rijen en andersom. Zoals u de tabel inricht wordt deze ook opgeslagen ook bij het gebruik van de link/URL blijft deze inrichting opgeslagen (hierover later)

20


3.4 Tabel opslaan/downloaden Op moment dat u de gewenste informatie heeft gevonden kunt u deze downloaden of opslaan de databank StatLine biedt u 5 export formaten. Klikt u op de download icoon komt u in onderstaande pagina terecht

Vervolgens kiest u een van de export formaten en klikt hierop waarna u de volgende melding krijgt.

U kunt vervolgen klikken op download of u wacht 10 seconden waarna u de volgende Excel melding krijgt (mits u hiervoor gekozen heeft). Advies: sla altijd eerst de tabel op in plaats van direct het bestand te openen.

21


Vervolgens kunt u het bestand opslaan en daarna openen om de informatie te bewerken of uw eigen grafieken te maken. Opmerking: als u een tabel download in Excel krijgt u ook de gehele tabeltoelichting erbij. Dit is opgeslagen in het 2e werkblad (zie afbeelding)

Ook de koppelingen naar relevante tabellen staan hierin!

3.5 Grafiek van een tabel Als u een tabel geselecteerd heeft kunt u (onder bepaalde voorwaarden) een grafiek van de tabel maken. Er zijn vier grafieksoorten beschikbaar: lijngrafiek, staafgrafiek, gestapelde staafgrafiek en gebiedsgrafiek. Met het dropdown menu rechtsboven kan hierin een keuze gemaakt worden. Daarnaast is het mogelijk de gegevens op de x-as te verwisselen met de gegevens in de legenda. Voor het tonen van grafieken gelden een aantal beperkingen: - Alle onderwerpen moeten dezelfde eenheid hebben (of % of absolute aantallen) - Op de x-as kunnen maximaal 100 items zichtbaar gemaakt worden - In de legenda kunnen maximaal 10 items staan Als u niet aan deze voorwaarden voldoet staat de grafiek icoon uit! Tot zover de theorie nu de praktijk! De getoonde tabel laat zien dat we een grafiek kunnen maken

Klik op het grafiek icoon en zie het resultaat

22


Het opslaan van de grafiek is op een aantal manieren mogelijk, in de nieuwere versies van Windows gaat er bovenin de grafiek een venster open en kunt u de grafiek opslaan. Is dit niet het geval gaat het als volgt, ga op het grafiekgebied staan en open met remuistoets onderstaand scherm. Klik op ‘Afbeelding opslaan als’ en sla de grafiek op met uw gegeven naam met het formaat .png

Voor het maken van grafieken in Excel is er een aparte reader beschikbaar.

4. URL/Link naar de tabel Het gebruik van de URL/link naar een tabel is in meerdere opzichten een waardevol instrument. 1. In de link staat alle informatie over de gemaakte selectie en opmaak van de tabel 2. Met de link kunnen een aantal processen worden vereenvoudigd 3. Door de link aan te passen kan direct de nieuwe informatie worden opgehaald We beginnen met het laten zien hoe de link kan worden opgeslagen

4.1 Opslaan van de link Stel u hebt een selectie gemaakt uit een publicatie met onderstaand resultaat

23


We gaan aan de slag om de tabel leesbaar in te richten met onderstaand resultaat Deze opmaak staat straks in de link!

We klikken nu op de link icoon en komen in onderstaande pagina terecht.

Achtereenvolgens kunt u kiezen uit de link naar de tabel of dat u dat wel weet en gelijk in het download scherm terecht komt en u kunt er voor kiezen de link naar een collega te sturen via de mail.

De eerste mogelijkheid wordt hier behandeld. Wat gaan we doen met de link? De meest gebruikte toepassing is de link in een (Word of Excel) document te plaatsen. Voordat we gaan beginnen opent u een leeg Word document! En gaat dan weer terug naar de link pagina in StatLine. Als 1e gaat u met de cursor op de link staan, vervolgens opent u met de re-muistoets onderstaand scherm

Klik nu op ‘snelkoppeling kopiĂŤren’ (de hele link staat nu op het klembord)

24


We openen nu het lege word document en plaatsen de link door met re-muistoets en klikken vervolgens op plakken.

U ziet nu alleen niet naar welke link de tabel verwijst, dit kunnen we op 2 manieren oplossen. 1. u plaatst boven de link een begeleidende tekst. 2. u plaatst de link in de tekst.

4.2 Plaatsen van de link in een tekst Dat gaan we nu uitvoeren met de volgende handelingen: Geef de verwijzing naar de tabel een duidelijke naam: Bevolking naar inkomstenbron Selecteer met de cursor deze tekst Selecteer boven in het menu de icoon venster gaat open.

en het onderstaande

25


De link in de adresregel plaatsen is mogelijk door de handeling Ctrl + V wat staat voor de controlknop en daarna de letter V (=plakken). Klik vervolgens op Ok en zie dat de tekst Bevolking naar inkomstenbron nu een link is geworden! Waarom is dit nu makkelijk? U kunt op deze manier uw eigen link document aanmaken met selecties die voor u belangrijk zijn.

26


5. Opmerkingen 1. Als u een tabel selectie maakt kunt u in de linkerbovenhoek zien hoe ‘groot’ de tabel wordt.

10 x 3 x 22 = 660

2. Als u een tabel selectie maakt groter dan 10.000 cellen wordt deze niet meer zichtbaar gemaakt maar krijgt u de mededeling dat de tabel kan worden gedownload.

U klikt dan op het download icoon

en kiest vervolgens het export formaat

3. Als u tabel selectie groter maakt dan 200.000 cellen krijgt u de volgende melding

27

Handleiding cbs website en databank statline  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you